.
ปกส.ตรังรับสมัครโรงพยาบาลหรือร้านหมอฟันร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ประกันตน

             

ปกส.ตรังรับสมัครโรงพยาบาลหรือร้านหมอฟันร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ประกันตน


     สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง   รับสมัครสถานพยาบาล  หรือคลินิคทันตกรรมร่วมโครงการพัฒนาการให้บริการทางการเเพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนในรูปแบบการเบิกจ่ายตรงภายในวงเงินสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนแต่ละคน  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 โดยสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง  ในวันและเวลาราชการ
นายสาธิต  สิริภัทท์  ประกันสังคมจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน  จากปีละไม่เกิน 600 บาท เป็นปีละไม่เกิน 900 บาท ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เป็นต้นมานั้น  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนที่ไม่มีเงินสำรองจ่ายในกรณีทันตกรรม  ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบการให้บริการในลักษณะเบิกจ่ายตรงกับสถานพยาบาลในกรณีทันตกรรมขึ้น  ภายใต้โครงการพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน  และจะดำเนินการให้พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ในการนี้สำนักงานประกันสังคม

     จึงมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแต่ละจังหวัด  ดำเนินการประชาสัมพันธ์และพิจารณารับสมัครสถานพยาบาล หรือคลินิคทันตกรรมเข้าร่วมโครงการดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 โดยสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง  ในวันและเวลาราชการ รวมทั้งได้มอบอำนาจในการลงนามข้อตกลงกับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการให้แต่ละจังหวัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2559

     นายสาธิต ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของจังหวัดตรังมีโรงพยาบาลรัฐและเอกชนขนาดใหญ่ที่มีแผนกทันตกรรม จำนวน 4 แห่ง และคลินิคทันตกรรม จำนวน 37 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรังจึงขอประกาศเชิญชวนให้สถานพยาบาลกลุ่มข้างต้นสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  โดยมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งสถานพยาบาลและผู้ประกันตน กล่าวคือ ผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมสำหรับการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงินสิทธิไม่เกิน 900 บาท ขณะเดียวกันสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับประโยชน์ในลักษณะของการประกันรายได้ที่แน่นอน รวมทั้งการได้รับลูกค้าในส่วนของผู้ประกันตนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงของเชิญชวนสถานพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีคลินิคแผนกทันตกรรมและคลินิคทันตกรรมเอกชนที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการ

สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ และเมื่อได้สถานพยาบาลสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว ก็จะได้ดำเนินการจัดทำข้อตกลงร่วมกันและเปิดให้บริการภายใต้โครงการได้ทันที่ในวันที่ 1 มกราคม 2560 ต่อไป

โดย.. บก.ตั้ม (tumcyber) ส่งข้อความหลังไมค์ 182.52.236.139   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน