๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211    หน้าถัดไป >

    ถึงคุณ สุดยอด, คุณบ่าวนิ โคขาวงามเหลี่ยมเพชรพยัคฆ์สายใต้ นายบ่าว ชลประธานเป็นตัวเดียวกับ โคขาวงามเหลี่ยมเพชรพยัคฆ์สายใต้ ของน้องก้องบ้านนาท่อมครับ ชนประเภทมัดเกาะทอข้างทางชนไปบนตลอดครับ ครั้งสุดท้ายถูกที่บางกล่ำ 10-3-53 กับโหนดยอดพยัคฆ์นักล่า(ไอขวัญ)แต่ถอนเนื่องจากเขาถอดวันชนครับ 17-12-53 ชนะลังสาดเพชรปัตตานี(อังกอร์)ที่ท่าหรำ 5-11-53 ถูกคู่กับ คอแห้งงาม ที่ท่าหรำ แต่คอแห้งงามถอนครับ ชนะขาวงามเพชรรุ่ง(ไฉไล)ที่ท่าหรำ 21-8-52 ครับ แต่ตอนนี้มีปัญหาอยู่ที่เขาครับหลังจากเขาถอดแล้วก็ได้มีการซ่อมต่อเขาแต่ว่าความแข็งแรงผมว่าไม่ค่อยจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วครับ ได้ข่าวมาว่าราคาเป็นรองลึกด้วยครับตอนนี้แล้วแต่ความชอบส่วนตัวนะครับ *ส่วนตัวผมใจผมให้มันไปหมดตั้งนานแล้วครับ*อิอิ ขอบคุณครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
27 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามพี่น้องครับ..ขาวเหลี่ยมเพชรพยัคฆ์สายใต้นายบ่าวบ้านชลประทาน ที่จะชนกับ ดุกด้างแสนเพชรไอ้แสนน้องกุ๊กบ้านยะลา...ขาวตัวนี้เป็นตัวเดียวกับของน้องก้องบ้านนาท่อมไหมครับ
 โดย... สุดยอด
27 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดุกด้างเพชรภูผา(ขุนปี้) & แดงหนึ่งเทพประทานทอง(อ้ายเย็น) อยากให้วิจารณ์คู่นี้บ้าง ชนพรุ่งนี้ที่ตรัง เผื่อว่าได้หาเบี้ยจ่ายกันมั้ง
 โดย... จนกะทน
27 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงพี่เด็กตรังหวังดีค่ะ......อยากทราบประวัติ รายละเอียด ทางชน สถิติ (ไอ้ขุนท่อ) พอดีถูกกับวัวทีมงานพ่อ
 โดย... น้อง....เด็กนิคม
27 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่สุดยอดคับ ที่ว่าครั้งล่าสุดเลยนะครับที่ชนประมาณ 40 นาทีไม่แน่ใจว่าที่บ่อนควนหมีดหรือทุ่งมิ้นนั้นแหละครับเมื่อ 4-5 เดือนที่ผ่านมานี้เองครับ
 โดย... บ่าวนิ
27 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    บ่าวนิครับ..หลังจากมาอยู่ทีมยะลาแล้วน่าจะชนะที่สนามบ่อโดสทิงพระเก่า ชนะโหนดสิงห์โหดพยัคฆ์ร้ายวาเลนไทน์บ้านนางหล้า13/11/51ใช่ไหม...แล้วหลังจากนั้นไม่ถูกคู่เลยหรือ..ถ้าพันนั้นเรื้อเวทีปลักเนื้อจังนะครับ
 โดย... สุดยอด
27 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามหน่อยครับ ไอ้ขุนศึก ตัวเสมอกับ ไอ้พารี ไม่ทราบว่าหลังแมตซ์นั้น ชนอีกบ้างหรือป่าว ขอบคุณล่วงหน้า
 โดย... โค
27 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดุกด้างเกาะเพรช กับดุกด้างตาเสือขวัญใจเกราะเพรชตัวเดียวกันไหมครับ แล้วมันชนกี่ครั้งแล้วครับ เสียงว่าเกราะเพรชมาติดคู่ที่บ้านนาส่วนคู่ชน ชนะ 2 แพ้ 1 ครั้งแรกชนะครั้งสองแพ้ครั้งสามชนะ ขอบคุณมากครับ
 โดย... เบิ้ม
27 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใช่ แล้วคับทุกท่านโคดุกด้างแสนเพชร (ไอ้แสน) น้องกุ๊ก ยะลา เดิมเป็นวัวพัทลุง ชนะมา 5 -6 ครั้งแล้วและไม่เคยแพ้คับ ชนประเภทเดินหน้า ใช้ยอด มีหัวใจ เท่าที่ดิดตามมาชนะที่ควนเนียง ชนะที่รัตภูมิ แล้วขายให้ทีมยะลาไปชนะที่บ่อนแถวสงขลาไม่แน่ใจว่าบ่อนไหนชนะประมาณ 40 นาทีคับ ไม่ทราบคู่ชนเป็นพันพรือมั่ง
 โดย... บ่าวนิ
27 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ........อ้ายขุนท่อถูกที่ห้วยยอดกับวัวทีมงานเดี่ยวกับอ้ายโกงโค้งเป็นวัวทีมปลัดบางขัน..( นิคม)แล้วครับข้าง 50 ครับไม่แน่เสมอนอกกันหลาวครับ
 โดย... เด็กตรังหวังดี
27 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผลการเคียงคู่...ไอ้ตูดแดงกับไอ้ลูกหินพรือมั่งคับ.....รายงานผลด้วยคับ
 โดย... กริม
27 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอขอบคุณพี่คนคอนมากๆนะคับที่ส่งคลิป..ขาวอิสระชนะขาวรุงโรจน์(ลูกไอ้ไผ)มาให้ดูคับเพราะต้องการดูมากๆ...เพราะลูกของมันแดงบุญรอดมาอยู่ทีมผมแล้วคับพร้อมเคียงเมื่อใดค่อยบอกคับ..ขอบคุณมากๆคับ
 โดย... กริม
27 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ คุณไม่ออกชื่อ ที่ยกคุณยอดชายยะลา เป็นคู่ต่อสู้ของไอ้ควายสตูลด้วย ของอย่างนี้ไม่แน่นะ เพราะคุณยอดชายมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่าง ที่ยังแสดงออกมายังไม่หมดนะครับ ขนาดซ่อมบ้างครั้ง ยังไม่ได้ออกวิชา คู่วางหมดก่อนทุกทีหรือไม่ก้อ ไม่ได้ทำไรยอดชายเลย ทั้งๆที่มันก้อชนของมันไปเรื่อยๆ วัวดีต้องแพ้ยอดวัวครับผม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
27 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไม่ว่าไอ้ควายจะเจอตัวไหนหรือเบอร์ไหน ขอให้เวลาไอ้ควาย ยอดวัวชนตัวนี้ ได้เรียกฟอร์มและแรง วิชากลับมาก่อน แล้วถึงเวลา ขอให้เรียงหน้ามาเคียงเลยครับผม ผมคนนอก อยากดูได้ควายแพ้ พร้อมทั้งอย่างดูไอ้ควายไล่ตอนวัวตัวอื่น ร่วมทั้ง อย่างดูยอดวัวในปัจจุบันชนกัน ชิงความเป็นนึ่งครับ พอถึงเวลา มั่นใจ อย่าหลบก้อแล้วกัน ผมขอนะ อยากดูของจริง ยอดวัวชนกันครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
26 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ยอดวัวแทง วัวเหนือใช่จะไม่มีใจหรือใจน้อยเกือบทุกตัวครับ หัวใจ ยอดนักสู้ยังมีเยอะไปครับ แต่วัวเหนือแทงเหมือนเครื่องจักเลย น่ากลัวจริงๆ ยอดวัวเหนือลูกผสมตัวนึ่ง ที่เป็นยอดวัวสุดยอดในใจผม มีหลายตัวครับ1.แดงยอดสิงห์ 2.ขาวลูกเทพฤทธิ์จิตรพัฒนา(ไอ้ใบ้)3.และยอดวัวในตำนานลูกกระทิงเหมือนไอ้ควายสตูลคือสกลดำ ยอดวัวไร้เทียมทาน ตามสถิติชนะ22 หัวก่อนตาย(ตามเจ้าของควาญบอก ตอนมาชนที่ยะลา)ไม่เคยแพ้ ตัวชนะไอ้ไผ่ พ่อแดงยอดสิงห์ แทงชนะในเวลาไม่ถึง 3นาที 3ตัวนี้เป็นยอดวัวเหนือและอีกหลายตัว ร่วมทั้งขาวนำทรัพย์และ.... 3ตัวนี่ ที่ผมบอก ใจมากสุดๆครับ โดยเฉพาะ แดงยอดสิงห์ โดนบิด3ทีล้ม ลุกขึ้นมาสู้และ ครั้งอื่นโดนแทงหนักๆ กลับมาชนะ ด้วยความที่มีใจและแทงครับ งั้นแสดงได้ว่า ยอดโคตรวัวแทง ใช่จะไม่มีใจไปสะทุกตัวครับ แดงฟ้าผ่า อาจจะอยู่ในจำนวนยอดวัวที่ผมว่าก้อได้ เพียงแต่ไม่ได้แสดงออกมาให้เห็นนะครับ เพราะแทงชนะจนเพื่อนอยู่ไม่ได้ก่อน
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
26 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ข้างไอ้ควายยอดวัวยังไม่เท่าไหร่ แต่สไตร์ชนออกข้าง ลูกกระทิงนี่ดิ สุดยอดเลย หาตัวจับยาก ลูกนี้พาไอ้ควายรอดทุกที ก้อมันเก่งนี้ครับ แถมไฟร์สุดท้ายที่สนกะไอ้เสือ ไอ้ควาย แสดงถึงหัวใจนักสู้ออกมาครับ ใจใหญ่จัง เจ็บหนัดเจ็บแรงโดนไอ้เสือแทง ถือว่าไอ้ควายสอบผ่านแล้วครับ ครบในความเป็นยอดวัวชนเลย
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
26 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณครับ ที่ประเด็นไอ้ควายสตูลยอดวัวเบอร์1กะแดงฟ้าผ่าได้รับความสนใจ แค่นี้โปรโมเตอร์ก้อดีใจแล้วครับ อย่าคิดมากครับ สนุกๆกัน แล้วชีวิตจะมีความสุขครับ บอร์ดจะได้ไม่เงียบเหงาครับผม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
26 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถูกข้างอ้ายควายวิ่งหางจุกตูดหลาวและ
 โดย... สตูล
26 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่แดงฟ้าผ่ากับไอ้ควายก็น่าสนใจ แต่ให้แดงฟ้าผ่าผ่านไฟ้ท์ที่จะถึงนี้ก่อนประมาณต้นเดือนที่แพร่ชนกับวัวใต้ค่ายไอ้ชูชัยเหมือนเดิม ม้งทีมนี้มีเงินและใจถึงมากแต่ต้องเป็นที่แพร่เพราะขนาดที่แพร่ม้งก็เดินทางมาร่วม300กิโลแล้ว
 โดย... กระเหรี่ยง
26 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่านะถ้าไอ้ควายกลับมาสมบูรณ์ ได้หายใจ ผมว่าทีมงานไอ้ควายคงบอกว่า ใหญ่กว่าเธอก้อเจอมาแล้ว ว่าแต่ แดงฟ้าผ่า จะลงมาเดินทางชนสนามกลางหรือเปล่า อันนี้คือปัญหา ส่วนไอ้ควาย คงไม่ไปเกินพัดลุงแน่ มันน่าจะมีใครทำเป็นเกมส์เพลย์ออนไลน์ ไอ้ควายชนกะแดงฟ้าผ่าจัง ไม่อยากรอแล้ว555555+
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
26 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ก้อน่าลองนะ แดงฟ้าผ่า ไอ้3หิ้ว1นาที ตัวแดงยอดแดงฟ้าผ่าคงไม่เสียนะคิดว่า น่ามีการชนล้มประเทศกันไปเลย(ใครชนะเป็นแชมป์วัวใหญ่ ตัวจริง เสียงจริง ของเมื่อไทยไปเลย) ชนะมีการแขวนเขาแน่ แต่ผมให้แดงฟ้าผ่านาทีเดียวพอนะ เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจที่สุดเลย ไอ้ควายสมบูรณ์เมื่อไหร่ ได้ชนสักไฟร์ ชนะสวยๆ คิวแดงฟ้าผ่า อยากให้เกิดขึ้นจริงๆ งานนี้ผมว่านะ ผู้ชนะ เอาเงินใส่กระสอบจริงจริง ได้เห็นภาพแบบนั้นกันแน่
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
26 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามผู้รู้ครับ ดุกด้างแสนเพชร น้องกุ๊กบ้านยะลา เดิมเป็นวัวบ้านควนใหญ่พัทลุงใช่ไหมครับ..ถ้าใช่แล้วย้ายมาอยู่ที่ยะลานานแล้วยังครับ..เคยแพ้บ้างไหม..ผมเคยเห็นชนชนะดุกด้างเพชรทักษิณที่สนามควนเนียงเมื่อ20/8/50 ชนดีใช้ยอดเดินหน้า มีหัวใจ
 โดย... สุดยอด
26 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เวลาช่างวิ่งเร็วเหลือเกิน2เดือน แปปเดียว4 เดือน นับแทบไม่ทันเลย มีเซียนใหญ่และนายหัวหลายคนที่ผมได้คุย ไอ้ควายชนะไอ้เสือ(ลัดดาพรชัย)ได้วันนั้น ถือว่าสุดยอดแล้ว คงหาตัวชนกะไอ้ควายยากเว้นแต่มันจะแพ้ภัยตัวเอง ผมก้อว่าน่าจะจริง ถามนิด ถ้าไอ้ควายสมบูรณ์กลับมาชนได้อีก ใครอยากให้มันเจอตัวไหนที่เหมาะสมที่สุด ช่วยเสนอเข้ามาเพื่อเปิดประเด็นกันนะครับ เอาแบบที่ชนกันได้จริงจริง ไม่ได้ไม่เสียกันเกินไปนะ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
26 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เมื่อวานไอ้ควายวางที่คลองหอยโข่งกับไอ้ลังสาดสิงโตก่อนวางไอ้ควายมานอนที่บอนคลองหอยโข่ง 1 คืน วางได้ประมาณ 27 นาที ไอ้ควายยังชนเก่งเหมือนเดิม แต่ไอ้ควายหมดแรงก่อนมีไปหลังให้เห็น พอชักออกลิ้นห้อยเลย ควาญ มันบอกว่า ไม่ได้วางมา 4 เดือนแล้ว
 โดย... เชียนไม่แท้
26 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึง บ่าวนิ ใช่ โคดุกด้างแสนเพชร (ไอ้แสน) น้องกุ๊ก ยะลา หรือเปล่าครับถ้าใช่ขอประวัติทางชนหน่อยได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
26 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่บ่าว มีๆแต่ไม่ได้เอาขึ้นมา เดี๋ยวโทหาตอนเย้นนะพี่ แพ้ลูกเซียนหลายตัง ..............................หลบกรุงเทพไม่ค่อยถูกเลย 555555555
 โดย... โอม กระบี่
26 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตามข้อมูลของคุณDJ ที่ว่าไอ้ควายวางกะสิงห์โตทองและมีอาการ น่าจะจริงตามนั้นครับเพราะผมได้ข้อมูลวัวชนสายสตูลจากคุณDJน่าเชื่อถือมากครับ แต่จากการที่ผมเคยได้คุยกับนายหัว ทีมงานสตูล ไอ้ควายน่าจะวางมาก่อนนี้แล้วครั้งนึ่งครับ ประมาณ2เดือนได้ อาการก้อไม่ดี แถมมีไปหลังด้วย เลยชักออก ผิดพลาดยังไงอภัยให้ด้วยนะครับ แต่ผมว่าเป็นเรื่องปกตินะครับของวัวชนที่หยุดไปนาน นับแต่ชนะไอ้เสือ ก้อเจ็บสุดๆ อาการวัวก้อออกเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นไอ้ควายมีอาการ ออกหลังลังเลได้ชัดวันชนะไอ้เสือ แล้วหยุดต่อมามีข่าวว่าเป็นโรคเท้าเปลื่อย อันนี้ไม่แน่ใจสักเท่าไหร่ แม้เค้าว่าจริงและไอ้ควายหายไป ผมว่าอีกไม่นานไอ้ควายสตูล จะเข้าที่ครับ ต้องใช่เวลา อย่างน้อยต้องวางไม่น้อยกว่า5-6ครั้งแน่นอนถึงจะเข้าที่ครับ เอาใจช่วยในการกลับมาของยอดวัวชนตัวนี้ด้วยครับ ขอให้หายป่วยและฟิตสมบูรณ์เต็มที่ครับ แล้วมารอดูกันว่า ยอดวัวชนตัวไหนที่จะปราบไอ้ควายสตูลหรือไม่มี คิดว่าทุกคนคงรอคอยชมกัน
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
26 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    กลับมาแล้วน้องโอม โดนลูกเซียนทอติดรั้ว ล้ม แล้วถูกแทงซ้ำอีก หลายที น่าจะเจ็บหนัก แต่ไม่เป็นไรร่างกายดี สมบูรณ์ หยุดไม่กี่วันก็ออกเคียงได้อีก แล้วมีของฝากมามั่งหม้ายที่สั่งไว้ 555
 โดย... บ่าว
26 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    หวาดดีพี่ๆทุกๆคนครับ..........................ไม่ได้เข้ามาหลายวันครึกครื้นจังพี่ๆสบายดีกันทุกคนใช่ม่ายครับ
 โดย... โอม กระบี่
26 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณ DJ ให้ข้อมูลชัดเจนครับ ผมเช็คข้อมูลมาแล้ว ทราบว่าหลังจากไอ้ควายหายจากโรคปากเท้าเปื่อยก็ไม่เคยได้วางเลย และมีหลายคนบอกว่าหลังจากหายจากโรคนี้แล้วพละกำลังของวัวจะไม่เหมือนเดิมครับ ส่วนใหญ่จะไม่เอากลับมาชนแล้ว
 โดย... นักข่าว CNN สตูล
26 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอขอบคุณพี่..FNPTC ได้ดู ไอ้ 141 แล้วคับ..ว่าจะวางของผมคับ
 โดย... กริม
26 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เข้าช่องยูทูป(Depp ฯ) เป็นเพื่อนเข้ายังไงคับพี่
 โดย... กริม
26 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามทุ่งมิ้นให้เด็ดไอ้แสนสักตัวกันคับ ชนวันที่30 นี้ (วันจะออกเคียงมันจะเข้าฝันเจ้าของว่าจะชนกับขนไหนทุกครั้ง)
 โดย... บ่าวนิ
26 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    อยากทราบข่าวคราวของ ไอ้ควายสตูล ว่าเป็นไงบ้างครับ ผู้รู้ ทีมงานช่วยตอบหน่อยครับ
 โดย... ภูเก็ต
26 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ทางชนของนิลชัยเจริญเป็นอย่างไรอะคับ ผู้รู้ตอบด้วยคับ
 โดย... เงินล้าน
25 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอความรู้เรื่องวัวชนในอดีตนะครับ ไอ้โบราณ ตัวชนะ ไอ้สิงห์สยาม ของ สจ.เยื้อน ชื่อจริงตามบัตรประชาชนวัว ชื่ออะไรครับ สถิติอย่างไรบ้าง ใครรู้ช่วยบอกด้วย ขอบคุณมาก ๆ แต่ถ้าไม่ทราบก็ไม่เป็นไร อยากให้เวปนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรื่องความรู้วัวชนมาก ๆ ขอบคุณหลาย ๆๆ
 โดย... อยากรู้
25 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมสีแยกควนมีดมีหรือยัง
 โดย... เด็กยะลา
25 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอขอบคุณ ฅนเขาย่า นะครับ ที่ให้ความกระจ่าง เรื่องรูปวัวที่ผมถาม หน่วยก้านดีมากครับ ขอบคุณนะครับ
 โดย... โค
25 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอลักษณะตัวของ นิลชัยเจริญ ด้วยคับ เเล้ววัวนะมากี่หัวเเล้วคับ เเล้วยอดพันพรือ ไครุ้ช่วยตอบทีคับ
 โดย... เด็กนิรนาม
25 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันอาทิตย์ที่ 24 เม.ย. 54 บ่อนท่ามะปราง อ. ห้วยยอด ตัวไหนเข้าวินบ้างครับ...
 โดย... ขาจร
25 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วัวที่อยู่ในรูป ชื่ออะไรครับ ใครรู้ประวัติช่วยแนะนำหน่อย ขอบคุณ http://album.mthai.com/image.php?img=http://album.mthai.com/1/13438201/album_post1/26633/images/1249234077_1 โดย... โค ตอบ เป็นวัวของผมเองคับ ผมได้ขายไป 120,000 บาท ไม่ได้ชนคับ อยู่ที่ผมมันซ้อมดีมากคับ ชนปลายยอดหน้าเจ็บ ทางดี ขึ้นบน สองขาหน้าพับไว้บนคอคู่ต่อสู้ ข้างหนักมาก ขายไปที่พระแสง ทีมงานผมเขาชอบเขาซื้อไป แต่ตอนหลังได้ข่าวว่า ขายมาอยู่ที่หัวพานชะเมาคับ
 โดย... ฅนเขาย่า
25 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามนาหม่อม ทีเด็ด โคลายแสนชัย
 โดย... คนติดตามข่าวฯ
25 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครมีโปรมแกรมควนธานีมั่งคับ จะกลับบ้านไปแลมีทีเด็ดมั่งหม้ายคับขอบคุณมากคับ
 โดย... เด็กกำนัน
25 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ช่วยให้ทีเด็ด สนามทุ่งมิ้นด้วยครับ
 โดย... ..
25 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พรุ้งนี้ โหนดตูดแดงแสงอาทิตย์ เคียง กับ ไอลูกหิน ตัวแพ้คุณโถ คู่ นี้ ถ้า ติดคู่ สนุกแน่ !!!! ที่ บ่อนห้วยยอด ครับ ดีเจอดี เก่งเจอ เก่ง !!!
 โดย... เด็กตรัง
25 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    หัวพานเมารอบนี้ชนวันไหนครับ ตัวไหนชนคู่พิเศษ หัวพานเมาวัวหรอยๆๆ ชนจริงกันเกือบทุกคู่ ราคาพลิกไปมา ไม่ค่อยมี โผง
 โดย... บ่าว
25 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามผู้รู้อีกครับ นิลชัยเจริญ ของน้อยหนองยวน ตัวนี้ชนะกี่ครังแล้วครับ หรือใครพอมีคลิปลงให้ดูได้มั่งครับ ขอบคุณล่วงหน้า
 โดย... บ่าว
25 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วัวที่อยู่ในรูป ชื่ออะไรครับ ใครรู้ประวัติช่วยแนะนำหน่อย ขอบคุณ http://album.mthai.com/image.php?img=http://album.mthai.com/1/13438201/album_post1/26633/images/1249234077_1
 โดย... โค
25 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดศรีวิลัย...เมื่อก่อนอยู่กับทีมงานเนื่อดีมาก....ตอนหลังอยู่เจ้าเดิม....ไม่ค่อยสมบรูณ์....เป็นคนละกับตัวชนะไอ้ควายเหล็กคับ
 โดย... กริม
25 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่..FNPTC ...ขอดูคลิปโหนดเพชรภูธรภาค2(141) ...โกนุ้ย ชะเมา ชนรอบเดียวกับดงเก่งนำโชคคับ...ขอบคุณล่วงหน้าครับ
 โดย... กริม
25 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เมื่อเช้าไอ้ควายมาวางที่สนามคลองหอยโข่งกับไอ้สิงห์โตทอง ได้25นาทีไอ้ควายมีถอยหลังออกอาการไม่ค่อยดี พอดึงออกลิ้นห้อยน้ำลายมาเป็นลมเต็มที่เลย
 โดย... DJ
25 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามหน่อยโหนดศรีวิลัย ตัวแพ้พรานทักษิณ ใช่ตัวเดียวกับตัวนะ ควายเหล็กป่าว หรือเป็นคนละตัวกัน
 โดย... โค
25 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครได้ชมคลิปที่พี่..FNPTC ..ลงให้แลวันก่อน..คู่โหนดพรานทักษิณ..กับคู่...ดุดด้างสำราญชัย.....ช่วยแสดงได้คับ...คู่นี้ชนกันที่หัวพานเมารอบนี้คับ
 โดย... กริม
25 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    อืม คราวหน้าผมจะขอใช้คำของ อ.เผดิมด้วยครับ..เวลารายงานผลการชน ตัวไหนแพ้จะใช้คำว่าได้ที่2แทนครับ ฟังแล้วรื่นหูกว่าคำว่าแพ้ ฮึๆ
 โดย... สุดยอด
25 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบน้องกริม...เพื่อนพี่ไม่ได้ไปแลครับ..เลยไม่ได้เบิกเงินเดือนที่สนามสิงหนครครับ..เสียดายจัง
 โดย... สุดยอด
25 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายมรกตดำ นายบอย บ.ระโนด ชนะ...ครับ
 โดย... กริม
25 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายมรกตดำ นายบอย บ.ระโนด ...ครับ
 โดย... กริม
25 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามชนโคท่ามิหรำ เสาร์ 23 เม.ย.54 รอบพิเศษสุด...คู่ที่1 ขาวงามยอดนำชัย(ลูกไหลมา) นายโมทย์ บ.ตะเครียะ vs ลายมรกตดำ นายบอย บ.ระโนด อยากทราบผลคู่นี้ครับตัวใหนชนะ
 โดย... โจ
25 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่สุดยอด..เมื่อวานได้ไอ้ใจเย็นม่ายคับ...เห็นว่าราคาดีมากก่อนปล่อย
 โดย... กริม
25 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดูรายการเส้นทางเศรษฐีเห็นเขาต่อเขาวัว ท่านผู้รู้ช่วยแนะนำเพิ่มเติมหน่อยครับว่าใช้กาวอะม๊อกซี่หรือปล่าว ผมอยากใช้บริการช่างฝีมือที่เขารับงานแต่จนปัญญาเพราะบ้านผมอยู่เหนือ ขอบคุณครับ
 โดย... ชาวเหนือเจ้า
25 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดอินทรีย์น้อย นายกลม เขาขาว ห้วยยอด ชนกับโหนดสงวนทรัพย์ ที่บ่อนทุ่งสง เมื่อ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา ผลการชนโหนดอินทรีย์น้อยได้ที่ 2 หรือรองชนะเลิศอันดับหึ่งครับ
 โดย... เผดิม จันลือชัย โทร.075-4241547
25 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอแก้ไขนิดนะครับ พิมผิดพลาดไปนิด ไอ้ใจเย็น เดิมวัวพรหมคีรีนครศรีครับผมมิใช่กระบี แต่ปัจจุบันคงมาอยู่สงขลาแล้วเพราะลงว่าสิงหนคร ถามเพิ่มเติมอีกนิด ไฟร์ต่ไปโหนดเพชรเมืองดาบตัวนี้ น่าลงกับวัวตัวไหนมากสุดครับ ขอความเห็นนิดนะครับ ผิดพลาดไร อภัยให้หน่อยนะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
25 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ใจเย็นกระบี่(โหนดเพชรเมืองดาบ) วัวตัวนี้ ชนแต่ล่ะทีโคตรอึด ทนจริงๆ 3ไฟร์หลังสุดนี้ ชนะไม่ต่ำกว่า40 นาทีทั้งนั้น ปอดใหญ่ ปลายแรงวิชาดีใจมาก ลูกบิดหักคอก้อร้ายสุดๆ ไม่กลัวข้าง ชนไฟร์นี้ชนะ สงสัย คงหยุดไปอีกนาน เพราะกรำศึกมาเยอะมาก นับถือใจจริงๆตัวนี้ พานายรอด
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
25 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สิงหนคร...โหนดเพชรเมืองดาบ (ไอ้ใจเย็น)ชนะ ไอ้แกะดำคับ..ชนประมาณ 50 นาที
 โดย... กริม
24 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    อยากอิรู้ผลสนามทุ่งสงถามไปหลายครั้งและแต่ไม่มีคนตอบขอถามอีกทีว่าโหนดอินทรย์น้อย(บ้านเขาขาว)แพ้ว่าชนะหรือไม่ชนคนที่รู้บอกทีตะ
 โดย... ....
24 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดเเสนรัก (ไอ้เเสบ) ชนะครับ
 โดย... เด็กซอย25
24 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดุกด้างห้าสิงห์ยอดขุนพลอันดามัน(ตัวแพ้ท่านโถที่หยีใน) vs โหนดแสนรัก(อ้ายแสบ) 22/4/54 สนามท่ามิหรำ ตัวไหนชนะ ผู้รู้ให้ความกระจ่างด้วยคับ...
 โดย... ขาจร
24 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดุกด้างก้องฟ้าลีลาชัย(ลูกหิน)นายจอส ควนศรี อ.บ้านนาสาร อยากได้คู่ชนจังเคียงจบหมดแล้ว ตัวเล็กเขาดี น้ำหนัก 440ก.ก ชนเดิมพันประมาณ 30 หมื่นขึ้นไปครับ
 โดย... ทีมงานกำนันบัญญัติ
24 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดมีนาทีทอง(ลูกไอ้แซมพรชัย)ติดคู่แล้วครับแต่จำชื่อคู่ชนไม่ได้ ได้ข่าวว่าเที่ยวนี้มาดีครับ แม้ขาดตัวนิดยอดหน่อย ยังน่าติดตามครับผม วัวตัวนี้ถ้าแต่งดี อายุได้ ไม่รีบขึ้นชั้น ต่อไปจะเป็นวัวดีวัวดังตัวนึ่งเลยครับ(ชนไฟร์นี้น่าจะเป็นหัวที่3ครับ+หัวแรกดีมากครับชนะ หัว2 แพ้ เพราะเจอเบอร์ใหญ่เกินไปแพ้ครับ แต่ถือว่าสอบผ่านแล้วครับ ผิดผลาดไง ก้อแนะนำด้วยนะครับ คงไม่ถือกัน) แล้วผมจะตามข่าวมาให้ทราบกันนะ ตัวนี้ช่วยเชียร์ให้น้องบ่าวพัดลุงเรา ดีใจที่ได้ของดี ราคามิตรภาพนะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
24 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    รู้สึกว่ายอดเขาไอ้หัวรกข้างนึ่งจะซ่อมมานะครับ เพราะมีปัญหาเขาข้างนึ่ง ถ้ายอดไม่ยาวเกินไป ใจเย็นก้อไม่น่าหลีกนะครับ ชื่อชั้นได้เปรียบ เจอเงินล้านมาแล้ว ครบเครื่อง วิชา ใจ ทางชน ถือว่าเป็นวัวดีวัวดังตัวนึ่งเลยครับชั่วโมงนี้ ผมยังชอบวิชามันเลย อึดก้อดีใจก้อยอดครับตัวนี้+ซ่อมกับตัวดีดีมาเหมือนกะไอ้หัวรกเลยครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
24 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคนใสยวนนะครับ คู่ไอ้โซล่าที่บอก ถูกต้องแล้วครับ ส่วนคู่ไอ้หัวรกกะไอ้ใจเย็น ไอ้หัวรกได้เปรียบน่าจะ10-9ตัวนะครับ แต่ยอดก้ออย่างที่รู้ๆกันสมชื่อมันจริงๆไอ้หัวรก แต่มีโอกาสชนกันมากครับ เหลือแต่วัดปลายเขาไอ้หัวรกว่าจะให้ยอดแค่ไหน จากการที่ได้คุยกับฝ่ายหัวรกนะครับ แต่คู่นี้มีโอกาศเยอะ ส่วนที่บอกไอ้หัวรกกะลังสาดสุดโหด คู่นี้เค้าซ่อมกันครับ ร่วมถึงไอ้หัวเหล็กและไอ้หูร้ายครับ ไอ้หัวรกคงไม่ได้ชนกันแน่นอนครับ(น่าจะเป็นทีมงานกัน) ส่วนยอดวัวชนหลังขาวทนายโย ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ในเครือกันหรือเปล่า แต่ถ้าไม่ใช่ ผมก้อไม่มั่นใจว่าจะชนกันนะครับถ้าไม่เสียกันมาก เพราะคงเกรงใจหลังขาวทนายโย5+ 555+ เลี่ยงได้ เลี่ยงไปก่อน อิอิ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
24 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใอ้พญาโค ของน้อยหนองยวนผมรู้จักดีคับ ชนะเงินล้านมาจากยางค้อม ถ้าถามผม กับโหนดนิรนาม ห้านม คงจะสูสีกัน ไม่ว่าจะเป็นปลายยอด ตัว แต่พญาโคไม่ใหญ่กว่า ห้านมแน่ สรุปคือ ห้านมไม่เสียเปรียบ ผมว่าถามแต่ฝ่ายพญาโค ถ้าพญาโคเอา ก็น่าเป็นคู่มันส์ในรอบปีก็ว่าได้ ยอดยาวพอๆกัน แต่พญาโคยอดบิดไปบนแบบโค แต่ห้านมปลายยอดคู้ลงล่างนิด น่าชนคับคู่นี้ แต่น้อยหนองยวนน่าไม่หลีกเหมือนกันผมว่า
 โดย... ทวดทอง
24 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โซล่า เสียเปรียบ ไอ้ใจเย็น 10/8 ได้ เสียทั้งตัวเสียทั้งเสียยอด โซล่าน่าชนอยู่ก็ ไอ้ก้องแก๋ง ตัวยอด ไม่มีตัวใหนได้เปรียบหรือเสียเปรียบกัน คู่นี้จะเป็นคู่ประวัติศาสตร์ของวงการวัวชน ไอ้ใจเย็นเล็กกว่าไอ้หัวรก ประมาณ 10/8 กว่า ๆ คู่นี้น่าจะไม่ได้ชนกันแน่ ไอ้หัวรกต้องเจอกับ ไอ้ลังสาดสุดโหด หรือ หลังขาวทนายโย นี้แหละน่าชนกัน
 โดย... คนใสยวน
24 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าไอ้หัวรกชนกะไอ้ใจเย็นได้จริงจริง(เหลือแค่ฝ่ายตรังจะตัดสินใจชนนะ)งานนี้สุดสูสี ไอ้ใจเย็นตรัง ผมเห็นมา2หัวแล้ว ใจเย็นสมชื่อผมชอบมากตัวนี้ ครบเครื่องวิชา ลูกล่อลูกชน ปลายยอดทำงานได้ดีอีก ชนใจเย็นสมชื่อเวลาโดน นิ่งมากไม่มีตกใจปอดก้อใหญ่น้ำเลี้ยงดี เวลาได้เปรียบกระโจนเข้าหาพร้อมจี้ปลายยอดพาเช็ดบิลได้เลย เก่งมากครับตัวนี้ เป็นคู่ซ้อมของวัวตรังดีดีหลายตัว ส่วนไอ้หัวรก จากการบอกเล่าได้คุยกันก้อไม่ธรรมดา มิเช่นนั้น ไม่กล้าขอท้าชนกะไอ้ใจเย็นหรอกครับ ตัวนี้เก่งมากตัวนึ่ง ซ้อมดีมาก เจอเบอร์ดี ยอดวัวชนดีดี ยอดวัวของพัดลุงทั้งนั้น คู่นี้ล่ะครับซุปเปอร์ไฟร์อีกคู่ในปีนี้ครับ ถ้าได้ชนกันจริงๆครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
24 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้โซล่าจริงจริงคงจะชนกะไอ้ใจเย็นยากนะครับ เพราะอะไรเอ้าแค่ตัวก้อพอแล้ว ใจเย็นได้เปรียบพอสมควร คู่ชนของไอ้ใจเย็นที่ถูกคู่ที่สุด ชั่วโมงนี้คือดุกด้างยอดขวัญเมือง(ไอ้หัวรก)พัดลุงของน้องบ่าวคนพัดลุงมากเป็นที่สุด เพราะเหมาะสมกันด้วยประการทั้งปวง งานนี้ศึกเงินล้านแน่นอน สนามแตกแน่นอนครับ เพราะฝ่ายพัดลุงจากการที่ได้คุยกับน้องเด็กพัดลุงเหลือแค่วัดยอดของไอ้หัวรกแค่นั้นเองครับ ถ้าคู่นี้ชนกันจริงจริง สุดยอดแห่งความมันแน่นอนครับ แล้วจะสืบวัว2ตัวนี้+วิจารณ์วิเคาระห์ให้พี่น้องได้เล่นหากันนะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
24 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณมากครับ เด็กภูเก็ต โชคดีมีชัยด้วยกันนะครับ 55555
 โดย... เด็กหัดแลวัว
24 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    .....เด็ดสนามห้วยยอดครับโหนดพิชิตชัยวัวห้วยยอดชนเป็นคู่เอกทางดีมีหัวใจมีปลายยอดชนะมา 6 ครั้ง....ซื้อมาจากสงขลา.....แข็งแกร่งมาก......และน้องเพ็ชรพันล้านนิลเพชรร้อยล้านตัวชนะหัวข่า....ชนหัวแรก....ทางดี.....มีน้ำใจมัดเก่งเหมือนตัวพี่
 โดย... เด็กภูเก็ต
24 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ๆ ช่วยเด็ดสนามห้วยยอดวันนี้ด้วยคะ อยากแก้มือ
 โดย... น้องใหม่
24 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครมีคลิปผาแดงที่ชนะไฟล์ล่าสุดลงให้ทีได้ไหมคับยังมะได้ดุเลยอะ
 โดย... ต้องติดตาม
24 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โซ่ล่า กำลัง จะชน กับ ใจเย็น ครับ ได้ข่าวว่า จะชนกันข้างละ 2 ล้าน รอใจเย็น หายแผล ครับ
 โดย... เด็กตรัง
23 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702