๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223    หน้าถัดไป >

    ยังมีวัวเก่งๆอีกหลายตัวคับที่ไม่ใหญ่ที่พอจะชนกันได้กับไอ้ก็องแก็ง เช่นไอ้ด้วงตรัง ไอ้ขวานฟ้าจากสิงหนคร หรือกับไอ้ยอดชายจากยะลา ผมว่าวัวเหล่าก็น่าจะชนกับก็องแก็งได้อย่างสนุกแน่นอน แต่กับไอ้หูร้ายนั้นมันใหญ่เกินไป
 โดย... ลายพาดกลอน
1 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ผมขอเสนอดุกด่างยอดขวัญเมือง(ไอ้วัวรก)ค่ายโคควนขนุนการยางครับพอชนกันได้หม้ายกับไอ้ก๊องเก็ง
 โดย... ทีมงานควนขนุนการยาง
1 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    วัวคนละรุ่นกันหยุดทีตะคับ สำหรับก็องแก็ง กับหูร้าย วัวใหญ่เล็กกว่ากันถึง 3 เบอร์ พันพรือมันชนกันไม่ได้คับ คิดว่าคงรู้เรื่องและเข้าใจนะคับ
 โดย... ก็องแก็ง
1 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    เพิ่มเติ่มก็องเเก็งชนะ โหนดนำชัยขวัญใจน้องเอก ทียวนเเหล 1ครั้ง ตอนทีเป็นลูกวัว รู้สึกว่าตอนนั้นเดิมพัน15000หรือ20000ก้ไม่เเน่ใจ ชนคู่เเรกรอบ งานสงกรานต์หรือเดือนสิบไม่ทราบ เเต่ยังไม่ได้อยู่ที บ่าว เขาเเก้วที
 โดย... เเอม โคกอิฐ
1 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    คนรักวัวชน(บารมีสุราษฎร์) ประวัติการชนของไอ้ก็องแก๊ง เท่าที่ผมบันทึกไว้ครับ - ชนะ ขาวน้องกิ่งทองน้อย(ไอ้นุ่น) 30 ม.ค.55 ทุ่งโพธิ์ ( 2 ชม. 15 นาที) - ชนะ ดุกด้างอัศวินขวัญเมือง 31 ส.ค.54 ทุ่งโพธิ์ - ชนะ โหนดยอดพยัคฆ์พิทักษ์ราชัน ทุ่งขมิ้น นาหม่อม 28 ก.พ.54 - ชนะ โหนดต้นตาปี 19 พ.ค.53 ยางค้อม - ชนะ แดงใจเย็น 3 ต.ค.52 หาดใหญ่ - ชนะ ดุกด้างกิ้มจู้ ทุ่งขมิ้น นาหม่อม - ชนะ โหนดปล้องเพชร 11 พ.ค. 52 เสาธง - ชนะ ดอกเพื่อนแก้ว 23 มิ.ย. 51 ยางค้อม - ชนะ หลังขาวจ้าวไหมเล็ก 8 มี.ค.51 เสาธง
 โดย... คนมีสี
1 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ***ผมว่าน่าจะพอกันได้แล้วนะครับสำหรับก๊องแก๊งกับไอ้หูร้าย เพราะคนที่เค้าโพสมาเป็นเพียงความคิดเห็นของเขา เขาอาจไม่เคยเห็นตัวจริง ซึ่งเมื่อความจริงมันชนกันไม่ได้คนละรุ่นกัน มันก็น่าจะจบไปได้แล้ว สำหรับความคิดเห็นของผมสุดยอดทั้ง 2 ตัวแต่เป็นวัวคนละรุ่นกัน ทางฝ่ายไอ้หูร้ายเจ้าของเค้าไม่เก่งกว่าวัวเค้าเลยไม่ชนเขาวง ขอบคุณครับ
 โดย... 3S
1 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอโทษครับพิมพ์ผิด ลางสาดสิงห์โตทองตัวที่ชนะลางสาดสิงห์ชาวเขาที่คลองหอยโข่งเมื่อหลายเดือนก่อนมั๊ยครับ ตัวนี้เก่งมาก ๆ ครับ
 โดย... สายัณ
1 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    สอบถามผู้รู้ครับ พอจะทราบประวัติการชนของโหนดก๊องแก๊งมั้ยครับ ตั้งแต่หังแรกจนถึงล่าสุดครับ ว่าชนมาที่หัวแล้ว กับตัวไหนบ้าน เพื่อเป็นเกียรติประวัติของยอดวัวเทวดาครับผม
 โดย... คนรักวัวชน(บารมีสุราษฎร์)
1 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    โหนดกองปราบ ค่ายโคหัวสะพานขาว น่าเล่นมากมาก19/2/55นี้ที่สนามคลองหอยโข่งกองบิน56
 โดย... บ่าว ควนลัง
1 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    พวกคุณบ้ากันหม้ายครับที่จะให้ไอ้ก๊องแก๊งไปชนกับไอ้หูร้าย บ้าแล้วไอ้หูร้ายเป็นวัวเวตใหญ่แถมเก่งกันแล้วงงไอ้ก๊องแก๊งเล็กกว่ามาก ถ้าชนกันจริงสู้ไอ้หูร้ายไม่ได้หลอก เก่งเล็กกับเก่งใหญ่ แล้วเก่งใหญ่ก็ไม่ธรรมดาหล่าว ไม่เกิน 15 นาที
 โดย... nontanan910
1 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ผมไม่ได้ยุเเยงให้ชนกันนะครับ เเต่ไอหูร้ายก้อเคยชนเขาวงมาเเล้ว เช่นลันดาพระเเสง
 โดย... เซียนตรัง
1 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ตรัง999. ผมขอถามคุณหน่อยว่าเคยเห็นวัวทั้งสองตัวหม้ายคับว่าก๋องแกงมันเล็กกว่าไอ้หูร้ายขนาดใหน ผมจะบอกให้ไอ้หูร้ายขนาดตัวเท่าๆกันกับไอ้ควายสตูล. แล้วคุณให้ไอ้ก๋องแกงชนกับไอ้หูร้ายได้ไง. ถ้าคุณคิดเปรียบเหมือนว่าเอาลูกวัวอายุสามปีไปชนกับวัวหนุ่มนั้นแหละ. ผมดูแล้วว่าไอ้หูร้ายมันเก่งกับตัวที่เขาแบะเท่านั้นทำไมไม่กล้าที่จะคิดจะเคียงกับวัวยอดวงละถ้าไอ้หูร้ายมันเก่งจริง
 โดย... เด็กพัดลุง
1 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    วัวแพ้ชนะกันแล้ว ขอให้พี่น้องใจเย็น ๆ ครับ ให้เวลา ทั้งตัวชนะ ตัวแพ้ ได้พักผ่อนบ้าง แล้วค่อยออกเคียงดีกว่าไหมครับ ถึงตอนออกเคียงกันแล้ว ก็ขอให้พวกเรา ไปช่วยแล ช่วยดู และช่วยเดิมพันทั้งใน และนอกด้วยครับ จะได้เดิมพันกันมาก ๆ ครับ
 โดย... ผมเป็นคนไม่มีวัวสักหางครับ 555
31 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถึงเด็กพัทลุงเห็นอ้ายนุ่นใหญ่กว่ากว่าสู้แล้วทำไมให้อ้ายหูร้ายลดน้ำหนักก็องแก็งได้เขากว่าถ้าชนะหูร้ายผมยกให้สุดยอดวัวชนแดนใต้เลยครับ.......แต่ผมว่าชนะอ้ายหูร้ายสักทีขี่แตกทั้งบ่อนครับเหยี่ยวไม่รู้กี่ครั้วงครับ
 โดย... ตรัง99
31 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เด็กสตูลช่าส์ไม่ออก........คุณให้ไอ้หูร้ายลดน้ำหนักลงมาให้เท่ากัน หรือให้ใหญ่กว่าไอ้ก๋องแกงแค่ 1เบอร์ ผมรับรองให้เลย ว่าทางทีมงานยอดวัวเทวดาไม่หลีกแน่นอน ถ้าไอ้หูร้ายมันเก่งจังมันคงจะชนกับตัวยอดวงไปนานแล้ว แตกต่างกับไอ้ก๋องแกง ชนะยอดวงมาแล้วแถมชนะเป็นชั่วโมง หัวใจมันมากขนาดใหน
 โดย... เด็กพัดลุง
31 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ที่สุดของที่สุดเลยสำหรับคู่วัวประวัติศาสตร์เลยคับผมยกให้สองโป้งเลยคับสำหรับไอ้ก๊องแก๊งและไอ้นุ่นแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาคับความมีน้ำใจนักกีฬาคือสุดยอดนักเลงวัวชนคับ///อยากดูคลิปแบบเต็มๆใครมีอนุเคราะห์ลงให้พักพวกที่ไม่ได้ไปแลกันมั้งนะคับ
