๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211    หน้าถัดไป >

    ขาวมรดกเล็ก(ไอ้หัวสิงห์) ที่จะชนไอ้ขาวลูกปอ เดิมวัวพัทลุงหม้ายคับ เพราะเห็นชนที่ท่าหรำปีที่แล้ว ลงบ้าน ท่านาว(แหลมโหนด อ.ควนขนุน) ไม่ทราบตัวเดียวกันหม้าย แต่ชื่อเหมือนกัน เจ้าของคนเดียวกัน แต่หนนี้ลงบ้านเขาวิเศษ เห็นชนท่าหรำชนะไอ้ลูกซอง ชนเก่ง ครบเครื่อง
 โดย... ทีมบอ่นท่าหรำ
20 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ช่วยวิเคราะคู่ ลังลาดสิงห์ชาวเขา ที่จะชน นิลโวเซ่บุญเลิศ(999) ที่จะมาชนท่าหรำรอบหน้าคับ
 โดย... ทีมบ่อนท่าหรำ
20 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    อยากดูคิลป โคขาวภูผาเพรช กับ โคดำนิล คับ หรือ กับนิลพิทักษ์ชัยก็ได้ อยากจะดูจังเลย
 โดย... คนระโนด
20 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันที่24ที่จะถึงนี้ ไอ้โซ่ล่าจะมาเคียงที่ท่ามิหรำมั๊ย
 โดย... 2
20 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครรู้จักไอด้วนวัวสิงหนครเป็นวัวที่เลี้ยงในบ่อนนะครับใครพอทราบประวัติการชนบ้า งครับ ทางชนเป็นไง ใจมากป่าวครับ พอดีอยากทราบนะครับ
 โดย... ทีมงาน
20 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดเทพประทานกับโซล่าผมว่าน่าชนกันจังแต่ไม่รู้ตัวไหนได้เปรียบเสียเปรียบบ่อนไหนได้ไปได้ตังแน่ ตรัง-นคร ฟังดูแล้วทีมงานเยะทั้งคู่คนน่าจะล้นสนาม ส่วนตัวผมเองอยากดูจริงๆ แต่ยังไม่รู้ทีว่าเทพประทานชนะมากี่หัวแล้วชนะตัวไหนบ้าง
 โดย... งง
20 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดเทพประทานเบอร์เดียวกับโหนดดอกอัจริยะหม้ายครับช่วยวิจารณ์กันครับ...คู่นี้ชนกันมันแน่ครับถ้าลงกันหรือว่าโซ่ล่า
 โดย... เด็กห้วยยอด
20 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอขอบคุณมากๆนะครับ.เพื่อนที่ให้ความคิดเห็น..และ ที่ขอแสดงความยินดี กับลังสาดงามรอมฎอน...ที่ชนะง่าย..ไม่เจ็บตัวมาก....ชนประมาณ 3 นาที...ก่อนปล่อยเป็นต่อ 1500 พอชนแบะทอข้างทำท่าอิได้...ลังสาดเลี้ยวติด...แบะทำท่าอีขึ้น...ราคาขึ้น 1700..แลกกันเลี้ยวลังสาดเลี้ยวกับยอด..แบะกลัวไปหลัง...ราคาไป 1100...
 โดย... กริม
20 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ของพี่คนเล่นวัวชน..สาอิเหมือนของผมแหละคับ....วัวชน 210,000..เดิมพัน.เหลือ 70,000..แบ่ง 4หุ้น...555
 โดย... กริม
20 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เทพประทาน ชนเรื่อยๆเย็นๆชนได้ทุกทางไปหน้ามาหลังเลี้ยวข้างก็ไม่กลัว ไม่เคยถูกตัวไหนทอข้างซักทีเขายาวเขาสั้นชนได้ อย่าให้เสียตัวมาก วันที่ชนะท่ามิหรำ คู่ชนเขายาวกว่า 2 นิ้วได้ เข้าไม่ถึงแต่มันก็เอาจนชนะได้ด้วยกินข้างจนวิ่ง ประมาณ 18 นาที ที่คอโดนไปหลายแผล
 โดย... คนเล่นวัวชน
20 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โคโหนดเทพประทานเคียงทุกครั้งตั้งใจจะชนแพงทุกครั้งเพราะว่าเดิมพันแย่งกันมากๆผมเองหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเพียง หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเอง ถ้าไม่ใช้พรรคพวกก็ว่าไม่เลงเลยให้กันมากๆเราก็อยู่ไม่ค่อยได้ ชนะที่ท่าหรำหัวที่ 7 แล้วผมอยู่เพียงเบื้องหลังปล่อยให้ทีมงานเขาไปเคียงกันเองติดคู่แล้วเล่นลูกเดียว ทีแรกตั้งใจว่าเคาะสนิมแล้วจะชนกับไอ้เก้าทัพ เก้าทัพมาแพ้แล้วก็จะหาเป้าหมายใหม่ต่อไป
 โดย... คนเล่นวัวชน
20 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ชายเขื่อนแพ้ ทำเอาเซียนอยู่รู หมูอยู่ตึกเลยครับ ชนไม่กลัวลูกหน้าเดินเข้ามัดทอข้างขึ้นห้อยเหงหลังขาวแทบจมดิน ราคาลงไป 1000/300ไม่มีใครรองเลย แต่พอเยี่ยวชายเขื่อนมาก็ออกมายักคอเลยโดนหลังขาวทิ่งหน้า 2ครั้ง ซ้อนๆ อยู่ไม่ไหวถอดวิ่งเล่นเอาคนต่อบังกันไม่ทันเลย รอบนี้ชายเขื่อนโดนเจ็บมากๆเพราะเขาหลังขาวต่อมาเกือบอิชนกันแล้วทั้งสองข้าง แต่ก็ยอมรับหัวใจและเพลงชนชายเขื่อนครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
20 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ท่าหรำรอบนี้ทางบ่อนประกาศว่า หลังขาวพิชิตชัย ทนายโย ออกเคียงแน่นอน วัวชนตัวไหนค่ายใด สนใจนำมาเคียงได้เลยครับ ขอบคุณครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
20 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอแสดงความยินดีกับพี่กริมและทีมงาน ลางสาดรอมฎอน ที่ชนะและได้เสื้อสามารถมาประดับค่ายด้วยครับ ส่วนผมหาเบี้ยดอกหมุนไม่ทันเลยได้แค่ฟังผลทางเว้ปเอาครับ 55555
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
20 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ทีเด็ดสทิงพระ4ตัวเดี๋ยวบอกให้ก่อนชน
 โดย... ถูกต้อง
20 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถีงคุณโค ไอ้นุ่นคือลายกิ่งทองน้อย ถีงคุณครรัตภูมิดำนิลแพ้เจ็บหูหักถูกแทงเป็นช่องที่คอหนาที่หูทั้งสองข้างชนกัน35นาที เช็ดล้างดำนิลเป็นต่อ10/7 เข้าชนดำนิลเป็นรองตลอด
 โดย... ถูกต้อง
20 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ต้องขออภัยมิตรรักแฟนวัววันก่อนที่ได้โพสขาวเพชรรุ่งเรืองที่จะชนควนเนียงกับโหนดโพธิ์เพชรนารายณ์ที่จะชนปากพล ทั้ง 2 ตัวถอนหมดแล้วคับ ขาวเล็กมากๆๆๆๆ ส่วนโพธิ์ไปต่อเขามา แล้วชนไม่เป็นไปตามฟอร์มประมาณนั้นคับ
 โดย... บ่าวนิ
20 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดำนิลแพ้กี่นาที ราคาพันพรือพรือ แพ้ลูกใหนครับ
 โดย... ครรัตภูมิ
20 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เอามาจากไหนคับ หลังขาวหยุดชน ที่ลุงโยไม่คอยพามาเคียก็เพราะว่า พอเอามาเเล้วไม่รุอีเคียงตัวไหน วัวรุนนี้ปกติเขาเคียงกลางอากาศกันเเล้วคับ เเก่จะมาดูวัวก่อนคับถ้าเคียงได้เเล้วจีงเอาออกมา ไม่เสียเวลาเขาครับ เพราะท่าหรำ่ เเก่พาตัวอืนมาเคียงประจำ
 โดย... ดีเด่น
19 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดำนิลแพ้คับ
 โดย... นริน
19 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ชาวเขื่อนไม่ได้เเพ้ข้างนะ เเพ้ลูกปลายยอดไอโหนดเขาทั้งหัวซ่อมมาก โดนหน้าเพ ตอนอีเเล่นไอโหนดเเทงไปทีพออีทอไอชาวเขื่อนก้อถอดเเล่นเลย
 โดย... ไซเลนเซอร์
19 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครทราบผลคู่ไอ้ดำนิลรายงานด้วยคับ
 โดย... เด็กคอน
19 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    หลังขาวทนายโย ตอนนี้หยุดชนอย่างเป็นทางการแล้วคับ ปัญหาเรื่องเขาแก้ไม่ตกคับ ตอนนี้เอาไปสมเหมียแล้ว ครั้งละ 3000-5000บาทคับ
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
19 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ที่บ้านนาเดิม วางลังสาดรอมฎอน เป็นทีเด็ด ครับ
 โดย... ลูกสม
19 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้สนามบ้านนาเดิมเป็นคิวของลังสาดรอมฎอน ของคุณกริม หนึ่งในสมาชิกชาวเวปนี้ พี่น้องชาวเวปนี้ช่วยเป็นแรงใจให้ด้วยนะครับ วันนี้คงชนะคู่ต่อสู้ได้อีกครั้ง
 โดย... เด็กหลัง มวล.
19 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไม่น่าเชื่อว่า แดงยอดรักเพชรนำชัย (อ้ายชายเขื่อน)ตรัง จะแพ้ภัยตัวเอง แดงยอดรักเพชรำนชัยปกติทางชนข้างหนัก แต่มาแพ้ลูกข้าง มันเคยแพ้อ้ายสิบ้านด้วยใช่ป่าว ใครมีข้อมูลช่วยบอกด้วย แล้วตัวที่จะชนกับดำนิล ชื่อขาวงามเพชรภูผา ใช่ตัวที่ชนะนิลพิชัยชัยหรือป่าว
 โดย... โค
19 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้โดนชาวเขื่อนไป2กำปั้นต่อราคา10-8ราคาลงมา10-3ยืนเเลไม่กันสักบาท โดนไปเต็มๆ
 โดย... ไซเลนเซอร์
19 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณถูกต้องครับ ดำนิล มันเคยแพ้ ขาว (ลาย) กิ่งทองใช่ป่าวครับ แล้วที่ว่าไอ้นุ่นตัวชนะดำนิล ชื่อเต็มว่าอะไรครับ
 โดย... โค
18 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เดียวนี้ข้อมูลวัว ไม่ค่อยมีไคกล้าให้ทางเวปแล้วคับ ส่วนใหญ่โทรบอกกันเองมากหวา เลยไคไม่ค่ายรู้กัน เพราะผมเห็นมีแต่คนขอกันอย่างเดียวจิงๆ คนให้เลยให้อยู่ข้างเดียวเลยหยุดกันฉาด เสียดาย
 โดย... สว สส
18 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณทีมงานคับ..ขาวเพชรภูผานายศักดิ์แสบค่ายโคเพชรภูธรระโนดชนะนิลพิชิตชัยนายกรบ้านควนธานีที่จุฬาภรณ์27/8/53 เป็นรอง10/2แล้วแต่ ใจมากกว่าอึดกว่าคู่ชนนิลเป็นลมลิ้นล่อ.แล้วถูกกับแดงอลังการเจ้าสุริยาที่สทิงพระ8/4/54.แล้วมาถูกคู่โหนดมรดกใต้ไอ้เดียวที่ท่าหรำ20/5/54แต่ไม่ได้ชนมั้ง..ส่วนตัวผมไม่เคยเห็นขาวที..ได้แต่บันทึกไฟท์ชนไว้ครับ
 โดย... สุดยอด
18 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ผมรองหลังขาวเพชรทองคำคู่ชนสิงห์ชาวเขื่อนทุกราคา หลุดหมดเลยที่แพ้คู่อื่น เพราะมีคนบอกผมว่าให้เล่นตัวเดียวข้างหนักใจมาก และชาวเขื่อนวัวเคยแพ้กัน ขอบคุณข้อมูลที่แนะนำมาคับ
 โดย... สิง
18 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่ขนดำนิลล่าสุดชนะทุ่งโพธิ์ของกำนันเท่ง เมื่อก่อนชื่อขาว2เกียร์ซื้อมา180,000 บาทชนประเภทมาหลังเย็นๆใจมากแทงช้าแต่แม่นมากๆติดทุกดอก ชนเป็นรองทุกครั้งไม่เคยแพ้ วางทีละ35-40นาทีอย่างน้อย เคยวางกับไอ้นุ่นตัวชนะไอ้ดำนิลแล้ว วัวคู่นี้ราคาดีไม่รู้ใครต่อใครเช็คยากให้เล่นดำนิลก่อนราคาไหลแน่นอนแต่ต้องบังทีเด็ดของไอ้ขาวอยู่ปลายยกตอนยักคอบอกได้แค่นี้จริงๆใจจริงคิดว่าไอ้ขาวเป็นต่อ10/7ด้วยซำ
 โดย... ถูกต้อง
18 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    Iวันนี้ท่าหรำ พิเศษ โหนดหลังขาวเพชรทองคำ ที่ชนอ้ายชาวเขื่อน คู่นี้ดุเดือดคับ ราคาแดงเป็นต่อตลอดแบบวางยาว ก่อนชชน 10-6 10-4 10-8จนแพ้ สู้ความอึดของโหนดไม่ได้ ลูกหน้าไม่กลัว ข้างกะสูไม่ได ประมาณนาทีที่10 แดงถูกทอขาดท้ายวิ่งทั้งบ่อนเลย
 โดย... ทีมบ่อนท่าหรำ
18 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามท่าหรำ 18-6-54 วันนี้ 1โหนดพยัคจอมสังหาร บ.หน้าค่าย อส. ชนะโหนดงามเจ้าปํญญา(อ้ายหัวแดง) บ.วังปลิง20000-200000 2.โหนดงามเทพพิทักษ์(ศรราม) บ.ระโนด ชนะ ลังสาดงามยอดนำพล บ.ดอนเค็จ20000-300000 3.โหนดหลังขาวเพชรทองคำ(ขวัญใจวัยรุ่น) บ.โคกม่วง ชนะ แดงยอดรักเพชรนำชัย(อ้ายชาวเขื่อน) บ.ทุ่งใคร เขาวิเศษ 20000-1000000 ส่วน ขาวงามลูกปอ จะชน ขาวมรดกเล็ก(ไอ้หัวสิงห์) ที่บ่อนท่ามะปราง ห้วยยอด
 โดย... ทีมบ่อนท่าหรำ
18 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ปัจุบันก้เก่งครับ วางกับคู่ชนไม่ค่อยได้เนื้อ เพราะคู่ชนยืนไม่ได้ ส่วนไอ้ดำนิล ต่อเขาเหมือนเดิมครับ เห็นพักพวกว่าไม่เสียเปรียบครับ รับรองคู่นี้เห็นเลือด หล่าวครับ แล้วคุร เคยเห็นคู่ชนมันบ้างไหมละ ช่างเอ็ม
 โดย... ทีมงาน
18 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เวปนี้สงสัยเปลี่ยนไปเยอะแล้วครับ จากที่ต่างคนต่างมีข้อมูลแล้วมาบอกเพื่อนๆๆโดยไม่ต้องการอะไรแค่ให้ข้อมูลดีๆแต่ตอนนี้มีแค่คนที่เข้ามาแค่ต้องการข้อมูลของคนอื่น แต่ที่ตัว เองทราบก้ไม่คิดที่จะเล่าให้คนอื่นฟังบ้างครับไม่รู้ทำไม หรือกลัวว่าจะเล่นตัวเดียวกันแล้วราคาเปลี่ยน อันนี้เป็นไปไม่ได้หรอกครับ เพราะคนที่เข้ามาในนี้นะ ผมว่าที่เป็นเวียนขาใหญ่นะ เขาจะไม่เข้ามาหาข้อมุลในที่แบบนี้หรอกครับ เค้าจะมีลูกเด็ก หรือทีมงานในบ่อนนะครับ เค้าไม่มีเวลามานั่งเล่นเน็ต หรอก ผมพุดด้วยความจิงใจ บอกตรงๆนะ ผมจะพอทราบแค่วัวในถิ่นตัวเอง แต่พอวัวต่าง ถิ่น ก้อยากจะให้คนในพื้นที่ ช่วยบอกกันนะจะได้แลกเปลี่ยความรู้และจะได้ไปประกอบเล่นนะ ถึงจะแพ้แต่ก็ได้รู้เขารู้เรานะ ด้วยความรัก และ ความหวังดี
 โดย... ทีมงาน
18 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณทีมงานทีบอกว่าอดีตเป็นวัวเก่งแล้วปัจจุบันละคับ////ส่วนตัวผมก็ชอบไอ้ดำนิลนะคับไฟล์ล่าสุดชนะดีมากไม่ทราบว่าชนไฟล์นี้ต่อเขาหล่าวหม้ายรับรองคับถ้าไม่เสียบเปรียบมากกินสบายเลยคับ
 โดย... ช่างเอ็ม
18 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดเทพประทานกับอัจริยะเบอร์เดี่ยวหม้ายครับช่วยวิเคราะห์กันครับ
 โดย... เด็กตรัง
18 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตัวแรกโคโหนดจอมขวัญ เจ๊อ๊อด บ้านเจ้าของบ่อน ตัวนี้เป็นอดีดวัวเก่งครับ วางคู่ชน ยืนไม่ค่อยได้ ทอหัวล่างออก โม้แต่สับ หน้าขาครับ แต่เล่นมัน 10 นาทีแรกนะครับ ชนะ น้อคได้ ครับ แต่ข้อเสียตัวนี้ น้ำเลี้ยงไม่ดี ครับตัวนี้ถ้าเป็น รองรองไปเลย ครับได้ออกตัวแน่ ครับ ไม่มีม้วนเดียว ตัวสอง ไอ้ดำนิล ครับ เป็นวัวแทงปลายยอดได้เร็วและหนักมาก มีข้าง มีคีบ ชนเป็นหมดครับ บอกไม่ถูกนะ เพราะมันชน แต่ละครั้ง ไม่เหมือนกันสักครั้งนะครับคุ่นี้ผมเห็นแต่ไอ้ดำนิลชนนะครับ แต่คู่ชนมันผมไม่เคยเห้นนะครับ คุณสุดยอดทราบข้อมุล คู่มันบ้างหม้ายละครับ
 โดย... ทีมงาน
18 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามคุณทีมงานคับ ว่า ท่าหรั่งที่ว่าเด็ด2-3ตัวมีตัวไหนมั่งคับ
 โดย... สุดยอด
18 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้ที่ท่าหรั่งไป เล่นวัวแล้วเจอกันได้นะครับ วัวน่าเล่น 2-3 ตัว แพ้ชนะไม่ทราบล่วงหน้าครับ แต่น่าเล่น จิงๆตรับ
 โดย... ทีมงาน
18 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดเทพประทานของเขาดีจริงๆชนะมากี่หัวแล้วครับ
 โดย... งง
17 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดเทพประทาน ทีเด็ดจิงๆคับ
 โดย... นคร
17 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลโวเซบุญเลิศ ล่าสุดเพิ่งชนะที่สนามทางภาคเหนือครับ เพราะหลังจากชนะไอ้บ่อจิกก็พาขึ้นเหนือเลย เคยคุยกับพักพวกที่อยู่ทางเหนือครับว่าไปอยู่ที่ภาคเหนือชนเพียงครั้งเดียว
 โดย... เด็กหลัง มวล.
17 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดสิงห์ชาวเขา บ.ในควน ฟอร์มล่าสุดชนะ โหนดงามกัลปังหา(งูเห่า) ที่บ่อนท่ามิหรำ ส่วน นิลโวเซ่บุญเลิศ(999) เคยชนะโหนดงามพิชัยยุทธ(บ่อจิก) แล้วมาชนะ ขาวทรัพย์ไพศาล บ.ลานข่อย ที่บ่อนท่าหรำ หลังจากนั้นไปปชนที่ไหนรือยังคับ
 โดย... ทีมบ่อนท่าหรำ
17 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามท่าหรำ 17-6-54 ผลวันนี้คับ 1 ขาวงามสามชาติ(ไอ้คารม) บ.บ่อนเมา ชนะ นิลโชคชัย บ.นำตก10000-120000 2.โหนดงามทุ่งทอง บ.ท่าแค ชนะ ดุกด้างสิงห์ทอง บ้านนา 10000-100000 3.โหนดเทพประทาน บ.ทุ่งสง ชนะ หลังขาวนำเพชร ค่ายเกียริติอธิวัฒน์ 20000-400000 4ขาวเพชรเงินทอง(อ้ายเข้) บ.บ่อนเมา แพ้ ลังสาดกำไลเงินยอดนำชัย บ.หัวไทร 20000-600000 รอบต่อไป กค.54 พิเศษ 1.ลังสาดสิงห์ชาวเขา นายวี ในควน ชน นิลโวเซ่บุญเลิศ(999)นายสมคิด ทุ่งใหญ่ นครศรี20000-1000000บาท
 โดย... ทีมบ่อนท่าหรำ
17 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ช่วยวิเคราะห์คู่ลังสาดจอมโหดเล็ก(ทองพูน) บ.ปากเครียว ชน ดุกด้างตะวันรุ่ง(อ้ายแซม) ค่ายนายกภิญโญ
 โดย... น้องใหม่
17 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครรู้จักนิลฟ้าครามบ้าง ให้ข้อมูลนิด
 โดย... อ๊อดอ๊อด
17 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดเทพประทาน ผลเป็นไงบ้างครับ
 โดย... บ่าว
17 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ท่ามิหร่ำ 18 มิยวางชาวเขื่อนวัวตรังยาวๆๆครับข้างหนักมากๆๆฉายาจอมน็อกเอาว์เบอร์ 1
 โดย... ดวงดี
17 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามทุ่งมิ้น ชนวันไหนครับ ช่วยลงรายการด้วยครับ
 โดย... โอ๋
17 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โคขาวมั่งมีศรีสุข เด็กชายต้นน้ำมาแรง วางครั้งละ 50 ขึ้น น่าวัด
 โดย... ปะแต
17 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ โหนดเทพประทานชนที่ท่าหรำ วางยาวได้เลยคับ
 โดย... นคร
17 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณคนหูแร่ รายการชนสนามปากพลบางแก้ว..คุณทีมบ่อนท่าหรำลงไว้แล้วข้างล่างครับ..มีข้อมูลดีๆให้ด้วย..อ่านแลตะครับ..ขอบคุณๆทีมท่าหรำด้วยครับ
 โดย... สุดยอด
17 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามบ้านปากพล (พัทลุง) ชนวันไหนครับ บอกด้วยครับ ขอบคุณครับ.
 โดย... คนหูเเร่
16 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    อยากมราบประวัติคู่ชนไอ้ดำนิล ที่คลองหอยโข่งรอบนี้ใครทราบบอกด้วย ครับ
 โดย... คนรัตภูมิ
16 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณFNPTC ช่วยสงเคราะห์คลิป ดุกด้างตะวันรุ่งอ้ายแซม+นิลงามเพชรท้องลายไอ้รถเครนที่สนามท่าหรำ19/10/53ด้วยครับ..จะได้เทียบฟอร์มกับลังสาดปากเครียวครับ..คู่นี้น่าสนุกครับ ลังสาดปากเครียวเป็นวัวยอดวงล้อมเคียวเกี่ยวข้าวชดอัดมัดล๊อคชั้นเชิงสุดคลาสิคความแข็งแกร่งดีทรหดอดทน..แต่ช่วงนี้ไม่รู้สดหรือเปล่า..ขอบคุณครับ
 โดย... สุดยอด
16 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คับเท่าที่ทราบนะคับ สนามปากพลจอมโหดเล็ก(ทองพูน)ปากเครียว ชนมา 5 -6 ครั้ง แพ้ครั้งเดียวแพ้วัชรเดชมาที่ควนเนียงวันนั้นชน 45 นาทีกระดูกไม่ทันเขาคับ ครั้งล่าสุดมาแก้ตัวชนะที่ปากพลชนไม่กี่นาที ชนประเภทเกาะซ้ายขวา ชนเหนียวดีน่าติดตามอีกตัวหนึ่งคับถ้าน้ำเลียงดี ส่วนดุกด้างคู่ชนเป็นของนายกภิญโญคงไม่ธรรมดาเหมือนกันครับใครพอมีข้อมูลก็บอกกล่าวกันนะครับ
 โดย... บ่าวนิ
16 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามปากพล บางแก้ว ชน 26-27-28-29 มิย.54 26 พิเศษ 1.ลังสาดจอมโหดเล็ก(ทองพูน) บ.ปากเครียว ชน ดุกด้างตะวันรุ่ง(อ้ายแซม) ค่ายนายกภิญโญ 20000-60000(ดุกด้างแพ้ใหม่) 2.แดงงามเจ้าสุริยา บ.นคร ชนโหนดราชสีห์ขนทอง บ.สะเดา20000-200000(แดงแพ้ไอ้ลุกหม้อที่ท่าหรำ) 3.ลายสยาม(ไอ้เสือเตี้ย) บ.ท่าแพ ชน คอดำสังหาร บ.จองถนน 20000-200000 27/6/54ปากพล ขาวอัศวินใจเย็น บ.ต้นโดน ชน โหนดลำลูกกา บ.โคกนำรอบ 20000-400000 ค่อยบอกเวลาแค่๔งวันชนล่าวคับ
 โดย... ทีมบ่อนท่าหรำ
15 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามท่าหรำ 15/6/54 1แดงมีชัย(ไอ้ขี้เมา) บ.ทุ่งเคียนแพ้ นิลสามจังหวัดบ.ปากคลอง 2ดุกด้างเมืองเพชรใจเด็ดจอมโหด(ไอ้โถ) บ.นาโหนด ชนะ โหนดงามหนูนุ้ยยอดพิชิตบ.เอเซีย 3.แดงยอดเพชร(ทายาทสุดทางรัก) บ.ทุ่งข่า แพ้ นิลแซมแสงมรกต(ลูกเทวดา) บ.ทุ่งจันหอม 4.ดุกด้างนันณภัส บ.ช่องโก ชนะ โหนดไพรวัลย์ ขวัญใจน้องเต บ.กงหรา 17/6/54 สนามท่าหรำ 1.โหนดช.ห้าหนูบุญชูชัย(กระทิงทอง บ.ชะอวด ชน นิลมังกรไฟขวัญใจนาโพทอง บ.ทุ่งสง 20000-300000 2.ขาวเพชรเงินทอง(ไอ้เข้) บ.บ่อนเมา ชน ลังสาดกำไลเงินยอดนำชัย บ.หังไทร นคร 20000-600000 3.โหนดเทพประทาน บ.ทุ่งสง ชน หลังขาวนำเพชร ค่ายเกียรติอธิวัฒน์ 20000-40000
 โดย... ทีมบ่อนท่าหรำ
15 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรแกรมบ่อนนาหม่อมด้วยครับ
 โดย... เด็กใหม่
15 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    17 มิ.ย. 54 ที่ท่ามิหรำ แฟนวัวชนควรเล่น โหนดเทพประทานซักตัว ฝากไว้เป็นที่เด็ดประจำวันเลย วัวของผมเอง ทีมงานเคียงฝีมือมาก ราคาเป็นต่อแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเท่าไร เที่ยวนี้มั่นใจสุดๆ
 โดย... คนเล่นวัวชน
15 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอทีเด๊ดบ่อนบ้านนาเดิมด้วยครับ
 โดย... สี่แยก
15 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตกลงตัวที่ชนกับไอ้ ดำนิล ขนลังสาด หรือว่า ขาวละครับ
 โดย... ทีมงาน
14 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามชนโคท่ามิหรำ พุธ 15 มิ.ย.54 ดุกด้างเมืองเพชรใจเด็ดจอมโหด(อ้ายโถ) นายคลี่ นาโหนด + โหนดหนูนุ้ยยอดพิชิต นายเหลี้ยม บ. ซ.4 เอเซีย พี่น้องมีข้อมูลวิจารณ์ด้วยครับ...
 โดย... ขาจร
13 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    (ไอ้โพธิ์น้ำตกป่าบอน) ตอนนี้ถอนแล้วคับ
 โดย... น้องแพะ
13 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    บอนท่าหรั่ง กองบิน56 ชน 19/6/54 คู่เอกนำรายขจการ โคดำนิล โคกสักคลองหอยโข่ง ปะทะ ขาวเพชรภูผา คลองแดน เดิมพัน 2000000 (สองล้าน)ชนแน่นอน
 โดย... ตนศิลปิน
13 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไม่ทราบใช้ตัวเดียวกันหรือปล่าวครับที่แพ้โหนดสิทธิชัยบุญประเสริทคับ แล้วท่าใช่ตัวเดียวกัน ชนยังไงบ้างครับ เคยเห็นหรือปล่าวครับ ชนหลายหัวไหม ครับ
 โดย... ทีมงาน
13 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    17 มิ.ย.54 บ่อนท่ามิหรำ ทีเด็ด ขาวมิตรชัย ( ไอ้ปานวันๆ) น้องแอม บ.นาแก้ว รอบแรก คู่ 2 วางทีละสองตัวครับ แกร่งมากๆ เคยชนะที่หยีใน 1 ครั้ง สุดยอดครับ
 โดย... ปาล์ม ป่าพะยอม
13 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดุกด้างเพชรพันล้านตัวชนะอ้ายหัวข่าชนวันไหนที่ทุ่งสงครับ.ชนกับวัวขนอม...22หรือ 23 ชนข้าง30
 โดย... เด็กตรัง
13 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามหาดใหญ่ ลันดานายบ้านยาน ชนกับแดงนำทรัพย์วันใหนครับ คู่นี้อยากไปดูจริงๆครับ
 โดย... มือใหม่แก่ๆ
