๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245    หน้าถัดไป >

    วันนี้ราคาพลิกไปมา 2 ครั้ง จากที่ลายเป็นต่อ และตอนที่โก้งโค้งเป็นต่อ เซียนคงออกตัวกันหลายคนครับ จากตอนที่ลายวิ่งข้างเป็นรองลึกแล้ว แต่กลับมาชนะได้ ยกนิ้วให้เลยสุดยอดวัวชนจริง ๆ
 โดย... วันนี้ชนกันนานพอได้ออกตัวบ้าง
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่อ้ายปืนใหญ่กับอ้ายหัวรกใครแพ้ชนะครับ
 โดย... ............
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมก์นั่งฟังผลอยู่...กทม แหละคับ.....บรรยากาศให้โหมไปรายงานครับ
 โดย... กริม
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หายงงกันแล้วม้าย แล้วช่วยเล่าอีกหิอถี มันม้ายครับ พลิกไปมาม้าย ตกลงกี่นาทีครับ ใครชนะ ใครหมด วิ่งพันพรื่อ เงินสะพัดมากม้าย ท่านรองหรือท่านต่อเหงื่อตกครับ คนเชียร์ทางเน็ต ก็มากจังครับ
 โดย... ..................
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายชนะครับผมโดนข้าง 2 ครั้งเป็นรอง100/2 เข้ามายืนเฉยๆๆโก้งโค้งตกใจวิ่งเลยสงสัยครูหมอดีจังครับ.....ชนะเหมือนขาวงามเทพทวนทองตอนชนะอาระเบียเลยครับ..........ครั้งต่อไป........กล้าชนกับอ้ายหูร้ายตรังหม้ายครับ
 โดย... เด็กตรังหวังดี
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สงสัยตกใจรูปพระจันทร์เฉี้ยวที่หน้าผากอ้ายลายครับ.........ตกใจวิ่งเฉยๆๆครับอีกชนะอยู่แล้วนี้...ราคาเป็นต่อทั้ง100/2แล้ว......ครั้งต่อไปดึงอ้ายหูร้ายชนกันสัก10ล้านกับกิ่งทองน้อยที......
 โดย... .............
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณ ขารองชั้นสอง คุรกริม ช่วยรายงานผลด้วย รอลุ้นเหงื่อตกหมดแล้ว
 โดย... 111
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตกลงกี่นาทีครับ ใครชนะ ใครหมด วิ่งพันพรื่อ เงินสะพัดมากม้าย ท่านรอง หรือท่าต่อเหงื่อตกครับ คนเชียร์ทางเน็ต ก็มากจังครับ
 โดย... .......................
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สรุปว่าอ้ายลายชนะโดนข้างสองหนราคา1000/2เข้ากลับมายืนเฉยๆๆอยู่อ้ายโก้งโค้งตกใจวิ่งพ้นเลยครับนักเลงต่อตอนจังหวะโก้งโค้งต่อ.......แพ้กันตายเลยครับ
 โดย... อยากไปหม้ายตางค์
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ลายชนะหรือครับ ช่วยเล่าบรรยากาศหน่อยครับ
 โดย...
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ คุณขารองชั้นสอง ที่รายงานสด ๆ ช่วยเล่าบรรยาศหน่อยได้ไหมครับ ขอบคุณ
 โดย... อยากรู้
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ราคามาที่โก้งโค้งแล้วครับประตูชนะเห็นว่างๆๆแล้วครับพี่น้องเออ
 โดย... เด็กทุ่งสงการยาง
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ลายชนะแร้วครับ วิ่งข้าง2ครั้ง ชนกานนาน
 โดย... ขารองชั้นสอง
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แฟน ๆ วัวชน ที่อยู่ทางบ้าน ลุ้นระทึก เลยครับ ว่าจะออกหน้าไหน ใครได้ไปแล รายงานความเคลื่อนไหวด้วยครับ
 โดย... อยากรู้
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไม่ต้องทำงานแล้วรอผลอยู่ฝากไป2ปั้น
 โดย... กระเทยหัวล้าน
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วางโก้งโค้งยาวๆๆเลยครับชนะแม่นเพราะเมื่อคืนฝันว่าโก้งโค้งเขาเป็นสีทองครับ.......ทีมงานยอมหยุดยางไปเล่นโก้งโค้งคับ...ถึงเป็นรองก็รองให้หมดเป้าเลยค่อยโบกรถกลับครับ......ฝันแบบนี้ชนะเกือบทุกทีครับ
 โดย... เด็กตัดหญ้าวัว
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    น่าหนุกจังเลย
 โดย... เสียดาย
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอให้พี่น้องที่ได้ไปชมคู่วัวประวัติศาสตร์ ช่วยรายงานผลเป็นระยะ ๆ นะครับ ขอบคุณครับ
 โดย...
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เล่ากันมั่งตะ ใครที่ไปแล
 โดย... ขอบคุณ
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ได้ข่าวว่าราคามาที่ลายแล้วครับ.....ถ้าเป็นต่อแบบนี้ชนะอย่างเดียวครับแต่อะไรก็เกิดข้นได้เพราะช่วงนี้....ขึ้นไอโลบ่อยครับ.....ตัวตอแพ้เกือบหมดอิอิอิอิ
 โดย... ...........
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ลายวิ่งข้าง..2..หนแล้วเป็นรอง1300แล้วครับ
 โดย... กริม
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตัวไหนออกอาการ ยังไงบ้างครับ อย่าให้ฌซ็งอยู่คนเดึยวเลย
 โดย... ...................
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คนเยอะขนาดนั้น เสียงเชียร์ไม่ดังถึงตลาดทุ่งสงหรือครับ (ล้อเล่น)
 โดย... ......
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอนนี้ เริ่มชนแล้วยังครับ
 โดย... ขอทราบด้วยคน
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สถานการณ์ตอนนี้ไอ้ลายเป็นต่อราคา1000-500แร้วครับแต่ยังไม่แพ้ชนะทีครับ
 โดย... ขารองชั้นสอง
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    รายงานสดร้อนๆๆจากสนามทุ่งโพธิ์ขณะไม่มีที่ยืนแล้วครับคนแนนหนาไปหมดเลย...ฟนตกยางไม่ได้ตัดไปกองอยู่ที่บ่อนทุ่งโพธิ์เป็นหมื่นคนเลยทีเดียวครับ........จากการสังเกตเซียนวัวมาจบหมดเลยคับขนาดจากยะลาก็มา......ครับสุดยอดเลยครับ
 โดย... ไม่มีตางค์แต่อยากไป
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรียน คุณอยากไปแต่หม้ายตางค์ ขอบคุณมากครับที่รายงาน ผมก็สนใจติดตามคู่ชนนี้ครับ และเช่นเดียวกันกับคุณครับ " อยากไปแต่หม้ายตางค์ " แถมมีงานเฝ้าร้านเนตอีก ขอคุณช่วยรายงานเหตุการณ์สด ๆด้วยครับ จะได้มีข่าวคราวบ้างครับ
 โดย... เสียดาย
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    รายงานสดๆๆครับคู้โกงโค้งเสมอกันอีกกับหน้าบ่อนเมื่อเดี่ยวข้างหนึ่งล้านอีกครับ............สุดยอดไปเลยคับคู่นี้บ่อนแตกแน่งานนี้............ราคายางดีวัวชนแพงคับช่วงนี้................
