๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246    หน้าถัดไป >

    ***สนามชนโคทุ่งสง(เขาปรีดี) วันอาทิตย์ 22-5-54*** /รอบที่1/ 1.ลางสาดพเนจร นายดอน บ.ใต้ ชน นิลบุญรอด นายพัว บ.หาร 2.ลางสาดปาฏิหารย์ นายเจ็ก บ.นาหนองยาง ชน นิลสิงห์ชาวเขา นายสวัสดิ์ บ.นิคมเขาขาว 3.ลังสาดเด่นเหนือ(ไอ้ลาว) นายลูกหมา นิคมเขาขาว ชน ดุกด้างงามทวีทรัพย์ นายเพ็ง บ.กำแพงเขา 4.นิลทองทรัพย์โชคนำชัย ด.ญ.นกยูง ค่ายโคเพชรกะปาง ชน ลัดดาเจ้าจอมยุทธ(ลูกเทวดา) นายโจ้ บ.ทุ่งใหญ่ //รอบที่2// 1.ดุกด้างเพชรพญาโค นายปืน บ.นาเขลียง ชน ลันดาลายสิงห์โต นายบ่าว บ.ทุ่งใหญ่ 2.โหนดสามสี นายสมโชค บ.สวนลุ่ม ชน โหนดเพชรมงคลยอดพิชิต ด.ช.เมฆ บ.เขาวิเศษ 3.แดงแสงอาทิตย์ นายบ่าว บ.คลองฉนวน ชน ลังสาดสิงโตทอง ดช.แม็ท บ.เกาะโพธิ์ 4.โหนดงามเพชรณรงค์ชัย(สิงโตทอง) นายณรงค์ บ.ไสใหญ่ ชน ขาวหยกเพชรพยายม ด.ช.ภู บ.โคกทราย ///รอบพิเศษสุด///1.ดุกด้างแซมมงคลชัย(เสือขาว) นายโกฮั้ง บ.นาบด ชน โหนดพญาเขาไฟ นายชัยยุทธ บ.มะปรางงาม 2.ดุกด้างสิงโตทอง(กรงเหล็กลูกพ่อ) นายเสริฐ บ.ใต้ ชน แดงมังกรไฟ นายโอเค บ.ซอย1***
 โดย... FNPTC
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ***สนามชนโคทุ่งสง(เขาปรีดี) วันจันทร์ 23 -5-54*** /รอบที่1/ 1.นิลพยัคฆ์คมสิน(น้ำแข็ง) นายสมมุ่ง บ.ต้นสำโรง ชน ดุกด้างโชคนำชัย นายชัย บ.นาเหนือ 2.นิลธนกฤต นายเลน บ.นาเหนือ ชน ลังสาดเสือเผด็จศึก(ตาล่อ) นายเดีย บ.เขาปรีดี 3.แดงขุนศึกเพชรดาราบัญชาชัย นายเกษม บ.ทะเลหอย ชน ดุกด้างยอดบัณฑิต ดช.รอยด์ บ.กรุงหยัน 4.โหนดองครักษ์พิทักษ์ทรัพย์เพชรนำชัย เจ้ปิง บ.ชัยมนตรี ชน แดงอัศวินสีส้ม(ฮอลแลนด์) ด.ช.ก้า บ.ชุมทางทุ่งสง //รอบที่2// 1.ลางสาดหากันจนเจอน่ะคะ นายตู่ บ.นาเหนือ ชน โหนดขุนพิทักษ์(ไอ้ปาน) นายโอ๊ต บ.เขาขาว 2.นิลแซมพยัคฆ์วันเวย์ นายยูโร บ.ทุ่งสง ชน ดุกด้างเพชรนำชัย นายเบียร์ บ.มะปรางงาม 3.ดุกด้างเพชรสี่หนึ่ง นายเปีย บ.ค่ายเพชรสี่หนึ่ง ชน ขาวลูกเซียน น้องเซียน บ.สามแยกปี้ กรุงหยัน 4.นิลงามยอดกตัญญู(ลูกหมี) น้องออย บ.นาตลิ่งซอง ชน ลังสาดพยัคฆ์ไข่นุ้ย(ลูกกระโปก) นายจ้ง บ.บ่อช้าง/ทุ่งใหญ่ ///รอบพิเศษสุด///1.โคลังสาดธันวา(สามเขา) ด.ช.จีรวัฒน์ พัทลุง ชน ดุกด้างสร้อยเพชร นายติ๋ม บ.ลานสกา 2.โหนดหลังขาวเจ้าสำราญ(ศรีวิชัย) นายบ่าว กระบี่ ชน โหนดประกายเพชร(ไอ้ลุ้ง) นายหมก บ.ชุมทางทุ่งสง*****
 โดย... FNPTC
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึง ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ผมไม่เกี่ยวไหรครับแต่ก็ในเมื่อคุณเห็นแล้วทนไม่ได้ มันก็เหมือนกันคนอื่นนั่นแหละที่ทนไม่ได้ แต่เค้าก็คงไม่แสดงความ ต่ำออกมาโดยการใช้ถ้อยคำแบบนั้นมันไม่สะใจหรอกครับ การระบายกับคีร์บอดมันไม่สะใจหรอกคุณ และผมก็ไม่อยากมาโต้เถียงกับคุณครับ เพราะว่าคุณกับ เขาเศษก็คนเดียวกันอยู่แล้วครับ
 โดย... ICT
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงพี่ตนคอน ขอบคุณที่พี่โทรมาพูดคุยด้วยครับ ดีใจมากครับผม และก็ยินดีที่ได้รู้จักครับครับพี่วันไหนพี่มาเที่ยวที่ผม จะพาไปแลวัวทีมโกนงค์ครับผม ไปแลไอ้แมงสาบตอนแก่แล้วด้วยครับหรือพี่จะเข้าไปดูรูปพลางๆก่อนก็ได้ครับ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.114888675252617.20349.100001944566932
 โดย... คนรักวัวชน ( บารมี ) สุราษฎร์
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ใครได้ไปชม คู่ดอเพชรนำชัย กับ หลังขาวปานสิงห์ ช่วยรายงานผลด้วยครับ
 โดย...
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึง โอมกระบี่ หรือแดงงามเพชรฆาตเกียรติขนส่ง ครับ
 โดย... บอล กระบี่
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอขอบคุณทุกความสนใจครับ สำหรับเว็บน้องใหม่ WWW.ชนวัว.COM ช่วยกันสร้างสิ่งดีๆ นะครับ โดยพื้นฐานผมชอบถ่ายภาพนิ่งแนวแอคชั่นอยู่แล้ว ใครชื่นชอบแอ๊คชั่นวัวชนสวยๆ จะก๊อปปี้ภาพไปใช้เชิญเลยครับ มีอัพภาพใหม่ๆ ให้ดูกันทุกวัน
 โดย... เผดิม จันลือชัย โทร.075-4241547
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่นิลดอกเพชรนำชัยกับหลังขาวปานสิงห์ หลังขาวไม่ได้ถอนครับ หลังขาวปานสิงห์ชนแน่นอนครับผมรับรอง ถ้าวัวสมบูรณ์น่ารองครับ
 โดย...
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมสากลัวเวปของอ.เผดิมอีเดือดเป็นไฟหล่าวนิถ้ามีโบ๋เเถวนี้ตามไป
 โดย...
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    มึงโม้ให้เต็มที่ไปเลยไอเปรตเขาเศษ อย่าตามไปรังควานเพื่อนๆที่เวปนู้นนะ
 โดย...
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอเขาเศษเเละทีมงานอยุ่เวปนี้ไปเลยไม่ต้องตามไปเวปชนวัว ของอ.เผดิม
 โดย...
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณอาจารย์เผดิมมากครับ ที่นำสิ่งดี ๆ มาให้คนรักวัว ได้เข้าไปศึกษาหาความรู้กัน เป็นคุณูปการ มาก ๆ ครับ สำหรับคนรักวัวชน ขอขอบคุณอาจารย์เผดิมด้วยครับ ผมสมัครเป็นสมาชิกแล้วครับ
 โดย... ฅนคอน
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ยินดีด้วยกับข่าวดีจาก อ.เผดิมครับ ตรงประเด็นเรื่องความเคลื่อนไหวเรื่องวัวชนเลยครับ มีรายการแข่งขันชนวัว..แล้วพี่น้องแฟนๆเข้ามาก็วิจารณ์แสดงทัศนะให้ข้อมูลประกอบการชมและเล่น ทั้งเห็นด้วย..เห็นต่างก็แล้วแตมีประโยชน์ทั้งนั้น..แล้วมีผลการชนโพสให้ทราบกัน แต่ละสนามครับ..เดี๋ยวนี้วัวชนปักษ์ใต้บ้านเรามีแนวโน้มจะบูมมากๆ..มีผู้สนใจเลี้ยงกันมาก..เปรียบวัวแต่ละรอบมีเจ้าของวัวมาเคียงกันหลายสิบคู่ เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ชนติดต่อกันมากกว่า1วัน เฉพาะอย่างยิ่ง ท่ามิหรำขณะนี้เปรียบประกบคู่ได้มาก..ชน4วัน5วันก็มีครับ..ผมขอแสดงความยินดีอีกครั้งสำหรับเว็ปแห่งใหม่..แล้วจะเข้าไปเยือนครับ..ผมมีรู้สึกดีและคลายเครียดทุกครั้งที่ได้อ่านเรื่องราววัวชน และได้ดูรูปวัวชนงามๆ..แลแล้วบายใจจังเลย สันทนาการและผ่อนคลายครับ..ขอให้โชคดีนะครับ
 โดย... สุดยอด
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สวดโยดดเลยอ.เผดิม
 โดย...
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรียนผู้สนใจเรื่องวัวชนทราบ ขณะนี้ผมได้จัดทำเว็บ WWW ชนวัว .COM ขึ้นมา มีข้อมูลและรายงานผลการชน ตลอดถึงโปรแกรมการชน รูปประกอบมากมาย ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ เสร็จแล้วบางส่วน สนใจเข้าไปดูได้นะครับ ตั่งใจจะอัฟเดสข้อมูลรายวัน
 โดย... เผดิม จันลือชัย โทร.075-4241547
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    มีพี่น้องเรา มนต์พระมาแผ่เมตตาแล้ว จบกันได้แล้วนะครับ อะไรที่ผ่านไป ก็ให้ผ่านไปเลย อย่าได้เก็บผูกใจเจ็บกันอีก คิดแต่สิ่งดี ๆ หาความรู้เรื่องวัวชนกันต่อดีว่าครับพี่น้อง จะได้สบายใจกัน
 โดย... สะทิงพระ
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ อัพพะยาปัชฌา โหนตุ อะนีฆา โหนตุ สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
 โดย... จบกันได้แล้วพี่น้องทุกท่าน
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนับสนุน คุณมังคุด เมืองลุง เพราะคุณก็ว่า เขาเศษ ไว้เยอะเหมือนกัน เป็นไปตามสัจธรรม ที่เขาบอกไว้ ว่าเราขี้เหม็นไม่เป็นไร แต่ถ้าคนอื่นขี้เหม็นเป็นสิ่งผิด 2 มาตรฐานหรือไม่ คนมีความรู้ ตัดสินใจได้ครับ
 โดย...
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    และขอโทดชาวตรัง แททนทุกคนไว้ ณ.ที่นี้ด้วยคับ ก้อถูกของเด็กตรังคับ นี้เวปของจ.ตรัง เวปนี้เค้าเพื่อให้คนภายนอกได้รู้จัก จ.ตรังมากขึ้น ( ขอโทด ชาวตรังอีกครั้งไม่น่ามาเกิด ปัญหากับเรื่องแค่นี้เลย )
 โดย... มังคุด เมืองลุง
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ทำไมต่อเช้าสนามท่ามิหรำ คู่เงินล้าน ระหว่างโหนดหลังขาวปานสิงห์ นางวรรณา บ้านหาดใหญ่ ชน นิลงามดอกเพชรนำชัย นายถาวร บ้านระโนด ทำไมข่าวคราวเงียบเหงาจัง ไม่มีข่าวสารจากพี่น้องคนรักวัวชนเลย พี่น้องช่วยรายงานข่าวสารกันบ้าง เพื่อเป็นเข็มทิศ หาเบี้ยกันหล่าวครับ ขอบคุณครับ
 โดย... โค
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ๆๆทุกคนคับ.. ถ้าปัญหานี้ยังไม่จบ @ ผมว่าผมจะทำเวป PANTOW.วัวชนซึ่งสามารถอัพโหลดรูปลงได้ด้วย และแลกเปลี่ยนข้อมุ,ล เรื่องวัวชนกัน เพื่อเหนหน้าเหนตา ได้ทักทายกันมั้ง เวลาเจอกันที่บ่อน@ มิตรภาพ ย่อมอยู่เหนือการ แพ้+ชนะ
 โดย... มังคุด เมืองลุง
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ทุกคนครับหยุดสักทีเถอะ คิดถึงคนที่เค้าไม่รู้เรื่องบ้าง อย่าทำให้เวปตรังเสื่อมเสียอีกเลย
 โดย... เด็กตรัง
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงไอ้หน้าหี ICT แล้วมึงเกี่ยวอะไรด้วย ก็เอาหัวดอของกูที่ยาวและใหญ่ไปเย็ดหีแม่มึงหรือไอ้สัตว์ สงสัยแม่มึงคงชอบสิท่า ที่หีแม่มึงได้กินหัวดอของกู บอกแม่มึงด้วยถ้าอยากดูดหัวดอ หรืออยากให้กูเย็ดหีอีกเมื่อไหร่ ก็บอกมา พ่อของมึงสู้ก็ไม่ได้หรอก เรื่องเย็ดแม่มึง กูอึด กูทน นานมาก แม่มึงเสียเม็ดแตดมาก ๆกูจะบอกไว้
 โดย... ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อย่าด่ากันหล่าวต๊ะ
 โดย...
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบไอ้เหี้ยที่ไม่ออกนาม คุณคนละคนกับ เขาเศษเว้ย ไอ้สัตว์ มึงมองตัวเองก่อนต๊ะ เย็ดหีแม่มึง
 โดย... ดอกอัจฉริยะ
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอเปรตเขาเศษมาทำเวปเค้าปั่นป่วนหมด
 โดย...
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ตัวที่ลงชื่อ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง นี่ก็ปากเหมือนคนหญิง แล้วไม่ช่ายใครว่าไหร่คนตรังที คุณอย่าจุดประกายล่าวตะ
 โดย... ICT
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมนึกว่า เรื่องนี้จบกันแล้ว พอได้แล้วคับ ให้เดกรุ่นน้องๆๆที่รักวัวชน ได้เค้ามาถามผู้รู้เหรอ เค้าอยากรู้เรื่องอารัยเกี่ยวกับวัวชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเหนกัน ไม่ช่าย มาด่ากันในเวปนะคับ ..และเขาเศษเค้ารู้กันเหม็ดแล้วว่าไอ้ดอกเก่ง เติ้น กะพาไปเคียงที่บ่อนและ และใครที่อยากจะชนกับไอ้ดอกอัจ ก้อจูงไปเคียงกันเลยนิ พพอใจเรียกราคากันเลย และไปชนกัน ในบ่อนดีว้าผม ว่านะ..... พอดีในเวป..ไม่มี พื้นที่ให้วัวชนกันนะคับ ...
 โดย... มังคุด เมืองลุง
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คนที่ลงชื่อว่าดอกอัจริยะก้อมึงนั่นเเหละไอเขาเศษ คนเดียวกันเเน่ๆมาเเก้ตัวให้กันไอควาย
 โดย...
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถ้ายังรบกันพันนี้ปิดเว็ปไปเลยดีกว่าคับพี่น้อง โตๆกันแล้วและก็มีการศึกษากันทั้งนั้น
 โดย... ตน2เล
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สองวันแล้วผมไม่เข้ามา นึกว่าเงียบไปแล้ว .... ยังเหมือนเดิมล่าว ผมว่าหยุดกันได้แล้วครับผม เอาให้ไอ้ดอกติดคู่ใหม่แล้วค่อยมาวิเคราะห์กันล่าวครับ
 โดย... คนรักวัวชน ( บารมี ) สุราษฎร์
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณไม่ออกนาม ก็เห็นคนด่าแม่ออกอากาศ ว่าคุณเขาเศษ คุณกลับไปอ่านได้ ว่าใครด่าใครก่อน ใครเริ่มต้นก่อน ย้อนกลับไปอ่านได้ครับ ผมถึงบอกไง ถ้าใครเห็นว่าเขาเศษโอ้รส ก็ดึงเชือกวัวตัวเองไปชนกับดอกอัจฉริยะได้เลย อย่ามาด่ากันในเว็ปนี้หล่าว สุภาพบุรุษกันทั้งนั้น หรือว่าใครเป็นอีแอบอยู่หน้าเว็ป ก็บอกให้พี่น้องวัวชนได้รับรู้กัน
 โดย... ดอกอัจฉริยะ
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ต้นเหตุคือใครน่าจะรู้ตัวนะ หยุดสักทีเถิด
 โดย...
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    งั้นก็พรุ่งนี้คู่ไอดอกเพชรนำชัยกับหลังขาวก็ไม่ชนแล้วได้ไม่ต้องไป
 โดย... ...
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุนบ้าราบ้าหวาไอหมาเย็ดแม่มึงโทรมาหากุดิไอควายเย็ดแม่สงสารพ่อแม่มึงวะอุสาเอากันแต่ลูกกลับเป็นตุ๊ดไอควายไม่สู้นิว้าว่าทำไมมีวัวของไม่ดังเพราะว่าเจ้าของตุ๊ดไอสะวะเย็ดแม่ไปตายโหงสะเหอะมึงอ่ะมึงอิจฉากุเหรอที่กูเล่นชนะแล้วหมาเบ็ดแม่อย่างมึงถึงไม่ได้ไปถ้ามึงแน่จิงมึงมาเลยไอควายแต่อย่างมึงอะไอใจตุ๊ดแล้วอย่ามาสะเออะคุยกับนักเลงวัวชนเลยไอเหี้ยมึงนั่นเละที่ต้องไปไอควาย
 โดย... เขาเศษ
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เห็นว่าหลังขาวถอนใอ้ดอก
 โดย...
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอร้องน้องๆหลานๆนะครับอย่าใช้คำหยาบเลย เวปมาสเตอร์เขาดูอยู่อย่าให้บอร์ดนี้ต้องปิดลงเดี๋ยวพวกเราทั้งหมดก็ไม่มีที่อยู่ที่แลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องวัวชนกันนะครับ ใครจะโม้โอรสให้ถึงหวันก็ไม่เป็นไรพี่น้าๆไม่ถือสาแต่การใช้ถ้อยคำหยาบคายมันไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับ ขอร้องนะครับ
 โดย...
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึง ไอ้คุณบ้า....เราบ้าหวา กูว่าแม่มึง คงถูกหัวดอวัวชนยาว ๆ แยงถึงมดลูกแน่ มึงถึงด้น แต่ในเว็ป น้ำว่าวพ่อมึง คงไม่ได้เข้าในรูหีแม่มึงเลย มึงถึงเป็นอีแอบอยู่แต่หน้าคอม ถ้ามึงแน่จริงไอ้เหี้ย มึงดึงจมูกวัวของมึงมาชนกับดอกอัจฉริยะเลย จะได้ไม่ได้รบกวนพี่น้องชาวเว็ป ให้เขาต้องปวดหัวกับอีแอบแบบมึง เขาเศษ ก็ให้เบอร์โทรไว้แล้ว มึงโทรเลย จะช้าอยู่ใย นัดวัวชนกันเลย มึงแน่หรือป่าว กูเบื่อจังแล้ว เข้ามาในเว็ป ก็มีแต่ด่าแม่กัน กูก็อยู่ตรัง อย่ามาเหมารวมว่าคนตรัง เป็นแบบนั้น
 โดย... ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรื่องนี้จะจบเมื่อไหร่ ใครรู้ช่วยตอบทีครับ
 โดย...
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ทุนสิบล้านราคาลึกพรือ แค่มึงต่อมาได้เท่านั้นฮึไอ้เขาเศษโม้เกินจิงมึงแล้วยังไม่ยอมหยุด ไอ้เย็ดแม่ แล้วยังมาด่าแม่เพื่อนล่าว มึงช่วยออกไปให้พ้นจากนี้ทีไป ไอ้หมาเย็ดรูหีแม่มึง....กูก่าเป็น ด่าเหมือนมึง ไอ้หัวดอทำหรอย....ไอ้เย็ดแม่
 โดย... คุณบ้า....เราบ้าหวา
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตกลงคู่ไอ้ดอกกับหลังขาว ตัวใหนถอนกันแน่ครับ ขอผู้รู้จริงยืนยันอีกครั้งครับ
 โดย...
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ท่าหรำ 19 พค.จะไปดูแดงเพชรรุ่งโรจน์ชนคู่เอกรอบสอง ของทีมงานจ่านุ้ย ชนะมาครั้งเดียวคับ ประเภทขึ้น แทง ครบเครื่องคับ เจ้าของคงมั่นใจเพราะชนครั้งที่สองเดิมพันกันข้างละสามแสน คู่ชนขนดุกด้างไม่รู้ชนพันพรือมั่ง ชาวเว็ปเชคประวัติให้ด้วยคับเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับพรุ่งนี้
 โดย... บ่าวนิ
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลมีลาภเป็นตัวถอนครับ ไม่ใช่คู่ชนถอนกรุณาไห้ความกระจ่างกับเพื่อนๆชาวเวป บอกเขาด้วยว่ากลัวแพ้ไม่ต้องอายครับ คนกระบี่ต้องจริงใจซิครับ ไม่ใช่ว่าตัวเก่งจะใด้กินมัดจำเสมอไป ผมบอกไห้ก็ได้ ลักหนีกลางคืนเลยครับพี่น้อง
 โดย... AEK กระบี่
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลดอกเพชรนำชัยถอนแล้วเพราะว่ากลัวแพ้คับ
 โดย... ...
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อย่าประมาทนะ หลังขาวปานสิงห์ ก็ไม่ธรรมดา ของเล่นมีความเสี่ยงสูง วัดดวงครับ
 โดย...
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณวินครับ..ท่าหรำ19/5954 พี่ออกตัวก่อนว่า มีแต่วัวที่บันทึกไว้แต่ไม่เคยเห็นด้วยตัวเองที่เลยไม่กล้าให้เด็ดครับ..แต่ที่ชอบและอนยากเล่นก็คือ นิลดอกเพชรนำชัยครับผมชนคู่เงินล้านครับ..
 โดย... สุดยอด
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดยอดนำพลคู่ชนถอนคับ พี่สุดยอด พอดีคู่ชนไปเกิดอบัติเหตุก่อนคับ พี่สุดยอดถ้าไปแลวัวท่าหรำมีลุงคนหนึ่งแก่รับฝากรถอยู่หน้าบอน แก่ให้แม่นมาก ลองไปสืบหาได้นะเพื่อเป็นข้อมูล แกจะบันทึกข้อมูลวัวไว้มาก แต่แก่ไม่ได้เล่นเพียงแต่ชอบ ผมกลับบ้านก็ได้ค่ารถจากลุงประจำ
 โดย... พัทลุง
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามพี่น้องแฟนวัวชนครับ..โหนดสายฟ้าบ้านสุราษฎร์ธานีตัวที่จะชนกับ แดงแสงตะวัน บ้านปัตตานีที่ท่ามิหรำ21/5/54 นี้เป็นตัวเดียวกับที่ชื่อโหนดสายฟ้า(ไอ้คมแฝก)นายรมณ์บ้านแสงอรุณคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ใช่ไหมครับ..วานน้องเบิ้มสุราษฎร์ช่วยเช็คให้ทีครับ
 โดย... สุดยอด
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่มีลาภถอนไม่ได้ชนกันจ้า
 โดย...
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงพี่หนุ่มยะลาครับไอ้หัวรกไปเคียงแน่ที่สนามท่ามิหรำรอบหน้าครับล้านเปอร์เซ้นพี่บ่าวเหอถ้าตัวไหนสนใจก็เอามาเคียงกันได้ครับเพราะเคียงวัวไม่ได้ไปถึงพาวัวไปชนครับและอีกอย่างก็ไม่ต้องเสียเบี้ยครับถ้าเคียงกันไม่เอาก็ไม่มีใครมาบังคับเราครับส่วนโหนดมีนาทีทองล฿กไอ้แซมแพ้ครับเคียงขาดตัวขาดเขาเมื่อนเดิมหลาวทีมไอ้หูร้ายเอาครับไปแล้วครับถ้าหน่มยะลามาพัทลุงต่อใดอยากลืมบอกนะครับตอนนี้ผมกำลังเก็บสะสมลูกไอ้กิ่งทองครับตอนนี้มีอยู่4ตัวครับ
 โดย... ฅนลุง
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ คุณทีมงานครับ สำหรับข้อมมูลที่มีประโยชน์สนามนาหม่อม และสิงหนคร..ใกล้ๆวันชนช่วยมาเสริมข้อมูลตัวน่าเล่นเพิ่มเติมด้วยครับ
 โดย... สุดยอด
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามพี่สุดยอดท่ามีหรำวันที่ 19/05/54 มีตัวไหนน่าเล่นบ้างคับว่าจะไปเที่ยวสักหีด
 โดย... วิน
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอถามพี่ๆๆหน่อยนะคับนิลมีลาภที่หางด้วนชนที่นครชนะไหมไม่เห็นรายงานผมเลย
 โดย... ...
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    นั่นแหละ จะด่า จะทะเลาะกันทำไม ถ้าคิดเห็นไม่ตรงกัน ก็จูงหมูกวัวตัวเอง ไปชนกับดอกอัจฉริยะเลย จะเดิมพันสักกี่ล้าน ก็ทำสัญญากันให้เรียบร้อย จะดีกว่าไหมครับ ที่จะมาด่า มาทะเลาะกัน ให้พี่น้องวัวชน ที่ไม่รู้เรื่อง ต้องเจ็บหัวไปด้วย ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
 โดย... ท่าหลา
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอยืมคำถามของคุณ เด็กหลัง มวล. ครับ **** ขอสอบถามผู้รู้และมิตรรักแฟนวัวหน่อยนะครับ พอดีเพิ่งไปเจอมามีลูกวัวสายเลือดดีอยู่ตัวหนึ่งแต่มันมีขวัญที่แปลกมากคือ ขวัญหน้าจะเป็นขวัญคู่ (สองขวัญอยู่ชิดกันเลย) ตำแหน่งของขวัญก็อยู่สูงด้วย และยังมีขวัญทูลปลูก(ขวัญระหว่างเขา)อีกขวัญหนึ่ง ซึ่งลักษณะขวัญแบบนี้ไม่ค่อบพบบ่อยนัก อยากถามผู้รู้หน่อยนะครับว่าถ้าวัวมีขวัญลักษณะแบบนี้จะใช้ได้ไหม ถ้าใช้ได้จะชนราคาได้ป่าว *** ส่วนของผมที่ไปเจอมาก็คือลูกวัวที่ฝันข้างหลัง(ขวัญจำใจ)ไม่มี จากขวัญคอต่อไปจนถึงปลายหางไม่มีขวัญเลยครับเลยไม่รู้ว่าอิทำเป็นวัวชนได้หรือไม่ หรือว่ามีข้อเสียข้อดีอย่างไร รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยนะครับทั้ง 2 คำถามครับ ไว้เป็นความรู้ครับ ขอบคุณครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดครับ ลังสาดขุนพล จิ๋ว ของนาย เผิน ตัวที ถอน ลายบริษุท จอมเซียน ครับ ผม ตัว นี้เช็ดล้าง ราคาแพงแน่ แต่ก็น่า ต่อครับ ผม ใบ ปลิว ไม่มีครับ ให้เพื่อน เสียแล้ว
 โดย... ทีมงาน
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณทีมงานครับ ขุพลจิ๋วที่ว่าชนสิงหนคร30นี้ ลงชื่อเ๖มๆให้สักหีดครับ ลังสาดหรือ แดงขุนพลจิ๋วครับ..ถ้าไม่รบกวนแรง ขอโปรแกรมด้วยจักขอบคุณมากคับ
 โดย... สุดยอด
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    มาช่วยวิจารณ์กันดีกว่านะครับ ทุ่งขมิ้น ไปเล่น ไอ้ดำน้อย นะครับ ลูกไอ้ดำนิล ตัวนี้เก่งเหมือน พ่อมันเลย ที่ สิงหนคร ไปเล่นไอ้ขุนพลจิ้ว สักตัว ครับ ชนวันที่30 ตัวนี้ก็ ของจิงครับ ด้วยความจิงใจ
 โดย... ทีมงาน
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมคนกลางนะครับ ผมอยากสรุปนะครับ จะได้คุยเรื่องวัวกันต่อนะ ผมขอ ให้สมาชิกทุกคนที่ว่า คุณเขาเศษนะ หยุด ให้หมดเลยนะครับหยุดพูดหยุดตอแยแก สักทีคนที่อยู่ในเวปนี้ใจนักเลงเพนะผมว่า ว่าใช่นิสัยตอแย พูดซ้ำเหมือนผู้หญิงนะครับ(อันนี้ถ้าผมพูดแรงผมขอโทษด้วยไม่ได้ตั้งใจ) หยุดคำพูดของตัวเราก่อน ก่อนจะให้คนอื่นหยุดพูด คนว่าคุรเขาเศษตั้งหลายคน แต่แกเวลาแกพูด แกพูดคนเดียว ถ้าทุกคนหยุดตอแยแก ผมว่าแกก็คงไม่ มาว่าคนอื่นหรอกครับ
 โดย... ทีมงาน
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามท่ามิหรำวันนี้18/5/54 ชอบ..ลังสาดงามยอดนำพลนายเอียดบ้านดอนเค็จ ชนไม่ออกแรง ไปหลังชอบให้เพื่อนบุก ไม่กลัวข้างชนะท่ามิหรำ21/3/52 และชอบ โหนดตาหวานทรมานใจสาวบ้านสวนนายโชติ และ ลังสาดมังกรทองขวัญใจห5พี่น้องหัวทีถ้าทอเอาข้างไม่ได้ก็เล่นโหนดหลังขาว5ยอดเพชรไชยาครับพี่น้อง..โชคดีมีชัย ขอให้แฟนๆวัวชนที่ไปแลท่าหรำ ช่วยรายงานผลการชนด้วยครับ
 โดย... สุดยอด
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใช่แล้วถึงคุณไม่ออกนามพูดถูกแล้วถ้าใครไม่พอใจก็โทรมาด่าแม่ผมดิถ้าดว่าผมเด็กก็โทรมาดิอย่ามาบาดลวกในเว็บด่าแม่เพื่อนในเว็บนี้เหรอวะนักเลงถุยสถุนทั้งเพนักเลงเขาเป็นแบบนี้เหรอวะถ้าใครไม่พอใจโทรมาเลยดิเบอร์ก็ให้ไว้แล้วหรือว่าพวกสถุนเป็นพวกไมสู้คนปากดีแต่ในเว็บ
 โดย... เขาเศษ
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครก็ตาม ที่คิดว่าสามารถจะชนกับดอกอัจฉริยะได้ ก็นัดเคียง นัดชนกันเลย เร็วได้ยิ่งดี เดิมพันกันให้หลายล้านหน่อย จะได้เป็นคู่วัวชนประวัติศาสตร์
 โดย...
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอนนี้สนามท่าหรำ ความเคลื่อนไหวเป็นไงบ้างครับ คู่ลายน้ำตกราคายังไงครับ
 โดย... บ่าว
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เห็นเหมือนกัน เจ็บหัวจังแล้ว ตั้งแต่ติดคู่ยังไม่ชน ชนแล้วชนะแล้วก้ยังไม่เสร็จ
 โดย...
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เอาใครก็ตามที่ ข้องใจ คุณเขาเศษ โทรไปคุยกันด้วย จะได้เข้าใจกัน เว็ปตรังโซน จะได้สงบสักที ทะเลาะ หรือด่าแม่กันมาหลายวันแล้ว พี่น้องทั้งหลาย เจ็บหัวกันจังเลย รีบ ๆ เคลียร์กันต๊ะ จะได้หาความรู้เรื่องวัวชนกันหล่าว มันจะได้จบ ๆ สักที
 โดย...
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดุกด้างเพชรพันล้านเอาจิงม้ายเดี๋ยวพาเคียงจิงขอเบอร์คุนที...........ไม่อยากให้พวกสะวะเสือกมีแต่ควายไม่รู้เรื่องแล้วเสือกไม่รู้เคยไปบ่อนวัวไหมพวกสะวะแล้วมาปากดีในเว็บ
 โดย... เขาเศษ
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอบัดสบมึงเล่นวัวเป็นไหมวะไอบาดลวกที่ได้มา3-4แสนเย็ดแม่วัวเป็นต่อเท่าไรถ้ามึงไม่ไปแล้วอย่าปากหมาได้บาดลวกที่ได้3-4แสนมันเป็นต่อเยอะนะไอควายถ้ามึงไม่เคยไปก็อย่าเสือกพูดดีๆๆไม่เป็นไอเปรตเอ๋ยควายแล้วทำฉลาดว่ากูวินขาเองแต่ตัวเองไม่รู้เรื่องแล้วเสือกไอควายกลับไปกินหญ้าไป...........ดุกด้างเพชรพันล้านสู้จิงม้ายเหล้าเดี๋ยวผมพาไปเคียง
 โดย... เขาเศษ
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คูณถูกต้อง ...ลายจะชนขาวเฟื่องฟ้าพรื่อมั่ง....ขอข้อมูลนิดหนึ่ง...
 โดย... กริม
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ครับ เคยพูดกันแล้วเพื่อนบอกอย่าชนกันเลยเจ้าของไอ้ดอกอัฉริยะกับพรรคพวกผมเพื่อนกัน
 โดย... ถูกต้อง
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คูณถูกต้อง ..ไอ้ดอกตรังหรือคับ......
 โดย... กริม
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถีงคุณกริมลายบริสุทธิ์จอมเซียนกับไอ้ดอกชนกันไม่ได้ทีมงานเดียวกัน
 โดย... ถูกต้อง
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เขาเศษไอดอกอัจริยะชนมั้ยกับของผมดุกด้างเพชรพันล้าน ตัวชนะไอหัวข่าชนกันสัก2-5ล้านติดต่อบ่อนห้วยยอดได้เลย
 โดย... เด็กห้วยนางทีมงานดุกด้างเพชรพันล้าน
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมก้อรำคาญเขาเศษ
 โดย... เด็กห้วยนางทีมงานดุกด้างเพชรพันล้าน
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอหยา ไม่ได้เข้ามาแลหลายวัน เกิดสงครามขึ้นแล้ว นั้นไม่ต้องแหลงอะไรมาก หลบไปนอนบ้านก่อนดีกว่า พี่น้องเห้อ
 โดย... สะทิงพระ
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอหมาเขาเศษมึงออกไปจากเวปบอดนี้เถอะ มึงไม่รู้หรือเเกล้งไม่รู้ว่าเค้ารังเกียจมึงมากเเค่ไหน ไอควายยยยยยยยยยยยยยยย
 โดย...
17 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันก่อนบอกกี่ล้านแล้วไม่รู้ วันนี้บอก 10 ล้านล่าว....แต่ต่อมาได้แค่ 3-4 แสน ไอ้บ่าวนี้แหลงไปหน้า ลืมข้างหลัง ข้องเชิงมั่วเหม็ดแล้ว หมาบัดสีปากมั่งมัยเห้อ ทั้งโม้ ทั้งขี้เท็จ แล้วยังทำหัวหมอล่าว เข้าข่าย อยู่ไม่หล่อ หัวหมอ ปาก....เป็นแน่แท้แล้วเชียวแหละ พะย่ะค่ะ
 โดย... คุณบ้า....เราบ้าหวา
17 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอเขาเศษมึงเอาเบอพ่อมึงมาดีกว่า กับมึงกูไม่อยากคุยกลัวคุยไม่รุ้เรื่อง
 โดย...
17 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เอาไอบาดลวกเย็ดแม่กูไปด่าหีแม่มึงเหรอไอสัสบาดลวกจิงๆๆมึงเขาเรียกว่าหมาลอบกัดนะไอบาดพวกชื่อก็ไม่มีมีแต่ลอบกัดมึงโทรมาหากุสิไดบาดลวก
 โดย... เขาเศษ
17 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอเขาเศษวัวก็ไม่ช่ายของมึงเเล้วมาโม้อีกไอหมาเยดเเม่
 โดย...
17 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึง...ดอกอัจฉริยะ...ลูกเป็นวัวนะลูกนะ อย่าไปบ้าตามจ้าว (ที่เค้าบอกว่าเป็นจ้าว ไม่รู้จิงม้าย) ลูกจงขยันฦึกซ้อม อย่าหลงตัวเอง.... เป็นวัวนะลูก อย่าทำตัวอย่างราชสห์ และ ก็อย่าทำตัวเป็นควายยยยยยย....ตามจ้าว คุมสติอย่าให้แตกนะ ลุงจะคอยเชียร์ลูกทุกๆครั้ง ปล.แลถ้าว่าจ้าวมันเอิ๊ดแรงก็วิ่งทุมมันเสียมั่ง ได้หายเอิ๊ดมั่ง และอีกอย่าง กระทู้นี้ลูกไม่ต้องมาพิมพ์ตอบเองนะ เดียวมันตี้ ฮือ ฮา ไปกันใหญ่ แค่นี้ลูกก็เหมือนผู้วิเศษอยู่แล้วครับ ( เรารู้กันแต่เรา )
 โดย... คุณบ้า....เราบ้าหวา
17 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702