๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211    หน้าถัดไป >

    ขอ ประ วัติ โหนดคชสาร วัวท่าหลา ค้วย คับ ถ้าใครรู้ช้วย ตอบที่ คับ ของคุณ คับ
 โดย... ดลว
22 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลหลังเขาวัวชะอวดไหมคับสืบดูตะถ้าใช่ผมรู้จักคับ(คนเลีย้งชื่อลิ้มไหมสืบดูก่อนนะถ้าใช่เดี๋ยวค่อยโพสมานะ)
 โดย... นายช่างใหม่
22 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไม่รู้ว่ามดคันไฟเจ็บมากม้ายครับ พักสามเดือนกำลังดีถ้าเจ็บไม่มากครับ น่าลอยหวาตอนแดงสักหิดม้ายครับ พี่น้อง เข้าทางเลยครับได้โหลแทงง่ายหิด แต่ฝีมือไม่รู้ได้ม้ายครับ แต่เหมือนเดิมครับ เคียงมามดคันไฟหิดๆ ล่าวครับ ....... ฉึก ฉึก
 โดย... คนรักวัวชน (บารมี) สุราษฎร์
22 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอนนี้ลูกไอ้นำทรัพย์สตูลกำลังวางดีพี่บ่าวเหอออกชนวันไหนเดียวผมจะบอกครับหัวใจมากใช้ได้ครับ
 โดย... ฅนลุง
22 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    วัดดีพี่บาวหนุ่มยะลาที่สนามชนโคบ้านท่ามิหรำ จ.พัทลุงในรอบหน้าไอ้โถได้ทำสัญญาชนใหม่แล้วกับไอ้ดุกด่างใจเย็นละมอนาโยงข้างละ1หมื่นเสมอนอก1ล้านครับคู่นี้ผมมีตัวรักอยู่ในใจแล้ว
 โดย... ฅนลุง
22 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงลูกพี่รา สะกอม อยากทราบที่น้ำกระจ่ายก้อโทรมาคุยได้ได้ครับ
 โดย... ครูโอ๋ ยางงาม
22 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    10 มีนาคม วันแดงมัจฉานุกะยอดชายชนกัน เราไปดูกันที่สนามนะครับ ผมมีตัวดีตัวนึ่งพ่อดีเชื้อสายดี จะแนะนำให้เล่น ซ้อมมาดีมาก เนื้อดี ค่ายใหญ่วิชาดี เล่นถึงเงินแน่นอน บำรุงดีมาก เพราะตั้งใจไปเล่นกันตัวนี้แล้วเจอกันที่สนามนะครับ หรือโทรมาทักทายได้ แล้วเจอกันที่สนาม แพ้ชนะไม่รู้ รู้แต่เล่นแล้วไม่เสียเปรียบครับผม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
22 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พิมพ์ผิดไปนิด ยอดวัวสงขลากะยอดวัวกระบี่ครับผม(เบอร์นึ่งทั้งคู่ ในเวทเดียวกัน) ใจจริงๆ ผมชอบหลังขาวทนายโยมากครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
22 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าหลังขาวทนายโย ลงกะขาวลูกเซียนได้ งานนี้ สนามแตกแน่นอนครับ ยอดวัวสงขลาชนกะยอดวัวตรัว ในรุ่นใหญ่ต้นๆ งานนี้คงได้เสียกันหลายล้านบาทแน่นอนครับ ยากที่จะชี้ขาดจริงๆ ถ้าลงกันได้ หลังขาวทนายโย แม้หยุดไปเป็นปี แต่เก่งสุดๆ ส่วนลูกเซียน ได้สด ได้ยอด สุดยอดแห่งความมัน ถ้าลงกันได้นะ เพราะลูกเซียนเค้าเคียงเนียนมากๆ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
22 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    หลังขาวทนายโย รอบที่แล้วออกเคียงกับ ดุกด้างเพิ่มทรัพย์ ที่สนามหยี่ใน ดุกด้างเพิ่มทรัพย์ใหญ่กว่ามาก แต่ทีมคลองมวลไม่เอาคับ เห็นว่าจะขอเคียงกับขาวลูกเซียนอยู่ คับที่ทุ่งโพธิ์
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
22 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดีใจด้วยที่หลังขาวทนายโย ออกชนได้แล้ว ขอให้ได้คู่ชนที่เหมาะสมนะ หยุดไปนาน ส่วนไอ้เก้าทัพ ตัวนี้ ชอบมากครับ เก่งมาก
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอนนี้โหนดหลังขาวทนาย พร้อมแล้ว ออกเคียง -3 รอบ ไม่มีคูที่จะลงกับหลังขาวเลย รอบนี้จะออกไปที่สนามทุ่งโพธิ์ ใครมีวัวดีออกมาเคียงกับหลังขาวได้เลย
 โดย... ฅนเขาย่า
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่นิลนายแบบที่จะชนพรุ่งนี้กับใอ้เก้าทัพ เข้าบ่อนเก้าทัพคงเป็นต่อตามฟอร์ม เพราะชื่อชั้นและกระดูก แต่นิลนายแบบชอบวัวชนประเภทมุดทอข้างยิกพายิ่งชอบ วิ่งข้างสักหนสองหนยังเข้าหลบครับตัวนี้ นายแบบตัวนี้มีลูกบ้าหนอยๆครับ ยิ่งชนยิ่งแรงครับ ยอดวงจับหน้าหัวดี ภายในสิบนาทีถ้าน็อคนายแบบไม่ได้ให้ข้ามมาอยู่นายแบบครับ หรือจะรองก่อนก็ไม่เสียหลายครับ
 โดย... วิจารณ์
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    10 มีนาคม นี้ บ่อนน้ำจายเจอกันนะครับ มีวัวดีชนกัน ขอพี่ผม ชนด้วยคู่เอก มีเล่นนอกอีกเยอะ วันนั้นเจอกันะครับหรือโทรมาคุยได้นะครับ มาดี ซ้อมดี สมบูรณ์สุดๆครับ เล่นถึงเงินแน่นอนครับงานนี้
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ลายระโนดถูกคู่กับตัวไหนคับที่บ้างกล่ำช่วยบอกด้วยคับ เห็นมาขอวางกับไอ้ลายน้ำตกคับ แต่ผมไม่ได้ถามว่าถูกกับตัวไหน
 โดย... น้องแพะ
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ. คนรักวัวชน (บารมี) สุราษฎร์ ที่ลงคลิปลายน้ำตกชนกับเเซมพรชัย เสียดายไม่จบถ้ามีต่อลงให้ด้วยนะครับ ถ้ามีตูดเเดงตดนชนไอลูกปอลงให้ด้วยนะครับ
 โดย... เด็กใหม่
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงพี่เด็กโคกหล่อ--เห็นว่าโซล่าเขาจะเคียงนะ แต่ว่าเพชรลำพูนไม่เอา เพราะเพชรลำพูนชนกับวัวยอดสั้นไม่เป็นอ่ะ ส่วนเรื่องตัวเพชรลำพูนเสียเล็กนิดหนึ่งนะจ๊ะ
 โดย... ลูกเกย
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครมีคลิปนิลคอลายชนกับลายบริสุทธิ์จอมเซียนช่วยลงให้ที
 โดย... น้องใหม่
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    น้องลูกเกยคับเพชรลำพูนไม่ชอบวัวเขาสั้นเหรอแต่ถึงเพรชลำพูนสู้ผมว่าโซล่าคงไม่เอาหรอกเพราะเพชรลำพูนใหญ่กว่า3เบอร์ได้ม้ายน้องสาว
 โดย... เด็กโคกหล่อ
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไม่ทราบว่าท่านไหนพอจะรู้จักนิลหลังเขาบ้างคะ เป็นวัวนคร ------ เมื่อเช้าที่ถามเรื่องไอ้โซล่า พอดีมีบ่อนติดต่อมาว่าจะให้เคียงกับเพชรลำพูน แต่คงไม่ชน เพราะโซล่าเป็นวัวยอดสั้น เพชรลำพูนไม่ชนกับวัวยอดสั้นอยู่แล้ว ถามไปพันนั้นแหละพี่น้องเหอ
 โดย... ลูกเกย
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรียนถามคุณเด็กตรังหวังดีคับว่า ปาเกียวนี้ชนะมากี่หัวแล้ว ทางชนเป็นยังไงบ้าง รู้สึกว่าจะมาถูกคู่ที่ท่ามิหรำนะคับ
 โดย... นักเลงวัว
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายบริสุทธิ์จอมเซียนทายาทลูกครูชนวันไหนครับ ชนเท่าไร่ครับชนกับตัวไหนครับชื่ออะไรครับผู้รู้บอกหน่อยครับ
 โดย... แฟนลาย
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องคับผมมีข่าวจะมาบอกคับว่าตอนนี้โหนดตูดแดงจะชนกับลังสาดมดคันไฟตัวที่ชนะบ้านนาเดิมคับชนกันข้างละ1000000 ห้วยยอด รอให้แผลมดคันไฟหายแล้วเจอกันที่ห้วยยอดโดยจะเซ็นสัญญากันแล้วคับ อีกประมาณ 3-4 เดือนนี้ศึกใหญ่ที่ห้วยยอดอีกแน่นอนคับ 100 เปอร์เซ็น
 โดย... เด็กโคกหล่อ
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้รอดคุณบ่าวมาทำงานท่าอยู่น่ารองเหมือนกันราคาดี 5555
 โดย... เบิ้ม
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เปรียบคู่ลูกปอ กับลูกเพชร เป็นไงบ้างครับคุณเบิ้ม ถ้าไปแพ้หล่าวผมหงายมือเป็นแน่แท้คู่นี้
 โดย... บ่าว
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    อยากให้ถ่ายทอดคู่ไอ้ก้องแก็ง สนามนาหม่อม สงขลาครับ วันที่ 28 กพ ครับ
 โดย... บ่าว
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ทายาทของขาวพระแสงวัวดังในอดีตมีตัวไหนมั้งครับ
 โดย... อยากรู้
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบพี่เบิ้มครับ...............ปาเกียวได้กินหมัดจำแล้วครับ..........ทีมงานไมไทสันเขาเศษโทรมาบอกครับเมื่อไม่นาน......ชนสุดยอดครับตัวนี้เขาดี...ปลายยอดจัดมีน้ำใจ.....แถมได้เปรียบเขาครับ....คั้มหน้าแน่..................แต่คู่ชนถอนแล้วครับ................23....ลังสาดพลายชุมพลนครตรังตัวนี้..ชนได้ทุกทางครับ...พี่...พบทีมคลองฉนวนสู่สีครับ
 โดย... เด็กตรังหวังดี
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    วัวตัวสุ่มชนน้ำจายรอบนี้ชื่ออะไรบอกด้วยรอบนี้จะไปดูด้วย
 โดย... พี่รา
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่าเหมือน.........คนเล่นวัวชน ..........ว่า(ถ้านายแบบไม่เสียตัวมาก).............อีกตัวฝาก....ขาวลูกเซียน...........ครับ
 โดย... กริม
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ได้ข่าวจากวงในมาว่าทางชนของไอ้เก้าทัพนั้นมันเข้าทางชนของ นิลนายแบบเลย นิลนายแบบชอบตัวรุกเดินหน้าเข้าอัดฟัดเลี้ยว มันจะคอยหาจังหวะเลี้ยวกลับทอข้างเช่นกัน ข้อมูลนี้ได้มาจากคนทุ่งสงครับ จริงหรือไม่จริง เอาไว้ดูกันหลังชนเสร็จ ข้อมูลส่วนบุคคลรับไว้พิจารราได้ครับ วิจารณ์ ขาวลูกปอชนะลูกข้างมาตัวหนึ่งแล้วครับ
 โดย... คนเล่นวัวชน
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ลูกปอ..vs...ไอ้หัววัง......วิกแตกแน่................สนามกลาง...........ทุ่งโพธิ์.............?.....
 โดย... กริม
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    สวัสดีครับเด็กตรังหวังดี 22 นี้น่าจะไม่ได้ไปครับ มีแนะนำตัว 1 ครับ ( ปาเกียว ) ตัวขาวนั้นชนราคาได้ครับ ทางดี หัวใจดี สวยด้วย
 โดย... เบิ้ม
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    .....หูร้ายชนกับอ้ายควายไม่ได้ครับยอดแบบนั้นทำไรควายไม่ได้.....ไอ้ควายเขี่ยหน้าตายขนาดลันดาพรชัยเขาดีแทงอ้ายควายไม่ไปเลย..............เสี่ยงแรงครับ....ทีมงานควายเอา 24 ชั่วโมงครับ
 โดย... อันดามัน
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ..........ขาวงามเพชรเมืองตรังดาราเมืองใต้ถูกกับตัวไหนครับชนที่ไหนครับ
 โดย... ขา;พระแสง
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ..........ลูกปอชนะรอบนี้คงไม่ชนโซ่ล่าครับ....ชนตัวอื่นดีกว่า
 โดย... คลองฉนวน
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เป็นไปตามที่ผมได้วิจารณ์ไว้เลย ลูกเพชรจะต้องถูกข้างลูกปอแน่นอนเพราะว่าขาวลูกปอข้างหนักสุดๆแล้วไม่กลัวเจ็บด้วยแล้ววางมามากด้วยจึงชนะไปตามระเบียบ
 โดย... คนเล่นวัวชน
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    .....หวัดดีพี่เบิ้มที่เครารพรักครับ....รอบนี้มาทุ่งสงหม้าย.....วางโหนดเหลี่ยมเพชรหรือเก้าทัพวัวตรังยาวๆๆเลยครัยตัวนี้สุดเบอร์ครับ.....น็อคข้างล้วนๆๆชนะตัวดังๆๆทั้งนั้นเลย.....แพ้ชนะสักทีมีเฮงแม่นครับส่วนขาวเสือใหญ่ตัวชนะทีมงานซื้อมาแพงครับ...สุดยอดเหมือนกันครับพี่ตัวนี้...รอบหน้าชนเงินล้านแน่ครับ
 โดย... เด็กตรัวหวังดี
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอทราบผล..สนามคลองหอยโข่งเมื่อวานลังสาดงามปริญญาเอก นายฉิ้น บ้านควน VS โหนดงามเก่งกาจ (สิงห์โตทอง) นายจำลอง ค่ายโคเพชรมงคล // โหนดสินสุมทร นายบ่าว บ้านสะเดา VS ดุกด้างบัญชาชัย จ่าศรี บ้านกองบิน56// ลังสาดเพชรโชคชัย นายสายัณห์ บ้านสะกอม VS นิลงามสิงห์สยาม (ไอ้เดือน) นายบ่าว บ้านหาดใหญ่ // ลังสาดเพชรอุบล (น้องเหนือ) นายแป๊ะ บ้านปาดัง VS แดงงามใจเด็ดเพชรชูชัย บ่าวพี่ บ้านปริก // โหนดจอมขวัญ เจ๊อ๊อด บ้านหน้าบ่อน VS ขาวงามเข็มเพชร นายจรัส บ้านนาทวี..ขอบคุณครับ
 โดย... สุดยอด
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    .....โซ่ล่าพอลงกับอ้ายหัววังตัวชนะลูกเพชรเคียนซาหม้ายครับ..........พิจารณาด้วยครับ...
 โดย... อาซีชะ
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลูกเพรชแพ้ครับประมาณ 10 นาทีได้ไม่ได้แทงเลยจนถูกข้าง
 โดย... เบิ้ม
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลูกเพชร แพ้ชนะ รายงานด้วยครับ
 โดย... รอผล
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใอ้แซมพรชัยชนะทั้งหมดเก้าครั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะติดตามมาทุกไฟท์ ตอนนี้สภาพดีจริงๆยังชนได้อีกหลายหนแต่เจ้าของหยุดครับ อาจเป็นเพราะส่วนหนึ่งให้ฝันว่าจะหยุดชน หรืออาจจะหาคู่ชนยาก แต่เหตุผลสำคัญคือ ลูกเริ่มแต่งชนได้แล้วก็เลยให้พ่อพักกลับมาแต่งลูกชน (ถ้าลูกชนแล้วเขาจะไม่ให้พ่อชนในเวลาเดียวกันครับ ) ใอ้แซมน่าจะอายุ10กว่าปีต้นๆครับ ดีแล้วครับที่หยุดชน เป็นหัววัวที่สุดยอดครับทำเงินให้เจ้าหลายล้านครับ
 โดย... ขอแจมด้วยคน
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ราคากำลังจะปล่อยลูกเพรชเป็นรอง 6
 โดย... เบิ้ม
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    อยากดูมากเลยขอให้จัดรายการนี้ต่อไปเรื่อยๆ(จ.สุโขทัย)
 โดย... จ.สุโขทัย
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอถามหิดนะคับว่าไอแซมพรชัยชนะทั้ง 7 ครั้งได้ไหมคับหรือว่ามากว่าพอดีผมไม่รู้เลยถามแล้วตอนสภาพไอแซมเป็นไงบ้างยังชนได้อีกไหมส่วนที่ไอแซมหยุดชนไปเพราะว่าวัวไปให้ฝันเจ้าว่ามันชนให้แค่นี้จิงเท็จแค่ไหนช่วยบอกทีคาบ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันที่10 มีนาคม บ่อนน้ำจาย คู่เอกพิเศษแดงมัจฉานุกะยอดชาย ผมจะไปชมด้วย พี่พี่ น้องๆ คนไหนที่ััรักการได้เสีย เจอกันที่สนามหรือโทรมาสอบถามได้นะครับ ผมมีวัวน่าเล่นตัวนึ่ง ของพี่ผมเอง ซุ้มมานานแล้ว ติดคู่แล้วครับ ชนวันเดียวกัน ชนแพงด้วยครับ จะแนะนำแพ้ชนะไม่รู้ แต่ซ้อมมาดีสุดๆ อายุ วิชา หัวใจ สุดยอดครับตัวนี้ ตอนนี้ วัวอยู่สงขลาแล้วครับ นายหัวเล่นเยอะด้วยตัวนี้จากการที่ได้นั่งคุยกัน ปล่อยเด็กเล่น 3มุมเลย หรอยจริงนายหัวเรา
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอนนี้ทายาทของโหนดแซมพรชัย ออกมาสืบทอดทอดความเก่ง หน้าตาหล่อเหลา..แล้วลายน้ำตกละได้ปั้นทายาทออกมาบ้างหรือยังครับ..พี่น้องแฟนๆวัวแถวบ้านน้ำตกชะอวดมีข้อมูลช่วยบอกกล่าวกันบ้านครับ
 โดย... สุดยอด
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรียนถามวัวตรัง(เขาเศษ)มีตัวเก่งอยู่ตัวหนึ่งน่าจะชื่อลางสาด(ไอ้หัวครุด)ยังชนอยู่เหลยหม้าย รู่นเดียวกับไอ้ไมไทสัน ได้ข่าวว่าเป็นเบอร์1 ของเขาเศษ อยากรู้ประวัติการชนด้วยครับ ช่วยบอกที
 โดย... มือใหม่
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ผมรัก นิลลูกเพชรครับ ผมว่าลูกปอทอข้างไม่ได้แน่ ถูกปลายยอดลูกเพชรแน่ครับ ผมว่าลูกปอขัดทางชน วางลูกเพชรไปเต็มๆครับ
 โดย... ขอแจมด้วยคน
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตัวชนะวันที่ 20 โหนดหาญศึก นายอ๋อง บ้าถ้ำคลัง กระบี่ ดุกด้างเลิศลา นายเปี๊ยก พนม ขาวลูกสิงห์พยัคฆ์แดนใต้ (เสือใหญ่) นายยุทธ ตรัง โหนดงามเพชรน้ำค้างนาวา เสือสมิง อ้ายสิงห์ดำ นายเอกชัย เคียนซา โหนดงามขุนเขา (ขุนแผน) นายยา โคกพลา ตรัง แดงงามยอดอาวุธ นายเบญ ไทยห้อง ขาวเพชรนำชัย (มาใหม่) นายชัย เคี่ยมงาม นิลงามศรนารายณ์ น้องบ็อบบี้ บ้านส้อง
 โดย... เบิ้ม
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดมีนาทีทองตัวแพ้บ้านนา เป็นลูกใอ้แซมแท้ไหมครับ คุณหัวมันหลา หรือคุณสายเลือดใอ้แซม หรือคุณขอแจมด้วยคน ช่วยตอบให้กระจ่างทีครับ ขอบคุณครับ
 โดย... อยากรู้ครับ
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้เล่นขาวงามลูกปอตัวเดียวคับพี่น้อง
 โดย... .....
