๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245    หน้าถัดไป >

    สนามเสาธงเปรียบวัว เมื่อวาน ดุกด้างชัยเจริญ(พยาโค) ของ น้อย หนองยวน ติดคู่กับ ดุกด้างเพิ่มทรัพย์ ลิขิตคลองมวลครับ ข้างละ 30 คู่นี้ยังเสมอนอกกันอีกหลายบาทคับ เป็นคู่ที่หน้าดูอีกคู่หนึ่งคับ
 โดย...
17 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แดงเก่งนำโชค ได้แลในคลิป 2 ครั้งชนะดุกด้างนันทิดา และชนะดำพูนทรัพย์ ชนประเภทฟัดเนื้อ หัวจดี เนื้อดี ปลายยอดมีมั่ง วิชาอื่นไม่ค่อยมีไหร ชนประเภทธรรมดาๆๆ ครับ ผมว่าไอ้ปากขาว ที่ดูในคลิปนะครับ เก่งกว่าครับ มีลูกแทงมากกว่า ค้ำหน้ามี ทางข้างมี ผมว่าน่าเล่นไอ้ปากขาว แต่หยุดชนนานดูเนื้อด้วยครับ
 โดย... บ่าว
17 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ชอบความเห็นคุณ YYYYY ครับ ผมว่าดอกเพชรนำชัย น่าเล่นจริงๆๆ ทางดีมาก ขัดเขาขึ้นบน หัวตรงมีปลายยอด ข้างหนัก แต่ผมไม่เคยเห็น นิลแซมเพชรพันล้าน ถ้ายิกชน ผมว่าเข้าทางดอกแน่ครับ ความคิดเห็นผมคิดว่าน่าจะวางยาวไอ้ดอกได้ครับ ใครพอรู้ครับว่าตอนนี้ราคาไหนครับ
 โดย... บ่าว
17 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดอกเพชรนำชัย ชนหัวนี้ ผมว่าไม่หนักเหมือนชน กับราชสีขนทอง เพราะเพชรพันล้านผมเห็นมาตลอด ชนธรรมดา ยิกชน ปลายยอดค้ำหน้ามั้งเพราะยอดเต็มหัวอยู่แล้ว แต่ทางก็สู้ใอ้ดอกไม่ได้ ผมว่าทางชนนั้นถูกข้างใอ้ดอกหน้าล้มได้ เพราะยิกชนมาก ถูกลูกขัดเขาแย่ไปบนก็ตายแล้ว หัวใจก็ไม่มากเท่าใด วางดอกเป็นทีเด็ดประจำวันเลยคับ
 โดย... YYYYYY
17 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แคงเก่งนำโชคชนยังไงคับ พอสู้ ดุกด้างอัศวินใจเย็น(อ้ายปากขาว) ได้มั้ยคับ
 โดย... ....
17 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใอ้สองแสนเป็นวัวไม่กลัวข้าง เพื่อนชนอัดก็เคยชนะมาแล้ว เพราะแทงในได้ดีมาก ผมว่านักปราชญ์ไม่ใช่คู่ชนคับ มีลูกไปหน้าไปหลังถูกแทงแน่ๆ เพราะนักปราชญ์ยิกชนเป็นช่วงๆ บางช่วงออกยักคอ เข้าทางเต็มๆ ยืนสองแสนได้ยี่สิบก็มากแล้วคับพี่น้อง
 โดย...
17 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอทีเด็ดเขาปรีดีทุ่งสงครับเอาเฉพาะคู่เอกทั้ง 2 วันเลยครับผม
 โดย... คนอาบน้ำวัว
17 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สำหรับดุกด้างชัยเจิรญ (พยาโค) ของน้อยหนองยวนตัวนี้มั้ยธรรมดาคับ ชนะมา 4 ครั้งแล้วคับ เคยผ่านการชนเงินล้านมาแล้วคับ หัวจัยมากคับตัวนี้ แล้วก้อแทงจัดจิงจิงคับ ครั้งที่สามแทงหิ้วมา4 หิ้วคับ ชนะมาจากสนามย้างคอม พิปูนคับ แล้วคั้งล่าสุดชนเงินล้าน ชนะ แดงนำศึก มาจากสนามย้างคอม คับ
 โดย...
17 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ล่าสุดครับ สนามเสาธงเปรียบวัว เมื่อวาน ดุกด้างชัยเจริญ(พยาโค) ของ น้อย หนองยวน ติดคู่กับ ดุกด้างเพิ่มทรัพย์ ลิขิตคลองมวลครับ ข้างละ 30 หรือ 40 หมื่นไม่แน่ใจครับ ใครพอมีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมได้อีกครับ
 โดย... บ่าว
17 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องมีโปรแกรมท่ามิหรำ ประชาสัมพันธ์ ด้วยคับ ขอบคุณคับ...
 โดย... สีแก้ว
17 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    นาเดิมพรุ่งนี้ตัวไหนน่าเล่นมังคับ เเล้วกับผู้หญิงเข้าเก็บค่าประตูม้ายคับ
 โดย... ดีเด่น
16 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อย่าดูคลิปวัวชนใหม่ๆคับ ขอมคุณมากคับ
 โดย... คนหัดแลวัวชน
16 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดอกเพชรนำชัยก็ต้องแลกัน ว่าอิแทงได้ม่าย แทงได้เสร็จดอก แทงไม่ได้ขัดใจขึ้นมาก็น่าคิดเหมือนกัน คู่นี้น่าอยู่เฉยไว้ก่อน ชนไปสักพักค่อยออกอาวุธ
 โดย... มองอย่างเซียน
16 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เห็นด้วยกับคุณบ่าว..โก้งโค้งกล้ามเนื้อดีมาก แต่ขาวกิ่งทองน้อยยืนเอื้องน้ำลายแตกฟองแสดงว่าสมบูรณ์มากเช่นกันครับผม เท่าที่เห็นโก้งโค้งปลายยอดเข้ากว่าเล็กน้อย ลูกทิ่มหน้าเหลี่ยมๆหนักๆน่าจะทำให้กิ่งทองมีเสียวครับ
 โดย... สุดยอด
16 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    มีทีเด็ดบางกล่ำบ้างมั้ยคับ
 โดย... นริน
15 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่าอ้ายสองแสนไม่ได้แทงครับเพราะนักปราชญชนอัดดีมากเผลอๆๆโดนข้างลูกนักๆๆได้อ้ายศองแสนวัวแทงแต่พอโดนอัดขัดทางน่าคิดเหมือนกันครับผมลูกเลี้ยวลูกวิชาลูกทางผมให้นักปราญน่ะครับกระดูกความแข็งแกร่งก็ให็นักปราญน่ะตัวแทงแบบอ้ายสองแสนต้องเจอตัวจับแบบดุกด้างเพชรพันล้านของตรังตัวชนะรอบเดือนพฤษภาคมที่จับคู่ชนร้องทั้งบ่อนแถมตาบอดเลยทั้งๆๆที่คู่ชนเป็นตัวแทงดีมากตัวหนึ่งครับจับบิดตายแน่
 โดย... เขาปรีดี
15 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดูรูป(ในเวป อ เผดิม) ของคู่โก้งโค้ง กับ ลายกิ่งทองน้อย ณ ตอนนี้ โก้งดค้ง ดูกล้ามเนื้อเป็นมัดแข็งแกร่งดีเหลือเกินครับ แต่ยังดูยากครับในรูป ผมว่าลาย ยาวกว่า สูงกว่า แต่โก้งโค้ง เหมือนน้ำหนักดีกว่า แต่ผมว่าคู่นี้ทุกอย่างสูสีจริงๆๆ ครับ ผมยังชอบลายกิ่งทองน้อย เพราะเห็นโก้งโค้งชนแล้วยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ หรือถามพี่ๆๆ ที่เคยเห็นชนทั้ง 2 ตัวแล้วลองวิจารณ์พอเป็นแนวทางได้ครับ ขอบคุณครับ
 โดย... บ่าว
15 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อ้ายไขว้ตัวชนะอ้ายโซล่าเบอร์เดียวหม้ายครับดุกด้างเพชรพันล้านหรือหัวสิงห์เห็นตัวเท่ากันครับเขาก็ได้ๆๆกันครับทีมงานจะอาแก้มือสักตัวครับได้ข่าวว่าทีมงานโซ่ล่าแพ้เก์อบสิบล้านครับทีมงานจะดึงดุกด้างชนรอให้ไอ้ไขว้หายแผลก่อนครับ
 โดย... เด็กท่ามะปราง
15 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หลากหลายความคิดแล้วครับ ความคิดเห้นไม่ตรงกันการพนันเกิดครับ คู่สองแสน กับ นักปราชย์ ต่างมีดีคนละทางครับ แทงจัด กับ ทางและครบเครื่อง ผมก้ยังรัก นักปราชครับ ณ ชั่วโมงนี้ ถ้าเนื้อหรือความแข็งแกร่งไม่พออาจแทงไม่ได้ครับ นี่แค่ความเห็นหนึ่งครับ
 โดย... บ่าว
15 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ทุ่งสง23 วางลังสาดโชคนำชัยวัวปาลัสนิคมเลยสุดยอดครับตัวนี้คู่ซ้อมดุกด้างเพชรพันล้านตัวจับของตรังตัวจับรอบก่อนที่คู่ชนตาบอดเลยครับอ้ายขุนท่อทีมงานนาโยงเคยหลีกมาแล้วครับที่ห้วยยอด
 โดย... เด็กภุเก็ต
15 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้สองแสนโดนข้างนักปราชญวิ่งแน่ครับคงไม่ได้แทงเพราะนักปราญอัดตายแน่กระดูกคนละเรื่องกันครับพี่น้องเออทีมงานนายยกศรีไม่ใช่หมูให้มาเคี้ยวง่ายๆๆครับน้องบาวเออ...ชนนานแทงไม่ได้แพ้นักปราชญตัวเดียว
 โดย... เด็กทุ่งสง
15 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ส่วนคู่ใอ้สองแสน ความคิดผม ใอ้นักปราช จิงๆ มันไม่ใช่คู่ชนใอ้สองแสนหรอกคับ แต่ที่เอาเพราะใอ้สองแสนมันร้างเวทีมานาน ถึงอย่างไร ก็ไม่ชนะใอ้สองแสนหรอกคับ วางใอ้สองแสนยาวๆคับ ไม่น่าเกินสิบนาทีคับ
 โดย...
