๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245    หน้าถัดไป >

    อ้ควายวัวดังจากสตูล ใครเคยเห็นควายไม่คับ มันอยู่เหมือนควายเลยแล ชนหนะ 3 หนคับ ครั้งแรกหนะไอ้ขาวเถาแกเหวดที่บ่อนสตูลเป็นรอง 10/5 ทอข้างหิวขาหน้า แล้วทอละรั้วได้สักครึ่งบ่อนได้ หนสองหนะไอ้มดแดงที่คูหา เป็นรอง 10/6 ชนเล่นๆ ที่เดียวถึงรังใขเลย หนสามหนะไอ้เยียบเซียนที่สตูลเป็นต่อ 10/5 ชนกันหลอยแรงวันงันไอ้เยียบเซียนหยำไอ้ควายเที่ยวเต้นอยู่กัน ราคาเหมอไอ้เยียบเซียนแล้วกัน จังหวะหลังไอ้ควายออกมาทิมหน้าเจ็บๆแล้วทอล้มกัน หนนี้แชดล้างแลว่าสู้น้าเล่นจังหลาวคับ ทอข้างหนัก แล้วทิมหน้าเจ็บทิมเเบบควายควัน แม่นกันคับ
 โดย... ชุกวัว
8 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ย่ามขนโหนดเเต่ผมคิดว่าไอ้ย่ามจะแพ้ไอ้ควายเพราะไอ้ย้ามเสียตัว10/9 ผมว่าไอ้ควายชนะ
 โดย... เด็กท่ามิหรำ
8 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    บ่อนท่าหรั่งครับ ลูกเหนือสตูลตัวที่ชนะไอ้ ท.ทหาร ชนกับ ไอ้ผาแดงปัตตานีครับ และไอ้ขาวขวัญใจ 888 ชนกับ ขาวสตูลด้วย ข้าง 50 หมื่น ครับ
 โดย... ปี้ คลองหอยโข่ง
8 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ได้ข่าวมาว่าวันที่ไอ้ควายชน ทางบ่อนท่าหรำขอเก็บเงินเพิ่มเพื่อเอาให้ค่าตัวทั้งคู่จริงหรือเปล่า(ผู้รู้ช่วยบอกด้วยครับ)แล้วคู่นี้จะถอนไหมครับและอยากทราบประวัติไอ้ควายโดยละเลียดช่วยบอกทีต๊ะ(ขอบคุณหลายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ)
 โดย... เจ้าตรัง
8 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุณสุดยอดครับอยากจูจี้เป็นวัวที่ไหนครับ
 โดย...
8 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไม่ทราบว่าวัวที่วางกับไอ้ควายขนสีดำหม้ายถ้าขนดำไอ้ควายไม่ค่อยจะสู้ ไอ้ควายจะชอบกับวัวขนแดงๆ แล้วไอ้ย่ามวัวจากนครเป็นวัวขนสีไหรครับถ้าขนดำก็น่าจะรองไว้ได้
 โดย... A4LBX
8 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    อยากรู้ทางชนของยามเมืองคอน
 โดย...
8 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ที่ควนธานี...ใครชนเป็นคู่เอกครับ...ช่วยบอกที...รักและเคารพแฟนๆๆชาวเวปวัวชนทุกคนเลย
 โดย... เด็กตรังหวังดี
8 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องครับ ก่อนมาชนกับไอ้มดแดงที่สนามคูหาข่าวว่าก็วางไม่สู้เหมือนกัน พอถึงวันชนเช็ดล้างเซียนชี้ขาดให้มดแดงเป็นต่อ ราคาพันสาม สองเจ็ดครับ เข้าชนราคาไหลรูดไปสองห้า ก่อนที่มันจะขวิดทอข้างไอ้มดแดงไปฟักดรั้วหน้าโรงโพน แล้วเกี่ยวขาหลังหวิดรังไข่ไอ้มดแดงจนพ่ายราบคาบครับ ผมจำได้ดี เพราะเสียทรัพย์ไปหลายกำครับ
 โดย... สุดยอด
8 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ควาย (สตูล) ที่จะชนกับไอ้ย่าม (นคร) นั่นแหละครับที่วางไม่สู้ ยังไงเสียลองตรวจสอบข่าวดูอีกทีละกันนะครับ
 โดย...
8 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรแกรมท่ามิหรำด้วย ใครมีช่วยโพสหน่อย
 โดย... KXWBP
8 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้ที่สนามควนธานี ดุกด้างสามแรง น่ะครับ ที่เด็ดประจำวันเลย
 โดย... ขารองชั้นสอง
7 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ควายสตูลหือเปล่าที่วางไม่สู้อะตอยหน่อย
 โดย... ......
7 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    วันที่ 13 มิ.ย.แนะนำแลวัวชนที่บ่อนป่าบ้านฝาละมี (บนสวน)
 โดย... บ่าวนิ!
7 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอทราบผลควนมีดวันนี้ด้วยครับ
 โดย...
6 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เมื่อวานที่บ่อนท่าหรำ ไอ้ควายวางไม่สู้ครับ คนเห็นกันทั่งนั้นเลย สงสัยมันไม่ออกที่จริงๆ
 โดย...
6 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เซียนวัวทุกท่านไอ้ควายชนวันไหนครับ ใครทราบช่วยบอกหน่อยครับ
 โดย... เด็กกองถ่าย
6 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    อย่าลืม 13 -14 มีนัดที่หัวพานเมา รอบสงกรานต์ตัวรองเข้าอย่างเดียว รอบนี้ตั้งใจไปหงายมือ ลองชี้ตัวน่าหงายมือบ้างนะครับ
 โดย... บ่าวสาย3
5 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    โหนดพญากาตูนร์ไทย ( อ้ายหัวรู)เป็นวัวใจมาก ข้างหนักลูกหลานถ้าเป็นสีโหนดหรือลังสาด...ฟันธงครับเก่งทุกตัว
 โดย... เซียนวัว
5 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    โคโหนดอัศวินเหนือคำบรรยาย(นินจา)วัวตรังไม่เห็นชนนานแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้าง...ชอบแรง
 โดย... คนชอบวัว
5 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใครพอรู้ไหม่ครับ....โคดุกด้างงามพิชัยยุทธ( สามจังหวัด)แห่งสนามซ้อมโคบ้านบ่อจิกตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้ว....ชอบมาก..เขาดี..ปลายยอดดี....หล่อด้วย.....ถ้ามีลูกแท้จริงๆๆๆกล้าซื้อเป็นแสนเลย
 โดย... เด็กตรัง
5 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    อยาก ทราบ ถึง ราย ละ เอียด วัน ที่ โค ลังสาด มูสาด วัวเทพา ที่ เเพ้ คลอง หอยโข่ง รอบ ก่อน ว่า เเพ้ พัน พรือ ครับ ว่า อิ คับ ชน ที เสีย ดาย ไป ถูก คู่ เเล้ว ก็ เเพ้ เสีย ก่อน .. พอ ดี ไม่ ได้ ไป เเล ครับ ..
 โดย... คนนครฯ
4 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ที่ควนธานีรอบนี้ชนสามวัน 7-8-9 มิ ย พารุ่นเล็กไปลองแล ลูกไอกวางจากห้วยยอด(ของน้าเทพ)ขายไปอยู่อ่าวตง(สีแดง)ชนกับหล้าขาวลูกที่ควนธานีลูกไอกวางเสียเขา(กว้างกว่า)คู่นี้น่าดูต่างคนต่างเก๋า ของผมชนวันแรกคู่แรกแม่มันซื้อ มาจากน้าสักนาวง เสียงว่าลูกภาคภูมิ แต่พ่อมันสายเลือดขาวแสงเทียนวัวดีของตรังยุคก่อน ผมเลยตั้งชื่อแสงหิรัญ แต่ปัญหาคือเป็นการชนหัวแรกไม่รู้สู้ม่าย ตัวเล็กเขาดี ชนป้องกันตัวกุมเขา
 โดย... กันตัง
4 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ลางสาดไมท์ไทสันผมว่าทางชนคลาสสิคดี ดูมันชนกี่หนก็ไม่เบื่อ ชนะ7ครั้งแพ้ครั้งที่8พอชนเสร็จป่วยอยู่ราว5วันแล้วก็ตายเสียดายวัวดีดี นิสัยดีไม่ดุ น้าผมถือเดิมพันเองตลอด http://www.youtube.com/watch?v=aDte-e70l7U
 โดย... กันตัง
4 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไช่คับ ...ตัวพี่ชื่ออ้ายด้วง..ตัวน้องพึ่งชนะสวยงามที่จุฬาภรณ์..ลังสาดชุปเปอร์น้อย..ซื้อมา 80000 ตอนที่เจาะจมูกใหม่ๆๆเก่งมากครับ..วันก่อนเอาเพชรน้ำหนึ่งซื้อมาราคา 120000 มาชนกับอ้ายโซล่าวัวห้วยยอดบ้านผม...แต่แพ้อ้ายโซ่ล่า..เลี้ยวไปมาเพชรน้ำหนึ่งเขาหัก..ขนาดเขาหักยังไม่ยอมวิ่งง่ายคับ
 โดย... เด็กตรัง
4 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เด็กตรัง...หวังดี............คับผม..................ผมเห้นวัวพี่นงค์มาเคียงที่กระบี่บ่อยคับ ลางสาด2ตัวอะคับ.น่าจะพี่กลับน้อง
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
4 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ทีมงานห้วยยอดครับกับ.......แต่กับทีมงานตรังทีมใหญ่รู้จักหมดกับ.ส่วนใหญ่จะไม่ชนกัน.วัวตรังตัวไหนชนยังไงทีมงานผมรู้หมดเลย...ส่วนใหญ่เดินทางชนต่างจังหวัดคับ..รอบนี้บ่อนควนธานีแนะนำไปเล่น..อ้ายโปงปาง..วัวห้วยยอดตัวหนึ่งตัวนี้เก่งมากครับ ชนะมา 4 วัวติด ...เขี่ยหน้าเจ็บๆๆใจมากครับแพ้ชนะสักที่สนุกครับ...และวันไหนตัวเก่งในค่ายถูกวันไหนค่อยบอกน่ะครับ....ตามเล่นได้เลย
 โดย... เด็กตรัง...หวังดี
4 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เด็กตรัง...หวังดี .........ไม่ทราบว่าอยู่ทีมไหนอะคับ..........ขอบคุนคับ
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
4 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    วันก่อนไอ้ลูกนิลมาชนเหนือคลองกับวัวกระบี่..เกือบแพ้ชนกันนาน..เกียดทั้ง 3 ครั้งกว่าจะชนะครับ....ส่วนมากไปชนจุฬาภรณ์ครับผม..เลือกตัวชนได้...ไม่เอาเปรียบกันมา.ก..เจ้าของบ่อนใจถึง....ครับผม....เพราะส่วนใหญ่ซื้อวัวมาแพงๆๆเข้าค่ายคับ...รอบก่อนชนท่ามิหร่ำ 2 ตัวชนะหมดเลย...ลูกขาวแสงเพชร..โดนกินข้างล้มลงลุกขึ้นชนชนะครับ...ทีจุฬาภรณืไปชนะพร้อม...กับเซี่ยนซี่วัวกะบี่ด้วยครับ
 โดย... เด็กตรัง...หวังดี
4 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใครพอมีลูกวัวตัวที่พ่อมันดีๆ ตัวเมียสักตัว ราคาสูงหน่อยไม่เป็นไรแต่ขอให้เป็นลูกแท้ ๆ ติดต่อได้ครับอยากได้มากๆๆๆ ทำแม่พันธ์ ติดต่อ tirachai755@hotmail.com มีรูปด้วยยิ่งดีครับ เอาไปเลี้ยงที่ปากนัง ครับ
 โดย... บ่าวสาย3
4 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เด็กตรังหวังดี ................ลันดาฟ้าประทาน..............อยู่แถวบ้านผมเอง............แต่ให้ลูกออกมาไม่ดีเลยสะตัว...............แล้วที่บ้านมีวัวกี่ตัวคับ...........มาชนที่กระบี่มั่งป่าว
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
4 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอนนี้ผมมีลูก...มานะชัย...ลูกอ้ายม.อ.ยอดนักสู้..ลูกอ้ายแดงลำช้างและก็ลูกอ้ายภาคภูมิ...ครับ...มีกำลังใจตัดหญ้าจังเลยครับ...แต่ยังออกชนไม่ได้ที...ครับตามเล่นของทีมงานไปก่อน
 โดย... เด็กตรัง..หวังดี
4 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใช่ครับผม..คุณบ่าว3 ลูกเก่งมากๆๆครับ...ผมซื้อตัวตัวน้องมาอายุได้ 3 ปีเองครับเป็นโหนดอยู่เหมือนพ่อเลย..ส่วนอ้ายสั่งจับตัวพี่ก็ชนชนะหลายครั้งแลวครับ...พ่อมันแพ้วัวเดี่ยวเองแพ้เล็กมาครับ..แพ้อ้ายเดี่ยวหัวไทร..ชนกันครั้งแรกเสมอกันก่อน..พอชนกันใหม่เสียเปรียบ17 แก่ครับ..ตอนนั้นสภาพมานะชัยไม่สดครับ...
 โดย... เด็กตรัง...หวังดี
4 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    มานะชัย ของตรัง คือโหนดมานะชัยขวัญใจร้อยปาน ตัวชนะ ลั่นดาฟ้าประทาน กระบี่หม้ายครับที่เสาธง เมื่อหลายปีก่อน ชนดีมากๆๆ
 โดย... บ่าวสาย3
4 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    วัวที่ไม่เคยแพ้ไคร..นคร...โหนดแซมพรชัย สตูล ไอ้ควาย...กระบี่..เซียนซี่หรือลูกเซียน....ตรังลังสาดจอมโบเล็กหรืออ้ายเป่..ตัวชนะเพชรมรกตดำวัวสงขลาลูกอ้ายกวาง..ทีมงานทุ่งต่อห้วยยอด..ไอ้ไบ้เมืองตรัง...พัทลุง...อ้ายหูร้าย ครับผม
 โดย... เด็กตรังหวังดี
4 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุณสุดยอดครับสนามท่าหรำควายสตูลกับไอ่ย่ามนครรักหรือมีข้อมูลยังไงบอกมั่งนะครับ
 โดย... น้องใหม่
4 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมคนหนึ่งอยู่ห้วยยอดครับ....ที่รู้ๆๆแดงยอดสิงผสมลูกอยู่ในฝูงของคุณลุงไสว...ลูกออกมาหลายตัว...แต่ยังชนไม่ได้...เพราะไม่ค่อยได้ทราบข่าวว่าลูกยอดสิงตัวไหนเก่งเหมือนพ่อที...นอกจากลูกอ้ายภาคภูมิ,แซมพรชัย,อ้ายกวาง,มานะชัย....ทั้งสามชื่อนี้ให้ลูกบางตัวก็เก่งมาก..บางตัวก็ไม่เก่ง..เป็นเรื่องธรรมดาครับ...มันอยู่ที่แม่พันธ์ที่ผสมด้วยกับผม...แต่ตอนนี้ห้วยยอดมีวัวเก่งๆๆอยู่หลายตัวครับ
 โดย... เด็กตรังหวังดี
4 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    พอมีใครรู้ชื่อวัวตัวดังๆๆ ที่ไม่เคยแพ้ใคร ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันช่วยบอกกันหน่อยครับ
 โดย...
4 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอนนี้แดงยอดสิงห์มาเป็นพ่อวัวอยู่ห้วยยอด ตอนนี้ลูกคงหลายสิบตัวแล้วเพราะเอามาหลายปีแล้ว
 โดย... ไม่ใช่เซียน
4 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ครับพี่น้องผมมีธุระไปประชุมเวิร์คช๊อปที่ เยอรมันกลับมาแลกวา มีโอกาสรีบเข้ามาเช็คเวป เห็นมีการโพสนอกเรื่องที่ไม่เข้าเรื่องหัวข้อ การละเล่นพื้นบ้านชนวัวของพี่น้องชาวปักษ์ใต้ ก็เสียความรู้สึกพอสมควรครับ ช่วยกรุณาใช้เวปบอร์ดไว้เป็นพื้นที่สื่อสารข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องการละเล่นพื้นบ้านที่ว่าจะดีกว่าครับ หรือถ้าจะนอกเรื่องบ้างก็ควรโพสข้อความที่สุภาพ มีความสร้างสรรค์ อ่านแล้วสบายใจจะดีกว่านะครับ
 โดย... สุดยอด
4 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ช่;งนี้ทีมงานกระบี่สดจัง....น่ะครับ...ขาวเซียนซี่ชนะอีกแล้ว...เก่งจริงครับชนะเงินล้านทั้งน้น
 โดย... เด็กตรัง..หวังดี
4 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เห็นด้วยกับ ... เด็กตรัง...หวังดี คับ..........................พวกเราคือสายเลือดวัวชนทั้งนั้นมีรัยไว้แลกเปลี่ยนกันดีกว่าคับ
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
4 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดู VDO ของแดงยอดสิง หลายครั้งที่ชน แทงหิ้วทุกครั้ง อยากทราบว่าตอนนี้พอมีตัวไหนที่พอจะเป็นคู่ชนได้มั่งครับ ได้ข่าวเอาไปเหนือไม่สู้ครับ
 โดย... บ่าวสาย 3
4 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอแต่เรื่อง วัวชน และที่เกี่ยวข้องก็พอครับ
 โดย...
4 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใช่คับเวปนี้เป็นเวปเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับ...พวกเราทุกคนที่เข้ามาในเวปนี้เป็นพี่ๆๆน้องๆๆกันทุกคนครับ...อย่ามาทะเลาะกันน่ะครับผม...เดี่ยวคนอื่นเค้าดูไม่ดีครับ...คนใต้เรามีอะไรพูดคุยกันได้..ผิดต้องยอมรับผิด..ถูกก็คือถูกครับ....ทีหลังผมคงคิดว่าไม่มีเหตุการนี้แล้วครับ...รักและหวังดีพี่น้องชาววัวชนทุกคน....เพื่อมิตรภาพและการละเล่นพื้นบ้านที่สืบทอดกันมายาวนาน.....
 โดย... เด็กตรัง...หวังดี
4 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไรหลาวกันเนีย เว็บนี้พี่น้องวัวชนต้องการสันติภาพ มิตรภาพ สิ่งดีๆ ในการแลกเปลียนข้อมูลกันนะคับผม ขอร้องอย่ามาด่า อย่ามาว่ากันในนี้นะคับ พี่น้องวงการวัวชนเขาไม่ต้องการนะคับ ขอร้องนะ
 โดย... ชุกวัว
4 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เรียนคนที่ทำตัวหมาดอใหญ่ การที่ท่านกล่าวหาอะไรคนอื่นเคยมองตัวเองไหม คนด่าว่าท่านทั้งเมือง ท่านมากล่าวหาคนๆเดียว ไม่มีใครจะเชื่อท่านหรอกเพราะว่าเค้ารู้ทั้งนั้นหัดดูตัวเองบ้าง นิสัยเขี้ยวคนว่าทั้งเมือง เที่ยวหาว่าเพื่อนเขี้ยว นายลองดูตั้งเองสิ ว่าคนอื่นเหลี่ยมมาก สงสัยคงคิดแต่เรื่องนี้ ระวังจะไม่มีที่ยืน มีแต่มึงเท่านั้นที่เขี้ยวฉีกเหงือก
 โดย... VLDJD
3 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้สิบนาทีชนปลายยอด ไม่มีเนื้อ วางไม่นาน เมื่อก่อนไม่ค่ยออกที่ ชนะครั้งสุดท้ายได้เสื้อที่คูหาแต่ออกอาการไม่ค่อยสู้ แล้วเขาหลุดหยุดไปเป็นปี เพิ่งวางครั้งสองครั้งเอง
 โดย... เซียนคูหา
3 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    พอประมาณราคา ของคู่นิลลูกเพชร กับ ดุกด่างเพิ่มทรัพย์ ก่อนปล่อยเชือกได้หม้ายครับ มีงบต้นทุน 2 กำปั้น ชี้แนะหน่อยครับ
 โดย... บ่าวสาย 3
3 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใครรู้ทางชนไอ้สิบนาทีมั้ง พอดีถูกคู่กับของทีมงานคือไอ้สวนเรียน
 โดย...
3 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สนามกีฬาชนโคบ้านควนมืด อ.จะนะ จ.สงขลาวันอาทิตย์ ที่ 6 มิถุนายน 2553 เวลา10.30 น. รอบที่ 1... คู่ที่1 โคดำฟ้าประทาน นายเซ็ง บ.กาบัง ยะลา จะแพ้ โคนิลสายสมร นายแอ บ.สะบ้าย้อย ... คู่ที่2 โคแดงงามแสงอาทิตย์ (จันเจา) ด.ช.อภิวัฒน์ บ.ระโนด จะชนะ โคลางสาดกำไรทอง (ลูกเทวดา) บ่าวเงาะ บ.ตลิ่งชัน... คู่ที่3 โคทับทิมแดง นายโอ๊ะ บ.ยะหริ่ง จะแพ้ โคขาวแสงเพชร นายมะ บ.ปากบาง เทพา... คู่ที่4 โคลายงามชิดชัย นายเปียน บ.โคกยอม เทพา จะชนะ โคขาวเพชรขุนวัง นายอภิชาต บ.จะโหนง... คู่ที่5 โคโหนดธนูเงิน ด.ช.บ่าว บ.สะกอม จะชนะ โคโหนดงามตุ๊กตาทอง (ลูกพริก) นายบ่าว บ.สตูลรอบที่ 2.. คู่ที่1 โคโหนดวงกรด (ไอ้คต) นายอุ้ง บ.แขยง จะชนะ โคโหนดยอดขุนพล 2 (สองจังหวัด) นายพัน บ.ท่านางหอม... คู่ที่2 โคโหนดชิงชัย นายซอน บ.ทรายขาว จะแพ้ โคลางสาดโพธิชูชก นายอัด บ.ลำไพล... คู่ที่3 โคนิลหลังขาวแสนชัย นายขาว บ.ยะลา จะแพ้ โคโหนดแสนราชสีห์ (ไอ้ซำ) บ.สะกอม... คู่ที่4 โคแดงโลมา นายอารีย์ บ.ยะหริ่ง ปัตตานี จะแพ้ โคโหนดลายงามกางเขนป่า นายยีน บ.โคกทราย... คู่ที่5 โคขาวปานทอง นายอู๋ บ.เทพา จะชนะ โคขาวใจเพชร ศ.มติชน ผญ.วิทย์ บ.หัวนา... คู่เอก โคนิลลายมังกรดำ (พเนจร) นายสมนึก ค่ายโคเพชรภูธร จะแพ้ โคโหนดเพชรรุ่งทรัพย์ (พยัคฆ์ไข่นุ้ย) น้องใบบัว บ.ในวัง... พิเศษ 1 โคลางสาดปานเพชร นายวิโรจน์ บ.นาทวี จะแพ้ โคดุกด้างพรหมลิขิต น้องเอ็ม หมู่บ้านการ์เด้นฮิลล์ ... พิเศษ 2 โคนิลสุลต่าน นายสุ บ.ปัตตานี จะชนะ โคโหนดงามธันวา นายหม้อ ซอยศูนย์การศึกษาสงขลา... พิเศษ 3 โคโหนดมาลัยทอง นายเกษม บ.สายบุรี จะชนะ โคลางสาดก้านกล้วย นายแดง บ.ม่วงงาม
 โดย... เด็กหน้าบอนวัว
3 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    บ่อนคูหารอบนี้ไอ้สวนเรียนถูกคู่กับไอ้สิบนาที
 โดย... owen
2 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอควาย เมือง สตูล ชน กับ ไอย่าม เมือง นครฯ ชน กัน ข้าง 1 ล้าน บาท ดัง จัง เลย ครับ ลง หนัง สือ พิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับ ของ วันนี้ ด้วย หร่อย จิง !!! บ่อน ชน โค ท่ามิหรำ ๆ มา เเรง จิง ๆๆ หว้าง นี้ ....
 โดย... คนติดตามวัวชน
2 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ทีเด็ด หาดใหญ่ ... นอก จาก ลาย กำเเพงฯ เเล้ว มี ตัว ไหน เด็ด อีกมั่ง ครับ ...???
 โดย... ไปเล่น ต่อ เช้า ที่ บ่อน หาเหญ่
2 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เคยเห็นใอ้ย่ามชนล่าสุดที่ชะเมาตอนที่ชนะใอ้หลังขาวสิงห์จอมพราน ขนกัน 50 นาที ใจมากมีแทงบ้าง แต่ไม่ทราบว่าเคยแพ้ตัวไหน และคิดว่าหากชนกับใอ้ควายแล้ว คงสนุกครับ
 โดย... คนลุง
2 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ....วัวเดินทางจากตรังไปชนต่างจังหวัด...ส่วนใหญ่เก่งล้วนๆๆครับเพราะทางไม่เก่งจริงคงไม่เดินทางชนเป็นล้านครับ....ช่วงนี้วัวเดินทางจากตรังหรือจากสงขลา...น่ากลัวมากๆๆครับผม..ส่วนใหญ่ซื้อวัวที่ชนชนะมาแล้วฟอร์มจัดจ้านครับ
 โดย... เซียนตัวจริง
2 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดุกด้างเพิ่มทรัพย์..เป็นวัวค่ายเดียวกับขาวงามเจริญทรัพย์ตัวแทงหิ้วหลวงแกลบครับ...วัวอยู่ห้วยยอดแถวรัษฏา....ไม่เก่งจริงไม่กล้าชนเป็นล้านหรอก....ทางชนดี...แทงดี...ใจมากครับ...เบอร์เดียวกันแถวตรังหาตัวจับยากคับ
 โดย... เซียนตัวจริง
2 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    หาดใหญ่ เล่นลายกำแพงแสนเลยคับเด็ดประจำวันคับ
 โดย... ท่านเบริด์
2 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    คนรักวัวชน คนเมืองลุง ขอโปรแกรมท่าหรำด้วย เพื่อใครมีข้อมูลได้ช่วยวิจารญ์กัน
 โดย...
2 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    อ้ายโซล่าไปเคียงที่จุฬาภรณ์ถูกคู่หม้ายครับ.....ได้ข่าวว่าอ้าย-k;ลูกปอตัวเก่งจากคลองฉนวนหลีกครับ...
 โดย... เด็กตรัง
2 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึง อดีตควาญเลี้ยงครับ...ลูกอ้ายหนึ่งขายมายครับ....ถ้าขายบอกกันน่ะ...แต่ถ้าไม่ขายเวลาชนบอกกัน...ถ้าสะดวกมาเคียงที่ตรังได้ครับ..วัวชนราคาแพงๆๆครับ......ตอนนี้วัวผมซื้อมาเข้าค่ายมากครัยใจถึงขนาดไหนครับ....วัวไม่ชนทีซื้อตั้ง 60000 บาท....แต่ตอนนี้ผมทำงานอยู้ภูเก็ตไปชนวัวทีๆๆ....อดีตอ้ายหนึ่งสยามเคยชนะอ้ายหมอกวัวค่ายผมครับ...ชนเลี้ยวกันมัน..แต้สู้ทางอ้ายหนึ่งไม่ได้....ชื้อมาตั้ง160000 รับ...ชนะมา 5 ครังแพ้อ้ายหนึ่งหัวเดี่ยว
 โดย... เด็กตรัง
2 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เด็กตรังมาแล้ว...ไปชนวัวที่จุฬาภรณืมาครับ...ขาวงามเซียนซี่ชนะสวยงามมากครับปลายยอดดี....อ้ายทีเด็ดชนไปหลังลักแยงเจ็บๆๆแต่พอหัวห่างโดยปลายยอดเซียนซี่...เดินถอยหลังจนแพ้.....ส่วนคู่ตะขาบเพชรชนสนุกครับ...แลกกับอ้ายป่าไม้กันมันผลสุดท้ายสู้ความเก่าเกมตะขาบเพชรไม่ได้...คับผม
 โดย... เด็กตรัง
2 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    หัวพานเมาแนะนำให้เล่นนิลลูกเพชร ตัวนี้แข็งแกร่งมากไม่กลัววัวมัด คิดว่าท้ายๆได้แทงแน่นอน
 โดย...
1 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอ ที เด็ด หาดใหญ่ รอบ นี้ ด้วย นะ ครับ ... ขอบคุณ มาก ครับ ...
 โดย... มือใหม่หัดเล่น
1 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    โคโหนดท้องลายเพชรดาราชัย นายประดิษฐ์ หัววัง ชนกับ โคนิลลูกเพชร นายประสิทธิ์ เคียนซา สุราษฏร์ธานี คู๋นี้นิลลูกเพชรได้เปรียบเขาดีกว่ายาวกว่าเสียเปรียบร่างกาย นิลลูกเพชรชนทนแทงด้วยครับ ประเภทแข็งแกร่งเลยล่าสุดชนะแดงพยัคย์แดนใต้เป็นรองราคา1000-500 ส่วนท้องลายชนทอข้างครับหวิดเลี้ยวใจมากด้วยครับ
 โดย... ขารองชั้นสอง
1 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุณบ่าวสาย สนามหัวสะพานชะเมาเดือน มิ.ย.53 ชน 2 วันครับ วันอาทิตย์ที่ 13 และวันจันทร์ที่ 14 รายละเอียดตามที่ลงไว้แล้วครับ ส่วนข้อมูลคู่ดุกด้างเพิ่มทรัพย์ผมไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าใด แต่แนะนำให้เล่นนิลลูกเพชร ชนคู่เอกรอบพิเศษวันที่ 13 คับ
 โดย... เด็กหน้าบอนวัว
1 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรแกรม อีกวันด้วยนะครับ และขอวิจารณ์ทีเด็ดด้วยครับ ขอคู่ดุกด่างเพิ่มทรัพย์นะครับ
 โดย... บ่าวสาย3
1 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    SRY
 โดย... SPY
1 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมสนามชนโคหัวสะพานชะเมา วันจันทร์ที่ 14 มิ.ย.53 ++ รอบที่ 1 // คู่ที่ 1 โคโหนดหลังขาวฟ้าใส นายเคียง ตรงบน ชนกับ โคโหนดทวีทรัพย์ น้องคิงส์ ไทรส้ม // คู่ที่ 2 โคโหนดท้องลายนักล่าขนตางอน น้องถา หัวเกาะ ชนกับ โคลันดาดราก้อน(นกกด) นายอี๊ด ปากพนัง // คู่ที่ 3 โคแดงนำชัย นายจีน ทุ่งใหญ่ ชนกับ โคโหนดงามพยัคฆ์คำพัน(ขุนคลัง) น้องแจ้ ชะเมา // คู่เอก โคลังสาดงามพลายชุมพล นายกง นครตรัง ชนกับ โคนิลท้องลายไตรจักร นายแม๊ก ป่าหวาย ++ รอบที่ 2 คู่ที่ 1 โคขาวคมพิฆาต(สแตนเลส) นายผ้าง บางดี ชนกับ โคโหนดสามารถเล็ก น้องปอนด์ ยวนแหล // คู่ที่ 2 โคลังสาดนักล่าขนตางอน นายเบิร์ด บางเนียน ชนกับ โคโหนดผาทองนายจำนง อ่าวตะเคียน // คู่เอก โคแดงเพชรโบราณ นายเคียง ตรงบน ชนกับ โคโหนดพยัคฆ์เล็ก นายประสิทธิ์ พรมคีรี // ++ รอบพิเศษในรายการ // คู่ที่ 1 โคขาวเก็บทรัพย์ น้องเต้ย บ้านแหลมหัวไทร ชนกับ โคลังสาดพันธ์พยัคฆ์ นายปิยะ ชะเมา // คู่ที่ 2 โคขาวตุ๊กตาทอง(ไอ้เนือย) น้องใบ บ้านกลาง ชนกับ โคดุกด้างชาติพยัคฆ์ น้องฟิวส์ ชะเมา // คู่เอก โคดุกด้างโอภาสเพชรธงชัย นายเจือ ตาหลวงคง ชนกับ โคดุกด้างเขาใหญ่ขวัญใจนาปลัง ด.ช.โดม คลองเตย +++ รอบพิเศษนอกรายการ// คู่ที่ 1 โคโหนดจอมทอง นายเขียว เชียรใหญ่ ชนกับ โคโหนดพยัคฆ์พันลาย(ดาวพระศุกร์) น้องบิลัน ซ.ตาทิน เนินใหญ๋ // คู่เอกพิเศษนอกรายการ (เดิมพัน 20,000.- เสมอนอก 1,200,000 บาท) โคดุกด้างเพิ่มทรัพย์ นายลิขิต คลองมวล ห้วยยอด ชนกับ โคแดงงามคมพยัคฆ์ (น้องแอม) ผู้ใหญ่เชิง ดอนสำราญ // คู่ที่ 3 โคโหนดเซียนเมา นายเขียว ค่ายโคคนหัวหมอ ชนกับ โคโหนดแสงตะวัน นายสุพัน เชียรใหญ่
 โดย... เด็กหน้าบอนวัว
1 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมสนามชนโคหัวสะพานชะเมา วันอาทิตย์ที่ 13 มิ.ย.53 ++ รอบที่ 1 // คู่ที่ 1 โคขาวงามพูนทรัพย์ นายสุวรรณรัตน์ เสือหึง ชนกับ โคแดงยอดทอง นายคิม ธัญญา // คู่ที่ 2 โคขาวตะขาบเพชร นายขวด แดนแค ชนกับ โคขาวเกียรติเมืองตรัง น้องเบส ค่ายโค ป.การพิมพ์ // คู่ที่ 3 โคโหนดเพชฌฆาตทายาทบ่อจิก น้องมอส ค่ายโค สวป. ชนกับ โคดุกด้างเพชรทวีชัย(ยิ่งยง4) นายอี๊ด ปากพนัง // คู่เอก โคโหนดเพชรไม้หลา เจ้นา ค่ายโคเพชรพลายงาม ชนกับ โคนิลทวีสินลูกบ้านสวน นายอรุณ สุราษฏร์ธานี ++ รอบที่ 2 // คู่ที่ 1 โคดุกด้างพิทักษ์ชัย นายไข่ แคสูง ชนกับ โคแดงงามพลายแก้ว นายไชยยศ ชะเมา // คู่ที่ 2 โคนิลจักรกราวุธสายฟ้า ตาโอ ประตูชัย ชนกับ โคโหนดแซมประกายเพชร นายสายัณ บ้านหมน // คู่ที่ 3 โคโหนดเพชรพญาเสือ(ไอ้เสือดำ) น้องเจนนี่ ระโนด ชนกับ โคโหนดโสรยา น้องโดน เชียรใหญ่ // คู่เอก โคโหนดราชันดำ(ไอ้ตัวเล็ก) น้องแพร พิปูน ชนกับ โคดำดูดี นายหมา ชุมทางทุ่งสง ++ รอบพิเศษในรายการ // คู่ที่ 1 โคแดงงูพิษ(ไอ้คุ่ม) นายเคียม เชียรเขา ชนกับ โคโหนดงามลูกสิงห์ นายประสิทธิ์ ในฆ้อ // คู่ที่ 2 โคแดงสิงห์ยอดนำชัย รองประเทือง ป่าระกำ ชนกับ โคขาวคะนองยอดนำชัย นายเสน่ห์ ค่ายซ้อมโคพังสิงห์ // คู่เอก โคลันดายอดนำชัยยอดขุนพล นายเอก ค่ายโควายุภักดิ์ หัวไทร ชนกับ โคลังสาดยอดเพชฌฆาตทายาทสามเซียน นายต๋อง ซ.ไอ้เท่ง +++ รอบพิเศษนอกรายการ// คู่ที่ 1 โคโหนดงามดอกราชาชูชัย(แม้ว-ม้าว) นายม้าว ช.ฏาการโยธา ชนกับ โคโหนดงามดาราชัย นายสมพร เกาะทวด // คู่เอกพิเศษนอกรายการ (เดิมพัน 1,000,000 บาท) โคโหนดท้องลายเพชรดาราชัย นายประดิษฐ์ หัววัง ชนกับ โคนิลลูกเพชร นายประสิทธิ์ เคียนซา สุราษฏร์ธานี
 โดย... เด็กหน้าบอนวัว
1 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สนามหัวสะพานชะเมารอบเดือน มิ.ย.53 มีวัวเงินล้านคับ ชน 2 วัน 13 และ 14 มิ.ย.53
 โดย... เด็กหน้าบอนวัว
1 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ย้ามเคยแพ้แต่นานมาแล้วหลายปีอายุไม่ต้องพูดถึงประมาณ7-10กว่าปีล่าสุดชนะ2-3หนแล้วน่ารองน่ะ
 โดย... อดีตควาญวัว
31 พฤษภาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณขารองชั้นสองมากคับที่ให้วัวยะลา ราคา 2000-500 ยะลาเป็นรองแต่ชนะคับ ที่แพ้มาทั้งวันได้กลับหมดเลยแล้วยังเหลือชื้อหมูย่างไปฝากที่บ้านได้ด้วยคับ
 โดย... ท่านเบริด์
31 พฤษภาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เมื่อวาน30 พ.ค.53 บ่อนคูหาคู่เอกรอบ2ระหว่างโหนดสิงสุริยา(สามเซียน ตะโหมด)กับไอ้นุ๊ก (สิงหนคร)ตัวรองกินเจ็บเช็ดล้างราคา2000-500เข้าชนแทงติดราคาขยับมา10-8ฟัดเลี้ยวกันไปมาราคาลงไปถึง7-1 8-1 เพราะตัวรองขาดกระดูกเยอะวัวใหม่ชนหัวแรก ช่วงกลางๆทำท่าหัวตายแต่ช่วงท้ายๆใช้ปลายยอดได้จัดจ้านเป็นฝ่ายชนะไปในที่สุด
 โดย... วัวชน...ต้นน้ำ
31 พฤษภาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ที่สนามนาม่วง
 โดย... ขารองชั้นสอง
30 พฤษภาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    โคโหนดงามเอราวัณ (หูร้าย) นายสุธน บ้านค่ายโค ส.สมบูรณ์ยะลา พบ โคโหนดงามเพชรพลอย ด.ช.โจ บ้านโป๊ะหมอ ...เล่นยะลาน่ะครับ
 โดย... ขารองชั้นสอง
30 พฤษภาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ควายออกนอกที่ไม่ค่อยหลอยนะครับระวังให้ดีนะเพราะเวลาออกไปวางนอกที่แล่นทุกที
 โดย...
30 พฤษภาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ย่ามชนพรือและชนะกี่หนแล้วครับ
 โดย...
30 พฤษภาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอผลคู่อื่นๆนาม่วงด้วยคับ
 โดย... ..
30 พฤษภาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ทีเด็ดนาม่วง ขาวอุดมทรัพย์ของเกาะหมีเป็นไงคับ เป็นต่อราคา 10-5 ชนะง่ายด้วย ตัวนี้แพ้ฮิปปี้เล็ก ถูกแทงหิ้วไม่ดุงแต่แพ้ประสบการ เดี้ยวจะให้ทีเด็ดหาดใหญ่ วันที่ 3 คับ
 โดย... ท่านเบริด์
30 พฤษภาคม 2553 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702