๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223    หน้าถัดไป >

    สนามทุ่งโพธิ์ชน 2 วัน30/05/54 ลังสาดสิงห์นำชัย นายกว้าง ควรวัดใหม่ ชน โหนดเพชรราหู นายประยูร ค่ายศรแดง ท่าศาลา 1,100,000 + โหนดแสนกลมงคลชัย นายยอด นาโยง ชน ขาวงามทรัพย์เซียน (ไอ้กุ๊ก) นายโกมล ปากพนัง 420,000 + นิลแซมพิทักษ์ชัย นายพิทักษ์ คลองทอม กระบี่ ชน แดงน้ำดำ นายพริ้ง สวนเลา 520,000 คู่พิเศษ ขาวงามพิชัยชัย นายวิชัย ควนยวน ตรัง ชน แดงเจ้าพญาคมพยัค นายเอ็ก ฉวาง 620,000 (ขออภัยถ้าหากพิมพ์ผิดพลาดเรื่องชื่อเพราะ น้าส่งโทรมาบอกไม่ชัดเจนจึงเรียนตามนี้)
 โดย... กริม
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามทุ่งโพธิ์ชน 2 วัน..29/05/54...เฉพาะคู่เอกคับโหนดนำชัยขวัญใจวัยรุ่น นายจำนง ค่ายหินเหล็กไฟ ชน โหนดฉลองชัยใจเด็ด ค่าย ป.การพิมพ์นครศรี 600,000 + รังสาดเพชรเกษตร นายโนด บางเนียน ชน โหนดพยัคเขาหลวง นายโจโจ้ ในเขียว 320,000 + แดงพลังทองเพชรยอดสิงห์ (ไอ้แมงชอน) ด.ช.พนัช ควนขนุน ชน แดงงามบุเรงนอง ฯ บ้านต้นท้อน ฉวาง 320,000 + คู่พิเศษ โหนดหลังขาวจุฬา นายสำราญ ชายควร ชน โหนดประสานมิตร เจ้ใจ กรุงเทพฯ 420,000
 โดย... กริม
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามชนโคจันดี ฉวาง นคร 4-6 มิ.ย 54 คู่เอก 1.โคแดงฟ้าใสนำโชคชัยขวัญใจวัยรุ่น พลทหาร ป็อป ใสคอกลิง คลองผุด ชน โคโหนดทหารเสือจอมราชันย์ (เข็มทอง) นาย พงศักดิ์ นบพิตำ 1,000,000 2.โหนดคมชัดลึก นายไข่ เสหลา ชน แดงงามวันเผด็จ (ไอ้อู๊ด) น้องแพรว ฉวาง 600,000 3.นิลวันฉลองชัย (ไอ้ควาย) นายจิตร ปากมิน ชน ดุกด้างพยัคฆ์ร้าย(ไอ้มุกดำ) นายบ่าว เขาวัง 400,000 4.ดุกด้างนิลสุภาพ นายสุเทพ เขาแก้ว ชน ดุกด้างพยัคฆ์เล็ก นายเบนล์ 400,000 5.ดุกด้างหลักหินทวีชัย นายทวี ลานสกา ชน ดุกด้างอันดามัน (สึนามิ) นายแผ้ว จันดี 400,000 6.ลายยอดเด็ดเพชรเขาศูนย์ นายเกรียง ไม้เรียง ชน ลายงามสิงห์โตทอง นายบ่าว บางรูป 200,000 7.ลายวันเด็กเพชรนำชัย(ทายาทไอ้ตาช้าง) น้องโอบ ทุ่งใหญ่ ชน โหนดยอดพิชิตชัย นายเพียร นากะซา 200,000 8.โหนดมาใหม่ขวัญใจทหารบูม นายบูมติก ใสคอกลิง ชน ลายสายฟ้า นายจิราพร 200,000 9.แดงแสนชัยลูกออมทรัพย์ นายกริช วังขวาง ชน ลังสาดยิ้มสยาม ศ.วันดี นายปรีชา พระแสง 200,000 10.นิลแรมโบ้ นายตุ้ม ด่านช้าง ชน แดงงามแสนเชิงเล็กลูกเพชรแสนชัย นายตาวุธ ต้มราง 200,000 11.ขาวมรดก นายเมย์ เขาแก้ว ลายอาก้า นายพัน นากะซา 200,000 12. ขาวตาเพชร ด.ช.ศรเพชร กะเฟียด ชน โหนดจอมโหดเล็กสามพลัง(ต่วนเป๋) นายอ้วน นากะซา 200,000 13.ลันดาเซียนเมา (กาแฟ) น้องปีกุน ถ้ำ ชน แดงโชติช่วง นายช่วง โคกยาง 200,000 14.นิลยอดเพชร นายใบ ป่าเตย ชน ลายเพชรบารมี นายโข่ง นากะซา 100,000
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามชนสนามชนโคนาหม่อม (ทุ่งขมิ้น) เสนอศึกวัวมันวันทวีศักดิ์ 28 -5-54 รอบที่1 1.นิลฉลองชัย นายคอง ควนจง ชน โหนดงามน้องใหม่ น้องมนัส ม่วงก่อง 60000 2. ขาวนำทรัพย์ นายแค็บ คลองลำ ชน โหนดอัศวินดำ (ก้องเกียติ) นายสุไลหมาน อ.สะเดา 80000 3.โหนดนพเดช (ไอท่อม)นายบัวลำใหม่ ยะลา ชนโหนดสายฟ้า (พลาสติก)บังโหรน คลองแงะ 100,000 คู่เอก โหนดลูกทวดพลังชัย (ดำน้อย) ด.ช.บ็ต โคกสัก ชน โหนดหลักเดียว นายธรรม บ้านไร่ 300,000 รอบที่2 ***พิเศษ1.ลังสาดแดงสยามเจ้าชั้นเชิง นายช่วย ควนลัง ชน แดงงามใจเด็ดเพชรชูชัย บ่าวพี่ ปริก 2,000,000 ***พิเศษ2.ขาวงามฉลองชัย นายเปี๊ยก จ.ยะลา ชน โหนดเหลี่ยมเพชร (เก้าทัพ) นายเชือน อ.นาโยง จ.ตรัง 1,000,000 ***พิเศษ3.ลังสาดสิงห์ดำ นายจำนงศ์ จ.ตรัง ชน ลังสาดยอดเด็ดเพชรบ้านสวน (ไอ้จงอาง) นายน้อง อ.รัตภูมิ 600,000 รอบที่3 1.ลันดาเทิดไทเล็ก(กุหลาบแดง) โก้ยาว ค่ายโค ศ. สนุกเกอร์บางกล่ำ ชน ขาวงามจั่นเจา(องค์บาก) นายอาหมาด ค่ายป่าโมกเมืองใหม่เทพา 600,000 2.โหนดงามรุ่งโรจน์ นายปูทุ่งลุง ชน ขาวปานมุก นายชัยเกาะเสือ 200,000 3. แดงห้าพยัคฆ์ นายสุเนตร เกาะหมี ชน โหนดประกาศิต ศ.ดาวเทียม นายสมพร ทุ่งขมิ้น 100,000 4. โหนดงามก้องทรัพย์ นายอ้วน จ.ยะลา ขาวลูกนำชัยโชคนำทรัพย์ นายบอยม่วงก่อง 200,000
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามชนสนามชนโคนาหม่อม (ทุ่งขมิ้น) เสนอศึกวัวมันวันทวีศักดิ์ 26 -5-54 รอบที่1 1.แดงหงส์ทองคะนองศึก(เพียว เพียว) นายดอน สะบ้าย้อย ชน โหนดหงส์ฟ้าโซดาพร้อม บังทอ ค่ายโคร้อยสามห้า 40000 2.โหนดงามอัศวิน (ศ.พอเพียง) นายสายัณห์ ปริก ชน โหนดงามก้อนทอง (ชุนฮ้อคง) นายอภิเดช อ.เทพา 60000 3.โหนดท้องลายสี่พลัง นายอนุรักษ์ อ.สะบ้าย้อย ชน ดุกด้างรุ่งอรุณ ด.ช.อค็บ เขาวังชิง 80000 4.ลายสิงห์ห้าวเจ้าพายุ นายสุภาพม่วงหวาน ชน โหนดแสนเชิงเล็ก (ไอ้ขี้หลิม) นายหลุย ชุมชนทุ่งเสา 100,000 คู่เอก โหนดงามสายฝน นายจ้อง ทุ่งเสา ชน นิลขาวงามชนะชล นายสายันณ์ บ้านใหม่ 200,000 รอบที่2*** พิเศษ1 โหนดงามพิชิตชัย (ไอขวาน) นายบ่าว ค่ายโคมีเจริญ ศ.ทวีศักดิ์ ชน โหนดงามดาราพรชัย น้องใบบอน ควนตอ 400,000 ***พิเศษ2 โหนดเพชรภูรินทร์ นายประสาน ทรายขาว ชน โหนดงามเก่งกาจ (สิงห์โตทอง) นายจำลอง ค่ายเพชรมงคล 200,000 รอบที่3 1.แดงลูกสิงห์ นายเปานี จ.ยะลา ชน ลายบ้านส้องคะนองศึก นายเดือน ค่ายโคสายชล 200,000 2.ลังสาดปราบพยัคฆ์ นายเก่ง ทุ่งเค็ด ชน นิลแซมพญาคิ้วขาว (ลูกแพะ) นายไก่ ทุ่งฆ้อพัฒนา 100,000 3. ดุกด้างบานเย็น (18 ล้อ) นายกระจ่าง โคกเมา ชน แดงพยัคฆ์ร้ายแสนเหลี่ยม นายบ่าว สี่แยกต้นม่วง บางกล่ำ 100,000 4.แดงยอดฉกาจพิชิตชัย นายศรสิทธิ์ สะกอม ชน แดงพูลทรัพย์พิชิตวารี นายเปี๊ยก ค่ายโคทรัพย์แผ่นดิน 80000
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พันพรือพักพวก...โหมสูบัดสีคนทางเหนือเขามั้ย ฝากสักหิด..1. คนบ้าแทงเรามันไม่ติดคุกครับ แต่ถ้าเราแทงคนบ้าเราติดคุกครับ 2. เล่นกับเด็ก เด็กด่าแม่ เล่นกับหมา หมาเลียปากครับ 3. เรารบกับคนบ้า เขาว่าเราบ้าหวาครับ
 โดย... คนลุ่มน้ำ
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลดอกเพชรนำชัย ชนะสุดยอด ครับ ปลายเขาล้วนๆ ชนแค่4 นาที เก่งจริงๆ
 โดย... ปาล์มป่ายอม
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาววัวชน คนใต้ทุกท่าน อย่าทะเลาะกันเลยครับ ถือเสียว่ามันเป็นกีฬา นะครับมีแพ้มีชนะ ขนาดผมอยู่ภาคเหนือผมยังอิจฉา พวกคุณที่อยู่ภาคใต้เลยครับ มีกีฬาพื้นบ้านที่มีความภาคภูมิใจ มีวัวชนให้ดูทุกเดือนๆ ละหลายๆ สนาม ผมอยู่ภาคเหนือยังไม่มีโอกาสอย่างนั้นเหมือนพวกท่านๆ เลย ตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆ เลี้ยงวัว และอีกมากมายหลายอาชีพเกิดขึ้น เพราะกีฬาชนวัวนี่เอง อย่าทะเลาะกันเลยครับ ว่ากันไปว่ากันมามันไม่จบสักทีหรอกครับ เรามาแบ่งปันความรู้ และสิ่งดีๆ ให้กันดีกว่าครับ ขอบคุณครับ
 โดย... ขวัญใจคนเดิม สันกำแพง
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ครับพี่คนรักวัวชนคนเมืองลุง ผมไม่ได้ไปครับติดประชุมบวกกับฝนตกหนักแล้วคิดว่าไปไม่ทันจึงไม่ไปครับ ไม่งั้นคงได้เบี้ยสัก 400 หล่าว ขอบคุณมากสำหรับผลการแข่งขันมีไหรกะบอกกล่าวกันหล่าวเพื่อประกอบการชม 555++
 โดย... บ่าวนิ
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เขาเศษไปที่ไหนก็ไปตะ สังคมรังเกียจอีตายโหงเเล้ว ถ้าหน้าด้านก็เข้ามาเหลยตะเเต่ถ้ามีความละอายในตัวมั่งก็น่าอีรู้นะว่าควรทำปรือ เเหลงยากจิงกับโม๋ไม่ค่อยถึงไหน
 โดย... เสี่ย
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าเวปนี้ไม่มีคนชื่อเขาเศษคงจะดีขึ้นหวาเดิมนะว่าหม้าย
 โดย... เด็กตรัง
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แลมันต่ะขนาดเพื่อนไม่ว่าไหรมันที..มันยังข๊อบ ชาดเหมือดกันเลย....เหนื่อย
 โดย... ไม่ต้องบอกว่าใครเหนื่อยเปล่าๆ...แหลงแล้ว
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณ..777 ทุ่งโพธิ์ชนวันที่ 29-30 ครับ เดียวผมเช็คให้ว่าชนวันไหน
 โดย... กริม
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึง777ไอขาวควนยวนไม่ชนทีไอควายเห่อ
 โดย... เขาเศษ
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    รบกวนพี่กริมทีคับว่าไอขาวควนยวนตัวเก่งจากตรังที่ชนทุ่งโพธิ์ข้าง30หมื่นชนยังคับแล้วผมแพ้ว่าชนะคับ
 โดย... 777
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณ บอล กระบี่ นี้เมลผม ...........ohm_2169@hotmail.com ครับ
 โดย... โอม กระบี่
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลดิกเพชรนำชัยต่อยอดด้วยเหรอคับ
 โดย... ...
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตัว ดอกเพชรนำชัย ใหญ่กว่า ดอกอัจฉริยะ ประมาณ 10-7 ครับ เพราะ ดอกอัจเบอร์เดียวกับคุณโซล่า ผมเห็นโซล่าตัวจริงเล็กมากๆ ครับ วันผมไปเคียงวัวผมได้ไปเห็นลางสาดราชสีห์ขนทองตัวแพ้ดอกเพชรนำชัย ตัวใหญ่มากๆแถมเขาวงยาวขาซ่อมล่าว ผมว่าตัวราชสีห์ขนทอง ใหญ่พอๆ กับ ลางสาดสารพัดพิษตัวดังในอดีตได้คับ พี่น้องคงพอจะนึกออกนะคับ เพราะฉนั้น ผมว่า ดอกอัจฉริยะเล็กกว่า 10-7 ได้ ถ้าเคียงกันดอกเพชรนำชัยคงเป็นตัวยืน ดอกอัจฉริยะเป็นตัวพิจารณาแน่นอน ถ้าถามผมนะคับในฐานะเล่นวัวมานาน ดอกอัจ คงชนไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ ด้วยความเคารพ ดอกอัจฉริยะ เพราะเล็กมาก ปลายยอดก็ไม่นะ ข้างก็ไม่นะ นี้เป็นความคิดผมครับ และขอบคุณดอกเพชรนำชัยที่ทำให้ผมนะ 2-3 กำปั้นวันนี้ครับ
 โดย... ค่ายวัว
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คับของเราก็ไม่ใช่ว่าย่อยนะเป็นถึงแชมโลกชื่อโหนดดอกอัฉริยะคับตัวนี้หัวใจไม่ต้องถามเหมือนน้ำที่ไหลผ่านเลยครับเย็นมากชนไม่แคบถือว่าเป็นยอดวัวชนของโกปัจจุบันคับ
 โดย... เขาเศษ
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ครับพี่น้องวัวชน มีอะไรสงสัยคงไม่ว่ากันนะครับ ถึงคุณเด็กห้วยนางหวังดี ที่คุณบอกว่า.......ทีมงานเขาเศษผมรู้จักทั้งนั้นครับเหมือนเพื่อนบ้านเลย ถ้าอย่างนั้นคุณช่วยตอบหน่อยได้ไหมว่าดอกอัจฉริยะ เป็นวัวของใครกันแน่ ขอพร่ามหน่อยนะครับ และแล้วตอนนี้นิลดอกเพชรนำชัย ชนะนะแล้ว ผมมองว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ต่อไปคงชนกันได้กับ ดอกอัจฉริยะ , โซล่า , หรือดุกด้างเพชรพันล้าน แต่ตัวที่ผมอยากให้เจอกันใครก็ได้ ตามที่ผมมองเห็นอนาคตนะครับ แพ้ หรือ ชนะ อีกเรื่องนึง ต้องออกตัวก่อน เดี๋ยวโดนด่าแม่หล่าว ยิ่งตอนนี้กระแสแรงมาก ผมมองว่าตอนนี้ วัวที่อนาคตจะเป็นยอดวัว ก็คือ ดุกด้างสิงหราชเพชรพรชัย ถ้าใครจะดึงเชือก จนหมูกเกือกขาด ไปต่อวัวแลก็ได้นะ 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 ไม่ว่าวัวดี วัวดังจากไหน ลองแลก็ได้นะครับ
 โดย... พร่าม
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ท่ามีหรำวันที่ 20 มีตัวไหนน่สนใจบ้างครับ วันนี้ได้มา 1 กำ
 โดย... วิน
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่าจะหยุดไปสักเดือน แต่ผม จะตอบข้อสักถาม หรือที่พูดถึงกันบ่อยผมจะมาตอบคำถามให้นะครับ เรื่องไอ้ดอกอัจกะนิลดอกเพชรนำชัย ผมได้คุยกับทีมงานนิลดอกเพชรนำชัย นิลดอกเจ็บนิดหน่อยครับ ถ้าอยากเคียง เค้าจะเคียงให้นะครับ ไม่มีปัญหา ขอสักแปปนะ ให้วัวหายสักนิด แล้ว จะไปแน่นอนครับ ดีใจกับพี่พี่ น้องๆ ที่ได้ ไอ้นิลดอกเพชรนำชัย กันทั่วหน้านะครับ เป็นไปได้ ผมยืนยันคำเดิมครับ เป็นไปได้ ไอ้ดอกอัจฉริยะ ชนกะตัวอื่นเถอะครับ ผมรักทั้ง 2ตัวนะ ไม่อยากให้ แม้แต่เคียงกันครับ เข้าใจตามนี้นะครับ บายครับ คงหายไปอีกสักพักใหญ่ๆครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดอกเพชรนำชัยชนะสุดยอดจิงๆๆเห็นว่าชนะน็อคเลยคับผมว่าถ้าเป็นต่อของเจ๊วรรณนาหาดใหญ่ถึง10/4ก็สุดยอดแล้วเพราะว่าเซียนเชื่อคับ.........ถ้าอย่างนั้นกับดอกอัฉริยะที่เด็กเขาเศาว่าได้เคียงกันแน่คู่นี้ถ้าวัวลงกันผมว่าคู่นี้อาจเป็นศึกยิ่งใหญ่มากๆๆเพราะเป็นวัวที่กำลังสุดยอดทั้งคู่คับและคนก็ไม่ต้องถามว่าอิมากม้าย........ผมว่าจากที่ดูในซีดียอดของดอกเพชรนำชัยและดอกอัฉริยะก็พอๆๆกันนะคับแต่ตัวผมไม่เคยเห็นดอกเพชรนำชัยว่าเท่าไหนแต่ถ้าตัวเท่าๆๆกันผมว่าดอกเพชรนำชัยก็ไม่หลีกดอกอัฉริยะก็ไม่หลีกอาจได้ชนกันสูงแน่คับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงพี่กริมราคาคู่ลายบริสุทธิ์จอมเซียน เห็นเพื่อนที่อยู่คอกวัวบอกว่าราคาสูสีครับ(เขาว่าอย่างนั้น)ส่วนคู่คุณลายน้ำตกเป็นต่อประมาณ 10/8คับ ราคานี้เป็นราคาของควาญวัวคุยกันนะครับผิดถูกยังไงก็ขออภัยมาด้วยครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผลวัวชนท่าหรำ วันที่ 19-5-54 เฉพาะตัวชนะ 1.ขาวเพชนดาราชัย นาย...บ้านควนยูง 2.ขาวขวัญเมืองพิชิตชัย (ไอ้ป๋อง) สท ชัยยุธท บ้านชุมพล 3.นิลงามนิลมงคล (อ้ายลูกหมี) น้องต้น บ้านระหว่างควน 4.ขาวใจเย็น น้องโปรแกรมร์ บ้านวง 5.ขาวเด็ก ราม (สาม ช.) นายชาเล็ค บ้านแพรกหา 6.นิลงามเจริญทรัพย์(เสาร์ห้า)7.โหนดงามโชควิวัฒน์ นายวิวัฒน์ บ้านวังปลิง 8.ขาวมาโชว์ ม.อ. ยอดนักสู้ (ลุกหนุน) นายชุก บ้านสิเกา เสมอ โหนดหลังขาวโชคนำชัย นายวิรัตน์ บ้านพัทลุง 9.แดงเพชรรุ่งโรจน์ จ่านุ้ย บ้านสวนตูล สงขลา10.นิลงามดอกเพชรนำชัย นายถาวร บ้านระโนด /////ถึงพี่สุดยอดโปรแกรมนาหม่อมได้มาแล้วค่อยลงให้นะครับตาลายแล้ววันนี้จับตัวไหนแพ้ตัวนั้นเลยครับ พอถึงคู่ที่พี่สุดยอดและคุณบ่าวนิให้ทีเด็ดมาไม่มีเงินต่อแล้วได้แต่ยืนดูเป็นขวัญตายอดวัวปลายยอดจัดทั้งคู่โดยเฉพาะ ดอกเพชรนำชัยก่อนปล่อยราคา 10/4 2000/900 แทงเร็วจนหลังขาวเข้าไม่ติดลูกสุดท้ายหวดจนเขาต่อหักไปข้างนึงด้วยของเขาดีจริงๆส่วนคู่แดงรุ่งโรจน์ 10/4 ก่อนปล่อยจนไหลพอใช้ปลายยอดที่ดุดันแทงดีดักเลี้ยวปลายยอดล้วนๆครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดุกด้างเพชรพันล้านวัวทีมงานผมเองครับอย่าชนกันเลยครับ.....ไว้ชนตัวอื่นดีกว่าครับที่......แถมวัวตรังด้วยทั้งคู่เก่งกับเก่งไว้ชนข้ามจังหวัดกว่าครับ....พอได้เล่นเบี้ยมั้งไว้ชนกับ...คนที่อยากจะชนเราดีกว่าครับ....ที่ดุกด้างท้าชนคนอื่นอาจแอบอ้างได้ครับ.......ทีมงานเขาเศาผมรู้จักทั้งนั้นครับเหมือนเพื่อนบ้านเลยครับ....ไม่ว่าเป็นทีมงานปืนใหญ่....ไมไทสัน...มอออยอดนักสู้....สิงชาวเขือนครับ
 โดย... เด็กห้วยนางหวังดี
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุนพี่ห้วยยอดหวังดีคับแต่ดอกอัฉริยะก็วางอยู่กับหัวข่าคับแต่ดอกอัฉริยะก็เล็กกว่าดุกด้างเพชรพันล้านจิงมันเท่าๆๆกับพัทยาไหมคับถ้าเท่ากันก็น่าจะชนได้เพราะว่าดอกอัฉริยะยังสอนมวยพัทยามาแล้ว
 โดย... เขาเศษ
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรียนน้องเขาวิเศาครับดอกอัจริยะเสียเปรียบดุกด้างเพชรพันล้านมากน่ะครับเอาอะไรไปชนถึงเก่งครับเล็กกว่า.......ไว้ชนตัวอื่นดีกว่าครับ.....ถึงเคียงกันดุกด้างไม่หลีกแน่ครับ........ขนาดหัวข่ายังสู้ไม่ได้สักตูหนึ่งครับ...และขนาดโดนหิ้วจากบ่อนควนเนียงแค่ตายยังไม่วิ่งอีกครับ
 โดย... ห้วยยอดหวังดี
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้นิลดอกเพชรนำชัยชนะไหมแล้วราคาเท่าไรบอกทคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    รู้สึกลังสาดที่พี่สุดยอดอีกตัวนึงวัวเขาเศาเขาถอนแล้วคับเพราะว่าไหรไม่รู้ฉนั้นเหลือลังสาดตัวเดียวก็คือฟ้ามีชัยนิเละพี่น่าเล่นนะแตวัวมันหยุดนานไปหน่อยให้มันต่อหัวก่อนก็ได้แล้วค่อยเล่นแต่ลังสาดฟ้าประทานเป็นต่อเยอะอยู่แล้วเพราะทีมดีและน้ำเลี้ยงดีคับกระผมเลยให้เป็นตัวเด็ดเลยพรุ่งนี้
 โดย... เด็กโคกหล่อ
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดฟ้าประทานคับก็คือลังสาดฟ้ามีชัยของกำนันนงตัวแพ้ไอชาวเขื่อนคับตัวนี้น่าเล่นพี่ต่อได้ทุกราคาแพ้ชนะอีกเรื่องนึงแต่สกุลและโหมดี...........มันเป็นพี่ของไอขาวควนยวนที่จะชนที่ท่งโพธิ์แต่ตัวที่จะชนที่ทุ่งโพธิ์ชนยังไม่รู้...............แต่ลังสาดฟ้าประทานตัวนี้ยอดดีน่าเล่นคับแต่มันเปลี่ยนค่ายไปอยู่กับสจ.โช้ยแต่แก่ไม่ได้ซื้อนะเจ้าของก็ยังเป็นกำนันนงนั่นละแต่ว่าเขาซุ่มไปเพราะอยู่ที่กำนันนงไม่ถูกใครเลย................ถามนิดบ้านแหลมยางนิแถวๆๆช่องโกใช่ไหมคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณเด็กโคกหล่อคับ..สีลังสาดที่จะชนพรุ่งนี้ข้าง20หมื่นมี2ตัวครับ คือลังสาดฟ้าประทาน นายเดียว บ้านแหลมยาง และอีกตัวคือลังสาดเพชรตาเสือ (มาโชว์) นายบูม บ้านเขาวิเศษ ..ช่วยยืนยันด้วยว่าตัวไหนครับ
 โดย... สุดยอด
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้ที่สนามท่ามิหรำให้เล่นตัวนึงคับเป็นสีขนลังสาดฟ้ามีชัย ของกำนันจำนง วัวตรัง แต่เอาไออยู่สจ.โช้ยที่ท่มิหรำและเคียงถูกรอบนี้ชนข้าง 20หมื่น แต่เปลี่ยนชื่อเขาดีเป็นวัวที่สจ.โช้ยและกำนันนงซุ่มไปน่าเล่นมากเห็นว่าวัวสดถ้าพี่น้องไปให้เล่นนะคับแต่ผมจำชื่อในโปรแกรมไม่ได้เดี๋ยวกลับไปดูแล้วจะมาบอกหัวค่ำๆๆนะคับตอนนี้อยู่คอกหน้าบ่อนเลยคับตัวนี้น่าเล่นแต่น่าจะเป็นต่อลึกหลาว
 โดย... เด็กโคกหล่อ
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    มึงเละเปรตไอบาดลวกก็ว่ามึงแล้วเหรอไอควาย
 โดย... เขาเศษ
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ยินดี กับ อ,เผดิมครับ เวปเสร็จวันไหน หรือเข้าดูได้วันไหนบอกเลยครับ ติดตามอยู่ครับ
 โดย... บ่าว
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สัยIct นี่ถ้าอิบ้าไม่รู้เรื่องไหรบ้างเที่ยวพาลคนอื่นเขาแล้วผมพูดผิดตรงไหนเหรอของดอกอัฉริยะมันเก่งจิงแล้วคุนอิจฉาวัวผมเหรอที่ของคุนไม่มีตัวเก่งแล้วที่มาด่าแม่เพื่อนในเว็บคุนนักเลงจังเละนะน่าเคารพถ้าคุนไม่พอใจก็เอามาเคียงกับดอกอัฉริยะเละเบอร์ก็ให้ไว้แล้วไซรไม่หาญโทรอ่ะกลัวไหรเป็นตุ๊ดเหรอ.............เดี๋ยวขอเวลาเล่นวัวที่ท่าหรำแปปนะ
 โดย... เขาเศษ
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามทุ่งสงดุกด้างแซมมงคลชัย โกฮั้ง บ.นาปดตัวนี้เป็นวัวทีมงานผมเองคับชนดีมีนำใจชนเรื่อยๆๆไม่แขบสมบูรณืน่าเล่นคับแต่เพิ่งชนหัวนี้หัวแรกและเป็นวัวแถวลานสกาซื้อมา60พันคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ***สนามชนโคทุ่งสง(เขาปรีดี) วันอาทิตย์ 22-5-54*** /รอบที่1/ 1.ลางสาดพเนจร นายดอน บ.ใต้ ชน นิลบุญรอด นายพัว บ.หาร 2.ลางสาดปาฏิหารย์ นายเจ็ก บ.นาหนองยาง ชน นิลสิงห์ชาวเขา นายสวัสดิ์ บ.นิคมเขาขาว 3.ลังสาดเด่นเหนือ(ไอ้ลาว) นายลูกหมา นิคมเขาขาว ชน ดุกด้างงามทวีทรัพย์ นายเพ็ง บ.กำแพงเขา 4.นิลทองทรัพย์โชคนำชัย ด.ญ.นกยูง ค่ายโคเพชรกะปาง ชน ลัดดาเจ้าจอมยุทธ(ลูกเทวดา) นายโจ้ บ.ทุ่งใหญ่ //รอบที่2// 1.ดุกด้างเพชรพญาโค นายปืน บ.นาเขลียง ชน ลันดาลายสิงห์โต นายบ่าว บ.ทุ่งใหญ่ 2.โหนดสามสี นายสมโชค บ.สวนลุ่ม ชน โหนดเพชรมงคลยอดพิชิต ด.ช.เมฆ บ.เขาวิเศษ 3.แดงแสงอาทิตย์ นายบ่าว บ.คลองฉนวน ชน ลังสาดสิงโตทอง ดช.แม็ท บ.เกาะโพธิ์ 4.โหนดงามเพชรณรงค์ชัย(สิงโตทอง) นายณรงค์ บ.ไสใหญ่ ชน ขาวหยกเพชรพยายม ด.ช.ภู บ.โคกทราย ///รอบพิเศษสุด///1.ดุกด้างแซมมงคลชัย(เสือขาว) นายโกฮั้ง บ.นาบด ชน โหนดพญาเขาไฟ นายชัยยุทธ บ.มะปรางงาม 2.ดุกด้างสิงโตทอง(กรงเหล็กลูกพ่อ) นายเสริฐ บ.ใต้ ชน แดงมังกรไฟ นายโอเค บ.ซอย1***
 โดย... FNPTC
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ***สนามชนโคทุ่งสง(เขาปรีดี) วันจันทร์ 23 -5-54*** /รอบที่1/ 1.นิลพยัคฆ์คมสิน(น้ำแข็ง) นายสมมุ่ง บ.ต้นสำโรง ชน ดุกด้างโชคนำชัย นายชัย บ.นาเหนือ 2.นิลธนกฤต นายเลน บ.นาเหนือ ชน ลังสาดเสือเผด็จศึก(ตาล่อ) นายเดีย บ.เขาปรีดี 3.แดงขุนศึกเพชรดาราบัญชาชัย นายเกษม บ.ทะเลหอย ชน ดุกด้างยอดบัณฑิต ดช.รอยด์ บ.กรุงหยัน 4.โหนดองครักษ์พิทักษ์ทรัพย์เพชรนำชัย เจ้ปิง บ.ชัยมนตรี ชน แดงอัศวินสีส้ม(ฮอลแลนด์) ด.ช.ก้า บ.ชุมทางทุ่งสง //รอบที่2// 1.ลางสาดหากันจนเจอน่ะคะ นายตู่ บ.นาเหนือ ชน โหนดขุนพิทักษ์(ไอ้ปาน) นายโอ๊ต บ.เขาขาว 2.นิลแซมพยัคฆ์วันเวย์ นายยูโร บ.ทุ่งสง ชน ดุกด้างเพชรนำชัย นายเบียร์ บ.มะปรางงาม 3.ดุกด้างเพชรสี่หนึ่ง นายเปีย บ.ค่ายเพชรสี่หนึ่ง ชน ขาวลูกเซียน น้องเซียน บ.สามแยกปี้ กรุงหยัน 4.นิลงามยอดกตัญญู(ลูกหมี) น้องออย บ.นาตลิ่งซอง ชน ลังสาดพยัคฆ์ไข่นุ้ย(ลูกกระโปก) นายจ้ง บ.บ่อช้าง/ทุ่งใหญ่ ///รอบพิเศษสุด///1.โคลังสาดธันวา(สามเขา) ด.ช.จีรวัฒน์ พัทลุง ชน ดุกด้างสร้อยเพชร นายติ๋ม บ.ลานสกา 2.โหนดหลังขาวเจ้าสำราญ(ศรีวิชัย) นายบ่าว กระบี่ ชน โหนดประกายเพชร(ไอ้ลุ้ง) นายหมก บ.ชุมทางทุ่งสง*****
 โดย... FNPTC
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึง ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ผมไม่เกี่ยวไหรครับแต่ก็ในเมื่อคุณเห็นแล้วทนไม่ได้ มันก็เหมือนกันคนอื่นนั่นแหละที่ทนไม่ได้ แต่เค้าก็คงไม่แสดงความ ต่ำออกมาโดยการใช้ถ้อยคำแบบนั้นมันไม่สะใจหรอกครับ การระบายกับคีร์บอดมันไม่สะใจหรอกคุณ และผมก็ไม่อยากมาโต้เถียงกับคุณครับ เพราะว่าคุณกับ เขาเศษก็คนเดียวกันอยู่แล้วครับ
 โดย... ICT
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึง โอมกระบี่ หรือแดงงามเพชรฆาตเกียรติขนส่ง ครับ
 โดย... บอล กระบี่
19 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณอาจารย์เผดิมมากครับ ที่นำสิ่งดี ๆ มาให้คนรักวัว ได้เข้าไปศึกษาหาความรู้กัน เป็นคุณูปการ มาก ๆ ครับ สำหรับคนรักวัวชน ขอขอบคุณอาจารย์เผดิมด้วยครับ ผมสมัครเป็นสมาชิกแล้วครับ
 โดย... ฅนคอน
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ยินดีด้วยกับข่าวดีจาก อ.เผดิมครับ ตรงประเด็นเรื่องความเคลื่อนไหวเรื่องวัวชนเลยครับ มีรายการแข่งขันชนวัว..แล้วพี่น้องแฟนๆเข้ามาก็วิจารณ์แสดงทัศนะให้ข้อมูลประกอบการชมและเล่น ทั้งเห็นด้วย..เห็นต่างก็แล้วแตมีประโยชน์ทั้งนั้น..แล้วมีผลการชนโพสให้ทราบกัน แต่ละสนามครับ..เดี๋ยวนี้วัวชนปักษ์ใต้บ้านเรามีแนวโน้มจะบูมมากๆ..มีผู้สนใจเลี้ยงกันมาก..เปรียบวัวแต่ละรอบมีเจ้าของวัวมาเคียงกันหลายสิบคู่ เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ชนติดต่อกันมากกว่า1วัน เฉพาะอย่างยิ่ง ท่ามิหรำขณะนี้เปรียบประกบคู่ได้มาก..ชน4วัน5วันก็มีครับ..ผมขอแสดงความยินดีอีกครั้งสำหรับเว็ปแห่งใหม่..แล้วจะเข้าไปเยือนครับ..ผมมีรู้สึกดีและคลายเครียดทุกครั้งที่ได้อ่านเรื่องราววัวชน และได้ดูรูปวัวชนงามๆ..แลแล้วบายใจจังเลย สันทนาการและผ่อนคลายครับ..ขอให้โชคดีนะครับ
 โดย... สุดยอด
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    มีพี่น้องเรา มนต์พระมาแผ่เมตตาแล้ว จบกันได้แล้วนะครับ อะไรที่ผ่านไป ก็ให้ผ่านไปเลย อย่าได้เก็บผูกใจเจ็บกันอีก คิดแต่สิ่งดี ๆ หาความรู้เรื่องวัวชนกันต่อดีว่าครับพี่น้อง จะได้สบายใจกัน
 โดย... สะทิงพระ
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ อัพพะยาปัชฌา โหนตุ อะนีฆา โหนตุ สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
 โดย... จบกันได้แล้วพี่น้องทุกท่าน
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    และขอโทดชาวตรัง แททนทุกคนไว้ ณ.ที่นี้ด้วยคับ ก้อถูกของเด็กตรังคับ นี้เวปของจ.ตรัง เวปนี้เค้าเพื่อให้คนภายนอกได้รู้จัก จ.ตรังมากขึ้น ( ขอโทด ชาวตรังอีกครั้งไม่น่ามาเกิด ปัญหากับเรื่องแค่นี้เลย )
 โดย... มังคุด เมืองลุง
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ทำไมต่อเช้าสนามท่ามิหรำ คู่เงินล้าน ระหว่างโหนดหลังขาวปานสิงห์ นางวรรณา บ้านหาดใหญ่ ชน นิลงามดอกเพชรนำชัย นายถาวร บ้านระโนด ทำไมข่าวคราวเงียบเหงาจัง ไม่มีข่าวสารจากพี่น้องคนรักวัวชนเลย พี่น้องช่วยรายงานข่าวสารกันบ้าง เพื่อเป็นเข็มทิศ หาเบี้ยกันหล่าวครับ ขอบคุณครับ
 โดย... โค
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ๆๆทุกคนคับ.. ถ้าปัญหานี้ยังไม่จบ @ ผมว่าผมจะทำเวป PANTOW.วัวชนซึ่งสามารถอัพโหลดรูปลงได้ด้วย และแลกเปลี่ยนข้อมุ,ล เรื่องวัวชนกัน เพื่อเหนหน้าเหนตา ได้ทักทายกันมั้ง เวลาเจอกันที่บ่อน@ มิตรภาพ ย่อมอยู่เหนือการ แพ้+ชนะ
 โดย... มังคุด เมืองลุง
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ทุกคนครับหยุดสักทีเถอะ คิดถึงคนที่เค้าไม่รู้เรื่องบ้าง อย่าทำให้เวปตรังเสื่อมเสียอีกเลย
 โดย... เด็กตรัง
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงไอ้หน้าหี ICT แล้วมึงเกี่ยวอะไรด้วย ก็เอาหัวดอของกูที่ยาวและใหญ่ไปเย็ดหีแม่มึงหรือไอ้สัตว์ สงสัยแม่มึงคงชอบสิท่า ที่หีแม่มึงได้กินหัวดอของกู บอกแม่มึงด้วยถ้าอยากดูดหัวดอ หรืออยากให้กูเย็ดหีอีกเมื่อไหร่ ก็บอกมา พ่อของมึงสู้ก็ไม่ได้หรอก เรื่องเย็ดแม่มึง กูอึด กูทน นานมาก แม่มึงเสียเม็ดแตดมาก ๆกูจะบอกไว้
 โดย... ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบไอ้เหี้ยที่ไม่ออกนาม คุณคนละคนกับ เขาเศษเว้ย ไอ้สัตว์ มึงมองตัวเองก่อนต๊ะ เย็ดหีแม่มึง
 โดย... ดอกอัจฉริยะ
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ตัวที่ลงชื่อ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง นี่ก็ปากเหมือนคนหญิง แล้วไม่ช่ายใครว่าไหร่คนตรังที คุณอย่าจุดประกายล่าวตะ
 โดย... ICT
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมนึกว่า เรื่องนี้จบกันแล้ว พอได้แล้วคับ ให้เดกรุ่นน้องๆๆที่รักวัวชน ได้เค้ามาถามผู้รู้เหรอ เค้าอยากรู้เรื่องอารัยเกี่ยวกับวัวชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเหนกัน ไม่ช่าย มาด่ากันในเวปนะคับ ..และเขาเศษเค้ารู้กันเหม็ดแล้วว่าไอ้ดอกเก่ง เติ้น กะพาไปเคียงที่บ่อนและ และใครที่อยากจะชนกับไอ้ดอกอัจ ก้อจูงไปเคียงกันเลยนิ พพอใจเรียกราคากันเลย และไปชนกัน ในบ่อนดีว้าผม ว่านะ..... พอดีในเวป..ไม่มี พื้นที่ให้วัวชนกันนะคับ ...
 โดย... มังคุด เมืองลุง
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถ้ายังรบกันพันนี้ปิดเว็ปไปเลยดีกว่าคับพี่น้อง โตๆกันแล้วและก็มีการศึกษากันทั้งนั้น
 โดย... ตน2เล
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สองวันแล้วผมไม่เข้ามา นึกว่าเงียบไปแล้ว .... ยังเหมือนเดิมล่าว ผมว่าหยุดกันได้แล้วครับผม เอาให้ไอ้ดอกติดคู่ใหม่แล้วค่อยมาวิเคราะห์กันล่าวครับ
 โดย... คนรักวัวชน ( บารมี ) สุราษฎร์
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณไม่ออกนาม ก็เห็นคนด่าแม่ออกอากาศ ว่าคุณเขาเศษ คุณกลับไปอ่านได้ ว่าใครด่าใครก่อน ใครเริ่มต้นก่อน ย้อนกลับไปอ่านได้ครับ ผมถึงบอกไง ถ้าใครเห็นว่าเขาเศษโอ้รส ก็ดึงเชือกวัวตัวเองไปชนกับดอกอัจฉริยะได้เลย อย่ามาด่ากันในเว็ปนี้หล่าว สุภาพบุรุษกันทั้งนั้น หรือว่าใครเป็นอีแอบอยู่หน้าเว็ป ก็บอกให้พี่น้องวัวชนได้รับรู้กัน
 โดย... ดอกอัจฉริยะ
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    งั้นก็พรุ่งนี้คู่ไอดอกเพชรนำชัยกับหลังขาวก็ไม่ชนแล้วได้ไม่ต้องไป
 โดย... ...
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุนบ้าราบ้าหวาไอหมาเย็ดแม่มึงโทรมาหากุดิไอควายเย็ดแม่สงสารพ่อแม่มึงวะอุสาเอากันแต่ลูกกลับเป็นตุ๊ดไอควายไม่สู้นิว้าว่าทำไมมีวัวของไม่ดังเพราะว่าเจ้าของตุ๊ดไอสะวะเย็ดแม่ไปตายโหงสะเหอะมึงอ่ะมึงอิจฉากุเหรอที่กูเล่นชนะแล้วหมาเบ็ดแม่อย่างมึงถึงไม่ได้ไปถ้ามึงแน่จิงมึงมาเลยไอควายแต่อย่างมึงอะไอใจตุ๊ดแล้วอย่ามาสะเออะคุยกับนักเลงวัวชนเลยไอเหี้ยมึงนั่นเละที่ต้องไปไอควาย
 โดย... เขาเศษ
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึง ไอ้คุณบ้า....เราบ้าหวา กูว่าแม่มึง คงถูกหัวดอวัวชนยาว ๆ แยงถึงมดลูกแน่ มึงถึงด้น แต่ในเว็ป น้ำว่าวพ่อมึง คงไม่ได้เข้าในรูหีแม่มึงเลย มึงถึงเป็นอีแอบอยู่แต่หน้าคอม ถ้ามึงแน่จริงไอ้เหี้ย มึงดึงจมูกวัวของมึงมาชนกับดอกอัจฉริยะเลย จะได้ไม่ได้รบกวนพี่น้องชาวเว็ป ให้เขาต้องปวดหัวกับอีแอบแบบมึง เขาเศษ ก็ให้เบอร์โทรไว้แล้ว มึงโทรเลย จะช้าอยู่ใย นัดวัวชนกันเลย มึงแน่หรือป่าว กูเบื่อจังแล้ว เข้ามาในเว็ป ก็มีแต่ด่าแม่กัน กูก็อยู่ตรัง อย่ามาเหมารวมว่าคนตรัง เป็นแบบนั้น
 โดย... ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ทุนสิบล้านราคาลึกพรือ แค่มึงต่อมาได้เท่านั้นฮึไอ้เขาเศษโม้เกินจิงมึงแล้วยังไม่ยอมหยุด ไอ้เย็ดแม่ แล้วยังมาด่าแม่เพื่อนล่าว มึงช่วยออกไปให้พ้นจากนี้ทีไป ไอ้หมาเย็ดรูหีแม่มึง....กูก่าเป็น ด่าเหมือนมึง ไอ้หัวดอทำหรอย....ไอ้เย็ดแม่
 โดย... คุณบ้า....เราบ้าหวา
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ท่าหรำ 19 พค.จะไปดูแดงเพชรรุ่งโรจน์ชนคู่เอกรอบสอง ของทีมงานจ่านุ้ย ชนะมาครั้งเดียวคับ ประเภทขึ้น แทง ครบเครื่องคับ เจ้าของคงมั่นใจเพราะชนครั้งที่สองเดิมพันกันข้างละสามแสน คู่ชนขนดุกด้างไม่รู้ชนพันพรือมั่ง ชาวเว็ปเชคประวัติให้ด้วยคับเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับพรุ่งนี้
 โดย... บ่าวนิ
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลมีลาภเป็นตัวถอนครับ ไม่ใช่คู่ชนถอนกรุณาไห้ความกระจ่างกับเพื่อนๆชาวเวป บอกเขาด้วยว่ากลัวแพ้ไม่ต้องอายครับ คนกระบี่ต้องจริงใจซิครับ ไม่ใช่ว่าตัวเก่งจะใด้กินมัดจำเสมอไป ผมบอกไห้ก็ได้ ลักหนีกลางคืนเลยครับพี่น้อง
 โดย... AEK กระบี่
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลดอกเพชรนำชัยถอนแล้วเพราะว่ากลัวแพ้คับ
 โดย... ...
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณวินครับ..ท่าหรำ19/5954 พี่ออกตัวก่อนว่า มีแต่วัวที่บันทึกไว้แต่ไม่เคยเห็นด้วยตัวเองที่เลยไม่กล้าให้เด็ดครับ..แต่ที่ชอบและอนยากเล่นก็คือ นิลดอกเพชรนำชัยครับผมชนคู่เงินล้านครับ..
 โดย... สุดยอด
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดยอดนำพลคู่ชนถอนคับ พี่สุดยอด พอดีคู่ชนไปเกิดอบัติเหตุก่อนคับ พี่สุดยอดถ้าไปแลวัวท่าหรำมีลุงคนหนึ่งแก่รับฝากรถอยู่หน้าบอน แก่ให้แม่นมาก ลองไปสืบหาได้นะเพื่อเป็นข้อมูล แกจะบันทึกข้อมูลวัวไว้มาก แต่แก่ไม่ได้เล่นเพียงแต่ชอบ ผมกลับบ้านก็ได้ค่ารถจากลุงประจำ
 โดย... พัทลุง
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามพี่น้องแฟนวัวชนครับ..โหนดสายฟ้าบ้านสุราษฎร์ธานีตัวที่จะชนกับ แดงแสงตะวัน บ้านปัตตานีที่ท่ามิหรำ21/5/54 นี้เป็นตัวเดียวกับที่ชื่อโหนดสายฟ้า(ไอ้คมแฝก)นายรมณ์บ้านแสงอรุณคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ใช่ไหมครับ..วานน้องเบิ้มสุราษฎร์ช่วยเช็คให้ทีครับ
 โดย... สุดยอด
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงพี่หนุ่มยะลาครับไอ้หัวรกไปเคียงแน่ที่สนามท่ามิหรำรอบหน้าครับล้านเปอร์เซ้นพี่บ่าวเหอถ้าตัวไหนสนใจก็เอามาเคียงกันได้ครับเพราะเคียงวัวไม่ได้ไปถึงพาวัวไปชนครับและอีกอย่างก็ไม่ต้องเสียเบี้ยครับถ้าเคียงกันไม่เอาก็ไม่มีใครมาบังคับเราครับส่วนโหนดมีนาทีทองล฿กไอ้แซมแพ้ครับเคียงขาดตัวขาดเขาเมื่อนเดิมหลาวทีมไอ้หูร้ายเอาครับไปแล้วครับถ้าหน่มยะลามาพัทลุงต่อใดอยากลืมบอกนะครับตอนนี้ผมกำลังเก็บสะสมลูกไอ้กิ่งทองครับตอนนี้มีอยู่4ตัวครับ
 โดย... ฅนลุง
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ คุณทีมงานครับ สำหรับข้อมมูลที่มีประโยชน์สนามนาหม่อม และสิงหนคร..ใกล้ๆวันชนช่วยมาเสริมข้อมูลตัวน่าเล่นเพิ่มเติมด้วยครับ
 โดย... สุดยอด
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามพี่สุดยอดท่ามีหรำวันที่ 19/05/54 มีตัวไหนน่าเล่นบ้างคับว่าจะไปเที่ยวสักหีด
 โดย... วิน
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอถามพี่ๆๆหน่อยนะคับนิลมีลาภที่หางด้วนชนที่นครชนะไหมไม่เห็นรายงานผมเลย
 โดย... ...
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    นั่นแหละ จะด่า จะทะเลาะกันทำไม ถ้าคิดเห็นไม่ตรงกัน ก็จูงหมูกวัวตัวเอง ไปชนกับดอกอัจฉริยะเลย จะเดิมพันสักกี่ล้าน ก็ทำสัญญากันให้เรียบร้อย จะดีกว่าไหมครับ ที่จะมาด่า มาทะเลาะกัน ให้พี่น้องวัวชน ที่ไม่รู้เรื่อง ต้องเจ็บหัวไปด้วย ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
 โดย... ท่าหลา
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอยืมคำถามของคุณ เด็กหลัง มวล. ครับ **** ขอสอบถามผู้รู้และมิตรรักแฟนวัวหน่อยนะครับ พอดีเพิ่งไปเจอมามีลูกวัวสายเลือดดีอยู่ตัวหนึ่งแต่มันมีขวัญที่แปลกมากคือ ขวัญหน้าจะเป็นขวัญคู่ (สองขวัญอยู่ชิดกันเลย) ตำแหน่งของขวัญก็อยู่สูงด้วย และยังมีขวัญทูลปลูก(ขวัญระหว่างเขา)อีกขวัญหนึ่ง ซึ่งลักษณะขวัญแบบนี้ไม่ค่อบพบบ่อยนัก อยากถามผู้รู้หน่อยนะครับว่าถ้าวัวมีขวัญลักษณะแบบนี้จะใช้ได้ไหม ถ้าใช้ได้จะชนราคาได้ป่าว *** ส่วนของผมที่ไปเจอมาก็คือลูกวัวที่ฝันข้างหลัง(ขวัญจำใจ)ไม่มี จากขวัญคอต่อไปจนถึงปลายหางไม่มีขวัญเลยครับเลยไม่รู้ว่าอิทำเป็นวัวชนได้หรือไม่ หรือว่ามีข้อเสียข้อดีอย่างไร รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยนะครับทั้ง 2 คำถามครับ ไว้เป็นความรู้ครับ ขอบคุณครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดครับ ลังสาดขุนพล จิ๋ว ของนาย เผิน ตัวที ถอน ลายบริษุท จอมเซียน ครับ ผม ตัว นี้เช็ดล้าง ราคาแพงแน่ แต่ก็น่า ต่อครับ ผม ใบ ปลิว ไม่มีครับ ให้เพื่อน เสียแล้ว
 โดย... ทีมงาน
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณทีมงานครับ ขุพลจิ๋วที่ว่าชนสิงหนคร30นี้ ลงชื่อเ๖มๆให้สักหีดครับ ลังสาดหรือ แดงขุนพลจิ๋วครับ..ถ้าไม่รบกวนแรง ขอโปรแกรมด้วยจักขอบคุณมากคับ
 โดย... สุดยอด
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    มาช่วยวิจารณ์กันดีกว่านะครับ ทุ่งขมิ้น ไปเล่น ไอ้ดำน้อย นะครับ ลูกไอ้ดำนิล ตัวนี้เก่งเหมือน พ่อมันเลย ที่ สิงหนคร ไปเล่นไอ้ขุนพลจิ้ว สักตัว ครับ ชนวันที่30 ตัวนี้ก็ ของจิงครับ ด้วยความจิงใจ
 โดย... ทีมงาน
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมคนกลางนะครับ ผมอยากสรุปนะครับ จะได้คุยเรื่องวัวกันต่อนะ ผมขอ ให้สมาชิกทุกคนที่ว่า คุณเขาเศษนะ หยุด ให้หมดเลยนะครับหยุดพูดหยุดตอแยแก สักทีคนที่อยู่ในเวปนี้ใจนักเลงเพนะผมว่า ว่าใช่นิสัยตอแย พูดซ้ำเหมือนผู้หญิงนะครับ(อันนี้ถ้าผมพูดแรงผมขอโทษด้วยไม่ได้ตั้งใจ) หยุดคำพูดของตัวเราก่อน ก่อนจะให้คนอื่นหยุดพูด คนว่าคุรเขาเศษตั้งหลายคน แต่แกเวลาแกพูด แกพูดคนเดียว ถ้าทุกคนหยุดตอแยแก ผมว่าแกก็คงไม่ มาว่าคนอื่นหรอกครับ
 โดย... ทีมงาน
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามท่ามิหรำวันนี้18/5/54 ชอบ..ลังสาดงามยอดนำพลนายเอียดบ้านดอนเค็จ ชนไม่ออกแรง ไปหลังชอบให้เพื่อนบุก ไม่กลัวข้างชนะท่ามิหรำ21/3/52 และชอบ โหนดตาหวานทรมานใจสาวบ้านสวนนายโชติ และ ลังสาดมังกรทองขวัญใจห5พี่น้องหัวทีถ้าทอเอาข้างไม่ได้ก็เล่นโหนดหลังขาว5ยอดเพชรไชยาครับพี่น้อง..โชคดีมีชัย ขอให้แฟนๆวัวชนที่ไปแลท่าหรำ ช่วยรายงานผลการชนด้วยครับ
 โดย... สุดยอด
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใช่แล้วถึงคุณไม่ออกนามพูดถูกแล้วถ้าใครไม่พอใจก็โทรมาด่าแม่ผมดิถ้าดว่าผมเด็กก็โทรมาดิอย่ามาบาดลวกในเว็บด่าแม่เพื่อนในเว็บนี้เหรอวะนักเลงถุยสถุนทั้งเพนักเลงเขาเป็นแบบนี้เหรอวะถ้าใครไม่พอใจโทรมาเลยดิเบอร์ก็ให้ไว้แล้วหรือว่าพวกสถุนเป็นพวกไมสู้คนปากดีแต่ในเว็บ
 โดย... เขาเศษ
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอนนี้สนามท่าหรำ ความเคลื่อนไหวเป็นไงบ้างครับ คู่ลายน้ำตกราคายังไงครับ
 โดย... บ่าว
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดุกด้างเพชรพันล้านเอาจิงม้ายเดี๋ยวพาเคียงจิงขอเบอร์คุนที...........ไม่อยากให้พวกสะวะเสือกมีแต่ควายไม่รู้เรื่องแล้วเสือกไม่รู้เคยไปบ่อนวัวไหมพวกสะวะแล้วมาปากดีในเว็บ
 โดย... เขาเศษ
18 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702