๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224    หน้าถัดไป >

    ลูกวัวหน้าติดตามที่ห้วยยอดโหนดเขาทรายครับ
 โดย... มาลัยทอง
2 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ตอบเด็กเล่นวัว คนละเบอร์กันคับโหนดสิทธชัยติดรุ่นใหญคับส่วนก๋องแกงเป็นวัวรุ่นกลางต่อให้เบอร์เดียวกันชนกันไม่ได้หรอกคับ. สมัยก่อนวัวทั้งคู่อยู่บ้านนาเขลียงกันทั้งคู่คับ. ต้องนี้ทางทีมงานของเจ้สุกำลังจะขอเคียงกับลายน้ำตกคับถ้าลายน้ำตกสู้คงจะได้ชนกันคับ
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
1 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    แดงนำชัยชนะวัวกระบี่ที่สนามบ้านาเดิมเมื่อเดือนกรกฏาคม วันนั้นถูกทอข้างออกวิ่งแต่กลับมาชนใหม่จนชนะ วันนั้นผมได้ไปแลด้วยชนวันเดียวกับของผม
 โดย... เด็กหลัง มวล.
1 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    โหนดก๊องแก็งเบอ เดียว กับ โหนดสิทธิชัยไหม ครับ
 โดย... เด็กเล่นวัว
1 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ใครเคยเห็นแดงนำชัย ของหนองเรียน บ้านนาเดิมบ้าง เห็นว่าชนกับวัวกระบี่โดนทอข้างเป็นรอง 1000/110 กลับมาชนะ ใครรู้ข้อข้อมูลว่าชนครังสุดท้ายเดือนไหนช่วยโพสด้วย
 โดย... คนเล่นวัว
1 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    หวัดดีปีใหม่ มิตรรักแฟนวัวชนทุกๆท่าน ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่เข้ามาต้อนรับปีงูใหญ่ ขอให้ทุกท่านเจอกะสิ่งที่ดีๆ มีเงินมีทอง ใช้กัน มีความสุขเยอะๆๆ ขอให้รวยๆๆ ทุกๆท่าน
 โดย... ทีมหลังขาวพิชิตชัย(ควาญเก่า)
1 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขออาราธนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ นิมิตผล บันดาลดล ให้พ้นทุกข์ สุขสดใส การคิดไว้ ให้สมหวัง ดั่งตั้งใจ อุปสรรค โพยภัย ไม่แผ้วพาน ให้ทรัพย์สิน เงินทอง มากองเถิด ลาภยศเกิด สมดังจิต อธิษฐาน ทำสิ่งใด ให้สมหวัง ดั่งปณิธาน ทั้งเรื่องงาน เรื่องครอบครัว ลงตัวเทอญ
 โดย... เด็กหลัง มวล.
1 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    สวัสดีปีใหม่ 2555 ขอให้พี่น้องอย่าได้เจ็บไข้ห่างจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ ขอให้ทุกๆสิ่งที่ท่านได้หวังไว้ ได้สมหวัง มีแต่ความสุขความเจริญ ทั้งท่านเองและครอบครัว ตลอดไปด้วยครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
1 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    วัวแทงไม่ว่าจะเป็น วัวลาว หรือวัวเหนือ เจอวัวใต้ ชนมัด ชนมุด แทงไม่ได้เสร็จเกือบทุกตัว
 โดย... ฟาร์มวัว นครปฐม
1 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ผลห้วยอดเป็นไงครับ
 โดย... เด็กอยากรู้
1 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอแสดงความเสียใจกับเจ้าเพชรขาว ค่ายสามตระกุล แชมป์วัวแทงภาคเหนือจากประเทศลาว ที่ต้องแพ้ ลายบริสุทธิ์ ค่ายนานาชาติ เพราะแทงไม่ได้เลย เจอวัวใต้วันนี้ที่สนามภูซาง จ.พะเยาครับ
 โดย... เบนซ์ สุโขทัย
31 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    นาหม่อมวันนี้คู่เอกรอบแรกโค แดงเด่นสยาม นายบ่าว ค่ายโคพยัคฆ์สายใต้ชนะคับ คู่เอกรอบสอง โคดุกด้างน้องใหม่ (111) น้องแอน ทุ่งเสา ก็ชนะด้วยกันและคู่ที่แฟนๆๆอยากแลมากก็คือโคนิลจอมโหดเล็ก(โอลีฟ)กับโคแดงงามราชสีห์(หวังหยู่)คู่นี้ไอ้โอลีฟชนะคับ
 โดย... เด็กนาหม่อม
31 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดทรัพย์บุญมีบอกว่าทั่วทิศเมืองไทยโหนดตัวนี้ท่าชน
 โดย... เด็กสะกอม
31 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    นาหม่อมมีตัวไหนน่าเล่นบ้างคับ
 โดย... นริน
31 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขออวยพรให้เพื่อนชาวเว็บตรังโซนมีความสุขมากๆ มีเงินใช้เยอะๆตลอดปีใหม่นี้มูลดีๆบอกบ้างนะท่าน
 โดย... หนุ่มฉวาง
31 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สวัสดีปีใหม่ชาวเว็ปทุกคนครับ ขอให้มีความสุขในปีใหม่ขอให้สิ่งที่ดีๆเข้ามาในตัวเองทุกๆเรื่องทุกๆด้านครับ
 โดย... ปี้ คลองหอยโข่ง
31 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องคับช่วยบอกทีที่นาหม่อนชนวันไหนคับ
 โดย... kk
30 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ***สวัสดีปีใหม่ 2555 ขอให้ทุกสิ่งที่ท่านหวังจงเป็นของท่านและครอบครัว และขอให้มีความสุขกับการละเล่นพื้นบ้านวัวชนของเราตลอดไป
 โดย... 3S
30 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอให้ทุกคนและครอบครับเจอแต่สิ่งดีๆ กลับบ้านกราบไหว้คนแก่คนเฒ่าทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา ปีเก่าผ่านไปปีใหม่กำลังมา สิ่งไม่ดีทั้งหลายทิ้งไปกับปีเก่า
 โดย... เบิ้ม
30 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สวัสดีปีใหม่2555 ขอให้พี่น้องชาววัวชนทุกท่านจงมีแต่จงมีแต่ความสุขคาวมเจริญ
 โดย... เสมา1
30 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมสนามกีฬาชนโคบ้านเสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรี ฯ วันเสาร์ที่ 14 ม.ค.55++รอบที่ 1 ++คู่ที่ 1 โคนิลงามสกุลเพชรเล็ก นายเล็ก บ้านลานสกา ชนกับ โคดุกด้างหนุมาน นายอนันต์ บ้านเสาธง//คู่ที่ 2 โคโหนดสาลิกาดง นายตรี บ้านร่อนพิบูลย์ ชนกับ โคนิลเพชรไม้หลา นายหัวชูวิทย์ ก.ท.ม.//คู่ที่ 3 โคโหนดยอดเซียนฉลองชัย นายกอร์ฟ บ้านในกรอง ชนกับ โคโหนดงามคมพยัคฆ์พิทักษ์ชัย ด.ช.นาย บ้านคลองใหม่//คู่เอก โคนิลเจ้าพายุ นายม่อน บ้านบางรูป ชนกับ โคดหนดเทพนำชัยขวัญใจนายพล นายชาย ค่ายโคไชยมนตรีพัฒนา++รอบที่ 2++คู่ที่ 1 โคโหนดเพชรพิทักษ์ชน(ตุ้งติ้ง) จ่าแบว บ้านโคกเหล็ก ชนกับ โคโหนดเพฌฆาตทายาทแสนเกรียงไกร นายชาย บ้านบางขัน //คู่ที่ 2 โคลังสาดสิงห์สยาม(อ้ายบักโจ้) นายบ่าว บ้านในไร่ ชนกับ โคลังสาดตุ๊กตาทอง นายฤทธิ์ บ้านลานสกา//คู่ที่ 3 โคขาวน้อยกระทิงดง นายลม บ้านปะเหลียน ชนกับ โคโหนดเพชรเรือนทองพยัคฆ์คลองปาบ(สุดหล่อ) ด.ช.ปอ คลองปาบ//คู่เอกพิเศษ โคลังสาดขุนพลจิ๋ว(จ่าสิ) น้องมิกส์ ค่ายโคราชสีห์ ชนกับ โคแดงชัยประกายเพชร นายสมพงษื บ้านท่าศาลา ++รอบพิเศษ++คู่ที่ 1 โคขาววันชนะ นายเหลียด บ้านเคี่ยมงาม ชนกับ โคโหนดเพชรม่วงงาม นายขวัญ บ้านม่วงงาม//คู่ที่ 2 โคแดงสายชล ด.ช.แพ๊นด๊อน บ้านปากพนัง ชนกับ โคลังสาดเพชรศิริธรพรชัย นายศักดา บ้านอวด//คู่ที่ 3 โคขาวเมืองทอง นายทำนอง บ้านในไร่ ชนกับ โคนิลศิลาชัย นายแสวง บ้านท่าศาลา
 โดย... คนมีสี
30 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมสนามกีฬาชนโคบ้านเสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรี ฯ วันพฤหัสบดีที่ 12 ม.ค.55 ++รอบที่ 1 ++คู่ที่ 1 โคแดงดวงดี นายหนวด บ้านสระพัง ชนกับ โคขาวนำชัย นายรวย บ้านสระเพลง//คู่ที่ 2 โคโหนดปล้องเพชร นายสุกรี บ้านบางขัน ชนกับ โคโหนดงามทางด่วน นายเจมส์ กำแพงเซา//คู่ที่ 3 โคดุกด้างพันธ์พยัคฆ์พิชิตชัย(ไอ้สีผอม) น้องโบ๊ต บ้านเคียนซา ชนกับ โคดุกด้างมะนาวเหล็ก น้องแฟน-แฟม บ้านบ่อทราย//คู่ที่ 4 โคลังสาดมาใหม่ นายทวี บ้านหนองจิก ชนกับ โคแดงงามแสนเชิงเล็ก นายบ่าว บ้านใสใหญ่//คู่เอก โคนิลแสนสุภาพ นายสุภาพ บ้านเขาแก้ว ชนกับ โคขาวทวีทรัพย์ นายทวี บ้านคลองห้วย++รอบที่ 2 ++คู่ที่ 1 โคโหนดกากเพชร(อ้ายด้วง) น้องเตย-ตอง บ้านโปน ชนกับ โคโหนดเพชรสุริยา โกบอย บ้านโคกเหล็ก//คู่ที่ 2 โคดุกด้างกฤตเพชร(อ้ายปาเป้า) ด.ช.บอล บางด้วน ชนกับ โคพลายดำงามก้องนคร น้องน้ำค้าง บ้านลายสกา//คู่เอก โคแดงขวัญเมือง นายสุรินทร์ บ้านสาคูใต้ ชนกับ โคลันดาอินทรีย์ทอง นายหัวแอ๋ว บ้านปลายท่า หลัง ร.ร.เมือง++รอบพิเศษ++คู่ที่ 1 โคโหนดงามท้องลายเพชรขุมทรัพย์ น้องบอล ค่ายโคเพชรบ่อดิน ชนกับ โคดุกด้างยอดมงกุฎเพชร นายคาน ค่ายโคม่วงขาว//คู่ที่ 2 โคโหนดพิชิตชัย นายทวี บ้านสายเงิน ชนกับ โคนิลสกายแล๊ป นายเผย บ้านชะเมา//คู่ที่ 3 โคขาวมิตรชัย(อ้ายปานวันวัน) น้องแอม บ้านบางแก้ว ชนกับ โคดุกด้างเพชรเมืองพรหม น้องมอส ค่ายโค ส.ว.ป.//คู่ที่ 4 โคแดงเม็ดเงิน นายทุย บ้านเสาธง ชนกับ โคนิลเพชรเอก นายเอก บ้านในเมือง
 โดย... คนมีสี
30 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    31ธันวาคม2554วันสุดท้ายของปี54 มีวัวชนที่บ่อนทุ่งโพ ใครมีทีเด็ดตัวไหนยังไงแจ้งที เผื่อได้เบิกค่าโบนัส ประจำปี
 โดย... หนูเนือย
30 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอให้พี่น้องคอวัวชนทุกท่านจง ปลอดทุกข์ ปลอดโศก ปลอดโรค ปลอดภัย ร่ำรวยเงินทองตลอดปี2555กันทุกคนทุกท่านนะครับ
 โดย... ดีเจโจ้
29 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    มิตรรักแฟนวัวชนทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับ ปีใหม่นี้ขอให้ รวยๆเฮงๆ สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นครับ ทุกท่านทุกคนเทอญ
 โดย... ช่างเอ็ม
29 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สวัดดีปีใหม่คับ เพื่อนๆๆ แฟนวัวชนคับ มีความสุขมากๆๆๆ น่ะคับ
 โดย... ตาน ดอนตรอ
29 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าทุกท่าน คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ โชคดีปีใหม่ครับ
 โดย... คนเมืองเหนือ
29 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สวัสดีปีใหม่กันครับ มีความสุข ขาวัวชนให้วัวชนะแล้วกันครับ สบายใจดี มีวัวเก่งๆๆๆ ปีใหม่ใครไปสนามทุ่งโพธิ์ กริ้งกันได้ครับ ผมลงไปจาก กทม. พรุ่งนี้ครับ ว่าไปไปสนามทุ่งโพธิ์ ครับ ส่งท้ายปีอีกนัด
 โดย... บ่าว
29 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าทุกคนทุกท่านนะครับ
 โดย... คนรักวัวชน บารมีสุราษฎร์
29 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    บ้านสวน2 วันที่03/01/12 เคียงเสริมไหมบ้านนาเดิมเห็นว่าจะชน3วันมีคู่ห้าสิบ3คู่แล้วยืนเป็นคู่เอกได้
 โดย... เบิ้ม
29 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้วัวชน 10 คู่สวีชุมพร 30/12/11
 โดย... เบิ้ม
29 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ที่บ่อบ้านนามีวัวตัวดีมาติดเช่นลายมรกตดำมาติดชนข้างละ510000บาทไม่แน่จัยว่าคู่ชนพญาโคป่าวอีกคู่ขาวลูกปอชนกับวัวลูกที่ชนข้างละ550000บาทและอีกคู่ลันดามณีแดงวัวลูกที่ชนกับวัวชุมพร(สวี) สีลังสาดชนข้างละ5100000บาท ที่พอจำได้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมถ้าทราบจะบอกเพื่อนในเวฟอีก
 โดย... บ้านสวน2
28 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามเด็กเหนือมีใครพหอรู้จักวัวที่ชื่อแก้วประกายเงินบ้างหน้าจะเป็นวัวส๊ขาวชนชนะมาประมาณ8-9หัว ได้ข่าวว่าแทงล้วนๆในค่ายมีลูกของมันจึงอยากรู้ประวัติ หน้าจะเป็นตัวดีหาคู่ชนไม่ได้เห็นเขาบอก
 โดย... บ้านสวน2
28 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมก็พึ่งหัดแลวัวชน..คุณเขาเศษเป็นส่วนหนึ่งของสีสรรค์ ไม่เห็นมีอะไร..ปล่อยให้เค้าโม้ไปเถอะครับ(หนุกดี)..เค้ารักวัวของเค้ามาก ไม่ว่ากันที่จะแสดงออก แต่วัวของเค้าเก่ง(พึ่งหัดดู)..เป็นผม ไม่ชนแน่วัวตัวเอียดนิดเดียว..แรงปะทะสู้ไม่ได้.ความคิดวัวมันก็เปลี่ยน(ไม่เหมือนความคิดคน)..ผมเดาเอานะ..หนุกๆ กันครับ แพ้ชนะธรรมดา ของเล่น..ถ้าชนะอย่างเดียวต้องโกงครับ..แต่สงสัยอยู่อย่างเดียว..ชนทำไมไม่ใช่แพ้แล้วเอามาเขียน..
 โดย... ก๊วยเจ๋ง
28 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    นักเลงวัวทั้งหลายครับอย่างไปว่าคุณเขาเศษเลยครับของมันแพ้ชนะกันได้เพราะผมคิดว่าคนที่ว่าเขาเศษก็ไม่เลงเหมือนกันของเล่นมีแพ้มีชนะกันนะเมือชนะก็ดีใจเป็นธรรมดาแพ้ก็เสียใจใครเลี้ยงวัวชนไม่เคยแพ้มั่งละผมว่าจะพบทั้งสองอย่างนะนักเลงเขาไม่ซำเติมกันเพราะเงินก็ได้แล้วนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะผิดพราดของโทษนักเลงวัวชนกัน
 โดย... คนท่งหว้า จ สตูล
28 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เทพบุตรบ่วงเงิน(ไอ้ลั่น) วางไม่ดี ชนไม่สาไหรเลย ทีมงานบอกมาทีเด็ดหัวสะพานชะเมา วางยาวนิลงามดอกเพชรนำชัย
 โดย... กระแสวัวดัง
28 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    บ่อนเหนือคลองรอบนี้ตัวไหนน่าเล่นบ้างช่วยบอกหน่อยครับ
 โดย... ชายคุ้มพาขวัญปัตตานี
28 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ชะเมารอบนี้น่าจะได้เห็นวัวใต้แทงวัวเหนือครับ ระหว่างไอ้ดอกกับไอ้ลั่นดา สจ.เยื้อนครับ
 โดย... คอวัวชน
28 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่ชนลังสาดเหมราชชื่อไอ้ไหร แล้วถอนไซร์ ตอบด้วย
 โดย... นนท์
27 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดเหมราชคู่ชนถอนแล้ว
 โดย... ตานดอนตรอ
27 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึง คุณ เขาเศษ ไอดอก จะเคียง วัน ไหน ครับ ผม จะไปวัว ไป ชน ด้วย ครับ
 โดย... อยากชนแล
26 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดเหมราช ชนวันที่ ๑๕ ม.ค ๕๕ หม้าย ตอบด้วย เณรหมู
 โดย... นนท์
26 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้เขาเศษมึงโม้หรือมึงฝันก็ขอถาม
 โดย... .................................
26 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วางยาวไปเลย ตามใจแม่ คับ ความสดผิดกันคับ อีกตัวลันดา ส.จเยื้อนคับ ถ้าไม่เสียเปรียบ น่าเล่นใจมากคับ ลังสาดเหมราชกระดูกแข็งโปก น่าเล่นคับ เพื่อนๆๆ ชาวเวปนำไปพิจารนาได้เลยคับ เดี่ยวโปรแกรมออกมาจะ มาเสริมอีกคับ
 โดย... ตาน ดอนตรอ
26 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แต่ผมยอมรับจิงๆๆคับว่าหัวใจดอกอัฉริยะมันเหมือนน้ำแข็งที่เย็นชนเสียเปรียบตั้ง 10/6 แต่ชนเป็นครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วละเราไม่ได้โทษวัวเพราะเรารู้ว่าของเราหัวใจมันมหาสารแต่ลูกยกเตรียมที่จะขอชนใหม่ได้เลยทีมงานเราคับไว้แล้วหนนี้ชนไม่ต่ำกว่า 1ล้านแน่รับรองหนนี้ไอดอกมันเปลี่ยนควาญกันเละไม่ใช่ควาญเดิมเลี้ยงทีและวัวก็ไม่สดแต่รับรองรอบหน้าเราได้เจอกันแน่ทีมงานเราสุ่มจะบอกไว้ให้เดี๋ยวกลางปีหน้าเราได้พบกันแน่ดอกอัฉริยะกำลังจะกลับมาแล้ววัวที่เก่งที่สุดในโลกที่หาตัวเปรียบไม่ได้อีกแล้วต้องชนแบกนำหนักตลอดตัวเท่าๆๆกันเพื่อนไม่ชนให้อีกแล้วต้องกว่าตัวใหญ่กว่าทั้งทีมงานเราก็เล่นใหญ่สุดๆๆแล้วหายากที่จะเล่นใหญ่เหมือนทีมงานเราวัวก็เก่งทีมงานก็ใหญ่หาใครเทียบเทียมยากสำหรับโหนดดอกอัฉริยะขวัญใจชาวตรัง
 โดย... เขาเศษ
26 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอนนี้ไอ้ดอกอัจข้างรั้ว อยู่ที่บอนควนธานีตรัง ครับคงจะอีกนานที่จะชนครับ รอบหน้าชนตัวใหญ่ให้มันอีกสักหนนะครับ ได้ขายแกงงานเสียที วัวตัวเก่งของไอ้เขาเศษ
 โดย... ผู้ไม่ออกนาม
26 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไม่น่าถอนเลย
 โดย... คนเลี้ยง
25 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลางสาดชาติพยัคฆ์ ขวัญใจในวัง (สุโขทัย) ถอนแล้ว
 โดย... เจ้าของบัวขาว
25 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่เอกสนามชนโคแม่สอด 14 ม.ค 55 ลางสาดชาติพยัคฆ์ ขวัญใจในวัง(สุโขทัย)กับโคโหนดเพชรเวียงพิงค์ ขวัญใจน้องดรีม(แม่สอด)เดิมพัน1,100,000 บาท
 โดย... โปรโมเตอร์สนาม
25 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดสิทธิชัย เป็นต่อ 18 ผมได้ไปเจอทีมงานร้านก๋วยเตี๋ยวด้วย ทีมนี้เล่นหนักมากๆๆครับ
 โดย... ชายนาสาร
25 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้โหนดสิทธิชัย ชนะครับ ใช้เวลานานสักนิดครับ ชนประมาณ 30 นาทีได้ โดนจับ 3 ครั้งครับ ชนเสียยอดเสียตัวมากครับแต่ได้จับ 1 ครั้ง บิดแล้วมันหลุดเสียก่อนเสียตัวมากเกินไป
 โดย... ชายนาสาร
25 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เล่นตามใจเเม่ตัวเดียว
 โดย... ดำ
25 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณ ...ตาน ดอนตรอ หัวพานเมารอบนี้คู่ตามใจแม่ กับ ต.ปฎัก....แลๆแล้วรักชอบตัวไหนคับ...ไม่รู้ตัวไหนได้เปรียบครับ...แล้วคู่อื่นมีตัวไหนน่าสนใจมุ่งครับ
 โดย... กริม...เขาบาท
25 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เก่งจิงๆๆๆๆ ซุ่มมาเปรียนชื่อคับ สิทธิชัย ชนะ ไอ้ตาเพชรตัวที่แพ้ลันดาพระแสงคับวันนี้ที่บ่อนโกตี๋
 โดย... ตานดอนตรอ
25 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครอยากดูคลิบไอ้เฉินหลงหาดใหญ่ตอนที่มันแพ้ แพ้ยังไงลองเข้าไปดู เข้ายูทูปแล้วพิมพ์ว่าวัวชนเมืองแพร่
 โดย... คนเหนือ
24 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครอยากดูคลิบไอ้เฉินหลงหาดใหญ่ตอนที่มันแพ้ แพ้ยังไงลองเข้าไปดู เข้ายูทูปแล้วพิมพ์ว่าวัวชนเมืองแพร่
 โดย... คนเหนือ
24 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครอยากดูคลิบไอ้เฉินหลงหาดใหญ่ตอนที่มันแพ้ แพ้ยังไงลองเข้าไปดู เข้ายูทูปแล้วพิมพ์ว่าวัวชนเมืองแพร่
 โดย... คนเหนือ
24 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ดอกชนไม่สาไรมากกว่า ต่อไปส่งสัยว่าน่าจะได้แกงงานแน่ๆๆ ไม่รู้เจ้าของเขาจะรู้หม้ายที่ได้เขาเศษมาโม้ทุกวันว่าเป็นวัวของมันถ้าเป็นของไอ้เขาเศษจริง ผมบอกได้เลยครับว่า...กู้สะใจมันไว้ยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 โดย... .................................
24 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดอกอัจฉริยะเป็นดอกเน่าแล้วคับชนให้ใหญ่พันนั้นแหละได้แรงอก(เราได้แพ้กัน)
 โดย... ป.ปากคม
24 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    รอบแรกคู่2แดงเพชรบุญมีลูกบาวโหนดบารมีทีเด็ด
 โดย... ป.ปากคม
24 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สี่แยกคูหาชนวันที่ 25 ธันวา คับ(ตอโพรก)
 โดย... ช่างเอ็ม
24 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้วัวชนห้วยยอดเล่นสี่มังกรสักตัว
 โดย... ป.ปากคม
24 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หัวเลี้ยวสิงหนคร วันที่ 27 นี้คับเฉพาะคู่เอก //เอกรอบ1 ขาวสินสมุทชนกับจอมแทงจากทุ่งนารีโหนดเม็ดทราย(ไก่เถื่อน) 400,000-.//เอกรอบ 2 ลังสาดขุนพลจิ๋ว(ยอดสิงห์)จากนครฯชนกับแดงงามเพชรไพรินทร์(ขวัญใจเจ๊หลง)จากยะลา//เอกรอบ3 คู่ที่ 1 แดงชนะศึก(ไอ้ใจเย็น)จากปาดังตัวดีบังสาดชนกับขาวงามเพชรยอดธงชัย(357)อบต.สู้ ดีหลวง พิเศษสุด แดงงามเลือดทักษิณ ค่ายโคลำซำ ชนกับดุกด้างงามยอดวิทยา(อุดมทรัพย์) จากสะกอม ใครมีข้อมูลเติมเต็มด้วยคับ//
 โดย... ช่างเอ็ม
24 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมสีแยกคูหาคับ//เอกรอบ1 ดุกด้างเพชรนำชัยกับดุกด้างงามขวัญใจปิ่นมุข//เอกรอบ 2 แดงงามชนะสิทธิ์กับดุกด้างสามเสือพลังสิงห์(ลิงลม)///เอกรอบ 3ดุกด้างเพชรสิงห์กับลังสาดเสือโหดยอดขวัญเมือง(แสนแสบ)/โหนดเพชรบรรดิษฐ์กับโหนดงามเก็บรัก///คู่พิเศษระหว่างโหนดแสงอาทิตย์ปลายพญากับดุกด้างฟ้าใหม่ขวัญใจหัวยาง***ใครพอรู้จักฟอร์มตัวไหนแสดงความคิดเห็นได้เลยคับ
 โดย... ช่างเอ็ม
24 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมคิดว่าเด็กหน้าบ่อนกับทีมงานร้านก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงโหนดสิทธิชัย บุญประเสริฐ แน่เลยครับที่ไม่เห็นโพสหลายวันแล้ว เห็นเขาบอกมาว่าโหนดสิทธิชัยชนเป็นคู่พิเศษของวันพรุ่งนี้ครับน่าเล่นมาเลยครับ น่าจะเป็นต่อลึกครับเพราะทีมงานร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นทีมงานพอใช้ได้ครับ
 โดย... ชายนาสาร
24 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้ที่บ่อนโกตี๋ ขอให้แฟนวัวชนในเวป เล่นวัวของผมซักตัวถ้ามีโอกาสไปเที่ยวนะครับ โคแดงมาใหม่(บุญรอด) นายมุ้ยท่าศาลา ชนกับวัวสีแดงหน้าบ่อนยวนแหล ราคาเป็นรอง ผมรองไปราคา 10/8 1 แสน ราคา 10/7อีก 5 หมื่นแล้ว ถ้าไม่แน่จริงก็คงไม่มาชนครับ แทงล้วนๆครับ(คู่เอกรอบแรกครับ)
 โดย... คนเล่นวัวชน
24 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่บ่าวมีคลิปลังสาดสิงดำกับคูโบต้าม้ายตรับถ้ามีขอดูหน่อยครับหรือคลิปวัวอืนที่ดังๆๆก็ได้ครับที่ไม่เคยดู ขอบคุณพี่มากที่ช่วยลงคลิป ทำให้เวปได้มีสีสันมาบาง ขอบคุณอีกทีครับ
 โดย... เด็กควนลัง
24 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบ พี่บ่าวคับ ผมตาน ดอนตรอคับ พี่จะดูฟอม ของลังสาดเหมราชไปดูในเฟสบุ๊คผมได้เลยคับ คนมีประวัติคับ จะทัมให้รู้ว่ารักเทอร์ เข้าไปแลได้คับรูปผมคนกลางนั้นคับพี่น่าจะเคยเห็นหน้าแล้วคับ
 โดย... ตาน ดอนตรอ
24 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้เขาเศษไปหาไหร่กินห้องน้ำไปปปปปปปปปปปป
 โดย... เวร
23 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ดอกอัจริยะเก่งที่สุดในโลกนี้ ของไอ้เขาเศษ วันก่อนที่ชนที่ตรังไม่ได้เรียกว่าแพ้ทีอย่างนั้นสำหรับบ้านไอ้เขาเศษ แต่บ้านเราเขาเรียกว่าเอาตังค์ ไปให้เพื่อน เพื่อนเขาไม่ต้องออกแรงเท่าไร สำหรับยอดวัวไอ้เขาเศษ ชนได้เปรียบยอดแค่ตายยังแพ้เลยวัวของมัน บ้านเราเรียว่าไม่สาไรนิดเดียว แต่บ้านไอ้เขาเศษเก่งที่สุดในโลก ผมไม่เคยเห็นคนบ้าแถมขี้โม้เหมือนไอ้เขาเศษเลย
 โดย... .................................
23 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องคนใหนมี โปรแกรมสนามบ้านชะเมา เห็นว่าโหนดสิทธิชัย บุญประเสริฐไปติดคู่อยู่ ชนวันที่ 25 ธันว่าคมนี้
 โดย... ชายนาสาร
23 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แบะน้อยชนะครับ ไม่กี่นาที ราคา10-7 ครับปลายยอดเจ็บมากครับ
 โดย... คุณT
23 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามเด้กเกาะคับ โหนดหลังขาวเพชรทองคำ ชนนานไหมคับ พอจะทราบประวัติไหมคับ ผมว่าตัวนี้น่าติดตามนะคับ
 โดย... เด็กหัดเลี้ยงวัวชน
23 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบ คูณอยากรู้คับ และคุณบ่าวคับ ลังสาดเหมราชเป็นตัวเดียวกันคับที่แพ้นิลนนทสารคับ และถูกคู่กับวัวทีมงานน้าแอ๋ว ซอย3 นครศรีคับวัวตัวที่ถูกคู่กับลังสาดเหมราชนั้นเคยแพ้ที่บ่อนลาสกาคับ แล้วทีมน้าสิท เสาธงซื้อมาในราคา22000.คับ แล้วมาชนชนะที่เสาธง และบ่อนโกตี๋คับ
 โดย... ดอนตรอ
23 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอขอบคุณพี่บ่าวมากครัยที่ช่วยลงคลิปวัวชน ถ้ามีอีกขอดูอีกนะครับฝากด้วยครับ
 โดย... เด็กควนลัง
23 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แก้ไขหน่อยครับ ขาวเพชรเมืองใต้ติดกับแดงปานเพชรครับ โหนด ฎปตัก ชน ดุกด้างตามใจแม่ครับ
 โดย... บ่าว
23 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดนาทีทอง(ลูกแซม) กับ โหนดมีนาทีทอง(ลูกแซม) ตัวเดียวกันไม๊ครับ...
 โดย... คนอยากรู้
23 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดเหมราชชนะ
 โดย... ลูกเกย
23 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดเหมราชนี้ใช่ตัวเดียวกับขาวขุนทองที่แพ้นิลนนทสารมั้ยครับ
 โดย... อยากรู้
23 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เสริมคุณดอนตรอซักหิดกัน ลางสาดเหมราช อบต เขียวอ่าวตะเคียน ครั้งสุดท้าย ชนะแดงขาลาย ที่หัวพานเมา ประมาณซัก 3 4 รอบก่อนครับผมได้ไปชดูด้วย ก่อนวางเป้นต่อ ชนสู้แดงไม่ได้เป็นรอง ถูกเจ็บมาก ทั้งถูกแทง รู ถูกค้ำหน้า เจ็บครับ แต่หัวใจมาก เพือ่นวิ่งเองครับ วันนั้นเคียงที่หัวพาน ผมเห็นต่อปลายเขาด้วย ติดกับตัวไหนครับที่หัวพานเมา พอรุ้หรือเห็นมาก็ช่วยให้ข้อมูลที่ชัดเจนได้ครับ
 โดย... บ่าว
23 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702