๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211    หน้าถัดไป >

    ผมว่าถูกต้องครับ ไปที่สนามชั้นหนึ่งหรือชั้นสอง ครับ ไม่ต้องกลัว รักตัวไหนชอบตัวไหนได้เล่นแน่นอน แต่ผมว่าวิจารณ์กันครับ เอาข้อมูลแบ่งกันเพื่อประกอบการพิจารณา ผมไม่เคยแล ยพาโคครับ เพราะไม่ได้ไปดู ส่วนหลังขาวก็แลคลิป 2 ไฟต์ที่ชนะ หนอกแย กับชนะมดดำ เคยฝากไปเล่นพยาโคที่ชนะเพิ่มทรัพย์ครับ ก้ได้ข้อมูลจากพี่ๆๆในเวปนี้แหละครับ พยาโค เห็นว่าปลายยอดจัดจ้าน แต่ผมชอบหลังขาว การตั้งยอดการจี้ยอด ใช้เขาที่แฮก ได้เป็นประโยชน์มากครับ ข้างดีทางดี หัวใจไม่ต้องพูดถึง แต่ก็ตามข้อมูลครับว่าเรื่องสภาพร่างกาย คาวมหนุ่ม ความสด ที่เป็นจุดที่ทำให้คู่นี้ราคาสูสีนะ ผมว่านะ ส่วนตัวนะครับ ชอบหลังขาว ว่าอิฝากไปซัก นิดหน่อย (แลกเปลี่ยนข้อมูลความเห็นกันนะครับ)
 โดย... บ่าว
16 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โอเคครับ ถ้าพันนั้น ผมผิดเองครับ แล้วเจอกันบนชั้น 1 หรือ ชั้น 2 นะครับ
 โดย... หลังขาวพิชิตชัย
16 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณหลังขาวที่เคารพครับอย่าอวดรวยแรงครับ.....ที่ผมเม็นต์ไปไม่ใช่ว่าผมพูดกระแทกหลังขาวครับผม....ใครรักตัวไหนก็เล่นตัวนั้นวิจารณ์ได้ตามปกติครับที่คุนมาท้าเล่นเบี้ยในคอมเม็นต์ดูแล้วคุนโอวดรวยจังครับแถมว่าเพพื่อนๆๆหมาเห่าใบตองผมอ่านแล้วมันไม่น่าฟังเท่าไร......ครับ...คุนลองกลับไปอ่าคอมเม็นต์ดูอีกทีครับ..ว่าผมพูดกระแทกหลังขาวหรือเปล่าผมบอกเลยว่ารักทั้งสองตัวแต่ชั่วโมงนี้ดูสภาพร่างกายความสมบูรณ์วัวต้องยกให้พยาโคครับ....แต่ 3 ปีที่ผ่านมายกให้หลังขาวครับ...แล้วทีมงานอ้ายมดดำที่หลังขาวชนะก็พักพวกผม.....เป็นเจ้าของโรงแรม 5 ดาวที่ภูเก็ตครับ.....ถ้าคุนคิดท้าอีกเล่นกี่ล้านหยุดเถอะครับถ้านักเลงจริงเค้าไม่ท้ากันครับเค้าเล่นกันในที่บ่อนครับผม....ส่วนผมก็เดิมคนตรัง...แต่มารับราชการอยู่ภูเก็ต......แต่บอกคำเดียวว่าเป็นมิตรกับทุกๆๆคนครับเพราะเราคนใต้ด้วยกันครับ....เผลอๆๆๆทีมงานอาจจะสนิทกันก็ได้ครับกับทีมงานหลังขาวครับผม
 โดย... เด็กภูเก็ต
16 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณ ค่าน้ำมันนะครับขอเพิ่มเติมนิดนึงนะ ดุกด้างบัญชาชัยตัวนี้วัวนายสนาม อยู่กินในบ่อนอย่างคุณว่านะถูกนะครับ แล้วเรามาดูคู่ชนมันบ้างนะ โหนด สิงโตทอง (ไม่รู้จำชื่อถูกไหมนะ) แต่ตัวนี้นะครับ ผมเคยเห็นและเคย เล่นคู่มัน และเล่นมันมาแล้วครับ ใจมากด้วยครับตัวนี้ ลูกหน้าปลายยอดเจ็บ สับไว ด้วยนะครับวันก่อน ที่ไปดู ชนกับ วัวขนลางสาด ชนกันนาน ไอ้ สิงโตหมดก่อน โดน ทอล้มนะ เป็นรอง 10-1 ถึง 1000-50 มันยังลุกขึ้น มาสับยอด 2 ครั้ง ไอ้ลังสาดไม่เอาพ้นนะครับ เอาไปเป็น ข้อมูล พิจาราณาดูนะครับ ช่วยได้ไม่มากก็น้อย ครับ ด้วยความจิงใจ นะครับ
 โดย... ทีมงาน
16 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ;วันนี้พี่น้องอย่าลืมไปเล่นบัญชาชัยเด็ดแล้วก็อย่าลืมเหลือเงินเพื่อกินเหนียวไก่เพื่อทีเด็ดเป็นทีเหม็ด............ล้อเล่น
 โดย... ค่าน้ำมัน
16 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สุดยอดอีกตัวแล้วครับสำหรับโหนดทีม สท เทศบาลชุมพลหลังจากชนะเพชรลำพูลแล้วก็มาชนะลังสาดของนายบ่อนบางกล่ำอีกครับตัวนี้ปลายยอดดีไม่กลัวถือว่ามาแรงอีกตัวครับพี่น้อง
 โดย... ค่าน้ำมัน
16 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงพี่สุดยอด เเดงชนะ ไอมาโชว์เเพ้ครับ
 โดย... ไซเลนเซอร์
16 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณหลังขาวพิชิตชัย ผมดูแล้วว่าคุณคงเป็นคนที่อ่วดรวยจังนะ. ไม่รู้ว่ามีจิงหรือหลอก. ผมจะบอกอะไรให้ฟัง พยาโคเก่งกว่าหลังขาวอีกวิชาขาดเหลือกัน. หลังขาววางเกือบวิงทั้งหลายครั้งทางทีมงานยังพาออกไปเคียงอีก. เขาข้างที่ซ้่อมก็มีปัญหาไม่รู้ว่าจะซ่อมอยู่หม้าย ทางควาญเลี้ยงบ้างหยุดบ้าง. ไม่พร้อมที่จะชนได้เลย. ถ้าทีมงานทนายโยไม่รู้จักกันกับผมผมจะเอาไปชนกับหลังขาวแล้วทีจริง ทางชนก็คนละชั้นกัน ประสบการณ์ก็ห่างกันเยอะมาก
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
15 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณหลังขาวพิชิตชัย. แล้วคุณจะเอาหลังขาวต่อในราคาเท่าไรละคับถ้าราคาดีคงจะได้รองกันคับเพราะทางทีมงานของเราทุกคุนจะไปรองพยาโคกันทั้งนั้นคับแล้วขนาดคนแถวค่ายโคทนายโยเขาจะไปเล่นคู่ชนกันทั้งนั้น
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
15 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณหลังขาวพิชิตชัย. ผมขอถามคุณหน่อยคุณพอจะมีข้อมูลแค่ใหนเกี่ยวกับหลังขาว ตอนนี้ควาญหลังขาวชื่อไหร. เลี้ยงอยู่ที่ไหน ค่ายของทนายโยอยู่ที่ไหน คุณพอที่จะรู้เหมือนผมหม้าย ถ้าคุณจะเล่นไปเล่นกันที่บ่อนดีกว่าคับเพราะผมจะไปด้วย
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
15 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณขวัญ - คุณทีมงานภูเก็ตรักวัวชน - คุณเด็กหน้าบ่อน...........ครับ.......คุณหลังขาวทนายโย ก็บอกไว้ชัดเจนแล้ว ว่าขอเสมอ หลังขาวทนายโย 5 แสน ถ้าหลั๊กแหลั๊ก ก็ไม่ต้องฝากเบอร์ไว้ แต่ถ้าชัวร์ ก็ฝากเบอร์ไว้ด้วยครับ จะได้ติดต่อ วางกันตั้งแต่วัวก่อนไม่เข้าสนามก็ได้ แล้วคุณขวัญ - คุณทีมงานภูเก็ตรักวัวชน - หรือคุณเด็กหน้าบ่อน ที่เคารพ จะไปไหมครับ ถ้าไป ฝากเบอร์โทรไว้ให้ พี่น้อง ตรังโซน ชนวัน ได้รับทราบกันด้วยต๊ะครับ ห้าแสนครับ ขนหน้าแข้ง คุณขวัญ - คุณทีมงานภูเก็ตรักวัวชน - คุณเด็หน้าบ่อน ...........คงไม่ล่วงครับ ลองแลต๊ะครับ สนุกสนานกัน เพียงแต่ว่า จะหมาเห่าใบตองแห้งหรือป่าว 5555555555
 โดย... หลังขาวพิชิตชัย
15 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณกริมลังสาดสิงโตทองเป็นวัวที่ไหนครับ ทางชนเป็นอย่างไรบ้าง เคยชนะตัวใหนบ้าง
 โดย... เด็กฝักหัด
15 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่ของพยาโคกับหลังขาวทนายโย ตอนนี้หลังขาวไม่สมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนแล้วคับพี่น้องถ้าวันชนหลังขาวเป็นต่อรองได้ทุกราคาคับเพราะพยาโคสดจัง หลังขาวท้านไม่อยู่แน่คับผมก็แฟนวัวหลังขาวเหมือนกันแต่เที่ยวนี้ไม่เล่นหลังขาวคับจะไปรองพยาโคสักนิดคับ
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
15 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ดาวพระศุกร์คือ....โหนดพยัคฆ์พันลาย ครับ....อีกคู่ก์มี....ขาวงามอู่ทองเล็ก กระบี่ ชน ลังสาดสิงห์โตทอง..ชนกันข้าง 31หมื่นคับ
 โดย... กริม
15 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอดาวพระศุกร์ ของ โก้ติ่งหม้ายครับ
 โดย... น้องตูน พัทลุง
15 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พญาโค วัวที่ไหน ชนมากี่มากน้อยครับ
 โดย... คนไม่รู้
15 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอประวัติของโพธิ์เพชรด้วย
 โดย... เด็กฝักหัด
15 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ฝากเล่นหลังขาวกันคับ
 โดย... คนตูน
15 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถ้านิลงามเจริญชัยเข้าบ่อนเป็นรองรองหมดเป้าเลย....สุดๆครับโชงโมงนี้......หลังขาวทนายโยก็สุดยอดแต่สภาพแถมเขาอาจจะกรอบได้ครับชั่งโมงนี้แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อน.....น่ากลัวเหมือนกัน......รักพี่เสียดายน้องแต่เห็นฟอร์มพยาโคแล้ว ยกให้ 5 ดาวครับผม
 โดย... ทีมงานภูเก็ตรักวัวชน
15 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณขวัญผมขอเสมอไอ้หลังขาวทนายโย อีก 5เเสนก่อน หรือคุณขวัญจะเสมอกับผมเท่าใดก็ได้ พร้อมวันไหนก้ได้ หรือพบกันหน้าบอนก่อนวัวชนก็ได้ หรือถ้าอ่านพบให้ทิ้งเบอร์ก้ได้
 โดย... หลังขาวทนายโย
15 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไปแน่คับ ผมชอบลางสาดคับ ผมว่าถ้าไอ้ดำเข้าๆออกโดนปลายยอดแน่ แต่ถ้าเกิน20นาทีผมก็ข้ามไปทางไอ้ดำเหมือนกัน ไอ้ดำเนื้อวางมากคับ
 โดย... เณรหลำ
15 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พยาโค ของน้อยหนองยวน เป็นทีเด็จประจำวันคับทุงโพธิรอบนี้ วางยาวยาวเลยคับ หลังขาวทนายโยต้านไม่อยู่แน่คับ ขนาดเพิ่มทรัพย์ยังไม่ถึง 5 นาที ตัวนี้สุดสุดคับ สดบดเก่าแน่นอนคับ ทีมพยาโคจะเสมออีกหลายเบี้ยคับ
 โดย... ขวัญ
15 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หัวพานเมารอบนี้ชนวันที่ 11-13 ชูโรงด้วย แดงศรีราชา ของโกฮ้ง ชนกับ โหนดท้องลายเพชรดาราชัย(ไอ้หัววัง) ...ชนกันข้าง 50 หมื่น และไอ้ดาวพระศุกร์ชนข้าง 30 กัววัวกระบี่...ลองวิจารณ์กันดูคับพี่น้อง
 โดย... กริม
15 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณวัวชนต้นน้ำ นี่คิดดีมากๆๆๆๆ ครับ เชียร์ต่างกัน แลกเปลี่ยนกัน เหมือนผมเลย ขอมั่งให้มั่ง นี่แหละวงการวัวชน เรียนไม่จบครับ วิชานี้
 โดย... บ่าว
15 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ทราบว่าคุณวัวชนต้นน้ำ อยู่แถวโหมดอยากถามว่ารู้จักเพือ่นบ้านนาสกุล ช่วยประดิษฐ์มั่งไหม อยู่แถวปากทางไปน้ำตก น้องบ่าวผมชื่อวัฒนา แต่มันไม่ค่อยคลุกคลีวัวชนเท่าไร
 โดย... สุดยอด
15 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้หัวข่ากับไอ้หัวขิง แพ้ชนะ คับ
 โดย... 000
15 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณเณรหลำ วันดำสงกรานต์ชนกับลังสาดดาวเด่นคุณไปแลไม๊ครับ ถ้าไปเข้าแลชั้นไหน ผมเข้าชั้นสองครับไปเล่นดำสงกรานต์วัวทีมงาน(ถือขาครับ) เผื่อได้เล่นด้วยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันไปพลาง เชียร์กันคนละตัวหนุกดีครับ โหมเราเล่นวัวชนสร้างมิตรภาพกันนะครับ
 โดย... วัวชน...ต้นน้ำ
15 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลางสาดดาวเด่นคงไม่มีคลิปคับ มันชนไม่นานสักครั้งและชนะแบบสบายๆ ชนท่าหรำ3หรือ4ครั้งไม่แน่ใจ บ่อนท่อง1คั้ง(หัวแรก) ชนแถวโคกม่วง แแต่ทีชนนานก็ที่สตูล ผมว่าน่าจะไม่มีคลิปนะ ถ้าไม่เล็กหรือขาดยอด น่าเล่นคับ ผมว่าเก่งนะ ลูกของมันชนชนะที่ท่าหรำขายไป 200000 คับ
 โดย... เณรหลำ
14 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ที่คลองหอยโข่งพี่น้องไปเล่นสักตัวครับผมว่าตัวนี้ไม่น่าทำให้คนชาวนี้ต้องเสียใจครับคือไอ้บัญชาชัยวัวบ่อนนอนนั้นกินนั้นทางชนดีใจมาก
 โดย... ค่าน้ำมัน
14 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แดงใจเด็ดเพชรยูงามของลุงตุดห้วยนางชนะครับใจมากโดนท้อข้างวิ่งเข้ากลับครับผม......หัวใจมากขนาดชนวัวแรกครับผม
 โดย... เด็กตรังหวังดี
14 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้ชนวัวบ่อนท่าหรั่งสนามบินหาดใหญ่15-16สองวันครับ
 โดย... น้องใหม่
14 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณไซเลนเซอร์ แดงใจเด็ดเพชรยูงงาม และ ไอ้มาโชว์ มอ ลูกหนุนชนะไหมครับ
 โดย... สุดยอด
14 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สิงโตห้วยนางเเพ้ที่ควนธานีวันนี้ ทีเดดเดกห้วยนาง ทำผมหมดตูด เเซวขำๆนะครับ
 โดย... ไซเลนเซอร์
14 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขาวสุดสาครในคลิปคนละตัวกันนะครับ ตัวนั้นของทีมคลองใหญ่ ผมรุ้จักดี คนละตัวกันเเน่นอน
 โดย... เด็กหัดเล่นวัว
14 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขาวสุดสาครในคลิปคนละตัวกันนะครับ ตัวนั้นของทีมคลองใหญ่ ผมรุ้จักดี คนละตัวกันเเน่นอน
 โดย... เด็กหัดเล่นวัว
14 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พิมพ์ผิดครับ คู่พิเศษ 1 ดุกด้างตาเงิน นายเชต บ้านนาในครับ ไม่ใช่นายเงินครับ เดี๋ยวนายเชตปลาดอีด่าเอาเล่า ขอโทษทีเพื่อนเหอ โพสต์ไม่ผ่านๆ พอผ่านไปซ้อนเป็นคู่เลยครับ
 โดย... น้องอุ้ม
14 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    รายการชนโคสนามควนมีด อ.จะนะ สงขลา วันที่ 6 พ.ย.54 ครับคุณสุดยอด รอบที่ 1 (1)โหนดบุญรอด นายณรงค์ ปัตตานี ชน ลางสาดวณิพก ด.ช. ทินบ้านโคกทราย 2)ลางสาดใจสิงห์(ไอ้ใบ้) นายศรายุทธ์ บ้านในวังยางแดง ชน ขาวรุ่งเรือง(ฮิปปี้จิ๋ว) นายแม็ค ควนเนียงพัทลุง 3)ดุกด้างพยัคฆ์ทมิฬเพชรณรงค์ชัย นายปลอดบ้านแค ชน โหนดเพชรมงคล (จั๊กดุ่ย2) นายดุ่ย บ้านยางงาม 4)ขาวงามบัวขาว นายแก้ว บ้านด่าน ชน แดงมงคลทอง นายชลิต ปากบางเทพา 5)โหนดแสงเพชร ผอ.ศักดิ์ บ้านท่าคลอง ชน โหนดเพิ่มทรัพย์ นายถาวร ปัตตานี คู่เอก โหนดงามหลังขาวเจ้าปัญญามหาชัยเล็ก เจ๊พร ค่ายโคไก่ทองยะลา ชนโหนดปิ่นสยาม ด.ช.ชาคริต สะกอม รอบ2 1)ดุกด้างสิงห์คีรี นายสมาน กาบังยะลา ชนโหนดลูกชะเมา นายสาแหละ สะบ้าย้อย 2)แดงจอมราชันย์(ลูกชะเมา นายแอ บ้านคลองช้างเล่น ชน ลางสาดตะขาบเพชร ด.ช.อาฟิต บ้านทรายขาว 3) ดุกด้างวันพิชิตชัย(ทายาทตาหวาน) นายอุทัย บ้านควนไม้ไผ่ ชนโหนดพลังสิงห์ นายฉ้ง บ้านพร่อนยะลา 4)ดุกด้างแซมยอดสนั่นชัย นายนิค บ้านตุหรง ชน ดุกด้างชนะเพชร น้องโด่ง บ้านปลักบ่อสะบ้าย้อย คู่เอก นิลงามทวีทรัพย์ นายต้น สิงหนคร ชนโหนดเพชรนคร(ไอ้ช้าง) นายมิ่ง บ้านบ่อทองสะบ้าย้อย รอบพิเศษ คู่พิเศษ 1) ดุกด้างตาเงิน นายเงินบ้านนาใน ชน ดุกด้างสามเสือพลังสิงห์(ลิงลม) น้องใบเตย นาทวี คู่พิเศษ2) ขาวสุดสาคร กำนันกิ๊ปลี กระบี่ ชน ดุกด้างมูยุล นายยา สะกอม 3)ดุกด้างพิชิตชัย นายทุ๋ย เทพา ชน ดุกด้างดอกเพชร นายมิ่ง บ่อทอง 4)ดำหัวสะพาน นายอบ ปลักช้าง ชน รายการชนโคสนามควนมีด อ.จะนะ สงขลา วันที่ 6 พ.ย.54 ครับคุณสุดยอด รอบที่ 1 1)โหนดบุญรอด นายณรงค์ ปัตตานี ชนลางสาดวณิพก ด.ช.ทินบ้านดคกทราย 2)ลางสาดใจสิงห์(ไอ้ใบ้) นายศรายุทธ์ บ้านในวังยางแดง ชนขาวรุ่งเรือง(ฮิปปี้จิ๋ว) นายแม็ค ควนเนียงพัทลุง 3)ดุกด้างพยัคฆ์ทมิฬเพชรรรงค์ชัย นายปลอดบ้านแค ชนโหนดเพชรมงคล (จั๊กดุ่ย2) นายดุ่ย บ้านยางงาม 4)ขาวงามบัวขาว นายแก้ว บ้านด่าน ชนแดงมงคลทอง นายชลิตปากบางเทพา 5)โหนดแสงเพชร ผอ.ศักดิ์ บ้านท่าคลอง ชนโหนดเพิ่มทรัพย์ นายถาวร ปัตตานี คู่เอก โหนดงามหลังขาวเจ้าปัญญามหาชัยเล็ก เจ๊พร ค่ายโคไก่ทองยะลา ชนโหนดปิ่นสยาม ด.ช.ชาคริต สะกอม รอบ2 1)ดุกด้างสิงห์คีรี นายสมานกาบังยะลา ชนดคโหนดลูกชะเมา นายสาแหละ สะบ้าย้อย 2)แดงจอมราชันย์(ลูกชะเมา นายแอ บ้านคลองช้างเล่น ชนลางสาดตะขาบเพชร ด.ช.อาฟิต บ้านทรายขาว 3) ดุกด้างวันพิชิตชัย(ทายาทตาหวาน) นายอุทัย บ้านควนไม้ไผ่ ชนโหนดพลังสิงห์ นายฉ้ง บ้านพร่อนยะลา 4)ดุกด้างแซมยอดสนั่นชัย นายนิค บ้านตุหรง ชน ดุกด้างชนะเพชร น้องโด่ง บ้านปลักบ่อสะบ้าย้อย คู่เอก นิลงามทวีทรัพย์ นายต้น สิงหนคร ชนโหนดเพชรนคร(ไอ้ช้าง) นายมิ่ง บ้านบ่อทองสะบ้าย้อย รอบพิเศษ คู่พิเศษ 1) ดุกด้างตาเงิน นายเงินบ้านนาใน ชนดุกด้างสามเสือพลังสิงห์(ลิงลม) น้องใบเตย นาทวี คู่พิเศษ2) ขาวสุดสาคร กำนันกิ๊ปลี กระบี่ ชนดุกด้างมูยุล นายยา สะกอม 3)ดุกด้างพิชิตชัย นายทุ๋ย เทพาชนดุกด้างดอกเพชร นายมิ่งบ่อทอง 4)ดำหัวสะพาน นายอบ ปลักช้างชนลางสาดจอมราชันย์ นายแอ คลองทิง ใครมีทีเด็ดแบ่งปันบ้างนะครับ ทิโร้นะมั่ง ลางสาดจอมราชันย์ นายแอ คลองทิง ใครมีทีเด็ดแบ่งปันบ้างนะครับ ทิโร้นะมั่ง
 โดย... น้องอุ้ม
14 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณFNPTC และแฟนๆวัวชนท่านอื่นๆครับ ที่มีคลิปของลังสาดดาวเด่น357บ้านควนเคี่ยม ช่วยส่งให้ชมด้วยครับ ตัวที่จะชนกับดำสงกรานต์ตะโหมดที่ท่าหรำครับ..ตัวผมเองคิดว่าชนกันเอือน11เดือน12น่าเล่นลังสาดครับ..แต่ถ้าชนเดือน5 ก็สงกรานต์ครับ..555อันนี้ตามพย่กรณ์นะครับ..แต่ถ้าให้ดีต้องแลคลิปเทียบฟอร์มครับ..ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคลิป
 โดย... สุดยอด
14 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ทีเด็ดคลองหอยโข่ง
 โดย... ดด
14 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณสุดยอด และทักทายคุณบ่าว คุณค่าน้ำมันครับ รอบพิเศษ คู่พิศษ 1 น่าจะเป็นดุกด้างสามเสือพลังสิงห์ นะครับ ใบโปรน่าจะพิมพ์ผิด ขอโทษที่ลงให้ไม่หมด เนื่องจาก สงสัยว่าโพสต์มากๆ จะขึ้นว่า ท่านกรอกรหัสภาพไม่ถูกต้องทุกที ครับ อัตถาธิบายหน่อย บก.ตั้ม
 โดย... น้องอุ้ม
14 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    น้องอุ้มช่วยลงโปรแกรมสนามควนมีด ให้ได้ทราบกันบ้างครับ
 โดย... สุดยอด
13 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครพอจะรู้ประวัติและทางชนของโหนดเพชรทุ่งใหญ่มั้งคับ ที่ชนกับไอ้ท้องลายวัวมาปปดครับ รอบนี้ที่จุฬาภรณ์ สำหรับท้องลายแพ้ติดต่อกันมาสองหัวซ้อนคับ
 โดย... นักเลงวัว
13 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ทีเด็ดสนามท่ามิหร่ำรอบนี้มีตัวไหนมั้งครับ....
 โดย... คนรักโค
13 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อยากทราบประวัติและทางชน....ของลายลักสิบ...บ้านหลักสิบ...ครับ...ชนสนามท่ามิหร่ำวันที่ 18 นี้ครับ
 โดย... เด็กภูเก็ต
13 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณผู้รู้ อยากทราบว่า ลางสาดสิงห์โตทอง(นักร้อง)ของพัทลุง ที่พึ่งติดคู่หัวพานเมาชนมากี่ครั้งแล้ว ทางชนเป็นยังไง และหัวสุดท้ายชนที่ไหนครับ ขอบคุณมากครับ
 โดย... บอย
13 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณสำหรับนำ้ใจไมตรี คุณบ่าว ที่หยิบยื่นให้นะครับ ขาวสุดสาครชนกับดุกด้างมูยุล ที่บ่อนควนมีด อ.จะนะ ครับ ชนวันที่ 6 พ.ย.ครับผม ถ้าจะไปเที่ยวโทร.หาผมได้นะครับ (ขาวสุดสาครตัวอื่นน่าจะไม่มีอีกนะครับ)
 โดย... น้องอุ้ม
13 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่คูโบต้า ลายถอนครับ ได้ข่าวว่าเล้ก เสียเปรียบ พอไกล้วันชน เจ้าของไม่หนัดชนะ เลยให้ถอน ถ้าชนกัน รักเล่นลายครับ คู่นี้ ผมว่าวัวเคยโดนหิ้วก้ไม่วิ่ง หัวใจมาก แต่ผมชอบการตั้งยอดค้ำหน้า เขี่ยหน้าของลายครับ ทำให้ตัวใจมากขัดใจได้ครับ แค่วิจารณ์ครับ
 โดย... บ่าว
13 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    รบกวนพี่น้อง ใครมีคลิปขาวสุดสาครมั่งครับ อยากดูไว้ประกอบการพิจารณาครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
 โดย... น้องอุ้ม
13 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่คูโบต้าถอนแล้วครับคุณช่างเอ็ม
 โดย... เด็กฝักหัด
12 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขารองชั้นสองตอเช้าเล่นตัวไหนดีระหว่างลายบริสุทธ์กับคูโบต้าชี้แนะด้วยคับผม
 โดย... ช่างเอ็ม
12 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โคขาวสุดสาครที่ติดคู่ที่ควนมีดเป็นตัวกันหม้ายที่ชนะขาวพูนทรัพย์
 โดย... เด็กฝักหัด
12 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อีกอย่างครับ ใครพอมีคลิป พยาโค คู่ชนหลังขาวทนายโยมั่งครับ ขอดูประกอบการพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
 โดย... บ่าว
12 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วัวแจ้งเกิด หัวพานเมารอบนี้ ครับ โหนดเพชรวาสนา ชนะดีครับ ปลายยอดแม่น หิ้วติด 2 ที ลูกหน้าไม่กลัวถูกเขี่ยหลายที แต่ชนได้เปรียบ แต่ได้ข่าวว่าตอนนี้มีคนให้ถามราคา แสนห้าแล้ว อีกตัวครับ ลั่นดามูดู เจ้สุ ปากคร ชนอึด ปลายยอดแทงลำใหญ่ผิดมั่งถูกมั่ง แต่ชน ประมาณ 30 ไม่ลืมปลายยอดเลย เป็นรองจนนะครับ อีกตัวครับ พลาดไม่ได้ นิลเกาะเพชรตัวชนะลูกเอ็ม ขาดเปรียบ เป็นรองลึก จนชนะ ปลายยอดเตือนเรื่อยเหมือนกัน หัวใจดีอึด มีลูกเหี้ยมหลังๆๆ แต่เกือบเพลียงเหมือนกัน เผื่อไว้เป็นข้อมูลในการชนครั้งหลังๆๆครับ
 โดย... บ่าว
12 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณเด็กใหม่ โหนดขุมทรัพย์ ผมสาว่าไม่ชน เพราะวัวถอนตามโปรแกรมหลายคู่ครับ เพราะผมไปไม่ทัน คู่ 1 กับคู่ 2 ทั้งสองวันครับ
 โดย... บ่าว
12 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอขอบคุณ คนรักวัวชน คนเมืองลุง ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลดปรแกรมบ้านท่ามิหร่ำทั้ง 4 วันมา ณ.ที่นี้ด้วยคับ
 โดย... คนมีสี
12 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมสนามกีฬาชนโคบ้านท่ามิหร่ำ วันอังคารที่ 18 ต.ค.54 ++รอบที่ 1 ++ คู่ที่ 1 แดงงามเพชรเงินเพชรทอง(ไอ้แหวง) ผ.ญ.หลิน บ้านควนกุฏ ชนกับ ลายมรกต นายแมว บ้านไทรน้อย//คู่ที่ 2 ดุกด้างยากูซ่า นายคลิ้ง บ้านแร่คูเมือง ชนกับ ลังสาดจุดนักล่ายากูซ่า(ไอ้ห้า) จ่าวุธ บ้านโคกทราย//คู่ที่ 3 โหนดสามเสือ(ไอ้ขี้เมา) นายไข่เหลี่ยม บ้านแพรกทา ชนกับ ขาวจอมโหนด(นีโน่) น้องปาล์ม บ้านเทศบาลชุมพล//คู่ที่ 4 ขาวเจ้าปัญญาราชายอด (ฉลามขาว) น้องภูมิ บ้านต้นโดน ชนกับ แดงแสนเชิงเล็ก ผ.ญ.ปู ค่ายโคผู้ใหญ่ปู//คู่ที่ 5 โหนดหลังขาวเจ้าปัญญามหาชัย(ไอ้วานลิง) ผ.ญ.ไหม่.7 ชนกับ ดุกด้างชาติพยัคฆ์ นายแมว บ้านไทรน้อย//คู่ที่ 6 ลังสาดสิงห์นำชัย นายกวาง บ้านควนวัดใหม่ ชนกับ โหนดหลังขาวโชคนำชัย นายวิรัตน์ บ้านพัทลุง ++รอบที่ 2 ++คู่ที่ 1 โหนดเทพประทาน นายแจ็ค บ้านหน้าควน ชนกับ นิลแซมองครักษ์พยัคฆ์พันทาง(ไอ้ลมหวน) นายอ้วน บ้านเขาปู//คู่ที่ 2 โหนดเพชรพญายม(มาเฟีย) น้องปืน บ้านสวนสุโขทัย ชนกับ ขาวงามเพชรธงชัย(ขาวกางหลาง) นายสมนึก บ้านปากบางเทพ ตรัง//คู่ที่ 3 โหนดงามชาละวัน นายเข้ บ้านวังเข้ ชนกับ โหนดอัศวินใจดี จ่าห้า บ้านใสยวน//คู่ที่ 4 นิลแซมราชาสิงห์(ขุนศึก) อบตงไก่ บ้านโคกยา ชนกับ ลังสาดก้องฟ้าดาราชัย นายติ่ง บ้านตรัง//คู่ที่ 5 แดงงามสิงห์ราชศักดิ์ดามหาชัย นายพล บ้านทุ่งยวน ชนกับ โหนดงามยอดพยัคฆ์จอมสังหาร((การ์ตูน) น้องการ์ตูน หน้าค่าย++รอบพิเศษ 1 แดงใจสั่งมา นายวันชัย บ้านปลัดปัตตานี ชนกับ โหนดงามโรตีพยัคฆ์ร้ายสายไหม น้องต้น บ้านระหว่างควน//คู่ที่ 2 โหนดงามสมัยศึก น้องบูม บ้านหูรอ ชนกับ ดุกด้างยอดนักสู้(ไอ้สีปาน) นายขิง บ้านแม่ขรี//คู่ที่ 3 โหนดเพชรเกษม นายเกษม บ้านทุ่งเศรษฐี ป่าบอน ชนกับ แดงสร้อยทองคะนองศึก (ล่อเป้า) นายต้น บ้านเขาแดง++รอบพิเศษ 2 //คู่ที่ 1 ลายหลักสิบ นายกิจ บ้านหลักสิบ ชนกับ ดุกด้างเพชรล้านเก้า(ลูกเสือ) นายเบียร์ บ้านห้วยนาง//คู่ที่ 2 ลายปัญญาวุธ นายแดง บ้านต้นปรง ชนกับ แดงโชคชัย น้องจูน บ้านไทรใหญ่//คู่ที่ 3 ขาวแสนเชิง นายต้อย บ้านห้วยแหน ชนกับ โหนดใจเย็น นายสุวิทย์ บ้านควนดินสอ
 โดย... คนมีสี
12 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมสนามกีฬาชนโคบ้านท่ามิหร่ำ วันพุธที่ 19 ต.ค.54 //รอบที่ 1 // คู่ที่ 1 โหนดแซมแซมซั่นเล็ก(ไอ้แลน) นายเพชร บ้านเขาชัยสน ชนกับ ลังสาดสายฟ้า ผ.ญ.ปู บ้านเขาหลวง//คู่ที่ 2 ดุกด้างลายอินเดีย(ไอ้รถรุน) น้องภู บ้านไพ ชนกับ โหนดหลังขาวจ้าวใจเด็ดเพชรสังหาร(ไอ้สุดรัก) นายภานุวัฒน์ บ้านหน้าควน//คู่ที่ 3 ดุกด้างก้องสยาม นายพล บ้านโคกทราย ชนกับ ลังสาดฟ้าประทาน(ไอ้สี่แสน) นายอุ๊ บ้านบ่อนเมา//คู่ที่ 4 โหนดงามยอดเกรียงไกร นายสม บ้านท่าแค ชนกับ ขาวงามเพชรพระกาฬ (ขนมเป้า) เสือใบ บ้านหน้าเกาะ//คู่ที่ 5 ลังสาดยอดเด็ดเพชรปรีชา น้องไผ่ บ้านอ่างทอง ชนกับ ขาวมีลาภทราบทราบมองมอง นายไพโรจน์ บ้านข้างเมรุ++รอบที่ 2 //คู่ที่ 1 โคเทพบุตรบ่วงเงิน(ไอ้ลั่น) นายกเล็ก ปากพนัง ชนกับ ลังสาดดอกศรเพชร (เสือเฆม) น้องอาร์ม บ้านไพ//คู่ที่ 2 ดุกด้างจอมราวี(ไอ้แสนดี) นายนนท์ บ้านหนองรง ชนกับ โหนดอัศวินสีส้ม(ไอ้ฮอลแลนด์) นายบ๊อบ บ้านปากคลอง//คู่ที่ 3 ดุกด้างช็อคโกแล็ต นายภานุวัฒน์ สนามซ้อมโคหนองรง ชนกับ แดงฉลองชัย นายสมโชค บ้านหน้าควน//คู่ที่ 4 โหนดมหาเสน่ห์(ดอกรัก) นายธีรยุทธ ค่ายโคโคกน้ำรอบ ชนกับ ลังสาดศรเพชร ครูโรจน์ บ้านบางแก้ว ++รอบพิเศษ 1 ++ คู่ที่ 1 ขาวงามเพชรประคำทอง นายอิฐ บ้านประดู่ทอง ชนกับ โหนดวัชรนำชัย นายเชษฐ บ้านเขาชัยสน //คู่ที่ 2 ลังสาดเพชรดาวใต้สายเลือดแสงเทียน เจ๊ลาด บ้านน้ำตก ชนกับ ขาวเด็กราม(สาม ช.) นายชาเล็ด บ้านแพรกทา//คู่ที่ 3 ลายเหนือพยัคฆ์(ลูกอิ่ม) นายสุพัฒน์ บ้านใสงาม ชนกับ โหนดนกเล้กเพชฌฆาต(ไอ้ใจเย็น) นายศรีไพร บ้านป่าแหลม++รอบพิเศษ 2 ++คู่ที่ 1 โหนดงามหาญณรงค์เล็ก(ไอ้โพน) นายบอล บ้านสวนนายโชติ ชนกับ โหนดงามพูนทรัพย์เพชรบุญชู นายกิจ บ้านปะเหลียน ตรัง//คู่ที่ 2 ลังสาดยอดเด็ด นายใจ บ้านทุ่งค่าย ชนกับ โหนดสิงห์ทอง นายโสภณ บ้านเขาพระทอง
 โดย... คนมีสี
12 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมสนามชนโคบ้านท่ามิหร่ำ วันศุกร์ที่ 21 ต.ค.54 ++รอบที่ 1 ++คู่ที่ 1 โหนดงามอินทรีย์เล็ก(ไอ้ปีโป้) นายหมาย บ้านไร่ ชนกับ โหนดงามโชคนำชัย นายณัฐกร บ้านศรีนครินทร์//คู่ที่ 2 โหนดหน้าเปียสองนางงาม ผ.ญ.แจ้ว บ้านท่านางพรหม ชนกับ ขาวเทพประทาน นายอุ๊ บ้านบ่อนเมา//คู่ที่ 3 ขาวยอดเด็ดเพชรบุญชู(เจ้าหงส์ทอง) นายบอย บ้านโหล๊ะท่อม ชนกับ แดงงามกระทิงทอง(สิงโต) นายวิทย์ บ้านตำนาน//คู่ที่ 4 ดุกด้างเพชรดาราชัย นายดำ บ้านหนองหว้า ชนกับ แดงพายุฟ้ามีชัย นายช่วง บ้านไพ//คู่ที่ 5 ดุกด้างงามขุนคีรี น้องแมว บ้าน กทม. ชนกับ โหนดเจ้าพระยานครินทร์(ไอ้วีโก้) ว่าที่ ร.ตงประกอบ ทีมงาน ส.นครินทร์ สตูล//คู่ที่ 6 แดงบุญรอดยอดแสนคม นายประเสริฐ บ้านป่าเล ชนกับ ดุกด้างยอดเด็ดเพชรภูธร นายบี้ บ้านยาง ++รอบที่ 2++ คู่ที่ 1 ดุกด้างสายฟ้าดาราชัย นายบ่าว บ้านเขาพังอิฐ ชนกับ ดุกด้างอัศวินดำเจ้านำทรัพย์ นายอิฐ บ้านหลัก 42//คู่ที่ 2 ดุกด้างเอราวัณทายาทไอ้โค๊ก นายสมหมาย บ้านใสในขัน ชนกับ โหนดงามยอดขุนพลจิ๋ว นายเบิ้ล บ้านนา//คู่ที่ 3 ดุกด้างแสนราชสีห์(ดำบ้า) นายสาโรจน์ บ้านไทรหัวช้าง ชนกับ ดุกด้างเทพราช เสี่ยชล บ้านนครสวนหมาก//คู่ที่ 4 ขาวเทพประทาน นายบอล บ้านโรงรม ชนกับ นิลงามเจริญทรัพย์(เสาร์ห้า) น้องมาย บ้านโคกม่วง ++รอบที่ 3++คู่ที่ 1 โหนดแสงหิรัญ(ไทร์ตั๊น) นายเฉวียง บ้านหลัก 42 ชนกับ โหนดงามช๊อคโกแล็ตทายาทผาเมือง นายปาล์ม บ้านหนองหนุน//คู่ที่ 2 ดุกด้างแม็คโค นายวิโรจน์ บ้านตะโหมด ชนกับ ดุกด้างก้องเกียรติยศยอดเกรียงไกร(ไอ้จุก) น้องแชมป์ บ้านสมหวัง//คู่ที่ 3 นิลเพชรสินชัย(ครูหมอ) นายบุรินทร์ บ้านสวนพุด ชนกับ แดงงามนำโชคมีชัย(พิชิตวารี) นายจเร บ้านป่าแหลมใน//คู่ที่ 4 นิลงามสามมิติ นายแม็ค บ้านทุ่งเคียน ชนกับ ขาวสะท้านฟ้า นายวิวัฒน์ บ้านศาลาไม้ไผ่//คู่ที่ 5 ดุกด้างปิ่นเพชร นายมล บ้านมาบปด ชนกับ โหนดสายฝน นายปาล์ม บ้านฝาละมี ปากพะยูน//คู่ที่ 6 ลังสาดยอดสิงห์ นายบอย บ้านป่าบอน ชนกับ ดุกด้างแสนเชิง นายคีม บ้านแหลมโหนด
 โดย... คนมีสี
12 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมสนามชนโคบ้านท่ามิหร่ำ วันเสาร์ที่ 22 ต.ค.54 ++รอบที่ 1 ++คู่ที่ 1 ลังสาดเฉียงคม(ไอ้คอแดง) จ่าวี บ้านพัทลุง ชนกับ แดงงามสิงห์นำชัย(ไอ้ตุด) น้องเอก บ้านเขาชัยสน//คู่ที่ 2 ดุกด้างจ้าวภูผา(ทีเด็ด) นายน้อง บ้านเขา ชนกับ โหนดเก็บทรัพย์(ไอ้กองทุน) นายอ๊อฟ บ้านท่ามิหร่ำ//คู่ที่ 3 โหนดงามเจ้าปัญญา นายอิฐ บ้านวังปลิง ชนกับ แดงยอดเกรียงไกร น้องกั๊ฟ บ้านส้มหรีดค้าไม้//คู่ที่ 4 โหนดยอดขุนพล(ซูซู) นายเฉลิมศักดิ์ บ้านกงหรา ชนกับ ลังสาดเดินชนเล็ก นายณรงค์ บ้านวังเลา//คู่ที่ 5 ลังสาดเหลี่ยมเพชร(ไอ้ลูกแก้ว) ค่ายโคเจ๊ลีเฟรอ์นิเจอร์ ชนกับ ดุกด้างงามยอดวิทยา(อุดมทรัพย์) นายเล๊าะ บ้านสะกอม++รอบที่ 2 ++คู่ที่ 1 ดุกด้างเก้าเก นายอู๊ด บ้านศรีนครินทร์ ชนกับ ลังสาดรุ่งตะวัน นายนภดล บ้านศษลาไม้ไผ่//คู่ที่ 2 โหนดงามเอราวัณ(ไอ้โค๊ก) นายออย บ้านใสใจเย็น ชนกับ โหนดงามสามกษัตริย์พยัคฆ์ใจเย็น(ภูผาดำ) นายอนันต์ บ้านไพ//คู่ที่ 3 ขาวงามราหูพยัคฆ์สองตำบล ส.ท.ตุ้ย บ้านวง ชนกับ โหนดขุนช้าง บังแอร์ บ้านฝาละมี ปากพะยูน//คู่ที่ 4 โหนดงามเพชรภูมี น้องภู บ้านปากพะยูน ชนกับ โหนดนำทรัพย์(ไอ้โถ) นายจรูญ บ้านใสหลวง //คู่ที่ 5 โหนดเพชรมงคลชัย นายเสน่ห์ บ้านปะเหลียน ตรัง ชนกับ ดุกด้างจักรเพชร จ่าขิ้ง บ้านลำใน++รอบพิเศษ ++ คู่ที่ 1 โหนดงามชาติพยัคฆ์ นายปราโมทย์ บ้านศรีนครินทร์ ชนกับ ลันดาเพชรเอกลูกเทวดา นายณรงค์ ตรัง //คู่ที่ 2 ลังสาดดาวเด่น(357) นายประสาน บ้านควนเคี่ยม ตรัง ชนกับ ดำสงกรานต์นำโชค นายชาย บ้านตะโหมด//คู่ที่ 3 นิลสิงห์ราช(จอมดุ) นายสาแหละ บ้านชะรัต ชนกับ โหนดยอดเด็ดเพชรสมพร น้องมาย บ้านท่าม่วง//คู่ที่ 4 ดุกด้างรุ่งเพชรพิชิตชัย(ใจเย็น) ส.ท.ยุทธ บ้านเทศบาลชุมพล ชนกับ ขาวมหันตภัย หมอโก้ บ้านห้วยปุด//คู่ที่ 5 แดงเหลี่ยมเพชร นายคล่อง บ้านตะโหมด ชนกับ โหนดนำทรัพย์ นายเอ บ้านหน้าควน
 โดย... คนมีสี
12 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่ไอ้ขาวปลายหาร คู่ชนทุกหลบตั้งแรกวาแล้วคับ
 โดย... คนติดตามข่าวฯ
12 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรื่องจบไปแล้ว อย่ารื้อฟื้นอีกเลยครับ เดี๋ยวพี่น้องวัวชน ได้ปวดหัวกันอีก ให้จบ ๆ กันไป เลิกแล้วต่อกันต๊ะครับ อย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บอีกเลย
 โดย... ดี ๆ กันไว้ต๊ะ
12 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ได้ย้อนกลับไปอ่านหน้าก่อนๆ นี้พบบางข้อความ ไม่ค่อยสุภาพนะครับ มีด่าพ่อล่อแม่ด้วย ด่าทางเวปไม่ค่อยน่าเกรงขามหรอกครับ คนที่โดนด่าชกไม่ถึงอ่ะ เช่นคุณเลงๆหน่อย แต่แอบด่าหลังเวป บางครั้งเพื่อนๆ โพสหยอกล้อกันบ้าง คิดเสียว่าขอกันกิน ถ้อยทีถ้อยอาศัยดีกว่าครับ สัพยอกกันบ้างก็อย่าถือเป็นอารมย์เลยครับ ผมพบเห็นคนรู้จักกันในบ่อนเห็นคนในสังคมนี้ มีมารยาทน่าชมเชยมากครับ
 โดย... เมืองสงขลา
12 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สุดยอดแล้ว 3 ชั่วโมงกว่า ที่สนามบางกล่ำ
 โดย... เอก
12 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามคุณ บ่าว โหนดขุมทรัพย์ วัวท่าศาลา แพ้หรือชนะ ครับ
 โดย... เด็กใหม่
12 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แดงนำทรัพย์ชนะ คู่ขาวปลายหารไม่ได้ชน มืดก่อน บ่อนยกไปชนวันที่ 13
 โดย... ปลัดอำเภอรักวัวชน
12 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แดงนำทรัพย์ กับคูขาวปลายหาร ไม่ได้ชนครับ มืดก่อน วัวเหลืออีก 3 คู๋ บ่อนยกไปชนวันที่13 เมื่อวานบางกล่ำวัวชนกันหนุก คู่เอกรอบแรกโหนดวาสนาพาโชค กับขาวสุดทางรัก ชนกันตั้งแต่เวลาประมาณ 12.30 น. ชนกันถึงเวลา 16.05 น.ไม่แพ้ชนะ คู่นี้มันออกมายักคอกันประมาณเกือบ 2 ชั่วโมง ไอ้ดำถอยหลัง ขัน คุ้ยดิน ไอ้ขาวเดินขู่ ราคาวัวไอ้ขาวเป็นต่อ 1000/100
 โดย... ปลัดอำเภอรักวัวชน
12 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หวัดดีตอนเช้าครับ เพิ่งกลับมาจาก คอน ครับ ไปรอบนี้ชนหัวพานเมา 2 วันครับ สนุกดี ได้เจอสมาชิก ในเวปอีกหลายคนครับ คุณ คนมีสี พี่ เด็กคอน ดีมากๆๆครับ
 โดย... บ่าว
12 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ชนกัน 3 ชั่วโมงเหลือ ผมว่าใจมากทั้งคู่ น่าพามาสมไว้มั่งจัง วัวใจมาก อึดพันนี้ ปัจจุบัน หายากมาก ๆ ใครรู้ว่าทั้งคู่อยู่ค่ายไหน ที่ไหน แจ้งด้วย จะได้ติดต่อสมเหมียกันบ้าง อิอิ 555 ขอบใจหลาย ๆ เด้อ
 โดย... อยากรู้
12 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    บางกลำวันนี้คู่เอกรอบแรกชนเกือบ 3 ชั่วโมงได้ผลเสมอ ส่วนไอ้โพธิ์ป่าบอนแพ้ครับเข้าไปเจ็บทุกครั้งเสียยอดมากแรงชนประมาณ 20 นาที ส่วนคู่ขาวปรายหารไม่ได้ดูและไม่ทราบคู่นี้ได้ชนหรือเปล่าผมกลับเสียก่อนเพราะเย็นมากแล้ว
 โดย... มือใหม่แก่ๆ
11 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    บางกล่ำ วัวเลิกแล้วยังคับเขา วาชนกันนานๆๆทั้งนั้นขอผลด้วยคับขอบคุณคับ
 โดย... เด็กๆ
11 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมสนามกีฬาชนโคระโนด จ.สงขลา เสนอศึกสิงห์หนุ่มปะทะเสือเฒ่า วันพฤหัสบดีที่ 27 ต.ค.54 //รอบที่ 1 // คู่ที่ 1 โคโหนดงามฤทธิ์ชัย(อ้ายเข้) นายพิน ชนกับ โคนิลงามตาเงินฤาษีมีชัย(สามดอ) นายจำลอง//คู่ที่ 2 โคแดงเพชรเมืองใต้ นายนิว บ้านศาลาหลวง ชนกับ โคโหนดหลังขาวเพชรโพธิ์หางไก่ นายสมชาย บ้านระโนด//คู่ที่ 3 โคโหนดงามเดชพูลทรัพย์ น้องแบ็งค์ บ้านพัทลุง ชนกับ โคขาวงามเพชรสองเมือง นายเหนือ บ้านปากคลอง พัทลุง//คู่ที่ 4 โคลายบุญคลองทรัพย์ นายดำ บ้านทอนสำโรง ชนกับ โคดหนดหลังขาวเจ้าปัญญา น้องณรงค์ บ้านแค คลองแดน//รอบที่ 2 //คู่ที่ 1โคแดงงามยอดแสนชัย นายนพ บ้านเชียรใหญ่ ชนกับ โคนิลงามปลายพญา นายพัน บ้านชุมพล//คู่ที่ 2 โคแดงไฟจอมโหดยอดอัศวิน นายน้อย บ้านหัวไทร ชนกับ โคโหนดงามลูกราชา นายบรรเลง บ้านบ่อแดง//คู่ที่ 3 โคโหนดงามสามพี่น้อง ผ.ญ.สุรินทร์ บ้านเฉียงพงษ์ ชนกับ โคแดงงามนำทรัพย์(สามเมือง) นายปลื้ม บ้านป่าพยอม++รอบพิเศษ++ คู่พิเศษ 1 โหนดแสนชัยยอดมรกต น้องกัน ค่ายโคสิงห์ราช บ้านใสยอน ชนกับ โคลังสาดเพชฌฆาตหน้าหยก(สิงห์โต) นายธีรพล ค่ายโคทนายเยี่ยม//คู่พิเศษ 2 โคแดงใจเด็จเพชรจอมพล(ลูกชู้) นายช้าง บ่อนระโนด ชนกับ โคลันดาจงอางทอง ผ.ญ.ยาน บ้านนิคมรัตภูมิ
 โดย... คนมีสี
11 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมสนามกีฬาชนโคระโนด จ.สงขลา เสนอศึก หมูไม่กลัวน้ำร้อน วันอังคารที่ 25 ต.ค.54 //รอบที่ 1 // คู่ที่ 1 โคโหนดพิฆาต นายชิต บ้านหัววัง ชนกับ โคแดงเจ้าพระยา นายพี บ้านหนองทราบ//คู่ที่ 2 โคลังสาดเพชรสงวน(รอดตาย)นายสมคิด บ้านสงวน ชนกับ โคแดงเพชรภูธร นายเด่น บ้านเกาะใหญ่//คู่ที่ 3 โคดุกด้างก่อเกียรติเกรียงไกร น้องเบิร์ด บ้านระโนด ชนกับ โคขาวเก้าเก นายเจริญ บ้านห้วยน้ำใส//คู่ที่ 4 โคขาวประเสริฐทรัพย์ นายสมเกียรติ บ้านท่าบอน ชนกับ โคดุกด้างน้ำใส(ขวัญใจไอ้ลาว) น้องต๋อง บ้านตลาดระโนด//รอบที่ 2 //คู่ที่ 1 โคดุกด้างศรทองคะนองศึก นายศร บ้านวัดเจียก ชนกับ โคโหนดงามแสนคม นายพล บ้านดอนผาสุก//คู่ที่ 2 โคดุกด้างเจ้าพลัง นายสมโชค บ้านเกาะเสือ ชนกับ โคแดงงามแสนสิงห์ ด.ชงก้อง บ้านหัวไทร//คู่ที่ 3 โคลังสาดนเรศวร นายอำนวย บ้านผักกูด ชนกับ โคลายฟ้าประทาน นายสุมิน บ้านระโนด //รอบที่ 3 // คู่พิเศษ 1 โคลังสาดเพชรพลังสิงห์(อ้ายเดียว) ปลัดเจริญ ค่ายโคเพชรตะวัน พัทลุง ชนกับ โคแดงดอกฟ้าดาราชัย นายแม็ก บ้านโคบัวบก//คู่พิเศษ 2 โคแดงใจเด็จเพชรบ้านโพธิ์ นายพรม บ่อนระโนด ชนกับ โคโหนดแสงเพชร 18 ไร่ นายเซียนชน บ้านนครสวนหมาก
 โดย... คนมีสี
11 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอทราบผลบางกล่ำคู่ แดงนำทรัพย์ กับคูขาวปลายหาร ด้วยครับ ขอบคุณมาก
 โดย... คนรัตภูมิ
11 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขาวงามลูกปอ ชนกับ ลังสาดตรีจุฬา(อ้ายเตี้ย) ชนรอบเดือนตุลานี้และมีวัวดังวัวเก่งมากมาย เช่น หลังขาวทนายโย โหนดงามราชาชูชัยขวัญใจลุกตาขุน
 โดย... ............
11 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่าคู่หลังขาวพิชิตชัยกับพญาโคของน้อยหนองยวน ความคิดผมผมว่า ชั้นยังไม่ถึงหลังขาวพิชิตชัยครับ กระดูกอ่อนหวา ความหนาของร่างกายก็สู้หลังขาวไม่ได้ แทงหลังขาวก้ไม่กลัว ตั้งยอดดี ผมว่าไม่น่าต้านหลังขาวได้ วางหลังขาว ยาวๆ
 โดย... กก
11 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หลังขาวทนายโยติดคู่ที่ ทุ่งโพธิ์ ชนกับ นิลงามเจริญชัย(พญาโค)
 โดย... ............
11 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอรายงานผลคู่ ขาวปลายหาร(ขาวงามยอดสิง) ด้วยครับพี้นอง ถ้าชนเสร็จ อยู่ใกลไม่ได้กลับไปดู
 โดย... คนรัตภูมิ
11 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณ เด็กแลวัวชน ช่วยบอกผลการชนของสนามชะเมา ของวันที่ 10 ด้วยครับ (โหนดขุมทรัพย์ พลั้นพรื่อมั่ง)
 โดย... น้องใหม่
11 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้วันอังคารครับ มีทีเด็ดขาวชนกันโหนดวันอังคาร น่าเล่นขาวครับแพ้ยาก ทีเด็ดขาวยอดสิงห์ ชนกับโหนดวัวนคร ล่าสุดชนะแดงปริก แต่วันนี้วันอังคารคงผ่านขาวยากเหลือเกิน ใครไปลองวัดดวงคู่นี้เลยน่ะครับ ส่วนผมมีน้อย ขอวัดดวงคู่นี้คู่เดียว ไม่ใช่เซียนน่ะครับ แค่มาวิจารณ์ให้ฟังตำราก็มาไว้จดจำ แถมสถิตินี้ไม่เคยพลาด ถึงพลาดก็น้อยมากครับ
 โดย... ขารองชั้นสอง
11 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายบริสุทธ์ย่าจะถอนนะเห็นทีมงานบอกเมื่อเช้ามีปัญหาภายใน
 โดย... ปากเสีย
11 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702