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    แล้วคู่ลูกเซียนกับไอท่อเป็นไงแล้วคับราคายังไงเห็นเงียบจังยังมีการเล่นอีกไหม.....................ส่วนท่ามิหรำรอบนี้ไอโถก็จะชนกับไอใจเย็นใช่ไหมคับ.................พรุ่งนี้ไอเก้าทัพชนแล้วผมว่าน่าเล่นเก้าทัพนะนิลนายแบบผ่านยากแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้
 โดย... เด็กโคกหล่อ
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตัวชนะวันที่ 19 ดุกด้างท้องลายพยัคฆ์แดนใต้ (อ้ายแสบ) โก้ฟ้อง บ้านไสท้อน ชน ดุกด้างเพชรตาแก้ว นายกรี น้ำพุ คู่แรกเสมอ โหนดเพชรราทู นายประยูร ท่าศาลา ลังสาดใจเด็ดเพชรจอมทอง (อ้ายทองแดง) นายหนุ่ม บางสวรรค์ ลางสาดมดคันไฟ จ่าหวัง ลำภูรา ตรัง ขาวปานเพชร (อ้ายปาน) นายประสาน พิปูน ลางสาดสิงห์ทอง (คล่อง 501) นายเต้น เสวียด ขาวปู่ชิว นายดำ คลองฉนวน ลัดดามณีแดง (สมรักษ์) นายไข่แดง ค่ายโคลูกบ้านสวน
 โดย... เบิ้ม
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดุกด้างเพชรพรชัย(ลูกแซมพรชัย) ตัวชนะ ใอ้ใหญ่ พอลงกันหม้ายกับโซล่า ตัวอาจจะได้เปรียบโซล่า 1 เบอร์ ยอดโซล่าเข้าในกว่า แต่ดุกด้างเขายาวกว่า กระดูกได้โซล่า แต่ตัวได้ดุกด้าง ผมว่าดุกด้างไม่หลีกแน่เพราะชนะตัวใหญ่เบอร์ครึ่งเสียทั้งยอดทั้งตัวมาแล้ว โซล่าเล็ก1เบอร์ก็เคยชนะมาแล้วผมว่าโซล่าก็น่าเอา อยู่ที่ว่าจะชนกันที่ไหนเท่านั้นเอง
 โดย... เคียงวัว
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คับผมเห็นด้วยกับคุนบ่าวคับถ้าจะชนะโซล่าได้คือต้องชนกันหมดเนื้อนั่นเละและตัวนี้หัวใจสุดๆๆจิงๆๆแต่ตอนนี้รู้สึกไอโซล่าจะชนกับไอไขว้ทีมงานสิเกาตัวที่ชนะงานลอยที่ควนธานี้คับเห็นว่าตอนนี้ทีมงานโซล่าเอาแล้วยังเหลือแต่ทีมงานอไขว้คับว่าจะเอาไหม........
