๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245    หน้าถัดไป >

    โปรแกรมสนามกีฬาชนโคบ้านเสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรี ฯ วันอังคารที่ 5 ต.ค.53 รอบที่ 1 คู่ที่ 1 โคโหนดยอดชาย นายสมชาย บ้านไสต้นทุ่ง ชนกับ โคลายงามเพชรทักษิณ(เดียวดาย) นายเปียก บ้านรัษฏา คู่ที่ 2 โคโหนดงามเล็กเพชรเมือใต้(มดแดง) ชนกับ ด.ช.ธิติพันธ์ บ้านจุฬาภรณ์ ชนกับ โคนิลลุกสิงโต นายกระจาง บ้านป่ายาง คู่ที่ 3 โคดุกด้างโชคบาดาล(อ้ายสี่ยอด) ด.ช.ปีโป้ บ้านตากแดด ชนกับ โคขาวงามเพชรดำ นายดำ บ้านสวนหมาก คู่ที่ 4 โคดหนดงามสิงโตทอง นายเบิร์ด บ้านโคกคราม ชนกับ โคขาวงามวันมีชัย นายกุ้ง บ้านท้ายสำเภา คู่เอก โคลันดานรสิงห์ นายร๊อค นาเคียน ชนกับ โคลังสาดสิงห์หนุ่ม โก้ล้าน ค่ายโคมหาชัย รอบที่ 2 คู่ที่ 1 โคโหนดศิลปะชัย นายเล็ก บ้านดอนคา ชนกับ โคแดงขวัญเทพ นายโก้ ปากพนัง คู่ที่ 2 โคโหนดขันเพชรยอดนักรบ ด.ช.น้ำเพชร บ้านป่ายาง ชนกับ โคขาวงามมังกรทอง นายกร พรหมคีรี คู่ที่ 3 โคขาวงามสมรักษ์ นายโสป บ่อนชนไก่ปากนคร ชนกับ โคโหนดดาวชัย นายสำราญ บ้านทุ่งชน คู่ที่ 4 โคโหนดนำชัยขวัญใจสิงห์สยาม(มหาแกลบ) นายเค ปัตตานี ชนกับ โคแดงงามยูงทอง นายตูมบ้านคลองเตย คู่เอก โคแดงงามโกมินทร์ห้าพลัง จ่าเวียง บ้านเพชรจริก ชนกับ โคลังสาดก้องฟ้าเพชรบารมี(ลูกเอียดไร้มิตร) ด.ช.แสตมป์ ตรัง ++รอบพิเศษ ++ คู่ที่ 1 โคดุกด้างเพชรน้ำหนึ่ง(เปาบุ้นจิ้น) นายสุพจน์ มหากาฬ ชนกับ โคโหนดท้องลายยอดพิชิต(ทายาทสายัณห์) นายสุชาติ บ้านดอนคา คู่ที่ 2 ชิงเสื้อสามารถแชมป์รุ่นจิ๋วเมืองคอน โคโหนดยอดปานชัย นายกวาง บ้านควนวัดใหม่ ชนกับ โคดุกด้างสรณ์ราชสีห์ทวีทรัพย์ (อ้าย 21 ) น้องเฟิร์น พรหมคีรี ++ รอบพิเศษสุด ๆ นอกรายการชิงเสื้อสามารถ ++ คู่ที่ 1 โคขาวธนาทิพย์พันยาง (ขาวดราก้อนบอล) นายโจ บ้านถลุงทอง ชนกับ โคดุกด้างชัยยุทธ(ขนมหวาน) อ.บ.ต.เขียว บ้านโคกเหล็ก คู่ที่ 2 โคขาวงามพันพยัคฆ์ นายจอมบ้านวังวัว ชนกับ โคนิลตะลุยศึก นายเล็ก บ้านขุนทะเล
 โดย... คนมีสี
28 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    การลงไฟล์วิดีโอนั้นไม่ว่าเวปไหน...คนที่จะลงจะต้องสมัครสมาชิกของเวปที่จะลงเสียก่อนนะครับ... มีให้เลือกลงอยู่ครับ 1. http://www.youtube.com 2. http://video.mthai.com/ 3. http://www.clipmass.com/ มีมาให้เลือกสมัครกันครับลองเลือกดูก่อนว่าอยากสมัครเวปไหนครับ เมื่อสมัครได้แล้วก็ล็อคอิน User และ Password เข้าไปในหน้าเวปครับ เมื่อเข้ามาแล้วจะมีช่องที่เขียนไว้ให้ Upload ก็กดเข้าไปครับ แล้วจะมีช่อง Browse หรือ (...)แล้วแต่เวปครับ...กดเข้าไปแล้วก็เลือกไฟล์ในเครื่องของเราที่จะลง แต่ว่าความยาวจะต้องไม่เกิน 15นาที โดยประมาณครับ ..และไฟล์จะต้องเป็นไฟล์ .flv , .DAT หรือ Mp4 แล้วจะมีให้ใส่ช่องของรายละเอียดของไฟล์ที่เราจะลงเช่นชื่อประเภทหมวดหมู่แล้วแต่เวปเขาจะกำหนดครับ จากนั้นก็กด Upload(หาไฟล์วิดีโอในเครื่องเราที่ลงไว้ในเครื่องแล้ว) ครับ คอยจนกว่าจะเสร็จก็เรียบร้อยครับแต่หากเนตช้าก็จะนานหน่อยครับ (ปัญหาเทคนิคความเร็วเนตและคอมพิวเตอร์ต้องเร็วพอตัวครับ) ...
