๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211    หน้าถัดไป >

    ยินดีกับลายน้ำตกด้วยที่ชนะหัวที่16ได้ เวลาวางส่วนมากน้าแม็กแก่วาง30นาทีเท่านั้นวางไม่ให้หมดเนื้อ บางคนวางสิ้นล่ออาจทำให้เบื่อวัวได้ ลายน้ำตกสดและอยู่เหมือนวัวหนุ่ม ลายยังชนได้อีกหลายหัวก่อน อยู่บ้านกะเสี้ยงเหมือนชนเลยน้าแม็กกับลูกแก่2คนช่วยกันเสี้ยงเองไม่ได้จ้างใครเสี้ยง วัวเลยสมบรูณ์อยู่ตลอด ตอนนี้ลูกลายน้ำตกออกเคียงอยู่ตัว1สีแดงลายวัวรุ่นเล็ก
 โดย... 333
30 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามทุ่งโพธิ์...ดอกรัก เสมอ...ลังสาดพยัคฆ์เพชรไพรวัลย์...นิลมีลาภ....ลายน้ำตก...ชนะ
 โดย... กริม
30 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดสิทธิชัยวัวประเภทดื้อยาครับผม.....หัวใจไม่เคยรั่ว......ณ เวลานี้ความคิดเห็นของผมลายน้ำตกอาจจะกรอบแล้วครับไม่เหมือนเมื่อก่อนครับสดและสุดยอดครับ.......แต่คู่นี้ชนกันหร่อยครับ.....เพราะกระดูกไล่ๆๆกันครับ....แต่ความสดผมยกให้......สิทธิชัยบ่อปลาทุ่งใหญ่ครับ...........
 โดย... เด็กกะบี่รักวัวชน
30 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมอยู่สตูล คู่ชนไอ้สงกรานต์ผมก็เห็นอยู่และเป็นวัวในทีมงาน ผมก็แเลยอยากเทียบฟอร์มและอยากรู้ประวัติไอ้สงกรานเพื่อที่จะให้เป็นทีเด็ดกับเพื่อนชาวตรังโซนครับ ก็เลยอยากรู้ว่ามันชนกี่หัวแล้ว เท่าที่ผมทราบมาเนื้อวางดี
 โดย... เณรหลำ
30 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลนำชัยพ่อลายน้ำตกชน12หัวแพ้2หัว หัวนี้หัวที่16ของลายน้ำตก
 โดย... 333
30 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ทีมงานสั่งหนักหนาว่าต้องเล่นตัวรอง โหนดบ่อปลาทุ่งใหญ่ ข้อมูลไม่มีใครรู้ผมจะเฉลยให้ทราบ เขาบอกว่ามันชนะมา 10 กว่าหัวแล้วครับ ชอบชนผ่ายอดมาทั้งเพ ตัวได้เปรียบ 10/8 ฟัดเลี้ยวทอข้างไม่กลัว ท้ายๆขึ้นห้อยบนจนคู่ชนล้มทั้งยืน วางเนื้อดี สมบุรณ์ดี ลายนำตกจะชนะได้ก็เพียง 20-30 นาทีแรกเท่านั้นหลังจากนั้น เล่นโหนดบ่อปลาทุ่งใหญ่ตัวเดียว ราคารองไปถึง 10/4 แล้วขณะนี้ ที่สำคัญอย่าลืมลายนำตกมันเคยแพ้มาแล้ว 1 ครั้งถือว่าหัวใจรั่วแล้ว แต่โหนดบ่อปลาทุ่งใหญ่ไม่เคยแพ้ใคร แทงผ่าวงมาทั้งนั้นหัวใจยังไม่รั่ว ชนตั้ง 50 หมื่น ใครจะเอาเงินให้กันง่ายๆ ของง่ายไม่มีแล้ว ช่วงนี้วัวตัวดังแพ้พลิกท้องกันเป็นแถว หงายมือไว้ก่อนลงทุนน้อยได้กำไรเยอะ เชื่อผมเหอะเย็นนี้รับทรัพย์เต็มๆแบบไม่ต้องกัน
 โดย... คนเล่นวัวชน
30 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คนรักวัวชน บารมีสุราษร์ ครับ เหตุการณ์วันนั้น ก่อนปล่อย โหนดเป็นรอง 10/4 ชนๆพลิกกลับมาเป็นต่อ 10/4 ก่อนโดนตักเข้าเทียนพลาง ครับ
 โดย... ชอบวัวสม
30 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่บ่าวมีคลิปคู่นี้ม้ายครับ เห็นลุงผมบอกว่าสุดๆครับ ชนวันเดียวกับก้านกล้วยทีมของไอ้ลองกองครับ แต่วันนั้นก้านกล้วยไปไม่รอดครับเล็กแรง http://xn--b3c4a3ba3c.com/wp-content/uploads/2011/09/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2-512345676543212121212121212.jpg
 โดย... คนรักวัวชน บารมีสุราษร์
30 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอประวัติของโหนดสิธิชัยบุญประเสริฐ แบบละเอียดเลยได้ไหมครับ ชนมาเท่าไหร่ เป็นลุกโบ๋ไหน แล้วมีลูกหรือว่ามีพี่น้องตัวอื่นอีกบ้างไหม ผมเห็นครั้งสุดท้ายตอนที่ชนชนะขาวเพชรภูผา ครั้งนั้นก็ชอบมากอยู่แล้วพอมาเห็นครั้งล่าสุดนี่ก็เลยอยากรู้จักให้มากๆหว่านี้ วิชาชนตั้งยอดชนดีมากทางชนแข้งแกร่ง ที่ชอบสุดๆคือร่างกายแข้งแกร่งโดยธรรมชาติหรือว่าโดยการเลี้ยงดุครับ เพราะเห็นทอตัวใหญ่ๆมาทั้งนั้น ถ้าเป็นไปได้อยากได้สายเลือดไว้ครับ(ไม่ได้ไม่เป็นไรครับขอประวัติก้ได้ครับ) ขอบคุณครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
30 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามผู้รู้อีกทีครับ คู่ชนนิลมีลาภ วันนี้เป็นไงมั่งครับ เผื่อได้ฝากไปเพิ่มครับ
 โดย... บ่าว
30 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใช่แล้วครับคุณเณรหลำ ดำสงกรานต์เป็นวัวแถวบ้านผมแต่ผมได้แลมันชนแค่หนเดียวและเคยมาขอวางกับของผมตกลงจะวางกันแค่10นาทีเพราะวัวผมไม่ได้แต่งเลยยังไม่เห็นวิชามากนัก แล้วคุณเณรหลำอยู่ที่ไหนหรือครับ
 โดย... วัวชน...ต้นน้ำ
30 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้ทุ่งโพ ใครมีตัวไหนน่าเล่นมั้ง ผมชอบ ลายน้ำตก กับ รักคู่ชนมีลาภ เพราะมีลาภผมว่าคงไม่ค่อยสดเท่าไหร่แล้วหลังจากที่ หางด้วน และเคยถอนวัวปากนังมาทีนึง ผิดถูกยังไงพอแนะนำกันได้ครับ
 โดย... บ่าว
29 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณทุกท่านที่แบ่งปันข้อมูล+คลิปต่าง ขอให้เป็นอย่างนี้ต่อไป อย่ามาท้าชนวัวกันในนี้อีกเลย.......สาธุ
 โดย... เท่าแต่แพ้ (เมื่อไรอินะ)
29 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณพี่ๆที่นำคลิปดีๆมาให้ชม
 โดย... ไซเลนเซอร์
29 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ต้อนรับโอมนะน้อง ไม่ได้โทรคุยนานเหมือนกัน สบายดีนะ ช่วงนี้ได้แบ่งปันกันครับ ตัวไหนติดคู่ มีคลิปให้ดูครับ ก่อนตัดสินใจ จากคลิปที่ FNPTC ก็ทำเงินครับ ให้พี่กริม ได้ค่ามุ้งวัวตัวใหม่แล้วครับ ขาวยอดขุนศึก ชนะ ดุกด้างสิงหราชเพชรพรชัย ผมเสียดายเพื่อนไม่ได้ไปอดค่าหนางวัวเลย 555
 โดย... บ่าว
29 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไม่เข้ามาหลายวัน............มาดูอีกทีมึนหัวเลย.........5555555555555............ข้อมูลเยอะเหมือนเดิม..................พี่ๆชาวตรังโซนสบายดีกันทุกคนนะครับ..........ผมต้องเข้ามาดูทุกวันแล้ว ข้อมูลแน่นมาก
 โดย... โอม กระบี่
29 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    มีคลิปอ้ายหนึ่งสยามหรือจอมโหดวัวสงขลาหม้ายครับ
 โดย... คนไต้
29 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    อยากดูคลิปโหนดมานะชัยขวัญใจร้อยปานตัวดังจังหวัดตรังครับและอ้ายมีลาภตรังครับทายาทอ้ายไผ่
 โดย... นักเลงน้อย
29 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณครับ คนมีสี
 โดย... ทีมงาน
29 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขออนุญาตตอบแทนคุณกริม ลายน้ำตก ชนวันที่ 30 ก.ย.54 คับที่ทุ่งโพธิ์
 โดย... คนมีสี
29 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึง คุณกริม ลายน้ำตก ชน วันไหน ครับ ที่ไหน
 โดย... ทีมงาน
29 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามบางกล่ำรอบนี้ ช่วย วิจารณื คู่ โหนด คูโบต้า กับ ลายบริษุทจอมเซียนหน่อย ครับ เห็นว่าลายเล็ก จิงเหรอ ครับ หนักจังสำหรับไอ้ลายนะครับ ถ้าชนกันจิงๆคู่นี้นะ ไฮ้ คูโบต้า วางครั้งหลัง สุดกับ ไอ้ลาย โป๊ะหมอ ได้ 1 ชั่วโมงเต็มๆครับ แบบว่า ฟัดเลี้ยวกันตลอดนะครับ และที่สำคัญ โหนดคูโบต้านะ ที่ชนะมาหลังๆนะ ชนะตัวใหญ่กว่าทั้งนั้นครับ ไฟร์ที่ น่าติดตามที่หาดใหญ่ โดนหิ้วแขวน รั่ว ยังไม่วิ่งกลับ มาชนะได้ อีก สุดเบอร์ จิงครับ ****แต่ ถ้าชนกันกับไอ้ลายจิงๆไม่รู้มัน อิหมิน สาป กันไหมนะครับ ลูก หม้อ กับ ลูก 75 นะ อิอิ ผมคิดเอานะครับ
 โดย... ทีมงาน
29 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขาวงามยอดขุนศึก ชน ลูกไอ้แซม...ก่อนวางขาวเป็นรอง..18...ชนะไม่นานครับ
 โดย... กริม
29 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    หลานกำนัน อ้ายไข่ดำ แพ้ นิลท้องลายสายฝนคับ
 โดย... คนมีสี
29 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณบ้านสวน 2 อยากทราบว่าไข่ดำแพ้ชนะครับ
 โดย... หลานกำนัน
29 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เขียวเงิน (ตรัง) แพ้แล้วครับสดจิงๆๆ สู้ลูกคาบคอทอข้างไม่ได้ ไอ้ลายสุดยอดจิงๆๆ ที่ทุ่งโพธิ์
 โดย... บ้านสวน2
29 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ทุ่งโพธิ์ ช่วยรายงายผลคู่ไอ้ไข่ดำให้ทราบด้วยนะครับพอดีไม่ได้ไปดู
 โดย... หลานกำนัน
29 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สด ๆ ร้อน ๆ จากสนามชนโคบ้านทุ่งโพธิ์ นิลท้องลายสายฝน(เพชรเมืองคอน) ชนะ นิลงามเพชรเมืองใต้(อ้ายไข่ดำ) คับ
 โดย... คนมีสี
29 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณต้นนำ้บ้านอยู่ตะโหมดใช่ป่าว ของผมชื่อลางสาด357 คับ ทางชนเรื่อยๆปลายยอดมีห่างๆแ่แแม่น หนัก ข้างก็มีมั้งแต่ถ้ากินส่งยอด
 โดย... เณรหลำ
29 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณเณรหลำ ผมเคยเห็นไอ้สงกรานชนกับของนายหัวเลิศพัทลุงทางชนยิกทอข้างมีปลายยอดมั่งเล็กน้อย วันนั้นที่มันชนะได้ใหญ่ด้วยครับหมุนทอข้างกัน2-3รอบคูชนเบาหวาทอมันไม่เดิน และตัวของทีมงานคุณเณรหลำทางชนพันพรือมั่งครับ ขอเป็นขอมูลในการตัดสินใจของเพื่อนๆในเวปนิดนะครับ
 โดย... วัวชน...ต้นน้ำ
29 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณที่ว่าบ้านอยู่แม่ขรีคุณรู้จักไอ้สงกรานต์วัวโหมดหม้าย ผมว่าน่าจะอยู่แถววัดตะโหมด พอดีถูกคู่กับวัวในทีมงาน และน่าจะเล่นกันสนุกนะคู่นี้ ขอประวัติ ทางชนที
 โดย... เณรหลำ
28 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณทีมแม็กแม่ขรีหม้าย คอกน้านิตรเอาไม่ได้ ไม่ให้ใครเลย
 โดย... เณรหลำ
28 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เณรหลำ ครับที่พัทลุงมีวัวชื่อ ไอ้โถ ทั้งหมดกี่ตัวครับ เอาเฉพาะตัวดังๆนะ
 โดย... ชอบวัวสม
28 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คอกน้านิตรอยู่ควนนายทอง อยูระหว่างทุ่งคลองควายกับยางขาคีม เข้าทางอ.บ.ต..ทุ่งนารีตรงไป แถวๆที่ขายสับปะรดมากๆๆไปทิศตะวันตก แล้วพอลงควนถามเขาได้เลย บ้านแกอยู่ด้านใน ถ้าได้ไปสักตัวคงไม่ผิดหวัง
 โดย... เณรหลำ
28 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้สนามเทศบาลนครตรังขุนท่อแพ้ครับผมพลอยแพ้ไปด้วย
 โดย... ใหญ่ตุ้ม นาพละ
28 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณพี่ FNPTC ด้วยครับ ไว้แลตอนเย็นแล้วมาวิจารณ์มั่งครับ เผื่อได้ฝากไปมั่ง ข้อมูลดี ทำให้มั่นใจ ความมั่นใจดี ทำให้ชัยชนะ อยู่ไม่ไกลครับ ไม่รู้พี่ๆ เหมือนผมเปล่านะครับ ถ้าวันไหนไปเล่นวัว หรือเล่นไก่แล้วไปแบบไม่สบายใจ ระวังโน้นระวังนี่ ไม่ค่อยชนะอยากมากก็เหมอตัว เพราะฉะนั้นผมวันอาทิตย์ ต้องออกจากบ้านแบบบายๆๆ ครับ (บอกเมียไว้ก่อนเลย)
 โดย... บ่าว
28 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุง พี่บ่าว มากๆๆคับ คู่ที่ไอ้โหนดพิศวาส ชนที่สงขลา ม้าย คับ ชนกับ ไอ้ก้ามปูดำ อ่าคับ รบกวน หน่อย
 โดย... เด็กเพิ่งหัด
28 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ช่วยลงคริป อ้ายโหนดพิศวาสชาตืพยัคฆ์ ( หน้าจุด ) ตัวที่แพ้ อ้ายโซล่า ให้ดูมั่งครับ ไม่ทราบเพ่ พอจะมี บ้างป่ะ คับ ฝากด้วยน๊าๆคับ
 โดย... เด็กเพิ่งหัด
28 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    แล้วบรรญากาศดีๆเป็นพี่เป็นน้องก็กลับมา ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่แบ่งปันคลิปให้คนต่างบ้านต่างเมืองที่ไม่มีโอกาสได้ดูสดๆได้แล ขอบคุณครับ
 โดย... คนชอบวัวชน
28 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้29 ทุ่งโพธิ์เด็ดทั้งวันตัวเดียว รอบ2คู่แรกเขี้ยวเงินลูกภฃภาคภูมิหัวใจเกินร้อยคู่ชนเดิมเป็นวัวตรังแล้วมาอยู่กระบี่แล้วขายไปสุราษฎร์
 โดย... แฟนภาคภูมิ
28 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณๆFNPTC สำหรับการเอื้อเฟื้อคลิปครับ เดี๋ยวดูแล้วจะมาร่วมกันคุยว่าตัวไหนหรอยและน่าเล่นหวา...แต่ต้องระวังบางครั้งตัวน่าเล่น..กลับเป็นแล่น..ครับถ้าพันนั้นต้องเสียทรัพย์เหลื่อแตกเล่านะพี่น้อง
 โดย... สุดยอด
28 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอขอบคุณครับ..คุณเกลอเขา ใช่เหมือนที่คุณว่านั้นแหละครับผมเช็คใหม่แล้วกับทีมบ่อนโกตี่เมื่อวาน...แพ้แดงศรีราชา..วัวโกฮั่งเขาทั้งหัวครับ
 โดย... กริม
28 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอรบกวนคุณเณรหลำหน่อยว่าคอกน้านิตป่าบอนพัทลุงอยู่ตรงไหนจะเข้าไปดูพ่อพันธุ์ในฝูงหน่อย
 โดย... รบกวนหน่อย
28 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณกริม ผมว่าตัวเดียวกันนั้นแหละ ชนบ่อนโก๋ตี๋แพ้แดง แดงเป็นวัวจากสุราษฯเหมือนกัน แต่เห็นเขาว่าเป็นของโกฮั้งไปไว้ที่โน้น วันนั้นหวางอิต่อหัวกันได้เกือบชั่วโมง ยืนแลหน้ากันนาน ถ้าเป็นตัวนั้นน่าจะชนมาประมาณสิบกว่าไฟล์ ชนประเภทไปหลังมีปลายยอดแถมแพ้มั่งชนะมั่ง วันนั้นแพ้ลูกจับบิดของแดง เสียยอดจังหู้ แดงยอดรกหวา
 โดย... เกลอเขา
28 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สุชาดาวีดีโอ คับโปรแกรม รอบต่อไปที่แม่สอด มีอีกเมื่อรัยคับ.. พอดีตอนนี้มาทำงานที่พิดโลก Site ต่อไปจะไปทำงานที่ลำปางนะคับ มีโปรแกรม วันไหนบอกบ้างนะคับ ไม่ได้กลับบ้านไปดูวัวชนที่ ใต้ ก้อดูวัวชนที่เหนือแทน ทำงัยได้ในเมือใจมันรัก ขอบคุณล่วงหน้าคับ
 โดย... คนใต้พลัดถิ่น....
28 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมเพิ่งจะได้ทราบจากพรรคพวกว่า ดุกด่างพญาโค ตัวที่ชนะ ดุกด่างเพิ่มทรัพย์ทีมนายมวลตรังนั้นเขาซื้อไปจากอ.ท่าศาลา ถ้าจำไม่ผิดผมเคยพาพรรคพวกไปดูแล้วมันอยู่ปากทางเข้าบ่อนนท์ใกล้วัดตอหม้อ เขาสวย ไหว้พระนิดหน่อย ร่างกายดี แต่ที่ไม่ซื้อเพราะลุงเวชว่าไม่รู้ว่าลูกตัวไหนทำให้ทีมงานไม่มั่นใจตอนนั้นเขาบอกขายราคา 35,000 แต่ตอนนี้ราคาไม่ต้องพดถึงแล้วครับคนเรามันอยู่ที่วาสนาด้วยว่าจะได้ครอบครองสิ่งที่ดีๆหรือไม่ บุญมีบารมีถึงก็ได้ครอบครองวัวตัวเก่งตัวทำเงินไว้ในมือ
 โดย... คนเล่นวัวชน
28 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คราบหัวแรกอยู่ที่นายหัวหมูระโนดคราบแล้วตอนนี้นายหัวหมูให้มาอยู่กับผมที่พัทลุงคราบเป็นลูกของจอมโหดใหญ่ป่าบอนคราบเอามาจากเพชรบูรณ์คราบ
 โดย... คนกั่วป่า
28 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามพี่คนกั่วป่าครับ ลายมรกตดำ ตัวนี้ ชนแค่ 2 ครั้งเองหรือครับ ชนเหมือนวัวมีประการณ์มามากแล้ว ไม่เหมือนวัวใหม่เลย ชอบครับลองดูอยู่ 3 รอบ ผมว่าครบเครื่องจริงๆๆ หัวใจดีด้วย โดนยอดไม่ตกใจเลย
 โดย... บ่าว
28 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ****ตอบคุณบ่าว ผมไม่แน่ใจว่าช่องยูทูปดูไม่ได้ยังไงครับ เพราะวันก่อนของผมที่โดนเตือนจะมีข้อความเข้ามาจากยูทูปเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์ และจะแจ้งมาด้วยว่าคลิปคู่ไหนที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และถ้ามีการละเมิดลิขสิทธิ์อีกภายใน 6 เดือนจะมีการตัดช่องยูทูปออก แต่ของคุณบ่าวผมไม่แน่ใจว่ามันตัดเลยโดยไม่เตือนหรือเปล่า แต่อยากฝากเพื่อนๆสมาชิกนิดหนึ่งในส่วนของพวกเราลงคลิปไว้เป็นการแบ่งปัน แต่ทางเจ้าของลิขสิทธิ์อาจจะเสียผลประโยชน์ ดังนั้นวัวคู่ไหนที่ลงไว้เป็นคู่ดังๆ ลงแล้วให้รีบเอาออก อย่าลงไว้หลายวัน ถ้าใครอยากดูก็ให้ขอเข้ามาใหม่อีกครั้ง ขอบคุณมากครับ ปล.สำหรับคลิปเก่าๆที่คุณแฟนนิลพิทักษ์ชัย ลงไว้ผมโหลดเก็บไว้เยอะเหมือนกัน ถ้าใครจะดูคู่ไหนก็ขอมาได้จะดูว่ามีหรือเปล่า ถ้ามีก็จะลงให้ ขอบคุณมากครับ
 โดย... 3S
28 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ทุ่งโพธิ์ ช่วยรายงายผลคู่ไอ้ไข่ดำให้ทราบด้วยนะครับพอดีไม่ได้ไปดู
 โดย... หลานกำนัน
28 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คลิปของผมเองคราบวันนี้ลายมรกตดำออกเคียงที่ปากพลพัทลุงคราบ
 โดย... คนกั่วป่า
28 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ท่านทุกคน คับ ช่วยลง คู่โซล่ากับไอ้ไขว้ ให้ดูหน่อย คับ
 โดย... คนหัดเล่น
28 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เนินขุนทองหาดใหญ่ตัวไหนน่าเล่นบ้างคับ
 โดย... นริน
27 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุนพี่บ่าวมาครับสำหรับคลิปดุกด้างเพชรพันล้านครับ
 โดย... เด้กภูเก็ต
27 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สุดยอดวัวเลยครับคลิปดุกด้างเพชรพันล้านจับหน้ากลัวจังเลย...เสียวหัวเสียวตาจังเลย...ตัวไหนสู้ข้ามขี่ไปชนก็ตามบายครับ....ค่ายผมบายๆๆก่อนครับกลัวลูกตาหลุด.....ได้ข่าวว่าอ้ายหัวรกอีกชน...ตามบายครับๆๆๆๆ
 โดย... .....
27 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณบ่าวครับ ผมไม่ได้เป็นคนอัฟโหลดครับ แต่ผมไปเจอมาในเน็ต เลยนำมาให้พี่น้องคนรักวัวชนได้ชมกันครับ ขอบคุณเจ้าของคลิปที่นำมาลงให้ คนที่ชอบวัวชนได้ชมกันครับ และขอบคุณคุณบ่าวมาก ๆ นะครับ ที่นำเพชรพันล้านมาให้ได้ชมกัน ขอบคุณนะครับ
 โดย... โค
27 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณคุณ โคครับ ที่นำวัวเก่งๆๆๆ มาให้ได้ชมกัน หัวใจดี มีลูกหน้า ชนไปหน้าหนัก มีไปหลังผ่อนมั้ง ไม่ธรรมดาครับ สำหรับลายมรกตดำ ตอนนี้ออกเคียงมั้งอีกมั้ยครับ น่าติดตามมากครับ
 โดย... บ่าว
27 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ คุณคนกั่วป่า ครับ ที่นำวัว มาให้ชมกันครับ ขอบคุณครับ
 โดย... โค
27 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใช่คราบคุณโต
 โดย... คนกั่วป่า
27 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คราบคุณลูกบ้านสวน2ลูกจอมโหดผมชื่อลายมรกตดำชนะที่บอนโก๋ตี้และชนะที่ท่าหรำหัวแรกชนข้างสี่สิบหมื่นหัวหลังห้าสิบหมื่นคราบ
 โดย... คนกั่วป่า
27 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครรู้จักไอ้สงกรานต์ วัวตะโหมดหมั้ง พอดีถูกคู่กับวัวพักพวก ช่วยบอกประวัติการชนที
 โดย... เณรหลำ
27 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    29 ทุ่งโพวางดุกด้างสิงหราชเพชรพรชัย เป็นทีเด็ด ตามด้วย 30 วางลายน้ำตกเป็นทีเด็ดอีกตัว
 โดย... สิบแปดฝน
27 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตัวไหนน่าเล่นบ้างครับพี่น้อง เพื่อน ช่วยบอกตัวน่าเล่นบอนทุ่งโพวันที 29-30 กันยา ให้ผมที จะขอบพระคุณมาก พอดีระยะนี้ไม่คอยมีเงิน จึงต้องศึกษาตัวน่าเล่น
 โดย... เเอม โคกอิฐ
27 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอมูลที่โหนดโพธิ์เพชร(ไอ้ผ้าโพ้ย)แพ้ที่บ่อนโกตี่กับแดงศรีราชา..น่าจะผิดนะครับ...ใครพอรู้ช่วยบอกด้วยนะครับ...ขอบคุณมากครับ
 โดย... กริม
27 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ครับคุณเกลอเขา...ว่าพันนั้แหละครับ 2 หนหลังมันแพ้แดงศรีราชาของโกฮั่งที่บ่อนโกตี่....แล้วกลับไปชนะขาววันวิวาห์ที่บ้านนา....แล้ววันที่มันแพ้ชนพรือมั่งครับขอบคุณครับที่ให้ข้อมูลครับ
 โดย... กริม
27 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณกริม..ถ้าผมจำไม่ผิดผ้าโผ้ยเคยแพ้ที่บ่อนโกตี๋
 โดย... เกลอเขา
27 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    น่าเสียดายครับ วันนั้นไหมจอมขวัญ เเสนรักมากไม่น่าพลาดท่าเสียทีขาวงามเพชรบุญมีเลย ล้มไวไปหน่อยเลยเเพ้ไปเพราะสนามไม่ดี ถ้ามีไฟล์ล้างตาจะชนที่สนามไหนก้อได้ที่ไม่ใช่เเม่สอด ขอเเก้ตัวใหม่
 โดย... คนไกลบ้าน
27 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คนกั่วป่า"""ที่ได้มาก้อลายเหมือนกันถ้าไม่สังเกตุมองไม่ค่อยเห็นครับ
 โดย... บ้านสวน2
27 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    จ.เพชรบูรณ์ อ.วังชมพู
 โดย... บ้านสวน2
27 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ความคิดผมนะคับตัวใหนที่เบอร์เดียวกับดุกด้างเพชรพันล้านตรัง. เอามาชนกันผมว่าผ่านดุกด้างเพชรพันล้านยากมาคับ ถ้าไม่ใหญ่และยอดดีจริงหัวใจไม่มาก ผมว่าผ่านยากมากๆคับ
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
26 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอถามและขอโทษทุกคนที่ขอดูคลิปมาครับ ตอนนี้ ยูทูปของผมดูไม่ได้เลย ไม่แน่ใจเป็นอะไร ถูกล็อคหรือเปล่า ถามพี่ 3 S ด้วยครับ จะแก้ไขอย่างไร ถ้าได้แล้วจะลงให้ดูครับ
 โดย... บ่าว
26 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    อ้ายไขว้ตัวชนะอ้ายโซ่ล่าน่าจะลงกับดุกด้างเพชรพันล้านน่ะครับเพราะวันนั้นใหญ่กว่าโซ่ล่า 2 เบอร์เต็มๆๆผมว่าน่าจะชนกับดุกด้างกว่าครับ....คู่นี้ถ้าสมมุติถูกจริงคงชนแพงน่าดูครับเพราะอ้ายไขว้ค่ายใหญ่เสียด้วย
 โดย... เด็กกันตัง
26 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วัวที่ไปผสมลูกอยู่ จ.เพชรบูรณ์ ไม่ทราบว่าอยู่ อ.ไหนครับ
 โดย... ชอบวัวสม
26 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอวิจารณ์ตัวน่าเล่นบอนทุ่งโพวันที30 กันยา ทีครับพีน้องน้องผู้รุ้ครับ
 โดย... เเอม โคกอิฐ
26 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณกริม ไม่รู้ใช่ตัวเดียวกันหรือป่าว แต่ถ้าใช่ ทางชนไม่กลัวปลายยอด แถมทอข้างดี เข้าไปในยูทูปหน่อยครับ
 โดย... ฅนคอน
26 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณบ่าวครับช่วยลงคริปดุกด้างเพชรพันล้านมาแลกันมั้งครับขอบคุณล่วงหน้าครับ
 โดย... คนชอบวัว
26 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลูกๆของไอ้ช้าง(โคโหนดแสงทอง)ตัวชนกับไอ้ไข่ดำโกฮั่ง(ผลัดกันแพ้ชนะ)ลูกๆของมันไปเก่งอยู่แถวสะบ้าย้อยหลายตัว โกยี่แกอยู่สะบ้าย้อย ซื้อลูกวัวไปจากลุงเวช ไหปได้ดีอยู่หลายตัวใครพอทราบช่วยรายงานมาให้ด้วยครับ
 โดย... คนเล่นวัวชน
26 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วัวบางตัวมันให้ลูกเก่งๆ แต่ ไอ้โหนดฮิตเลอร์ วัวนบพิตำ มันชนฝีมือสุดยอด แต่ว่ารุ่นลูกๆของมันใช้การไม่ได้ซักตัว ใครบอกว่าลูกของโคโหนดฮิตเลอร์ ไม่มีคนซื้อครับ เรื่องจริง วางซ้อมดีมากแต่พอชนจริง ไม่ชนะครับ
 โดย... คนเล่นวัวชน
26 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครIรู้จักประวัติ+ทางชนของ...โหนดโพธิ์เพชร(ไอ้ผ้าโพ้ย)วัวบ้านส้อง..สุราด..มั่งคับพอดีติดคู่กับวัวทีมงานที่บ่อนบ้านนาเดิมชนกัน 33หมื่นครับหรือใครมีคลิปขอดูด้วยครับ..ขอบคุณครับ
 โดย... กริม
26 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมก็มีลูกจอมโหดอยู่ตัวนึงครับเอามาจากเพชรบูรณ์เหมือนกันแต่ของผมลายครับชนดีมักๆ
 โดย... คนกั่วป่า
26 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702