๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211    หน้าถัดไป >

    นิลทหารเอกกำลังจะกับมา
 โดย... พันธมิตร
16 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    นิลทหารเอกกำลังจะกับมา
 โดย... พันธมิตร
16 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    นิลทหารเอกกำลังจะกับมา
 โดย... พันธมิตร
16 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    อยากทราบประวัติของไอ้นิลพิทักชัย วัวเหนือคลอง กระบีใครรู้จักช่วยบอกที่ขอบคุณครับ
 โดย... คนตัดหญ้า
16 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ฝากแฟนวัวชนอีกครั้งครับ วันที่ 29 ก.ค. 52 ที่สนามจุฬาภรณ์ ติดตามเล่น โคแดงมาลัยทอง)วัวใหม่แต่เชื่อขนมกินได้เลย ชนคู่เอกรอบแรก วัวเด็ดจากท่าศาลาอีกตัวครับท่าน
 โดย... คนเล่นวัวชน
15 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    นิลมีลาภแพ้ครับ เสียงว่า เข้าไม่ถึงคู่ชนเป็นวัวพระแสงได้ใหญ่และได้ยอด มีลาภถูกแทงล้วนๆประมาณ 15 นาทีวิ่งครับ(เพื่อนๆบอกมา)
 โดย... คนเล่นวัวชน
15 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ตอบหลานกำนันครับ โหนดรุ่งตะวันบ้านนาลึกVSโหนดงามอัศวินบ้านสะกอม....ไม่ชนครับสะกอมถอนครับ และคู่เอกพิเศษ โหนดเพชรอุไดบ้านมะนังสตูลVSโหนดเพชรเงินกำไลทองบ้านในวังควนมีดเช็ดล้างเพชรอุไดเป็นต่อ10/4 สองเก้าครับ เข้าชนราคาขึ้นมา10/7แล้วเพชรอุไดทอน็อคครับ
 โดย... สุดยอด
14 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณสุดยอด ผมขอผลการชนบ่อนบางกล่ำด้วยครับ
 โดย... หลานกำนัน
14 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    เสียดายขาวเจริญทรัพย์ วันที่แพ้สุดโหด ถ้าชนได้สักครึ่งหนึ่งตอนที่ชนะนิงจอมทอง ผมชนะแน่ๆ สุดโหดตอนที่ชนะสุดหล่อที่ตรัง ก็เห็นว่าตั้งท่าจะแล่นเหมือนกัน เมื่อโดนแทง แต่อาศัยการตื้อจนชนะได้ ขาวเจริญทรัพย์ตอนที่แพ้ครั้งแรกกับจั๊กดุ๋ย ก็เห็นว่าแทงจนชาแต่ไม่วิ่งตัวเองเลยวิ่งเอง และตอนที่แพ้แดงเพชรบ้านไร่ ก็เห็นว่าแทงกันทั้ง 2 ฝ่ายมันมากครับ แต่แพ้เพราะโดนแทงเหมือนกัน
 โดย... คนข้างบ่อน
14 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณสุดยอด น่าเล่นโหนดงามอัศวินบ้านสะกอม และ โหนดเพชรเงินกำไลทองบ้านในวังควนมีด ฟอร์มสดทั้ง2 ตัวเลย โดยเพราะโหนดงามอัศวินบ้านสะกอม ชนะที่ควนมีดและถ้าจำไม่ผิดครั้งหลังชนะที่บางกลำเก่งใจมาก ชนเลี้ยวดี ไม่กลัวข้าง แถมทุงหน้าเจ็บ ส่วนโหนดเพชรเงินกำไลทอง ชนะที่ควนมีดที่เดียว 4-5 หัว ไม่เคยออกพื้นที่แต่ดูถ้าตั้งใจชนแล้วน่าเล่นมากชนชอบเลี้ยว มีลักแทงบ้าง ข้างหนัก กระดูกชนดี
 โดย... หลานกำนัน
14 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขาวเจริญทรัพย์แพ้ครับ ชนกัน 4 นาที แทงไม่ได้เลยชนไม่ได้ใจเหมือนกับที่ชนะนิลจอมทอง ลางสาดสุดโหดมัดติดตลอด ตอนท้ายถูกคีบและได้ข้างวิ่งหนีเลยครับ ไฟว์นี้ลางสาดเป็นต่อตลอด รอบหน้าสุดโหดกับใอ้โหนกแย นับว่าเป็นวัวที่ถูกคู่ คอยติดตามกันนะครับ
 โดย... เซียนหยีใน
14 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ด่วนครับ..........บางกล่ำวันนี้14/7/52 คูรเอกรอบ2 โหนดรุ่งตะวันบ้านนาลึกVSโหนดงามอัศวินบ้านสะกอม และคู่เอกพิเศษ โหนดเพชรอุไดบ้านมะนังสตูลVSโหนดเพชรเงินกำไลทองบ้านในวังควนมีด พี่น้อง โดยเฉพาะคุณขารองชั้นสองช่วยเทียบฟอร์มด้วยครับ
 โดย... สุดยอด
14 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    แดงห้าพยัคย์ ชนกะโหนดก้องเกรียงไกร ท่าเคียนเอาไหม
 โดย... ........
13 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    หลังขาววรรณาชนะครับ
 โดย... ขารองชั้นสอง
13 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    วางยาวพ่อใหญ่ตัวเดียวครับ
 โดย... อินทีรทอง
12 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    โหนดพ่อใหญ่ชนที่ท่ามิหรำรอบนี้ คู่ชนกระดูกอ่อนกว่าหลายปีไม่ทราบว่าอยู่ข้างไหนดีครับ
 โดย... ยอดทอง พัทลุง
12 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    แดงห้าพยัคฆ์ สงขลา ขอเปรียบกับ ลายสีหมอก สงขลาช่วยจัดที
 โดย... 5555
12 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    แดงห้าพยัคฆ์ สงขลา
 โดย... ค่ายโคอุดมทร้พย์
12 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    แฟนๆวัวชนครับใครมีโปรแกรมบางกล่ำรอบนี้บ้างครับ ช่วยโพสให้ทราบกันด้วยครับ
 โดย... สุดยอด
11 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    สนามน้ำกระจายห้าแยกเกาะยอสงขลา เสาร์11/7/52ครับ คู่เอกรอบ1 แดงงามพันธมิตร บ้านนาโหนดVSแดงงามชนะศึกบ้านสงขลา คู่เอกรอบ2โหนดงามพยคฆ์แสนเหลี่ยมบ้านปลักชุมแสงVSขาวงามเจ้าพระยา รัชดาค่ายโคล่ำซำ คู่เอกรอบ3โหนดงามพิชิชัยโกโก้บ้านแม่ลานVSลังสาดฟ้าประทานบ้านน้ำกระจาย คู่เอกรอบ3นิลงามฉลามบกไอ้ควาย ฃบ้านสะกอมVSดุกด้างท้องลายก้องฟ้าดาราชัยมารวยบ้านสงขลา, ลายสามฉัตรบ้านยะลาVSขาวรออาญาขวัญใจวัยรุ่นบ้านทรายขาว...สนุกสนานและโชคดีมีชัยครับพี่น้อง
 โดย... สุดยอด
11 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ผลการชนสนามเสาธง นครฯ เมื่อ 10 ก.ค.52 ระหว่างโคโหนดแสนเชิง จากท่าศาลา กับ ดุกด้างเพิ่มทรัพย์ จากคลองมวน ราคาเช็ดล้างดุกด้างเป็นต่อ 10-7,5-3แย่งรองแย่งต่อกันอื้อ รูปร่างโหนดแสนเชิงโตกว่า 10-8 วัวรองอย่างโหนดแสนเชิงสู้อย่างสมศักดิ์ศรีและกลับเป็นต่อถึง 5-2 แต่ดุกด้างเพิ่มทรัพย์ ก็มีทั้งดุ ทั้งโหดผสมเหี้ยม นาทีที่ 32โหนดแสนเชิงวิ่งหนีพ่ายแพ้ ชนิดที่คนดูร้องว่าสนุกสุดมันทีเดียว นับเป็นคู่ที่น่าดูมากคู่หนึ่งคู่นี้ให้ห้าดาวประจำเดือนไปเลย เผดิม จันลือชัย รายงาน
 โดย... เผดิม
10 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอทราบผลการชนสนามหยีใน ขาวเจริญทรัพย์กับลางสาดสุดโหด ใครชนะครับ แทงกันมันหรือไม่
 โดย... วัวชน
10 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณขารองชั้นสอง เฉินหลงตัวที่ขายขึ้นเหนือวัวที่ไหน สีอะไรครับ ชนกี่ไฟท์แล้วครับ
 โดย... คนเหนือ
10 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    นิลมีลาภถูกคู่ที่บ่อนไร่ไหญ่กระบี่ ไม่ทราบว่าคู่ชนเป็นวัวแบบไหน แพ้ชนะมากี่ครั้งใครทราบข่าวช่วยบอกที ตั้งใจเล่นนิลมีลาภเต็มที่ครับ เห็นทางชนตอนที่ชนะนิลสี่เจ้าแล้ว ชอบครับ
 โดย... คอพัทลุง
10 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณหลานกำนัน อยากทราบประวัติของไอ้นิลพิทักชัย วัวเหนือคลอง กระบีรู้จักช่วยบอกที่ขอบคุณครับ
 โดย... คนตัดหญ้า
9 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณน้องใหม่ และชาวเว็บวัวชนทุกท่าน ขอโทษที่ไม่ได้ให้ที่เด็ดบ่อนควนมีด เพราะว่าติด อบรมสัมนาต่างจังหวัด
 โดย... หลานกำนัน
9 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ช่วยบอกประวัติ์การชนของเฉินหลงด้วยครับ
 โดย... คนเหนือ
9 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    เฉินหลง เป็นวัวสือะไรครับ ขายข฿นเหนือจังหวัดอะไรครับ
 โดย... คนเหนือ
9 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณ มังกรคอนหวัน มี คลิบนิลพิทักชัย วัวเหนือคลอง กระบีชนบ้างมัยขอดูหน่ยขอบคุณครับ
 โดย... คนตัดหญ้า
8 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณขารองชั้นสองครับพอจะรู้ว่าเคยชนอีกครังแล้วอายุมากแล้วยัง
 โดย... คนตัดหญ้า
8 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2552 ที่สนามเสาธง นครศรีฯ แนะนำให้เล่นวัวรอง 1 ตัว คือ โคโหนดแสนเชิง ชนกับวัวตรัง โคโหนดเพิ่มทรัพย์ ราคาเป็นรองแน่นอน แต่รองแบบมีอนาคตครับพี่น้องครับ(คู่นี้เป็นคู่เอกพิเศษ ชิงเสื้อสามารถครับ) โหนดแสนเชิง วัวดังท่าศาลาชนะ 5 ไฟต์รวด ได้เสื้อมาแล้ว 3 ตัว เด็ดจริงๆครับ
 โดย... คนเล่นวัวชน
8 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคนตัดหญ้า ไอ้นิลพิทักชัย เคยชนะไอ้โหนดปานเพชร ที่สนามจุฬาภรณ์ ชนหวิดเลี้ยว ทอข้าง ใจมาก ข้างหนักมากครับ
 โดย... ขารองชั้นสอง
8 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    .. คุณขารองชั้นสองครับ อยากทราบประวัติของไอ้นิลพิทักชัย วัวเหนือคลอง กระบีใครรู้จักช่วยบอกที่ขอบคุณครับ
 โดย... คนตัดหญ้า
8 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    เฉินหลงไม่ชนเเร้วครับ เจ้าของขายไปแร้ว ขายไปภาคเนือราคา200000บาทครับ ตามไปเล่นที่เหนือหละกานน่ะ
 โดย... ขารองชั้นสอง
8 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    อยากได้CDของโคนิลพิทักชัยวัวเหนือคลอง กระบีชนใครมีขอซื้อครับ
 โดย... คนตัดหญ้า
8 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    อยากทราบประวัติของไอ้นิลพิทักชัย วัวเหนือคลอง กระบีใครรู้จักช่วยบอกที่ขอบคุณครับ
 โดย... คนตัดหญ้า
8 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    อยากจะส่งภาพวัวชนสวยๆให้เวพนี้ดูทำยังไง โง่จังทำไม่เป็น
 โดย... ผู้รู้น้อย
8 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ไม่ทราบว่าไอ้เฉินหลงชนกับเทวดาเดินดินวันไหนครับ
 โดย... มือใหม่
7 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    เฉินหลงให่ญเทวดาเดินดินลูกที่ลองคิดดูครับ
 โดย... คนตัดหญ้า
5 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณคนตัดหญ้าครับใอเฉินหลงรอบนี้จะชนะม้ายครับ
 โดย... อินทรีทอง
5 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ดุกด้างพูนทรัพย์จากพัทลุงตอนนี้ชนอยู่เหรยไม่หรือถูกคู่หรือยังครับจะตามไปเล่นมันเก่งมาก
 โดย... อินทรีทอง
5 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    /นิลงามศิลาทองนายหัวกลมสวนตูลตัวทีเด็ดหน้าสนใจวันที่5นี้ควนมีด
 โดย... คนตัดหญ้า
5 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้เฉินหลงถูกคู่กับเทวดาเดินดินที่ทู่งขมิ้นรอบนี้
 โดย... คนตัดหญ้า
5 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณหลานกำนันครับควนมีดพรุ่งนี้ขอทีเด็ดหน่อยครับส่วนวันทร์ค่อยว่ากันอีกทีขอบคุณครับ
 โดย... น้องใหม่
4 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    อยากทราบประวัติของไอ้นิลพิทักชัย วัวเหนือคลอง กระบีใครรู้จักช่วยบอกที่ขอบคุณครับ
 โดย... คนตัดหญ้า
4 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ยากดูวีดีโอนี้
 โดย... เขาวิเศษ
3 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    บ่อโดเพชรสว่างชนะครับราคาพลิกไปมาหลายตลบครับ ชนกันหลายนาทีครับชนกันสนุกมากครับเพชรสว่างแยงได้เจ็บมากครับแต่ไอ้งั่งไม่กลัวออกมาล่อไอ้งั่งดักแทงได้เจ็บเหมื่อนกันครับเพชรสว่างกันข้างได้ดีมากครับ ไอ้งั่งทอหลายหนแต่เพชรสว่างไม่กลัวเลยครับ ชนกันไปกันมาต่างตัวออกมาล่อ เพชรสว่างทำท่าไม่เอาเดินออก ราคาตอนนั้นเจ้าของไอ้งั่งวิ่งไปยิกรอง เซียนยิกต่อ20-1ถึง10000-300 ครับ ตอนนั้นถ้าเป็นผมอาการเพชรสว่างเดินออกแบบนั้น10000-150 ก็ไม่รองครับ นอกจากรองกันอย่างเดียวครับ เจ้าของเพชรสว่างเกียดเข้าไปต่อหัวครับแต่ว่าแล่นหล่าวครับ ได้เกียดใหม่เข้าไปต่อหัวทำท่าอีเดินออกหล่าวแต่ว่ารอบนี้ควานวัวเอาไม้คำไว้แล้วแยงเข้าไปได้ผลครับปลายยอดแทงถูกครับไอ้งั่งออกอาการทันทีถอยยาวเลยครับ เกียดเข้าไปแต่พอต่อหัวโดดทันทีครับ เป้นอันว่าคนทีรองไอ้งั่งหัวทีตอนเช็ดล้าง สบายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับ คนเจ็บก็เซียนต่อเก็บ555555
 โดย... น้องใหม่ชายคลง
3 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    อยากทราบประวัติของไอ้ลางสาดนเรศวรวัวจากระโนดที่มาชนะที่บางกลำ ใครมีรายละเอียดพอที่จะเล่าสู่กันฟังมั้งครับ
 โดย... มือใหม่
3 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    อยากทราบประวัติของดุกด้างแสนเชิงเล็ก
 โดย... คนอยากรู้
2 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    อยากได้แผ่นที่ไอ้ลองกองชน ช่วงวันที่18-20 กค. 52 นี้ที่พิปูน จ.นครฯ วัวผมชนกันฟิตเต็มร้อย
 โดย... นายช่าง
2 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ควนเนียงรอบนี้คู่เอกอะไรและมีทีเด็ดมั้งม้ายครับ
 โดย... อินทรีทอง
1 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคณมายังคุณน้องใหม่ครับสำหรับโปรแกรมการชนวัวของควนมีด ผมจะมีทีเด็ดมาฝากครับ
 โดย... หลานกำนัน
30 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคณมายังคุณน้องใหม่ครับสำหรับโปรแกรมการชนวัว ที่โพสลงให้พี่น้องวัวชนแฟนคลับได้รับทราบนะครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเข้ามาโพสข้อมูลอย่างสม่ำเสมอครับ โชคดีมีชัยครับ
 โดย... สุดยอด
30 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ส่วนวันจันทร์ที่6/7/2552สนามควนมีดรอบแรก1/โหนดมหาภัย(ต่วนเป๋)ด.ช.โจ๊กยางงามชนกับโหนดเพชรภูเขาด.ช.ศักรียาเทพา2/โหนดงามทวีทรัพย์(ไข่ลาย)นายนิติกานต์ทุ่งลมโชยชนกับลังสาดเขาทรายนายสอสะกอม3/ดุกด้างกัมปนาทผญ.ยมเขาชัยสนชนกับลังสาดขุนพล(โพธิ์เล็บ)นายประทวนทุ่งหวัง4/โหนดเก้าเก(333)นายสันเทพาชนกับโหนดสิงห์ทองประกายเพชรนายกรบ้านเจดีย์งามระโนดรอบ2/1/นิลงามเจ็ดพยัคฆ์ถิ่นพิทักษื(ทายาทโหนดงามใจสิงห์)นายอุเทนนาม่วงชนกับดุกด้างดอกเพชรนายสุริยาสะบ้าย้อย2/ขาวชาเย็นนายหมานบ่อทองชนกับดุกด้างผีฟ้านายจูโฏ๊ปสะกอม3/ลังสาดใจเย็นนายบ่าวสะกอมชนกับโหนดแสงอาทิตย์(ลูกเสือ)นายซูลกิลลีปัตตานี4/ขาวงามเพชรเอกนายกรนาทวีชนกับนิลงามธนูทองนายกบในวังยางแดงรอบ3/1/แดงงามเผด็จศึกนายสันติภพเทพาชนกับโหนดราชสีห์(เจ้าจอม)นายเอียดคลองหอยโข่ง2/ลังสาดเพชรสยามนายมลเกาะถำสงขลาชนกับโหนดจุดทองหลังขาวจ้าวปัญญาด.ช.ซอฟิลป่าโยงเมืองใหม่เทพา3/ดุกด้างศรศึกนายวิชิตบ่อต้นแซะเทพาชนกับโหนดงามราศีมังกร(ปลาไหลไฟฟ้า)จ่าจงในวังรอบ4/1/โหนดยอดพยัคฆ์(แสนเหลี่ยม)ด.ช.น๊อตค่ายโคพยัคฆ์โชคชัยสงขลาชนกับโฆนดเพชรยอดชัยนายชัยสะกอม2/โหนดเพชรสุริยานายหนุนเทพาชนกับโหนดงามฟ้าหลังฝนนายมังศาลานำ3/โหนดเพชรลานไทรนายเชษฐ์ปัตตานีชนกับดุกด้างเพชรพลอยนายวรนาหว้า4/โฆนดเพชรแม่ทีนายเลาะห์บ้านแม่ทียุคใหม่ชนกับโหนดศักดิ์ดำรง๕นายธำรงหนองบัว
 โดย... น้องใหม่
30 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    สำหรับคุณหลานกำนันครับโปรแกรมสนามควนมีดวันอาทิตย์ที่5/7/2552รอบแรก1/โหนดม้าเหล็กนายกาจบ้านเรียงชนกับดุกด้างเพชฃรพญายม(ขุนเดช)นายดำยางงาม2/ลังสาดเผด็จศึกนายเหมียสะบ้าย้อยชนกับโหนดยอดขุนพลนายอุทัยปาลัส3/โหนดสิงหราชด.ช.พิชพลสะกอมชนกับโหนดเพชรศิลานายโก๊ะเทพา4/นิลงามพญาครุฑด.ช.ไอร์บ้านยางแดงชนกับโหนดหลังขาวเพชรอำไพ(ไอ้ทอง)นาบยอดุลย์ยะลา/รอบสอง2/1/ลังสาดดงพญานายอภิเดชเทพาชนกับลังสาดประเสริฐทรัพย์นายก้องค่ายโคประมงใหม่สงขลา2/ลังสาดพยัคฆ์มงคลชัยนายเปียกบ้านปาดังชนกับดุกด้างเอกราชกำนันเล๊าะบ้านโพรงเข้3/โหนดเพชรแม่ลานนายดุกแม่ลานชนกับลังสาดสินชัยพลังทองนายรังค่ายโคพยัคฆ์โชคชัยสงขลา4/แดงเสือเฒ่านายอีฟสวนรวมเทพาชนกับแดงลูกร่ม(เพชรยอดสิงห์)นายสิทธิพงศ์สิงหนคร/รอบที่3/1/โหนดพิชิตชัยนายยรีนาทวีชนกับแดงเจริญทองนายเหมสะกอม2/ดุกด้างยอดชาย(พิชิตชัย)สท.สุทินยะลาชนกับดุกด้างเพชรสายรุ้งนายเสพเทพา3/นิลมรกตเพชรด.ช.สืบพงศ์สะกอมแดงพยัคฆ์สำอางจ่ายงยุทธโคกโพธิ์รอบที่4/1/ดุกด้างอิทธิพลนายท็อกท่าช้างชนกับดุกด้างนาคราช(พยัคฆืไข่นุ้ย)นายช้วนในวัง2/นิลงามศิลาทองนายหัวกลมสวนตูลชนกับโหนดดาวมังกรนายธรรทบ้านแขยง3/ลังสาดมาลัยทองนายเหมควนหัวช้างฃนกับขาวขุนไกรนายแบงค์นาทวี***โชคดีมีชัยครับ
 โดย... น้องใหม่
30 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    สนามระโนดครับพรุ่งคู่เอกแดงงามใจเด็ดเพชรบ้านโพธิชนนายปรีชาบ่อนระโนดชนโหนดมีสมบัติ(หูร้าย)นายณรงค์บ้านนำพรายห้วยยอดขอทีเด็ดหน่อยครับสำหรับคู่นี้
 โดย... น้องใหม่
30 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    สนามบ่อโดครับ2/7/2552รอบแรก1ลายสามสี(มณีแดง)น้องปีดบ้านวัดจันทร์ชนกับลันดาควายเหล็กกระทิงทองนายปรีชาบ้านสงขลา2/แดงไกรทองนายเสมียนบ้านหัวไทรชนกับขาวศรชัย(เสาร์ห้า)นายประจบบ้านสนามชัย3/โหนดงามเพชนฆาตหน้าหยกน้องเก่งบ้านสิงหนครชนกับแดงหนุมานเก้ายอดนายเอียดบ้านคลองรี4/โหนดเพชรพังงา(ไอ้จิ๋ว)นายนายจู่คิ่มบ้านหัวถนนศรีไชยชนกับดุกด้างเพชรทักษิณ(ทายาทหน้าเข้)น้องกี้บ้านหัวไทร5/ขาวงามศรีไชยนายนิคมบ้านท่าสังข์ชนกับโหนดลูกค้างนายจรัญบ้านพัทลุง/รอบสอง1/ดำสั่งลุยนายยูโซ๊บบ้านหัวสะพานชนกับแดงท่าเลห์นายสมชายบ้านดอนขี้เหล็ก2/โหนดเพชรกัลยา(มาใหม่)นายเบียงบ้านโคกทรายชนกับโหนดยอดพยัคฆ์ผญ.ชาญบ้านสทิงพระ3/โหนดสุทินนายสุทินบ้านบ่อแดงขนกับลังสาดนักล่าฟ้าประทาน(สายฝน)น้องเซเว่นบ้านหัวเขาแดง4/ลายเบญจรงค์(หนองโพ)นายนุกูลบ้านโคกบัวบกชนกับขาวศรรามชนะศึกด.ช.จอมเจมส์บ้านสงขลา/รอบสาม1/โหนดอ้ายงั่งนายจรัญบ้านเกาะเสือชนกับดุกด้างเพชรสว่างผอ.สักดิ์บ้านท่าคลอง2/โหนดจอมโหด(พยัคฆ์เหนือเมฆ)ด.ช.นภดลบ้านท่าเสาชนกับดุกด้างขุนไกรน้องแอ๊ดบ้านป่าบอน3/คอดำเพชรณรงค์ชัยขวัญใจโรงชนนายจรูญแพระโนดชนกับโหนดแซมพรชัยนายเอกบ้านสงขลา
 โดย... น้องใหม่
30 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ใบ้ ตรังมีข่าวออกมาว่าเขาลั่นครับ
 โดย... นกวงศ์
30 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    หูร้ายชนแน่นอนครับวันที่1ครับ
 โดย... นกวงศ์
30 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณหลานกำนัน คุณปี้คลองหอยโขง คุณขารองชั้น2 ไม่ทราบว่าใครมีโปรแกรมหาดใหญ่บ้างครับ วันที่ 1กับ 4 ครับผม ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
 โดย... น้องใหม่ชายคลอง
30 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    บ่อโดชนวันไหนครับบอกด้วย และระโหนดหูร้ายตรังชนมายครับ ชนวันไหนครับ
 โดย... ปี คลองหอยโข่ง
29 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    อยากชนกับโหนดงาอสองเมืองจัง
 โดย... ไม่บอก
29 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    รัตภูมิคู่เอกวัวสตูลแพ้ครับเช็ดล้างเป็นต่อ10-8ครับ เข้าชนต่อหัวถูกข้างทีเดียวไม่เข้าหลบเลยครับ
 โดย... น้องใหม่ชายคลอง
29 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    รัฐภูมิคู่เอกใครชนะช่วยบอกด้วยพอดีไม่ได้ไปดูขอบคุณครับ
 โดย... คนตัดหญ้า
28 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ไครมีใบโปรแกรมวัวชนหาดให่ญช่วยบอกด้วยขอบคุณครับ
 โดย... คนตัดหญ้า
28 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    โหนดรุ้งเพรช ของซุนหอคง บ้านสวนโหนด ชนะ ขาวสิงชาวเหนือ(ไอ้ลูกเหนือ)
 โดย... โกแจ๊ค
27 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    โหนดงามน้องใหม่ตัวแพ้โหนดแซมพรชัยยังชนเล่ยหมาย
 โดย... ปุก
26 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    สนามวัวชนหยีในเปรียบวัววันไหนจะเอาวัวเหนือไปลองเปรียบดูเพื่อจะได้คู่
 โดย... คนรักวัวเหนือ
26 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    สู มา ชน กับ วัว เราดี กว่าแต่ วัว เรา ไม่ มี55+
 โดย... พ่อหมอ
26 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงหลานกำนัน โปรแกรมควนมีดผมยังไมครับ แต่ทราบมาว่า ขาวยอดคำราม บ้านเทพาติดคู่กับ โหนดเพชรลำพูนตัวชนะไอ้ลูกหมีที่ควนมีดรอบก่อนครับ
 โดย... สุดยอด
25 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ครับดุกด้างวีรชัยขวัญใจเด็กหอ ชนะสวยงามครับ เช็ดล้างเป็นรองลึกถึง10/7., หกมียิกรองครับ หน้าเสื่อให้คู่ชนนักลาไฮโซ วัวนายกเชษฐ์ เป็นต่อ เช้าชน ป็บเดียวราคาเสมอครับ ไอ้นักล่าไฮโซมาแบบไม่ค่อยสู้ วิ่งน้ำบานครับ แบบมีข้อกังขาครับ
 โดย... สุดยอด
25 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    อยากทราบว่าสนามบ่อโด และสนามหยีในชนวันใหนครับ
 โดย... มือใหม่
24 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณสุดยอด คุณขารองชั้นสอง และเซียนวัวทุกท่านผมต้องการทราบฟอร์มของเพชรสว่าง ชนกับไอ้งั้ง เกาะเสือ
 โดย... หลานกำนัน
24 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณหลานกำนันคับ เพชรสว่างชนที่บ่อโดครับ ชนกับไอ้งั้ง เกาะเสือ
 โดย... ขารองชั้นสอง
24 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    เวปไซด์ของ นครศรีฯ มีคลิปวัวดังสนุกๆ มาก ลองเปิดเข้าไปดู ช่อง กีฬาพื้นบ้าน ครับ มันแน่ๆครับ
 โดย... วัวชน
23 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ใครพอรู้ไหมครับว่าวัวดัง อย่าง ใอ้ใบ้ , แซมพรชัย , นิลนนทสาร , ใอ้บอจิก , หายหน้าไปไหนแล้ว ติดคู่บ้างไหม คิดถึงครับ
 โดย... คอพัทลุง
23 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    รอบหน้าคู่เอกที่หยีใน นอกจากลางสาดสุดโหดชนกับขาวเจริญทรัพย์แล้ว ไม่ทราบว่ามีวัวดังตัวไหนชนอีกครับ
 โดย... คนข้างรั้ว
23 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    หน้าจุดสุดยอด
 โดย... ศรัทธา ส.ร.ม
23 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    วัวชนเป็นกีฬาพื้นบ้านของภาคใต้
 โดย... ชาลี
22 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณสุดยอด คุณขารองชั้นสอง และเซียนวัวทุกท่าน ผมขอโปรแกรมบ่อนควนมีดครับ และไม่ทราบว่าเพชรสว่างชนที่บ่อโด ไหมครับแชนกับตัวไหน
 โดย... หลานกำนัน
22 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702