๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245    หน้าถัดไป >

    คุรเขาเศษครับไม่ทราบไอ้ดอกว่างครั้งสุดท้ายวันไหนครับ พรันพรือบ้าง
 โดย... แฟนไอ้ดอก
26 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถามคุณเขาเศษหน่อยครับตอนใครเลี้ยงไอ้ดอกครับ ไม่ทราบรอบนี้สดไม่
 โดย... แฟนไอ้ดอก
26 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    วันที่เคึยงผมก็ยืนดูคู่ไอ้ดอกเคียง ทางคู่ชนจะชนห้าสิบแต่ทางไอ้ดอกเขาแพ้ใหม่ชนแค่สามสิบ
 โดย... คนแลเขาเคียง
26 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้โก้งโค้งติดคู่บ่อนห้วยยอดชน4แสนรอบหน้า
 โดย... อันดามัน
26 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ได้ข่าวว่า อ้ายสองแสน ติดคู่หลอคับ จิงมั้ย น่าติดตามมาก ตัวนี้
 โดย... ทีมกระบี่
26 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ที่ว่าทีมเล็กๆมันว่าทีมเองไปตายโหงที่หม้ายหญ้าไป
 โดย... ปะเหลียน
26 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เมื่อวานไปดูวัวชน ที่บ่อนเขาปรีดี เจอกับน้าไข่ผู้จัดการบ่อนทุ่งโพ ก็เลยถามถึงข่าวที่ว่าวัวคู่ 6,000,000 ว่ายังชนกันอีกไหม เห็นมีปล่อยข่าวว่า ฝ่ายโน้นถอน ฝ่ายนี้ถอน น้าไข่ยืนยันชัดเจนว่ายังชน แล้วทางโฆษก บ่อนเขาปรีดีก็ประกาศออกไมล์ด้วย และยังมีรถแห่ มีครูเชาว์ เขาทะลุ เป็นคนประกาศอีกด้วย ดังนั้นชนกันแน่นอน
 โดย... ถาม และ ฟัง
26 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ฝั่งก๊องแก็งยังไม่ได้ถอนคับ มีชนแน่นอนวันที่ 30 มค 55 ที่จุฬาภร แต่มีข่าวว่าเจ๊นาถอน อันนี้ก้อไม่ทราบคับ ผมไม่ได้อยู่ฝั่งนู้น
 โดย... ก๊องแก็ง FC
26 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    คุณเขาเศษไอ้ดอกถูกกับวัวที่ไหนแล้วชื่ออะไรคับ
 โดย... น้องเพลง
26 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    คุนขาจรวัววัวที่หัวใจมากก็คือดอกอัฉริยะไงคับที่แฟนๆๆทั่วโลกยอมรับเพราะหัวใจมันไม่รู้จะเอาไว้ที่ไหนและตอนนี้ก็มาถูกคู่ที่ควนธานีอีกวาง 2ทีชนเลยมีวัวตัวไหนบ้างที่หัวใจยอดเยี่ยมขนาดนี้ครั้งนี้ก็ชนข้าง 50อีกและครั้งนี้ผมเคียงเองถ้าชนะไอ้ลูกยกเตรียมตัวไว้เลยทีมงานเราไม่เคยกลัวอยู่แล้วที่จิงเราอิชนสัก 1ล้านแต่เขาไม่สู้เพราะทีมงานคู่ชนไอดอกมันเล็กๆๆไม่เหมือนค่ายของเราดังไปทั่วทุกสาระทิศ
 โดย... เขาเศษ
26 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ที่ว่าวัวทางเหนือต้องคาดเชือกที่ตัววัวก็เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาอะครับโดยว่า มีของดี หรือ เชือกคาด ตะกรุด ที่มี มนต์ขลัง หรือปลุกเสกมาแล้ว หรือนำของขลัง หนังเหนียว ศาสตร์หลายๆอย่างที่ช่วยจรรโลงใจ และความเชื่อมผูกไว้ในเชือคาด นี้ครับ
 โดย...
26 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ??????????
 โดย... ANDAMAN
26 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
 โดย... ????????
26 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ใครมีโปรแกรมโกตี๋ชว่ยลงทีครับ
 โดย... ตองอ่าวลึก
25 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ใครรักตัวใหนเล่นตัวนั้นนะครับพี่น้อง แต่ผมชอบไอ้บุญเลิศ 999 เพราะวิชาและทางชนเหนือกว่าอยู่แล้วแถมหัวใจมากอีกซ่อมเขาอีกโอกาศแพ้ยาก และไปไอ้ควาย หัวใจรั่วแล้วครับ ถ้าไอ้บุญเลิศไม่โดนวางยา คงไม่แพ้เหมือนกับตัวที่แพ้ไอ้ควายที่ผ่านๆมา
 โดย... ฅนควนขนุนใจเต็ม
25 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถึง คุณ อันดามัน ช่วย วิจาร ที ครับ คู่ มดคันไฟ ครับ เพราะ ผมก็ ไม่ เคย เห็น คู่ชน มันที ครับ
 โดย... เด็กหัดแลวัว
25 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    สอบถามพี่น้องทางเหนือหน่อยครับ ว่าทำไมวัวชนทางเหนือ บางตัว เวลาชน ต้องคาดเชือกที่ตัวด้วย หรือว่าเป็นประเพณี
 โดย... อยากรู้
25 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณท่านบ่าวอีกครั้งสำหรับลางสาดทูกังเป็นรองตลอดและชนะตามคาด ผมปลดหนี้ได้เลยไม่รู้จะขอบคุณยังไง พรุ่งที่บ้านนาอีกซักคู่ พอได้ลุ้น
 โดย... หนุ่มฉวาง
25 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    มดคันไฟถูกห้วยยอดชนไอ้นิลจ่าโต้ยห้วยนาง3แสน
 โดย... อันดามัน
25 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    http://www.youtube.com/watch?v=5rtdDDW4iF4&feature=related ไอ้บุญเลิศ99
 โดย... ccc
25 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    สดสนามทุ่งสงครับ เท่ารู้ก่อน สองที่ที่บอกเมื่อวานครับ วัวหน้าเขาเหมน เเพ้ตัว ชนะตัว ลางสาดทูกัง ชนะ เป็นรองตลอด ชน 30 นาที อีกตัวลางสาดมหาดไทย แพ้ เป็นรอง 10 3 ครึ่ง แล้งชนเป็นต่อ 10 3 ยักหลังวิ่งเองครับ ถ้าได้ไปเล่นน่าจะพอได้ครับ สองคู่นี้
 โดย... บ่าว
25 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    http://www.youtube.com/watch?v=bk4IHXcdWMc ไอควาย สตูล ครับ
 โดย... เด็กหัดแลวัว
25 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    http://www.youtube.com/watch?v=Q5ToA67dhwA&NR=1มาดูการชนของยอดวัวเบอร์อย่างไอ้ควายคับ
 โดย... ccc
25 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    วัวตัวไหนบ้างคับ หัวใจการันตีได้ เป็นที่ยอมรับ ของ แฟนๆ
 โดย... ขาจร
25 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    วัวที่หัวใจไม่เท่าไรออกอาการนี้เมื่อวานบ้านนาเดิม 2 ตัวเลยพอถึงเวลาของมันไปไม่ลาซักคำทั้งที่ยังสู้ได้
 โดย... หลวงเดช
25 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ที่เขาวิจารณ์ให้เล่นไอ้บุญเลิศเนื่องจาก ไอ้ควายมีอาการเสียวๆเวลาถูกปลายยอดแหลมๆวงๆๆยาวๆๆเมื่อครั้งที่ชนกับไอ้ลันดาพรชัยวัวพัทลุง ที่ไปชนกันที่สตูล อาการมันไม่ค่อยจะดี หากโดนปลายยอดเจ็บๆอีกน่าคิดอยู่เหมือนกัน วิเคราะห์ตามสภาพ
 โดย... คนเล่นวัวชน
25 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ผมก็ว่าไอ้ควาย ทำลูกเจ็บๆ ทั้งนั้น แถมไม่กลัวยอดอีก มีโอกาสแทงเป็นชุดๆๆๆ
 โดย... 000
25 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องวัวชนครับขอทีเด็ดนาม่วงมั้งครับ
 โดย... คนเล่นวัว
25 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้บุญเลิศคิดช้า..ทำช้า..มัดไม่ได้นาน..มัดไม่อยู่หรอกไอ้ควายโคตรโหด..พอใครเปิดโอกาศมันใส่เป็นชุด..จัดหนัก..(ผมก็หัดดูวัวคิดเองผิดพลาดขอโทธ)..ผมสังเกตุหลายหนเวลาไอ้ควายชนะมันไล่แทงตูดเค้าตลอด..โคตรโหดเลย..ถ้าแพ้มันยังไม่รู้ว่าวัวตัวนั้นมันใจมันยังเหมื่อนเดิมหรือปล่าวใครรู้ตอบทีครับ..
 โดย... ก๊วยเจ๋ง
25 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้ที่สิงหนครวิจารคู่เอกทีคับวัวปัตตานีกับไอ้ด้วนใครน่ามาเสียงว่าสูสี
 โดย... เดกน้อย
25 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าไอ้ควายสตูล ชนกับไอ้บุญเลิศ 999 จริงเล่น ไอ้บุญเลิศ ทำไมหรอคับ บุญเลิศใหญ่กว่าหรอคับ
 โดย... 000
25 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณบ่าวครับ ลางสาดทูกังของรงค์ ชนะหัวแรกที่ทุ่งสงป่าวครับ เพราะเพิ่งเห็นมันชนแค่ครั้งที่ชนะทุ่งสงหนที่แล้วก่อนปีใหม่ ผมอยู่มะนาวหวานนี้ เห็นไอ้กังตั้งแต่ตอนยังไม่วาง เห็นน้ารงค์แกจูงมาบ่อนซ้อมหน้าเหมนอยู่ ไอ้ลังสาดมหาดไทยนี้ของน้าคอน เห็นแกวางมาหลายทีแล้ว เลี้ยงมาประมาณไม่ต่ำกว่า 2ปีได้ออกชนซักทีก็ดีใจด้วยครับ เพราะผมไปดูมันวางที่หน้าเหมนมาหลายรอบละ ผมอยู่พรรคพวกเดียวกับน้าย้อยอะครับ ไอ้ลังสาดหน้าคอนวางกับไอ้นิลน้าย้อยแล้ว แล้วก็วางกับของน้าเขียวคลองงา อาศัยว่าวางหลายครั้งครับผมว่าปลายยอดไม่จัดเท่าไรถ้าเทียบกับนิลน้าย้อย เข้าบ่อนน่าจะเป็นรองครับ
 โดย... เด็กหลังวัดมะนาวหวาน
24 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าไอ้ควายสตูล ชนกับไอ้บุญเลิศ 999 จริงเล่น ไอ้บุญเลิศ เลยครับพี่น้อง
 โดย... ฅนควนขนุนใจเต็ม
24 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณๆ [hkol;o2 (บ้านสวน2) ครับที่ให้ข้อมูล มาขอบคุณหลังวัวชนแล้ว วันนี้ไม่ได้เล่นเลย งานยุ่งไม่ได้ติดตามข่าวหลายวันแล้ว โชคดีครับพี่น้อง
 โดย... สุดยอด
24 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    วางยาวเลยครับพี่น้องเล่นก๋องแกงไปเลยครับ เหมือนกับเด็กหน้าบ่อนวิจารณ์เด็ดไว้
 โดย... ชายนาสาร
24 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณท่านบ่าวและท่านholo2ที่ให้วิจารณ์แม่นจริงๆ พรุ่งนี้มีอีกที่ทุกส่ง ซักคู่สองคู่ และขอเยนแบบลูกเสือว่าเทพจริงๆๆ
 โดย... หนุ่มฉวาง
24 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ บ่อน ห้วยยอด ถูก กัน กี่ คู่ครับ มี ตัว ไหนถูกกันบ้างครับ ไครไป ช่วยบอก ทีครับ
 โดย... เด็กหัดแลวัว
24 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้ทุ่งสง ครับ ของพรรคพวกผม ลางสาดทูกัง วัวหน้าเขาเหมน สีลางสาดตาแว่น ชนะมา 2 ครั้งแล้ว เห็นว่าน่าเล่นครับ สดดี ราคาน่าจะอยู่ที่สูสี เหมอไหนเหมอกัน ชนกับวัวลายแถวทุ่งสง อีกตัวเจ้าของเดียวกันลางสาดมหาดไทย ใหม่ครับ คู่ชนชนะมา 2 ครั้งแล้ว ถ้าตั้งสู้ดีๆๆ น่าเล่นครับ แทงจริงครับ พอเป็นข้อมุลที่รู้ก่อนครับ
 โดย... บ่าว
24 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ใครพอรู้จักโหนดเซียนเมาหรือว่าไอ้ขวานมั้งเห็นว่าอยู่แถวหาดให่ญ
 โดย... หนุ่มตรัง
24 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณพี่น้องในแวปทุกคนที่ช่วยวิจารณ์วัวคู่ไอ้ขาวลูกปอชนะคับวันนี้เป็นต่อม้วนเดียวจบสั้นๆผมได้ต่อมาหลายกำพอได้เอาทำทุนที่บ่อนทุ่งสงวัวชนสนุกมากวันนี้ และช่วยวิจารณ์ตัวเด็ดๆที่ทุ่งสงสังตัวเพื่อได้เอาไปสู้กับเขาได้ขอบคุณล่วงหน้านะคับ
 โดย... ขับรถผ่านไป
24 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    โหนดเพชรพันล้าน กระบี่ถูกกับแดงลูกกรด ที่ท่ามิหรำ ส่วนดุกด้างเพชรพันล้านไม่รู้จ้า
 โดย... *_*
24 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้กำลังเปรียบวัวบ่อนท่าปรางห้วยยอดมีวัวมามากมายคงจะได้หลายคู่
 โดย... หนุ่มตรัง
24 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ดุกด้างเพชรพันล้านตัวจับหักคอของตรังถูกกับตัวไหนครับที่ท่ามิหร่ำ
 โดย... เด็กภูเก็ต
24 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ไม่ทราบว่านิลสองขุมทรัพเป็นวัวที่ไหนคับ
 โดย...
24 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    โหนดลูกครูชื่อตามบัตรประชาชน ชื่อว่าอะไรครับ
 โดย... เด็กฝักหัด
24 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เอาครับ น่าจะเป็นตัวนี้นะครับ นิลสองขุมทรัพย์ แบ่งกันชมครับ ขอบคุรผู้ส่งใจดีด้วยครับ แบ่งกันครับ วันสองวันก้ต้องเอาออกครับ http://www.youtube.com/watch?v=h1YHNplgcEw
 โดย... บ่าว
24 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    นิลสองขุมทรัพย์ ชนปลายยอดเจ็บ มีขึ้นขัดเขาห้อย หัวใจมีมากพอสมควร ไม่ทราว่าติดคู่หรือครับ แล้วติดที่ไหน
 โดย... แจ้
24 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    หวัดดีพี่ๆทุกคนคับใครพอรู้จักนิลสองขุมทรัพบ้างคับ
 โดย... เอสวัน
24 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    **คู่อ้ายควยสตูล กับ อ้ายบุญเลิศ 99 วันก่อนเจอทีมงานอ้ายควาย ทางอ้ายควายคิดว่าถ้าได้ข้างสักทีน่าจะเช็คบิลได้เลย
 โดย...
24 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ช่วยวิจารย์คู่เด็ดอีกคู่นะครับ สนามทุ่งสง ระหว่างอ้ายควายสตูลกับอ้ายเลิศทุ่งใหญ่ ซึ่งเซ็นต์สัญญาแล้ว ชนเดือน มีนาคม 2555
 โดย... เฉย
24 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ***ขอขอบคุณ คุณเบนซ์ สุโขทัย และคุณ คนเหนือ ด้วยนะครับสำหรับคลิปไอ้งูเห่า และขอแจ้งข่าวเทศบาลนครตรังนิดหนึ่งนะครับสำหรับรอบที่จะถึงตอนนี้คู่ชนอ้ายสิบล้าน ถอนแล้วนะครับ และบ่อนเทศบาลนครตรัง รอบหน้าได้ข่าวว่าอ้ายลายน้ำตกเซ็นต์สัญญาเรียบร้อยแล้วกับไอ้โหนดลูกครู ของโกทอก สำหรับข้อมูลคู่ลายน้ำตกผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วย เดี๋ยวถ้าได้ข้อมูลที่แน่นอนค่อยแจ้งให้เพื่อนๆชาวเว็บทราบอีกครั้ง
 โดย... 3S
24 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เช้าๆๆ วักหิดกัน ครับ คู่ชนลูกปอ ผมแล คลิปจบแล้วเมื่อคืน ชนประเภททาง มีขึ้นเทห้อยมั้ง ปลายยอดไท่ทำงานเท่าใด ชนะของป้าจ้ายชะเมามา ได้เปรียบตัวครัน ผมว่าถ้าลูกปอเสียเปรียบเบอรืเดียวน่า เล่นลูกปอมากครับ กระดุกไม่น่าจะผ่านลุกปอได้ครับ
 โดย... บ่าว
24 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องครับ ช่วยวิจารย์คู่ ก๊องแก็ง กับ กิ่งท้องน้อยที่ เล่นไม่ถูก เด็ดมาสักคู่
 โดย... คนรัตภูมิ
24 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    วันที่26/01/55 มีอีกหนึ่งวันครับ และนัดเคียงวัววันที่28/01/55 สำหรับบ่อนบ้านนา
 โดย... บ้านสวน2
23 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ที่บ่อนบ้านนา 24/01/55 ลูกปอสภาพสดมาที่ตามข่าวมาว่าครั้งสุดท้ายชนะยักคอมาส่วนคู่ชนวัวลูกที่มาอยู่บ่อน2เดือนชนะมา1ครั้งได้เปรียบ3ยอ ได้ข่าวว่า ราคา10/7มีคนรอง ตัวผมผมรักลูกที่ครับหากเป็นรองนะ... อีกคู่ผมเองก็จำชื่อไม่ได้ ขาวมโนราชนมา2ครั้งครั้งสุดท้ายเสมอแทงหิ้วทุกครั้งชนกับมาเพียดำชนะมา3ครั้งประเภทคล้องปากตอดขาวชนบนได้เขายาวดำชนล่างช่วงแรกให้ขาวถ้าดำไม่สะดุ้งไห้เล่นดำครับวันเคียงดำเรียกราคารวันนี้ได้ข่าวว่าขาวต่อิประมาณ10/7ผมมีตัวหน้าเล่นหนึ่งตัววัวพรหมคีรีชนกับในเวียงเวียงเกี้ยว(ฉาบ)ไม่ค่อยสู่ครับอีกคู่ขาวลูกกอฟแพ้ใหม่จากทุ่งสุง(แพ้จ.ใจ)ชนกับวัวชุมพรหน้าจะเป็นวัวละแมตัวนี้ชนมา2-3ครั้งแทงครับได้ข่าวว่าดีจิง(เป็นต่อ)ผมจำชื่อไม่ได้เพราะลืมหยิบโปรแกรมมาครับหน้าจะเป็นแนวทางในการพิจารณาในการเลือกชมครับ
 โดย... [hkol;o2
23 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขาวลูกปอ ไฟท์ล่าสุดที่ท่ามิหรำ ชนะไม่สวยเท่าไรครับ ไฟท์พรุ่งนี้น่าลุ้นนะผมว่า
 โดย... เคยชนกันเเล้ว
23 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    คู่ชนลูกปอชนะแค่ครั้งเดียวหลังๆก็วางมาดีชอบชนตั้งคอเข้าทางลูกปอแต่ใหญ่หวาแดไม่รู้พาพ้นไหมคู่นี้ถ้าประสบการณ์เท่ากันไม่ใช่ได้ชนกันลูกปอครั้งนี้ครั้งที่8
 โดย... การณ์
23 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ใครรู้จักคู่ชนลูกปอบ้างน่าเล่นหม้าย
 โดย... หนุ่มฉวาง
23 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถึง มิตรรักแฟนวัว ที่ วิจาร ว่า น่าจะวัดไอ ก๊องแก๊ง ตัว เดียว ที่ สุด ได้ ข่าว มา ว่า ไอ ก๊องแก๊ง ถอน แล้วใช่ไหม ครับ ผมได้ ข่าวมา แบบ นั้น
 โดย... หัวครก
23 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    โคลังสาดปานเงินสามคิงส์ หนองจิก วัวในทีมงาน ชนกับวัวโพรงจรเข้ หัวไทร ได้ข่าวว่าทีมหัวไทรมายิกเสมอหลายบาท ทีมงานเขาคงไม่เสมอเพราะว่าวัวราคาเป็นรองาจจะรองลึกเสียด้วย เขาว่าวัวหัวไทรกำลังสดขึ้นมา ไอ้สามคิงส์มันเขาถอดหยุดไป 2 ปีแล้วอาจพุกราได้ เหมือนลังสาดนักปราชญ์เมืองทุ่งใหญ่ แต่ถ้าเขาต่อมาราคา6-5 ก็น่ารองอยู่เหมือนกัน หมายเหตุชนกันที่สนามทุ่งโพธิ์ 29 ม.ค. 55 นี้เซียนวัวติดตามได้ครับใครเป็นแฟนใครติดตามเล่น วัวชนเงินล้านอีก 1 คู่ครับอย่ามองข้าม
 โดย... คนเล่นวัวชน
23 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องว่า แดงฟ้าผ่ากะไอควาย พอลงกันหม้ายคับ
 โดย... ...จุดๆๆๆ
23 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ใครพอรู้ประวัติทางชนวัวชื่อลังสาดเก้าพยัคฆ์ป่าพะยอมพัทลุงมั่งรบกวนตอบที
 โดย... เด็กเกาะ
23 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เป็นไงบ้างครับพี่น้อง คนรักวัวชน
 โดย... ขารองชั้นสอง
23 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ช่วยวิจารณ์เปรียบเทียบ คู่ นิลสามสมุทรยอดมีชัย vs โหนดหลังขาวห้ายอดเพชรไชยา วันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 55 สนามชนโคบ้านหยีใน
 โดย...
23 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    คู่ลูกปอชนพรุ่งนี้ครับ 24/01/12 คู่ชนลูกปอ ตัวสูงกว่า ตัวยาวกว่า เขายาวกว่า แต่น้ำหนักตัวผมไม่แน่ใจ คู่นี้ตอนนี้ผมยังตัดสินใจไม่ถูกดูว่าตัวไหนสดไหนบ่อนอีกที แต่รักตัวใหญ่อยู่นิดๆ
 โดย... เบิ้ม
23 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขาวลูกปอชนนาเดิมวันไหน คูณเบิ้มช่วยวิจารณ์เปรียบเทียบกับคู่ชนด้วยขอบคุณมาก
 โดย... คนบ้านดอน
23 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้บ้านนาเดิมมีตัวไหนน่าเล่นบ้างครับ
 โดย... ประสิทธิ์
23 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    พยาโคกับแดงฟ้าผ่าคงเป็นไปได้ยากเพราะอยู่ไกลกัน แต่กับขาวลูกสิงห์ หรือแดงเก็บทรัพย์ตัวชนะไอ้พารีสตูล อยู่ไม่ไกลมากไม่ทราบทางพยาโคหรือทางบ่อนถ้าสนใจลองเรียกมาเคียงแล ผมว่าสองตัวนี้พอจะต่อกรกับพยาโคได้
 โดย...
23 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าพยาโคได้ชนกับแดงฟ้าผ่า พยาโค ไม่หลีกแน่คับ เพราะตอนนี้พยาโคก้อมั้ยมีคู่ชนคับ ถ้าคัยติดต่อมาดั้ย ลองเอามาเคียงกันแลคับ แล้วชนกันดั้ยหลายเบี้ยคับ
 โดย... ค่ายโคไชยมนตรีพัฒนา
23 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถึง คุณ คนเหนือ ครับ ตัวที่ว่าซื้อมา 3 ตัวล้าน นั้นไม่ใช่ตัวที่ชน กับวัวสุโขทัยที่ชื่อขาวงามสนามชัย นะครับ 3 ตัวล้านนั้นอยู่ที่จังหวัด น่าน ทั้ง 3 ตัวครับ วันนั้นชนที่แพร่ 2 ตัว ชนะแทง ตัวนึง แล้ว แพ้ล้มตังนึง ครับ อีกตัวให้กินมัดจำ ครับ ที่จริง มันชนพร้อมกัน 3 ตัวเลย ครับ ที่แพร่ไฟล์ผ่านมา แต่ตัวที่แทงตาย นั้น ไม่ใช่แน่นอน ครับ ราคาแสนกว่าเอง ครับ มันพึ่งจะมาแทงตายที่เชียงราย ครับ
 โดย... ภูซาง
22 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถึงปลัดรักษ์วัว ขอบพระคุณมากครับ ผมติดตามค่ายนี้มานานตั้งแต่ยุคฉลามขาว แซมนำเพชร ปริญญาทอง ปริณฃญาโท ลูกหมี ตุ๊กตาทอง ผมตามเล่นทุกที ได้สร้างสิ่งขิงไว้มากแล้ว เชื่อค่ายและทีมงานเพราะเป็นคนได้รับการศึกษาทุกคน ไม่เล่นสกปรก มีครู อาจารยื ตำรวจ ทนาย ปลัด เชื่อถิอไก้
 โดย... เด็กเลื้ยงวัว
22 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    คูหาวันอาทิตย์นี้ผมให้ทีเด็ดสักตัวนะ คือ ลางสาดดาวเด่น(357) กระดูกประสบการณืดี
 โดย... เจิด
22 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ท่านใดไปสนามคลองหอยโข่งช่วยรายงานผลด้วยครับ
 โดย... OH
22 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เห็นด้วยกับ คุณเล่นวัวชน แดงฟ้าผ่า ชน กันได้ กับ พญาโค หรือว่าจะชน กับ วัวทาง ประเภททางชน เหมือนกับ ไอ้ด้วงเขาวัง โหนดเพชรพยายม หรือทางชน เหมือนกับ ลายบริสุทธิ์ ค่ายนานาชาติ ทางเหนือ ที่เพิ่งชนะ เจ้าเพชรขาว ผมมองว่า การจะเอาชนะวัวแทงเร็ว ต้องหาวัวที่ชนติด ชนมัด ชนล็อค ข้างหนัก ถึงจะแก้เกมส์วัวแทงได้ แต่ถ้าหาวัวที่แทง เจอกับวัวแทงได้ โดยเฉพาะ พญาโค นั้น เขาไหว้พระด้วยนะครับ แทงหิ้วล้วน ๆ ถ้าได้พบกับแดงฟ้าผ่าจริง ๆ นับว่าเป็นคู่ ที่สุดยอด แต่ผมก็ยังรักพญาโคครับ
 โดย... โค
22 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    แดงฟ้าผ่าต้องเจอกับวัวใต้ "พญาโค" วงกว้างๆเจอกับวงแคบๆยาวๆ ถ้าจัดได้คู่นี้คงสนุกกันน่าดู ขอบอกๆๆ ชนกันได้หลายเบี้ย
 โดย... คนเล่นวัวชน
22 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถามผู้รู้ใครพอรู้จักวัวชื่อลังสาดเก้าพยัคฆ์ วัวลานข่อย ป่าพยอมพัทลุงมั่งทางชนพันพรือชนกี่ครั้งเเล้ว
 โดย... เด็กเกาะ
22 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ฝากให้คุณ 3S คลิปเงินล้าน http://www.youtube.com/watch?v=1tYebva1u6o ของงูเห่าไฟล์ชนะครับ
 โดย... คนเหนือ
21 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    http://www.youtube.com/watch?v=Lfr_mZGoTxQ&feature=related วัวตัวที่แทงเค้าตายนี้ซื้อมา 3 ตัวล้าน กำลังจะชนกับวัวแพร่ที่ขายมาสุโขทัย ชื่อขาวงามสยามชัย สนามภูซางนี้ วันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ ใครชอบดูวัวแทง ๆ ไปชมกันครับ ที่พลาดไม่ได้เลย แดงฟ้าผ่า ชนกับ เหล็กไหล เดิมพัน หลายล้านครับ
 โดย... คนเหนือ
21 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เห็นวันนี้ในบ่อนท่าหรำเค้าว่าอ้ายควายจะชนกับตองเก้าคับไม่ทราบจิงป่าวคับ ชนเท่าไร ที่ไหนคับ เเล้วคัยพอรู้ประวัติสุดทางรักบ้างคับ
 โดย... 7777
21 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    คลิปไอ้งูเห่าครับ แพ้ฟ้าผ่า http://www.youtube.com/watch?v=ofkcGnWW0lc&feature=related
 โดย... เบนซ์ สุโขทัย
21 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702