๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222    หน้าถัดไป >

    สงสัยว่าคุณไม่ประสงค์ออกนามแกชอบเอาผ้าถุงเมียมานุ่งใส่เล่น ปากแกเลยเหมือนคนหญิง ยังไม่จบทีเหลย สงสัยว่าแกจะเป็นชายไม่เต็มร้อย 5555 เรื่องไหนที่เขาไม่อยากให้รู้ให้เห็นก้อไม่ต้องสอดรู้สอดเห็นเสียมั่งก้อได้ เพื่อนไม่ให้แลก้อว่าใจไม่นักเลง เอาไหรมาวัดกัน ฉันยังกล้าเปิดเผยตัวว่าอยู่ที่ไหน เป็นใคร แต่คุณใช้ชื่อแค่ ....... ใจเท่าหีมดหรอก แค่ชื่อยังไม่กล้าเปิดเผยตัว นุ่งเสื้อในใส่ผ้าถุงเมียนอนอยู่บ้านตะ อย่ามาทำถ่าวเรื่องชาวบ้านเขา
 โดย... ลูกเกย
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เบื่อพวกปากหีฉิบหาย
 โดย... คนรักวัวชน(สตูล)
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คับผม แร้วถ้าได้ชนหรือถูกคู่วันไหนบอกกันมั้งนะคับ แร้วไม่ทราบว่าคุนชื่อรายคับคุน..คนเขาย่า ผมรักมันมากไอ้หลังขาว มีรายก้อปรึกษากันได้นะคับ คิดเสียว่าเลี้ยงวัวตัวเดียวกันนคับ
 โดย... ทีมงานหลังขาวพิชิตชัย(ควาญ เก่า)
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ให้ไอ้หูร้ายชนกับไอ้ควายไม่มีหวาหรือ ผมได้เลิกสงสัยสักที่ว่าใครเป็นเบอร์1 ตัวจริงเสียงจริงสักที
 โดย... เด็กกันตัง
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    +สนามชนโคบ้านปากพล/พัทลุง วันศุกร์ 25 มี.ค.54+ รอบ1...คู่ที่1 โหนดเทวดา(ราชา) น้องเหลียง บ.ควนออก + ลันดาเพชรทอง(ธันดา) น้องเค บ.ในไร่พัฒนา คู่ที่2 โหนดทวีทรัพย์ นายเพ็ง บ.เกาะอ้ายเตี้ยมฯ + ลังสาดนำโชค ผญ.ยาว บ.ควนเพ็ง คู่ที่3 โหนดคมพยัคฆ์ นายสุคนธ์ บ.ใหม่ + โหนดหน้าเปียสองนางงาม ผญ.แจ้ว บ.ท่านางพรม คู่ที่4 ลังสาดกิ่งทองคะนองศึก น้องกัน บ.โคกยา +โหนดอัศวินก้องพญา นายตุ้ง บ.ควนกุฏิ คู่ที่5 แดงโคตรเซียน นายอดิเทพ บ.เขาชัยสน + ดุกด้างเพชรป่าตอง(เหล็กไหล) นายปาล์ม ค่ายโคเพชรป่าตอง เดิมพัน 10,000.- เสมอนอก 100,000.- //คู่เอก โหนดหลังขาวจรวดชัยมาลัยทอง นายไพศาล บ.ลำแดง + โหนดพยัคฆ์แสนเหลี่ยม นายสัญญา บ.กลาง เดิมพัน 20,000.- เสมอนอก 100,000.-// รอบ2...คู่ที่1 โหนดองค์มาร นายทวี บ.เกาะอ้ายเถี้ยมฯ + แดงสองโพธิ์ นายป๊อก บ.ไสในขัน คู่ที่2 ดุกด้างเพชรงามเสือดำ นายบัง บ.ปากพะยูน + โหนดจู้จี้สองพยัคฆ์ นายเบียร์ บ.ควนเพ็ง คู่ที่3 แดงงามสมบูรณ์แบบ นายป๊อก บ.เขาชัยสน + ลังสาดทวีทรัพย์ ทนายก้อย บ.ตะโหมด เดิมพัน 10,000.- เสมอนอก 100,000.- คู่4 นิลธรรมชาติ(ยอดเงิน) น้องป๊อก บ.บางขวน + โหนดงามยอดพยัคฆ์ เซียนโจ บ.โต๊ระ เดิมพัน 10,000.- เสมอนอก 110,000.- //คู่เอก ดุกด้างโชคเฉลิมชัย ค่ายโคสะพานปราง/บางแก้ว + แดงคาวบอย(ลูกเสือ) น้องชี บ.หน้าวัดตะโหมด เดิมพัน 20,000.- เสมอนอก 300,000.-// ผิดพลาดข้ออภัยด้วยครับ...
 โดย... ...
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    +สนามชนโคบ้านปากพล/พัทลุง วันจันทร์ 28 มี.ค.54+ รอบ1...คู่ที่1 โหนดลายสยาม สว.จุก บ.หลังสถานีรถไฟบางแก้ว + โหนดหลังขาวนางพญา นายบ่าว บ.ปากพล คู่ที่2 ลังสาดสิงสยาม(บุญรอด) น้องต้ม บ.ตะโหมดคาร์แคร์ + โหนดเพชรสิงหราชฯ(ไอ้กวาง) นายแม๊ค บ.หนองเลน + คู่ที่3 ดุกด้างเพชรโพธิ์งาม(ทายาทเสือเตี้ย) นายอนันต์ บ.ควนเล้าเป็ด + โหนดงามดอกแก้ว นายกบ บ.โคกม่วง คู่ที่4 แดงมาใหม่ ผญ.จู้ บ.ท่าหิน +โหนดแดงแสงอาทิตย์(หนูนุ้ย) ค่ายโคผญ.ธรรม ม่วงงาม คู่ที่5 ลังสาดก้องฟ้าดาราเมืองใต้(นักร้อง) นายอ๊อด บ.ห้วยบอน + โหนดดอกยอดสิงห์ นายนิรัตน์ บ.เขาชัยสน เดิมพัน 20,000.- เสมอนอก 40,000.- คู่ที่6 โหนดเหมราช(เหนือเมฆ) นายบ่าว บ.สตูล +โหนดขุนศึก ดช.อิฐ ส.สนุกเกอร์บางกล่ำ เดิมพัน 10,000.- เสมอนอก 100,000.- //คู่เอก นิลงามเพชรมงคล นายสุธรรม บ.น้ำตกนกรำ + ลังสาดน้องแชมป์ ช่างดำรงค์ บ.หาดใหญ่ เดิมพัน 20,000.- เสมอนอก 200,000.-// รอบ2...คู่ที่1 โหนดลูกยอดเทพฤทธิ์ธีพัฒนา นายสุธี บ.ปะเหลียน/ตรัง + ลังสาดมิตรภาพ นายควิ้น บ.ปากเครียว คู่ที่2 โหนดเอราวัณยอดพิชิตชัย นายปาล์ม บ.พัทลุง + ขาวเจ้าเมือง นายดำ บ.หนองบ่อ คู่ที่3 ลังสาดจอมโหดเล็ก(ทองพูน) เจ๊วิไล บ.ปากเครียว + ลายเพชรพันล้าน(ภุมภา) น้องใบตาล บ.ใหม่/บางแก้ว เดิมพัน 20,000.- เสมอนอก 100,000.- คู่4 โหนดน้องใหม่ขวัญใจนักเรียน นายสมศักดิ์ บ.ชะอวด/นครศรีฯ + ลันดาจงอางทอง ผญ.ยาน บ.นิคม/รัตภูมิ เดิมพัน 40,000.- เสมอนอก 120,000.- คู่ที่5 โหนดงามหลังขาวเจ้าปัญญา จ่าชื่น บ.หานโพธิ์ +ลังสาดศิลาทองยอดศิลาชัย โกไข่ บ.ซ.สบายใจควนเนียง เดิมพัน 100,000.- คู่ที่6 โหนดฟ้าใหม่ นายบ่าว บ.ท่าเชียด +โหนดงามเอราวัณ(ไอ้โค้ก) นายออย บ.ไสนายขันกลาง เดิมพัน 20,000.- เสมอนอก 140,000.- //คู่เอก ขาวงามเจ้าปัญญา(อิคคิวซัง) น้องเจมมี่ บ.ทุ่งเคียน + แดงงามมาตุภูมิ นายมนูญ บ.อ่าวลึก/กระบี่ เดิมพัน 20,000.- เสมอนอก 400,000.-// ผิดพลาดข้ออภัยด้วยครับ...
 โดย... ...
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณ บ่าว และ ควาญเก่าหลังขาวทนายโย ตอนนี้หลังขาว สภาพสมบูรณ์มากตอนนี้ เขาที่หักก็หายดีแล้ว ประมาณปีกว่าๆแล้ว ไม่ต้องเป็นห่วง ควาญวัว คนนี้ดูแลให้เป็นอย่างดี และวัวอยู่ในค่าย 3 ตัว มีไอ้แซมตัวที่แพ้ ที่สนามไทรหย้อยก็ยังอยู่ หลังขาวออกเคียงตามบ่อนต่างๆ ทั้ง นคร ตรัง พัทลุง ประมาณ 5 เดือนกว่าแล้วไม่มีคู่เลย และนัดเคียงคับ ขาวลูกเซียน ที่สนามทุ่งโพธิ์ ไอ้ลูกเซียนก็ไม่มา เคยเคียงกับ ดุกด้างเพิมทรัพย์ที่สนามหยี่ใน เสียทั้งตัวเสียทั้งยอด ทีมคลองมวลยังหลีก ไอ้หูร้ายตัวใหญ่เกินไปคับ ไม่ใช่ทิกัดเดียวกับ หูร้ายทิกัดไอ้ควาย ไอ้มดแดง ให้เจอกับตัวใหญ่เกินก็ตายและคับ ต่อให้เก่งขนาดใหน ก็ไม่ชนะหรอกคับ (เก่งเล็ก เจอกับเก่งใหญ่ ไม่ต้องบอกหรอกว่าตัวใหน ชนะ )
 โดย... ฅนเขาย่า
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณ บ่าว และ ควาญเก่าหลังขาวทนายโย ตอนนี้หลังขาว สภาพสมบูรณ์มากตอนนี้ เขาที่หลังก็หายดีแล้ว ประมาณปีกว่าๆแล้ว ไม่ต้องเป็นห่วง ควาญวัว คนนี้ดูแลให้เป็นอย่างดี และวัวอยู่ในค่าย 3 ตัว มีไอ้แซมตัวที่แพ้ ที่สนามไทรหย้อยก็ยังอยู่ หลังขาวออกเคียงตามบ่อนต่างๆ ทั้ง นคร ตรัง พัทลุง ประมาณ 5 กว่าแล้วไม่มีคู่เลย และนัดเคียงคับ ขาวลูกเซียน ที่สนามทุ่งโพธิ์ ไอ้ลูกเซียนก็ไม่มา เคยเคียงกับ ดุกด้างเพิมทรัพย์ที่สนามหยี่ใน เสียทั้งตัวเสียทั้งยอด ทีมคลองมวลยังหลีก ไอ้หูร้ายตัวใหญ่เกินไปคับ ไม่ใช่ทิกัดเดียวกับ หูร้ายทิกัดไอ้ควาย ไอ้มดแดง ให้เจอกับตัวใหญ่เกินก็ตายและคับ ต่อให้เก่งขนาดใหน ก็ไม่ชนะหรอกคับ (เก่งเล็ก เจอกับเก่งใหญ่ ไม่ต้องบอกหรอกว่าตัวใหน ชนะ )
 โดย... ฅนเขาย่า
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรียนถามไปยัง พี่น้องชาวเวปครับ ใครพอทราบประวัติ นิลแซมแซมซั่น เป็นวัวพิปูน บ้างครับ เป็นวัวเบอร์ใหญ่ สีนิล แต่แซมขาวที่เท้าทั้งสี่ข้าง ยอดวง อยากทราบทางชน มันชนมากี่ครั้งแล้ว ชนะ แพ้ ตัวไหนบ้างครับ
 โดย... 666
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องชาวเวปครับ ใครพอทราบประวัติ นิลแซมแซมซั่น เป็นวัวพิปูน บ้างครับ เป็นวัวเบอร์ใหญ่ สีนิล แต่แซมขาวที่เท้าทั้งสี่ข้าง ยอดวง อยากทราบทางชน มันชนมากี่ครั้งแล้ว ชนะ แพ้ ตัวไหนบ้างครับ
 โดย... 666
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องชาวเวปครับ ใครพอทราบประวัติ นิลแซมแซมซั่น เป็นวัวพิปูน บ้างครับ เป็นวัวเบอร์ใหญ่ สีนิล แต่แซมขาวที่เท้าทั้งสี่ข้าง ยอดวง อยากทราบทางชน มันชนมากี่ครั้งแล้ว ชนะ แพ้ ตัวไหนบ้างครับ
 โดย... 666
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ คุณเบิ้ม และ คุณ สุดยอด ที่ให้ข้อมูลพี่น้องชาวบอร์ด เป็นแนวทาง เสริมนิลเพชรมงคล ชน ชนะ มา 6 ครั้ง ยัง ไม่เคยแพ้ วัวเขาถอด หยุด มาเป็นปี ทางชน ไปหลัง ค้ำหน้า ค้ำบ้อง เจ็บๆ ผมคงไม่ได้ไปแลไปลุ้น เพราะวีซ่าหมดแล้ว...
 โดย... FNPTC
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    +สนามชนโคบ้านปากพล/พัทลุง อังคาร 29 มี.ค.54+ รอบ1...คู่ที่1 โหนดหลังขาวดาวรุ่ง นายสุดใจ ค่ายโคควนไอ้หวัง + นิลจอมราชาจ้าวหลักเมือง นายเบล บ.ควนขนุนท่าลาด คู่ที่2 โหนดงามขุนทรัพย์ชนะศึก ดช.บ่อน บ.ควนนุ้ย + โหนดน้องตุ้ม นายเปรม บ.มะนัง คู่ที่3 โหนดเผด็จศึก นายดำ บ.ฉวาง + ลังสาดแซมตะลุยศึก นายประพาส บ.ท่าแพสตูล คู่ที่4 โหนดวีระชัย นายวีระชาติ บ.เกาะอ้ายเถี้ยมฯ + โหนดหลังขาวเจ้าปัญญา นายปรีชา บ.ท่าเชียด คู่ที่4 โหนดจอมทอง น้องฟลุค บ.หน้าควน + ลังสาดสองเพลงสามถุงเงิน น้องเรดาร์ บ.เขาชัยสน เดิมพัน 10,000.- เสมอนอก 100,000.- //คู่เอก โหนดหลังขาวฮิปปี้เล็ก นายใหญ่ บ.สะกอม + โหนดท้องลายลีลายุทธ์(ดอกรัก) นายไกรสิทธิ์ บ.คลองฉนวน/สราษฎร์ธานี เดิมพัน 20,000.- เสมอนอก 600,000.-// รอบ2...คู่ที่1 โหนดเพชรหมู่4 นายต้น บ.ควนนุ้ย + นิลแซมล้อเหล็ก นายโมทย์ ชมรมคนล้อเหล็ก คู่ที่2 โหนดลูกนายยก นายสด บ.ดอนขี้มิ้น + โหนดงามสามเมือง นายไก่ บ.วังสายทอง คู่ที่3 ลังสาดศรเพชร ครูโรจน์ บ.บางแก้ว + ลังสาดนาทีทองคะนองศึก นายยุทธ์ บ.มะนัง/สตูล เดิมพัน 20,000.- เสมอนอก 200,000.- คู่4 โหนดสิงหราช นายเดีย บ.ฝาละมี + ขาวงามกุมารทอง นายพัน บ.คลองใหญ่ เดิมพัน 10,000.- เสมอนอก 140,000.- //คู่เอก โหนดเกรียงไกรลูกทรัพย์ไพศาล ดช.อาร์ต บ.หลัก3กงหรา + แดงภูมิใจไทย จ่ารินทร์ ภาค9 เดิมพัน 20,000.- เสมอนอก 400,000.-// ผิดพลาดข้ออภัยด้วยครับ...
 โดย... FNPTC
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณFNPTC ผมขอแชร์ความเห็นเล็กๆน้อยๆ ไอ้ดอกรักคลองหนวน+ฮิปปี้ถือว่าถูกคู่ทีเดียวครับ แทงเจอแทงครับ ไอ้ดอกรักเคยมาชนะดุกด้างงามสามแรง(ลูกไอ้สามแรง)ของเสี่ยเวชที่สนามจุฬาภรณ์1/3/53ไอ้สามแรงนี้ชนเหลี่ยมดีปลายยอดแทงหิ้วซึ่งวันนี้ก็ชนชนะที่บางกล่ำหิ้วบ้องหูครับ..ส่วนคู่ลังสาดน้องแชมป์ตัวนี้เดิมเป็นวัวตะพังหม้อระโนดชนดีแข็งแกร่งทอข้างหนักอาชีพ ชนะที่ระโนดแล้วชนะดุกด้างเพชรธงชัยจ่านุ้ยบ้านสวนตูลสงขลาที่สนามบ่อโดสทิงพระ7/1/53แล้วมาสะดุดแพ้แดงงามทนายไอ้ราชสีห์แบบถึงใจที่บางกล่ำ11/5/53ย้ายค่ายแล้วมาชนะดุกด้าง2แผ่นดินที่ระโนด27/12/53ส่วนคู่ชนนิลงามเพชรมงคลบ้านน้ำตกนกรำกงหราตัวนี้ถูกคู่ที่ท่าหรำ15/4/53ผมไม่ได้ชมเลยไม่รู้ทางชนครับ..ข้อมูลดังกล่าวบางไฟท์ผมไม่ได้ชมด้วยตัวเองแต่ได้บันทึกไว้ครับ
 โดย... สุดยอด
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณ FNPTC ตัวนี้เสียงว่าชนดีครับชนมัดมีแทงด้วยชนดีครับ ครั้งชนมาประมาณ 4 ครั้ง ไม่แน่ใจว่าครั้งที่ 4 ไหมมาชนบ่อนบ้านนาเดิมถูกหิ้วแต่ก็ชนะกลับไป ถ้าข้อมูลผมผิดพลาดขอโทษด้วยน่ะครับ ผมถามเค้ามาอีกที 1 และที่มาชนะบ้านนาผมก็ไม่อยู่
 โดย... เบิ้ม
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามครับ...พี่ๆน้องๆ ใครรู้จัก โหนดท้องลายลีลายุทธ์(ดอกรัก) คลองฉนวน/สุราษฎร์ธานี ประวัติ ทางชน พรือมั่ง ครับ เห็นโปรแกรมสนามบ้านปากพล/พัทลุง เป็นวัวเดินชนทั้งคู่ ชนกับ โหนดหลังขาวฮิปปี้เล็ก สะกอม/สงขลา ยอดวัวรุ่นเล็ก(ไฟต์หลังสิบหิ้ว) วันที่ 29 มี.ค.54 ใครมีข้อมูลให้แนวทาง พี่น้องบ้างครับ... และถามข้อมูล ลังสาดน้องแชมป์ บ.หาดใหญ่ จะชนกับ นิลงามเพชรมงคล บ.น้ำตกนกรำ ... ขอบคุณครับ
 โดย... FNPTC
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าน้องบ่าวสารต่อร้านกาแฟวัวชนเพื่อ เผยแพร่ให้เค้ารู้จักวัวทางใต้ได้ แถวที่น้องอยู่ งานนี้ ขายดีแน่เลยครับ กรุงเทพตลาดใหญ่ เมืองกรุงคนเยอะ น่าสนใจนะครับ ถ้าไม่ม่เวลาซื้อของ พวกผงกาแฟ ชาดีดี ทางใต้ พี่ช่วยครับ ไม่รบกวนเลย สนับสนุนครับ ให้มีรายได้ที่ดีแล้วให้ใครๆได้รับรู้ว่า วัวชนใต้+นักเลงวัวใต้ เปงไงครับ จะได้เรียนรู้ศึกษาประเพณีและการเป็นอยู่+ภาษา ให้ได้รู้จักกันนะครับ+ทุกคนเลยนะครับ ไอ้เดียร์นี้สุดยอด กาแฟวัวชน คนใต้ ได้เงิน ได้มิตร ได้สืบสานต่อประเพณีของเราด้วยทางนึ่งครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    น้องบ่าวครับ เอาแค่ใจรักครับ ร้านเล็กๆ มิตรภาพครับ นั่งคุยแล้วสบายใจ+ฝันไม่ไกลหรอกครับแต่ทำตามฝันครับ ไหนเรื่องเอง เรื่องเพื่อน ดูนก แลไก่ให้พรรคพวกก้อหมดแล้ว ไก่มีหลายตัว ทั้งเล็กตระกูลดี+ลูกหนุ่ม+ไก่ถ่ายขน ชนหลายหัวแล้วตัวนี้นะ4 เสมอ1 เอามาให้น้องเค้าขอ อยู่หน้าบ้าน ยังไม่มาเอาเลยนิ จะคืนเจ้ามันแล้วเดวเค้าว่าเอาอีก ถ้าพรรคพวก อยู่ไกล้ๆ เอาไปให้แล้ว
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ได้ข่าวว่าขาวเพชรเมืองตรังดาราเมืองใต้คู่ชนถอนที่พัดลุงแล้วมาถูกคู่ที่ควนธานีรอบที่จะถึงนี้รอบเดียวกับอ้ายหูร้าย ขาวเพชรเมืองตรังถูกกับโหนดบรรติกาทองชนข้าง30หมื่อนคู่นี้ชนกันแต่ไม่รู้ว่าอิถอนเหมือนคู่หูร้ายอีกไหมเพราะบ่อนมันเห็นแก่ตัวและปิดข่าวเงียบเดี๋ยวจะถามพววรคพวกให้นะ
 โดย... ...
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณทั้งคุณมารุตและคุณFNPTC
 โดย... สุดยอด
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณสุดยอด ผมรู้สึกว่าคู่นี้ไม่ได้ชนครับ แต่ตัวไหนถอนผมไม่แน่ใจ วันนั้นโทรไปหาพรรคพวกในบ่อน ว่าฝากเล่นเพชรเมืองตรังฯให้กัน เห็นกำนันบอกว่าคู่นั้นไม่ชนแล้ว
 โดย... มารุต
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึง...คุณสุดยอด คลิปคู่ลายระโนดกับขาวสิงห์คีรี ยังไม่มีครับ ได้แต่ถ่ายเล่น สั้นๆ ตอนแพ้/ชนะกันแล้ว เป็นคู่ที่น่าดูชมถึงใจ พระเดชพระคุณ ขาวสิงห์คีรี ชนเย็น เก่ง จริงๆ ผ่านลายระโนดได้...
 โดย... FNPTC
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เข้าเรื่องหน่อยนะครับ ใครพอทราบบ้างครับ ว่าอ้ายขุนโจรตรัง ติดคู่กับตัวไหน ชนเมื่อไหร่ คู่ชนชื่อ ประวัติอย่างไร ผมจะได้ไปสืบมาให้ทราบกันครับ เล่นจะได้ไม่เสียเปรียบ ไม่ว่าต่อหรือรอง ครับผม แพ้ชนะ อยู่ที่วิถีทางของวัวชนนั้นนั้นครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณFNPTC ช่วยลงคลิปลายระโนดกับขาวสิงห์คีรีลูกดีเซลสนามบางกล่ำเมื่อวานทีครับ..ขอบคุณคับ และจะถามแฟนๆวัวชนว่าท่ามิหรำรอบที่ผ่านมา ขาวเพชรเมืองตรังดาราเมืองใต้กับโหนดเพชรอุไดตัวไหนชนะคับ
 โดย... สุดยอด
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอเดียร์อ.เผดิมสุดยอดครับ ในเรื่องรูปแบบการสนับสนุน วงการวัวชน มีร้านเต็มรูปแบบให้ดู มีภาพ มีโปรแกรม ถ้าเป็นทางสงขลาขึ้นไป ทำได้ครับอาจารณ์ เจ้าของร้านคงมีความสุข สุดสุดนะครับ คนทางนั้นเกิดมาก้อรักวัวชนเข้าสายเลือดแล้ว เลี้ยง พาเดิน เล่น ทำกันตั้งแต่วัยเด็กๆเลย 3จังหวัดชายแดนใต้ ทำยากครับ จริงจริงครับ เพราะไม่มีสนาม+เหตุการณ์ เป็นตัวแปลที่สำคัญ น้องเด็กหลังมวล+น้องใหม่ แว้งรู้ดี 5555555+ กลัวกินกาแฟแลวัวกับแขกไม่ได้รับเชิญ+ส้ม+น้อยหน่า ขำขำครับอาจารณ์ แต่นี่คือความจริง อิจฉา คนทางตรัง สงขลา กระบี่ พัดลุง นคร เค้าไม่ได้จริงๆครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แดงยอดสิงห์ของผมโดนแดงฟ้าผ่าหิ้วแน่ครับผม แต่ยอดวัวชนของผมอยู่ได้ แดงยอดสิงห์ขอหิ้วดอกเดียวพอ ง่ายๆคือ คงสู้กันยาก เพราะยอดเหนือเหนือหรือลาว พม่า แทงเก่ง วิชาน้อย ใจไม่เต็ม( เว้นแต่บ้างตัว ที่มาชนทางใต้และทำชื่อเสียง เช่น ใหม่สังข์ทอง(เขายาวดาบซามูไร) อ้ายไพ่( พ่อของแดงยอดสิงห์) ขาวเทพฤิทธิ์จิตรพัฒนา(พ่อของอ้ายใบ้)หรือตัวสุดท้ายเท่าที่พอทราบคือสกลดำ(ยอดลูกกระทิง พม่า ยอดวัวไรเทียมทาน ในอดีต)และ... นอกนั้น วัวเหนือ ต้องพิสูจณ์อะไรอีกเยอะ ส่วนเรื่องแทงหรือจิ้ม ต้องยกให้เค้าและวัวเหนือ(ผมเลยบอกว่าน่าเอาพ่อวัวชนตัวแทงจัดๆมาผสมกับ ยอดแม่วัวใต้ ตระกูล วิชน ทาง)ครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณอ.เผดิมครับ ดีวีดี ต้องขอซ้ือที่อาจารณ์ครับ รูปงั้น ต้องขอซื้อเหมือนกันอยากได้มากครับ ส่วนโปรแกรมไม่แน่จะได้รับความสนใจไม๊+ป้ายผ้าครับ เพราะยะลา ไม่มีสนามวัวชนและชอบอยู่ในกลุ่มนึ่งครับ มีแค่เก็บไว้บอกเพื่อนในนี้ ดีกว่าผมลงโพสร์ได้ ต้องเรียนก่อนครับ เป็นร้านเล็กๆครับ กาแฟแลวัวชน+บอล เปิดที่บ้าน ไม่ต้องเช่า ร้านก้อเล็กๆ เพราะต้องเน้นกลางวันกลุ่มคน กลางคืนเฉพาะพรรคพวก+คนมาพัก วัยรุ่น+ติดยาไม่รับ(ไม่กลัวเรื่องนี้ แต่กลัวเรื่องความปลอดภัยมากกว่า ดูไม่ทัน กลัวเค้าเอาของมาว่างหรือมอร์ไซค์มาจอดครับ ตามที่ทราบกันดี) บูมมากไม่ได้ ขอโทษนะครับที่ตรง ร้านไทยพุทธ กลุ่มไทยพุทธนั่งร่วมกันลำบาก กลัวคนคิดไม่ดีกับร้านเรา+ส่วนพวกเค้ามีแต่กลุ่มมาแอบกินเบียร์ร้านเราได้55555555+ แล้วจะติดต่ออาจารณ์ไปนะครับ ถ้าเป็นเมื่อก่อน ยะลา20โต๊ะไม่พอครับ จะได้ทำร้านในสิ่งที่ชอบแล้วครับ ขอบคุณอาจารณ์มากนะครับ+ถ้าอาจารณ์เปิดทำเคเบิลเองหรือหนังสือเอง ผมจะไปเป็นนักข่าวภาคสนามนะครับ+ร่วมภาคษ์ด้วย ขอบคุณในน้ำใจที่นึกถึงกันนะครับ ดีใจจริงๆ ตัวอย่างของผม แบบอย่างคนวัวชนจริงจริง
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ต้องขอขอบคุณทีมงานในวังสุโขทัยที่แบ่งปันคลิปวัวม้งให้ชมถึงไม่ชัดเท่าไหร่ก็ยังดีที่มีให้ชม ไม่น่าเชื่อว่าม้งจะเข้าไปตามซื้อมาได้
 โดย... original
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โคขาวโชคชัยเจ้าปัญญาขวัญใจคนบ่อเเดงเป็นของพี่บ่าวผมเองเมื่อวานเพิ่งชนะไฟน์ที่ 4 ที่สนามบางกล่ำชนกันดุเดือดเลือดผล่าน.
 โดย... เด็กบ่อเเดง
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    งั้นแหละ ว่าไซร วันก่อนที่น้องบ่าวว่า...งงมาก เจ้าของจอมลีลากล้าชนผ่ายอดขนาดนั้น
 โดย... มารุต
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขนั้นไอโก้งโค้งก็ยอดเหมือนกับจอมลีลาคับอาจจะแคบกว่าสักหิดวางจอมลีลายาวๆๆไปเลยใช่ไหม แล้วมันชนวันที่เท่าใด้คับ
 โดย... ..
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ว่าแล้วก็ยืนยัน แล้วว่าไอ้โก้งโค้งคือ โหนดคมพิพัฒ ไม่ใช่หลังแดงกุหลาบดำ ไม่เป็นไรครับผืดมั่ง เหมือนพี่มารุตเลย วิจารณ์เสียเนียนแปลบแล้ว ได้ข้อมูลมาผิดเหมือนกัน
 โดย... บ่าว
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อ้าว..ผิดตัวแล้ว นึกว่าลังสาดจอมลีลาชนกับโหนดหลังแดงกุหลาบดำ ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ไม่ค่อยวิจารณ์เพราะไม่ค่อยมีความรู้ แต่ในฐานะแฟนพันธ์แท้จอมลีลาว่าอิวิจารณ์ซักหิด เริ่มถึงก็ผิดเสียแล้ว
 โดย... มารุต
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามสมาชิกครับ รอบงานสงกรานที่ หัวพานเมาชนวันไหนครับ ที่ทุ่งโพด้วยครับ ที่รู้แล้วมีไร่ใหญ่ 12 - 13 - 14 ครับ
 โดย... บ่าว
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถ้ามีร้านน้ำชาแบบที่ พี่เผดิมว่าดีมากเลยครับ ชื่อร้าน วัวชนคอฟฟี่ช็อบ อินเตอร์หน่อยแล้วกัน เริ่มที่พี่หนุ่มยะลาแล้วก็ ต่อยอดไปหลายๆๆที่นะครับ
 โดย... บ่าว
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้แดงฟ้าผ่าวัวเหนือ ตัวนั้นแทงมันดี แม่นหหิ้ว ยอดกว้างด้วย น่าจะมาเคียงชนไอ้หูร้าย หรือไอ้ขาวลูกเซียนนะ 2 ตัวนี้ถ้าตัวลงกัน ไม่หลีกแน่คิดเล่นๆๆนะ
 โดย... บ่าว
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครพอรู้บ้างว่าหลังขาวทนายโยเป็นวัวที่ไหนและลูกตัวไหนชนะกี่ครั้งแล้วหัวแรกเคาซื้อมาเท่าไรคับตัวนี้มีแต่คนบอกว่าเก่งมากมายแต่ผมยังไม่เคยเห็นและได้ยินแต่ชื่อคับแต่วัวที่ผมว่าเก่งก็คือไอหูร้ายกับไอยอดสิงห์คับ..........ถ้าหลังขาวทนายโยพอลงๆๆกับหูร้ายไหมคับคู่นี้ถ้าได้ชนกันผมว่าบ่อนแตกแน่..........อืมอีกนิดหลังขาวทนายโยตัวนี้เคยชนะไอดอกของครูนิดวัวบ้านโพธิ์ที่กระบี่ด้วยใช่ไหมคับ.........แล้วตกลงมันเป็นวัวสงขลาหรือพัทลุงคับ
 โดย... .....
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมเห็นด้วยกับเด็กตรังคับพี่ลองคิดพิจารณาดูว่าที่บ่อนในจ.ตรังไม่ค่อยมีวัวเดินทางมาชนให้เพราะว่าอะไร.....แต่ในจังหวัดพัทลุง เช่นบ่อนท่ามิหรำหรือหยีใน หรือบ่อนทุ่งโพธิ์หรือบ่อนหัวพานเมา หรือที่จ.สงขลา บ่อนคลองหอยโขง บางกลำ และบ่อนบ้านาเดิม และยังที่ไม่ได้กล่าวมาต่างมีวัวเดินทางไปชนให้มากมายและเรียกคนดูได้มากมายและทำการชนหลายวัน เช่นบ่อนท่ามิหรำชนแต่ละรอบวัวจังหูและวัวัหรอยๆๆเพเพราะอะไรเพื่อนๆๆในเว็บก็น่าเข้าใจ..........ส่วนบ่อนในจ.ตรังมีแต่โบ๋ขี้เนียนใจไม่ถึงทั้งเพเลยทำให้บ่อนไม่มีวัวแต่ละรอบแต่ละวันก็มีวัวแค่6-7คู่และที่เอามาชนวัวที่บ้าๆๆทั้งเพเลยทำให้คนไม่อยากมาคับและบ่อนก็เห็นแก่ตัวเอาเสียมากๆๆด้วย
 โดย... ....
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายจอมราชัน(ลายระโหนด) แพ้เสียแล้วครับเมื่อวานนี้ ที่บ่อน บางกล่ำ
 โดย... ปาล์ม ป่าพะยอม
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอถามหน่อยครับ วัวที่ชื่อ พรสววรค์ เป็นวัวสงขลาชนมากี่ครั้งครับตอนนี้น่าจะไม่ได้ชนแล้ว
 โดย... เบิ้ม
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ เผดิม จันลือชัย...ผมที่ไปทักพี่บนโรงโพนเอาซีดีกับจ่าไหววันลังสาดรอมฎอนชนที่บ้านนาเดิมครับ.....ไม่ทราบว่าของผมส่งให้แล้วยังครับ
 โดย... กริม
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรียนน้องหนุ่มยะลาครับ ผมอยากเห็นร้านกาแฟแลวัวชน ที่เป็นรูปแบบนอกจากจะมีวัวชนแล้ว ภายในร้านยังเต็มไปด้วยรูปวัวชนชื่อดังในท่าแอ๊คชั่นต่างๆ(ผมถ่ายไว้เยอะ) นอกจากนั้นภายในร้านยังมีโปรแกรมวัวชนจากสนามต่างๆให้ดู โดยมีป้ายติดหรือติดตามชายฝาร้าน ร้านแบบนี้และเป็นร้านในฝันของผม แต่ผมไม่เปิดเองเพระไม่มีเวลา ผมทำหน้าที่สนับนุนแผ่น DVD โปสเตอร์ รูปวัวชน จากทุกสังเวียนที่ถ่าย สนนราคาอยู่ที่ตกลง อยากให้มีอำเภอละร้านคล้ายๆเซเว่นครับ
 โดย... เผดิม จันลือชัย 086-6867006
24 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไคมีคลิป ไอเก้าทัพ ช่วยลงให้หน่อยคับ อยากเเลเผื่อวัวได้เคียงกันคับ ไคมีช่วยลงให้หน่อยนะคับ
 โดย... เด็กนิรนาม
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เด็กตรังหวังดี สบายดีนะครับ มีไรจะสืบไอ้ขุนโจร ค่ายพญาขุนโจรให้นะครับ ได้ข่าวว่าติดคู่แล้ว แต่ที่รู้ ไอ้คุณโจรตรังมาดีมิใช่น้อย มีไรจะติดตามสอบถามให้นะครับคู่นี้ ขอเวลาสักนิด แล้วเด็กตรังพอทราบไม๊ครับว่าไอ้ขุนโจร ถูกคู่กับวัวที่ไหน โหม่ไหน ทางชน วิชาเปงไงบ้าง สถิตพอทราบไม๊ครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณไม่ออกนาม มีไรโทรหาเบอร์ผมได้ครับ ตามที่เคยลงครับ สำหรับมิตรภาพที่ดี 0816675029 ครับ วัวคู่นี้ก่อนชน มีคนโทรมาถามผมมาก+แล้วผมก้อบอกไปกับพี่น้องหลายท่าน ตามที่ผมได้ทราบมาจากทีมงาน วันนี้ น้องเอ็ม ภูเก็ต ก้อโทรมา ชื่นชมและได้พูดถึงการวิจารณ์ วิเคาระห์ของผม ขอบคุณย้องมากครับที่ชม ขอมวลที่ดี ถ้าผมรู้ไม่มีบิดเบือนครับรับรอง+ผมเลยได้ขอมูลดีดีจากพี่น้องในนี้ที่ดีๆคุยกันทางโทรและสอบถามวัวชนเท่าที่รู้ได้ตลอดครับ ต้องขอขอบคุณในน้ำใจจริงๆ+ออกตัวก่อน ผมไม่ได้ใช่คนเล่นวัวชนเป็นอาชีพ มีฝากเล่นบ้างไปชมนานๆครั้ง แต่เป็นคนรักวัวชนมากคนนึ่งเหมือนท่านๆในบอร์ดนี้ครับ มีไรเกี่ยวกับคู่ยอดชายกะแดงมัจฉานุ โทรหาได้ครับ คงไม่ลงในนี้นะครับ เพราะไม่สุภาพและกลัวเสียมารยาท แม้คู่ไอ้ใจเย็นก่อนชนกะคุณโถยอดวัวชน เพียงแต่บอกว่ามาดี ไม่กล้าวิจารณ์มาก เพราะพี่น้องขอไว้ตามมารยาท เพียงแต่ได้แค่คุยทางโทร บอกพี่น้องเท่านั้นนะครับ หวังว่าคงเข้าใจนะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    บ่อนควนธานีผมเห็นแล้วว่าเจ้าบ่อนใจน้อยคับ คนแถวจ.อื่นเลยไม่ค่อยพาวัวมาชนให้คับ ผมอยู่ตรังยังไม่รู้เลยว่าไอ้นักปราชญ์ถอนแล้วคับ ผึ่งมารู้ในเว็บนี้คับ เจ้าบ่อนเห็นแกตัวแรง
 โดย... เด็กตรัง
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรียนถึงคน ...คนเขาย่า..ไม่ทราบว่าอยู่นัยทีมงานหลังขาวทนายโยจิงคุนชื่อรายคับ...ผมอยากรู้นะ....เพราะผมควาญเก่ามันนะคับ....วัวไปอยู่ที่นั้นเปงพรันพรือมั้งคับ....เขาหายดียังคับ
 โดย... ทีมงานหลังขาวพิชิตชัย(ควาญ เก่า)
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แฟนๆวัวชนท่านใดอยากชมคลิปวัวชนคู่ แดงฟ้าผ่า vs ลังสาดเพชรชูชัย สามารถเข้าไปดูคลิปได้เลยครับโดยเข้าไปที่ google พิมพ์คำว่า แดงฟ้าผ่า ก็จะเห็นLink ขึ้นมาก็สามารถคลิกเข้าไปชมได้เลยครับ (แต่ต้องขออภัยด้วยครับทีภาพและเสียงอาจไม่ค่อยชัด แต่ก็น่าจะพอดูได้ครับ)
 โดย... ทีมงาน ในวัง สุโขทัย
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เป็นไปตามปรมาจารย์ บอกไหม ว่าขาวสิงห์คีรีหน้าหัวหนักมาก ทีเด็ดไหมวัวเด็ดมีอีกเยอะ นานๆมาทีบอกพี่น้องรวย
 โดย... ........
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดคมพิพัฒน์เจ้าปฐพีหรือไอ้โก้งโค้งกับดุกด้างคมพิพัฒน์เจ้าปฐพีบ้านพรุดินนาคลองท่อมตัวที่ถูกคู่กับโหนดสายฟ้า14กพ54..เป็นลูกโหมคอกเดียวกันไหมครับ..คุณAEK กระบี่ช่วยตอบที
 โดย... สุดยอด
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าหลังขาวทนายโย มาเคียงที่ตรัง รับรอง รอบเดียว ติดคู่ชนแน่นอนครับ ยอดวัวตรังมีเยอะ จะได้ไม่ต้องพาไปเคียงที่อื่น เอาใจช่วย ให้เจอเนื้อคู่ที่สมกันและคู่ควร แต่ที่สำคัญ อย่าลืมพาไปนะ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    .ไอ้โก้งโค้งคือ...โหนดคมพิพัฒน์เจ้าปฐพี....ผมมีแผ่นชนกับวัว สจ เยื้อนโหนดยอดขุนพล...เมื่อ...27 มิย.53....เดิมพัน 1100000...ที่ทุ่งโพธิ์.แต่ลงคลิปไม่ได้แผ่นมีปัญหาครับ
 โดย... กริม
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถูกแทงเจ็บใช่ไหมคับสงสัยคราวนี้มันคงโดนหนักมากๆๆ
 โดย... ...
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายจอมราชันแพ้แน่นอนใช่ไหมคับ
 โดย... ...
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โก้งโค้งตัวนี้ชนะมา2ครั้งยอดเหมือนๆๆกับจอมลีลาคับวงกว่าสักนิดเป็นวัวอ่าวตงแต่ลงบางขันคับ
 โดย... .....
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ ลายจอมราชันย์(ระโนด) ราคาเช็ดล้าง 2/5 ม่ายคนรอง ชนเป็นต่อตลอด แต่พลิกแพ้ ลูกตุ้งหน้าลำใหญ่ไอ้ขาวสิงห์คีรี ถอดแล่นหัวตรงประมาณนาที 20 ครับ...
 โดย... FNPTC
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    น้องบ่าวคนลุง ขอทราบประวัติ อ้ายหัวรก ยอดวัวพัดลุงด้วยครับ ที่มาที่ไป ลูกโหม่ไหน แม่ พ่อ ชนกี่หัวแล้วพี่จะได้รับทราบและติดตามด้วยครับ น่าสนใจ มีโอกาสจะไปชมครับเป็นขวัญตา แต่ถ้าลงกับไอ้ใจเย็นได้ คู่นี้สนามแตกแน่ แต่ไอ้ใจเย็น ใจเย็นสมชื่อครับ เวลาทำ ทำเจ็บมากๆ ครบเครื่องจริงๆ ใจก้อมากมาย เลี่ยงได้ เลี่ยงไปสักไฟร์ก่อนก้อได้ ไฟรต่อไปค่อยเจอกัน คู่แล้ว คงไม่แคล้วกันครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่ลังสาดจอมลีลา ชน ไอ้โก้งโค้งๆ......มันตัวไหนกันแน่ครับผมไปบ้านนาเดิม.............บ้างคนว่า.ไอ้โก้งโค้งคือ...โหนดคมพิพัฒน์เจ้าปฐพี..อยู่เคี่ยมงามบางขันครับ.....ถ้าเป็นโหนดคมพิพัฒน์เจ้าปฐพี...ยอดสั้นไม่วงครับ.....ใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับ.....เดียวจะวิจารณ์ผิดตัวครับ....ถ้าไม่ใช่โหนดหลังแดงกุหลาบดำต้องขอโทษด้วยนะครับที่ลงไปก่อนหน้านี้
 โดย... กริม
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อยากแลคลิปคู่ของแดงฟ้าผ่า ของม้งเชียงรายจริงๆคับ ที่สามารถ แทงวัวใต้ตัวเก่ง ของจังหวัดแพร่
 โดย... สงขลา
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หวัดดีครับ ขอแจมคู่จอมลีลากับโก้งโค้งหน่อยครับ ผมว่าคู่นี้คล้ายกับวันที่จอมลีลาชนกับนิลเฉลิมพล ที่ท่ามิหรำ ทั้งยอดทั้งทางชน โก้งโค้งดูคล้ายกับนิลเฉลิมพลมากครับ คือยอดวง ใช้ปลายยอดจี้ไปหน้า แทงหัวตรง วัวนั้นจอมลีลาไปหน้าไม่ได้เลย ทำให้ต้องถอยหลัง แล้วหวดซ้ายขวา ถอยหลังหวดหน้าไปเรื่อยๆ นิลทำไหรไม่ได้เลย ใช้เวลา20กว่านาที ผมว่าถ้าจะวางคู่นี้อย่าเพิ่งใจร้อน ก่อนปล่อยอยู่เฉยๆไปก่อน พอเข้าชนถ้าเป็นแบบเดียวกับที่ท่ามิหรำวางจอมลีลาไปเลย แต่อย่าลืมว่าคู่นี้ความสดอยู่ที่โก้งโค้ง จอมลีลาขาดเปรียบเรื่องความสด หากถอยไม่ออก ก็มีสิทธิหน้าเนียนเหมือนกัน พันนั้นเราก็ไปอยู่โก้งโค้งได้เลย
 โดย... มารุต
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อ้ายลายระโนดชนะไหมคับ
 โดย... ...
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณในน้ำใจ ที่เปงปันคลิปวัวชนทางเหนือให้ศึกษานะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดีครับน้องบ่าวเด็กเมืองลุง สบายดีนะครับ ขอให้โชคดีนะ ของดี มาดี เคียงดี โอกาสจะแพ้ง่ายๆก้อน้อย เอาใจช่วยครับ เข้าสนามใหญ่เมื่อไหร่ จะตามไปเชียร์นะครับ เก็บตั๋ว เดินตามวัวชนให้พี่สัก2-3ทีนะ แล้วเราจะไป ครับน้อง ขอให้โชคดีและเรียนจบโดยไว จะได้เป็นเถ้าแก่วัวชนเต็มตัวครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่าไอโซล่าไม่เอาหรอกมันเล็กมากๆๆ........พี่คนลุงแต่ถ้ากับนิลดอกเพชรนำชัย(ลูกแซมพรชัย)กับอ้ายคต สจ.อ๊อด 2ตัวนี้พอลงไหมคับพี่ผมว่าถ้าลงๆๆกันเดิมชนได้เป็นล้านเลยพี่ลองให้บ่อนติดต่อมาเคียงดู
 โดย... ...
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายระโนดชนะม้าย
 โดย... ...
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามท่านผู้รู้หน่อยนะครับ (ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ) หาดใหญ่ชนวันที่ 2/04/54 นี้ชว่ยวิจารณืคู่วัวคู่นี้หน่อยนะครับ คู่ไอ้ลังสาดงามมีชัยนะครับ (ไอ้ร้อยเล่ห์) ชน กับ วัวขนโหนดนะครับไม่ทราบชื่อ ใครพอทราบประวัติวัวสองตัวนี้บ้างครับช่วยบอกหน่อยนะครับ
 โดย... คน มาเลย์
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณฅนลุงครับ..ถูกคู่เมื่อไรช่วยส่งข่าวบ้างครับสำหรับไอ้หัวรก..ถ้าชนสนามแถวพัดลุง อยากมีส่วนร่วมในเดิมพันด้วย
 โดย... สุดยอด
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วัดดีพี่บ่าวหนุ่มยะลาครับหวังว่าพี่บ่าวคงบายดีนะตอนนี้ลูกไอ้นำทรัพย์กำลังดีวันดีคืนเลยๆครับคิดว่าจะซุมไปชนบอลป่าต่อสงกรานนี้และพี่บ่าวเพราะแถวบ้านผมเขาชนลูกวัวตอนสงกรานกันมากครับไม่รู้ว่าเอาเดิมพันไปให้เพื่อนม้ายก็ไม่รู้ส่วนวัวของทีมงานที่ออกเคียงตอนนี้ก็มีลังสาดเนตรพยัก(ไอ้ตาหวาน)ส่วนอีกตัวก็คือยอดวัวในดวงใจดุกด่างยอดขวัญเมือง(ไอ้หัวรก)ตัวนี้ในพัทลุงหาคู่ชนยากครับถ้าตัวไหนรูปร่างขนานใหญ่กว่าไอ้โถ10-9พามาเคียงได้ที่บอนหยีในรับรองตัวเท่าๆเขาไม่ขาดได้ชนกันแน่ครับพร้อมมีเดิมพันสู่แน่นอนครับพีหนุ่มยะลาจำไว้ให้ดีตัวนี้แหละต่อไปยอดวัวแน่นอนครับในสายพัทลุงรู้ดีว่าตัวนี้พันพรือครับ
 โดย... ฅนลุง
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    รอบหน้าทเคียงที่บอนหยีในใครมีวัวดีๆพาไปเคียงได้ถ้ทีมงานไอ้ล่าต้องการคู่ชนผมแนะนำให้ครับดุกด่างยอดขวัญเมือง(ไอ้หัวรก)ครับตัวนี้เป็นวัวที่ไม่มีคู่ชนมานานแล้วในสายพัทลุงใหญ่กว่าไอ้โถประมาณ10-9ครับหรือว่าไอ้ข่าวลูกปอก็ได้ครับรับรองเดิมพันมีให้สู่แน่นอนหรือว่ารอให้ดุกด่างใจเย็นหายแผลก่อนก็ได้ไอ้หัวรกพร้อมที่จะเคียงหรือว่าจะชนให้ครับสำหรับในความคีดผมไม่ได้อวดดีมาจากไหนครับแต่อยากจะเห็นยอดหัวในดวงใจของทีมงานตัวนี้ได้คู่ชนที่เหมาะสมและได้ชนกันสมน้ำสมเนื้อครับ
 โดย... ฅนลุง
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่าหลังขาวทนายโยได้ชนกับขาวลูกสิงห์แผมว่าขาวลูกสิงห์เอาแน่คับผมว่าหูร้ายก็เอาพามาเคียงที่พัทลุงดูให้บ่อนติดต่อมาผมว่าหูร้ายหมาหลีกไหมเอาตะหูร้ายยอดวัวอันดับ 1 ของโลกตอนนี้ใครจะมาต่อกลอนเพื่อนๆๆว่าไหมแถมเสียเขาหลาวเอาตะผมว่าหูร้ายสู้..........แต่ไม่รู้ว่าหลังขาวทนายโยจะสู้ป่าว...........รุ่นๆๆหลังขาวทนายโยรุ่นนี้มีเยอะมากคับและหาคู่ชนได้ไม่ยากนะผมว่ากับลูกเซียนก็อิชนมิใช่เหรอยอมถอนไอขุนท่อเพื่อที่จะมาชนหลังขาวทนายโยแล้วได้เคียงบ้างยัง.............ไม่เชื่อลองพามาเคียงที่ตรังดิได้ถูกแน่นอนคับ
 โดย... หลังเขา
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เอาวันนี้ลายระโนดชนเหรอแล้วทำไมเพิ่งมาโพสวันนี้อ่าเวรกรรมกะว่าจะไปเล่นลายระโนดฮิดไอยะละกะวัวชนวันนี้มาโพสโปรแกรมวันนี้ไอยะละก๊ะแล้วทำไมไม่มาโพสพรุ่งนี้เลยละคับพี่น้อง.............................งั้นๆๆก็ขอทราบผลของลายระโนดด้วยนะเป็นไงรายงานด้วยนะไม่ใช่รายงานเอาเดือนหน้าหลาว5555 ..............ขอบคุนเด๋อ
 โดย... ....
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามบางกล่ำ ชนวันที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 10.30 น. รอบที่1 ... คู่ที่1 โคโสรยา นายชล บ.เทพา พบ โคพิชิตชัยขวัญใจคนจน นายช้อย บ.ชะรัต ... คู่ที่2 โคลังสาดวันมานะชัย นายเปี้ยว บ.ท่าเคียน พบ โคโหนดสร้อยทองคะนองศึก (เจ้าฟาร์ม) นายเอ บ.นิคมรัตภูมิ ... คู่ที่3 โคลังสาดลูกเทวดา (ลูกคำลูกคูณ) นายสมภพ บ.ทุ่งคา พบ โคขาวงามเก้าเหรียญ นายเจน บ.หาร ... คู่ที่4 โคโหนดวีรชัย นายวีระ บ.ควนนา พบ โคแดงเสือห้าวเจ้าพายุ นายเหลี่ยม บ.คลองเตย ... คู่เอก โคนิลพยัคฆ์ควนไทร (ตาดุก) นายบ่าว บ.ควนไหร พบ โคนิลมหาเวส (พอเพียง) นายทวีป บ.นาทองสุข รอบที่ 2 ... คู่ที่1 โคลังสาดนกเล็ก น้องที บ.แพรกหา พบ โคดำร้อยเล่ห์จ้าวเวหา นายการ บ.หนองบัว ... คู่ที่2 โคนิลเพชรรุ่งเรือง ด.ช.เสือ บ.ขุนทอง พบ โคลังสาดวันเง็งราชสีห์มีชัย (หนิ่งน่อง)เจ๊กา ค่ายโคจ.จานโตนงาช้าง ... คู่ที่3 โคดุกด้างงามไชยาขอบคุณบัง คุณบังนายกูร่า บ.ชุมสาย พบ โคดุกด้างงามสามแรง นายแบน บ.ท่าไหร ... คู่เอก โคดุกด้างหยกเพชร เพชรรัตภูมิ (มีลาภ) นายไก่ บ.รัตภูมิ พบ โคโหนดไพรวรรณขวัญใจน้องเตนายประจักษ์ บ.กงหรา รอบที่ 3 ... คู่ที่1 โคนิลเพชรฆาต (ทายาทจอมโหด) น้องปาล์ม บ.โป๊ะหมอ พบ โคดำเอกอุดม นายอุดม บ.คลองช้าง ... คู่เอก โคลังสาดแดงสยามเจ้าชันเชิง นายช่วย บ.ควนลัง พบ โคนิลสิงห์หนุ่มยอดพยัคฆ์ นายหมาน บ.ทุ่งหว้า สตูล ... คู่ที่ 3 โคโหนดจู้จี้ (สองพยัคฆ์) นายวุฒิชัย บ.ควนเพ็ง พบ โคดุกด้างยอดอัศวิน นายบัง บ.ป่ายาง
 โดย... สุดยอด
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามบางกล่ำ สงขลา ชนวันที่ 23 มีนาคม 2554 เวลา 10.30 น. รอบที่ 1 ... คู่ที่1 โคขาวหอก (999) นายหอก บ.ควนไทร พบ โคโหนดหลังขาวพงษ์ศักดิ์เล็ก นายวิทยา บ.บางแก้วยุคพัฒนา ... คู่ที่2 โคโหนดกระทิงทอง(ไอ้ควายคลองเตย) น้องเอ๊ก บ.คลองเตย พบ โคนิลแซมเก็บทรัพย์ นายประจักษ์ บ.แพรกสุวรรณ ... คู่ที่3 โคแดงงามเพชรนำทรัพย์ นายสุนัน บ.คลองเหลิม พบ โคดุกด้างคมกริชพิชิตชัย นายจวน บ.ชายเลเกาะถ้ำ ... คู่ที่4 โคขาวฝนเหนือ สาวทิน บ.หาร พบ โคลายงามจอมเก่งน้อยเกียรติ้ซียนลาย (มุงกุฏดาว) นายโชคดี ค่ายโคกลาโหม ... คู่เอก โคขาวงามเจริญทรัพย์ นายนอง บ.กันข้างแห้ง พบ โคขาวงามพิชิตชัย นายชวน บ.นาป๋อง รอบที่ 2 ... คู่ที่1 โคลังสาดสิงห์สยาม น้องมอส บ.นาลึกเขาพระ พบ โคแดงงามเพชรปาดัง นายหัวสาด บ.ปาดัง ... คู่ที่2 โคแดงหัวแพร น้อยฟอย บ.ท่าแซ พบ โคโหนดเทพราช (ขวัญเมือง) นายจำเนียน บ.สนามบิน ... คู่ที่3 โคลังสาดยอดพยัคฆ์เล็ก (สามเขย) นายเล็ก บ.ยางงาม พบ โคขาวโชคชัยเจ้าปัญญา นายพจน์ บ.บ่อแดง สงขลา ... คู่เอก โคขาวงามสิงห์คีรี นายมด บ.เหนือ สะบ้าย้อย พบ โคลายงามจอมราชันย์ น้องเอียด บ.โคกคราม รอบที่ 3 ... คู่ที่1 โคโหนดคิงร์ดอง นายอั้น บ.ยะหริ่ง ปัตตานี พบ โคนิลอ้ายลูกหมี (อ้ายแหวน) นายวีระยุทธ บ.ในควนกาหรา ... คู่พิเศษ โคลังสาดปืนใหญ่เกียรติก้องฟ้า พันจารึก บ.หาดใหญ่ พบ โคโหนดนำขบวน (อ้ายร้อยเชิง) นายศรี บ.หนองขรี ... คู่ที่ 3 โคแดงเจ้าบรรลัง นายเอก บ.เหนือ พบ โคขาวอำมหิต นายบ่าว บ.ท่าศาลา
 โดย... สุดยอด
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอถามเรื่องจอมลีลากับไอโก้งโค้งหน่อยคับชนวันไหนคับแล้วชนวันที่เท่าไรแล้วเดิมพันสูงไหมเค้าขอแบบเดิมพันจิงๆๆนะคับไม่ใช่แบบในโปรแกรม.............แล้วใครมีคลิปไอโก้งโค้งบ้างคับขอดูอีกทีคับขอบคุนมากๆๆ
 โดย... อยากรู้
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถูกต้องแล้วครับ น้องบารมี สุราษฏร์ สังคมเล็กๆของเรา จะได้มีความสุข ให้กำลังใจกันครับ+เรามีอะไรต้องทำอีกเยอะในชีวิต เอาแค่ดีพอและพอดีครับ สังคมในบอร์ดนี้ น่าอยู่นะ คนใจดีมีน้ำใจเยอะ มาแลกเปลี่ยนความคิดกัน ตามประสาคนรักษ์ วัวชนเข้าเส้นเลือดครับ สามัคคีให้ใครๆอิจฉาสังคมเรานะครับ + เดวอย่างที่คนไม่ออกนามบอกไว้ ติ ต่อว่ากัน จนคนในบอร์ดนี้หายไปเยอะ อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลย และขอบคุณน้องบารมี ที่ส่งคลิปดีดี ใหม่ๆให้เราเราท่านท่าน ได้ชมกันนะครับ(ฮาย อย่าฟ้องน้องเค้ามากต๊ะ555+ เดวม่ายไรแลกัน สงสารคนหมู่มากเถอะ)
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โฮ้ หลังขาวทนายโย เคียงนานแล้ว หาคู่ชนที่ เบอร์เดียวกัน ลงกันได้(ตัวไม่เสีย+เขาไม่เสีย) ยังไม่มีเลย สุดยอด ทีมงานนายหัวไหน ลูกน้องสกิดสักนิด อยากมีไฟร์ยอดวัวชนยอดวัว ไว้ดูกันครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดีทุกท่านครับ ดีเจ้าตรังครับ + มันถูกคู่กะตัวไหนอ่ะครับ อ้ายขุนโจร ของหลวงรัตน์ แล้วชนวันไหนครับ + แล้วคู่ชนทางชนเป็นไงบ้างครับ คู่ชน ส่วนขุนโจร พี่พอทราบจากแกเกิ๋นๆมาบ้างแล้ว ว่าจะติดคู่ เพราะออกเคียงครั้งนี้ ต้องให้ไม่เสียมาก ที่ถอนวันก่อน เพราะแกไม่ได้ไปเคียงวัวด้วย ทีมงานเคียง แล้วผมรู้มาหลายวันแล้ว เกือบ2อาทิตย์ เสียทั้งตัว ยอดนิดหน่อย เจ้ายังงอนเลย อย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่า อ้ายขุนโจร คงถอน เกือบ100 เปอร์เซ็นต์ เพราะทีมงานยากชนก้อชน แต่แกไม่ไปดู5555555+ วัวเองชน เจ้าวัวไม่ไป สุดท้ายงานนี้ ยอมถอน เดวจะติดตาม ข่าวเบื้องลึกมาให้ครับ แต่ขอคู่ชนก่อน ชื่อ วัวที่ไหน ทางชน ชนะ แพ้กี่หัวแล้ว ผมจะได้ถามแกถูก เพราะปกติ หลวงเป็นคนที่ไม่เรียกชื่อวัวชน เรียกสีแทน(เอ่ยชื่อวัวชนน้อยมาก)จะได้ต่อกันติดง่าย อีกอย่างที่บอกว่ามีวัวชนตัวนึ่งน่าติดตามเล่น เมื่อคืน ก้อตัวนี้ล่ะครับ แต่ต้องสืบก่อน เพื่อพี่น้อง ในที่นี้ไปเล่นไม่ผิดราคา ไม่ผิดตัว ไม่เสียราคาครับผม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณมากครับคุณลูกเกยที่ให้ข้อมูล ออกตัวก่อนนะผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัวคู่ชนสักนิดเดียว ผมเป็นสัตวแพทย์ที่ชอบโคชนเท่านั้นสบายใจได้
 โดย... ถูกต้อง
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอแก้ข่าวคับเมื่อวานตัวที่ชนะไม่ใช่ลังสาดพันพยัคสิงโสภณคับ แต่เป็นอีกตัวหนึ่งคับ จะอยู่คล้ายกันมากคับถ้าดูคนละทีคับ จ่าหนุนเพิ่งชื้อมาใหม่คับวัวแพ้ใหม่คับคือแพ้ที่พิปูนคับ พอดีเพิ่งโทรคุยกับเจ้าของวัวคับ
 โดย... เด็กคอน
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คนเขาย่าก็เอาโหนดหลังขาวทนายโยมาเคียงกับไอหูร้ายสิสู้ไหมอ่าวัวมันพอลงๆๆกันไหมผมว่าน่าจะลงๆๆกันแต่หูร้ายขาดเขาหรือไม่ก็ให้ลูกเซียนมาเคียงสิให้บ่อนติดต่อให้...แต่ผมว่าหูร้ายน่าจะเอานะเพราะหูร้ายก็ไม่มีคู่อิชนเลย...........................อีกนิดคับพี่คนเขาย่าพอมีคลิปหลังขาวทนายโยไหมผมขอชมทีคับขอบคุนคับ
 โดย... ....
23 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702