๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223    หน้าถัดไป >

    ขอบคุณผู้ไม่ออกนามที่วิจารณ์คู่ขาวลูกสิง เพิ่มความมั่นใจอีกหน่อยครับ
 โดย... บ่าว
11 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ++สนามชนโคท่ามิหรำ ศุกร์ 18 มี.ค.54++...รอบที่1/ คู่ที่1 โหนดอัจริยะ(สร้างฝัน) นายประยูร บ.ห้วยปราง + โหนดลูกสิงห์พยัคฆ์ฯ นายเด่น บ.ใสยวน คู่ที่2 ลังสาดพยัคฆ์เหนือเมฆฯ นายนายปาน บ.โต๊ระ + โหนดวันชัย(ไอ้หัวหอก) นายสท.พงษ์ศักดิ์ ค่ายศรีนครินทร์ คู่ที่3 ลังสาดจอมราวี นายเสริญ บ.ใสนาว + โหนดงามเพชรพานทอง น้องแม๊ก บ.ม่วงงาม คู่ที่4 โหนดยอดเพชร นายบ่าว บ.น้ำเลือด + แดงงามแทรกเตอร์ทอง นายมด บ.ใสหาญ...รอบที่2// คู่ที่1 โหนดงามทุ่งทอง น้องเจมส์ ร้านเค้กพัทลุง + แดงเกียรติศักดิ์(โชคชัย) นายสันติภาพ ค่ายโคเกียรติอธิวัฒน์ คู่ที่2 ขาวงามซุปเปอร์บอล ค่ายโคซุปเปอร์บอล + โหนดจุลจักร(ซุปเปอร์แมน) สท.ตุ้ย บ.วงค์ คู่ที่3 แดงงามสุดหล่อ(นกเล็ก) นายเรวัฒน์ บ.โคกม่วง + ลังสาดพยัคฆ์เอเซีย น้องอ้อม บ.บ่อนเมา คุ่ที่4 โหนดขุนไกรพิชิตศึก(ศรีผอม) นายจิตร บ.เขาชัยสน + ลังสาดงามทวนทอง นายต้ม บ.ท่าโพธิ์ ...รอบพิเศษสุด/// คู่ที่1 โหนดนำทรัพย์(ท่านโถ) นายจำรูญ บ.ใสหลวง + ดุกด้างอัศวินใจเย็น เจ๊ศร บ.ละมอ/นาโยง คู่ที่2 โหนดงามสิงโตทอง น้องมาย โคกม่วง + ลังสาดหงส์ฟ้าดาราเดช นายกุ้ง ค่ายโคบ่อนเมาพัฒนา คู่ที่3 นิลงามนนทสาร(ลูกอ้ายหงส์) นายอ้วน สุราษฎร์ธานี + นิลแซมเสรีชัย น้องอาร์ม บ.บ่อเพลง ...รอบพิเศษ//// คู่ที่1 ลังสาดปะการัง นายนก บ.ขอนหาด + แดงลูกรักพยัคฆ์สายใต้ เซียนไผ่ บ.ส้มตรีดค้าไม้/พัทลุง คู่ที่2 โหนดอัศวินก้องพญา นายตุง บ.สวนควนกุฏ + ขาวฉัตรชัย นายกเอียด บ.เขาวังทอง...
 โดย... FNPTC
11 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ++สนามชนโคท่ามิหรำ พฤหัสฯ 17 มี.ค.54++...รอบที่1/ คู่ที่1 โหนดเหล็กไหล นายแป้ม บ.สวนหมาก + หลังขาวกำไลทอง น้องจูน บ.โต๊ระ คู่ที่2 โหนดงามสิงห์สยาม(ภูเขาไฟ) นายอนันต์ บ.ไพ + ขาวยอดทองคะนองศึก นายเดียว บ.ชายหยี คู่ที่3 ลังสาดมังกรทอง นายแก้ว บ.นา + ดุกด้างท้องลายจอมลีลา น้องเบียร์ บ.ร่มเมือง คู่ที่4 ขาวงามลูกสุทาน นายสุธรรม บ.ป่าแก่ + โหนดตาหวานทรมานใจสาว(ลูกช้าง) นายภาคภูมิ บ.สวนนายโชติ...รอบที่2// คู่ที่1 นิลงามขุนคล่อง นายสนั่น บ.พานแต้ว + โหนดดีเซลเล็ก จ่าขิง บ.ลำใน คู่ที่2 แดงตะวันเพลิง(ไอ้คูด) น้องส้ม บ.กลาง + ดุกด้างเจ้าพลัง น้องมาย บ.โคกม่วง คู่ที่3 โหนดงามนำโชคฯทายาทเชิดชู นายสัมฤทธิ์ บ.มาบปด + แดงลูกกรด นายบิว บ.ควนแก้ว คุ่ที่4 นิลต้องตา นายกหมุ้ย ค่ายโคเกียรติอธิวัฒน์ + นิลสงครามนครินทร์(ไอ้บ่าว) นายไก่ บ.ละงู/สตูล คู่ที่5 โหนดสายฝน บังแอร์ บ.ฝาละมี + โหนดงามปานเพชร(เผด็จศึก) นายอดิศักดิ์ บ.สะกอม ...รอบพิเศษสุด/// คู่ที่1 ขาวอุดมชัย นายหมาน บ.สะกอม + ลังสาดจอมเท็จเพชรพลังสิงห์(ไอ้แหยง) นายเกียรติศักดิ์ บ.เขาพังอิฐ คู่ที่2 แดงงามเพื่อไทย นายสุเทพ สงขลา + ดุกด้างเพชรแพรกยอ นายหม้ง บ.แพรกยอ คู่ที่3 ขาวยอดคมพพยัคฆ์ นายประสิทธิ์ บ.วังเข้ + ขาวขวัญเมืองพิชิตชัย นายชัยยุทธ ท.ชุมพล...รอบพิเศษ//// คู่ที่1 ขาวงามเพชรเมืองตรังดาราเมืองใต้ นายยศ บ.ทุ่งต้อ/ห้วยยอด + โหนดเพชรอุใด นายเสถียร บ.นิคมผัง 34/สตูล คู่ที่2 ลังสาดงามสยามเล็ก นายชัย บโต๊ระ + โหนดหลังขาวห้ายอด นายจัง บ.เกาะอ้ายเตี๊ยม...
 โดย... FNPTC
11 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ++สนามชนโคท่ามิหรำ พุธ 16 มี.ค.54++...รอบที่1/ คู่ที่1 ดุกด้างพญาอังกอร์ + ดุกด้างเพชรรุ่งเอราวัณ คู่ที่2 แดงงามยอดพิชิต + โหนดโชคอนันต์ คู่ที่3 โหนดเพชรปาเกียว + โหนดหลลังแดงแสงพายับ คู่ที่4 นิลแซมพยัคฆ์เกรียงไกร + นิลงามเข็มเพชร คู่เอก ลายบริสุทธิ์จอมเซียนฯ นายกวาง บ.ระโนด + โหนดสิงหราชเดโช(เสื้อเมือง) นายเอียด บ.ไพ...รอบที่2// คู่ที่1 ขาวบริสุทธิ์(15) + แดงงามสิงหราชศักดิ์ฯ คู่ที่2 แดงปาเกียว(ศ.ไม่ไทสัน) + ลังสาดงามพญาหงษ์ฯ คู่ที่3 ลังสาดเทพบัญชามหากาฬ(ลูกรัก) นายปรีชา บ.ควนกาหลง/สตูล + ลังสาดคมเพชรยอดพิชิต นายพ่วง บ.ค่ายโคทองพูน คุ่ที่4 ลังสาดสี่เสือ บ.ศรีบรรพต + ลันดาเพชรสามสี(สามกุก) บ.การะเกด...รอบพิเศษสุด/// คู่ที่1 ขาวพูนทรัพย์ นายนิกร บ.คลองมวล + ขาวคฤหาสทรายทอง นายนฤดล บ.สนามบิน/หาดใหญ่ คู่ที่2 นิลดาวรุ่ง(ทายาทพี่เสือน้องสิงห์) น้องสิงห์ บ.คชรัตน์ + โหนดสิงห์คะนองนา นายมานะ บ.เขาชัยสน คู่ที่3 โหนดคมเพชรเพชรโชคชัย(แสนสิงห์) น้องลูกเต๋า ท.ชุมพล + แดงยอดสิงห์(อ้ายใบ้) นายอิฐ บ.หลัก42...รอบพิเศษ//// คู่ที่1 โหนดงามโชคชัย(เสือคลั่ง) ผญ.ชีพ บ.ใหม่/ระโนด + ลังสาดเจ้าทะเลทราย(ไอ้อูด) น้องโดนัท บ.หัวพานปลิง คู่ที่2 ดุกด้างโกวิทย์ นายเอ บ.ควนทัง + ขาวงามสามชาติ(คารม) น้องโชติ บ.บ่อนเมา...
 โดย... FNPTC
11 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ++สนามชนโคท่ามิหรำ อังคาร 15 มี.ค.54++...รอบที่1/ คู่ที่1 ลายเพิ่มทรัพย์(เก็บตก) + ขาวงามเอกราชทายาทสามเซียน คู่ที่2 ท้องลายสายฟ้า + ขาวงามลูกศรนารายณ์ คู่ที่3 ดุกด้างพันพยัคฆ์(นักรบ) + ขาวงามขุนศึก คู่ที่4 โหนดหลังขาวลูกเหลือเหตุ + ดุกด้างนันนภัส...รอบที่2// คู่ที่1 ลังสาดก้องศักดิ์(ลูกโป่ง) + โหนดพญาเขาแบะฯ คู่ที่2 ลังสาดราชสี(พี่เบิ้ม) + ขาวคมพยัคฆ์ คู่ที่3 ลังสาดเจริญทองคะนองศึก + ขาวร้อยเข็ม คุที่4 โหนดแสนคมพยัคฆ์ฯ(ซุปเปอร์จิ๋ว) นายจุล บ.ดอนเค็จ + โหนดงามยอดพยัคฆ์ฯ(การ์ตูน) บ.หน้าค่าย อสจ คู่เอก โหนดพันพยัคฆ์ นายถาวร บ.บ่อปลา/ทุ่งใหญ่ + ดุกด้างยอดองอาจ บังเร บ.ไพ...รอบพิเศษสุด/// คู่ที่1 แดงเก้าแดง นายหมาย บ.พัทลุง + ขาวงามเสรีไทย(รักชาติ) ผญ.ไก่ บ.ไสยางผึ้ง คู่ที่2 ดุกด้างเพชรสีเทา(ไอ้คราง) นายโก้ บ.ประดู่ทอง + โหนดเก้าเก ผญ.เมฆ บ.โรงรม คู่ที่3 โหนดแซมเชิดชูชัย(อ้ายเคย) นายปีโป้ บ.ควนกรวด + โหนดซุปเปอร์แชมป์(จรกา) นายกาย ค่ายโคอธิวัฒน์...รอบพิเศษ//// คู่ที่1 นิลสิงห์ดำ(อนุรักษ์) นายซิกซอ บ.น้ำตก + ลังสาดตุ๊กตาทอง น้องตา บ.สวนหลวง คู่ที่2 โหนดหนูนุ้ยยอดพิชิต + ดุกด้างยอดพยัคฆ์ฯ(ลูกหนุน) น้องวุธ บ.ป่าตอ
 โดย... FNPTC
11 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอยาดชายน่าจะขึ้นทำเนียบยอดวัวได้เเล้วคับ ชนเก่งมากเลยยอมรับจิงๆ ไม่สะทบสะท้านเลย
 โดย... ...
11 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    รู้ได้ไงว่าแคมฟ็อกเค้าเลิกเล่นเค้าเล่นกันเยอะแยะไปและยังมีโชว์อยู่เยอะไปมาบอกได้ไงว่าเลิกเล่นมั่วอีกเละเซ็งจิงกับไอโบ๋มั่วมาบอกได้ไงว่าเค้าเลิกเล่นเหล้าลองเข้าไปแลตะว่าเค้าเล่นกันอีกไหมอย่ามั่วนักแรง...............มั่วๆๆแบบนี้ไงแบบวัวชนเราคนหายไปหมดแล้วเหล่าเว็บวัวชนต่างหากที่คนเลิกเล่นเพราะคนมั่วๆๆไม่รู้จักวรรค์มาโพสไง
 โดย... ....
11 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ชน หัวพานเมาครับ พรุ่งนี้วันพระงด 1วัน และ 13 ชมดุกด้างเพิ่มทรัพย์ ชนขาวลูกสิงครับ
 โดย... บ่าว
11 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โปรดเลิกเล่นแคมฟร๊อกได้แล้ว อย่าหลงงมงายให้มาก มันโบราณแล้วเชยมากๆเค้าเลิกกันหมดแล้ว ที่เตือนเพราะปราถนาดี วัวชนแพงๆให้เวลากับวัวดีกว่า
 โดย... คาบแล้วทุบ ขนกระจาย
11 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรแกรมบางกลํา และขอวิจาร์ณคู่เอกด้วยครับ ขอบคุณมาก
 โดย... UUUYY
11 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ คุณแฟนนิลพิทักษ์ชัยมาก ๆ ครับ ที่ลงคลิปให้เป็นกรณีศึกษา ว่าลูกมัดข้างที่สนามทุ่งสงเป็นอย่างไร ขอบคุณครับ
 โดย... ฅนคอน
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอคลิบโหนดเพชรเมืองดาบหน่อยคับ ใครมีช่วยลงหน่อยคับ ขอบคุณคับ
 โดย... เด็กบ้าวัว
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอประวัติโหนดพยักค์แสนเหลี่ยมคับ ใครรู้ช่วยบอกหน่อยคับ ขอบคุณคับ
 โดย... เด็กบ้าวัว
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรียนพี่หัวล้านข้างรั่วให้เปลี่ยนเป็นคำว่าเเฉงลิงดีกว่าบ้านผมเค้าเรียกเเบบนี้
 โดย... เถ้าเเก่น้อย
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณเพียวครับ นับถือในความเชี่ยวชาญของคุณครับ ถ้ามีโอกาสอยากรู้จักคุณจริง ๆ ผมอยากให้คุณช่วยถ่ายทอดความรู้เรื่องวัวชนบ้าง ถ้าบอกกันได้นะ แต่ก็ศรัทธาให้ความรู้เรื่องวัวชนของคุณ ผมอยู่นคร ส่วนคุณอยู่สงขลา ถ้าตามความคิด คงอยู่หาดใหญ่ ผมขอสมัครเป็นแฟนพันธุ์แท้ของคุณด้วยคนนะครับ คิดอ่านประการใด บอกเล่าเก้าสิบกันบ้างนะครับ
 โดย... อยากรู้จัก
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณแฟนนิลพิทักษ์ชัย หรือ FNPTC ขออภัยที่เอ่ยนาม ขอบคุณมากนะครับที่ลงคลิปตอนนิลดอกเพชรนำชัย ชนกับ ราชสีห์ขนทอง แต่ถ้าไม่ลำบากมาก ผมขออนุญาตช่วยลงตอนราชสีห์ขนทองแล่นหนอ่ย อยากรู้ว่าแล่นยังไง แต่ถ้าลำบากก็ไม่เป็นไรครับ
 โดย... ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ยอดชายชนะ ตามความคาดหมาย ชนะเร็วกกว่าที่คิด
 โดย... ขารองชั้นสอง
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ละที่สำคัญ ผมไม่ใช่เสื้อเหลือง และ เสื้อแดงนะ แต่ผมเป็นประชาชนคนไทย
 โดย... 2 มาตรฐาน
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อ๋อลือไป ชื่อ ดุกด้างแสงรวี vs แดงงามพิชัยยุทธิ์
 โดย... 2 มาตรฐาน
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครเคยได้ชม คู่นี้ ช่วยชี้แนะด้วยครับ เข้าชนเช็ดล้าง ดุกด้างเป็นต่อ และแดงเป็นรอง เพราะเล็กหว่าว 10 – 6 หรือ 10 – 7 พอชนไปสักพักราคาเสมอดุกด้าง แต่ตอนหลังแดงเป็นต่อ หมื่น ห้าร้อยแต่แล่นเองพอเข้ามาต่อหัวใหม่ ก็แล่นอีก แต่เขายังให้เกียดไม้เดียวอีก ทำไมกรรมการเขาไม่ตีกลองยาว งง มาก ๆ พอตอนหลังแล่นแล้วเข้ามาต่อหัวใหม่ ดุกด้างแล่นพอต่อหัวใหม่อีก แดงกลับแล่นเองอีก สักพักแดงวิ่งจะต่อหัว แต่ดุกด้างไม่ยอมต่อหัวด้วย วิ่งรอบสนามอย่างเดียว สุดท้ายขันน้ำจม ดุกด้างชนะ จึงอยากรู้ว่า ทำไมคู่อื่น ๆ แล่นแล้ว เข้ามาต่อหัวใหม่ แล้วแล่นอีก ทำไมกรรมการตีกลองยาวเลย และถ้าแล่นแล้ว พยายามจะต่อหัวใหม่ แต่คู่ชน วิ่งไม่ยอมให้ต่อหัวด้วย ขันน้ำจม แพ้ เพราะที่ดู มีคนยิกดุกด้างให้ตกใจ อย่าให้ต่อหัวให้แล่นแบบนั้น ขันน้ำจมก็ชนะ เลยมองว่า ทำไมเขาต้องยิกดุกด้าง ให้ตกใจ ไม่ได้ต่อหัว พอขันน้ำจมก็ชนะไป หรือคิดจะเอาแต่เงินอย่างเดียว ผู้รู้กฎกติกา มารยาท ช่วยบอกด้วยว่า กติกาเป็นอย่างไร เพราะงง ๆ มาก ๆ ถ้าผมมองนะ ถ้าวัวที่แล่นไม่ยอมต่อหัว น่าจะเป็นตัวแพ้มากกว่า แต่นี้อะไร มีคนไปยิกให้แล่น แต่กลับชนะ มันเกินอะไรขึ้น กับกฎกติกามารยาทวัวชนของคนใต้
 โดย... 2 มาตรฐาน
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    มีวัว ดอนคัน 1 ตัวชื่อดุกด้างนำโชคถูกคู่ที่ ทุ่งขมิ้นแต่ต้อถอนเพราะเจ็บหู ติดตามตัวนี้ไว้ให้ดี เป็นวัวท่ีข้างหนัก ใจมากชนกับวัวกำนันควนชลิด ชนะมาแล้วที่สทิงพระหลายคนคงเห็นแล้วเป็นรอง 2 5
 โดย... นักเลงวัวชนดอนคัน
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ยินดีด้วยครับกับหนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้ คืนนี้น่าจะเลี้ยงฉลองกันหลอยหล่าว
 โดย... แฟนยอดชาย
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ยอดชายชนะ น่าว่าน้องขารองชั้น2 นะจังหูวันนี้..เอากลับทบต้นทบดอกสำหรับสนามหาดใหญ่ที่ผ่านมา..ยินดีด้วยครับ
 โดย... สุดยอด
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ยอดชายชนะแล้วสุดยอดจริงๆ เช็ดล้างเป็นรอง 10/8 ชน 15 นาทีได้ทอข้างแล่นเลย วันนี้มัจฉานุแล่นง่ายจังเลย
 โดย... แฟนยอดชาย
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ฝากแฟนวัวชนถ้าไปเล่นที่ชะเมา เล่นวัวท่าหลาทั้งสองตัว ราคาเป็นรองทั้งสองตัว แต่มีดีมีเด็ดให้เห็นแน่ รับรองรอบนี้ ชะเมาตัวรองกินเหมือนเดิมครับ(11 มี.ค 54)
 โดย... คนเล่นวัวชน
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แดงบุญรอดเมื่อก่อนเป็นของทีมงานผมเองครับ แพ้ที่หัวป่าขลูแล้วขายนายกเขาบาทไป ชนคำหน้าเจ็บมากเคยชนะที่หัวพานเมาทีหนึ่งแล้วครับ ส่วนคู่ชนวางวิ่งมาครับ
 โดย... คอวัวชน
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วัวอยู่ข้างบ่อนครับแถวโคกคราม.ของจ่าไหวนายก อบต.เขาพระบาท.........ชนกับวัวเชียรเขาครับ.........หนหลังแพ้หัวป่าขรูนัดหลังครับ..............มีคู่แรกสีขาววัวหัวพาน ลูกไอ้เขาหักอีกตัวไม่รุ้ชื่อไหรก์วางดี.........เสริมเหมือนกันชนพรุ่งนี้
 โดย... กริม
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หัวพานเมารอบนี้ผมขอฝากแฟนๆอีกหนึ่งตัวนะครับ แต่จำชื่อไม่ได้วัวคลองใหม่ครับ สีแดง ยอดกางยาวข้างหนึ่งก็เกือบแขน ไม่รู้จะออกทางประตูทางออกของสนามหัวพานเมาได้ป่าว ตัวนี้น่าเล่นครับ
 โดย... เด็กหลัง มวล.
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณกริมครับแดงบุญรอดวัวที่ไหนหรือ แล้วชนกับวัวที่ไหนละ
 โดย... เด็กหลัง มวล.
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หัวพานเมาพรุ่งนี้........ฝาก ........แดงบุญรอด ครับ ชน 2หนชนะ1แพ้1.......คู่ชนวัวใหม่ครับ........คู่นี้วัวขาดเอามาเสริมครับ
 โดย... กริม
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่คนลุงช่วยวิจาณคู่ เสื้อเมืองกับลายจอมเซียนระโนดหน่อย
 โดย... เด็กระโนด
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไปดูคลิปก็องแก้งชน ในเฟสบุค แล้วคลิป ดูตัดต่อไปเยอะแต่สุดยอดวัวจริงเลยครนับ เจ็บ ดื้อแผล เก่งมากทั้งสองตัวครับ เข้าดูในวัวชนคนสู้ครับ
 โดย... บ่าว
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    http://music.mthai.com/clip/1270 ลองเปิดดูน่ะครับสำหรับทุกๆคน อย่าสูญสิ้นศรัทธา ปัญหาที่เราเจอยังน้อยนัก
 โดย... เบิ้ม
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ใจเย็นที่ว่าใช่ตัวที่เคยติดกับไอ้สามจังหวัดแล้วถอนและล่าสุดมาชนะขาวโจโจ้เล็กที่ท่ามิหรำใช่ไหม
 โดย... เด็กหลัง มวล.
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่นี้ไอ้โถได้ตัวประมาณ10/9แก่ๆแต่ขาดเขาดุกด่างใจเย็นละมอนาโยงคับวิจารณ์เต็มที่เลยครับ
 โดย... ฅนลุง
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ๆผู้รู้ทั้งหลายช่วยวิจารณ์คู่ไอ้โถ้ที่จะชนกับไอ้ใจเย็นในวันที่18ที่บ่อนท่ามิหรำด้วยครับว่าพี่ชอบเหมือนกับในใจผมม้ายคุ๋นี้ชนกันข้างล้านครับ
 โดย... ฅนลุง
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตามที่คุณFNPTCและน้องโอมให้ข้อมูล แดงตัวนี้น่าสนใจครับ เนื้อชนหัวจิตหัวใจดีชนเป็นชั่วโมง และคู่ชนนิลสายฟ้าฟาดยอดสังหารบ้านปากเหมืองนี้พี่น้องมีข้อมูลกันมั่งไหมครับ..ถ้าไม่มีลูกหนักหน่วงลูกเด็ดขาดกะฟัดเนื้อกันนั่น แดงแสงอาทิตย์น่าลุ้นนะ
 โดย... สุดยอด
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่หัวล้านข้างรั้ว ผมก้อเคยเห้นกับตาตัวเองมาแล้วกับนายหัวพ่อด้วย วัวของญาติผมถูกคู่ชนรอบต่อไป แก่เลยเอาวัวที่ชนแพ้ใหม่ๆมาซ้อมกับวัวแก ( ไม่รู้เรียกว่าซ้อมได้ป่าวเพราะพันเขาเฉพาะตัวของญาติผมแล้วเอาวัวที่จะแกงมาแขวนบนหัวรั้ว แล้วปล่อยให้ของแกแทง อยู่ตัวเดียว ผมดูแล้วก้อสงสาร พ่อเลยมาบอกผมว่าถ้าของแกชนะรอบหน้า พ่อผมจะเลิกเลี้ยงวัวเลย สรุปของญาติผมแพ้จิงๆครับแพ้แค่ 5 นาทีเอง เวรกรรมมีจิงๆนะครับ )
 โดย... โอม กระบี่
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แดงแสงอาทิตย์ ชัยบุรี ผมมีบันทึกการแสดง ตอนชนลังสาดมหาราช ครับ ว่างๆ จะลงให้เป็นแนวทางครับ... ทางชนเหมือน คุณโฮม ว่านั้นแหละครับ ฮึด เฝ้า ฮูก...แต่ต้องตัดคลิปก่อน เพราะชนนานแค่ชม.
 โดย... FNPTC
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หัวพานเมารอบนี้ขาวลูกสิงห์น่าเล่น สดกว่าเยอะอยู่ข้างลูกสิงห์ก่อนไม่ลำบาก
 โดย... เด็กหลัง มวล.
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไม่ใช่แดงแสงอาทิตย์พี่กริม แดงแสงอาทิตย์เขาเหมือนลังสาดคู่ชนแสงอาทิตย์ในคลิปพี่กริมนั้นแหล่ะ
 โดย... เบิ้ม
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ คุณเบิ้มมากครับ
 โดย... คนเมืองเหนือ
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณ คนรักวัวชน ( บารมี ) สุราษฎร์ กับตัวผมลงคลิปให้ดู มันใช่ตัวเดียวกันม่ายครับ
 โดย... กริม
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณเบิ้ม สำหรับแดงงามแสงอาทิตย์ ผมเคยเห็นตัวครับหลายหน แต่ไม่เคยเห็นทางชนครับ ชนะหัวแรกที่กระบี่นั่นแหละครับ คุณโอมรู้ดีครับผม แต่หัวสองพ่อผมบอกว่าไม่ได้ชนนะครับ กินมัดจำครับ
 โดย... คนรักวัวชน ( บารมี ) สุราษฎร์
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรียนถามคุณบารมีในเรื่องลิขสิทธิ์ถ้าเราแบ่งปันกันในFace book จะมีผลอย่างไรบ้าง
 โดย... อยากรู้
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คูณหนุ่มยะลา หรือผู้รู้ท่านอื่นกรุณาช่วยรวบรวมชื่อจริง ชื่อเล่น เจ้าของ และจังหวัดของวัวดัง จะได้ไหมครับ ผมอยู่เหนือ บางครั้งก็งง ตัวอย่าง ไอ้โซล่า ไอห้านม ไอ้เจ็ดหิ้ว ขอขอบคุณครับ
 โดย... เด็กเหนือ
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แดงแสงอาทิตย์ นั่นแหละครับคุณโอมที่เราเคยคุยถึงกันเมื่อวันก่อนครับ ชนะที่กระบี่หนนึง แล้วหนสองกินมัดจำ ที่กระบี่เหมือนกัน ก่อนมาติดคู่กำลังจะชนที่บ้านนารอบนี้ครับทีมงาน ควนฮาย ชัยบุรี ครับผม
 โดย... คนรักวัวชน ( บารมี ) สุราษฎร์
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดพูนทรัพย์ชนโหนดทองพูน สนามไร่ใหญ่ 15 มี.ค. นี้ ใครพอจะมีข้อมูลอะไรหรือราคา ช่วยบอกกล่าวกันบ้างครับ ขอบคุณล่วงหน้า
 โดย... มารุต
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันเสาร์ที่ 12 นี้เปรียบวัวที่สวี ชุมพร ชนสงกรานต์
 โดย... ..
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ว่าแล้วก็ถามข้อมูล คู่ขาวลูกสิง กับเพิ่มทรัพย์หน่อยครับ ใครรู้บอกมั่งครับ ราคาเป็นยังไง สภาพวัวเป็นยังไงคู่นี้น่าจะติดปลายยอดมั่ง แบบว่าอยากหงายมือ ข้างลูกสิงครับ เพื่อนลงไปกันครับ
 โดย... บ่าว
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เสริมเรื่องเล่าพี่หัวล้านข้างรั้ว หน่อยครับ เรื่องที่สองครับที่เอาวัวสองตัวที่เป็นของตัวเองทั้งคู่ครับ มาชนกันโดยการวางกันก่อนหลายครั้ง อย่างนี้เขาเรียกว่าคล้ายๆๆ การต้มแหละครับ แหลงนักแลเพราะรู้แล้วว่ามันเคยสู้กันไม่ได้ พ่อสั่งห้ามไว้เลยห้ามทำ โดยมีเรื่องเล่าว่า สมัยก่อนมีบ่อนวัวอยู่ที่บางพง (เขตอำเภอเชียรใหญ่) แล้ววัวเพื่อนพ่อตืดคู่ ก็ต้มวัวคือเอาวัวไปล่ามไว้ที่เสาโพงพาง คืนก่อนชนทั้งคืน เพื่อให้วัวหมดแรง แล้วเอาไปชนเพื่อเล่นตัวตรงข้าม จำนำที่ บ้านเลย และผลก็คือ เหมือนแรงดีกว่าเดิม ชนเป็นชั่วโมงไม่หมดชนะไปเลย เจ้าของหมดตัว และหัวเสียไปในที่สุด นี่เป็นเรื่องจริง ที่เกิดขึ้นครับคนแก่เขาสอนไว้ครับ
 โดย... บ่าว
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณน้องโอมกระบี่ครับสำหรับข้อมูลแดงแสงอาทิตย์
 โดย... สุดยอด
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่หัวล้านข้างรั้วความฝันก็สำคัญน่ะ คืนก่อนจะชนมันจะให้ลางเราแต่ก่อนผมช่วยลุงเลี้ยงตอนติดคู่ นอนเฝ้าวัวก่อนชนคืนเดียวฝันว่า เสาร์พระภูมิเจ้าที่หักที่บ้าน เล่าความฝันให้หลายคนฟังแล้วเค้าบอกว่าอยากเล่นเยอะเป็นไปตามคาดวัวแพ้
 โดย... เบิ้ม
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมโดนเพื่อนๆตำหนิมา ผมต้องขอโทษด้วย ที่วันก่อนผมใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ-ไม่เหมาะสมพิมพ์ลงในแว๊ปนี้ คือผมคุยเรื่องวัวชักว่าว วัวเมื่อติดคู่อยู่บ่อนย่อมต้องสมบูรณ์ทั่งด้านความเป็นอยู่และอาหารการกิน วัวเมื่อสมบูรณ์ก็ต้องชักว่าวมั่งเป็นธรรมดา เป็นธรรมชาติของวัว เพื่อปลดปล่อยอารมณ์เหมื่อนๆกับคนนั่นแหละ เจ้าของวัวหรือควาญวัวบางคนพอเห็นวัวชักว่าวก็ไปตวาดมัน ไปตบหลังมัน ไม่ให้มันชักว่าว คือกลัวว่าเมื่อถึงวันชนวัวตัวเองจะไม่มีแรงชน จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ มันอยากอีชักก็ปล่อยให้มันชักไปเลย ให้เราลองคิดเป็นมุมกลับแลมั่ง ว่าถ้าเรายืนชักว่าวอยู่เพลินๆเพื่อนเดินเข้ามาตบหลังเรา แล้วเราจะรู้สึกพันพรือมั่ง ทีนี้ผมจะขอแก้ไขใหม่ จากวัวชักว่าวผมก็จะใช้คำว่า วัวสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง วัวขึ้นเหมียหรือพาดเหมีย ผมก็จะใช้คำว่า วัวมีเพศสัมพันธ์ OK.
