๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211    หน้าถัดไป >

    สนามท่าหรำ 17-6-54 ผลวันนี้คับ 1 ขาวงามสามชาติ(ไอ้คารม) บ.บ่อนเมา ชนะ นิลโชคชัย บ.นำตก10000-120000 2.โหนดงามทุ่งทอง บ.ท่าแค ชนะ ดุกด้างสิงห์ทอง บ้านนา 10000-100000 3.โหนดเทพประทาน บ.ทุ่งสง ชนะ หลังขาวนำเพชร ค่ายเกียริติอธิวัฒน์ 20000-400000 4ขาวเพชรเงินทอง(อ้ายเข้) บ.บ่อนเมา แพ้ ลังสาดกำไลเงินยอดนำชัย บ.หัวไทร 20000-600000 รอบต่อไป กค.54 พิเศษ 1.ลังสาดสิงห์ชาวเขา นายวี ในควน ชน นิลโวเซ่บุญเลิศ(999)นายสมคิด ทุ่งใหญ่ นครศรี20000-1000000บาท
 โดย... ทีมบ่อนท่าหรำ
17 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ช่วยวิเคราะห์คู่ลังสาดจอมโหดเล็ก(ทองพูน) บ.ปากเครียว ชน ดุกด้างตะวันรุ่ง(อ้ายแซม) ค่ายนายกภิญโญ
 โดย... น้องใหม่
17 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครรู้จักนิลฟ้าครามบ้าง ให้ข้อมูลนิด
 โดย... อ๊อดอ๊อด
17 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดเทพประทาน ผลเป็นไงบ้างครับ
 โดย... บ่าว
17 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ท่ามิหร่ำ 18 มิยวางชาวเขื่อนวัวตรังยาวๆๆครับข้างหนักมากๆๆฉายาจอมน็อกเอาว์เบอร์ 1
 โดย... ดวงดี
17 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามทุ่งมิ้น ชนวันไหนครับ ช่วยลงรายการด้วยครับ
 โดย... โอ๋
17 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โคขาวมั่งมีศรีสุข เด็กชายต้นน้ำมาแรง วางครั้งละ 50 ขึ้น น่าวัด
 โดย... ปะแต
17 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ โหนดเทพประทานชนที่ท่าหรำ วางยาวได้เลยคับ
 โดย... นคร
17 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณคนหูแร่ รายการชนสนามปากพลบางแก้ว..คุณทีมบ่อนท่าหรำลงไว้แล้วข้างล่างครับ..มีข้อมูลดีๆให้ด้วย..อ่านแลตะครับ..ขอบคุณๆทีมท่าหรำด้วยครับ
 โดย... สุดยอด
17 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามบ้านปากพล (พัทลุง) ชนวันไหนครับ บอกด้วยครับ ขอบคุณครับ.
 โดย... คนหูเเร่
16 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    อยากมราบประวัติคู่ชนไอ้ดำนิล ที่คลองหอยโข่งรอบนี้ใครทราบบอกด้วย ครับ
 โดย... คนรัตภูมิ
16 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณFNPTC ช่วยสงเคราะห์คลิป ดุกด้างตะวันรุ่งอ้ายแซม+นิลงามเพชรท้องลายไอ้รถเครนที่สนามท่าหรำ19/10/53ด้วยครับ..จะได้เทียบฟอร์มกับลังสาดปากเครียวครับ..คู่นี้น่าสนุกครับ ลังสาดปากเครียวเป็นวัวยอดวงล้อมเคียวเกี่ยวข้าวชดอัดมัดล๊อคชั้นเชิงสุดคลาสิคความแข็งแกร่งดีทรหดอดทน..แต่ช่วงนี้ไม่รู้สดหรือเปล่า..ขอบคุณครับ
 โดย... สุดยอด
16 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คับเท่าที่ทราบนะคับ สนามปากพลจอมโหดเล็ก(ทองพูน)ปากเครียว ชนมา 5 -6 ครั้ง แพ้ครั้งเดียวแพ้วัชรเดชมาที่ควนเนียงวันนั้นชน 45 นาทีกระดูกไม่ทันเขาคับ ครั้งล่าสุดมาแก้ตัวชนะที่ปากพลชนไม่กี่นาที ชนประเภทเกาะซ้ายขวา ชนเหนียวดีน่าติดตามอีกตัวหนึ่งคับถ้าน้ำเลียงดี ส่วนดุกด้างคู่ชนเป็นของนายกภิญโญคงไม่ธรรมดาเหมือนกันครับใครพอมีข้อมูลก็บอกกล่าวกันนะครับ
 โดย... บ่าวนิ
16 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามปากพล บางแก้ว ชน 26-27-28-29 มิย.54 26 พิเศษ 1.ลังสาดจอมโหดเล็ก(ทองพูน) บ.ปากเครียว ชน ดุกด้างตะวันรุ่ง(อ้ายแซม) ค่ายนายกภิญโญ 20000-60000(ดุกด้างแพ้ใหม่) 2.แดงงามเจ้าสุริยา บ.นคร ชนโหนดราชสีห์ขนทอง บ.สะเดา20000-200000(แดงแพ้ไอ้ลุกหม้อที่ท่าหรำ) 3.ลายสยาม(ไอ้เสือเตี้ย) บ.ท่าแพ ชน คอดำสังหาร บ.จองถนน 20000-200000 27/6/54ปากพล ขาวอัศวินใจเย็น บ.ต้นโดน ชน โหนดลำลูกกา บ.โคกนำรอบ 20000-400000 ค่อยบอกเวลาแค่๔งวันชนล่าวคับ
 โดย... ทีมบ่อนท่าหรำ
15 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามท่าหรำ 15/6/54 1แดงมีชัย(ไอ้ขี้เมา) บ.ทุ่งเคียนแพ้ นิลสามจังหวัดบ.ปากคลอง 2ดุกด้างเมืองเพชรใจเด็ดจอมโหด(ไอ้โถ) บ.นาโหนด ชนะ โหนดงามหนูนุ้ยยอดพิชิตบ.เอเซีย 3.แดงยอดเพชร(ทายาทสุดทางรัก) บ.ทุ่งข่า แพ้ นิลแซมแสงมรกต(ลูกเทวดา) บ.ทุ่งจันหอม 4.ดุกด้างนันณภัส บ.ช่องโก ชนะ โหนดไพรวัลย์ ขวัญใจน้องเต บ.กงหรา 17/6/54 สนามท่าหรำ 1.โหนดช.ห้าหนูบุญชูชัย(กระทิงทอง บ.ชะอวด ชน นิลมังกรไฟขวัญใจนาโพทอง บ.ทุ่งสง 20000-300000 2.ขาวเพชรเงินทอง(ไอ้เข้) บ.บ่อนเมา ชน ลังสาดกำไลเงินยอดนำชัย บ.หังไทร นคร 20000-600000 3.โหนดเทพประทาน บ.ทุ่งสง ชน หลังขาวนำเพชร ค่ายเกียรติอธิวัฒน์ 20000-40000
 โดย... ทีมบ่อนท่าหรำ
15 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรแกรมบ่อนนาหม่อมด้วยครับ
 โดย... เด็กใหม่
15 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    17 มิ.ย. 54 ที่ท่ามิหรำ แฟนวัวชนควรเล่น โหนดเทพประทานซักตัว ฝากไว้เป็นที่เด็ดประจำวันเลย วัวของผมเอง ทีมงานเคียงฝีมือมาก ราคาเป็นต่อแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเท่าไร เที่ยวนี้มั่นใจสุดๆ
 โดย... คนเล่นวัวชน
15 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอทีเด๊ดบ่อนบ้านนาเดิมด้วยครับ
 โดย... สี่แยก
15 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตกลงตัวที่ชนกับไอ้ ดำนิล ขนลังสาด หรือว่า ขาวละครับ
 โดย... ทีมงาน
14 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามชนโคท่ามิหรำ พุธ 15 มิ.ย.54 ดุกด้างเมืองเพชรใจเด็ดจอมโหด(อ้ายโถ) นายคลี่ นาโหนด + โหนดหนูนุ้ยยอดพิชิต นายเหลี้ยม บ. ซ.4 เอเซีย พี่น้องมีข้อมูลวิจารณ์ด้วยครับ...
 โดย... ขาจร
13 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    (ไอ้โพธิ์น้ำตกป่าบอน) ตอนนี้ถอนแล้วคับ
 โดย... น้องแพะ
13 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    บอนท่าหรั่ง กองบิน56 ชน 19/6/54 คู่เอกนำรายขจการ โคดำนิล โคกสักคลองหอยโข่ง ปะทะ ขาวเพชรภูผา คลองแดน เดิมพัน 2000000 (สองล้าน)ชนแน่นอน
 โดย... ตนศิลปิน
13 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไม่ทราบใช้ตัวเดียวกันหรือปล่าวครับที่แพ้โหนดสิทธิชัยบุญประเสริทคับ แล้วท่าใช่ตัวเดียวกัน ชนยังไงบ้างครับ เคยเห็นหรือปล่าวครับ ชนหลายหัวไหม ครับ
 โดย... ทีมงาน
13 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    17 มิ.ย.54 บ่อนท่ามิหรำ ทีเด็ด ขาวมิตรชัย ( ไอ้ปานวันๆ) น้องแอม บ.นาแก้ว รอบแรก คู่ 2 วางทีละสองตัวครับ แกร่งมากๆ เคยชนะที่หยีใน 1 ครั้ง สุดยอดครับ
 โดย... ปาล์ม ป่าพะยอม
13 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดุกด้างเพชรพันล้านตัวชนะอ้ายหัวข่าชนวันไหนที่ทุ่งสงครับ.ชนกับวัวขนอม...22หรือ 23 ชนข้าง30
 โดย... เด็กตรัง
13 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามหาดใหญ่ ลันดานายบ้านยาน ชนกับแดงนำทรัพย์วันใหนครับ คู่นี้อยากไปดูจริงๆครับ
 โดย... มือใหม่แก่ๆ
13 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ฝากถามท่นผู้รู้ ใครพอทราบประวัติ ขาวงามเพชรภูผา บ้างครับ ตัวที่หัวล่าสุด ชนะมาจากนครนะครับ รู้สึกว่าเป็นวัว แถวระโนด แต่ไม่แน่ใจนะครับ ใครพอทราบประวัติการชนและทางชน ช่วยบอกให้ทราบหน่อยได้ไหม ครับ เพื่อเป็นข้อมูลที่ดี เออลืมไป มันถูกคู่ที่คลองหอยโข่ง ครับ ถ้ามีข้อมูล ไอ้ขาววันชนจะได้รู้ไง ครับ ว่าจะต้องไปเล่นมันหรือ คู่ของมัน ส่วนคู่มัน ผมเห็นมาตลอดครับ แค่จะเอามาเทียบกันนะ ว่ากระดูก ทางชน อะไรดีกว่าครับ เก่ง เจอ เก่ง ต้องเปรียบเทียบกัน นะครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ ด้วยความจิงใจ
 โดย... ทีมงาน
13 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดายของจัง แลกวา ที่พานเมา ที่จริงมีพี่น้องในนี้ บอกให้เล่นลังสาดเพชรช้างซ้าย แต่ไม่ได้เข้ามาดูข้อมูล เลยออกตัวไม่ทัน แต่ยังดีว่าได้คู่อื่นหลบมานิดหน่อย เลยได้ซื้อของหลบบ้านบ้าง แต่ของเล่นมีแพ้ มีชนะ คลุกเคล้ากันไป วัดดวงกันใหม่พี่น้อง โชคดีมีชัย
 โดย... ท่าหลา
13 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ด้วงตรังของกำนันจำนงทายาทยืนยงถูกคู่ที่น่าหม่อมเป็นยังไงบ้างคับชนวันที่ 23มิย.นี้แล้วชนเป็นคู่พิเศษคู่ชนมันเป็นไงบ้างช่วยบอกที
 โดย... ...
12 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ทั้ง ดาราใต้ และ ชัยเจริญ ป การพิมพ์ แพ้ทั้งคู่ เด็ดลูกเด็ด แพ้3 กำ 555
 โดย... สุด.......
12 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    หัวพานเมาวันนี้ เพชรช้างซ้ายชนะ ลังสาดงามดาราใต้อย่างง่ายดายใช้เวลาเพียง 3 นาที ส่วนโหนดชัยเจริญมีลาภ ป.การพิมพ์แพ้ดุกด้างเก่งนำทรัพย์ แพ้ล้มชนกันเป็นชั่วโมง สุดท้ายนิลณรงค์ชัยสามารถชนะโหนดภูเตศวลได้
 โดย... เด็กหลัง มวล.
12 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลแซมเสรีชัยแพ้โหนดเพชรน้ำงาม(ลายปากคอน) ชนกันประมาณ 7 นาที นิลแพ้ความเหี้ยมและความแข็งแกร่งของลายปากคอน ไอ้ลายปากคอนเที่ยวนี้มาแกร่งขึ้นมาก กลับมาคืนฟอร์มเก่งได้ทันเวลา ชนโหดเหมือนไฟต์ก่อนปะทะลายน้ำตกแล้ว
 โดย... เด็กหลัง มวล.
12 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอเช้าชนอีกวันคับ ในม.ทักษิณพัทลุง(หรือเรียกว่าบ่อนซ้อมหน้าป่า อ.ป่าพะยอม) 12คู่ จัดโดย สจ.ปรีชา ช่วยนุ่ม คับ วันนี้ชนไป1วันแล้วคับ ถ้าไครไม่ไปพานเมา กะขอเชิญคับ
 โดย... ทีมบ่อนท่าหรำ
11 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คลองหอยโข่งเเละหาดใหญ่เนินขุมทอง รอบนี้มันส์ๆทุกคู่ไปกันให้ได้นะครับ ^^
 โดย... คนหูเเร่
11 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลเเซมเสรีชัยเเพ้หรือชนะอะคับ ชนนานมั้ย
 โดย... เด็กนิรนาม
11 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เด็กหลัง มวล คับ นิลแซมเสรีชัย แพ้ลูกใหนคับ แต่ถ้าผมคิดว่าแทงไม่ได้ หรือว่าขัดทางชน ว่าพรือ
 โดย... ทีมบ่อนท่าหรำ
11 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตลาดหุ้นตลาดวัวเงียบจัง
 โดย... ไซเลนเซอร์
11 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้หัวพานเมา วัวที่ชอบ ดาราใต้ ,ขาวเอรา ,เพชรณรงค์ชัย , ชัยเจริญ
 โดย... เด็กหลัง มวล.
11 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ต่อเช้าหัวพานเมา น่าวางยาวลังสาดเพชรช้างซ้าย ชนะหรือแพ้ไม่รู้นะ แต่น่าเล่นมาก ใครมีตัวไหนเด็ด บอกกันด้วย โชคดีครับพี่น้อง
 โดย... โค
11 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผลสนามหัวพานเมาวันนี้ เฉพาะตัวที่ชนะ โหนดเพชรน้ำงาม (ลายปากคอน,) ลายพยัคฆ์คาวี , แดงงามแสวงวันมีชัย
 โดย... เด็กหลัง มวล.
10 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรแกรมน้ำจาย และคลองแงะด้วยครับ
 โดย... ปี้ คลองหอยโข่ง
10 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องวัวชน หายไปไหนกับหมดแล้วครับ หรือไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งอยู่ หลบมาแหลงเรื่องวัวกันบ้างต๊ะ
 โดย... โค
10 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ท่านใดพอมีสูตรโด๊ปวัวให้คึก คึกบ้าง
 โดย... พื้นบ้านพื้นเมือง
10 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้หัวพานเมาชอบตัวไหนกันมั่งคับ
 โดย... กริม
9 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ฃาวอัศวินใจเย็น ชนโหนดลำลูกกา วัวบ้านเดียวกันคับ เฃาท้าชนกันที่ บอนปากพลบางแก้วโปรเกรมไมออกที น่าจะชน เกือบสิ้นเดือนคับ
 โดย... ทีมบ่อนท่าหรำ
9 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตัวที่ชนะไอ้ลมใต้ ชื่อนิลเพชรพันล้านหรือป่าวครับ ตัวแพ้ไอ้ลายปากคอนที่เสาธง แล้วไอ้ลมใต้ ชื่อจริง ๆ เต็ม ๆ ชื่อว่าอะไรครับ ใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับ
 โดย... อยากรู้
9 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณทีมบ่อนท่าหรำ ขาวอัศวินใจเย็น ชนวันไหนครับ มีโปรแกรมไหม แนะนำด้วยครับ
 โดย... ท่าหลา
9 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตูดเเดงชนะราคาหน้าวาง10-5ชนประมาณ10กว่านาที คุ่ชนขี้เเล่นครับเเล่นง่ายๆ ไอลูกปอน่าจะชนปลายเดือนนี้
 โดย... ไซเลนเซอร์
8 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขาวลมใต้ ที่ผมเคยเห็นที่หัวไทร ชนทอข้างหนักมากขึ้นไปบน ห้อยโหนดีมาก และใจก็มากด้วย ผมตามเล่นมาหลายหนคับ ช่วงหลัง ให้มาไว้ที่บ่อนยวนแหลมาอยู่ที่น้าเสริม ชนะหลายหน จนเขาเดาะ หยุดไปพักหนึ่ง หัวสุดท้ายมาแพ้ที่บ่อนโกตี้ เป็นต่อ 10000-500 ยักหลังวิ่งเอง ผมก็แพ้วันนั้น หลังจากนั้นตัวที่นะใอ้ลมใต้ มันก็มาแพ้ใอ้ลายปากคอนตัวที่ถูกกับใอ้นิลเสรีชัยนี่แหละคับ
 โดย... ลูกสม
8 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามชนโคท่ามิหรำ เสาร์ 18 มิ.ย.54 รอบที่1 คู่ที่1 โหนดกำไลทอง(อ้ายเป็นลม) น้องจูน บ.โตร๊ะ + ดุกด้างเจ้าปัญญาราชาสามพันแทง(อ้ายดาวทอง) นายบ่าว บ.ลำพาย คู่ที่2 โหนดเจ้าปัญญา(ออมสิน) นายค๊อด บ.แพรกหา + โหนดวิษณุสิงห์ นายณรงค์ชัย บ.บนควน คู่ที่3 นิลงามศักดิ์ชัย(โอเลี้ยง) นายสมศักดิ์ บ.ระหว่างควน + ดุกด้างเพชรพญาโค(ควายทอง) นายประสิทธิ์ ค่ายโคธรรมเพชร คู่ที่4 โหนดยอดพยัคฆ์จอมสังหาร(การ์ตูน) น้องการ์ตูน บ.หน้าค่าย อสจ. + โหนดเจ้าปัญญา นายอิฐ บ.วังปริง รอบที่2 คู่ที่1 ดุกด้างเพชรนคราช(ไอ้กลกแกล็ก) นายนัด บ.แม่ลาน + ดุกด้างเพชรทรายแดง(สามชาติ) น้องปราง บ.ทุ่งโขน คู่ที่2 ลังสาดรถเหล็กจอมพลัง น้องค๊อฟเตอร์ บ.ไม้เสียบ + ขาวคมพยัคฆ์ พี่นุ๊ก บ.บ่อนเมา คู่ที่3 โหนดโชคนำชัย นายนัฐกร บ.ศรีนครินทร์ + ดุกด้างพลายแซมศรีเผือก(แม่ระมาด) ค่ายโคดาวเหนือโหล๊ะจังกระ คู่ที่4 โหนดโรตีพยัคฆ์ร้ายสายไหม น้องต้น บ.ระหว่างควน + ลังสาดแดงพยัคฆ์ร้าย นายสำราญ บ.นาท่อม คู่ที่5 โหนดงามเทพพิทักษ์(ศรราม) นายธนากร บ.ระโนด + ลังสาดยอดนำพล นายเอียด บ.ดอนเค็จ รอบพิเศษสุด คู่ที่1 แดงยอดรักเพชรนำชัย(ชาวเขื่อน) นายโข่ง บ.ทุ่งไคร/เขาเศษ + โหนดหลังขาวเพชรทองคำ(ขวัญใจวัยรุ่น) น้องมาย บ.โคกม่วง คู่ที่2 โหนดสี่หุ้น สท.ชาย ท.ตำบลพญาขัน + ลังสาดก้องสยาม(ไอ้ใบ้) นายกริช บ.นา คู่ที่3 แดงงามเพชรเรืองรองพยัคฆ์ร้ายสิงห์นำทรัพย์ ทนายพูล บ.ธรรมเถียร + โหนดสุดยอด(ไอ้ซูซู) นายเฉลิมศักดิ์ บ.กงหรา คู่ที่4 ลังสาดก้องฟ้า นายไก่ บ.พัทลุง + ขาวแสงเทียน นายศักดิ์ บ.ศรีนครินทร์
 โดย... ช่วยๆ กันไป
8 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามชนโคท่ามิหรำ ศุกร์ 17 มิ.ย.54 รอบที่1 คู่ที่1 ดุกด้างพลังเสือ นายไพรัตน์ บ.ทุ่งขา + ดุกด้างมเหศวร นายสมพงศ์ บ.น้ำเลือด คู่ที่2 ขาวเพชรเมืองบน(อ้ายเหลือ) นายธน ม.1 ท่าแค + ขาวมิตรชัย(ปานวันๆ) น้องแอม บ.นาแก้ว คู่ที่3 โหนดโชคชัย นายอิ๋น บ.พัทลุง + ดุกด้างสกุลทรัพย์ นายถาวร บ.ลำพาย คู่ที่4 นิลเพชรสินชัย(ครูหมอ) นายนรินทร์ บ.สวนมุด + โหนดพันพยัคฆ์เพชรน้องใหม่ นายไว บ.ควนชัง คู่ที่5 ขาวสามชาติ(ไอ้คารมย์) นายกุ๊ก บ.บ่อนเมา + นิลโชคชัย นายราย บ.น้ำตก รอบที่2 คู่ที่1 โหนดนรสิงห์(ไอ้หนึ่ง) นายสรศักดิ์ บ.กงหรา + ขาวสบายใจ(อังคาร) ครูพล ค่ายโคพูลเจริญ คู่ที่2 โหนดทุ่งทอง น้องเกมส์ ร้านเค้ก/พัทลุง + โหนดสิงห์ทอง นายประพัธ บ้านนา คู่ที่3 ขาวเพชรบัญชา(อ้ายลุ้น) นายอิฐ บ.หลัก 42 + แดงเหล็กเพชร นายอ๊อด บ.ศรีนครินทร์ คู่ที่4 โหนด ช.ห้าหนูบุญชูชัย(กระทิงทอง) ผญ.สุเทพ บ.ควนวัดใหม่/ชะอวด + นิลมังกรไฟขวัญใจโพธิ์ทอง ผญ.สมพงษ์ บ.ทุ่งสง รอบพิเศษสุด คู่ที่1 ขาวเพชรเงินทอง(อ้ายเข้) นายเหลียง ค่ายโคบ่อนเมาฯ + ลังสาดกำไลเงินยอดนำชัย นายหมุน บ.หัวไทร คู่ที่2 โหนดเทพประทาน นายแดง บ.ทุ่งสง + หลังขาวน้ำเพชร นายเอ บ้านนอก ค่ายโคเกียรติอธิวัฒน์ คู่ที่3 นิลเจ้าสำราญเพชรราหู นายชัย บ.ท่าขนุน + ขาวศักยภาพ(ไอ้ดื้อ) นายวิรัตน์ บ.หน้าเกาะสะพานไทร คู่ที่4 ขาวยอดเพชร ค่ายโคเจ๊พร หนองหว้า + โหนดพรชัย น้องมิ้น บ.ศรีบรรพต
 โดย... ช่วยๆ กันไป
8 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามชนโคท่ามิหรำ พุธ 15 มิ.ย.54 รอบที่1 คู่ที่1 ขาวยอดนำชัย นายบอย บ.สตูล + โหนดสิงหราช(เสื้อเมือง) นายตาล บ.ท่าแค คู่ที่2 โหนดหลังแดงแสงพยัคฆ์ คุณสุมาลี บ.หนองธง + ขาวงามเพชรนำชัย(กางหลาง) นายเคน บ.ไร่โหนด คู่ที่3 ลังสาเดินชนเล็ก นายณรงค์ บ.วังเลา + ลังสาดก้องศักดิ์(ลูกโป่ง) นายปอนด์ บ.ทุ่งขา คู่ที่4 แดงยอดพิชิตชัย น้องฟอร์ด บ.ใสป่าสูง + แดงดาวพระจันทร์(ไอ้รวดเร็ว) นายวุธ บ.กลาง/ร่มเมือง คู่ที่5 แดงมีชัย(ไอ้ขี้เมา) น้องเจมมี่ บ.ทุ่งเคียน + นิลสามจังหวัด นายอรรถพล บ.ปากคลอง รอบที่2 คู่ที่1 โหนดอัศวินใจดี จ่าดำ บ.ใสยวน + โหนดอาวุธเล็ก นายอานัส บ.ต้นโดน คู่ที่2 โหนดแสงทองคะนองศึก ค่ายโดศักดิ์วิถี/มะกอกเหนือ + ดุกด้างวันเฮง(เชบบะ) หมอจ้อน ค่ายโคสิงห์บ้านนอก คู่ที่3 ดุกด้างเมืองเพชรใจเด็ดจอมโหด(อ้ายโถ) นายคลี่ นาโหนด + โหนดหนูนุ้ยยอดพิชิต นายเหลี้ยม บ. ซ.4 เอเซีย คู่ที่4 แดงยอดเพชรทายาทสุดทางรัก น้องซี บ.ทุ่งขา + นิลแซมแสงมรกต(ลูกเทวดา) นายปอ บ.ทุ่งจันทร์หอม/ตรัง รอบพิเศษสุด คู่ที่1 โหนดไพวัณขวัญใจน้องเต นายประจักษ์ บ.กงหรา + ดุกด้างนันณภัส น้องเพ้นท์ บ.ช่องโก คู่ที่2 ขาวงามทรัพย์เจริญชัย(กางเขนเหล็ก) จ่าแอ๋ว บ.ใสยางผึ้ง + แดงพยัคฆ์อรุณ(ไอ้นิ่งหน่อง) นายสมพล บ.โตร๊ะ คู่ที่3 โหนดอัศวินก้องพญา นายตุ้ง บ.ควนกุฏิ + โหนดใจเพชร(ไอ้บักหำ) นายสุวิทย์ บ.หน้าเกาะ คู่ที่4 ดุกด้างพังพอนดำ นายหนู บ.หลัก3 + ขาวออมทรัพย์(ไอ้ฟ้าลั่น) น้องกัณฑ์ บ.โหล๊ะท่อม คู่ที่5 โหนดเทวดา นายเท บ.ควนออก + แดงแสงอรุณ นายแดง พัทลุง
 โดย... ช่วย ๆ กันไป
8 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    17 6 54ท่าหรำ พิเศษ 1ฃาวเพชรเงินทอง(อ้ายเฃ้)ชน ลังสาดกำไลเงีนยอดนำชัย 600000บาท 2โหนดเทพประทาน ชน หลังขาวนำเพชร 400000บาท
 โดย... ทีมบ่อนท่าหรำ
8 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    15 6 54ท่าหรำ พิเศษ 1แดงยอดเพชร(สุดทางรัก)ชนนิลแซมแสงมรกต (ลูกเทวดา) 1000000บาท 2แดงมีชัย ชน นิลงามสามจังหวัด 400000บาท
 โดย... ทีมบ่อนท่าหรำ
8 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ คุณบ่าวครับ ร้อยปาน ที่ผมว่าเป็นสีขาว มีแหว้นเหมือนปานอยู่บริเวณลำตัว น่าจะเป็นวัวรุ่นเก่า(มาก) แล้วนะครับ ได้ข่าวว่าเป็นวัวใจมาก ก็เลยอยากทราบประวัติ
 โดย... ลูกนักเลง
8 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณลูกนักเลง ไอ้ร้อยปาน น่าจะหมายถึงโหนดมาณะชัย ขวัญใจร้อยปาน วัวห้วยยอด ใช่หรือเปล่าครับ ถ้าใช่เคยเห็นชนครับ
 โดย... บ่าว
8 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณน้องเด็กหลังมวล.ครับมีโอกาสคงได้ไปเที่ยวที่บ้านกันมั่งครับ..ด้วยหน้าที่การงานตอนนี้ต้องพเนจรมาอยู่กทม.และชลบุรี..คิดถึงปักษ์ใต้บ้านเราเสมอครับ..โดยเฉพาะวัวชน..โชคดีไม่เจ็บไม่จน..เช่นกันครับ
 โดย... สุดยอด
8 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครรู้จัก หรือเคยเห็นพ่อวัวเหล่านี้บ้างครับ 1.ร้อยปาน 2.ศรีผอม 3.ใจสิงห์ อยากรู้ข้อมูล เรื่อง สี เพลงชน ขอบคุณมากครับ
 โดย... ลูกนักเลง
8 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลูกไอ้ลมใต้ตัวเมียที่ผมสีขาวครับงามเหมือนพ่อมันเลย ร่างกายดีมาก มีลูกสามสี่ตัวแล้วครับแต่เพิ่งได้ตัวผู้ตัวเดียวเองครับ
 โดย... เด็กหลัง มวล.
8 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุฯเด็กหลัง มวล.คับแล้วลูกไอ้ลมใต้ตัวเมียที่อยู่กับคุณขนสีไหรครับ..โตสมได้แล้วยังครับ..อยากเห็นหลานไอ้ลมใต้ครับ
 โดย... สุดยอด
8 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ต้องการแม่พันธุ์สายเลือดดี 089 - 4626787
 โดย... หาแม่พัน
8 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    หัวพานเมารอบนี้คู่พิเศษ ระหว่างลังสาดเพชรช้างซ้าย ปะทะลังสาดงามดาราใต้ คู่นี้ถ้าตัวไหนเป็นรองก่อนชนให้รองก่อน แล้วค่อยบังคืนทุน เพราะว่าวัวคู่นี้เคยวางกันแล้ว เทียบรูปร่างดาราใต้ได้เปรียบ 10/9 ยอดยาวกว่าแต่กว้างกว่านิดหนึ่งวันที่วางกัน ช่วงต้นๆดาราใต้ข้างหนักมากวันนั้น แต่นาทีท้ายๆดาราใต้ขึ้นบนเพชรช้างซ้ายจับคางร่องติด ปล้ำกันนานกว่าจะออกจากกันได้ เจ้าของเลยคาใจกัน เลยทำให้เราได้ดูวัวชนคู่นี้ ส่วนตัวอื่นๆที่ชอบก็มี ลายพยัคฆ์คาวี, แดงงามพิชิตชัย , โหนดท้องลายเพชรพญาครุฑ , โหนดชัยเจริญมีลาภ ป.การพิมพ์ ,ขาวเอรา *******ที่ลงให้ไปเป็นความชอบส่วนตัวนะครับ การตัดสินใจอยู่ที่ตัวท่านเอง โชคดีมีมันนี่ใช้ อย่าเจ็บ อย่าจนทุกๆท่านนะครับ
 โดย... เด็กหลัง มวล.
8 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณเด็กหลัง มวล. ครับมีทีเด็ดหัวพานเมารอบนี้มั้ยครับ
 โดย... คอวัวชน
8 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณเด็กหลังมวลเล่นfb ด้วยเหรอครับ
 โดย... หัวมันหลา
8 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงนายช่างหนุมไฟแรงแห่งลุ่มแม่น้ำปากพนัง สำหรับเวปของ อ.เผดิมที่ถามถึงมาลองเข้าไปดูนะครับ http://ชนวัว.com มีข้อมูลอัพเดทตลอด และมีบอร์ทแลกเปลี่ยนความรู้ด้วย
 โดย... เด็กหลัง มวล.
8 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าใช่ตัวที่ว่าจริง ตัวนี้อายุมันก็ประมาณ 15 ปีได้แล้ว หน้าตาหล่อ ร่างกายดี คอใหญ่หนาตลอดตอนที่สมบูรณ์คอใหญ่กว่าตัว ทางชนข้างหนักมาก ปลายยอดน้อยไปนิด แต่ยอดดีนะ ยอดสวยแต่ไม่ยาว ตัวนี้เดิมทีเป็นวัวแถววัดโคกเหล็ก อ.ท่าศาลา จ.นครศรี เท่าที่พอรู้มาตัวนี้เป็นวัวฝูงเดียวกับไอ้ขาวรุ่งเพชร ตอนนั้นที่ผมไปเจอเขาขายมาให้เด็กนักเรียนมาเลี้ยงที่โรงเรียนวัดพระอาส เป็นวัวที่คุ้นมากเด็กๆเล็กๆสามารถเลี้ยงได้ ตอนนั้นมันอายุประมาณ 3 ปี ผมไปเจอแล้วชอบเห็นว่าหน้าตาและหน่วยก้านดีเลยขอซ้อต่อมา อยู่ที่ผมประมาณสองสามปีตัวนี้วางเก่งมาก ทอข้างหนักมากๆ มันต้องเล็กกว่าสองเบอร์ถึงจะยืนมันได้ ผมวางจนเนื้อหนังสมบูรณ์สามารถออกชนได้ วันนั้นก่อนวัววางพ่อไปตัดหญ้าโดนยาฆ่าหญ้า โดยไม่มีใครรู้ พอผมเอาวัวไปวางมันเลยวิ่ง ด้วยความโกรธผมเลยขายมันเลย ด้วยความที่มีคนเคยเห็นความเก่งของมันเลยมีคนซื้อไว้ และหลังจากนั้นก็ขายต่อไปสองสามทอด จนผมไปเห็นมันชนที่สนาม เห็นมันชนอยู่หลายครั้งเท่าที่รู้ประมาณสิบกว่าครั้งได้ มีแพ้สองครั้ง ตัวนี้ข้างหนักจริงๆ ยังรู้สึกเสียดายอยู่ถึงทุกวัน ไม่น่าใจร้อนรีบขายเลย แต่ไม่เป็นไรผมมีลูกตัวเมียมันอยู่ตัวหนึ่งแล้ว
 โดย... เด็กหลัง มวล.
8 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คับตัวนี้เลยคับ คุณ เด็กหลังมวล. ถ้าจำไม่พิด มีขวัญทีหัวโพรก ขวัญคู่เลยคับติดประเภทหล่อเลยคับ ขอประวัติหน่อยคับขอบคุณมากคับ คุณเด็กหลังมวล.
 โดย... เด็กอยากรู้
8 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตูดแดงชนกับตัวไหนครับและลูกปอชนที่ห้วยยอดวันไหน
 โดย... นาย
8 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ลมใต้ตัวที่ว่านี้ ใช่สีขาวมีขวัญหัวคิ้วข้างเดียว หางใหญ่ยาวถึงพื้น ชนทอข้างข้างหนักมากไหม รู้สึกหูจะขาดด้วยนะตัวนี้ ถ้าเป็นตัวนี้สอบถามผมได้ครับ เมื่อก่อนเป็นวัวที่บ้านแล้วผมขายต่อไปครับ
 โดย... เด็กหลัง มวล.
8 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ลมใต้ตัวนี้ สีขาวยอดวงคับ เห็นว่าชนมา 10 กว่าครั้ง จริงไม่จริงไม่รู้คับ พอดีพี่ชายเอามาสมครับก็อยากรู้ประวัติทีแน่นอนครับ ขอบคุณครับ( วัวอยู่ที่เหนือครองครับตอนนี้)
 โดย... เด็กอยากรู้
8 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายปากครชน นิลเสรีชัยเล่นตัวไหนคับ เห็นนิลชนท่าหรำถ้าพอสู้แล้วแทงเจบ ชนลูกไอหงเหมดสภาพเพราะก่อนชนเขาปลอยทุ่งคับแล้เอาชนแลคับ
 โดย... ทีมบอนท่าหรำ
7 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ฃาวอัศวินใจเย็น ฃ้างหนักเคยชนะน้อกท่าหรำ หน2ชนะลังสาดจอมทัพทีปากพลหนนีชนหนที3คับ ขาวได้เปรียบทุกสิง ส่วนโหนดชนปลายยอดห่างๆ เล่นฃาวตัวเดียวคับ แตบอกไม่ถูก วัวแพ้วัว
 โดย... ทีมบ่อนท่าหรำ
7 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ปากพล ฃาวอัศวินใจเย็น(ไอใบ้) นายอภิชาดต้นโดน ชน โหนดลำลูกกา(ไอใบ้)ค่ายโคโคกน้ำรอบ 420000 คูนี้ชนะจากทาหรำทั้งคูแล้วคับ
 โดย... ทีมบ่อนท่าหรำ
7 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เด็กอยากรู้ ครับ ลมใต้ตัวที่ว่า สีอะไรเหรอครับ เคอเจอมาตัวหนึ่งเป็นพ่อวัวสีแดง ชื่อลมใต้ เดิมเป็นวัวเสาธง
 โดย... ลูกนักเลง
7 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    อาจารย์เผดิม ครับถ้ามีข้อมูลขอไอ้ป๊อกเด้ง ช่วยเล่าสู่กันฟังบ้างครับ ไม่ทันยุคครับ อยากรู้ว่าวัวเก่า ๆ สุดยอดพันปรือ ของคุณครับ
 โดย... โค
7 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณ กริม ครับป๊อกเด้งชนระดับเงินล้านครับวันนั้นที่แพ้นำทรัพย์ยังไม่ทันออกวิชาครับโดนข้างพุงลุซะก่อนครับหลังจากนั้นไม่ได้ยินข่าวครับ
 โดย... เจ้าตรัง
7 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ป๊อกเด้ง ขนลังสาดแดงขอบตาดำมากๆๆเป็นแว่นใหญ่มากยอดวงยาววันที่แพ้นำทรัพย์ติดข้างพุงฉาบทะลุใครทราบเพิ่มต่อครับ
 โดย... เจ้าตรัง
7 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครรู้.จัก.ลังสาดจอมนักเลง(ไอ้ป๊อกเด้ง)วัวรุ่นเก่าแล้วคับ..วัวโซนระโนด-สงขลาคับ...ชนมาพันพรือมั่ง...พอดีมีลูกของมันครับ....กำลังสนใจอยู่คับ..
 โดย... กริท
7 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ต้องขออภัยสำหรับข้อมูลการชนระหว่าง รักชาติ กับ ก ไก่ ด้วยนะครับ ที่บอกว่าจะชนที่ท่าหรำรอบนี้แต่ที่จริงแล้วติดคู่กันไว้ว่าจะชนแต่ยังไม่ชนครับ ขอวางดุความพร้อมกันก่อน ซัก 2-3 รอบแล้วถึงจะชนกันครับ ขออภัยจริงๆสำหรับข้อมูลที่ผิดพลาดครับ ขอบคุณครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
7 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เซียนวัวชนท่านใดพอที่จะรู้จักประวัติ ไอ้ลมใต้ หม้ายคับ อดีตของกำนัน ดิษฐ์ ที่หัวไทรน่ะคับ วาชนมากี่ครั้งแล้วคับ ขอบคุณมากกๆๆๆคับ
 โดย... เด็กอยากรู้
7 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702