๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211    หน้าถัดไป >

    แนะนำวัวดังในอดีตหนึ่งตัวสุดยอดภาคใต้ ประมาณ 25 ปี ที่แล้วครับ คือ โหนดขวัญชัย ( ไอ้สองเขา ) ชนประมาณ 25 ครั้ง แพ้ 3 ครั้ง ที่ผมจำได้ แพ้ เจ้าของวางยา ที่ หาดใหญ่ 1 ครั้ง และแพ้ไอ้แดง รุ่งเพชร ตัวชนะไอ้อีโน่ 1 ครั้ง ที่ สุราษฯ วัวเดิมเป็นวัว อ.ชะอวด จ.นครฯ และมาอยู่ที่ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ชนะ 6 ครั้ง และกำนันสนิท อ.นาทวี จ.สงขลา ซื้อไปประมาณ 50,000 บาท ชนะไอ้เขาเดียว ตัวแทงหิ้ว อ.เทพา ชนะไอ้ประเสริฐ วัวสุราษฯ ที่บ่อนท่ามิหร่ำเก่า ชนะ ที่บ่อนปากคลอง อ.ควนขนุน ชนะที่บ่อนนาทวี หลายครั้ง ชนะที่บ่อนหาดใหญ่ ชนะวัวเหนือที่บ่อนรัตภูมิ เป็นวัวรุ่นเล็ก เขาวง เขายาวใหญ่ ทางชนไปบน ไม่ค่อยออกแรง แทงจัด ใจมากสุดๆ ครั้งที่แพ้ไอ้แดงรุ่งเพชร เล็ก 17 ทั้งตัวทั้งเขา ล้มหนึ่งครั้ง ถูกข้างขาดท้ายสามครั้ง เจ้าของยอมแพ้ แต่ตอนนี้เสียชีวิตแล้วที่ อ.นาทวี จ.สงขลา
 โดย... ปาล์ม ป่าพะยอม
18 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    แดงยอดสิงห์ ตอนนี้ปล่อยฝูงผสมเมีย อยู่ที่ บ้านในร่อน ทางไปในเต่า อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เจ้าของชื่อคุณลุง ไสว อดีดนายกเทศมนตรี จ.ตรัง อายุ 73 ปี มีหลานชาย ชื่อแป็ก คอยดูแลล้อมวัวทั้งหมด วัวทั้งหมดมีประมาณ เกือบ 200 ตัว บนเนื้อที่สวนปาล์ม ประมาณ 600 ไร่ วัวทุกตัวสมบูรณ์มาก ผมไปชมมาประมาณ 10 กว่าครั้งแล้ว ลูกของมันก็พอใช้ได้ ที่มาอยู่ในทีมควนขนุนการยาง เก่งมากอยู่หนึ่งตัว แต่ไม่ชนที เพื่อนๆ ที่สนใจไปชมได้และไปหาซื้อลูกมันได้ครับในฝูงเลยเลือกได้ทุกตัวครับ แม่พันธุ์ มีลูกไอ้ไผ่ ลูกไอ้ลูกโอน ลูกไอ้ภาคภูมิ ของแท้ ผมก็ไปซื้อมาหลายตัวแล้วครับ
 โดย... ปาล์ม ป่าพะยอม
18 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมสนามคลองหอยโข่ง 18 กันยายน 54 รอบที่1 คู่ที่ 1 โคลังสาดสีผอม ด.ช.แพร บ้านนาแสน ชนกับ โคดุกด้างฉลองชัย นายโทนี่อดัม บ้านท่าโพธิ์ คู่ที่ 2 โคขาวยอดคีรี นายสัน บ้านโคกโพธิ์ ชนกับ โคโหนดอรุณชัย นายอรุณ บ้านนาทับ คู่ที่ 3 โคลังสาดประจวบ( ไอ้ทอก ) ด.ช. สเปรย์ บ้านสนามบิน ชนกับ โคโหนดงามดำนิลทายาทสร้อยทอง นายป้อม บ้านท่าโพธิ์ รอบที่ 2 คู่ที่ 1 โคขาวลูกช้าง นายแต็ก บ้านเขารูปช้าง ชนกับ โคดุกด้างเพชรฆาตหยาดพิรุณ ( น้องสำออย ) นายพิรุณ บ้านหยีใน คู่ที่ 2 โคโหนดงามยอดพยัคฆ์ทักษิณ นายวิภากษ์ ค่ายโครวมพลคนชัดเจน สะเดา ชนกับ โคดุกด้างลูกสิงห์( ท่านางพรหม) นายเหมน บ้านเขาชัยสน คู่ที่ 3 โคโหนดงามเก่งกาจ(สิงห์โตทอง) นายจำลอง บ้านค่ายโคเพชรมงคล ชนกับ โคลังสาดเพิ่มชัย นาย นฤดล บ้านสนามบิน รอบที่ 3 คู่ที่1 โคโหนดหลังขาวงามเทพฤทธิ์(เหนือดวง) น้องบัว บ้านโพธิพงศาเฮ้าหน้าควน ชนกับ โคขาวงามสร้อยทอง นายสุวิทย์ บ้านเตราะขนทราย คู่ที่ 2 โคขาวงามจั่นเจา (องค์บาก) นายอะหมาด บ้านค่ายโคป่าโมกเมืองใหม่เทพา ชนกับ โคแดงงามคู่บารมี (คุณนายนิ) น้องซันญ่า บ้านปาลัสปัตตานี คู่ที่ 3 โคลายศรชัย ด.ญ.อันดารินทร์ บ้านเทพา ชนกับ โคแดงพยัคฆ์ยอดสิงห์ (เสือน้อย) ด.ช.เสือน้อย บ้านสนามบิน และวันหลังจะมาลงใหม่นะครับ
 โดย... ปี้ คลองหอยโข่ง
18 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วัวดีดีมักจะลงที่หลาน ตัวที่ให้ลูกไม่ดี มักจะให้หลานดี แต่ถ้าตัวที่ให้ลูกดี ชั้นหลานยิ่งสุดยอดคับ
 โดย... สายเลือด
17 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตามบันทึกผม ที่พี่ๆ บอกไว้แดงยอดสิง ปล่อยฝูง ที่คอกลุงไหว ห้วยยอดครับ แต่เท่าที่รู้หรือถามมาหลายคนนะครับ ลูกแดงยอดสิงไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ ประมาณว่าไม่ค่อยให้ลูกหรือเปล่า หรืออาจจะให้รุ่นหลานก็ได้ อ้างอิงจากไก่ชน ผู้ดีๆๆ บางตัวชนหลายครั้งไม่ให้ลูกดีๆ แต่พอเอาเหมียที่เป็นลูกไปเป็นแม่พันธ์ กลับได้ลูกดี และไปลงตัวที่เป็นพ่อเฒ่ามัน หลายตัวแล้วที่ผมเห็น (อาจไกล้เคียงกันครับ)
 โดย... บ่าว
17 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงสมาชิกที่เปิดช่อง ยูทูปไว้แล้วครับ รับผมเป็นเพื่อนครับส่งง่ายครับ และอาจบอกคู่ที่ต้องการดูก็ได้ครับ และผมมีแผ่นเก่าๆๆ อยู่หลายแผ่นจะลองลง ให้ได้ชมกันครับ แต่อาจช้าหน่อยครับ คอมผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ รออัพเกรดใหม่ก่อนครับ ผมอาจเปิดสาธารณะบ้าง หรือปิดบ้าง นะครับเพื่อให้สมาชิกที่ติดตามเวป วัวชน ได้รับการแลกเปลี่ยนกันครับ อาจต้องขออภัย คน ทำหรือ เจ้าของโคด้วยครับ เป็นการแบ่งปันจริงๆๆ ครับไม่มีขาย หรือทำแข่งอะไรครับ เพื่อเสริมข้อมูล ในวัวตัวไหนที่พี่ๆๆ สนใจ หรือติดคู่ช่วงนั้นๆๆ จะได้ดูเพื่อการตัดสินใจเล่น หรือฝากเล่นของคนที่อยูไกลสนามครับ และต้องขอบคุณพี่ๆๆที่ลงให้ดู มากมายด้วยครับ เช่นพี่ FNPTC พี่กริม พี่สุดยอด พี่คนเมืองลุง และอีกหลายคนครับ
 โดย... บ่าว
17 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่บ่าว BARAMESURAT ช่อง Youtube ของผมครับรบกวนปล่อยให้ผมเข้าไปดูด้วยคนนะครับ ขอบคุณมากครับผม
 โดย... คนรักวัวชน(บารมี)สุราษฎร์
17 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    แดงยอดสิงห์ตอนนี้อยู่ไหน ช่วยตอบกัน
 โดย... ิิิ.....
17 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณบ่าวคับผมขอด้วยdoraemon_weeraphat@hotmail.comขอบคุณมากคับถ้าส่งให้
 โดย... ควายตาแดง
17 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมขอด้วยคนครับคุณบ่าวยูทูปของผม lycan9bullfc
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
17 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่ชนโคลังสาดงามดาบพิฆาตทายาทสวนปาลม์ ผู้ใหญ่ท๊อป โหละจังกระ เป็นลูกของนิลราหูครับ
 โดย... บ้านสวน2
17 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โคลังสาดงามดาบพิฆาตทายาทสวนปาลม์ ผู้ใหญ่ท๊อป โหละจังกระ พัทลง (ที่มจ่าเอียด) ตอนนี้ในเล่นกันข้างละ 70 ลงในสัญญา แตที่ผมรู้มาฝ่ายคู้ชนลังสาดเจ้าของวัวคนเดียวตั้งใจจะเล่น 1 ล้าน คู่นี้ทางลังสาดหน้าจะเป็นต่อ10/8 ได้ข่าวว่าเคยเกี่ยวติดมาด้วย (เห็นเขาแล้วยังมึน)
 โดย... บ้านสวน2
17 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ได้ครับคุณ kk ลองแลครับ
 โดย... บ่าว
17 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณคุณ ปาล์ม ป่ายอมครับ ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล ผมเคยได้ยินชื่อดังเลยครับ คุยกันกับเพื่อนเลยถามดูครับ นี่คือการแบ่งปันครับ ถ้าใครอยากดูวัวคู่ไหน หรือ ข้อมูล ตามคลิปที่ผมโหลดไว้ ประมาณ 800 กว่าคู่ บอกได้ครับ เพราะตอนนี้โหลดลงได้แล้ว หรือ จะให้ส่งหลังไม ก็ได้ครับ ยินดีครับ แบ่งเพื่อนมั่ง พลอยเพื่อนมามากแล้ว 555
 โดย... บ่าว
17 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ลายป่าพะยอม ตังดังในอดีต ซื่อ ลายสามสิงห์ ชนะ 9 ครั้งรอด และมาแพ้ 2 ครั้ง แพ้ ไอ้ดุดด้างดาวแดงเมืองดาบ ที่บ่อนท่ามิหรำ แพ้ถูกวางยา ชนเป็นต่อราคา 10-2 แล้วลักวิ่ง และไปชนะที่เสาธง และก็ไปแพ้ที่เสาธง เคยชนะไอ้แดงหลังดาง วัวยวนแหล ชนะไอ้ขาวลูกแสงอาทิตย์ ที่สตูล ตอนหลังจากแพ้ที่เสาธง หยุดชน เจ้าของพาไปปล่อยล้อม แล้วตายเสียแล้ว ได้ลูกเมีย สองสามตัว ลูกผู้ไม่เก่ง เป็นตัวที่สุดยอดของป่าพะยอมในอดีต ครับ ผมเคยเห็นชนหลายครั้ง
 โดย... ปาล์ม ป่าพะยอม
17 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วิจารคลองหอยโค่งทีครับ คู่บารมี กับจั่นเจา
 โดย... ชชช
17 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คูโบตาติดคู่อีกแล้วครับ กะ ลายบริสุทธิ์จอมเซียน สนานชนโคบางกล่ำ จ สงขลา ข้างล่ะ60หมื่น ฝ้ายคูโบต้าเรียก 1ล้าน แต่ฝ่ายลาย ชนให้แค่ 60 ครับ
 โดย... สุดยอดทางพร้าว
16 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้หัวรกไม่หลีกหรอกคับกับดุกด้างเพชรพันล้าน เพราะได้เปรียบตัวประมาณ 18
 โดย... ตนควนขนุน
16 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามบ้านยางค้อมเคียงวันที่ 20 กันยายน นี้ ใครมีวัวดีๆ ตัวดีงพามาเคียงกันบ้านนะคับพี่น้อง เช่น ดุกด้างเพชรพันล้าน ไอ้หัวรก ลังสาดสุดโหด โหนดลังแดงกุหลาบดำ ลายจอมราชัน ไอ้แฉงลิง ไอ้ควายสตูล ไอ้ตอง999 ลายบริสุทธิ์จอมเซียน ขาวลูกปอ ไอ้คุณโถ ไอ้ใจเย็น กองปราบ ไอ้หูร้าย ขอเชิญพามาเคียงได้นะคับส่วนผมจะพาโหนดสิทธิชัย บุญประเสริฐออกเคียงด้วยเหมือนกัน ถ้าค่ายโคใหนสนใจลองพามาดูครับพี่น้อง
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
16 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ๆๆ ขาวัวชนแถว พัทลุง ใครรู้จักไอ้ลายป่ายอมหม้าย ตอนนี้มีลูกมันชนอยู่บ้างไหมครับ ไอ้ลายตัวดังในอดีตอีกตัวครับ
 โดย... บ่าว
16 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้พีน้องที่ได้ไปท่ามิหรำช่วยรายงานผลคู่ดุกด้างตะวันรุ่งด้วยครับ
 โดย... มือใหม่แก่ๆ
16 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ****ขอบคุณมากครับ คุณควายตาแดง
 โดย... 3S
16 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดุกด้างโอภาสเพรชธงชัยม่ายคราบถ้าตัวนี่เก่งมากชนทางมีปลายยอดชนม่ายค่อยออกแรงเท่าใคคราบเก่งๆๆๆแต่ชนะกี่ค้งน่ม่ายแน่จัยคราบ
 โดย... ควายตาแดง
16 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ***ขอถามพี่ๆน้องๆชาวเวปนิดหนึ่งนะครับ ไม่ทราบใครพอจะทราบประวัติ ดุกด้างโอภาส วัวแถวหัวพานเมาบ้างไม่ครับ พอดีตอนนี้เอามาผสมลูกอยู่ที่ตรัง ขอบคุณมากครั้บ ปล.ถ้าดูจะสภาพวัวน่าจะผ่านการชนมาโชกโชนเพราะดูที่คอเป็นรอยขีดข่วนเต็มไปหมด ขอบคุณมากครับ
 โดย... 3S
16 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คนล่ะค่ายกันครับพี่สุดยอดตอนนี้เสมอนอกกันฝั่งสุราษฎร์ต้องหยุดคู่นี้น่าจะราคาลึกก่อนปล่อยก่ะว่าจะรองค้าราคาแต่ไม่น่าไหวลูกสวนปามล์ตัวนี้ดีแรงชนได้ทุกทางคนที่ดูแผ่นบอกว่าเก่งมากเดี๋ยวตอนเย็นลองเข้าไปเอามาดูหน่อย
 โดย... เบิ้ม
16 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงน้องเบิ้มครับดุกด้างก้องฟ้าลีลาชัย นายจ๊อด ค่ายโคดาวเหนือ ควนศรี กับลังสาดงามดาบพิฆาตรทายาทสวนปาล์ม ไอ้สองคม ผญ ท๊อป บ้านโหล๊ะจังกระ..เท่าทีทราบค่ายโคดาวเหนือก็อยู่โหล๊ะจังกระเหมือนกันไม๊ครับ..หรือว่าวัวมาจากถิ่นเดียวกันคู่นี้..ไอ้2คมเคยถอนโหนดแซมหงส์ทองคะนองศึกบ้านคลองท่อมที่ท่ามิหรำรอบสงกรานต์ที่ผ่านมา
 โดย... สุดยอด
16 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันพรุ่งนี้แล้วครับ ไอ้เหยีบยหัวสิงห์(วัวเก่าของสงวนทุ่งสงเคยแพ้วัวสีนิล เป็นวัวสุราษฯจำชื่อไม่ได้)แต่หัวสิงห์มาเหนือชนะแล้วคับ พรุ่งนี้จะชนกับวัวพี่น้อง ม้ง อำเภอ เวียงแก่นจังหวัดเชียงราย เป็นวัวใต้เหมือนกันคับ มาจากตรัง ชนที่ลานบ้านม้งคับไม่มีสนาม พรุ่งนี้คงสนุกแน่ๆๆคับ ที่ภูชี้ฟ้าคับ
 โดย... เด็ก แพร่
16 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามพี่ๆแถวพัทลุง โคลังสาดงามดาบพิฆาตทายาทสวนปาลม์ ผู้ใหญ่ท๊อป โหละจังกระ ชนมากี่ครั้งแล้วเห็นเสมอนอกกันอีกเยอะ วางยาวได้ไหมได้เขาเสียตัวประมาณ19เพลงชนเป็นอย่างไรบ้าง
 โดย... เบิ้ม
15 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรื่องของหมาในเขาก้เล่าผมมาอีกทีคับผมไม่ได้ไปคับ ส่วนวัวชนที่บางกล่ำผมไม่มีข้อมูลคับ ขอบคุณคับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
15 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ยอมรับว่าหมาในเก่งจริงๆ เสียเปรียบยอดมากๆไม่มีกลัวยอด ไอ้คงแทงแต่ไอ้คงกลับเป็นฝ่ายเจ็บเอง เป็นวัวอีกตัวที่น่าติดตามมากๆเลยครับ
 โดย... มือใหม่แก่ๆ
15 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พอมองเห็นความเก่ง และความแข็งแกร่งนะครับ พิมพ์ตกครับ
 โดย... น้องอุ้ม
15 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ คุณปาล์ม ป่าพะยอมครับ ก็ที่คุยกับเพื่อนที่หนีงานไปเล่น หมาในไม่ได้เป็นรองเลย มีแต่ราคาตี้นข้นมาหีดหนึ่ง แลกฟัดเลี้ยวกันเห็นความเก่งหีดเดียว วันที่ 17 มีตัวเด็ดมั่งไหม้ครับ
 โดย... น้องอุ้ม
15 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมเคยคิดนะครับ ว่าไอ้เสี้ยวเป็นลูกแดงเจ็ดหิ้ว ดังนั้นโก้งโค้งอาจจะเป็นลูกหรือสายเลือดของโหนดเฉลิมชัยก็ได้
 โดย... เกลอเขา
15 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    หมาในชนะไอ้คง ครับ ชนกันประมาณ 10 นาที่ ก่อนวาง หมาใน เป็นต่อ 10-7 หัวที หมาในโดนแทงนิดหน่อย แต่แผลไม่มาก ราคาขึ้นมา 10-8 ยีกรอง แล้วชวนกันแลกเลี้ยวข้างข่มคอกันไปมา หมาใน ไปบนได้สองที แล้วทอข้าง ไอ้คงไว้ข้างไม่อยู่เลยวิ่งครับ ชนกันสนุกมากครับ หมาในเก่งจริงๆ เขาคนละเรื่องเลยครับ ไอ้คงเขาวงยาว แต่ก็ทำอะไร ไอ้หมาใน ไม่ได้เลย สุดยอด ไอ้หมาใน ผมแลอยู่ในบ่อนเลย ครับ
 โดย... ปาล์ม ป่าพะยอม
15 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณคนรักวัวชนคนเมืองลุงครับ เห็นว่า ท.ทหารถูกคู่บางกลำ่ ชนกับใคร น่าเล่นตัวไหนอย่างไร หรือมีตัวไหนเด็ดบ้างครับ เห็นตรงวันหยุดอยากไปชมบ้างครับ ขอข้อคิดเห็นหน่อยครับ
 โดย... น้องอุ้ม
15 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอดู คลิป อ้ายสองแสนหน่อยครับ
 โดย... อยากดู
14 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่หมาในชนครับ หมาในชนะครับเป็นรองเพราะโดนแทงไปหลายดอก ครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
14 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    หมาในชนม้วนเดียวจบใช่ไหมครับ
 โดย... น้องอุ้ม
14 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เเลคู่สิบสี่ล้านนึกถึงตอน เเดงเจ็ดหิ้ว ชนกับ โหนดเฉลิมชัย
 โดย... .....
14 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามผู้รู้..โหนดตัวที่แพ้ก็องแก็งที่นาหม่อมยังแต่งชนอยู่เหลยม่ายครับ เคียงบ้างหรือยัง เป็นวัวที่สุดยอดตัวหนึ่ง ถ้าไม่ใช่ก็องแก็งวันนั้นผมว่าผ่านโหนดยาก ตัวไหนที่กำลังถูกวางตัวให้ชนกับก็องแก็งต่อไป ผมว่าถ้าโหนดยังชนเหลย ให้ผ่านโหนดมาก่อนตะ หืดขึ้นคอแหละ
 โดย... เกลอเขา
14 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณมากคับพี่
 โดย... เด็กหาดใหญ๋
14 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณคนท่าบอนคับผมเข้าไปดูไม่ได้ไม่รู้ทำไหมคับ
 โดย... เด็กหาดใหญ๋
14 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    แดงงามพลังชัย( ไอกลาก) ที่เด็ด
 โดย... งอเลี้ยงวัวชน
14 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้สองแสนไม่สู้ข้ามอ้ายหูร้ายครับ........
 โดย... เด้กตรัง
14 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ก็องแก็ง ชนกันไม่ได้หรอกครับ กับทั้งไอ้ลายน้ำตกและกับ ไอ้ขาวน้องกิ่งทองน้อย เพระเสียเปรียบตัว ประมาณ 2 เบอร์ เล็กมากจริงๆครับ วัวทั้งสามตัวนี้ ผม เห็นกับตาผมเองมาหมดแล้วตอนชนก็เห็นหลายครั้งแล้วครับ ส่วน ไอ้สองแสน กับไอ้หูร้าย นั้นแหละครับมวยถูกคู่ครับ ชนกันได้ครับตัวก็เท่ากันเบอร์แล้วกันเลย เพราะ ไอ้ศรีปราชญ์ เคยถอน ไอ้หูร้ายมา และอีกหลายตัวที่น่าจะเบอร์แดียวกับไอ้สองแสน เช่น ไอ้โวเซ่(999) ไอ้ควายสตูล ไอ้ลายจอมราชัน ไอ้แฉงลิงและอีกหลายตัวครับ
 โดย... ปาล์ม ป่าพะยอม
14 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายน้ำตก ติดคู่ที่สนามจุฬาภรณ์ คู่ชนชื่อโหนดสิทธิชัย วัวทีมบ่อปลาทุ่งใหญ่ วันชนน่าจะ 30 เดือน 9 นี้ครับ
 โดย... บ่าว
14 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายน้ำตกถูกคู่ที่ไหนครับ ชนกะตัวไหนครับ
 โดย... ขารองชั้นสอง
13 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายน้ำตกถูกคุ่เเล้วจะให้พาไปเคียงได้ยังไง
 โดย... ไซเลนเซอร์
13 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เข้ามาดูที่ไร เถียงกันทุกที แพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาน่ะครับ อย่าตำหนิติเตียนกันเลย แถมมีท้าชนกันอีก เทียบวัวยังไม่ถูกเลยบ้างคน
 โดย... ขารองชั้นสอง
13 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครพอทราบประวัติ โคลังสาดงามดาบพิฆาตทายาทสวนปาลม์(สองคม) ผู้ใหญ่ท๊อบ โหละจังกระ พัทลุง (ได้ข่าวว่าเคยชนะสามทัพมาและเคยหิ้วมาด้วย)
 โดย... บ้านสวน2
13 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ได้ข่าวว่าคู่ชนหมาในถอนให้กินมัดจำแล้ว ฟังจากเจ้าของหมาในเองครับ
 โดย... บ้านสวน2
13 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงทีมงานไอ้หูร้าย. ผมว่าอย่าเอาไอ้หูร้ายมาชนเลยคับกับไอ้สองแสน หูร้ายเก่งก็จริงแต่ไอ้สองแสนเก่งกว่ามากคับไอ้สองแสนเป็นวัวที่ครบเครื่องคับขนาดทีมงานโหนดสิทธชัย บุญประเสริฐยังหลีกให้คับ. ไอ้สองแสนต้องชนกับไอ้ควายสตูลหรือ ขาวลูกสิงห์ พอสมศักดิ์ศรีคับ
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
13 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลางสาดสิงโตทอง ใช่ตัวที่ชนะลางสาดโอเวนหม้ายครับ ติดกับตัวไหนที่หัวพานเมาครับ
 โดย... บ่าว
13 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดสิงโตทองได้ข่าวว่าถูกที่ชะเมากับตัวไหนครับหยุดไปนานมีปัญหาเขา
 โดย... ทีมงานหูร้าย
13 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พอมีเด็ดบางกล่ำบ้างมั้ยคับ
 โดย... นริน
13 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใอ้ก็องแก็ง กับลายกิ่งทองน้อยละได้ข่าวแว่วๆว่าเอาทั้ง2ข้างแล้วลายกิ่งทองน้อยใหญ่แต่ดูว่าแล่นในส่วนใอ้ก็องแก็ง ได้ยอดสดกว่าคู่นี้ถ้าเจอกันวันเคียงรับประกันได้ชนกันหลายเงินอีก
 โดย... คนหัวไทร
13 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมบอกแล้วว่า ใอ้ศรีปราชญื ไม่ใช่คู่ชนใอ้สองแสน ตามที่ผมวิจารย์ไว้วันก่อน ที่ชนเพราะสภาพร่างกายหยุดชนนาน ศรีปราชเลยเอา แต่ไม่ชนนานก็จริงแต่วางซ้อมได้ไม่ขาด แถมวางดีมากๆ ผมเลยวิจารย์ วางสองแสนเป็นทีเด็ด ไว้เมื่อวันก่อน ผมได้มา สามกำแบบเต็มๆครับ
 โดย... เจ็ดเซียน
13 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณ zan ใอ้ก็องแก็ง ชนกับลายน้ำตก ไม่ได้โดยประการทั้งปวงครับ วัวคนละรุ่นกันครับ รุ่นใหญ่ กับรุ่นเล็ก กลางๆ ชนไป ตัวเล็ก ก็ตายครับพี่น้อง
 โดย... เจ็ดเซียนเมืองคอน
13 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ต้องนับถือหัวไจไอ้สองแสนครับที่มันเอาชนะได้...ผมว่าไอ้สองแสนมันชนได้ทุกทางครับ...ข้างไม่กลัว..ตั้งคอเลี้ยวพอเลี่ยวกันยอดสองแสนเจ็บหวา...มันผ่อนหนักผ่อนเบาไม่ชวนแลกเลี้ยวเพราะสภาพเป็นรอง....ที่ว่าสองแสนเขาหักนั้น...ที่จริงแล้วแค่เขาที่ช่อมยอดหลุดนะคับ..ยอดที่เหลือก์เกือบเท่ายอดที่ซ่อมทั้งเขาครับ.แต่ข้างที่หลุดมันก์ไม่คมมากครับ...แล้วมันก์มาถนัดข้างที่หลุดพอดี...มันก์แทงได้....แต่ถ้าสองแสนยอด๙อมไม่หลุดมันคงชนะเร็วกว่านี้นครับ....สรุปแล้ว...ไม่ได้เล่นบาทเดียวเพราะไม่กล้าเล่นทั้งสองข้าง..อีต่อก์แพงเกิน...อีรองก์เขาข้างถนัดหลุด....เลยยืนแลครับพี่น้อง
 โดย... กริม
13 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    แพ้ชนะกันแล้ว เอาไหมกันหล่าว คู่ลายน้ำตก กับ โหนดสิทธิชัย ไปถึงไหนกันแล้วครับ ราคา ถามผู้รู้ครับ โหนดสิทธิชัยประวัติยังไงบ้างครับ และอีกตัวครับ ชน บางกล่ำ สงขลา ลางสาดแสงตะวัน (หมาไน) ตัวนี้ใช่ตัวเดียวกับที่ชนะ นิลพลายงาดำ ที่กระบี่เมือ่ปี 52 หม้ายครับ พอดีไปเปิดเจอคลิปพอดี ข้างหนักจริงๆๆ กินเป็นขวางลำครับชนวันไหนครับ ถามพี่สุดยอดตัวนี้น่าฝากนะครับ ได้แจมมั่งกัน ช่วงนี้ขาขึ้น ตัวชนะได้ตัง ตัวแพ้ได้กันไว้ครับ 555
 โดย... บ่าว
13 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เอาแล้วล่าว...ด้วยความเคารพเด็กป่าหวาย การวิจารณ์กันเป็นเรื่องปกติ ไม่ว่าจะเป็นวงการวัวชน วงการมวย วงการฟุตบอลและอีกหลายวงการ ส่วนเรื่องแพ้นะเป็นเกมส์กีฬา เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งแพ้ทั้งชนะ ขอทีนะวงการวัวชนอย่าเหยียบซ้ำเมื่อเพื่อนล้ม เราคนบ้านใกล้เรือนเคียง ผมก็พอได้มาบ้างเหมือนกัน เล่นวัวบ้านเองไว้ก่อน ประเภทชาตินิยม
 โดย... รักษ์สระกำ
13 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดหลังขาวลูกบุญมีเป็นค่ายเดียวกับตัวโหนดที่มาแพ้อ้ายกับอ้ายไบ้เมืองตรังที่สนามควนธานีบ่อนเก่าหม้ายครับเมื่อ5ปีที่แล้ว
 โดย... เด็กควนธานี
13 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ห้วยยอดรอบี้ลังสาดมัดกันไฟถูกคู่กับอ้ายแดงลูกอ้ายสองเมืองบางดีเดิมพันกันเป็นล้าน...ไม่รู้ใครแทงใครแทงเจอแทงนุกแน่ครับงานนี้
 โดย... ......
13 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าไอ้สองแสนเก่งจริงไม่มีคู่ชนติดต่ออ้ายหูร้ายตรังเลยครับ
 โดย... ทีมงานหูร้าย
13 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดอกอัจริยะถูกคู่กับตัวไหนครับที่ควนธานี......หรือได้ข่าวว่าดุกด้างเพชรพันล้านตัวจับหักคอตรัง....จริงหม้ายครับ
 โดย... อันดามัน
13 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่าไอ้สองแสนก็ไม่ได้เก่งเท่าไรหรอกครับแต่ว่าหัวใจดีเท่านั้นเอง วัวระดับไอ้ศรีปราช ชนะวัวดี ๆไม่รู้กี่ตัวแล้วแต่มันเป็นธรรมดาของกีฬามันอาจจะสู้ไอ้สองแสนไม่ได้แต่ ไอ้สองแสนก็อาจจะไม่ชนะตัวที่ไอ้นักปราชญ์ ชนะก็ได้ ที่คุณบอกว่าเขาหักแล้วต่อให้ผมก็ไม่เห็นด้วยกับมันเหมือนกับมาคุยโอ้อวดเกินไป มันเป็นแค่อุบัติเหตุมากกว่า ชนะก็อย่ามาเยาะเย้ยคู่ต่อสู้สิครับ มันไม่แสดงถึงน้ำใจนักกีฬาเลย
 โดย... อยากแหลง
12 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณเด็กป่าหวาย ผมอยากบอกว่า ไม่จริงครับ เรื่องที่ว่า สองเขา ต่อเขาเดียว เพราะตอนปล่อยเชือก ก็สองเขาเท่ากัน แต่ไอ้สองแสน มาเขาหักทีหลัง ถ้าคุณเด็กป่าหลายแน่จริง ก็เลื่อยเขา ไอ้สองแสนก่อนปล่อยเชือกให้เหลือเขาเดียวสิครับ วัวอีชนกันไอ้สองแสนข้าลุย เพียงแต่ว่า ราคาคุยของคุณจะแน่จริงหรือป่าว
 โดย... รับไม่ได้ กับ คนขี้หก
12 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ท่อถูกกับตัวใหนเทศบาลนครตรัง
 โดย... แดง
12 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พยาโค ของน้อยหนองยวน จะไปเคียงกับลายน้ำตกคับ คู่นี้ถ้าได้ชนกันบ่อนแตกแน่คับ
 โดย... คนรักวัวชน
12 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้สองแสนต่อให้ วัวทุ่งใหญ่ นักปราญ สองเขา ต่อเขาเดียว ก็ยังชนะอีก ของเขาดีจิงๆๆๆ ไหนว่านักปราญทางดี ทางชนสู้กันไม่ได้เลย ได้แรงอกอิๆๆๆ
 โดย... เด็กป่าหวาย
12 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วัวย่อมแพ้วัว สองเก่งจิงๆๆเขาซ่อมหลุดยังชนชนะรองสองแสนผมไม่บังสักบาทชนะเต็มๆๆตัวไหนอยากเจอไอ้สองแสนใจเย็ๆๆไอ้เจอแน่ถ้าสองแสนขาดเปรียบไม่ได้ชนกันแน่
 โดย... ทีมป่าหวายสะใจจิงๆๆ
12 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมสนามกีฬาชนโคบ้านยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช ทำการชนวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2554 ++ รอบที่ 1 ++ คู่ที่ 1 โคดุกด้างเพชรกัญญา เจ้พร หัวควน ชนกับ โคโหนดำพรวรรณ นายด้วน หนองหัวควาย//คู่ที่ 2 โคนิลจอมโหดเล็ก นายต้อม บ้าใหม่ ชนกับ โคโหนดวันมีชัยขวัญใจแสนหมื่น น้องบิล ท้ายสำเภา//คู่ที่ 3 โคโหนดไกรทอง น้อมติ้ม ท้ายสำเภา ชนกับ โคลังสาดเสรีชัย(นักรบ) นายตาม ฉวาง//คู่ที่ 4 โคแดงน้องรักยอดสิงห์สอง นายชูชัย ท้ายสำเภา ชนกับ โคแดงศรทอง น้องจุ๊บ นาเหนือ เพ็ญมิตร //คู่ที่ 5 โคโหนดสองพี่น้อง นายเม้นท์ ท่าแซะ ชนกับ โคโหนดจอมพลังบ้าดีเดือด(ไอ้เทือก) นายโจ แพรกกลาง//คู่ที่ 6 โคโหนดงามกุมารทอง นายเมย์ นามวล ชนกับ โคนิลแรมโบ้ นายไพศาล มะปรางงาม//คู่เอก โคขาวปู่ซิว นายดำ คลองฉนวน ชนกับ ชนกับ โคโหนดเด่นตาเสือ นายเบิร์ด โคกแหมะ//รอบที่ 2 //คู่ที่ 1 โคนิลสั่งเก็บ นายเล็ก บ้านใต้ ชนกับ โคโหนดมาประลอง นายชม กระทูน//คู่ที่ 2 โคโหนดสายฟ้า ภาค 2 ผ.ญ.สุรินทร์ ควนกลาง ชนกับ โคแดงใจเด็ดเพชรวังปราง นายต้อม มะปรางงาม//คู่ที่ 3 โคนิลสกัดเพชร(3 พลัง) นายตู้ ป่าพาด ชนกับ โคนิลงามสดใส(ไอ้เหี้ยม) น้องมัด คลองฉนวน// คู่เอก โคดุกด้างไพรรัตน์ นายแก่น บ้านใหม่ ชนกับ โคแดงศรแดง นายดำ บ้านนาเดิม// รอบที่ 3// คู่ที่ 1 โคโหนดงามท้องลายเผด็จศึก นายวิพากษ์ ห้วยดินดำ ชนกับ โคดุกด้างงามทวีทรัพย์ นายเพ็ง กำแพงเซา// คู่ที่ 2 โคขาวงามเอกราช(ไอ้ไข่แดง) น้องซี ท้ายสำเภา ชนกับ โคลังสาดยอดพิฆาตดาวสังหาร นายพล ไสเหรียง//คู่ที่ 3 โคลายสามสหาย(เพชฌฆาต 2) นายเขียว สวนขัน ชนกับ โคดหนดงามยักษ์ใหญ่ น้องแบ็คแฮ็ม วังโก
 โดย... คนมีสี
12 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมสนามกีฬาชนโคบ้านยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช ทำการชนวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554 ++ รอบที่ 1 ++ คู่ที่ 1 โคดุกด้างเพชรภูธร นายจับ ควนสงสาร ชนกับ โคลังสาดเหนือคำบรรยาย(สะท้านโลก) นายแอ๋ว บ้านในใส//คู่ที่ 2 โคโหนดตาปาน นายสมพร ห้วยปริก ชนกับ โคลังสาดลำปุง ลุงอิ่ม ทุ่งใหญ่//คู่ที่ 3 โคโหนดรถเหล็ก(ไอ้เปียก) นายเมย์ ควนใหม่ ชนกับ โคลังสาดแสนเชิงลูกแสนชัย นายตูล นาป่า//คู่ที่ 4 โคดอกฝนหลวง(ขวานทอง) นายจรูญ ควนกลาง ชนกับ โคโหนดพิมนิยม นายเสียง ยางค้อม //คู่ที่ 5 โคแดงอินทรชิตพิชิตชัย นายปืน หาดจัด ชนกับ โคโหนดมือปราบแดนใต้ ภาค 2 นายจักรกฤษ ทุ่งใหม่//คู่ที่ 6 โคดุกด้างยอดเด็ดเพชรนำชัย(ไอ้คราก) น้องแฝด วังวัว ชนกับ โคโหนดดาวพระศุกร์ นายกิจ ปากพนัง//คู่เอก โคแดงงามสองภาษา น้องปาล์ม เพ็ญมิตร ฉวาง ชนกับ ชนกับ โคโหนดสุดหล่อเพชรป่าบอน นายเดียร์ นามวล//รอบที่ 2 //คู่ที่ 1 โคแดงงามสามเขา นายติ๊ก สะเดา ชนกับ โคแดงงามรักลองแล ตาน้อง เพ็ญมิตร //คู่ที่ 2 โคดุกด้างขวัญเมือง น้องสายรุ้ง บ้านใต้ ชนกับ โคขาวงามยอดกตัญญู(อ้ายเผือก) สองพี่น้อง นากะชะ//คู่ที่ 3 โคแดงยอดนักสู้ น้องหลา เพ็ญมิตร ฉวาง ชนกับ โคลังสาดสายใหม่ น้องโจ ปากแนะ// คู่เอก โคขาวงามเพชรบัณฑิต(ลูกช้างเผือก) นายเอ นาแว ชนกับ โคโหนดเพชรเมืองใต้(ไอ้เฉื่อย) นายเบิร์ด โคกแหมะ// รอบที่ 3// คู่ที่ 1 โคนิลพิทักษ์ชัย(ไอ้การ์ตูน) น้องเคน หูนบ ชนกับ โคนิลท้องลายพันธ์เพชร นายสำราญ วังปราง// คู่ที่ 2 โคดุกด้างแสนเชิง นายมานพ ขอนแก่น ชนกับ โคขาวนักรบแดง นายเต้ นาคำทวด
 โดย... คนมีสี
12 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครมีทีเด็ดบ่อนกระบี่มั่งครับผม คู่อ้ายก้านกล้วยพันพรือมั่งครับ
 โดย... คนรักวัวชน(บารมี)สุราษฎร์
12 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอทีเด็ดสนามนาเดิมหน่อยครับ
 โดย... คนตูน
12 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สมมุติอ้ายหัวรกพัทลุงชนกับดุกด้างเพชรพันล้านตัวจับตรังผมเล่นดุกด้างวันยังค่ำครับเพราะได้เปรียบเขามากครับ........อ้ายหัวรกชนะสักที.....ต้องทนลูกจับจัดๆๆและลูกข้างครับแต่ผมคิดว่าอ้ายหัวรกโดนจับแน่ๆๆครับเผลอๆๆร้องได้อีกครับเพราะเขาเพชรพันล้านเป็นเขาบังคับสร้างมาเพื่อจับโดนเฉพาะครับประวัติเคยจับคู่ชนตาบอดมาแล้ว..และเคย..โดนแทงหิ้วมาแล้ว....แต่ชนะ.......
 โดย... เซียนวัว
12 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุนหยีไนครับ....ดุกด้างเพชรพันล้านยังไม่ได้ออกเคียงเลย....น้องเบียร์บอกมาว่าวางสักหนก่อนคับจะออกเคียงครับ...เพราะรอบก่อนเพิ่งว่างกับลูกอ้ายปั้มมันตัวชนะอ้าฉู้จี้ตรัง....ได้ไม่นานเท่าใดจับติดเอาออกกันเกือบแล้ว...........เดี่ยวสงสัยคงออกบ่อนห้วยยอดครับ......ลองติดต่อบ่อนดูครับ....ถ้าอยากชน....ดุกด้างๆได้เปรียบเขามากคงไม่หลีกครับ
 โดย... หน้าบ่อนห้วยยอด
12 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้บ่อนน้ำกระจาย สงขลา มีตัวไหนน่าเล่นบ้างคับพี่ๆๆ
 โดย... เด็กคลองคุด
12 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เงียบไปเลยพี่น้องครับ โคลังสาดนัปราญเมืองทุ่งใหญ่อิอิอิ
 โดย... น้ำฉ่า2
12 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วัวที่กำลังจะชนที่บ่อนจังหวัดสงขลาที่จะชนช่วงนี้มีตัวไหนเล่นบ้าคับ
 โดย... นริน
12 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702