๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223    หน้าถัดไป >

    คู่วัวในฝันชองหลายๆคนในเวป อย่างน้อยผมก็คนนึงครับ(555)
 โดย... วัวชน...ต้นน้ำ
13 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดจอมลีลตัวที่สมอกับห้าเวียนไหมถูกคู่อีกแล้วเหรอเนี่ย
 โดย... ...
13 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องเห้อศึกใหญ่มาอีกแล้วคับควนธานีรอบไอหูร้ายถูกกับไอลังสาดนักปราชญ์เมืองทุ่งใหญ่ นายกศรี ชนข้าง 510000 คับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
13 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงเด็กหลัง มวล.เมื่อเช้านี้ผมจะเข้าไปดูแม่ลูกคู่นั้นปรากฏว่าเจ้าของเขาใจร้อนขายไปแล้วในราคา 13,000 บาท ท่านไม่ต้องเข้าไปดูแล้ว เดี๋ยวจะเสียอารมย์ ของแท้ขายได้เร็วครับ
 โดย... คนเล่นวัวชน
13 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรื่องจริง เรื่องใหม่ในวงการวัวชน กรณีซ่อมเขาอาจจะมีมานานแล้ว และตอนนี้กำลังได้รับความนิยม แต่ท่านเชื่อไหมเริ่มมีการเอาเปรียบคู่ต่อสู้ ซึ่งตามปกติวัวที่ซ่อมเขามาก็ได้เปรียบคู่ต่อสู้แล้วเพราะเขาที่นำมาซ่อม มันแห้งแล้เราจะทำอย่างไรมาก็ได้ แต่ยิ่งกว่านั้นตอนนี้ยังมีการฝังเหล็กเข้าไปที่ปลายยอดของเขาวัวที่นำมาซ่อม อยากจะช่วยประชาสัมพันธ์ และฝากกรณีนี้ไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องทุกๆฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นนายสนามทุกๆสนาม สมาคม หรือทุกๆฝ่าย อยากให้ทุกอย่างโปร่งใส มีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มงวด และมีการออกกฏระเบียบข้อบังคับเรื่องนี้ขึ้นมาด้วย
 โดย... เด็กหลัง มวล.
13 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้หัวพานเมาน่ารองขาวลูกสิงห์
 โดย... เด็กหลัง มวล.
13 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดีวันใหม่ครับ กลับจากกินเลี้ยงกัน วันนี้ผมมีความสุขมาก ที่พี่พี่ นายหัวเจอผมแล้วสวมกอดพร้อมยกนิ้วให้ แค่นี้ลาะสำหรับคนรักษ์วัวชน ต้องขอบคุณพี่น้องและมิตรภาพที่ดี ที่มอบให้ผม พร้อมข่าวสารแลกเปลี่ยนกันครับ ไม่มีบอร์ดนี้ ไม่มีน้ำใจที่มอบให้ ผมคงไม่เป็นที่พึ่งแด่พี่ๆหลายๆคน ขอบคุณมากครับ แค่นี้นะครับ เมาแล้ว ขอขอบคุณเจ้าของเวปนี้ ที่ทั้งดีและด่าผม แต่วันนี้ ผมรู้การที่ผมเข้ามา สามารถทำเงินให้แก่พี่น้อง คนยะลา หลายล้านบ้าน ด้วยวัว 2ตัวที่ชนะ กราบขอบคุณครับ วันนี้ ผมไปนั่งที่ไหน พี่น้องมาทักตลอด โดยเฉพาะการสวมกอดของหลวง ค่ายพญาขุนโจร พร้อมยกนิ้วให้ผม แค่นี้ผมมีความสุขแล้วครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
13 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ราคานั้นแหละแม่+ลูกผู้ 1 ตัว 15,000 บาท สืบหาคนชื่อเปี๊ยกไดเม่ยากเชื่อมือตร.อยู่แล้ว
 โดย... คนเล่นวัวชน
13 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณตำรวจ วัวทีเด็ดทีมงานพี่ผมชนะชนคู่เอกรอบ1 อ่ะครับ+คุณยอดชายด้วยอีกตัว+ คุณน้องใหม่และนายหัวศร คงได้กันนะครับและท่านอื่นๆที่ได้คุยกับผม เบื้องลึกผมบอกไปทั้ง2ตัว แดงมัจฉานุและยอดชาย เป็นลูกเหล่านครด้วยกัน เจ้าของนายหัว หุ้นซื้อยอดชายมา ส่วนมัจฉานุ ไม่ได้เลือก วิชาก้อเห็นๆกันมานานแล้วครับ ดีใจด้วยนะครับ มีไรดีดี จะมาบอกเพื่อนๆนะครับ ส่วนคืนนี้ ไปเลี้ยงกันที่ร้าน หลวงรัตน์ครับ(แกได้ยอดชายเยอะมากครับ) คงเข้ามาคุยในนี้น้อยหน่อยนะครับ คิดถึงพี่น้อง ที่นิสัยดีดีทุกท่านครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณ ABC เบอร์ผม 085-2292951
 โดย... เด็กหลัง มวล.
12 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณเด็กหลังมวลครับ ผมขอเบอร์โทรฯคุณได้หม้ายครับ ผมจะโทรฯกลับมาหาคุณอีกที มีเรื่องจะคุยด้วยหลายเรื่อง
 โดย... ABC
12 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขาวเพชรเมืองตรังดาราเมืองใต้ได้กินมัดจำเเล้ว เเล้วก้อวันนี้มาเคียงที่ควนธานีตรังถูกคู่กับบันติกาทองข้าง3เเสน
 โดย... เถ้าเเก่น้อย
12 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    .......ท่ามิหร่ำรอบนี้เด็ดให้ตัวครับ........สุดเบอร์จากเมืองตรังในยุคนี้ครับโดนหิ้วสองไฟร์ชนะแบบใจมากจริงๆๆครับ........ปลายยอดจัดจ้านหัวใจไม่รู้อยู่ที่ไหนครับ........ขาวงามเพชรเมืองตรังดาราเมืองใต้วัวห้วยยอดครับ...............แพ้ชนะสักทีได้อาบเลือดแน่ครับแลกกันมันแน่
 โดย... เด็กตรังหวังดี
12 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ราคา 15000 ที่ว่าทั้งแม่และลูกเลยหรือครับ พี่คนเล่นวัวชน
 โดย... เด็กหลัง มวล.
12 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เซียนวัวชนท่านใดมีคลิปไอ้ดุกด้างสิงหราชเพชรพรชัย(ลูกแซมพรชัย)บ้างคับขอแลหิดขอบคุณมากม้าก
 โดย... เด็กหัวไทร-ภูเก็ต
12 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    มีแม่วัวชนลูกดุดด่างดาราเมืองใต้อยู่ตัวหนึ่งมีลูกผู้ติด 1 ตัวยังไม่เจาะจมูก เขาบอกขายราคา 15,000 บาท ถ้าเด็กหลังมวล.กลับมาบ้านท่าหลาให้เข้าไปที่บ้านในไร่หลัง รร.สามัญ เจ้าของชื่อเปี๊ยก อยู่ข้างบ้านกำนันมืด ของแท้ 100% ต่อรองราคากันเอาเองครับผมไม่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น ถ้าผมมีเงินคล่องๆผมเอาไว้แล้วเพราะว่าในอนาคตผมจะสร้างฟาร์มวัวชนครับ ที่ขนอมหมายเหตุให้รีบๆหน่อยนะเจ้าของกำลังร้อนเงินเข้าทางพอดีจะได้ต่อรองกันบ้าง
 โดย... คนเล่นวัวชน
12 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่คนเล่นวัวมีตัวเมียสายเลือดดีๆหมั้งหม้ายครับ อยากได้สายเลือดดีๆของแท้ครับราคาไม่เกี่ยง
 โดย... เด็กหลัง มวล.
12 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณคอวัวชน โคลังสาดเพชรพญาดาราชัย เป็นวัวใต้ 100%ครับ แม่มันเป็นวัวแถวสระแก้ว ส่วนพ่อมันคือ โคดุกด่างดาราเมืองใต้ครับ(ของโกฮั่ง) เมื่อวาเจอโกฮั่งในสนามชะเมาเลยบอกให้แกเล่น พอโกฮั่งเล่นเท่านั้นแหละ ราคาจากเป็นรองอยู่พลิกเป็นต่อ 10/9 ทันทีเลย บางคนเล่นไม่ทันโดยคิดว่าราคาจะต้องลงมาอีกเพราะว่าคู่ชนเป็นวัวของน้าเชียร ทุ่งใหญ่ ทีมใหญ่ค่ายใหญ่ แต่ปรากฏว่า น้าเชียรฯแพ่ทั้งสองตัวเลยครับ หมายเหตุโคโหนดคชสารผมไม่ทราบสายเลือดมันครับ แต่ที่กล้าเล่นเนื่องจากทีมงานบอกว่ามันดีแล้วมาเที่ยวนี้ได้ใหญ่กว่า 10/7 ชนะเร็วทั้งสองตัวเลย
 โดย... คนเล่นวัวชน
12 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดจอมลีลา ถูกคู่กับวัวทุ่งใหญ่ชน 2 ล้าน .ที่กระบี่รอบงานสงกรานครับพี่น้อง
 โดย... กริม
12 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณ..คอวัวชน..แดงบุญรอดตัวนะเมื่อวานมันเป็นโหมไหนครับ
 โดย... กริม
12 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณคนเล่นวัวชนครับ ลังสาดเพชรพญาดาราชัยนี้มีเชื้อลูกเหนือมั้ยครับผมดูหน้าตาและทรงคล้ายลูกเหนือมาก แล้วอีกตัวโหนดคชสารนี้โหมพละเอกมั้ยครับ
 โดย... คอวัวชน
12 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใช่ครับพี่คนเล่นวัว สายเลือดไอ้เชอรี่ที่ผมก็ยังมีครับแต่เป็นตัวเมีย ผสมไขว้กันมาหลายชั้น ตัวนี้ให้ลูกสุดยอดทั้งเพ
 โดย... เด็กหลัง มวล.
12 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบเด็กหลัง มวล.ตามที่ถามมานั้นไม่รู้จักจริงๆวัวแถวสระแก้วพอจะรู้ก็ตระกูลไอ้ฮิปปี้,ไอ้ยอดนักสู้ ส่วนดุกด่างเพชรคีรี บอกตามตรงไม่รู้จักครับ วัวชนที่หางเป็นพวงเหมือนดอกบัวนั้นคนแก่ๆบอกว่าไอ้เชอรี่หางมันเหมือนดอกบัวขนาดใหญ่มากเลยชนเก่งชนะหลายหัวตัวดีของท่าศาลาในอดีตอีกตัวหนึ่งครับ
 โดย... คนเล่นวัวชน
12 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อยากรู้ประวัติการชนของไอ้หู้ร้าย ชนะกี่หัว แพ้ให้กับตัวไหนมั้งคับ
 โดย... เด็กเลี้ยงวัว
12 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    รู้ได้ไงว่าแคมฟ็อกเค้าเลิกเล่นเค้าเล่นกันเยอะแยะไปและยังมีโชว์อยู่เยอะไปมาบอกได้ไงว่าเลิกเล่นมั่วอีกเละเซ็งจิงกับไอโบ๋มั่วมาบอกได้ไงว่าเค้าเลิกเล่นเหล้าลองเข้าไปแลตะว่าเค้าเล่นกันอีกไหมอย่ามั่วนักแรง...............มั่วๆๆแบบนี้ไงแบบวัวชนเราคนหายไปหมดแล้วเหล่าเว็บวัวชนต่างหากที่คนเลิกเล่นเพราะคนมั่วๆๆไม่รู้จักวรรค์มาโพสไง ................คนที่โพส ท่าทางจะหนักนะ หนักมาก หนักจริงท่าจะเป็นเอามากนะเรา
 โดย... ..0
12 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่คนเล่นวัวชนพอจะรู้จักไอ้ดุกด้างเพชรคีรีหม้ายครับ รู้สึกว่าเป็นวัวแถวพังหรัน พอดีผมได้ลูกมันมาตัวหนึ่งอยากทราบประวัติของวัวตัวนี้
 โดย... เด็กหลัง มวล.
12 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณเพียวคือคุณขารองชั้น2ครับเจ้าของวัวตัวที่แพ้ลันดาที่หาดใหญ่ครับ ตัวที่เป็นต่อ20-1นั้นแหละครับ(ขาว ช่างกลครับ)คุณเพียวไปทุกบ่อนครับประสบการณืมากทั้งที่อายุไม่มากเท่าใด( คุณเพียวเป็นหลานบ่าวอดีตส.สอนันต์ เรืองกูล)เจ้าของโรงเรียนช่างกลภาคใต้นั้นแหละครับตัวใหญ่ๆๆๆเดินไม่ค่อยรอด
 โดย... XHBCZ
12 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ที่บ่อนชะเมาเห็นเขามั่นใจ ดุกด่างเพิ่มทรัพย์กันจัง เขาวิเคราะห์ว่า ขาวลูกสิงห์ชั้นยังไม่ถึง กระดูกเป็นรองมากแถมตัวเล็กอีกต่างหาก เขาให้เล่นเพิ่มทรัพยืตัวเดียวเลย(ฟังตามกระแสหน้าบ่อนมาครับ)
 โดย... คนเล่นวัวชน
12 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แฟนวัวชนท่านใดที่ไปเล่นที่ชะเมาบ้างครับ เป็นไปตามที่ผมวิจารย์ทั้งสองตัวเลยครับ ท่าหลาชนะทีมทุ่งใหญ่ 2-0 ตัวเลยครับแถมราคาเป็นรองอีกต่างหา ที่เด็ดคือ โคลังสาดเพชรพญาดาราชัย สุดยอดวัวชนมันถูกแทงหิ้วเบิลไป 2 ที ไม่ตกใจเลย มันแทงหิ้วสวนถูกที่หน้าผากไป 1 ที ตามด้วยทอข้าง1 ทีวิ่งไปใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีได้มา 3.5 กำปั้นครับ
 โดย... คนเล่นวัวชน
12 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณอยากรู้จัก ครับ คุณเพียวที่ว่านี้คือใครครับไม่มีชื่อในเวบเลย
 โดย... มือใหม่
12 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครมีคลิปวัวเหนือชนกับวัวลาวเล่นกันหลายล้านส่งให้ดูหน่อยอยากดู
 โดย... อยากดู
11 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ทำมั้ยบ่อนวัวคลองหอยโข่ง ช่วงนี้วัวน้อยเหลือเกิน เพื่อนๆ ช่วยวิจารณ์หน่อยครับ จะได้นำมาปรับปรุง ขอบคุณครับ
 โดย... เชียนไม่แท้
11 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณ..สายเลือด...ก์วัวสมบรูณ์ดีนะครับ.........ส่วนคู่ชนน้องเบิ้มถ่ายรูปมาให้แล้วก์น่าจะได้เห็นกันแล้ว....ก์หน้าชนแหละยอดพันนั้น.........น่าจะเสียต่ำสักนิด.....เราเลือกคู่ให้มันแล้ว ที่เหลืออยู่ที่มันแล้วแหละครับ.........ก์ฝากทีมงานน้องเบิ้มแหละครับช่วยดูแล
 โดย... กริม
11 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วัวทีฉายาชื่อซาดิส กับแชงลิงมีปะครับชื่อแปลกๆๆเหงเขาพุดกัน
 โดย... อยากรุ้
11 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    รักขาวลูกสิงห์ตัวเดียวคับพี่รองรองได้รองยาวๆๆไปเลย
 โดย... ...
11 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณDEPP19able ขอแลคลิป ดอกงามเพชรนำชัยอีกทีคับผมยังไม่ทันชมคับ ขอบคุณมากๆ
 โดย... กระแส
11 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ของคุณกริม รอบนี้พันพรือ ก็ฝากพรรคพวกเล่นติดปลายนวมสักหิด ถือขากันนิเรา สายเลือดดี ยอดดี พันพรือต้องเล่นกันล่าว 55555555555
 โดย... สายเลือด
11 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หัวพานเมารอบนี้ขอสวนกระแสครับ วางดุกด้างเพิ่มทรัพย์ ผมว่าลูกสิงห์ผ่านใอ้เพิ่มทรัพย์ยากคับ ลูกสิงห์มีข้างที่ดีมากแต่ชนทางนี้เพิ่มทรัพย์น่าจะเข้าทาง ปลายยอดลูกสิงห์ก็ไม่จัดเขาห้อยๆ เรื่องปลายยอดไม่น่ากินเพิ่มทรัพย์ได้ แต่ลูกสิงห์ถ้าชนะได้น่าจะเป็นลูกข้างอย่างเดียวเพราะนักเลงอาจแลว่าเพิ่มทรัพย์พุกรา แต่ลูกข้างผมว่าก็ไม่น่าจะกินเพิ่มทรัพย์ได้ บดไปบดมาผมว่าลูกสิงห์น่าแพ้กระดูก เพราะทางชนแบบลูกสิงห์มันเข้าทางเพิ่มทรัพย์มาก เพราะหัวที่เพิ่มทรัพย์เคยแพ้มันถูกทิ่มหน้ามากแรงเจ็บสุดๆ คู่นี้รักดุกด้างเพิ่มทรัพย์คับ
 โดย... รักวัวชนคนคอน(วิจารณ์วัว)
11 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    pinyo.p@hotmail.com ขอบคุณครับ
 โดย... คนชอบวัวชน
11 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ท่าหรำรอบนี้ ตัวที่แฟนๆ ติดตามในเวปหลายตัวเลยนะครับ นิลนนทสาร ลายบริสุทจอมเซียน ระโนด คุณโถ ขาวคฤหาสทรายทอง ขาวเพชรเมืองตรัง วิจารณ์กันมั่งได้นะผมว่าจะได้คึกคักหน่อยครับ ขอบคุณพี่ FNPTC ไว้นะโอกาศนี้ด้วย
 โดย... บ่าว
11 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    รักขาวลูกสิงห์เช่นกันคับผมวาไอเพิ่มทรัพย์ไม่ผ่านแน่นอนผมว่าขาวลูกสิงห์น่าจะชนะลูกตื้อหมัดข้างและชนเจ็บกว่าเพิ่มทรัพย์ในสายตาผมว่าเพิ่มทรัพย์ไม่เก่งอะไร....ฉนั้นผมว่าขาวลูกสงิห์ผ่านได้แน่ผมว่าคู่นี้น่ารองคับ
 โดย... ...
11 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณผู้ไม่ออกนามที่วิจารณ์คู่ขาวลูกสิง เพิ่มความมั่นใจอีกหน่อยครับ
 โดย... บ่าว
11 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ++สนามชนโคท่ามิหรำ ศุกร์ 18 มี.ค.54++...รอบที่1/ คู่ที่1 โหนดอัจริยะ(สร้างฝัน) นายประยูร บ.ห้วยปราง + โหนดลูกสิงห์พยัคฆ์ฯ นายเด่น บ.ใสยวน คู่ที่2 ลังสาดพยัคฆ์เหนือเมฆฯ นายนายปาน บ.โต๊ระ + โหนดวันชัย(ไอ้หัวหอก) นายสท.พงษ์ศักดิ์ ค่ายศรีนครินทร์ คู่ที่3 ลังสาดจอมราวี นายเสริญ บ.ใสนาว + โหนดงามเพชรพานทอง น้องแม๊ก บ.ม่วงงาม คู่ที่4 โหนดยอดเพชร นายบ่าว บ.น้ำเลือด + แดงงามแทรกเตอร์ทอง นายมด บ.ใสหาญ...รอบที่2// คู่ที่1 โหนดงามทุ่งทอง น้องเจมส์ ร้านเค้กพัทลุง + แดงเกียรติศักดิ์(โชคชัย) นายสันติภาพ ค่ายโคเกียรติอธิวัฒน์ คู่ที่2 ขาวงามซุปเปอร์บอล ค่ายโคซุปเปอร์บอล + โหนดจุลจักร(ซุปเปอร์แมน) สท.ตุ้ย บ.วงค์ คู่ที่3 แดงงามสุดหล่อ(นกเล็ก) นายเรวัฒน์ บ.โคกม่วง + ลังสาดพยัคฆ์เอเซีย น้องอ้อม บ.บ่อนเมา คุ่ที่4 โหนดขุนไกรพิชิตศึก(ศรีผอม) นายจิตร บ.เขาชัยสน + ลังสาดงามทวนทอง นายต้ม บ.ท่าโพธิ์ ...รอบพิเศษสุด/// คู่ที่1 โหนดนำทรัพย์(ท่านโถ) นายจำรูญ บ.ใสหลวง + ดุกด้างอัศวินใจเย็น เจ๊ศร บ.ละมอ/นาโยง คู่ที่2 โหนดงามสิงโตทอง น้องมาย โคกม่วง + ลังสาดหงส์ฟ้าดาราเดช นายกุ้ง ค่ายโคบ่อนเมาพัฒนา คู่ที่3 นิลงามนนทสาร(ลูกอ้ายหงส์) นายอ้วน สุราษฎร์ธานี + นิลแซมเสรีชัย น้องอาร์ม บ.บ่อเพลง ...รอบพิเศษ//// คู่ที่1 ลังสาดปะการัง นายนก บ.ขอนหาด + แดงลูกรักพยัคฆ์สายใต้ เซียนไผ่ บ.ส้มตรีดค้าไม้/พัทลุง คู่ที่2 โหนดอัศวินก้องพญา นายตุง บ.สวนควนกุฏ + ขาวฉัตรชัย นายกเอียด บ.เขาวังทอง...
 โดย... FNPTC
11 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ++สนามชนโคท่ามิหรำ พฤหัสฯ 17 มี.ค.54++...รอบที่1/ คู่ที่1 โหนดเหล็กไหล นายแป้ม บ.สวนหมาก + หลังขาวกำไลทอง น้องจูน บ.โต๊ระ คู่ที่2 โหนดงามสิงห์สยาม(ภูเขาไฟ) นายอนันต์ บ.ไพ + ขาวยอดทองคะนองศึก นายเดียว บ.ชายหยี คู่ที่3 ลังสาดมังกรทอง นายแก้ว บ.นา + ดุกด้างท้องลายจอมลีลา น้องเบียร์ บ.ร่มเมือง คู่ที่4 ขาวงามลูกสุทาน นายสุธรรม บ.ป่าแก่ + โหนดตาหวานทรมานใจสาว(ลูกช้าง) นายภาคภูมิ บ.สวนนายโชติ...รอบที่2// คู่ที่1 นิลงามขุนคล่อง นายสนั่น บ.พานแต้ว + โหนดดีเซลเล็ก จ่าขิง บ.ลำใน คู่ที่2 แดงตะวันเพลิง(ไอ้คูด) น้องส้ม บ.กลาง + ดุกด้างเจ้าพลัง น้องมาย บ.โคกม่วง คู่ที่3 โหนดงามนำโชคฯทายาทเชิดชู นายสัมฤทธิ์ บ.มาบปด + แดงลูกกรด นายบิว บ.ควนแก้ว คุ่ที่4 นิลต้องตา นายกหมุ้ย ค่ายโคเกียรติอธิวัฒน์ + นิลสงครามนครินทร์(ไอ้บ่าว) นายไก่ บ.ละงู/สตูล คู่ที่5 โหนดสายฝน บังแอร์ บ.ฝาละมี + โหนดงามปานเพชร(เผด็จศึก) นายอดิศักดิ์ บ.สะกอม ...รอบพิเศษสุด/// คู่ที่1 ขาวอุดมชัย นายหมาน บ.สะกอม + ลังสาดจอมเท็จเพชรพลังสิงห์(ไอ้แหยง) นายเกียรติศักดิ์ บ.เขาพังอิฐ คู่ที่2 แดงงามเพื่อไทย นายสุเทพ สงขลา + ดุกด้างเพชรแพรกยอ นายหม้ง บ.แพรกยอ คู่ที่3 ขาวยอดคมพพยัคฆ์ นายประสิทธิ์ บ.วังเข้ + ขาวขวัญเมืองพิชิตชัย นายชัยยุทธ ท.ชุมพล...รอบพิเศษ//// คู่ที่1 ขาวงามเพชรเมืองตรังดาราเมืองใต้ นายยศ บ.ทุ่งต้อ/ห้วยยอด + โหนดเพชรอุใด นายเสถียร บ.นิคมผัง 34/สตูล คู่ที่2 ลังสาดงามสยามเล็ก นายชัย บโต๊ระ + โหนดหลังขาวห้ายอด นายจัง บ.เกาะอ้ายเตี๊ยม...
 โดย... FNPTC
11 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ++สนามชนโคท่ามิหรำ พุธ 16 มี.ค.54++...รอบที่1/ คู่ที่1 ดุกด้างพญาอังกอร์ + ดุกด้างเพชรรุ่งเอราวัณ คู่ที่2 แดงงามยอดพิชิต + โหนดโชคอนันต์ คู่ที่3 โหนดเพชรปาเกียว + โหนดหลลังแดงแสงพายับ คู่ที่4 นิลแซมพยัคฆ์เกรียงไกร + นิลงามเข็มเพชร คู่เอก ลายบริสุทธิ์จอมเซียนฯ นายกวาง บ.ระโนด + โหนดสิงหราชเดโช(เสื้อเมือง) นายเอียด บ.ไพ...รอบที่2// คู่ที่1 ขาวบริสุทธิ์(15) + แดงงามสิงหราชศักดิ์ฯ คู่ที่2 แดงปาเกียว(ศ.ไม่ไทสัน) + ลังสาดงามพญาหงษ์ฯ คู่ที่3 ลังสาดเทพบัญชามหากาฬ(ลูกรัก) นายปรีชา บ.ควนกาหลง/สตูล + ลังสาดคมเพชรยอดพิชิต นายพ่วง บ.ค่ายโคทองพูน คุ่ที่4 ลังสาดสี่เสือ บ.ศรีบรรพต + ลันดาเพชรสามสี(สามกุก) บ.การะเกด...รอบพิเศษสุด/// คู่ที่1 ขาวพูนทรัพย์ นายนิกร บ.คลองมวล + ขาวคฤหาสทรายทอง นายนฤดล บ.สนามบิน/หาดใหญ่ คู่ที่2 นิลดาวรุ่ง(ทายาทพี่เสือน้องสิงห์) น้องสิงห์ บ.คชรัตน์ + โหนดสิงห์คะนองนา นายมานะ บ.เขาชัยสน คู่ที่3 โหนดคมเพชรเพชรโชคชัย(แสนสิงห์) น้องลูกเต๋า ท.ชุมพล + แดงยอดสิงห์(อ้ายใบ้) นายอิฐ บ.หลัก42...รอบพิเศษ//// คู่ที่1 โหนดงามโชคชัย(เสือคลั่ง) ผญ.ชีพ บ.ใหม่/ระโนด + ลังสาดเจ้าทะเลทราย(ไอ้อูด) น้องโดนัท บ.หัวพานปลิง คู่ที่2 ดุกด้างโกวิทย์ นายเอ บ.ควนทัง + ขาวงามสามชาติ(คารม) น้องโชติ บ.บ่อนเมา...
 โดย... FNPTC
11 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ++สนามชนโคท่ามิหรำ อังคาร 15 มี.ค.54++...รอบที่1/ คู่ที่1 ลายเพิ่มทรัพย์(เก็บตก) + ขาวงามเอกราชทายาทสามเซียน คู่ที่2 ท้องลายสายฟ้า + ขาวงามลูกศรนารายณ์ คู่ที่3 ดุกด้างพันพยัคฆ์(นักรบ) + ขาวงามขุนศึก คู่ที่4 โหนดหลังขาวลูกเหลือเหตุ + ดุกด้างนันนภัส...รอบที่2// คู่ที่1 ลังสาดก้องศักดิ์(ลูกโป่ง) + โหนดพญาเขาแบะฯ คู่ที่2 ลังสาดราชสี(พี่เบิ้ม) + ขาวคมพยัคฆ์ คู่ที่3 ลังสาดเจริญทองคะนองศึก + ขาวร้อยเข็ม คุที่4 โหนดแสนคมพยัคฆ์ฯ(ซุปเปอร์จิ๋ว) นายจุล บ.ดอนเค็จ + โหนดงามยอดพยัคฆ์ฯ(การ์ตูน) บ.หน้าค่าย อสจ คู่เอก โหนดพันพยัคฆ์ นายถาวร บ.บ่อปลา/ทุ่งใหญ่ + ดุกด้างยอดองอาจ บังเร บ.ไพ...รอบพิเศษสุด/// คู่ที่1 แดงเก้าแดง นายหมาย บ.พัทลุง + ขาวงามเสรีไทย(รักชาติ) ผญ.ไก่ บ.ไสยางผึ้ง คู่ที่2 ดุกด้างเพชรสีเทา(ไอ้คราง) นายโก้ บ.ประดู่ทอง + โหนดเก้าเก ผญ.เมฆ บ.โรงรม คู่ที่3 โหนดแซมเชิดชูชัย(อ้ายเคย) นายปีโป้ บ.ควนกรวด + โหนดซุปเปอร์แชมป์(จรกา) นายกาย ค่ายโคอธิวัฒน์...รอบพิเศษ//// คู่ที่1 นิลสิงห์ดำ(อนุรักษ์) นายซิกซอ บ.น้ำตก + ลังสาดตุ๊กตาทอง น้องตา บ.สวนหลวง คู่ที่2 โหนดหนูนุ้ยยอดพิชิต + ดุกด้างยอดพยัคฆ์ฯ(ลูกหนุน) น้องวุธ บ.ป่าตอ
 โดย... FNPTC
11 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอยาดชายน่าจะขึ้นทำเนียบยอดวัวได้เเล้วคับ ชนเก่งมากเลยยอมรับจิงๆ ไม่สะทบสะท้านเลย
 โดย... ...
11 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    รู้ได้ไงว่าแคมฟ็อกเค้าเลิกเล่นเค้าเล่นกันเยอะแยะไปและยังมีโชว์อยู่เยอะไปมาบอกได้ไงว่าเลิกเล่นมั่วอีกเละเซ็งจิงกับไอโบ๋มั่วมาบอกได้ไงว่าเค้าเลิกเล่นเหล้าลองเข้าไปแลตะว่าเค้าเล่นกันอีกไหมอย่ามั่วนักแรง...............มั่วๆๆแบบนี้ไงแบบวัวชนเราคนหายไปหมดแล้วเหล่าเว็บวัวชนต่างหากที่คนเลิกเล่นเพราะคนมั่วๆๆไม่รู้จักวรรค์มาโพสไง
 โดย... ....
11 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ชน หัวพานเมาครับ พรุ่งนี้วันพระงด 1วัน และ 13 ชมดุกด้างเพิ่มทรัพย์ ชนขาวลูกสิงครับ
 โดย... บ่าว
11 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โปรดเลิกเล่นแคมฟร๊อกได้แล้ว อย่าหลงงมงายให้มาก มันโบราณแล้วเชยมากๆเค้าเลิกกันหมดแล้ว ที่เตือนเพราะปราถนาดี วัวชนแพงๆให้เวลากับวัวดีกว่า
 โดย... คาบแล้วทุบ ขนกระจาย
11 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรแกรมบางกลํา และขอวิจาร์ณคู่เอกด้วยครับ ขอบคุณมาก
 โดย... UUUYY
11 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ คุณแฟนนิลพิทักษ์ชัยมาก ๆ ครับ ที่ลงคลิปให้เป็นกรณีศึกษา ว่าลูกมัดข้างที่สนามทุ่งสงเป็นอย่างไร ขอบคุณครับ
 โดย... ฅนคอน
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอคลิบโหนดเพชรเมืองดาบหน่อยคับ ใครมีช่วยลงหน่อยคับ ขอบคุณคับ
 โดย... เด็กบ้าวัว
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอประวัติโหนดพยักค์แสนเหลี่ยมคับ ใครรู้ช่วยบอกหน่อยคับ ขอบคุณคับ
 โดย... เด็กบ้าวัว
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรียนพี่หัวล้านข้างรั่วให้เปลี่ยนเป็นคำว่าเเฉงลิงดีกว่าบ้านผมเค้าเรียกเเบบนี้
 โดย... เถ้าเเก่น้อย
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณเพียวครับ นับถือในความเชี่ยวชาญของคุณครับ ถ้ามีโอกาสอยากรู้จักคุณจริง ๆ ผมอยากให้คุณช่วยถ่ายทอดความรู้เรื่องวัวชนบ้าง ถ้าบอกกันได้นะ แต่ก็ศรัทธาให้ความรู้เรื่องวัวชนของคุณ ผมอยู่นคร ส่วนคุณอยู่สงขลา ถ้าตามความคิด คงอยู่หาดใหญ่ ผมขอสมัครเป็นแฟนพันธุ์แท้ของคุณด้วยคนนะครับ คิดอ่านประการใด บอกเล่าเก้าสิบกันบ้างนะครับ
 โดย... อยากรู้จัก
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณแฟนนิลพิทักษ์ชัย หรือ FNPTC ขออภัยที่เอ่ยนาม ขอบคุณมากนะครับที่ลงคลิปตอนนิลดอกเพชรนำชัย ชนกับ ราชสีห์ขนทอง แต่ถ้าไม่ลำบากมาก ผมขออนุญาตช่วยลงตอนราชสีห์ขนทองแล่นหนอ่ย อยากรู้ว่าแล่นยังไง แต่ถ้าลำบากก็ไม่เป็นไรครับ
 โดย... ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ยอดชายชนะ ตามความคาดหมาย ชนะเร็วกกว่าที่คิด
 โดย... ขารองชั้นสอง
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ละที่สำคัญ ผมไม่ใช่เสื้อเหลือง และ เสื้อแดงนะ แต่ผมเป็นประชาชนคนไทย
 โดย... 2 มาตรฐาน
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อ๋อลือไป ชื่อ ดุกด้างแสงรวี vs แดงงามพิชัยยุทธิ์
 โดย... 2 มาตรฐาน
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครเคยได้ชม คู่นี้ ช่วยชี้แนะด้วยครับ เข้าชนเช็ดล้าง ดุกด้างเป็นต่อ และแดงเป็นรอง เพราะเล็กหว่าว 10 – 6 หรือ 10 – 7 พอชนไปสักพักราคาเสมอดุกด้าง แต่ตอนหลังแดงเป็นต่อ หมื่น ห้าร้อยแต่แล่นเองพอเข้ามาต่อหัวใหม่ ก็แล่นอีก แต่เขายังให้เกียดไม้เดียวอีก ทำไมกรรมการเขาไม่ตีกลองยาว งง มาก ๆ พอตอนหลังแล่นแล้วเข้ามาต่อหัวใหม่ ดุกด้างแล่นพอต่อหัวใหม่อีก แดงกลับแล่นเองอีก สักพักแดงวิ่งจะต่อหัว แต่ดุกด้างไม่ยอมต่อหัวด้วย วิ่งรอบสนามอย่างเดียว สุดท้ายขันน้ำจม ดุกด้างชนะ จึงอยากรู้ว่า ทำไมคู่อื่น ๆ แล่นแล้ว เข้ามาต่อหัวใหม่ แล้วแล่นอีก ทำไมกรรมการตีกลองยาวเลย และถ้าแล่นแล้ว พยายามจะต่อหัวใหม่ แต่คู่ชน วิ่งไม่ยอมให้ต่อหัวด้วย ขันน้ำจม แพ้ เพราะที่ดู มีคนยิกดุกด้างให้ตกใจ อย่าให้ต่อหัวให้แล่นแบบนั้น ขันน้ำจมก็ชนะ เลยมองว่า ทำไมเขาต้องยิกดุกด้าง ให้ตกใจ ไม่ได้ต่อหัว พอขันน้ำจมก็ชนะไป หรือคิดจะเอาแต่เงินอย่างเดียว ผู้รู้กฎกติกา มารยาท ช่วยบอกด้วยว่า กติกาเป็นอย่างไร เพราะงง ๆ มาก ๆ ถ้าผมมองนะ ถ้าวัวที่แล่นไม่ยอมต่อหัว น่าจะเป็นตัวแพ้มากกว่า แต่นี้อะไร มีคนไปยิกให้แล่น แต่กลับชนะ มันเกินอะไรขึ้น กับกฎกติกามารยาทวัวชนของคนใต้
 โดย... 2 มาตรฐาน
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    มีวัว ดอนคัน 1 ตัวชื่อดุกด้างนำโชคถูกคู่ที่ ทุ่งขมิ้นแต่ต้อถอนเพราะเจ็บหู ติดตามตัวนี้ไว้ให้ดี เป็นวัวท่ีข้างหนัก ใจมากชนกับวัวกำนันควนชลิด ชนะมาแล้วที่สทิงพระหลายคนคงเห็นแล้วเป็นรอง 2 5
 โดย... นักเลงวัวชนดอนคัน
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ยินดีด้วยครับกับหนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้ คืนนี้น่าจะเลี้ยงฉลองกันหลอยหล่าว
 โดย... แฟนยอดชาย
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ยอดชายชนะ น่าว่าน้องขารองชั้น2 นะจังหูวันนี้..เอากลับทบต้นทบดอกสำหรับสนามหาดใหญ่ที่ผ่านมา..ยินดีด้วยครับ
 โดย... สุดยอด
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ยอดชายชนะแล้วสุดยอดจริงๆ เช็ดล้างเป็นรอง 10/8 ชน 15 นาทีได้ทอข้างแล่นเลย วันนี้มัจฉานุแล่นง่ายจังเลย
 โดย... แฟนยอดชาย
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ฝากแฟนวัวชนถ้าไปเล่นที่ชะเมา เล่นวัวท่าหลาทั้งสองตัว ราคาเป็นรองทั้งสองตัว แต่มีดีมีเด็ดให้เห็นแน่ รับรองรอบนี้ ชะเมาตัวรองกินเหมือนเดิมครับ(11 มี.ค 54)
 โดย... คนเล่นวัวชน
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แดงบุญรอดเมื่อก่อนเป็นของทีมงานผมเองครับ แพ้ที่หัวป่าขลูแล้วขายนายกเขาบาทไป ชนคำหน้าเจ็บมากเคยชนะที่หัวพานเมาทีหนึ่งแล้วครับ ส่วนคู่ชนวางวิ่งมาครับ
 โดย... คอวัวชน
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วัวอยู่ข้างบ่อนครับแถวโคกคราม.ของจ่าไหวนายก อบต.เขาพระบาท.........ชนกับวัวเชียรเขาครับ.........หนหลังแพ้หัวป่าขรูนัดหลังครับ..............มีคู่แรกสีขาววัวหัวพาน ลูกไอ้เขาหักอีกตัวไม่รุ้ชื่อไหรก์วางดี.........เสริมเหมือนกันชนพรุ่งนี้
 โดย... กริม
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หัวพานเมารอบนี้ผมขอฝากแฟนๆอีกหนึ่งตัวนะครับ แต่จำชื่อไม่ได้วัวคลองใหม่ครับ สีแดง ยอดกางยาวข้างหนึ่งก็เกือบแขน ไม่รู้จะออกทางประตูทางออกของสนามหัวพานเมาได้ป่าว ตัวนี้น่าเล่นครับ
 โดย... เด็กหลัง มวล.
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณกริมครับแดงบุญรอดวัวที่ไหนหรือ แล้วชนกับวัวที่ไหนละ
 โดย... เด็กหลัง มวล.
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หัวพานเมาพรุ่งนี้........ฝาก ........แดงบุญรอด ครับ ชน 2หนชนะ1แพ้1.......คู่ชนวัวใหม่ครับ........คู่นี้วัวขาดเอามาเสริมครับ
 โดย... กริม
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่คนลุงช่วยวิจาณคู่ เสื้อเมืองกับลายจอมเซียนระโนดหน่อย
 โดย... เด็กระโนด
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไปดูคลิปก็องแก้งชน ในเฟสบุค แล้วคลิป ดูตัดต่อไปเยอะแต่สุดยอดวัวจริงเลยครนับ เจ็บ ดื้อแผล เก่งมากทั้งสองตัวครับ เข้าดูในวัวชนคนสู้ครับ
 โดย... บ่าว
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    http://music.mthai.com/clip/1270 ลองเปิดดูน่ะครับสำหรับทุกๆคน อย่าสูญสิ้นศรัทธา ปัญหาที่เราเจอยังน้อยนัก
 โดย... เบิ้ม
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ใจเย็นที่ว่าใช่ตัวที่เคยติดกับไอ้สามจังหวัดแล้วถอนและล่าสุดมาชนะขาวโจโจ้เล็กที่ท่ามิหรำใช่ไหม
 โดย... เด็กหลัง มวล.
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่นี้ไอ้โถได้ตัวประมาณ10/9แก่ๆแต่ขาดเขาดุกด่างใจเย็นละมอนาโยงคับวิจารณ์เต็มที่เลยครับ
 โดย... ฅนลุง
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ๆผู้รู้ทั้งหลายช่วยวิจารณ์คู่ไอ้โถ้ที่จะชนกับไอ้ใจเย็นในวันที่18ที่บ่อนท่ามิหรำด้วยครับว่าพี่ชอบเหมือนกับในใจผมม้ายคุ๋นี้ชนกันข้างล้านครับ
 โดย... ฅนลุง
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตามที่คุณFNPTCและน้องโอมให้ข้อมูล แดงตัวนี้น่าสนใจครับ เนื้อชนหัวจิตหัวใจดีชนเป็นชั่วโมง และคู่ชนนิลสายฟ้าฟาดยอดสังหารบ้านปากเหมืองนี้พี่น้องมีข้อมูลกันมั่งไหมครับ..ถ้าไม่มีลูกหนักหน่วงลูกเด็ดขาดกะฟัดเนื้อกันนั่น แดงแสงอาทิตย์น่าลุ้นนะ
 โดย... สุดยอด
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่หัวล้านข้างรั้ว ผมก้อเคยเห้นกับตาตัวเองมาแล้วกับนายหัวพ่อด้วย วัวของญาติผมถูกคู่ชนรอบต่อไป แก่เลยเอาวัวที่ชนแพ้ใหม่ๆมาซ้อมกับวัวแก ( ไม่รู้เรียกว่าซ้อมได้ป่าวเพราะพันเขาเฉพาะตัวของญาติผมแล้วเอาวัวที่จะแกงมาแขวนบนหัวรั้ว แล้วปล่อยให้ของแกแทง อยู่ตัวเดียว ผมดูแล้วก้อสงสาร พ่อเลยมาบอกผมว่าถ้าของแกชนะรอบหน้า พ่อผมจะเลิกเลี้ยงวัวเลย สรุปของญาติผมแพ้จิงๆครับแพ้แค่ 5 นาทีเอง เวรกรรมมีจิงๆนะครับ )
 โดย... โอม กระบี่
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แดงแสงอาทิตย์ ชัยบุรี ผมมีบันทึกการแสดง ตอนชนลังสาดมหาราช ครับ ว่างๆ จะลงให้เป็นแนวทางครับ... ทางชนเหมือน คุณโฮม ว่านั้นแหละครับ ฮึด เฝ้า ฮูก...แต่ต้องตัดคลิปก่อน เพราะชนนานแค่ชม.
 โดย... FNPTC
10 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702