๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210    หน้าถัดไป >

    ท่ามิหรำ 18/12/52 คู่เอกรอบที่ 1 แดงงามอัศวินจอมลีลา(จงรัก) นายลิขิต ละมอ นาโยง ชน ขาวจอมทอง นายยุทธ หนองปรือ ห้วยยอด คู่เอกรอบที่ 2 โหนดหลังขาวเล็กลูกบ้านใหญ่ (ห้าคม) นายใหญ่ ใสใหญ่ ตรัง ชน นิลงามเทพฤทธิ์พรชัย (ลูกไก่) นายดิ่ง พัทลุง รอบพิเศษ โหนด ก.ไก่ นายไก่ เขาชัยสน ชน แดงงามงคลทอง (สมบูรณ์แบบ) นายเชษฐ์ ระโนด
 โดย... ยอดทอง พัทลุง
9 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ท่ามิหรำ 17/12/52 คู่เอกรอบที่ 1 แดงงามแปดเหลี่ยม (หูกาง) นายไก่ บ้านมะนัง สตูล ชน แดงงามยอดแสนไกลเพชรภูผา นายแบค์ บ้านท่ามิหรำ คู่เอกรอบที่ 2 ขาวใจเด็ด เพชรวังยาว (สุดหล่อ) อบต.วิเจน บ้านตะแพน ชน ขาวงามดาราชัย(ขุนคลัง) นายหนึ่ง บ้านฝาละมี ปากพะยูน รอบพิเศษ ขาวงามเหลี่ยมเพชรพยัคฆ์สายใต้ นายก้อง นาท่อม พัทลุง ชน ลังสาดเพชรปัตตานี (อังกอร์) นายชาย นาโยง จ.ตรัง
 โดย... ยอดทอง พัทลุง
9 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอความเห็นบ่อนท่าหรำ วันที่ 17 18 19 หน่อยครับ ใครมีคู่เด็ดหรือทีเด็ด ตัวไหนช่วยบอกกันบ้างนะครับ
 โดย... ...
9 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คนรักวัวครับ แดงรุ่งโรจน์ยอดยาวกว่า ตัวนี้ฟอร์มเพิ่งจะโดดเด่นขึ้นมาปีที่แล้วนี่เอง เมื่อเอาชนะไอ้ลูกเกยบ้านเคียนเภาที่หอยโข่ง16/6/51ชนไปหลังถอยรอบบ่อนสองสามรอบ ยอดดียาวมากแยงเจ็บแยงแทงไอ้ลูกเกยหูหักเหม็ดพลิกกลับชนะ หลังจากนั้นมาชนเดิมพันสูงเงินล้าน(ลงในโปรแกรม) กับโหนดเพชรทักษิณเอเชียวัฒนาของนายหัวยุทธทุ่งลุง ที่หาดใหญ่4/10/51ชนกันมันสะเด็ด ท้ายๆถูกเพชรทักษิณลักทอข้างล้ม แต่ไม่วิ่ง แยงยื้อจนฝ่ายนายหัวยุทธก้าไม่กล้าเกียด อย่างที่บอกยอดยาวแยงเจ็บจริงๆเข้าไปถูกๆ ครั้งนี้ชนกับคุณปล้นทรัพย์ ผมว่าน่าถึงฎีกาเล่าครับ รุ่งโรจน์ยอดยาวกว่าต้องแยงถึงก่อน คุณปล้นทรัพย์ชนไปหลังกันลองดูครับ ลูกหน้าเสร็จรุ่งโรจน์ ชั้นเชิงเหลี่ยมชนอยู่ที่คุณปล้นทรัพย์ สำหรับคุณปล้นทรัพย์ฟอร์มล่าสุดมาชนะ โหนดสินสยามที่หาดใหญ่3/10/52 แบบเจียนอยู่เจียนไปครับเกียดถึงยักคอ ถูกยอดหนักๆชักแหยงครับ แต่หัวใจดีกว่าเลยกำชัยชนะมา คุ่นี้น่าดูชมครับพี่น้อง สำหรับผมต้องเล่นทั้งสองตัวครับ ตามเพลงตามสถานะการณ์ครับ แต่ว่าช่วงนี้ทีมสตูลทีมนี้เข้าวินดีเหลือเกิน ชนะตลอดล่าสุดคุณหินงามในทีมกได้ชัยมาสวยงาม หรอยครับ อิอิ
 โดย... สุดยอด
9 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    โทษทีคุณแดงปล้นทรัพย์ วันที่ 15-12-52 พิมพ์ผิด
 โดย... คนรักวัว
8 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    แนะนำวัวบ่อนบางกล่ำวันที่ 19-12-52 ระหว่างคุณแดงปล้นทรัพย์ กับ ไอแดงรุ้งโรจน์ คู่นี้บองได้ว่าคุณแดปล้นทรัพย์งมาแน่นอน วัวตัวนี้แก่มาก วางมา 90 กว่าครั้ง ชน 2 ชนะ 2 ชนควัดเลี้ยวไปหลัง คู่นี้เกียจกันนานแน่ แต่คุณแดงปล้นทรัพย์ใส่ไม้หลังเดินตลอด น่าจะได้เปรียบเวลาเกียจ ชนที่คูหาก็ไปหลัง ปิดตาด้วย (หัวแรก)ทำเอามีเสียวเหมือนกัน หัวสองก็ไปหลังแต่ไม่ค่อยน่ากลัวเพราะรู้ทางแล้ว หวังว่าคงจะโชคดีกันทั่วๆหน้านะ ถ้าตามผม
 โดย... คนรักวัว
8 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คนเมืองลุงครับ ใครพอจะรู้จักดุกด้างยอดแสนเชิงบ้างครับอยากทราบว่าทางชนแบบใหน ชนกี่หนแล้ว นะกี่หัวแล้ว ครับ จะขอบคุณมากครับทราบว่าเป็นวัวของ สจ.สมโชคพัทลุง ครับขอบคุณมากครับผมๆๆๆๆๆๆๆ
 โดย... น้องใหม่ชายคลอง
8 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณเล็กบางกลำ ช่วยวิเคราะห์ ทีเด็ด วันที่ 14 บ่อนบางกล่ำให้หน่อย มี ตัวไหนหน้าเล่นบ้าง จักขอบคุณมาก
 โดย... คนชอบวัวชน เสกัก
8 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    สนามบางกล่ำวันแรก 14ธ.ค.52 คู่เอกรอบแรก โคโหนดมารวย นายตาล บ้านควนหินแท่น vs ขาวงามเพชรฆาตจอมราวี รอบสอง ขาวงามศิริชัย นายแต้ม พิปูน vs ลางสาดแสงทอง นายอ๊อฟ บ้านเหนือ,โหนดโสรยา นายพัน นาม่วง vs ขาวมีชัย นายแอ ปากบางภูมี, ขาวเพชรมงคล นายบ่าว บ้านหนองบัว vs ดุกด้างบางระจัน นายแป๊ะ บ้านโคกวัดพัฒนา คู่เอกรอบสอง ลังสาดคงคาดียอดพิชิตชัย นายอุดม บ้านคลองช้าง vs ขาวเอกอุดมช้ย(ขวัญใจน้องบาว) นนายมลฑล นิคมสตูล รอบพิเศษ โคขาวหอก(999) นายหอก บ้านควนไทร vs ลังสาดสาดศรนารายณ์ นายวิ เทพา,ขาวสดใส(ใจเย็น) นายพ่วง บ้านลำแดง vs โคแดงโชคชัย (เสือน้อยจอมซน)นายแม็ก บ้านคลองหอยโข่ง เดิมพัน ๖๐๐,๐๐๐ บาท( วันที่ 15 ธ.ค.52 โหนดวะนชัย นายชัย ด่านนอกสะเดา vs ลางสาดศรสวรร์ลูกศรนารายณ์,โหนดลูกยอด นายโก๊ป บ้านดินลาน vs ขาวสิงห์เหนือ นายอุบล บ้านท่าแซ, โหนดมาลัยทอง(ไอ้เอียด) น้องปูเป้ ตรัง vs แดงงามลูกลานนา นายประเสริฐ บ้านแหลมยาง คู่เอกรอบแรก โคโหนดกระทิงทอง ด.ช.วุฒิชัย บ้านควนดินแดง vs นิงเก็บทรัพย์(เจ๊ต๋ย) น้องแบ๊งค์ บ้านควนขนุน รอบสอง โหนดบุญรอด นายบบ่าว ปาดัง vs ดุกด้างพยัคร้าย 007 ด.ช.บ่าว บ้านอุได สตูล, โคดำนิลลูกกา นายมุ้ย บบ้านม่วงหอม vs โหนดลุงดี นายคล่อง เขาชัยสน, โหนดงามมาลัยทอง นายเกล่อม บ้านคลองหลา vs แดงพลังชัย นายเอียด บ้านดินลาน คู่เอก ดุกด้างปรีชาชัย นายวันชัย บ้านปาลัสปัตตานี vsโหนดหลังขาวคาราบาวยอดนักสู้ นายสายันต์ มะนนังสตูล รอบพิเศษ โหนดคูโบต้า ด.ช.เอก บ้านคลองหลา vs โหนดงามหลังขาวปานเพชร นายทอก ป่าพะยอม เดิมพัน 800000 บาท ,แดงงามรุ่งโรจน์ ด.ช.รุ่งโรจน์ ม่วงค่อม vs แดงปล้นทรัพย์ จ่ายาว ค่ายโค ส.ปริญญาอันดามัน, โหนดเหล็กเพชร นายจินดา ป่าบอน vs ดุกด้างร่อนเร่ นายกล้วย บางกล่ำ ,,,,,,,,,,,,
 โดย... เล็กบางกล่ำ
8 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    วันชนผมเช็คอีกทีนึง เดิมพันข้างละสองแสน สนามทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ คับ
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
7 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    อยากทราบประวัติของไอ้ลางสาดนเรศวรวัวจากระโนดที่มาชนะที่บางกลำ ใครมีรายละเอียดพอที่จะเล่าสู่กันฟังมั้งครับ เรารักวัวชน อาวุธฟาร์มก็มีนะครับ ควรอนุรักษ์ไว้นะครับ.........
 โดย... เด็กแนวคิคิ...
7 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ตัวใหญ่จัง............เลย ยากได้มัง........... ไดปะ.........
 โดย... เด็กแนวคิคิ...
7 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณคนรักวัวครัย รายงานข่าวคุณหินงามได้หรอย ได้แรงอกจริงๆ ยินดีด้วยครับที่ได้ค่าบุหรี่ คาดว่าได้สูบกันอีกนาน ถ้าต่อสิบหก สักสองกำปั้นครับ อิอิ แล้วเข้ามารายงาน ให้พี่น้องแฟนวัวชน ได้แรงอกกันล่าว นะครับนะ
 โดย... สุดยอด
7 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    โคนิลพิทักษ์ชัยได้คู่แล้วคับชนกับไอ้เพชรนาเหนือของผู้ใหญ่เท่งชนวันที่เทาไรครับเด็กกระบี่รักวัวชน
 โดย... คนตัดหญ้า
7 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    เด็กกระบี่รักวัวชน นิลพิทักษ์ชัยเดิมพันเท่าไร ชนเมื่อไรครับ
 โดย... คนชอบวัวใต้
6 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    มาตามสัญญา ตามคาดชนะด้วยเวลา 4 นาที สำหรับคุณหินงาม(ไอก๊อง)เช็ดล้างเป็นต่อ 10-6 นาทีแรกไอลังสาดเป็นฝ่ายเข้าทำก่อนโดยใช้ปลายยอดแทงเข้าที่คอใหญ่ราคาขึ้นมาเสมอ หลังจากนั้นคุณหินงามได้ใช้เขาอันงดงามหวดเข้าบริเวณหน้า จนทำให้ไอลังสาดใจน้อยหันมามองหน้าเจ้านายแล้วบอกว่านุ้ยลาก่อน เป็นอันว่าสตูลพาเงินกลับบ้าน ส่วนผมก็ได้ค่าบุหรีนิดหน่อย
 โดย... คนรักวัว
6 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    เด็กเกษตรๆไสใฟหญ่ รู้จักทีมงานเจ้าของ ลังสาดผปานเงินสามคิงส์ฟหรือๆไม่ ทีมงานฟหนองจิก ถำพรรณา()พี่วี()กับผปมสนิทกันมากๆไ เคยเอาวัวมาวางกันฟหลายครั้ง ผปมทีมงานท่าศาลา
 โดย... คนเล่นวัวชน
6 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงเด็กเกษตรไสใหญ่ ข้อมูลของคุณชัดเจนครับ ถูกต้องแล้วครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นวัวใหม่ แต่ผมเชื่อว่ามีอนาคตแน่นอน เล่นลังสาดตัวเดียว ผมขอฟันธงครับ
 โดย... คนเล่นวัวชน
6 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรแกรมหยีในพรุ่งนี้หน่อยครับ
 โดย... ยอดทอง พัทลุง
5 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    6/12/52 สนามชนโคบ้านควนมีดตรงกับสนามชนโคบ้านหยีใน 7/12/52 สนามชนโคบ้านควนมีด 8/12/52 สนามชนโคบ้านปอ-บ่อโด 9/12/52 สนามชนโคบ้านปอ-บ่อโด 12/12/52 สนามชนโคบ้านน้ำกระจาย 13/12/52 สนามชนโคบ้านคลองแงะ 14/12/52 สนามชนโคบ้านบางกล่ำ 15/12/52 สนามชนโคบ้านบางกล่ำ 17/12/52 สนามชนโคบ้านท่ามิหร่ำ(บ่อนใหม่) 18/12/52 สนามชนโคบ้านท่ามิหรำ(บ่อนใหม่) 19/12/52 สนามชนโคบ้านท่ามิหรำ(บ่อนใหม่)
 โดย... มือใหม่หัดขับเริ่มอีชับแล้วนิ
5 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้จะไปดูหินงามชนที่หยีใน แล้วค่อยกลับมาส่งข่าว
 โดย... คนรักวัว
5 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    เสี่ยโอ ทุ่งโฮ้ง แพร่ ครับ ลังสาดเพชรชูชัย ไปชนบนดอย หรือครับ และวัน อาทิตย์ที่ 6 นี้ เชียงใหม่ ชนมั้ย ตัวไหนชนบ้าง ทราบแล้วบอกหน่อยครับ
 โดย... ป.ประยุทธลำปาง
4 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    โหนสมานชัยแพ้ โดนแทงที่คอเลือดออกมาก สวนตองสิบชนะวัวบ้านส้อง สุราษ ไม่รู้สุราษจริง แต่ชนข้างละ 150,000คับ
 โดย... ชุกวัว
4 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    แล้วอิกคู่มาเล่นโหนดเพชรเขาสูงทายาทตัวจริงของไอ้ภาคภูมิเป็นตัวเก่งของในเตาชนดีมากตัวนี้จะชนะแดงพูลทรัพย์แดงพูลทรัพย์นี้หัวที่ชนดีทั้งขึ้นทั้งแขวนขางหนักแต่จะแพ้เพราะว่างถูกข้างดีดออกจะแพ้ท้ายๆเล่นโหนดเพชรเขาสูงดีกว่าได้ขาวว่าเก่งจังและก็เล่นดุกด่างพยักย์คำรามทายาทตัวจริงของไอ้นำชัยเป็นวัวที่ชนมัดและทอข้างหนักคู่นี้ก็น่าเล่นเพราะนำเลี้ยงผิดกันคู่เล่นยาวไปเลยราคาต่อรองนาจะ10-6ครับทีมควนขนุนการยางน่าเล่นเป็นพิเศษทีมนี้วัวชนดีๆน่าจับตามองมาก
 โดย... ฅนลุง