15 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันที่ 23 นี้ที่ทุ่งสง วางดอกเพชรนำชัยเป็นทีเด็ดคับ เพชรพันล้าน ตัวนี้ ผมว่ากับราชสีขนทองก็ไม่ชนะคับ ผมว่าไม่ใช่คู่ชนของใอ้ดอกเลยคับ
 โดย... สุด.......
15 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามคลองหอยโขงรอบนี้ ! วัวชนกี่คู่ครับ ? คู่เอกอะไรบ้างบอกหน่อยครับ
 โดย... ครั้งเเรก
15 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณ XXX ตามข้อความที่คุณพูดว่า เบื่อจัง.......พวกไม่มีวัว..... แล้วชอบให้ตัวนู้ชนกับตัวนี้.... แล้วบ่อนวัวมีไว้ทำหอกอะไรฝะ มาวิจารณ์คู่ที่ถูกกันแล้ว...ไม่ดีกว่ารือ?? ถ้าพันนั้น ตอนนี้มีวัวติดคู่กันหลายคู่แล้ว คุณช่วยให้ความรู้หน่อย เช่นคู่ ดอกเพชรนำชัย ชนกับ นิลแซมเพชรพันล้าน หรือคู่ของ กิ่งทองน้อย ชนกับ ไอ้โก้งโค้ง หรือคู่ของ ไอ้ สองแสนลูกไอ้บูญมี จะชนกับ ลังสาดศรีปราชญ์ ถ้าชี้แนะด้วย ผมมองว่าน่าจะดีนะครับ เพื่อประกอบการตัดสินใจ แล้วถ้ามีคนมาถามคุณว่าคุณล่ะ มีวัวสักหางหรือป่าว จะบอกเขาว่าวัวชื่ออะไร คุณลองคิดดูต๊ะ เราพี่น้องวัวชนกันทั้งนั้น ไม่น่ามาเหนือเมฆครับ ด้วยความเคารพ
 โดย...
15 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามชนโคสทิ้งพระ ลายจอมราชัน ชนะครับ
 โดย...
15 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้โซล่าวิ่งละเหรอคับ
 โดย...
15 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ชะเมาเปรียบวัวเเล้วได้คู่พิเศษไอ้สองเเสนชนกับลังสาดนักปราชญ์เมืองทุ่งใหญ่เดิมพัน 2หมื่น เสมอนอก1ล้าน2เเสน เเละคู่1 ล้านอีกคู่ ลังสาดเบอร์ 4 ชนกับวัวเเถวยวนเเหลเดิมพัน 2 หมื่นเสมอนอก 3 เเสน เเละวัวสนุกอีกหลายคู่
 โดย... รักวัวชน
15 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่ไอ้สองเเสนกับวัวทุ่งใหญ่น่าเล่นทุ่งใหญ่ชนวันที่11-14ก.ย54ที่ชะเมา
 โดย... รักวัวชน
15 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามกีฬาชนโคทุ่งสง(เขาปรีดี) วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554 /รอบที่ 1 คู่ที่ 1 โคนิลลูกแก้ว น้องหรั่ง บ.ทุ่งหรั่ง/ห้วยยอด ชนกับ ดุกด้างนำโชค นายจีน บ.ทุ่งใหญ่ คู่ที่ 2 โคโหนดเพชรสวี(4แก่1) นายหมี ชุมพร ชนกับ โคขาวลายงามจอมยุทธเมืองกระบี่ นายปรีชา บ.โคกหาร คู่ที่ 3 โคขาวลูกพยัคฆ์สิงห์โสภณ นายโสภณ บ.ทุ่งสง ชนกับ โคขาวงามก้องฟ้าดาราชัย ด.ช.นวรัตน์ บ.บางเหรียง คู่เอก โคลังสาดกองไกลชัยรุ่งเรือง(ปลิง) น้องเพชร บ.ท่าชนะ ชนกับ โคดำสามเกลอ(ลูกหมู) นายเบิร์ด บ.ทุ่งสง...100,000.- //รอบที่ 2 คู่ที่ 1 โคลังสาดงามสำราญชัย ด.ช.คิง ส.ซ้อมโคหนองจิก ชนกับ โคโหนดงามก้องปัฐพี(ทายาทบุญมี) นายสมโชค ค่ายโคเพชรบุญชู ลานสกา คู่ที่ 2 โคโหนดเพชรจุฬานรสิงห์ นายเอก บ.อ่าวศรีเมือง ชนกับ โคโหนดหลังแดงคมพยัคฆ์ นายโอม บ.หน้าเหมน คู่ที่ 3 โคแดงเพชรทวีชัย ผญ.ชัย บ.นากะชะ ชนกับ โคลังสาดพลังสิงห์ นายสอด บ.ไร่ใหญ่/กระบี่ คู่เอก โคขาวงามขุมทรัพย์ นายมนัส บ.คลองฉนวน ชนกับ โคโหนดโจใจ(ลีโอ) นายโจ ชุมทางทุ่งสง...620,000.- ///รอบที่3 ชิงเสื้อสามารถ จาก... บ.ซีพี เกษตรอุตสาหกรรมจำกัด... คู่เอกพิเศษ โคดุกด้างเพชรนำชัย(ดีโด้) นายเบียร์ บ.มะปรางงาม ชนกับ โคขาวงามน้องใหม่ นายหรา กระบี่... 640,000.- คู่ที่ 2 โคขาวมิตรประชา นายสิงห์โต ซ.นกขุ้ม ลานสกา ชนกับ โคแดงเทพประทาน นายเกษม บ.ทุ่งสง...420,000.-
 โดย... FNPTC
15 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามกีฬาชนโคทุ่งสง(เขาปรีดี) วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 /รอบที่ 1 คู่ที่ 1 โคแดงโชคประทาน(เก้าเก) ด.ช.ปิยะพงษ์ บ.มะปรางงาม ชนกับ โคโหนดเพชรพลอย(คำหล้า) นายใหญ่ บ.กำแพงเพชร คู่ที่ 2 โคแดงเพชรออมสินสี่พี่น้อง นายยงยุทธ บ.ทุ่งสง ชนกับ โคลายพยัคฆ์พิทักษ์ชัย เจ้จิ๋ว บ.นาเหนือ คู่ที่ 3 โคขาวสองหุ้นบัลลังเงิน(ไอ้หุ้น) นายแป๊ะ บ.โคกหาร ชนกับ โคดุกด้างนำเพชรเพชรวังปราง ด.ช.แมน บ.กะปาง คู่เอก โคแดงงามตระกูลเพชร นายปั้ม บ.หนองใหญ่(ถ้ำ) ชนกับ โครุ้งตะวันขวัญกระบี่(ไอ้หน้าหย้น) นายประสิทธิ์ กระบี่...440,000.- //รอบที่ 2 คู่ที่ 1 โคดุกด้างแสงรวียอดเจริญทรัพย์ นายรุ่ง ตรัง ชนกับ โคนิลงามสิงหราช(ไอ้หมี) น้องบ๊อบบี้ บ.ส้อง คู่ที่ 2 โคไหมงามเขาค้อเพชรประกายแก้ว นายเก่ง บ.ลำช้าง/ห้วยยอด ชนกับ โคดุกด้างพยัคฆ์เกรียงไกร น้องแบงค์ บ.อลาสกา คู่ที่ 3 โคขาวงามเพชรลำพูน นายปราโมทย์ บ.เขานางนอน ชนกับ โคนิลกวางทอง น้องกวาง บ.ไม้เรียง คู่เอก โคโหนดปานเพชรทวีทรัพย์(ไอ้ลาว) นายพัน บ.มะปรางงาม ชนกับ โคลังสาดโชคนำชัย นายฤทธิ์ บ.เคี่ยมงาม...620,000.- ///รอบที่3 ชิงเสื้อสามารถ จาก... บ.ซีพี เกษตรอุตสาหกรรมจำกัด... คู่พิเศษ โคนิลงามดอกเพชรนำชัย นายถาวร บ.ระโนด ชนกับ โคนิลแซมเพชรพันล้าน(แบะน้อย) นายแอน บ.นาตะลิ่งซอง... 1,020,000.- คู่ที่ 2 โคลายไมท์ไทสัน นายเอก กระบี่ ชนกับ โคดุกด้างจอมราชัน(ทหารเอก) ด.ช.วีรวัฒน์ บ.ทุ่งสง...320,000.-
 โดย... FNPTC
14 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่โก้งโค้งชนวันที่ 30 ครับ
 โดย... บ่าว
14 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณพี่เด็กหลัง มวล สำหรับข้อมูลครับ ได้ข่าวมาว่าไอ้สองแสน วางได้แค่ 25 นาทีเต็มที่แล้วครับ ร้างเวทีมานาน เดี๋ยวจะเหมือน ขาวแสนเพชร ที่เนื้อมาไม่ทัน แต่ก็จุดขาย แทงรูแน่ถ้ามีช่อง ต้องรอดูไกล้ชนแล้ว ตัดสินใจอีกทีเหมือนกัน
 โดย... บ่าว
14 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่ขาวกิ่งทองน้อย กับ โก้งโค้ง ชนวันไหนครับ แล้วคู่ชนนิลดอกเพชรนำชัยเป็นไงบ้างชนวันไหนครับ
 โดย...
14 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่ไอ้สองแสนกับไอ้นักปราชญ์ สภาพวัวช่วงนี้นักปราชญ์สมบูรณ์ สดหวามากแล้วก็ได้ชนอยู่เรื่อยๆ ส่วนไอ้สองแสนไม่ได้ชนใครมาสองปีได้แล้ว ช่วงก่อนหน้านี้ทราบข่าวว่าเขามีปัญหาเลยหยุดไปพักหนึ่ง เทียบกระดูกแล้วนักปราชญ์ก็เหนือหวา สองแสนชนหัวนี้หัวสาม ชนะได้ต้องแทงเรียกแผลเจ็บๆ แต่วัวอย่างสองแสนจุดขายของมันคือลูกแทงที่จัดจ้าน ครั้งนี้ต้องรอเช็คความพร้อมความสมบูรณ์ของวัวใกล้วันชนว่าตัวไหนเสียเปรียบได้เปรียบแค่ไหน ถ้าตัวไม่เสียกันมากคู่นี้สนุกแน่ครับ
 โดย... เด็กหลัง มวล.
14 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คราญไอ้ดอกคนแรกไปไหนแล้วครับ
 โดย... ทีมงานเด็กเลี้ยงวัว
14 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่ลางสาดนักปราช กับ ไอ้สองแสน ชนข้างละ 60 หมื่น ตัวแทงอย่างไอ้สองแสน วัวป่าหวาย เนื้อไม่มากเท่าไหร่ ลูกชนะต้องแทงรู เรียกแผลให้มาก ไอ้นักปราช มีครบเครื่องกว่า ข้างหนัก มีลูกหน้า มีเขี่ยมีค้ำมั่ง เนื้อดีแน่นอน ชนรอบเดือนกันยาคู่นี้เรียกคนดูได้มากอีกคู่แน่นอนครับ ผมชอบนักปราชครับ พรรคพวกจาก กทม. ลงไปกันเยอะแน่ครับคู่นี้ ถามข้อมูลจากพี่ คนคอน พี่เด็กหลังมวล พี่คนมีสี และทุกคนอีกทีครับ
 โดย... บ่าว
14 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้นุ่นกับไอ้โก้งโค้งเหนว่ามาเสมอนอกกันเพิ่มอีก 5 ล้านคับ รวมแล้ว ข้างละ 12 ล้าน รวมเปน 24 ล้านคับผม
 โดย... ................
14 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้โก้งโค้งกับไอ้นุ่นเล่นไอ้นุ่นตัวเดียวไปเลยคับ ผมหนัดอย่างแรง ไม่แพ้แน่นอน กินดิบคับผม น้ำเลี้ยงดีมากๆๆๆเลย หัวไจเกินร้อย
 โดย... กิ่งทองน้อยคับ
14 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ที่ไอ้นุ่นถอนไอ้แดงห้าพยัคไม่ไช่ว่ากลัวแพ้คับ แต่มีปัญหากันภายในระหว่างเจ้าของวัวคับ ไอ้นุ่นพร้อมชนเสมอคับ เรียกมาไม่ว่าเท่าไหร่คับ
 โดย... วงไน
14 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่่...โหนดหลังขาวลูกบุญมี(ไอ้สองแสน)..ถูกกับ..ลังสาดศรีปราชญ์ทุ่งใหญ่....ล่าสุดเดิมพันน่าจะมากกว่าที่บอกไว้ครับ.....ค่อยติดตาม...และรายงานความเคลื่อนไหวคับ
 โดย... กริม
14 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายน้ำตกคู่ชนถอนแล้วนะคับ
 โดย...
14 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อ้อลืมไป ลงใน mail กลางของคุณ แล้วจะเข้าไปดูเอง
 โดย...
14 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณลูกสมช่วยส่งภาพแม่พันธุ์ที่จะนำไปต่อยอดให้หน่อย
 โดย...
14 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หัวพานเมาเคียงวันนี้......ไอ้สองแสน(ลูกไอ้บุญมี)ถูกกับลังสาดศรีปราชญ์ทุ่งใหญ่..รายงานสดจากสนามหัวพานคับ...เดิมพัน..420000
 โดย... กริม
14 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามทุ่งโพธ์รอบนี้ คู่เอก ระหว่างโก้งโค้ง กับไอ้นุ่น ในสายตา ผมมองว่าโก้งโค้งถ้าจะเอาชนะได้ต้องภายในยี่สิบนาที ถ้าเลยนาที่ที่ยี่สิบแล้วเป็นไปได้สูงที่จะเป็นชัยชนะของไอ้นุ่น ส่วนคู่ก๊องแก็ง ปะทะเพชรอัศวิน ดูแล้วก๊องแก๊งเหนือกว่า ดื้อยาหวามาก ถ้าไม่โดนแทงหิ้วหรือโดนเจ็บจริงๆคงไม่แพ้ คู่นี้น่าวางยาวๆที่ก๊องแก๊ง
 โดย... เด็กหลัง มวล.
14 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรแกรมสนามท่ามิหร่ำด้วยครับ
 โดย... ปี้ คลองหอยโข่ง
14 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เบื่อจัง.......พวกไม่มีวัว..... แล้วชอบให้ตัวนู้ชนกับตัวนี้.... แล้วบ่อนวัวมีไว้ทำหอกอะไรฝะ มาวิจารณ์คู่ที่ถูกกันแล้ว...ไม่ดีกว่ารือ??
 โดย... XXX
13 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ครับ ผมอยากรู้จังครับ ว่าไอ้ไขว้ ตัวชนะ ไอ้โซล่า ชื่อจริงว่าอะไร เพราะถ้าชนะไอ้โซล่าได้ คงสุดยอดครับ พี่น้องที่อยู่ตรัง ช่วยบอกด้วยนะครับ เพราะว่าจะได้ตามไปเล่นอีก
 โดย...
13 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใช่ครับ คนไม่ออกชื่อ ขาวกิ่งทองน้อย (ไอ้นุ่น) กับ แดงห้าพยัคฆ์ (ไอ้แฮ็ก) เคยถอนกันมาแล้ว แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไร แต่คาดเดาว่า คงเป็นเพราะมองเห็นทางชนะ หรือแพ้ ของแต่ละทีม ใครรู้ช่วย บอกด้วย เว็ปตรังโซน หว่างนี้ เงียบเหงาจัง
 โดย... สงขลา
13 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามคุณ ท่านเบริด์หน่อยครับ ว่าขาวกิ่งทองน้อย กับ แดงห้าพยัคฆ์ เคยถอนกันถึง 2 ครั้ง 2 คราจริงป่าว สุดท้ายก็ไม่ได้ชนกัน จริงไม่ครับ ตามที่ฟังเขาว่านะครับ ช่วยเล่าสู่กันฟังหน่อยอยากรู้ครับ
 โดย...
12 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขาวกิ่งทองน้อยเคยถอนแคงห้าพยัคฆ์ที่สนามนาม่วงด้วยหนหนื่งคับ
 โดย... ท่านเบริด์
12 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่ขาวกิ่งทองน้อย กับ โก้งโค้ง ผมว่าวัวคนละทางกัน โก้งโค้ง ฟัดไปหน้าชนหนักขึ้น มีลุกหน้า พาข้าง แต่ผมว่าลุกน้อคไม่มี (ที่เห็นชนจอมลีลา) แต่กิ่งทองน้อยไม่เคยเห็น ถ้าประเภท ชนใจมาก เรื่อยๆๆ และชนะดำนิลตัวแทงมาได้ ผมชอบกิ่งทองน้อยครับ ว่าจะฝากไปหาค่านมลูกครับคู่นี้
 โดย... บ่าว
12 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่ขาวลูกสิง ต้องถามบรรยากาศ จริงๆๆในสนามจากพี่กริมครับ ผมรอบนี้ไม่ได้ฝากเลยครับ ขาดรายได้ไปเลยอิๆๆ แต่ว่าฟังจากการชนขาวลูกสิง หัวใจสุดๆๆจริงๆๆ แพ้ทุกทาง แต่ไม่วิ่งอย่างเดียวเลยไม่แพ้ ตักติดแทงขา ถูกขึ้นบน พาข้าง แต่ก้อึดครับ
 โดย... บ่าว
12 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ข้อมูลของขาวกิ่งทองน้อย คู่ชนของโหนดโก้งโค้ง มีดังนี้ ขาวกิ่งทองน้อย ชนะมาแล้ว 7 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1.ชนเมื่อต้นปี 52 (โก้งโค้งชนครั้งแรกเมื่อปลายปี 51) ที่สนามสะทิงพระ สงขลา ในการชนวันนั้นพบกับวัวขาวสดใส ซึ่งขาวสดใสผ่านการชนมาแล้ว 4 ครั้ง ชนะทั้ง 4 ครั้ง การชนในวันั้นถึงจะเป็นวัวหัวแรกแต่ขาวกิ่งทองน้อยชนได้นานถึง 2 ชั่วโมง 6 นาที และชนะอย่างสวยงาม ครั้งที่ 2 ชนะสนามระโนด ไม่มีข้อมูลอื่น ใช้เวลาชน 25 นาที ครั้งที่ 3.ชนะจากสนามบางกล่ำ คู่ชนชื่อ นิลโคกศักดิ์ เป็นวัวจากพัทลุง ว่ากันว่านิลโคกศักดิ์คู่ชนของขาวกิ่งทองน้อย ในวันนั้นผ่านการชนะมาแล้ว 7 ครั้ง ครั้งที่ 8 มาแพ้ขาวกิ่งทองน้อย ครั้งที่ 4. ชนะที่สนามสิงหนคร ข้อมูลอื่นไม่มี ชนนาน 31 นาที ชนครั้งที่ 5 ชนะที่สนามทุ่งโพธิ์ คู่ชนชื่อ ขาวสองเมือง จากตรัง ชนนาน 31 นาที เดิมพัน 3 ล้าน 2 หมื่นบาท ชนครั้งที่ 6 ชนะที่สนามท่ามิหรำ พัทลุง คู่ชนชื่อแดงรักชาติ ชนนาน 57 นาที ชนครั้งที่ 7 ชนะที่สนามบางกล่ำ สงขลา คู่ชนชื่อโหนดป่าเกียว จากหาดใหญ่ ชนนาน 35 นาที รวมชน 7 ครั้ง ชนะทั้ง 7 ครั้ง ครั้งที่ 8 พบกับโหนดโก้งโค้ง จาก อ.บางขัน นครฯ เดิมพัน 14 ล้านบาท ในราคาเริ่มต้นในสัญญา และอาจจะเพิ่มอีกภายหลังถ้าทั้งสองฝ่ายต่างมั่นใจในวัวของตัวเอง เครดิต อาจารย์เผดิม จันลือชัย ผมขอขอบคุณมาก ๆ ครับ สำหรับข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจเดินทางไหน อิอิ 555
 โดย...
12 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายกิ่งทองน้อย(ไอ้นุ่น)ชนมาเจ็ดครั้งชนะรวด ไม่ค่อยมีอาวุธไหร หัวใจดี ชนนาน ปอดใหญ่ปลายแรง คู่ชนหมดแหล่วค่อยออกอาวุธ
 โดย... เด็กท่าหรำ
12 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครพอรุ้ประวัติไอ้โก้งโค้งช่วยบอกที
 โดย... เด็กป่ายอม
12 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ช่วยวิจารย์คู่กิ่งทองน้อย-โก้งโค้งให้ทีคับ น่าจะเข้าตัวไหนก่อน คิดว่าเช็ดล้างราคาไหน ขอบคุณคับ
 โดย... คนชอบวัวชน
12 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ช่วยวิจารย์คู่กิ่งทองน้อย-โก้งโค้งให้ทีคับ น่าจะเข้าตัวไหนก่อน คิดว่าเช็ดล้างราคาไหน ขอบคุณคับ เด็กห้วยยอด
 โดย...
12 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าข่าวลูกสิงห์ชนะ พี่น้องในเวปเราคงจะรับทรัพย์กันหลายคนแน่เลย โดยเฉพาะน้องบ่าว
 โดย...
12 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยว่าโหนดสิทธิชัย บุญประเสริฐ ชนมากี่ครั้ง ที่ไหนบ้าง ผลเป็นไงบ้าง ขอบคุณเด็อ
 โดย...
12 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ มากครับ สำหรับ ข่าว แล้ว ขาวลูกสิงห์ เป็นต่อเป็น รองยังไง ครับ
 โดย... เด็กหัดแลวัว
11 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขาวลูกสิงห์ชนะที่หัวพานเมา ชนกันประมาณหนึ่งชั่วโมง
 โดย... เด็กหลัง มวล.
11 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องคับใครมีโปรแกรมรายการสนามบางกลำบ้างช่วยลงให้หน่อยคับ
 โดย... ช่างเอ็ม
11 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไคร พอ จะรู้ผล ของ ขาวลูกสิงห์ บ้างครับว่า แพ้หรือชนะ
 โดย... เด็กหัดแลวัว
11 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าจำไม่ผิดในบรรดาลูกของหลังขาวของโกฮั่ง เหลืออยู่ตัวเดียว คือลังสาดนำโชคนำชัย(โอเว่น) ประวัติชนะรวด 3 ไฟต์ รัตภูมิ หยีใน จุฬาภรณ์ เเพ้ 2 หนซ้อน คลองหอยโข่ง เเละเเถวๆนครศรีฯ ตอนนี้ปล่อยฝูงเเล้ว
 โดย... ครั้งเเรก
11 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณ วัวชน....ต้นน้ำ คุณไม่อ่านข้อมูลเลยคับ แล้วเอามาพูดมั่วเลย ตัวที่ผมพูดถึงก็คือดุกด้างใจเย็น ตัวที่ชนะคุณโถและสิบสองราศรี เห็นทางทีมงานผมบอกมาคับว่า จะชนกับลายน้ำตกแต่ลายน้ำตกขอซ่อมยอดคับพี่น้อง แต่เรื่องลายน้ำตกได้เปรียบก็ไม่มากคับ ลายได้ส่วนสูง และเสียยอด ส่วนใจเย็น ได้ยอด และความยาวของช่วงตัวแต่เสียต่ำนิดหนึ่งคับ ผมก็อยากจะถามผู้รู้คับว่าจริงหรือเปล่า
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
11 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หลังขาวของโกฮั่งชน ข้างหนักสุดๆประเภทตูมเดียวติดรั้ว แล้วมันไม่กินข้างส่งเดช มันจะค่อยคลึงต้อนคู่ชนให้เข้าไปใกล้รั้วแล้วมันถึงจะใช้กำลังทั้งหมดกินข้าง จึงทำให้คู่ต่อสู้ตกใจและแพ้ไปอย่างง่ายดาย เช่นชนกับไอ้แดงบุญมีที่เทศบาลตรัง ใช้เวลาประมาณ 1-2 นาทีรับเงินเดิมพัน 4 ล้านเล่นนอกอีกเพียบ
 โดย... คนเล่นวัวชน
11 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอถามพี่คนเล่นวัวชนอีกนิด ไม่หราบว่าไอ้หลังขาวโก้ฮั่งมันชนแบบไหนคับ ขอบคุณในการให้ข้อมูลคับ
 โดย... ปัง ปัง
11 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    จังหวัสงขลามีสนามชนวัวเกือบทุกอำเภอครับ ราคาเข้าชมประตูแรก(เหยียบดิน,เชงเลง) 150 บาท ประตูชั้นที่ 2 บัตรเข้าชมวัวชน มีบัตรรอบ ราคา 100 - 200 กับบัตรตลอดวัน300 -400 บาท แล้วแต่วัวดัง ๆ เดิมพันสูงๆ ชนหรือไม่
 โดย... คนสงขลา
11 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามแข่งวัวชน นอกจากตรังแล้ว สนามสงขลามีไหมคะ ค่าเข้าชมเท่าไหร่ ลุงจากมาเลย์เค้าอยากไปดูด้วยน่ะค่ะ
 โดย... แพนกวิน
11 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หลังขาวของโกฮั่ง ผมไม่ทราบว่าลูกตัวไหน แต่ที่ทราบมาจากโกฮั่งคือ ชนหัวแรกแพ้ครับ แต่ว่าแพ้ประมาณ 40 นาที โกฮั่งแกเห็นแววมันดีจึงซื้อมาเลี้ยงชนหลังจากนั้นชนะรวด 15 หัว โกแกมีรายได้จากวัวตัวนี้ประมาณ 100 กว่าล้านบาทผมมาทันเล่นได้2-3ไฟต์หลังๆเช่น ชนะแดงบุญมี,ชนะนิลซัดดำ,ชนะเพชรขนอม ทุกครั้งที่ชนโกฮั่งแกมั่นใจทุกครั้งเล่นเต็มที่ทุกครั้ง แล้วที่แปลกก็คือเขาขอมันแค่ 15 หัว หลังจากครบ 15 หัวกับลูกวัวก็ไม่สู้ วันที่ตายแกนิมนต์พระมาสวดให้เรียบร้อยหัวไม่เอามาฝังไว้ที่อ.เทพา จว.สงขลา