 โดย... ช่างเอ็ม
31 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    โหนดก๊องแก๊งชนมากี่หัวแล้วคับ
 โดย... เด็กใหม่
31 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ลายระโนดทีเด็ด
 โดย... สงขลา
31 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ก็องแก็งพบไอ้หูร้ายม้าย แร้วจะรู้กันครับ
 โดย... เด็กสตูลช่าส์ไม่ออก
31 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    มีคลิปไอ้หูร้าย ลูกหิน วีโก้ ป่าแก่ ม้ายวัวบ้านผมเพ
 โดย... เด็กห้วยยอด611
31 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ผมเห็นด้วยกับการให้ก๊องแก๊งหยุดชน สงสารมัน มันรับงานและให้เงินกับเจ้าของมามากแล้ว สุดยอดวัวชนภาคใต้จริงๆๆ
 โดย... เด็กควนลัง
31 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ก็องแก็ง หัว ต่อไป คงได้ เคียง กับ ไอ 5เมีย วัว สงขลา คงเป็น คู่ที่ น่าดูอีกคู่ ที่ จะต้องเป็น ประวัติศาตร์ แน่ เลย ครับ
 โดย... ขารองไอนุ่น
31 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องอย่าหาคู่ชนให้ก็องแก็งล่าวตะ ผมว่าพวกเราน่าจะช่วยโพสคนละม้ายคนละมือ ขอร้องให้เจ้าของก็องแก็งหยุดชนได้แล้วตะ ที่ผ่านมาก็น่าพิสูจน์ได้แล้ว หรือว่าใครยังคาใจอยู่เหลยว่า สรุปไม่ได้ว่าวัวพันนี้ดีหรือว่าไม่ดี มาช่วยกันทีตะ เขาอิว่าเราเสือกไม่ใช่วัวตัวเองสักเเต็ด กะไม่พรือนิ ให้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์วัวชน เล่าให้ลูกหลานฟังในภายภาคหน้า
 โดย... ไม่ใช่เจ้าของ
31 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    สำหรับผมทั้งๆที่บ้านอยู่คอน แต่เห็นก็องแก็งชนหนเดียวที่นาหม่อม ตอนนั้นผมฟันธงไปเลยว่า สมแล้วที่ได้ฉายาวัวเทวดา ถ้าเป็นของผมฮึ ผมจะหยุดชนเลย แล้วพาเดินสายโชว์ตัวเก็บค่าผ่านประตูตามงานเปิดท้ายขายของ 555 ใครอิถ่ายรูปร่วมก็ต้องเสียเบี้ย เอาให้รวยกันตั้งแต่รุ่นนี้ถึงรุ่นเหลนรุ่นโหลนแหละ มีวัวพันนี้สักตัว ดีหวาถูกหวยใต้ดินจังหู้ แต่คงจะหาวัวพันนี้ไม่ได้อีกแล้ว แชมป์ประเทศไทยจิ๊บๆ พันนี้เขาเรียกว่าแชมป์โลกตัวจริงเสียงจริง
 โดย... ไม่ใช่เจ้าของ
31 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เด็กคอน. ไอ้ก๋องแกงมันเล็กเกินไป ไอ้หูร้ายต้องเคียงกับไอ้บุญเลิศ999. ไอ้ควายสตูล ไอ้พยาโค ไอ้หัวรก. ไอ้โหนดเพชรปากนครหรือโหนดสิทธชัย
 โดย... ฅนควนนุนใจเติม
31 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอแสดงความดีใจกับยอดวัวทั้งสองครับ ทำดีที่สุดแล้วครับ ลางสาดสิงห์ชาวเขาตัวเดียวกับตัวที่ชนะลางสาดสิงห์ชาวเขาที่บ่อนคลองหอยโข่งเมื่อหลายเดือนก่อนมั๊ยครับ
 โดย... สายัณ
31 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เมื่อวานว่าจะไม่ไปแต่อดใจไม่ไหวก็ต้องไปดูคู่ก็องแก็งกับไอ้นุ่นถือว่าค้มค่าที่ได้ไปดู เก่งทั้งคู่ฝีมือทันกันคอยจังหวะโอกาส ดูแล้วทั้งสองตัวไม่เจ็บกันเท่าไหร ก็องแก็งแข็งแกร่งกว่า อึดหวาเหี้ยมหวาจึงกำชัยชนะไป เป็นยอดวัวอันดับหนึ่งของเมืองไทยแล้วครับเทียบปอนด์ต่อปอนด์(ตัวแพ้ก็เก่งถ้าไม่เก่งอียืนได้ 2 ชัวโมงโดยที่ปรายยอดของก็องแก็งทำไหรไม่ได้เท่าใด ในใจผมอยากให้จบลงด้วยผลเสมอชอบมากทั้งสองตัว)
 โดย... มือใหม่แก่ๆ
31 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ตอนเช้าหัวพานเมาถอน1คู่คับแต่คู่ประกอบรายการคับ
 โดย... ตานดอนตตรอ
31 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    แดงพายุพัด ทางชนเหนือกว่า สนุกข้างเดียวตัวแทงไม่ได้แทง ล็อกข้างแล้วทอ ครับ
 โดย... คนรัตภูมิ
31 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าผมเป็นเจ้าของก๊องแก๊ง ผมจะหยุด ปล่อยให้เป็นตำนานลูกหลานได้กล่าวถึง
 โดย... ไม่เคยมีวัวนะ
31 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    แฟนวัวชนครับช่วยลงคริปคู่ก๋องแก๊งให้แลถึงความสุดยอดของก๋องแก๊กันทีน่ะครับขอบคุณล่วงหน้าครับ
 โดย... ทีมงานก๋องแก๊ง
31 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เป็นอันว่ากะรู้ผลกันแล้วหล่าวครับ ถ้าไปแลหรือฝากก็น่าจะแพ้ครับ รอดไปหล่าว ชอบตัวใหญ่ครับ นั่นความสุดยอดของวัวชน ชื่อก็องแก้ง อึด เนื้อดี เห็นว่า สองชั่วโมง ไม่ขี้ไม่เยี่ยวกันเหลย ขาวก๊เก่งแหละ เอากันใหม่หล่วาครับ แต่อีกคู่ครับใครไปเล่าให้ฟังอีกทีครับ คู่แดงพายุพัด ชนะอย่างไร ตัวนี้ไปหลังจัง ราคาไหนครับ ต่อไปน่าติดตามก็ไอ้ควายสตูล กับบุญเลิศครับ ที่ทุ่งสงครับ
 โดย... บ่าว
31 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ก็องแก็งเหนือกว่าไอ้นุ่น ตรง ยอดและความแข็งแกร่งของร่างกาย ถูกข้างเต็มๆ ยังแก้ได้ ที่จริงไอ้นุ่นข้างหนักมาก หัวใจพอๆกัน
 โดย... คนรัตภูมิ
31 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    คู่ชนก็องแก็งตัวต่อไปคงเป็นอ้ายหูร้ายครับ
 โดย... เด็กคอน
31 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ก๊องแก๊ง...กลายเป็นสุดยอดของที่สุดของวัวไปทันที นับจากนี้...ยินดีในชัยชนะ..ที่เหนือไสยสาศ..ฝีมือล้วนๆอยากเห็นคลิบใจจะขาดอยู่แล้วครับ...อยากจะสัมผัสบรรยกาศชัยชนะด้วยคน
 โดย... ก๊วยเจ๋ง
30 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ไอ นุ่น ทำดีมาก และ เป็น วัวที่ เก่งมากครับ ถึง บทสรุปจะไม่ค่อยสวย ถึงแม้ จะแพ้ ก็ทำ เอา ก๊องแก็ง เดิน ออกจากบ่อนไม่ รอดเลย ครับ
 โดย... ขารองไอนุ่น
30 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ก็องแก็งชนะด้วยลูกเหี้ยมช่วงท้ายๆ เหมือนที่ผมบอกไว้คับ ราคาก่อนปล่อย ก็องแก็งต่อ 10-7 / 10-8 ชนไปราคายิ่งลึกถึง 10-3 ใอ้นุ่นทำราคาขึ้นมาเสมอได้ กลับมาเป็นต่อ 10-9 ได้แป๊ปเดียว ก็องแก็งกลับมาเป็นต่ออีก ประมาณยืนที่ 10-6 ด้วยลูกโหดและเหี้ยม โดดสับตีไปบน มัดทอ ทำให้ใอ้นุ่นถอดใจ พอเห็นใอ้นุ่นไปหลังเท่านั้นแหละคับ โดดใส่ยอดพักเดียว มัดทอจนใอ้นุ่นวิ่งคับ สุดยอดคับ ก็องแก็งเสียต่ำ แถมสั้นล่าว สรุปเสียสองเบอร์เต็มๆคับ ด้วยเวลาทั้งสิ้น 2 ชม พอดีคับ( 15.06-17.06 น)ด้วย นาฬิกาจับเวลา ขอบคุณก็องแก็งยอดวัวเทวดา สำหรับ 3 กำปั้น
 โดย... คนคอนรักวัวชน
30 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    สุดท้ายวัวก็แพ้วัว แต่ทุกสิ่งก็ใช่ว่าจะยั่งยืน ก็องแก๊งควรได้พักบ้าง ตำนานวัวเทวดาของคนนครจะได้คงอยู่อย่างสง่างามตลอดไป
 โดย... เด็กถือเชือก คนคอน
30 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถึงแพ้ก็ไม่เสียไจคับ เพราะไอ้นุ่นมันทำดีที่สุดแล้วคับ แพ้มั่งคงไม่พรื่อ เพราะม้นก็ทำเบี้ยไห้พวกผมจังเสียแล้วคับ
 โดย... เด็กท่าบอน
30 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ฅนควนนุนใจเติม วิจารย์ได้ขาดเหมือนกันได้นุ่นสู้ไอ้ก๋องแกงไม่ได้สักลูกเลย
 โดย... เด็กใสยวน
30 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ก็องแก็ง ล้างแค้นให้ไอ้โก้งโค้งได้สำเร็จ และชาวนครก็ได้เงินกลับคืนมาบ้างอาจะยังไม่หมดแต่ก็ถือว่าได้กลับมาบ้าง ถ้าผมเป็นเจ้าของวัวก็องแก็ง ผมจะเก็บมันไว้เป็นพ่อพันธ์แล้วปลดระวางมันเลยเอาไว้เป็นตำนานของชาวนครที่เลี้ยงวัวชนสามารถชนชนะตัวที่ชนเดิมพันแพงที่สุดในประเทศนี้ได้ ใครเห็นด้วยยกมือ
 โดย... คนเล่นวัวชน
30 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เห็นเขาบอกว่าปู่ของไอ้กีองแก็งคือไอ้ปีโป้วัวทานพอ สายถ้าจริงวัวเหล่านี้ก็สุดยอด ผมดีใจที่ได้เห็นตอนปู่มันชนะด้วย ถือว่าลูกสายเลือดจริงๆ
 โดย... หนุ่มฉวาง
30 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เด็กหน้าบ่อนวิจารณ์ คู่ก๋องแก่งได้อย่างเม่นยำเลยครับ ว่าของดีของเจ้นาจะสู้ของดีในตัวของไอ้ก๋องแกงได้ไง สุดยอดมาเลยกับยอดวัว
 โดย... ชายนาสาร
30 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    วันที27-01-55สังสาดสามเทพจอมลีลา คู่วางไอ้ก็องเเก็งก็ชนะทีบอนเขาปรีดี ทุ่งสง วันนี้ก็องเเก็งก็ชนะอีก สองตัวนี้ทำเงินให้ผมหลายกำปันทั้งคู่
 โดย... เเอม โคกอิฐ
30 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ก็องแก๊ง ชนะค้าบ 2ชั่วโมง 15นาที
 โดย... โอ
30 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ก๊องแก๊งชนะ ใช้เวลาสองชั่วโมงหวา ชนะด้วยลูกออกยักคอแล้วหวดหน้า
 โดย... เด็กหลัง มวล.
30 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ยอดวัวเทวดาชนะแล้วครับ 2 ชม.กว่า
 โดย... หนุ่มฉวาง
30 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ก๊องแก๊ง ชนะ
 โดย... ขารองชั้นสอง
30 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    นะเวลานีก้องเเก็งเปนต่อ1000-400 ยังไม่เเพ้ชนะที 16.55.น
 โดย... เเอม โคกอิฐ
30 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ก็องเเก็งกับกิ่งทองน้อยยังชนกันไม่รู้เเพ้ชนะที เเค่อี2ชั่วโมงเเล้วตอนนี้เวลา16.55 นาฬิกา ยังชนกันอยู่
 โดย... เเอม โคกอิฐ
30 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ก๊องแก๊งชนะลูกไหน ใช้เวลาชนกี่นาทีครับ
 โดย... คนชอบวัวชน
30 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ใครชนะกันแน่คับ
 โดย... เด็กใหม่
30 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ใครทราบผลทุ่งโพธิ์รายงานด่วน ติดงานไม่ได้ไป
 โดย... น้องเพลง
30 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    กิ่งทองน้อยพันพรือมั่ง
 โดย... โก้งโค้ง
30 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ทุ่งโพธิ์ ใครรู้ผลรายงานสดด้วยนะครับ
 โดย... คนรักวัวชน(บารมีสุราษฎร์)
30 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เวปนี้เป็นเวปวัวชน กรุณาอย่าเอาการพนันที่เป็นกสิโนมายั่วยุเพื่อนำไปสู่อบายมุข
 โดย... ม่ย
30 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เมื่อวานเพชรแสนสิง ชนะครับ ราคา 10 6 ก่อนวางแดงต่อ ชนประมาณ 20 นาทีครับ เห็นว่าวิ่งข้างทีนึงกันนะครับ ผมไม่ได้ไปครับ ถ้าใครไปชมบอกกันอีกทีได้ครับ
 โดย... บ่าว
30 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอผลแดงเพชรแสนสิงห์ กับลังสาดปานสิงห์กันคับ ทุ่งโพเมื่อวาน
 โดย... JQK
30 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ตอนเย็นๆพี่น้องแฟนวัวที่ไปทุ่งโพธิ์อย่าลืมรายงานผลคู่ก็องแก็งกับไอ้นุ่นด้วย สำหรับผมชอบทั้งสองตัว อยากให้คู่นี้เสมอจริงๆครับ
 โดย... มือใหม่แก่ๆ
30 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้เล่นก๊องแก๊งตัวเดียวไอ้นุ่นใจไม่ดีแล้ว
 โดย... เด็กสตูล
29 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    วิจารณ์คู่ไอ้นุ่นซักหิดกันครับ ผมแลคลิปทั้งคู่ที่ชนกันหลายหนแล้ว ผมว่าไอ้นุ่นกะเคยชนนานแล้วถูกเจ็บกะมีแล้วนะ ตอนชนกับขาวสามเมือง กะถือว่าชนใช้ได้เลย แต่ก็องแก้ง ฝีมือเหนือหวาอยู่แล้วครับ แต่ว่าถ้าไอ้นุ่นได้ตัวซักเบอร์เต็ม หรือเบอร์ครึ่งจริงนะ ผมว่าน่าจะฟัดกันนะ แล้วพอฟัดกัน ตัวใหญ่ อึด กัน ผมว่าต้องมีตัวเดินออกตัวนึงแหละ สรุปแล้ว ผมชอบไอ้นุ่นครับ ความคิดเห็นนึงครับ พันพรือแลกันต่อเช้าครับ
 โดย... บ่าว
29 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ไอ นุ่นก็ ไม่ธรรมดา น่ะครับ ไม่เก่งจิง ทีม ผมก็ไม่ชน ถึง หลาย ล้าน ครับ เล่น นอก กัน ไป อีก วัวย่อมแพ้ วัวครับ
 โดย... ขารองไอนุ่น
29 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอผลทุ่งโพธิ์ วันนี้ด้วยครับ...
 โดย... ขาจร
29 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้ช่วยบอกตัวเด็ดด้วยคับ ว่าตัวไหนน่าเล่นมั้ง
 โดย... ccc
29 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ลางสาดดาวเด่น(357)ชนะคับ ผมไปไม่ได้เล่นคับ เช็ดล้างราคา 10-2 แล้วก็ขึ้นมา10-3ทีนึง แล้วก็ไปตามราคา ชนประมาณ6นาที
 โดย... เจิด
29 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ลางสาดดาวเด่น(357)ชนที่คูหา น่าเล่นคับ เล็กกว่ายอดกว้างแต่ยาว กระดูกคนละเบอ ลางสาดชนะมา 7หัวรวด หัวสุดท้ายชนะดำสงกรานที่ท่าหรำ คู่ชนชนะบ่อนท่องมา 1 ครั้ง ชนไปหลังเข้าทางลางสาดคับ
 โดย... เณรหลำ
29 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้คู่ก็องแก็งราคาคงพลิกหลายตลบครับ เล่นรองไว้ไม่เสียหลาย คงยืดเยื้อและหืดขึ้นคอแน่ครับ แต่สุดท้ายผมรักก็องแก็ง ใอ้นุ่นนะได้ตูเดียวคือ ก็องแก็งล้มลุกขึ้นไม่รอด (แต่อย่าประมาทครับเก่งเล็กกับเก่งใหญ่)
 โดย... คนคอนรักวัวชน
29 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เล่นก๋องแกงเลยพี่น้องไม่ต้องบังเลยครับ ไอ้นุ่นไม่มีทางสู้ได้อยู่แล้วคู่นี้ชนไม่ถึง15นาทีแน่นอนครับ
 โดย... ฅนควนนุนใจเติม
29 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ของจ่าหวิล ชนกับไอตัวไหนครับ เป็นวัวที่ไหนครับ ประวัติการชนด้วยนะครับ คุณบี้คลองหอยโข่ง
 โดย... เด็กฝักหัด
29 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    คุุ่ชนของดุกด้างเพชรพิฆาตทายาทนักรบที่ทูกคุ่คลองหอยโข่งถอนแล้วคับ
 โดย... คนชอบแลวัว
29 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดสิงโตทอง ของจ่าหวิน ควนมีด เซ็นสัญญาเมื่อตอนเช้านี้ ข้างละ 3 แสน ที่บ่อนคลองหอยโข่งครับ
 โดย... ปี้ คลองหอยโข่ง
29 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ลางสาดเพชรประยูร ของลุงจบ ชนทุ่งสง อยากทราบผลช่วยตอบทีครับ
 โดย... เด็กนคร
28 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ครับไอ้ลายมรกตดำมาอยู่บ่อนแล้วครับ
 โดย... ปี้ คลองหอยโข่ง
28 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เจ๊นา...คงจะไม่ขลังแหล่วแหละ ของเข้าตัว หมดตูดคราวนี้แน่ๆเลย คอยแล เหอะๆๆๆ
 โดย... คนเขาแก้ว
28 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    คุณคนเล่นวัวชนครับ อ้ายลังสาดตัวนี้ชนมากี่ครั้งแล้วครับ ส่วนไอ้แดงโพรงเข้ผมเห็นตอนที่ชนที่หัวพานเมาเก่งมากครับ ข้างหนัก ขึ้นแย่ห้อยขาหน้า ปลายยอดก็มี ในสายตาผมว่าเป็นวัวที่เก่งตัวหนึ่งเลยครับ
 โดย... คอวัวชน
28 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    คิดว่าคู่ก๊องแก๊งกับไอ้นุ่นนั้นน่าจะรองทางด้านก๊องแก๊งก่อนเพราะไอ้นุ่นไม่เคยเจ็บเหมือนก๊องแก๊ง ถ้าเจ็บเหมือนกันผมว่าก๊องแก๊งหัวใจดีกว่า บางทีไอ้นุ่นอาจจะชนเข้าทางก๊องแก๊งก็ได้และอีกอย่างควาญคู่บารมีของเจ๊นาที่เลี้ยงไอ้นุ่นออกไปจากเจ๊นาหลายเดือนแล้ว
 โดย... เด็กชอบวัวชน
28 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้บ่อนควนธานีคึกครักมากครับวัวมาอยู่บ่อนกันมาก
 โดย... คนหน้าบ่อนควนธานี
28 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    แฟนวัวชน ไม่สนใจคู่รองคู่เอกบ้างหรือ คู่ลังสาดปานเงินสามคิงส์ ชนกับวัวโพรงขจรเข้ เมพัน 1 ล้านเหมือนกัน ชนวัวเดียวกับก็องแก๊ง นั้นแหละ คู่สุดท้ายเพื่อน น่าเล่นเหมือนกัน ทีมใหญ่กันทั่งเพ
 โดย... คนเล่นวัวชน
28 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    คู่กองแก็งกับใอ้นุ่น ราคาคงสูสีคับ เพราะใอ้นุ่นก็ไม่เคยชนเล็กหวาขนาดนี้ ส่วนก็องแก็ง ช่วงหลังชนะตัวเขาดีมาทั้งเพ ก็องแก้ง อาจเป็นต่อเล็กน้อย ของเจ้นาใหญ่เป็นวัวประเภทแข็งแกร่งข้างหนัก หัวทีคงจะได้กินข้างก็องแก้งหลายดอกแน่ ราคาคงขึ้นมาอยู่เสมอ หรือใอ้นุ่นกลับมาเป็นต่อ แต่ก็องแก็งคนเล่นต้องอดทนเพราะชนไปเรื่อยๆ หนักไปเรื่อยๆ ปลายยอดมีสับดี ใอ้นุ่นคงต้องใช้แรงมากเพราะกินข้างตัวเล็กได้ไปเรื่อยๆ ถ้าเมื่อไรคอเริ่มนวนให้เห็น ก็องแก็งคงจะค่อยๆตีไปบนเพิ่มลูกโหดไปเรื่อยๆ ถ้าจะเล่นก็องแก็งให้รีบรองช่วงวัวเป็นรองช่วงแรกๆ สุดท้ายผมว่า ของเจ็นาน่าหมดเนื้อหวา และเจ็บหวา บวกกับไฟท์ก่อนให้นุ่นเริ่มนึกแพ้แล้วเหมือนกัน จะถูกก็องแก็งบี้โหดช่วงท้ายๆ เพราะเขาไม่กีดไหร ชนะไปได้คับ นี่เป็นความเห็นส่วนบุคคลคับ สำหรับผมรักก็องแก็งคับ แต่คงจะหืดขึ้นคอคับ
 โดย... วัวชนคนคอน
27 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    บ่อนสนามบิน คลองหอยโข่ง ชนวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2555
 โดย... ปี้ คลองหอยโข่ง
27 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702