3 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ที่สนามบ้านหยีในจะทำการชน2วันครับฟรุ่งนี้กับวันอาทิตย์วันอาทิตย์คู่พิเศษระหว่างดาวดังในอดีตลังสาดแรมโบ(หรือว่าลังสาดควนเถีย)ตอนรับการมาเยือนของดาวรุ่งฟอมร์สดจากสตูลป้ายใต้การนำของนายกโต้งสตูลและจ่ายาวมือขวานายกโต้งโหนดหินงาม(ไอ้ก๊อง)เนตัวที่พิชิตตัวเก่งของพัทลุงโหนด3จังหวัดจะชนะลังสาดแรมโบ้ครับราคาต่อรองน่าจะ10-5ครับเพราะทางโหนดหินงามชนได้ทูกราคาและก็เล่นโหนดปานเพชรน้องบ่าวตัวจริงของจอมเท็จตัวชนะตะวันแดงคู่นี้เล่นทูกราคาครับคู่ชนว่างวิ่งครับเด็ดเป็นพิเศษสำหรับตัวนี้
 โดย... ฅนลุง
3 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ตอนนี้ผมอยากซื้อลูกวัวชนจัง(วัวหนุ่ม) ลงมาอยู่บ้านแล้ว อยากเลี้ยงวัวชน (ย้อนวันวาน) ทำงานที่ กทม หลายปี วันที่ 9 นี้ ที่บอนวัวบ้านนาเดิม มีวัวน่าดูครับเชิญเลย
 โดย... เขยพัทลุง
3 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    โคนิลพิทักษ์ชัยได้คู่แล้วคับชนกับไอ้เพชรนาเหนือของผู้ใหญ่เท่งคับ สนามจุฬาภรณ์ ทุ่งโพธิ์ น่าดูน่าเชีร์ยคับ
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
3 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุนคนชอบวัวใต้ เดียวจัดการให้คับ เดี๋ยวทางชนดีๆผมหาให้คับ
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
3 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณ ซุกวัวครับ สมานชัยมาทำฟอร์มคืนได้สวยงามม้าย แล้วมันชนะม้ายครับ แล้วคูชนตองสิบคือตัวไหนครับ
 โดย... สุดยอด
3 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    เด็กกระบี่รักวัวชน มีตัวไหนแนะนำบ้างครับ ถ้าจะให้ดี ขอมีเบอร์ติดต่อหน่อย
 โดย... คนชอบวัวใต้
2 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ลันดาอยากดัง รู้จักเจ้าของลันดาเสือขาวหรือเปล่า เค้าจะขายหรือเปล่าราคาเท่าไร เป็นวัวที่ไหนชนะกี่ครั้งแล้วครับ
 โดย... คนชอบวัวใต้
2 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    โหนดสมานชัย ไอ้ห้วยโอน ชนกับไอ้เตี้ย ที่คูหาโคตรมัน ส่วนตองสิบทอข้างทีเดียว
 โดย... ชุกวัว
2 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คนเล่นวัวครับวัวท่าหลาลูกสายัณที่ชนบ้านนาตัวนั้นใช่ตัวเดียวกับของไอ้กวางที่ล่ามไว้หน้าบอนซ่อมโพธิ์ทองหลังร้านน้ำชาหม้ายครับ/แล้วมั่นติดกับของไอ้หัววัวหน้าบ่อนบ้านนาเดิมใช่ไหมครับ/
 โดย... เด็กเกษตรไสใหญ่
2 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุนคนชอบวัวใต้ ลันดาเสือขาววัวที่ไหนคับวัวกระบี่ใช่ป่าว เดี๋ยวผมเช็คให้คับ เรื่องวัวที่จะเอาขึ้นเหนือ จะเอาลีลาการชนแบบไหนคับ เดี๋ยวดูๆไว้ให้คับ
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
2 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องท่าใดรู้จัก นิลออมสิน(ปานเงิน)บ้านจุฬาภรณ์ บ้างครับ ว่าทางชนพันพรือ ชนะมากี่หัวแล้วครับ
 โดย... สุดยอด
2 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องท่านใด มีโปรแกรมของสนามเนินขุมทองหาดใหญ่ กรุณาช่วยโพสลงด้วยครับ วัวจะชนพรุ่งนี้แล้ว จังไม่รู้ตัวไหนชนมั่งครับ ช่วยพิมพ์ลงบอร์ดด้วยครับ คุณขารองชั้นสองน่าจะมีนะครับ ขอบคุณครับ
 โดย... สุดยอด
2 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถามแฟนวัวชนข้างล่าง ว่าลังสาดจอมพลังสิงห์หนังดำ(ตองสิบ) ที่ว่าชนะคูหาอย่างสวยงามนั้น ชนกับคู่ชนตัวไหนครับ
 โดย... สุดยอด
2 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    สนามควนมีดสงขลา วันที่สอง ชน7/12/52 โหนดฉัตรชัยสิงห์โคกทราย ดช หิน บ้านโคกทราย VS ดุกด้างกอไผ่ นายหมี บ้านปลักปอม ขาวบัลลังก์ทอง นายเสม บ้านปลักคุย VS โหนดพลังสิงห์ นายอรรถพล บ้านหัวเขาแดงสงขลา ดุกด้างไร้ตำบล นายแดง บ้านสะบ้าย้อย VS โหนดลายปัญญาวุฒิ นายบอล บ้านคูนายสังข์ แดงแสงดาวเทวดา นายยัง บ้านพัทลุง VS ลังสาดบุญรอด นายเทียม บ้านปลักปลิง แดงรุ่งเพชร2 นายยูโส๊บ บ้านสะบ้าย้อย VS โหนดบานเย็น นายแห บ้านสะกอม ขาวงามยอดพยัคฆ์ นายอำนาจ บ้านควนมีด VS ลังสาดมรดกจอมโหด นายจิตร บ้านโคกยางแม่ขรีพัทลุง แดงเพชรสยาม ดต สมศักดิ์ บ้านตรัง VS โหนดคชสาร บังแซ บ้านสะบ้าย้อย ดุกด้างฉลองชัย นายเธียรชัย บ้านควนเปลโคกโพธิ์ VS โหนดประเสริฐชัย สท ประเสริฐ บ้านจะนะ ขาวงามหนึ่งจักรวาล นายโกศล บ้านหลังสวนชุมพร VS โหนดงามอัศวิน นายหลี บ้านสะกอม ลังสาดโชคประทาน นายชาญ บ้านต้นเลียบ VS แดงงามประกายฟ้าดาราชัย นายสัน บ้านปากทุ่ง โหนดท้องลายสกุลเพชร นายบ่าว บ้านทุ่งส้าน VS ขาวเย็นชา นายชม บ้านแหยง
 โดย... สุดยอด
2 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุฯหลานกำนัน สนามควนมีดวันแรกชน 6/12/52 ดุกด้างจงอางเพชร เกาะเพชร ดช ชาคริต บ้านเนินแสงจันทร์ VS ดุกด้างลูกช่อน รอยเดียว นายเหม บ้านสะกอม โหนดเขี้ยวพิษ นายสนิท บ้านพัทลุง VS ดุกด้างรอดตาย นายจูเลาะ บ้านคลองช้างเล่น โหนดสีเทา ดช ฟรุ๊ก บ้านพรุธานี VS นิลจงอางเพลิง น้องเบส บ้านปลักปลิง โหนดแสงเพชร นายสะอูน บ้านสะบ้าย้อย VS โหนดเจริญชัย นายวินัย บ้านเกาะแต้ว ลังสาดศรเพชรเผด็จศึก นายหลี บ้านนาใน VS ลังสาดพลังยุทธ ดช ภูมิรินทร์ บ้านสะกอม โหนดเทศบาล นายป้อม บ้านควนขนุนพัทลุง VS โคดำน้อย นายเจต บ้านควนมีด โหนดเพชรยอดธง ดช อภิสิทธิ์ บ้านบ่อทอง VS โหนดหลังขาวเจ้าปัญญา นายบ่าว บ้านสะกอม แดงไฟยุคใหม่ นายสมเกียรติ บ้านพรุพี VS นิลลุงช่วย ลุงช่วย บ้านพัทลุง ดุกด้างสายฟ้า นายทือ บ้านทุ่งส้าน VS ขาวเจ้าขุนศึก ผญ หมี บ้านสทิงพระ ดุกด้างคมพยัคฆ์ นายแหล๊ะ บ้านสะกอม VS ดุกด้างยอดสนั่น กำนันประสิทธิ์ บ้านท่าหิน ลังสาดราชสีห์ขนทอง ตาเพชร ดช กอเสม บ้านตะลิ่งชัน VS นิลออมสิน ปานเงิน นายหมัด บ้านจุฬาภรณ์ โหนดบริสุทธิ์ ขวัญใจน้องๆ นายจืน บ้านนครคูหา VS โหนดเพชรน้ำเอก นายวัฒน์ บ้านขุนทอง
 โดย... สุดยอด
2 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณสุดยอด คุณขารองชั้นสอง และเซียนวัวทุกท่าน ผมขอโปรแกรมบ่อนควนมีดล่วงหน้าถ้ามีรีบส่งมานะครับ จะมีทีเด็ดให้
 โดย... หลานกำนัน
2 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ตองสิบทุ่งนารีชนะที่คูหาอย่างสุดสวยกำลังจะกลับคืนฟอร์มเที่ยวหน้าอาจจะได้พบกับไอ้พ่อใหญ่สตูลแฟนๆคอยติดตามชม
 โดย... ...
2 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    เด็กกระบี่รักวัวชนรู้จัก ลันดาเสือขาวหมั้ยเค้าจะขายหรือเปล่า ราคาประมาณเท่าไรชนะกี่ครั้งแล้วครับ
 โดย... คนชอบวัวใต้
1 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    เด็กกระบี่รักวัวชน มีตัวไหนแนะนำขึ้นมาชนทางเหนือบ้าง อยากได้วัวใต้ดีๆสักตัว
 โดย... คนชอบวัวใต้
1 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ผลการชนสนามระโนดวันนี้1/12/52 คู่เอกพิเศษเดิมพันหนึ่งล้าน ระหว่าง แดงงามกองปราบทายาทโชคชัย บ้านท่าบอนระโนด VSโหนดมังกรไฟ บ้านสทิงพระ ผู้สือข่าวกีฬาวัวชนใต้รายงานมาว่า ชนกันสนุกมากครับ เช็ดล้างเข้าชน หน้าเสื่อให้แดงกองปราบลูกที่เจ้าถิ่นเป็นต่อสิบแปด ชนกันจนโหนดมังกรไฟพลิกกลับเป็นต่อสิบหก แต่สุดท้ายก็สู้กระดูกและลูกเก๋าของ แดงงามกองปราบทายาทโชคชัย ไม่ได้ครับ ลูกที่ชนะครับ จบข่าว
 โดย... สุดยอด
1 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ต้องขอโทษแฟนวัวชนทั้งหลายที่ผมให้ข้อมูลวัวท่าศาลาที่ชนบ่อนบ้านาเดิมนั้น จริงแล้วชนวันที่ 8 ธันวาคม 2552 ครับ ให้เล่นวัวท่าศาลาครับ ลังสาด(ลูกสายัณห์) เป็นวัวใหม่ครับยังไม่เคยชนแต่วางสุดยอดครับพี่น้องครับ
 โดย... คนเล่นวัวชน
1 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคณเพื่อนวัวชนครับ สนามทุ่งสงในโปรแกรมท่ผมมีบอกว่าทำการชน 28/11/52 ครับน่าว่าชนไปแล้วครับ ผมมีแต่โปรแกรม แต่ไม่ได้ไปแล ยังไงคุณลอเช็คข่าวแลครับ ตัวไหนชนดีบอกด้วยครับ แดงซุปเปอร์แชร์ น้องบิ๊ก บ้านเขาขาว VSโหนดอันดามัน เบียร์ช้าง ดญ อันดา บ้านฟาร์มหมู /โหนดฟ้าใหม่ นายหนึ่ง บ้านทุ่งใหญ่นครศรี VSโหนดศรนารายณ์ น้องออ บ้านควนเอฟเอ็ม /ดุกด้างเทพบุตรสมหวัง นายกบ บ้านบางครามกระบี่ VSนิลปานเงิน ทีละเฮ นายคิงการยาง บ้านไสร้าน /แดงงามเพชรมั่นคง นายเหลือ บ้านในไร่ VSลังสาดนำสิน นายแนบ บ้านบนควน /โหนดยอดสังหาร นายแอ๊ด บ้านบางขัน VSลังสาดลายเปรู นายบ่าว บ้านทุ่งสง /ดุกด้างตาเพชร นายสุชาติ บ้านหนองแสง VSโหนดขุนพลพิทักษ์ นายสมโชค บ้านนิคมเขาขวาง /แดงโชคชัยขวัญใจนักรบ ไอ้เดียว นายเชื้อ บ้านจุฬาภรณ์ VSดุกด้างเพชรบ้านสวน หยอด นายวี บ้านนาเดิม /ดุกด้างเพชรสุริยา นายขัน บ้านบางขัน VSแดงงามยอดอาวุธ นายบ่าว บ้านทุ่งสง /โหนดงามหนึ่งนคร พยัคฆ์สิงห์ทางหลวง นายหนึ่ง บ้านนานอก VSดุกด้างปัญญาสิงห์ นายเบญ บ้านนาเดิม /แดงงามเพลิงพยัคฆ์ นายโอม บ้านร่อนพิบูลย์ VSแดงงามเพชรกล้าสองคมเมืองกระบี่ นายสมปอง บ้านเขาพนมกระบี่ /ดอกพูนปริญญา นายนพ บ้านบนควน VSลังสาดพญาเดือด นายบ่าว บ้านทุ่งสง /โหนดคมพยัคฆ์ นายเดื้อน บ้านบางขัน VSแดงงามพระเอก นายแท่น บ้านหนองแสง
 โดย... สุดยอด
1 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ขาวไม่รู้ชื่อพรื่อวัวตัวดังของทีมระโนดถูกคู่ที่ใหนคับ ชนวันใหนอ่ะ
 โดย... หลาบ
1 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    มีใครทราบบ้างครับว่าบ่อน ทุ่งสง รอบนี้ชนวันใหน แล้วก็ขอโปรแกรมด้วยนะครับ ขอบพระคุณอย่ายิงครับ
 โดย... เพื่อนวัวชน
1 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ผมขอแนะนำให้ไปเล่นวันชนตัวหนึ่งที่บ่อนบ้านนาเดิม ลังสาด(ลูสายัณห์)วัวใหม่จาก ท่าศาลา ชนกับวัวลูกที่ข้างละ 100,000 บาท เสมอนอกอีก 50,000 บาทราคาดีมาก ทางชนดีมากวางไม่มีตัวจับ ยิ่งท้ายๆยิ่งแรงดี ได้ข่าวว่าชนในวันที่ 9 ธันวาคม 52 นี้ ใครอยู่ใกล้เคียงเชิญติดตามได้ครับพี่น้องครับ
 โดย... คนเล่นวัวชน
30 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณ ขารองชั้นสอง ขอบคุณมากคับ แต่ว่าไอ้ลางสาด [ลูกโรงเลื่อย] ถอนแล้วคับ ไม่สมบูรณ์แถมเล็กด้วย มีตัวไหนหน้าเล่น ช่วยวิจารณ์ให้ด้วย จักขอบคุณมาก
 โดย... คนชอบวัวชน เสกัก
30 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณเด็กเกษตรไสใหญ่ครับ ผมอยู่สงขลาครับ ก็ต้องออกตัวก่อนว่า ไม่ได้รู้เรื่องวัวชนมากมายหรอกครับ แต่ชอบวัวชนมากครับ ด้วยเพราะทำงานโครงการเลยต้องย้ายบ่อย ข้อมูลเรื่องวัวชนเลยไม่ค่อยต่อเนื่อง แต่เมื่อสามปีที่ผ่านมา ได้ดูแลงานโครงการที่จะนะ อยู่หาดใหญ่สามปีกว่า เลยได้ติดตามตลอดสามปีที่ผ่านมา ตอนนี้ย้ายเข้า กทม และภาคตะวันออก เลยไม่ได้ติดตามมากครับ แต่ก็สอบถามเพื่อนๆ เรื่องวัวชนอยู่ครับ พวกส่งโปรแกรมรายการมาให้เรื่อยๆ ก็เลยตามเก็บข้อมูลได้บ้าง ช่วงนี้ไม่ได้ลงไปชมการชน แต่ถ้ามีตัวไหนเด็ดก็จะฝากพวกเล่นติดปลายเขาบ้างเท่านั้นเองครับ
 โดย... สุดยอด
30 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณพี่สุดยอดบ้านอยู่แถวไหนครับรู้เรื่องวัวมากจังเผื่อผมไปเคียงวัวแถวบ้านพี่มั่งได้ขอข้อมูลมั่ง//แล้วเด็กกระบี่รักวัวชนอยู่แถวใหนของกระบี่เวลาผมไปดูวัวที่ไร่ใหญ่ได้รู้จักไว้บ้างเผื่อว่ามีข้อมูลไว้แนะนำให้ผมมั่งอยู่ใกล้กันไหมกับค่ายโคนำโชคการโยธา
 โดย... เด็กเกษตรไสใหญ่
29 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ยอดทองฟาร์มอยู่ที่ใหนครับถ้าใกล้ๆผมพอที่จะแนะนำแหล่งหญ้าที่ราคาถูกๆให้ครับเข้าใจหัวอกคนเลี้ยงวัวดีว่าเวลาน้ำท้วมลำบากพรือ
 โดย... เด็กเกษตรไสใหญ่
29 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ครับคุณเด็กกระบี่รักวัวชน ก็ต้องขอบคุณเวปตรัง ครับที่ทำให้เราได้รู้จักกัน และขอบคุณเด็กกระบี่รักวัวชนครับ ที่ได้ให้ข้อมูลเรื่อง แดงงามสายฟ้าเพชรฆาตรขวานทอง และบอกทางชนมาให้ ก็อย่างที่คุยกันทางโทร ผมไม่ได้ลงไปดูด้วยตัวเอง ว่าจะฝากคุณหนึ่งกำปั้นก็ไม่สะดวกเรื่องATM พี่เลยได้ฝากพวกไปแค่กำปั้นเดียว เล่นตอนเช็ดล้างราคาหมื่นเจ็ดพัน แค่นั้นเอง ถ้าไปเองคงได้เจอคุณและคงรับทรัพย์มากกว่านี้ครับ ยินดีด้วยครับที่วัวตัวเก่งชนะ เห็นว่านายหัวพ่อรับทรัพย์หลายกำปั้นครับ ไว้มีข้อมูลดีๆ แล้วค่อยแลกเปลี่ยนกันอีกครับ
 โดย... สุดยอด
