๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211    หน้าถัดไป >

    เด็กกระบี่รักวัวชน วัวที่ขายที่แจ้งว่าอยู่หัวโค้งหน้าบอนหรือเปล่า เพราะแถวนั้นมีวัวอยู่หลายตัว เขายาวหรือสั้น เขากว้าง หรือวง ส่วนคู่ชนเป็นวัวที่ไหน พอจะทราบหรือไม่
 โดย... ชอบวัวชน
18 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    เรียนเด็กกระบี่รักวัวชน วัวกระบี่ที่จะชนที่สนามสิงหนครชื่ออะไร ชนมากี่ครั้งแล้วชนะหรือแพ้มากี่ครั้งแล้วครับรอบนี้ผมน่าจะไปดู
 โดย... ชอบวัวชน
18 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    วัวผมสีแดงคับ ผมก้อไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าของเค้าเป้น สจ. หรือป่าวไม่รู้ รู้ว่าคนเลี้ยงชื่อน้าอูฐ เพราะตอนที่พ่อขายผมอยู่กรุงเทพฯ พอดีเรียนที่กรุงเทพฯคับ บ้านคนเลี้ยงอยู่ตรงหัวโค้งนะคับ ผมพึ่งไปมาไกลมากคับจากกระบี่ไปสิงหนคร ไม่ทราบว่าคู่ต่อสู้ชนเก่งป่าวคับ....................คุนสุดยอด...............ขอบคุนคับ..ว่างๆคุยเอ้มก้อได้คับ ohm_2169@hotmail.com
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
18 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ผมเห็นคุณมือใหม่ ถามถึงคุณขารองชั้นสอง ก็ทำให้คิดถึงเค้าขึ้นมาเหมือนกัน ครับหายไปไหนส่งข่าวกันบ้างครับ หวังว่าคงสบายดี
 โดย... สุดยอด
18 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงเด็กกระบี่รักวัวชน ผมคนสงขลารักวัวชน55อยากทราบว่าวัวคุณที่ขายมาอยู่ที่ใครครับ ทีมบ่อนหัวเลี้ยวม้ายคับ วัวสีไหรคับ
 โดย... สุดยอด
18 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุนสุดยอดทางพร้าว วัวกระบี่ที่ไปชนสิงหนคร เป้นวัวผมเอง แต่ผมขายไปแล้ว ว่าจะตามไปเชียร์อยู่ แต่ไม่รู้ว่าคู่ชนทางชนเป้นไง แล้วก้อชนชนะมากี่ครั้งแล้วพอจะรู้ป่าวคับ ส่วนวัวกระบี่ตัวนี่ชนทอข้างคับ ไม่ทราบว่าคุนสุดยอดทางพร้าว ไปดูที่สนามป่าวคับ ถ้าไปไว้เจอกันนะคับ 27 พฤศจิกายน เดี๋ยวไว้คุยกันใหม่นะคับ
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
18 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณขารองชั้นสองไม่ทราบไปอยู่ใหนไม่เห็นเข้ามาเยี่ยมเยือนพี่น้องชาวเวปไซวัวชนหลายวันแล้ว หรือว่าเกิดอะไรขึ้นบอกให้ทราบกันมั้ง พวกเราคิดถึงครับ
 โดย... มือใหม่
18 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ลางสาดสุดโหด ชนะอีกแล้วครับท่าน ขาวโนราเล็กมากไม่รู้เจ้าของให้ชนได้ไง สงสัยกะว่าจับได้เพราะยอดขาวน่ากลัวมาก คิดว่ารอบหน้าสุดโหดกับหลังขาวพิชิตชัยคงสนุก
 โดย... ข้างรั้ว
18 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ผมอยากเห็นรูปลันดาเสือขาวมากครับ หางดอกผ้าร้ายห่อทองม้ายครับพี่น้องท่านใดมีรูปช่วยบอกด้วยครับ
 โดย... สุดยอด
17 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงเด็กกระบี่รักวัวชน ที่บ่อนสิงหนครมีวัวกระบี่มาชนเป็นคู่เอกไม่ทราบว่าชนดีม้ายแต่ผมจำชื่อไม่ได้ ช่วยบอกที ใครมีโปรแกรมหรือตัวไหนน่าเล่นช่วยบอกด้วย
 โดย... สุดยอดทางพร้าว
17 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคนรักวัวสงขลาช่วยบอกฟอร์มการชนและสถิติของลูกใอ้หนูนุ้ยที่จะชนกับไอ้หลังขาวทุ่งนารี สนามควนเนียงหน่อยครับและหน้าเล่นตัวไหน
 โดย... ช่างเอ็ม
17 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคนคอน ช่วยส่งเมย์ลรูปวัวของคุณให้ผมดูด้วย ที่ werachai_m@hotmail.com
 โดย... ช่างเอ็ม
17 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้บุญเลิศเดี๋ยวค่อยเจอตัวแทงไปบน วันนี้ฝากไว้ก่อน
 โดย... คนรักบ่อจิก
17 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    นี้ๆๆๆเด็กเกษรไสใหญ่ที่ทุกสงป่ะ ได้ดูคู่ก่อนไอบ่อจิกป่ะ ไอสัดดาเสือขาวอ่ะ ชนดีนะ เราชอบ แล้วคนที่ถามว่าวัวเหนือที่ดังในใต้ก็มี ขาวเจริญทรัพย์ ของนายปานคลองมวน กระบี่ ฝากคนชอบวัว
 โดย... ลันดาอยากดัง
17 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    อยากทราบโปรแกรมการชนของสนามสิงหนคร ประจำวันที่27 พฤศจิกายนคับ ตัวไหนน่าเชียร์ ใครรู้ช่วยบอกหน่อยคับ ขอบคุนคับ
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
17 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ยากทราบว่าบ่อนขุมทองมีวันตัวไหนชนมั้งคับ เป็นคู่เอก ตัวไหนหน้าเล่นบ้าง
 โดย... มาใหม่ เสกัก
17 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    สนามกีฬาชนโคที่ภาคกลางกับภาคเหนือพอจะมีที่ไหนบ้างครับ ใครทราบช่วยตอบหน่อยครับ
 โดย... คนรักวัวชน
17 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ผมชอบจอมเท็จทายาทตัวจริงของจอมโหดเล็กป่าพะยอมเล่นทุกราคาครับสำหรับผมเพราะฟอร์มการวางครั้งสุดท้ายจอมเท็จน่าจะดีกว่าเพราะผมเห็นทั้ง2ตัวแล้วไม่ว่าเวลาชนหรือว่างครังที่ตะวันแดงมาวางหยีในก่อนออกเคียงวางไม่ดีเลยครับวางกับวัวหน้าบอลของโมทชนไม่ถูกเลยกับตัวชนไปหลังวางได้20กว่านาทีถ้าไม่ชักน่าจะวิ่ง
 โดย... ฅนลุง
17 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ไมค์ไทสันแพ้แล้วใช่ป่าวคับ แพ้พิทักษ์ชัย วัวกระบี่ ใช่ป่าว ผมอยากรู้ว่าวัวเหนือที่มาดังในภาคใต้ มีตัวไหนมั่งคับชื่อรัยมั่งคับ ใครพอจะรู้ช่วยบอกหน่อย ขอบคุนมากคับ
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
16 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    สนามท่ามิหรำ วันเสาร์ที่ 21 พ.ย. 52 .... รอบที่ 1 คู่เอก โคดุกด้างตะวัน (ไอ้แซม) นายสุชาติ บ้านค่ายโคจาแสวง ศรีบรรพต vs โคโหนดชาละวัน ( ไอ้เข้ ) นายนิพนธิ์ บ้านทุ่งม่วงกลาง ... รอบที่ 2 คู่เอก โคลังสาดราชสีห์ใจเพชร (อบต.) นายนิพนธ์ บ้านหนองธง vs โคแดงงามโสรยา (สามสาม) น้องยีน บ้านต้นไทร ... รอบพิเศษ คู่เอก โคลังสาดลั่นทระนง (เข้มข้น) นายชัยวัฒน์ บ้านควนปรง vs โหนดรถบดขวัญใจสุขสม น้องอัษรา บ้านควนเล้าเป็ด ... รอบพิเศษ คู่เอก โคนิลแซมพยัคฆ์รุ่งเรือง (ไอ้ปาน)โก้ตี๋ บ้านพัทลุง vs โคโหนดงามใจเด็ด นายอภิชาต บ้านมาบปด
 โดย... สุดยอด
16 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ครับ ท่ามิหรำ วันศุกร์ ที่ 20 พ.ย. 52 เวลา 10.45 น. ... รอบที่ 1 คู่เอก โคแดงงามพิทักษ์ น้องเดี่ยว บ้านแหลมยาง vs โคขาวงามเพชรประดู่ทอง นายสุพจน์ บ้านประดู่ทอง ... รอบที่ 2 คู่เอก โคดุกด้างจอมโหด (ขวัญใจวัยรุ่น) น้องมาย บ้านโคกม่วง vs โคลังสาดเขี้ยวเสื้อ นายสิทธิ์ บ้านฝาละมี ปากพะยูน ... รอบพิเศษ คู่เอก โคโหนดงามฉลองชัย (โพธิ์แดง)น้องโดม บ้านนา vs โคแดงสาธารณะ นายมัน บ้านพัทลุง ... รอบพิเศษ คู่เอก โคนิลสังหาร นายจบ บ้านเขาชัยสน vs โคขาวร้อยเล่ห์ นายคม บ้านแม่ขรี
 โดย... สุดยอด
16 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    สนามท่ามิหรำ วันพฤหัส ที่ 19 พ.ย. 52 เวลา 10.45 น. ... รอบที่ 1 คู่เอก โคนิลแซมแสนยานุภาพ นายสาโรจน์ บ้านควนโท่ vs โคโหนดตะลุยศึก (หนูนุ้ย) เซียนหนึ่ง บ้านท่าแด ... รอบที่ 2 คู่เอก โคแดงเดชสองดาบยอดนิยม (ไอ้แสบ) นายนิยม บ้านควนขี้แรด vs โคลังสาดงามพยัคฆ์รุ่งเรือง (ไอ้ยอดเซียน) นายพัฒน์ บ้านพัทลุง ... รอบพิเศษ คู่เอก โคแดงมังกรทอง นายพาส บ้านต้นปลิง vs โคโหนดพิชิตชัยขวัญใจน้องเก่ง น้องเก่ง บ้านละมอ นาโยง ... รอบพิเศษ คู่เอก โคแดงพยัคฆ์เล็ก นายจอม บ้านพัทลุง vs โคดุกด้างนำชัย นายณรงค์ บ้านลองลำ
 โดย... สุดยอด
16 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    สนามชนโคบ้านท่ามิหรา ตำบลท่ามิหรา อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ( สนามใหญ่ ) เสนอศึก...วัวมันส์ วันพรเจริญ ทำการชน 4 วัน วันพุธ ที่ 18 พ.ย. 52 รอบที่ 1 คู่เอก โคโหนดกระทิงทอง นายสมจิต บ้านไร่เจ็ดสิบ vs โคโหนดวันเฮง (เชบบะ) นายอุย (เรือนชัยบุรี) บ้านสนามซ้อนโคควนกุฏ ... รอบที่ 2 คู่เอก โคเตี้ยขุมทรัพย์ นายเข้ บ้านเขาขัยสน vs โคโหนดงามเพชรนำพลอย โก้ป๊อก บ้านแม่ลาน ... รอบพิเศษ คู่เอก โคขาวประทานพร นายคาน บ้านบ่อนเมา vs โคโหนดงามแสงเพชรเผด็จเพชร น้องเจ บ้านป่ายูง ... รอบพิเศษ คู่เอก โคนิลแซมยอดพยัคฆ์ นายจรัญ บ้านเกาะอ้ายเตี้ยม vs โคขาวงามนำสิทธ์ นายสิทธิ์ บ้านโลหะท่อม
 โดย... สุดยอด
16 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าว่าพรือก็แอ็ดมาที่ อีเมล ของผมที่ zatuey-777@hotmail.com
 โดย... คนรักวัวสงขลา
16 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณไก่นคร วัวตัวนั้ร่างดียอดดี แต่ติดยุที่ราคา ผมขอเหลือ 60000 ได้ม้าย
 โดย... คนรักวัวสงขลา
16 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ของนงตรังมันพลัดเลยเป็นรองพันร้อยเเต่ว่ายกขึ้นมาเเทงจนไอหลังขาววิ่ง
 โดย... เดกตรัง
16 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ทักกันนะ ผมคนลำปาง รัก วัวชนมาก เป็นชีวิตจิตใจ ไงอยากไปดูวัวชน ทางเหนือ ติอต่อ เบอร์0835706303
 โดย... ป.ประยุทธ
16 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณคนคอนผมอยากแลรุปของวัวที่คุณจะขาย ส่งไห้ผมที่ zatuey-777@hotmail.com
 โดย... คนรักวัวสงลา
15 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    น้องโหนดแซมพรชัยชนะบ่อนป่า1ครั้ง แต่บ่อนหลวงยังไม่เคยชน เพื่อนให้กินมัดจำ1ครั้ง เราให้กิน1ครั้ง ผมโดนย้ายงานเข้า กทม เลยจำเป็นต้องปล่อยในราคาแปดหมื่นบาทครับ ผมจ้างเลี้ยงหมดค่าเลี้ยงไปเป็นแสนแล้ว เด็กเลี้ยงหัวดื้อก็เลยไล่ออกไป ตอนนี้เลยไม่มีคนเลี้ยง แล้วสิ้นเดือนนี้ผมถูกย้ายงานเข้า กทม เลยต้องปล่อยราคานี้ถือว่าเอาไปชนได้เลยครับ วางซ้อมสามสิบกว่าแล้วไม่เคยหมดเนื้อ ทีแรกว่าจะลงมือเลี้ยงเองถ้าไม่ติดงานแต่ก็จำเป็นครับ อยากดูรูปก็ให้ส่งอีเมล์มาผมส่งให้ดู นักเลงวัวคนไหนได้ไปถือว่าโชคดีครับ เพราะเป็นวัวดีมากๆครบเครื่องหัวใจเกินร้อย แต่ถ้าไม่มีใครเอาไปเลี้ยงช่วงนี้ผมอาจจะให้กลับเจ้าของเดิมไปเพราะเขาเคยมาเวียนหลายครั้ง เมื่อผมไม่ให้ไปเขาก็เลยไม่กล้ามา ถ้าเราจะบอกให้เขาเลยมันคงเสียเชิง ผมก็เลยคิดเป็นทางเลือกสุดท้าย
 โดย... คนคอน
14 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอเทปของหุร้ายทีบ
 โดย... คนรักวัวสงขลา
14 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ใอ้โหนดแสนชัยของนงเมืองตรังที่ชนควนธานีชนะโหนดหลังขาวเอราวัณชนกันเท่าใดเห็นว่าพลิก หมื่นห้าร้อย
 โดย... ย่านตาขาว
14 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ช่วยวิจารณ์คู่ ตะวันแดง กับ จอมเท็จ สนามท่ามิหรำทีครับ
 โดย... ยอดทอง พัทลุง
13 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณเด็กเกษตรไสไหญ่ช่วยเอาแผ่นลงไนคอมและส่งมาที่อีเมลนี้zatuey-777@hotmail.comน่ะคับ ขอบคุณมากๆถ้าส่งไห้ได้
 โดย... คนรักวัวสงขลา
13 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    อยากให้เอาวีดีโอวัวชนคู่ดัง ๆ มาลงให้ดูกันบ้าง ขอบคุณล่วงหน้าครับ
 โดย... คนฅอน
13 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ต้องการวัวชนสายเลือดดี หกปี ยอดยาว แทงใน ใจมากครับ น้องโหนดแซมพรชัย ตัวดัง ผมมีคำสั่งย้ายงานเข้า กทม เลยจำเป็นครับ ติดต่อที่ 0894715018
 โดย... คนคอน
13 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    คนชอบวัวภาคเหนือถ้าอยากได้วัวดีไปชนทางเหนือผมมีครับทางดี ทอข้าง มีน้ำอดน้ำทน แทงอีกต่างหาก โทรมาคุยได้ครับที่ 0894715018
 โดย... อนุรักษ์วัวชน
13 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    อยากได้วัวดีๆสักหนึ่งตัวมาชนทางเหนือ มีวัวดีๆแนะนำบ้างไหมครับ
 โดย... คนชอบวัว
12 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    อยากได้วัวดีๆสักหนึ่งตัวมาชนทางเหนือ มีวัวดีๆแนะนำบ้างไหมครับ
 โดย... คนชอบวัว
12 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณเด็กเกษตรไสไหญ่ช่วยเอาแผ่นลงไนคอมและส่งมาที่อีเมลนี้zatuey-777@hotmail.comน่ะคับ ขอบคุณมากๆถ้าส่งไห้ได้
 โดย... คนรักวัวสงลา
12 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ผมมีแผ่นvcd ตอนที่ไอ้หูร้ายชนชนะลัดดาสิงโตทอง(ลัดดาพระแสง)ที่สนามบ้านไร่ใหญ่จังหวัดกระบี่
 โดย... เด็กเกษตรไสใหญ่
12 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ไคมีเทปการชนของหุร้ายช่วยบอกด้วย
 โดย... คนรักวัวสงขลา
11 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    สนามสิงหนครชน วันที่ 27 พฤศจิกายน ตัวไหนน่าเชีร์ยมั่งคับ...ขอบคุณมากคับ
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
10 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณมากคับ....คุณสุดยอด ไม่ทราบว่าใครรู้โปรแกรม....สนามสิงหนคร.....ป่าวคับ ช่วยบอกหน่อย ขอบคุณมากคับ
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
10 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรแกรมท่หรำหน่อยครับใครรู้บ้าง
 โดย... ...
