๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    หน้าถัดไป >

    Every woman wants a beautiful, fashionable and cheap handbag which is a designer piece, beautiful and stylish for different occasions like parties, meetings and casual or formal occasions. All women try to get a stylish and beautiful cheap bag that will match with their outfit. [url=http://www.sward.org.uk/home/boots/cheapugg.asp][/url]
 โดย...
17 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Forget about the &It* bag, the spotlight is now on the belt. By cleverly choosing the right belt for your shape you can instantly update a look or add focus to the simplest outfit. A simple change of your belt means you can work the look from day to evening; career to casual. [url=http://www.csbinternet.co.uk/css/custom/base/images/raybanuk.asp][/url]
 โดย...
17 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    From sports brands to formal shoes, you will find great designs at even greater prices. Some cheap online shopping for men is guaranteed if you want to pick everyday wear slippers or want footwear in an uncommon size too.
 โดย...
17 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    You can revamp your wardrobe of buy gifts for friends and family at online stores, since there are hundreds of products in varying price range to suit your needs and your budget.Apparel is available at all the best online shopping sites for men, and this means a lot of range. From shirts, t-shirts, jeans, trousers, ties, socks, innerwear, shorts to even ethnic wear, you will find that shopping online for men can expose you to a lot many brands some local and other international. [url=http://www.csbinternet.co.uk/img/icons/tabs/lkayj66h.asp][/url]
 โดย...
17 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Many boys don't know when to sent their girl friend a gift and send what kind of gift. Roses that do not mind and so old-fashioned, and select the expensive rings, necklaces and felt it was too tacky.There is nothing to express both the mind and the romantic novel it? Why not choose to Burberry sunglasses? [url=http://www.oatsroydmillholidayapartments.com/belts.asp][/url]
 โดย...
16 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Luxury Diluted the Value of the New Consumption Patterns In addition, relatively expensive luxury for many, people in genuine need are the emergence of new consumption patterns, and many consumers leased or used and sell it later. [url=http://www.sward.org.uk/images/home/okhotuk.asp][/url]
 โดย...
16 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Whats Happening i am new to this, I stumbled upon this I've discovered It absolutely helpful and it has helped me out loads. I am hoping to contribute & assist different customers like its helped me. Great job. parajumpers long parka parajumpers sale montreal parajumper men jacket parajumpers woman parajumpers jassen outlet parajumpers outlet parajumpers jakke parajumper jacke parajumpers outlet toronto parajumper summer jacket parajumpers masterpiece series parajumpers jakke parajumpers parka damen parajumpers parajumpers jassen winterjacken parajumpers parajumper jas parajumper 2013 parajumpers sale parajumper summer jacket parajumpers kids parajumpers jas buy fake parajumpers parajumper winter 2013 jakker parajumpers parajumpers salg parajumpers kids parajumpers milano parajumpers damen parajumpers jacka parajumpers jacka parajumpers jacka parajumpers outlet para jumper parajumper jacke parajumpers sale parajumpers gobi parajumpers outlet parajumpers men sale parajumpers jakke parajumpers damen jacken para jumper parajumper jackets on sale parajumpers parajumpers women jacket parajumpers desert man parajumpers jackets parajumpers air force para jumper parajumper gobi jacket http://www.linligroup.com/scripts/parajumper/jacket_parajumpers_11991.html
 โดย...
16 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Great paintings! This is the kind of information that are supposed to be shared across the web. Shame on Google for no longer positioning this publish upper! Come on over and seek advice from my site . Thank you =) parajumper jacket parajumpers damen parajumpers damen parajumpers jassen parajumpers kids united states air force pararescue parajumpers new york parajumpers parajumpers sommerjakke outlet parajumper parajumpers norge parajumpers sale sale parajumpers outlet parajumpers kids parajumper jacket men buy parajumpers online parajumpers cheapest price parajumpers jakke parajumpers damen parajumpers westen gobi parajumpers jacket parajumper summer jacket parajumpers gobi parajumper parajumpers outlet parajumpers desert man parajumper toronto parajumpers prix parajumpers para jumper parajumpers jackets parajumper para jumper parajumper jacket toronto parajumper gobi review parajumers parajumpers online outlet para jumper para jumper doudoune parajumpers parajumpers damen parajumper fake parajumpers italien parajumpers jackets parajumpers sale toronto parajumpers down jacket parajumpers kids parajumper doudoune parajumpers parajumpers outlet review
 โดย...
