๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211    หน้าถัดไป >

    หัวพานเมาผมชอบลังสาดเพชรบ้านม่วง ของนายปราโมท บ้านม่วงคับ ลูกไอ้ลังสาดจักพรร ตัวที่เสมอไอ้น้ำฝนที่หัวพานเมาคับ
 โดย... เด็กคอน
4 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เด็กหลังมงล..หรือ...ใครไปบ่อนโกตี๋นัดที่ผ่านมา........ตัวที่ชนะโหนดภูเตศวล(ไอ้ลูกกวาง)ชื่อไหรครับ..สีลังสาดครับ...ขอบคุณครับ
 โดย... กริม
4 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    น้ามลค่าย สวปครับ......ในค่ายชน 2 ตัว
 โดย... กริม
4 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณกริม น้ามลที่ว่า น้ามลค่าย สวป.หรือน้ามลเทรนเนอร์แดงยอดสิงห์
 โดย... เด็กหลัง มวล.
4 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    หัวพานรอบนี้มีลูกไอ้น้องเอ..น้ามน ชนด้วยใครรู้ชื่อบอกด้วยครับ น่าจะเป็นวัวเด็ดครับ
 โดย... กริม
4 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามเสาธงรอบเดือนนี้ล่าสุดวัวชนตามปกติ วันที่ 7 และ 9 วัวดังๆก็มีหลายคู่ เช่น ลังสาดจิตรกร (ไอ้บอดไม้หลา) , ลังสาดบุญส่ง หลังจากที่แพ้ไอ้เทือกมาก็คอยติดตามกันนะครับว่าจะมาแจ้งเกิดได้ไหม และยังมีวัวดีๆดังๆอีกเต็มรายการ
 โดย... เด็กหลัง มวล.
4 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วัวที่มีขวัญตรงลิงค์ ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงต้องแกงนะครับ เพราะว่าไม่ใช่แค่ชนเดิมพันสูงไม่ได้นะผมว่าโหมนี้มันไม่เอาเดิมพันเลยจากที่ฟังมาจากคนแก่ๆ ที่มีประสบการณ์เค้าเล่าให้ฟังครับ....แต่ว่ามาเดี๋ยวนี้วัวชนส่วนมากลูกโหม ลูกสม ทั้งนั้น ถ้าไม่ขี้เหร่ จนเกินไปจิงๆ อย่างเช่น ยอดแบ้ไปตามหู หรือว่าผิดปกติไปในทางสรีระของร่างกาย ที่ไม่สามารถทำวัวชนได้ ผมว่าที่เหลือเอาหมดครับ เพราะว่าเค้าเชื่อในสายเลือด เป็นความคิดเห็นของผมนะครับ หากท่านอื่นที่มีความคิดเห็นเป็นแบบไหนก็มาลงกันครับ จะได้เป็นความรู้ ให้กับทุกคน รวมทั้งตัวผมด้วยครับ
 โดย... คนรักวัวชน ( บารมี ) สุราษฎร์
4 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครรู้จักไอ้แกะดำระโนด.....ที่ติดคู่...โหนดเพชรเมืองดาบ....ชนข้าง 30 ..ที่สิงหนครมั่งครับ..ขอทราบประวัติ..พอคราวๆครับ...ขอบคุณล่วงหน้าครับ
 โดย... กริม
4 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่เด็กคอน อยากเป็นดูเหมือนกันของคุณลูกเกย ถ้าตรงเทศกาลวันหยุดถึงได้ไป ถ้าสงกรานต์พี่กริมกลับบ้านถ้าชนตรงพี่กริมไปแน่
 โดย... เบิ้ม
4 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ช่วยวิจารวัวคู่รองเเละคุ่เอกทีสนามยินคลองหอยโข่งทีครับ ชนวันที่16
 โดย... ***
4 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    อยากทราประวัติโหนดผสมเทียมกระบี่ ช่วยบอกด้วยนะ
 โดย... ฉู
4 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    อืม.เท่าที่รู้มาคือขวัญตรงลิง ชนเดิมพันสูงๆไม่ได้ครับไม่รักเดิมพัน.................ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเสริมต่อได้เลยครับ
 โดย... โอม กระบี่
3 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วัวที่มีขวัญตรงลิงค์เป็นอย่างไรครับซ้อมดีทุกครั้งขอความกรุณาผู้รู้ทุกท่านช่วยให้ ความรู้ความเข้าใจด้วยครับขอบคุณล่วงหน้าทุกท่านที่ให้ความรู้ครับ
 โดย... วัวใหม่หัดทอ
3 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ aek กระบี่ ผมลงไปช่วงสงกรานพอดีครับ...........พี่ช่วยชี้ทีเด้ดให้ผมหน่อยนะครับ..........................เจอกันที่บ่อนวัวก้อได้ครับพี่..............อืมพี่เอกช่วยลงโปรแกรมบ่อนกระบี่ให้หน่อยได้ป่าวครับถ้าพี่สะดวกนะครับขอบคุนมากครับพี่
 โดย... โอม กระบี่
3 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ของน้องลูกเกยชนวันใหนคับ ผมว่าจะไปเชียด้วยคน เห็นว่าพี่หนุ่มยะลามาด้วย จะได้เจอในบ่อน น้องกริม น้องเบิ้ม ไปเที่ยวด้วยกันไหม แต่ไม่รับปากน่ะว่าจะไปแน่ไหมเพราะต้องดูงานก่อนถ้าแว็ปได้ก้อจะไป
 โดย... เด็กคอน
3 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ช่วงนี้เว็ปเรารู้สึกว่าเงียบจังเลย ส่งสัยจะไปกับน้ำกันหมดแล้ว ใครมีทีเด็ดบ่อนหัวสะพานชะเมา ช่วยวิเคราะกันหน่อยคับ ส่วนผมมีอยู่หนึ่งตัวคับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาบอก
 โดย... เด็กคอน
3 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สุดยอดเลยดำนิลชนะไอ้ยีราฟแล้วมาชนะไอ้ขาวมีชัยหลาว
 โดย... น้องใหม่
3 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดเพชรเมืองดาบ(ไอ้ใจเย็น)ถูกคู่กับตัวไหนครับที่ สทิ้งพระ
 โดย... กริม
3 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอเพิ่มเติมหน่อยเด็กคอนหน่อยนะครับ ลูกไอ้ดำนิลมี 2 ตัว ตัวนึงนะที่หาดใหญ่ เป็นต่อชนชนะอีกตัวนึกกำลังถูกคู่ที่คลองหอยโข่งครับ ใครอยู่ใกล้ไปเล่นไปชมกันได้ครับ พวกนี้ไม่พาหัวใจไปครับ แต่ข้อห้ามของดำนิลคือ ห้ามชนกับ วัวลายครับ วันที่มันแพ้ชนกับวัวลายครับ ชั่วโมงกว่า
 โดย... ทีมงานขาวน้องใหม่
3 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้หาดใหญ่ครับผมชอบไอ้แม็คโคครับ วัวใจทนจริงครับ
 โดย... ปี้ คลองหอยโข่ง
3 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอแก้ข่าวพ่อของดำนิล เป็นโหนดเขาแบะ อยู่สามหนองเหรียงทุ่งสง นครศรีฯ และได้ข่าวว่าลูกไอ้ดำนิลก้อชนแล้ว ชนะแล้วด้วยที่หาดใหญ่
 โดย... เด็กคอน
3 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมก็ไปเล่นมาเหมือนกันครับ...ที่เนินขุมทอง (หาดใหญ่) ชอบหัวใจ ไอ้ดำนิลรุ่งเพชรแหลมสิงห์(บ้านขุนทอง) จริงๆครับ ชน1 ชม.25 น.เล่นเอา ผมแพ้ไปหลายขุมครับ...........ถามพี่...วังพา...หน่อยครับวันพรุ่งนี้ ระหว่างแดงสดแม็คโค& โหนดดอกแก้ว น่าจะเล่นตัวไหนครับ ( เผื่อจะได้ถอนทุนคืนบ้าง)
 โดย... เด็กเหล้งตีตรา
3 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณมากครับคุณลูกเกย
 โดย... เบิ้ม
3 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอสอบถามรู้รู้หน่อย พอดีไปเจอมามีวัวอยู่ตัวหนึ่งมีขวัญหน้าหัวอยู่สองขวัญคู่กันเลยอยู่สูงด้วย และยังมีขวัญทูนปลูก(หว่างเขา) อีกหนึ่งขวัญ ส่วนที่ใบหูมีขวัญข้างเดียว อย่างอื่นครบหมดและตัวนี้สายเลือดดีด้วย อยากถามผู้รู้หน่อยนะครับว่าวัวลักษณะนี้ใช้ได้ไหมครับ แล้วถ้าใช้ได้จะชนราคาได้ไหม
 โดย... เด็กหลัง มวล.
3 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอนิลดำนี้เป็นลูกตัวไหนะคับ ลูกไอสามเเยกหนองเหรียงเหรอคับ เเล้วยอดพันพรืออ่าคับ
 โดย... เด็กนิรนาม
2 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    บ่อนหาดใหญาหร่อยจริงๆครับวันนี้ชนกันมันส์ทุกคู่ !!! สะใจคู่ดำนิลมากๆ ชนะหร่อยจริงๆเล็กกว่ามาก เเต่ปลายยอดจัดจ้านเหลือกเหตุ ชนกันประมาณ เกือบ 20 นาทีได้ ( โดยประมาณ ) อีกคู่!!! ไอ้ลายข้าวยำก็เเพ้ ด้วยครับ เข้าบ่อนลายข้าวยำ เป็นรอง 1 : 6 ชนไปหลัง ไปหลังจนเเล่นเอง
 โดย... วังพา
2 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่AEK กระบี่ เดิมพันคู่จอมลีลาไปถึงไหนแล้วครับ
 โดย... โอม กระบี่
2 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ดำนิลชนนานม้ายคับ
 โดย... น้องใหม่
2 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เสียดายคู่ดำนิล ถ้าไม่รีบกลับมาเข้าเวร น่าชนะสักหมื่น/ครึ่งหมื่นพอหอมปากหอมคอ
 โดย... ผู้รู้
2 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงพี่เบิ้มฮิปปี้เล็กไม่ได้แทงวัวสุราษฎร์เลย ราคาฮิปปี้เล็กเป็นรอง 10-4
 โดย... ลูกเกย
2 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้สนามเนินขุมทองหาดใหญ่ ดำนิลชนะ ราคาก่อนวาง10/9เสมอใหนเสมอกัน สุดยอดคับ ลูกไอ้โหนดสามแยกนาเขลียงทุ่งสง ชนเหมือนพ่อมันเลยตัวนี้
 โดย... เด็กคอน
2 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ดำนิลแพ้ชนะครับช่วยแจ้งผลด้วยคับ
 โดย... น้องใหม่
2 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้ใครว่างเจอกันนะครับที่บ่อนหาดใหญ่ คู่วัวน่าดูเยอะเลย อย่างเช่น ไอ้ดำนิล บ่าวทูลโคกสัก กับ ขาว เจ้วรรณนา แค่คู่นี้คู่เดียวรับรองค่าผ่านประตูก็คุ้มแล้ว ทัศนะของผมในคู่นี้ ไอ้ดำนิลเคยแพ้มา 1 หัว ชนกันชั่วโมงกว่าแต่ไอ้ขาวยังไม่แพ้ไครที ถ้าไอ้ขาวชนะต้องพิงไว้ให้ได้ตลอดไม่งั้นไอ้ดำนิลแทงตาหลุดแน่ คู่นี้รับรองหนังม้วนยาวแน่ รองไว้ก่อนรับรองออกตัวกินสองข้าง ปล.ตอนที่ไอ้ขาวชนะไอ้แฮ็กเห็นว่าโดนแทงด้วยแต่ว่ามันไม่กลัว เป็นเพียงแค่ 1 ทัศนนะครับ ไครไปพรุ่งนี้เจอกัน
 โดย... ทีมงานขาวน้องใหม่
1 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอชม คู่นิลดอกเพชรนำชัยกะราชสีห์คนทองอีกครั้งครับคุณลูกสม
 โดย... นายโอ๋ ตามนาย
1 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    แฟนเงียบจังทางใต้เป็นไงบ้าง.......แต่ที่บ้านเชียรใหญ่ฝนยังตกอยู่ครับ.....
 โดย... กริม
1 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ FNPTC ผมได้รับข้อความพี่แล้วครับ ขอบคุณมากครับผม
 โดย... คนรักวัวชน ( บารมี ) สุราษฎร์
1 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ FNPTC ผมรับพี่เป็นเพื่อนแล้วครับ เปิดรับข้อมูลแล้วครับผม.....เดี่ยวนะครับ เพื่อให้ข้อมูลที่ตรงกันช่องของพี่คือ DEPP19able ใช่มั้ยครับ ของผมคือ Baramesurat นะครับ
 โดย... คนรักวัวชน ( บารมี ) สุราษฎร์
1 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ FNPTC ส่ง Link ให้ผมทาง mail ก้ได้ครับผม หรือไม่พี่ก็แบ่งปันให้ช่องของผมใน UTube ด้วยก็ได้ครับผม ขอขอบคุณมากครับ
 โดย... คนรักวัวชน ( บารมี ) สุราษฎร์
1 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ครับ!! ช่วงเช็ดล้างยังไงเสียให้รองจ้าวแดงสดแม็คโคไว้ได้เลยเพราะ หัวใจเกิน100%ครับ ชนนานเข้าราคาพลิกก็กันไว้
 โดย... เด็กหลัก15
1 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่เอกวันที่4สนามเนินขุมทอง แดงสดแม็คโค กับ ลางสาดดอกแก้ว ใครพอทราบช่วยวิจารณ์ให้รู้หน่อยครับ
 โดย... เด็กหลังควน....หินแท่น
1 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอขอบคุณ...แฟนพิทักษ์ชัยครับ....ทีให้ชมคลิป.......ส่วนของผม......ก์ลงให้ดูได้ครับ.......พี่ก์ลงไม่นาน.....เพราะบางคนเขาก์อยากดูครับ....แฟนตรังโซน..หรือใครหาตัวเล็กๆมาชนหลาว..ฮิฮิฮิ....
 โดย... กริม
1 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    น้องบารมี....แผ่นมันเป็น ดีวีดีครับลงไม่เป็น....ขอโทษที.....จะพยายามลงให้ครับ
 โดย... กริม
1 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่กริม เอาคลิปของรอมมอฏอน มาลงให้ดูมั่งนะครับผม อยากเห็นครับ
 โดย... คนรักวัวชน ( บารมี ) สุราษฎร์
1 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณลูกเกยครับวันนั้นที่ฮิบปี้เล็กชนตัวไหนเป็นต่อครับ ฝั่งสุราษฎร์ถูกหิ้วไหม ขอบคุณครับ
 โดย... เบิ้ม
1 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดีใจจัง กทม เห็นแสงอาทิตย์แล้ววันี้....สถานการณ์ทางใต้คงจะดีขึ้นครับ.......ขอเอาใจช่วยครับ
 โดย... กริม
1 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณพี่ลูกสมครับ ที่มีคลิปดีๆมาให้ชมกันเป็นประจำครับผม
 โดย... คนรักวัวชน ( บารมี ) สุราษฎร์
1 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    นครช่วงนี้น้ำยังคงท่วม ฝนก็ยังคงตกต่อเนื่อง หญ้าก็หายาก คนเลี้ยงวัวทุกคนต่างลำบาก
 โดย... เด็กหลัง มวล.
31 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วัวตัวสีแดงของ ฉุย นั้นมันคือลูกของไอ้แดงมาวิน ไอมาวินมันชนะมาหลายหัวเหมือนกัน แต่โหมแมมันไม่ทราบคนซื้มาเห็นตนวางซ้อมที่สนามโดกเหล็ก วางได้ประมาณ สิบนาที ไซ้อไปใรคา 65000 บาท
 โดย... คนเล่นวัวชน
31 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    รูปของคุณ DEPP19able ใช่รูปของไอ หมาใน ที่เขากล่าวถึงกันไหมใครรู้ช่วยบอกหน่อยคับ
 โดย... 3210
31 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณสำหรับคลิบแดงฟ้าผ่ามากเลยครับแทงโหดและเร็วสมชื่อเลย
 โดย... 3210
31 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอดูคลิปไอ้หมาในหน่อยได้ใหม่ค่ะ
 โดย... เบส
31 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครอยู่ระโนด ที่พอทราบปนะวัติวัว ขนขาวที่ขายไปทางคลองหอยโข่งบ้างครับ ไอ้ขาวที่เจ้าของถูกยิงบาดเจ็บเลยได้ขายไปทางคลองหอยโข่งนะครับ ขายไปได้ไม่ถึงเดือนติดคู่ชนแล้วครับเห็นว่าหัวแรก ชนกันบ่อนป่าครับ ข้าง 50 ใครพอทราบประวัติช่วยลงให้หน่อยนะครับ ถ้าให้ดีเป็นลูกของใคร เอาไปประกอบการเล่นครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
 โดย... ทีมงาน ขาวน้องใหม่
31 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หลังจากรู้จักลังสาดแสงตะวันหรือหมาไนแล้ว อายุประมาณ 10-12 ปีชนมาประมาณ 10-12 ครั้งยังไม่แพ้ใคร ทีนี้มารู้จักฝ่ายบ้านนาบ้าง ชนมาประมาณ 5 ครั้งแพ้หนึ่งครั้ง อายุอ่อนกว่าประมาณ3-4 ปี ลักษณะที่แพ้ แพ้ตัวใหญ่แพ้ถูกแทงรู พอเป็นข้อมูลในการเล่นน่ะครับ ส่วนคู่ชนลูกเซียนชนะบ้านนา 1 ครั้ง เดี่ยวได้ชื่อแล้วจะมาโพสครับ
 โดย... เบิ้ม
31 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หาดใหญ่ชนสองวันผมจำได้แต่คู่เอกครับวันที่2 คู่เอก ดำนิล ชน ขาวมีชัย ของวรรณา วันที่4 คู่เอก แดงสด ไอ้แม็คโค วัวพัทลุง ชน ลังสาดดอกแก้ววัวสะกอม
 โดย... ทีเด็ด99
31 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หลังขาวอิปปี้เล็กวัวอยู่ที่หาดใหญ่แต่คนเลี้ยงเป็นเด็กสะกอม
 โดย... ทีเด็ด99
31 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องที่มีโปรแกรมสนามเนินขุมทองหาดใหญ่ ชนวันเสาร์ที่2/4/54นี้ขอความกรุณาพิมพ์โพสให้ทราบกันบ้างครับ เพื่อว่าคนอยู่ไกลไม่ได้ไปชมในสนามจะได้เช็คและฝากเล่นกันบ้าง
 โดย... สุดยอด
31 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หลังขาวฮิปปี้เล็ก เวลาชนจะลงชื่อนายใหญ่ บ้านสะกอม สะกอมนี่อยู่อำเภอนะจ๊ะหรือว่าจะนะ จังหวัดสงขลาบ้านเรา กระเเสหนึ่งบอกว่าฮิปปี้เลี้ยงอยู่ที่สะกอม เสียงหนึ่งว่าเลี้ยงอยู่ที่หาดใหญ่ อันนี้ไหนเท็จไหนจิงต้องให้ในทีมหรือท่านที่รู้จิงช่วยไขข้อข้องใจให้พี่ ....123 ด้วย เพราะลูกเกยไม่ทราบจิงๆคะ
 โดย... ลูกเกย
31 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ***ตอนนี้ภาคใต้บ้านเราฝนตกหนัก ขอให้เพื่อนๆชาวเวป รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
 โดย... 3S
31 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามน้ำกระจายเกาะยอสงขลาชนวันที่ 9/4/54..เอาเฉพาะคู่เอกๆมาลงพร้อมข้อมูลเล็กน้อย..เอก1 ขาวงามฟ้าใหม่โชคประทาน ฉับพลึง ชนะโหนดขุนแซมควนมีด2/2/53 น้องเจมส์ ค่ายโคราชบุตรเขย VS โหนดงามวันชิงชัย สีผอม น้องปูเป้ บ้านสิงหนคร //เอก2 ดุกด้างชนะเพชร นายโด่ง บ้านปลักบ่อ สะบ้าย้อย VS แดงงามลูกยอดเพชรเทพฤทธิ์จิตรพัฒนา นายต้อ บ้านไผ่ พัทลุง //เอก3 ขาวพยัคฆ์ร้ายทรนง ไอ้นายบ้าน ชนะขาวยอดเพชร เพชรนาเคียนที่คลองหอยโข่ง8/53 ดช เฉลิมชัย บ้านสนามบิน VS แดงไฟซอล นายเด่น บ้านลำหยะ ยะลา //เอกพิเศษ ลัดดาเพชรไพลิน เดิมวัวอยู่ทุ่งหวัง ชนะน้ำจาย นายหมัด บ้านสะกอม VS ดุกด้างเพชรพลังหนุ่มเกียรติพรชัย นายจะโอ๋ บ้านกลาง ทุ่งขมิ้น..พี่น้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับทีเด็ดด้วยครับ
 โดย... สุดยอด
31 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามจันดีฉวาง..ชนวันที่1และ2เมษา..รายการรวมยังไม่แยกวันมีดังนี้ครับ..แดงงามฟ้าใสนำโชคชัยขวัญใจวัยรุ่น พลทหารป๊อบ บ้านไสคอกลิง VS นิลมาใหม่ น้องปัด บ้านคลองฉนวน //นิลมังกรเขี้ยวเพชร นายวันชนะ บ้านปากทอง VS โหนดดอกรักพายุเก น้องเฮก บ้านท่าวี นาสาร //นิลวันฉลองชัย ไอ้ควาย นายจิตร บ้านปากมิน VS ขาวรุ่งเพชร นายขาว บ้านช่องลม สิเกา //ดุกด้างเพชรนำชัยศรีวิชัย นายนก บ้านห้วยยอด VS ลังสาดมาใหม่ขวัญใจปฏิวัติ นายทวี บ้านทุ่งใหญ่ //นิลสามพลัง นายดำ บ้านไสคอกลิง VS ดุกด้างอันดามัน สึนามิ นายดรีม บ้านจันดี //ขาวหาญเพชร นางเพ็ง บ้านนากะซะ VS นิลงามทรัพย์ทวีเล็ก เพชร อส. นายโจ บ้านทานพอ //โหนดจอมโหดเล็ก นายน้อง บ้านทุ่งใหญ่ VS นิลแสนสุภาพ นายภาพ บ้านเขาแก้วลานสกา //นิลสมิงเดชวิเศษชัยชาญ นายลาภ บ้านพัทลุง VS ขาวเพชรฆาตทายาทไอ้หกหุ้น นายหมี บ้านนาวา //ลายสะเก็ดดาวขวัญใจควนสงสาร นายชาย บ้านควนสงสาร VS แดงเพชรทวีชัย ผญ ชัย บ้านนากะซะ //ลังสาดสึนามิ นายสาคร บ้านพระแสง VS โหนดสุดหล่อทายาทโรงเหล้า ดช เคียน บ้านนามวน // โหนดเพชรอัญมณี เจ๊มณี บ้านหัวควน VS ลายงามสิงห์โตห์ทอง นายบ่าว บ้านบางรูป //นิลอนุรักษ์เล็ก นายแซบ บ้านกะเปียด VS ลังสาดกฤษณะ ไอ้มังคุด นายบอย บ้านควนตม //นิลแซมยอดเด็ดเพชรเอเชีย นายตาล บ้านเขาพนม VS แดงงามพูนทรัพย์ นายบ่าว บ้านนา //แดงน้องใหม่ นายตุด บ้านจันดี VS โหนดหลังแดงลูกศรนารายณ์ นายแอม บ้านเขาพนม // นิลยอดเพชร นายใบ บ้านปากมิน VS ลังสาดคมเพชรลุกคมพยัคฆ์ นายงบ ค่ายโคคมพยัคฆ์ทุ่งใหญ่
 โดย... สุดยอด
31 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณfnpct สำหรับคลิบคู่ไอ้ลายโคกครามที่แพ้บางกล่ำไม่สามารถดูได้รบกวนให้ข้อมูลด้วยครับ ขอบคุณครับ
 โดย... มะตูมเต่าน้อย
31 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณพี่ FNPTC ด้วยนะครับ ที่ให้ได้ดู้คลิปคู่ลายจอมราชัน และฮิปปี้เล็ก ผมลงไปกระบี่ถ้าพี่มาชนวัว โทรหาหรือทิ้งเบอร์ไว้ได้เลยครับ ที่ TIRACHAI755@hotmail.com
 โดย... บ่าว
31 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หวัดดีตอนเช้าครับ วันนี้วัวชน จุฬาภภรณ์ ใครไปก็ตรวจสอบถนนและระดับน้ำก่อนออกเดินทางด้วยนะครับ ตามพี่สุดยอดว่าครับ เบิกเงินเดือนกันได้เลยครับ หาค่าหนางค่าเหนียวหลามกลับบ้านครับ ภาววนาอย่าให้ฝนอยู่ถึงสงกรานต์แล้วกันครับ วางโปรแกรมเดินบ่อนวัวไว้เดี๋ยวเหมงอีก
 โดย... บ่าว
31 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณๆ333 ข้อมูลมากมายเกาะติดฟอร์มการชนการซ้อมแบบหายใจรดต้นคอ..ขอบคุณครับ
 โดย... สุดยอด
31 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอดูคลิบลังสาดเพรชชูชัยกับแดงฟ้าผ่าแบบเต็มๆๆหน่อยนะครับ
 โดย... เบลบอย
31 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่สุดยอด แดงวีโก้ ...แพ้หลังเขาพนมจริงแหละ......เสียตัว...เสียยอดมากเกิน....แพ้โป้งเดียว...ชนวันเดียวไอ้โกงโค้งชนะกลางปีที่แล้ว
 โดย... กรืม
30 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่สุดยอด แดงวีโก้ ..ถ้าชนน่าจะเด็ดหวาเพื่อนทั้งวัน....เพราะได้ข่าวว่าหรอกชัดเด็กคู่ชนวัวแถวบ้านผมเอง....แต่เห็นนายหัวสงว่าเขาอีถอน....
 โดย... กริม
30 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดุกด้างเก่งนำชัย(หนูนุ้ย)นายแฟบ ชะอวด สนามซ้อมโคหินเหล็กไฟ ชน นิลราวเงิน คู่นี้นิลแพ้ใหม่แพ้38นาที ดุกด้างเก่งนำชัยมันชนะน้องของนิลราวเงินที่จุฬาพร ดุกด้างถ้าชนะไม่เกิน20 ถ้าหลังจาก20ผมว่าไม่รอด ดุกด้างเก่งนำชัยตอนติดคู่แล้ววางกับแดงปานทองได้25 นาที แดงปานทองมันชนะนิลราวเงินมาที่เสาธง
 โดย... 333
30 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณสุดยอด แดงวีโก้ วัวบ่อนทุ่งโพธิ์ชน9หัว แพ้2หัว ใจมากสุดๆ แพ้โผงหัว8 ไม่มีทางเป็นไปได้เลยแพ้โผงวัวเป็นต่อ10/4 วัวตัวนี้ด้นมากยิกไม่ได้เลย วางยาวเลย วัวบ่อนอะบ่อนว่าแพ้ก็ต้องแพ้ลำบากเป็นวัวบ่อน ต่อเช้าถ้าสมบรูณ์ตัวเท่ากันเอาชนะมันยาก
 โดย... 333
30 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่าไอ้เก้าทัพไม่เอามากกว่ากับไอ้โซล่า
 โดย... กัน
30 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมอยากแลคลิบคุณหมานัยเหมือนกันครับ..นานๆได้แลวัวทอข้างอาชีพสักที..ประเภททอนับ..ทอน๊อค..ไล่ต้นเข้ารั้วให้เพื่อนตกใจ..เห็นเคยมีตัวหนึ่งแถวสงขลา..แดงเสือน้อยจอมซน..แต่ตอนนี้แพ้เสียแล้ว
 โดย... สุดยอด
30 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    จุฬาภรณ์ต่อเช้า31/3/51..ผมชอบ..ลังสาดสามารถใหม่(อ้ายแหวนดง)น้องบอม บ้านควนน้องฟ้าเคยชนะที่นี่แล้ว29/10/53 และชอบ.. ดุกด้างเก่งนำชัย(หนูนุ้ย)นายแฟบ สนามซ้อมโคหินเหล็กไฟเดิมน่าจะเป็นวัวชะอวดเคยชนะที่นี่แล้ว28/9/53..และชอบ ขาวโชคนำชัยขวัญใจผู้การแป้น (นักเลงโต) นายโชค บ้านท่าเจริญ ทุ่งสง ..พี่น้องที่จะไปเบิกเงินเดือนที่นี่..สาขาจุฬาภรณ์..ขอให้ท่านโชคดีมีชัยครับ..
 โดย... สุดยอด
30 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามจุฬาภรณ์วันนี้..30/3/54..วัวชนต่อไปนี้ชนะไหมครับ..แดงชัยประกายเพชร นายสมพงศ์ บ้านท่าศาลา / ดุกด้างดาราเพชรเมืองใต้นายสุวิทย์ บ้านหัวถนน ค่าย ฎ.การโยธา /แดงงามเจ้าปัญญายอดมีชัย นายปู บ้านควนโดน บ้านนาโหรง /โหนดช.ห้าหนูบุญชูชัย(กระทิงทอง) นายนาม บ้านควนวัดใหม่
 โดย... สุดยอด
30 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามคุณตองสาม333ครับ..แดงจงรักษ์หรือแดงวีโก้เพื่อนผมบอกว่าเคยแพ้ไอ้หลังขาวเขาพนมที่สนามตัวเองทุ่งโพธิ์เมื่อ27/6/53 จริงเท็จประการใดครับ
 โดย... สุดยอด
30 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณรักบ้านเกิด 555 ถ้าใหญ่แม็ค หมายถึงที่ชื่อปรีชา สีขาว แล้วล่ะก็ น่าว่าทำท่าอิพบคนกันเองแล้วล่าว ถ้าเป็นคนนั้น..ตอนนี้ยังเป็นผู้ใหญ่อยู่เหลย ยังไม่ได้เป็นกำนันที ผมเรียกใหญ่พูน 555 พึ่งโทรไปหาเมื่อสองวันก่อน เห็นว่าตอนนี้ติดเกาะ เข้า-ออก บ้านถูกนั่งเรือแล้ว ส่วนโกด้วงก็น่าว่ายังเมาเหล้าขาวเหมๆอยู่แถวนั้นแหละ แล้วคุณรักบ้านเกิดชื่อไหรครับ เผื่อผมรู้จัก
 โดย... มารุต
30 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณมารุตรู้จัก ผู้ใหญ่แม็คหม้าย ปัจจุบันน่าจะเป็นกำนันแม็คแล้วตำบลบ้านเนิน เป็นน้าผมครับ แล้วน้าด้วงนักเลงวัวชนเก่าผมก็รู้จักครับ
 โดย... รักบ้านเกิด
30 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    31ทุ่งโพธิ์ทีเด็ดแดงวีโก้ นายศรีพัฒน์ บ่อนทุ่งโพธิ์
 โดย... 333
30 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เด็กบ้านๆ ......................... ออครับ..................ผู้รู้ช่วยบอกหน่อย
 โดย... โอม กระบี่
30 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โอม กระบี่ คุณไม่รู้เรื่องหมาในจริง
 โดย... เด็กบ้านๆ
30 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครอยากรู้ประวัติหมาในถามผม เพราะเป็นวัวพี่ชายผมเอง แน่นอน ชัดเจน
 โดย... เด็กบ้านๆ
30 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702