๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224    หน้าถัดไป >

    ลังสาดหงส์ทองคะนองศก สิบนาที นายนพดล ค่าย ศ หงส์ทอง VS 20,000 โหนดลูกยอด นายโก๊ป บ้านดินลาน แดงพลังชัย แทรกเตอร์ทอง นายอุดม บ้านเขาผี VS 60,000 ดุกด้างลายคมพยัคฆ์ นายนารถ บ้านปริกสะเดา โหนดมาลัยทอง โกก๊อต บ้านคลองหลา VS 100,000 แดงพลังชัย น้องนาเดียร์ บ้านดินลาน ลังสาดงามพยัคฆ์นาคราช มดดำ เจ๊นุ ค่ายเจ๊นุพัลุง VS 200,000 โหนดงามลูกวังทอง นายช่างอบต บ้านโคกทราย ขาวลูก ทบ จอมลีลา นายโจ้ บ้านเหนือ VS 100,000 ขาวใจเด็ดเจ็ดพี่น้อง เจ็ดชาย นายสุด บ้านป่าไม้ไผ่ โหนดปานทอง นายน้อง บ้านรัตภูมิ VS 80,000 โหนดรุ่งตะวัน นายผัน บ้านนาลึก ดุกด้างงามเพชรนำโชค นายหมาน บ้านป่ายาง VS 100,000 ขาวลูกทวด นายใหม่ บ้านแม่ขรี โหนดทรัพย์นำชัย ดช กุ๊ก บ้านอุไดสตูล VS 200,000 โหนดอ้ายงั่ง นายจรัล บ้านเกาะเสือ ขาวเหลี่ยมเพชรสุภาพบุรุษซาตาน ผู้นำ นายบ่าว บ้านจันดี VS 400,000 โหนดเกียรติเจริญชัย นายหลี บ้านควน โหนดเหนือเมฆ ดช กฤษดา บ้านนิคมผัง120สตูล VS 2,000,000 แดงบัญชา วัชรเดช2 โก้หนุ้ย บ้านสิงหนคร แดงราหู สุดหล่อ นายมนตรี ค่ายตรีเจริญ VS 400,000 โหนดคมพยัคฆ์ นายเหม บ้านบ่อทองปัตตานี
 โดย... สุดยอด
8 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้เฉื่อย วัวไสยางผึ้ง ชนกับวัวตรัง 2,100,000 บาท
 โดย... จะบ้ากะละมัง
8 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรแกรม สนามบางกล่ำหน่อยคับ และสนามกระบี่ด้วยคับ ขอบคุนมากคับ
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
8 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เด็กสนใจวัวชน โหนดเพชรลำพูน ตอนนี้ยังชนอยู่ ล่าสุดชนะที่ สนามชนบ่อโดถูกแทงหลายหิ้วแต่กลับมาชนะ ตอนนี้วัวอยู่ที่สงขลา คงรอให้แผลหายดี แล้วจะออกมาชนใหม่
 โดย... ตอบเด็กสนใจวัวชน
8 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรแกรมท่าหรำหน่อยครับใครพอทราบบ้าง
 โดย... ...
8 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึง คนรักวัวชน ผมมีแผ่น วัวชนระหว่างจอมเท็จกับไอ้ตะวันแดง อยากดูบอกได้ ผมไม่ค่อยได้กลับ ป่าพะยอม เพราะทำงานอยู่ กทม. ขณะนี้ผมเป็นตำรวจ ร้อยตำรวจโท สุรศักดิ์ คชภักดี 084-4626246 โท มาคุยเรื่องวัวชนได้ยินดีเสมอ ผมเรียนจบ กฎหมายรามคำแหง 3 ปี และจบ เนติบัณฑิตไทย แต่ถ้าเรื่องวัวชนรักยิ่งชีพ ตอนนี้ ที่บ้านน้องชายดูแลเรื่องวัว ก็มีลูกไอ้จอมทัพ ลูกไอ้ท้องลาย บอกได้คำเดียวว่าทั้ง 2 ตัว สุดยอมจริงๆ แทงหู และถุ้งหน้าเจ็บ สายเลือดไม่ต้องพูดถึง อยากดูไปเที่ยวที่บ้านได้อยู่ไกล้มหาวิทยาลัยทักษิณ ถามบ้านหมวดปาล์ม รู้จักกันทั้งป่ายอม จากใจคนรักวัว
 โดย... ปาล์ม ป่ายอม
8 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงควนรักวัวชน อยากบอกว่า ขาวใจเด็ด ของลุงดับ บ้านเขาปู่ เป็นลูกไอ้ปาน วัวป่าพะยอม ของพี่หม่น ชนเก่งมาก ชนะแดงอสรพิษ ที่บ่อนหยี่ใน วันที่ 1 ม.ค.53 ชนกันหร่อยมากผมไปดูมาด้วยรองไว้เล็กน้อยเพราะว่า ตัวแพ้ ก็เป็นวัวป่าพะยอม พี่สุพิดและพี่วินัย ขายให้เจ๋ผิว ไป และชนชนะ6-7 ครั้ง แต่ว่าสายเดือดสู่ ขาวใจเด็ดไม่ได้เป็นวัวลูกผสมสายเดือด 100 หยี่ใน ผมไปดูทั้ง 3 วัน วัวผมชนชนะ 1 ตัว ชนคู่แรก วันที่ 5 ม.ค.53 ก่อนชนเป็นต่อ 2 ต่อ 1 แล้วกลับเป้นรอง ราคา หมื่นห้าร้อย และกลับมาชนะ และวัวป่ายอมชนชนะทุกตัวเลย
 โดย... ปาล์ม ป่ายอม
8 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    รายการสนามน้ำจายห้าแยกเกาะยอสงขลา โคมังกรดำท้องลาย นายมูบีน บ้านยะลา VS แดงลูกพ่อเสือ นายเอ๋ บ้านป่ากอ /ขาวพลายงาม บังหยะ บ้านสะบ้าย้อย VS แดงจอมพลัง นายณรงค์ บ้านยะรังปัตตานี /ลังสาดประเสริฐทรัพย์ นายก้อง ค่ายโคประมงใหม่สงขลา VS ลายสายฟ้าศิลาชัย นายแอน บ้านดอนขี้เหล็ก /โหนดขุนทะเล ใช่ตัวเดียวโหนดงามขวัญใจน้องชาย(ไอ้เสือ)ที่แพ้บ่อโดม้ายถ้าใช่ตัวนี้ใจมากถูกห้าหิ้ว นายวิเชียร บ้านคลองรี VS โหนดแสนบุญเพชรรุ่งเรือง ไอ้คล่อง น้าจาย15/11/52 ดช กฤษยศ บ้านเกาะยวน /โหนดนพเดช สามโจ๊ก น้องบัว บ้านลำใหม่ยะลา VS โหนดปองเพชร ปราบมาร นายสุชาติ บ้านคลองลึก /ดุกด้างบุญเหลือ นายปิ บ้านปัตตานี VS ลังสาดลำแดง สามก๊ก ดช ณัฐรัฐ บ้านคลองลึก /ดุกด้างเพชรบัญญัติ นายญัติ บ้านสะกอม VS ลังสาดจอมทองคะนองนาทายาทแสงเทียน น้องก๊อป บ้านหน้าปั๊ม /โหนดเหล็กไหล นายมะเย็ง บ้านยะลา VS โคดำพงษ์เพชร นายเพชร บ้านหาดใหญ่ /โหนดทรัพย์สินธงชัย กิ่งซาง วัวใหม่แต่แทง เนื้อวางดีชนะควนมีด2/8/52 นายหมัด บ้านสะกอม VS โหนดขุนศึกเจ้านคร น้ำจาย13/12/51 นายเคล้า บ้านดีหลวงสิงหนคร /โหนดรุ่งโรจน์ นาช่างโรจน์ บ้านหัวยาง VS โหนดแซมดอนขี้เหล็ก นายแอ บ้านหัวนอน /โหนดงามเพชรยอดเพชร นายช้าง บ้านชายทะเล VS โหนดงามเพชรมงคล จั๊กดุ่ย ชนะหอยโข่งแพ้เพชรสว่างน้ำจายชนะขาวเจริญทรัพย์น้ำจาย นายสมาน บ้านดอนขี้เหล็ก /แดงงามแสงทอง นายหมอน บ้านในยวน VS โหนดนพเดช นายชัย บ้านสวนตูลสงขลา โชคดีมีชัยครับ
 โดย... สุดยอด
8 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุณเสกักคับน้ำจายผมชอบโหนดทรัพย์สินธงชัยกิ่งซางบ้านสะกอมชนใช้ปลายยอดแทง เนื้อวางดี และก็ยังชอบจั๊กดุ๋ยคับเชื่อว่าชื่อชั้นดีกว่าล่าสุดที่เห็นชนะขาวงามเจริญทรัพย์ ถูกแทงหลายหิ้วแต่ไม่วิ่งชนะมาได้ กฉีดยาชาที่คอหลายเข็มนะครับ อิอิ ส่วนคู่ชนโหนดงามเพชรยอดเพชรบ้านชายทะเล ผมไม่เคยเห็นฟอร์มการชนคับ
 โดย... สุดยอด
7 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    โคลันดานครศรีฯเข้าชนเป็นต่อ 100/500-400 แทงติดไปราคาเหลือ 100/200แต่เกียกไม่ยอมเข้ากลับมาคู่ชนเป็นต่อ 1000/500 สุดท้ายโคลันดาชนะครับผมได้เล็กน้อยได้เดิมพัน 2000 บาทครับ ข้อมูลผมชัดเจนครับ
 โดย... คนเล่นวัวชน
7 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    โหนดเพชรลำพูนยังอยู่อีกไหมข่าวคราวหายไปเลยน่ะ ตอนนี้ใครเป็นเจ้าของช่วยบอกหน่อยน่ะ
 โดย... เด็กสนใจวัวชน
6 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    สนามนำจายเสาร์นี้มีตัวไหนน่าเล่นมั้งคับ คุณสุดยอด และ พี่น้อง
 โดย... เสกัก
6 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงช่างเอ็มและทีมงานที่จะไปเล่นวัวชนที่บ่อโด ให้เล่นโคลันดาที่ไปจากนครศรีฯตัวเดียวไปเลยครับ ราคาเป็นต่อลึกแน่นอน ผมเชื่อว่าชนะแน่นอนครับ กระดูกมันคนละชั้นครับ ไอ้ลันดานี้มันแทงผ่าวงมาเยอะแล้ว แทงกันหัวเนียนหมดยังไม่วิ่งเลยที่จุฬาภรณ์เคยเป็นรอง 1000/200ยังกลับมาชนะเลย ผ่านกระดูกขัดมันมาเยอะแล้ว เชื่อขนมกินได้เลยครับ
 โดย... คนเล่นวัวชน
6 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุณสุดยอดที่เด็ดสนามบ่อโดประจำวันประจำรอบวันที่7มกราคม53ตัวไหนน่าเล่นน่าตามมั้งครับ
 โดย... ช่างเอ็ม
6 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เด็กน้อยผู้มีหัวใจเป็นทองคำ ลัดดาวันมีชัย วัว แถวไหนคับ แต่ไอ้นิลมหาชัย ผมเคยเห้นชนแล้ว เก่งๆ มาก
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
5 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึง เด็กน้อยผู้มีหัวใจเป็นทองคำ ผมจำชื่อวัวไม่ค่อยได้คับ แต่ถ้าเห้นวัวแล้วจำได้แน่นอน ไม่ทราบว่าคุนอยู่อำเภออะไรคับ ว่างๆคุยเอ้มกันก้อได้คับ ผมให้เมลไปแล้วนะ กระบี่ชนวันไหนคับ 13-14 ใช่ป่าว โคดุกด้างเพชรงามสองเมือง วัวที่ไหนคับเคยมาชนที่ สนามกระบี่มั่งป่าวคับ
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
5 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงเด็กกระบี่รักวัวชน ทำไมถึงเดาว่าผมเป็นคนกระบี่(ถูกต้องครับ) ขอถามเพิ่มเติมพอจะรู้จักทางชนของโคดุกด้างเพชรงามสองเมือง ของคุณบุญนำหรือเปล่าขอข้อมูลหน่อยครับ
 โดย... เด็กน้อยผู้มีหัวใจเป็นทองคำ
5 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุนมากพี่สุดยอด ของผมคงเป้นรองแน่เลย วัดดวงไป ของผมซ้อมได้37 ก่อนมาชน เก้บไว้เป้นขอมูลคับพี่
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
4 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุนเด็กน้อยผู้มีหัวใจเป็นทองคำ เป้นคนกระบี่ป่าวคับ อาการแบบนี้น่าจะไข่ลงขวัก ทางใต้เขาเรียกกันแบบนั้นคับ แต่อาการที่บอกมาน่าจะมาจากอาการไข้ในมากกว่าคับ มีอะไรปรึกษาได้นะคับ ohm_2169@hotmail.com
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
4 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงเด็กเกษตรไสใหญ่ ลูกของไอ้ด้วนผมยังไม่เคยเห็นชนที ตัวที่คุณเอาไปสงสัยว่าจะเป็นตัวพี่เพื่อน ตามประวัติของไอ้ด้วน ชนชนะ 5 หัวรวด แล้วหยุดเลยเนื่องจากเจ้าของขอไว้แค่นั้นความจริงวัวยังชนได้อีกนาน แต่ส่วนใหญ่ทุกไปชนครับไม่เคยอยู่บ่อน
 โดย... คนเล่นวัวชน
4 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุณเด็กน้อยหัวใจทองคำคับ โทษที่ไม่มีข้อมูลทางชนคับ ส่วนตัวผมไม่เคยเห็นสองเมืองชนคับ มีแต่รายการติดคู่ที่บันทึกไว้คับ
 โดย... สุดยอด
4 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณสุดยอดขอรายละเอียดลีลาการชนของโคดุกด้างเพชรสองเมืองเพิ่มเติมด้วยครับแล้วทำไมมันชน 2 ครั้งห่างกันแค่เดือนเดียว เดือนก.ย. และเดือน พ.ย. ปัจจุบันโคดุกด้างเพชรสองเมืองติดคู่ชนที่กระบี่ ชน 12/1/53
 โดย... เด็กน้อยผู้มีหัวใจเป็นทองคำ
4 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณเด็กน้อยหัวใจทองคำ ดุกด้างเพชรสองเมือง ไอ้ซันโต้ส นายบุญนำ บ้านทะเลหอยชนหัวพานชะเมา 13 ก.ย. 09 กับโหนดรามเทพ ไอ้ลูกพริก นายขจรศักดิ์ บ้านโคกวัวปากพนังและชนกับโหนดสายฟ้า นายรม บ้านคีรีรัฐที่สนามนาเดิม 3 พ.ย. 09ครับ แล้วยังไงมันถูกคู่ที่ไหนล่าวครับ
 โดย... สุดยอด เด็กน้อยหัวใจเพชร อิอิ
4 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    สอบถามข้อมูล วัวปกติตอนซ้อม 40 นาที ไม่หมดแรง แต่ตอนชนก็ชนดี เป็นต่อจาก10/7 เป็น 10/2 ชนไป 15 นาที ถูกคู่ชนแทงเชี่ยวๆวิ่งเลย พอเอาวัวไปอยู้ที่บ้านประมาณ 4 วัน วัวมีหนองขึ้นเต็มรังไข่ ใต้ท้อง ปากจมูก วัวไม่มีแรง ขาอ่อนเดินไม่ไหว อ๊วกน้ำสีเขียวออกมา อาการลักษณะนี้แสดงว่าวัวถูกวางยาใช่หรือเปล่า หรือว่าไข้ใน
 โดย... เด็กน้อยผู้มีหัวใจเป็นทองคำ
4 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    โคนิลมหาชัย ชนกับ โคลัดดาวันมีชัย วันที่ 14/1/52 คู่ที่2 รอบ2 ได้ข่าวว่าโคลัดดาเก่งพอตัวเลี้ยวเก่ง ไม่กลัวข้างแต่เล่นนิลดีกว่า
 โดย... เด็กน้อยผู้มีหัวใจเป็นทองคำ
4 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณสุดยอดเคยได้ยินโคดุกด้างเพชรงามสองเมือง ของนายบุญนำ ทะเลหอยหรือเปล่าและโคโหนดหลังขาวธนูทอง ขอข้อมูลด้วยครับ
 โดย... เด็กน้อยผู้มีหัวใจเป็นทองคำ
4 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงเด็กกระบี่รักวัวชนครับ ผมไม่เคยเห็นขาวธนูไฟชนครับ แต่เช็คกับทีมสนามบางกล่ำแล้ว ขาวตัวนี้ชนทางครับเลี้ยวทอข้างมีปลายยอดมั่ง แต่แดงม่วงงามได้เปรียบครับ เค้าบอกมาว่าหัวทีให้เล่นม่วงงามก่อนครับ แต่ขาวจากสตูลนี้วิ่งควนเนื้อชนหายห่วงครับ แล้วแต่ใครขัดทางใครครับ เลี้ยวกันหรอยแน่
 โดย... สุดยอด
4 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    อยากทราบข้อมูลโคดุกด้างเพชรงามสองเมือง ของนายบุญนำ ทะเลหอย
 โดย... เด็กน้อยผู้มีหัวใจเป็นทองคำ
4 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคนเล่นวัวชนเคยรู้จักโหนดสายลมวันสงกรานต์(ไอ้ด้วนท่าหลา)ไม่ครับผมได้ซื้อลูกของมันไปตัวหนึ่งตั้งแต่พอเจาะหมูกราคา10000บาทเป็นสีนิลเห็นเจ้าของบอกว่าแม่มันเป็นลูกของไอ้เข้เห็นเขาว่าพวกมันใจมากเพ ตอนนี้อายุมันพอเข้า4ปีผมพอเริมวางแล ไม่ทราบว่าเคยเห็นพวกลูกมันชนมั่งแล้วหม้ายแล้วมีตัวเก่งมั้งหม้าย
 โดย... เด็กเกษตรไสใหญ่
4 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่สุดยอด พี่ช่วยเช็คประวัติ ขาวธนูไฟ เขาขาว สตูล เคยชนะที่ควนธานี ขอบคุนมากคับพี่
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
3 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้สนามหาดใหญ่ คู่เอกรอบ2ผมชอบลังสาดสายฟ้ามหากาฬบ้านดินลานครับ ล่าสุดชนะบางกล่ำ11/8/52 คู่ชนแดงมาใหม่เกาะทองสมยอดกางชนทอข้างหนักเคยชนะคูหาและหาดใหญ่ล่าสุดแพ้ไอ้มดหนอยที่สิงหนครครับ25/8/52
 โดย... สุดยอด
3 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    มีใครพอจะรู้จักหรือมีข้อมูลวัวที่ชื่อ ขาวธนูไฟ บ้านเขาขาว สตุล มั่งคับ ไฟต์หลังชนะที่ควนธานีมา ใครพอจะรู้มั่งคับว่าทางชนเป็นยังไง พอดีเป็นคู๋ชนวัวผม ชนกันที่บางกล่ำ วันที่14 คับ ใครรุ้ประวัติช่วยบอกหน่อยคับ
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
3 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ที่พิปูนของผมเคยชนะมา 2 ครั้งแล้วถือว่าเป็นลูกที่ได้เหมือนกัน ตัวนี้แหละของจริง แพ้ชนะเป็นเรื่องของวัวเราเคียงให้มันชนโดยที่เราคิดว่าหาคู่ชนให้มันดีที่สุดแล้ว เรื่องทำวัวไม่เอากัน ใครทำวัวต้มวัวระวังจะหมดตัว
 โดย... คนเล่นวัวชน
3 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    แฟนวัวชนไปเล่น โคโหนดเทพประทาน ของผมดีกว่าติดคู่ชนกับโคแดงยอดชาย วัวบางรูป พระแสง ชนะมา 3 ไฟต์ ของผมชนะมา 5 ไฟต์ ชิงเสื้อมาแล้ว 2 ตัว ราคาเป็นต่อลึกมากทีมงานบอกว่าเขาวัวเป็นต่อ 2/1 ตัวไม่เสีย แต่ของผมเสียตำ ทุกครั้งของผมไม่เคยได้สูงของใครเลย แต่เชื่อว่าชนะอีกแน่นอน สนามพิปูนชนวัวที่ 16,17,18 ม.ค. 53 ยังไม่ทราบว่าของผมจะลงวันไหน
 โดย... คนเล่นวัวชน
3 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เมื่อ วาน ที่ สนาม ชน โค บ้าน หยี ใน 1 / 1 /53 ตอน รับ ปี ใหม่ ท่าน รอง .... คู่ เอก รอบ ที่ 3 ระ หว่าง ขาวใจเด็ด ชน กับ เเดงงามจอมโหดเล็ก(อสรพิษ) เช็ดล้าง เเดง เป็น ต่อ ถึง 2000 / 700 พอ เข้า ชน เเล ว่า ขาว สู้ ไม่ ค่อย ได้ ทั้ง ลูก หน้า ลูก หวิด เลี้ยว ราคา ไหล ลง 1000 / 200 เเดง ทอ ขาว เข้า กลาง ลำ ตัว จาก หน้า ชั้น 1 ไป ถึง หน้า ชั้น 2 เหลือ เชื่อ ไม่ ดีด เเล่น เเต่ กลับ ทิ่ม หน้า ฝ่าย เเดง ไป 2 ที เเดง ชัก เเล่น เลย งาน นี้ ท่า น รอง เฮ ....!!!!!
 โดย... ขารอง
2 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    วัวตรังที่ชนะวัวไม้หล้าไม่ทราบว่าชนะแบบไหนด้วยบอกทีครับ
 โดย... เด็กเมืองกรุง
1 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ที่ผมเคยวิจารณ์ว่าของกำนันเท่งไม่แพ้แฟนวัวชนไม่เข้าใจหรือครับ ผมบอกแล้วว่ากำนันแกคงไม่โง่เอาเงินสองแสนไปให้เพื่อนง่ายๆ ในวงการนี้เหลี่ยมเยอะมากครับแล้วแต่ใครจะให้เทคนิคกันอย่างไร ผมเคยบอกแล้วว่าหากของกำนันไม่เคยแพ้มาก่อน นิลพิทักษ์ชัยไม่เอาเด็ดขาด แต่ทำอย่างไรให้พิทักษ์ชัยชนด้วย ก็ต้องทำให้แพ้ก่อนงัย แล้วค่อยรองเก็บกวาดเรียบร้อยทั้งบ่อน เห็นว่าวัวคู่หลังชนเสร็จแล้วกำนันยังเก็บเงินไม่หมด ได้ไปประมาณ 3 ล้าน ผมเสียดายไม่ได้ไป ไม่งั้นได้หลายกำปั้น ผมจะเล่นของกำนันตัวเดียว
 โดย... คนเล่นวัวชน
1 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้เล่นแดงอสรพิษบ้านช่องเขาครับ ชนที่หยีไนราคาคงเป็นต่อตามระเบียบ
 โดย... เซียน
1 มกราคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    พิทักชัยแพ้หมดรูปเลยคับสิบกว่านาทีก่อนปล่อยเป็นต่อสิบหกทืบข้างได้ช่วงแรกแต่พอ มรดกเล็กทืบบ้างเริ่มอ่อนแรง แถมถูกลูกหน้าเป็นระยะ ถอดใจถอยวิ่งเฉยๆ นับว่าใจยังไม่มากพอ ทำเพื่อนทำได้พอเพื่อนทำมั่งใจน้อย แสดงว่าไม่เคยถูกเจ็บเลยที่ผ่านมา ความแข็งแกร่งก็สู้ไม่ได้เลย มรดกเล็กพอเริ่มหรอย พิทักชัยวิ่งแล้ว ผมเลยแพ้ไปสามกำปั้นครับ
 โดย... คนคอนรักวัว
31 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ได้ข่าวว่าไอ้พิทักษ์ชัยแพ้ ราคาต่อรองเท่าไรคับ ชนกันกี่นาที แล้วแพ้ลูกไหน ใครได้ไปดูช่วยบอกหน่อยคับ
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
30 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    มีใครพอจะรู้จักหรือมีข้อมูลวัวที่ชื่อ ขาวธนูไฟ บ้านเขาขาว สตุล มั่งคับ ไฟต์หลังชนะที่ควนธานีมา ใครพอจะรู้มั่งคับว่าทางชนเป็นยังไง พอดีเป็นคู๋ชนวัวผม ชนกันที่บางกล่ำ วันที่14 คับ ใครรุ้ประวัติช่วยบอกหน่อยคับ
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
30 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คับขอบคุนมากคับ คู่ชนวัวชื่ออะไรคับ
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
30 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    นิลมหาชัยชนวันที่ 12 ม.ค. 53 ครับผม ที่กระบี่
 โดย... คนเล่นวัวชน
30 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    นิลมหาชัยชนวันที่ 12 ม.ค. 53 ครับผม ที่กระบี่
 โดย... คนเล่นวัวชน
30 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้เวียนนาม ตัวเเทง ขอ สจ เยื่อนปากพนังปาว ที่แพ้ไอ้โหนดพรุไอเล ที่ระโนดงะตัวนีแทง แต่ถูกตัวล๊อกแทงไม่คอยได้ เคยแพ้ แต่ล้าสุด ชนกันล้านกว่าชนะมาดีที่พานเมามีคลิปด้วยไปดูที่ Mthai สิคับตัว เดียวกันไม่
 โดย... ชุกวัว
29 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงเสี่ยปาล์ม ป่ายอม ขอเบอร์ติดต่อได้ไหม อยากไปเยี่ยมเยียนฟาร์มของท่านจังหูเลย อยู่ใกล้นิดเดียวเอง
 โดย... เด็กสนใจวัวชน
29 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุนคนเล่นวัวชน ออจำได้แล้วคับชนะวัวเพื่อนพ่อผมเอง วันนั้นผมได้ไปดูด้วย ทางชนดีมากคับ พอจะรู้ชื่อคู่ชนป่าวคับ แล้วชนวันไหนคับ 12หรือ13คับ พอดีผมกลับบ้าน วัวผมชนที่บางกล่ำวันที่14คับ ถ้าชนวันแรกจะได้ไปเชีร์ยสะหน่อย
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
29 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ใช่ไอ้เวียดนามของสจ เยื้อน ปากพนังหรือเปล่า ถ้าเป็นตัวเดียวกันเล่นได้เลยแทงสุดๆเทียบเท่ากับไอ้แดงยอดสิงห์เลย แทงทุกทีที่มีโอกาส ล่าสุดชนะ ไอ้ลายที่ชะเมา ราคาเป็นรองชนะ สจ ได้หลายล้าน
 โดย... คนเล่นวัวชน
29 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงเด็กกระบี่รักวัวชน ถูกต้องแล้วครับ มันมีแต้มสีขาวข้างตาซ้าย หางดอก ชนะโคขาวงามหกเขาวัวหน้าบ่อน ไฟตืนี้ คนกับคู่วางของขาวงามหกเขา ราคาคงพอได้เล่นกันเห็นว่าคู่ชนเคยชนะที่ไร่ใหญ่มาแล้ว 1 ครั้งและชนนานด้วย แต่ตองเล่นนิลมหาชัยครับ
 โดย... คนเล่นวัวชน
29 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ใครพอทราบลูกเวียดนาม มาชนที่คลองหอยโข่ง
 โดย... มอ
29 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    เสี่ยปาล์มป่ายอมช่วยส่งรูปทายาทท้องลายศรเทพให้ดูหน่อยได้หรือเปล่าส่งมาที่werachai_m@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าครับ
 โดย... ช่างเอ็ม
29 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงเสี่ยปาล์มป่ายอมคุณเก่งมากและมีเวลาในการพัฒนาสายเลือดวัวชนผมขอชื่นชมคุณให้คุณพัฒนาเพื่อให้วัวชนในทีมป่ายอมแข็งแกร่งต่อไป
 โดย... ช่างเอ็ม
29 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    วัวในพิกัดใหญ่ ตอนนี้ที่น่าจะชนกันได้และสุดยอด ไอ้หนอกเย ไอ้หลังขาวทนายโย โคนิลลูกไอ้หงส์ ลันดาสิงห์โตทอง ลายโพธิ์ทอง
 โดย... ปาลม์ป่ายอม
29 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคนรักวัวชน ผมรักวัวชนมากและมีการพัฒนาสายพันธุ์ในตอนนี้ได้ทำการผสมวัวลูกผสมสายเลือดดีๆ จึงอยากชักชวน คนรักวัวชนท่านใดมีลูกวัวเมืยสายเลือดดี จะข่าย กรุณาลงข้อความเพื่อจะได้ติดต่อกันต่อไป ตอนนี้ลูกวัวผม มีสายเลือด ไอ้ลังสาดจอมโหด นิลงามจอมโหดเล็ก ลังสาดจอมทัพ โหนดขวัญชัย(ไอ้สองเขา) ไอ้เหล็กโคน ไอ้ท้องลายศรเทพ นิลซามูไร
 โดย... ปาล์ม ป่ายอม
29 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณสุดยอดสนามสิงหนครมีทีเด็ดบ้างหรือเปล่าและชนวันไหนครับ
 โดย... ช่างเอ็ม
29 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึง คุนฅนลุง ไอ้พิทัษ์ชัย วัวกระบี่ใช่ป่าวคับ แล้วเค้าซื้อมาจากสงขลาจิงหรอคับ
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
28 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    วันก่อนใครได้ไปดูสนามท่าหรำบ้างครับเล่าบรรยากาศคู่เอกในแต่ละวันให้ฟังหน่อยว่าตื่นเต้นแค่ไหน
 โดย... ...
28 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    โหนดแสนชัย ตัวชนะโหนดหลังขาวเอราวัณ เป็นลูกไอ้ลังสาดควนเถียะ ตรังซื้อไปราคา 180,000 บาท
 โดย... ปาล์มป่ายอม
28 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    รอบวันที่ 1,3,5, ม.ค.53 บ่อนหยีในเล่นวัวป่าพะยอมทุกตัวรับทรัพย์กลับบ้าน จากทีมงานดุกด้างจอมเท็จ
 โดย... ปาล์ป่ายอม
28 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    หนีในชน วันที่ 1,3,5, ม.ค.53
 โดย... ปาล์มป่ายอม
28 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คนลุงสนามหยีใน ชนวันไหนมั้ง รอบนี้มีตัวไหนน่าเล่นมั้ง คับ
 โดย... เสกัก
28 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ที่สนามจูฬาภรณ์วันที่30พรุ่งนี้ผมรักไอ้พิทักชัยครับผมว่าวัวใจมันผิดกันและผมทั้งใจจะไปเล่นวัวที่บ้านสักตัวโหนดเทพพิทักษ์ตัวนี้ผมจำได้ว่าชน14หรือว่า15หัวนี้ผมก็จำไม่ได้แต่ว่ากระดูกการชนดีมากผึ้กลับมาเปลียนชื่อไหมผมก็จำไม่ได้ว่าไหนตอนที่ชนตอนนั้นชื่อโหนดสายฟ้าม้ายแต่ตัวนี้ส่วนมากจะชนแถวสงขลามากแฟนวัวชนสงขลาคงจะจำได้ไม่ทราบคุณปี้คลองหอยโขงจำได้ม้ายและรู้สึกว่าไม่แพ้ใครสักหนทีถ้าจะแพ้ก็ถูกแทงหิ้วอย่างเดียวครับนอกจากนั้นปิดประตู้แพ้ได้เลยไม่เชื่อตรงข้ามได้เลยตัวนี้เมื่อก่อนระดับวางกับหลังสาดจอมทัพและก็ว่างกับไอ้จอมทองมาแล้ว
 โดย... ฅนลุง
28 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ต้องขอโทษพี่น้องชาววัวชนทูกคนว่าคู่หลังขาวทนายโยไม่ได้ชนกับระหว่างไอ้หนอกแยขอโทษด้วยทีมงานเช็คมาผิดครับ
 โดย... ฅนลุง
28 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    วันที่30ทุ่งโพธิ์วางโหนดงามพิทักษ์ทรัพย์วัวพิปูนเป็นทีเด็ดครับ
 โดย... คนคอน
27 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    แดงสามสียอดขุนพล ตัวนี้เคยามแพ้ โหนดปานเพชรของโก๋เพงมาย ตัวเดีนวกันมายคับ ที่มาพ้ที่ท่าหรั่ง คลองหอยโขงงะ
 โดย... ชุกวัว
26 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    29นี้ที่ทุ่งโพธิ์วางแดงสามสียอดขุนพลเป็นทีเด็ดครับยาวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยครับ
 โดย... คนคอน
26 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึง คุนคนเล่นวัวชน นิลมหาชัย ใช่ตัวหน้าจุดป่าว ชนะตัวขาวหน้าบ่อน ใช่ป่าวคับ ถ้าเป้นตัวเดียวกัน ตอนชนครั้งแรกผมเห้นมันชนแล้ว ทอข้างหนักมาก วัวตัวนี้งามด้วย ผมชอบทางชนมันมากคับ
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
26 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงเด็กกระบี่รักวัวชน กระบี่ชน 2 วัน 12,13 ธ.ค. 52 นิลมหาชัย เป็นลูกวัวจากท่าศาลา ที่ผมหาให้พรรคพวกไปเลี้ยงที่บ้านเกาะเทวดา ทางเข้าโคกยางบางผึ่ง ไฟต์แรกชนกับวัวหน้าบ่อน 15 นาที ทอคู่ชนล้มทั้งยืน ไฟต์ที่ 2 นี้ ชนกับคู่ซ้อมของตัวที่แพ้ เขาคงไม่เชื่อว่าข้างหนักจริง อยกาลองของ ผมตั้งใจไปเล่นอีก ลืมไป ไฟต์ที่แล้วผมได้มา 5 กำปั้น ผมมั่นใจมากๆ
 โดย... คนเล่นวัวชน
26 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงพี่สุดยอดขาวปานชัยวัวพี่หนุ่มบ้านรำแดงครับเดิมเป็นวัวหัวไทรชื้อมาในราคา70000ปานชัยได้เปรียบทั้งตัวทั้งยอดแต่เสียที่เป็นวัวใหมครับปานชัยชนใช้ปลายยอดดีมากโยกแทงตีไปบนคู่นี้ค่อยเล่นให้วัวชนกันก่อนราคาล่าสุดหมู่6ยิกต่อ10\8ครับส่วนตัวผมเล่นปานชัยครับเพราะเป็นวัวทีมงานครับ
 โดย... น้องเณร
25 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุนคับ.......ถึงคุน คนเล่นวัวชน นิลมหาชัย(ตาแต้ม) วัวที่ไหนคับ แล้วคู่ชนวัวไหนคับ ผมก้อเคยเห้นของกำนันเท่งชนแล้วเหมือนกันตอนชนที่พิปูนทอข้างหนักมากน่ากลัวคับ แต่ตอนชนที่กระบี่ผมว่าวัวไม่สมบูรณ์ ไม่ทราบว่ากระบี่ชนกี่วันคับพอดีผมไม่ได้อยู่ที่บ้านมาเรียยนที่กรุงเทพคับ ช่วยบอกหน่อยคับ
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
25 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ตอบช่างเอ็มเวลานี้ไม่มีโปรแกรมคูหาครับ ไว้มีแล้วค่อยเช็คข้อมูลครับ
 โดย... สุดยอด
25 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณสุดยอดครับขอทีเด็ดที่สนามสีแยกคูหาสัก 2คู่ แล้วกันขอที่เด็ดจริงๆนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับ........สุดยอด
 โดย... ช่างเอ็ม
25 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงเด็กกระบี่รักวัวชน ตัวนั้นแหละที่แพ้ที่กระบี่ ที่แพ้วันนั้นยังมีข้อกังขาหลายเรื่องเป็นที่รู้กันในวงการวัวชน แต่มาครั้งนี้เชื่อว่าเต็มถังมาสุดๆ ผมขอฝากเด็กกระบี่รักวัวชนไว้ 1 ตัววันที่ 12 ม.ค. 52 ที่ไร่ใหญ่ ฝากเล่นนิลมหาชัย(ตาแต้ม) 1 ตัวรับรองปิดประตูแพ้แล้วท้าให้เล่นว่าถูกทอข้างหรือไม่ถูกทอข้างด้วยผมไม่เคยหลอกใคร ในเวปนี้ครับ
 โดย... คนเล่นวัวชน
25 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึง ปัญญาชนคนคอน และคนเล่นวัวชน คับ ของกำนันเท่งใช่ตัวที่เคยไปแพ้ที่สนามกระบี่ป่าวคับ ขอข้อมูลหน่อยคับ
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
25 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ดุกด้างยอดสิงห์ก็น่าเล่นอีกตัวที่ทุ่งโพธิ์ใจยาวตัวนี้ปลายยอดดีไปหน้าไปหลังกระโดดใส่ทีสองเขาไม่เคยแพ้ใครกระดูกดีมากๆ โหนดแซมพรชัยยังเคยถอนมาแล้ว ส่วนคู่ชนลางสาดเพชรเมืองลุง บ้านหนองปรือ ตรัง คุณสุดยอดเคยเห็นหม้ายหรือแฟนๆท่านไดเคยเห็นโปรดบอกประวัติด้วยครับ
 โดย... ปัญญาชนคนคอน
25 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    หัวที่นิลพิทักชัยชนกับจอมลีลาช่วงท้ายราคาเป็นรองเยอะเจียนอยู่เจียนไปแต่มีลูกฮึดแข็งแกร่งใจยาวเลยทอเป็นชุดชนะได้ ส่วน มรดกเล็กที่แพ้จอมลีลายิกทอไม่ได้ลางสาดเหลี่ยมดีขัดทางชนเลยถอดแล่นถือว่าวัวชนใจไม่ยาว ถ้าถามผมผมชอบนิลครับแพ้ลูกฮึดลูกหัวใจ แต่ที่กำนันชนก็คงเป็นเพราะอ่านทางชนว่าถ้าตัวยิกทอมรดกเล็กคงไม่เป็นรองใครเเละเข้าเหลี่ยมชนเพราะตัวยิกทอไม่เคยชนะของกำนันเลยด้วยเหตุนี้เขาถึงเอา แต่ผมยังรักหัวใจและความแข็งแกร่งของนิลครับ
 โดย... ปัญญาชนคนคอน
25 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    น้องเณรช่วยสละเวลาพิมพ์รายการชนของสนามสิงหนครที่ครับ
 โดย... สุดยอด
25 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณน้องเณร ช่วยบอกทีขาวปานชัยตัวที่จะชนกับขาวหมู่6วัวที่ไหนยอดพันพรือ สำหรับขาวหมู่6เป็นวัวรุ่นเล็กแต่เขาเต็มหัวครับ ชนแยงปลายยอดหยำครับ แต่ที่ชนะรอบก่อนชนไม่นานครับคู่ชนเขาเต็มหัวเหมือนกันแต่ยอดขาวถึงก่อนคู่ชนแหยงยอดเลยถอดพ่ยไปต่อหน้าครับ ผมเลยไม่ได้เห็นหัวใจน้ำอดน้ำทนครับ และไม่ทราบว่าจะกันข้างเก่งแค่ไหน
 โดย... สุดยอด
25 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คู่นิลพิทักษ์ชัยกับของกำนันเท่ง ผมเชื่อว่า กำนันจะต้องมีลูกเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะเอาเงินไปให้เพื่อนง่ายๆได้อย่างไร และหากว่าชนขณะที่ของกำนันไม่เคยแพ้ผมเชื่อว่า นิลพิทักษ์ชัยคงไม่เอา นี่เป็นการวิเคราะห์ของผมครับ ในวงการวัวชนแต่ละคนจะมีลูกเล่นของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับ แปดเหลี่ยม สิบสองคม
 โดย... คนเล่นวัวชน
25 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    โคโหนดเทพประทาน นายแดง ทุ่งสง ติดคู่แล้วครับท่านกับวัวบางรูป พระแสงชนข่างละ 200,000 ที่พิปูน 16,17,18 ม.ค. 53 (ไฟต์ที่ 6) ข้อมูลรายละเอียดจะแจ้งให่ทราบภายหลังครับ
 โดย... คนเล่นวัวชน
25 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702