๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210    หน้าถัดไป >

    ไคยากรู้ข่าวเกี่ยวกับไอ้ไมค์ไทสันบอกด้วยนะเดียวพมบอกไห้
 โดย... คนค่ายไมค์
9 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    โคดุกด้างแก่นทอง vs โคขาวเพชรมงคล,โคลันดาเพชรมีชัย vs โคดุกด้างลูกหมี สะกอม,โคแดงงามเหนือดวง(อินเดียแดง)นาทวี vsโคโหนดหลังขาวพงษ์ศักดิ์เ ล็ก บ่อนบางกล่ำ,โคโหนดอนันตเดช ค่ายโค 8 อรหันต์ vs โคแดงนำชัยขวัญใจมหาชน บ้านควนขนุน, โคลังสาดหน้าหยก ควนเนียง vs โคขาววันชัย พัทลุง,โคลางสาดศรสวรรค์ บางกล่ำ vs โคแดงงามทายาทยอดสิงห์ ป่ายาง,โคนิลเก็บทรัพย์ เจ๊ตุ๋ย บ้านควนขนุน vs โคโหนดงามลูกพลาย นายถวิล กงหรา,โคโหนดเสือเฒ่า(มังคุด) vs โคโหนดยอดขุทัพ นายไสว สะทิ้งพระ,โคแดงปราบเซีย ยางขาคีมvsโคขวงามเกียรติเมืองใต้(ลูกท่าแพ) หาดใหญ่, คู่เอก โคดุกด้างลูกช้าง บ้านม่วงทวน ปากพะยูน vs โคโหนดไพรพรรณ บ้านท่าบอนระโนด(โปรแกรมวันที่ ๑๑ พ.ย.๕๒)และวันที่๑๒ พ.ย.๕๒ คู่เอกรอบแรก โคแดงเก้าเก นายปรีชา บ้านท่าเชียด vs โคดุกด้างอนุรักษ์ชัย บ้านชิงโค,คู่เอกรอบสอง โคดุกด้างอดมทรัพย์(ป่าเกียว)ค่ายโคเพชรเมืองใต้ vs โคขาวงามทะเลทราย(ขวัญใจนายหัว) นายพิชัย บ้านเหนือ,รอบที่สาม โคดุกด้างเพชรราวี vs โคแดงเมืองิงห์กระทิงทอง บ้านในควน พัทลุง,คู่เอก โคดำนิล นายไพฑูร บ้านโคกสัก vs โคลายน้องกิ่งทองน้อย บ้านท่าบ่อนระโนด เดิมพัน หนึ่งล้านบาท
 โดย... เล็กบางกล่ำ
9 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ยินดีครับนำวัวดังงมาเผยแพร่กันของผมมี นิลคารม ชน แดงนำทรัพย์ แดงควายเหล็ก ชน นิลช่องช้าง โหนดสิงโต ชน หลังขาวราชัน ใอ้งูเห่า ชน ควายเหล็ก ออมสิน ชน ควายเหล็ก ลังสาดพรเพชร ชน แดงเพชรสังหารของกำนันเยื้อน นิลราหู ชน แดงเพชรบ้านไร่ และอีกหลายคู่ครับ
 โดย... คนเมืองลงุ
8 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    โหนดงามศรนารายน์ ชน โหนดศรีสวัสดิ์ คู่สุดมันอีกคู่นึงครับ นำมาฝากกัน เมืองลุงปะทะเมืองตรัง http://video.mthai.com/player.php?id=8M1257344937M0 ตามลิ้งเลยครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
8 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ใครมีวัวคนคู่ดังในอดีตก็นำมาแลกเปลี่ยนกันชมได้นะครับ หรือต้องการขายก็ยินดีครับผมอยากชมวัวชนในอดีตครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
8 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    นำมาให้ชมอีกครั้งครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ชม วัวชนคู่ประวัติศาสตร์เท่าที่ผมจะหามาให้ชมได้ในตอนนี้ แดงยอดสิงห์ ชน ลางสาดจอมโหด http://video.mthai.com/player.php?id=8M1257342480M0 ตามลิ้งเลยครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
8 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ลางสาดปริกแพ้แบบไม่มีลุ้นเลยครับพี่น้องผมแพ้ไปสามพันบาทเป็นรองตลอดเช็ดล้างเป็นรอง1000/700 แล้วไหลไปเรื่อยๆ โดนข้าง 5-6 ครั้ง แต่ยังหมุนหลบมาต่อหัวหล่าว ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งไอ้หูร้ายได้
 โดย... มือใหม่
7 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    แดงงามกำจรกิจตอนนี้อยู่ที่สจ.โชคซื้อไว้ในราคาสามหมื่นบาทครับผมว่าจะให้ทีมงานไปขอซื้อในราคาสามหมื่นห้าพันไม่รู้ว่าท่านสจ.ขายม้าย
 โดย... ฅนลุง
7 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณสุดยอด...ขอโปรมแกรมท่ามิหรำด้วยครับและที่เด็ดประจำวันประจำรอบด้วยนะขอบคุณครับ*******
 โดย... ช่างเอ็ม
6 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรมแกรมบางกลำด้วยใครมีขอความอนุเคราะห์ลงให้หน่อยครับ เพื่อจะได้หาข้อมูลเจาะลึกในการชมครับ.....ด่วนที่สุด!!!!!!!!!!
 โดย... ช่างเอ็ม
6 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    สนามน้ำกระจายน่าเล่นคือดุกด้างแสนไกรยอดฉกาจ วัวแม่เตย และอีกตัวคือ โหนดหลังขาวฤทธิเดชคับที่ชนะมา3หัวซ้อนแล้ว
 โดย... เด็กใหม่
6 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    สนามน้ำจายผมชอบ โหนดปล้องเพชรทุ่งเลยเทย, แดงดาราชัยเสียงทอง ใจมากแทงหิ้วชนเนือยๆ และ โหนดลูกวังทอง และโหนดกองสืบ กระดูกดี ชนมาหลังกดทืบบน ขึ้นชั้นไปชนกับไอ้รถบดมาแล้วแพ้ลงมา และก็มาชนะแล้ว
 โดย... สุดยอด
5 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณน้องใหม่ช่วยวิจารณ์สนามบ่อโดที่โพสไว้ด้านล่างด้วยครับ
 โดย... สุดยอด
5 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    สนามกีฬาโคบ้านน้ำจายครับล่วงหน้าก่อนเพื่อให้แฟนๆได้ร่วมวิจารณ์กันอาทิตย์ที่15/11/2552รอบแรก1/โหนดงามประกายฟ้า(เศรษฐี)ด.ช.ไผ่บ้านควนหินสัมพันธิ์vsลายมหาชัยนายธรรมบ้านแขยง2/ดุกด้างดอกฟ้าดาราชัยน้องอาซันบ้านหัวพานป๋าเปรมvsลังสาดมาประลองนายขุมบ้านทางควาย3/นิลยอดทองนายเบิรด์บ้านในวังยางแดงvsโหนดปล้องเพชรนายใช้บ้านทุ่งเลยเทย4/โหนดคมพยัคฆ์นายวินัยค่ายโคอุดมทรัพย์vsโหนดธนบุรี(ไอ้แสนเหลี่ยม)นายอู๊ดร้านอาหารพันธิ์ไม้เลื้อย/รอบสอง1/ดุกด้างตะขาบเพชรนายประมวลบ้านแสงตะวันvsโหนดแสนบุญเพชรรุ่งเรืองนายเนือยวัดใหม่บ้านแค2/แดงดาราชัย(เสียงทอง)นายเอ๋บ้านตลิ่งชันvsดุกด้างแสนไกรยอดฉกาจน้องปอค่ายโคบ่าววิเชียรแม่เตย3/ขาวงามเพชรพันทางนายถกบ้านแม่เปี๊ยะvsโหนดลูกวังทองนายช่างอบต.โคกทราย/รอบสาม1/โหนดงามกึกก้องเก่งกาจเกียรติ์เกรียงไกรนายเบลบ้านปาดังvsโหนดหลังขาวฤทธิ์เดชนายแจ๊กบ้านคลองจิก2/โหนดนพเก้า(ไอ้ม้อย)นายประดับบ้านท่าหินvsโหนดงามกองสืบนายคมบ้านศาลาน้ำ3/แดงเจ้าสำราญนายพลบ้านดอนขี้เหล็กvsนิลสิงห์นายแอบ้านน้ำกระจาย
 โดย... น้องใหม่
5 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    เสียดายครับนิดหนึ่งครับพี่น้องสนามควนมีดคู่โหนดเพชรสายใหม่(นกแอน)ถ้าไม่ล้มคงจะน่าดูกว่านี้เสียดายครับโดนไปกำปั้นกว่าๆ(ไม่เป็นไรรอบต่อไปค่อยว่ากันใหม่อีกที)
 โดย... น้องใหม่
5 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    แดงกำจรกิจพี่สนให้บ่อนท่าหรำครับสงสัยบ่อนเค้าขอ
 โดย... คนวัว
5 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    สนามบ่อโด ชนพรุ่งนี้ครับ ศุกร์ 6/11/52 พี่น้องช่วยวิจารณ์แสดงความคิเห็นด้วยครับ ขาวงามเทวดา สมิงเดช นายวิเชียร บ้านระโนด VS โหนดราชภัฎทองพูน เจ๊ดา บ้านท่าสังข์สทิงพระ แดงใจเย็น (ลูกอ่าวแหวนทอง) นายเฉลิม บ้านควนใหญ่ VS โหนดเพชรลำพูน จ่านุ้ย บ้านสงขลา โหนดนาเล ดช เนตร บ้านสนามชัย VS ขาวเพชรยอดธงชัย357 อบต สู้ บ้านดีหลวงสิงหนคร ดุกด้างรุ่งโรจน์ราชสีห์ นายแดง บ้านท่าคุระ VS แดงขวานทอง ขวัญใจคนจน นายวันชัย บ้านปาลัส
 โดย... สุดยอด
5 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณเด็กกระบี่รักวัวชน สำหรับตำแหน่งของสนามหัวเลี้ยวสิงหนคร ผมไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นเดินทางคุณอยุ่ไหน ผมคงให้ได้จากจุดอ้างอิงดังนี้ครับ ถ้ามาจากหาดใหญ่ ขับเลี่ยงเมืองมาทางถนน ลพบุรีราเมศร์ ถึงห้าแยกเกาะยอ เลี้ยวซ้ายไปยังเกาะยอ ข้ามสะพานติณสูลานนท์ แล้วขับไปเรื่อยๆ ผ่านคลังน้ำมัน ปตท ผ่านที่ว่าการอำเภอสิงหนคร ผ่านโรงเรียนสงขลาวิทยาคม ผ่านทางเข้าโรงแรมหาดแก้ววิลล่าไปสัก200เมตร จะถึงทางเข้าสนามชนโค อยู่ทางซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 100เมตรครับ แต่ถ้ามาจากทางระโนด สนามจะอยู่ขวามือครับ
 โดย... สุดยอด
5 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    สนามชนโคสิงหนคร..........อยู่แถวไหนคับ.......ช่วยบอกหน่อย พอดี วัว ผมเปรียบได้คู่ที่นั้นแต่ไปไม่ถูกใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับ วัวจะชนวันที่24-25 เดือนพฤศจิกายน ขอบคุนมากคับ
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
5 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    วัวอีกตัวที่สุดยอดผมเห็นวันที่ไอ้บ่อจิกชนแพ้คือลัดดาม้าเหล็กของเขาวิเศษผมว่าเดินสายชนได้ทังภาคใต้ตัวเท่ากันยอดเหมือนกันเอาชนะมันยาก
 โดย... เด็กเกษตรไสใหญ่
5 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่าไอ้เลิศตัวที่ชนะไอ้บ่อจิกมันชนได้กับไอ้หนอกแยหรือว่าเป็นไอ้หลังขาวพิชิตชัยไอ้เลิศอาจจะได้ตัวแต่เสียยอดเพราะยอดมันสั้นมากวันชนกับบ่อจิกขนาดส้อมเขาแล้วยังยาวไม่ถึง2คืบ
 โดย... เด็กเกษตรไสใหญ่
5 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    คู่บ่อจิกชนกับไอ้เลิศจากทุ่งใหญ่ราคาก่อนปล่อยไอ้เลิศเป็นต่อประมาณ10/9ชนกันประมาณ18นาทีไอ้บ่อจิกเดินเข้าไปแทงเข้าไปฟัดแต่ไอ้เลิศมันไม่รู้เรื่องไหรจนไอ้บ่อจิกไปหลังแล้ววิ่งไปเอง
 โดย... เด็กเกษตรไสใหญ่
5 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    อยากทราบว่าแดงงามกำจรกิจ ตอนนี้อยู่ที่ไหน ช่วยบอกที่ครับ ผมจะซื้อ
 โดย... วีโก้
5 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    หวัดดีดีครับ วันที่ 7 นี่ที่สนามคลองจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ก็มีชนเหมือนกัน ใครอยู่ใกล้ๆก็มาดูกันได้นะครับ
 โดย... วัวชนคนคอน
5 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้บ่อจิกแพ้กี่นาทีครับใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับ มีคลิปการชนให้ดูไหมครับ
 โดย... เด็กในวัง
4 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณช่างเอ็มที่บอกนะครับ ในความคิดผมชอบหูร้ายครับ แต่ได้ยินว่าลังสาดปริกเมื่อก่อนเป็นคู่วางของไอ้ลูกหมูครับก็คิดว่าน่าจะสูสีชนกันสนุกแน่ครับ
 โดย... เด็กในวัง
4 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณนิรนามขาวยอดพยัคฆ์คือไอ้เวียดนามนั่นแหละครับ
 โดย... เด็กในวัง
4 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    รายงานผลวัวชนสนามควนมีดด้วยครับขารองชั้นสอง
 โดย... ช่างเอ็ม
4 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขาวยอดพยัคย์เป็นไอ้เวียดนามตัวที่เคยแพ้ไอ้เพชรพยายม ที่ระโนดหม้ายเพื่อนๆชาววัวชนทั้งหลาย
 โดย... นิรนาม
3 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ควนมีดลันดาโคกสักเพิ่งชนะหัวเดียวแต่คู่ชนลาย357บ้าย้อยผมไม่เคยเห็น แต่เล่นแบบระวังสักหีด สำหรับสีลันดาอาจจะ แพ้สีลายได้
 โดย... สุดยอด
3 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณคนรักวัวชนคนเมืองลุงมากครับ สำหรับ ลิงค์วีดีโอ วัวชนที่กรุณานำมาเผื่อแผ่แก่เพื่อนพี่น้องชาวเวปวัวชนตรังโซนครับ ผมดูแล้วสนุกมาก ขาวยอดพยัคฆ์ต่อเขามาด้วย ไม่ทราบว่าเป็นตัวเดียวกับ ขาวยอดสิงห์สยามลูกแฝดหรือเปล่าครับ
 โดย... สุดยอด
3 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ควนมีดวันรี้3/11/52 นะครับ ผมชอบ โหนดเพชรป่าบอน, ลันดาสามพยัคฆ์บ้านโกสักนาหม่อม, ดุกด้างบุญรอดบ้านพ้อแดง และ โหนดงามเพชรสายใหม่ไอ้แอนนครยะลาครับ
 โดย... สุดยอด
3 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ช่วยวิจารณ์สนามควรมีดด้วย 03/11/52 คุณสุดยอด คุณขารองชั้นสองขอบคุณครับ
 โดย... คนตัดหญ้า
3 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ใครมีคลิบหรือวิดีโอวัวชนก็นำมาแบ่งปันให้ดูกันก็ได้นะครับ วันนี้ผมนำมาฝาก เป็นวัวแทงตัวใหม่ของ สจ เยื้อนปากพนัง แทงจัดจ้านเหมือนแดงยอดสิงห์เลยครับ ขาวยอดพยัคฆ์ ชน โพธิ์เพชรดอนแค http://video.mthai.com/player.php?id=8M1256998358M0 ตามลิ้งเลยนะครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
3 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมหาดใหญ่เราค่อยว่ากันแต่พรุ่งนี้ควนมีดขอทีเด็ดหน่อยครับคุณสุดยอดคุณขารองชั้นสองแล้วเจอกันที่สนามครับ
 โดย... น้องใหม่
2 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ส่วนเสาร์ที่7/11/2552รอบแรก/1/ลายธรรมชาตินายชอบบ้านหัวรั้วvsขาวแสนคมนายแชมป์ค่ายโคเพชรนาแสน2/ลายชาววัง(เหมือนฝัน)นายหมูบ้านคลองหวะvsขาววีโก้นายบ่าวบ้านปาดัง3/ขาวรามราเมศร์นายนิลบ้านเกาะหมีvsนิลแซมเพชรพระอุมา(ลูกนารายณ์)ด.ช.ต้อบ้านรัตภูมิ4/โหนดงามกระทิงทอง(ตุ๊กติก)นายสมปองบ้านชลประทานหาดใหญ่vsโหนดงามยอดสิงห์(มาเลย์)นายสโนว์ค่ายโคบ้านนา/รอบสอง1/แดงปานกึกก้องนายโด่งบ้านหน้าควนvsแดงงามหนุมานอินทร์ทองคะนองศึกนายหมีบ้านวังพา2/โหนดปานเงินทายาทมรดก(นฤนาท)นายอ้วนบ้านทุ่งขมิ้นvsแดงแสงตะวัน(ขวัญดีขวัญเด่น)น้องซันนี่บ้านหัวเขาแดง3/ลังสาดสหทรัพย์(เก็บอาวุธ)นายบ่าวบ้านหน้าควนvsลังสาดอินทร์ทรีย์ขาวนายเอกบ้านท่าข้าม4/ขาวงามเพชรนำแสง(สินสอด)ด.ช.ซีต้าบ้านทุ่งขมิ้นvsแดงงามตะวันเพลิง(ลมไฟ)นายเล๊าะบ้านสะกอม/รอบสาม1/ลังสาดงามกระทิงทองคะนองศึกบ่าวพี่บ้านปริกvsโหนดมีสมบัติ(ไอ้หูร้าย)นายณรงค์บ้านน้ำพรายห้วยยอด2/ดุกด้างสงวนศ.แสนคม(เหิรฟ้า)นายเสน่ห์บ้านคลองเรียนvsขาวงามน้องใหม่ขวัญใจตองแปดนายดลบ้านนาม่วง3/แดงงามพยัคฆ์เหนือเมฆนายเทนบ้านนครควนลังvsลังสาดบัลลังค์เหล็กด.ช.ประดิษฐ์บ้านรัตภูมิ
 โดย... น้องใหม่
2 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรแกรมคงนเนียงทีครับใครมีบอกทีครับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 โดย... อิอิ
2 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมหาดใหญ่ครับพี่น้อง5/11/2552รอบแรก1/โหนดงามเพชรสามสี(ไฟฟ้า)ช่างใหญ่บ้านเทพาvsโหนดปานเพชรโยกเยกนายสมบ้านบ่อแดง2/โหนดลูกอ้นนายยูโส๊บบ้านหน้าสวนหลวงvsนิลลาย(อ้อย)นายเบี้ยวบ้านโตนงาช้าง3/ลังสาดกำพลน้อยนายจิ้วบ้านทุ่งโตนvsขาวสิงห์เสือน้อย(อาวุธเล็ก)นายแม็คบ้านคลองหอยโข่ง4/ขาวงามสามพยัคฆ์ด.ช.เกมส์บ้านยางงามvsโหนดก้องตะวัน(เสาร์ห้า)นายเหลืองบ้านหน้าควน/รอบสอง1/ขาวกลับใจนายเกลื่อมคลองหลาvsขาวสินทรัพย์นายหมูหาดใหญ่2/โหนดพยัคฆ์สายรุ้ง(ไอ้ใบ้)นายเอกบ้านปาดังvsแดงงามวันเฉลิมนายเล๊าะค่ายโคซอย6/3/แดงโชคชัยเล็กนายตู้บ้านพัทลุงvsโหนดเพชรณรงค์ชัย(ปานทอง)นายเอสบ้านนาม่วง4/โหนดแซมกรุงไทย(ไอ้ตัวเอียด)นายเป็ดบ้านหนองหมอห้วยยอดvsลายงามลูกปอแก้วนายชมรมคนชัดเจนศาลาข้าวยำทุ่งเสา/รอบสาม/1/โหนดโชคมีชัย(ไอ้กั้ง)นายเอ็มบ้านนาลิงvsแดงงามแก้วมังกร(มัจฉานุ)นายสมชายบ้านจันดี2/นิลเพชรเฉลิมพลนายกลั่นบ้านทุ่งโตนvsโหนดเมืองใหม่เจ๊พรค่ายโคเพชรอุบลปาดัง3/โหนดงามเก็บทรัพย์นายพันธ์หาดใหญ่vsแดงเพชรทักษิณ(ไข่ปาง)นายจอมบ้านควนหัวช้าง
 โดย... น้องใหม่
2 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    สนามชนโคบ้านควนมีด อ.จะนะ จ.สงขลา วันอังคารที่ 3 พ.ย.52 รอบที่1 คู่ที่ 1 โคโหนดแดงเดือด ด.ช.หิน โคกทราย VS โคแดงเปเลย์ นายสิน บ้านนาหว้า คู่ที่ 2 โคโหนดชาละวัน นายแดง เทพา VS โคแดงแสงดาวเทวดา นายยุ้ง พัทลุง คู่ที่ 3 โคโหนดท้องลายศักดิ์สิทธิ์ นายบอล โคกพะยอม บ่อสุหมัด VS โคดุกด้างมังกรทอง นายเส็ง บ้านท่าดี เทพา คู่ที่ 4 โคขาวเพชรนาโยง นายอารีย์ ตันหยง-ปาลัส ปัตตานี VS โคโหนดทางหลวงนายหัวเทียม บ้านปลักปริง คู่ที่ 5 โคลางสาดเพชรภูพา นายเอียด ค่ายโคเพชรสกุลดำ VSโคโหนดเพชรป่าบอน นายเจริญ ป่าบอนพัทลุง รอบที่ 2 คู่ที่ 1 โคโหนดก้องศึกก้องฟ้าดาราชัย นายสัน เทพา VSโคโหนดดำโดด คู่ที่ 2 โคลางสาดฉลามเงิน นายอานุวา ลำเปา(ลำไพร) VSโคลางสาดเพชนหงส์ทอง นายฤทธิรงค์ สะกอม คู่ที่ 3 โคบิลพิชิตชัย(ยอดหญิง) นายขาว ยะลา VSโคลางสาดวันเผด็จ ด.ช.อนุชา สะกอม คู่ที่ 4 โคลาย 357 นายสะรี สะบ้าย้อย VSโคลันดาสามพยัคฆ์ขุนใบ น้องบิว บ้านโคกสัก รอบที่ 3 คู่ที่ 1 โคดุกด้างบุญรอด นายแอร์ บ้านพ้อแดง VSโคโหนดเพชรรุ่งทรัพย์(พยัคฆ์ไข่นุ้ย) น้องใบบัว ในวัง คู่ที่ 2 โคโหนดเพชรงามสายใหม่(ไอ้แอน) สท.สุทิน นครยะลา VS โคโหนดวรวิทย์ นายยงยุทธ สะกอม คู่ที่ 3 โคลางสาดศรเพชรเผด็จศึก นายหลี นาใน VS โคนิลเพชรณรงค์ชัย นายสียา สงขลา
 โดย... สุดยอด
2 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    บ่อนน้ำกระจาย วันที่15 น่าเล่นอีกตัวครับคือ โหนดหลังขาวเจ้าปัญญา วัวบ้านคลองจิกคับชนะมา3หัวซ้อนแล้ว
 โดย... ผู้หวังดี
1 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึง ขารองชั้นสอง ช่วยวิจารณ์คู่ไอ้กั้งชนกับไอ้มัชฉานุของเจ๊ณาหาดใหญ่ให้ทราบด้วยและคู่นิลเพชรเฉลิมพลอีกหนึ่งคู่ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
 โดย... 007
31 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้หูร้ายกับลังสาดปริกยังไม่ชนที่ครับจะชนกันวันที่ 7 พ.ย 52 ครับ พี่ชอบข้างไหนช่วยวิจารณ์มาแลกันมังตะ
 โดย... ช่างเอ็ม
31 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ใครมีคลิบหรือวิดีโอวัวชนก็นำมาแบ่งปันให้ดูกันก็ได้นะครับ วันนี้ผมนำมาฝากวัวในทีมผมเองครับ ลายงามจอมยุทธ ชน แดงราชบุตรเขย(กวางทอง) คนที่ชอบรองคงจะจำกันได้เป็นรองลึกแต่กลับมาชนะได้ชนส่งท้ายบ่อนเก่าท่าหรำ http://video.mthai.com/player.php?id=8M1256830400M0 ตามลิ้งนี้เลยนะครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
31 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ผมดีใจมากที่มีเว็ปฯของวัวชนจริงๆเราจะได้สื่อสารและมีข้อมูลเพื่อศึกษาเรื่องวัวชนและเป็นแนวทางวิเคราะห์ในการเชียร์และชมเหมือนฟุตบอล....ผมเห็นด้วยที่สุดครับ
 โดย... ช่างเอ็ม
31 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    เห็นด้วยครับและอยากให้โพสวิดีโอลงได้ด้วยจะได้นำมาแบ่งปันกันชมนะครับขอบคุณครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
31 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ข่าวดีตอนนี้เวปไซท์วัวชนกำลังจะคลอดแล้วอดใจรอมีอะไรดีดีให้พี่น้องแฟนวัวใช้บริการอีกเยอะครับรับรองเป็นประโยชน์แน่นอนครับ ถ้าพี่น้องเห็นด้วยโปรดวิจารย์ด้วยครับ
 โดย... คนอนุรักษ์วัวชน
31 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงเซียนวัวชนทุกท่านใครทราบผลคู่หูร้ายกับลังสาดปริกบ้างครับใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับ
 โดย... เด็กในวัง
31 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    สนามกีฬาชนโคบ้านบางกล่ำจะทำการชน ในวันที่ 11,12 พ.ย . 52 เปรียบ 13 เพื่อทำการชนในวันที่ 14,15,17 ธ.ค.52
 โดย... เซียนเล็กบางกล่ำ
30 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถามคุณ ขารองชั้นสอง และคุณปี้คลองหอยโข่งเนื่องจากมีข้อมูลเรื่องวัวตรังเป็นอย่างดี หรือพี่น้องแฟนวัวท่านอื่นๆด้วยครับว่า โหนดแซมกรุงทอง(ตัวเอียด) นายเป็ดบ้านหนองหมดห้วยยอด ว่าเชิงชนพันพรือครับ เห็นมาถูกคู่ชนกับ ลายศาลาข้าวยำทุ่งเสาหาดใหญ่รอบนี้ พี่น้องช่วยแสดงความเห็นด้วยครับ
 โดย... สุดยอด
30 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรแกรมบ่อนควนเนียงทีครับใครมีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 โดย... อิอิอิ
29 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคนลุง ไม่ทราบว่าพอจะทราบทางชนและประวัติของไอ้จอมเท็จที่จะชนกับไอ้ตะวันแดงไหมครับ
 โดย... ...
29 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    สนามคูหา นิลใจเพชรเผด็จศึกชนะไหมครับ
 โดย... สุดยอด
28 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ตาเล็กชนะครับเป็นต่อขาดล็อคผม 1000/300
 โดย... ..
28 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณสุดยอด คุณขารองชั้นสอง และเซียนวัวทุกท่าน ควนมีดวันที่ 1/11/52 อยากทราบการชนของโหนดยอดขุนพล วัวแม่เตย แต่มาอยู่ควนมีด คู่ชนปลาไหลไฟฟ้า ได้ข้อมูลมาว่าชนะบ่อโด แต่ครั้งหลังแพ้ล้มที่หาดใหญ่ อยากทราบการชน และราคาต่อรอง เพราะชนกับวัวทีมงานครับ
 โดย... หลานกำนัน
28 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอทราบผลระหว่างตี๋เล็กชนกับตาเล็กด้วยใครเข้าวินราคาเป็นอย่างไร
 โดย... ช่างเอ็ม
28 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุ่บ่อจิกชนอีกไหมครับ มีคนเห็นมาเคียนงท่าหรำเมื่อวานซืน
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
28 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    อยากทราบว่าค่าหัววัวชนที่พาวัวไปชนสนามไหนให้มากหรือให้น้อยจำนวนเท่าไรชนที่เดิมพันประมาณ 200,000 บาท เพราะเคยพาวัวไปชนแต่ได้น้อยจังเลย/อยากถามผู้รู้และมีประสบการ์
 โดย... คนเลี้ยงวัว
28 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรแกรมวัวชนบอนทุ่งโพธ์ด้วยครับพร้อมวันชนและวัวน่าเล่นด้วยครับจะขอบพระคุณอย่างยิ่ง
 โดย... ฅนลุง
27 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ดาบี้แมต์เมืองลุงระหว่างไอ้ตะวันแดงขวัญใจวัยรุ่นจากกงหราพบไอ้จอมเท็จทายาทตัวจริงของจอมโหดเล็กจากป่พะยอมของทีมปลัดก้องชนเดิมพันกันของจริงข้างละห้าแสนหนึ่งหมื่นบ้าทรวมสองข้าง1ลาน2หมื่นบาทครับคู่นี้ชนกันถึงใจแน่ครับเพราะตั้ง2ข้างชอบเล่นมากๆอยู่แล้วชนกันที่สนามบ้านท่หรำในรอบหน้าครับ
 โดย... ฅนลุง
27 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ดาบี้แมต์เมืองลุง
 โดย... ฅนลุง
27 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คนเล่นวัวชน ไอ้บ่อจิกชนวันไหนและราคาต่อรองคู่นี้น่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ผมอยู่ป่าบอนจะพยามยามไปให้ได้
 โดย... มือใหม่
26 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ผมได้ไปเล่นโคแดงคมพยักนายกศรีต่อราคา4000-1800ครับเพราะคู่ชนชื่อชั้นยังไม่ถึงครับคอบคุณคนเล่นวัวด้วยครับ
 โดย... ฅนลุง
25 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรมแกรมบ่านควนเนียงทีครับใครมีช่วยมาลงทีน่ะครับ
 โดย... วัวๆๆๆ
25 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ คุณขารองชั้นสองมากครับที่ให้ข้อมูล
 โดย... มือใหม่
24 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ก่อนไปชนวัววันนี้ผมขอฝากซักตัว ให้เล่นโคแดงคมพยัคฆ์ ของนายกศรี ทุ่งใหญ่ ราคาเป็นต่อแน่นอนและลึกด้วย แต่ว่าไม่ต้องกลัว ชนะอย่างเดียวครับ(ที่สนามท่ามิหรำ)ฝากไว้ด้วย 1 ตัว
 โดย... คนเล่นวัวชน
24 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คนสุโขทัย เป็นอะไรกับ นาซาว รึป่าว
 โดย... รัก คนรักวัว
23 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ในความคิดของผมตัวที่จะชนกับหลังขาวพิชิตชัยได้น่าจะเป็นเป็นไอ้โนกแยครับครับคู่นี้ได้ขาวว่าน่าจะเคียงกันที่บอนหยีในครับเพราะไอ้โนกแยน่าจะได้ตัวเขาคงไม่เป็นรองมีสิทธ์ได้ชนกันสู้ครับคู่นี้ในความคิดของผมครับ
 โดย... ฅนลุง
23 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดสุดโหดถูกคู่ชนกับขาวงามโนราห์จริงครับเพราะเพื่อนผมช่วยเลี้ยงอยู่เองวันไปเคียงไปกัน2-3คนทางฝ่ายโนราห์เปิดให้เรียกเองเลยครับทางนี้เลยชนแค่3แสนครับเพราะโกอั้ไม่ได้ไปเคียงกันลังสาดสุดโหดเป็นทายาทของไอ้ไขดำครับเป็นวัวที่ชนดีมากปลายยอดเจ็บครับถ้าไม่ขาดเขารับรองว่าตาแตกครับเพราะเขาหวดที่หัวตาทั้งนั้นเวลาชนไปล่างก็น่ากลัวครับเพราะมันจะจับขาแล้วทอครับไม่เคยแพ้ใครเป็นตัวเก่งของพัทลุงครั้งสุดท้ายวางกับไอ้พูลแก้วได้40นาทีครับครั้งสุดท้ายชนะขาวเจริญทรัพย์ของขิตคลองมวนถ้าชนะหนนี้หนหน้าคงจะได้ชนักบดุกด่างเพิ่มทรัพย์ของนายลิขิตบ้านคลองม้วนครับเพราะคู่นี้ฝายดุกด่างสู้นานแล้วแต่โกอั้งไม่ชนแต่คนเลี้ยงสู้ถ้าลังสาดชนชนะคงจะได้ชนกันแน่ที่สนามบ้านหยีในเพราะถ้าบอนอื่นข้างนี้ไม่สู้ครับฝากถึงคนเล่นวัวกันว่าน่าเล่นลังสาดครับ
 โดย... ฅนลุง
23 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ตัวที่ชนกับหลังขาวพิชิตชัยได้มันก็ ขาวงามจอมราวีพิชิตชัย(กาตูนต์)ไงครับ
 โดย... อิอิ
22 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ใอ้ใบ้เขาหลุดเสียแล้วครับพี่น้อง,,,ช่วยวิเคราะห์ระหว่างลังสาดกระทิงทองคะนองศึกกับใอ้หูร้ายให้หน่อยครับ "ขารองชั้นสอง"
 โดย... ช่างเอ็ม
22 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    อยากแลหลังขาวพิชิตชัย สงขลาชนกับไอ้ใบ้เมืองตรังครับ**
 โดย... 007
22 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    แดงงามจอมยุทธ์ไม่เคยทำให้ผิดหวัง ทางชนไม่เคยเป็นรองใคร หัวใจเกินร้อย แต่หัวทีจะไม่ค่อยชนจะออกลูกโง่ ชอบให้เพื่อนชนเจ็บๆก่อนแล้วค่อยออกวิชา ชนไปเยี่ยวไปนิสัยของมันไม่ต้องตกใจ ปลายยอดเจ็บ ถ้าได้เขไปบนแล้วรับรองทืบอยู่ทุกตัวคับ
 โดย... เจ้าของเดิม
22 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    มีตัวไหนพอชนกับหลังขาวพิชิตชัยได้มั้ ผมชอบเพลงชนของหลังขาวมาก
 โดย... จริงใจ
22 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณสุดยอด คุณขารองชั้นสอง และเซียนวัวทุกท่าน ผมขอโปรแกรมบ่อนควนมีด
 โดย... หลานกำนัน
22 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    เชิญชวนไปหาดใหญ่รอบนี้ครับ วัวดีมากเลยครับคู่เอกหลายๆๆคู่ อย่าลืมน่ะครับ 5กับ7ตุลานี้ พบกันที่สนามเนินขุมทอง
 โดย... ขารองชั้นสอง
22 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    วันที่7 คู่เอก ขาวงามเพชรนำแสง(สิดสอด) ดช. ชีต้า ทุ่งขมิ้น ชนกับ แดงงามตะวันเพลิง(ลมไฟ) นายเลาะ สะกอม 420000 ดุกด้างสงวน ศ.แสนคม (เหิรฟ้า) นายเสน่ย์ คลองเรียน ชนกับ ขาวงามน้องใหม่ขวัญใจตองแปด นายดล นาม่วง520000 ลังสาดงามกระทิงทองคะนองศึก บ่าวพี่ ปริก ชนกับ โหนดมีสมบัติ(ไอ้หูร้าย) นายณรงค์ น้ำพราย ห้วยยอด เดิมพัน หนึ่งล้านบาท
 โดย... ขารองชั้นสอง
22 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คู่เอกบ่อนหาดใหญ่วันที่5 แดงโชคชัยเล็ก นายตู้ พัทลุง ชนกับ โหนดเพชรณรงค์ชัย(ปานทอง ) นายเอส นาม่วง 620000 บาท โหนดแซมกรุงไทย(ไอ้ตัวเอียด ) นายเป็ด หนองหมอ ห้วยยอด ชนกับ ลายงามลูกปอแก้ว ชมรมคนชัดเจน ศาลาข้าวยำทุ่งเสา 420000 บาท โหนดโชคมีชัย(ไอ้กั้ง) นายเอ็ม นาลิง ชนกับ แดงงามแก้วมังกร (มัจฉานุ) นายสมชาย จันดี 420000 นิลเพชรเฉลิมพล นายกลั่น ทุ่งโดน ชนกับ โหนดเมืองใหม่ เจ๊ะพร ค่ายโคเพชรอุบลปาดัง เดิมพัน หนึ่งล้านบาท ใกล้ๆๆๆถึงจะมาวิจารณ์ ให้น่ะครับ อยากรู้จักตัวไหนสอบถามมาได้น่ะครับ
 โดย... ขารองชั้นสอง
22 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณมือใหม่ หาดใหญ่ที่สนามเนินขุมทองรอบนี้ชนวันที่ 5 วันที่7
 โดย... ขารองชั้นสอง
22 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    สนามชนโคบ้านคูหา รัตภูมิ จะทำการชนในวันที่ 25 และ 27 ตุลาคม 52 โคขาวงามพานทอง(ตาเล็ก) จะชนในวันที่ 27 และคู่ชนไม่ใช่โหนดสิงห์ชัย(พ่อใหญ่) แต่เป็นโคดุกด้างเพชรมงคล(ตี๋ใหญ่) ของน้องใหม่บ้านค่ายโคเพชรมงคล เดิมพัน 1 ล้านบาท ยังงัยขอคำวิจารณ์จากมิตรรักแฟนวัวอีกครั้ง
 โดย... มือใหม่
22 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ท่านเซียนทั้งหลายต้องน้ำบานและเศร้าซึมครับวันนี้สำหรับคู่เอกสนามท่าหรำ เข้าสนามมาดูการเช็ดล้างวุ่นวายเล็กน้อยเมื่อข้างรักชาติ โวยว่าแดงจอมยุทธ์คู่ชนต่อเขามายาวกว่าที่ตกลงไว้วัดแล้วยาวกว่าจะไม่ชน แต่สุดท้ายก็เคลียร์กันได้ แดงงามกำจรกิจรักชาติเป็นต่อประมาณสิบเก้า แปดครึ่งรอง เพลงชนรักชาติดีกว่า เหลี่ยมดีและเก๋ากว่า ราคาเริ่มไหลไป สิบเจ็ด รักชาติได้จังหวะทืบขี่ไปบน เป็นจังหวะเดียวกับ ไอ้รถทัวร์รื้ออย่างแรงยกไอ้รักชาติขาหน้าลอยวืดยกล้อ ล้มครับพี่น้อง แล้วเกมส์ก็เอวังด้วยประการฉะนี้ หมดสิทธิ์กันครับ ต่อข้ามได้เล็กๆ แพ้คู่นี้ไป สองกำปั้นกว่าๆ เศร้าจริงๆครับ
 โดย... สุดยอด
20 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702