๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211    หน้าถัดไป >

    ขอบคุณพี่เด็กมวล พี่ลูกสม ครับพี่ให้ข้อมูล ที่หัวพานเมาเมื่อวาน ทำให้รอดเบี้ยไปครับ ตัวที่จะเล่น แพ้หมดครับ แล้วคู่ลางสาดทองคำเมื่อวานผลเป็นไงครับ
 โดย... บ่าว
11 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรแกรมบ่อนคลองหอยโข่ง กั บางกลำด้วย วัวพักพวกชนทั้งสองบ่อนเลย
 โดย... หลานกำนัน
11 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณคอวัวชนได้รองนิลปานเงินตัวชนะไอ้บองหลาของกำนันเท่งไหม
 โดย... เด็กหลัง มวล.
11 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หัวพานเมาเมื่อวาน ตัวชนะลังสาดเพชรพระยาดาราชัย ตัวนี้น่าติดตามครับชนครบเครื่องเลย โดยเฉพาะลูกทิ่มหน้านี้จัดจริงๆ หัวห่างไม่เลย สุดยอดเลยครับ ลังสาดก็หัวใจเกินร้อยเลยครับแต่เจ็บหน้าเกิน
 โดย... คอวัวชน
11 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้สนามหัวพานเมา โหนดหนึ่งสยาม(ตัวชนะฮิปปี้เล็ก)ก็ชนะวัวคลองห้วยตามความคาดหมายครับ ก่อนปล่อยเป็นต่อ 2000-500 หวดหน้าทีเดียววิ่งครับ ตัวรองเป็นวัวข้างบ้านกระดูกยังอ่อนมากไม่น่าเกินห้าปี เลี้ยงแห้งเกินไป สภาพร่างกายไม่ดี ใจเลยมาไม่เต็มครับ เลยชนะเป็นวัวเด็ดประจำวันตามความคาดหมาย
 โดย... ลูกสม
10 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หวัดดีน้องเด็กหลัง มวล.ครับ ตอนนี้พี่อยู่ชลบุรีครับไม่ได้ลงไปครับ พอดีพรุ่งนี้ต้องพาลูกชายไปแข่งว่ายน้ำแถวๆ รามอินทราครับ..แต่ก็คงได้เล่นครับ ได้พูดคุยกับน้องกริมไว้แล้ว..ครับ 2-3ตัวครับ
 โดย... สุดยอด
9 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่สุดยอดพรุ่งนี้ไปแลวัวที่หัวพานเมาหม้าย
 โดย... เด็กหลัง มวล.
9 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอทราบผลการชนสนามน้ำกระจายห้าแยกเกาะยอสงขลาครับ..คู่เอก1 โคโหนดงามเพชรมงคล (สามก๊ก) นายสามารถ บ.กลางนา พบ โคโหนดดาวอังคาร นายสุเทพ บ.หน้าท่ายาง//คู่เอก2 โคแดงงามพยัคฆ์คู่เอก โคลังสาดดาวล้อม อ.บ.ต.วินิจ บ.ชิงโค พบ โคโหนดพยัคฆ์แสนเหลี่ยม นายสัญญา บ.กลางพัทลุง// คู่เอก2 โคลังสาดดาวล้อม อ.บ.ต.วินิจ บ.ชิงโค พบ โคโหนดพยัคฆ์แสนเหลี่ยม นายสัญญา บ.กลางพัทลุง// คู่เอก3 โคขาวงามพงค์ศักดิ์เล็ก (รอดหล่อ) นายอ้วน บ.นาทวี โคโหนดแซมหมัดเด็ดเพชรมีชัยนายหมัด บ.สะกอม คู่เอก4 โคขาวเพชรศิลาทอง นายสมพร บ.ลำไพร พบ โคดุกด้างแสนเหลี่ยม (เสือห้วย) นายสุมิตร บ.ควรนายทอง
 โดย... สุดยอด
9 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครพอรู้จักโหนดพิชิตชัย(ทายาทไอ้หัวรู)ครับ..ขอทราบประวัติทางชนมั่งคับ..พอดีมีลูกของมันอยู่ตังหนึ่งสนใจอยู่คับ..วัวประมาณ 4 ปีคับ
 โดย... กริม
9 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ใครได้ไป สนามเสาธง ช่วยบอกผลคู่ ขาวพูนทรัพย์พิชิตชัย กับ นิลมังกรไฟขวัญใจนาโพธิ์ทอง ด้วยครับ อยากรู้ว่าวันนี้ ลูกแทง กับ ลูกข้าง ผลจะออกปรันพรือ