 โดย... หัวล้านข้างรั้ว
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้จะคุยเรื่องจริงเกี่ยวกับวงการวัวชนให้ฟังสัก 2-3 เรื่อง เรื่องแรกเมื่อไม่นานมานี้ มีวัวตัวหนึ่งติดคู่ชน.....เจ้าของวัวจึงไปเอาวัวฆ่า( อดีตเคยเป็นวัวชนเงินแสน และชนคู่เอกมาแล้ว ) ก่อนที่จะถูกฆ่าแกงงาน เจ้าของวัวตัวที่ติดคู่ชนเอามาซ้อมวางกับวัวของตัวเอง ซ้อมวางได้ประมาณ 20 นาที หลังจากนั้นก็ดึงวัวฆ่าให้วัวของตัวเองทอข้างจนวัวฆ่าต้องวิ่งหนี เหตุผลเพราะต้องการให้วัวของตัวเองได้ใจ พอถึงวันชนจริงปรากฏว่าวัวตัวติดคู่ชนที่ว่า....แพ้ครับ เรื่องนี้ผมรู้ก่อนวัวของเขาชนประมาณ 2 อาทิตย์ พอผมรู้...,ผมเชื่อในใจผม 80 เปอร์เซนต์ว่าวัวของเขาจะต้องแพ้แน่นอน เสียดายวันชนจริงผมไม่อยู่ เพราะผมมีภาระหน้าที่ในการทำงาน แต่ก็ฝากพรรคพวกเล่นให้ได้มาเกือบหมื่น เรื่องแบบนี้ผมเชื่อถือมาก คนเฒ่า คนแก่ก็เคยพูดสอนใว้ว่าวัวเราที่แต่งชนอย่าไปซ้อมวางกับวัวฆ่า เพราะไหนๆมันก็จะถูกฆ่าตายอยู่แล้ว ก็ปล่อยให้มันไปสบายๆ อย่าไปทำให้มันเจ็บปวด-ทรมาณอีกเลย อดีตที่ผ่านมาวัวฆ่าทอวัวที่แต่งชนวิ่งจนเสียวัวก็มีให้เห็นมาหลายตัวแล้ว เรื่องต่อมาผมสมมุติให้เจ้าของวัวชื่อคุณเบิ้มก็แล้วกัน คุณเบิ้มมีวัวชนอยู่ 2 ตัว วัวสองตัวนี้ซ้อมวางกันเองหลายครั้งแล้ว ปรากฏว่าไอ้ลายสู้ไอ้โหนดไม่ได้เลย ถูกไอ้โหนดทอข้างวิ่งทุกที อยู่มาวันหนึ่งบ่อนขาดวัว เพราะบ่อนเคียงวัวได้แค่ 8 คู่เท่านั้น บ่อนต้องการหาวัวเสริมอีก จึงติดต่อคุณเบิ้มให้หาวัวมาชนช่วยบ่อน บ่อนมีผลตอบแทนโดยการจ่ายค่าหัวให้ ด้วยมันสมองอันปราดเปรื่องของคุณเบิ้ม ไหนค่าหัวก็ได้ ไหนวัวเคยวางวิ่งกันมาทุกที โอ๊ะ......งานนี้ยิงปืนนัดเดียวได้นกตั้งสองตัว ไม่รวยงานนี้แล้วจะไปรวยงานไหน คุณเบิ้มเลยจัดให้ไอ้ลายชนกับไอ้โหนด เพราะวัวคู่นี้ลงกันทั่งยอด-ลำตัว ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ วัวคู่นี้วางวิ่งกันมาแล้วไม่มีใครรู้ จะรู้กันก็เฉพาะคนใกล้ชิดไม่กี่คนเท่านั้น พอถึงเช้าวันชน คุณเบิ้มระดมทั่งเงินเก็บของตัวเอง-ของเมีย พร้อมกับจำนำหัวทะเบียนรถมอเตอร์ไซด์ สรุปแล้วได้เงินมาเกือบ 5 หมื่นบาท พอวัวเริ่มเข้าชน คุณเบิ้มเล่นไอ้โหนดตัวเดียว เหมือนเวรกรรมมีจริง ไอ้โหนดแพ้ครับ ถูกปลายยอดไอ้ลายคํ้าหน้าไม่ถีง 5 นาทีวิ่งครับ ผมเพิ่งมารู้เรื่องนี้หลังจากผ่านพ้นมาหลายเดือนแล้ว เมียเจ้าของวัวพูดกับผมว่า " วัวของกูเองทั่งสองตัว วางวิ่งกันมาหลายหนแล้ว กูยังแพ้เหรย เวรฉิบหาย "
 โดย... หัวล้านข้างรั้ว
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่สุดยอด ไอ้แดงแสงอาทิตย์ ของผู้ใหญ่ไข่เป้นวัวพี่น้องแม่ผมเอง..............ชนชนะไอ้ลางสาดของเพื่อนผมเอง ที่กระบี่ ชนกันนาน ของผู้ใหญ่ไข่ชนทางดีไปบน แทง อีกอย่างนึงที่ชนะวันนั้นก้อคือมันด้านยอดมาก ใจมากครับ
 โดย... โอม กระบี่
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หนุ่มยะลาผู้รอบรู้หายไปไหน หุหุ
 โดย... เด็กใหม่
9 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    moddang65@windowslive.com ขอด้วยอีกคน ขอบคุณคับคุณเบิ้ม
 โดย... น้องแพะ
9 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามคลองหอยโข่ง รอบนี้วัวเหลือ 7 คู่ แต่เดิมพันทุกคู่
 โดย... เซียนไม่แท้
9 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ราคาล่าสุด คู่ลังสาดเพชรพระยาดาราชัย เป็นรองวัวทุ่งใหญ่ ลังสาดเพชรลมเหนือประมาณ 10/8-10/7 เข้าทางเราเพราะว่าที่ชะเมา ส่วนใหญ่วัวรองจะกินเกือบทุกคู่ รองเต็มที่ไปเลย ศุกร์ที่ 11 มี.ค.54 นี้
 โดย... คนเล่นวัวชน
9 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึง คุณสุดยอด ชื่อบอกไม่เติมนะครับ ชื่อ โหนดฟ้าประทาน ชน กับโหนดหลังขาวสะเดา
 โดย... เด็กข้างบ่อนสนามบิน
9 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    khainui99@hotmail.com ขอด้วยครับตามกระแส5555
 โดย... KK
