๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน



      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น



< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211    หน้าถัดไป >

    หลังขาวทนายโยเบอร์เดียวกับหูร้ายและหนึ่งจักรวาลตัวชนะลูกเซียนหม้ายคับ
 โดย... เด็กกำนัน
1 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดจอมลีลา นิลเเซมสิงนักล่าhttp://winkkk.com/VdOS5Zln-_wYTMyT/cLiP.SuperFight.%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2.VS.%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B2.1,%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95...%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD.html
 โดย... ดีเด่น
1 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุนคับ สำหรับข้อมูลการแลกเปลี่ยน บอร์ดจะได้อยู่กันนานๆ มีฃ่าวของหลังขาวทนายโยจะมารายงานถึงคนรักวัวชนทุกคน ว่าไปตอนนี่วัวออกเคียงรายบ่อนแร้วยังไม่ถูกเลยพี่น่องเห้อๆๆๆ 55+
 โดย... ทีมงานหลังขาวพิชิตชัย(ควาญ เก่า)
1 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือรู้จักผู้ดำเนินรายการ The Battle สมรภูมิสู้ยิปตา อยากบอกว่าวัวชนแต่ละเดือนเยอะแยะมากมายชอบเอาวัวชนที่ไม่สนุกออกมาถ่ายทอดซ้ำๆดูแล้วทำให้น่าเบื่อมาก ดูแล้วเซ็งจิต จัดรายการแล้วให้มันดูดีกว่านี้หน่อยไม่ได้เหรอ และอีกอย่างบางคู่ก็นานๆ กว่าจะชนเช่นลางสาดเก็บทระย์รู้สึกถ่ายซ้ำ ๆ ซาก ๆ แถมกว่าจะได้ชนโอ๊ยเสียความรู้สึกที่ตั้งตารอชม...ฝากอาจารย์เผดิด้วยน่ะครับ จัดแล้วต้องจัดให้ดีไม่ใช้แห้งชาม น้ำชาม..ทุกท่านว่าไงครับ
 โดย... เซ็งเป็ด
1 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แล้วไอผาแดงไม่ใช่วัวเหนือเหรอใช้ผ่าแดงวัวเหนือไหมแล้วมาถูกคู่ที่สงขลาเลยเหรอมาไกลจัง
 โดย... 777
1 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แสดงว่าหลังขาวพิชิตชัยก็กินเรียบทั้ง2ตัวเลยเก่งจิงๆๆคับตัวนี้ยอมรับเคยเห็นแต่ชนกับมดดำสุดยอดจิงๆๆตัวนี้ผมว่าสุดยอดกว่าไอควายสตูลอีกคบ
 โดย... 777
1 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามกีฟาชนโคอำเภอสทิงพระยุคใหม่ เสนอศึกวัวมันๆวันสมปอง 6-5-54 รอบที่1. 1.โคแดงงามธีรเดช(ลูกนายอำเภอ) น้องบ่าว บ.เขาชัยสน พัทลุง ชน โคแดงงามเพชรภูธร นายบ่าว บ.ป่าบอนเหนือ 50000 2.โคลังสาดงามเพชรพลอย นายธันวา บ.สนามไชย ชน โคโหนดงามเพชรภูธร (ลูกเจ้าเมือง) ลุงเปรม บ.พังสาย 50000 3.โคแดงปราบศึก นายไพโรจน์ บ.กระแสสินธุ์ ชน โคลังสาดพยัคฆ์ยอดทอง นายผ่อง บ.พังยาง 80000 4.โคแดงงูเห่าดง(อ้ายเปีย) บังไก่ บ.บ่อแดง ชน โคดุกด้างเพชรเกรียงไกร น้องนาย บ.เขาพังไกร นครศรี 110000 คู่เอก โคลังสาดสิงห์โตทอง นายลาภ บ.ท่าบอน ระโนด ชน โคโหนดศรีวิชัย(ซาไก) นายโชคชัย บ.พัทลุง 220000 รอบที่2 1.โคนิลวรรณมงคล(ขวัญเมือง) นายสุทิน บ.อ่าวบัว ชน โคแดงลายประกายเพชร นายวิสุทธ์ ค่ายโคเจ็แอ๊ดแหลมโหนด 210000 2.โคโหนดเพชรพรชัย เจ็เพ็ญ บ.แค ชน โคแดงเทพวายุภักษ์ นายนนท์ บ.สิงหนคร 110000 3.โคแดงนพเดช นายนิกร บ.เทพา ชน โคลังสาดปราบพิภพ นายถวิล บ.ปากพะยูน110000 4.โคลังสาดก้องขาวอ้ายลูกขุน นายเชษฐ์ บ.หัวควน ชน โคลังสาดไผ่งาม(บินเดี่ยว) นายสิน บ.เกาะน้ำรอบ320000 คู่เอก โคดุกด้างกฤษดา อบต.สุภาพ บ.บ่อปลา ชน โคขาวแพรเพชร นายเอ็ม บ.ม่วงงาม 320000 รอบที่3 1.โคแดงองค์ตั้ก(ทายาทขุนชอน) นายสุคนธ์ บ.บ่อกุล ชน โคดุกด้างสวัสดิ์ นายลิบ บ.บางกล่ำ 210000 2.โคขาวรุ่งโรจน์(อ้ายหวาก) นายเฉี้ยว บ.แค ชน โคแดงงามเพชรมงคล นายเอ๋ บ.กระดังงาคาร์แคร์ 620000
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
1 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลลขนเหล็ก ชน ชนะ ลางสาดไวไวคลิก เมื่อวันที่30 เม.ย 2554 ที่สนามทุ่งโพธิ์
 โดย... ทีมงานนายหัวท็อปหรือทีมงานนิลขนเหล็ก
1 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หัวพานเมารอบนี้วัวสนุกน่าเล่นอีกหลายคู่ เดี๋ยวใกล้วันชนจะนำข้อมูลดีๆ ข้อมูลเชิงลึกให้พี่น้องได้วิเคราะห์ได้หาค่าเหลียวหลามกัน
 โดย... เด็กหลัง มวล.
1 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดีพี่น้องทุกท่านนะครับ มีความสุขกับวันแรงงานแห่งชาตินะครับ อย่าเจ็บ อย่าจน แล้วมาสู้ชีวิตกันใหม่ ใครมีวัวดี วัวเด่นนำเสนอกันได้นะครับ เมืองวานเห็นคนรักวัวชน คนเมืองลุงโพสร์คู่เอกพิเศษสนามสะทิงพระยุคใหม่ไอ้พม่าชนกะไอ้เฉ่งลิงค์ อยากการที่ได้ผ่านตา ไอ้เฉ่งลิงค์น่าจะดีกว่านะครับ ไอ้พม่าโหดแรงต้น แทงเจ็บดี แต่ถ้าผ่าน10 นาทีแล้ว เสร็จไอ้เฉ่งลิงค์นะครับผมว่า ตัวนี้วิชา ลูกล่อลูกชนวิชาใช้ได้ครับ ใจก้อมีครับ ผิดพลาดไง อย่าถือสานะครับ วิเคาระห์ตามความที่เคยเห็นนะครับผม ไงก้อสนุกมีความสขกันนะครับกับวันแรงงาน
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
1 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณคุณชุกวัวมานะครับที่รายงานราคาคู่ดุกด้างแสนเพชร ได้ได้คุยกับทีมงานแล้วเช็ดล้างขาวไล่ต่อ10-8ครับ ทำไปทำมาก่อนปล่อยดุกด้างกลับมาเป็นต่อ10-9 ครับ ทีมงานผมโม้จัง แต่ผมพอเข้าใจลึกๆนะครับเรื่องราคาและที่ขาวแพ้ง่ายไปนิด น่าจะเกิดจากอาการเขาเดิมๆมากกว่าที่ไม่เต็มที่100 เปอร์เซ็นต์นะผมว่า อย่างคนเมืองลุงเคยว่าแน่เลย+น้องทีมงานพัดลุงบอกผม แม่นน่าจะจริงนะผมว่า พรรคพวกยะลาได้ไปเยอะทีเดียวสำหรับคู่นี้ แต่ตัวนี้ไม่เก่งเท่าคุณยอดชายครับ แต่วิชาขึ้นบน ปลายยอดนิดหน่อย ใจดีครับผม ชนะหนนี้ น่าจะชนะประมาณ6-7 หัวแล้วครับ มายะลา ชนะหัวนี้หัวที่2ครับผม แต่ไฟร์นี้ คงหยุดไปอีกนาน อย่างน้อยกว่าจะได้ซ้อมวางหรือเคียง ผมว่าไม่น่าจะน้อยกว่า6 เดือนมีแน่นอนครับผม เพราะหลังเขา โดนแทงเขาไปลึกประมาณ6-7เซนต์ทีเดียวครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
1 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ท่ามิหร่ำ...ลายบริสุทธฺ์จอมเซียน ถูกกับตัวไหนคับชน 50หมื่นคับ
 โดย... กริม
1 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขาวเหลี่ยมเพชรกะดุกด้างแสนเพชร คู่นี้ดุกด้างเป็นต่อ สิบเก้าคับ ส่วนคู่ ไอ้เหินฟ้า ไอ้เหนฟ้าชนะคับเป็นต่อ 10- 6 ชนะง่าย ทอ สองสามที คับ
 โดย... ชุกวัว
1 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้มดดำเป็นวัวทีม นำโชคการโยธา กระบี่ ทีมเเดียวกับไอ้ ตาเล็ก และ ไอ้ มดแดงคับ ชนะกี่ครั้งไม่ทราบคับ แต่ที่แพ้ที่ผมเห็นก็แพ้ไอ้หนอกแย หลังจากแพ้ก้มาชนชนะ ครั้ง สองครั้ง แล้ว มาแพ้ไอ้หลังขาว หลังจากนั้นไม่เคยได้ยินข่าว ส่วนไอ้หนอกแย หลังจากชนะไอ้มดดำ ก็เสมอไอ้ลูกหง ชนะที่ท่าหลำ แล้วแพ้ไอ้หลังขาวคับ
 โดย... ชุกวัว
1 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงทีมงานหลังขาวพิชิตชัย(ควาญ เก่า) ไอผาแดงตอนนี้ติดคู่ชนวันที่7นี้ครับที่หาดใหญ่ชนกับวัวพัทลุงผาแดงเสียเปรียบ10 7 10 6ตอนนี้คงไม่เคียงกับหลังขาวทนายโยเเน่ตอนนี้
 โดย... เด็กหัวเกรียน
1 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดูได้แล้วคับพี่น้อง คลปหลังขาวเข้าไปนัย google แล้วพิม หลังขาวพิชิตชัย จะขึ้นมาเลยพี่น้อง คืนน้ฝันดีมีตังใช้กันทุกๆคน
 โดย... ทีมงานหลังขาวพิชิตชัย(ควาญ เก่า)
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลดอกเพชรนำชัยถูกแล้วเหรอแล้วเห็นมีคนบอกว่าติดต่อทีมงานนายหัวใหญ่แล้วให้ดอกอัฉริยะพามาเคียงที่หัวพานเมาหรือทุ่งโพใครไม่นักเลงกันแน่นิหรือเว็บน่าเชื่อถือขนั้นมีแต่โบ๋อิหลอกกันทั้งเพขะแล้วไอดอกเพชรนำชัยถูกคู่แล้วที่บ่อนท่ามิหรำกระผมตามไปเล่นดอกเพชรนำชัยแน่แต่กระผมเหม็นขี้ปากพวกชอบคุยว่าติดต่อนายหัวเรือใหญ่แล้วให้พามาเคียง55555ขะแล้วไร้สาระทั้งเพเหหม็นขี้ปาก............ขอบคุนคุนไม่ออกนามคับผมจะถามไปเล่นนิลดอกเพชรนำชัยแน่............ทีหลังพวกไม่รู้เรื่องก็อย่ามั่วอีกนะมีแต่พวกมั่วเซ็งเต็มชนแล้ว..........
 โดย... ....
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครพอจะทราบประวติของไอมดดำตัวแพ้หลังขาวทนายโยไหมคับเป็นวัวของครและแพ้ชนะกี่ครั้งแล้วมันเก่งไหมก่อนที่จะมาชนกับหลังขาวทนายโยใครรู้ช่วยบอกประวัติมันทีขอบคนคับหรือว่าไอมดดำก็ไม่มีคู่ชนแล้วจงได้มาชนกับหลังขาวทนายโย
 โดย... 777
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุนพี่สุดยอดมากคับ....ไอเก้าแต้มถูกคู่แล้วหลาวคู่ชนไอเก้าแต้มเป็นไงบ้างคับเก่งไหมแล้วไอเก้าแต้มสดป่าวบอกให้รู้ทีขอบคุนคับ
 โดย... 777
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณตอง7 รอพรุ่งนี้นะครับ ผมจะลงupload ให้ใหม่ระหว่าง โหนดหลังขาวพิชิตชัย กับ นิลศรีหมอกไอ้มดดำ ลงเสร็จแล้วจะโพสลิงค์ให้ในเวปตรังโซนครับ หวังว่าคงรอได้นะครับ โทษทีวันก่อนupload ให้ที่ออฟฟิศ แต่พอเข้าไปดูไม่เห็นมี คงขัดข้องบางประการครับ
 โดย... สุดยอด
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามกีฟาชนโคอำเภอสทิงพระยุคใหม่ เสนอศึกวัวมันๆวันสมปองวันที่ 9-5-54 รอบที่1. 1.โคโหนดมาใหม่ใจเด็ด(รถรุน) นายฝาด บ.สะบ้าย้อย ชน โคโหนดแทรกเตอร์ นายวินิจ บ.สงขลา 50000 2.โคแดงกำนัน นายดำ บ.ม่วงงาม ชน โคโหนดรออาญา นายญา บ.ดีหลวง 50000 3.โคขาวอิทธิฤทธิ์(เพชร) น้องแปงค์ บ.สนามชัย ชน โคดุกด้างสองสมัย ลุงแดง บ.ปานาเระ 210000 4.โคแดงอินทรีย์น้อย นายสมพร บ.หลังพระองค์เดียว ชน โคลังสาดลูกทวด นายสมนึก บ.หัวป่า 110000 คู่เอก โคดุกด้างคมแสนเชิง นายกมล บ.ตะโหมด ชน โคแดงงามเลือดทักษิณ นายแทน ค่ายล่ำซำระโนด 220000 รอบที่2 1.โคลายโพธิ์พญา นายสาธิต บ.บ่อดาน ชน โคโหนดบันฑิตพิชิตชัยชนะศึก เจ็ทราย บ.สิงหนคร 110000 2.โคดุกด้างมาพิชิต นายบ่าวบ.ท่าหิน ชน โหนดสุวรรณ นายนิด บ.ระโนด 110000 3.โคลาวินเดอร์ นายอารีย์ บ.ตันหยงมัส ชนโคดุกด้างนายใหญ่ บังยะ บ.เกาะหมาก 110000 คู่เอก โคโหนดสมบูรณ์ทรัพย์(บ่อกุ้ง) นายเจริญ บ.โคกบัวบก ชน โคโหนดโชคดี นาย ซี บ.สะบ้าย้อย 400000 รอบที่3 1.โคโหนดคอดำศักพญา(อ้ายคอดำ) นายรุ่งโรจน์ บ.ม่วงงาม ชน โคดุกด้างคอนโด นายจ่ำ บ.นิคมเทพา 210000 คู่เอก โคลังสาดเพชรพลังสิงห์(ไอ้พม่า) ปลัดเริญ ค่ายโคเพชรตะวัน บ.คูขุด ชน โคลังสาดเก้าแต้ม(ไอ้เฉ่งลิง) นายจรัญ บ.นิคมลานข่อย 620000
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ยินดีครับ ผมก็บอกเท่าที่ผมรู้ครับแลกเปลี่ยนกันข้อมูลกันในสังคมอันน้อยนิดนี้ครับ รักชอบสิ่งเดียวกัน แพ้ชนะก้ว่ากันไปครับ เรารักวัวชนเหมือนกัน เล่นแค่พอให้เลือดลมสูบฉีดไปเวลาดูวัวชนครับ(คำของคุณสุดยอดครับอิอิ)
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณมากครับคนรักวัวชน คนเมืองลุง ผมก้อดีใจนะ ที่ข้อมูลที่พรรคพวกให้มา ไม่โกหกผม ในเราในและทางชนด้วยครับ แค่นี้ผมก้อสบายใจ ที่พี่น้องไปเล่นจะได้ไม่เสียเปรียบ แต่แพ้ชนะอีกเรื่องนึ่งครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ราคาสูสีครับเพราะก่อนชนดูว่าดุกด้างจะได้ใหญ่แต่พอเข้าชนเกือบโดนติดรั้วและโดนเปิดแผลหลังเขาเลือดไหลเยอะครับแต่ว่าใจมากชนไม่รู้เรื่องฟัดเลี้ยวไปมาผลัดกันขึ้นจนขาววิ่งครับ ดุกด้างซ่อมทั้งเขาและยาวตามที่คุณ หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้ บอกครับ ทีมงานดุกด้างน่าจะชนะหลายตังนะครับเห็นเล่นไม่กันเลยมั่นใจมากเลยครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าอาการอย่างที่คุณรักวัวชน คนเมืองลุงบอก ก้อน่าจะจริงนะครับแบบนั้น เขาน่าจะมีปัญหาครับ เพราะแพ้เร็วไป อีกอย่างดกด้างยังไม่ได้ออกวิชาเลย
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เป็นไปตามที่วิจาญกันเลยครับคู่ขาวเหลี่ยมเพชรกะดุกด้างแสนเพชร ชนกันสามนาที ขาวเดินชนอยู่ดีๆเห็นเลือดของดุกด้างออกมากขาวเลยมีอาการจะเป็นลมให้เห็น(ล้อเล่นนะครับอิอิ) ขาวมีอาการไปหลังแปลกๆพอเข้ากลับไปชนโดนดุกด้างขึ้นสองครั้งขาวเลยถอดวิ่งหัวตรงเลย เขาขาวมีปัญหาครับตามที่ได้เคยบอกไว้สงสัยต้องพักยาวเลยครับหลังจากนี้ ส่วนคู่เอกขอผลด้วยนะครับ ผมไม่ได้อยู่ดูครับอาการบาดเจ็บกำเริบเลยต้องรีบกลับบ้านครับอิอิ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ทุ่งโพธิ์คู่พิเศษ...นิลขนเหล็ก..ชนะ..ลังสาดไวไวขลิก
 โดย... กริม
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วัวตรังตัวไหนของ สจ อ๊อด ชื่อไหรคับตัวสีขาว ที่มามาถูกที่ ท่ามิหร่ำคับ...ชนกัน 50หมื่น ชนกี่หนแล้วคับ....กับวัวระโนดคับ
 โดย... เด็กปากพูน
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณทีมงาน รายงานคู่ขาวเหลี่ยมเพชรกะดุกด้างแสนเพชรด้วยครับผม ราคา ชนกี่นาที ดุกด้างซ่อมทั้งเขา ยาว อย่างที่ผมบอกใช่ป่ะครับ แล้วชนกันเป็นไงบ้างครับผม ราคา ตามที่ผมบอกป่ะครับประมาณ10-6 10-7 ไม๊อ่ะครับ แล้วคุณทีมงาน คุณทีมงานของขาวหรอครับ วันหน้ามี แก้ตัวใหม่นะครับ เล่นกันก้อแบบนี้ล่ะครับ ใช่เสียทุกวัน
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โคโหนดหลังขาวหนึ่งสยาม (มณีแดง) นายจีระศักดิ์ ด่านนอกชนะโคลายแสนชัย ด.ช.ต้อ ค่ายโค ศ.สนุกเกอร์บางกล่ำ
 โดย... ทีมงาน
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่ขาวเหลี่ยมเพชรกะดุกด้างแสนเพชร ดุกด้างชนะครับ ผมเจ็บหลายกำครับคู่นี้ ราคาดีด้วย แพพ้แบบเข้าไม่ถึงเลย เสียยอดเยอะ
 โดย... ทีมงาน
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่าดอกอัจฉริยะ ชนกันไม่ได้ หรอกคับ กับนิลดอกเพชรนำชัย เพราะว่าดอกเพชรนำชัยใหญ่กว่าสองเบอร์แก่ๆ เขาก็ยาวกว่า สมมุติถ้าชนกันคงไม่มีราคา พูดจากความเป็นจริงด้วยความเคารพครับ ขนาดราชสีขนทองใหญ่กว่าสองเบอร์ยอดก็มากว่าอีก ยังล้มลุกคลุกคลานเหลย ถ้าเอาตัวเล็กมาใส่นิลดอกเพชรนำชัย ผมว่าสาอีล้ม เป็นความเห็นตามเนื้อผ้า ด้วยความเคารพอีกครั้ง
 โดย... แจม
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณปากนคร...ขอถามวัวเจ๊สุ..ที่ถูกคู่กับวัวเขาบาทสีแดงชนกัน 21 หมื่นที่บ่อนโกตี๋ทางชนพันพรือมั่งคับ.....เห็นยอดดี....ชนกี่หนแล้วคับ..จะได้ติดตาม..
 โดย... เด็กปากพูน
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่าดอกอัจริยะโดยปลายยอดแบบโหนดดอกเพชรนำชัยน่าคิดเหมือนกันจากดอกการชนของดอกอัจริยะแล้วคู่ชนไม่เคยมีปลายยอดมีแต่ข้างครับ......คู่นี้ชนกันผมให้ดอกเพชรนำชัยเป็นตัวครับ
 โดย... ปากนคร
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่าดอกอัจริยะโดยปลายยอดแบบโหนดดอกเพชรนำชัยน่าคิดเหมือนกันจากดอกการชนของดอกอัจริยะแล้วคู่ชนไม่เคยมีปลายยอดมีแต่ข้างครับ......คู่นี้ชนกันผมให้ดอกเพชรนำชัยเป็นตัวครับ
 โดย... ปากนคร
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    อย่าพึ่งสรุปว่าอัจริยะเป็นวัวเก่งและยอดวัวครับเพราะชนเพียง 2 ครั้งไม่เคยตัวเจ็บที่เลือดไม่เคยไหลมากทีน้องเขาเศษ...........ถ้าแซมพรชัยผมไม่ว่าเพราะมันชนะหลายครั้งแถมโดยเจ็บๆๆมันก็ทนไว้.....หรือแดงยอดสิงห์ชนเก่งเลยไม่มีคู่ต่อสู้.............อัจจริยะไม่เคยผ่านตัวยอดแทงเจ็บๆๆที่...........ลองพามานครหรือจุฬาภาณ์มั้งครับ.........ผมว่าคงเจอกับโหนดนินามหรือว่าบองหลาของฉวางเก้าทัพเคยหลีกมาแล้วครับ
 โดย... เด็กกำนัน
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดุกด้างเฉลิมชัย...ชนะ...
 โดย... กริม
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอคุณพี่ลูกสมที่ให้ชมลังสาดสุดโหดกะขาวโนรา ลังสาดตัวนี้ ชนน่ากลัวสมชื่อเลยครับ กดไปกับปลายยอดจี้ไปตลอด ข้างก้อมีด้วย ปลายยอดก้อมี สมแล้วที่เป็นวัวดีตัวดังของพัดลุง ตัวนี้ล่ะครับ คู่ซ้อม คู่วางของไอ้หัวรกอ่ะครับ แล้วไอ้หัวรก ก้อทำได้ดีด้วยครับผม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    หนับหนุนบอร์ดโซนตรังครับผม วัวชนเหล่านี้ที่ผมกล่าวมา ผมชอบทุกตัว ทั้งนิลดอกเพชนนำชัย+คุณนิยม+ไอ้หัววัง+แดงเก่งนำโชค+หลังขาวพิชิตชัย+โหนดดอกอัจฉริยะและตัวอื่นๆ เก่งทั้งนั้น ขอโทษที่ผมกล่าวไม่หมด ขอให้เป็นไปตามวิถีทางของยอดวัวเก่งเถอะครับ เรามีหน้าที่เคียงมัน ตามความเหมาะสม ดูแลมัน ยอดวัวดีดีสุดเบอร์ สักวันถ้าลงกันได้ คงได้ชนกันจริงจริงครับ เคารพในความคิดเห็นทุกฝ่ายครับ ไม่มีใครผิดหรือดีไม่ดีครับ เอาเป็นว่าในบอร์ดนี้ ขอเป็นแลกเปลี่ยนความรู้กันดีไม๊ครับ ทั้งรู้น้อยและรู้พอสมควรหรืออาจารณ์ เซียนต่างๆ แล้วในบอร์ดนี้จะหน้าอยู่ครับผม ถ้ายังไม่สบายใจ แลกเบอร์กันดีไม๊ครับ ตกลงกัน ผมคนนึ่งเชียร์นะครับ ผมและพี่น้องในนี้ อยากให้ยอดวัวชนที่ดี ดัง เก่ง ได้ชนกันเพื่อเก็บไว้เป็นบุญตาและตำนานครับ รักกันมากๆนะครับ ชีวิตยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมอ่านข้อความแล้ว น่าเบื่อครับ ท้าชนกันไปท้าชนกันมา เรื่องของเรื่องมันอยู่ที่คนๆเดียวเองครับที่ทำให้วุ่นวาย พี่น้องทุกคนอย่าไปวุ่นวายตามครับ บางทีเจ้าวัวไม่ใช่รู้เรื่องที เอาเป็นว่าปล่อยเขาไปเราทุกคนอย่าไปตามเกมครับ บอร์ดเราอ่านแต่สิ่งมีสาระพอครับ ไม่มีสาระก็ปล่อยๆเขาไป ไว้ให้เขาโตอีกนิดแล้วเขาจะรู้เอง เงียบๆไว้เดียวเขาก็หยุดครับ ถ้าไม่พันนั้นเดียวบอร์ดจะวุ่นวาย หาหม้ายคนมาให้ความรู้ แล้วพวกเราอิอดได้ข้อมูลดีดีกันพอดี ด้วยความเคารพทุกท่านครับ
 โดย... บอร์ดตรังโซน
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณนะคับสำหรับคำชมขอบคุนมากๆๆมันก็เก่งจิงๆๆเราซื้อราคา 35000เป็นราคาที่สุดคุ้มเลยคับ
 โดย... เขาเศษ
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่สุดยอดขอลิ้งหลังขาวทนายโยทีคับอยากชมจังเสียแล้ว
 โดย... 777
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามคุณเขาเศษครับ โหนดดอกอัจฉริยะ เป็นทายาทของวัวชนตัวไหนครับ เก่งจังหู เป็นวัวลูกคอกจากเขาวิเศษเลยไหมครับ
 โดย... สุดยอด
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามจิงเด็กหัววังหาม้ายชักเชือกม้ายแล้วอย่าทำเท้าตะถ้าอิชนก็ติดต่อบ่อนควนธานีเลยไม่ต้องสาธะยายไรมากนิเหรอคนนักเลงคนเป็นแบบนี้เหรอ5555
 โดย... เขาเศษ
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอพวกที่แหลงมากว่าผมไม่กล้าชนพาโยงกับตัวโน่นตัวนี้ก็พามาเคียงกับดอกอัฉริยะและถ้าคิดว่าทีมงานเราไม่สู้ลองแลได้ใครกันที่เก่งแต่ปากก็แค่บอกนิว่าไม่สู้แล้วอิบัดสีไรอ่ะก็บอกมานิว่าไอหัววังไม่สู้เพราะไอดอกอัฉริยะมันเก่งแรงและดอกเพราชนำชัยก็ไม่สู้เพราะความอัฉริยะของมันแล้วทำมาเป็นแหลงว่าพาโยงตัวโน้นตัวนี้บอกแล้วทีมงานเราสู้อยู่แล้วเอาตะหากลัวไหมพามาเคียงเลยนิบ่อนควนธานีอย่ามาทำเป็นแหลงเหมือนเด็กหัววังก็บอกมานิว่าไม่สู้ก็จบใช่ใครอิว่าไหร่คุณทีไม่ชนก็อย่าชนเละกระผมอิไปบังคับคุณได้เหรอเราก็รู้ว่าของเรามันเก่งจนไม่มีคู่อิชนแล้วขนั้นผมอิบอกให้ก็ได้ว่า ดอกอัฉริยะหาม้ายคู่อิชนแล้วเพราะความเก่งของมันไงเหล้า
 โดย... เขาเศษ
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เด็กเขาวิเศษทำหร่อยแรงครับ.........ไม่ใช้นักเลงนิหว่าเที่ยวท้าชนพาโยงกันมั่วหมดเลยเดี่ยวคนใหญ่ที่ดีกันโกรธกันหมดพอทีครับ.....วัวเองหม้ายครับน้องบาว
 โดย... ทีมหัววัง
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมไปแหลงกับสารวัตรเชิงมาแล้ว เจ้าของค่ายที่ไอ้ดอกเพรชนำชัยอยู่ แกว่าให้พามาเลยบ่อนชะเมาหรือให้ทางสะนามโทรมาก้อได้ เปิดเรียกตูเลเลย
 โดย... คนกลาง
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดุกด้างเฉลิมชัย...ลงสามร้อยกล้า...คับ
 โดย... กริม
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณคอวัวชน...ผมไม่มีโปรแกรม...แต่เสียงว่าไอ้ดุกด้าง....ลงสามร้อยกล้าคับ.....
 โดย... กริม
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไม่ทราบว่าตัวใหนน่าเล่นมั่งครับคุณกริมวันนี้ที่ทุ่งโพธิ์
 โดย... คอวัวชน
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ทุ่งโพธิ์..ชนคับ..เคียงเสริมวันที่ 5/5/54
 โดย... กริม
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้วัวชนที่บ่อนทุ่งโพธิ์มั้ยครับ ใครทราบช่วยบอกทีครับ
 โดย... คอวัวชน
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้หัววังไม่เคยท้าชนไอ้ดอกเลยเพราะรู้ตัวเองว่าเล็กกว่าแต่ทำไมคุณเขาเศษถึงหาเรื่องพันนี้ผมลองถามน้ามวลควนธานีแลว่าไอ้บ่าวนี้เด็กไหรไซ้นิสสัยพันนี้
 โดย... ห่วงใย
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามกีฬาชนโคหัวสะพานชะเมา ทำการชน วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2554 รอบต่อไปนัดเปรียบโค วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2554 เพื่อทำการชน วันอาทิตย์ ที่ 12 มิถุนายน 2554
 โดย... ลูกนักเลง
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามกีฬาชนโคหัวสะพานชะเมา รอบที่1 คู่ที่1 โคโหนดสิงห์โตดำ ด.ช.บีม ค่ายโค ส.ยอดนักสู้ ชน โคโหนดยอดพยัคฆ์พิทักษ์ชัย นายต้อย โรงอิฐศุภณัฐ คู่ที่2 โคดุกด้างการอาชีพ นายภพ ดอนแค ชน โคลายการ์ตูน นายเอียด บางดี คู่ที่ 3 โคดุกด้างพิชิตชัยสอง นายทวีป บ้านเนิน ชน โคขาวงามปานนำชัย นายกั่ง บ่อนโกตี๋ คู่ที่4 โคโหนดงามพรัญชัย (ไอ้แมวเซา) น้องโอ้ป ห.จ.ก.พรเทวดา ชน แดงงามพงค์ดำรงวิทย์ (สมชาย) นายม้ง สนามซ้อมโคพังสิงห์ คู่เอก โคนิลราหูชูชัย นายปอย นครศรีฯ ชน โคแดงเพชรปรีชา(มดแดง) อบต.แคร็ง ควนป้อม รอบที่2 คู่ที่1 โคลังสาดยอดพิชิตชัย นายสาธิต บางสระ ชน โคดุกด้างพรประเสริฐ นายอุเทน คลองเตี้ย คู่ที่2 โคโหนดเพชรสมพงค์(ไอ้คอดำ) นายสุชาติ ท่าศาลา ชน โคลังสาดมหัศจรรย์ขวัญใจน้องน้ำหวาน นายแดง หัวไทร คู่ที่3 โคแดงศรีประเสริฐ นายประเสริฐ หัวไทร ชน โคขาวงามทุ่งแสงตะวัน ท.แสงเทียนน้อย นายเสงี่ยม บ่อนโกตี๋ คู่ที่4 โคโหนดพรานทักษิณ นายโอม ม่วงสามต้น ชน โคดุกด้างสำราญชัย นายศรชัย ในเมือง คู่เอก โคโหนดงามเหรียญทอง นายวิชาญ เชียรใหญ่ ชน โคขาวสิงห์โตเงิน(ไอ้หน้ามด) โก้ศักดิ์ อู่ประเสริฐการช่าง พระแสง รอบที่3 คู่เอก โคโหนดจ้าวปัญญายอดนักสู้ นายหรั่ง หัวไทร ชน โคดุกด้างบินหลาดง นายผาด เขาแก้ว คู่ที่2 โคโหนดพิทักษ์รุ่งเรือง(ไอ้ตับเหล็ก) น้องโอ๋ ค่ายโคไทรงาม ชน โคลังสาดจอมราวี ด.ช.มอส หนองอ่าง คู่ที่ 3 โคนิลพญาไฟ น้องเบส ค่ายโคหัวถนน ชน โคลังสาดนำทรัพย์ นายโอ๋ ขุนทะเล
 โดย... ลูกนักเลง
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เขาเข้าแลกันพรือคับในยูทูปที่พี่ๆๆส่งกัน
 โดย... ควายตาแดง
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมนัยนาม (ควาญเก่า)หลังขาวทนายโยนะคับ ถ้าผมหาแผ่นเจอเมื่อไหรแร้วผมจะลงหัยนะคับ แต่ตอนนี้ผมก้อไม่รู้เลยว่าวัวเปงไงบ้าง แต่มีข่าวมาว่าจะเอาไปเคียง กะ ผาแดง จิงเท็จก้อไม่ทราบเคยทรายข้อมูลที่แท้จิง ช่วยบอกกันสักนิดด้วย เพื่อเปงวิทยาธานนะคับ
 โดย... ทีมงานหลังขาวพิชิตชัย(ควาญ เก่า)
30 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดุกด้างเก่งนำทรัพย์ (ไอ้ฉัตรทอง) ออกเคียงแล้วคับ บ่อนสิงหนคร บ่อนทุงโพ ไม่ถูกคับ
 โดย... สุดยอดทางพร้าว
29 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องวัวชน อย่าเพิ่งทะเลาะกันเลยครับ เพราะกติกามารยาทวัวชนมีอยู่แล้วคือ กติกาชนโค 1. ก่อนจะชนถ้าพิสูจน์ได้ว่าฝ่ายใดถูกยาหรือถูกกระทำ กรรมการอาจไม่ให้ชนและริบเงิน เพื่อรักษาชื่อเสียงของสนามและเพื่อไม่ให้สัตว์ทรมาน 2. ห้ามมิให้ทาน้ำมันหรือเมือกทุกชนิด ส่วนจะสวมเครื่องรางของขลังให้วัวก็แล้วแต่จะตกลงกันในวันทำสัญญา 3. เมื่อตีกลอง 2 ครั้งให้พาวัวเข้าชน โดยมีคนพาเข้าชน 2 คน 4. ให้พาวัวเข้าไปชนในลักษณะหน้ากระดานเขาหากัน จะแกล้งชักเชือกหรือตีวัวให้ตกใจไม่ได้ 5. ห้ามตีวัวฝ่ายตรงข้าม แต่วัวฝ่ายตัวเองให้ตีได้ 6. วัวที่ล้ม ถ้าไม่ลุกภายใน 5 นาทีถือว่าแพ้ ถ้าลุกก่อนให้ชนต่อไปได้ ถ้าลุกแล้วหนี กรรมการจะให้เวลา 5 นาที ถ้าไม่ชนถือว่าแพ้เด็ดขาด 7. ถ้าเขาคีบกันไม่หลุดภายใน 1 ชั่วโมงถือว่าเสมอ 8. ถ้าชนกันรั้วพัง วัวออกไปชนนอกรั้ว ทางสนามจะตีกลองให้นำวัวมาชนข้างใน วัวใครไม่เข้ามาถือว่าแพ้ 9. ขณะชนกัน ถ้าตัวใดกระโดดหนีออกนอกรั้วถือว่าแพ้เด็ดขาด ถ้าตัวชนะกระโดตามไปนอกรั้วต้องนำมาชนใหม่ภายใน 10 นาที ถ้านำเข้ามาไม่ได้ทั้งสองตัว ถือว่าเสมอกัน 10. ถ้าวัวร้างลากันไป โดยไม่แสดงว่าตัวไหนแพ้ชนะ ให้กรรมการตีกลอง 2 ที เพื่อให้ชนกันใหม่ 11. วัวชนคู่ใดเกิดมีปัญหาด้วยประการใดก็ดี นอกเหนือไปจากกติกาของสนามหรือไม่ชัดเจนก็ดี ให้กรรมการปรึกษากัน 3 นาย ถือเสียงข้างมากเป็นการตัดสินเด็ดขาด 12. ผู้เล่นในสนามจะต้องยินยอมตามคำตัดสินของกรรมการ จะอุทธรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมิได้ 13. เงินเดิมพันกรรมการจะถือไว้ ค่อยจ่ายให้แก่ผู้ชนะและแบ่งคืนให้แก่ผู้เสมอกัน ใครจะคัดค้านไม่ได้ 14. กรรมการหรือนายสนามชนวัวมีอำนาจรักษาความสงบเรียบร้อยในสนามและมีอำนาจห้ามผู้ที่มีความประพฤติไม่เรียบร้อยเข้าสนามได้มีกำหนด 3 เดือน *************************************************************************************************** เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งทะเลาะกันเลยครับ เอาเป็นว่า วันเคียงวัว ทั้ง โหนดดอกอัจฉริยะ และ นิลดอกเพชรนำชัย หรือตัวอื่นที่อยากชนกัน ก็เอามาเคียงที่สนาม แล้วก็ทำสัญญาชนกัน ให้ถูกต้องตามระเบียบดีกว่าไหมครับ จะได้สบายใจกันทุกฝ่าย
 โดย... โค
29 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอลิ้งหลังขาวทนายโยหน่อยคับใครมีจัดให้ทีแฟนๆๆอยากชมจังเสียแล้ว
 โดย... 777
29 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณคนไม่ออกชื่อครับขุนศึกเป็นวัวสีแดงยอดวงใช่ไม๊ครับถ้ามีซีดีช่วยลงให้ดูหน่อยนะครับเพราะมีวัวตัวหนึ่งที่รู้จักชื่อขุนศึกเหมือนกันครับ
 โดย... คนอยากรู้น้องใหม่
29 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมเห็นด้วยกับคุนห่วงใย คับ วัวมันคนละเบอกันคับ เเล้วที่ท้ากันไปมานั้น อยากถามนิดคับ ว่า ไอดอกอัจริยะ นั้นวัวคุนเขาวิเศษ หรอคับ เห็นปลำอีห้ามรุ่น ห้ามเบอ จังคับ เสียเขากันหลาว
 โดย... เม็ดเงิน
29 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ติดต่อไอหัววังมาให้ได้ตะตัวไม่ขาดแน่แล้วชนให้แล
 โดย... เขาเศษ
29 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    บอกแล้วไอดอกอัฉริยะหากลัวไหมก็เอาไอหัววังมาแยงตะติดต่อมาเลยหัววังสู้หลาวม้ายอะขนั้นชนกับหัววังเราก็สู้ 2ล้านก็เอา
 โดย... เขาเศษ
29 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าคิดว่าใหญ่กว่าก็หาตัวเท่าๆๆกันมาแยงแลตะแล้วชนให้แลอยากอิกันนิว่าตัวเท่าๆๆกันมีใครจะสู้มั้ง
 โดย... เขาเศษ
29 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันที่ไอ้ดอกอัจฉริยะชนคุณเขาเศษช่วยบอกกันว่าคุณไส่เสื้อสีไหรด้วยเพราะจะได้รู้ว่าคนโอ้รสหน้าตาพันนี้ผมอิบอกให้ว่าคุณเข้าใจกันว่าไอ้ดอกอัจฉริยะมันชนไม่ได้เลยกับไอ้ดอกเพชรนำชัยวัวมันละเบอร์กันยอดกะคนละเรือ่งแหลงไหรให้คิดเสียก่อนเพื่อนจะได้ไม่ว่าเราโม้
 โดย... ห่วงใย
29 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ3 s ด้วยใจจริงครับ ผมและคนอื่นๆ ด้อยโอกาส เพราะการงานและหน้าที่เลยมีโอกาสน้อย แต่สิ่งนิ่งที่มี ผมรักษ์ วัวชนไม่น้อยกว่าคนอื่นครับ ขอบคุณสำหรับสิ่งดีดีครับ ด้วยใจคนยะลาครับ มายะลา โทรมานะครับ ยินดีตอนรับตามกำลังครับ ไม่ใช่คุณ3s เท่านั้น พี่น้องคนอื่นด้วยครับ คืนนี้ แค่นี้ก่อนนะครับ ดึกๆ อาจจะกลับมาคุยนะครับ แต่ไม่รู้จะเลิกกินกันตเท่าไหร่
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
29 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เด็ก.หัวไทร .ถามดุกด้างเก่งนำทรัพย์ (ไอ้ฉัตรทอง)ออกเคียวมั่งม่ายคับ...เห็นรอบก่อนคู่ชนถอนใชม่าย...มีข่าวคืบหน้าบอกมั่งนะคับ...พอดีติดตามอยู่คับ
 โดย... เด็กปากคลอง-เขาบาท
29 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ปล้วเขาอิชนจิงม้าย
 โดย... เขาเศษ
29 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    นัดชนก็นัดชนกันเลยครับอย่ามาท้าชนกันเลยคนที่เค้าอีกชนกันไม่คุยมาก....ครับเดี่ยวอีกด่ากันหล่าว
 โดย... เด็กตรัง
29 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    **ขอบคุณครับคุณหนุ่มยะละที่ยังนึกถึงอยู่ ที่จริงผมก็ได้เข้ามาดูเพื่อนๆโพสกันทุกวันแต่พอดีช่วงนี้งานยุ่งเลยไม่ค่อยได้โพสข้อความแสดงความคิดเห็น และโหลดคลิปลงยูทูปให้ดูกัน เดี๊ยวหลังจากควนธานีชนรอบนี้จะโหลดคลิปคู่มันๆเด็ดให้เพื่อนสมาชิกได้ชมกัน ขอบคุณมากครับ
 โดย... 3S
29 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ทีมงานโทรมาเยอะมาก คุยกับผมเรื่องดอกเพชรนำชัยครับ สรุป อย่ายุ่งกับมันเลยครับ สั้นๆ ง่ายๆครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
29 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เค้ามาแล้วคุณ3s หลังจากหายไปนาน ยินดีต้อนรับครับผมคนมีคุณภาพ วงการวัวชน ถ้าอยู่ยะลา คืนนี้เต็มเกียร์ครับผม ทีมงานเต็มรูปแบบ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
29 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    **คลิปหลังขาวทนายโยผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่า เดี๋ยวต้องกลับไปดูที่บ้านก่อน ว่าได้เซฟไว้ในฮาร์ดดิสก์บ้างหรือเปล่า ถ้ามีค่อยลงให้พรุ่งนี้ แต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่ลงให้ก็แสดงว่าไม่มีนะครับ ขอบคุณครับ
 โดย... 3S
29 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่3Sพอมีคลิปหลังขาวทนายโยไหมคับลงให้ดูทีขอบคุนมาก
 โดย... ...
29 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    **ขอสอบถามคุณแฟนนิลพิทักษ์ชัยนิดหนึ่ง การเอารูปขึ้นหน้าปกในสมาชิกยูทูป ไม่ทราบทำอย่างไรครับ คุณแฟนนิลพิทักษ์ชัยและสมาชิกคนรักวัวชนทุกท่านมีควมสุขกันนะครับ ขอบคุณมากครับ
 โดย... 3S
29 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่สดดยอดผมพิมพ์ชื่อไอหลังขาวทนายโยแล้วไม่มีพิมพ์หมดทุอย่างแล้วขอลิ้งเลยนะพี่ขอบคุนคับ
 โดย... 777
29 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่สุดยอดรบกวนส่งลิ้งให้ทีนะผมอยากดูมากๆๆสัหรับหลังขาวทนายโยขอบคุนคับ
 โดย... 777
29 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณทีมงานใจดีน่ะเป็นคนตรงๆดี ของแบบนี้ให้มันแพ้กันตามธรรมชาติของมันดีกว่าถ้าใครไปทำกับสัตว์ใหญ่โดยเฉพาะวัว เวณกรรมมีจริงและติดจรวดด้วยเห้นกันบ่อยๆน่ะขอบคุณครับอยากให้มีคนแบบคุณเยอะในสังคมเอาเปรียบแบบนี้
 โดย... สัจธรรม
29 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงพี่สุดยอดขอลิ้งหน่อยได้ไหมคับผมหาไม่เจอเลยขอบคุณมากเข้าไปดูใน youtubeแล้วไม่มีรบกวนพี่ขอลิ้งหน่อยคับขอบคุนมากๆๆคับ
 โดย... 777
29 เมษายน 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702