 โดย... ........อยากไปแต่หม้ายตางค์
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึง คุณเด็กตรัง ขอทราบประวัติของโหนดอัศวิน ของเจ้าของรถทัวร์ทรัยพ์ไพศาล ตรัง
 โดย... เด็กใหม่
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ควายสมควรหลีกอยู่แหละกับไอ้ตองเก้า ทังตัว ทั้งยอด ไม่ได้รัยหิดเดียว
 โดย... เณรทอง
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอทราบข้อมูลเพื่อนที่ไปแลเมื่อวานคู่...โหนดกิ่งซาง กับ แดงพายุพัด(ไฮโล)ไม่ทราบว่าตัวไหนชนะครับ...เห็นมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันครับ
 โดย... กริม
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วัวก็ไม่ใช่วัวผมเอง อยู่ก็ไกล ไม่ได้ไปดุ แต่ตื่นเต้นดีครับ เมื่อคืนฝันเลยครับว่าวัวเสมอ ตื่นมาตกใจเหม็ด นี่แหละทำไมถึงชอบวัวชนมั้ง 555
 โดย... บ่าว
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ทุ่งโพ อีกตัว โหนดกระทิงทอง ว รรงชัย ครับ หัวใจดี ชนะวัวเชียรเขา ถูกแทง ถูกคีบ ไม่วิ่งครับ ว่าจะฝากอีก 1 คู่ครับ
 โดย... บ่าว
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันที่รอคอย หรือ วันลอยคอ เย็นๆ รู้เรื่องคับพี่น้อง รักชอบตัวไหน ...ก้อเชิญหาความสำราญกันได้...ขอให้ชนกันสนุกเป็นศึกประวัติศาสตร์ ที่รอคอย... ขอบคุณครับ
 โดย... FNPCT
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    และแล้ว วันนี้ที่รอคอยก็มาถึง โชคดีมีชัยครับ พี่น้องวัวชนทุกท่าน
 โดย... ฅนคอน
30 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอวิจารณ์สักนิดน่ะครับ คู่ลายกิ่งทองน้อย เพื่อเป็นแนวทางประกอบการเล่นครับ ถ้าใครได้ไปดูไอ้ลายชนครั้งแรกรับรองจะรู้ถึงหัวจิตหัวใจว่ามากแค่ไหน ประเภทโดนซ้อมอย่างเดียวติดรั้วก็ไม่วิ่ง ชนกัน2ชั่วโมงกว่า แร้วประสบการณ์ไอ้ลายมากกว่าอยู่แร้ว น้ำเลี้ยงไม่ต้องพูดถึงระโนดแต่ละตัวน้ำย้อยเพ เข้าชนผมว่าไอ้ลายน่าจะเป็นต่อ ไอ้โก้งโค้งน่าจะขัดทางชน เล่นลายก่อนน่ะเชื่อผม ถ้าไม่เป็นช่องเป็นรู หรือว่าล้ม กว่าลายจะแพ้ก้อนานเหมือนกาน พลาดท่าโดนไอ้ลายทอข้างมีอะไรถามได้ครับ ถ้ารู้จะบอก ไม่ได้เป็นเซียนน่ะครับ
 โดย... ขารองชั้นสอง
29 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ที่ทุ่งโพธ์นอกจากคู่เอกคู่อื่นตัวไหนน่าเล่นบ้างคับ
 โดย... นริน
29 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลุงผมโทรมาหาเมื่อประมาณสามทุ่มบอกว่าแกไปสืบถึงหน้าบ่อน บอกว่าโก้งโค้งเป็นต่อแน่นอน บ้านเดิมแกอยู่แถวหน้าขัน แกอายุเกิบเจ็ดสิบแล้วลูกหลานเยอะ ข้อมูลนี้ชัวร์
 โดย... หนุ่มฉวาง
29 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เวปวัวชนน่าจะมีการสมัครการเข้าใช้นะครับ สำหรับคนรักวัวกับความผูกพันกันมาไม่น่าจะให้คนที่ไม่มีความรู้สึกเหมือนกับเรามาเเสดง เเสดงความคิด หรือก่อกวน ในสิ่งที่ทำหัย พี่น้องทุกคนมีความรู้สึกไม่สะบายใจ ว่าทำไม
 โดย... อยู่ในสายเลือด
29 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอโทษทุกคนด้วยครับ คู่ขาวกิ่งทอง ผมว่าน่าจะเข้าที่ขาวกิ่งทองน้อย เพราะครั้งก่อนผมเห็นว่า โก้งโค้ง ออกอาการไม่ค่อยจะดีเท่าไร
 โดย...
29 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ นี้ที่บ่อน มีการต่อ ขาวกิ่งทองน้อย 10/6 เเล้ว
 โดย... ข่าวหน้าบ่อน
29 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมคิดว่าคู่นี้เป็นวัวที่ถูกคู่จริงๆๆเเต่ผมว่าคู่นี้ยังงัยก็พลิกกันรายรอบถ้าคนเล่นจัดรองก่อนเรื่องออกตัวมีชัว คู่นี้ย่ายึดติดอะไรก็เกิดขึ้นได้ เก่งตั้ง 2 ตัวครับ เเต่ว่าตัวต่อน่าจะมีโอกาสชนะมากกว่าครับ เเต่ผมคิดว่าต้องรองไว้ก่อนโอกาสออกตัวมีมาก กำไรชัว
 โดย... ขอเวปจงเริญ
29 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมคนรักเวปรักพี่น้องครับ
 โดย... พี่น้อง
29 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ภาวนาให้ชนกันนานๆคุ็้้มกับที่แฟนๆรอคอยให้ทั้งสองตัวได้ออกเพลงชน อย่างสุดความสามารถ สมกับที่แฟนๆรอคอย วัวเงืนล้านคู่นี้ จะได้เป็นตำนานให้ลูกหลานได้กล่าวถึง
 โดย... สอวอ
29 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณเอกกระบี่ ไปหม้ายครับพรุ่งนี้ วิจารณ์อย่างเซียนจริงๆๆครับ ผมก็เชื่อแบบนั้นครับ แต่ผมฝากไปโอกาศออกตัวไม่มี เลยต้องหาตัวชนะเลยครับ ในสำหรับจากข้อมูลของ พี่ๆๆ ในเวป และเคยเห็นโก้งโค้งชน และข้อมูลจากในเวป อ.เผดิม ผมยังชอบ ขาวกิ่งทองครับ ยิ่งพี่ขารองชั้นสอง เล่าถึงประวัติที่ชนชนะดำนิลด้วยแล้วก็จะฝากเพิ่มอีกหน่อยครับ
 โดย... บ่าว
29 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แรกกลางวันต้องขออภัยชาวเวปทุกที่ใช้คำหยาบไปสักนิดแต่สำหรับมันไม่สมควรทที่จะมาแสดงความคิดเห็นอีกต่อไปต้องขออภัยอีกครั้งสำหรับพี่น้องชาวเวปคนรักวัวชนทุกคนจากใจจริงฅนศิลปิน
 โดย... ฅนศิลปิน
29 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    จุราภรน์คู่เอก พรุ่งนี้เล่นอย่างเซียน เข้าที่โก้งโค้งก่อนครับ เพราะถ้ามีตัวจะชนะต้องเป็นโก้งโค้งก่อนครับ มีลูกนับลูกน๊อค เนื้อดีวางดี ถ้าชนนานค่อยบังค่อยกันเอาน่าจะมีกำไลน่ะครับ คู่นี้ส่วนตัวยังมองไปที่โก้งโค้งว่าดูดีกว่าครับ
 โดย... AEK กระบี่
29 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครอยู่ใกล้กับ อ.พรหมคีรี เชิญไปชมวัวชนที่บ่อนคลองเมียด ติดคู่แล้ว 10 คู่ ชนวันที่ 17 กันยายน 2554 บัตร 200 บาททุกท่านตลอดวันครับ ผมพาไปติดคู่ 1 ตัวแพ้ใหม่มา ชนกับวัวสีลังสาดแพ้ใหม่มาจากจังหวัดตรัง 2 ครั้งติดต่อ ถ้าของผมชนะก็เลี้ยงต่อ ถ้าแพ้ก็ไปเป็นพ่อวัวชนครองฝูงเหมียที่ขนอมครับ หมายเหตุชนลองวัวกัน ข้างละ 20,000บาท
 โดย... คนเล่นวัวชน
29 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้สนามทุ่งโพธิ์ นครศรีฯ คู่เอกเล่นตัวไหนดีช่วยวิจารณ์ให้ที(เพื่อประกอบการตัดสินใจ)ขอบคุณล่วงหน้าคับ
 โดย... ใหญ่ตุ้ม นาพละ
29 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้เอากันใหม่นะครับพี่น้อง ขอให้รวยๆๆทุกคนสำหรับพี่น้องชาวเวป
 โดย... พี่น้อง
29 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คิดเล่น ๆ นะครับ ถ้าต่อเช้า วัวรองเข้าวินอีก ผมว่า ไอ้ยาลังก้า กันแน่นอนครับ สำหรับท่านต่อ อิอิ โชคดีมีชัยคับพี่น้องวัวชน
 โดย...
29 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขึ้นไฮโลแล้วล่าวทุ่งโพ.. ฮิฮิ....โชคดีของพี่บ่าวเราแล้วครับ.....ที่ติดต่อใครไม่ได้คับ
 โดย... กริม
29 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผลทุ่งโพ ล่าสุด คร่าวๆๆ 2 คู่ ก่อน โหนดกิ่งซาง แพ้ และ โหนดสามพี่น้องก้แพ้ ทั้งสองตตัวต่อลึกครับ 10/4 วันนี้วัวรองเข้าหลายคู่อยู่ครับ
 โดย... บ่าว
29 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    รายงานผลสดๆๆจากทุ่งโพธิ์วันนี้ด้วยครับพอดีไม่ได้ไป
 โดย... .......
29 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณพี่กริมครับผม ... ลางสาดถูกคู่ม้ายครับพี่
 โดย... คนรักวัวชน(บารมี)สุราษฎร์
29 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงท่านเกียดมึง...เย็ดแม่อย่าเสือกพวกเราส่งเสริมให้สัตว์มีงานทำ(หมาเย็ดแม่)ขออภัยชาวเว็บทุกคน จากใจจริงคนศิลปิน
 โดย... ฅนศิลปิน
29 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เบอร์โทรของโรงบาลวัวทุ่งสงครับ....075-773-074,075-773138..ส่วนบ้านอ.เผดิมก์เบอร์ตรงเลย..075-421547....ส่วนตัวก์....086-686-7006
 โดย... กริม
29 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ทุ่งโพชอบ...โหนดงามสามพี่น้อง....เก่งมากครับ...สายเลือดดี
 โดย... กริม
29 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สอบถามพี่น้องชาววัวชนนิดนึงครับ - ที่ตั้งของบ้านวีดีโอครับ ของ อ.เผดิม ผมจะเข้าไปหาซื้อแผ่น VCD ครับ - ที่ตั้งของโรงพยาบาลสัตว์ทุ่งสง ครับ คือผมจะเอาวัวไปตรวจเช็คร่างกายก่อนทำการแต่งชนครับผม ถ้าได้เบอร์ด้วยก็ดีนะครับ ขอขอบพระคุณพี่น้องมากครับผม สำหรับข้อมูลที่จะได้รับครับผม
 โดย... คนรักวัวชน(บารมี)สุราษฎร์
29 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    -ขอทีเด็ดทุ่งโพธิ์คับช่วงนี้แพ้มากครับ..ขอบคุนครับ
 โดย... คนจนรักวัวชน
29 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ทุ่งโพธิ์วันนี้ตัวใหนน่าเล่นมั่งครับ
 โดย... คอวัวชน
29 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เมื่อวานสนามท่ามะปรางห้วยยอด วัวชนกันสนุกมากชนกันจนค่ำมืด รอบหน้าอยากให้จัดได้แบบนี้อีก
 โดย... ใหญ่ตุ้ม นาพละ
28 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สาธุ ภันเต
 โดย...
28 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    (ไทย) มองดูอย่างไรจืง เป็น( ไท ) พวกเราคนประเภทไหน ลอง คิดสิ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า (เป็นอะไร) (มีอะไร) แล้วเรามีอะไร ทุกคนตายหมด แต่ไม่พร้อมกัน เท่านั่น แล้ว ได้อะไร เอาอะไรไปบ้าง ปีนผาหน้าไม้เอามาทำอะไร (ดีคีออะไร ชั่วคีออะไร) โลกเรา คีออะไร ทำไมนํ้าท่วมแก้ไม่ได้ พวกเราคิดไปข้างหน้า ไม่ชอบคิดย้อนหลัง ต้องคิดให้สมดุลย์ อย่าทำลายโลกแบบฆาตกรมีเชี้อสายพันธุ์ คิดเถอะครับ โลกเราจะพังช้าลง สีอะไรทำพวกเรา 67 ล้าน ( โง่กันจัง ) ความเห้นแก่ตัวจริงไม่ ได้อะไร คิด มอง เถอะ (( ดีหมดทุกคน ))
 โดย... ภูมิกร
28 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สอบถาม คุณตนวัว หน่อยครับ ที่นาหม่อม กรรมการโดนตบ คู่ไหนครับ
 โดย...
28 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลันดาแพ้คับเป็นรอง1000/100แล้วกลับมาเป็นต่อ10000/500คับแล้วลันดาเดินออกคับ
 โดย... ตนวัว
28 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ที่สนามน่าหม่อมกรรมการโดนตบคับเพราะไม่ชัดเจนไม่เป็นกลางคับ(เพราะกรรมการเล่นวัวด้วยคับ
 โดย... ตนวัว
27 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอผลสนามนาหม่อมครับ วันนี้ไม่ได้ไปทีติดธุระครับ
 โดย... ปี้ คลองหอยโข่ง
27 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรียน เกียดมึง มันคือกีฬาพื้นบ้านที่มีมาแต่โบรารแล้วคับ ถ้าคุณไม่ชอบก้อไม่ต้องออกความคิดเห็น เพราะนี้มันสิทธิส่วนบุคคล คับ ชอบหรือไม่ชอบมันก้อเรื่องของคุง ไม่ชอบก้อไม่ต้องเข้ามาอ่าน ขอโทดนะ แล้วที่ออกความคิดเห็นอยู่ พ่อมรึงเป็นวัวหรอ ไอ้สัส
 โดย... ทีมงานปะยางรถไฟ
27 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เด็กแม่ลาน สุดยอดครับท่าน นายแน่มาก เยี่ยม
 โดย... ซาตาน
27 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอผลนาหม่อมน่อยครับ
 โดย... คนท่ามิหรำ
27 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึง คุณเกียดมึง ผมพูดดี ๆ แต่มึงทำไมระยำอย่างนี้ล่ะไอ้เหี้ย สงสัยแม่มึงคงเงี่ยนไม่มีอะไรทำ จะเอาหัวดอของกูไปแยงหีแม่มึงไหม มึงถึงจะเข้าใจ ถ้ามึงไม่ชอบวัวชน มึงก็ไม่ต้องเข้ามาเสือกสิครับ มึงจะเข้ามาทำหีแม่อะไรของมึง มึงด่าเพื่อนว่า สัด มึงนั่นแหละ ยิ่งกว่าสัตว์อีก ไอ้เหี้ย หมาเย็ดแม่ กูขอบอกนะว่าถ้ามึงไม่ชอบวัวชน ก็อย่าเสือก นะไอ้ระยำ
 โดย... สิงหนคร
27 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พวกคุน ไม่สงสารสัตว์หรอ ให้มันมาต่อสู้กัน ใจบาป ยิ่งกว่าวัวกว่าควาย สัดเอ้ย!
 โดย... เกียดมึง
27 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใช่ครับ เว็ปนี้เป็นเว็ปของคนรักวัวชน ไม่ใช่เป็นเว็ป ขายลิปสติค ขายกระโปรง หรือขายขนตาปลอม ถ้าใครไม่รักวัวชน ก็ไม่ต้องเข้ามาอ่านสิครับ ก็ไม่มีใครว่าอะไร ใครไม่รักไม่ชอบ พวกกระผม ก็ไม่เคยไปต่อว่าคุณ แต่กระผม เป็นคนรักวัวชน พูดไปก็ไลฟ์บอย คุณคงไม่เข้าใจหรอกครับ คุณคนติดดิน
 โดย... สิงหนคร
27 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อะไรหล่าวครับ คุณคนติดดิน พี่น้องเว็ปวัวชน งง ครับ ช่วยขยายความหน่อย เพราะนี้เป็นเว็ปการละเล่นพื้นบ้าน : ชนวัว ครับ ถ้าใครไม่ชอบ ก็ไม่มีใครว่าครับ แต่ยังอีกหลายคนที่เขามีความผูกพันกับวัวชนครับ ด้วยความเคารพ
 โดย...
27 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    30 /08/ 54 สนามชนวัวจุฬาภรณ์ เดิมพัน 14 บาท จงมีความสุข ที่แท้จริงนะคับ ทุก ๆ ท่าน( ไม่มีเปอร์เซนต์ คับ ประเทศไท) ( เลิกเถิดคับ ) ผู้นำพาประเทศ( สงสารคนไท ) ดีคับวัวชน เป็นรายการแสดงสอนผู้นำ
 โดย... คนติดดิน
27 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมเห็นด้วยกับคุณฅนศิลปินว่าพรุ่งนี้วางยาว ลันดาสิงทองน้อยไอตัวนี้ไม่ขี้แลนชนไม่เก่งแต่ใจมากเหลือเหตุชนเสียเปรียบทุกครั่ง
 โดย... สะเดา
26 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้นาหม่อมคู่เอกรอบ2ทีเด็จทั้งวัน ลันดาสิงทองน้อย บ้านสวนวางยาวยาว
 โดย... ฅนศิลปิน
26 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้นาหม่อมพรุ่งนี้มีตัวไหนน่าเล่นบ้างครับ
 โดย... นริน
26 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผลทุ่งสง วันที่ 24 ตาม นี้เลยครับ เวป อ.เผดิม http://xn--b3c4a3ba3c.com/
 โดย... บ่าว
26 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702