 โดย... ...
28 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไม่ทราบว่าการลงคลิปในยูทูปทำอย่างไรครับ พอดีผมมีคลิบวัวชนมันๆอยู่หลายคู่ ทั้งของผมเองและของทีมงาน อยากแบ่งปันกันดูแต่ลงไม่ถูกขอผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วย
 โดย... เด็กยะลา
28 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ใครไปบ่อนจุฬาภรณื เล่นของ สจ.เยื้อนปากพนังซักตัว ไม่รู้ว่าเป็นต่อหรือรอง ตัวนี้เป็นวัวนำเข้ามาอีกครับ ซื้อมาสามปีแล้วยังไม่ได้ชนใครที ทั้งทางและแทงตัวนี้
 โดย... เด็กยะลา
28 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


   
 โดย...
28 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ที่สนามนาม่วง ดำดินศ.แสนคมไม่ทำให้ผิดหวัง เอาชนะลังสาดไม่ถึง15นาทีครับ ทีเด็ดประจำวันแดงงามทายาทกระทิงทองชนะเหมือนกันครับ ชนกันนานชั่วโมงกว่า
 โดย... ขารองชั้นสอง
28 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สนามคูหา 27/9/53 ลายกวางชัย นายเตย บ้านกองอิฐ VS โหนดเจ้าบัลลังก์ นายชี บ้านควนนายทอง ลายกวางชัยชนะครับ โหนดโชคนำทรัพย์ ไอ้ทูล นายตุ้ย บ้านสีสอน VS ลายบริสุทธิ์ นายจีน บ้านหนำนอ โหนดชนะครับ ดุกด้างลูกหมีจอมราชันย์ นายแต้ม บ้านหนองเลน VS แดงณรงค์ชัย นายเหล็ก บ้าน ท่ามะปราง แดงชนะครับ โหนดคมพยัคฆ์ ไอ้บี้ นายฉลอง บ้านยางขาคีม VS ลังสาดพุฒบุญรอดยอดนักสู้ นายบาส บ้านตะโหมดลังสาดชนะครับ ลังสาดจอมพลังสิงห์หนังดำ ตองสิบนายอ้อด พัทลุง VS แดงลายพลางบ้านสตูล ลังสาดชนะครับ
 โดย... ขารองชั้นสอง
28 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใครมีข้อมูลสนามจุฬาภรบ้างคับ วันนี้กับพรุ่งนี้คับ แต่วันนี้ผมมีหนึ่งตัวคับกะไปวางสักหนึ่งกำปั้นคับ เทพบุตรพวงเงิน(อ้ายลั่น) นายดำปากพนัง
 โดย... เด็กคอน
28 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    *** ถึง คุณคนคอน ตอนนี้ขาวนำทรัพย์ไม่ชนแล้วครับ รู้สึกว่าเขาหลุดและเพื่อนผมซื้อไปทำพ่อวัว ที่ท่างิ้วห้วยยอดซักประมาณ 2-3 ปีแล้วและตอนนี้ทีมพัทลุงซื้อต่อไปทำพ่อวัวในราคา 180,000 บาท เพิ่งซื้อต่อไปประมาณ 2 เดือนเอง เรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณครับ
 โดย... 3S
28 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดียามรุ่งอรุ่นครับ วัวชนะ มีเงินใช้ทุกท่านครับ สนุกกับงาน สำราญกับวัวชนนะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
28 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถามพี่ๆ น้องๆผู้รู้ ขอชื่อจริง ตามบัตร ปชช. และประะวัติ ...ไอ้น่าชี ชุมพร (ใช่แดงงามแสงเพชร สวี หม่าย)... ที่ ทำท่า จะชนกับ นิลงามพิทักษ์ชัยด้วยครับ ...ขอบคุณครับ
 โดย... แฟนนิลพิทักษ์ชัย
27 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    คู่ที่พี่นักข่าว cnn บอก น่ามีวีซีดีนะครับ อยากดูมาก ขอบคุณในข่าวสารนะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ หัวชนคนใต้
27 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ไอ้แดงลายพลาง(พี่เป้า) ชนแพ้ ไอ้ตองสิบ โดยเช็ดล้างไอ้พี่เป้าเป็นต่อประมาณ 10 / 5 เมื่อเข้าชนไอ้พี่เป้าแทงไอ้ตองสิบรูใหญ่มาก ราคาขยับไป 10 / 3 แล้วอยู่ๆไอ้พี่เป้าก็โบกมือลาแฟนๆไปแบบไม่มีเยื้อใย แบบหน้าเฉยเลย แบบนี้น่าจับมันมายิงเป้าจัง จริงม้านท่านต่อทุกๆท่าน
 โดย... นักข่าว CNN สตูล
27 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ยังไม่ได้ทำครับคุณเบิ้ม สุราษ วันนี้แวะไปเที่ยวที่ลุงเค้ามาก้เห็นคนเข้าไปทำกับพี่เสรี ไม่ขาดสาย พอดีผมก้รีบไปเกาะหมุยครับ กะไว้ว่าตอนกลับค่อยแวะทำ เดียวหารูปถ่ายก่อน ฝั่งชั้นสองผมว่าน่าจะทันนัดหน้านะครับ เพราะคนมากแน่ๆ วัวดีๆทั้งเพ
 โดย... คนรักวัวชน ( ไอ้ค่อม) ชัยบุรี
27 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    คนรักวัวชัยบุรีทำบัตรยังครับปีนี้จะเริ่มทำวันที่ 9 น่ะครับแล้วจะทำอัทจรรย์ชั้น2ให้เหมือนชั้น 1 300 บาทต่อปี
 โดย... เบิ้ม สุราษ
27 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    บ้านนารอบนี้มีวัวเงินล้านหลายคุ่เลยครับ รวมทั้งนิลพิทักษ์ชัยด้วยครับ แฟนๆก็ติดตามกันได้ครับ วันนี้ผมได้โปรมแกรมมาแล้วครับแต่ลืมไว้ ครับแต่ลืมไว้ในรถ เดียวเอาไว้วันหลังเอามาลงให้ครับ เพราะยังอีกหลายวันครับตอถึงวันชน เ้ห็นว่าชนวันที่ 20-21 ตุลาคมครับ
 โดย... คนรักวัวชน(ไอ้ค่อม)ชัยบุรี สุราษ
27 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สอบถามท่านผู้รู้ครับ เข้าไปดูในเว็ป เอ็มไทย ขาวนำทรัพย์ที่ชนะ นิลงามกองปราบ เห็นแทงจัดจ้านเหลือเกิน ไม่ทราบว่าหายไปไหนแล้ว ไม่เห็นได้ข่าวชนเลย
 โดย... ฅนคอน
27 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีครับ เช่นกันครับคุณเบิ้มสุราษณ์ เป็นไปดั้งที่ทีมงานพี่พี่ที่ยะลาบอก คู่ชนของไอ้กั้ง เปิดออกจากแคมป์แล้ว จริงจริง แต่ได้ข่าวว่ามีเหตุผล วัวดี แต่ดูแล้วเสียเปรียบ คิดถูกแล้วครับ เก็บไว้ชนตัวอื่นดีดีก่อน วันหน้าเจอกัน
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถามเด้กป่าหวายครับ ได้ข่าวว่าไอ้สองแสนเคียงกับ ดุกด้างเพิ่มทรัพย์แล้ว แต่เพิ่มทรัพย์ไม่เอา ที่หัวพานเมา รอบที่ผ่านมา และเคียงกับ บุญเลิศตัวชนะบ่อจิกด้วย แต่สองแสนไม่เอา แฟนวัวหลายคนน่าจะได้เห็นฟอร์ม ทั้ง 3 ตัวแล้วลองวิจารณ์ ลองดูได้นะครับถ้าได้ชนกัน คงเป็นคู่ที่เป็นเงินล้านแน่นอน
 โดย... บ่าว
27 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ที่รัตภูมิ ตัวไหนน่าเล่นบ้างครับ ช่วยบอกซักกะนิด
 โดย... น้องใหม่
27 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ***ขอบคุณมากครับ คุณนายช่างใหม่ ที่แจ้งให้ทราบว่าคู่ชนไอ้กั้งถอนเสียแล้ว เพราะถ้าชนผมว่าโอกาสชนะไอ้กั้งก็น้อยมาก ถึงแม้นว่าวัวตัวนี้ราคาจะหลักแสน แต่เสียประสบการไอ้กั้งมาก
 โดย... 3S
27 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณเบิ้มครับ สำหรับคลิปนิลพิทักษ์ชัย ผมก็มีตามที่ท่านแฟนนิลพิทักษ์ชัยโพสไว้ในyoutubeนั่นแหละครับ และมีแผ่นซีดีด้วยแต่ก็ซ้ำกับในyoutube นะครับ
 โดย... สุดยอด
27 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องท่านใดมีโปรแกรมสนามจุฬาภรณ์ช่วยโพสให้ทราบด้วยครับ
 โดย... สุดยอด
27 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สวัสดีตอนเช้าครับทุกๆท่านและคุณหนุ่มยะลา เริ่มงานกันวันจันทร์ กันสนุกทุกๆท่านครับ
 โดย... เบิ้ม สุราษ
27 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    และมีคู่ล้าน 1 คู่เดิมเป็นวัวบ้านนา โกงเหลงขายไปอยู่ลานสกา เห็นว่าน่ะแพ้ครั้งเดียวแล้วชนะตลอด เดียวโปรแกรมออกผมค่อยมาโพสให้ทั้ง 2 วันเลย เพื่อนน่าจะรู้จัก คุณสุดยอดพอมีคลิป นินพิทักษ์ชัยบ้างไหมครับ
 โดย... เบิ้ม สุราษ
27 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ได้ข่าวว่า นิลพิทักษ์ชัยกระบี่ ติดกับหน้าชีชุมพร ข้าง4แสน ทำเกินมัดจำ 4หมื่น ราคาน่าจะต่อ 5 ก่อนปล่อย ถึงแฟนนิลพิทักษ์ชัย ครั้งนี้หัวที่เท่าไรแล้วครับ
 โดย... เบิ้ม สุราษ
27 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สวัสดีตอนเช้าตรู่ครับ โชคดีมีเงินใช้นะครับ ชาววัวชน
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    คู่ชน ลายบริสุทธิ์ ระโนด วัวสตูล ชน12หัว ช10 พ2 ชนทาง มีปลายยอดบ้างธรรมดา
 โดย... น้องใหม่ พ.ท
26 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สนามคูหา พรุ่งนีอีกวัน 27/9/53 ลายกวางชัย นายเตย บ้านกองอิฐ VS โหนดเจ้าบัลลังก์ นายชี บ้านควนนายทอง โหนดโชคนำทรัพย์ ไอ้ทูล นายตุ้ย บ้านสีสอน VS ลายบริสุทธิ์ นายจีน บ้านหนำนอกรัตภูมิ ดุกด้างลูกหมีจอมราชันย์ นายแต้ม บ้านหนองเลน VS แดงณรงค์ชัย นายเหล็ก บ้านท่ามะปราง โหนดแซมพยัคฆ์ร้าย ฟ้าหมอก นายวิรัตน์ บ้านควนเสาธงป่าบอน VS โหนดงามน้ำท่อม ก้านแดง นายเหงือก บ้านท่าปราง โหนดคมพยัคฆ์ ไอ้บี้ นายฉลอง บ้านยางขาคีม VS ลังสาดพุฒบุญรอดยอดนักสู้ นายบาส บ้านตะโหมด ลังสาดจอมพลังสิงห์หนังดำ ตองสิบนายอ้อด พัทลุง VS แดงลายพลางบ้านสตูล โหนดเพชรภูผา นาย บ้านอุไดผัง1สตูล VS โหนดสิงห์ศึก อ้อนแอ้น นายดิเรก บ้านกงหรา
 โดย... สุดยอด
26 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ได้ข่าวว่ามานะครับ แคมป์ฝ่ายตรงข้าม เก็บของเก็บวัวออกจากสนามแล้ว แต่จะย้ายไปอยู่ที่ไกล้ๆสนามหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ 95เปอร์เซ็นต์ถอนแล้วครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
26 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดำดินศ.แสนคม ชนะครับ
 โดย... ฅนรักษ์วัว
26 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    จุฬาภรณ์จะไปเล่นไอ้กั้งคู่ชนถอนเสียแล้วหรือคลับ ผู้รู้ช่วยบอกทีครับ จุฬาภรณ์ตัวไหนน่าเล่นบ้างคับ
 โดย... 3131
26 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เงียบจังบอร์ด สงสัยช่วงนี้รวยกัน นั่งนับตังค์กับใช้เงินอยู่แน่เลย แอะๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
26 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    อยากบอกคุณ3Sว่าคู่ชนไอ้กั้งที่ทุ่งโพธิ์ขนของกลับบ้านแล้วคับ
 โดย... นายช่างใหม่
26 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณขารองชั้น2 และคุณสุดยอด วัวพักพวกผมไปถูกคู่ที่กองบิน56 ลายบริสุทธิ์จจอมเซียนดาวรุ่งลูกครูวัวระโนดถูกกับวัวสตูล ไม่ทราบพรือมั่งพอรู้ประวัติคู่ชนมั่งหม่าย ราคาใครเป็นต่อเป็นรอง ช่วยบอกกัน ขอบคุณมากครับ
 โดย... เด็ก กทม
26 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีวันใหม่ครับ วัวชนะ มีเงินใช้ทุกท่านครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ หัวชนคนใต้
26 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องช่วยลงโปรแกรมสนามคูหาด้วยครับ
 โดย... สุดยอด
25 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องช่วยลงโปรแกรมสนามคูหาด้วยครับ
 โดย... สุดยอด
25 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ข่าวเงียบจัง คลิปเงียบเลย วัวคู่เด็ด
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ หัวชนคนใต้
25 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    มีข่าวดีมาบอกครับ นิลงามพิทักษ์ชัยถูกคู่อีกแล้วครับ แต่ไม่รู้ว่าจะใด้ชนหรือเปล่าน่ะครับถ้าได้ชนหัวนี้จะเป็นหัวที่10ครับ แพ้ชนะไม่รู้แต่หน้าเล่นครับ ผมก็แฟนพันธุ์แท้พิทักชัยคนหนึ่งเหมือนกัน
 โดย... AEK กระบี่
25 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    อยากดูคลิปวิดีโอของวัวดาราชัยกับมีลาภของกระบี่ค่ะ
 โดย... เด็กที่อยากดู
25 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


   
 โดย...
25 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้สองแสน ชนครั้งหลังสุดน่าจะครั้งนี้ครับ ที่รู้ชนะ 2 ครั้ง แล้วหยุดนาน ถ้าได้ชนกับเพิ่มทรัพย์ น่าจะสนุก ประสบการณ์ชน สองแสนน้อยกว่า แต่อายุน่าจะไกล้เคียง ทางชนปลายยอดสองแสนเหนือกว่าแน่ ลูกตื้ออยู่เพิ่มทรัพย์ ถ้าชนกันจริง อยู่ข้างสองแสนก่อนครับ
 โดย... บ่าว
25 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    แก้ไขวันชนบ่อนตรังชนวันที่26-27/9/53
 โดย... เจ้าตรัง
25 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ คุณ AEK กระบี่ มากครับสำหรับข้อมูลไอ้7นาทีเห็นว่าถูกคู่บ่อนตรังครับตรังชนวันที่25-26/9/53ครับ
 โดย... เจ้าตรัง
25 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    โหนดหลังขาวลูกบุญมี ปลายยอดจัดมากเลยครับ เข้าทำน่ากลัว แทงได้ใจจริงจริง มีไรใหม่ๆ ส่งมาให้ชมกันอีกนะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ หัวชนคนใต้
25 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณแฟนพี่นิลพี่ทักษ์ชัยนะครับ กับคลิปวัวสวยๆอ่ะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ หัวชนคนใต้
25 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึง...คุณบ่าว และ เด็กป่าหวาย ไอ้สองแสนใช่ที่นี่หม่ายครับ... งามมาก ปลายยอดฉกาจ ฉกรรจ์ ชนได้หลายตัวเลยครับ ถ้าติดคู่น่าติดตามครับ .... http://www.youtube.com/watch?v=ZaDvxhWdG8k
 โดย... แฟนนิลพิทักษ์ชัย
25 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีวันใหม่ครับ มีเงินใช้ทุกท่านนะครับ ขอให้วัวเข้านะ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