29 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุนพี่สุดยอดมากที่ติดตามวัวผม ขอบพระคุนมากคับ นี่แหละสายเลือดคนรักวัวชน
 โดย... เด้กกระบี่รักวัวชน
29 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    เสี่ยโอรายงาน วัวชน วันที่28 พ.ย. ที่เมืองแพร่ หน่อยครับ ตัวชนบ้าง แล้วตัวไหน ชนะบ้าง วันที่ 6 ธันวา เชียงใหม่ ตัวไหนชนบ้าง
 โดย... ป.ประยุทธ ลำปาง
28 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรแกรมคูหาพรุ่งนี้ครับ ท่านใดพอมีบ้างพอดีวัวแถวบ้านผมชนด้วยครับพรุ่งนี้
 โดย... ยอดทอง พัทลุง
28 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณขารองชั้นสอง ผมวานคุณเช็คที่เด็ด ตัวเด่นของสนามสี่แยกคูหา รัตภูมิพรุ่งนี้ทีครับ พอดีตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ในพื้นที่ครับ ขอบคุณครับ
 โดย... สุดยอด
28 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ผมมีโปรแกรมสนามจุฬาภรณ์ครับ ชนพรุ่งนี้ 29/11/52 พร้อมกับสนามคูหารัตภูมิ ใกล้ไกลที่ไหน พี่น้องเลือกตามชอบครับ โหนดงามวังทอง นายน้อย บ้านเหนือคลองVS โหนดรุ่งเรือง น้องแทน บ้านควนฝ้าย/ ดุกด้างหลานชายเพชรมาเฟีย นายศักดิ์ บ้านบางขันVS โหนดขุนศึกจอมโหด นายคำนึง บ้านควนหนองหงส์ /โหนดสองสี่หก อ้ายคล่อง นายอ๊อด บ้านช่องเขา VSลังสาดสี่เจ้า น้องฟีม บ้านทุ่งสง /นิลสกรูถอยใจเพชร เหนือคำบรรยาย น้องโดนัส บ้านควนสระโพธิ์VS ลังสาดขวัญแก้วลูกบุญญาหลานพ่อเฒ่า นายมาต บ้านควนแดง /โหนดเพชรพันทาง นายเคลื้อน บ้านสิงหนคร VSขาวเพชรทางหลวง น้องนัท ค่ายโคกุมแป /ดุกด้างแขมตะลุยศึกแดนพยัคฆ์ คุณแกลบ นายปอนด์ บ้านบ่อหิน VSแดงศรชัย นายเบนซ์ บ้านปากคลอง /โหนดสามขวัญพิชิตชัยขวัญใจลูกหยก ดช ท๊อป บ้านไร่ใหญ่ VSโหนดสิงห์ดำ นายจรัล บ้านเขาพังไกร /แดงงามนำทรัพย์ นายสมใจ บ้านวัดขนุนสิงหนคร VSลังสาดทศกัณฑ์ นายตุ๊ บ้านคูเอเชียพัทลุง /นิลแซมพิชิตชัยขวัญใจน้ำตก ผญ บอย บ้านน้ำตก VSลันดาเพชรสามสี สามกุ๊ก นายเคว้ง บ้านการะเกด /นิลแซมคมพยัคฆ์พิทักษ์ทรัพย์ นายเบิ้ม บ้านบางขยัน VSโหนดงามพิชิตชัยขวัญใจน้องเดือน นายแมว บ้านนาโหรง /นิลพรชัย ไอ้เหลือเหตุ นายช่วง บ้านหนองบัว VSโหนดมังกรทอง นายจุริด บ้านสะกอม /ดุกด้างอินทรีย์เหล็ก ไอ้แสน น้องฟอร์ด อู่ ป วีระการช่างพระแสงVS แดงงามสองขวัญพิชิตชัย หักเขี้ยวเสือ นายบอล บ้านสวนจันทร์ /โหนดเจมส์บอนด์ นายเจมส์ บ้านชะอวด VSขาวขุนทัพ น้องเค บ้านสวนผัก
 โดย... สุดยอด
28 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องครับ พรุ่งนี้ อาทิตย์ที่29/11/52 ชนที่สนามสี่แยกคูหารัตภูมิ พี่น้องท่านใด มีโปรแกรมการชน ช่วยโพสลงด่วนเลยครับ พี่น้องจะได้เช็คข้อมูล เทียบฟอร์มครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ ขอให้แข็งๆ และแรงดีทุกคนครับพี่น้อง
 โดย... สุดยอด
28 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    เสี่ยโอ ทุ่งโฮ้งครับ รู้จัก เพชรภูธรวัวเก่าค่าย ป.ประยุทธ หรือป่าวครับ ไงช่วยบอกหน่อย เขาขายไปไหนกันแล้ว ไม่ทราบว่า วันที่ 6 ธันวา ได้ชนหรอป่าว ที่เชียงใหม่นะครับ ใครรู้ช่วยบอกที่ อยากเห็นมันชน
 โดย... ป.ประยุทธ ลำปาง
27 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ลางลาดแสนรักพยัคสายใต้เป็นวัวตรังคับ เป็นวัวชนเงินล้าน คนตรังน่าจะรู้จักกันดี กรุณาบอกประวัติด้วยคับจะขอบคุณมาก
 โดย... ชุกวัว
27 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    คุณยอดทองฟาร์ม ผสมวัวชนขายหรือไม่ ถ้าใช่ขอเบอร์ติดต่อด้วย
 โดย... เด็กตานี
27 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณน้องใหม่ชายคลอง ผมไม่ได้ไปไหนครับพอดีติดสัมมนาต่างจังหวัด ว่างเข้ามาดูเวปเห็นเพื่อนสมาชิกมากมายคุยกันก็ดีใจ ฝากคิดถึงทีมงานทุกท่าน
 โดย... หลานกำนัน
27 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณ ชุกวัว ลางลาดแสนรักพยัคสายใต้ ที่อยู่นาท่อม พัทลุงหรือป่าวครับ
 โดย... ...
