๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223    หน้าถัดไป >

    ถึงคุณสุดยอด ขาวงามยอดสิงห์รัตภูมิ ตัวนี้ เคยชนะลูกไอหัวรูด้วยใช่ป่าว ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่ บ่อนควนเนียงนะ ขนาดชนกะตัวดีนะ เช็ดล้างยังต่อ 2/9 อีกนะ ครับตัวนี้สุดยอดครับ และ ช่วยวิจารณื คู่ โหนดคูโบต้า ด้วยนะครับ กับ ลายบริษุทธิ์ จอมเซียนนะ จะเป็นความกรุณาครับ ไอ้คูโบต้าผมเห็นประจำ ทีมงานคูโบต้า คับเล่น เป็นล้านครับคู่นี้ แต่ผม ชอบลายครับถ้าไม่เสียตัวมากนะ ปล******** คูโบต้าที่ชนชนะมานะ ไฟน่าติดต่สุด ที่หาดใหญ่ครับ โดนหิ้วแขวนรั่ว ยังไม่วิ่งกลับมาทอจนชนะนครับ และไฟวางล่าสุดนะ วางกับลายโปะหมอนะ ได้ 58 นาที ครับ เผื่อเป็นประโยน์นะครับ คูโบต้าเกือบทุกครั้งที่ชน จะเล็กกว่าคู่ต่อสู้ เหมือน ลาย แต่ถ้าวันนั้นคูโบต้า ใหญ่กว่าไมรู้เหมือนกันนะ แต่ยังไงผม ชอบลาย ลูก 60% กับ ลูก 90-100% เปรียบเหมือนปลากัดเลย อิอิ ถ้าใครเล่น ปลากัดคงจะรู้นะครับ ผม ใครไปบางกล่ำคงได้เจอกันนะครับ ผม ยินดีครับ
 โดย... ทีมงาน
7 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ทีมงานหูร้าย '''''''''''''''เมื่อก่อนผมชื่อชอบไอ้หูร้ายตรังมากคับมันคือยอดวัวตัวเก่ง .................แต่ตอนนี้บัดนี้ไม่ชอบแล้วเพราะว่าคนที่โพสในเวปไม่สุภาพ
 โดย... ชายนาสาร
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณเด็กๆครับ ขาวงามยอดสิงห์จอมเจ้าเล่ห์นายวีระชาติบ้านทุ่งใหญ่รัตภูมิ จะชนกับโหนดงามยอดอาวุธนายต้นบ้านร่อนพิบูลย์ครับ1ล้านบาทที่สนามบางกล่ำสงขลา13/10/54ครับ
 โดย... สุดยอด
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณสุดยอด ขาวงามยอดสิงห์รัตภูมิ ถูกคู่ที่ไหนคับตัวนี้สุดยอดเหมือนกันของสงขลา เป็นวัวของ คุณสะบุ่ คับ บอกด้วยคับถ้าถูกคู่
 โดย... เด็กๆๆ
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงน้องคนติดตามข่าว ใช่ครับอยากดูว่าวัวร่อนตัวนี้ชนพรือ เกาะติดคิคชดตังไหม..เพราะขาวงามยอดสิงห์รัตภูมิเห็นแล้ว แทงหิ้วเคยชนะไอ้ขาวตอง8ตัวดังของนาหม่อม และเคยชนะไอ้ชอบลักตัวเก่งอีกตัวที่หาดใหญ่..แถมชนวันคารล่าว..เข้าตำราเล่นขาวตัวเดียว..แต่เดี๋ยวก่อน..ก่อนจะวางขาวยาวๆก็วังๆด้วยไอ้ดหนดร่อนตัวนี้ต้องมีแต้มสูงด้วยแน่นอนครับ555
 โดย... สุดยอด
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หัวพานเมาวันที่10 เล่นโหนดลูกเอ็มยาวไปเลยทีมงานใหญ่หน้าเสื้อแข็งวัวชนดีชนะมา3คั้ง ทีมโก้หมู แต่วัวเลี้ยงอยู่ที่หนองดือเล
 โดย... เด็กแลวัวชน
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หัวพานเมารอบนี้ทีเด็ดวันที่9 ลังสาดเพชรทวี ใหญ่กว่าประมาณ2เบอร์แต่ไฟร์ชนน้อยกว่าแต่การซ้อมไม่ต้องห่วง
 โดย... เด็กแลวัวชน
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่สุดยอด โหนดงามยอดอาวุธตัวที่ถูกคู่กับไอ้ลูกขาวปลายหารหม้ายคับ ถ้าเป็นตัวนั้นผมก้อกำลังหาอยู่เหมือนกัน
 โดย... คนติดตามข่าวฯ
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุนพี่3s มากๆๆครับที่ให้ข้อมูลครับผม.......สรุปว่าอ้ายหูร้ายชนะที่บ่อนอื่นกันไม่ใช่ชนะเท่าแต่บ่อนท่ามะปรางครับ.....เห็นบางคนว่าชนะเท่าแต่บ่อนห้วยยอด......แสดงว่ารู้ไม่จริงเอามาพูดครับผม.....
 โดย... คุนแดง99
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ***ใช่แล้วครับคุณแดง 99 ไอ้หูร้ายเคยชนะลันดาสิงโตทองที่กระบี่ เห็นอาจารย์เผดิมเคยบอกว่าเป็นคู่สุดยอดแห่งปี ชนกันมันมากแต่อาจารย์แกไม่ได้ไปถ่ายวีดิโอเนื่องจากติดภาระกิจ ขอบคุณครับ
 โดย... 3S
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หูร้ายนี้มันเคยชนะลันดาสิงโตทองที่กระบี่ใช่หม้ายครับ......ถ้าจำไม่ผิด...เห็นมีคนบอกว่าชนะแต่บ่อนห้วยยอดขอข้อมูลนิดหนึ่งครับ
 โดย... คุนแดง99
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณFNPTC ครับ คุณมีคลิบของดหนดงามยอดอาวุธ นายต้นบ้านร่อนพิบูลย์บ้างไหมครับ เคยชนที่บ่อนเสาธง9/9/52 หรือไฟท์อื่นๆก็ได้ครับ ถ้ามีช่วยอนุเคราะห์ให้ชมทีครับ..ขอบคุณและโชคดีครับ
 โดย... สุดยอด
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุนชายนาสารครับผมไม่ใช้มาว่าคุณน่ะครับแต่คุนบอกว่าคุนชอบหูร้ายแต่คนแหลงกระแทกหูร้ายว่าไม่กล้าเดินทางไปชนที่อื่นแล้วสรุปว่าหมายความว่ายังไงครับผม...ผมอ่านก็ยังงงเลยครับในใจคุนแบบไหนกันแน่
 โดย... ทีมงานหูร้าย
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เวปนี้เป็นเว็บสาธารณชน.....กรุณาใช้คำสุภาพครับผมคนอื่นที่เค้าเข้ามาอ่านเสียความรู้สึกครับและพยายามพูดแสดงความคิดเห็นที่เป็นสาระไม่ใช้พูดกระแทกหรือท้าชนกันครับผมขอบคุนครับทุกคนล้วนมีการศึกษาทั้งนั้นครับคนใต้ต้องรักกันมากสิ่งไหนทีแล้วก็รู้จักให้อภัยกันครับผม....พี่น้องชาวเวปให้โอกาสทุกคนที่ใช้คำไม่ค่อยสุภาพครับ
 โดย... เด็กตรังหวังดี
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ FNPTC ครับ พอมีคลิปคู่ ขาวสิงโตทอง กับ ลางสาดเพชรทวีบ้างมั้ยครับพี่ ถ้ามีหลังไม ก็ได้ครับ พอเป็นแนวทางครับ
 โดย... บ่าว
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามพี่ๆน้องๆ... ขอประวัติเสือเฒ่า ลังสาดตาเพชร บ้านป่ากิว นครศรีฯ ชนประมาณกี่ครั้ง ตัวไหนบ้างครับ... ขอบคุณครับ
 โดย... FNPTC
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบเด็กกรุง ลายน้ำตกอยู่ที่ บ้านน้ำตก อ.ทุ่งสงติดกับเขตชะอวด อยู่นั้นตั้งแรกเกิดเลย อยู่ถนนสายบ่อล้อ-ลำทับ
 โดย... 333
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แดงสามดาว สุดยอดมากๆๆๆๆ ชนะพญาโค ชนกัน 2ชั่วโมงกว่า
 โดย... เด็กย่านตาขาว
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ชื่นชอบไอ้หูร้าย. และผมขอโทษทีมไอ้หูร้ายตรังด้วยคครับ แต่เกรียจคนโพสไม่ใช่ของเองเอามาแบ่งอยู่ได้
 โดย... ชายนาสาร
5 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เพื่อนชาวผมว่ายอดวัวอย่างไอ้หูร้าย น่าจะไม่หลีกแน่นอนคับ. ผมหามาได้แล้ว1ตัวราคาไม่แพง. ถ้าหลีกตัวนี้หล่าวส่งสัยน่าจะไม่มีแล้ว. ."...................กล้าไหมกลับลูกวัวอายุ15วันแต่ผมขอซ้อมเขาเอาไหม
 โดย... ชายนาสาร
5 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้นี้มันชอบเปลี่ยนนามไปเรื่อย. มันไม่กล้าที่จะใช้นามเดิม
 โดย... ชายนาสาร
5 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เด็กช้างกลาง. ใครจะไปกล้ากวนตีนคุณละ. แบ่งจริงไม่ไม่สู้คนหรอก แต่ถ้าต่อยกับคุณได้ทุกเมื่อ. จะดูคนใต้ใจเต็ม. ขอโทษเพื่อในเวฟด้วยครับ เพราะไอ้นี้หมาเกินไป
 โดย... ชายนาสาร
5 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามผู้รู้หน่อยคับ ลายน้ำตกมันเป็นวัวที่ไหนคัย
 โดย... เด็กกรุง
5 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อยากดู อ้ายสองแสนชน มีคลิปมั้ยครับ
 โดย... ทีมงาน
5 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    มีใครพอรู้จักประวัติไอ้โนราบ้างครับ เคยชนราคาแพงๆ ไหมครับ มีลูกดีๆบ้างไหม
 โดย... น้องอุ้ม
5 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลมีลาภตัวที่หางด้วน ที่พึงไปชนะที่ทุ่งโพธิ์
 โดย... vip
5 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    มีลาภตัวไหนกับที่ติดกับสปอนด์เซอร์ควนธานี
 โดย... นานา
5 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เทพประทานน่าจะลงกับดุกด้างเพชรพันล้านตัวจับตรังน่ะครับ........ดุยอดประสบกาณ์น่าได้ๆๆกันครับผม
 โดย... เลงวัวชน
5 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สำหรับบางกล่ำ คูโบต้า ชนกับ ลายบริสุทธิ์จอมเซียน(ดาวรุ่งลูกครู) คู่นี้ชิงรถจักรยานยนต์ครับ แดงนำทรัพย์ ชนกับ โพธิ์ลายน้ำตกป่าบอน ส่วนไอ้ปลายหารชนกับวัวนครครับเอามาแก้มือ สุดยอดจริงๆสำหรับบางกล่ำครับ รอบนี้ชน 11 และ 13 เพราะผมพบน้าเล็ก สนามบินคนทำบ่อนบางกล่ำทุกวันครับ แก่ไปเฝ้าลังสาดติดคู่ที่ สามชนโคคลองหอยโข่งครับ ชนกับวัวของ สจ เจริญ ท่ามิหรำครับ ส่วนสนามคลองหอยโข่งชนวันที่ 15-16 ครับ
 โดย... ปี้ คลองหอยโข่ง
5 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วัวที่ถูกกับแดงเทพภายุภักย์ เป็นวัวของทีมลุงภพหาดใหญ่ครับ ขนสีลัดดาครับ ตัวนี้ชนแทง ขื้นไปบน ใสป้าง ทอข้างครับ แล้วแดงเป็นวัวแถวไหนครับทางชนเป็นไงบ้างครับ ช่วยบอกที่ครับ ตอนนี้มาอยู่บ่อนทั้งคู่แล้วครับ
 โดย... ปี้ คลองหอยโข่ง
5 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    น้องของโคโหนดเทพประทานเดินสายชนอยู่แถวสงขลา เป็นวัวสีลังสาด เขาวงชนเจ็บสถิติชนชนะหลายหัวแล้วเหมือนกัน แพ้หัวที่ 2 ไม่ทราบเปลี่ยนเจ้าของแล้วหรือยังใครทราบแจ้งข่าวด้วยครับ
 โดย... คนเล่นวัวชน
5 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โคโหนดเทพประทานของผม เกือบได้ติดคู่ชนกับไอ้สปอนเซอร์ที่ทุ่งสงแล้ว แต่ปรากฏว่าทีมงานนิลมีลาภได้ติดคู่ชนเสียก่อน ผมก็ต้องเดินสายเคียงต่อไปจนกว่าจะพบคู่ชนตัวหม่
 โดย... คนเล่นวัวชน
5 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คนชายกลางนาสารพูด........แบบควนตีนอย่างแรงกับเพื่อนเค้าพยายามพูดดีแต่.....พาลไปเรื่อย....หยุดได้แล้วครับหลวงเออ`
 โดย... เด็กฉลางช้างกลาง
5 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คนชายกลางนาสารพูด........แบบควนตีนอย่างแรงกับเพื่อนเค้าพยายามพูดดีแต่.....พาลไปเรื่อย....หยุดได้แล้วครับหลวงเออ`
 โดย... เด็กฉลางช้างกลาง
5 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ***ขอแสดงความคิดเห็นนิดหนึ่งนะครับ ผมคิดว่าไอ้หูร้ายถ้าตัวเท่ากัน เขาเหมือนกันไม่น่าจะหลีกตัวไหน นะครับ แต่ถ้าเป็นไอ้บุญเลิศ่ยอดยาวขนาดนั้น ถ้าไอ้หูร้ายเป็นวัวผมๆก็ไม่ชน นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ผมไม่ใช่ทีมงานไอ้หูร้าย ขอบคุณมากครับ
 โดย... 3S
5 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    บางกล่ำได้ข่าวว่า คูโบต้าชน แดงนำทรัพย์ชน ขาวปลายหารชน คู่ชนชื่อไหร วัวใหนมั่ง อยากกลับไปดู อยู่ต่างถิ่นไม่ได้ทราบข่าว ขอบคุณครับ
 โดย... คนรัตภูมิ
5 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณท่านบริด์ และขอโทษคุณ 3s และคุณทีมงานครับ เนื่องจากรับข้อมูลจากพรรคพวกมาผิด ที่ถูกแแดงเทพวายุภักษ์ถูกกับวัวสีลันดาครับ ยังไม่รู้ชื่อจริงตามบัตร ปชช.อย่างไรก็ตาม แดงตัวนี้ถ้าไม่ข้ามชั้นมากเกินก็น่าติดตามครับ เคยเห็นมาครั้งหนึ่งครับ ชนทางดี ค่อนข้างครบเครื่อง
 โดย... น้องอุ้ม
5 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ยีราฟปราบศืกถูกคู่ที่บ่อนหาดใหญ่คับถูกกับแดงห้าพยัคฆ์(ไอแฮก)คับ
 โดย... ท่านเบริด์
5 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันไอดอกชนผมขอเจอพี่เขาเศษตัวเปนๆหน่อยได้ม้ายครับ อยากรุ้จักจิงๆ ผมพูดจิงนะไม่ได้ล้อเล่น ถ้าบอกชื่อเสียงเรียงนามมาก่อนได้ก้อยิ่งดีจะได้ทักถูกคน
 โดย... เด็กหัดเล่นวัว
5 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อย่าท้าชนกันเลยครับ ถ้าจะชนกันจิงติดต่อบ่อนเลยดีกว่า อย่ามาพูดจาเหน็บเเนมกัน
 โดย... เด็กน้อย
5 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ควนธานีชน13-14ดอกอัจริยะชนวันที่14 ถ้าผมจำไม่ผิดนะ
 โดย... ไซเลนเซอร์
5 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครพอที่จะให้ข้อมูล หูร้าย ตรัง ผมอยากทราว่ายอดวัวตัวนี้ ชนะกี่ครั้ง ตัวใหนบ้าง ทางชนเป็นอย่างไรบาง ชนะที่ไหนบ้าง ใช้เวลาชนนานไหม มีลูกมั้งไม ถ้ามีขายตัวละเท่าไร มีเยอะไหม พอดีผมอยากได้หลานไอ้ภาคภูมิครับ
 โดย... หนุ่มหาดใหญ่
5 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ชายนาสาร ผมว่าคนที่โพสมาว่าทีมงานไอ้หูร้าย ที่จริงไม่ใช่หรอกคับ เป็นความคิดของแฟนพันไม่แท้ไอ้หูร้ายมากกว่าคับไม่ใช่ทีมงาน ชอบท้าชนตัวนั้นทีตัวนี้ทีแล้วเปลี่ยนชื่อใช้นามแขวงใหม่เรื่อยๆ
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณ3s คุณทีมงานครับ ถ้าเป็นยีราฟปราบศึกที่แพ้โหนดพิทักษ์ราชัน(แพ้ก๊องแก๊ง)คงต้องคิดใหม่ครับ เพราะแดงเทพวายุภักษ์ น่าจะพาดชั้นมากไป ที่รู้ชน 2-3 หัวเอง รู้สึกว่าหัวแรกชนไอ้หวากที่สทิงพระหรือไม่ ไม่แน่ใจครับ แต่ยีราฟกระดูกชน อายุ ห่างกันมาก ที่แพ้ก็แพ้ตัวดังทั้งนั้น แม้ทางชนจะไม่แปรบปราบเท่าใดก็ตาม หรือว่าคุณมองอย่างไร แนะนำด้วยครับ
 โดย... น้องอุ้ม
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้หูร้ายกับไอ้สองแสนเป็นไปไม่ได้ที่จะชนกันไอ้หูร้ายทีมใหญ่มากๆๆไม่ชนกับทีมเล็กๆอย่างสองแสนหรอกเพราะเดิมพันฝ่านสองแสนน้อย ช่ายม้ายทีมหูร้าย ข้ออ้างทั้งนั้น
 โดย... ชายนาสาร
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เมื่อก่อนผมเคยชอบไอ้หูร้ายแต่ตอนนี้บัดนี้ ผมไม่ชอบไอ้หูร้ายเพราะคนทีโพสไม่ได้ความ""""""""""""""""""""""""""""""""""""""ถ้ากับไอ้สองแสน เดี่ยวหาว่าไอ้สองแสนยอดยาวให้ตัดเขาอีก ผมว่าคนที่โพสมาน่าจะเป็นอย่างนั้นอีก
 โดย... ชายนาสาร
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้หูร้าย ต้องลองเคียง กับไอ้สองแสนดู ครับ ยอดไม่ห่างกันมาก แต่ไอ้สองแสน เคียงที่หัวพานเมาอย่างเดียว หรือเสาธง เพราะทีมงานไม่ใหญ่เท่าไหร่ เดินทางไม่ค่อยมั่นใจ ต้องให้ทางสนามเรียกกันเองครับ ได้ข่าวมาว่า ไอ้ลั่นดาพระแสง เคยหลีกไอ้สองแสนแล้วที่หัวพานเมา และได้ข่าวอีกนั่นแหละ(เพราะไม่ได้ไปแล ) ว่าไอ้ลั่นดาแพ้เพราะเสียเปรียบค่อนข้างมาก อาจลงกันได้ สองแสน กับหูร้าย
 โดย... .........
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เด็กห้วยยอด ,,,,,,,,,,,,,ผมต้องคุณตรงๆเลยครับว่า ผมไม่มีวัว และรู้จักวัวไม่มาก ชื่นชมวัวตัวเก่งๆๆครับทาน
 โดย... ชายนาสาร
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ในความคิดเห็นผมหูร้ายน่าจะลงกับขาวลูกสิงห์คีรีวัวสะบ้าย้อยน่ะครับคุนหาดใหญ่......วันก่อนหูร้ายมาเคียงหยีในไม่เห็นตัวไหนเข้าตอมสักตัวหึ่งครับมาเขาเดิมๆๆ โดย... เด็กหยีใน """""""""""""""""""""""""""""เดี่ยวหาว่าเขาวงอีกไม่กล้าอีก เด็กหยี่ใน.........คุณหาเขากางๆหน่อยให้ไอ้หูร้ายได้กล้าชน
 โดย... ชายนาสาร
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่าเรื่องมันจะยาวอีกครับเรื่องเริ่มต้น......คุนชายกลางนาสารพูดกระแทกทีมงานหูร้ายว่าไม่กล้าออกเดินทางชนบ่อนอื่นๆๆครับ......ถ้าคุนชายนาสารคิดว่าตัวที่คุนพามาอยากจะชนกับหูร้ายลองติดต่อบ่อนดูครับผม
 โดย... เด็กห้วยยอด
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถ้ายอดวัว นะไม่ว่าจะเขากางหรือเขาวง แถมได้ตัวอีกผมถือตัวนั้นแหละ
 โดย... ชายนาสาร
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมตอบให้แทนก็ได้โหนดสิทธิชัยเล็กกว่าไอ้ควายมากเกินอยากจะถึง16เสียด้วยซ้ำ ชนกันไม่ได้หรอก บอกได้เลยว่าทีมงานสิทธิชัยไม่เอา แต่ถ้าไอ้หูร้ายไม่แน่
 โดย... ชายนาสาร
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมตอบให้แทนก็ได้โหนดสิทธิชัยเล็กกว่าไอ้ควายมากเกินอยากจะถึง16เสียด้วยซ้ำ ชนกันไม่ได้หรอก บอกได้เลยว่าทีมงานสิทธิชัยไม่เอา แต่ถ้าไอ้หูร้ายไม่แน่
 โดย... ชายนาสาร
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ในความคิดเห็นผมหูร้ายน่าจะลงกับขาวลูกสิงห์คีรีวัวสะบ้าย้อยน่ะครับคุนหาดใหญ่......วันก่อนหูร้ายมาเคียงหยีในไม่เห็นตัวไหนเข้าตอมสักตัวหึ่งครับมาเขาเดิมๆๆ
 โดย... เด็กหยีใน
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคนนาสารอย่าพึ่งตัดสินใจแบบนั้นครับ.....คุนอย่างมองว่าทีมงานหูร้ายเค้าไม่สู้ครับผม....วัวชนกับเขาครับไม่ใช้ชนกับหัวครับถ้าเป็นคุนถือเขากางและอีกคนถือเขาวง......คุนอีกเลือกตัวไหนครับผม.....ผมว่าคุนถือเขาวงอะ.....ครับ......
 โดย... คนกลาง
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมขอถามพวกคุณหน่อยว่าไอ้หูร้ายน่าจะชนกับตัวไหนได้บ้างที่ไอ้หูร้ายไม่ต้องเสียเปรียบเขา
 โดย... หนุ่มหาดใหญ่
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันที่อ้ายบุญเลิศเคียงกับอ้ายควายวันก่อน....บุญเลิศต่อเขาวงแรงกับผมก็ไป.....แต่ถ้าต่อเขาไม่วงแรงอ้ายควายไม่หลีกแน่ครับ.....ทีมงานอ้ายควายเค้ามีตามองดูกันครับ......แต่ผมคิดว่าถ้าโหนดสิทธิชัยบุญประเสริฐชนเขาเดิมๆๆเคียงกับอ้ายควายคงไม่หลี่ยงกับ....ชนฟัดเลี้ยวไปมา.....คงหนุกครับ......ไม่รู้ใครน็อคใครครับ
 โดย... คนท่าล่า
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมก็ดูแล้วว่า...คนที่พิมพ์มาฝ่ายไอ้หูร้ายจะมีก็อ้างตลอด ไม่กล้าก็บอกมา
 โดย... ชายนาสาร
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    น่าสงสารจริงไม่กล้าก็บอกมาไม่ต้องอ้างว่าอิต่อเขาบางทีต่อมาแล้วก็ไม่กล้าอีก ขนาดจะชนกับตัวเล็กยังกลัวเลย แล้วจะไปชนกับตัวใหญ่ได้อย่างไร พิมพ์ไปก็ตลกดีเหมือนกัo555555555555555
 โดย... ชายนาสาร
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ในความคิดเห็นผม....ไอ้บุญเลิศถ้าอย่าต่อเขาวงแรงเขาเหมือนๆๆกัน....อ้ายหูร้ายไม่หลีกแน่ครับผม
 โดย... คนคอน
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เด็กตรัง ตาที่คุณบอกมาว่าโหนดแซมกระรัดเพชรกับไอควายสตูล ทีมงานเขาดีต่อกันกันข้าวหม้อเดียวกันแสดงว่าชนไม่ได้ แล้วอย่าบอกว่ากับทีมงานโหนดสิทธิชัย ชนกันไม่ได้อีก เพราะกินข้าวหม้อเดียวกันอีกแล้วไอ้บุญเลิศ999จะกล้าหม้าย
 โดย... ชายนาสาร
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อ้ายสองแสนน่าจะลงกับขาวลูกสิงห์คีรีตัวชนะลายจอมราชันย์นะครับผม
 โดย... เด็กสบ้าย้อย
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ในความคิดผมถ้าหูร้ายต่อเขาไม่หลีกแน่ครับกับโหนดสิทธิชัยครับ..........หลีกโหนดประสิทธิชัยแล้วอีกไปชนตัวไหนอีก.....ดีกว่าชนอ้ายควายสตูลล่ะครับผมว่า......
 โดย... กระบี่รักวัวชน
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เค้าไม่ใช้กลัวครับกับอ้ายควายสตูลกับหลวงชายนาสารครับทีมงานเค้าดีกันมากครับหลวงชายนาสารครับผม.....แหล้งง่ายๆๆว่ากินข้าวหม้อเดียวกันครับ......และทีมงานหูร้ายก็สนิทกับขาวกิ่งทองน้อยของเจ๊วรรณาด้วยครับผม.....แต่ถ้าเป็นของสุราษและนครอาจจะชนก็ได้ครับ.....บอกคำเดี่ยวว่าลูกอ้ายภาคภูมิถ้าเขากางๆๆสุดยอดครับแต่ถ้าเขาวงสวยใช้ไม่ได้ครับผม.....ขอบคุนครับพี่
 โดย... เด็กตรัง
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คนตรัง คนไม่มีนามเห็นอยากให้เพื่อนเขาตัดเขาโหนดสิทธิชัย..ก่อนที่จะมาชนกับไอ้หูร้าย แสดงว่า ไอ้หูร้ายหมดสภาพแล้ว และทำไมไม่กล้าที่จะชนกับไอ้ควายเพราะไม่สู้ก็บอกมาไม่ต้องไปเที่ยวท้าคนอื่นเขา
 โดย... ชายนาสาร
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คนตรัง.กับไม่มีนาม ไอ้หู้ร้ายกลัวหรือกับไอ้ควาย ขนาดตัวก็ไม่เสียมากสักเท่าไร...ผมลองคิดดูแล้วว่าไม่สู้แน่ๆ555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
 โดย... ชายนาสาร
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่บ่าว .................มีคลิปไอ้หูร้ายตรังไหม.............ไฟร์ที่ชนกับไอ้ยัก กับลังสาดปริก...ไม่นานดูอยาดดูที่ภาพชัดๆ
 โดย... หนุ่มหาดใหญ่
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดปริกมันเสียเปรียบมาก เพราะมันชนกับไอ้หูร้าย
 โดย... ชายนาสาร
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คนไม่มีนาม เด็กตรัง ผมรู้แล้วไอ้ลายมันไม่เอาหรอก กับไอ้หูร้าย และยังรู้อีกด้วยว่านิลงามกองปราบและนักปราญ ยังเคยถอนไอ้หูร้ายมาเลย ผมไม่ได้ว่าไม่เก่ง แต่คุณตั้ง2 บอกเองว่าไม่เก่ง"""555555 แล้วทำไมไม่ลองเคียงกับโหนดแซมกระรัดเพชรละ หรือไอ้ควายสตูล เบอร์เดียวกัน...หรือจะลดชั้นมาเคียงกับตัวเล็กอย่างโหนดสิทธิชัย เหมือนกับเด็กหน้าบอนว่าไว้
 โดย... ชายนาสาร
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลังสดปริกตัวที่ชนกับอ้ายหูร้ายใจมากครับถูกข้างหลายครั้งเข้าครับแต่มันสู้ความแข็งเกร่งหูร้ายไม่ได้ครับ
 โดย... เด็กภูเก็ต
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เบื่อจิงพวกว่าหูร้ายไม่เก่งอิบอกให้ตาแจ้งว่าหูร้ายเคียงแล้วกับลายจอมราชันไอลายไม่สู้อิบอกไว้ถ้าไม่รู้แล้วอย่าเบ้อนักแรง
 โดย... ..
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ชายนาสารลองหาวัวเคียงกับอ้ายหัวร้ายสักตัวถ้าครับ......ชนบ่อนกลางทุ่งโพธิ์เลยครับผมลองแลว่าหูร้ายไปหม้ายแต่เห็นวัวก่อนไปเคียงท่ามิหร่ำและหยีในไม่เห็นใครเข้ามาตอมครับแม้แต่อ้ายลายจอมราชันย์ยังหลีกครับ.....แล้วคุนอยู่อย่างไรมาชนแต่ห้วยยอดครับหลวง.....เค้าเดินทางไปแล้วแต่ไม่ถูกครับผม.....ผมบอกได้ว่าวัวที่ผ่านอ้ายหัวร้ายได้ต้องสุดๆๆครับ....ชนดีแต่ไม่มีหัวใจ...อย่ามาชนครับ......ลันดาพระแสงตัวที่แพ้อ้ายหูร้ายตัวนี้ผมยกให้ 5 ดาวครับถึงแพ้หูร้ายสุดยอดจากสุราษเหมือนกันผมยกให้เป็นเบอร์ 1 สุราษในตอนนี้ครับ......เป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรู้สึกผมครับขอบคุนครับผม
 โดย... คนตรัง
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณพี่บ่าวมากครับ แต่ไม่เอาตอนชนกับโหนดอิทธิพล((ไอ้ยัก)นะครับ
 โดย... หนุ่มหาดใหญ่
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้หูร้าย ตรังก็ชนอยู่ที่ทามะปรางอย่างเดี่ยวมั้ง ไม่กล้าที่จะเดินชนหรอก ส่งสัยกลัวแพ้ นั้นมันไม่ใช่ว่าเก่งจริงหรอก ถ้าเก่งจริงต้อง ออกเคียงให้ทุกบ่อน แล้วจะได้ติดคู่ไม่ใช่ว่าดังอยู่ในถิ่น เอาอย่างตัวอื่นเขาบ้าง เช่น ไอ้ก๋องแกง ลังสารุ่งโรจ(ลองกอง) ลังสาดสุดโหด นิลงามกองปราบ ดุกด้างใจเย็นตรัง นิลงามนนทสาร โหนดหลังขาวพิชิตชัย ลายบริสุทธ์จอมเซียน ลายจอมราชัน ไอ้ใบ้ตรัง นิลงามออมสิน ไอ้ควายสตูล แดงยอดสิงห์ นิลงามจอมทอง ลันดาพระแสง ไอ้หลังสวน โหนดหลังขาวคมเพชร ลังสาดสารพัดพิษ โหนดสิทธิชัย บุญประเสริฐ ลายนำทรัพย์ ฯลฯ วัว เหล่านี่กล้าที่จะเดินต่างถิ่นตั้งนั้น
 โดย... ชายนาสาร
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงหนุ่มหาดใหญ่เดี๋ยว ค่ำๆๆ จัดให้ครับ คู่หูร้าย ยอดวัวเมืองตรัง
 โดย... บ่าว
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครมีคลิป หูร้ายตรังบ้าง ช่วยลงหน่อย
 โดย... หนุ่มหาดใหญ่
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เลง ๆ หน่อยครับ """"""""""""""""ผมไม่ค่อยมีเวลามากนักที่จะเข้ามาเล่น..........งเพราะผมต้องเลี้ยงวัว.............กับตัดยางครับ.........แต่ผมกับเด็กหน้าบ่อนเรารู้จักกันดี ไปชนวัวด้วยกันเสมอ ถ้านัดใหนโหนดสิทธชัยจะได้เห็นราสองคนทุกนัด.............และเด็กเขายา ใส่ยวน ผมไม่รู้จะกันเลย ส่งสัยอาจะชอบโหนดสิทธิชัยก็ได้ หรือเพื่อนๆในเวปที่ทนฟังไม่ได้ก็ว่าได้จึงมีข้อขัดแยงกัน
 โดย... เด็กห้วยปริก
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สุดทางรัก ชนวัวใหนคับ
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ยีราฟแพ้ สอง ครั้งแล้ว ครับ แพ้หาดใหญ่ ต่อ ไอ้ดำนิล แพ้ที่ นาหม่อม ต่อ ไอ้โหนด(จำชื่อไม่ได้) ตัวที่แพ้ไอ้ ก๋องแก็ง สนามนี้แหละ
 โดย... ทีมงาน
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณคับ................คุณหาดใหญ่.........................โหนดสิทธชัย บ้านบ่อปลา ข้ามชั้นเกินคับ ลายน้ำตกกว่านิดเดี่ยวเองคับ เขาก็ได้อีก ตอนนี้หาคู้ปรับอย่าคับ ............ถ้าจะชนกับไอ้ลายน้ำตกต้องหัวใจมาก ได้ตัว17 ยอดวงยาว และมีประสบการณ์มาก ทางดี ข้างหนัก อย่างนี้ที่จะเอาชนะลายน้ำตกได้ ถ้าไม่ได้อย่างนี้อย่าเอาไปชนกับมันเลยคับ
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
4 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702