13 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ฝากถามท่นผู้รู้ ใครพอทราบประวัติ ขาวงามเพชรภูผา บ้างครับ ตัวที่หัวล่าสุด ชนะมาจากนครนะครับ รู้สึกว่าเป็นวัว แถวระโนด แต่ไม่แน่ใจนะครับ ใครพอทราบประวัติการชนและทางชน ช่วยบอกให้ทราบหน่อยได้ไหม ครับ เพื่อเป็นข้อมูลที่ดี เออลืมไป มันถูกคู่ที่คลองหอยโข่ง ครับ ถ้ามีข้อมูล ไอ้ขาววันชนจะได้รู้ไง ครับ ว่าจะต้องไปเล่นมันหรือ คู่ของมัน ส่วนคู่มัน ผมเห็นมาตลอดครับ แค่จะเอามาเทียบกันนะ ว่ากระดูก ทางชน อะไรดีกว่าครับ เก่ง เจอ เก่ง ต้องเปรียบเทียบกัน นะครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ ด้วยความจิงใจ
 โดย... ทีมงาน
13 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดายของจัง แลกวา ที่พานเมา ที่จริงมีพี่น้องในนี้ บอกให้เล่นลังสาดเพชรช้างซ้าย แต่ไม่ได้เข้ามาดูข้อมูล เลยออกตัวไม่ทัน แต่ยังดีว่าได้คู่อื่นหลบมานิดหน่อย เลยได้ซื้อของหลบบ้านบ้าง แต่ของเล่นมีแพ้ มีชนะ คลุกเคล้ากันไป วัดดวงกันใหม่พี่น้อง โชคดีมีชัย
 โดย... ท่าหลา
13 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ด้วงตรังของกำนันจำนงทายาทยืนยงถูกคู่ที่น่าหม่อมเป็นยังไงบ้างคับชนวันที่ 23มิย.นี้แล้วชนเป็นคู่พิเศษคู่ชนมันเป็นไงบ้างช่วยบอกที
 โดย... ...
12 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ทั้ง ดาราใต้ และ ชัยเจริญ ป การพิมพ์ แพ้ทั้งคู่ เด็ดลูกเด็ด แพ้3 กำ 555
 โดย... สุด.......
12 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    หัวพานเมาวันนี้ เพชรช้างซ้ายชนะ ลังสาดงามดาราใต้อย่างง่ายดายใช้เวลาเพียง 3 นาที ส่วนโหนดชัยเจริญมีลาภ ป.การพิมพ์แพ้ดุกด้างเก่งนำทรัพย์ แพ้ล้มชนกันเป็นชั่วโมง สุดท้ายนิลณรงค์ชัยสามารถชนะโหนดภูเตศวลได้
 โดย... เด็กหลัง มวล.
12 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลแซมเสรีชัยแพ้โหนดเพชรน้ำงาม(ลายปากคอน) ชนกันประมาณ 7 นาที นิลแพ้ความเหี้ยมและความแข็งแกร่งของลายปากคอน ไอ้ลายปากคอนเที่ยวนี้มาแกร่งขึ้นมาก กลับมาคืนฟอร์มเก่งได้ทันเวลา ชนโหดเหมือนไฟต์ก่อนปะทะลายน้ำตกแล้ว
 โดย... เด็กหลัง มวล.
12 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอเช้าชนอีกวันคับ ในม.ทักษิณพัทลุง(หรือเรียกว่าบ่อนซ้อมหน้าป่า อ.ป่าพะยอม) 12คู่ จัดโดย สจ.ปรีชา ช่วยนุ่ม คับ วันนี้ชนไป1วันแล้วคับ ถ้าไครไม่ไปพานเมา กะขอเชิญคับ
 โดย... ทีมบ่อนท่าหรำ
11 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คลองหอยโข่งเเละหาดใหญ่เนินขุมทอง รอบนี้มันส์ๆทุกคู่ไปกันให้ได้นะครับ ^^
 โดย... คนหูเเร่
11 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลเเซมเสรีชัยเเพ้หรือชนะอะคับ ชนนานมั้ย
 โดย... เด็กนิรนาม
11 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702