.
เชิญชวนส่งผลงาน ประกวดคลิปวีดิโอ "ตามรอยเท้าพ่อ"

             

เชิญชวนส่งผลงาน ประกวดคลิปวีดิโอ "ตามรอยเท้าพ่อ"สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมการประกวดคลิปวีดิโอ ภายใต้หัวข้อ  “ตามรอยเท้าพ่อ” ความยาว ๖๐ วินาที
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
๑. มีสถานภาพเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า–ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
๒. สามารถส่งผลงานในนามบุคคล หรือทีม (ไม่เกินทีมละ ๓ คน)

เงินรางวัล (ระดับจังหวัด)
รางวัลชนะเลิศ                                                        เป็นเงิน  ๗,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑                                   เป็นเงิน  ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒                                   เป็นเงิน  ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
และได้รับสิทธิ์ในการส่งเข้าประกวดระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

เงินรางวัล (ระดับประเทศ)        
รางวัลที่ ๑                                                              เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลที่ ๒                                                              เป็นเงิน   ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร   
รางวัลที่ ๓                                                              เป็นเงิน   ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๓ รางวัล ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

เปิดรับผลงาน  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
         สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น ๑ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐
         โทรศัพท์   ๐๗๕๒๑๗๕๘๕,๐๘๖๐๘๑๗๐๑๐     โทรสาร ๐๗๕๒๑๗๕๘๕
         Facebook :  สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดตรัง

โดย.. สนง.วัฒนธรรม (forester69) ส่งข้อความหลังไมค์ 116.58.248.227   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน