๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115    หน้าถัดไป >

    Yes it's a really good article visit here too kingdom valley islamabad
 โดย... adnan ahmed
24 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    To boost up your knowledge the Metamask wallet or the platform is a crypto wallet that enables the users or the new investors to interact with the Ethereum blockchain. You need to acknowledge that this base wallet can be easily accessed via an app or via a browser extension. crypto wallet| exodus wallet| metamask wallet| trezor wallet| phantom wallet|
 โดย... maria
24 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Hi! this is nice article you shared with great information. Thanks for giving such a wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post. Also, please check out. trezor wallet | crypto wallet
 โดย... johncarter
24 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Are you looking for an easy and simple way to purchase medications an and get it delivered directly to your door?We guarantee only the best quality products,More to that we give advice and are customer services is always one 24/7 for are clients https://lessonpharma.com/product/buy-aralen-chloroquinephosphate/ https://lessonpharma.com/product/buy-alli-orlistat/https://lessonpharma.com/product/buy-adipex-online/https://lessonpharma.com/product/buy-qsymia-3-75mg-online/https://lessonpharma.com/product/buy-iboga-online/https://lessonpharma.com/product/buy-ibogaine-hcl-online/https://lessonpharma.com/product/buy-tramadol-online/https://lessonpharma.com/product/buy-oxynorm-online/https://lessonpharma.com/product/buy-phentermine-online/https://lessonpharma.com/product/buy-cociane-online/https://lessonpharma.com/product/buy-meth-online/https://lessonpharma.com/product/buy-dmt/https://lessonpharma.com/product/buy-dilaudid-hydromorphone-online/https://lessonpharma.com/product/buy-molly-ecstasy-150mg/https://lessonpharma.com/product/buy-dexedrine-15mg/https://lessonpharma.com/product/buy-c%d0%ben%d1%81%d0%b5rt%d0%b0-online/https://lessonpharma.com/product/buy-2-a1mp-online/https://lessonpharma.com/product/buy-valium-diazepam-generic-10mg/https://lessonpharma.com/product/buy-temazepam-restoril-generic-30mg/https://lessonpharma.com/product/buy-clonazepam-klonopin-generic-1mg-and-2mg/https://lessonpharma.com/product/buy-xanax-2mg-online/https://lessonpharma.com/product/buy-ativan-lorazepam-generic-1mg-and-2mg/ https://lessonpharma.com/product/buy-vicodine-10mg/https://lessonpharma.com/product/buy-subutex-8mg/https://lessonpharma.com/product/buy-suboxone-strip-8mg/https://lessonpharma.com/product/buy-oxycontin-80mg/https://lessonpharma.com/product/buy-oxycodone-30mg/https://lessonpharma.com/product/buy-oxycodone-online/https://lessonpharma.com/product/buy-morphine-60mg-online/https://lessonpharma.com/product/buy-roxicodone-online/https://lessonpharma.com/product/buy-lyrica-300mg/https://lessonpharma.com/product/buy-fentanyl-online/https://lessonpharma.com/product/buy-percocet-online/https://lessonpharma.com/product/buy-m%d0%b5th%d0%b0d%d0%ben%d0%b5-online/https://lessonpharma.com/product/buy-opana-online/https://lessonpharma.com/product/ambien-zolpidem-tartrate-10mg/https://lessonpharma.com/product/buy-darvocet-online/https://lessonpharma.com/product/buy-stilnox-online/https://lessonpharma.com/product/buy-seconal-online/https://lessonpharma.com/product/buy-mandrax-quaalude-300mg/https://lessonpharma.com/product/buy-adderall-online/https://lessonpharma.com/product/buy-adderall-online/https://lessonpharma.com/store/https://lessonpharma.com...ct/buy-oxycodone-online/Email: trusted@lessonpharma.comtext/Whatapp :+1(323)546-9732kik ID: jamespope22Wickr id :  romeopope  telegram: @jamesharrisson
 โดย... buy-oxycodone-online/
24 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Thanks For Post http://callgirlschandigarh.com
 โดย... Nisha Bhat
24 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    With a clear intention to render you sensual fun, our ravishing escorts collect the best sensual stuff so to fulfill your sensual desires with the tempestuous touches of our Independent call girls in Chandigarh. We always fulfill your desires with the stunning service of our escorts. http://callgirlschandigarh.com
 โดย... Nisha Bhat
24 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    If you are facing any issues regarding Bitdefender, Garmin, Rand McNally dock , ij.start.cannon , network privacy shield , aol mail , Mail.aol.com , Roadrunner Email , TomTom Home , Avast download , Office 365 login Webroot Download , Extender.linksys.com , BT Mail , Avast Support , HP Printer support , Mywifiext , Hulu watch party , Disney plus watch party , Arlo Login and Netflix Party you will get an instant online solution. For more details visit this link which is given below: Bitdefender central rand mcnally dock ij.start.cannon garmin.com/express| garmin express| Garmin express aol mail| Mail.aol.com| Mail.aol.com network privacy shield technical help technical services| Roadrunner Email TomTom Home Avast download office 365 login Webroot Download Extender.linksys.com BT Mail Avast Support HP Printer Support Mywifiext Netgear Extender Setup Netgear Extender Login Hulu watch party Disney plus watch party Arlo Login Netflix Party
 โดย...
24 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    click me my name ambbet เครดิตฟรี
 โดย... ambbet เครดิตฟรี
24 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... เว็บ สล็อต อันดับ1
24 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    click me my name pgslot
 โดย... pgslot
24 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    click me my name pg slot ทดลองเล่น
 โดย... pg slot ทดลองเล่น
24 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    click me my name megagame 50รับ100
 โดย... megagame 50รับ100
24 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    click me my name mega pg
 โดย... mega pg
24 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    click me my name เมก้าเกม789
 โดย... เมก้าเกม789
24 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    click me my name mega game 789
 โดย... mega game 789
24 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    click me my name mega game 789
 โดย... mega game 789
24 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    _______ ______ ____________ JOKER ________________ _____ joker _______ 500 ___ 500 ______ _____________ JOKER ______ ______________ _______ 100,000 __ __________________________ joker123 ________________ jokerslot ___________ _________ ______________ _________ 10,000 ___ ______________ JOKER ___ ____________________ _____________ _______ SLOTJOKER ____ 24 __. _________________ slotjoker ___________________ _______________ JOKER123 ______ ___ 10 ___ 100 ______ _____________________ ______ ________________ JOKER ____ 24 __.
 โดย... 1985
24 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    TaxiBus Utrecht Taxibus utrecht Taxi Utrecht is een jonge en dynamische taxicentrale in Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in het aanbieden van op maat gemaakte services op het gebied van taxivervoer in en rondom Utrecht. TaxiBus Utrecht
 โดย... 1985
24 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Acquiring Crypto.com Login accounts would mean that you are a part of a huge blockchain network that provides tons of crypto-related services along with several different online services that are related to finance and you can take advantage of it. Know More about: Crypto.com Login | Crypto.com Login | Gemini Login | Gemini Login | Kucoin Login
 โดย... Jack
24 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    As I am looking at your writing, I regret being unable to do outdoor activities due to Corona 19, and I miss my old daily life. If you also miss the daily life of those days, would you please visit my site once? My site is a site where I post about photos and daily life when I was free.keo nha cai
 โดย... keo nha cai
24 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    ดาวน์โหลดjoker123 auto joker game online gambling site Joker Gaming top game camp that makes playing your online gambling games easier
 โดย... ดาวน์โหลดjoker123 auto
24 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    ทางเข้า joker123 slot online 1 user can play every game camp our online casino All game services such as pgslot are online slots games joker game online
 โดย... ทางเข้า joker123
24 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    joker jokergaming 789 slot game provider (slot) casino online slots Play online slots via the websitemakes playing your online gambling games easier
 โดย... joker
24 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    เว็บตรง สล็อต Online Slot Joker 789, the leading mobile game that meets international standards. It is a slot game system with new slot games. that has been developed all the time
 โดย... เว็บตรง สล็อต
24 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    ____________ _____ PG _______________ __________pg ______________________ PGTHAI.CLUB _____ _____ pg _______ pg slot _______
 โดย... 1989
24 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    happy to be here and read that kurs makijażu wrocław makijaż ślubny wrocław
 โดย... Amelia
24 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    ____________ _____ PG _______________ __________pg ______________________ PGTHAI.CLUB _____ _____ pg _______ pg slot _______
 โดย... 1976
24 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Family Tree maker is not software; it’s a treasured platform to store the family history. Family tree maker 2019 upgrade
 โดย... Family Tree maker
23 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Family Tree Maker. Know more about it. Family Tree maker is not only a software; it’s a treasured platform to store the family history. https://www.familytreemakerhelps.com https://www.familytreemakerhelps.com/family-tree-maker-blogs https://www.familytreemakerhelps.com/ancestry-support https://www.familytreemakerhelps.com/ancestry-tree/ https://www.familytreemakerhelps.com/faqs-ancestry-tree/
 โดย... Family Tree maker
23 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    ____________ _____ PG _______________ __________pg ______________________ PGTHAI.CLUB _____ _____ pg _______ pg slot
 โดย... 1983
23 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Hey. Very nice web site!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your web site and take the feeds additionally…I’m happy to find numerous helpful info right here in the article. Thanks for sharing. kado nieuw huis ======== great put up, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector do not understand this. You must continue your writing. I’m sure, you’ve a huge readers’ base already! Rent a car kosova 진주출장안마
 โดย... mtom
23 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Zirakpur Escorts offers wide range of Call Girls Models in Zirakpur. We are the best Call Girl Service Provider in Zirakpur catering our lovely client. Zirakpur escorts Zirakpur escort Escorts in Zirakpur Escorts Service in Zirakpur
 โดย... YPRJJ
23 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Hello Lovely Friends and welcome into Raipur escort service! Available all time high class escorts in Raipur at your selected || Place in Raipur. Raipur escorts Raipur escort Escorts in Raipur Escorts Service in Raipur
 โดย... ZMHLL
23 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Premium Panchkula Escorts Call Girls are just one call away. Find and book escorts service, female escort service, high profile escorts in Panchkula. Panchkula escorts Escorts Service in Panchkula Panchkula escort Escorts in Panchkula
 โดย... Kavita Yadav
23 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Mohali Escorts pretty girls high class escort service agency meet your dream girls ultimate sexual fun, We provide extraordinary escort in Mohali anytime 24/7 hours/days. Mohali escorts Escorts Service in Mohali Mohali escort Escorts in Mohali
 โดย... Kavita Yadav
23 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Hello friends, this is Kavita Yadav from Ludhiana, I am working as an independent massage service in Ludhiana. I am a very intelligent and genuine woman who loves to be active in the bed of a massage parlor. I can serve erotic service, massage service and anything you want. Ludhiana escorts Escorts in Ludhiana Escorts Service in Ludhiana Ludhiana Escort
 โดย... Kavita Yadav
23 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    I am Kavita Yadav. I am staying in Jalandhar city for the last eight years. I am joined in Jalandhar Escorts (in 2015) and I provide escorts service in Jalandhar. I am a 24-year young independent escort. Jalandhar Escorts Service Number is an agency that provides escorts in Jalandhar at the most affordable rates. Thank you for viewing my profile page! Jalandhar escorts Escorts in Jalandhar Escorts Service in Jalandhar Jalandhar escort
 โดย... Kavita Yadav
23 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Are you looking top class female escorts Chandigarh at very affordable rates? We are working with top class independent escorts service in Chandigarh. I am Kavita Yadav a pretty call girl providing top classy independent escorts service at affordable rates. I am working with number one Chandigarh Escorts at genuine rates. Thank You! Chandigarh Escorts Escorts Service in Chandigarh Chandigarh escort Escorts in Chandigarh
 โดย... Kavita Yadav
23 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Friends are my name poetry Yadav and I am providing escort service in Ahmedabad for many years. My age is more than 23. If you want more information about me then go to my website right now. My website http://www.suratescorts.net/ahmedabad-escorts/ Ahmedabad Escorts Escorts in Ahmedabad Escorts Service in Ahmedabad Ahmedabad Escort
 โดย... Kavita Yadav
23 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Kavita Yadav
23 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Great work! That is the kind of info that are meant to be shared around the net. Disgrace on search engines for not positioning this submit higher! Come on over and seek advice from my site . Thanks =) 스포츠토토 =--= Oh my goodness! an excellent write-up dude. Thanks a ton Even so We are experiencing problem with ur rss . Do not know why Unable to register for it. Could there be everyone getting identical rss problem? Anybody who knows kindly respond. Thnkx How to Draw a Cat
 โดย... mom
23 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Renaravvv
23 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Renaravvv
23 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Renaravvv
23 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Renaravvv
23 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    https://celebrity-escorts.com/
 โดย... Renaravvv
23 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    PG SLOT _______ ____________ ____________ _______________ SLOTPG ________ 2021 _____________ pg
 โดย... 1976
23 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    My programmer is trying to convince me to move to .net from 토토사이트. I have always disliked the idea because of the expenses. But he's tryiong none the less.
 โดย... 토토사이트
23 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Hello, I am one of the most impressed people in your article. 토토사이트순위 I'm very curious about how you write such a good article. Are you an expert on this subject? I think so. Thank you again for allowing me to read these posts, and have a nice day today. Thank you.
 โดย... 토토사이트순위
23 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    ______________________________________________________________ ________________________________________________________ ______________ _______________ _______________________________Android__________ ________________________________________________________________ __________________________________________________________________50%______ 10, 000 ___ ___________________________________________________________________________ _____________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________ ____________________ __________________________________300_____ _______________________________________________________________________________ _________________________________ __________________________________________________________________________________________ _______ ______________________________________________________________________________ superslotgame.co ______________________________________________________________ ____________
 โดย... 1977
23 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    First of all, thank you for your post. 바카라사이트 Your posts are neatly organized with the information I want, so there are plenty of resources to reference. I bookmark this site and will find your posts frequently in the future. Thanks again ^^
 โดย... 바카라사이트
23 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Fafaslot
23 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    https://www.familytreemakerhelps.com Family Tree Maker
 โดย... ftm
23 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    MetaMask in its clients to get right of entry to the pockets thru its browser extension and cell app. You can use the pockets in your cell or pc or a separate tool. Once you get right of entry to the pockets, you continue to be logged in till you delete the app or extension out of your tool. You can also lose get right of entry to on your MetaMask account if your tool has been stolen or broken. In one of these situation, you could lose get right of entry to on your pockets account. To restoration this issue, you want to observe the direction to repair your pockets. One who has now no longer long past via this system may locate it difficult. So, in case you also are one in all them who're seeking to repair the MetaMask then this put up goes to be a huge assist for you.
 โดย... Allen walker
23 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    This is a wonderful inspiring article. I am practically satisfied with your great work. You have really put together extremely helpful data. Keep it up.. Are you planning to visit Kenya?For this, you need to fill the Kenya Visa Application Form and pay the kenya evisa cost online.
 โดย... olivia
22 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    When it comes to making an instant payment multitudinous people presently prefer the online mode of payment and for this, multitudinous people prefer Cash App. Whether you want to pay at a grocery store, shop in a walk, buy movie tickets, or shoot capitalist to notoriety, Cash App always comes in handy. AOL Mail | AOL Games | Cash App Sign in | att login | 123.hp.com | extender.linksys.com | Linksys Extender Setup | Netgear Extender Setup | Twitch Ad Blocker | Roadrunner Email
 โดย... Anisajohn
22 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    I don’t think I’ve read a post like this before. It’s well-thought out, which means that I learned something new today. I’m going to check out some of your other posts to see if they each have the same high-quality applied to them! john kuckian ============ I like reading through and I conceive this website got some really utilitarian stuff on it! . tadalafil
 โดย...
22 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly comeback. joker388
 โดย... AREE
22 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    This is the proper blog for everyone who desires to be familiar with this topic. You realize a great deal its virtually tough to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a fresh spin for a topic thats been discussing for many years. Great stuff, just fantastic! link alternatif scbet88================================================ I like material like this. This is a great article and I really enjoyed reading it. You have an original style that makes your ideas stand out from other writers. 메이저사이트
 โดย... mtom
22 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Afilmywap 2022: Download Latest Full HD Bollywood, Hollywood, MP4 movies for free.aFilmywap is a pilfered content downloading site. You can likewise download web series, alongside Hindi and English films, from aFilmyweb.in. Aside from Hindi, on the afilmyweb site, you will likewise get to see films of Tamil, South, Telugu, and different dialects.aFilmywap Download is an Illegal free film download Bollywood movies, South Hindi Dubbed, and Bengali films can be downloaded on aFilmywap.On-site, yet alongside this Hollywood movies download, free web series download, and Indian Local Movies can likewise be seen or downloaded illicitly.Afilmywap
 โดย... Olivia2727
22 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    small house design small house plans tiny house design home remodeling ideas best house plan house plan design building a house the home now your luxury home luxury home tips health direct the public health health exchange health log health n wellness style healthy a healthy source once healthy healthy medical a healthy beat flash business point business blue sdk business elite business business climate business persuit business fox business area business guardian business entity legal law online law media the legal law legal principle law box super law fair use law legal law blog the legal media law page perfect weddings wedding books wedding vibes know general general skills general advice real estate butter diamond property real estate next select a property real estate times automotive experts class of automotive automotive deck finance list finance helps techno global improve tech tech progress technology online technology media fashion devine fashion the styles seo scale seo tech pro travel tour systems traveling holiday daily news light news magazines a news report news updates local news list daily jobs alert career buzz services types service points animal and pet pets care zone parenting plan parenting times best parenting marketing plans marketing goals sports magazine sports types best shopping life perfect shopping perfect educator education moon education book best education education stats about food simpl foods food facts simple web design web design help smart moving moving guide fashion talk
 โดย... victoria
22 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Your website is doing great work. If any person has a medical problem to conceive a baby then we will assist you in the best manner. Visit us: https://kenyaivf.com/ IVF cost in kenya IVF Fertility treatment in kenya IVF with egg donor in kenya
 โดย... Kenya IVF
22 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    University of Melbourne Assignment Help: The assignment is an important segment of academic writing and is used to assess students' knowledge. Modern-day assignments are becoming more complicated due to the introduction of new study modules. The University of Melbourne assignment help is designed for helping the students deal with difficult assignments. The University of Melbourne is a public research university based in Melbourne, Australia. The students of his University often face issues in integrating original content in the assignment, so they request assignment assistance in Melbourne. Finding and supplying accurate information for assignment writing is a big problem for students. A well-organized assignment should only have the right details on a specific topic, and the important topics should be covered in the assignment. Students in Melbourne rely on writers to save time for writing tedious assignments, and they invest that time in doing other important things in their academics. https://www.onlinetutorhelps.com/University-of-Melbourne-Assignment-Help/ University of Melbourne Assignment Help
 โดย... Sophiabrn2000@gmail.com
22 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for the great post you posted. I like the way you describe the unique content. The points you raise are valid and reasonable. I am a tech support expert telling you about. sbcglobal email | hp smart app download| 123.hp.com/laserjet |
 โดย... viney lincoln
22 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    ทางเข้าเล่น สล็อตมือถือ เกมทำเงิน2022 สล็อตเครดิตฟรี 100 ไม่ต้องแชร์ สมัครง่ายด้วยระบบออโต้ ฝาก 1 บาท ก็เล่นได้pg สล็อตทดลองเล่น ได้เงินแสนอย่างแน่นอน ไม่พลาด พบกับเกมส์สล็อตใหม่ล่าสุด2022 รวมสล็อตทุกค่ายในเว็บเดียว
 โดย...
22 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    แนะนำเว็บสล็อตแตกง่าย น้องใหม่มาแรง สล็อตเปิดใหม่ 2022 แจกเครดิตฟรี 100% สมาชิกใหม่ฝาก10รับ100 ล่าสุด เปิดยูสใหม่ โบนัสเพียบ ทดลองเล่น pg สล็อตทุกค่าย โบนัส100 เครดิตฟรี กดรับเอง PG SLOT เว็บสล็อตใหม่ล่าสุด2022 รวมเกมสล็อตแตกง่าย เล่นฟรี 24 ชั่วโมง ทุกค่ายทุกเกม สมัครรับเครดิตฟรี 100 ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเล่นอีกด้วย
 โดย...
22 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    สำหรับสมาชิดชาวสล็อตออนไลน์ของเราทุกท่าน สมัครสมาชิกวันนี้ รับโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมาย ได้ด้วยตนเอง สล็อต ฝาก15รับ100 ล่าสุด กดรับได้ด้วยตนเอง แจกเคนดิตฟรี ทดลองเล่นสล็อตทุกค่าย ในเว็บเดียว ทดลองเล่นสล็อตทุกค่ายไม่ต้องสมัคร เว็บสล็อตทุกค่าย 2022 สล็อตออนไลน์อันดับ 1 มาแรงที่สุดในตอนนี้ SLOT GAME สมัครรับเครดิตฟรีทันที ทดลองเล่นฟรี ไม่ต้องฝาก ไม่ต้องแชร์ สามารถเข้าเล่นได้ทันที
 โดย...
22 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    สล็อตฝาก10บาทได้100 ทุกค่าย สล็อตเครดิตฟรี 100 ไม่ต้องแชร์ ไม่ต้องฝาก PG SLOT ทดลองเล่นฟรี 2022 ทดลองเล่นสล็อตเว็บตรง ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่าน เข้าสู่ Pg slot game แหล่งรวมเกมส์สล็อตออนไลน์ อันดับ 1 มาแรงที่สุดในตอนนี้
 โดย...
22 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for such a fantastic blog. Where else could anyone get that kind of info written in such a perfect way? I have a presentation that I am presently writhing on, and I have been on the look out for such great information. 먹튀검증사이트
 โดย... 먹튀검증사이트
22 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    My programmer is trying to convince me to move to .net from 토토사이트. I have always disliked the idea because of the expenses. But he's tryiong none the less.
 โดย... 토토사이트
22 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Online Quiz Help: Online quizzes come with a plethora of advantages. It prevents students from cheating. Online quizzes are more engaging, and the best part is that it is self-driven as there is no instructor needed for the same. Online quizzes can get you instant results, and hence it is an excellent medium to evaluate learning progress and outcomes. With online quizzes, students can exert themselves and try their ideas without the fear of failing. Online quizzes are interactive in nature, and they motivate learners. Online quizzes have gained popularity as they improve knowledge retention and transfer amongst students. If you want to boost your score in the online quizzes, then hiring online quiz help can be a prudent decision. Online quiz help will be provided by experts who will have excellent domain knowledge, and they will help you deal with the pressure of online quizzes. Thus hire professionals for online quiz help and achieve outstanding grades. https://www.onlinetutorhelps.com/online-quiz-help/ Online Quiz Help
 โดย... Sophiabrn2000@gmail.com
22 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    I'll be reading every article you write from to. I have read every article you write and will continue to read. This article is extremely crucial to me since I am a contributor to this website often. And I'm very thankful of you. Keep sharing... https://sites.google.com/view/disneypluscombeginns/ https://sites.google.com/view/disneypluscomloginbeginni/ https://sites.google.com/view/hotmail-coms/
 โดย... patrikajones
22 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for posting a great article. Iam sure lot of people found it useful. Feel free to read my article on How to delete check ins on Facebook and How to find liked posts on Facebook
 โดย... Protechnoid
21 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    i am for the first time here. I found this board and I in finding It truly helpful & it helped me out a lot. I hope to present something back and help others such as you helped me. qr code generator
 โดย...
21 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Best Hercules Cycles in India Buyers Guide, List of Hercules cycle online and complete buyers guide helps you to choose the best one and these are available at low cost. Find out more by visiting the True Review. สล็อตออนไลน์
 โดย... สล็อตออนไลน์
21 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for the great post you posted. I like the way you describe the unique content. The points you raise are valid and reasonable. I am a tech support expert telling you about. sbcglobal email | Hp Printer Offline| DRIVER UNAVAILABLE PRINTER HP |
 โดย... viney lincoln
21 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    ขอแนะนำค่ายเกมสล็อตน้องใหม่ปี2022 22MEGA เกมสล็อต ค่าย pg
 โดย... pp4
21 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    เว็บไซต์เกมมือถือ พีจีสล็อต เว็บสล็อตทุกค่าย
 โดย... pp3
21 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    เกมออนไลน์ บนมือถือเล่นฟรี สล็อตเว็บใหญ่ที่สุด
 โดย...
21 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้เรามีเว็บไซต์เกมค่ายใหม่2021 Mega Game 1 user เล่นได้ทุกค่ายเกม เครดิตฟรีไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์ 2022
 โดย... pp1
21 มกราคม 2565 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702