๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210    หน้าถัดไป >

    ถึงหนุ่มยะลา ครับ ตามที่ทีมงานพัดลุง และคนไม่ออกนามชี้แนะ เรื่องแดงสามพี่น้อง ผมก็ได้เห็นแล้วว่ายอดของแดงยาวเหมือนกัน แต่ไม่รู้ว่าจะเท่าไอ้หัวรกหรือป่าว เพราะผมยังไม่เคยเห็นยอดไอ้หัวรก ไม่รู้ว่ายาวประมาณไหน
 โดย... โค
6 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณนันครับ ไอ้เก้าทัพชนกับตัวไหนที่สนามไหนหรือครับ
 โดย... เด็กหลัง มวล.
6 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้เก้าทัพชนวันที่ 28 พ.ค. คับ
 โดย... นัน
6 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรแกรมบ่อนน้ำจายวันที่ 14 พ.ค ด้วยครับผม มีตัวนึ่ง ทีมงาน น่าสนใจครับ เผื่อเป็นประโยชน์แด่พี่น้องครับ จากการที่ได้คุยกัน น่าเล่นทีเดียว แพ้ชนะอีกเรื่องนึ่ง แต่ก่อนชนราคาต่อแน่นอนครับ ตอนนี้ไล่ต่อไป 10-8/10-7 ครับผม จุ๊จุ๊จุ๊
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
6 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คนรักวัวชน คนเมืองลุงบอกถูกเลย เคียงตัวเป็นๆกัน ยังไม่ขาดเลยบ้างครั้ง ให้เค้าตักสิ้นกันเองเถอะ แต่ขอข้อมูลที่จริงจริง จริงใจ ตรงไปตรงมาก้อพอครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
6 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณโคครับ บ้างครั้งผมยังจำผิดจำถูกเลยชื่อ2ตัวนี้ แม้วัวคนล่ะยุคกัน สุดโหด จอมโหด อย่าถือเลยครับ ผมก้อผิดวันก่อน แต่จำการชนและตัวได้ก้อพอ บ้างครั้งพิมพ์ไป พิมพ์มา งงนะเนี้ย ยิ่งดึกๆ อิอิ ยิ่งผิดอ่ะผม สมาคมมา จริงไม่ครับคุณตำรวจอย่าถือกันเลย เล็กน้อย จริงใจ ข้อมูลตรงไป ตรงมาถูกดีกว่านะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
6 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณโคครับ บ้างครั้งผมยังจำผิดจำถูกเลยชื่อ2ตัวนี้ แม้วัวคนล่ะยุคกัน สุดโหด จอมโหด อย่าถือเลยครับ ผมก้อผิดวันก่อน แต่จำการชนและตัวได้ก้อพอ บ้างครั้งพิมพ์ไป พิมพ์มา งงนะเนี้ย ยิ่งดึกๆ อิอิ ยิ่งผิดอ่ะผม สมาคมมา จริงไม่ครับคุณตำรวจอย่าถือกันเลย เล็กน้อย จริงใจ ข้อมูลตรงไป ตรงมาถูกดีกว่านะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
6 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ปล่อยให้เจ้าของเขาตัดสินดีกว่าไหมคับว่าอิชนไม่ชนตัวใหญ่กว่าไม่ใหญ่ เพราะเวลาเคียงวัววัวยืนท้ายอิถึงกันแล้วมีคน20คนมองพร้อมๆกันยังมองไม่ตรงกันเลยว่าตัวไหนใหญ่กว่ากัน เค้าถึงได้บอกว่าตาดีได้ตาร้ายเสีย ไม่งั้นเดี๋ยวเรื่องมันจะยาวไปอีก ตอนนี้คนที่มาโพสก็แทบไม่เหลือแล้ว ด้วยความเคารพทุกๆท่านครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
6 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมขอเสริมข้อมูลของคุณโคอีกนิดนะครับ ที่ผมรู้มาที่เพชรบูรณ์ยังขนลูกแซมพรชัยไปอีกหลายตัว และยังเหมาลูกไอ้เฉลิมชัยไปอีกฝูงหนึ่ง
 โดย... เด็กหลัง มวล.
6 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขออภัยอีกที555 ลังสุดโหดคับไม่ใช่จอมโหดที่อยู่เพชรบูรณ์ 555
 โดย... ...
6 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ยะลังก้า ด้วยความเคารพครับ คุณนิรนาม ผมก็บอกแล้วว่า จอมโหด ไม่ใช่สุดโหด ที่ไปอยู่เพชรบูรณ์ แต่ถ้าคุณมีข้อมูลใหม่ ก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องวัวชน ได้รู้กันบ้าง เพราะบางทีข้อมูลผมอาจจะไม่อัฟเดท ทันปัจจุบัน ขอบคุณล่วงหน้า
 โดย... โค
6 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมอยากรู้จิงที่เขาว่าไอปืนใหญ่เล็กกว่าหลังขาวทนายโยมากผมว่าไม่จิงนะขอถามนิดว่าคุนเคยเห็นไหมและบอกว่าอย่าเอาหลังขาวทนายโยชนไม่ได้กับลายน้ำตกเพราะคนละเรื่องกันมากผมอยากอิรู้จิงๆๆว่าหลังขาวทนายโยตัวเท่าไหนกันแน่เพราะเคยมีข่าวออกมาว่าปืนใหญ่อิชนกับลายน้ำตกตอนปืนใหญ่ยังไม่แพ้ลายน้ำตกยังไม่เอาเหรยแล้วมาบอกว่าลายน้ำตกใหญ่กว่าหลังขาวทนายโยหรือว่าไอปืนใหญ่เล็กกว่าหลังขาวทนายโยกัอ้ายหูร้ายไอปืนใหญ่ยังวางกับหูร้ายเลยและมาบอกอีกว่าหลังขาวทนายโยเล็กมากผมอ่ะงงจิงๆๆๆเอาไรมาเทียบคับความรู้สึกเหรอ.........และทีสำคัญมีคนบอกว่าให้ปืนใหญ่สู้และให้เรียกมาเลยว่าชนเท่าใดผมว่าถ้าปืนใหญ่ยังไม่แพ้แล้วหลังขาวทนายโยอิสู้ม้ายถามจิงๆๆพอมันแพ้แล้วทำเป็นพูดว่าเรียกเท่าไรก็ได้..............แต่ผมคนที่บอกว่าหลังขาวทนายโยเล็กกว่าหูร้ายหรือลายน้ำตกคนละเรื่องกันแต่จิงๆๆแล้วหลังขาวทนายโยชนได้ทั้งลายน้ำตกและหูร้ายแต่เป็นข้ออ้างต่างหากที่บอกว่าตัวนั่นใหญ่ไปจิงๆๆแล้วผมว่าเขาไม่หาญชนมากกว่านะเพื่อนๆๆว่าไหม
 โดย... ....
6 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุนโคด้วยความเคารพเป็นไปไม่ได้ที่ลังสาดจอมโหดจะไปอยู่เพชรบูรณ์เพราะเจ้าของมันไม่ให้ใครหรอกคับขนาดลูกๆๆมันมีใครเคยพาออกมาชนบ้างถ้าไม่ใช่ของเขาเองและที่สำคัญทีมงานผมอยู่แถวคลองใหญ่ยังไม่ได้ลูกมันเหรยเห็นมันบอกว่าเขาไม่ให้คนเลยมีแต่ของปลอมฉนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะไปอยู่เพชรบูรณ์และที่สำคัญที่ผมบอกว่าลังสาดสุดโหดมีคนบอกเองในเว็บนิเละว่าลังสาดสุดโหดไปอยู่เพชรบูรณ์
 โดย... ...
6 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โทษคับพี่ 3S ผมขอเบอร์โทรพี่อีกทีนะคับเพราะโทรศัพท์ผมมันพังเบอร์หายหมดจะถามเรื่องโหนดมุ่งนำชัยที่จะชนพรุ่งนี้ที่ควนธานีเพราะคู่ชนของพี่เป็นทีมงานของผมเองคับ555เพิ่งเห็นโปรแกรมผมขอเบอร์พี่อีกทีนะขอโทษด้วยอ้ายดุกด้างคู่ชนพี่เป็นวัวเขาเศาใช่ไหม
 โดย... เด็กโคกหล่อ
6 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดีครับคุณตำรวจ สบายดีนะ รักษาตัวด้วยพระคุ้มครอง ใครมีโปรแกรมบ่อนน้ำจาย ชนวันที่14 พ.ค นี้บ้างครับผม ผมมีวัวตัวนึ่งน่าสนใจ ติดตามครับ ขอโปรแกรมด้วยนะครับผม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
6 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดีครับคุณตำรวจ สบายดีนะ รักษาตัวด้วยพระคุ้มครอง ใครมีโปรแกรมบ่อนน้ำจาย ชนวันที่14 พ.ค นี้บ้างครับผม ผมมีวัวตัวนึ่งน่าสนใจ ติดตามครับ ขอโปรแกรมด้วยนะครับผม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
6 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณเด็กคอนครับ ของผมตัวนี้เป็นวัวใหม่ถอดด้ามครับ แถมยังยิกชนอีกต่างหาก คงเป็นรองพอสมควรครับ เพราะขาดเปรียบด้วยแล้วยังไปชนกับวัวค่ายใหญ่อีก
 โดย... เด็กหลัง มวล.
6 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตามนั้นครับคุณโค ชัดเจนครับ ตัวนั้นแพ้แดงยอดสิงห์โดนไป3หิ้วเต็ม ภายในเวลาไม่ถึง3 นาที แพ้ในขณะเป็นยอดวัวชนไร้เทียมทานตัวนึ่ง แต่วันนั้น ยอดเสีย+ตัวอีก1 เบอร์ได้ แต่มันก้อเป็นโคตรวัวชนตัวจริงในตำนานตัวนึ่งครับผม เจ็บ ใจมาก แต่ทนพิษบาดแพลไม่ไหว แพ้ไปตามแนวทางของวัว ที่บกว่า มันเก่ง ทน สู้ สู้ไม่ได้มันก้อวิ่งครับ ใจมากแรงนิ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
6 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ด้วยความเคารพครับ คุณไม่ออกนาม ตัวที่ไปอยู่เพชรบูรณ์ คือลังสาดจอมโหด ตัวแพ้แดงยอดสิงห์ ซึ่งเป็นคนละตัวกันนะครับ กับลังสาดสุดโหด ตัวชนะ ขาวเจริญทรัพย์
 โดย... โค
6 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ฟาร์มอัยการสมพงษ์ มั้งและมั้ง
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
6 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ฟาร์มอัยการสมพงษ์ มั้งและมั้ง
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
6 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องชาวเว็บรอบนี้ขอให้ขายบ้านขานรถมาเล่นโหนดดอกอัฉริยะเลยนะคับชนะอยู่แล้วเพราะมันแล่นใครไม่เป็นมันเหนือปฐพีจิงๆๆตัวรับรองไม่ผิดหวังผมตั้งใจว่าจะไปเล่นไอดอกอัฉริยะตัวเียวและเด็ดสุดๆๆไม่มีตัวไหนน่าเล่นกว่าดอกอัฉริยะอีกแล้วเด็ดสุดในรอบปีไปให้ได้นะคับเพราะไอดอกอัฉริยะไม่เคยแล่นใครในปฐพีนี้และไม่เคยกลัววัวที่ไหนเลยคับ..........เด็ดสุดในรอบปี 2554 เลยก็ว่าได้ตอนนี้ผมหนำบ้านหนำรถไปแล่นไอดอกอัฉริยะแล้วคับแล้วเจอกันนะผมจะยืนหัวรั้วนะคับพี่น้องทักกันบ้างนะ ผมขอรับประกันตัวนี้ปิดประตูแพ้
 โดย... เขาเศษ
6 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อิชนกัยลังสาดสุดโหดพรือหลาวคับลังสาดสุดโหดไปอยู่เพชรบูรณ์แล้วมิใช่เหรอให้มันอยู่กับเมียกับลูกมันเถอะ....................ขอถามหิดว่าพ่อวัวชนใต้ไปอยู่เพชรบูรณืหลายตัวแล้วใช่ไหมคับแล้วไปอยู่กับใครเหรอเป็นคนใต้ป่าวที่ดูแลฟาล์มและฟาล์มนั่นของใครกันเหรอคับ
 โดย... ...
6 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    น้องเบิ้มสุราดช่วงนี้หายไปใหนไม่เห็นเข้ามาแสดงความคิดเห็นเลย เงียบเลยน่ะน้องบ่าว
 โดย... เด็กคอน
6 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณหลัง มวล. ของคุณที่จะชนที่ชะเมาทางชนพันพรือมั้งคับ พอดีจะไปเชียสักหมื่นครึ่งหมื่นคับ
 โดย... เด็กคอน
6 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หลังขาวทนายโย เห็นทำท่าจะติดคู่กับ ลังสาดสุดโหด ตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว แต่ก็ไม่รู้ขัดข้องทางเทคนิคประการใด จึงไม่ได้ชนกัน ใครรู้บอกด้วย
 โดย... โค
6 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เห็นด้วยกับคุณโจครับเรื่องหลังขาวทนายโยอิอิ ส่วน ปืนใหญ่,ขาวคฤหาสทรายทอง,ขาวเก็บทรัพย์นี่ผมว่าเสียหลังขาวทนายโย เยอะเลยครับ ถึงล่ามไกล้กันวันเคียงก็คงไม่น่าอิผันแลกันนะผมว่า ความเห็นส่วนตัวครับผิดพลาดไงก็ขออภัยด้วยนะครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
6 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไม่ทราบว่า สุดทางรัก ยังชนอยุ่อีกเหรอครับได้ข่าวว่าตอนที่วางเกิดอุบัติเหตุขึ้นนึกว่าหยุดชนแล้วครับ ขอบคุณครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
6 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ให้เพื่อนๆ ชาวเวฟทุกช่วยลองคิดดู ปืนใหญ่ จะกล้าชนกับหลังขาวทนาโยหรือ ผมว่าชนกับไอ้หัวรกดีกว่า หรือ ไอ้สุดทางรัก และลังสาดสุดโหด น่าจะลงกันกว่า หลังขาวทนายโย นะคับ 5555555555555555555555
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
6 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่าปืนใหญ่ไม่น่าจะข้ามชั้น มาชนกับหลังขาวทนายโยนะคับ มันคนละเรื่อนกัน ผมว่า เจอกับลังสาดสุดโหดก่อนดีกว่านะคับ ก่อนที่จะชนกับหลังขาวทนายโย ถ้าอยากชนกันจริงมาได้เลยคับที่สนามหยี่ใน จะเปิดให้ปืนใหญ่เรียกไม่อั้นเลย
 โดย... คนใสยวน
6 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอทีเด็ดบ่อนสทิงหระเพื่อนพ้องน้องพี่
 โดย... สอวอ
5 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    และถามอีกทครับ คู่นิลมีลาภ ตอนนี้ราคาไปถึงไหนแล้วครับ ถึง 10/5 มั้ยครับ หรือถ้าถึง 10/5 ไฟต็นี้น่าต่อมั้ยครับ พี่ๆจาก กทม. ลงกันไปครับ หรือใครมีตัวไหนชื่ออะไรพอให้เด็ดกันบ้างก็ขอบคุณนะครับ
 โดย... บ่าว
5 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามสมาชิกหน่อยครับ วันนี้โหนดนิรนาม กับ นิลชัยเจริญได้เคียงกันหม้ายครับ หรือเคียงกันแล้วติดกันมั้นครับ ขอบคุณครับ
 โดย... บ่าว
5 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลมีลาภเล็กกว่าหลังขาวทนายโยน.น.ประมาณ40ก.กถ้าชั่งน.น นิลมีลาภเคยวางกับลูกเซียนจริงวางกับนิลพิทักษ์ชัยก็วางกันแล้วหลายครั้ง และผมก็ไม่ได้อยู่ทีมเจ๊ศุปากคลองด้วย
 โดย... ถูกต้อง
5 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครมีทีเด็ดสะทิงพระบ้างคับ
 โดย... นริน
5 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เข้าใจถูกแล้วละครับ ผมสมมุติเรามีวัวชนแล้วถูกคู่กับหลังขาวทนายโย เพื่อนถามว่าคู่ชนของเรา (หมายถึงหลังขาวทนายโย) ยอดอยู่ปันปรือ เราทำยอดเขาวัวกับนิ้วไม่ถูกบิดไปบิดมา 555
 โดย... โจ
5 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เด็กหลัง มวล. ...เพื่อนๆลงข้อมูลคู่ชนให้แล้วนี้พี่.......
 โดย... กริม
5 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณถูกต้อง...ทีมคุณทีมเจ๊สุ ปากครม่ายคับ....เห็นเขาว่าไอ้มีลาภมาอยู่...ถ้าทีมเจ๊สุ..แล้วของเจ๊สุสีดำอีกตัว....พันพรือมั่งที่ชนกับวัวปากคลองคับ.....ชนหลายหนแล้วม่าย....น่าเล่นม่ายคับพี่...ทางชนพันพรือมั่ง..
 โดย... เด็กบางใหญ่
5 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ท่าศาลาครับของผม ชนกับหัวไทร แต่คงเป็นรองนะครับ เพราะขาดเปรียบยอดนิดตัวนิด ใหม่ด้วย
 โดย... เด็กหลัง มวล.
5 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณครับพี่หนุ่มยะลา ช่วงนี้ระวังหน่อยนะครับเหตุการณ์ไม่ดี ทราบข่าวว่าจะมีการเอาคืนเหตุยิงร้านน้ำชา ขอให้พระจงคุ้มครองมิตรรักแฟนวัวทุกท่านนะครับ ปราศจากภัยแผ้วพาล อย่าเจ็บ อย่าจน
 โดย... เด็กหลัง มวล.
5 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ของคุณเด็กหลัง มวล ไม่ทราบว่าชื่อไหรและชนกับตัวใหนครับ
 โดย... คอวัวชน
5 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณครับคุณตำรวจ ช่วงนี้ก้อเหมือนเดิม มีความสุขตามอัตภาพครับ ถ้ามีข่าวเรื่องวัวชนแถวนี้ จะตามงานให้นะครับ สบายดีนะครับ ขอให้โชคดี มีเงินใช้กันนะครับ วัวชนอย่าแพ้เล่นวัวให้ชนะ นะครับผม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
5 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณครับคุณตำรวจ ช่วงนี้ก้อเหมือนเดิม มีความสุขตามอัตภาพครับ ถ้ามีข่าวเรื่องวัวชนแถวนี้ จะตามงานให้นะครับ สบายดีนะครับ ขอให้โชคดี มีเงินใช้กันนะครับ วัวชนอย่าแพ้เล่นวัวให้ชนะ นะครับผม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
5 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สวัสดีครับพี่หนุ่มยะลารักษ์วัวชนคนใต้ ช่วงนี้วัวในทีมงานถูกคู่บ้างไหม ส่วนของผมถูกคู่ตัวหนึ่งครับที่สนามหัวพานเมา แต่เป็นวัวใหม่ครับ ชนวันที่ 12 ถ้าว่างไปเที่ยวไหมพี่
 โดย... เด็กหลัง มวล.
5 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมขอแจมเล่นๆด้วยนะครับ คงไม่ว่ากันไอ้ปืนใหญ่ มีคุณสมบัติของวัวดีครับผม แทง วิชาก้อมี น้ำอดน้ำทนใช้ได้ ตัวก้อไม่น่าเสีย ยอดพอได้กัน ไม่เสียได้กัน แต่สิ่งนึ่งที่ไอ้ปืนใหญ่ชนกะหลังขาวทนายโยยากก้อคือ ประสบการและกระดูกครับผม นี่คือสิ่งสำคัญไอ้ปืนใหญ่ผ่านเบอร์ใหญ่มาน่าจะ2ตัว ครั้งที่2ก้อแพ้ แม้มีคนบอกว่าซ้อมดี(และหลังขาวขาดสด หยุดไปนาน) ผมว่าไอ้ปืนใหญ่ต้องไปทำฟอร์มหายใจสวยๆสัก1-2ไฟร์ครับผม ถึงจะชนแพงกะหลังขาวทนายโยได้ครับ เอาไอ้ปืนใหญ่ไปทำเงินกับตัวอื่นก่อนจะดีกว่าแน่ เพราะแะนั้นคู่นี้ถ้าลงกันได้ ต้องรอกันไปก่อน
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
5 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครมีโปรแกรม่อนโกตี๋ 9/5/54 นี้มั่งช่วยลงทีครับ
 โดย... คอวัวชน
5 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณทีมพัดลุง พอมีรายละเอียดแดงสามพี่น้องไม๊ครับ วิชา ทางชน ประสบการณ์ครับผม แต่ที่ผมมั่นใจว่าคุณเปรียบ ไอ้แดงคงไม่ได้เสียเขามาก แต่ตัวอาจจะได้ ผมคิดว่านะ ไอ้หัวรก หาคู่ชนยากจัง ทั้งที่ยังไม่ไร้เทียมทาน ยังไม่เจอเบอร์ใหญ่สุดๆเลย (ผมเห็นยอดเต็มหัวผมก้อไม่กล้าเคียงและ ถ้าไม่ได้ตัว2เบอร์)
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
5 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณทีมพัดลุง พอมีรายละเอียดแดงสามพี่น้องไม๊ครับ วิชา ทางชน ประสบการณ์ครับผม แต่ที่ผมมั่นใจว่าคุณเปรียบ ไอ้แดงคงไม่ได้เสียเขามาก แต่ตัวอาจจะได้ ผมคิดว่านะ ไอ้หัวรก หาคู่ชนยากจัง ทั้งที่ยังไม่ไร้เทียมทาน ยังไม่เจอเบอร์ใหญ่สุดๆเลย (ผมเห็นยอดเต็มหัวผมก้อไม่กล้าเคียงและ ถ้าไม่ได้ตัว2เบอร์)
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
5 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุนโจสาเหตุว่ายอดคู่ชนอยู่พันพรือพันไหนทามไมจะทำไม่ถูกอ่ะแต่ถ้าเป็นหลังขาวทนายโยพอได้ว่าหิดว่าทำไม่ถูกไม่รู้อยู่พันพรือเพราะว่าต่อยอด555ที่บอกเพราะว่าอ่านข้อความของคุนโจแล้วงงๆๆนิดๆๆเลยแซวเล็กน้อยคับ
 โดย... ...
5 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุนใสยวนเพิ่มทรัพย์เคยวางกับลายน้ำตกจิงๆๆแต่ที่ผมได้ข่าวมาว่าลายน้ำตกยืนไอเพิ่มทรัพย์ไม่ได้เพราะว่ามันเล็กและเป็นคู่วางกันจิงๆๆที่แน่ๆๆลายน้ำตกเสียเปรียบเพิ่มทรัพย์แน่แต่ผมว่าลายน้ำตกไม่เอาหลังขาวทนายโยหรอกคับ.........อืมมีอีกตัวที่เคยวางกับเพิ่มทรัพย์ก็คือไอปืนใหญ่ของกำนันแม้วและที่เขาว่าไอปืนใหญ่วางวิ่งก็วางกับไอเพิ่มทรัพย์เหมือนกันที่มันวิ่งเพราะมันขาดเปรียบมากดิ่งเชือกไว้เวลาแต่ละทีก็เชือกเหมือนอิแหกคับ...แต่ผมก็ว่าปืนใหญ่น่าจะลงกับหลังขาวทนายโยนะ
 โดย... 2010
5 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หลังขาวทนายโย ไม่มีใครอยากชนหรอกครับ สาเหตุเวลาเพื่อนถามว่าคู่ชนยอดปันปรือ ทำนิ้วไม่ถูกว่ายอดมันอยู่ปันปรือ
 โดย... โจ
5 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุนถูกต้องทำไมไม่เอากับหลังขาวทนายโยเหรอคับ...................อืมยังมีอีกตัวที่ผมว่าน่าลงกับหลังขาวทนายโยก็คือ ไอปืนใหญ่กำนันแม้ว และขาวคฤหาสทรายทอง และตัวที่ชนะขาวคฤหาสที่ท่ามิหรำของนายลิขิต คลองมวล ชื่อขาวเก็บทรัพย์ไหมผมจำไม่ได้น่าจะลงกับหลังขาวทนายโยเป็นที่สุดแล้ว.....ถึงแม้ว่าอ้ายปืนใหญ่จะแพ้แล้วแต่ตอนนี้ก็วางดีสุดๆๆและไม่ค่อยมีใครเคียงให้เหมือนกันถึงแพ้ใหม่มา........แต่ผมว่าคู่นี้น่าจะลงกัน นะ หลังขาวทนายโยปะทะไอปืนใหญ่
 โดย... ....
5 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบข้อความของเด็กปากคลอง - เขาบาท กรณีลังสาดมหรรศจัญขวัญใจน้องน้ำหวาน ของจ่าวีตัวนี้ ชนทางดีครับ ชนเย็นคอยจังหวะ ข้างหนักมีปลายยอด แถมได้เปรียบคู่ชนทั้งตัวทั้งยอดด้วย ตัวนี้น่าเล่นครับ
 โดย... แฟนแซมพรชัย
5 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โทษที พิมพ์เร็วไป ไอ้หัวรก
 โดย... ทีมงานพัดลุง
5 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบ คุณ หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้ ไอ้หัวรัก ผมคิดว่า น่าจะลองเคียงกันดูกับ แดงสามพี่น้อง ตัวที่ชนะขาวเจริญทรัพย์ ยอดน่าจะพอ ๆ กัน
 โดย... ทีมงานพัดลุง
5 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลมีลาภตอนนี้มาอยู่กับทีมผม ผมไม่ชนกับหลังขาวทนายโยเด็ดขาด ขอร้องอย่าวิจารณ์คู่นี้
 โดย... ถูกต้อง
5 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ทีมงานพัดลุง ดุกด้างยอดขวัญเมือง (ไอ้หัวรก)พอที่จะลงกับตัวไหนได้บ้างครับ ที่ไม่ได้เสียกันมากครับผม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
4 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โทษนะครับผิดพลาดเรื่องชื่อเพราะมันคล้ายกัน สุดโหดกับจอมโหด คงไม่ว่ากัน พิมพ์ตอนกินแอลกอร์ฮอล์นะครับ แต่ไม่ว่ามันจะสุดโหดหรือจอมโหด แดงยอดสิงห์ชนะภายใน3นาที ขอบคุณนะครับ แต่สุดโหดใช่ป่ะครับที่วางกับไอ้หัวรก ผมพิมพ์ยังงงเลยนะเนี้ย ดีที่ติบอกนะครับ เคารพพี่น้องครับผม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
4 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ด้วยความเคารพครับ คุณหนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้ ลังสาดจอมโหด ตัวแพ้ แดงยอดสิงห์ กับ ลังสาดสุดโหด ที่คุณหนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้ พูดถึง มันคนละตัวกันนะครับ ไอ้ลังสาดจอมโหด มันเกิดก่อนลังสาดสุดโหด อีกครับ ลองแลซีดี หรือดีวีดี ของ อาจารย์เผดิมใหม่นะครับ
 โดย... ทีมงานพัดลุง
4 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดสุดโหดเก่งก้อต้องทำใจครับผม วันที่แพ้ยอดวัวชนในใจผมเบอร์1 แดงยอดสิงห์ มันเป็นวิถีทางของยอดวัวชนครับ แต่ถ้าใครว่า แดงยอดสิงห์ไม่เก่ง ผมไม่เถียงครับ เพราะ แดงยอดสิงห์ แสดงความเป็นยอดวัวเบอร์1 ของตำนานไปแล้วตัวนึ่งครับ แทง ทาง ใจเกิน1000 หล่อ งาม แค่นี้ก้อเกินคำบรรยายแล้วครับ ตัวเก่งอื่นๆยังมีอีกเยอะ แต่โทษด้วยที่มิได้กล่าวทั้งหมดต้องค่อยๆเป็นค่อยค่อยไป ขาวลูกเทพฤทธิ์+ไอ้ลองกอง ก้อโคตรวัวทั้ง2ตัวครับผมและ.......
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
4 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดจอมโหด ชนมา 19 ครั้ง แพ้ 2 ครั้งคับ ยอดวัว ของบ้านป่าตอ-เขาปู่ - พัทลุง ครั้งสุดท้ายแพ้ ยอดสิงห์ เสียทั้งตัวเสียทั้งยอด เสียทั้งเงิน ต้องนั้งรถโปกกันกลับบ้าน หมด กันทั้งหมู่บ้านเลยพี่น้อง
 โดย... คนใสยวน
4 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอแจมหน่อยนะครับ โหนดแซมพรชัย+ลายน้ำตก+นิลมีลาภ+หลังขาวทนายโย+ไอ้ใจเย็น+ไอ้หัวรก+ลังสาดจอมโหด+นิลพิทักษ์ชัยและ..... สุดเบอร์ทั้งนั้นครับ ที่กล่าวมาผมชอบทุกตัวนะครับ เก่งจริงๆ+ตัวอื่นก้อสุดเบอร์แต่มิได้กล่าวคงไม่ได้ว่ากันนะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
4 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึง เด็กใสยวน ทีมงานหลังขาวทนายโย แน่อยู่แล้ว คุณติดต่อหูร้ายมาเลย เจอกันที่สนามไทรย้อย ถ้าคุณคิดว่าเบอร์เท่ากัน ทีมงานทนายโยไม่หลีกหรอก ผมว่าพามาเสียเวลาเปล่า เพราะหูร้ายใหญ่กว่า หลังขาวเยอะมากๆๆ ถ้าไม่เชื่อลองพามาดูกัน
 โดย... คนใสยวน
4 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงบุรุษที่ไม่ออกนาม ผมก็ไม่ได้ว่าวัวคุณนี้ครับ ทำไมถึงร้อนตัว ผมมองตามที่เห็น ถ้าไม่อย่างนั้น ไอ้ลายน้ำตก มันชน มามากหัวกว่าแซมพรชัยอีก คงเป็นยอดวัวแล้ว แต่นี้เห็นเลงยกไอ้แซมพรชัยที่นะไอ้ลายน้ำตกตลอด เป็นยอดวัวตลอด แล้วไอ้ลายน้ำตก ไม่ใช่ยอดวัวหรืออย่างไร หรือเป็นยอดหัวดอ ผมไม่อยากพูดแล้วเรื่องนี้ เพราะหมาดอใหญ่กันทั้งเพ ไม่ว่าคุณหรือผม
 โดย... ยอดวัว
4 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณ ถูกต้อง คุณ พอที่จะทราบหรือเปล่า นิลมีลาภ วางกับลูกเซียน หลายครั้งแล้วนะคับ ลูกเซียนก็ขนาดเบอร์ เดียวกับหลังขาวทนายโย ยอดถ้าเสียก็ วงกวางกับวงแคบ เท่านั้นเอง ไม่แน่หลังขาวยังเขาจะสั้นกว่า นิลมีลาภเสียด้วย แต่สองตัวนี้ผมไม่คิดที่จะให้เจอกับเพราะ จะเสียตัวดังๆๆ ไปอีกหนึ่งตัว
 โดย... คนใสยวน
4 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณพี่มือใหม่แก่ๆนะครับ อิอิอิ คงได้คุณยอดชายมาบ้างดิ 555+ ก้อจริงอย่างที่บอกครับ คุณยอดชายเมืองยะลา ทางชนแบบพี่ว่าจริงๆครับผม แต่มันเย็นจริงจริงตัวนี้ เวลาซ้อมก้อไม่ค่อยออกวิชา วัวตัวนี้แปลก ไปบนบ้าง เลี้ยวบ้าง แต่ทีมงานผมบอกนะครับ คุณยอดชายทางเลี้ยวฟัดไม่จัด (ข้างพอมีเอง ผมยังงงเลย) แต่ลูกขึ้นบน ลูกเก่ง ไปกับน้ำหนัก ลูกนี้คือเครื่องหมายการค้าครับผม แต่มันก้อชนก้อมันไปเรื่อยๆ ขอโม้นิดนะครับ เรื่องแปลกแต่จริง คุณยอดชาย เวลาซ้อม คู่ซ้อม ส่วนมากเกือบทุกตัวอยู่ไม่ได้ เนื้อคุณยอดชาย บ้างครั้งเวลาชนยังไม่ได้อย่างใจทีมงานเลย งงนะเนี้ย
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
4 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณพี่มือใหม่แก่ๆนะครับ อิอิอิ คงได้คุณยอดชายมาบ้างดิ 555+ ก้อจริงอย่างที่บอกครับ คุณยอดชายเมืองยะลา ทางชนแบบพี่ว่าจริงๆครับผม แต่มันเย็นจริงจริงตัวนี้ เวลาซ้อมก้อไม่ค่อยออกวิชา วัวตัวนี้แปลก ไปบนบ้าง เลี้ยวบ้าง แต่ทีมงานผมบอกนะครับ คุณยอดชายทางเลี้ยวฟัดไม่จัด (ข้างพอมีเอง ผมยังงงเลย) แต่ลูกขึ้นบน ลูกเก่ง ไปกับน้ำหนัก ลูกนี้คือเครื่องหมายการค้าครับผม แต่มันก้อชนก้อมันไปเรื่อยๆ ขอโม้นิดนะครับ เรื่องแปลกแต่จริง คุณยอดชาย เวลาซ้อม คู่ซ้อม ส่วนมากเกือบทุกตัวอยู่ไม่ได้ เนื้อคุณยอดชาย บ้างครั้งเวลาชนยังไม่ได้อย่างใจทีมงานเลย งงนะเนี้ย
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
4 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุนใสยวน วัวมันเล็กใหญ่กันเกินนะคับ คุนก้อเหงอยู่ว่าหูร้ายมันใหญ่จิงๆ ถ้า10-9 10-8 เอานี้ชดกันได้คงจะได้ชนกันแร้วนะคับ นี้กะหูร้ายไม่ต่ำแต่10-7ถึง10-6 นะคับ เรื่องแน่จิง เอาที่แลแร้ว10-9 ได้ชนกันแน่นะคับ
 โดย... ทีมงานหลังขาวพิชิตชัย(ควาญ เก่า)
4 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    กันเเน่จริงถ้าหลังขาวทนายโยเก่งจริงทําไมไม่เอาไปชนกับอ้ายหูร้ายอะคับ
 โดย... เด็กใสยวน
4 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องวัวชนทุกท่าน ผมมองอย่างนี้ครับ เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับ อาจจะไม่ตรงกับใครบางคน หรือหลายคน อิอิ โทษด้วยแล้วกัน การจะเป็นยอดวัว ต้องดูนัดที่ชนด้วย ผมยกตัวอย่างนะครับ ยอดวัว จริง ๆ คือไอ้ใบ้ แบกตัวใหญ่ แล้วก็ชนะ ไอ้ลูกหิน ก็เหมือนกัน ถึงแพ้บ้างบางครั้ง แต่ก็เคยแบกตัวใหญ่มาแล้ว บางทีวัวมันชนต่างยุคกัน ไอ้แซนพรชัย ก็ไม่เคยแบกตัวใหญ่เลย แต่พูดก็ลำบากใจ เพราะมันเกี่ยวข้องกับเดิมพันด้วย ไอ้ยอดชาย เมืองยะลา ถ้าอยากจะเป็นยอดวัว แบกไอ้หูร้ายสิครับ จะได้เป็นตำนานเหมือนไอ้ใบ้ตรัง ยอดวัวต้องเจอของแข็งบ้าง ไม่ใช่พบแต่ลูกขวานเพื่อนแรง
 โดย... ยอดวัว
4 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ความคิดผมก็คล้ายๆคุณ 101010 ผมว่าวันนี้ถ้าลายน้ำตกและไอ้แซมก็ยังสดถ้าเอามาชนกันอีกครั้งคนก็ยังอยากดู แต่วันนั้นผมดูแล้วไอ้ลายออกอาวุธได้ดีกว่าแต่ไอ้ลายหมดเนื้อก่อน แต่ถึงอย่างไรผมว่าลายก็ยังไม่ชนะอาจทำได้แค่เสมอกับไอ้แซม ผมว่าไอ้แซมมันเย็นกว่า รอคอยได้ ได้โอกาสก็จะปิดบัญชีทันที จนปัจจุบันนี้ผมจึงชอบวัวประเภทใจเย็นชนประคองตัวดีกันเหลี่ยมคู่ต่อสู้ได้ แล้วรอโอกาสเพื่อปิดบัญชี ตอนนี้มีอยู่หนึ่งตัวคือไอ้ยอดชายจากยะลาเห็นจะเป็นวัวเข้าลักษณะนี้ (ไม่ได้เอาใจคุณหนุ่มยะลานะครับ)
 โดย... มือใหม่แก่ๆ
4 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ปาเกียวตัวนี้วิชาใช้ได้ชอบตัวเดินหน้เพราะมันเขาวัวเมียกดดีข้างหนักชนตัวไปหลังไม่เป็นหน้ารองราคาหน้าจะ 10-4 หรือ 10-5
 โดย... ทีเด็ด99
4 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามทีมงานทีตรังทุกคนทีว่าโปรแกรมควนธานีทีจะชนในวันที่ 6 7 8 จะกลับบ้านไปเล่น
 โดย... เด็กกำนัน
4 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามคุณเจ้าตรัง ลายกิ่งทอง(ลูกไอ้7หิ้ว) นั้น คือลายกิ่งทองน้อย วัวระโนดป่าวครับ
 โดย... โค
4 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    บางกล่ำรอบนี้น่าจะสนุกคู่ระหว่างลายกิ่งทอง(ลูกไอ้7หิ้ว)พบกับไอ้ปาเกียวช่วยเช้คข้อมูลดูน่ะครับว่าสถานการอยู่ด้านไหน
 โดย... เจ้าตรัง
4 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณโค ใช่แล้วคับ
 โดย... แฟนนิลมีลาภ
4 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หูร้ายกับหลังขาวทนายโยเบอร์เดี่ยวกันหม้ายครับ
 โดย... เด็กตรัง
4 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามคุณทีมงานครับ แดงงามเทพบุตรเคยชนะวัวคุณสีแก้วตัวไหนชื่อไหรครับที่คลองหอยโข่ง
 โดย... สุดยอด
4 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณสุยอด คุ๋ชนผาแดง ตอนนี้เลี้ยงอยู่ที่ทุ่งลุงครับ ทีมงานอาจารย์ไข่นุ้ยเป็นผู้ส่งเข้าประกวด หัวล่าสุด ชนะตัวดีของ สีแก้วนายบ่อนที่คลองหอยโข่งครับ ครบเครื่อง เกาะมัด ทิ่มหน้า ยอดยาวกว่าผาแดง แต่กว้างกว่า มีไปหลังแทง (แต่ผมว่าถ้าไปหลัง ผาแดงแทงตายแน่)ความคิดเห็นส่วนตัวนะ เพราะตอนที่ผาแดงชนกับไดอ้สีนวล สีนวลไปหลังมันแทง จึกๆๆๆดหมือนกระสุนเลย แต่ ราคา 2000/700 มีแต่คนต่อ จนแพ้ แต่ข้อแตกต่าง ระหว่างไอ้สีนวลกับ คุ๋ชนตัวนี้ คือยอด แดงงามเทพบุตร ยอดยาวกว่าผาแดงประมาณ คืบนึง แต่ไอ้สีนวล สั้น กว่าผาแดง ครึ่งนึง นะ ความคิดเห็นส่วนตัวชอบ แดงครับ ด้วยความจิงใจ
 โดย... ทีมงาน
4 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามคุณแฟนนิลมีลาภ หน่อยครับโหนดหลังขาวเมืองปัญญา 2 ไอ้ลูกกัก)วัวเขาวัง นครฯ ใช่ตัวเดียวกับ โหนดหลังขาวใจเย็น (เมืองปัญญา 2) ตัวชนะไอ้ห้าเซียน หรือป่าวครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
 โดย... โค
4 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702