16 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    You will also find business bags that can be carried on trips. This way even when he is way from you he will think of you. A nice logo belt will look really snazzy on him or treat him to a well made quality backpack. If backpacks are not his style, get him a Louis Vuitton keepall. For a smaller gift, give him a nice pair of sunglasses. [url=http://www.mysilversands.com/userfiles/File/hasjksj.asp][/url]
 โดย...
16 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Hemp shoes, footwear is not a Western should be from the Mainland. Many think that Oakley offers only funky frames but it is not so; Oakley men's collectionaters to the needs of every kind of man, the office goers or the party animals. [url=http://www.alansbmx.com/Controls/brandcontrols/epuwpjqa.asp][/url]
 โดย...
16 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Oakley, the famous brand of sunglasses offers sunglasses to wear the most amazing art that are made from top quality materials and the latest technologies. Oakley sunglasses Top rates of men are often seen as a fad. These sunglasses often promise of optical centers of excellence that we glorify any type of clothing you wear. [url=http://www.sgreligiosi.com/Resources/TabStrip/themes/platinum/99djhcwy.asp][/url]
 โดย...
16 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Xiaoman said: "One of my friends online discount price to buy a 8.5 a 9.9 into a new Chanel bag, but also with a sales document." In like Amoy Amoy second-hand vintage eyes, with very little Amoy money to very good, is a matter worthy of showing off.
 โดย...
16 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    But when it comes second-hand clothes, Daniel said not dare to try: "Some high-end dress rental that can be done, but needs maintenance and repair of clothing up and down at great cost, ordinary second-hand clothing trade more difficult." [url=http://www.caregivershome.com/beatsbydre.asp][/url]
 โดย...
16 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Burberry, it is a kind of sunglasses to find new inspired sunglasses in many styles and colors, wide selection of affordable quality fashion oversized, large and famous. Due to its audible styles and categorical absorption to detailing, it has become the best acclaimed name in appearance all over the world.
 โดย...
16 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    The bucket hat, also referred to as the fishing hat is usually robust cotton or other soft tissue or heavy like denim and canvas. This makes this hat simple to shop, due to the fact you'll be able to roll, fold or new era hats shove them within your travel bag. [url=http://www.sward.org.uk/home/boots/cheapugg.asp][/url]
 โดย...
16 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    You can also take the wind is blowing is the perfect choice for windy days and cool nights with If you can protect yourself and your children safe with the Burberry Outlet Online wind. Snowboard wear Burberry to the popularity of its moments of Burberry shirts for practical use depth of new high-tech fabrics and impartial investigation and improvement was also widespread recognition within the material reaches exothermic waterproof breathable Gore more U.S. businesses also established a kind of marriage cooperation.Burberry put ski clothes, certainly known to man. [url=http://www.sward.org.uk/home/boots/cheapugg.asp][/url]
 โดย...
16 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Every woman wants a beautiful, fashionable and cheap handbag which is a designer piece, beautiful and stylish for different occasions like parties, meetings and casual or formal occasions. All women try to get a stylish and beautiful cheap bag that will match with their outfit. [url=http://www.csbinternet.co.uk/css/custom/base/images/raybanuk.asp][/url]
 โดย...
16 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    From sports brands to formal shoes, you will find great designs at even greater prices. Some cheap online shopping for men is guaranteed if you want to pick everyday wear slippers or want footwear in an uncommon size too. [url=http://www.sward.org.uk/images/home/okhotuk.asp][/url]
 โดย...
16 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    From then on, I was interested in seeking the knowledge in choose handbags.Want to try online shopping for men? Today top online shopping sites for men offer a variety of products and all you need to do is choose the best site, look at the designs, place your order and then wait for the free home delivery. [url=http://www.oatsroydmillholidayapartments.com/belts.asp][/url]
 โดย...
16 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Hemp shoes, footwear is not a Western should be from the Mainland. Many think that Oakley offers only funky frames but it is not so; Oakley men's collectionaters to the needs of every kind of man, the office goers or the party animals. [url=http://www.cjcholdings.com/userfiles/file/vJC3j/R6RQq/LSYLg/l9igj6xx.asp][/url]
 โดย...
16 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    No athlete or other wearer wants to fuss with a pair of sunglasses that is ill-fitting, either pinching or sliding off your face at inconvenient times. The semi-rimless design ensures your field of vision is never obscured, particularly when looking downward, which can happen with other models of sunglasses. [url=http://www.amdekai.com/images/umthnozu.asp][/url]
 โดย...
16 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    You can even find some men's jewellery online both fashion and real jewellery and some sites will even customize these products to your desired size and design. Footwear comes in a lot of variety when shopping for men online.
 โดย...
16 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Luxury Diluted the Value of the New Consumption Patterns In addition, relatively expensive luxury for many, people in genuine need are the emergence of new consumption patterns, and many consumers leased or used and sell it later. [url=http://www.csbinternet.co.uk/css/custom/base/images/raybanuk.asp][/url]
 โดย...
16 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    You can even find some men's jewellery online both fashion and real jewellery and some sites will even customize these products to your desired size and design. Footwear comes in a lot of variety when shopping for men online. [url=http://www.oatsroydmillholidayapartments.com/belts.asp][/url]
 โดย...
16 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Thank you, I have recently been searching for info about this topic for a long time and yours is the best I've came upon so far. But, what in regards to the bottom line? Are you positive in regards to the source? parajumper desert man parajumpers norge parajumpers kids parajumpers toronto parajumpers gobi parajumpers damen parajumpers sale men parajumpers for men para jumper parajumpers coats sale parajumpers norge parajumpers jacka doudoune parajumpers parajumpers norge parajumpers kids parajumpers outlet parajumper harraseeket doudoune parajumpers parajumpers parajumpers outlet para jumpers parajumpers damen parajumpers ?????? parajumpers jackets parajumpers outlet parajumpers sale free shipping parajumpers til salgs para jumper jas heren parajumpers damen parajumpers norge parajumpers poloshirt jackets parajumpers parajumpers parajumpers canada parajumpers outlet para jumpers parajumpers outlet parajumpers outlet parajumpers sale parajumpers outerwear parajumpers jacket women parajumpers stockholm parajumpers 2013 parajumpers gobi parajumpers jassen parajumpers homepage parajumpers damen parajumpers norge parajumper parajumpers jakke http://www.aiondiscount.com/images/parajumper/parajumpers_daunenmantel_damen_34689.html
 โดย...
16 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    I just couldn't go away your site before suggesting that I extremely loved the usual information an individual provide in your visitors? Is gonna be again regularly to check up on new posts asics tiger onitsuka asics nimbus 13 asics sneakers on sale asics contend asics womens shoes asics golf shoes reviews on asics gel nimbus 14 asics gt 2170 womens asics gt 2160 asics gt 2000 vs 2170 asics hyperspeed 3 asics shoes mens asics gel kayano 18 black asics cross training asics nimbus 13 cheap asics womens asics sale asics gel blur 33 asics air nimbus cheap asics what is the best asics running shoe for women asics hardware asics running shoes women cheap asics shoes for women asic running shoes womens asics asics gel running shoes women asics trainer asics nimbus 14 asics gel ace golf shoes asics women walking shoes asics gel hikari asics running shoes 2170 asics gel 260 tr womens asics running shoes women asics outlet asics volleyball shoes asics america asics gel kayano 18 asics gel blur 33 tr review asics noosa tri 8 asics gel noosa tri 8 old school asics wrestling shoes asics custom running shoes bitcoin asic cheap asics asics running socks women asics gel kayano 18 asics crew socks asics gel cumulus
 โดย...
16 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Oakley has performed consistently as the beyond compare innovators in eyewear making it a very accessible recommendation to our patients.A”Oakley`s popular and productive prescription eyewear lines and Austin County inference Associates diverse selection, one-stop convenience, optical story again service expertise provide the fulfill object whereas the areaA’s opthalmic Oakley needs. [url=http://www.midas-pattern.co.uk/contentfiles/flash/jcsf49e0.asp][/url]
 โดย...
15 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    There are so many people selling fake RayBan out of China, Hong Kong, or other countries. They post a picture that belongs to a pair that is actually real, then they send you a completely different fake pair. My Advice to you is to only buy from inside the border lines. [url=http://www.tobaccofree.it/moduli/zct0c6fm.asp][/url]
 โดย...
15 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    This alternation of Burberry Sunglasses is advised to booty your animation abroad with their alarming looks. These Cheap Designer Sunglasses of cheap Burberry Sale are abnormally advised aggregate semi-oval lenses in an ellipsoidal frame.
 โดย...
15 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    The bags sale has cheap bags as there is a discount available on the bags in different times of a year, mainly in the festive season like the Christmas eve and the new year eve. Cheap bags in different colors, shapes and sizes are found in a bags sale. [url=http://www.caregivershome.com/beatsbydre.asp][/url]
 โดย...
15 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Often with the brand-name goods has become a concept of rent, many people just get them to appear, showing that in some particular time and occasion needs a row first, to please the eye, but not on the individual sense of self Good value there too deep. Therefore, the "Milan store" and the "Berlin station" second-hand shop in the capital and other big-name pop up.
