๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222    หน้าถัดไป >

    พี่น้องครับ...วันที่ 23 เมษายน วัวชนสนามทุ่งสง ถ่ายทอดสดทางช่อง ฟาร์มแชนแนล เวลา 13.00-15.00 น. ใครว่างเชิญชมได้ ผ่านดาวเทียม จานดำดำ PSI ที่เขาโฆษณาว่าชัดล้านเปอร์เซ้น ช่อง 45 ครับ วัวทุ่งสงรอบนี้ใช้ได้ทีเดียว
 โดย... เผดิม จันลือชัย โทร.075-4241547
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    แดงสมพรดอนคิงส์ ตัวนี้ข้างหนัก กินข้างหลังขาวจอมลีลา 2 ครั้ง 2 ครา แต่หลังขาวก็ใจมากกลับเข้าชนอีก แดงสมพรดอนคิงส์ล้ม เลยแพ้ไป ทำให้นึกถึงนิลเทวดา แล่นข้างแต่กลับเข้าชนใหม่ ก็ชนะ แต่นิลเทวดาต่อมาก็มาแพ้ วัวก็เป็นอย่างนี้แหละพี่น้องทั้งหลาย มันต้องชนะวัว และแพ้วัว ทำใจให้สบายครับ ว่ากันใหม่ครั้งหน้าครับ
 โดย... สู้ต่อไป
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณเด็กโคกหล่อ โหนดเหมราช หรือไอ้เปลื้องตามที่นักเลงวัวชนเรียกกัน ตัวนี้ที่บ่อนสทิงพระไง ที่มีเรื่องค่าถอนวัวกันครับ แล้วโหนดเหมราช ยังต้องการชนกับโหนดหลังขาวฮิปปี้เล็กอีก ตามที่เจ้าของวัวเขาบอกไว้ ตามที่ผมเคยเห็นชนะมา 2 ถึง 3 หัว แล้วก็มาแพ้ ดุกด้างแสนเชิงเล็กครับ ที่ท่าหรำ
 โดย... สทิงพระ
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    และแล้วแดงเพรชพันล้านหรือไอ้อังกอร์หรือแดงสมพรดอนคิงส์เก่าชนะกินพันร้อยคับพี่น้องน่าเอ็นดูวันนี้ชนเจ็บหมดถูกแยงหน้าโคนเข่าเป็นรูหมดเลยคับพี่น้องอ้อวัวแพ้ใหม่บ่อนก้อไม่ไปอยู่ดีที่วัวมีหัวใจสู้เจ้าของเลยรอดตาย
 โดย... วิดภุเก็ต
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอถามน้องลูกเกยหิดว่าไอเปลื้องน้องลูกเกยชนะกี่หัวแล้วคับโทษทีที่น้องลูกเกยเคยบอกแต่ผมจำมิได้5555ที่มีคนขอซื้อในราคา3แสนใช่ไหมคับแล้วเคยวางกับนิยมแล้วแล้วนิยมยืนไม่ได้ทั้ง2ครั้งใช่ตัวตัวกันใช่ไหมคับกับโหนดเหมราชแล้วมันชนะกี่ครั้งแล้วคับขอบคุนคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    อย่าไปคิดอะไรมากครับ เพราะการละเล่น ทั้งป๊อกเด็ง ดั่มมี่ สมสิบ ปอ ไก่ชน วัวชน ควายชน หรืออะไรต่ออะไรเยอะแยะ มันต้องมีติดปลายนวมกันบ้าง แพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดา อย่าไปเครียด เพราะชีวิตต้องเดินต่อไป เหมือน วงบอดี้แสลมบอกไว้ อิอิ
 โดย... สู้ต่อไป
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่มือใหม่แก่ๆไม่มาบอกให้เร็วหิด อิอิ แพ้มั่งชนะมั่งธรรมดาของเล่น ทีมเราไม่ได้เป็นแบบชนะดีใจ แพ้ร้องไห้ วันนี้พ่อยอมมอบตัวสารภาพเลยว่าพลาดไปมาก เป็นบทเรียน เปลื้องเองก้อเต็มที่แล้ว ตอนที่ชนคนตบมือกันกราวขึ้นแบบสุดยอด แต่ไม่ไหวจิงๆ มันก้อตายแล้ว แต่เราตายก่อน555 ไอ้เปลื้องขึ้นเอานวนหมดแล้วราคากลับมาเป็นต่อ 10:5 ยังไม่บัง ......ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ รู้สึกอบอุ่นที่มีกำลังใจทั้งที่วัวแพ้และชนะ มาว่ากันต่อไปเดือนหน้าบ่อนน้ำจายวัวลูกเกยถูกคู่ที่นั่นด้วย เปิดซิงครั้งแรกเลยคะ ไปลุ้นกันหล่าวน๊ะพี่ๆ
 โดย... ลูกเกย
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ข่าวด่วน ถึงคุณ FNPTC , คุณ3S, คุณฅนคอน, คุณKK , คุณกริม, คุณกริม กท, คุณสุดยอด, และที่ขาดไม่ได้คือคุณขารองชั้นสอง และ ฯลฯ ไม่รู้สูญไปไหนกันหมดแล้ว เข้ามาให้ความรู้เรื่องวัวชนกับพี่น้องบ้างต๊ะ แฟนๆวัวชนคิดถึงค๊าบ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 โดย... โค
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เป็นไปตามความคาดหมาย(แม้จะแอบเสียใจนิดๆ) เห็นแล้วว่ามีลางสังหรณ์หลายอย่าง แต่รวมแล้วสองวันยังไม่เข้าทุน คงมีแต่พ่อคนเดียวที่เจ็บหนัก ไม่เป็นไรไม้ยางยังนอนกองอยู่อีกเยอะ 555 นี่แหละหนาอุทาหรณ์สอนใจทีมเราอีกครั้ง อย่างที่บอกพี่หนุ่มยะลาว่าเปลื้องเจอของหนัก แต่ไม่คิดว่าจะหนักมากขนาดนี้ ไม่เป็นไรพ่อบอกว่ายังมีอีกหลายตัว ชนกันไปเรื่อยๆ ส่วนเปลื้องเห็นจะต้องลาพักงานก่อนแล้ว อิอิ ให้พักผ่อนอยู่กับลูกเมียที่บ้าน ......ถึงพี่เด็กคอนคนที่ขึ้นบังหัวรั้วราคาแสนหมื่นใช่คนที่ตัดผมสกินเฮดใส่เสื้อลายชมพูขาวกางเกงขาสั้นที่จูงวัวเข้าบ่อนหรือม่ายถ้าเป็นคนนี่เป็นแฟนของลูกเกยเอง(แลพรือว่าเป็นวัยรุ่น555)
 โดย... ลูกเกย
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุนไม่ออกนามผมเล่นไอดอกอัฉริยะแล้วคุนเคยเห็นไอดอกชนไหมไม่มีคำบรรยายแล้วคู่ชนเคยแพ้หลาวแถมกันข้างไม่อยู่อีกไอดอกข้างหนักแถมใจมากผมว่าคู่ชนไอดอกไม่ใช่คู่หรอกเอาตะไอดอกเหนือปฐพีอยู่แล้วผมชนะขาดลอย
 โดย... ...
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ค่ายจ่านุ้ย สวนตูลก็วัดวาครับ แพ้ 1 ชนะ 1 คุณลูกเกยฝันไม่ดีมาหลายวันก็ว่ากันไปครับ
 โดย... บ่าว
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอแสดงความเสียใจกับน้องลูกเกยกันนะครับผมเองไม่ได้เข้าบ่อนหลายวันแล้วหลังจากบาดเจ็บจากคู่ไอ้ลายระโนดมา ไม่ทราบว่าตัวชนะโหนดเหมราชชื่อดุกด้างแสนเชิงเล็กอดีตเป็นวัวทุ่งนารีใช่หม้าย ถ้าเป็นตัวนั้นจริงดุกด้างตัวนี้เก่งพอสมควรเชื้อสายดีโหมนี้เหลียมในดีเกือบทุกตัวถ้าจำไม่ผิดมันเคยแพ้ไอ้เฉินหลงแบบเสียเปรียบมากๆ เอาใหม่นะน้อง แพ้มั้งไม่พรื้อหนหลังน่าอี้ชนง่ายขึ้นได้เปรียบเพื่อนมั้ง
 โดย... มือใหม่แก่ๆ
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอทราบผลคู่ แดงสวนพริก กับ ขาวขุนโจร ที่สนามหยีใน ใครทราบช่วยบอกด้วย ขอบคุณมาก
 โดย... m
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    แสดงว่าคู่....ลายบริสุทธิ์จอมเซียนกับลังสาดขุนพลจิ๊ว เป็นวัวดาวรุ่งที่ถูกคู่อีกคู่หนึ่งคับ....ลายได้ยอดยาว.กว้าง..ได้ตัวใหญ่หวา....แต่ลังสาดยอดวงสั้น เก่งด้วย.....น่าจะเล่นกันถึงเงินแน่นอนคับ....แล้วก์มีคู่ไอ้ดอกตรังอีกคู่หนึ่งที่ชนเงินล้าน.....น่าติดตามครับ
 โดย... กริม
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เสียจายด้วยแม่ย่านางค่ายทายาทสายฟ้าและพี่นับ แต่จากการที่ได้คุยกันเมื่อวานกับน้องลูกเกย พอจะทราบอะไรบ้างอย่างไว้ ในเรื่องโหนดเหมราช จึงโพสร์ลงเมื่อวาน ว่าเหนื่อยแน่วันนี้ หนักสุดๆ เพราะอะไร คงเข้าใจกันนะครับแม่ย่านาง ยังไงก้อสู้ต่อไปนะครับ ยอดวัว ยังไงก้อเป็นวัวดีวันยังค่ำครับ คราวหน้า เคียงให้เนียนอีกนิดนะครับผม มันทำดีที่สุดแล้ว ต้องชื่นชมหัวใจมันทั้ง2ตัว คุณนิยม+คุณเปลื้อง ยังเป็นกำลังจายให้ค่ายวัวดีดีอยู่เสมอนะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุน999 ไอดอกอัฉริยะเคียงกับโซล่าที่ควนธานี ไอดอกเรียก 1ล้านแต่โซล่าไม่หาญพามาเคียงเลยผมว่าโซล่าก็ต้องคิดแล้วว่าถ้าอิชนกับยอดวัวเบอร์จะเป็นไงเอาแบบนี้ก็ได้ไอดอกเปิดopen ให้โซล่าเรียกเลยแต่อ้ายโวล่าก็ไม่มาลองถาม ศักดิ์ เขาเศษแลตะ
 โดย... ...
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่ชนลายบริสุทธิ์จอมเซียน ขนลังสาด เขาวงไม่ยาวมาก ทางชน ไม่กลัวข้างขึ้นบนบ้าง ปลายยอด จี้ทั้ง 2 ยอดเลย (อันนี้เก่งสุดๆฉ ชนะมาหลายหัวแล้ว แต่ที่แน่ๆ เสียเปรียบทุกครั้งที่ชนนะครับ ครั้งแรก ชนะที่บางกล่ำ เล็ก 10/7 เป็นรอง 2000/700 โดนข้าง แต่มันเป็นวัวยืน สองขาได้ดี เลยไม่ ล้ม มาลูกหน้า จิ้ม จึกๆๆ น้ำใจเยอะด้วยครับ ตัวนี้ มันชน ผมชนะมันเกือบ ทุกครั้ง ไอ้ ขุนพลจิ้ว ชื่อมันนะครับ ของบ่าวเผิน ปล..ขอบคุณ คุณกริม มากครับ สำหรับข้อมูลนะ
 โดย... ทีมงาน
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    แพ้วันนี้เพื่อชนะวันหน้าถอยหลังซัก 2 ก้าวเพื่อที่จะกระโดดได้ไกลกว่าเดิม มีแพ้ก็ต้องมีชนะ มีมืดก็ต้องมีสว่าง เอาไปคิดเป็นการบ้านน่ะถ้าตีโจทย์แตกต่อไปอะไรๆก็ง่ายขึ้น สู้ๆครับ
 โดย... GSM
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดเหมราช..แพ้....วันนี้ไม่ใช่วันของเรานะน้อง.....เสียใจด้วยคับ
 โดย... กริม
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    จริงไหมครับที่ โซล่าไม่สู้ ดอกอัจริยะ (จัดเจนไหม) เคียงกันที่สนามไหน เมื่อใด เพราะว่าโซล่ากระดูกกว่า ยอดดีกว่า (ตัวไหนไม่สู้กันแน่) ดอกอัจริยะจะกล้า ข้ามขี้โซล่า (ขี้โม่มากไปแล้ว)
 โดย... 999
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายบริสุทธิ์จอมเซียน หนแรกชนะโคลังสาดเพชรน้ำหนึ่ง(อ้ายหมี)..ระโนด..2 ชนะคลองหอยโขง...จำชื่อไม่ได้..3 ชนะ...นิลคอลายทรัพย์ไพศาล ...ทุ่งโพธิ์ 4 ชนะ...โหนดสิงหราชเดโช(เสื้อเมือง) ..ทางชนมัด-ทอข้างดี....มีนำใจ...
 โดย... กริม
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ช่วงนี้ตัวดังๆๆ ติดคู่กันหลายตัว แต่ช่วงนี้ตัวดังหล่นบ่อย 2 ตัวติด วิจารณ์กันหน่อยครับ เผื่อฝากคุณเบิ้ม คุณเอกมั่งครับ
 โดย... บ่าว
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เสริมคุณไม่ออกนามอีกนิดครับ วัวย่อมแพ้วัว ตราบใดที่ยังชนอยู่ก็มีโอกาศแพ้ได้ทุกตัวครับ ตัวที่ไม่แพ้คือตัวที่ชนะแล้วหยุดชนครับ ฉะนั้นเป็นธรรมดาที่เมื่อแพ้แล้วการพูดถึงก็น้อยลงครับ นี่คือความเป็นจริงครับ เพราะบางทีหลายตัวก็เคยแพ้ และชนะบ้างแพ้บ้าง ก็ยังชนได้เป็น 10 ครั้ง ถ้าแพ้ไม่หลาบ เช่น ลายน้ำตก ห้าเซียน หรือจอมลีลาเอง ก่อนแพ้ โก้งโค้ง ก็เคยแพ้ และคงไม่มีคนเล่นวัวคนไหนไม่เคยแพ้เช่นกัน เมื่อวานก็เกือบคู่ลูกเซียนเหมือนกัน ครับ คุยกับพี่สุดยอดอยู่ แม่ศรีเงินยังอยู่ข้างเรา 555
 โดย... บ่าว
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ โหนดเหมราช ของคุณลูกเกยชน เชียร์กันอีกครับ ให้ชนะแบบม้วนเดียวเลยครับ
 โดย... บ่าว
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครพอทราบประวัติลายบริสุทธิ์จอมเซียน บ้างครับขอทราบข้อมูลหน่อย ทางชนเป็นไง เคยชนะตัวเก่งตัวไหนบ้างครับ(ประวัติการชนที่น่าประทับใจนะ) ส่วนคู่ชน ผมจะลงให้นะครับ
 โดย... ทีมงาน
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    น้องโอมเรากลับ กรุงเทพรอดม่ายไม่รู้...ลูกเซียนกินค่าน้ำมันหมดแล้ว..ษา..555
 โดย... กริม
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมเห็นด้วยกับคุณไม่ออกนามคับ.....เอามาประกบกันไม่แล ยอดวงกับแบะ มันอีชนกันพรือคับ......ถ้าเหมือนมวยพอบีบน้ำหนักได้มั่ง....
 โดย... กริม
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายบริสุทธิ์จอมเซียนเป็นลูก ของไอ้ลูกครูเป็นน้องของลูกหิน.พ่อ-แม่เดียวกันเลยคับ...แต่คู่ชนไม่ใช่แน่นอนคับ....
 โดย... กริม
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    แสดงความยินดีกับน้องลูกเกยด้วยคับ เมื่อวานผมก้อไปเชียด้วยแต่เสียได้ไปแพ้คู่อื่นเสียก่อนเลยชนะของน้องลูกเกยไม่กี่ตัง แต่ก้อพอหลุดค่ารถกำไรใส่กระเป้านิดหน่อย อยากจะถามน้องลูกเกยสักนิด เด็กวัยรุ่นที่ขึ้นหัวรั้วกันราคาแสนหมื่น น้องชายน้องลูกเกยหรือป่าว
 โดย... เด็กคอน
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอรายละเอียดเพีมด้วย ข่าวว่า ลางสาดขุนพลจิว ที่ติดคู่กับลายบริสุทธิ์จอมเซียน ทั้งคู่ เป็นลูก ของไอ้ลูกครู และเป็นน้องของลูกหินด้วยกันทั้งคู่
 โดย... น้องใหม่ พ ท
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ๆในเว็บที่ไปดูวัวชนทักกันมั่งนะคะ จะได้รู้จักกันไว้ พี่คนไหนที่ยังไม่มีบัตรก้อโทรมาหาได้เลย วันนี้โหนดเหมราชเสียเปรียบตัวถึง 10:8 แถมยอดก้อเสีย ถ้าถามย้อนมาว่ารู้แล้วว่าเสียเปรียบแล้วชนไซ่ ก้อขอตอบแทนพ่อเลยว่าตัวเท่านี้วางกันเพื่อนยืนไม่เคยได้ ก้อเลยชน แล้วก้อขอถามย้อนกลับไปว่าคู่ชนไอ้เปลื้องกล้าตั้งกับหมานัยม่าย ถ้าม่ายแสดงว่าวัวคนละชั้นกัน เพราะไอ้เปลื้องกล้าตั้งกับหมานัย แพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งนะคับพี่น้อง""""""ทางชนเคยบอกไปแล้วนะว่าโหนดเหมราชชนแบบไหน ถ้าไม่ตรงตามที่บอกก้อตัวใครตัวมันละคับ น้ำเลี้ยงไม่ต้องห่วง วัวที่นี่กินทรายทุกตัว
 โดย... ลูกเกย
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คืนนี้นอนไม่หลับ ไม่รู้ว่าจะเป็นลางบอกเหตุของโหนดเหมราชม่าย เพราะปกติเป็นคนหลับง่าย นอกจากจะมีลางบอกเหตุอะไรสักอย่างที่ทำให้นอนไม่หลับ ยังไงก้อมาลุ้นไอ้เปลื้องด้วยกันในวันพรุ่งนี้นะคะ
 โดย... ลูกเกย
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากคะ...ดีใจกับพี่ๆหลายๆคนที่ได้มาด้วยกัน บอกตามตรงว่าวันนี้เครียดมากเพราะฝันว่าวัวชนะติดต่อกันมา7วันแล้วตั้งแต่วัวไปอยู่บ่อนซึ่งคนแก่บอกว่าเป็นฝันที่ไม่ดี และเป็นโชคดีว่าคืนก่อนชนได้ฝันว่าวัวแพ้ก้อเลยโล่งใจ แต่ที่แน่ๆ หัวหมู3หัวไม่ขาดแน่ 5555
 โดย... ลูกเกย
21 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณๆFNPTCด้วยครับและถ้าคุณมีคู่ดุกด้างดาราเพชรเมืองใต้นายสุวิทย์ บ้านหัวถนน ค่าย ฎ.การโยธา กับโหนดกิ่งซาง นายแคว็จ บ้านปากเหมือง หัวไทร ที่สนามจุฬาภรณ์รอบ31/3/54ที่ผ่านมาช่วยแบ่งปันให้ชมด้วยครับ
 โดย... สุดยอด
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขาวลูกเซียนแพ้วัวลุงผมแล้ว สะจัยมากๆๆๆๆ เป็นรองลึกแต่ชนะด้วยจัย
 โดย... เด็กพัทลุง
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตลาดหุ้นตลาดวัวกลับมาเจี้ยวจ๊าวอีกครั้ง
 โดย... นายน้อย
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้21ช่วยเด็ดท่ามิหร่ำด้วยครับ
 โดย... คนจนใจเต็ม
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โทษด้วย ไม่ทันพิมพ์ชื่อ โดยเฉพาะ คู่ ดุกด้างไทร ฯลฯ กับ แดงมัจฉานุ หนุ่มยะลาบอกมีมีเด็ด วันนั้นหนุ่มยะลาไปป่าว ถ้าไปลงคลิปให้ชมกันบ้างสิ อยากเห็นตอน.....ที่คนตีลังกาโชว์
 โดย... ทำเถ้า
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอนอกเรื่องนิดหน่อยนะครับพี่น้องวัวชนทั้งหลาย เรื่องแรก หนุ่มยะลา เป็นไงบ้างสูญไปหลายวัน ร้านน้ำชากาแฟเปิดยัง เห็นว่าจะสั่ง CD ของอาจารย์เผดิม 50 แผ่น เป็นไงบ้างตอนนี้ เห็นอาจารย์เผดิม บอกว่า มีภาพวัวชนดัง ๆ ราคาตามแต่ตกลงกัน หนุ่มยะลา ช่วยบอกเล่าเก่าสิบด้วย เรื่องที่ 2 ที่คุณ FNPTC บอกว่าฝาก ในข้อความ Utube แล้วครับ ไม่เห็นมีเลย หรือว่าผมเป็นคนตกยุคเลยตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ทัน ไอ้พาลี ตอนที่เสมอกับ .................. ก็เกือบแพ้เหมือนกัน แต่ดวงของเจ้าของไม่ต้องให้เสียเงิน ยังไง ฝากด้วยแล้วกัน ช่วยนำลงใช้ชมกันบ้างครับ ขอบคุณ
 โดย... ทำเถ้า
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ห้วยยอดชนวันไหนคับ
 โดย... เด็กชาวเขื่อน
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โชดดีครับวันนี้ที่ไม่ใด้ไปบ้านนาพอดีติดภาระกิจ ถ้าใด้ไปรับรองหมดตูดแน่นอนครับพี่น้อง ทีมกระบี่ที่ไปผมบอกได้เลยครับว่าแวววววววฮาาาา
 โดย... AEK กระบี่
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ได้ข่าวว่าไอ้ควายจะมาวางที่ทุ่งขมิ้นวันเสาร์นี้จิงป่าว ค๊าบ
 โดย... ชูชัย
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึง คุณสุดยอด บันทึก แดงงามนำทรัพย์ VS พาลี ฝาก ในข้อความ Utube แล้วครับ...
 โดย... FNPTC
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่กริมไอดอกอัฉริยะใช่ไหมคับคู่ชนไอดอกอัฉริยะเป็นไงบ้างเก่งไหมแล้วชนกันเท่าไร
 โดย... ..
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดีใจด้วยอีกครั้งนึ่งกับแม่ย่าน่าค่ายทายาทสายฟ้าและพี่นับ เสียงแจ๊วๆ สดใส ฟังแล้วสบายหู บอกได้ถึงอาการดีใจของเจ้าของคุณนิยมที่ ฟูมฟักมัน และคุณนิยมไม่ทำให้ผิดหวัง ร่วมไปถึงคนยะลาที่ได้ทีเด็ดจากผมไปด้วย ราคา10-7/10-6 ถือว่าเป็นราคาที่ดี สักวันนึ่ง คุณนิยมถ้าไม่รีบขึ้นลิฟร์หรือนายหัวใหญ่ มั่นใจให่มันแบกถึง2เบอร์+ยอดเสีย มันจะเป็นยอดวัวชนตัวนึ่งเลยครับ ที่พูดและบอกไม่เกินความจริง(คุณนิยม ลูกอ้ายโบราณ) อยู้คล้ายอ้ายแซมพรชัยเลยนิ พรุ่งนี้ เหมราชเหนื่อยแน่นอน หนักแน่นอนไฟร์นี้คับ แต่ถ้าอยู่ได้ถึงนาทีที่30 งานนี้ เข้าเขตแดนของโหนดเหมราชครับผม แกะติด คิดตังค์ รองช่วงนาทีที่20 ไม่มีเสียเปรียบครับ+ เลี้ยงคนเต็มที่ อย่าลืมเลี้ยงคุณนิยมบ้างล่ะ แม่ย่านางค่ายทายาทสายฟ้าอย่าที่พี่บอกไว้ คนอ่ะ เมาทุกวัน55555555+
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใช่ลายบริสุทธจอมเซียนวัวระโนดมันชนะไม่นาน.คับ...ไปชนรอบเดียวกับไอ้ดอก
 โดย... กริม
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    น้องกริมครับ..ลังสาดขุนพลจิ๋วหลังจากชนะที่ท่าหรำรอบตุลา53แล้วก็มาชนะตัวใหญ่ที่สนามบางกล่ำล่าวครับ เมื่อ 11มค54ครับ ชนดีไม่สมเอียดฟัดเลี้ยวทอข้าง ๖อันนี้ผมไม่ได้ดูด้วยตัวเองแต่บันทึกการชนไว้ใใเครดิตน้องขารองชั้นสองเค้าบอกมา) วัวลูกที่แถวบ้านพร้าวใกล้บ่อนคลองหอยโข่ง
 โดย... สุดยอด
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมอีกคนเอาตะขอเล่นดุกด้างเพชรพันล้านกันเอามาจากไหนคับว่าสปอนเซอร์อิชนเป็นล้านกะเบอะผมดูไอสปอนเซอร์ยังลูกผ๊ลูกคนอยู่เหรยถ้าคนจิงดุกด้างเพชรพันล้านหรอยตัวเดยวปิดตูแพ้แน่ถ้าเป็นจิงขอให้คู่นี้ถูกกันทีสาธุแล้วผมเล่นดุกด้างตัวเดียวดุกด้างเพชรพันล้านไม่หน้าอิหลีกกันหล่าวเอา
 โดย... 777
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คับเด็กภูเก็ตผมว่าข่าวลือมากกว่าว่าสปอนเซออิชนเอาตะผมว่าไม่สู้แน่ถ้าชนจิงผมไม่ให้ดุกด้างเป็นรองอีกเอาตะ....................ขอถามพี่กริมนิดว่าลายบริสุทธจอมเซียนวัวระโนดป่าวคับที่ถูกคู่สาเพิ่งชนะของจ่าเอียดไปไม่นานทีถูกแล้วหลาว.........ใช่ตัวเดียวกันไหม
 โดย... ...
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณนักเลงวัวสงขลา ...พอรู้จักลังสาดขุนพลจิ๊วที่ติดคู่กับลายบริสุทธิ์จอมเซียน....ที่คลองหอยโขง ม่ายคับ..ชนข้าง 510,000.....วัวดีๆทั้งเพ...ไอ้ดอกก์ชนด้วย
 โดย... กริม
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    .....แล้วสปอนด์เชอร์เอาประตูไหนมันมาชนะครับ....ผมเห็นชนควนเนียงเสียเปรียบ10/8โดนหิ้วรู้เท่าดั้มพร้าไม่รู้สึกอะไรนิดเดี่ยวทีมงานผมที่สงขลาเคยไล่ซื้อแสนห้าเจ้าของไม่ขายครับ....แต่ไม่รู้พรันพรือวัวได้ขายมาอยู่ตรังครับหรือว่าเป็นญาติกันครับ
 โดย... นักเลงวัวสงขลา
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ยินดี ชัยชนะคุณนิยม ให้กับ น้องลูกเกย และทีมงานด้วยครับ...
 โดย... FNPTC
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมก็เอาเดิมพันแสนกันครับมากกว่านั้นก็ได้เผื่อเถ้าแก่ภูเก็ตกันครับ.....ผมว่าไม่เกิน 15 นาทีถูกจับไปบาแน่ครับเห็นว่ากับอ้ายสิงโตขึ้นบน 3 ครั้งขี้ไหลเลยครับ
 โดย... เด็กภูเก็ต
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดดอกอัจริยะหัวใจมากครับแต่พบตัวแทงดีๆๆน่าคิดเหมือนกันครับ........เพราะฉะนั้นโหนดดอกอัจจริยะอย่าประมาทเด็ดขาดครับช่วงนี้วัวชุ้มชนมาขนาดลูกเซี่ยนตัวดังจากกะบี่เรียบร้อยเลยครับผม
 โดย... หวังดีครับ
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าสปอนเซอสู้จิงผมคนหนึ่งเล่นดุกด้างเพชรพันล้านแน่นอน100เปอร์เซ็นแต่ผมว่าดุกด้างเพชรพันล้านไม่หลีกแน่แล้วถ้าคู่นี้ชนกันจิงผมเล่นไอดุกด้างเพชรพันล้านแน่ถ้าเป็นไปได้ผมขอเดิมพันสัก1แสนกันเอาตะถ้าทีมงานเขาให้ผมเอาจิงเอาเบอร์ผมไปเลยโทรมาได้คับทีมงานเพชรพันล้านผมว่าสปอนเซอร์อิชนจิงม้ายเหล้า
 โดย... .....
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ล่าสุด...คุณนิยมของน้องขวัญ...ชนะ...คงได้หลายกำปั้น...ไว้ทำทุน..โหนดเหมราชต่อรุ่งนี้...นะน้องนะ
 โดย... กริม
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ยินดีกับคุณนิยม
 โดย... ห้ายอดเพชรไชยา
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เหลือเชื่อน่ะครับระดับโซ่ล่ามันไม่น่าหลีกดอกอัจริยะครับกระดูกก็ดีว่าหล่าวครับอายุก็ดีกว่า...ว่าทำไมโซ่ล่าไม่มีตัวชน.....พบตัวเก่งๆๆโซ่ล่าไม่อยากเหมือนกันครับ....มีทางเดียวเคียงกับโหนดนิรนามหรือห้านมลูกอ้ายสามพันรู้ครับ.....คู่นี้น่าจะสู้สีครับเก็บค่าตูได้เป็นล้านแน่ครับ...สุดเบอร์จากตรังและสุดเบอร์จากหนองบัวใหญ่นครศรีธรรมราชครับ....
 โดย... .......เพชรนคร
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ยินดีกับคุณนิยม ของลูกเกยด้วย ผมกะได้มาหิดนึงกัน
 โดย... ปังปอน
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดอกอัฉริยะเคยเคียงกับอ้ายโซล่าแล้วคับโซล่าไม่เอาและเคยเคียงกับเก้าทัพแล้วเก้าทัพก็ไม่เอาอีกแต่กับขาวลูกปอหรือหัววังและบองหลาผมก็ไม่แน่ใจว่าเคยเคียงกันไหมแต่ผมว่าลูกปอไม่เอาหรอกคับลูกปอยังหลีกไอโซล่าเหรยแล้วอ้ายโซล่าไม่ชนเลยกับดอกอัฉริยะผมว่าขาวลูกปอไม่เอาแน่แต่พวกหัววังกับบองหลาผมว่าดอกอัฉริยะก็สู้คับเดี๋ยวจะบอกทีมงานให้พาไปเคียงนะคับแต่ว่าผมว่าเพื่อนแยงตัวใหญ่มาให้เพหลาวถ้าเสียไม่เกิน10/8ชนเพคับเห็นทีมงานบอกผมมาแต่ถ้ามากกว่าสิบแปดไม่รู้อิชนพรือกะเบอะเพื่อนขี้ยิกเคียงตัวท่าวๆๆทั้งเพถ้าอิชนจิงเอาตัวเท่าๆๆมาตะแล้วชนให้แลเดมพันไม่เกียงอยู่แล้วอิชนเป็นล้านก็ได้
 โดย... เด็กเขาวิเศษ
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ..........ได้ข่าวว่าสปอนด์เซอร์เรียกชนตัวที่ชนะอ้ายหัวข่าครับ....เจ้าของตัวที่ชนะหัวข่าว่าถ้าจริง ล้านหนึ่งก็ชนครับ....ติดต่อบ่อนได้เลยครับ
 โดย... ห้วยยอด
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    หมาในไม่เคยไปอยู่ที่อื่นนอกจากบ้าน
 โดย... เด็กบ้านๆ
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ท่ามิหร่ำเด็ดให้ตัวครับ....แดงทวัทรัพย์หรืออ้ายสวนพริกจังหวัดกะบี่สุดยอดครับทางดีหัวใจมากด้วย.......ปะทะขุนโจรตรัง...มันแน่คู่นี้....แดงก็มาสุดเบอร์เหมือนกันชั่วโมงนี้ครับ....โดยต่มหน้าเป็นวุ้นไม่รู้เรื่องอะไรครับ
 โดย... เด็กภูเก็ต
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดุกด้างเพชรพันล้านครับซ้อมาจากพัทลุงครับแม่มันเป็นลูกอ้ายจอมโหดพัทลุงครับ....เจ้าของตามซื้อตัวน้องมันมาหกหมื่นครับติดคู่รอบนี้ครับที่ห้วยยอดข้างแสนห้าหมื่นครับเก่งเหมือนพี่เลยครับจับล็อคดีครับ..หัวใจ.โดนทอติดรั้วที่บ่อนไม่รู้สึกเลยครับเก่งเหมือนพี่จริงๆๆครับถูกกับวัวกระบี่ครับผม....น้ำเลี้ยงดีมากครับ....เด็กหนุ่มๆๆๆ4 คนช่วยกันเลี้ยงครับ
 โดย... ......
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดแสงตะวันนะอีกแล้ว (หมาใน)
 โดย... เด็กบ้านๆ
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    นำ้ตกเคยเคียงชาวเขื่อนแล้วคับลายนำ้ตกไม่เอาเคียงที่พัทลุงแล้วชาวเขื่อนก้องมาถูกที่ทับเทียงงานเหลิมคับคุณ.......
 โดย... เด็กชาวเขื่อน
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สายัญเบอร์เดียวกับตัวชนะหัวข่าหม้ายครับได้ข่าวก่อนชนกับหัวข่าชนะมา3 ครั้งแล้วครั้งที่ 3 โดนหิ้วที่ควนเนียงไม่รู้สึกอะไร..เลือดทั้งวัวเลยหัง 1และ2ชนะบ่อนทุ่งครับชนเป็นชั่วโมงใครไม่เคยเห็นหัวครับ....ทีมงานห้วยนางซื้อซุ้มมาเงียบจังไว้ดักชนกับตัวอ้าวๆๆครับ....วันก่อนกลับ้านได้คุยกับเจ้าของ.....ได้เปรียบสูงกว่ามันชนจับและไปบนครับ...ได้ข่าวว่ารอบหน้าพาเคียงห้วยยอดใครอยากชนพาไปดูได้ครับ....
 โดย... เด็กภูเก็ต...ป่าตอง
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามเด็กเขาเศษที่เคารพรักครับดอกอัจริยะเคยเคียงกับอ้ายโซ่ล่าและลูกปอแล้วยังครับหรืออ้ายหังวังสงขลามั้งแล้วยังครับอยากรู้จังครับ
 โดย... เด็กทุ่งสง
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดดอกอัจริยะเคยเคียงกับเก้าทัพและห้านมหม้ายครับ.....เห็นยอดเหมือนกันครับหรือว่าบองหลาของกำนันเท่งถ้าหม้ายตัวชนพามาบ้านนาได้ครับ....ทีมงานที่ชนะเซียนซี่มีตัวชนให้หลายตัวครับเพิ่งชนะที่หน้าเดิมไป 4 ตัวซ้อนแล้วครับน้องเขาวิเศษครับ......ยอมรับว่าดอกอัจริยะสุดเบอร์จากตรังจริงๆๆครับดูคลิปแล้วครับชนทุกทีแบกน้ำหนักทุกที
 โดย... เพชรตาปี
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โก้งโค้งกับโหนดสายัญ...ชนกันไม่ได้หรอกคับ.....ยอดต่างกันมาก.......ถ้าชนกันก์เล่นง่ายคับ
 โดย... กริม
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมก็ว่าเพชรลำพูนไม่เอาหรอก.......ขนาดดอกอัฉริยะเปิดให้เรียกชนที่ไหนก็ได้ชนเท่าไรก็ได้สักล้านหรือ2ล้านอัฉริยะชนให้หมดแต่เพชรลำพูนก็ไม่เอา..........โก้งโค้งเจอดอกอัฉริยะดีกว่า
 โดย... 666
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    อ้ายน้ำตกชนกับสิงห์ชาวเขือนเลยครับ....เบอร์เดียวกันครับประสบการพอๆๆกันครับ..........ข้างหนักทั้งสองตัวเลย........แต่ผมว่าชาวเขื่อนเป็นต่อนี้ครับราคาน่าจะอยู่ที่10/8ครับ.....วัวทั้ง 2 ตัวติดอันดับต้นๆๆในยุคนี้ครับ
 โดย... .......
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    แล้วเพชรลำพูนอิสู้ไอโก้งโค้งเหรอขนาดกับไอดอกอัฉริยะยังไม่เอาเลยไอ้ดอกเล็กกว่า 10/7ได้มั้งยังไม่เอาเลย...........โก้งโค้งสู้ไหมกับดอกอัฉริยะให้ชนะที่คลองหอยโขงก่อนแล้วมาเจอกันคับดอกอัฉริยะไม่กลัวอยู่แล้วได้ยอดแล้วอิกลัวไหรหลาว นัดเคียงได้คับบ่อนควนธานี.........ดอกอัฉริยะปะทะโก้งโค้งคู่นี้สุดยอด............ผมฟันธงให้ว่าเพชรลำพูนไม่เอาล้านเปอร์เซ็นมาชนกับไอดอกอัฉริยะดีกว่าหรือดอกเพชรนำชัยก็ได้
 โดย... เด็กเขาวิเศษ
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สายัญพี่ศักดิ์ตามชนตัวชนะเซียนซี่เลยครับ.......ถ้าแผลหนึ่งจักรวาลหายดีครับมันแน่คู่นี้.ครับ....หนึ่งจักรวาลคงไม่หลีกแน่ครับ.....ชนเป็นล้านแน่คู่นี้
 โดย... ทีมงานเคียนซา
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เคยเคียงทุ่งโพธิ์ครับ......เลยถูกกับขุนท่อวันนั้นครับ......ได้ข่าวว่าสงขลาจะเอาเพชรลำพูนชนครับกับโกงโค้ง
 โดย... ....
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขาวแซนซีเคยเคียงกับไอโก้งโค้งแล้วเหรอยังไม่สู้อ้ายโก้งโค้งอีกได้ยอดด้วย...............แต่เห็นว่าอ้ายขุนท่อจะชนกับไอโก้งโค้งคับอ้ายขุนท่อสู้ผมว่าอ้ายโก้งโค้งน่าจะลงกับลายน้ำตกนะแต่ขาดเขาไปนิด...............ถึงมตรรักแฟนวัวแซนซีเคยเคียงกับอ้ายโก้งโค้งที่ไหนเหรอ...................ผมชอบไอโก้งโค้งมากรูปงามมากร่างกายดีได้ข่าวว่าเป็นของทุ่งสงสงวนซูซูกิใช่ไหมคับถึงได้เล่นใหญ่.............หรือไม่แน่อาจได้ชนกับไอสายัญของพี่ศักก็เป็นได้คู่นี้ก็น่าลงๆๆกันระหว่างโก้งโค้งกับโหนดสายัญของพี่ศักนาวง
 โดย... ...
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมโชคดีแล้วล่าวครับ วันนี้ถ้าพี่น้องไปสนามบ้านนา ไม่ว่าคุณเบิ้ม หรือคุณเอกกระบี่คนใคคนหนึ่งไป..ผมบาดเจ็บ1กำปั้นแน่นอน..ขอบคุณครับที่ช่วยเซฟลูกนี้ไว้ให้ได้ครับ...อืม...แต่ถ้าไปเล่นด้วยตัวดูด้วยตา..เดินราคาไปตามเพลงชนในสนามก็อาจจะแก้ไขกลับกลายได้..แต่ถ้าฝากไปเล่นมีหวังวางยาว...แล้วก็ยาวไปเลย..เมือนเพลงฉัตรทอง..ให้น้องยาวๆๆๆๆไปเลย
 โดย... สุดยอด
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอคลิปคู่ลูกเซียนกันครับขอบคุนครับ
 โดย... ภูเก็ต
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    .....ตัวชนะเซียนซี่เป็นวัวที่ไหนครับ....เป็นลูกตัวไหนครับ.....เพื่อนไปแลได้ข่าวว่าหัวใจมากแรงครับ...ขอบคุนครับ
 โดย... ไทยรัฐ
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ล้านเจ็ดไม่แน่ใจน่ะก่อนวันชนไม่ได้ยินเค้าพูดแถวบ่อนน่ะถ้าวันนี้ตอนราคาขึ้นเสมอน่าเล่นกันเยอะ เพราะคู่ชนก็รอราคา 4 ก่อนปล่อยเชือก
 โดย... เบิ้ม
20 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702