26 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ดีคับ ใครรู้จักลางลาดแสนรักพยัคสายใต้มังเห็นว่าดีจังช่วยบอกประวัติสถิติการชนด้วย แต่เห็นว่าตอนนี้เขาหัก สมเหมียอยู่เขาหายคอยแต่ง
 โดย... ชุกวัว
26 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอทราบโปรแกรมบ่อนHYวันที่1และ3ด้วยครับ ไม่ทราบว่าคุณหลานกำนัน คุณปี้คลองหอยโขงและคุณขารองชั้น2หายหน้าหายตาไปใหนกันหมดแล้วครับ เงียบไปเลยจริงๆๆๆๆ เข้ามาคุยกันมั่งนะครับ คิดถึงทั้ง3ท่านมากครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับสำหรับโปรแกรมบ่อนหาดใหญ่ขอบคุณมากครับผม ขอให้รวยๆๆๆๆสำหรับคนที่ให้โปรแกรมครับ
 โดย... น้องใหม่ชายคลอง
26 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ใครรู้จักไอ้ลังสาดสุดโหดของนายกล้วยบ้านหยีในมั้งม้ายตอนชนะติดต่อกันหลายหนแล้วเป็นวัวตัวเก่งของโกฮั้งเป็นทายาทตัวจริงของไอ้ไขดำโกฮั้งไม่ทราบว่าพี่น้องชาวเว็บว่าชนกันได้หม้ายกับดุกด่างเพิ่มทรัพย์นายลิขิตบ้านคลองมวนคู่นี้พี่น้องว่าถ้าได้ชนกันมันแน่ผมวาดุกด่างน่าเป็นต่อสักหิดเพราะตัวนาจะได้เปรียบลังสาดสุดโหดราคาต่อรองถ้าได้ชนดุกด่งน่าจะต่อสัก10-8และ10-7ครึ่งหยิกรองไม่รู้ว่าโกฮั้งสู้ม้ายถ้าได้ชนกันจริงคงจะสุดยอดแต่ฝายดุกด่งเพิ่มทรัพย์นั้นเขาสู้อยู่นานแล้วถ้าได้ขนผมชอบที่ลังสาดสุดโหดครับสดมาก
 โดย... ฅนลุง
26 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ดอกเพื่อนแก้ว ขายป่าวครับ
 โดย... คนสุโขทัย
26 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    อยากเห็น โปรแกรมวัวชน แพร่จัง ไม่ทราบคัยมีบ้าง พอดีไม่ได้ขึ้นไปทางเหนือนานแล้ว เลยไม่รู้อะ คัยมีช่วยป้อนข้อความมาด้วยนะครับ
 โดย... ป.ประยุทธลำปาง
26 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    นิลลูกเพชร ยังอยู่ป่าวครับ
 โดย... คนสุโขทัย
26 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ท่าหรำเปรียบเมื่อวานมีคู่ไหนน่าติดตามมั่งครับ
 โดย... ...
26 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ตอนนี้หญ้าหายากจริงๆ น้ำท่วม คนขายหญ้าขายกันหมดเกลี้ยงเลยครับ วันนี้ผมซื้อหญ้าหวายข้อมาหนึ่งคันรถสามพันบาทต้องกัดฟันซื้อเพราะหาพันธุ์หญ้าไม่ได้เลย เพื่อนสมาชิกคนใดที่ทำแปลงหญ้าหวายข้อผมขอความรู้บ้างนะครับ
 โดย... ยอดทองฟาร์ม
25 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอทีเด็ดบ่อนสตูลพรุ่งนี้ด้วยครับ
 โดย... เด็กๆ
25 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    คนเหนือน่าจะได้ควายปลอมไปแล้ว
 โดย... คน
25 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถึง คนชอบวัวชนเสกัก ลูกโรงไม้ชนกับโหนดวัวทุ่งลุงของจ่าเสริม ยังไงใกล้วันชนจะมาวิจารณ์ให้น่ะครับ
 โดย... ขารองชั้นสอง
25 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    สรุปว่าไอ้ควายยังอยู่ที่สตูลเหรอคับ ขอโทษแฟนๆๆที่ผมได้บอกว่าขายไปแร้ว แต่ผมได้ข่าวมาจริงๆๆน่ะ ถ้ายังอยู่ก้อดีเเร้ว เดี่ยวยังไงผมจะไปถามให้ใหม่หละกานน่ะ
 โดย... ขารองชั้นสอง
25 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ช่างเอ็มคับถ้าไม่เป็นการรบกวนช่วยส่งรูปของลูกไอ้หนึ่งให้ผมดูบ้างถ้ามีตัวอื่นแนะนำบ้างก็ดีคับนี้คับเมลลืของผม noo6868@hotmail.com ขอบคุณคับ
 โดย... ...
25 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ชั่วโมงนี้ มีวัวตัวไหนพอแลกับไอ้ควาย (สตูล) ได้มั่งม้าย ลองช่วยกันหาคู่ให้มันหน่อย เผื่อจะได้เห็นมันชนเร็วๆนี้
 โดย... +++ !!!! +++
25 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ผมก็งงๆกับทางชนเพราะเมื่อก่อนตอนมันยังหนุ่มๆวางมีแต่ข้างกับขึ้นแต่ตอนนี้มีปลายยอดมาแจม เป็นพัฒนาการของวัวมั้งครับ อายุมากขึ้นวิชามากตามครับ
 โดย... ยอดทอง พัทลุง
25 พฤศจิกายน 2552 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702