10 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    บางกล่ำวันแรกผมชอบ โหนดยอดขุนทัพ เสื้อทองนายไสวสทิงพระ และ ขาวงามเกียรติเมืองใต้ลูกท่าแพบ้านหาดใหญ่ และ โหนดงามไพรวรรณระโนด พี่น้องแฟนวัวท่านอื่นๆ ช่วยแสดงความเห็นด้วยครับ
 โดย... สุดยอด
9 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ได้ดูไอ้หูร้ายชนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากับลังสาดปริกแล้วขอบอกว่าไอ้หูร้ายสุดยอดจริงๆต่อ1000/600ชนะมา200000ครับม้วนเดียวจบแต่ลังสาดปริกก็ใจเยอะเหมือนกันโดนทอข้างวิ่งตั้งหลายครั้งประมาณ5ครั้งได้ก็ยังกลับมาสู้แต่สุดท้ายก็ไม่ไหวจริงๆอยู่ได้ประมาณ23นาทีก็ยอมเพราะถูกหูร้ายทอข้างไว้ชนขาหน้าด้านซ้ายบวมหมด ลังสาดปริกแพ้ครั้งนี้อาจเป็นเพราะร่างกายไม่ค่อยดีไม่สดเท่าที่ควรและไม่ได้ชนมานาน ต่างจากหูร้ายที่ชั่วโมงนี้กำลังสดเลยเลยอยู่ในฟอร์มที่สุดยอดจริงๆครับ ผมถ่ายคลิปการชนของคู่นี้มาด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะเอาลงในอินเตอร์เน็ตยังไง..อิอิ
 โดย... เด็กในวัง
9 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    เป็นไงบ้างค่านไมท์ไทสันช่วงนี้แพ้บ่อยนะวันที่5ได้ไปแลวัวชนที่ควนธานีไอ้นิลแซมซั่นขนาดพาเพื่อนฟัดรั้วแล้วยังถูกทอข้างวิ่งเลย
 โดย... 555
9 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ไคยากรู้ข่าวเกี่ยวกับไอ้ไมค์ไทสันบอกด้วยนะเดียวพมบอกไห้
 โดย... คนค่ายไมค์
9 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    โคดุกด้างแก่นทอง vs โคขาวเพชรมงคล,โคลันดาเพชรมีชัย vs โคดุกด้างลูกหมี สะกอม,โคแดงงามเหนือดวง(อินเดียแดง)นาทวี vsโคโหนดหลังขาวพงษ์ศักดิ์เ ล็ก บ่อนบางกล่ำ,โคโหนดอนันตเดช ค่ายโค 8 อรหันต์ vs โคแดงนำชัยขวัญใจมหาชน บ้านควนขนุน, โคลังสาดหน้าหยก ควนเนียง vs โคขาววันชัย พัทลุง,โคลางสาดศรสวรรค์ บางกล่ำ vs โคแดงงามทายาทยอดสิงห์ ป่ายาง,โคนิลเก็บทรัพย์ เจ๊ตุ๋ย บ้านควนขนุน vs โคโหนดงามลูกพลาย นายถวิล กงหรา,โคโหนดเสือเฒ่า(มังคุด) vs โคโหนดยอดขุทัพ นายไสว สะทิ้งพระ,โคแดงปราบเซีย ยางขาคีมvsโคขวงามเกียรติเมืองใต้(ลูกท่าแพ) หาดใหญ่, คู่เอก โคดุกด้างลูกช้าง บ้านม่วงทวน ปากพะยูน vs โคโหนดไพรพรรณ บ้านท่าบอนระโนด(โปรแกรมวันที่ ๑๑ พ.ย.๕๒)และวันที่๑๒ พ.ย.๕๒ คู่เอกรอบแรก โคแดงเก้าเก นายปรีชา บ้านท่าเชียด vs โคดุกด้างอนุรักษ์ชัย บ้านชิงโค,คู่เอกรอบสอง โคดุกด้างอดมทรัพย์(ป่าเกียว)ค่ายโคเพชรเมืองใต้ vs โคขาวงามทะเลทราย(ขวัญใจนายหัว) นายพิชัย บ้านเหนือ,รอบที่สาม โคดุกด้างเพชรราวี vs โคแดงเมืองิงห์กระทิงทอง บ้านในควน พัทลุง,คู่เอก โคดำนิล นายไพฑูร บ้านโคกสัก vs โคลายน้องกิ่งทองน้อย บ้านท่าบ่อนระโนด เดิมพัน หนึ่งล้านบาท
 โดย... เล็กบางกล่ำ
9 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ยินดีครับนำวัวดังงมาเผยแพร่กันของผมมี นิลคารม ชน แดงนำทรัพย์ แดงควายเหล็ก ชน นิลช่องช้าง โหนดสิงโต ชน หลังขาวราชัน ใอ้งูเห่า ชน ควายเหล็ก ออมสิน ชน ควายเหล็ก ลังสาดพรเพชร ชน แดงเพชรสังหารของกำนันเยื้อน นิลราหู ชน แดงเพชรบ้านไร่ และอีกหลายคู่ครับ
 โดย... คนเมืองลงุ
8 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    โหนดงามศรนารายน์ ชน โหนดศรีสวัสดิ์ คู่สุดมันอีกคู่นึงครับ นำมาฝากกัน เมืองลุงปะทะเมืองตรัง http://video.mthai.com/player.php?id=8M1257344937M0 ตามลิ้งเลยครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
8 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ใครมีวัวคนคู่ดังในอดีตก็นำมาแลกเปลี่ยนกันชมได้นะครับ หรือต้องการขายก็ยินดีครับผมอยากชมวัวชนในอดีตครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
8 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    นำมาให้ชมอีกครั้งครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ชม วัวชนคู่ประวัติศาสตร์เท่าที่ผมจะหามาให้ชมได้ในตอนนี้ แดงยอดสิงห์ ชน ลางสาดจอมโหด http://video.mthai.com/player.php?id=8M1257342480M0 ตามลิ้งเลยครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
8 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ลางสาดปริกแพ้แบบไม่มีลุ้นเลยครับพี่น้องผมแพ้ไปสามพันบาทเป็นรองตลอดเช็ดล้างเป็นรอง1000/700 แล้วไหลไปเรื่อยๆ โดนข้าง 5-6 ครั้ง แต่ยังหมุนหลบมาต่อหัวหล่าว ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งไอ้หูร้ายได้
 โดย... มือใหม่
7 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    แดงงามกำจรกิจตอนนี้อยู่ที่สจ.โชคซื้อไว้ในราคาสามหมื่นบาทครับผมว่าจะให้ทีมงานไปขอซื้อในราคาสามหมื่นห้าพันไม่รู้ว่าท่านสจ.ขายม้าย
 โดย... ฅนลุง
7 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณสุดยอด...ขอโปรมแกรมท่ามิหรำด้วยครับและที่เด็ดประจำวันประจำรอบด้วยนะขอบคุณครับ*******
 โดย... ช่างเอ็ม
6 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรมแกรมบางกลำด้วยใครมีขอความอนุเคราะห์ลงให้หน่อยครับ เพื่อจะได้หาข้อมูลเจาะลึกในการชมครับ.....ด่วนที่สุด!!!!!!!!!!
 โดย... ช่างเอ็ม
6 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    สนามน้ำกระจายน่าเล่นคือดุกด้างแสนไกรยอดฉกาจ วัวแม่เตย และอีกตัวคือ โหนดหลังขาวฤทธิเดชคับที่ชนะมา3หัวซ้อนแล้ว
 โดย... เด็กใหม่
6 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    สนามน้ำจายผมชอบ โหนดปล้องเพชรทุ่งเลยเทย, แดงดาราชัยเสียงทอง ใจมากแทงหิ้วชนเนือยๆ และ โหนดลูกวังทอง และโหนดกองสืบ กระดูกดี ชนมาหลังกดทืบบน ขึ้นชั้นไปชนกับไอ้รถบดมาแล้วแพ้ลงมา และก็มาชนะแล้ว
 โดย... สุดยอด
5 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณน้องใหม่ช่วยวิจารณ์สนามบ่อโดที่โพสไว้ด้านล่างด้วยครับ
 โดย... สุดยอด
