๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211    หน้าถัดไป >

    แมร่งไอหนุ่มยะลามันลิงหลอกเจ้านิว้าไอเวรนิ
 โดย... 999
21 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายน้ำตกชนะ โหนด ก ครับ ใช้เวลา 2 นาทีคับ ถูกยอดค้ำหน้า 2-3 ที วิ่งหัวตรงเลยครับ ราคาลายเป็นต่อ 10-6 ก่อนปล่อย ก ไก่ ได้ใหญ่ 10-9 ได้ยอดยาวกว่าใอ้ลายน้ำตกประมาณ2ข้อนิ้ว แต่ผมเห็นตัวแล้วใอ้ ก ไก่ ไม่ค่อยสมบูรณ์ เลี้ยงไม่สด ออกแห้งๆ ประเภทพุกรา ตรงกันข้ามใอ้ลายน้ำตกสดมากๆ แลเหมือนวัวหนุ่มเลย วันนี้ได้มาสองกำคับ
 โดย... วัวชนคนคอน
21 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แปลกดีจังหนุ่มยะลาไม่น่าเป็นคนแบบนี้นะทำไมด่าแม่เพื่อนอ่าพอได้บ้านหลังใหม่ผมว่าคุณนั่นเละเฮงซวยแตนแรกพอไม่มีเว็บใหม่ทำเป็นพูดดีที่แท้คุนก็ไม่นักเลงนิฟ่า5555หน้าตัวเมียวะกระจอกเอ๋ย.......ระวังเพื่อนอิตามไปด่าบ้านหลังใหม่นะแล้วหนุ่มยะลาพอมีเว็บใหม่ต่อจากเว็บอาจารเผดิมอีกอ่ะคุนก็ไปเว็บใหม่อีกสิอย่างนี้เขาเรียกว่าหมาเลี้ยงไม่เชื่องวะถุ๋ย
 โดย... 999
21 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายน้ำตกชนะคับเป็นต่อ10/6ยิกต่อ10/5ยิกรอง ผลปรากฏว่าลายน้ำตกชนะสบานเพียง 4นาทีโหนดก.ไก่ไม่สู้คับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
21 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคนชอบวัวเก่า ขาวทวีทรัพย์กับขาวรุ่งโรจน์คนล่ะตัวกันคับ ขาวทวีทรัพย์ตัวที่เสมอกับไอ้น้ำพุคับ เป็นลูกไอ้ไผ่คับแล้วก้ออีกตัวหนึ่งที่ชนะไอ้ช่องช้างไอ้สิงชาวเขื่อน เป็นน้องไอ้ทวีทรัพคับ สุดยอดทั้งคู่คับลูกไอ้ไผ่
 โดย... เด็กคอน
21 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่ลายน้ำตก , ดำสงกรานต์ ..ชนะ....
 โดย... กริม
21 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


   
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
21 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ฝากบอกถึงเพื่อนๆรวมไปถึงทุกๆคนของเว็ปตรังโซน ผมขอบอกทุกๆคนในที่นี่ว่าผมจะไม่เข้ามาเหยียบในบ้านหลังนี้ที่ๆมีแต่พวกเฮ็งซวยที่นี้อีกต่อไปแล้ว ส่วนใครที่ไม่พอใจการวิจารณ์วัวของผมและไม่อยากเจอผมก็ไม่ต้องเข้าไปเว็ปของอ.เผดิมซึ่งที่นั่นคือบ้านหลังใหม่ของผม และขอบอกตรงนี่ให้ทุกคนเว็ปตรังโซนรับทราบว่าผมจะไม่เข้ามาเหยียบ ณบ้านหลังนี้ที่พูดตรงๆน่ะมีแต่โหม่เย็ดแม่เหี้ยๆอีกต่อไปแล้วด้วยคำพูดของลูกผู้ชาย
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
21 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครไปท่าหรำรายงานผลออนไลท์เลยคับอยากรู้จัง
 โดย... ช่างเอ็ม
21 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คนใต้แท้ๆเขาไม่แหลงไม่ด่ากันนะพี่น้อง.......เขายิงกันให้ตายไปข้างนึงเลย รู้เรื่องทีเดียวไม่มึงกะกู รบกันอยู่ไซ่นัดดวลกันเลย มึงกะดี กูกะดี ความเห็นไม่ตรงกันการพนันเลยเกิด เราได้เล่นหล่าวว่าใครตายใครอยู่ เบื่อจิงๆ เท่าแต่นั่งฉอแด่ง ด่ากันทางคอม บ้าเพ
 โดย... เซ็ง
21 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หัวพานเมารอบนี้วัวหรอยจังหูหล่าว.....ลังสาดเพชรช้างซ้าย ชนกับไอ้ลังสาด เจ๊สุ...ใครรู้ชื่อบอกให้ด้วยคับ..ล่าสุดชนะที่บ่อนโกตี๋ ชนกัน ข้างล้าน.5...คับ...แล้วลายปากคอน ชน นิลเสรีชัย. ตามที่คุณศรีปทุมบอกคับ ........ดุกด้างเก่งนำทรัพย์(ไอ้ฉัตรทอง) มนต์ หัวไทร ชนกับ โคโหนดงามชัยเจริญ(มีลาภ) วัวหนองยวน
 โดย... กริม
21 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณศรีปทุม...ตกลงไอ้ลายปากครชนกับนิลเสรีชัยเหรอคับ...ผมกำลังหาข้อมูลอยู่คับ..ว่าชนตัวไหน....เห็นน้องเขาว่าชนกับวัวบังรินซ่อมเขาวัว...หัวไทร...สีดำซ่อมยอดมายาวจัง....ต้องขอความชัดเจนจาก..เด็กหัวไทร....คุณสุดยอดทางพร้าวอีกทีคับ....ว่าใช่นิลเสรีชัยม่ายคับ
 โดย... กริม
21 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าใครเบื่อๆ บ้านนนี้ ก็แวะไปเที่ยวบ้าน อ. เผดิมนะครับ แต่บ้านยังไม่เสร็จดีนะครับ กำงลังตกแต่งภายในอยู่ครับ ตอนนี้ติดตั้งแผงวาง DVD,VCD อยู่ครับ 555++++(หลอกเล่นนะครับจารย์) ไว้ให้บ้านหลังนี้ พ่อ แม่ พี่ น้อง เค้าไม่รบกันเองแล้วค่อยมาเที่ยวใหม่
 โดย... คนรักวัวชน ( บารมี ) สุราษฎร์
21 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ คู่ ลายน้ำตก กับ ก.ไก่ ชั่วโมงบินอยู่ที่ลายน้ำตก กระดูกแข็งโป๊ก แต่ ก.ไก่ ไม่กลัวข้าง ถ้าชนไปนาน ๆ ก็ไม่รู้ว่าจะออกฝั่งไหน ลองวิจารณ์กันดูครับ เพื่อประกอบการหาเบี้ยกันหล่าวพี่น้อง
 โดย... ท่าหลา
21 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ไผ่ นี่ชือจริง ว่าพรือคับ ... ขาวทวีทรัพย์กับขาวรุ่งโรจน์(ตัวแพ้ขาวอิสระ) ตัวเดียวกันม่าย พี่น้องสมาชิกผู้รู้ให้ความกระจ่างด้วยคับ ขอบคุณคับ
 โดย... ชอบวัวเก่า
21 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณไซเลนเซอร์ ขาวทวีทรัพย์ ตัวนี้ใช่ตัวที่ขึ้นบนเก่งๆๆ เสมอกับ ขาวน้ำพุ ตัวชนะสิงหราชเดโช ถ้าตัวนั้นเก่งจิง ทางสุดยอดวัว
 โดย... บ่าว
21 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ลายน้ำตกชน และลายระโนด พี่สุดยอด พี่กริม หาค่าเหนียวหลามกันมั่งหม้าย ทั้งคู่ราคาดีด้วย ไม่ขาด เหมือนตัวดังๆๆตัวอื่นนะครับ หงาย หรือ คว่ำไกล้เคียงกัน ผมชอบทั้งคู่ครับ ยิ่งลายระโนดสด นะดีๆมา
 โดย... บ่าว
21 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงโคใช่ครับขาวทวีทรัพเปนวัวตรัง
 โดย... ไซเลนเซอร์
21 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณ ศรีปทุม พูดไว้ดีมากครับ พี่น้องทุกคนเราอย่ามาเคียงวัวกันในเว็ปเลย ให้เจ้าของและทีมงานเขาเปรียบเคียงในบ่อนเถอะ แล้วถ้าติดคู่ชนเมื่อไหร่ เราค่อยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนทรรศนะกันจะดีกว่า จะได้ไม่ต้องทะเลาะกัน รักกันไว้ดีกว่าครับ
 โดย... กลาง
21 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ คุณ ไซเลนเซอร์ มากครับ ที่ให้ข้อมูล เรื่องชาวเขื่อน และผมเคยดูโทรทัศน์ ช่อง 11 นครศรีธรรมราช ออกอากาศวัวชนให้ชมกัน จำได้ว่าเคยดูขาวงามทวีทรัพย์ ชน กับตัวไหนจำชื่อไม่ได้ จำได้แต่ว่าแทงกันไม่ยั้ง ไม่ใครยอมใคร ไม่รู้ใช่ขาวงามทวีทรัพย์ตัวเดียวกันป่าว ถ้าจำไม่ผิด ขาวงามทวีทรัพย์ อยู่ตรังใช่ป่าวครับ
 โดย... โค
21 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เหนื่อยใจ
 โดย... ไซเลนเซอร์
21 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    มันพันปรือกันสักที จ้องแต่อีรบกัน ไม่มีอะไรทำกันแล้วหรืออย่างไร ขอกราบแทบเท้าเถอะ พอได้แล้ว หยุดสักทีเถอะ โต ๆ เถ้า ๆ กันแล้วทั้งนั้น อายเด็ก ๆ รุ่นใหม่ที่เข้ามาหาความรู้บ้างต๊ะ เดี๋ยวเด็กมาจะว่าเอาได้ ว่าคนที่ใหญ่ ๆ โตๆ กันแล้ว ก็บ้าวรรค์เพ เข้าตำราที่ว่า ใหญ่พร้าว เถ้าลอกอ แล้วไม่อายเด็กมันหรือ คิดมั่งต๊ะ พี่น้องวัวชน
 โดย... ท่าหลา
21 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    จบได้แล้วคับ ถ้าคุณยังเปรีบยวัวกันในเวปนี้ก็ยังไม่จบแน่ ให้ทีมงานเขาเคียงกันในบ่อนดีหว่า เราวิจารณ์กันเฉพาะคู่ที่ติดกันแล้วก็พอ ลงโปรแกรม ให้ทีเด็ดกันดีหว่าครับ ทุ่งโพธิ์ 2ตัว หลังขาวจุฬาชนะ4หัวแล้ว แดงนำสิน ตัวนี้หิ้วน้องลายน้ำตก5-6ที 2ตัวนี้น่าเล่นในความคิดของผม ถามคุณกริน ชะเมา นิลเสรีชัยตัวชนะไอ้ลูกหงส์ติดกับลายปากคอนหม้ายตัวแพ้ลายน้ำตก นิลวางกับลายน้ำตกสู้ลายน้ำตกได้ เขาอีกชนอยู่นามแล้ว
 โดย... ศรีปทุม
21 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แล้วดุกด้างเพชนพรชัยแสดงว่าเก่งมากละสิ.............นิลดอกเพชรนำชัยยังไม่สู้ดอกอัฉริยะของผมเลยพี่แล้วมันจะไปชนกับดุกด้างเพชรพรชัยพรือนิลดอกเพชรนำชัยถ้าเก่งจิงเจอกับดอกอีฉริยะสิแต่เจ้าของคงรู้ว่าถึงชนไปก็แพ้ไม่มีรู้ที่อิชนะเลยทางชนก็แพ้หัวใจก็แพ้สงสัยเซียนเยียบตีนไว้แน่เลยไม่ให้ชนกับยอดวัวของโลกนะปัจจุบันคือดอกอัฉริยะหัวใจคนละเรื่องดอกอัฉริยะถูกมาเท่าไหรแล้วยังไม่สาวานแล้วถ้าชนกันจิงดอกอัฉริยะเป็นต่อแน่นอนดอกเพชรนำชัยไม่ได้เป็นต่อหรอกเพราะเซียนเขาอยู่ข้างดอกอัฉริยะเพแต่จิงๆๆดอกอัฉริยะเป็นตัวยืนและนิลดอกเพชรนำชัยเป็นตัวหลีกแต่ก็บอกแล้วถ้าไม่สู้ก็หน้าอิบอกกันตรงๆๆกลัวไหรแต่สำหรับดอกอัฉริยะสู้ทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่สู้เพราะวิ่งไม่เป็นดอกอัฉริยะมีแต่เพื่อนไม่ค่อยสู้มันเพราะมันเป็นยอดวัวของโลกนะปัจจุบันแถมมีดีกรีเป็นแชมวัวโลกด้วย
 โดย... เขาเศษ
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดุกด้างเพชรพรชัยนิชนะกี่หัวแล้วคับแล้วมันเก่งกว่านิลดอกเพชรพรชัยอีกเหรอแต่ที่รู้ๆๆเขาบอกว่านิลดอกเพชรนำชัยเก่งที่สุดแล้วนะในบรรดาลูกไอแซมพรชัย
