๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211    หน้าถัดไป >

    คู่พญาโค กับหลังขาว ผมว่าราคาสูสีมาก เหมอไหนเหมอกัน หรืออาจจะต่อรองกัน ประมาณ 10-9 เซียนนครจะเล่นพญาโคกันมาก แต่พวกเก๋าเกม จะเล่นหลังขาวกัน เพราะเคยผ่านศึกชนนานๆมาแล้ว แต่พญาโคไม่เคยชนนาน และไม่เคยเจ็บมาก่อน ราคาสูสีแน่นอนคับ ทั้งสองฝ่ายเป็นต่อ เป็นรองกันได้เพ และแน่นอน ตอนชนพลิกไปพลิกมาแน่นอน รองไว้ได้เปรียบคับ
 โดย... คนรู้ข้อมูลทั้งสองตัวพอสมควร
29 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องช่วยวิเคราะห์ คู่หลังขาว กับ พญาโค หน่อยครับ ผมกำลังรวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบการติดสินใจ ว่าจะฝากพรรคพวกไปสักหิด พี่น้องว่าตัวไหนจะเป็นต่อ เป็นรองครับ ขอบคุณ
 โดย... โค
29 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เป็นวัวชนระหว่างคู่ใหนชนกันครับช่วยบอกชื่อทั้งคู่ด้วยครับเด็กนาหม่อม
 โดย... เด็กฝักหัด
29 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณเด็กนาหม่อมช่วยบอกวิธีเข้าไปดูทีครับของผมพอเข้าไปมันขึ้นerror
 โดย... เด็กฝักหัด
28 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณเด็กฝึกหัด เข้าไปแลต๊ะ ผมเข้าไปแลแล้ว ก็ดูได้นะครับ
 โดย... นาหม่อม
28 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณเด็กฝึกหัด ดูได้ครับ ผมเข้าไปดูมาแล้วครับ
 โดย... อยากรู้
28 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ที่คนคอนส่งมาดูไม่ได้ครับ เพื่อนสมาชิกคนอื่นดูได้หม้ายครับ ช่วยโพสก์บอกกันครับ
 โดย... เด็กฝักหัด
28 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลมีลาภ เก่งอยู่แล้ว ถ้าชนกับ ไอ้หัวรก เพลงชน ทางชน คนละชั้นกัน หัวใจอีก นิลมีลาภดีกว่าคับ
 โดย... ทีมงานร้านก๋วยเตี๋ยว
28 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดฟ้ามีชัย นายพล พัทลุง ไปถูกตัวไหนสนามบางกล่ำรอบเดือนหน้า ได้ข่าวว่าสีลังสาดเหมือนกัน ขอประวัติด้วยคับ...
 โดย... น้องใหม่
28 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอลังสาดสิงห์ดำที่ติดู่กับไอคูโบต้าที่นาหม่อมหม้ายครับ ถ้าเป็นตัวนั้นผมก็อยากรู้ประวัติมันเหม์อนกันครับ
 โดย... เด็กฝักหัด
28 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมดูตัวดูยอดแล้วดุกด้างเพชรพันล้านน่าจะลงกับอ้ายหัวรกควนขนุนครับ.....คู่นี้สู้สีครับแต่คิดว่าถ้าชนจริงหัวรกคงเป็นต่อเพราะทีมงานใหญ่.....และน่ารองดุกด้างเพราะมีลูกเด็ดขาดคือจับบิดหักคอ.....แรงๆๆครับ
 โดย... คนคอน
28 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ทีเด็ด นาหม่อม ให้รองคู่เอก วัวขนขาว อยู่บ้านพรุ วางมา45 ทางดี หน้าเจ็บ ข้อเสียใหม่ไม่เคยชน คู่ชนไฟล์สุดท้ายเก่งชนะน้ำจาย ชนดีมีน้ำจัย ทีให้รองเพราะบ่อถือชน
 โดย... dano
28 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผลการชนของ โคแดงใจเด็จเพชรจอมพล(ลูกชู้) นายช้าง บ่อนระโนด ชนกับ โคลันดาจงอางทอง ผ.ญ.ยาน บ้านนิคมรัตภูมิ พันหรือครับ ชนเมื่อวาน ที่ระโนด ช่วยบอกที
 โดย... คนรัตภูมิ
28 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไฟล์ล่าสุดของไอ้หัวรกที่น้องบ่าวลงให้ดู นี้แหละไอ้ปืนใหญ่ ที่ชนกับไอ้หัวรก แต่ไอ้ปืนใหญ่แพ้ใหม่มาจากสงขลา เลยไม่สู้วัว น่าจะหลาบวัวแล้วคับ ตัวนี้แหละที่ชนะไอ้มีลาภ เมื่อก่อนตอนมันยังสด
 โดย... เด็กคอน
28 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หัววังถอนแล้วครับยายเสียเมื่อคืน
 โดย... ปากเสีย
28 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เพื่อนสมาชิกทุกคนใครมีคลิปไอ้หัวรกบ้างช่วยละใหดูหน่อยครับ ชอบคุณครับ
 โดย... สุดรัก
27 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หัวรก. ค.น. ทีมคุณบ่าวกล้ามาไหมบ่อนจันดี ผมมีหนึ่งตัวผมพึ่งซื้อมา250,000บาทไม่ทราบว่าไอ้หัวรกกล้าไปเคียงไหมครับ. ทีมงานก๋วยเตี๋ยว
 โดย... ร้านขายเกี๋ยวเตี๋ยวหน้าบ่อน
27 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรียนเพื่อนคนรักวัวชนทุกคน คนเล่นมวยหันมาเล่นวัวชนแล้วเช่นโกลายได้สร้างวัวชนหลายตัวคับเช่นที่ลงค่ายโคกาแฟฟ้าใสชะเมา นั้นแหละวัวของโกลายเจ้าของค่ายมวยเกียรติยงยุทธ
 โดย... คนเล่นวัวชน
27 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ความคิดเห็นส่วนตัวผมน่ะครับหัวรกได้ตัวสักนิดดุกด้างเพชรพันล้านได้เขากว่ามาก............หัวรกโดนจับบิดหักคอเผลอๆๆเขาบังครับเขาขอบตาและรูหู....งานนี้มีน็อกแน่ครับผม......ไม่ว่ากันน่ะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเพราะเท่าที่เห็นดุกด้างชนมา 5 หัวจับมากและจับแรงเหลือเหตุครับข้างก็หนักใจก็มากโดนหิ้วควนเนียงยังชนะแล้วหัวรกมีลูกไหนมาเด็ดดุกด้างมั้งครับ...ช่วยวิจารณ์กันครับผมเป็นความคิดเห็น......ไม่ใช่มากระแทกกันน่ะครับผมขอบคุนครับ
 โดย... เด็กนายยกนครรักวัวชน
27 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หัวรกพอลงกันลายบริสุทธิ์จอมเซียนหรือดาวรุ่งลูกครูหม้ายครับ
 โดย... คนสงขลา
27 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไหนกันเเน่จิงรอบนี้หยีในพาวัวมาเคียงเลยเช่ย อ้ายใจเย็น อ้ายมีลาภ อ้ายเพชรพันล้านเเละอ้ายไขว้มาเคียงกับหัวรกทีคับเห็นทีมงานน้าบ่าวว่าทุกตัวในนี้กล้าชนทุกตัวคับไม่ว่าจะชนเท่าไร
 โดย... หัวรก ค.น
27 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลมีลาภคงไม่เอาหรอกกับหัวรกขาดเขาเยอะหัวรกเขายาวกว่าแคบกว่าตัวก็ไม่เล็กกว่านิลมีลาภทางชนหัวรกดีกว่าน้านาญกับไอ้ชัยคงไม่ชนดีกว่าทีมงานทางระโนดขอไม่ให้ชนแต่ถ้าจะเคียงดูก้อได้
 โดย... คนระโนด
27 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมก็ต้องขอโทษคุณตำรวจรักวัวชนด้วยครับ ผมผิดเองครับ ที่ใช้คำไม่สุภาพ และขอโทษพี่น้องวัวชนทุกคนด้วยครับ
 โดย... วัวชน
27 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลมีลาภ เคียงกันได้แน่นอนกับ ไอ้หัวรก เพราะว่า ไอ้หัวรก ชนะไอ้ปืนใหญ่ ตัวที่ชนะมีลาภ ครับ
 โดย... ปาล์ม ป่าพะยอม
27 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรียนคุนวัวชนที่เคารพครับขอโทษคุนอีกทีหนึ่งครับผมแปลความหมายคำว่าจัดหนักอีกความหมายหนึ่งครับ..คือจะเอาเป็นเอาตายถ้าใครด่าคุน..จัดหนักในความหมายคุนคือวางเดิมพันสูงๆๆครับ.....โทษทีครับผม.....และผมคงไม่กล้าวางเดิมพันครับมันผิดกฎระเบียบขอ งข้าราชการครับ.....เงินเดือนผมคงไม่มีปัญญาไปวางเดิมพันสูงๆๆเหรอครับเพราะปีหนึ่งข้น แปดร้อยเองครับไหนจะค่าบ้านค่ารถค่าไฟครับผม.......ข้าราชการก็เป็นอย่างนี้และครับต้องขึ้นตามระเบียบครับ......ขึ้นตามนายประเมินครับผม...ขอโทษอีกครั้งหนึ่งครับ
 โดย... .........
27 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันก่อนที่ดุกด้างไม่มาวัวเค้าติดคู่ที่ท่ามิหร่ำครับผม....ตัวติดคู่ก็ตัวชนะอ้ายลายหลักสิบครับชน 18 ต.ค. ที่ผ่านมา....ผมยืนยันลองติดต่อใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเพราะเคยถามพี่บอยแล้วเค้าไม่หลีกครับกับวัวรกยืนยันว่าเค้าไม่ทราบจิงๆๆว่าหัวรกมาเพราะเขาเฝ้าวัวอยู่ที่ท่ามิหร่ำครับ
 โดย... เด็กตรังหวังดี
27 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    กราบแทบเท้า พี่น้องวัวชน ที่เคารพทุกคนครับ ผมอยากเสนอความคิดเห็นหน่อยครับ หวังว่าคงไม่ไปรบกวนส้นตีนใครนะครับ 555555555 ผมอยากเสนออย่างนี้ครับ ว่าเราจะพูด หรือวิเคราะห์วัวชนกัน เราวิจารณ์กันตรงที่ว่าวัวติดคู่ หรือ ทำสัญญาชนกันแล้วดีกว่าไหมครับ เพราะถ้าวัวไม่ได้เคียงกันที หรือ คนถึอขาวัว เข้ามาโพส เราก็ไม่รู้ว่า จะชนกันได้หรือป่าว เชื่อผมเถอะครับ พูดกันไป เถียงกันมา เดี๋ยวได้ด่ากันในเว็ปอีก ให้เจ้าของวัวที่แท้จริง เขาทำสัญญาชนกันก่อน ตอนนั้นแหละ โหมเราจะวิเคราะห์เจาะเกมส์ หรือจะ โทร 1900 1900 ???? เพื่อฟังบทวิเคราะห์ หรือจะ ซื้อหนังสือพิมพ์ที่กะเก็งตัวไหน ก็เต็มทีกันครับ ที่ผมพูดเพราะว่าหวังดีกับทุกคนครับ ไม่อยากให้ทะเลาะกันอีกครับ เราคนชอบวัวทุกครับครับ
 โดย... หวังดี
26 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตนลุง ช่วยพาไอ้หัวรกมาใหม่อีกสักครั้งสิ ทีมเราพร้อมแล้วที่จะเคียงกับทีมคุณ ถ้าทีมเราไม่เสียเปรียบเยอะเราคงจะได้ชนกัน วันก่อนไม่ได้มาเคียงเพราะวัวของเราจะชนอยู่
 โดย... ทีมตรัง 999
26 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคนลุง คุณว่ามาว่าไอ้หัวรกจะขอเคียงกับนิลมีลาภ ผมว่านิลมีลาภร่างกายใหญ่กว่านะคับ เขาก็นิลมีลาภก็ยาวกว่า ผมว่าคุณบ่าวร้านยาง ไม่เอาแน่คับ
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
26 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ทำความเคารพ คุณตำรวจรักวัวชน ขอทำความเคารพด้วย วันทะยาหัตถ์ ครับ คุณไม่ต้องกลัวผมหรอกครับ ที่ผมบอกว่าจัดหนัก จัดเต็ม ก็คือเรื่องเดินพัน ครับ ถ้าให้ดี คุณตำรวจรักวัวชน ช่วยบอกด้วยว่า อยู่ สภ.อ อะไร หรือ อยู่ สน.ไหน จะได้นัดวางเดิมพันก็นถูกครับ ไม่ต้องกลัวผมครับ เพียงแต่ว่า เราวางเงินกันครับ ตัวไหนชนะ ก็เอาเงินไป ครับ
 โดย... วัวชน
26 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณเด็กภูเก็ตรักวัวชน ผมก็ฟังหูไว้หูครับ แต่คุณต้องเข้าใจด้วยครับ เพราะฅนลุง เขาอยู่ในเว็ปนานมากแล้ว แล้วยังมีมิตรไมตรีกับคุณสุดยอดอีก ส่วนตัวผม เชื่อโดนสนิทใจ เรื่องที่คุณฅนลุงพูด เป็นเรื่องจริง
 โดย... วัวชน
26 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมก็อีกคนนะคับที่จะไปเล่นพญาโค ถึงผมบ้านอยู่กันค่ายโคทนายโยก็จริงแต่ครั้งนี้ขอไปเล่นพญาโคดีกว่าครับพี่น้อง
 โดย... ฅนเขาย่า
26 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ฅนลุง ลองพาไอ้หัวรกมาบ่อนบ้านจันดีทีตะ เดี่ยวผมจัดให้ ตัวและยอดพอๆกันมีรุ่นไอ้หัวรกมีของทีมผมอยากเจอจัง สนใจติดต่อที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวหน้าบ่อนได้
 โดย... ทีมงานร้านก๋วยเตี๋ยว
26 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงฅนลุง ถ้าไอ้หัวรกข้ามไปกระบี่ ให้ทีมงานคุณบ่าวเรียกเดิมพันได้เติมทีเลยครับ
 โดย... ทีมกระบี่
26 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงฅนลุง ฝากบอกคุณบ่าวการยางด้วย ทีมงานนิลมีลาภเขาไม่หลีกหรอกครับกับไอ้หัวรกรออีกสองเดือนค่อยเจอกัน
 โดย... ทีมกระบี่
26 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    นาม่วงมีตัวไหนน่าเล่นบ้างคับ
 โดย... นริน
26 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอประวัติของลังสาดสิงห์ดำตรังด้วยทั้งประวัติการชนครั้งล่าสุดด้วยครับ ขอบคุณไว้ล่วงหน้าคับ
 โดย... เด็กฝักหัด
26 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดูคนวัวชนพูดนักเลงจังคับ.....ไม่มีใครกล้าสู้ว่าคุนครับผมกลัวคุนจัดหนักครับผม.......ผมกลัวตายด้วยคนครับกันครับ
 โดย... คุณตำรวจรักวัวชน
26 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคน..วัวชนที่เคารพครับ....ของพันนี้ต้องฟังหูไว้หูครับผมอยากพึ่งสรุปว่าดุกด้างเพชรพันล้านไม่มาครับเจ้าของบ่อนโทรตามแล้วหรือยัง....แล้วเค้านัดจริงหม้ายครับผม....หรือว่าข่าวลือ......ครับ.....หรือว่าทีมงานเพชรพันล้านไม่รู้ทีครับผม....ผมว่าสาๆๆคนอื่นพูดกันเองครับ...ขอบคุนครับ.......ผมไม่ใช้เข้าข้างเพชรพันล้านน่ะครับ....เพราะผมคนภูเก็ต....ครับ.....และเป็นมิตรกับพี่น้องทุกๆๆคนครับ.......ส่วนตัวผมก็รักวัวชนครับ....เพราะสมัยเรียนอยู่สงขลาได้รู้จักอ้ายหนึ่งสยามของนายยกโชติชอบแรงกับตัวนี้....ครบเครื่องเรื่องชนเลยครับผม......ส่วนตัวไม่ค่อยมีเวลาครับเพราะต้องทำงานราชการครับผม......ไปชนกับเพื่อนฝูงบางครั้งครับผม......
 โดย... เด็กภูเก็ตรักวัวชน
26 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณ ฅนลุง ถ้าพันนั้น ก็ให้ฟักยู หรือถ้าแปลเป็นไท ก็ให้หัวดอ ขี้เปี๊ยก ทีมงานเพชรพันล้าน เลยครับ หลอกให้พาวัวไปเคียงได้อย่างไร นักเลงวัวชนก็บอกกันตรง ๆ ได้ ถ้าจะไม่พามา แต่ถ้าเป็นนักเลงกระโปรงนั้น ก็อีกเรื่องหนึ่ง ถ้าใครจะด่า ก็เข้ามาด่าพ่อล่อแม่ผมได้เลย เดี๋ยวผมจะจัดหนักจัดเต็มให้ครับ
 โดย... วัวชน
26 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรียนคุณฅนลุง ขอบคุณที่แจ้งข่าวมาครับ...ผมรับทราบครับ แต่ไม่สามารถเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมได้ อย่างดีก็สามรถช่วยจ่ายค่ารถทุกวัวครับขอเพียงเวลาวัวถูกคู่จริงช่วยกันเดิมพันไว้ให้ผมสัก3กำปั้นพอครับ..เล่นเพราะชอบหัวรกครับ..แต่ผมเขื่อว่าทีมงานหัวรกคงไม่มาเก็บค่ารถทุกวัวกับผมหรอกครับ555...ขอบคุณอีกครั้งที่แจ้งข่าวคราวของหัวรกครับ
 โดย... สุดยอด
26 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคนลุงครับผม....ลองติดต่อเจ้าของบ่อนดูสิครับ.....ควนธานีก็ได้ท่ามะปรางก็ได้ครับนัดวันและเวลาให้ตรงกันครับผม......ผมว่าได้ชนแน่ครับเพราะวันก่อนรู้สึกว่าน้องดุกด้างเพชรพันล้านไปถูกคู่ที่ท่ามิหร่ำเจ้าของไปอยู่คอกเฝ้ากันหมด....ตัวน้องมันก็ตัวชนะอ้ายลายหลักสิบรอบที่ผ่านมาครับ
 โดย... คนตรัง
26 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรแกรมบ่อนนาม่วงด้วยครับ
 โดย... ปี้ คลองหอยโข่ง
26 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่สุดยอดวันก่อนผมและทีมงานดุกด่างยอดขวัญเมือง<ไอ้หัวรก>ได้พาวัวไปเคียงกับไอ้ดุกด่างเพ็ชรพันล้านที่ห้วยยอดเพื่องจะได้เคียงแต่ทีมงานเพ็ชรพันล้านหลอกให้เราไปแต่เขากลับไม่นำวัวมาเคียงเราเลยไปเสียเทียวไม่ได้เคียงครับเห็นเขาบอกว่าเขาสู้ถ้าเราไปเคียงที่ห้วยยอดแต่พอเราพาวัวไปเขากลับไม่นำวัวมาเคียง
 โดย... ฅนลุง
26 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่สุดยอดช่วยบอกด้วยว่าทีมของผมอยากจะเคียงกับมีลาภถ้าทีมงานมีลาภสนใจรอบหน้าเคียงกันที่บอลหยีในก็ได้หรือเขาปรีดีทุงโพหรือท่าหรำหรือที่จังหวัดตรังก็ได้ครับเพราะทีมงานผมอยากจะเคียงนิลมีลาภแต่ไม่เคยได้เจอกันสักทีครับทีมงานดุกด่างยอดขวัญเมือง<ไอ้หัวรกฬอยากจะลองของแลครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับเคียงกันก่อนไม่ชนไม่ปรือครับ
 โดย... ฅนลุง
26 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    มันก็มีมั้งแหละที่เอาวัวดาวรุ่งมาปราบวัวตัวเก่าเก๋าเกมหลายตัวแล้ว ก็จริงแต่ก็มีที่เอาวัวดาวรุ่งมาเสียกับวัวรุ่นเก่า
 โดย... แฟนนิลมีลาภ
26 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เชื่อเหอะ พญาโค เก่งจริง ตอนนี้เวลานี้เขามักจะเอาดาวรุ่งมาปราบวัวตัวเก่าเก๋าเกมหลายตัวแล้ว ล่าสุดขาวเพชรแม่โจ้ก็ปราบตัวเก่งขาวใจเย็นชนิดเซียนตาค้างไปแล้ว ก่อนชนราคาเป็นรองถึง 2/1 แล้วก็ชนะบายๆ 19 นาทีเอง
 โดย... คนเล่นวัวชน
26 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ๆน้องๆเซียนวัวชนท่านใดมีคลิป วัวชนหร่อยๆๆช่วยเอามาลงให้ดูแลบ้างน่ะคับ thank you
 โดย... เด็กหัวไทร-ภูเก็ต
26 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอที่เด็ดเพื่อเป็นแนวทาง คู่ไอ้ตังกับหัวขลู วิธีการชนชอบใช้ยอดหรือกินข้างขอขอบคุณมาก
 โดย... หมู ฉวาง
26 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคนระโนด เป็นหลานคะ
 โดย... น้องเพลง
26 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ท่านสมาชิกชาวเวปวัวชนคับ ใครมีคลิปหรืข้อมูลของโคโหนดงามเมืองนคร ที่ติดคู่อยู่ที่ทุ่งโพธิ์บ้างช่วยลงให้หน่อย
 โดย... นายช่างใหม่
26 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ช่วยลงคลิบโหนดเพชรเมืองดาบ ให้ได้ชมกันหน่อยนะคับ อยากดูคับขอบคุณพี่ๆคับ
 โดย... น้องใหม่
26 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ช่วยลงคลิบโหนดเพชรเมืองดาบ ให้ได้ชมกันหน่อยนะคับ อยากดูคับขอบคุณพี่ๆคับ
 โดย... น้องใหม่
26 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณFNPTC ช่วยลงคลิบ ขาวงามหน้าใสใจเด็ดเพชรท่าม่วงบ้านท่าม่วงพัทลุงด้วยครับ และแดงงามยอดพิชิตศึกบ้านสวนสูง
 โดย... สุดยอด
25 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลมีลาภใหญกว่าดุด้างเพชรพันล้านตรังนะคับ ผมว่าดุกด้างตรังไม่เอาคับเพราะเสียตัวเยอะเกิน
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
25 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    น้องเพลงเป็นอะไรกับน้านาญละ
 โดย... คนระโนด
25 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    มีลาภกะบี่รอบหน้าดึงชนกับดุกด้างเพชพันล้านตัวจับของอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเลยครับผม...คงหร่อยนัดครับไม่รู้ใครน็อกใคร...เพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าดุกด้างไม่ค่อยมีไครอยากแล้วครับขนาดขอวางไครไม่ค่อยวางให้ครับผม
 โดย... ตรัง99
25 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อ้ายตาเล็กกะบี่ก็เก่งน่ะครับถ้าไม่ใช่เหินฟ้าลูกเท่วันนั้นคงไม่ชนะหรอกครับเพราะชนกันทั้ง 70 นาทีวัวมันอีกกลับบ้านแล้วครับ
 โดย... ลูกเซียน
25 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่าชั่วโมงนี้เบอร์ 1 ของกระบี่ คงจะเป็นนิลมีลาภ (ขาวน้อย) อีกครั้งแล้วซินะ
 โดย... แฟนนิลมีลาภ
25 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    และแล้วนิลมีลาภ (ขาวน้อย) ก็ผ่านหัวที่ 17 ไปได้อย่างสบาย มีแค่แผลขีดขวน นิดเดียว เมื่อเช้าไปซ้ยามาใส่ให้แล้ว
 โดย... น้องเพลง
25 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แรกวาที่ทุ่งสง นอกจากนิลมีลาภที่ชนได้สุดยอดแล้ว ยังมีใอ้กั้งจากตรังที่ชนได้สุดยอดเช่นเดียวกัน ชนเสัยตัว และเสียยอด แต่ลูกแทงแรกวาแทงได้หนักๆหลายทีชนะตัวเก่งของฉวางไปได้แบบม้วนเดียวจบคับ
 โดย... ลูกสม
25 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณท่านเด็กหน้าบ่อน คนละชั้นกันเลย สามสี่นาทัเอง เสียดายต่อลึกไปนิด
 โดย... หนุ่มฉวาง
25 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรแกรมบอนหัวเลียวครับ
 โดย... เด็กสงขลา
25 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผ่านไปอกีไฟต์ครับ สำหรับมีลาภ พี่เด้กคอน คงได้ค่าเหนียวหลามหลายบอกเลยนะครับ ต่อไปครับ รอบทุ่งโพธ์ วันที่ 30 31 นี้ครับ วัวที่ชนะแบบต้องบันทึกขึ้นวัวเงินล้านของ อ เผดิน มีสองตัวครับ ตัวแรกดุกด้างอินทรีทอง ชน โหนดโจใจ ตัวที่สอง โหนดวุฒิศัก (ไอ้ตัง) ชน โหนดราชาชุชัย วัวหัวป่าขลู ใครพอมีข้อมูลหรือเคบเห็นชน พอแลกเปลี่ยนกันได้มั่งนะครับ ขอบคุรครับ
 โดย... บ่าว
25 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ทีึ่ทุ่งสง นิลทวดทอง ลูกนิลธนูทรัพย์พิชัยยุทธิ์ ออกสนามครั้งแรก เก็บชัยชนะได้คับใช้เวลา 10 กว่านาที คงจำกันได้ที่ผมลงในเมล์กลางไว้ วันนี้ชนเสียเปรียบ ทั้งตัว และยอด แถมคู่ชนเป็นวัวลูกที่กัน ถือว่าใช้ได้คับ หัวใจมีไม่กลัวปลายยอด ไม่กลัวข้าง ใช้ปลายยอดทื่มหน้าได้ดี ตัวนี้ต่อไปน่าติดตามคับ
 โดย... ลูกสม
24 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอขอบคุณเพื่อนเสือจากทุ่งสงด้วยคับข้อมูลดีมากมาก ขอชมเชิญจากใจจิงคับ
 โดย... เด็กคอน
24 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ทุ่งสงวัวใช้ได้คับ มีลาบก็ยังเป็นมีลาภเหมือนเดิมคับ ลูกข้างลูกหน้ายังเก่งเหมือนเดิมคับ เด็ดไป5คู่เข้า4 เสมอหนึ่ง ทีมงานมาจากสงขลาได้ไปหลายตังคับคับ
 โดย... เด็กคอน
24 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุรขารองชั้นสองครับ ควนมีดขอทีเด็ดหน่อยครับ ขอบคุณ
 โดย... น้องอุ้ม
24 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วางยาวนิลมีลาภเลยคับ ยอดวัวกระบี่อยู่แล้วคับ
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
23 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอวิจารณ์คู่มีลาภพรุ่งนี้ด้วยครับ
 โดย... หนุ่มฉวาง
23 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ประวัติไอ้ลางสาดดาวเด่น(357) เป็นวัวคอกเดียวกับไอ้ซาไก วัวบ้านนาพร้าว(ชะรัด อ.กงหรา) เป็นวัวลูกคอกของน้าพุด หัวแรกชนะบ่นท่องที่โคกม่วง หัว2 -4ชนะที่ท่าหรำ (ตอนนั้เนื้อวางไม่ถึง15นาที)แล้วให้ทีมงานไปเลี้ยงที่บ่อนสตูล แล้วชนะชิงเสื้อสามารถที่บ่อนสตูล 1ครั้ง แล้วก็มาชนะที่ท่าหรำ2หัว ตอนนี้ลูกของมันออกชนชนะบ่อนท่อง 2ครั้ง แล้วมาชนะบ่อนท่าหรำรอบก่อนโน้น แล้วน้าพุดซื้อกลับไปในราคา 2แสน
 โดย... เณรหลำ
23 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรียนคุณต้นนำผมก็ไม่คิดว่าดำสงกรานจะเก่งขนาดนี้นะเห็นชนกับไอ้หนูนุ้ยไม่เท่าไร แต่ดว่ามันชนเข้าทางไอ้357 สำหรับผมเด็ดมากแต่ไม่กล้าโพสมากกลัวคนในเวปบาดเจ็บ ผมคนเดียวไม่พรือ ของผมเป็นรองกระดูก เนื้อวางแต่ประสบการสู้ได้ ผมโพสไปด้วยความจิงใจ อยากให้คนเวปได้เบี้ยกลับบ้านกันทุกคนถ้าวิจารผิดจะรู้สึกผิดมากก็เลยไม่กล้าเด็ดมากเท่าไร
 โดย... เณรหลำ
23 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สุดยอดครับคุณหลำ ลังสาด357ชนดีมากครับเหมือนที่คุณบอกไว้เลยครับผมบาดเจ็บเล็กน้อยเห็นดำชนหมดวิชาแล้วยังทำไหรลังสาดไม่ได้ข้ามมาลังสาดได้หลบมาหิดนึง....ลังสาด357ติดคู่อีกเมื่อไหร่รบกวนคุณเณรหลำมาโพสต์ให้ทราบกันมั่งนะครับ
 โดย... วัวชน...ต้นน้ำ
23 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    นาม่วงทีเด็ดให้ลายเพชรฆาต(ทายาทเสือน้อย)รอบ2 คู่แรกคับ
 โดย... ท่านเบริด์
23 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    บ่อนนาม่วงชนวันใหนครับ มีโปรแกรมม่ายคับ ช่วยบอกหน่อยนะครับ ขอบคุณมากๆครับ(บอกทีเด็ดด้วยยิ่งดีครับผม)
 โดย... เด็กใหม่
22 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูล พี่เน
 โดย... เด็กหัดเเลวัว
22 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้บ่อนท่ามิหรำโคโหนดเพชรมงมลชัยของนายเสน่บ้านปะเหลียนสุดยอดมากๆๆๆๆลังสาด357ก็เด็ดไม่แพ้เหมือนกัน
 โดย... เซียนน้อย
22 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขาวใจเย็นถูกแทงไม่ถึง 20 นาทีแพ้ครับ
 โดย... เน
22 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้ทุ่งสงน่าเล่นตัวไหนบ้างครับ ช่วยวิจารณ์หน่อย คู่ไหนรอบไหนก็ได้
 โดย... หนุ่มฉวาง
22 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ช่วย บอก ผล ขาวใจเย็น กับ เเม่โจ้ ให้ หน่อยครับ
 โดย... เด็กหัดเเลวัว
22 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702