5 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    สนามกีฬาโคบ้านน้ำจายครับล่วงหน้าก่อนเพื่อให้แฟนๆได้ร่วมวิจารณ์กันอาทิตย์ที่15/11/2552รอบแรก1/โหนดงามประกายฟ้า(เศรษฐี)ด.ช.ไผ่บ้านควนหินสัมพันธิ์vsลายมหาชัยนายธรรมบ้านแขยง2/ดุกด้างดอกฟ้าดาราชัยน้องอาซันบ้านหัวพานป๋าเปรมvsลังสาดมาประลองนายขุมบ้านทางควาย3/นิลยอดทองนายเบิรด์บ้านในวังยางแดงvsโหนดปล้องเพชรนายใช้บ้านทุ่งเลยเทย4/โหนดคมพยัคฆ์นายวินัยค่ายโคอุดมทรัพย์vsโหนดธนบุรี(ไอ้แสนเหลี่ยม)นายอู๊ดร้านอาหารพันธิ์ไม้เลื้อย/รอบสอง1/ดุกด้างตะขาบเพชรนายประมวลบ้านแสงตะวันvsโหนดแสนบุญเพชรรุ่งเรืองนายเนือยวัดใหม่บ้านแค2/แดงดาราชัย(เสียงทอง)นายเอ๋บ้านตลิ่งชันvsดุกด้างแสนไกรยอดฉกาจน้องปอค่ายโคบ่าววิเชียรแม่เตย3/ขาวงามเพชรพันทางนายถกบ้านแม่เปี๊ยะvsโหนดลูกวังทองนายช่างอบต.โคกทราย/รอบสาม1/โหนดงามกึกก้องเก่งกาจเกียรติ์เกรียงไกรนายเบลบ้านปาดังvsโหนดหลังขาวฤทธิ์เดชนายแจ๊กบ้านคลองจิก2/โหนดนพเก้า(ไอ้ม้อย)นายประดับบ้านท่าหินvsโหนดงามกองสืบนายคมบ้านศาลาน้ำ3/แดงเจ้าสำราญนายพลบ้านดอนขี้เหล็กvsนิลสิงห์นายแอบ้านน้ำกระจาย
 โดย... น้องใหม่
5 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    เสียดายครับนิดหนึ่งครับพี่น้องสนามควนมีดคู่โหนดเพชรสายใหม่(นกแอน)ถ้าไม่ล้มคงจะน่าดูกว่านี้เสียดายครับโดนไปกำปั้นกว่าๆ(ไม่เป็นไรรอบต่อไปค่อยว่ากันใหม่อีกที)
 โดย... น้องใหม่
5 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    แดงกำจรกิจพี่สนให้บ่อนท่าหรำครับสงสัยบ่อนเค้าขอ
 โดย... คนวัว
5 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    สนามบ่อโด ชนพรุ่งนี้ครับ ศุกร์ 6/11/52 พี่น้องช่วยวิจารณ์แสดงความคิเห็นด้วยครับ ขาวงามเทวดา สมิงเดช นายวิเชียร บ้านระโนด VS โหนดราชภัฎทองพูน เจ๊ดา บ้านท่าสังข์สทิงพระ แดงใจเย็น (ลูกอ่าวแหวนทอง) นายเฉลิม บ้านควนใหญ่ VS โหนดเพชรลำพูน จ่านุ้ย บ้านสงขลา โหนดนาเล ดช เนตร บ้านสนามชัย VS ขาวเพชรยอดธงชัย357 อบต สู้ บ้านดีหลวงสิงหนคร ดุกด้างรุ่งโรจน์ราชสีห์ นายแดง บ้านท่าคุระ VS แดงขวานทอง ขวัญใจคนจน นายวันชัย บ้านปาลัส
 โดย... สุดยอด
5 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณเด็กกระบี่รักวัวชน สำหรับตำแหน่งของสนามหัวเลี้ยวสิงหนคร ผมไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นเดินทางคุณอยุ่ไหน ผมคงให้ได้จากจุดอ้างอิงดังนี้ครับ ถ้ามาจากหาดใหญ่ ขับเลี่ยงเมืองมาทางถนน ลพบุรีราเมศร์ ถึงห้าแยกเกาะยอ เลี้ยวซ้ายไปยังเกาะยอ ข้ามสะพานติณสูลานนท์ แล้วขับไปเรื่อยๆ ผ่านคลังน้ำมัน ปตท ผ่านที่ว่าการอำเภอสิงหนคร ผ่านโรงเรียนสงขลาวิทยาคม ผ่านทางเข้าโรงแรมหาดแก้ววิลล่าไปสัก200เมตร จะถึงทางเข้าสนามชนโค อยู่ทางซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 100เมตรครับ แต่ถ้ามาจากทางระโนด สนามจะอยู่ขวามือครับ
 โดย... สุดยอด
5 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    สนามชนโคสิงหนคร..........อยู่แถวไหนคับ.......ช่วยบอกหน่อย พอดี วัว ผมเปรียบได้คู่ที่นั้นแต่ไปไม่ถูกใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับ วัวจะชนวันที่24-25 เดือนพฤศจิกายน ขอบคุนมากคับ
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
5 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    วัวอีกตัวที่สุดยอดผมเห็นวันที่ไอ้บ่อจิกชนแพ้คือลัดดาม้าเหล็กของเขาวิเศษผมว่าเดินสายชนได้ทังภาคใต้ตัวเท่ากันยอดเหมือนกันเอาชนะมันยาก
 โดย... เด็กเกษตรไสใหญ่
5 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่าไอ้เลิศตัวที่ชนะไอ้บ่อจิกมันชนได้กับไอ้หนอกแยหรือว่าเป็นไอ้หลังขาวพิชิตชัยไอ้เลิศอาจจะได้ตัวแต่เสียยอดเพราะยอดมันสั้นมากวันชนกับบ่อจิกขนาดส้อมเขาแล้วยังยาวไม่ถึง2คืบ
 โดย... เด็กเกษตรไสใหญ่
5 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    คู่บ่อจิกชนกับไอ้เลิศจากทุ่งใหญ่ราคาก่อนปล่อยไอ้เลิศเป็นต่อประมาณ10/9ชนกันประมาณ18นาทีไอ้บ่อจิกเดินเข้าไปแทงเข้าไปฟัดแต่ไอ้เลิศมันไม่รู้เรื่องไหรจนไอ้บ่อจิกไปหลังแล้ววิ่งไปเอง
 โดย... เด็กเกษตรไสใหญ่
5 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    อยากทราบว่าแดงงามกำจรกิจ ตอนนี้อยู่ที่ไหน ช่วยบอกที่ครับ ผมจะซื้อ
 โดย... วีโก้
5 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    หวัดดีดีครับ วันที่ 7 นี่ที่สนามคลองจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ก็มีชนเหมือนกัน ใครอยู่ใกล้ๆก็มาดูกันได้นะครับ
 โดย... วัวชนคนคอน
5 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้บ่อจิกแพ้กี่นาทีครับใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับ มีคลิปการชนให้ดูไหมครับ
 โดย... เด็กในวัง
4 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณช่างเอ็มที่บอกนะครับ ในความคิดผมชอบหูร้ายครับ แต่ได้ยินว่าลังสาดปริกเมื่อก่อนเป็นคู่วางของไอ้ลูกหมูครับก็คิดว่าน่าจะสูสีชนกันสนุกแน่ครับ
 โดย... เด็กในวัง
4 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณนิรนามขาวยอดพยัคฆ์คือไอ้เวียดนามนั่นแหละครับ
 โดย... เด็กในวัง
4 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    รายงานผลวัวชนสนามควนมีดด้วยครับขารองชั้นสอง
 โดย... ช่างเอ็ม
4 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขาวยอดพยัคย์เป็นไอ้เวียดนามตัวที่เคยแพ้ไอ้เพชรพยายม ที่ระโนดหม้ายเพื่อนๆชาววัวชนทั้งหลาย
 โดย... นิรนาม
3 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ควนมีดลันดาโคกสักเพิ่งชนะหัวเดียวแต่คู่ชนลาย357บ้าย้อยผมไม่เคยเห็น แต่เล่นแบบระวังสักหีด สำหรับสีลันดาอาจจะ แพ้สีลายได้
 โดย... สุดยอด
3 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณคนรักวัวชนคนเมืองลุงมากครับ สำหรับ ลิงค์วีดีโอ วัวชนที่กรุณานำมาเผื่อแผ่แก่เพื่อนพี่น้องชาวเวปวัวชนตรังโซนครับ ผมดูแล้วสนุกมาก ขาวยอดพยัคฆ์ต่อเขามาด้วย ไม่ทราบว่าเป็นตัวเดียวกับ ขาวยอดสิงห์สยามลูกแฝดหรือเปล่าครับ
 โดย... สุดยอด
3 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ควนมีดวันรี้3/11/52 นะครับ ผมชอบ โหนดเพชรป่าบอน, ลันดาสามพยัคฆ์บ้านโกสักนาหม่อม, ดุกด้างบุญรอดบ้านพ้อแดง และ โหนดงามเพชรสายใหม่ไอ้แอนนครยะลาครับ
 โดย... สุดยอด
3 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ช่วยวิจารณ์สนามควรมีดด้วย 03/11/52 คุณสุดยอด คุณขารองชั้นสองขอบคุณครับ
 โดย... คนตัดหญ้า
3 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702