อย่ารอที่จะ.........

คนบางคนใช้วันนี้.. ตัดสินวันพรุ่งนี้
ในขณะที่บางคน.. ใช้วันนี้จมอยู่กับเรื่องราวในอดีต
และมีอีกหลายคน.. ใช้วันพร่งนี้.. มาเป็นตัวจัดการชีวิตประจำวัน
น้ อ ย ค น นั ก . .! ที่ จ ะ อ ยู่ กั บ ปั จ จุ บั น อ ย่ า ง แ ท้ จ ริ ง
อยู่โดยไม่คิดถึงอดีต.. ไม่คำนึงถึงอนาคต
เราน่าจะมีอดีตและอนาคต.. ไว้ให้คิด
แต่มีปัจจุบัน.. ไว้ให้ทำ
หากเรามัวทำปัจจุบัน.. เพื่ออดีต.. เพื่ออนาคต
โดยมองข้ามความสุข .. ที่จะได้รับในทุกๆวันไป
คงมีใครหลายคน.. ปวดร้าว กับอดีต.. ผิดหวัง กับอนาคต
และท้อแท้ กับปัจจุบัน..

ให้ อ ดี ต.. เป็นบทเรียน เป็นความทรงจำ
ให้ อ น า ค ต.. เป็นความฝัน
ให้ ปั จ จุ บั น.. เป็นความจริง

แล้วคุณจะมีความสุข กับการใช้ชีวิตในทุกๆวัน
วันนี้.. ก็จะเป็นได้ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของคุณ
กว่าจะถึงพรุ่งนี้.. ยังมีอีกหนึ่งตื่น
วันนี้.. พรุ่งน! ี้ก็เป็นอดีต แล้ว.. แค่ตื่นเดียวTry to say "Love"
..you will see something in your love's eyes.

หากคุณ อ า ย .. เกินกว่าที่จะพูดคำว่า "รัก "
ก็ยังมีคำพูดอีกมากมายที่สื่อความหมาย ได้แทนคำนั้น
และในบางครั้ง.. ส า ย ต า ก็บอกได้แทนคำพูด

มี ช่ ว ง เ ว ล า ไ ม่ ม า ก นั ก ใ น ชี วิ ต
ที่เปิดโอกาสให้เราได้แสดงความรัก .. กับคนที่รัก
บางคนบอกว่า.. มีเวลาเกือบทั้งชีวิต
แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่า.. ชีวิตเราจะยืนยาว ไปได้แค่ไหน
ชั่วโมงหน้า.. เรายังมีลมหายใจ อยู่หรือป่าว
ถ้าเรารู้ว่า.. เกือบทั้งชีวิตของเรา.. มีแค่พรุ่งนี้วันเดียว
ทุกคน.. คงยินดีพูดคำว่า "รัก " โดยพร้อมเพรียงกัน

ในเมื่อไม่รู้..เราก็ย่อมหวังว่า..
ชีวิตเราจะยืนยาวพอ ที่จะพูดคำสั้นๆ คำนั้นออกมาได้
อย่า ปล่อยให้ตลอดชีวิตของใครคนหนึ่ง.. รอคอย เพียงคำๆ เดียว
ถ้าคนที่คุณรัก.. รับรู้ความรักของคุณได้.. โดยไม่ต้องใช้คำพูด
จะชั่วโมงหน้า.. พรุ่งนี้.. หรืออีก40ปี.. ก็ไม่มี คำว่า "รอ "
แต่หากคุณต้องสรรหาคำหลายล้านคำ.. เพื่อหลีกเลี่ยง คำๆ เดียว
อย่าพยายามขนาดนั้นเลย.. ขอแค่ใจ คุณบอก

ส า ย ต า ที่คุณมองเขา.. เขาก็รู้แล้ว!
--------------------------------------------------------------------

โดย.. ที 202.12.74.5   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

29 ธ.ค.2547  เวลา 12:57 น.
โดย.. เจ้าชาย 202.129.50.34  
มนุษย์พัฒนาวัตถุเป็นหลัก แทนที่จะพัฒนาจิตใจ


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน