๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211    หน้าถัดไป >

    ยอดวัวชนที่ผมชื่นชอบมีหลายตัวทีเดียวทั้งในอดีตและปัจจุบัน สมัยตอนเด็กๆ ผมชอบโคขาวลูกชี(หน้าชี)ยอดวัวชนยะลาเมื่อประมาณ30ปีแล้วตัวนี้เพราะผมเข้าไปดูมันชนด้วย(เพราะวัวตัวเก่งของเราชนคู่เอกพิเศษวันนั้น ไอ้กอเต๊อ ตัวยอดสั้น ข้างหนักสุดๆน๊อคได้ตลอดไม่กลัวยอดเลยตัวนี้ ชนในยะลา ไม่มีวิ่งให้ใคร ผมถือถังน้ำทุกครั้งเวลาที่ชนที่ยะลา แต่ออกไปสงขลา ด้วยความที่เป็นเด็กไม่เคยได้ไปดูมัน แพ้บ้าง ชนะบ้างเวลาที่ออกไปนอกถิ่นของนายหัวแคล้วภิรมณ์รัตน์+กะแดงภิรมณ์รัตน์ชนด้วย) ตัวเล็ก ยอดสั้น วิชาเยอะมาก ใจสุดๆถ้าเป็นมวยเปรียบเหมือน ไอ้เซียน คฤหาสต์ ศ.สุภาภรรณ์หรือฮิปปี้ สิงหมณีเลยครับ เจอตัวใหญ่ทุกครั้ง แม้วันนั้น โดนเพื่อนลักแทงขาหลัง ตอนปล่อยหัวนาทีแรกๆ แต่ใจแข็ง ยืนชน พาไปข้าง น๊อคได้ประมาณนาทีที่40 ชนจนเลือดที่ขาหลังแห้งๆเลยนี่คือยอดวัวชนในดวงใจผมตัวแรก จำมันได้ถึงทุกวันนี้ แม้ยะลาไม่มีบ่อนวัวชนแล้วก้อตามที
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
28 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดียามเช้าครับทุกท่าน ขอบคุณคนหน้าบ่อนที่บอกนะครับผม เรื่องลายน้ำตกกะลังสาดสุดโหด ลังสาดสุดโหดสมชื่อจริง หาคู่ชนยากจังครับสงสัยได้หยุดยาวแน่นอนครับ ผมถามแค่ทางนะครับคุณเด็กหน้าบ่อน เหมือนทำเป็นโปรโมเตอร์เล็กๆอ่ะครับ เพื่อให้พี่น้องเราได้ออกความเห็นนะครับ คงเข้าใจนะครับและเป็นกันได้แสดงความรู้และความคิดของแต่ล่ะคนออกมา หวังว่าคงเข้าใจนะครับ ผมไม่มีส่วนได้เสียอะไรหรือชอบค่ายไหนหรือรักค่ายใหนเป็นพิเศษครับ แต่ผมรักษ์วัวชน รักการที่จะได้ชมวัวชนนะครับ ส่วนคลิปของข่าวลูกสิงห์ มีประมาณ2 ไฟร์ครับ เข้าไปดูได้ที่เดิม DEEP.... นะครับ ถ้าไม่เคยเข้าหรือเข้าไปแล้ว ตรวจสอบหาชมได้ครับ จากเพื่อนๆที่ส่งมาครับ มีเกิน 50 คลิปนะครับ สลับปรับไปเรื่อยๆนะครับผม ลองทำดูนะครับคุณ ควายตาแดง ของดีในนั้นมีเยอะ รวมทั้งพี่น้องที่ยังไม่ทราบหรือคนที่เข้ามาศึกษาใหม่ๆในเวปบอร์ดนี้ครับ บอรดนี้แลกเปลี่ยนสิ่งดีดีครับผม ไม่มีเงินก้อเข้ามาชมกันได้ ไม่มีความรู้ หรือคนความรู้น้อยอย่างผมเข้ามาชม มาศึกษาได้ ผมชอบศึกษาวิชาชนของวัวชนตัวดี ตัวเก่งแต่ล่ะตัวครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
28 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงหนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้ ผมขอแลคลิปขาวลูกสิงห์(ทายาทสิงห์คะนองนา)ช่วยส่งมาให้แลมั่งตะ
 โดย... ควายตาแดง
28 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พาอ้ายโซ่เอามาเคียงที่บ่อนหยี่ในอีกครั้งซิคับ เดียวจะหาตัวมาเคียงให้ ถ้าที่ตรังไม่มีคู่เคียงแล้ว แต่ผมก็ชอบโซล่าเหมือนกัน พามาตะเดี่ยวจัดให้ เคียงได้มี หลายตัวรู่นนี้
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
28 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบหนุ่มยะลา วัวที่ผมชอบมาก ไอ้ไบ้ หลังขาวคมเพชร หลังขาวทนายโย โหนดสิทธิชัย อ้ายโซ่ล่า นี้แหละยอดวัว ที่ชนกับตัวใหญ่ทั้งนั้น นี้แหละเก่งจริง ผิดกับแดงยอดสิงห์ชนกับตัวเล็กทั้งนั้น ตัวที่จะชนกะไอ้ลายน้ำตก ได้ ก็ลังสาดสุดโหด แต่ลายน้ำตกไม่เอาหรอกเพราะเสียยอดมากเกินแต่ได้ตัวสูงนิดหนึง วิชาก็ขาดเหลือกันเยอะ
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
28 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมก็ได้ยินมาว่าขาวควนยวนไม่เอาหัวขาที่ทับเที่ยง
 โดย... เด็กตรังหวังดี
28 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไปกันเห็นไม่รุ้เรื่องหะหรือว่าไปเเค่โรบินสันไม่ได้ไปบ่อนวัว เเล้วผมอีมาเเหลงหกไซเเล้วผมไปกันไอหัวขาชักมาเอียงไอขาวควนยวนไม่เอาที่บ่อนทับเที่ยง ผมก้อไม่รุ้กันว่าไซเค้าไม่สู้พอดีไม่ช่ายเจ้าของไอขาว ไม่เชื่อลองไปถามโบ๋บ่อนทับเที่ยงเเลตะ เเหลงอยากกับโบ๋ดัน
 โดย... เด็กใหม่
28 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เอาตะผมว่าเด็กใหม่มั่วผมไปกันนิมั่วแรงชาติไอยะละกะว่าไอขาวควนยวนไส้ไม่สู้ไอหัวข่าแล้วอิชนตัวไหนแล้วลองคิดแลวัวราคา 300000 ไม่สู้อีกบ้าแล้ทามจิงเคยไปบ่อนวัวไหม
 โดย... ...
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คนเราบางทีอยู่กับวัวตัวไหนถือขาวัวตัวไหน ก็ว่าของเองดีหมดครับ โดยไม่รู้ข้อมูลและไม่ได้เปรียบเทียบกันก่อน อย่างใอ้โซล่าอีเอาไปชนพรือกับลายน้ำตกครับชนกันไม่ได้ครับท่าน ผมคงไม่ต้องบอกว่าทำไมชนกันไม่ได้ เพราะมีคนในบอร์ดพูดไปก็มากแล้วครับ ถ้าเจ้าของโซล่ายังกินข้าวอยู่เขาไม่เอาหรอกครับกับลายน้ำตกชนไปก็ไม่ชนะหรอกครับ รุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่ แค่เอามาเปรียบเทียบกันเพื่อนก็หัวเราะแล้วคับ เอาละสำหรับคนที่ไม่รู้ว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนถือว่าเราให้อภัยกันครับ ทีหลังถ้าจะเอาตัวไหนมาเปรียบเทียบให้ถามผู้รู้ก่อนจะดีกว่าครับ จะเป็นการดีครับ น้องๆในบอร์ดทั้งหลาย ขอบคุณครับ
 โดย... สุดยอดทางหมาก
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบหนุ่มยะลา ผมก้อคิดว่าผมไม่ธรรมดาเหมือนกันครับ ผมพูดในสิ่งที่ผมรู้เเละเห็นถ้าผมไม่รู้ไม่เห็นไม่เเน่ใจผมไม่มาพูดเรื่อยเปื่อยหรอกครับ ส่วนวัวที่ผมชอบก้อมีหลายตัว เช่น เเดงยอดสิงห์ ดอกอัจฉริยะ ไอใบ้ ขาวนำทรัพย์ ลายน้ำตก ไอควายเเละอีกมากมาย
 โดย... เด็กใหม่
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เด็กใหม่และเด็กหน้าบ่อน ผมว่าไม่เด็กธรรมดานะ ชี้ขาด มองเห็นภาพเลยครับ ถามนิดได้ไม๊ครับ วัวชนในดวงใจของคุณๆ ชื่ออะไรครับอ่ะ อยากรู้จริงๆ เพราะรอบรู้ และชัดเจนในข้อมูลของวัวที่จะชนมากครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณเด็กใหม่และเด็กหน้าบ่อนที่ให้ความกระจ่างนะครับ ข้อมูลของคุณชัดเจนและสร้างสรรดีมากมากครับ ขอน้อมรับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอโถกะลายน้ำตกชนกันได้พรือ ถ้าอาศัยแลวัวแต่ในซีดีไม่เคยไปแลตามบ่อนจริงคุณก็ไม่ทราบหรอกว่าวัวมันชนกันได้ไม่ได้เพราะสาเหตุไหร อย่างที่คุณหนุ่มยะลาประกบอ่ะเหมือนกับเอาหมาไปชนกับช้างน่ะคับคุณหนุ่มยะลา(หัดไปแลของจริงซะบ้างไอน้อง)
 โดย... ไม่ใช่แกนลอกอ
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมเห็นด้วยกับเด็กใหม่ครับถ้าผมเป็นเจ้าของไอขาวควนยวนผมชนกับหัวขาดีกว่าชนกับโซล่า
 โดย... เเบงค์ ชะเมา
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคนที่ไม่ลงชื่ออีกทีนึงไอหัวขาลากมาเคียงเเล้วที่ทับเที่ยงไอขาวควนยวนไม่เอา เคียงกันเมื่อวาน ชัดหม้ายอ่นไปกันคิดตามไปกัน อย่าสักเเต่เเหลง
 โดย... เด็กใหม่
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขาวลูกสิงห์เฉพาะที่ผมเห็นนะครับ ที่ไม่เห็นผมไม่แนใจ ที่เคยเห็นกับตาตัวเองชนะที่หัวพานเมาสามครั้ง มีชนะไอ้ดุกด้างวัวทอนงูเหลือม เมื่อประมาณปี 52 หลังจากนั้นก็มาชนะวัวสีลังสาดเขากางๆอีกวันนั้นชนกันนานมากลูกสิงห์เป็นรองถึง 10/3 แต่อาศัยความอึดกลับมาชนะได้ หลังจากนั้นก็ชนะดุกด้างมหาราชอีก วันนั้นขาวชนเป็นพระเอกแบบม้วนเดียวจบ แล้วที่สนามอื่นๆผมไม่แน่ใจนะว่ามันชนกี่ครั้งแล้ว เท่าที่เห็นในคลิบสนามอื่นก็มีชนะลังสาดพม่า แลกเลี้ยวทอข้างไอ้พม่าเกือบจมเขา ถึงตอนนี้กระจ่างแจ้งแล้วยังสำหรับคนที่ว่าขาวลูกสิงห์ชนมาแค่สองหัวแล้วหาคู่ชนไม่ได้
 โดย... เด็กหลัง มวล.
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณไม่ลงชื่อวันที่ไอขาวไม่เอาไอโซล่าผมก้ออยุ่กันโซล่าพามาเคียงไอขาวควนยวนตัวเดียวเเล้วก้อกลับ นั้นเเละไอหัวขาไม่เอาเเน่กับไอโซล่า ถ้าผมถือไอขาวเเล้วผมชนไอหัวขาไม่ดีหวาเหรอถูกม้ายเเพ้ใหม่มากันใหญ่หวากัน คิดมั้งเวลาอีเเหลง
 โดย... เด็กใหม่
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่าหัวข่าไม่สู้เด็ดขาดเอาตะแต่ผมว่าไอขาวควนยวน(ลูกยืนยงเอาแน่แพ้ใหม่มาแบบนี้ผมว่าไอ้หัวข่าเล็กลุยเอาตะกับลูกไอยืนยงผมหาญเล่นเลยเอาตะเคียงกันยังอ้ายโซล่าก็เอากับไอหัวข่า
 โดย... ...
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    บางคนวิจารเหมือนไปเเลทุกบ่อน รู้หมดตัวไหนพันพือ เเต่บางทีมาถามเบ่อเบ่อว่าตัวนี้ลงกันชนกันได้ มันอีชนกันปรือเหมือนหมาอีไปขบกับสิงโตปรืออะ เเค่นี้ก้อรุ้เเล้วว่ารุ้ไม่จิง ไม่รุ้เคยไปมั้งหม้าย ฟังเค้าเเหลงมาอีกทีถึงมาโม้หรอยเเละว่าฉานรุ้มากพรรคพวกมาก อย่าให้ผมเอ้ยชื่อนะว่าใครก้อน่าจะรุ้ๆกันดีว่าใคร ไม่รู้บางทีก้ออย่ามาอวดว่าฉานหรอยพันนุ้นหรอยพันนี้ เงียบๆไว้มั้งก้อได้นะ
 โดย... ทนมานาน
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุนเด้กใหม่ผมจะบอกให้ตาแจ้งว่าไอขาวควนยวน(ลูกยืนยง)เคียงกับโซล่ารอบที่ผ่านมานิได้ขาวได้ทุกอย่างตัว2เบอร์ได้ยอดอีกรวมเป็น3เบอร์ไอขาวยังไม่เอาเหรยแล้วไอหัวข่าอิสู้ไอโซล่าม้าย
 โดย... ....
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขาวลูกสิงห์อินะ2-3หัวพรือหลาวมันชนยังไม่เกิน3หัวเลยชนะแค่2หัวแล้วก้ไม่มีคู่มายังไงชนะ3-4หัว
 โดย... ....
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอขาวควนยวน (ลูกยืนยง) ไอหัวขาลากมาเคียงที่ทับเที่ยง ไอขาวทั้งใหญ่ทั้งเขายังไม่เอา ไอหัวขาเหลย
 โดย... เด็กใหม่
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอโซล่าอีสู้ชนปรือกับไอลายน้ำตก ไอน้ำตกใหญ่กว่า4-5เบอร์ เเถมยอดกันหล่าว คนละรุ่นกันเลย ถ้าชนกันจิงขายบ้านขายสวนขายรถขายให้เหม็ดเล่นไอน้ำตกตัวเดียว ถ้าไอโซล่ากับไอหัววังนั้นลงกันได้
 โดย... เด็กใหม่
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขาวลูกสิงชนชะเมาถือว่าเป็นลูกที่คับ พอว่าขาวลูกสิงเดิมเป็นวัวแถวนั้นอยู่แล้วคับ
 โดย... เด็กคอน
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้ ลายน้ำตกอยู่ที่กัด เกือบจะรุ่นใหญ่นะไม่ใช่รุ่นกลาง ตัวใหญ่ รุ่นนี้มี ลังสาดสุดโหด อ้ายบ่อปลา อ้ายหลังขาว ทนายโย ลังสาดจอมราวี นิลนนทสาร อ้ายมดดำ อ้ายสิทธิชัย อ้ายลังสาดสารพัดพิษ ลันดาพระแสง อ้ายกองปราบ อ้ายลายระโนด อ้ายเฉ่งลิง ดุกด้างเพิ่มทรัพย์
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ทีมตรัง ขออ้ายโถแก้มือ ครั้งแรกจะเอาอ้ายโซล่ามาชน แต่โซล่าเล็กเกินและเสียยอดอ้ายโถอีกด้วย เลย ทีมตรังเอาอ้ายโหนดใจเย็นมาชนแทน คูนี้ร่างกายพอๆกัน แต่อ้ายโถเสียยอด
 โดย... ดอนศาลา
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอถามหน่อย อ้ายลูกหิน เป็นคู่ซ้อม ของอ้าย โซ่ล่าใช่ไหม แต่ลูกหินเสียเปรียบอ้ายโถ 10/7 วันชน แล้วอ้ายโถเสียเปรียบ ลายน้ำตก 10/7 แล้ว คุณ 111 คิดว่า อ้ายโซล่า จะกล้าชนกับลายน้ำตกหรือ เสียทั้งตัวและยอด ลองคิดดูเอง
 โดย... ฅนเขาย่า
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายน้ำตก ต้องยกให้แซมพรชัยตัวเดียว ถ้าไม่ใหญ่กว่าลายน้ำตก ถึง2เบอร์ ได้ยอดด้วย เก็บเงินไว้ชนกะตัวอื่นดีกว่าครับผม นี่คือเรื่องจริง ลายน้ำตก ต่อไปจะอยู่ในทำเนียมยอดวัวชน ต่อจากโหนดแซมพรชัย+ขาวงามลูกเทพฤทธิ์จิตรพัฒนาครับผม เมื่อเลิกชนแล้ว
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ยกนิ้วให้เด็กหน้าบ่อนครับ ชัดเจน ถูกต้องครับผม มีเหตุมีผลด้วย อ้ายโถอ่ะรุ่นกลางเต็มๆ ใครก้อเลี่ยงอ่ะนะ แต่ถ้าลงกะลายน้ำตก อาจจะเป็นได้ครับ ตัวอื่นเลิกคิด
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    น้องเด็กหลังมวล พี่ชอบขาวลูกสิงห์(ทายาทสิงห์คะนองนา) ครับผมตัวนี้ ใช่ได้เลย จากการได้ดูคลิปทางชนทั้ง2ตัว ไม่ตำกว่า 3ไฟร์ เดวพรุ่งนี้ จะมาวิเคาระห์วิจารณ์ ยาวๆครับผม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอถามคุณ 111 หน่อย เมื่อ 3-4 เดือนที่แล้ว โซ่ล่า มาเคียงที่ สนามหยีใน กับ อ้ายโถ ทำไมทีม โซล่ายังไม่เอากับอ้ายโถละ แล้วจะชนกับลายน้ำตก คนละรุ่นเลย ขนาดอ้ายโถยังไม่เอาเลยกับลายน้ำตก ผมว่าโซ่ล่าเก่งก็จริงแต่อย่า มาวัดกับลายน้ำตกเลยจะสู้เก่งใหญ่ได้หรือ
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขาวลูกสิงห์เคยมาชนที่สนามหัวพานเมาหลายครั้งแล้วครับ ที่ผมพอจำได้ก็สามสี่ครั้งแล้ว กรณีที่ว่าจะผิดน้ำผิดที่อาจจะยากซักนิดนะครับเพราะวัวเคยไปชนบ่อย
 โดย... เด็กหลัง มวล.
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่คนเล่นวัวชน วิเคราะห์ได้ถูกต้องแล้วครับ เพราะตอนไอ้ดำพูนทรัพย์ ชนแพ้ เค้าบอกว่าเวลาเดินวัวต้องทุกรถไปเดิน แล้วก้อผิดน้ำผิดอากาศจริงๆครับ น้ำเป้นน้ำขี้เป้ดครับ ผมเห้นทีมไอ้ดำพูนทรัพย์ พูดกันครับ ไม่แน่ไอ้ขาวลูกสิงห์ อาจผิดอากาศก็เป็นได้ครับ เพราะวันนั้นคนกระบี่ไปแพ้ไอ้ดำพูนทรัพย์เยอะมากครับ ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับ
 โดย... โอม กระบี่
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอทีเด็ดบอนเสาธง วันที่10 นี้ทีคับ
 โดย... นน
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามต่อสักนิดนะครับคุณ 111 ไอ้โซล่า พอที่จะลงกับไอ้หัววังได้ไม๊ครับ แล้วคุณคิดว่าไงครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เอาไปเลยทีเด็ดรอบนี้ยอดชายเล่นด้หมดน่าตักคับขอบอก
 โดย... 333
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    น้ำกระจายรอบนี้ขออยู่ข้างโคแดงแก้วมังกร(มัจฉานุ)ชนแข็งแกร่งชอบนิ
 โดย... เอ๋
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    จริงอย่างท่ี่คุณเขาย่า ว่าไว้ครับ ถ้าเบอร์ใหญ่ชนกันได้ สนามแตกแน่นอนครับผม คงเล่นเงินหลายล้านทีเดียว
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอถามทีเด็ดที่บ่อนนาหม่อมมีใครรู้มั้งหาเบี้ยหีด
 โดย... ทาม
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายน้ำตก ใหญ่กว่าโซ่ลา สัก 2 เบอร์ได้ ลายน้ำตกร่างกายลงกับโหนดหลังขาวพิชิตชัย(หลังขาวทนายโย) หรือสังสาดสุดโหด
 โดย... ฅนเขาย่า
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายน้ำตกพอที่จะลงๆๆกับไอโซล่าไหมผมว่าถ้าชนกันไม่ชนะโซล่าหรอกถ้ายังไงมาเคียงกันได้คับ
 โดย... ...
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลลูกเอ็มไหมที่จะชนกับไอโซล่า
 โดย... ....
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่ดุกด้งเพิ่มทรัพย์ผมรักขาวลูกสิงห์คับเด็ดขาวลูกสิงผมว่ามันขัดเขาดีและมัดดีถึงแม้ว่ามันจะเสียกระดูกแต่ดูแล้วมันไม่กลัวยอกเลยคับและมีความแข็งแกร่งด้วยคู่นี้ผมรักขาวลูกสิง
 โดย... เด็กโคกหล่อ
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมฟันธง ใอ้ยอดชายเป็นทีเด็ด และดุกด้างเพิ่มทรัพย์เด็ดสุดๆ
 โดย... จอมฟันธงนิรนาม
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เสียดายคุณตำรวจ เสียใจด้วย ที่ลูกเกยตัวเก่งมีปัญหา ดีเหมือนกัน จะได้พักร่างการ อายุก้อจะได้ดีขึ้นครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    อ๋อ !วัวที่ว่าวันนั้นหรือ ตอนนี้ชนเรียบร้อยแล้วครับ เป็นของทีมงานสู้เขาไม่ได้แพ้เนื้อชน 32 นาที ขัดทางชนทำไหรเพื่อนไม่ได้ แต่มันก็ทำดีที่สุดแล้ว วัวแพ้ไม่เสียดายเท่าเขาลั่น เซ็งเลย
 โดย... เด็กหลัง มวล.
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่ดุกด้างเพิ่มทรัพย์ตรังกะขาวลูกสิงห์กระบี่(ลูกสิงห์คะนองนา)ชนกันวันไหนอ่ะครับ ผมจะวิเคราะห์วิจารณ์ด้วย จากการได้ศึกษาคลิปชนทั้ง2ตัว ไม่ต่ำกว่า3ไฟร์ที่เห็น ข้อมูลวิจารณ์ของคุณ เขาวงและคนเล่นวัวชนวิเคาระห์กันได้ดีครับ เดวผมจะขอวิเคาระห์วิจารณ์ด้วยครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่ดุกด่างเพิ่มทรัพย์กับขาวลูกสิงห์ ผมแนะให้เล่นลูกสิงห์ก่อนเพราะมีความสด+ลูกขยันลูกแข็งแรงไม่เปิดโอกาศให้เพิ่มทรัพย์แทงหน้าแต่ลูกเลี้ยวเพิ่มทรัพย์ก็ชอบฟัดไปฟัดมาเพิ่มทรัพย์ก็ออกลูกชอบไปหลังยิ่งทำให้ขาวได้ใจไปหลังซัก3ครั้งราคาน่าจะลงทีนี้บังเอาต่ะชนะสองฝั่งเล่นแบบไม่เครียดได้กับได้แล้วคอยแล
 โดย... เขาวง
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    5555555+ แล้วมากกว่ากิ๊กป่ะครับคุณตำรวจ ว่าจะคุยกลางคืนแล้ว เห็นตำรวจมาเลยไม่ไปดูมวยที่อื่นดีกว่า เสียจายด้วยครับ เมื่อ2วันที่แล้วพี่โทรไปนะ แต่สัญญาณไม่ดี จะคุยเรื่องวัว2ตัว ที่น้ำจาย ที่น้องเห็นด้วยจัวนึ่งลังสาดอ่ะ แต่ตอนนี้ค่อยคุยดีกว่า วันนั้นมีไรดีดีจะบอก ตอนนี้หัวสมองไม่วิ่งแล้ว แล้วต้นเดือนน้องจะไปเล่นตัวไหนอ่ะครับ เห็นเคยบอกพี่ไว้นะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอนนี้นิลลูกเอ็มยังไม่ติดคู่หรอกครับ ว่าจะพักให้มันสักระยะหนึ่ง เพราะวันนี้วางเขาลั่นเสียแล้ว ทีมงานโทรมาบอกเมื่อกี๊เอง พอรู้ข่าวแล้วเสียดายมากเพราะตัวนี้เป็นตัวที่รักที่สุด(รักยิ่งกว่าเมีย)
 โดย... เด็กหลัง มวล.
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลลูกเอ็ม ตั้งใจมาสู้ สมบูรณ์สุดๆครับ ซุ่มมาสู้จริงจริง ดูได้จากน้องเด็กหลังมวล เงียบเลย คู่นี้ ขอให้ได้เงินเยอะๆ ราคาดีดีนะครับคุณตำรวย รวยรวยรวย ใครติดตามก้อคงได้ทั่วกันครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณไม่ออกนามครับ ผมก้อว่าคิดถูกครับ ท่านทั้ง2 พี่ขารองชั้น2และคุณ dj รู้จริงเรื่องวัวชนแถวสงขลาเยอะ และติดตามวัว2ตัวนี้มาตลอด ที่ผมถามไม่ใช่จะไปเล่นคู่นี้นะในวันนั้น แต่เพื่อประโยชน์แด่พี่น้องที่ชอบวัวดี วัวดังชนกัน ส่วนผมมีตัวเล่นอยู่แล้ว วัวพี่ทีมงาน ขอบคุณที่แนะนำนะครับ ค่ำๆจะมาคุยต่อครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมขอวิจารย์มั่ง คู่ดุกด่างเพิ่มทรัพย์กับขาวลูกสิงห์ ข้อสังเกตุคือ ดุกด่างเพิ่มทรัพย์เคยชนะแดงคมพยัคฆ์ที่ชะเมามาแล้วถือว่าได้เปรียบตรงนี้ และวัวที่มาจากกระบี่ตัวดังๆมาแพ้ที่ชะเมามาหลายตัวแล้วเช่น ทีมปลายพระยา(ลายเลหอย)ก็มาแพ้และตัวล่าสุดคือ ดำพูนทรัพย์ก็มาแพ้แดงเก่งนำโชคทั้งที่ราคาเป็นต่อ ให้ผมวิเคาะห์ก็คือวัวฝั่งอันดามันมาอยุ่ฝั่งอ่าวไทย อากาศมันไม่เหมือนกัน ผิดน้ำผิดอากาศ ผิดหญ้าผิดสถานที่ บางครั้งวัวเก่งๆอาจเสียวัวได้ ผมขอฟันธงว่า ดุกด่างเพิ่มทรัพย์ชนะตัวเดียวครับ แต่ฝ่ายขาวมีโอกาสได้รองและได้ออกตัวบังชนะแน่นอนเพราะว่าดุกด่างเพิ่มทรัพย์มันทำท่าทางเหมือนจะวิ่งๆๆทุกครั้งในตอนท้ายๆแต่มันก็ไม่วิ่ง วันที่ชนกันแสนเชิง ราคาดุกด่างเป้นรอง 1000/100แล้วแต่มันก็ชนะครับ เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆครับ
 โดย... คนเล่นวัวชน
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดพยัคฆ์เล็ก ขอประวัติหน่อยครับ ว่าอีไปเล่นที่เสาธง วันที่10นี้ ขอบคุณล่วงหน้า
 โดย... 333
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดแทพประทานเคยชนะตัวไหนมาบ้างใครรู้บอกหน่อย
 โดย... เด็กตรังหวังทอ
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดเทพประทานกับเก้าทัพตัวไหนใหญ่กว่ากัน
 โดย... เด็กตรัง
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดีวันใหม่ ครับน้องใหม่ พี่ก้อว่า คู่นี้สนุกแน่นอนครับผม ได้เสียเล่นกันมันแน่ โชคดีมีเงินใช้กันนะครับ พระคุ้มครอง อย่าเจ็บอย่าจนครับผม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่หนุ่มครับคู่นี้มันก็พูดยากนะพี่เท่าที่เห็นก็เก่งทั้งคู่แดงก็ทางชนดีปลายยอดเจ็บยอดชายก็ชั่วโมงบินก็ไม่เป็นรองยิ่งชนนานยิ่งแกร่ง(เท่าที่ดูมา)คู่นี้อย่างน้อยผมว่า30ขึ้นนะพี่ถ้าความคิดผมราคา1/6 1/7น่ารองครับ
 โดย... น้องใหม่
26 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ครับน้องชาย น้องแพะ แต่ตอนนี้ ไปกิงเหล้ากะทีมงานก่อนนะมา เต็มหน้าบ้านเลย มีคำถามไร จะถามครับน้องแพะ แต่คืนนี้ ถ้าว่างไป พี่พี่เค้าก้อชวน จะไปคุยกับเจ้าของค่ายพญาขุนโจรตรังครับผม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
26 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่ชนเพชรชูชัย ยังไม่เคยมีใครเห็นชนมากก่อนคับ เป็นวัวอินพอตมาจากลาว เขาว่าค่ำหน้าแทง อย่างเดียวคับ พี่น้องวัวชน มารอชมวัวดังแห่งปี54ต้อนรับปีใหม่เมืองกันคับ
 โดย... เหนือ จด ใต้
26 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คับผมพี่หนุ่มยะลาให้พี่ตั้งคำถามาถ้าผมรู้แล้วจะตอบกลับนะคับ
 โดย... น้องแพะ
26 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้เปรียบควนเนียง ได้คู่พิเศฯษ 2 คู่คือไไอ้ลางสาดก้องขาวอ้ายลูกขุน กับไอ้บินหลาเช็คเพชฟ่ร์มไก่ ชนแพงที่สุดในรอบมีนาคมนี้
 โดย... น้องแพะ
26 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอถามคนทางเหนือหน่อยครับคู่ชนลางสาดเพชรชูชัยใช่สีแดง ปลายยอดสีดำหรือเปล่าครับ
 โดย... พันธมิตร
26 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครพอจะทราบประวัติของไอ้ดุกด้างเพชรคีรีบ้างครับขอหน่อย
 โดย... เด็กหลัง มวล.
26 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณเอ๋ชอบตัวไหนครับระหว่างแดงมัจฉานุกะคุณยอดชาย ผมอยากทราบความคิดเห็นครับ วิเคาระห์วิจารณ์ด้วยยิ่งเป็นการดีครับ กับคนในบอร์ด แดงมัจฉานุเก่ง แต่ไม่กลัวข้าง ชนเลี้ยวฟัด ขึ้นบน ใจใหญ่ ปอดใหญ่ จริงแท้แค่ไหนครับผม ถ้าไม่ทราบไม่เปงไรครับ ใครทราบ ช่วยๆกันวิเคาระห์วิจารณ์ด้วยนะครับผม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
26 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดีครับคุณเอ๋ ที่คุณบอกมา ถูกต้องแล้วครับ แต่ไม่ทั้งหมดครับ จริงผมเข้าใจพี่ชอบวัวรอง แต่ผมถามเหตุผล และวิเคาระห์ วิจารณ์ด้วยครับ การที่จะไปรอง โดยไม่มี แนวไม่มีเหตุเป็น(การเล่นที่ผมว่ามันแปลกสำหรับทุกคนนะครับ) สำหรับพี่เค้าไม่แปลกนะครับ ถามเหตุผลครับ เหมือนเราชอบสาวหรือเพื่อนคนไหน ต้องมีเหตุผล555+ ที่ไปที่มาด้วยครับ เพราะพี่ขารองชั้นสอง ได้รับความเชื่อถือคนนึ่ง การที่พี่เค้าออกมาวิเคาระห์วิจารณ์ ย่อมมีส่วนกับการเล่นได้เสีย คู่เอกพิเศษ ของน้ำจายมากครับผม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
26 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เพราะขารองชั้นสองชอบเล่นวัวรองไง
 โดย... เอ๋
26 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่ขาวลูกสิงห์ กับ ใอ้เพิ่มทรัพย์คลองมวล เขาได้เพิ่มทรัพย์ ตัวใอ้ขาวได้นิดๆ กระดูกได้เพิ่มทรัพย์ ทางชนเข้าทางเพิ่มทรัพย์ สรุป เพิ่มทรัพย์ ได้เขา กระดูก และทางชน ส่วนขาวได้ตัวนิดๆ คู่นี้ถือว่าคู่คี่ แต่ผมให้เหลื่อมมาทางเพิ่มทรัพย์เล็กน้อยครับ คู่นี้ ผมรักดุกด้างเพิ่มทรัพย์คับ ในความคิดผมๆว่าแพ้ยากคับเมื่อเปรียบเทียบแลทั้งหมดแล้ว
 โดย... ขอแจมด้วยคน
26 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ประกาศ นี่คือประกาศ ย่ำอีกครั้งพี่ขารองชั้นสอง ช่วยวิจารณ์ ชี้แนะด้วยครับ ทำไม จึงวิเคาระห์และให้ยอดชายยะลา ทีเด็ดน่ารองครับ ขอเหตุผลและวิจารณ์ชีขาดด้วยนะครับ จะขอบคุณมากครับผม ส่วนน้องใหม่ ช่วยวิเคาระห์วิจารณ์ชี้ขาด คู่นี้ด้วยนะครับ ในฐานะ ที่ติดตามวัวชนทั้ง2ตัวนี้ตลอด(แดงมัจฉานุกะยอดชายยะลา) ครับผม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
26 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไม่ทราบนะครับน้องแพะ เพราะไม่ได้รู้จักกับเจ็วรรณาหาดใหญ่และเสี่ยเวชนครปฐมครับผม น้องแพะ รู้จักวัวชนเยอะกว่าพี่อีก5555555+ ว่างๆจะตั้งคำถามกลับไป50 คำถาม แพะน้องความรู้เรื่องวัวระดับไม่ธรรมดา ใครรู้จริงช่วยบอกด้วยครับผม คุณdj ช่วยตอบน้องแพะด้วยนะครับถ้ารู้
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
26 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    แก้ข่าวหิดคับดุกด้างเพิ่มทรัพย์เคยแพ้2หัวคับ หัว1แพ้วัวนคร นิลท้องลายเขาวัง อีกหัวไม่แน่ใจว่าแพ้วัวที่ไหน แต่รวมแล้วแพ้2หนครับ วัวที่ปราบใอ้ดุกด้างได้ส่วนใหญ่ ทิ่มหน้าเจ็บ แต่ถ้าวัวทางขึ้นหรือทอนะใอ้เพิ่มทรัพย์ยากครับ
 โดย... ขอแจมด้วยคน
26 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่หนุ่มยะลาคับพี่พอรู้จักไอ้นุ่นวัวเจ้นาหม้ายคัตัวที่ขายใหกับเสี่ยเวชแล้วนะคับถ้าจำไม่ผิดบต้องการประวัติและทางชนับ หรือใครก็ได้ที่รู้ช่วยบอกที่คับ
 โดย... น้องแพะ
26 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    สวัสดีเช้าวันเสาร์ทุกๆท่านครับ วันนี้ใครหยุดงานไม่ไปไหนเข้าวัดทำบุญกันน่ะครับวันนี้วันพระ
 โดย... เบิ้ม
26 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    วัวที่แทงกันตายในสนามเค้าว่าต้องเอาพระมาสวดน่ะ และน้ำจากบนหหลังคาห้ามตกลงบนหัวรั่วเด็ดขาดไม่ดี
 โดย... เบิ้ม
26 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณในข้อมูลที่มี ที่ดีดีให้กันนะครับ โชคดีกับวันใหม่ มีเงินใช้ อย่าเจ็บ อย่าจนครับ รางวัลนี้ มอบแด่คนดี มีน้ำใจทุกคนครับผม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
26 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ข้อมูลเพิ่มเติม ของดุกด้างเพิ่มทรัพย์ครับ มันเคยแพ้1ครั้งเมื่อประมาณปี50ที่สนามยวนแหล ให้กับนิลท้องลายเขาวังครับ ในวันนั้นผมไปชมด้วยครับ สู้ลูกปลายยอดไม่ได้ครับถูกทิ่มหน้าเจ็บครับ ราคาพลิกไปพลิกมา สุดท้ายดุกด้างเพิ่มทรัพย์แพ้ครับ หลังจากนั้นชนะรวด บางทีเด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่ทันครับ
 โดย... ขอแจมด้วยคน
25 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    แดงคมพยัคฆ์ที่เคยแพ้ดุกด้างเพิ่มพรัพย์เป็นคนละตัวกับของนายกศรี ตัวที่แพ้นี้เป็นของผู้ใหญ่เชิงดอนสำราญ ไม่แน่ใจว่าติดเขตเชียรใหญ่หรือปากพนัง ก็ตามที่รู้กันว่าดุกด้างเพิ่มทรัพย์ยังไม่เคยแพ้ใครและยังเคยชนะโหนดแสนเชิงที่สนามเสาธงสมัยที่แสนเชิงรุ่งสุดๆ เป็นรองเยอะแต่สามารถกลับมาชนะได้ (เมื่อวานโหนดแสนเชิงก็แพ้อีกครั้งที่สนามโกตี๋)
 โดย... เด็กหลัง มวล.
25 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามหน่อยครับ แดงคมพยัคฆ์ ที่เคยชนกับ ดุกด้างเพิ่มทรัพย์ กับแดงคมพยัคฆ์ ของนายกศรี ทุ่งใหญ่ ที่โดนลูกปืนตายไป ตัวเดียวกันหรือป่าว เห็นผมอ่านข่าวว่า แดงคมพยัคฆ์ที่ตายไป ชนะ 18 หนแล้ว เป็นวัวเงินล้าน ตามที่ลงในไทยรัฐนะครับ ไม่ได้นั่งเทียนเขียนเอง ถ้าอย่างนั้น ถ้าเป็นตัวเดียวกัน เห็นอ่านบางกระทู้เห็นว่าดุกด้างเพิ่มทรัพย์ยังไม่เคยแพ้ คนรักวัวชน ช่วยบอกด้วย จะได้เข้าใจตรงกัน เพราะดุกด้างเพิ่มทรัพย์ เคยชนะโหนดแสนเชิง ที่สนามเสาธง แล้วยังไม่เคยแพ้ใครอีก จริงไหม ช่วยตอบด้วยพี่น้องคนรักวัวชนทั่วประเทศไทย555
 โดย... อยากรู้
25 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดีคับขารองชั้นสอง หายหน้าไปนานเหลย กลับให้ยอดชายเป็นทีเด็ดเลย ผมขอทิศทางการวิเคราะห์ของพี่หน่อยได้หม้าย
 โดย... ช่างเอ็ม
25 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขาวลูกสิงห์ วัวจากควนเขียวกระบี่ ตัวนี้เป็นลูกของไอ้สิงห์คะนองนา ก็ชนมาเยอะพอสมควร ที่ผมพอจำได้ก็ชนะลังสาดพม่า กินข้างเข้าชายโครงเกือบจมเขา ที่สนามหัวพานเมาก็เคยมาชนชนะสามสี่ครั้งแล้ว เมื่อเปรียบเทียบสองตัวนี้แล้วไอ้ขาวทางชนเกาะติดขึ้นบนบ้างในบางครั้ง ขาวได้ตัวเล็กน้อย แต่เสียยอดที่กว้างและห้อยกว่าดุกด้าง คู่นี้คงต้องวัดกันที่พละกำลังและหัวใจครับเพราะสุดยอดทั้งคู่
 โดย... เด็กหลัง มวล.
25 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702