9 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    mango_40@hotmail.com รบกวนขอรูปวัวชนด้วยครับ
 โดย... คนเมืองเหนือ
9 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณเบิ้มครับ แดงงามแสงอาทิตย์ ผญ.ไข่บ้านชัยบุรี เคยชนกับลังสาดงามมหาราชนายสมยศบ้านในเมือง ที่สนามกระบี่ 14/9/53 ผมไม่ได้ไปแล..เลยอยากถามเจ้าที่คุณเอกกระบี่ช่วยมาให้ข้อมูลด้วยครับ เพื่อประกอบการเล่นไฟท์นี้ของแดงแสงอาทิย์ที่สนามนาเดิมครับ
 โดย... สุดยอด
9 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    navara2010@windowslive.com ขอบคุณในน้ำใจของน้องเบิ้มนะครับ ที่ให้คนรักษ์วัวชนอย่าผม ได้ชม ได้ศึกษา วิชา ความรู้และบรรยากาศ ซึ้งเป็นสิ่งที่หาชมได้ยากครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
9 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    nongplang2010@hotmail.com ขอบคุณ คุณเบิ้มครับผม
 โดย... แฟนนิลมีลาภ
9 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แดงงามแสงอาทิตย์ ผู้ใหญ่ไข่ ชัยบุรี นินสายฟ้าฟาดยอดสังหาร นายวิโรจย์ ปากเหมืองพัทลุง คุณบารมี ตัวแดงชัยบุรีนี้เคยเห็นบ้างไหม เห็นว่า 2 หัวแล้ว
 โดย... เบิ้ม
9 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    bull_fighter@hotmail.co.th ขอบคุณ คุณเบิ้มครับผม
 โดย... คนรักวัวชน ( บารมี ) สุราษฎร์
9 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ส่วนตัวดำลายในบ่อนนั้นชนกับสระแก้ว ดุกด้างราชันดำ
 โดย... เบิ้ม
9 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลันดาเสือขาว(ม้าเหล็ก)เคยมาแพ้ที่สนามบางกล่ำแพ้ไอ้คอดำสิงห์สยามของกำนันวิทย์
 โดย... DJ
9 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่สุดยอด...พี่ลูกสม.........แลตัวสีแดง..ชายใส่เสื้อสีดำจูงนั้นแหละคู่ชนครับ......ขอบคูณน้องเบิ้มสำหรับบรรยากาศพันนั้นไม่เห็นนานจังหูแล้ว.........รอบนี้เจอกันแน่ๆ
 โดย... กริม
9 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ดำนิล ถูกคู่กับขาวมีชัยลูกสังหารครับ ตัวชนะไอ้แฮ้ก สนามหาดใหญ่รอบหน้าเดิมพันข้างละ31หมื่น
 โดย... DJ
9 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    birdza_dmj_@hotmao.com ขอรูปวัวด้วยคนครับชอบมาก
 โดย... เด็กเล่นวัว
9 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    nongplang2010@hotmail.com
 โดย... แฟนนิลมีลาภ
9 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครมีโปรแกรม และทีเด็ดบ่อนชะเมา นคร ขอด้วยคับ ขอบคุณคับ
 โดย... เด็กคอน
9 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    Middle_path@hotmail.co.th ครับ ...และขอประวัติการรชน พี่ๆน้องๆ ลั่นดาเสือขาว(ม้าเหล็ก) ตรัง อีกที ขอบคุณครับ
 โดย... FNPTC
9 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครอยากดูส่ง mail มาได้น่ะครับบรรยากาศบ้านเรา พี่สุดยอด คุณบ่าว น้อมโอม พี่เอกกระบี่ พี่คนคอน พี่หัวล้านข้างรั้ว คุณลูกเกย แฟนนิลพิทักษ์ชัย คุณบารมี เด็กตรังหวังดี พี่ซุกวัว พี่ขารองชั้น 2 พี่บี้คลองหอยโข่ง พี่หนุ่มยะลา พี่เด็กหลังมวล พี่เคเค และทุกๆท่าน ที่ไม่ได้เอ๋ยชื่อเสียงเรียงนาม20-21 ถ้าว่างมาเที่ยวบ้านนาน่ะครับวัวใหญ่ๆเพรอบนี้
 โดย... เบิ้ม
9 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณบ่าวครับ..ผมได้รับแล้วจากน้องเบิ้มบารมี ขอบคุณมายังคุณเบิ้มด้วยครับ
 โดย... สุดยอด
9 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณบ่าวครับ ส่งให้ผมด้วย ที่ sawangj@gmail.com
 โดย... สุดยอด
9 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณคุณเบิ้มที่ส่งรูป บรรยากาศวัวลงท่อง และการพาวัวเดินเล่นดิน ที่บ้านนาเดิมครับ ใครอยากดูแบ่งปันกันได้ครับ คนอยู่ไกลได้ความรู้สึกดี ทิ้งเมลไวเลยครับ
 โดย... บ่าว
9 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702