 โดย... คนเล่นวัวชน
11 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึง วัวชน...ต้นน้ำ ที่กำลังพูด ก็ คือ ใจเย็นตัวที่ชนะไอโถ ครับ ถึง เด็กหน้าบ่อน ความหมายของผมคือ ขนาด ก๊องแก๊ง ไอใจเย็น ยังไม่ สู้ เลย จะกล้าไป สู้ ลายน้ำตก เหรอ แต่ผมไม่มี ข้อมูล น่ะครับ เดี๋ยว วันไหน ถ้าผม เจอ พี่ เค้าที่เลี้ยงไอใจเย็น แล้ว ผม จะถามความจิงมา บอกนะครับ
 โดย... เด็กหัดแลวัว
11 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอออกความเห็นสักนิดนะครับ วัวตรังชื่อใจเย็นที่ขนเงินล้านตอนนี้มี2ตัวครับ1.ดุกด้างใจเย็นตัวที่ชนะไอ้โถบ่อนพัทลุง 2.ขาวใจเย็นจอมลีลาตัวชนะโหนดสิบล้าน แต่ผมว่าตัวที่ชนลายน้ำตกได้น่าจะเป็นขาวใจเย็นมากกว่าเพราะเนื้อตัวใกล้เคียงกันขาวใจเย็นอาจได้เปรียบเล็กน้อย แต่กับดุกด้างใจเย็นเทียบกับไอ้ลายได้เปรียบมากเกิน10-7 ผิดพลาดประการใดขออภัยครับ..เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัว
 โดย... วัวชน...ต้นน้ำ
11 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เด็กหัดแลวัว ก้องแก็งไม่สู้หรอกคับกับลายน้ำตก เพราะเสียตัวเสียยอด ผมขอถามคุณนะคับ ว่าเป็นของคุณๆจะกล้าชนหม้ายคับ แต่ที่ผมรู้มานะคับ ลายน้ำตกเป็นฝ่ายที่ไม่กล้าชนยอดเดิม กับ ไอ้ใจเย็นตรังคับ เลยจะทำสัญญาซ่อมเขาคับ ถ้าม่ายแน่ใจก็ต้องถามทีมตรังคับเพื่อความกระจ่างคับ
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
10 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ความคิด ของผม ไอใจเย็นตรัง คงไม่สู้ ขนาดไอ ก๊องแก๊ง ยังไม่สู้ไอ ลายน้ำตกเลย แล้ว ไอใจเย็น จะสู้ ไหม อะกับไอก๊องแก๊ง นี้คือ ความคิดที่ผม คิด ครับ
 โดย... เด็กหัดแลวัว
10 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แดงบารมีเก่งจริงๆๆๆชนะแดงกระทิงโทนชั่วโมงหวาเห็นนักเลงยิกซื้อ200000. ดุกด้างของจ้สุแทงจัดจังชนได้หลายสิบ
 โดย... ตานดอนตรอ
10 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ข่าวเด็ดๆ มาแล้วคับพี่น้อง ทีมงาม ลายน้ำตกขอซ่อมเขา ชนกับ ไอ้ใจเย็นตรังตัวที่ชนะไอ้โถ คับพี่น้อง ใครมีข้อมูลเสนอความคิดได้คับ
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
10 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดสิทธิชัย ลูกอยู่ไม่กี่ตัวคับ ที่ชนได้ ชนะ1 ครั้ง แพ้ 1ครั้งคับ ครั้งไม่สู้วัวเสียแล้วคับ ขายขึ้นตู้เสียแล้ว มีอีกตัวอยู่ที่น้าหัวเทพคับ อายุ 1 ปี และอีก2 ตัวอยู่พัทลุง อายุ 2 ปีกว่าๆ กับ 3 ปีกว่าๆ และมีอีกตัวอยู่ทีทานพอคับ อายุ3 ปี เมื่อก่อนนายหัวเทพไม่ให้ไอ้โหนดผสมลูกคับเลยมีลูกน้อยคับ
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
10 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าหูร้ายซ่อมเขาโหนดสิทธิชัยกล้าชนหม้ายครับผม...อยากรู้ครับ...คู่นี้เก่งทั้งคู่ครับ....แต่ได้ข่าวมาว่าลันดาพระแสงซ่อมเขาไม่เอาโหนดสิทธิชัยบุญประเสริฐครับ โดย... นักเลงวัวD คุณได้เปรียบตัว18 เติมและยังจะขอซ่อมเขาอีก ไม่เอาเปรียบเลยนะคับ ถ้าคุณคิดว่าไอ้หูร้ายคือยอดวัว ชนเขาเดิมซิคับ แต่เขาเดิมไม่สู้ก็เก็บไอ้หูร้ายไว้ดูเล่นเถอะคับ ทีมโหนดสิทธิชัยเขาไม่กลัวหรอกไอ้หูร้ายซ้อมเขาแต่ผมอยากให้ชนเขาเดิมดีกว่าจะได้รู้ไปเลยว่าตัวไหนเก่งจริงคับพี่น้อง
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
10 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702