๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211    หน้าถัดไป >

    รายงานผลการชนสนามคลองหอยโข่ง ( ท่าหรั่ง )วันที่ 17 ลาคม 52 รอบแรก คู่ที่ 1 โคลังสาดเทพนิมิตศิษย์ชาญชัย ด.ช.ขุนศึก บ้านคลองหลา ชนะ โคโหนดช่วยเจริญ นายพิษ บ้านเขาชัยสน คู่ที่ 2 โคแดงโชคชัย นายกิ่ง บ้านคลองหลา แพ้ โคโหนดเผด็จศึก นายสัน บ้านควนมีด คู่ที่ 3 โคโหนดโชคปรีชา นายวันชัย บ้านปาลัส ปัตตานี แพ้ โคแดงยอดนำชัย นายแน็ก บ้านคลองหลา คู่ที่ 4 โคนิลแซมพรชัย ( แมวนวล ) น้องปอ บ้านค่ายโคบ่าววิเชียร แม่เตย ชนะ โคดุกด้างเพชรนำชัย ( ลูกปอ ) จ่าศรี บ้านกองบิน ถูกทอล้ม รอบที่ 2 คู่ที่ 1 โคขาวงามเทพฤทธิ์ศิษย์ปั่นจันทร์ นายเฉลิม บ้านม่วงก็อง ซอย 7 แพ้ โคโหนดยอดแซมเกรียงไกร นายมารุศ บ้านสะเดา คู่ที่ 2 โคขาวงามพยัคฆ์ขุนไกร ( สายหมอก ) น้องเป็ด บ้านท่าช้าง แพ้ โคโหนดงามหลังขาวลำพระเพลิง ( จู้จี้ ) นายสวัสดิ์ บ้านระหว่างควน รอบที่ 3 คู่ที่ 1 โคขาวเจ้าเวหา ( สะเก็ดดาว ) น้องซันนี่ บ้านหัวเขาแดง VS โคโหนดทีเด็ดเพชรน้ำพราย ( สามารถ ) นายนงค์ บ้านนาวง ตรัง ไม่ชนครับ คู่ที่ 2 คู่เอกประจำวัน โคขาวยอดนำทรัพย์ เจ๊ะถั่ว บ้านตะโหมด VS โคโหนดมีสารพัดพิษ ( ลูกหิน ) นายณรงค์ บ้านน้ำพราย ตรัง ไม่ชนครับ ปรากฏว่าศึกเงินล้านล่มครับ เมื่อคู่วัวเงินล้านถอนไม่ชน
 โดย... สุดยอด
18 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    วันนี่โคโหนดยอดแสนเกรียงไกรชนะ
 โดย... คนรักวัว
17 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    วันนี่โคชนที่สนามชนโคบ้านท่าหรัง(คลองหอยโข่ง)
 โดย... คนรักวัว
17 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณขารองชั้นสอง หาดใหญ่ไม่ทราบว่าชนวันไหน และไอ้หูร้ายจะชนกับลางสาดปริกจริงๆหรือครับ ( ผมนี้รักทั้งสองตัวเลย)
 โดย... มือใหม่
16 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    อยากทราบว่าโคโหนดยอดแสนเกรียงไกร ของนายมารุต บ้านสะเดา ชนรอบไหนโค่ที่เท่าไร ขอถามคุณปี้ ครองหอยโข่ง
 โดย... คนรักวัว
14 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    สำหรับคู่ชนโหนดหลังขาวลำพระเพลิง ก็คือ โคขาวพยัคฆ์ขุนไกร ซึ่งเป็นวัวเหนือครับแต่ผมไม่เคยเห็นชนที่ครับ สำหรับไอ้สามารถคู่ชนไอ้สะเก็ดดาวประวัติการชน แพ้หัวแรก แล้วกลับมาชนะ 4-5 หัวแล้วครับ เป็นทายาทของไอ้หูร้ายครับ
 โดย... ปี้ คลองหอยโข่ง
14 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คลองหอยโข่งผมชอบมากๆคือโหนดมีสารพัดพิษ(ไอ้ลูกหิน)บ้านน้ำปรายไอ้ตัวนี้ไม่ต้องบรรญายสรรพคุณเป็นทายาท(ไอ้ลูกครู)วางยาวตัวเดียวแล้วเล่นทุกราคาสำหรับผมมีเท่าใดผมเล่นเท่านั้นความคิดเห็นไม่ตรงกันการพนันจึงตามมาครับผม
 โดย... ฅนลุง
14 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณช่างเอ็ม ช่วยบอนและฟอร์มการชนของ ไอ้สามารถด้วยครับ
 โดย... สุดยอด
14 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คู่ชนลันดาหนูนุ้ย ใช่โหนดเหนือเมฆ ดช กฤษดา ผัง120สตูล ที่ถูกคู่กับลังสาดศรเพชรร่มเมืองที่บ่อโดรอบที่แล้วไหมครับ
 โดย... สุดยอด
14 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คลองหอยโข่งชอบโหนดที่เด็ดเพชรน้ำพราย(สามารถ) ครับนายหัว.......
 โดย... ช่างเอ็ม
13 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    14-15 ต.ค บางกล่ำใครมีทีเด็ดขอวิจารณ์ให้แลกันมั่งตะ แล้ว 16-17 ต.ค ควนเนียงขอวิจารณเพื่อเป้นขอมูลในการพิจารณาด้วย..ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
 โดย... ช่างเอ็ม
13 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ใครรู้จักไอ่เหล็กดัดบ้างครับเก่งไหมชนยังไงบอกได้เปล่าครับ
 โดย... หนุ่มน้อย
13 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    วันที่ 17นี้ที่คลองหอยโขงช่วยวิจารณ์ทีครับน่าเล่นตัวไหนบ้างไม่ค่อยรู้จักครับขอบคุณท่านที่วิจารณ์ลวงหน้าครับ
 โดย... นกวงศ์
13 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณที่ถามทีเด็ดบางกล่ำ ช่วยลงโปรแกรมด้วยครับ ถ้าผมมีข้อมูลจะได้ช่วยแสดงความเห็นครับ
 โดย... สุดยอด
13 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คู่ขาวเจ้าเวหา(สะเก็ดดาว) บ้านหัวเขาแดง VS โหนดทีเด็ดเพชรน้ำพราย(สามารถ) บ้านห้วยยอด พี่น้องชอบไหนครับ ขาวตัวนี้ชนมีน้ำใจ ชนคอยหวิดแทงบนมีหิ้วครับ สำหรับโหนดผมไม่เคยเห็นครับ พี่น้องช่วยบอกด้วย สำหรับผมทีมรักสงขลา คู่นี้ขอเล่นเป็นกำลังใจให้ขาวสะเก็ดดาวครับ รอบนี้สนามคลองหอยโข่ง เป็นการยกทีมคัดมาชนของทีมตรังครับ หรอยแน่นอน
 โดย... สุดยอด
13 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ได้ข่าวว่าลันดาหนูนุ้ยจากยะลาติดคู่ที่หัวเลี้ยวสิงหนครไม่ทราบว่าติดคู่กับตัวไหนวันที่28/10/2552คุณสุดยอดหรือเซียนท่านใดรู้กรุณาบอกทีครับขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
 โดย...
12 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    อยากรู้โปรแกรมทุ่งโพธิ์ใครรู้ช่วยบอกหน่อย
 โดย... แป้ง
12 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ที่สนามชนโคบ้านคลองห้อยโขงผมไม่เคยไปแลถ้าได้ไปผมจะไปเล่นโคโหนดมีสารพัดพิษ(ไอ้ลูกหิน)บ้านน้ำปรายตรังเพราะวัวตัวนี้ผมชอบทางชนมากชนเป็นทุกทางข้างไม่กลัวปรายยอดก็ไม่กลัววัวใจมากชนแขวนปลายยอดเจ็บทอข้างดีชนไม่ค่อยออกแรงแข็งแกร่งชนะที่สนามบ้านท่าหร้ำสุดยอดตัวนี้ราคาแสนห้าไม่รู้เจ้าของขายม้าย ส่วนโหนดหลังขาวลำพระเพลิงตัวนี้เป็นวัวผู้ใหญ่กรั้วบ้านระหว่างควนชนะ2หนแล้วชนะแบบไม่นานชนไม่ชลาดไหร่หยิกรุนกับปรายเขามากไม่เคยวางกับตัวยังแต้มเลยวางไม่ดีเท่าไหร่วางไม่เกิน30ทีส่วนคู่ชนผมไม่เคยเห็นถ้าคู่ชนหลังขาวชนมาหลังมีปลายยอดรับรองว่ามีสิทธิ์ชนะเพราะมันชนไม่เป็นกับตัวชนไปหลัง ขอฝากคุณปี้คลองหอยโขงพิจารณาด้วยครับผม
 โดย... ฅนลุง
12 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าคุณปี้ คลองหอยโขง อยากคุยกับผมอีเมลผมคือ zatuey-777@hotmail.com
 โดย... เจ้าของโคชน
12 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    มัมไม่ค่อยทำไหรวัวตัวนี่ แต่มันชนเก่งถ้าชนกับตัวแทงมันจะประชิดตัว มัมข้างหนักวัวตัวนี่ มันนะที่คลองแงะกับได้ข้าง ถ้าจะแลวัวนี่ไปแลที่คอก ท่าออกบอลไปประมาณ 200 ม.
 โดย... เจ้าของโคชน
12 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    เล่นได้คับวัวตัวนี้ถ้าไม่เชื่อกะค่อยแลเอาวันชน มันนะจากตรังและครองแงะมาแล้ว ชนะ 2หัวแล้ว
 โดย... เจ้าของโคชน
12 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    วันที่ 17.ต.ค.52 .โคโหนดยอดแสนเกรียงไกรชนะแต่เข้าบอลอาจเป็นรองได้ เพราะเวลาต่อหัวมันจะถอยออกก่อนครับผม
 โดย... เจ้าของโคชน
12 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    สนามคลองหอยโข่งจะทำการเปรียบวัวเพื่อจะชนในเดือนพฤศจิกายน ในวันที่ 18 ตุลาคม 2552 ให้พี่น้องเจ้าของโคทุกท่านนำวัวของท่านมาเปรียบ และสำหรับโปรแกรมที่ลงไว้ให้ใครมีเด็ดหรือชอบตัวไหนก็ลองพิจารณากันแลครับ
 โดย... ปี้ คลองหอยโข่ง
12 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    สนามชนโคคลองหอยโข่ง ( ท่าหรั่ง ) วันที่ 19 ตุลาคม 52 รอบแรก คู่ที่ 1 โคแดงซุปเปอร์แมน นายชิต บ้านคลองหลา VS โคลังสาดพยัคฆ์ทมิฬ ( หน้าย่น ) นายไข บ้านทอนคลอง 60000 คู่ที่ 2 โคโหนดมีชัยขวัญใจน้องหนึ่ง นายชาตรี บ้านเขต 8 หาดใหญ่ VS โคลังสาดเพชรป่าต่อ นายปู บ้านทุ่งลุง 90000 คู่ที่ 3 โคแดงน้องใหม่ขวัญใจนักร้อง นายพร้อม บ้านถนนใหม่ VS โคโหนดเพชรเรืองชัย ( ลูกสนามบิน ) นายปรีชา บ้านผัง 120 สตูล 90000 คู่ที่ 4 โคแดงยอดขุนพล ( ไอ้ด้วน ) นายวิทย์ บ้านเตราะขนทราย VS โคนิลแบแบบู นายอ้วน บ้านท่าหรั่ง 110000 รอบที่ 2 คู่ที่ 1 โคค้างคาวแดง นายธนา บ้านนาทวีVS โคลังสาดหิมาลัย นายโด่ง บ้านหน้าควน 210000 คู่ที่ 2 โคแดงรุ่งเพชร นายสมพร บ้านคลองหลา VS โคนิลงามท้องลายกำจรกิจ นายสาคร บ้านค่ายโคซอย 8 หาดใหญ่ 810000 คู่ที่ 3 โคโหนดหนุมานราชาชัย นายจิตร บ้านคลองหลา VS โคโหนดยอดธงชัย ( หลังยาว ) นายเลาะห์ บ้านสะกอม 310000 รอบที่ 3 คู่ที่ 1 โคขาวลายเพชรนำชัย ( สิบล้อ ) นายโน บ้านคลองหลา VS โคโหนดพลอยไพรลินราศรีเจ็ดเพชรพันตัน ด.ช. บอล บ้านคลองกลอย 200000 คู่ที่ 2 โคลังสาดเพชรรุ่งโรจน์ นายนกแอน บ้านทุ่งแสงตะวัน สะกอม VS โคโหนดเพชรณรงค์ชัย นายเด้ง บ้านนาวง ตรัง 820000
 โดย... ปี้ คลองหอยโข่ง
12 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมสนามชนโคคลองหอยโข่ง ( ท่าหรั่ง )วันที่ 17 ลาคม 52 เสนอศึกเงินล้านสะท้านสามจังหวัด รอบแรก คู่ที่ 1 โคลังสาดเทพนิมิตศิษย์ชาญชัย ด.ช.ขุนศึก บ้านคลองหลา VS โคโหนดช่วยเจริญ นายพิษ บ้านเขาชัยสน 70000 คู่ที่ 2 โคแดงโชคชัย นายกิ่ง บ้านคลองหลา VS โคโหนดเผด็จศึก นายสัน บ้านควนมีด 110000 คู่ที่ 3 โคโหนดโชคปรีชา นายวันชัย บ้านปาลัส ปัตตานี VS โคแดงยอดนำชัย นายแน็ก บ้านคลองหลา 90000 คู่ที่ 4 โคนิลแซมพรชัย ( แมวนวล ) น้องปอ บ้านค่ายโคบ่าววิเชียร แม่เตย VS โคดุกด้างเพชรนำชัย ( ลูกปอ ) จ่าศรี บ้านกองบิน 56 210000 รอบที่ 2 คู่ที่ 1 โคขาวงามเทพฤทธิ์ศิษย์ปั่นจันทร์ นายเฉลิม บ้านม่วงก็อง ซอย 7 VS โคโหนดยอดแซมเกรียงไกร นายมารุศ บ้านสะเดา 220000 คู่ที่ 2 โคขาวงามพยัคฆ์ขุนไกร ( สายหมอก ) น้องเป็ด บ้านท่าช้าง VS โคโหนดงามหลังขาวลำพระเพลิง ( จู้จี้ ) นายสวัสดิ์ บ้านระหว่างควน 820000 รอบที่ 3 คู่ที่ 1 โคขาวเจ้าเวหา ( สะเก็ดดาว ) น้องซันนี่ บ้านหัวเขาแดง VS โคโหนดทีเด็ดเพชรน้ำพราย ( สามารถ ) นายนงค์ บ้านนาวง ตรัง 420000 คู่ที่ 2 คู่เอกประจำวัน โคขาวยอดนำทรัพย์ เจ๊ะถั่ว บ้านตะโหมด VS โคโหนดมีสารพัดพิษ ( ลูกหิน ) นายณรงค์ บ้านน้ำพราย ตรัง 1200000 คู่ที่ 3 โคแดงงามขุนกริดลูกนารายณ์ นายบ่าว บ้านทุ่งลุง VS โคโหนดก้องฟ้า ลุงเกลื้อม บ้านคลองหลา
 โดย... ปี้ คลองหอยโข่ง
12 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    บ่อนที่ทุ่งโพธิ์ใครมีวิจารณ์เด็ดตัวใหนมั่งช่วยวจารณ์กันครับ
 โดย... เด็กเกษตรไสใหญ่
10 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    บ่อนทุ่งโพธรอบเดือนนี้วัวมันหลายคู่ครับเช่นไอ้บ่อจิกชนกับลูกไอ้ซัดดัม ไอ้ดุกด้างสายฝนชนกับวัวของบ่อปลาทุ่งใหญ่ ลัดดาม้าเหล็กเขาวิเสษชนกับตัวเก่งจากบ่อนบ้านนเดิม
 โดย... เด็กเกษตรไสใหญ่
10 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้ช่วยเชิญชาวเว็บไปเลือกต้องด้วนนะครับเพื่อจังหวัดสงขลาบ้านเราครับ ชอบเบอร์ไหนเลือกเบอร์นั้นครับผม
 โดย... ปี้ คลองหอยโข่ง
10 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คลองหอยโข่ง ชนวันที่ 17 และ 19 ตุลา 52 คู่เอก หนึ่งล้านบ้านระหว่างตรัง กับ พัทลุง ลูกเหนือก็ชนกับไอ้จูจี้ และมีอีกหลายคู่หรอยๆแพ้ครับพี่น้อง เดี่ยววันหลังผมจะเอาโปรแกรมมาลงให้นะครับ
 โดย... ปี้ คลองหอยโข่ง กลับมาแล้วครับพี่น้อง
10 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ของผมเเทงงิวจ๊ะ
 โดย... ดุกด้างยอดบัณฑิตกรุงหยัน
10 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอทราบโปรแกรมบ่อนสตูลครับชว่ยหน่อย
 โดย... ชัดเจน
10 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ร้อยเลย์ หรือไอ้วัวแดง ชนที่บางกล่ำครับ ไม่แน่ใจว่าวันที่14-15 ยังไงจะมาบอกอีกที
 โดย... ขารองชั้นสอง
9 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ลูกไอ้สามโก้ข้างบ้านผมใช้ไม่ได้เลยวางวิ่งสองหนซ้อนวางกับวัวผมลูกใอ้ลูกครูที่ตัวเล็กหวามากทำเพื่อนทำได้พอตัวเล็กทำมั้งทอข้างหนอยๆแล่นแล้ว เขาเลยขายตู้วันนั้นเลยครับทั้งๆที่แม่มันก็วัวสมไม่น่าเชื่อครับ
 โดย... คอน
8 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ก็องแก็งรุ่นเล็กกว่าพิทักษ์ชัย ชนกันไม่ได้ ถ้าชนกันก็องแก็งล้มแน่นอนครับ
 โดย... คนคอน
8 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ทั้ง2ตัวเป็นวัวของโกหมูระโหนดครับช่วยบอกผมที
 โดย... ฅนลุง
8 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ใครรู้มั้ว่าไอ้ร้อยเลย์ถูกคู่กับตัวไหนครับได้ข่าวว่าชนแถวสงขลาจริงม้ายครับท่านผู้รู้ช่วยตอบทีครับเพราะไอ้ร้อยเลย์เป็นวัวอยู่แถวบ้านผมทั้แต่เอียดๆกอนที่โกอั้งจะซื้อไปผมตามเล่นตลอดเลยครับ
 โดย... ฅนลุง
8 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้8/10/52 สนามน้ำกระจายห้าแยกเกาะยอสงขลาครับ โหนดงามประกายฟ้า เศรษฐี ดช ไผ่ บ้านควนหินสัมพันธ์ VS ขาวเพชรบัญชา นายหาด บ้านห้วยขัน ขาวงามเพชรพระยา นายจ๋อ บ้านนาป๋อง VS นิลรออาญา นายกบ บ้านแขยงในวังยางแดง โหนดราชสีห์งามคำมงคล สิงห์ทอง นายเฟิน บ้านสะบ้าย้อย VS โหนดงามสามสิงห์ นายเครา บ้านน้ำกระจาย โหนดพยัคฆ์ร้ายทางหลวงเทศบาลครหาดใหญ่ นายเจ๊ะแอน บ้านท่าเชียดพัทลุง VS ดุกด้างขรรค์ชัย นายศักดิ์ บ้านหาดเพชรลีลาศ ดุกด้างนำโชค ฟาเซีย ดญ ฟาเซีย บ้านโลกลืม VS โหนดสวัสดีพยัคฆ์เสี่ยงดวง นายเนือย บ้านวัดใหม่บ้านแค นิลก้องเพชร หูบี้ นายพลวัฒน์ บ้านทุ่งเลยเทย VS ลังสาดจอมทองทายาทแสงเทียน น้องก๊อฟ บ้านหน้าปั๊ม แดงชาโลเล่ บังสาด บ้านปาดัง VS ลังสาดดอกรักพยัคฆ์อินทรีย์ น้องเต้ บ้านบ่อระกำ โหนดเจ้าลีลายอดนักเลง ดช กอเฉม บ้านตลิ่งชัน VS ขาวจุดเพชรพยัคฆ์กำชัย นายทวย บ้านทำนบ ขาวปราบทวีป ก้องเพชร นายย้อย บ้านนาป๋อง VS ดุกด้างสี่เลน ขวัญใจนายหัวดุล นายหวัง บ้านป่าโยงเมืองใหม่เทพา โหนดงามพิชิตชัย ดช วิศรุต บ้านสงขลา VS ลังสาดยอดพยัคฆ์ขุนไกร ชอบลัก ดช ฟีด้อม บ้านปรักหอม นิลแซมนาคราชพยัคฆ์ไข่นุ้ย นายซ้อน บ้านในวังจะโหนง VS โหนดหลังขาวเจ้าบัญชาการพิชิตศึก นายบัญชา บ้านระโนด โหนดศรนารายณ์ ดช โอม บ้านป่าบอนพัทลุง VS แดงกุ้ง ดช ภาคภูมิ บ้านควนเนียง
 โดย... สุดยอด
7 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ลัดดาพระแสง ชนะแบบม้วนเดียวจบเป็นต่อตลอดครับ กองปราบก็ชนะ ครับ เป็นไปตามคำวิจารณ์ของ คนลุงทุกประการ
 โดย... มือใหม่
7 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    โหนดเขาทรายคือยอดวัวในอนาคต
 โดย... กิ้ง แฟนวัว
6 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ก๊องแก๊งเท่าที่เคยดูการชนตอนชนะหลังขาวเจ้าหมายเล็กชนกันมันมากและเป็นวัวที่ใช้ปลายยอดได้ดี ต่อมาชนกับวัวข้างหนักอย่างดอกเพื่อนแก้วนาทีแรกๆถูกข้างเจียนไปอยู่แล้วแต่ก็สามารถประคองตัวและใช้ปลายยอดเป็นฝ่ายชนะได้ ส่วนนิลพิทักษ์ทรัพย์ ล่าสุดเพิ่งชนะวัวดังอย่างลางสาดไมค์ไทสันวัวตรังมา หลังจากที่ไมค์ไทสันหยุดชนไปหลายปี เป็นวัวที่ชนเกาะดันไปข้างหน้าพละกำลังมหาศาลมาก ชนทนชนนาน ก่อนหน้านี้ก็เคยชนะล้มโหนดสงครามวัวดังสตูลมา เรียกว่าถ้าไม่ล้มคงสนุกแน่ เมื่อเทียบแล้ว หากก็องแก็งชนกับนิลพิทักษ์ทรัพย์ คิดว่าสนามแตกแน่ ก็องแก็งได้สูงกว่า และยอดแคบกว่า สนุกแน่โปรเมอร์เตอร์วัวน่าจัดนะครับ
 โดย... คอพัทลุง
6 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ลางสาดปริกคือ ลางสาดกระทิงทองคะนองศึก ครับ
 โดย... วัวขี่แพ้
5 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    นิลพิทักษ์ชัย-กระบี่ กับโหนดก๊องแก๊ง-นครศรีอยู่ในพิกัดเดียวกันหม้ายชม.นี้ชนกันได้หม้าย เซียนช่วยวิจารณ์ด้วยครับ
 โดย... คนนาโหนด
5 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ส่วนคู่ลันดาบ้านพระแสงถ้าพูดถึงเพลงชนเหนือกว่าคู่ชนมากๆเพราะลังสาดพยาโคอายุยังออ่นและที่สำคัญเป็นทายาทไอ้โอเว้นของโกส้องแต่แม่มันพานโคขนาดว่าไอโอเว้นยังไม่หารชนแล้วพยาโคจะเอาอะไหรไปรบลังสาดพยาโคได้ตัวประมาณ10-9แกๆแต่ขาดเขา2-1ผมวาทางชนสู้ไม่ได้เลยราคาเช็ดล้างประมาณ1000-400
 โดย... |ฅนลลุง
5 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้สนามบ้านหยีในมีวัวชนคู่เอกหลายคู่ทีเด็ดพรุ่งนี้ในความคิดของผมโคนิลกองปราบจะชนะลังสาดงามหงเหมราชคู่นี้วันเคียงฝ่ายนิลกองปราบเปิดให้เรียกราคาเลยครับแต่ฝ่ายลังสาดสู้ได้แค่แสนหกครับวันที่วางก็วางกับลังสาดพยาโคที่ชนกับลันดาบ้านพระแสงท้ายๆทำทาอยู่ไม่ได้ได้ประมาณ28นาทีผมว่าราคานาจะ2000-900และตอนเย็นผมปแลวัวสมบูรณ์มากด้วยส่วนคู่ชนไม่สดเท่าใดเพราะป้อนหญ้ามากเข้าบอนไม่ค่อยอาจ
 โดย... ฅนลุง
5 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ลางสาดปริกชื่อจริงตามบัตรประชาชนวัวชื่ออะไรครับ
 โดย... คนข้างรั้ว
5 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ยากรู้ราคา คู่เอก โคโหนดลูกหยียอดเพชร นายเก๋ บ้านเหนือ สะบ้าย้อย + โคลางสาดแดงงามเหนือดวง (อินเดียแดง) น้องบ่าว นาทวี ใครรู้ราคาตอบด้วยช่วยกันขอบคูณครับ
 โดย... คนตัดหญ้า
5 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณสุดยอด คุณขารองชั้นสอง และเซียนวัวทุกท่าน ควนมีดรอบนี้ให้โคโหนดงามเพชรภูผา (ลูกพริก) นายสงัด ท่าโหนด นาทับ กระดูกดีกว่าสู้แล้วเล่นได้
 โดย... คนตัดหญ้า
5 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    หาดใหญ่รอบหน้า ลังสาดปริก ชนกับหูร้าย ครับ หนึ่งล้านบาทครับ
 โดย... ขารองชั้นสอง
4 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    เป็นยังไงกันบ้างครับ ทีเด็ดของผม ก็องแก็ง ชนะครับ ม้วนเดียวจบ เป้นต่อ1000-600
 โดย... ขารองชั้นสอง
4 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณมากๆสำหรับคำตอบจาก คุณสุดยอด คุณขารองชั้นสอง คนตัดหญ้า ตนลุง และสมาชิกอีกหลายๆท่าน ผมชอบวัวชนมากๆ และชอบติดตามข่าวคราวในวงการวัวชน ยินดีที่ห้องนี้เป็นสื่อกลางของคนรักวัว ผมอยากให้ในอนาคตคงจะมีคนสร้างเวปไซป์วัวชนดอทคอมนะครับ
 โดย... ยอดทอง พัทลุง
4 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณสุดยอด คุณขารองชั้นสอง และเซียนวัวทุกท่าน ควนมีดรอบนี้ให้โคโหนดลูกหยียอดเพชร นายเก๋ บ้านเหนือ สะบ้าย้อย หัวใจมากกระดูกดี เก๋ากึ๊ก อินเดียแดงแพ้ใหม่
 โดย... คนตัดหญ้า
4 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณสุดยอด คุณขารองชั้นสอง และเซียนวัวทุกท่าน ควนมีดรอบนี้ให้ โคดุกด้างผีฟ้า นายยูโกป สะกอม เนื้อดีใจมาก ชนไม่รู้เรื่อง/โคโหนดพยัคฆ์ร้ายแสนเชิง นายชม แหยง/โคโหนดท้องลายสายฟ้า (ไอ้เปีย ลุงช่วย)/โคลางสาดใจเด็จเพชรนำชัย (จอมซน)ครั้งหลังแพ้เสียเปรียบ แต่หนนี้ใหญ่ ลูกที/โคแดงหนูนุ้ยตะลุยศึก/โคโหนดสิงห์ชัย น้องชนัญชิดา จะนะแทง คู่ชนแพ้ใหม่/โคลางสาดมีชัย (แสนเชิงเล็ก)/โคลางสาดแดงงามเหนือดวง (อินเดียแดง)
 โดย... หลานกำนัน
4 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ตอบหลานกำนันครับ สนามควนมีดชน จันทร์/10/52 ครับ รอบที่ 1 คู่ที่ 1 โคโหนดขวัญเมือง นายเลื่อน ปาลัส +โคลายกำไรเงิน นายสมพร ปาพลู คู่ที่ 2 โคดุกด้างผีฟ้า นายยูโกป สะกอม + โคดุกด้างรถเหล็ก(ลูกช้าง) นายเอก สวนตูล คู่ที่ 3 โคโหนดพยัคฆ์ร้ายแสนเชิง นายชม แหยง + โคโหนดงามเพชรภูผา (ลูกพริก) นายสงัด ท่าโหนด นาทับ คู่ที่ 4 โคขาวงามรณยุทธ์ นายโจ นาทวี + โคโหนดเสือเตี้ย นายชำนาญ หินเกลี้ยง รอบที่ 2 คู่ที่ 1 โคดุกด้างคมพยัคฆ์ นายเล๊าะ สะกอม + โคลางสาดยอดเพชรเผด็จศึก (ยอดแสบ) รองแอ เกาะทาก คู่ที่ 2 โคโหนดฉลามทองคะนองศึก (บุญหลาย) นายสุรชัย ค่ายโคโชคราวี แม่ทียุคใหม่ + โคโหนดท้องลายสายฟ้า (ไอ้เปีย ลุงช่วย) นายพิศ ตะเครีย ระโนด คู่ที่ 3 โคโหนดงามลังกาวี (ฉูฉี่) นายณรงค์ ฝั่งธน ยะลา + โคลางสาดใจเด็จเพชรนำชัย (จอมซน) นายเจตน์ สงขลา คู่เอก โคโหนดเครื่องบินพเนจรพิชิตชัย นายหนึ่ง บ่อปลักสะบ้าย้อย + โคแดงงามแสงเพชร นายอดิศักดิ์ สะกอม รอบที่ 3 คู่ที่ 1 โคแดงหนูนุ้ยตะลุยศึก (สองอำเภอ) นายสุพจน์ เทพา + โคดุกด้างเพชรธงชัย นายปราโมทย์ โคกสัก นาหม่อม คู่ที่ 2 โคขาวชวนชน นายเล๊าะ เทพา + โคโหนดยอดขุนพล ด.ช.อาร์ม พัทลุง คู่ที่ 3 โคแดงแสวงชัย นายพัน พ้อแดง + โคขาวเจ้าพายุ นายเดช ยะลา คู่เอก โคนิลพญาครุฑ (ไอ้เท่ง) ด.ช.ไอซ์ ยางแดง + โคโหนดสิงห์ชัย น้องชนัญชิดา จะนะ รอบที่ 4 คู่ที่ 1 สิงห์ไทรโยคสามจังหวัด (ฮิปปี้เล็ก) น้องข้าวโอ๊ต ควนมีด + โคลางสาดมีชัย (แสนเชิงเล็ก) ด.ช.น๊อต ค่ายโคพยัคฆ์โชคชัย คู่เอก โคโหนดลูกหยียอดเพชร นายเก๋ บ้านเหนือ สะบ้าย้อย + โคลางสาดแดงงามเหนือดวง (อินเดียแดง) น้องบ่าว นาทวี คู่ที่ 3 โคดุกด้างวันจักรี นายรุ่งโรจน์ ปลักปลิง + โคลางสาดคมพยัคฆ์ นายแดง นาหว้า
 โดย... สุดยอด
4 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณยอดทองครับ ลัดดาพระแสงยังไม่ได้ชน เลื่อนไปชนวันที่ 6 ครับ คู่ชนลังสาดหงส์เหมราช ตัวนี้ก้เก่งครับ แคยแพ้ ขาวศักดิ์กวี (ไอ้ลุกหมู ) ตัวที่ขายไปทางเหนือครับ ได้ข่าวจากคนในเวปนี้มาโพสว่า ตายเสียแล้วครับ ขอแสดงความเสียใจด้วยครับสำหรับขาวศักดิ์กวีครับ
 โดย... สุดยอด
4 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณสุดยอด คุณขารองชั้นสอง และเซียนวัวทุกท่าน ผมขอโปรแกรมบ่อนควนมีด และผลคู่ก๊องแก๊ง พร้อมอธิบายการชน
 โดย... หลานกำนัน
3 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอผลการแข่งขันสนามหยีในหน่อยครับ ท่านใดพอรู้บ้างว่าลัดดาพระแสง กับไอ้กองปราบพรือมั้ง
 โดย... ยอดทอง พัทลุง
2 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ผมสุดยอดขอร่วมวิจารณ์ ก๊องแก๊ง เคยชนะ ดุกด้างกิ้มจู้ที่นาหม่อม วันนั้นก๊องแก๊งชนะไม่เด้ดขาดครับ ถูกกิมจู๊ทอสุดย่างครับ เจียนอยู่เจียนไปเหมือนกัน สำหรับแดงใจเย็นเคนชนะลังสาดบ้านพร้าวที่นาม่วง แล้วไปนะวัวพัทลุงที่น้ำจาย เทียบฟอร์มกิมจู้กับ แดงใจเย็ยผมกว่าแดงเด้ดขาดกว่ากิมจู้มากครับ ผมสุดยอดคงจะยันอยู่ข้างแดงครับ ได้เปรียบใหญ่กว่า และเป็นลุกที่ ยอกยามกว่า แต่กว้างกว่าครับ เอาเป็นว่าน่าดูชมครับพี่น้อง
 โดย... สุดยอด
2 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอโทษเซียนวัวทุกท่าน ที่ไม่ได้มาวิจารณ์บ่อนหาดใหญ่เมื่อวานนี้ หาดใหญ่พรุ่งนี้ก็องแก๊งชนกับแดงใจเย็นหนึ่งล้านบาท ก็องแก็งล่าสุดชนะที่พิปูน ชนทางดีใจมาก เขาคมมากด้วย เขาดีกว่า แดงใจเย็น ชนหวิดเลี้ยว ใจ มาก ใจเย็นสมชื่อเลยครับ เขากว้างกว่า แดงได้ใหญ่ ยาวด้วย ขารองชี้นสองชอบก็องแก็ง
 โดย... ขารองชั้นสอง
2 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ใครมีข่าวไอ้ควายบ้าง ยังชนอีกม้าย มีข่าวจะชนกับตัวไหนบ้าง
 โดย... แฟนเก่า
2 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ส นามกีฬาชนโคบ้านหย๊ในชนวันที่1-2-6ครับ มีวัวตัวดีชนด้วยเช่นนิลกองปราบสุราส ชนกับลังสาดงามเหมราช และลันดาบ้านพระแสงชนกับลังสาดพยาโค
 โดย... ฅนลุง
1 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    วัวดีวัวเก่งอย่างขาวแสนเพชรตอนที่ชนกับแดงงามสุวรรณภูมิเขาหลุดแต่ก็ยังเอาชนะมาได้หายไปใหนแล้วและมีโอกาศกลับมาชนอีกใหม
 โดย... คนเล่นวัว
1 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    จั๊กดุ่ย จะชนอีกเมื่อรั่ย ชน กับตัวใหนใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับ
 โดย... เด็กใหม่
1 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ใครรู้จักลัดดาเสือขาว(ม้าเหล็ก)เขาวิเศษมั่งครับชนะกี่หัวแล้วครับ
 โดย... เด็กเกษตรไสใหญ่
30 กันยายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    เรียน ขารองชั้นสอง คุณสุดยอด และเซียนทุกท่าน ช่วยวิจารณ์ สนามบ่อโด ที่ทำการชน 7-10-52 เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาในวันที่ 7-10-52
 โดย... คนชอบวัว
30 กันยายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรม สนามบ่อโดชนวันที่7-10-52 โคโหนดมนะชัย บ้านใหม่ ชน โคลังสาดวตำเสาร์ ดช กานบ่อแดง เดิมพัน 90000 บาท โคนิลงามเพชรสุจินดา (ไอ้แก้ว) บ่อแดง ชน โคขาวเก็บทรัพย์ บ้านควนดินแดง เดิมพัน 220000 บ. โคดุกด้างศรนาคราช น้องดรีม บ้านศรีนครินทร์ พัทลุง ชนกับ โคลังสาดเพชรตังเม ด.ช ตังเม บ้านหัวไทร เดิมพัน420000 บาท โคลังสาดเหลี่ยมเพชร นายเพชรบ้านดอนแคร ชนกับ โคขาวเทพทวนทอง ด.ช ยู ฟาร์ บ้านท่าบอนระโนด เดิมพัน 220000 บาท โคลังสาดพลังหนุ่ม นาย ปิยพงษ์ บ้านป่ายาง บางกล่ำ ชนกับ โคดุกด้าง เพชรสงขลา บ้านสงขลา เดิมพัน 420000 โคโหนดแปดเหลียม สิบสองคม ( แสงหราช ) ของจ่ายาว ค่ายโคส.ปริญญาอันดามัน สตูล ชนกับ โคขาวงามกำไลเงิน นายไสว บ้านโคกพิกุล หัวไล เดิมพัน620000
 โดย... คนชอบวัว
30 กันยายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณขารองชั้นสอง ก็องแก็งชนกับแดงใจเย็น ที่สนามหาดใหญ่ชนวันใหนและขอคำวิจารณ์ด้วยครับ สำหรับคนลุงเดือนตุลานี้สนามหยีในชนวันใหนบ้างครับ
 โดย... มือใหม่
30 กันยายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    และอิกคู่เป็นวัวของผมเองโคโหนดลังขาวเจ้าลีลาไอ้แยทายาทไอ้ภาคภูมิเป็นน้องของโคโหนดเพชรบรรดิษ์(ไอ้กั้ง)นายดิฐืบอนตรังที่ชนะวันนี้ที่จุฬาภรณ์แพ้ชนะไม่รู้แต่น่าเล่นชนไปหลังขึ้นแขวนเกียวบองทอข้างดีวางไม่เคยเสียท่าตัวไหนฝากเป็นทีเด็ดสักตัวด้วยนะพี่ๆชาวเซียนทั้งหลายรับรองหัวใจมากครับ
 โดย... ฅนลุง
29 กันยายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอฝากทีเด็ดบอลหยีในด้วยโคนิลกองปราบสุราษจะชนะโคลังสาดงามเหมราชนายนุ้สายโหคู่นี้ต่อทุกราคาครับพอเข้าบอลคิดว่าน่าจะ2/7อีกคู่โคลันดาบ้านพระแสงจะชนะโคลังสาดสองสายพันพญาโคนายวัวดำบ้านสวนทายาทไอ้โอเว้นประสบการชนคนละชั้นคิว่าราคาน่าจะ10-4ถึง2000-700
 โดย... |ฅนลลุง
29 กันยายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ผลวัวชนบ้านจุฬาภรณ์โคขาวทำทิบสยามวัวกรุงหยันเป็นฝ่ายชนะโคลังสาดสินสมุทรนายตุ่ยบอลตรังโคลังสาดสอนชัย2ชนะโหนดเพชรอัศวินแลโหนดเพชรบรรดิษฐ์ทายาทไอ้ภาคภูมิชนะโคแดงออสก้าป่าพยอมและไอ้ฉี่ฝอมนายศักห้วยยอดแพ้แดงงามบุเรงนอง
 โดย... ฅนลุง
29 กันยายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณสุดยอด คุณขารองชั้นสอง และเซียนวัวทุกท่าน ผมขอโปรแกรมบ่อนหาดใหญ่และบ่อนควนมีด ถ้ามีรีบส่งมานะครับ จะมีทีเด็ดให้ ขอแก้ตัวครับ
 โดย... หลานกำนัน
29 กันยายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ไฟต์ต่อไป ที่สนามกระบี่ ติดตามวัวใหม่อยู่ 1ตัวคือโคนิลหางดอก ชนกับวัวหน้าบ่อนข้างละ 100,000 บาท น่าติดตามครับ ยังไม่ทราบว่าชนวันที่เท่าใด จะแจ้งให้ทราบทั่วกัน(กระบี่ชน2-3 วัน 13-15 ต.ค. 52)
 โดย... คนเล่นวัวชน
29 กันยายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ไม่ทราบว่าแฟนวัวชนท่านใดไปเล่นที่สนามจุฬาภรณ์บ้างหรือไม่ โคโหนดเทพประทานก่อนชนเป็นต่อประมาณ 1000/700 ใช้เวลาประมาณ 7 นาทีคว้าเดิมพัน 400,000 บาทมาครองได้สำเร็จพร้อมกับเสื้อสามารถตัวที่ 2 มาครองได้ ส่วนลังสาดปานเงินสามคิงส์ ก่อนชนเป็นต่อ 1000/500 ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีก็ได้รับชัยชนะเช่นกัน ที่ผมแนะนำไป 2 ตัวเข้าวินทั้งหมด 100%ครับพี่น้องครับ แล้วค่อยพบกันในโอกาสหน้าครับท่าน
 โดย... คนเล่นวัวชน
29 กันยายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ช่วยโพสโปรแกรมหาดใหญ่ด้วยครับ
 โดย... สุดยอด
28 กันยายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ใครมีโปรแกรมชะเมา 10-11 ตค. มั่งช่วยโพสท์ทีครับ
 โดย... ลูกนักเลง
28 กันยายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้ขอฝาก โคโหนดเทพประทาน ไว้ในหัวใจเซียนวัวชนทุกคนที่สนามจุฬาภรณ์ คู่เอกพิเศษ ชิงเสื้อสามารถครับ ราคาคิดว่า เทพประทานเป็นต่อลึกมากๆ เพราะว่าฝ่ายตรงข้ามไม่เรียกรองแม้แต่บาทเดียวเลย คาดว่าน่าจะไปรองราคาในบ่อน ตัวที่ สองขอฝาก ลังสาดปานเงินสามคิงส์ ทีมมถำพรรณรา ทอข้างหนัก ใจมากแทงเจ็บ ฝากแฟนวัวชนทุกท่านถ้ามีโอกาสไปเล่น เน้นๆ 2 ตัวนี้ครับ
 โดย... คนเล่นวัวชน
27 กันยายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ครับ คนชอบวัว
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
25 กันยายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    เรียน คนรักวัวชน คนเมืองลุง ผมได้ดูวิดีโอที่ส่งมา ก็ดีครับถามีช่วยส่งมาให้ดูอีกนะครับ
 โดย... คนชอบวัว
25 กันยายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ไม่ทราบว่านเรศวรร้องให้ตัวเท่ากับขุนไกรไม่ ถ้าใครรู้จักช่วยวิจารณ์ทีหรือถ้ามีรูปช่วยลงรูปด้วยขอบคุณครับ
 โดย... หวัง
25 กันยายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณมือใหม่หัดขับช่วยลงโปรแกรมการชนของสนามหาดใหญ่ด้วยครับ
 โดย... สุดยอ ด
24 กันยายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณขารองชั้นสองช่วยวิจารย์วัวควนกาหลงที่ชนกับวัวของน้องโก้ฮั้งบ่อนหาดใหญ่ว่าตัวใหนน่าเล่น
 โดย... มือใหม่หัดขับ
24 กันยายน 2552 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702