๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

     กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี :: สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง
กรุณาเลือก :


     
 

กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี

นาหมื่นศรี เป็นชื่อตำบลหนึ่งในอำเภอนาโยง ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดตรังมาตั้งแต่ครั้งอดีต และในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มสตรีทอผ้านาหมื่นศรี เพื่อสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองไม่ให้สูญหายไป นักท่องเที่ยวสามารถชมได้ที่ที่ทำการกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี เส้นทางเดียวกับทางไปถ้ำเขาช้างหาย ตามถนนสายนาหมื่นศรี ประมาณ 5 กิโลเมตร

     เมื่อเอ่ยถึงจังหวัดตรัง หลายต่อหลายคนจะนึกถึงผ้าทอนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวจังหวัดตรังส่วนใหญ่จะแวะซื้อเลือกชมผลิตภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรีกันแทบทั้งนั้น จากคำบอกเล่าปากต่อปาก ประกอบกับความงดงามของลายผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีมาแต่โบราณ ทำให้ชื่อเสียงผ้าทอนาหมื่นศรีเลื่องลือทั่วไป

       กลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี มีประวัติมายาวนานประมาณ 400 ปี เป็นผ้าที่ทอด้วยกี่พื้นเมืองที่เรียกว่า "หูก" เป็นเครื่องมือพื้นบ้านที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านผ้าทอนาหมื่นศรี มีลวดลายงดงาม มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง แบบศิลปะท้องถิ่น เดิมมีชุมชนบ้านกลางบ้านหนองยวน ต.ละมอ มาจนถึงบ้านหัวเขา ต.นาหมื่นศรี ได้ทอผ้าขึ้นใช้เองมากกว่าที่จะซื้อผ้ามาจากที่อื่น และมีการสืบทอดการทอผ้ามาอย่างต่อเนื่องในชุมชนมาหลายชั่วอายุคน จนปัจจุบัน และได้ปรากฎหลักฐานจากจดหมายเหตุว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ร.ศ.128 ได้ทอดพระเนตรผ้าทอที่เมืองตรัง ข้อความตอนหนึ่งว่า "ใต้ถุนเรือนใช้เป็นที่หัดทอผ้ามีผู้หญิงมาหัดทอมาก" ผ้าทอส่วนใหญ่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา เช่น งานศพ งานบวช งานแต่งงาน


       ผ้าทอนาหมื่นศรีแพร่กระจายไปสู่ตลาดภายนอกในรูปของสินค้าพื้นเมืองที่ทอโดยตรงจากตำบลนาหมื่นศรี แล้วส่งไปจำหน่ายยังสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด นอกจากนั้นผ้าทอนาหมื่นศรีได้เผยแพร่ไปยังส่วนกลางโดยครั้งแรก พ.ศ.2518 หม่อมเจ้าวิภาวดี รังสิต ราชเลขาส่วนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จเยี่ยมและชื่นชมความวิจิตรงดงามความประณีตของผ้าทอนาหมื่นศรี และได้นำขึ้นไปจำหน่ายในงานส่งเสริมสินค้าพื้นเมือง ณ วังวิทยุในงานนี้นางกุศล นิลละออ เป็นตัวแทนของกลุ่มได้ทูลเกล้าฯ ถวายผ้าทอนาหมื่นศรีสำหรับตัดชุดฉลองพรุองค์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ด้วย

       หม่อมเจ้าวิภาวดี รังสิต ได้ทรงมุ่งส่งเสริมการทอผ้าให้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่บรรดาสมาชิกในกลุ่ม โดยสนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มทอผ้าที่สนใจเข้ารับการอบรมการทอผ้าด้วยกี่กระดุม แต่คงลายผ้าแบบเดิมไว้ และทรงรับเป็นภาระในการส่งผ้าไปจำหน่าย ณ ศูนย์จำหน่ายจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

        ครั้งที่สอง พ.ศ. 2522 สภาสังสมสงเคราะห์ จังหวัดตรังได้นำผ้าทอนาหมื่นศรีไปจำหน่ายในงานนิทรรศการสินค้าพื้นเมือง ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กทม. ปรากฎว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีการสั่งซื้อตามมาในปริมาณที่น่าพอใจ

ผืนผ้าจากนาหมื่นศรี
ผ้าพาดบ่า
          มักใช้ลวดลายดั้งเดิมที่มีความซับซ้อน ทอด้วยกี่พื้นบ้าน ใช้จำนวนตะกอ (เขา) มาก ในอดีตมีการทอผ้าเป็นคำสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีจำนวนตะกอนับร้อย
.
ลายแก้วชิงดวง...
ลายแก้วชิงดวง...
ลายแก้วชิงดวง
ลายลูกแก้วผสมลายดอกจัน

ผ้าเช็ดหน้า, ผ้ากราบพระ
          เป็นผ้าผืนสี่เหลี่ยมจตุรัส ซึ่งทอด้วยลายโบราณเช่นกัน 
.
ลายแก้วชิงดวง...
ผ้ายกดอกลายลูกแก้ว

ผ้าในพิธีกรรม
          ผ้าพานช้าง เป็นการทอผ้าเช็ดหน้าต่อกันหลายผืนเพื่อใช้ในพิธีศพ
และเจ้าภาพจะตัดแยกเพื่อถวายพระเมื่อเสร็จพิธี 
.
ลายแก้วชิงดวง...

ผ้าสำหรับเป็นเครื่องนุ่งห่ม หรือวัตถุประสงค์ต่างๆ

จะเป็นการแปรรูปเป็นของใช้ชนิดต่างๆ ซึ่งผืนผ้า
มีลวดลายที่หลากหลาย ทั้งส่วนที่เป็นลวดลายดั้งเดิม
และลวดลายที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ จากภูมิปัญญา
อันเป็นพลังสร้างสรรค์ ที่ไม่มีวันสิ้นสุดจากช่างทอผ้า


        ปัจจุบันกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี สมาชิกยังคงมีการทอผ้าออกจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ โดยมีทั้งลูกค้าที่เป็นหน่วยราชการ และเอกชน ซึ่งนำผ้าทอไปตัดแบบฟอร์มประจำหน่วยและลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมาซื้อด้วยตัวเอง ราคามีตั้งแต่ 10-700 บาท ซึ่งแต่ละสัปดาห์นักท่องเที่ยวจะซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรีประมาณ 5-7 ชุด สร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้ดี

       ผ้าทอนาหมื่นศรี นับว่าเป็นเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดตรัง อาชีพการทอผ้านาหมื่นศรีสามารถสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชน บ้านนาหมื่นศรีและหมู่บ้านใกล้เคียงได้อย่างพออยู่พอกิน
ผู้สนใจข้อมูลหรือจะสั่งซื้อผ้าทอนาหมื่นศรี สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง โทร 075 299597 


 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702