 โดย... โค
9 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดศิลปชัย ของกำนันดิษฐ์ หัวไทร ตัวนี้เป็นวัวดีในอดีต ชนเหนียว ทอข้าง ค้ำหน้าดี ใจมาก มันชนะใอ้แบกแดดตัวดังของเชียรใหญ่ และชนะดีอีกหลายหัว ส่วนใหญ่ชนที่หัวไทรตลอด
 โดย... ลูกสม
9 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณ สมนึกสงขลา นี่เบอร์ผมครับ ติดต่อได้ตลอดครับ 0881795394 หรือ 0806307996 ครับ
 โดย... ลูกสม
9 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใช่แล้วครับคุณคอวัวชน นิลปานเงินตัวนี้เคยชนะของกำนันบ่าวที่วังไทร วัวตัวนี้อยู่ไม่ไกลกับบ้านผม สายเลือดดี กระดูกดี วางซ้อมหายห่วง เป็นรองที่หน้าเสื่อหน่อย แต่คู่ชนทางชนไปหลังมีปลายยอด ไม่รู้มันจะคล้องได้ไหม ถ้ามันคล้องได้มีหวังได้เฮแน่ครับ
 โดย... เด็กหลัง มวล.
9 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไม่ใช่ของกำนันดิษฐ์คับ เป็นวัวโคกกะฐิน คับ เห็นว่าเคยเเพ้ ไอโหนดงามสองเมืองคับ ถ้าไครู้จัก ช่วยบอกทีคับ
 โดย... เด็กนิรนาม
8 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ๆน้องครับผมเป็นครักวัวชนมากอยากให้พี่น้องมีอะไรเกี่ยวกับวัวชนก็เข้ามานะนำกันครับไม่ว่าจะเว็ปไหนครับ
 โดย... ค่าน้ำมัน
8 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไคพอรู้ประวัติเเละทางชนของ โหนดศิลปชัย บ้างครับช่วยตอบทีครับ ขอบคุณครับ
 โดย... เด็กนิรนาม
8 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ช่วยลงคลิป ขาวภูผาเพชรชนกับนิลพิทักษ์ชัยของกำนันเท่งไห้ที่อยากดูคับ ๆๆๆๆๆๆ ชอบขาวภูผาเพชรตัวนี้จัง
 โดย... ชอบโคคับ
8 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ช่วยลงคลิป ขาวภูผาเพชรชนกับนิลพิทักษ์ชัยของกำนันเท่งไห้ที่อยากดูคับ ๆๆๆๆๆๆ
 โดย... ชาวของโค
8 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ช่วยลงคลิป ขาวภูผาเพชรชนกับนิลพิทักษ์ชัยของกำนันเท่งอยากดูคับ
 โดย... คนรักวัว
8 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เสริมให้กับกระทู้ของ เด็กหลัง มวล. โหนดสิงห์โตดำ คู่ชนของลันดาลาล่าล้าหลงเสียงนาง หลังจากถูกคู่แล้ว วางถูกจับล้ม นาทีที่ 12 เนื้อวางน้อย เลี้ยงกรอบ ไม่สดเลยครับ น่ารองลันดามากครับ
 โดย... เด็กหัวพาน
8 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลปานเงินนี้ใช่ตัวที่เคยชนะที่บ่อนวังไทรมั้ยครับ คุณเด็กหลัง มวล
 โดย... คอวัวชน
8 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณลูกสมครับไม่ทราบว่าพอมีเบอร์ติดต่อคุณไก่ไหม เนื่องจากผมมีเบอร์เก่าติดต่อไม่ได้
 โดย... สมนีก สงขลา
8 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วัวน่ารองสนามหัวพานเมารอบนี้ 1.นิลปานเงิน 2.ลันดาลาล่าล้าหลงเสียงนาง เป็นรองลึกทั้งสองตัว น่ารองครับโดยเฉพาะนิลปานเงินตัวนี้ถ้าคล้องได้คงคิดตังได้แน่ วัวเป็นรองลึกรองไว้ก่อนซื้อขายคล่อง
 โดย... เด็กหลัง มวล.
8 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้เชิญเจ้าของวัวชนที่เคราพทุกท่านนำวัวของท่านมาเปรียบได้ที่บ่อนหาดใหญ่ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
 โดย... ช่วยกัน
8 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไม่มีใครเลย พี่ปี้คลองหอยโขง พี่หลานกำนัน ขารองชั้นสอง คุณDJ ไม่ทราบว่าหายไปใหนกันหมดแล้วเงียบจังเลยไม่เหมือนเดิม
 โดย... น้องใหม่ชายคลอง
8 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ พี่ลูกสม และพี่เด็กคอนครับ ได้ข้อมูลตามนี้ก็ไอ้ขาวเสียกระดูกมาก ไอ้โหนดเป็นพี่ลางสาดบุญส่ง เชียรใหญ่ ข้างหนัก กระดูกดี ไอ้ขาวได้ตัว พี่ๆๆว่าพอรองได้มั้ยครับ ทีมไอ้ขาวยิกรองกัน 10/7 ยังไม่มีคนต่อครับ
 โดย... บ่าว
7 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงน้องบ่าว โหนดหนึ่งสยามตั้งแต่ชนะอิปปี้เล็กไม่ได้ชนที ตัวนี้รู้สึกว่าเป็นลูกของลังสาดสี่สุวรรณ ข้างหนักเหมือนพ่อมันเลย
 โดย... เด็กคอน
7 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่โหนดหนึ่งสยาม(ตัวชนะฮิปปี้เล็ก) ชนกับวัวคลองห้วย(ลูกแดงหนึ่งสยามตัวแพ้ใอ้ตาเล็ก) คู่นี้วัวคลองห้วยได้ตัวสักหิด แต่กระดูกยังอ่อนมากอายุราว5ปีเป็นวัวใหม่ แต่วางดีใช้ได้ทีเดียว มีลูกทืบลูกห้อย ใอ้โหนดถือว่าไม่ธรรมดาอายุดี กระดูกดีมาก วางดีเนื้อดี ข้างหนัก สายเลือดก็ดี คู่นี้ฟัดเลี้ยวน่าจะแพ้ดูกใอ้โหนดคับ เพื่อเป็นข้อมูลในการเล่น(เป็นความเห็นส่วนตัวคับ)
 โดย... ลูกสม
7 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    และแล้วความเงียบก็เข้ามาเยือนที่นี่
 โดย... เตือนแล้วไม่ฟัง
7 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามบางกล่ำ. รอบนี้ !! ชนวันที่เท่าไรครับ ?? ใครรู้บอกด้วยนะ ขอบคุณครับ.
 โดย... ครั้งเเรก
6 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดหนึ่งสยาม (ตัวชนะฮิปปี้เล็ก) หลังจากชนะแล้วยังไม่ได้ชนใครที ตัวนี้เนื้อดี วางตัวใหญ่ๆทั้งนั้น ที่สำคัญ ข้างหนักมาก คราวนี้ชนวันอาทิตย์เจอวัวสีขาวตามตำราที่มี น่าเล่นโหนดมากกว่า
 โดย... เด็กหลัง มวล.
6 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามพี่เด็กคอน หรือพี่เด็กหลัง มวล ครับ หัวพานเมารอบรอบนี้ โหนดหนึ่งสยาม นี้ชนะฮิปปี้เล็กสะกอม แล้วชนอีกมั้ยครับ ชนกับลูกใอ้หนึ่งสยามตัวแพ้ไอ้ตาเล็ก ใหม่ยังไม่เคยชน แต่วางดี ข้างหนัก แล้วเพื่อนบอกว่าใหญ่กว่าด้วย พี่ๆพอมีข้อมูลเสริมมั้ยครับ
 โดย... บ่าว
5 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามชะเมาวันที่ 10 ก.ค.54 ผมชอบ โหนดพูนทรัพย์เพชรนำชัย วัวคลองใหม่กับโหนดพิชิตชัย อ้ายบ้องหลา ของกำนันเท่ง 2 ตัวคับ ผมว่าสองตัวนี้วางยาวได้เเลยคับ ตัวแรกชนเหนียวใจมาก ตัวที่สองไปหลังแทงทางดีข้างหนักชนะมาหลายไฟแล้ว
 โดย... เด็กคอน
5 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณสุชาดา วีดีโอ สอบถามหน่อยครับ ไอ้เฉินหลง วัวหาดใหญ่ ที่ชนกับ หนุมาน วัวเหนือ ผลเป็นยังไงบ้าง ช่วยรายงานด้วยครับ
 โดย... อยากรู้
5 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ เคียงวัวสนามจันดี โหนดสิทธชัย บุญประเสริฐ ติดคู่แล้วคับ ชนกับ วัวพิปูน คับ พี่นี้น้อง
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
4 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ เคียงวัวสนามจันดี โหนดสิทธชัย บุญประเสริฐ ติดคู่แล้วคับ ชนกับ วัวพิปูน คับ พี่นี้น้อง
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
4 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ที่หาดใหญ่ขาวคฤหาดทรายทองชนะแล้วครับราคา10-6 คงกลับมาชนชนเงินล้านอีกครั้งครับพี่น้องและวันแรกคู่วางของคฤหาดทรายทองก็ชนะไปก่อนแล้วครับเห็นว่าชนกันชั่วโมงว่า
 โดย... ทีเด็ด99
4 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบ..เด็กซอย25 ....คุณให้เบอร์มาที่ suparp.sudaied@gmail.com เดียวผมโทรไปครับ
 โดย... กริม
4 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    **ขอขอบคุณ อ.เผดิม สำหรับคลิปที่นำมาลงยูทูป เพราะคลิปส่วนใหญ่จะเป็นของอาจารย์ แต่คลิปที่นำมาลงส่วนใหญ่จะเป็นคู่ที่แฟนๆวัวชนสนใจ จะได้ดูฟอร์มการชนเพื่อนำมาตัดสินใจในการเล่น สำหรับข้อความที่อาจารย์เคยโพสในเวปนี้ผมเคยได้อ่าน อาจาย์บอกว่าอย่านำไปปั๊มขายแข่งกับอาจารย์ ส่วนการนำลงยูทูปไม่มีปัญหาใช่ไม้ครับ สำหรับคลิปของอาจารย์ที่นำมาเผยแพร่ทางยูทูปซึ่งจริงๆแล้วเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของอาจาย์ๆมีไหรจะแนะนำหรือข้อคิดเห็นยังไงก็บอกกันบ้างนะครับ ขอบคุณมากครับ
 โดย... 3S
4 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    รบกวนคุณกริมอยากทราบว่ายาบำรุงกล้ามเนื้อวัว บำรุงระบบหายใจตกเเล้วราคาถังละกี่บาทครับพอดีสนใจจะซื้อ
 โดย... เด็กซอย25
4 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้ใคร เคียงวัวสนามบ้านจันดี ใครมีวัวดัง พามาได้เลยคับ เดียวจะพาโหนดสิทธิชัย บุญประเสริฐ ออกเคียงด้วย ถ้าตัวใหนไม่มีคู่ชนอยู่ลองเอามาเคียงกับไอ้โหนดดูครับพี่น้อง
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
3 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรียน คุณวัวชน....ต้นน้ำครับ คุณอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วนะครับ ผมเองเคยโพสข้อความลงในเวปนี้ด้วยซ้ำไปว่าผมไม่เคยสนใจเลยว่าใครจะเอาไปทำอะไร ขออย่างเดียวอย่าไปปั้มเท่านั้น โดยเฉพาะการลงยูทูฟเหมือนกัน ผมก็ไม่รู้ใครนำไปลง และผมก็ไม่สนใจด้วย ผมคิดว่าเป็นการดีเสียอีกที่ได้เผยแพร่วัวชนไปสู่สายตาชาวโลก ตอนนี้ผมเองก็ทำเวปเผยแพร่ทาง ชนวัว.คอม อยู่ เชิญคุณเข้าไปเยี่ยมบ้างนะครับ
 โดย... เผดิม
3 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ด้วยความเคารพครับ ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบและเลี้ยงวัวชนกับเขาคนหนึ่งเหมือนกัน ผมได้ติดตามผลงานงานของอ.เผดิมมาโดยตลอดด้วยความชื่นชม ไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องและมุขตลกเฮฮาที่สอดแทรกโดยเฉพาะการถ่ายทอดวัฒนธรรมภาษาถิ่นของคนใต้ซึ่งนับวันจะเลือนหาย และผมว่ามีแฟนๆอ.เผดิมอีกมากที่คิดเหมือนกับผม ผมเองยังเสียดายไม่หายที่วัวผมชนอยู่นอกพื้นที่การถ่ายทำของอาจารย์ แต่ผมขอออกความเห็นสักนิดวันนี้อาจารย์มาเข้มงวดเรื่องลิขสิทธิ์ซึ่งตามกฎหมายอาจารย์มีความชอบธรรม แต่โดยหลักความเป็นจริงถ้าเจ้าของวัวชนพร้อมใจกันไม่ให้อาจารย์บันทึกเทปการชนเพื่อนำไปขายหรือเผยแพร่ผมว่าอาจารย์ก็น่ามีผลกระทบ และการที่มีเพื่อนสมาชิกหรือบางทีเป็นเจ้าของวัวเอาคลิปมาลงให้เพื่อนๆได้ดูทางยูทูปซึ่งไม่ได้หวังผลทางธุระกิจ ผมว่าน่าจะอะลุ่มอะล่วยกันบ้าง เรียกได้ว่าต่างคนต่างเอื้อกันและกัน ขอบคุณครับ
 โดย... วัวชน...ต้นน้ำ
3 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงพี่ดีเด่น ทางชนมันประเภทเเทงเเม่นปลายยอดดี ส่วนทางอื่นๆผมไม่รู้จิงๆครับ
 โดย... ไซเลนเซอร์
2 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ท่าหรำชนวันไหนได้ข่าวว่าโหนดตัวแพ้ลายบริสุทระโนดที่ท่าหรำชนหลาวเห็นว่าตอนแพ้ไอ้ลายวัวไม่สดว่าไปเลทีว่าหัวนี้มันชนพรันพรือได้ข่าวว่าชนดีครัน
 โดย... เด็กระโนด
2 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เสียงว่าบ่อนเนินขุมทอง วันนี้! วัวรองเปล่าๆ ฝากเล่นไป 2 ตัว เเพ้เพ 10,000 ของน้ายาว โคขาวมั่งมีศรีสุข ชนะเป็นต่อ 10/6 ราคาพลิกไปมาหลายตลบ ชนกันนาน ( ไอ้ตัวที่ชนะไม่เล่น ไปเล่นเอาตัวเเพ้ ) เซ็งเลย -..- !
 โดย... ครั้งเเรก
2 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมพอจะรู้จักนิสัยใจคอ พื่บาว คนเลื้ยงก็องแก็ง อยู่บ้าง ใครที่โพสท์ท้าทายแบบนื้ ไม่น่าจะใช่พี่บาว อย่าใช้คำว่ากล้าชนหรือเปล่า มันไม่นักเลง
 โดย... สอวอ
2 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมพอจะรู้จักนิสัยใจคอ พื่บาว คนเลื้ยงก็องแก็ง อยู่บ้าง ใครที่โพสท์ท้าทายแบบนื้ ไม่น่าจะใช่พี่บาว อย่าใช้คำว่ากล้าชนหรือเปล่า มันไม่นักเลง
 โดย... สอวอ
2 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงทีมงานดุกด้างเพชรพันล้านตัวชนะอ้ายหัวข่า กล้าชน กับโหนดก๊องแก๊งของผม ไหม ครับ ถ้ากล้า ก็ขอ เคียง กันที่ สนามไหนก็ได้ เดิมพันไม่อั้น
 โดย... เขาแก้ว
2 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ท่าหรำชนวันไหนขอโปแกรมหน่อยครับ
 โดย... เด็กระโนด
2 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงใครที่รู้จักไอ้ ลังสาดขุนพลจิ๋ว และที่เป็นแฟนมัน แฟนๆจะได้เห็นมันชนอีกแล้วนะครับ ไปดูกันได้ที่ ปากพล บ่อนใหม่ครับ ถูกคู่กับวัวตัวไหน ยังไม่รู้ครับแต่ถ้าคู่มันไม่ถอน ชนกันแน่ๆครับ การรันตีโดย ควาญวั ขุนพลจิ๋ว ครับ
 โดย... ทีมงาน
2 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครพอรู้จัก โหนดเทพประทานน้อย ตัวที่ถูกคู่บางกล่ำบ้าง ครับ พอดีถูกคู่กับ วัวทีมงานผมนะครับ ใครพอทราบประวัติ ช่วยแลกเปลี่ยความคิดเห็นกันนะครับ ขอบคุณครับ
 โดย... ทีมงาน
2 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุ ขอบใจคุณไซเลนเซอร์มากคับ เเล้วมันชนชวนเลี้ยว ชนไปบนเเล้วก็ชนขึ้นม้ายคับ ช่วยไห้ข้อมูลหน่อยคับ ถูกกันชนกันสี่เเสนสองหมืนคับ มากคับ เลยต้องมันใจ
 โดย... ดีเด่น
2 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครมีคลิปขาวพุนทรัพย์มั้งคราฟ
 โดย... ขารองชั้นหนึ่ง
2 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอความกรุณาเซียนวัวแถวๆจังหวัดสงขลา ช่วยวิจารณ์ และให้ทีเด็ดบ่อนสทิ้งพระด้วยครับ บ่อนสทิ้งพระรอบนี้ชน 2 วัน คือวันที่ 6-7 ก.ค 54 นี้ ตรงกับวันพักร้อนของผมพอดี ผมมีนัดกับเพื่อนจะลงไปนอนเล่นสงขลาช่วงวันวัวชนพอดี ขอบคุณล่วงหน้าครับ
 โดย... เด็กใต้แต่ไปอยู่อีสาน
2 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    น้าครับขอความกรุณาเซียนวัวแถวๆจังหวัดสงขลา ช่วยวิจารณ์ และให้ทีเด็ดบ่อนสทิ้งพระด้วยครับ บ่อนสทิ้งพระรอบนี้ชน 2 วัน คือวันที่ 6-7 ก.ค 54 นี้ ตรงกับวันพักร้อนของผมพอดี ผมมีนัดกับเพื่อนจะลงไปนอนเล่นสงขลาช่วงวันวัวชนพอดี ขอบคุณล่วงห
 โดย... เด็กใต้แต่ไปอยู่อีสาน
2 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แฟนๆที่มีโปรแกรมสนามหาดใหญ่ ช่วยโพสให้ทราบกันบ้างครับ...จะได้มีข้อมูลสำหรับคนรักวัวชนคน กทม.ได้ติตามกันบ้างครับ..ขอบคุณครับ
 โดย... สุดยอด
1 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดเพชรพระยาดาราชัย ชนะวัวทุ่งใหญ่ครับวันนั้นโดนหิ้วก่อน แต่สามารถหิ้วกลับได้ ตัวนี้ใจมาก ปลายยอดทำงาน คู่ชนวัวใหม่ทางชนชอบออกไปยืนรอ เมื่อเทียบกันแล้วยอดของลังสาดเพชรพระยาดาราชัยยาวกว่าแต่กว้างกว่านิดหนึ่ง น้ำหนักพอๆกัน ส่วนตัวแล้วผมรักเพชรพระยาดาราชัยครับ
 โดย... เด็กหลัง มวล.
1 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ขาวเทพทวนทองชนะครับ ราคาดีด้วย7ครึ่ง-8
 โดย... ไซเลนเซอร์
1 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณดีเด่น โหนดงามโรตีพยัคฆ์ร้ายสายไหมที่ชนะท่าหรำวันเดียวกับชาวเขื่อนใช่ไหม ถ้าใช่ตัวนี้ชนะมา3ครั้งเเล้ว หัวเเรกเเทงติดหัวสองเเทงหิ้วครั้งล่าสุดชนะเเปปเดียวคุ่ชนไม่สู้ราคาหน้าวาง1200 เหนเค้ายิกซื้อกัน2เเสน ถ้าใช่ตัวนี้น่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับ
 โดย... ไซเลนเซอร์
1 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขาวพูนทรัพย์ กับ ตัวแพ้สุดสาคร ผมว่าตัวเดียวกันนะ เพราะ รูปทรงเขา อะไรเหมือนกันเลย แล้วทางชนก็เหมือนกันเลย แล้วที่สำคัญ ลูกที่แพ้ ก็โดนทอข้างเหมือนกัน 555
 โดย... 6
1 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เด็ดประจำวันอาทิตย์ที่ชะเมา วันที่ 10 ก.ค. 54 เล่น โคสังสาดเพชรพระยาดาราชัย ตัวเดียว วัวท่าศาลา ลูกวัวผมเอง รับรองว่าเก่งจริง
 โดย... คนเล่นวัวชน
1 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณFNPTCช่วยส่งคลิปสนามกระบี่รอบสงกรานต์(วันเดียวกับลังสาดจอมลีลาแพ้โก้งโค้ง) ระหว่างโหนดเพชรแสนเชิงอบต ทา บ้านอ่าวตง วังวิเศษตรัง ชนะ ลังสาดสามทหารเสือนายคม บ้านควนนกหว้า ..ขอบคุณครับ
 โดย... สุดยอด
1 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบ คุณเด็กตรัง ไอ้สวนชื่อตามบัตรประชาชนว่า แดงลือชัยลูกชาวสวน นายลือชัย บ้านปาลัส ปัตตานี ชนประมาณ 8 หัว แพ้ไอ้ดำนิลหัวเดียวที่บางกล่ำปีที่แล้ว หลังจากนั้นก็มาเสมอ 1 หัว และชนะ อีก 2 หัว ครั้งสุดท้ายชนะโหนดวันเฮง(เชบบะ)ที่บ่อนท่ามิหรำประมาณ 4-5 เดือนที่แล้ว
 โดย... ปลัดอำเภอรักษ์วัวชน
1 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ทีมบ่อนท่าหรำครับ ช่วยวิจารย์คู่ไอ้สวน ปาลัส ปัตตานี กับไอ้สี่เลนด้วยครับ ว่าคู่นี้เป็นงัยบ้าง น่าอยู่ตัวใหน ผมไม่เคยเห็นไอ้สี่เลน แต่ไอ้สวนผมเห็นบ่อยครับ
 โดย... ปลัดอำเภอรักษ์วัวชน
1 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอแก้ข่าวคับ แซมกะรัตเพชรไม่ใช่ลูกแซมพรชัย ขอโทษด้วย ข้อมูลผิดพลาดคับ จำวัวผิดคับ แซมกะรัตเพชรชื้อมาจากสงขลาคับ ชนะหัวพานชะเมาโดนข้างวิ่งสามครั้งคับ
 โดย... เด็กคอน
1 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ๆที่หาดใหญ่คับ ใครรู้จักวัวที่ชื่อ(ไอ้การ์ตูน)บ้างคับ อยากทราบประวัติวัวตัวนี้มากคับ
 โดย... โหมสะเดา
1 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไครพอจะมีข้อมูลทางชน โหนดงามโรตีพยัคฆ์ร้ายสายไหมบ้างคับ ของผู้ไหญขลัว พัทลุง ตัวชนะไอ้ลา ลูกไอ้สิงห์โตนะคับ พอดีถูกกันวัวผมคับ เเดงวันชนะพิชิตชัย(ไอ้ท้องลาย) ใครมีขอมูลช่วยบอกกันหิดคับ ขอบคุณคับ
 โดย... ดีเด่น
1 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คูโบต้าถ้าชนไอ้ดอกขาดยอด เเต่ตัวไม่ต้องเเหลงคูโบต้าไม่เคยได้ชนตัวเท่านัน เพราะล่าสุดก็เสียทั้งตัวทั้งยอดเช็ดล้างเป็นรองเเต่กลับมาชนะ ชนกัน ผมรักคูโบต้าคับ เคี้ยงของผมเเล้วที่ท่าหรำ่ไม่กล้าคับ ทั่งที่ไหญ่กว่าเบอร์ครึ่ง ความชอบส่วนตัวนะคับ
 โดย... ดีเด่น
1 กรกฎาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้สวน หรือแดงลือชัยลูกชาวสวน ปัตตานี เคยชนะโหนดวันเฮง(เชบปะ)ทีบอนท่าหรำ
 โดย... ทีมบ่อนท่าหรำ
30 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงทีมงาน คูโบต้า ขาวสิงชาววัง( วังปริง) ชั้น โหนดดอกอัจริยะเหนือกว่ามากถ้าเท่าแต่รุนอาจเจอดี บอกไว้ก่อนนะว่าดอกอัจริยะกับขาวอิทธิพลคนละชั้นถ้าหากไม่แพ้คูโบต้าทีชนกันไอดอกอัจริยะคงจะเป็นต่อไอข่าวแน่แน่ไม่ไม่กะราคาสองเจ็ดหรือแบบง่ายง่ายคือพันสามต่อรวงแต่ก็เป็นเรื่องสมมุติแต่ถ้าหากว่าคู่นี้ได้ชนกันที่คลองหอยโข่งไม่ต้องชนถึงสองล้านชนซักลัานก็พอเอาเบี้ยนั้นไว้รองดีหว่าเพพราะคูโบต้าคงเป็นรองไอดอกมไม่ไม่กะราคาสิบห้าแต่ถ้าชนนอกผมว่าสองเจ็ดหรือพันสามนั้นแหละและผมกะขอให้คู่นี้ได้ชนกะแล้วกันเล่นไอดอกกะพอ
 โดย... ตนศิลปิน ศ สายรั่ว(ผู้หวังดี)
30 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    บ่อนหาดใหญ่ ได้ยินเสียงเเว่วๆ ว่าได้ต่ออีก 1 ปี ครับ ส่วนที่ว่าจะทำบ่อนที่ทางไปน้ำโตนนี้น่าจะยกเลิกไปเเล้วนะ ปิดท้ายด้วยทีเด็ด...บ่อนเนินขุมทอง เซียนชี้ไปที่ >>> 1. เเดงทวีทรัพย์ 2. โคขาวงามเพชรเมืองใต้ ( สามเกลอ) 2 ตัวพอครับ
 โดย... ครั้งเเรก
30 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามชนโคหาดใหญ่ ย้าไปอยู่ที่ไหน ครัยรู้มั้ง ช่วย ตอบกัน
 โดย... ทีมงาน
30 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    อยากทราบประวัติไอ้สวนว่าชื่อจริงชื่ออะไรที่ถูกคู่กับอ้ายสี่เลนครับที่ท่ามิหร่ำ
 โดย... เด็กตรัง
30 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ที่ผมได้ข่าวมา แซมกะรัตเพชร ซื่อมาจากสงขลา แถวๆ ควนหิน ในราคา สองแสนกว่าบาท ชนะกี่ครั้งไม่รู้ แต่เคยชนะจุฬาพรเป็นรองพันร้อยถูกทอข้าววิ่ง และขาว ขาวพูนทรัพย์ คือตัวชนะขาวคฤหาสทรายทอง และตัวที่แพ้สุดสาคร ลองเทียบรูปดูคับ คอกิ่วเหมือนกัน
 โดย... ชุกวัว
30 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครพอรู้จักและทราบประวัติลังสาดประเสริฐทรัพย์ บ้างไหมครับพอดีถูกกับวัวในทีมงานที่บ้านนาเดิมรอบนี้
 โดย... เด็กหลัง มวล.
30 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ คุณฅนคอนมาก ๆ ครับ เข้าไปดูแล้ว แซมกะรัตเพชรสุดยอดมาก
 โดย... โค
30 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สด ๆ ร้อน ๆ เมื่อเช้านี้เองครับพี่น้อง ขาวพูนทรัพย์ ชน โหนดแซมกะรัตเพชร เข้าไปแลกันได้ครับ ขอบคุณเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 ที่นำข่าวมาให้ได้ชมกัน ตามลิ้งค์นี้เลยครับ http://morning-news.bectero.com/เรื่องเล่าเช้านี้-ข่าวอื่นๆ/ฮือฮาศึกชนโคสิงห์เหนือเสือใต้พท.ปะทะปชป.ชิงเงิน10ล้าน-2011063015-1.html
 โดย... ฅนคอน
30 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    แซมกะรัตเพชรเป็นลูกไอ้แซมพรชัยล้านเปอ์เซนคับ แล้วก้อชนเพียงสองครั้งเอง ครั้งแรกชนที่ชะเมา ชนะวัวทุ่งใหญ่ วัวทุ่งใหญ่ชื้อมาจากพัทลุง ชนะบอนป่ามาหนึ่งครั้ง ทีมทุ่งใหญ่ชื้อมาราคา ราวแสนสามหรือว่าแสนสีนี้แหละ ถ้าไม่เชื่อลองถามทีมงานไอ้แซมพรชัยได้เลยคับ
 โดย... เด็กคอน
30 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่าน่าจะเหนือสงขลาแล้วมาอยู่ที่เขาปู่ตั้งนานแล้ว
 โดย... นายช่างใหม่
30 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702