 โดย... 999
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรียน พณ.ท่านหนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้ ผมเข้าใจที่คุณพูด แต่คุณคิดถึงหลักความจริงสิ ที่คุณบอกว่าอย่าไปยุ่งเลยกับดอกเพชรนำชัย ถ้าอย่างนั้นดอกเพชรนำชัยจะชนกับตัวไหนละ ถึงจะเป็นยอดวัว เหมือนพ่อมัน ไอ้แซมพรชัย ที่ว่าไม่เคยแพ้ใคร เอาอย่างนี้ดีไหม คุณลองเป็นโปรโมเตอร์สิ ให้ดอกเพชรนำชัย ชนกับ ไอ้หัวรกของคุณ ผมก็อยากดูเหมือนกันว่า คุณจะพูดอีกหรือป่าว ว่าอย่าไปยุ่งกับไอ้หัวรกมันเลย สรุปแล้ว ดอกเพชรนำชัยจะชนกับตัวไหนได้บ้างละ ขนาดยอดวัวเช่นไอ้ใบ้เมืองตรัง มันชนแบกเบอร์ใหญ่ทั้งนั้น ก็ยังชนะได้ ลองให้ดอกเพชรนำชัย แบกเบอร์ดูบ้างก็ได้ เพื่อพิสูจน์ว่ามันจะเป็นยอดวัวได้ป่าว ลองแลก็ได้ครับ เช่นเจอกัน เทพบุตรบ่วงเงิน , ดุกด้างเพชฌฆาต , ลังสาดนักปราชญ์ ,แต่ถ้าให้ดีทำศึกสายเลือดเลยก็ได้ ชนกับตัวนี้เลยครับ ดุกด้างสิงหราชเพชรพรชัย มันเคยแบกตัวใหญ่ 2 เบอร์ คือแบกอัศวินจอมเทพ (ไอ้ใหญ่) ยังชนะสบาย ถ้าดอกเพชรนำชัย ชนะ ดุกด้างสิงหราชเพชรพรชัย ได้ ผมยอมรับครับว่ามันเป็นยอดวัว แต่ตอนนี้ยังเรียกไม่ได้ว่าดอกเพชรนำชัยเป็นยอดวัว หนุ่มยะลาลองแลไอ้ใบ้ตรังสิ ที่คุณบอกว่าไอ้ใบ้ตรังเป็นยอดวัวเพราะอะไร มันแบกตัวใหญ่ทั้งนั้น ลองแลนะครับ จะชนหรือไม่ชน ผมก็ไม่ว่าอะไร แต่ถ้าเป็นไปได้ ลองแลก็ได้ครับ เพราะหนุ่มยะลาบอกว่าดอกเพชรนำชัย เราอย่าไปยุ่งกับมันเลย แล้วที่นี้ดอกเพชรนำชัยจะชนกับตัวไหนละ หรือต้องปล่อยฝูงสมลูกแล้ว เพราะไม่มีคู่อีชน หรืออย่างไร หนุ่มยะลา ลองดึงเชือกดอกเพชรนำชัย ไปต่อวัวก็ได้นะ กับตัวที่ผมบอก หรือกับไอ้หัวรกของคุณก็ได้ เพื่อว่าถ้าดอกเพชรนำชัยชนะ มันจะขึ้นชั้นเป็นยอดวัวชน ตามแนวคิดของหนุ่มยะลา
 โดย... วัวย่อมแพ้วัว
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หน้าว่าจริงและ ว่าพี่เต็มที่แล้ว นามก้อม่ายออก(อายหรือที่จะออกนาม)โพสร์วัวก้อเบล๋อ ว่าพี่เต็มที่นิ ไอ้ดอก อิชนกับดุกด้างเพชรพรชัยพรือนิ ไม่รู้อย่าเสือกแหลง คิดว่าเก่ง เคียงวัวยังไม่รู้เลย มันพี่น้องอิชนกันพรือ ลายน้ำตก แก่คราวพ่อพรือนิไอ้เบล๋อ ไม่อยากแหลงแรง อวดรู้จังนะ งั้นมันจะชน กับไอ้ ก ไก่พรือนิ คิดมั้งตะ อย่าดีแต่ว่าเพื่อน มันชนกันได้ แต่ไอ้ดอกเล็กหว่า กล้าชนไม๊อ่ะ อย่าแหลงไอ้ไม่ออกนาม เค้าว่าพี่หรอยจังนะ ออกมาแหลงพันนี้ แต่แสดงความเบล๋อ อย่าแสดงออกมา แล้วที่ว่า แล้วที่ว่าดุกด้างกำหนัด แพ้ชาวเขื่อนแล้วชนต่อแพ้หลาว มึงรู้มั้งตะ มันชนมาอีกหัวก่อนแล้วชนะ ก่อนมาแพ้วันนี่ แล้วโหม่ตรัง นาโยงแม่ไม่ขำมึงนะ คิดว่าโพสร์พันนี่แล้วอีดีเฮอ ขายแกงมารดามึงดิ ถ้าไม่ใช่โหม่ตรังด้วยกัน โดนตบปากไปแล้ว กะโหม่บ้า มึงเอาใจจังนะ โหม่ทีมงานตรังเบ๋อลๆมาด่าเพื่อน มึงเชียร์จังนะ ออกนามบ้างตะ หรือเค้าไม่ได้ตั้งให้ สันดาน เปลี่ยนได้จะดี ทำพี่ว่าเก่งเรื่องวัวจาน แหลงไรอย่าให้เค้ารู้ว่าความรู้เรื่องวัวชนน้อย ไอ้ไม่ออกนาม สงสัยขี้ข้าเวปนี้แน่เลยกูว่า ด่าคนอื่นจัง แลเงาตัวเองบ้างนะ
 โดย... นาโยงเครียด แม่ขำกวนตีนวัวเพื่อนแพ้
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อีกนิดนึงเเสนห้าคือขาวงามทวีทรัพย์
 โดย... ไซเลนเซอร์
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณโค คนละชาวเขื่อนกันตัวที่ชนะช่องช้างนานมาเเล้วชื่อเล่นไอเเสนเเปดน้องไอเเสนห้าลูกไอไผ่เเม่เบอ17 พ่อเเม่เดียวกันเเล้วก้อเเม่เดียวกับไอหูร้ายด้วยเเต่คนละพ่อ
 โดย... ไซเลนเซอร์
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ครวน้เราจะได้วัวชนสุดยอดแห่งปีคับระหว่างโหนดดอกอัฉริยะกับนิลดอกเพชรนำชัยของเราเป็นตัวยืนแน่นอนคับเพราะว่าเราถือว่าของเราเหนือสุดแล้วในโลกนี้แต่ดูแล้วนิลดอกเพชรนำชัยไม่สู้ยอดวัวอย่างอัฉริยะหรอกเพราะว่าวัวเรามันเก่งแถมวิ่งไม่เป็นและชนด้วยปลายยอดทั้งเพและชนไปหน้าแต่ละที่นิลดอกเพชรนำชัยได้นอนไขแววแน่คู่นี้ที่ผมไปดูมาตัวหน้าลงกันมากคับไม่ขาดตัวไม่ขาดยอดแต่ดอกอัฉริยะอยู่เหนือกว่าก็ที่วิชาการชนนิลดอกเพชรนำชัยสู้ไม่ได้สักรูนึงเรารู้นะนิลดอกเพชรนำชัยหลีกเราอยู่เนืองๆๆเมื่อไรอิมาเคียงกับของเราก็บอกมาเลยนะ
 โดย... เขาเศษ
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ความอิจฉา(คนอิจฉาในนี้ถ้าน้อยคงจะดี)มันทำให้ไม่สง่างามและดูไม่มีความสุข อโหสิกรรมกันนะครับ คนเราไม่เท่ากัน....
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ คุณเด็กชาวเขื่อน ที่ให้ข้อมูล อีกนิดนะครับ ไอ้ชาวเขื่อนตรัง เป็นตัวเดียวกับแดงสิงห์ชาวเขื่อน ตัวที่ชนะไอ้ช่องช้าง หรือป่าว หรือเป็นตัวที่ชื่อว่า แดงยอดรักเพชรนำชัย ถ้ามีข้อมูลช่วยบอกด้วยครับขอบคุณมาก ๆ
 โดย... โค
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อุ๋ยไม่ได้แก่นะ แต่เก่งพิมผิดคับโทดทีตัวนี้วางหูร้ายยุบอย
 โดย... เด็กชาวเขื่อน
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ที่ชาวเขือนที่รุแถวบ้านผมมียุตัวหนึ่งจอมน๊อกจังหวัดตรัง แก่สุดๆ
 โดย... เด็กชาวเขื่อน
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่หนุ่มยะลา....ไอ้ตาเดียวเสียเปรียบมากวันนั้น ลูกเกยให้ 10:8 เต็มๆ ขาดน้ำหนัก ขาดยอด แถมเล็กครบ ขาดเพ ได้อย่างเดียวกระดูก วันนั้นที่ยืนได้ก้อยืนได้กับกระดูก นี่แหละหนา........(แหลงแล้วช้ำ)
 โดย... ลูกเกย
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แจมนิด ลูกไอ้ยืนยง ของ นายหัวนงค์ แต่ล่ะตัว ถือว่าไม่ธรรมดา เก่งๆทั้งนั้น
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เห็นว่าคู้ลายจอมเซียนน่าจะเป็นรองคับเพราะไอขาวของสจ.อ๊อดยอดดีกว่าและที่สำคัญทีมก็ดีด้วยคับ......................ขอเสริมอีกนิดน้องของลังสาดฟ้าประทานจะชนมีอีกตัวคับคือขาวงามพิชิตชัยนายวิชัย ควนยวนจะชนที่ทุ่งโพธิ์ตัวนี้ก็น่าเล่นคับตอนชนะใหม่ๆๆดังพอๆๆกับดอกอัฉริยะเลย
 โดย... เด็กโคกหล่อ
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดฟ้าประทานหลังแพ้ชาวเขื่อนแล้วก็ไปชนะที่ท่ามิหรำแล้วคับหลังจากนั่นก็มาถูกที่กระบี่แล้วก็ถอนไปเพราะเจ็บขาแล้วก็เปลี่ยนมือไปอยู่พัทลุงแล้วก็มาถูกคู่ครั้งล่าสุดแล้วก็แพ้ได้ข่าวว่ามันเจ็บเขาอีกวันนี้ไม่รู้จิงไหม.....แต่โหมลังสาดฟ้าประทานยังมีอ้ายด้วงและน้องมันอีกตัวคับ 2 ตัวนี้ก็เหลือรับประทานเหมือนกันคับและตอนนี้ยิกเคียงเป็นปีเหมือนลังสาดฟ้าประทานแล้วด้วยแล้วยังไม่ถูกแต่ลังสาดฟ้าประทานไปอยู่พัดลุงก็ถูกเลยคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดีคับ
 โดย... อา
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่ลายจอมเซียนกับขาวเฟื่องฟ้าราคาพันพรือมังบอกที
 โดย... เด็กระโนด
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สอบถามหน่อยครับ วัวที่ชื่อว่าไอ้ชาวเขื่อน มีกี่ตัวครับ ชื่อเต็มแต่ละตัวชื่อว่าอะไรบ้าง ใครมีข้อมูลช่วยบอกด้วย ขอบคุณมาก ๆ ครับ
 โดย... โค
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่ลังสาดฟ้าประทานก่อนปล่อยลังสาดเป็นต่อ1000/300ชนสักพักลังสาดต่อลึก2000/500สุดท้ายลังสาดเเพ้เซียนอยู่รูหมูอยู่ตึกคับพี่น้อง
 โดย... คนเกาะ
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ต่อเช้าแล้ว ลายน้ำตก จะชน กับ กอไก่ พี่น้องช่วยวิจารณ์หน่อย แต่ผมมองว่า กระดูกชั่วโมงบินอยู่ที่ลายน้ำตก แต่ความสดอยู่ที่ กอไก่ ส่วนเรื่องราคาเป็นไงบ้าง กะว่าจะฝากพรรคพวกไปวัดดวงสักหีด พี่น้องท่านใดมีข้อมูลช่วยบอกกันด้วยครับ ขอบคุณ
 โดย... โค
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดฟ้าประทานเเพ้ครับ
 โดย... คนเกาะ
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ฝากบอกพี่น้องใครว่างๆก็ไปเล่น โหนดลูกทวดพลังชัย (ดำน้อย) วัวแถวบ้านผม หัวแรกชนะดี เป็นต่อเพราะ ลูกโหมมันดี นักเลงเชื่อถือ ใครเคยเห็นคู่ชนมัน โหนดหลักเดียว นายธรรม บ้านไร่ ช่วยวิจารณืหน่อยครับ เผือเป็นข้อมูลที่ดีในการเล่น เออลืมบอกไปไอ้ดำน้อยนี้นะเป็นลูกไอ้ดำนิล ตัวดี ที่ชนะ วัวของทีมเจ้วรรณหาดใหญ่นะ
 โดย... ทีมงาน
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พิเศษ3.ลังสาดสิงห์ดำ นายจำนงศ์ จ.ตรัง ชน ลังสาดยอดเด็ดเพชรบ้านสวน (ไอ้จงอาง) นายน้อง อ.รัตภูมิ คู่นี้ถอนนะครับ ที่ทุ่งขมิ้น ไอ้จงอางเป็นตัวถอนครับ สาว่า กลัวแพ้ครับ ปล.. ทีมงานผมบอกมาอีกทีครับ ผิดพลาดประการใด ขอโทษด้วยครับ
 โดย... ทีมงาน
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ไม่แปลกใจครับ..สนามนาเดิม เซียนตั้งให้ลังสาดคล่อง501เป็นต่อ10/6เพราะเป็นลูกที่และล่าสุดเอาชนะโหนดมีนาทีทองลูกแซมในถิ่น.
 โดย... สุดยอด
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    บ่อนนัดเปรียบวัววันไหนคับ....ใครรู้บอกหน่อยครับ
 โดย... กริม
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เป็นรอง 1600 ด้วยน๊ะพี่.....ชาดเสียดายจัง......ผมว่าจะสมัครเป็นนักข่าวรายงานผลเว๊ปอาจารณ์เผดิม...สนาม...ทุ่งโพธิ์...บ้านนาเดิม....แล้วหัวพานเมา.นิ....พอได้ขอส่วนลดไว้สั่งซื้อซีดีนิ........5555
 โดย... กริม
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณกริมผู้สื่อข่าวกีฬาวัวชนประจำ กทม.รายงานผลHOTNEW ข่าวด่วนทันใจครับ..ชาตหรอยจิง วันนี้ทีเด็ดตามที่ว่าจริง..นิลก้องฟ้าจากชะอวดครับ..เสียดายนะ น้าสงถามอิเอาเบี้ยมาให้ น่าจะเล่นไว้สักกำ..อิอิ
 โดย... สุดยอด
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครทราบผลลังสาดฟ้าประทานบ้างคับ
 โดย... ...
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ตาเดียว ยะหริ่งแพ้ ครับ ทีมงานยะลารอดเพราะพี่น้องเราครับ คุณชุกวัวกะคุณพี่สุดยอด แนะนำ เพราะเลยแนะนำทีมงานไปเล่น รองไว้ก่อน ก่อนปล่อย ไอ้ตาเดียวเป็นต่อประมาณ 10-7 ชนไปชนมาสักครู่ ไอ้ลังสาดพยัคฆ์สายใต้ต่อ และเป็นต่อตลอด แต่ชนกันมันมาก ทีมงานผม รอดตัว จากแพ้ เป็นชนะ รอง ก่อน แล้วไปต่อยาวๆ แต่คู่นี้ ยืดเยื้อ เก่งทั้งคู่ครับ ชนกันนานทีเดียว มันมากครับคู่นี้ ขอบคุณในข่าวสารที่แลกเปลี่ยนนะครับ 2กำปั้นใหญ่ๆ ของพี่โอ๋ ถึงอยู่ ได้กลับมาอีก ไปกลับ เกือบ 4กำปั้น วัวชนเสร็จ มาโจ้กับผม ถึงเกือบตี 1คืนนั้น
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ไม่ทราบผลสนามน้ำจายครับ รู้แต่ว่าขาวของน้องลูกเกยชนะ..คู่เอกไอท้องลายตาเดียวก็ไม่ทราบผลครับ..ค่อยถามน้องขารองแล
 โดย... สุดยอด
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ สุดยอด พอมีผลบ่อนน้ำจายบ้างไหมคับผมยังไม่ทราบผล ส่วนวันนี้ผมไม่ได้ไปท่าหรำต้องคอยคนที่ไปรายงานผลด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึง คุณ ทีเด็ด99 ขาวเด็ก ราม (สาม ช.) ขนะดีมากๆครับเมื่อวานเห็นว่าเป็นลุกไอ หนุมาน ฝ่ายแม่เป็นโหมศรีสยาม(เห็นเขาว่ามา) ชนเข้าๆออกทุ้งหน้าดีลักโจมกับปลายยอดเข้าไปเหมือนเพื่อนไม่มีเขาถ้าพลาดก็แหวนทั้งตัวถ้าแลกเลี้ยวยิ่งชอบชนด้านไม่รู้เรื่องไม่น่าเชื่อว่าเป็นวัวใหม่ขนาดโดนปลาดยอดของลังสาดคู่ชนเจ็บๆหลายครั้งยังไม่สาไร ตัวนี้น่าติดตามมากๆเหมือนที่คุณว่าเลยครับ ส่วนลังสาดตัวที่แพ้ขาวก็เก่งเขาขอวซื้อในบ่อนแต่เจ้าของไม่ขายครับเกือบได้มีการเล่นกันว่าเจ้าอิขายไม่ขายกันด้วย55555
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณทีเด็ด99..ขาวเด็ก ราม (สาม ช.) นายชาเล็ค บ้านแพรกหา ชนะครับ ไปดูรายงานผลของสนามท่าหรำวันที่19/5/54 ทีน้องคนรักวัวชนคนเมืองลุงรายงานไว้ข้างล่างครับ..ส่วนผลวันนี้เดี๋ยวแฟนๆที่ได้ไปชมคงมาบอกกล่าวครับ
 โดย... สุดยอด
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องครับใครกลับมาจากชนวัวที่ท่าหรำช่วยแจ้งผลกันครับวันนี้ไม่ได้ไปแต่เมื่อผมขอให้พี่น้องติดตามวัวตัวนี้ใว้สักตัวคือขาวเด็กรามชนดีมีน้ำใจและยังเป็นลูกไอ้หมู่5
 โดย... ทีเด็ด99
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ครับน้องบ่าวคนลุงกะนางลูกเกย ตามนั้นครับน้อง ช่วงนี้ มีไรคุยมา นะครับ พี่จะขอเป็นผู้อ่านที่ดี ครับช่วงนี้ ขอบคุณครับที่นึกถึงกันครับผม ขอบจายมิตรรักแฟนวัวชน ที่โทรมาคุยตลอดเลยนะครับ โดยเฉพาะเมื่อวานสายเยอะจริงจริง มิตรภาพดีดี มีให้เยอะจังและขอบคุณคำชมที่มีให้ครับ มวยซุ้มครับ รู้บ้างไม่รู้บ้าง จริงคือเท็จ เท็จคือจริงครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์วัวชน คนใต้
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณฅนลุงคับ ช่วยให้ข้อมูลคู่นิลหนูนุ้ยบ้านพัทลุง กับดำสงกรานต์นำโชคบ้านตะโหมดทีครับสนามท่าหรำคู่ก่อนลายน้ำตกนะครับ..ส่วนไอ้หัวรกติดคู่เมื่อไหรบอกกล่าวกันบ้างคับ
 โดย... สุดยอด
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงพี่หนุ่มยะลาคู่ไอ้ก.กับไอ้ลายน้ำตกตอนนี้ราคาดีครับเพราะทีมงานไอ้ก.เขายิกเเสมอ ของเขาอยู่ครับแต่คู่นี้ผมชอบไอ้ลายน้ำตกครับเพราะผมรู้ว่าทั้ง2ตัวนี้วางกับตัวไหนอยู่ครับส่วนคู่ไอ้ดอกเพร็ชรนำชัยกับไอ้ดอกอัจริยะนั้นผมว่าวัวคู่นี้ชนกันไม่ได้ครับเพราะดอกเพ็ชรนำชัยตัวนี้ไอ้ลายนำตกยังไม่กล้าจะชนด้วยครับที่ผมกล้าพูดเพราะผมถามลุงแม็กเจ้าของไอ้ลายน้ำตกมากับตัวเองครับที่บอลท่าหรำผมได้ไปเยียมที่คอกเพราะทีมงานผมกับทีมงานลุงแม็กวางวัวกันประจำครับ(ทีมงานควนขนุนการยางหรือทีมงานไอ้หัวรกครับ
 โดย... ฅนลุง
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามทุ่งโพธิ์เคียงวัวนัดต่อไปวันพุธ ที่ 1 มิย.-54...ใครมีวัวดีๆเชิญพาไปเคียงครับ
 โดย... กริม
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เมื่อวานก็ไปดูดอกเพ็ชรนำชัยตัวนี้นิ่งแทงได้เหี้ยมจริงๆ ตัวดำคางรัด นึกถึงลูกงูเหาเลย
 โดย... มือใหม่แก่ๆ
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สวัสดีคะพี่หนุ่มยะลา..พี่กริม และอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม หายไปนานงานยุ่งจังเสีย แต่ยังวนเวียนอยู่ในบ่อนวัวอยู่ตลอดเวลาที่วัวตัวเองชน กลับมาอีกทีมีเรื่องไม่น่าบันเจิดเกิดขึ้นอีกแล้ว ไม่หาญแหลงมากเดี๋ยวถูกลูกหลงหล่าว มีอะไรโพสถามไว้ได้นะคะ ค่อยมาตอบให้(เฉพาะเรื่องวัวในทีมค่ายทายาทสายฟ้าและค่ายจ่านุ้ย บ้านสวนตูลเท่านั้น) ออ...ลืมบอกไม่ทราบว่ามีพี่ๆท่านไหนได้ไปดูขาวงามโชคชัยชนกับขาวงามใจเด็ดเพชรเมืองทองบ้างหรือไม่ ที่บ่อนน้ำกระจาย ท่านไหนได้ดูขอคำติสักนิดนะคะ ขาวตัวที่ชนะคือตัวที่ลูกเกยเคยโพสถามว่าซื้อได้ม่าย ที่บอกว่าหางมันเป็นพวงนะคะ ขอบคุณคะ
 โดย... ลูกเกย
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมหยีใน พัทลุง ออกยังครับใครมีช่วยลงให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมาก พอดีติดตามวัวที่บ้าน 1 ตัว ลังสาด ตอนนี้เลี้ยงอยู่ที่บ้านสวน อ.ควนขนุน วางอยู่กับใอ้โถ ถูกคู่ที่หยีใน ลูกวัวเหลยวางวิ่ง 2 หนแล้วอิอิ
 โดย... โจ
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เด็กโคกหล่อ ... แดงเจ้าพญาคมพยัค นายเอ็ก ฉวาง ..ไม่คอยคุ้นชื่อตัวนี้...แต่น่าจะเป็นทีมกำนันเท่งคับ
 โดย... กริม
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    น้องเด็กโคกหล่อครับ ลังสาดฟ้าประทานบ้านแหลมยางนั้นจะชนที่ท่ามิหรำครับ..แต่ลังสาดสิงห์ดำที่ว่าจะชนกับลังสาดเพชรบ้านสวนไอ้จงอาง นี่จะชนที่นาหม่อมสงขลาครับ..ถ้าคุณรู้จักลังสาดสิงห์ดำช่วยบอกด้วย
 โดย... สุดยอด
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่สุดยอดคับชื่อลังสาดฟ้าประทาน ไหมคับของกำนันจำนง(เมื่อก่อนชื่อลังสาดฟ้ามีชัย)ตัวนี้เล่นได้แน่ๆๆแต่ชื่อไหรเหรอคับพอดีผมฝากเล่นด้วย....................ส่วนพี่กริมคับขาวพิชิตชัยที่ชนคู่พิเศษกับวัวฉวางเป็นไงบ้างไอขาวตัวนี้เก่งคับชนะหัวเดียวเขายิกซื้ออยู่ที่3แสนและตัวนี้น่าเอื้อนยิกซื้อหลายครั้งแล้วเป็นวัวดาวรุ่งอีกตัวนึงถ้าพี่มีข้อมูลคู่ชนบอกทีคับขอบคุนคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณคนรักวัวชนคนเมืองลุง และน้องกริมครับ ที่โพสโปรแกรมให้ทราบกัน เห็นรายการแต่ละสนามแล้ว ฟันธงครับ เงินสะพัดจังหูพี่น้องเหอ คู่วัวมันส์ทั้งเพ ทั้งสองสนามที่โพสมา..ว่าแล้วถามข้อมูลสักหีดครับว่า ลังสาดสิงห์ดำนายจำนงค์ตรัง ตัวนี้น่าจะทีมใหญ่กำหนันนงค์นะ พี่น้องที่ทราบทางชนลังสดาดสิงห์ดำช่วยบอกทีครับ..สำหรับคู่ชนลังวสาดเพชรบ้านสวนไอ้จงอางตัวนี้ก็สุดยอดครับ ผมเคยโพสลงไว้แล้วเดิมเป็นวัวจากกระบี่เดี๋ยวนี้มาอยู่รัตภูมิ
 โดย... สุดยอด
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามทุ่งโพธิ์ชน 2 วัน30/05/54 ลังสาดสิงห์นำชัย นายกว้าง ควรวัดใหม่ ชน โหนดเพชรราหู นายประยูร ค่ายศรแดง ท่าศาลา 1,100,000 + โหนดแสนกลมงคลชัย นายยอด นาโยง ชน ขาวงามทรัพย์เซียน (ไอ้กุ๊ก) นายโกมล ปากพนัง 420,000 + นิลแซมพิทักษ์ชัย นายพิทักษ์ คลองทอม กระบี่ ชน แดงน้ำดำ นายพริ้ง สวนเลา 520,000 คู่พิเศษ ขาวงามพิชัยชัย นายวิชัย ควนยวน ตรัง ชน แดงเจ้าพญาคมพยัค นายเอ็ก ฉวาง 620,000 (ขออภัยถ้าหากพิมพ์ผิดพลาดเรื่องชื่อเพราะ น้าส่งโทรมาบอกไม่ชัดเจนจึงเรียนตามนี้)
 โดย... กริม
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามทุ่งโพธิ์ชน 2 วัน..29/05/54...เฉพาะคู่เอกคับโหนดนำชัยขวัญใจวัยรุ่น นายจำนง ค่ายหินเหล็กไฟ ชน โหนดฉลองชัยใจเด็ด ค่าย ป.การพิมพ์นครศรี 600,000 + รังสาดเพชรเกษตร นายโนด บางเนียน ชน โหนดพยัคเขาหลวง นายโจโจ้ ในเขียว 320,000 + แดงพลังทองเพชรยอดสิงห์ (ไอ้แมงชอน) ด.ช.พนัช ควนขนุน ชน แดงงามบุเรงนอง ฯ บ้านต้นท้อน ฉวาง 320,000 + คู่พิเศษ โหนดหลังขาวจุฬา นายสำราญ ชายควร ชน โหนดประสานมิตร เจ้ใจ กรุงเทพฯ 420,000
 โดย... กริม
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามชนโคจันดี ฉวาง นคร 4-6 มิ.ย 54 คู่เอก 1.โคแดงฟ้าใสนำโชคชัยขวัญใจวัยรุ่น พลทหาร ป็อป ใสคอกลิง คลองผุด ชน โคโหนดทหารเสือจอมราชันย์ (เข็มทอง) นาย พงศักดิ์ นบพิตำ 1,000,000 2.โหนดคมชัดลึก นายไข่ เสหลา ชน แดงงามวันเผด็จ (ไอ้อู๊ด) น้องแพรว ฉวาง 600,000 3.นิลวันฉลองชัย (ไอ้ควาย) นายจิตร ปากมิน ชน ดุกด้างพยัคฆ์ร้าย(ไอ้มุกดำ) นายบ่าว เขาวัง 400,000 4.ดุกด้างนิลสุภาพ นายสุเทพ เขาแก้ว ชน ดุกด้างพยัคฆ์เล็ก นายเบนล์ 400,000 5.ดุกด้างหลักหินทวีชัย นายทวี ลานสกา ชน ดุกด้างอันดามัน (สึนามิ) นายแผ้ว จันดี 400,000 6.ลายยอดเด็ดเพชรเขาศูนย์ นายเกรียง ไม้เรียง ชน ลายงามสิงห์โตทอง นายบ่าว บางรูป 200,000 7.ลายวันเด็กเพชรนำชัย(ทายาทไอ้ตาช้าง) น้องโอบ ทุ่งใหญ่ ชน โหนดยอดพิชิตชัย นายเพียร นากะซา 200,000 8.โหนดมาใหม่ขวัญใจทหารบูม นายบูมติก ใสคอกลิง ชน ลายสายฟ้า นายจิราพร 200,000 9.แดงแสนชัยลูกออมทรัพย์ นายกริช วังขวาง ชน ลังสาดยิ้มสยาม ศ.วันดี นายปรีชา พระแสง 200,000 10.นิลแรมโบ้ นายตุ้ม ด่านช้าง ชน แดงงามแสนเชิงเล็กลูกเพชรแสนชัย นายตาวุธ ต้มราง 200,000 11.ขาวมรดก นายเมย์ เขาแก้ว ลายอาก้า นายพัน นากะซา 200,000 12. ขาวตาเพชร ด.ช.ศรเพชร กะเฟียด ชน โหนดจอมโหดเล็กสามพลัง(ต่วนเป๋) นายอ้วน นากะซา 200,000 13.ลันดาเซียนเมา (กาแฟ) น้องปีกุน ถ้ำ ชน แดงโชติช่วง นายช่วง โคกยาง 200,000 14.นิลยอดเพชร นายใบ ป่าเตย ชน ลายเพชรบารมี นายโข่ง นากะซา 100,000
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามชนสนามชนโคนาหม่อม (ทุ่งขมิ้น) เสนอศึกวัวมันวันทวีศักดิ์ 28 -5-54 รอบที่1 1.นิลฉลองชัย นายคอง ควนจง ชน โหนดงามน้องใหม่ น้องมนัส ม่วงก่อง 60000 2. ขาวนำทรัพย์ นายแค็บ คลองลำ ชน โหนดอัศวินดำ (ก้องเกียติ) นายสุไลหมาน อ.สะเดา 80000 3.โหนดนพเดช (ไอท่อม)นายบัวลำใหม่ ยะลา ชนโหนดสายฟ้า (พลาสติก)บังโหรน คลองแงะ 100,000 คู่เอก โหนดลูกทวดพลังชัย (ดำน้อย) ด.ช.บ็ต โคกสัก ชน โหนดหลักเดียว นายธรรม บ้านไร่ 300,000 รอบที่2 ***พิเศษ1.ลังสาดแดงสยามเจ้าชั้นเชิง นายช่วย ควนลัง ชน แดงงามใจเด็ดเพชรชูชัย บ่าวพี่ ปริก 2,000,000 ***พิเศษ2.ขาวงามฉลองชัย นายเปี๊ยก จ.ยะลา ชน โหนดเหลี่ยมเพชร (เก้าทัพ) นายเชือน อ.นาโยง จ.ตรัง 1,000,000 ***พิเศษ3.ลังสาดสิงห์ดำ นายจำนงศ์ จ.ตรัง ชน ลังสาดยอดเด็ดเพชรบ้านสวน (ไอ้จงอาง) นายน้อง อ.รัตภูมิ 600,000 รอบที่3 1.ลันดาเทิดไทเล็ก(กุหลาบแดง) โก้ยาว ค่ายโค ศ. สนุกเกอร์บางกล่ำ ชน ขาวงามจั่นเจา(องค์บาก) นายอาหมาด ค่ายป่าโมกเมืองใหม่เทพา 600,000 2.โหนดงามรุ่งโรจน์ นายปูทุ่งลุง ชน ขาวปานมุก นายชัยเกาะเสือ 200,000 3. แดงห้าพยัคฆ์ นายสุเนตร เกาะหมี ชน โหนดประกาศิต ศ.ดาวเทียม นายสมพร ทุ่งขมิ้น 100,000 4. โหนดงามก้องทรัพย์ นายอ้วน จ.ยะลา ขาวลูกนำชัยโชคนำทรัพย์ นายบอยม่วงก่อง 200,000
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามชนสนามชนโคนาหม่อม (ทุ่งขมิ้น) เสนอศึกวัวมันวันทวีศักดิ์ 26 -5-54 รอบที่1 1.แดงหงส์ทองคะนองศึก(เพียว เพียว) นายดอน สะบ้าย้อย ชน โหนดหงส์ฟ้าโซดาพร้อม บังทอ ค่ายโคร้อยสามห้า 40000 2.โหนดงามอัศวิน (ศ.พอเพียง) นายสายัณห์ ปริก ชน โหนดงามก้อนทอง (ชุนฮ้อคง) นายอภิเดช อ.เทพา 60000 3.โหนดท้องลายสี่พลัง นายอนุรักษ์ อ.สะบ้าย้อย ชน ดุกด้างรุ่งอรุณ ด.ช.อค็บ เขาวังชิง 80000 4.ลายสิงห์ห้าวเจ้าพายุ นายสุภาพม่วงหวาน ชน โหนดแสนเชิงเล็ก (ไอ้ขี้หลิม) นายหลุย ชุมชนทุ่งเสา 100,000 คู่เอก โหนดงามสายฝน นายจ้อง ทุ่งเสา ชน นิลขาวงามชนะชล นายสายันณ์ บ้านใหม่ 200,000 รอบที่2*** พิเศษ1 โหนดงามพิชิตชัย (ไอขวาน) นายบ่าว ค่ายโคมีเจริญ ศ.ทวีศักดิ์ ชน โหนดงามดาราพรชัย น้องใบบอน ควนตอ 400,000 ***พิเศษ2 โหนดเพชรภูรินทร์ นายประสาน ทรายขาว ชน โหนดงามเก่งกาจ (สิงห์โตทอง) นายจำลอง ค่ายเพชรมงคล 200,000 รอบที่3 1.แดงลูกสิงห์ นายเปานี จ.ยะลา ชน ลายบ้านส้องคะนองศึก นายเดือน ค่ายโคสายชล 200,000 2.ลังสาดปราบพยัคฆ์ นายเก่ง ทุ่งเค็ด ชน นิลแซมพญาคิ้วขาว (ลูกแพะ) นายไก่ ทุ่งฆ้อพัฒนา 100,000 3. ดุกด้างบานเย็น (18 ล้อ) นายกระจ่าง โคกเมา ชน แดงพยัคฆ์ร้ายแสนเหลี่ยม นายบ่าว สี่แยกต้นม่วง บางกล่ำ 100,000 4.แดงยอดฉกาจพิชิตชัย นายศรสิทธิ์ สะกอม ชน แดงพูลทรัพย์พิชิตวารี นายเปี๊ยก ค่ายโคทรัพย์แผ่นดิน 80000
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พันพรือพักพวก...โหมสูบัดสีคนทางเหนือเขามั้ย ฝากสักหิด..1. คนบ้าแทงเรามันไม่ติดคุกครับ แต่ถ้าเราแทงคนบ้าเราติดคุกครับ 2. เล่นกับเด็ก เด็กด่าแม่ เล่นกับหมา หมาเลียปากครับ 3. เรารบกับคนบ้า เขาว่าเราบ้าหวาครับ
 โดย... คนลุ่มน้ำ
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลดอกเพชรนำชัย ชนะสุดยอด ครับ ปลายเขาล้วนๆ ชนแค่4 นาที เก่งจริงๆ
 โดย... ปาล์มป่ายอม
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาววัวชน คนใต้ทุกท่าน อย่าทะเลาะกันเลยครับ ถือเสียว่ามันเป็นกีฬา นะครับมีแพ้มีชนะ ขนาดผมอยู่ภาคเหนือผมยังอิจฉา พวกคุณที่อยู่ภาคใต้เลยครับ มีกีฬาพื้นบ้านที่มีความภาคภูมิใจ มีวัวชนให้ดูทุกเดือนๆ ละหลายๆ สนาม ผมอยู่ภาคเหนือยังไม่มีโอกาสอย่างนั้นเหมือนพวกท่านๆ เลย ตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆ เลี้ยงวัว และอีกมากมายหลายอาชีพเกิดขึ้น เพราะกีฬาชนวัวนี่เอง อย่าทะเลาะกันเลยครับ ว่ากันไปว่ากันมามันไม่จบสักทีหรอกครับ เรามาแบ่งปันความรู้ และสิ่งดีๆ ให้กันดีกว่าครับ ขอบคุณครับ
 โดย... ขวัญใจคนเดิม สันกำแพง
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ครับพี่คนรักวัวชนคนเมืองลุง ผมไม่ได้ไปครับติดประชุมบวกกับฝนตกหนักแล้วคิดว่าไปไม่ทันจึงไม่ไปครับ ไม่งั้นคงได้เบี้ยสัก 400 หล่าว ขอบคุณมากสำหรับผลการแข่งขันมีไหรกะบอกกล่าวกันหล่าวเพื่อประกอบการชม 555++
 โดย... บ่าวนิ
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เขาเศษไปที่ไหนก็ไปตะ สังคมรังเกียจอีตายโหงเเล้ว ถ้าหน้าด้านก็เข้ามาเหลยตะเเต่ถ้ามีความละอายในตัวมั่งก็น่าอีรู้นะว่าควรทำปรือ เเหลงยากจิงกับโม๋ไม่ค่อยถึงไหน
 โดย... เสี่ย
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าเวปนี้ไม่มีคนชื่อเขาเศษคงจะดีขึ้นหวาเดิมนะว่าหม้าย
 โดย... เด็กตรัง
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แลมันต่ะขนาดเพื่อนไม่ว่าไหรมันที..มันยังข๊อบ ชาดเหมือดกันเลย....เหนื่อย
 โดย... ไม่ต้องบอกว่าใครเหนื่อยเปล่าๆ...แหลงแล้ว
20 พฤษภาคม 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702