25 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถามคุณขารองชั้นสอง คู่เอกบ่อบควนมีด ใครเป็นต่อ ทีเด็ดน่าจะเป็นตัวไหน ช่วยวิจารย์ให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ
 โดย... ff
24 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบเจ้าตรังครับ 7นาทีอันตรายเป้นวัวคลองท่อมครับชนกระบี่3หนหลังแพ้1 ชนะ2แล้วมันเดินทางชนชนะที่อื่นอีกแต่ผมไม่รู้ว่าที่ไหน มันเป็นวัวแทงหน้าเเม่นมากอีกตัวหนึ่งครับ ชนเข้าๆออกๆเล่นยอดครับ7นาทีแรกรับรองว่ามันเป็นพระเอกแน่ครับแต่ถ้าเข้ามัดชนแทงไม่ใด้อาจขัดใจไม่ได้แทงก็บ๊ายๆครับ เล่นได้10นาทีแรกครับ แพ้ชนะใด้กันแน่นอนครับ ขอให้โชคดีครับป.ล.มันถูกคู่ที่ไหนชนวันที่เท่าไหรครับ
 โดย... AEK กระบี่
24 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรแกรมบ่อนทิ้งพระหน่อยครับ
 โดย... ทีมไอ้ควายสตูล
24 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณเด็กป่าหวาย ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลไอ้สองแสน ถ้าอย่างนั้นคือลูกไอ้บุญมี ตัวแพ้หลังขาวนำโชคของโกงั้ง นะครับ
 โดย... บ่าว
24 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณหลานกำนัน พี่ยังไม่มีโปรแกรมทั้งควนมีด และน้ำจาย ถ้าหาได้แล้วจะโพสให้ทราบครับ
 โดย... สุดยอด
24 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    http://www.clipmass.com/movie/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99---1008549089241235 คู่ไอหูร้ายชนกับลังสาดปริกหรือเปล่าไม่แน่ใจ(ใครทราบก็บอกกันได้นะครับ) เพิ่งมีคนนำมาลงไว้แต่ว่าคงถ่ายกับโทรศัพย์เลยนำมาให้ชาวเว้ปได้ชมกัน
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
24 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุณสุดยอดผมขอโปรแกรมบ่อนควนมีด และบ่อนน้ำกระจายเพราะว่าจะลงไปทำบุญเดือน 10
 โดย... หลานกำนัน
24 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สวัสดีชาวเว็ปตรังโซนทุกคน ขอขอบคุณทุกคนที่เอื้อเฟื้อข้อมูลชึ่งกันและกัน ชึ่งเป็นประโยชน์ต่อชาวเว็ปเป็นอย่างมาก ที่ได้ข้อมูลดีๆ ชึ่งนำพาความสำเร็จในการตามเล่นวัวแต่ล่ะตัว จนมีความร่ำรวย ความสุข สู่สมาชิกชาวเว็ปเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณๆหลายๆเด่อ ใครมีอะไรดีๆก้อบอกกันมาเด่อ
 โดย... เด็กคอน
24 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ครับผม พี่เค้าบอก สมบูรณ์ดี ซ่อมใช่ได้ ไกล้จะออกเคียงแล้วครับ แพ้ชนะ เต็มที สูสีไม่มีห่าง วัวดียอ่มแพ้ยอดวัวครับ ขอให้มีเงินใช้มากมาย เล่นวัวรวยๆนะ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
24 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณครับคุณหนุ่มยะลาที่ให้ข้อมูลของไอ้ยอดชายตัวนี้ก็น่าจับตามองอีกตัวหนึ่งผมได้เห็นชนตลอดทางชนดีครับแข็งแกร่ง4-5ไฟล์ที่ผ่านมาผมไม่เคยทำให้ผิดหวังครับ
 โดย... น้องใหม่
24 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุณน้องใหม่ ไอ้ยอดชาย ผมตอบให้แล้วนะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ หัวชนคนใต้
24 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้สองแสนชื่อตามบัตรคือโคโหนดหลังขาวลูกบุญมี(ปล้องเพชร)
 โดย... เด็กป่าหวาย
24 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถามแฟนวัวครับ ตอนนี้นิลบุญเลิศ ตัวชนะบ่อจิก เป็นไงบ้างเห็เงียบไปเลยครับ วัวดีๆ ยังคอยติดตามอยู่ครับ เห็นว่าเป็นลูกซัดดัมด้วย ใจเยอะจริงๆ
 โดย... บ่าว
24 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงเด็กภูเก็ต ลูกโหนดมาณะชัย ชนเหมือนพ่อมันมั้ยครับ แล้วชนะกี่ครั้งแล้วครับ ถ้าเหมือนมาณะชัยน่าติดตามครับ
 โดย... บ่าว
24 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณครับคุณเอกกระบี่...ที่แจ้งให้ทราบกัน น่าจะใช่ขาวแสนเพชรล่ะครับ
 โดย... มารุต
24 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณสุดยอด สนามสทิ้งพระอยู่แถว รพ.สทิ้งพระแต่ขึ้นไปทางชายทะเล
 โดย... คนชอบวัว
24 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณคนชอบวัวครับ แล้วจะรอโปรแกรมสทิงพระครับ และขอบคุณนักข่าวCNNสตูลครับที่รายงานข่าวข้อมูลลับให้ทราบเรื่องวางไม่ค่อยสู้ของแดงลายพลางครับเป็นข้อมูลที่สำคัญครับ ว่ีาแต่ว่าปกติชนมันมีกิยาปิดตามั่งไม๊ครับ
 โดย... สุดยอด
24 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้แดงลายพลางที่จะชนกับไอ้ตองสิบ ฉาบที่บ่อนคูหาแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ได้ข่าวว่าวัวไม่ค่อยเอา มีปิดตาไปหลังให้เห็น ข่าววงในบอกว่าทางเจ้าของวัวอาจจะถอนแต่ตอนนี้วัวก็ยังอยู่ที่บ่อนคูหาครับ
 โดย... นักข่าว CNN สตูล
24 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณสุดยอด จะทำการชนที่สนาม สทิ้งพระ วันที่ 6-10-53 เดียวโปรแกรมจะเอามาลงให้ครับ
 โดย... คนชอบวัว
24 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    โทษทีครับคุณคนรักวัวชน พิมพ์ผิดครับ โหนดน้องโอที่บอกจะชนที่สนามสทิงพระต้นเดืนตุลาใช่ไหม ชนวันที่เท่าไรถ้ามีโปรแกรมช่วยพิมพ์ลงบ้างครับ สนามสทิงพระย้ายเลยสนามบ่อโดไปมากไหมครับ
 โดย... สุดยอด
24 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถามคนชอบวัวชนครับ หัวเลี้ยวสิงหนคร รอบที่จะชนปลายเดือนใช่ไหม ช่วยลงโปรแกรมการชนให้ทีครับ จักขอบคุณมาก
 โดย... สุดยอด
24 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณสุดยอด โหนดน้องโอ มาติดคู่กับวัวสิงหนคร คู่ชนของโหนดน้องโอผมเคยเห็นวิชาชนแล้ว เลยอยากทราบวิชาชนของโหนดน้องโอพอดีจะไปดู
 โดย... คนชอบวัว
24 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใครมีโปรแกรมบอนโก๋ตี๊ ชะเมา บ้างคับ ขอด้วยคับ ขอบคุณคับ
 โดย... เด็กคอน
24 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    มีวัวยะลาออกเมื่อไหร่ มีดี ไม่ดี จะมาบอกกันนะครับ โชคดีมีเงินใช่อ่ะนะ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
24 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    แดงเพชรพันทาง เขาดีเหมือนกันคับเขารัดกว่า แต่สัน ขาวอิทธิพลชนะครั้งเดียวคับแล้วหยุดไม่รู้ไปเลยคับไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันยังไม่ได้ถามเพื่อนเลยว่าอย่าไร.......... แนะนำคับคูหารอบนี้มีวัวในทีมชนคับ พอเล่นได้คับ ลังสาดปลอดหนี วัวทุ่งพันตัน(ทีมควนดินแดง)พอเล่นได้คับ ดูว่าหัวที่ยิกชนสักนิด แต่นาบทอข้างน่ากลัวคับ ทิ่มเจ็บ ชนะสองครั้งที่คูหาและหาดใหญ่ ส่วนคู่ชนวัวสตูล ได้ข่าวว่าใหม่
 โดย... ชุกวัว
23 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณคนชอบวัวชนครับ โหนดน้องโอ เหลือเหตุ นายเวช บ้านขาวคูวา ระโนด เคยถูกคู่ชนเป็นคู่เอกรอบ3 กับ ลังสาดโชคถาวร นายอนันต์ บ้านทุ่งสวน ที่ สนามระโนดเมื่อ 23 มิ.ย. 10 ผมไม่ได้ไปชม เลยไม่ทราบผลครับ แล้วรอบนี้ถูกคู่กับตัวไหนที่สนามสทิงพระครับ วานบอกด้วย
 โดย... สุดยอด
23 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เอกกระบี่ครับ ขอบอกมิตรรักแฟนวัวทั้งหลายครับ วัวสีขาวต่อยอดได้ยินเขาพูดว่าเป็นวัวทุ่งใหญ่ครับเป็นวัวรุ่นใหญ่แน่นอนครับวันเคียงผมดูอยู่ ถูกกับวัวตรังยอดดีร่างกายสู่สีคู่นี้เดิมพันกันข้างละ 1000000บาทผมไม่รู้ว่าตัวต่อเขาชื่อ ขาวเเสนเพชรหรือเปล่า รอให้โปรแกรมออกก่อนแล้วผมจะลงให้อีกที กระบี่รอบนี้ชน13-14-17 ต.ค53 ส่วนคู่ไหนราคาต่อรองวันใกล้ชนเจอกันครับ
 โดย... AEK กระบี่
23 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณน้องใหม่นะครับ ดุกด้างยอดชาย หรือไอ้ยอดชาย ตอนนี้อยู่วัดใหม่เมืองยะลา เดือนกว่าๆชนที่สนามเกาะยอชนะ5 นาที ก่อนชนเช็ดล้างเป็นรอง10ต่อ8 ปล่อยเสอม ชนะไม่ลำบากมาก ไม่เจ็บ ผมถามเชิงชนแล้ว วัวฝีมือขึ้นบน ทุ้งหน้า ข้างใช่ได้แต่ไม่หนัก วัวเขาวง แต่วงกว้าง ตอนนี้สมบูรณ์ดี รอออกเคียงเท่านั้นครับ คิดว่าไม่สนามเกาะยอที่เดิมก้อสนามบินหรือควนมีด พี่เค้าบอกว่าเก่งไปเล่นมาได้มาหลายหมื่น แต่ถือเงินให้นายหัว เจ้าของที่แท้จริง น่าจะเป็นนายวัวจากสงขลานะ เพราะพี่เค้าบอกก่อนปล่อยวัวที่ชนะครั้งที่แล้ว ลุ้นใหญ่เลย ยังไงมีไร จะรายงานให้นะ แต่ตอนนี้พร้อมออกชนแล้ว ซ้อมแจ่ม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ หัวชนคนใต้
23 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สว่นอีกคู่ครับ ดำดินส.แสนคมน่าจะเป็นต่อราคา2000-700 แน่นอนครับ ลังสาดหยุดมา2ปีแร้วครับ ลังสาดชนะ2ครั้ง ลังสาดได้ใหญ่กว่า
 โดย... ขารองชั้นสอง
23 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สนามนาม่วงทุ่งขมิ้น คู่เอกพิเศษ โหนดพลายพญา อบต ประสิทธิ์ บ้านบาละยะลา VS แดงงามทายาทกระทิงทองคนองศึก บ่าวพี่ บ้านปริก คู่นี้ แดงน่าจะเป็นต่อครับ ราคา1000-800 ผมขารองชั้นสองชอบแดงครับ หัวใจเกินร้อยครับ
 โดย... ขารองชั้นสอง
23 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    .............โหนดมานะชัยขวัญใจร้อยปานเป็นวัวอยู่ห้วยยอด...อดีตเป็นตัวดังห้วยยอดเคยชนะลัดดาฟ้าประทานตัวเก่งของกระบี่และเคยเสมอกับโหนดพัฒน์พงษ์หรือไอ้เดี่ยวของกำนันดิษฐ์................ผมมีลูกอยู่2 ตัวครับ.........อายุ 4 ปีเองเขาวัง.....ตัวปีชนแล้วครับ................ชื่ออ้ายสั่งจับครับ
 โดย... เด็กภูเก็ต
23 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702