๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222    หน้าถัดไป >

    โปรแกรมสนามชนโคบ้านท่ามิหร่ำ วันศุกร์ที่ 21 ต.ค.54 ++รอบที่ 1 ++คู่ที่ 1 โหนดงามอินทรีย์เล็ก(ไอ้ปีโป้) นายหมาย บ้านไร่ ชนกับ โหนดงามโชคนำชัย นายณัฐกร บ้านศรีนครินทร์//คู่ที่ 2 โหนดหน้าเปียสองนางงาม ผ.ญ.แจ้ว บ้านท่านางพรหม ชนกับ ขาวเทพประทาน นายอุ๊ บ้านบ่อนเมา//คู่ที่ 3 ขาวยอดเด็ดเพชรบุญชู(เจ้าหงส์ทอง) นายบอย บ้านโหล๊ะท่อม ชนกับ แดงงามกระทิงทอง(สิงโต) นายวิทย์ บ้านตำนาน//คู่ที่ 4 ดุกด้างเพชรดาราชัย นายดำ บ้านหนองหว้า ชนกับ แดงพายุฟ้ามีชัย นายช่วง บ้านไพ//คู่ที่ 5 ดุกด้างงามขุนคีรี น้องแมว บ้าน กทม. ชนกับ โหนดเจ้าพระยานครินทร์(ไอ้วีโก้) ว่าที่ ร.ตงประกอบ ทีมงาน ส.นครินทร์ สตูล//คู่ที่ 6 แดงบุญรอดยอดแสนคม นายประเสริฐ บ้านป่าเล ชนกับ ดุกด้างยอดเด็ดเพชรภูธร นายบี้ บ้านยาง ++รอบที่ 2++ คู่ที่ 1 ดุกด้างสายฟ้าดาราชัย นายบ่าว บ้านเขาพังอิฐ ชนกับ ดุกด้างอัศวินดำเจ้านำทรัพย์ นายอิฐ บ้านหลัก 42//คู่ที่ 2 ดุกด้างเอราวัณทายาทไอ้โค๊ก นายสมหมาย บ้านใสในขัน ชนกับ โหนดงามยอดขุนพลจิ๋ว นายเบิ้ล บ้านนา//คู่ที่ 3 ดุกด้างแสนราชสีห์(ดำบ้า) นายสาโรจน์ บ้านไทรหัวช้าง ชนกับ ดุกด้างเทพราช เสี่ยชล บ้านนครสวนหมาก//คู่ที่ 4 ขาวเทพประทาน นายบอล บ้านโรงรม ชนกับ นิลงามเจริญทรัพย์(เสาร์ห้า) น้องมาย บ้านโคกม่วง ++รอบที่ 3++คู่ที่ 1 โหนดแสงหิรัญ(ไทร์ตั๊น) นายเฉวียง บ้านหลัก 42 ชนกับ โหนดงามช๊อคโกแล็ตทายาทผาเมือง นายปาล์ม บ้านหนองหนุน//คู่ที่ 2 ดุกด้างแม็คโค นายวิโรจน์ บ้านตะโหมด ชนกับ ดุกด้างก้องเกียรติยศยอดเกรียงไกร(ไอ้จุก) น้องแชมป์ บ้านสมหวัง//คู่ที่ 3 นิลเพชรสินชัย(ครูหมอ) นายบุรินทร์ บ้านสวนพุด ชนกับ แดงงามนำโชคมีชัย(พิชิตวารี) นายจเร บ้านป่าแหลมใน//คู่ที่ 4 นิลงามสามมิติ นายแม็ค บ้านทุ่งเคียน ชนกับ ขาวสะท้านฟ้า นายวิวัฒน์ บ้านศาลาไม้ไผ่//คู่ที่ 5 ดุกด้างปิ่นเพชร นายมล บ้านมาบปด ชนกับ โหนดสายฝน นายปาล์ม บ้านฝาละมี ปากพะยูน//คู่ที่ 6 ลังสาดยอดสิงห์ นายบอย บ้านป่าบอน ชนกับ ดุกด้างแสนเชิง นายคีม บ้านแหลมโหนด
 โดย... คนมีสี
12 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมสนามชนโคบ้านท่ามิหร่ำ วันเสาร์ที่ 22 ต.ค.54 ++รอบที่ 1 ++คู่ที่ 1 ลังสาดเฉียงคม(ไอ้คอแดง) จ่าวี บ้านพัทลุง ชนกับ แดงงามสิงห์นำชัย(ไอ้ตุด) น้องเอก บ้านเขาชัยสน//คู่ที่ 2 ดุกด้างจ้าวภูผา(ทีเด็ด) นายน้อง บ้านเขา ชนกับ โหนดเก็บทรัพย์(ไอ้กองทุน) นายอ๊อฟ บ้านท่ามิหร่ำ//คู่ที่ 3 โหนดงามเจ้าปัญญา นายอิฐ บ้านวังปลิง ชนกับ แดงยอดเกรียงไกร น้องกั๊ฟ บ้านส้มหรีดค้าไม้//คู่ที่ 4 โหนดยอดขุนพล(ซูซู) นายเฉลิมศักดิ์ บ้านกงหรา ชนกับ ลังสาดเดินชนเล็ก นายณรงค์ บ้านวังเลา//คู่ที่ 5 ลังสาดเหลี่ยมเพชร(ไอ้ลูกแก้ว) ค่ายโคเจ๊ลีเฟรอ์นิเจอร์ ชนกับ ดุกด้างงามยอดวิทยา(อุดมทรัพย์) นายเล๊าะ บ้านสะกอม++รอบที่ 2 ++คู่ที่ 1 ดุกด้างเก้าเก นายอู๊ด บ้านศรีนครินทร์ ชนกับ ลังสาดรุ่งตะวัน นายนภดล บ้านศษลาไม้ไผ่//คู่ที่ 2 โหนดงามเอราวัณ(ไอ้โค๊ก) นายออย บ้านใสใจเย็น ชนกับ โหนดงามสามกษัตริย์พยัคฆ์ใจเย็น(ภูผาดำ) นายอนันต์ บ้านไพ//คู่ที่ 3 ขาวงามราหูพยัคฆ์สองตำบล ส.ท.ตุ้ย บ้านวง ชนกับ โหนดขุนช้าง บังแอร์ บ้านฝาละมี ปากพะยูน//คู่ที่ 4 โหนดงามเพชรภูมี น้องภู บ้านปากพะยูน ชนกับ โหนดนำทรัพย์(ไอ้โถ) นายจรูญ บ้านใสหลวง //คู่ที่ 5 โหนดเพชรมงคลชัย นายเสน่ห์ บ้านปะเหลียน ตรัง ชนกับ ดุกด้างจักรเพชร จ่าขิ้ง บ้านลำใน++รอบพิเศษ ++ คู่ที่ 1 โหนดงามชาติพยัคฆ์ นายปราโมทย์ บ้านศรีนครินทร์ ชนกับ ลันดาเพชรเอกลูกเทวดา นายณรงค์ ตรัง //คู่ที่ 2 ลังสาดดาวเด่น(357) นายประสาน บ้านควนเคี่ยม ตรัง ชนกับ ดำสงกรานต์นำโชค นายชาย บ้านตะโหมด//คู่ที่ 3 นิลสิงห์ราช(จอมดุ) นายสาแหละ บ้านชะรัต ชนกับ โหนดยอดเด็ดเพชรสมพร น้องมาย บ้านท่าม่วง//คู่ที่ 4 ดุกด้างรุ่งเพชรพิชิตชัย(ใจเย็น) ส.ท.ยุทธ บ้านเทศบาลชุมพล ชนกับ ขาวมหันตภัย หมอโก้ บ้านห้วยปุด//คู่ที่ 5 แดงเหลี่ยมเพชร นายคล่อง บ้านตะโหมด ชนกับ โหนดนำทรัพย์ นายเอ บ้านหน้าควน
 โดย... คนมีสี
12 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่ไอ้ขาวปลายหาร คู่ชนทุกหลบตั้งแรกวาแล้วคับ
 โดย... คนติดตามข่าวฯ
12 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรื่องจบไปแล้ว อย่ารื้อฟื้นอีกเลยครับ เดี๋ยวพี่น้องวัวชน ได้ปวดหัวกันอีก ให้จบ ๆ กันไป เลิกแล้วต่อกันต๊ะครับ อย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บอีกเลย
 โดย... ดี ๆ กันไว้ต๊ะ
12 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ได้ย้อนกลับไปอ่านหน้าก่อนๆ นี้พบบางข้อความ ไม่ค่อยสุภาพนะครับ มีด่าพ่อล่อแม่ด้วย ด่าทางเวปไม่ค่อยน่าเกรงขามหรอกครับ คนที่โดนด่าชกไม่ถึงอ่ะ เช่นคุณเลงๆหน่อย แต่แอบด่าหลังเวป บางครั้งเพื่อนๆ โพสหยอกล้อกันบ้าง คิดเสียว่าขอกันกิน ถ้อยทีถ้อยอาศัยดีกว่าครับ สัพยอกกันบ้างก็อย่าถือเป็นอารมย์เลยครับ ผมพบเห็นคนรู้จักกันในบ่อนเห็นคนในสังคมนี้ มีมารยาทน่าชมเชยมากครับ
 โดย... เมืองสงขลา
12 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สุดยอดแล้ว 3 ชั่วโมงกว่า ที่สนามบางกล่ำ
 โดย... เอก
12 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามคุณ บ่าว โหนดขุมทรัพย์ วัวท่าศาลา แพ้หรือชนะ ครับ
 โดย... เด็กใหม่
12 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แดงนำทรัพย์ชนะ คู่ขาวปลายหารไม่ได้ชน มืดก่อน บ่อนยกไปชนวันที่ 13
 โดย... ปลัดอำเภอรักวัวชน
12 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แดงนำทรัพย์ กับคูขาวปลายหาร ไม่ได้ชนครับ มืดก่อน วัวเหลืออีก 3 คู๋ บ่อนยกไปชนวันที่13 เมื่อวานบางกล่ำวัวชนกันหนุก คู่เอกรอบแรกโหนดวาสนาพาโชค กับขาวสุดทางรัก ชนกันตั้งแต่เวลาประมาณ 12.30 น. ชนกันถึงเวลา 16.05 น.ไม่แพ้ชนะ คู่นี้มันออกมายักคอกันประมาณเกือบ 2 ชั่วโมง ไอ้ดำถอยหลัง ขัน คุ้ยดิน ไอ้ขาวเดินขู่ ราคาวัวไอ้ขาวเป็นต่อ 1000/100
 โดย... ปลัดอำเภอรักวัวชน
12 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หวัดดีตอนเช้าครับ เพิ่งกลับมาจาก คอน ครับ ไปรอบนี้ชนหัวพานเมา 2 วันครับ สนุกดี ได้เจอสมาชิก ในเวปอีกหลายคนครับ คุณ คนมีสี พี่ เด็กคอน ดีมากๆๆครับ
 โดย... บ่าว
12 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ชนกัน 3 ชั่วโมงเหลือ ผมว่าใจมากทั้งคู่ น่าพามาสมไว้มั่งจัง วัวใจมาก อึดพันนี้ ปัจจุบัน หายากมาก ๆ ใครรู้ว่าทั้งคู่อยู่ค่ายไหน ที่ไหน แจ้งด้วย จะได้ติดต่อสมเหมียกันบ้าง อิอิ 555 ขอบใจหลาย ๆ เด้อ
 โดย... อยากรู้
12 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    บางกลำวันนี้คู่เอกรอบแรกชนเกือบ 3 ชั่วโมงได้ผลเสมอ ส่วนไอ้โพธิ์ป่าบอนแพ้ครับเข้าไปเจ็บทุกครั้งเสียยอดมากแรงชนประมาณ 20 นาที ส่วนคู่ขาวปรายหารไม่ได้ดูและไม่ทราบคู่นี้ได้ชนหรือเปล่าผมกลับเสียก่อนเพราะเย็นมากแล้ว
 โดย... มือใหม่แก่ๆ
11 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    บางกล่ำ วัวเลิกแล้วยังคับเขา วาชนกันนานๆๆทั้งนั้นขอผลด้วยคับขอบคุณคับ
 โดย... เด็กๆ
11 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมสนามกีฬาชนโคระโนด จ.สงขลา เสนอศึกสิงห์หนุ่มปะทะเสือเฒ่า วันพฤหัสบดีที่ 27 ต.ค.54 //รอบที่ 1 // คู่ที่ 1 โคโหนดงามฤทธิ์ชัย(อ้ายเข้) นายพิน ชนกับ โคนิลงามตาเงินฤาษีมีชัย(สามดอ) นายจำลอง//คู่ที่ 2 โคแดงเพชรเมืองใต้ นายนิว บ้านศาลาหลวง ชนกับ โคโหนดหลังขาวเพชรโพธิ์หางไก่ นายสมชาย บ้านระโนด//คู่ที่ 3 โคโหนดงามเดชพูลทรัพย์ น้องแบ็งค์ บ้านพัทลุง ชนกับ โคขาวงามเพชรสองเมือง นายเหนือ บ้านปากคลอง พัทลุง//คู่ที่ 4 โคลายบุญคลองทรัพย์ นายดำ บ้านทอนสำโรง ชนกับ โคดหนดหลังขาวเจ้าปัญญา น้องณรงค์ บ้านแค คลองแดน//รอบที่ 2 //คู่ที่ 1โคแดงงามยอดแสนชัย นายนพ บ้านเชียรใหญ่ ชนกับ โคนิลงามปลายพญา นายพัน บ้านชุมพล//คู่ที่ 2 โคแดงไฟจอมโหดยอดอัศวิน นายน้อย บ้านหัวไทร ชนกับ โคโหนดงามลูกราชา นายบรรเลง บ้านบ่อแดง//คู่ที่ 3 โคโหนดงามสามพี่น้อง ผ.ญ.สุรินทร์ บ้านเฉียงพงษ์ ชนกับ โคแดงงามนำทรัพย์(สามเมือง) นายปลื้ม บ้านป่าพยอม++รอบพิเศษ++ คู่พิเศษ 1 โหนดแสนชัยยอดมรกต น้องกัน ค่ายโคสิงห์ราช บ้านใสยอน ชนกับ โคลังสาดเพชฌฆาตหน้าหยก(สิงห์โต) นายธีรพล ค่ายโคทนายเยี่ยม//คู่พิเศษ 2 โคแดงใจเด็จเพชรจอมพล(ลูกชู้) นายช้าง บ่อนระโนด ชนกับ โคลันดาจงอางทอง ผ.ญ.ยาน บ้านนิคมรัตภูมิ
 โดย... คนมีสี
11 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมสนามกีฬาชนโคระโนด จ.สงขลา เสนอศึก หมูไม่กลัวน้ำร้อน วันอังคารที่ 25 ต.ค.54 //รอบที่ 1 // คู่ที่ 1 โคโหนดพิฆาต นายชิต บ้านหัววัง ชนกับ โคแดงเจ้าพระยา นายพี บ้านหนองทราบ//คู่ที่ 2 โคลังสาดเพชรสงวน(รอดตาย)นายสมคิด บ้านสงวน ชนกับ โคแดงเพชรภูธร นายเด่น บ้านเกาะใหญ่//คู่ที่ 3 โคดุกด้างก่อเกียรติเกรียงไกร น้องเบิร์ด บ้านระโนด ชนกับ โคขาวเก้าเก นายเจริญ บ้านห้วยน้ำใส//คู่ที่ 4 โคขาวประเสริฐทรัพย์ นายสมเกียรติ บ้านท่าบอน ชนกับ โคดุกด้างน้ำใส(ขวัญใจไอ้ลาว) น้องต๋อง บ้านตลาดระโนด//รอบที่ 2 //คู่ที่ 1 โคดุกด้างศรทองคะนองศึก นายศร บ้านวัดเจียก ชนกับ โคโหนดงามแสนคม นายพล บ้านดอนผาสุก//คู่ที่ 2 โคดุกด้างเจ้าพลัง นายสมโชค บ้านเกาะเสือ ชนกับ โคแดงงามแสนสิงห์ ด.ชงก้อง บ้านหัวไทร//คู่ที่ 3 โคลังสาดนเรศวร นายอำนวย บ้านผักกูด ชนกับ โคลายฟ้าประทาน นายสุมิน บ้านระโนด //รอบที่ 3 // คู่พิเศษ 1 โคลังสาดเพชรพลังสิงห์(อ้ายเดียว) ปลัดเจริญ ค่ายโคเพชรตะวัน พัทลุง ชนกับ โคแดงดอกฟ้าดาราชัย นายแม็ก บ้านโคบัวบก//คู่พิเศษ 2 โคแดงใจเด็จเพชรบ้านโพธิ์ นายพรม บ่อนระโนด ชนกับ โคโหนดแสงเพชร 18 ไร่ นายเซียนชน บ้านนครสวนหมาก
 โดย... คนมีสี
11 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอทราบผลบางกล่ำคู่ แดงนำทรัพย์ กับคูขาวปลายหาร ด้วยครับ ขอบคุณมาก
 โดย... คนรัตภูมิ
11 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขาวงามลูกปอ ชนกับ ลังสาดตรีจุฬา(อ้ายเตี้ย) ชนรอบเดือนตุลานี้และมีวัวดังวัวเก่งมากมาย เช่น หลังขาวทนายโย โหนดงามราชาชูชัยขวัญใจลุกตาขุน
 โดย... ............
11 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่าคู่หลังขาวพิชิตชัยกับพญาโคของน้อยหนองยวน ความคิดผมผมว่า ชั้นยังไม่ถึงหลังขาวพิชิตชัยครับ กระดูกอ่อนหวา ความหนาของร่างกายก็สู้หลังขาวไม่ได้ แทงหลังขาวก้ไม่กลัว ตั้งยอดดี ผมว่าไม่น่าต้านหลังขาวได้ วางหลังขาว ยาวๆ
 โดย... กก
11 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขาวใจเย็นจอมลีลา ชนกับ ขาวเพชรเเม่โจ้ วันที่22นาเดิม คับผม
 โดย... ccc
11 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หลังขาวทนายโยติดคู่ที่ ทุ่งโพธิ์ ชนกับ นิลงามเจริญชัย(พญาโค)
 โดย... ............
11 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอรายงานผลคู่ ขาวปลายหาร(ขาวงามยอดสิง) ด้วยครับพี้นอง ถ้าชนเสร็จ อยู่ใกลไม่ได้กลับไปดู
 โดย... คนรัตภูมิ
11 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณ เด็กแลวัวชน ช่วยบอกผลการชนของสนามชะเมา ของวันที่ 10 ด้วยครับ (โหนดขุมทรัพย์ พลั้นพรื่อมั่ง)
 โดย... น้องใหม่
11 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้วันอังคารครับ มีทีเด็ดขาวชนกันโหนดวันอังคาร น่าเล่นขาวครับแพ้ยาก ทีเด็ดขาวยอดสิงห์ ชนกับโหนดวัวนคร ล่าสุดชนะแดงปริก แต่วันนี้วันอังคารคงผ่านขาวยากเหลือเกิน ใครไปลองวัดดวงคู่นี้เลยน่ะครับ ส่วนผมมีน้อย ขอวัดดวงคู่นี้คู่เดียว ไม่ใช่เซียนน่ะครับ แค่มาวิจารณ์ให้ฟังตำราก็มาไว้จดจำ แถมสถิตินี้ไม่เคยพลาด ถึงพลาดก็น้อยมากครับ
 โดย... ขารองชั้นสอง
11 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายบริสุทธ์ย่าจะถอนนะเห็นทีมงานบอกเมื่อเช้ามีปัญหาภายใน
 โดย... ปากเสีย
11 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คับพี่สุดยอด โพธิ์ป่าบอนต่อเขาให้กลายเป็นเขารอมกว้างสักหีดยอดวงเข้าใน ยาวประมาณ 1 ศอกกว่าคับ
 โดย... บ่าวนิ
11 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้แดงตัวนี้ไม่ใช่เด็กหอแน่นอนค้าบ (เด็กหออยู่ใกล้บ้านผม)
 โดย... โปรดทราบ
11 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้หัวข่า ราคาเป็นไงบ้างคับ และ หัวขิง ด้วยคับ ขอข้อมูลหน่อย
 โดย... เด็กเพิ่งหัด
10 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ ค่านำ้มันนะคับ ขาวลูกเหนือเหรอ ได้ยินว่าวาง 10 นาที คู่อยู่ไม่ได้ มันชนไปบนขึ้นห้อย ทอข้าง ถ้าจริงอย่างว่า จะเข้าทางมูยุลไหม้คับ มูยุลมันไปหลังไม่รู้จะได้ขึ้นตอนไหน
 โดย... น้องอุ้ม
10 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมก็คิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นครับ แต่ถ้าใครมีตำราดี ก็ลองบวกกับเดิมพันไปแลด้วยกันต๊ะ เล่นให้มาก ๆ สักหิด แล้วค่อยลุ้น ผมว่าหนุกดี จะได้สนับสนุนความเชื่อกันด้วย ว่าจะเป็นตูที่เราคิดหรือป่าว หนุก ๆ กันครับ อิอิ ของพันนี้ต้องลองแลครับ แล้วจะรู้ 555
 โดย... ความคิดเห็นไม่ตรงกัน.............
10 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณบ่าวนิครับ ไอ้โพธิ์ป่าบอนต่อเขามายอดพันพรือครับ เห็นตอนชนชนะแดงพี่เสือน้องสิงห์ที่ท่าหรำ และชนะนิลท้องลายสายเพชรลูกชม้อยที่ควนเนียง ตอนยังไม่ต่อเขา เดิมๆเขาออกกางบิดเห็กนะครับ คราวนี้ชนกับแดงแสนกลยอดเต็มหัวน่ากลัวจังครับ
 โดย... สุดยอด
10 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดอกอัจริยะลองเรียกดุกด้างเพชรพันล้านตัวจับของห้วยนางดูครับน่าจะลงกันเขาได้ๆๆกันครับ.....เดิมพันก็เรียกแพงได้ครับทีมใหญ่เจอใหญ่......ครับคงเป็นสุดยอดในรอบปีได้ครับถ้าได้ชนกันครับผม....ตัวบู๋ดุเดือดอย่างอัจริยะเจอตัวจับจัดๆๆๆข้างหนักแบบเพชรพันล้านครับพี่น้องช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ....เพราะได้ข่าวมาว่าดุกด้างออกเคียงรอบหน้า.....แต่ประสบการณ์คงได้ดุกด้างเพราะชนะมา 5 หัวแล้วแต่ความสดอยู่ที่อัจริยะครับผม
 โดย... คนรักวัว 2
10 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ควนธานีวางสิงโตยาวๆๆครับอยู่ที่เจ้าของเดิมสมบูรณ์มากๆๆครับ
 โดย... ทีมงานดุกด้างเพชรพันล้าน
10 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หลังขาวทนายโยถูกคู่บ่อนไหนครับขอบคุนครับ
 โดย... เด็กตรังหวังดี
10 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พรุง่นี้บางกล่ำ ตำราเดิม วันอังคารวัวขาวชนวัวโหนดจะเป็นวันของขาว อีกตำรา ขึ้น 14 ค่ำ แดงขอบตาดำ ชนะโหนดลาย / แดง ชนะโหนดลาย ลายป่าบอนชนเข้าตำราพอดีคับไม่รู้เอาตัวรอดหม้าย เอาไว้ประกอบการพิจารณานะคับ
 โดย... บ่าวนิ
10 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สดบดเก่า พญาโค ของน้อยหนองยวน สด ฟอมร์ดี หลังขาวทนายโยเก่า หยุดชนนาน คู่นี้รักพีเสียดายน้อง เก่งทั่งคู่ ส่วนตัวผมรักของน้อยหนองยวน
 โดย... เเอม โคกอิฐ
10 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    น่าเล่นตัวไหนครับระหว่าง หลังขาวทนายโย กับ พญาโค ของน้อย หนองยวน
 โดย... เเอม โคกอิฐ
10 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบน้องอุ้มไอ้มูยุลชนไปหลังปลายยอดคมใจมากส่วนไอ้ขาวไม่เคยเห็นแต่เขาว่าเอามาจากเหนือในราคาแสนกว่า
 โดย... ค่าน้ำมัน
10 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ยอดวงต่อเขา กับยอดวงเดิมๆได้เปรียบเสียเปรียบกันมาก เขาซ่อมพัฒนาไปมากแล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นความคม ทรงของยอดต่อสามารถเข้ากับทางชนของวัว โปรดใช้วิจารณญาณในการเคียงวัว ผมเจอมาแล้ว ยอดยาวพอกัน แต่พอเข้าชนพอตั้งยอดชน ถูกปลายยอดค้ำหน้าเข้าไม่ถึง ปลายยอดที่ผมว่าคือปลายยอดส่วนที่แหลมที่สุดๆ
 โดย... เกลอเขา
10 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไม่ทราบพี่น้องในเวป ได้กันมั้งหม้ายคับที่เด็ดทีเสาธงที่ผมให้ไปเมื่อวันที่8 โหนดหลังขาวดาวเหนือ วัวปากนคร เข้าวินตามความคาดหมายครับ ก่อนปล่อยเป็นรอง 2000-700 ใช้ปลายยอดไม่กี่ที ชนะง่ายคับ ที่ราคาลึกเพราะเล็ก และใครไม่ค่อยรู้จักครับ
 โดย... ลูกสม
9 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่า ถง ลูกปอมา เคียงก็คง จะ ไม่ สู้หลอก เพราะเคย เคียง กัน เเล้วลูกปอหลีกที่ ห้วยยอด
 โดย... เด็กหัดเเลวัว
9 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใช่ครับคุ่ชนดอกอัจริยะ ขาว วัวในเตาเเต่ผมไม่รุ้ว่าชื่อตามบัตรชื่ออะไร ได้ข่าวมาว่าวันที่12นี้เคียงชนงานลอยกระทง ขาวลูกปอจะมาเคียงไอดอกอัจริยะให้ถึงถิ่นควนธานีเลย เห็นว่าดอกอัจริยะเอาเเล้ว
 โดย... ไซเลนเซอร์
9 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดึงอ้ายดอกอัจริยะเคียงกับดุกด้างเพชรพันล้านเลยครับผม...ชนกันหรอยแน่
 โดย... แดง99
9 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สอบถามคุณ ไซเลนเซอร์ หน่อยครับ ที่ว่าคู่ชนดอกอัจฉริยะ ถอนแล้วนั้น คู่ชนของดอกอัจฉริยะ ใช่ ลูกขาวพิชิตชัย วัวในเตา หรือป่าวครับ
 โดย... โค
9 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณน้องฅนลุงครับที่แจ้งข่าวให้ทราบ
 โดย... สุดยอด
9 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามชนโคบ้านควนมีด วันที่ 6 พ.ย. เปรียบไว้ 14 คู่ คู่พิเศษ โคขาวสุดสาคร ของกำนันทิ๊ปลี กระบี่ ชนดุกด้างมูยุล ของนายยา สะกอม 20,000 เสมอนอก 1,000,000 บาท ใครรู้ข้อมูล ทางชนคู่นี้บ้างครับ เพิ่งเข้าวงการ ยังไม่เคยเห็นทั้งคู่ครับ ขอแบ่งปันแนวทางการเล่น มั่งนะครับ อีคู่ดุกด้างตาเงิน นายเชดบ้านนาใน กับดุกด้างสามเสือพลังสิงห์ น้องใบเตย นาทวี(รัตภูมิ) ครับ
 โดย... น้องอุ้ม
9 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอใจเย็นตรังตัวนะไอสิบล้านถูกแล้วเหรอเนี่ยน่าไปเล่นจังเล่นใจเย็นตัวเดียวนะคับ
 โดย... ...
9 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงพี่สุดยอดครับผมน้องคนลุงรายงานตัวครับรอบหน้าที่สนามหยีในมีวัวให้เล่นอยู่2ตัวครับตัวแรกพี่คงชอบในสายเลือดพ่อทายาทไอ้แดงยอดสิงครับชนเหมื่อนพ่อทุกอริยาบทครับตัวที่2ทายาทตัวดังของ>อ>ควนขนุนผู้ท้าชนดุกด่างเพชรพันล้าน>พ่อมัน>ชนดีทั้ง2ตัวครับส่วนลูกไอ้ยอดสิงชนทอดแบบพ่อมันทูกอย่างเดียวแค่วันชนผมจะมาติดต่อพี่อีกที1
 โดย... ฅนลุง
9 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดอกอัจริยะไม่ชนเเล้ว คู่ชนถอนเเล้ว
 โดย... ไซเลนเซอร์
9 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ฟังความเห็นคุณปากเสียแล้วก็เห็นว่าใจกว้างดี ให้ความเห็นตรงไปตรงมา ไม่เห็นว่าปากเสียตรงไหนเลยครับ แฮะๆๆ ตัวผมเองก็ชอบลายนะครับ ว่าจะเล่นสกครึ่งกำปั้น พอให้เลือได้สูบฉีดครับ ไม่ใช่เป็นนักเล่นวัวชนอาชีพครับ แต่รักชอบวัวชนครับ..ไม่ค่อยได้ชนะสองข้างประจำเหมือนคุณครับ เล่นอยู่นอกสนามวัดยาวด้านเดียวประจำครับ อิอิ หลังๆเสียมากกว่าได้ครับ
 โดย... สุดยอด
8 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่ไอ้ลายกับคูโบต้าไอ้ลายวางมา30กว่านาทีวางกับไอ้ลายป่าพยอมตัวเก่งตัวทอข้างอาชีพซึ่งใหญ่กว่าไอ้ลายบริสุทธิ์จอมเซียน2เบอร์ผลลายป่าพยอมขอชักก่อนเพราะดูแล้วว่าหมดก่อนลายบริสุทธิ์จอมเซียนบอกไว้เล่นๆใครชอบข้างไหนก็เล่นข้างนั้นอย่าโกรธกันนะเป็นนักเลงชนวัวต้องใจมากรู้จักชนะรู้จักแพ้(น้อย)ยอมเสียบ้าง ส่วนตัวเสียน้อยประจำสำหรับผม2ข้างบ่อยจนชินซะแล้ว
 โดย... ปากเสีย
8 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดยอดอาวุธเคยชนะที่บางกล่ำมั่งหม้ายคับ
 โดย... เด็กฝักหัด
7 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันชนมีทีมงานไปแน่น้องบ่าวเหรอ...
 โดย... กริม
7 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอทีเด็ดบางกล่ำบ้างคับ
 โดย... นริน
7 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ชัดเจนครับคู่ลายบริสุทธ์ กับคูโบต้า ข้อมูลจากคุณ ปากเสียก้ชัดเจนครับ ประมวลผลกับของ พี่สุดยอด พี่กริม พี่ทีมงาน แล้ว พอมีตัวรักเล่นแล้วครับ ถามอีกอย่างครับ คูโบต้าเคยแพ้หม้ายครับ ต้องถามพี่สุดยอดใครไปมั่งวันชน จะได้แจมฝากมั่งกัน
 โดย... บ่าว
7 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สายตาผมที่เห็นทั้ง2ตัวคูโบต้าตำกว่านิดหนี่งก้านคอใหญ่กว่าแผ่นหลังหนากว่านำหนักไม่เสียใหญ่กว่าครึ่งเบอร์ส่วนลายได้เขา3/1ทางชนสู้ลายไม่ได้แต่ลายชนมาทุกครั้งได้ใหญ่ได้ยอดทุกครั้งและชนะตัวไม่มีแต้มทุกครั้งส่วนคูโบต้าชนทุกครั้งเกือบตายทุกครั้งเลือกเอาจะเล่นไหน ส่วนตัวเล่นลายก่อนเล่นสั้นๆค่อยบังอย่าลืมคูโบต้ามีดีที่หัวใจและลูกฮูกตอนมาหลังนะครับ
 โดย... ปากเสีย
7 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่..คู้โบต้ากับไอ้ลาย...เท่าที่สอบถามทีมงานของไอ้ลาย...น้องเขาบอกว่าตัวไม่น่าขาด..แต่เสียเปรียบลูกที่สักหิด..แต่ไอ้ลายเคยไปชนะคลองหอยโข่งแล้ว....แต่ยอดได้เปรียบประมาณ 3/1..ครับ...ปล..คู่นี้รักพี่เมียแต่ก์เสียดายน้องสาวครับ...แต่ผมก์ยังอยู่ไอ้ลายครับ...เพราะเรามันสายเลือดเดียวกัน 555
 โดย... กริม
7 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้ที่เสาธง วางโหนดหลังขาวดาวเหนือ เป็นทีเด็ดครับ ชนกับวัวหลังโรงเรียนเมืองนครศรีฯ โหนดมีลูกเด็ดปลายยอดดี แทงจัด หัวใจมาก ซุ่มชนะมาหลายครั้งแล้ว ชนะตัวใหญ่มาทั้งนั้นครับ
 โดย... ลูกสม
7 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่สุดยอดครับโหนดงามยอดอาวุธตัวที่ชนกับขาวปลายหารตัวนี้เพิ่งมาชนะที่บ่อนบางกลําประมาณ2-3รอบที่ผ่านมาเองครับยอดยาวตั่งคําหน้าชนมัดรอบที่ผ่านมาชนะวัวสีแดงของนายเติมบ้านโป๊หมอเจ้าของลางสาดปริกตัวที่แพ้ไอ้หูร้ายที่หาดใหญ่และแพ้สมิงเดชนาม่วงครับ
 โดย... น้องใหม่
7 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามพี่ทีมงาน กับพี่สุดยอด คูโบต้า ยอดกัยลายเป็นไงบ้างครับ เพราะทางชนลาย ใช้ยอดวงยาวแคบ ได้เป็นประโยชน์ ค้ำหน้า จี้หน้า ผลักเลี้ยวข้างบ้าง ถ้าไอ้ลายได้ยอดยาวกว่าผมว่า ไอ้ลายน่าจะมีโอกาศ ชนได้ตามทางของมันนะครับ คูโบต้า ดดนหิ้วไม่วิ่ง แต่เที่ยววัดกันที่ลูกหน้าครับ ผมไม่เคยเห็น ถ้าพี่พอมีคลิป ลงคูโบต้าให้ชอหน่อยครับ ขอบคุณครับ
 โดย... บ่าว
7 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณสุดยอด ขาวงามยอดสิงห์รัตภูมิ ตัวนี้ เคยชนะลูกไอหัวรูด้วยใช่ป่าว ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่ บ่อนควนเนียงนะ ขนาดชนกะตัวดีนะ เช็ดล้างยังต่อ 2/9 อีกนะ ครับตัวนี้สุดยอดครับ และ ช่วยวิจารณื คู่ โหนดคูโบต้า ด้วยนะครับ กับ ลายบริษุทธิ์ จอมเซียนนะ จะเป็นความกรุณาครับ ไอ้คูโบต้าผมเห็นประจำ ทีมงานคูโบต้า คับเล่น เป็นล้านครับคู่นี้ แต่ผม ชอบลายครับถ้าไม่เสียตัวมากนะ ปล******** คูโบต้าที่ชนชนะมานะ ไฟน่าติดต่สุด ที่หาดใหญ่ครับ โดนหิ้วแขวนรั่ว ยังไม่วิ่งกลับมาทอจนชนะนครับ และไฟวางล่าสุดนะ วางกับลายโปะหมอนะ ได้ 58 นาที ครับ เผื่อเป็นประโยน์นะครับ คูโบต้าเกือบทุกครั้งที่ชน จะเล็กกว่าคู่ต่อสู้ เหมือน ลาย แต่ถ้าวันนั้นคูโบต้า ใหญ่กว่าไมรู้เหมือนกันนะ แต่ยังไงผม ชอบลาย ลูก 60% กับ ลูก 90-100% เปรียบเหมือนปลากัดเลย อิอิ ถ้าใครเล่น ปลากัดคงจะรู้นะครับ ผม ใครไปบางกล่ำคงได้เจอกันนะครับ ผม ยินดีครับ
 โดย... ทีมงาน
7 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ทีมงานหูร้าย '''''''''''''''เมื่อก่อนผมชื่อชอบไอ้หูร้ายตรังมากคับมันคือยอดวัวตัวเก่ง .................แต่ตอนนี้บัดนี้ไม่ชอบแล้วเพราะว่าคนที่โพสในเวปไม่สุภาพ
 โดย... ชายนาสาร
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณเด็กๆครับ ขาวงามยอดสิงห์จอมเจ้าเล่ห์นายวีระชาติบ้านทุ่งใหญ่รัตภูมิ จะชนกับโหนดงามยอดอาวุธนายต้นบ้านร่อนพิบูลย์ครับ1ล้านบาทที่สนามบางกล่ำสงขลา13/10/54ครับ
 โดย... สุดยอด
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณสุดยอด ขาวงามยอดสิงห์รัตภูมิ ถูกคู่ที่ไหนคับตัวนี้สุดยอดเหมือนกันของสงขลา เป็นวัวของ คุณสะบุ่ คับ บอกด้วยคับถ้าถูกคู่
 โดย... เด็กๆๆ
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงน้องคนติดตามข่าว ใช่ครับอยากดูว่าวัวร่อนตัวนี้ชนพรือ เกาะติดคิคชดตังไหม..เพราะขาวงามยอดสิงห์รัตภูมิเห็นแล้ว แทงหิ้วเคยชนะไอ้ขาวตอง8ตัวดังของนาหม่อม และเคยชนะไอ้ชอบลักตัวเก่งอีกตัวที่หาดใหญ่..แถมชนวันคารล่าว..เข้าตำราเล่นขาวตัวเดียว..แต่เดี๋ยวก่อน..ก่อนจะวางขาวยาวๆก็วังๆด้วยไอ้ดหนดร่อนตัวนี้ต้องมีแต้มสูงด้วยแน่นอนครับ555
 โดย... สุดยอด
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หัวพานเมาวันที่10 เล่นโหนดลูกเอ็มยาวไปเลยทีมงานใหญ่หน้าเสื้อแข็งวัวชนดีชนะมา3คั้ง ทีมโก้หมู แต่วัวเลี้ยงอยู่ที่หนองดือเล
 โดย... เด็กแลวัวชน
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หัวพานเมารอบนี้ทีเด็ดวันที่9 ลังสาดเพชรทวี ใหญ่กว่าประมาณ2เบอร์แต่ไฟร์ชนน้อยกว่าแต่การซ้อมไม่ต้องห่วง
 โดย... เด็กแลวัวชน
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่สุดยอด โหนดงามยอดอาวุธตัวที่ถูกคู่กับไอ้ลูกขาวปลายหารหม้ายคับ ถ้าเป็นตัวนั้นผมก้อกำลังหาอยู่เหมือนกัน
 โดย... คนติดตามข่าวฯ
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุนพี่3s มากๆๆครับที่ให้ข้อมูลครับผม.......สรุปว่าอ้ายหูร้ายชนะที่บ่อนอื่นกันไม่ใช่ชนะเท่าแต่บ่อนท่ามะปรางครับ.....เห็นบางคนว่าชนะเท่าแต่บ่อนห้วยยอด......แสดงว่ารู้ไม่จริงเอามาพูดครับผม.....
 โดย... คุนแดง99
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ***ใช่แล้วครับคุณแดง 99 ไอ้หูร้ายเคยชนะลันดาสิงโตทองที่กระบี่ เห็นอาจารย์เผดิมเคยบอกว่าเป็นคู่สุดยอดแห่งปี ชนกันมันมากแต่อาจารย์แกไม่ได้ไปถ่ายวีดิโอเนื่องจากติดภาระกิจ ขอบคุณครับ
 โดย... 3S
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หูร้ายนี้มันเคยชนะลันดาสิงโตทองที่กระบี่ใช่หม้ายครับ......ถ้าจำไม่ผิด...เห็นมีคนบอกว่าชนะแต่บ่อนห้วยยอดขอข้อมูลนิดหนึ่งครับ
 โดย... คุนแดง99
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณFNPTC ครับ คุณมีคลิบของดหนดงามยอดอาวุธ นายต้นบ้านร่อนพิบูลย์บ้างไหมครับ เคยชนที่บ่อนเสาธง9/9/52 หรือไฟท์อื่นๆก็ได้ครับ ถ้ามีช่วยอนุเคราะห์ให้ชมทีครับ..ขอบคุณและโชคดีครับ
 โดย... สุดยอด
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุนชายนาสารครับผมไม่ใช้มาว่าคุณน่ะครับแต่คุนบอกว่าคุนชอบหูร้ายแต่คนแหลงกระแทกหูร้ายว่าไม่กล้าเดินทางไปชนที่อื่นแล้วสรุปว่าหมายความว่ายังไงครับผม...ผมอ่านก็ยังงงเลยครับในใจคุนแบบไหนกันแน่
 โดย... ทีมงานหูร้าย
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เวปนี้เป็นเว็บสาธารณชน.....กรุณาใช้คำสุภาพครับผมคนอื่นที่เค้าเข้ามาอ่านเสียความรู้สึกครับและพยายามพูดแสดงความคิดเห็นที่เป็นสาระไม่ใช้พูดกระแทกหรือท้าชนกันครับผมขอบคุนครับทุกคนล้วนมีการศึกษาทั้งนั้นครับคนใต้ต้องรักกันมากสิ่งไหนทีแล้วก็รู้จักให้อภัยกันครับผม....พี่น้องชาวเวปให้โอกาสทุกคนที่ใช้คำไม่ค่อยสุภาพครับ
 โดย... เด็กตรังหวังดี
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ FNPTC ครับ พอมีคลิปคู่ ขาวสิงโตทอง กับ ลางสาดเพชรทวีบ้างมั้ยครับพี่ ถ้ามีหลังไม ก็ได้ครับ พอเป็นแนวทางครับ
 โดย... บ่าว
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามพี่ๆน้องๆ... ขอประวัติเสือเฒ่า ลังสาดตาเพชร บ้านป่ากิว นครศรีฯ ชนประมาณกี่ครั้ง ตัวไหนบ้างครับ... ขอบคุณครับ
 โดย... FNPTC
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบเด็กกรุง ลายน้ำตกอยู่ที่ บ้านน้ำตก อ.ทุ่งสงติดกับเขตชะอวด อยู่นั้นตั้งแรกเกิดเลย อยู่ถนนสายบ่อล้อ-ลำทับ
 โดย... 333
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แดงสามดาว สุดยอดมากๆๆๆๆ ชนะพญาโค ชนกัน 2ชั่วโมงกว่า
 โดย... เด็กย่านตาขาว
6 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ชื่นชอบไอ้หูร้าย. และผมขอโทษทีมไอ้หูร้ายตรังด้วยคครับ แต่เกรียจคนโพสไม่ใช่ของเองเอามาแบ่งอยู่ได้
 โดย... ชายนาสาร
5 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เพื่อนชาวผมว่ายอดวัวอย่างไอ้หูร้าย น่าจะไม่หลีกแน่นอนคับ. ผมหามาได้แล้ว1ตัวราคาไม่แพง. ถ้าหลีกตัวนี้หล่าวส่งสัยน่าจะไม่มีแล้ว. ."...................กล้าไหมกลับลูกวัวอายุ15วันแต่ผมขอซ้อมเขาเอาไหม
 โดย... ชายนาสาร
5 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้นี้มันชอบเปลี่ยนนามไปเรื่อย. มันไม่กล้าที่จะใช้นามเดิม
 โดย... ชายนาสาร
5 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702