 โดย... เด็กโคกหล่อ
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณมากครับเด็กตรังหวังดีที่ช่วยตอบ วัวตรัง 4 ชนะ 3 มดคันไฟสุดยอดจริงๆวิ่งข้างแล้วเกียติเข้า คู่ชนไปหลังให้นิดๆเข้าทางเลย ส่วนขาวเสือใหญ่ รู้สาจัง ใว้ครูถึง 3 ครั้งเหมืนมันจะฟังภาษาเรารู้เรื่องนั้น เก่งครับตัวนี้ให้ 5 ดาวเลยถ้าชนไม่เสียตัวเสียยอดตามเล่นได้เลย
 โดย... เบิ้ม
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    อีกความคิดเห็นนะครับ ถ้าจะเอาวัวไปชนโซล่า ต้องหาประเภททางดี กับหัวใจต้องอึดสุดๆๆ ชนกันให้หมดเนื้อแล้วมายักคอกัน เพราะเห็นที่พี่ๆๆ บอกมาตัวแทงหลายตัวแล้ว ยอดมากด้วย โซล่าล๊อคอยู่หมด หรือไม่ก็หาประเภทเขารกไปล็อคโซล่าอีกทีแล้วฟัดกันให้ขึ้แตกเยี่ยวแตกนะ ถึงจะต่กรกันได้ ความคิดเห็นนะครับ
 โดย... บ่าว
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เคยคับไปชนะท่ามิหรำแล้วถ้าจะชนโซล่าผมว่าต้องเป็นตัวแทงถ้าชนฟัดผมว่าไม่ชนะโซล่าคับผมว่าถ้าไอโซล่าบ้างทีมันมัดได้นะทางมันดีเลี้ยวฟัดชนได้หมดถ้าเอาตัวแทงมาใส่ให้ผมว่าไม่ได้แทงหรอกหรืออาจจะได้แทงสักครั้งแต่ไอโซล่าพิกัดเท่ากันหาตัวเปรียบยากคับขนาดขามงามลูกปอยังหลีกเหลย............ผมว่าไอดอกอัฉริยะยังหลีกเหลยนะจิงๆๆ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    โซล่าชนดีใจมาก แต่ลูกเด็ดออกอาวุธช้าไปนิด ตัวชนต้องมีปลายยอดแม่นๆทางต้องดีและต้องมีใจกัน ไม่ทราบโซล่าเคยมาเคียงนอกที่นอกถิ่นหม้ายครับ
 โดย... กก
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    น้องลูกเกยจะเอาวัวไปชนกับโซล่าเหรอคับผมจะบอกว่าน้ำเลี้ยงดีใจมากชนที่ควนธานีเป็นชั่วโมงก็ชนมาแล้วโดนหิ้วหลายครั้งยังไม่สาวานมันหรอยน้องเอ๋อแล้วอิเอาตัวไหนมาชนมันอ่า
 โดย... เด็กโคกหล่อ
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ๆในเว็บรบกวนขอข้อมูลของไอ้โซล่าสักนิดได้ไหมคะ ขอทราบทางชนว่าเป็นยังไง น้ำอดน้ำทนแค่ไหน อยากทราบเพื่อเอามาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะคะ ว่าจะชนดีม่าย ขอบคุณพี่ๆล่วงหน้าคะ
 โดย... ลูกเกย
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    24 กุมภาพันธ์ 2554 นัดเคียงวัวที่บ่อนบ้านนาเดิมสุราษฎร์
 โดย... เบิ้ม
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันที่ 21 บ่อนบ้านนาเดิมมีวัว 5 คู่ เป็นรายการกุศลราบได้เข้าหมู่บ้านสร้างศาลา 1 โหนดหน้าจุดเทวดา (รวมใจเพื่อน) เสวียด ชน โหนดมีทรัพย์ วังเจ้า 2 นินงามมงคลชัย ควนทอง ชน ลังสาดน้ำเพรช บ้านส้อง 3 ขาวนางนวล ศ.สิงหราช นายบิน บ้านนาเดิม นิลค้นหา (เสือดำ) นายขาว บ้านทรายทอง 4 ลังสาดสิงห์สำอาง นายเปีย ต้นท้อน ดุกด้างจอมขวัญ ยอดนักสู้ นายโอ๋ เพ็ญมิตรฉวาง 5 ขาวงามลูกปอ นายจ้ง คลองกา นิลลูกเพชร นายประสิทธิ์ เคียนซา
 โดย... เบิ้ม
21 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณสำหรับคลิปลายน้ำตก เเล้วมีคลิปลายน้ำตกชนกับเเซมพรชัยมั้ย ถ้ามีลงให้ดูด้วยนะครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูง ขอบคุณครับ
 โดย... เด็กใหม่
20 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครพอรู้เรื่องยาขยายปอดบ้างคับ(ยาฉีด) เป็นเห็นหมอมาฉีดเลยสงสัยว่าเป็นพันพรือสรรพคุณขนาดไหน ใครรู้ขอคำชี้แนะด้วยคับ
 โดย... ช่างเอ็ม
20 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ยังอยู่เหรย แต่ไม่ค่อยได้โพสชอบอ่านมากหวาคับผม ปล...ผมเป็นคนละคนกับนายช่างคับ ว2
 โดย... ช่างเอ็ม
20 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใด้ข่าวว่าลายบริสุทธิ์จอมเซียนถูกคู่ที่ท่าหลำจริงหรือเปล่าครับชนกับตัวไหนครับใครรู้บ้าง
 โดย... แฟนลาย
20 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครมีคริปลายจอมเซียนระโนดลูกไอ้ลูกครูบ้างครับอยากดูว่าเก่งเหมือนพ่อมันหรือเปล่าครับ
 โดย... ...
20 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คัยมีคลิปวัวชนใหม่ๆๆมาให้แลกันมั้งตะตอนนี้ผมอยู่ขอนแก่นม่ายได้แลวัวชนนานแล้วนิ
 โดย... ควายตาแดง
20 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่าลายน้ำตกชนะรอบนี้ที่ท่ามิหรำถึงจุดอิ่มตัวแล้วเละผมว่านะจากการที่กรณีมันเป็นรอง1200 ถ้าผมว่าคู่ชนมันชนะมาหลายครั้งหลายน้ำตกอาจพลาดถ้าได้คับผมว่าลายน้ำตกน่าจะถึงเวลาพักผ่อนได้แล้ว
 โดย... เด็กโคกหล่อ
20 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณ เหนือ จด ใต้ หรือว่า เบนซ์ ขายซีดีหรือป่าวคับ สรุปคุณอยู่จังหวัดอะไรคับ แล้วตัวที่ชนะไอ้ลำไยสีอะไรมันมีหลายตัวคับ
 โดย... ฉวาง
20 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายบริสุทธิ์จอมเซียนระโนดชนกับวัวพัทลุง
 โดย... ...
20 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุนข้อมูล ไอ่ลำใยคับ คุณขอแจมด้วยคน เคยที่ตัวที่ชนะไอ่ลำไยบ้างไมคับ พอดีลุงผมซื้อขึ้นมาไว้ที่ทางเหนือคับ
 โดย... เหนือ จด ใต้
20 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรียนถามคุณ ตรัง ชื่อแดงป่าเกลียว ศ ไมไทสัน รู้จักหม้ายคับ ชนกับวัวทีมงานมาปปดสีลางสาด ตัวนู้แก่ครับแต่ไม่เคยเห็นชน
 โดย... นักเลงวัว
20 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ลายน้ำตกกินวัวที่ไหนไม่รู้ที่ท่ามิหรำแต่สงสัยจะเป็นวัวสงขลานะ
 โดย... นายช่างใหม่
20 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณครับ คนรักวัวชน บารมี สุราษที่จะลงให้ดู
 โดย... เด็กใหม่
20 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใอ้ลำใย วัวนครครับ อยู่แถวฉวางครับสีลังสาดร่างกายดีชนดีเคยชนะคู่เอกพิเศษที่สนามยางค้อมมาแล้วทางดีมีปลายยอด ข้างก็ดีครับ
 โดย... ขอแจมด้วยคน
20 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    มีใครรู้จักไอ่ลำใย ถ้าจำไม่ผิดวัวนคร หรือป่าวเนี่ยคับ ขอผู้รู้ช่วยบอกข้อมูลหน่อยคับ ขอบคุนคับ
 โดย... เหนือ จด ใต้
19 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702