๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222    หน้าถัดไป >

    คุณสุชาดา วีดีโอครับ ยังงัยก็แล้วแต่ผมขอฝาก ให้เล่น โคโหนดพยัคโดมทอง(สองภาษา)ครับ วัวตัวนี้เป็นของ สงวน ทุ่งสงซูซูกิ เคยชนะ วัวตัวแทงที่ว่าแทงแน่ๆมาทั้งภาคเหนือมาแล้ว 8 ตัวครับจนกระทั่งไม่มีคู่ชนได้พากลับมาใต้มาชนะที่บ่อนจุฬาภรณ์อีก 2 หัวชนใหญ่ทั้งนั้นชนเงินล้าน แล้วกลับไปทางเหนือล่าสุดไปชนะวัวม้งตัวแทงอีก 1 หัว รวมแล้วชนะมา 11 แล้วที่ผมทราบมานะ เที่ยวนี้ชนกันหลายล้าน ผมขอฟันธงว่า เล่นโคโหนดพยัคฆ์โดมทองของโกหงวนตัวเดียวครับ
 โดย... คนเล่นวัวชน
2 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    0867945772 ถึงทีมงานลูกยกผมคือเขาเศษโทรมาเลยนะแล้วไปทำสัญญากันที่เทศนูญ มีหมูมาให้เชือดอีกแล้ว
 โดย... เขาเศษ
2 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ช่วยวิเคราะห์คู่ดุกด้างละมัยกับโหนดงามรณภูมิให้ผมทีครับว่าราคาต่อรองพันปรือ วัวตัวไหนสดหวาน่าเล่นหวา...ขอบคุณครับ
 โดย... หลังดำ
2 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    นี้ผมอี้รองคู่ของไอ้ดอกอัจริยะถ้าราคา1000-500ผมอี้รองสองล้านถ้าทีมงานไอ้ดอกอี้ต่อติดขอเบอร์เพื่อติดต่อกลับด้วยครับ
 โดย... ทีมงานลูกยก
2 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามผู้รู้ตกลงว่าบ่อนปากพลไอ้ห้าเมียกับกิ่งทองชนกันจริงไม่
 โดย... เด็กหาดใหญ่
2 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณทีมงานครับ..ที่ย่านยาวน้าบ่าวผมชื่อผัดเป็นน้องชายของคุณแม่ผมหลานบ่าวแกชื่อน้องเอ็มควาญอ้ายลังสาดตัวชนะที่หาดใหญ่แลกวาครับ
 โดย... สุดยอด
2 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หวัดดีน้องเอ็มพี่ไม่มีโปรแกรมหาดใหญ่ครับ อยู่กทม.แต่ทราบว่าวัวพี่น้องอยู่ย่านยาวทุ่งลุงถูกกับวัวบางแฟบหาดใหญ่..น่าเล่นย่านยาวครับ..ถ้าคุณมีโปรแกรมช่วยโพสบอกด้วย..พร้อมทั้งสนามควนมีดครับ โดย... สุดยอด ไม่ทราบว่าญาติพี่ชื่ออะไรเหรอครับที่อยู่ย่านยาวนะ ชื่อยัณ ป่าวครับ ถ้าชื่อนี้แสดงว่าทีมงานเดียวกัน แล้วพี่ชื่อไร บอกหนอยได้ปะ
 โดย... ทีมงาน
2 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าอ่านได้ราคา...เดิมพันด้วยจะได้อารมณ์..ฝากด้วยครับ
 โดย... ก๊วยเจ๋ง
2 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมรอบงานเฉลิมฯ สนามเทศบาลนครตรัง สำหรับคู่เอกพิเศษสุด ตัวชนะ รับรางวัลตู้เย็น 1 เครื่อง ตัวแพ้ รับโทรทัศน์สี 1 เครื่อง ***สำหรับคู่พิเศษวันที่ 9/12/54 ตัวชนะรับรถจักรยานยนต์ 1 คัน ตัวแพ้รับโทรทัศน์สี 1 เครื่อง วันที่ 6-12-54 คู่เอกรอบ 1 โหนดขุนเดช นาโยง ชน แดงลูกเซียน รอบที่ 2 คู่เอกพิเศษสุด โหนดดอกอัจฉริยะ ชน อ้ายลูกยก จังหวัดกระบี่ คู่เอกพิเศษในรายการ ดุกด้างนรสิงห์ นายฉุย ย่านตาขาว ชน ลางสาดเพชรมงคล (อ้ายหัวขิง) นายปอ บ้านทุ่งจันทร์หอม คู่เอกพิเศษในรายการรอบ 3 ชิงเสื้อ แดงงามแสงชัย ลำภูรา ชน แดงงามนพเดช นายปุ๊ ป่าขวาง พัทลุง วันที่ 7-12-54 คู่เอกรอบ 1 ขาวจอมลีลาชลประทาน นาโยง ชน ขาวงามพลังสิงห์โต นาบินหลา ตรัง รอบที่ 2 คู่เอกพิ เศษในรายการ ลางสาดเทพอินทรีย์ (สามสี) ห้วยไทร ตรัง ชน แดงยอดอาวุธเล็ก (อ้ายเก้า) อ.สิเกา รอบที่ 2 คู่เอกพิเศษสุด ขาวทรัพย์ปรีชา บ้านโพธิ์ ตรัง ช น โหนดสิงห์เสือแก้ว (อ้ายเสือแก้ว กระบี่) นายหมี หนองตรุด ตรัง คู่เอกพิเศษในรายการ รอบที่ 3 ลางสาดมเหศวรเล็ก (อ้ายหัวขา) ชน โหนดเหนือฟ้ามหาราช (อ้ายบึก) วังหิน ตรัง วันที่ 8-12-54 คู่เอกรอบที่ 1 ดุกด้างคมพยัคฆ์(อ้ายควาย) หนองหวัน นาโยง ชน ขาวงามลูกวังทอง อ.สิเกา รอบที่ 2 คู่ 1 คู่เอก พิเศษในรายการ โหนดหงอคง (ออโต้) หนองยวน นาโยง ชน แดงงามเกียรติเดโช ทุ่งยาว ปะเหลียน คู่เอกพิเศษสุดชิงตู้เย็น แดงฤทธิศักดิ์ลูกยอดหงส์ฟ้าเหนือปฐพีแมนนี่ปาเกียว(อ้ายกวาง) นายตู่ จิจิก ตรัง ชน โหนด ยอดเพชรมงคลชัย (สิงห์ดำ) นายโชค ต้นปรง นาโยง รอบที่ 3 คู่เอกพิเศษในรายการชิงเสื้อสา มารถ ลางสาดจอมโหดพันเพชร (อ้ายหู) อ.ย่านตาขาว ชน ลันดาแสนชัยขวัญใจสามกษัตริย์ (อ้ายหม่ำ) โคกยูง ตรัง ประจำวันที่ 9-12-54 คู่เอกรอบที่ 1 โหนดหลังขาวสามชาย นายเจริญ อ.ย่านตาขาว ชน ขาวเพชรมงคลชัย นายเสน่ห์ ปะเหลี่ยน รอบที่ 2 คู่ที่ 1 คู่เอกพิเศษสุดชิงรถจักรยานยนต์ 1 คัน แดงธงชัย (อ้ายเค็ต) สจ.อ๊อด ปะเหลียน ชน ลางสาดมาลัยทอง นายเลี้ยม คลองลุ กันตัง คู่ที่ 3 คู่เอกพิเศษในรายการ ลายดันพันลาย นาวง ห้วยยอด ชน โหนดภูบรรทัดพยัคฆ์หลังขาว ท่าพญา อ.ปะเหลียน รอบที่ 3 ขาวงามเทวฤทธิ์ โคกพลา ตรัง ชน โหนดท้องลายทรัพย์ถาวร นายบิว บ้าน โพธิ์ ตรัง
 โดย... 3S
2 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดอกไม่กันข้างระวังจะไม่ได้กลับ
 โดย... พี่น้อง
1 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หยีในวันนี้ผลเป็นไงครับระหว่างโหนดสิทธิโชคบ้านระโนด กับโหนดงามแสนเชิงเล็ก นายติ๊ก บ้านควนกฤษณา และดุกด้างชาติพยัคฆ์ นายสุชาติ บ้านควนสมบูรณ์ VS ลังสาดขุนคลัง จอมลีลา นายโดม บ้านหยีใน
 โดย... สุดยอด
1 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอข้อมูลคู่ ขาวทรัพย์ปรีชา บ้านโพธิ์ ตรัง ชนกับ โหนดสิงห์เสือแก้ว (อ้ายเสือแก้ว กระบี่) นายหมี หนองตรุด ตรัง
 โดย... หลานกำนัน
1 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่าไอ้ดอกอัจริยะเก่งก็จริงแต่อย่าลืมว่าลูกยกตัวใหญ่. ผมว่าน่ารองนะคับเพราะราคาลึกแน่คับ ราคาพลิกแน่คับหรืออาจจะไม่ทันพลิกก็ว่าได้คับ. อาจจะมีน๊อกแน่คับไม่ยืดเยื่อคับคู่นี้ชนไม่เกิน15นาทีแน่. ใครรักชอบตัวใหนเล่นตัวนั้นนะคับ ผมอาจจะผิดก็ได้คับ ถ้าไปบ่อนต้องดูความสดของแต่ละตัวก่อนคับแล้วตัดสินใจ
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
1 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เจ้าเพชรขาว ใช่เลยครับ คลิปนี้ก่อนจะมาชนกับดังว่าครับ แทงจริง ๆ อยูดูตัวจริง มาดูได้เลยครับ ชน 31 ธ.ค. 54 นี้ครับกับ สองภาษา วัวใต้คงเคยได้ยิงมั่งครับ งวดนี้ชนหลายล้านอยู่ครับ
 โดย... สุชาดา วีดีโอ สุโขทัย
1 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณ ช่างเอ็ม ผมไม่ใด้ไปไหนหรอกครับเข้ามาเวปนี้ทุกวันถ้ามีเวลาอยู่หน้าคอม แต่จะพูดคุยเวลาวัวตัวที่มีข้อมูลหรือตัวที่รู้จักทุกคู่เท่านั้น ครับ ขอบคุณครับที่ทักทายกัน
 โดย... AEK กระบี่
1 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมรอบงานเฉลิมฯ สนามเทศบาลนครตรัง สำหรับคู่เอกพิเศษสุด ตัวชนะ รับรางวัลตู้เย็น 1 เครื่อง ตัวแพ้ รับโทรทัศน์สี 1 เครื่อง ***สำหรับคู่พิเศษวันที่ 9/12/54 ตัวชนะรับรถจักรยานยนต์ 1 คัน ตัวแพ้รับโทรทัศน์สี 1 เครื่อง วันที่ 6-12-54 คู่เอกรอบ 1 โหนดขุนเดช นาโยง ชน แดงลูกเซียน รอบที่ 2 คู่เอกพิเศษสุด โหนดดอกอัจฉริยะ ชน อ้ายลูกยก จังหวัดกระบี่ คู่เอกพิเศษในรายการ ดุกด้างนรสิงห์ นายฉุย ย่านตาขาว ชน ลางสาดเพชรมงคล (อ้ายหัวขิง) นายปอ บ้านทุ่งจันทร์หอม คู่เอกพิเศษในรายการรอบ 3 ชิงเสื้อ แดงงามแสงชัย ลำภูรา ชน แดงงามนพเดช นายปุ๊ ป่าขวาง พัทลุง วันที่ 7-12-54 คู่เอกรอบ 1 ขาวจอมลีลาชลประทาน นาโยง ชน ขาวงามพลังสิงห์โต นาบินหลา ตรัง รอบที่ 2 คู่เอกพิ เศษในรายการ ลางสาดเทพอินทรีย์ (สามสี) ห้วยไทร ตรัง ชน แดงยอดอาวุธเล็ก (อ้ายเก้า) อ.สิเกา รอบที่ 2 คู่เอกพิเศษสุด ขาวทรัพย์ปรีชา บ้านโพธิ์ ตรัง ช น โหนดสิงห์เสือแก้ว (อ้ายเสือแก้ว กระบี่) นายหมี หนองตรุด ตรัง คู่เอกพิเศษในรายการ รอบที่ 3 ลางสาดมเหศวรเล็ก (อ้ายหัวขา) ชน โหนดเหนือฟ้ามหาราช (อ้ายบึก) วังหิน ตรัง
 โดย... 3S
1 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ว่ากันไปครับ ผมถามอีกแล้วกัน หัวพานเมารอบนี้ พอมีตัวไหน ค่ายใดที่พอจะได้เล่นบ้างมั้ยครับ พอเป็นฐานข้อมูลเสริม ครับ ว่าจะลงไปรับลูกรับเมีย ให้ตรงพอดี หรืออาจเป็นสนาม ตรังครับว่าจะอาจได้ไปดูที่สนามครับ แต่หยีในวันพรุ่งนี้ครับ อย่าลืมน่าเล่นครับ แดงจุดเพชรเทียนชัย ค่าธนาธิปพันยาง หัวสุดท้ายเคยชนะหัวพานเมา น่าติมตามครับ กระดูกดี ข้างดี ลูกหน้ามีเตือนปลายยอดตลอดครับ ผมไม่คลิปครับ ใครพอมีลองลงได้บ้างจักขอบคุณมาก
 โดย... บ่าว
1 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หยุดเรื่องคน..เอาเรื่องวัวกันดีกว่า..ก่อนชน...ราคาต่อรองหลังเกมส์..วิเคารห์เกมส์...ผมชอบอ่านสนุกดี..
 โดย... ก๊วยเจ๋ง
1 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ***สนับสนุนความคิดเห็นคนภูเก็ตรักวัวชน ครับ ในเมื่อรักวัวชนเหมือนกันก็น่าจะกลมเกลียว กันนะครับ
 โดย... 3S
1 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เห็นด้วยกับคนภูเก็ตรักวัวชนครับ...พูดได้เนื้อหาสาระดีครับ......ชักชวนให้คนที่ลืมตัว....กลับมาใหม่ครับ.....สังคมวัวชนได้เจริญงอกงามครับได้เป็นมิตรภาพที่ดีขึ้นกว่านี้ครับ
 โดย... คนรักวัวว
1 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ช่างเอ็มเมื่อวานไม่วางเลยไม่ได้เข้ามาแจ้งว่าแปดเซียนชนกับไอ้ใบ้ตัวนี้แพ้ๆนะๆหนหลังชนะที่คลองแหะชนทอข้างไม่ชอบตัวไปหลังเลยแจ้งว่าไปเล่นแปดเซียนเพราะมันชนไปหลังหลอกทอหลังจากแพ้ลายบ้านส้องมันกลับมาชนะหนหนึ่งแล้วคับวางยาวได้เลย
 โดย... ค่าน้ำมัน
1 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุนเถ้าแก่ถนอมที่เคารพครับผม....พี่เป็นถึงเถ้าแก่อีกน่าจะใช้คำพูดให้สุภาพสักนิดครับ.เดี่ยวคนอื่นอ่านแล้วเป็นนักเลงไม่ได้เป็นเถ้าแก่ครับครับ.เถ้าแก่ถนอม...คนรวยมีมากครับ........แต่ต้องรวยน้ำใจและรวยคำพูดด้วยครับผม.........สังคมถึงได้ยอมรับ.....เพื่อนผมอยู่ภูเก็ตเห็นรวยเกือบตายมีโรงแรมมากมาย....กายกองแต่พูดครับผมทุกคำครับ......น่าเคารพนับถือมากๆๆครับ.......ใครท้ารบผมไม่สู้ครับ...เพราะผมเป็นข้าราชการไม่ต้องบอกว่าเป็นอะไร....ใครเป็นอะไรเวลาเจ็บไข้ไม่บายต้องมาหาอาชีพนี้ครับต้องสู้ด้วย.....ชอบวัวเหมือนกันเพราะลุงๆๆน้าๆๆ.ปู่ย่าตายายชนวัวสมัยผมยังเด็กๆๆครับ....แต่ผมไม่ค่อยได้ไปครับ......วางๆๆเข้ามาในเวปเซ็กประวัติคู่ชน....ให้ลุงๆๆน้าๆๆ...และพักสมองผมด้วยครับ....แต่เข้ามาถึง.....สังคมวัวชนเริ่มแตกแยกครับ....เพราะคนไม่กี่คน......คนมีความรู้ทั้งนั้นที่เข้ามาเล่นเวปนี้ครับ......แต่มักใช้อารมณ์ระบายความรู้สึก.....ด่าพ่อล้อแม่.......พูดกระแทกกันครับ.........ควรให้เกียรติเจ้าของเวปเค้าน่ะครับ........ผมก็ไม่ใช้เป็นคนดีคนเก่งอะไร.......แต่โตมาบัดนี้ไม่ด่าแม่ใครที....และใครไม่เคยด่าแม่ที.....ให้เกียรติซึ่งกันและกัน......สังคมถึงได้เจริญก้าวหน้าครับพี่น้องครับ.........
 โดย... คนภูเก็ตรักวัวชน
1 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ****สำหรับโปรแกรมรอบงานเฉลิมฯ เทศบาลนครตรังออกแล้วนะครับ เดี๋ยวมีเวลาจะลงให้นะครับ แต่เฉพาะคู่พิเศษ นะครับ ส่วนของใครที่ต้องการทราบก็ให้แจ้งมาทางเวฟอีกครั้งจะแจ้งให้ทราบ ขอบคุณมากครับ
 โดย... 3S
1 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หาดใหญ่แนะนำให้วางยาว โหนดห้าพยัคฆ์คับเด็ดจริงๆคับพี่น้อง
 โดย... ท่านเบริด์
1 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามมหาโพธิ์ชน วันที่ 7 มากราคม 2555 ครับ
 โดย... คนเหนือ
1 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แดงฟ้าผ่าชนวันไหนครับชนกับใครใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับ
 โดย... สุโขทัย+กรุงเทพ
1 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แดงฟ้าผ่าชนวันไหนครับชนกับใครใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับ
 โดย... สุโขทัย+กรุงเทพ
1 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อยากถามคนทางเหนือหน่อยครับสนามมหาโพธิ์จังหวัดแพร๋ชนวันไหนครับ
 โดย... สุโขทัย+กรุงเทพ
1 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อยากถามคนทางเหนือหน่อยครับสนามมหาโพธิ์จังหวัดแพร๋ชนวันไหนครับ
 โดย... สุโขทัย+กรุงเทพ
1 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้ที่บ่อนหาดใหญ่ผมชอบไอ้(แปดเซียน)คับ แพ้อยากถ้าไม่เก่งจิงคับพี่น้องชาวเวป
 โดย... เด็กหาดใหญ่
30 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สำหรับขารองชั้นสองพี่ก็คิดถึงอยู่เหมือนกัน ติดต่อไม่ได้ตั้งแต่วันที่24-26สนามนาหม่อมแล้วครับ ว่าจะฝากเล่นพิทักษ์ราชันย์ และไอ้ด้วง..แต่ติดต่อไม่ได้ไม่รู่ไปฮันนีมูนที่ไหน..ผมเลยไม่ได้เบิกเงินเดือนที่นาม่วงเลยครับ..ขอแจ้งคนหายไปยังกองปราบปรามท่านFNPTCช่วยลงบันทึกประจำวันด้ายครับ
 โดย... สุดยอด
30 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    หวัดดีน้องเอ็มพี่ไม่มีโปรแกรมหาดใหญ่ครับ อยู่กทม.แต่ทราบว่าวัวพี่น้องอยู่ย่านยาวทุ่งลุงถูกกับวัวบางแฟบหาดใหญ่..น่าเล่นย่านยาวครับ..ถ้าคุณมีโปรแกรมช่วยโพสบอกด้วย..พร้อมทั้งสนามควนมีดครับ
 โดย... สุดยอด
30 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่สุดยอด//ขารองชั้นสอง ทักทายกันหน่อยคับชี้โพลบ่อนหาดใหญ่ด้วย ขอบคุณคร๊าบ
 โดย... ช่างเอ็ม
30 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    หายไปนานเลย คุณAEK กระบี่ กลับมามีข้อมูลไอ้ลูกยกมาฝากด้วย/ส่วนตัวผมหยับอีชอบไอ้ลูกยกแล้วกันนิ ประเภทซุก มุด รุน หน้าได้ทอสักที แต่ว่าร่างกายเสียเปรียบม้ายคับ//เราวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลคับ
 โดย... ช่างเอ็ม
30 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เพ่ค่านำมันคับไอ้แปดเซียนชนวันไหนแล้วชนกับตัวไหนคับเคยเห็นฟอร์มคู่ชนมังยัง//ทราบแล้วเปลี่ยน ด่วนที่สุดคับผม
 โดย... ช่างเอ็ม
30 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เจ้าเพชรขาวกับแดงฟ้าผ่า คนหละตัวนะครับ แค่อยู่ค่ายเดียวกันครับ
 โดย... คนเหนือ
30 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สอบถาม ทางสุชาดา วีดีโอ หรือ พี่น้องที่อยู่เหนือ ว่า วัวที่ชื่อว่า เจ้าเพชรขาว กับ แดงฟ้าผ่า เป็นตัวเดียวกัน หรือคนละตัวกันครับ แต่แทงสุดยอดมากครับ
 โดย... อยากรู้
30 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณเขาเศษเป็นใครผมไม่ทราบ แต่ขี้โม้ขี้อวดจัง สมแล้วแหละที่เพื่อนชาวเวปไม่ค่อยชอบ ผมขอวิเคราะห์นะครับว่า เขาไม่มีวัวหรอก แค่หนุกๆ กวน ๆ ไปเท่านั่นแหละ ผมไม่เคยเห็นนักเลงที่ไหนขี้โม้เลย มีแต่พวกเกเรเท่านั้นแหละ
 โดย... .......
30 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอควายเขาเศษ มึงไปตายที่ไหนก็ไป มึงอยู่เวปไหน เวปนั้นเขาเดือดร้อนกันทุกที มีตังชนวัว รึยัง? .. ถ้ายังไม่มี เอาบ้าน เอารถ เอาที่เดิน มาจำนำกับกู ก็ได้ เอาเบอร์โทร กูไปเลย 086-5956046 เพราะ กูรวยมากับ คนอย่างพวกมึง มาเยอะแล้ว
 โดย... เถ้าแก่ถนอม
30 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมก็ไม่ถึงกะเป็นแฟนพันธุ์แท้...แต่ชอบมาก...ชอบดูคลิบมากๆ...แต่มีให้ดูน้อยไปหน่อยนะทาง utube...ก็อยากจะรู้ว่าตัวไหนไร้เทียมทาน..ไร้พ่ายน่าจะมีสถิติตำนานเก็บไว้บ้างนะ..จะมีอดีตที่คนรุ่นใหม่ (แต่แก่)อย่างผมได้ศึกษา
 โดย... ก๊วยเจ๋ง
30 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้บรรยากาศดีในเวฟนี้ไม่มีคนเที่ยวมาดากันในเวฟ. ขอให้เวฟนี้สงบเงียบแบบนี้เสมอนะครับ. หวังว่าทุกๆน้าจะโฟสกันแบบนี้ ให้ข้อมูลกันจริงๆนะ
 โดย... ทีมงานร้านก๋วยเตี๋ยว
30 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอนนี้ทีมลูกยก ยังไม่ถอนครับผมว่าคงจะไม่ถอนหรอกครับเพราะว่าทางเราก็มั่นใจมากเหมือนกัน อยากให้ถึงวันชนเร็วๆด้วยซํ้าไป ตอนนี้ทีมลําทับขนเงินกันไปรองหลายล้านครับคุณเขาเศษ ใด้ต่อแน่นอนแถมราคาดีด้วย แต่.........ขอให้คุณโชคดีก็แล้วกัน
 โดย... AEK กระบี่
30 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามคนทางเหนือหน่อยนะครับผมได้ข่าวมาว่า ขาวเจริญเจริญทรัพย์ ชนกับ แดงฟ้าผ่า ค่ายสามตระกูล จริงหรอครับ
 โดย... อยากรู้ คนวัวชน
30 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พอดี ของทีมงานติดคู่อยู่ด้วยครับ(แดงหนึ่งในสยามเมืองยิ้ม หรืออ้ายไข่หมา ครับ)
 โดย... เด็กตรัง ต่างถิ่น
30 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอทราบโปรแกรม สนามเทศบาลนครตรัง ด้วยครับ งานหยุดหลายจะได้กลับบ้านไปเล่นวัวครับ
 โดย... เด็กตรัง ต่างถิ่น
30 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณเล่ววัวท่าศาลา ถูกต้องแล้วครับของผมชนะที่คลองเมียด เมื่อ 17 ก.ย. 54 บ่อนโกตี๋น่าจะชนวันที่ 26หรือ 27 ธ.ค. 54 นี้ ราคาของผมน่าจะเป็นรองเพราะว่า เขายิกจะชนผม 20,000 เสมอนอก 1 แสน ผมชนได้ 1 หมื่น เสมอนอก 50,000 แล้วที่สำคัญ วัวชนของผมไม่ไปอยู่บ่อนอีกต่างหาก เชื่อว่าเป็นรอง แต่ก็น่ารองครับ
 โดย... คนเล่นวัวชน
30 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณเขาเศษตกลงว่าไอ้ดอกของคุณชนบอลไหนกันแน่
 โดย... เด็กหาดใหญ่
30 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ยังไม่ถอนคับเพราะมัดจำทำกินกัน1แสนได้ข่าวว่าทีมลูกยกยิกรองอยู่แสนสองแสนวันนี้ผมจะไปที่บ่อนให้คุณนูญผู้จัดการบ่อนติดต่อทีมลูกยกให้ผมจะไปต่อสัก5แสนคับวันนี้โดยทำสัญญากันที่โกอยู่......ตอนนี้วัวยังไม่ถอนแน่นอนลูกยกยิกรองราคา 10/8 เข้าทางผมเลยราคานี้กำลังสวยผมบอกแล้วปิดประตูแพ้แน่นอนคับสำหรับยอดวัวอย่างดอกอัฉริยะ
 โดย... เขาเศษ
30 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ได้ข่าวล่าสุด.....อ้ายลูกยกให้ดอกอัจริยะกินมัดจำแล้ว.......จริงหม้ายครับ...เห็นทีมงานตรังบอกมาแว่วๆๆ
 โดย... ภูเก็ตรักวัวชน
30 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมไม่ใช่อีไปเสมออะไรหรอกยังไงผมก็เล่นไอดอกอัจ เเต่อยากรู้ว่าคนที่ใช้ชื่อ เขาเศษเป็นใคร อยากรู้จักตัวเป็นๆ ถ้าเขาเศษเป็นคนจิงคงกล้าบอกนะ เจอกันวันที่6ก็ได้
 โดย... เซียนตรัง
29 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมก้อได้ข่าวมาเหมือนกันว่าไอดอกอัจริยะวางตัวใหญ่ๆทั้งนั้น วางเเต่ละครั้งเสียเปรียบ17-18 คนที่เห็นเค้ายังงงเลยว่าวางไปได้ไง คู่วางใหญ่มากบางตัวยังยืนมันไม่ได้เลยวิ่งข้างมันก้อมี
 โดย... ไซเลนเซอร์
29 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    อยากรู้จังว่าใครว่าเด็กหน้าบ่อน. คนที่ว่าหน้าตัวเมียหรือปรือมึง. ที่เขาให้ข้อมูลมาส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับโหนดสิทธิชัย แต่ว่าใครไม่ชอบก็ตามใจที่มีอีกหลายคนอาจจะโดนใจก็ได้ ส่วนใหญเด็กหน้าบ่อนถ้าไม่รู้จริงจะไม่เอามาโพสสุมสี่สุ่มห้า ไม่เหมือนพวกให้ร้ายคนอื่น อิจฉาหล่าวนี้เป็นต้น
 โดย... ทีมตรัง999
29 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เป็นกำลังใจคุณเขาเศษครับ
 โดย... เด็กตรัง
29 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    อยากเห็นคลิบไอ้ควายสตูนชนจัง....ครับทำไงดี
 โดย... ก๊วยเจ๋ง
29 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอผลทุ่งโพธิ์ด้วยคับ
 โดย... ทีม พยาโค
29 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมเขาใจเด็กหน้าบ่อนครับ แล้วพวกคุณที่โพสต่อว่าคนอื่นว่าเพื่อนโม้. แล้วของพวกคุณมีวัวเป็นของเองกันบ้างไหม
 โดย... ฅนควนขนุนใจเต็ม
29 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมเป็นกำลังใจให้เด็กหน้าบ่อน
 โดย... ชายนาสาร
29 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมเป็นกำลังใจให้เด็กหน้าบ่อน
 โดย... ชายนาสาร
29 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่าคนที่โพสมาที่ด่าผมกับคุณเขาเศษ ไม่ครบแน่ หรือว่ามันไม่มีทีมงานแล้ว ใช้ชื่อทีมงานเพื่อนมาโพส55555555ผมว่าคนที่โม้น่าจะเป็นพวกคนหล่าวนี้.
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
29 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เพื่อนชาวเวฟทุก ผมไม่เคยบอกว่าไอ้โหนดสิทธิ. บุญประเสริฐ เป็นของผม แต่มันเป็นของน้าผม น้าผม. แต่ตอนนี้ได้ขายให้กับทีมงานร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าบ่อนบ้านจันดี. แต่เป็นพักพวกกัน. ถ้าเป็นเหมือน3เดือนที่แล้วผมสามารถที่จะเอาไปชนที่ในก็ได้แต่ตอนนี้ถ้าจะชนต้องถามทีมงานก่อนว่ากล้าชนหม้าย. พี่น้องก็เคยเห็นทางทีมงานร้านเก๋วยเตี๋ยวโพสมานิคับ อย่ามั่วกันซิ
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
29 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรแกรมสนามเทศบาลตรัง ด้วยครับ พร้อมทีเด็ด
 โดย... หลานกำนัน
29 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    โม้เกือบชักเลยน่ะ เขาเศษ
 โดย... ccc
29 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    คนเล่นวัวชน ของคุณชนบอนโก้ตี้ วันไหนเดียวผมไปดูกัน ผมอยากทราบว่าคุณชื่อเล่นว่าอะไร พอดีผมมีเพื่อนมากเเถวท่าศาลา นักเลงวัวชนเเถวท่าศาลาผมรู้จักหลายคน ของคุณใช่ตัวเดียวกันหม้ายทีชนะบอนคลองเมียด เเล้วบอนคลองเมียด ชนวันไหน
 โดย... ถึงคนเล่นวัวท่าศาลา
29 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ที่นี่กลายเป็นที่ระบายอารมณ์ของหลายๆคนไปซะแล้วข้อมูลดีๆเรื่องวัวชนก็ไม่มีเลยเมื่อก่อนที่นี่เคยเป็นที่หาข้อมูลดีๆเรื่องวัวชน ปรวัติการชน ทัศนะ ความคิดเห็น กลับกลายเป็นที่ท้าทายกันด้วยคำหยาบๆ มิตรภาพดีๆของนักเลงวัวชนชาวใต้ไปไหนหมดแล้วครับแต่ผมแลแล้วพามั่วกับคนไม่กี่คนนิครับปล่อยให้บ้าแต่มันไปตะครับอย่าไปสนใจนิครับ
 โดย... ดจ
29 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    หน้าบ่อนตอนนี้เค้าเอาดอกอัจริย10/8แล้วครับ......ราคาอาจถึง 10/6 ครับเพราะอ้ายดอกลูกทิครับ.......แถมชนวางแบกหนัก 3 เบอร์ครับชนะอ้ายดอกสักทีข่อสันแน่ครับผม......
 โดย... เด็กทับเที่ยง
29 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    รู้ว่าเด็กเขาเศษบ้าแต่ไปพวกไปต่อปากต่อคำสงสัยอีกบ้าว่าอีกพี่น้องเออ
 โดย... .....
29 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    หายหน้าไปไหนแล้วครับคุณเขาเศษกับคุณเด็กหน้าบ่อนทำไมเงียบละครับ ขอ...เสียงหน่อย ที่นี้พบของ จ...จิงคับ
 โดย... น้องเพลง
29 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไม่ได้เข้ามาอ่านหลายวันไปช่วยน้ำท่วม......ขอโทษที่ใช้คำหยาบพี่น้องครับ.....ด่ากันเหมือนหมาเลยครับ.....สงสัยน้ำท่วมบ้านอารมณ์แต่ละคน.....เลยเปลี่ยนไปสงสารคนอื่นๆๆมั้ง......เล่นคอมเป็นแต่จิตใจต่ำช้าทำตัวนักเลง....แบบนี้เขาเรียกว่าสมองหมาปัญญาควายครับพี่น้องมาด่ากันอยู่ได้......เพื่อนเขาเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่ใช่มาด่ากันกันครับ......ทำไมเป็นคนใต้ด้วยกันสายเลือดเดี่ยวกันมาด่ากันครับ....ไม่เข้าใจเลย.....เผลอๆๆที่ด่ากันเป็นพี่น้องกันได้........หยุดเถอครับ......ชาวรักวัวชนเขายังให้อภัยครับ
 โดย... ปัญญาชนคนรักวัว
29 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    สุดยอดเลยเซียนตรังไปหาถึงหน้าบ่อนทับเที่ยงเลยนักเลงจริงๆครับ.....ไปเสมอสักล้านเลยใช่หม้ายครับเซี่ยนตรังครับผมแลว่าใครร่อยว่าใครครับ......แต่ถ้าพี่ใช้คำพูดว่าผมจะไปหาถึงหน้าบ่อนจะน่าฟังมากกว่ากูจะไปหาถึงหน้าบ่อนน่ะครับ......เดี่ยวใครฟังหาว่าพี่จะไปรบเด็กเขาเศษอีกครับผม.....ขอบคุนครับ
 โดย... ปัญญาชนคนรักวัว
29 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เออใช่เลย ไอเด็กหน้าบ่อนโอ้รดไอโหนดสิทธิชัย ไอเขาเศษโอรดไอดอก เออเข้ากันได้เลยคู่นี้ เหมือนขี้กับส้วม หม้ายบายพอๆกัน
 โดย... กิ่งทองน้อย
29 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    อยากทราบประวัติ โคลางสาดเพลงสังหาร วัวนาทวีครับ ได้ข่าวว่าชนะหลายครั้งแล้ว มันชนยังไงครับ
 โดย... ต.กทม
29 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    พยาโคเคียงอ้ายหัวรกควนขนุนเลยครับได้ข่าวว่าหัวรกเก่งแรงครับ....น่าจะลงกันครับ
 โดย... .....
29 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอเขาเศษกับไอเด็กหน้าบ่อน ขาดหุ้นพอๆกันเข้ากันเหมือนผีแห้งกับโรงพุกเลย
 โดย... ฅ เมืองลุง
29 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอเขาเศษผมว่าเดกบ้าๆมาโม้อยุ่ได้ถ้าเเน่จิงมึงบอกชื่อมาตะว่าชื่อไร เเอบอ้างทั้งเพ เเหลงได้เพ ถ้ามึงเเน่จิงมึงบอกมาว่ามึงคือใครชื่ออะไรไม่ใช่ดีเเต่เห่ากุเริ่มรำคาญเเล้ว เเล้วถ้ามึงบอกว่ามึงคือใครเด่วกุไปหาถึงที่บ่อนทับเที่ยงเลย
 โดย... เซียนตรัง
29 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าพันนั้นเด็กหน้าบ่อนก็น่าขาดหุ้นพอๆกับเด็กเขาเศษ เห็นเอาวัวเพื่อนมาเที่ยวท้าชนอยู่ทั้งเวปเหมือนกันทั้งๆที่โหนดสิทธิชัยบุญประเสริฐแกไม่มีหุ้นส่วนสักหิด
 โดย... 555
29 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรื่องกินไม่ถอย เรื่องต่อยไม่สู้ แต่ถ้าโม้...เอากันแหล๊ะ
 โดย... ไร้สาระ
29 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เขาเศษคือคนบ้า คนขาดหุ้น ออกไปทางประเภทส้มๆ พวกที่ไปต่อล้อต่อเถียงก็พลอยขาดหุ้นไปด้วย ผมฟันธงให้ก็ได้ว่าเขาเศษไม่ใช่เจ้าของวัว 100% การที่เขาเศษออกมาโพสต์คุยโม้โอ้อวดก็เพื่อก่อกวน เพื่อความสะใจที่ได้กวนตีนเพื่อน คนระดับที่เข้ามาโพสต์ในแว๊ปนี้ได้จะต้องเป็นคนมีความรู้ดีระดับหนึ่ง ผมเชื่อว่าพวกไอ้เท่ง-ไอ้ทองไม่สามารถจะทำได้ เพราะฉนั้นทุกถ้อยคำโม้โอ้อวดของเขาเศษ ทุกคนจะต้องวินิจฉัยได้ว่าจริงหรือไม่จริง ถ้าเราสังเกตุพวกเจ้าของวัวตัวจริง พวกเถ้าแก่ พวกเล่นเบี้ยเป็นล้าน ไม่มีหรอกครับ เขาไม่มาคุยโม้แบบนี้หรอกครับ และเขาไม่จำนำบ้าน จำนำสวนมาเล่นเหมือนคนชื่อเขาเศษหรอกครับ
 โดย... ไร้สาระ
29 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันที่ 6 นี้ ไอ้ดอกไม่น่าจะรอด.. ไอ้ลูกยกตัวนี้ไม่ธรรมดาคับ ถ้าทีมกระบี่ไม่แน่จิงคงไม่มาชนคับ คู่นี้น่ารองเปนที่สุด ( วัวย่อมแพ้วัว ) งานนี้เขาเศษคงได้ขายเหนียวหลามหน้าบ่อน กันมั้งและพี่น้องเห้อ
 โดย... คนไม้หลา
29 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เพื่อนชาววัวชนไครมีข้อมูลคู่เอกควนมีดทิตนี้มั้งช่วยวิเคราะหน่อยเห็นว่าชนกันหลายบาท
 โดย... คนชอบวัว
29 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขี้โม้ ขี้เท็จทั้งเพ บ่อนกระบี่ไม่เคยพามา มีวัวทั้งหลายตัวถ้าอีอยู่ ถ้าวัวเก่งจิง
 โดย... vip
29 พฤศจิกายน 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702