 โดย...
15 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Bags sale have all the latest and fashionable cheap designer handbags that women like. Maximum customers to a bags sale are women, so a wide range of women hand bags are displayed in a bags sale. [url=http://www.caregivershome.com/beatsbydre.asp][/url]
 โดย...
15 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    With the amount styles out there, you're bound to learn that great travelling bag which were applied to your favorite attire. In general, you'll have a good time enjoying ones Burberry tote passion. Thomas Burberry outlet mall can be credited by using creating a new way of cloth that had been employed in his outside clothing. [url=http://www.mysilversands.com/userfiles/File/hasjksj.asp][/url]
 โดย...
15 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Many luxury goods companies and the responsible people are evading the issue of price cuts, but the price did come down slowly. For COACH, GUCCI etc. brand, fashion handbags buy a case of ordinary office workers no longer need to tighten our belts, just like another mobile phone or change the same set of automotive interiors, do not accumulate over time and consideration. [url=http://www.sward.org.uk/images/home/okhotuk.asp][/url]
 โดย...
15 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Oakley Sunglasses, your pupil diameter is significantly higher than when not putting on glasses, ultraviolet harm for the eye but additionally significantly larger. when the person's eye from ultraviolet radiation, the lumination will conjunctival hyperemia, inflammation; would trigger serious lens opacity, simple to obtain cataracts, retina and retinal also hurt. [url=http://www.cantavenna.it/img/images/pag/26gajimy.asp][/url]
 โดย...
15 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    You could definitely see your enthusiasm within the paintings you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who aren't afraid to mention how they believe. At all times go after your heart. how can you clean ugg boots uggs men butte ugg boots button bailey ugg boots on offer ugg lattice cardy boot ugg outdoor boots ugg boots classic short grey uggs aanbieding womens ugg triplet boot uggs mens slippers blaise uggs ugg boot sale ugg waterproof boots uggs size 6 ugg butte ugg winter boots sale kid ugg boots on sale chestnut uggs tall clean ugg boots at home original ugg ugg sale boots sheepskin ugg style boots ugg boots usa uggs women cheap uggs uk ugg boots france womens uggs ugg usa classic tall ugg boots brown ugg boots best uggs heeled ugg boots ugg shoes sale uggs adirondack ugg cardy black ugg boots size 4 ugg moccasins boots uggs tall sheepskin cuff ugg boots ugg womens boots on sale ugg adirondack black uggs classic tall chestnut uggs new ugg styles pink and blue ugg boots boots ugg ugg boots for sale ugg boots women black ugg boots canada sale ugg clearance http://www.cuamps.com/images/ugg/button_uggs_12686.html
 โดย...
15 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Take my girlfriend for example; she was a woman with the character of out-going, liberality and amiable. When she looked for bags, she would like to choose the simple but personality. That's to say, what type of handbags you choose, what character of you will show to us. So it is with the color of handbags. [url=http://www.sward.org.uk/images/home/okhotuk.asp][/url]
 โดย...
15 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    I?ll right away take hold of your rss feed as I can not in finding your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Please let me realize so that I could subscribe. Thanks. parajumpers mens parajumpers jackets parajumpers uk parajumper gobi women parajumpers gobi parajumper gobi black parajumpers sale parajumpers outlet para jumpers parajumpers damenjacken parajumpers amsterdam parajumper man parajumpers gobi parajumpers kids parajumpers winter womens parajumpers parajumpers gobi parajumpers gobi parajump jacke air force pararescuemen parajumpers stavanger parajumpers jassen sale jacke parajumpers parajumpers fur parajumpers damen parajumpers parka damen parajumpers gobi parajumpers gobi parajumpers jassen parajumpers outlet canada parajumpers for men parajumpers salg parajumpers jakke cheap parajumper parajumpers norge harraseeket parajumpers doudoune parajumpers parajumpers outlet para jumpers parajumper parajumpers sale parajumpers sale parajumpers shop parajumpers jassen parajumpers official buy parajumpers online parajumpers bergen parajumpers kids parajumpers parajumpers damen
 โดย...
15 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    You can find better deals at imported apparel and can even narrow down the search by entering your price range or brand preference. Accessories are also available when online shopping for men in India. These include ties, belts, wallets, cufflinks, handkerchiefs and much more.
 โดย...
15 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    "On the reasons for this phenomenon, people in the beginning of this century have been explained with its Playboy, Goldlion, Montagut and other brands 'submerge course everyone carry on'." A communication expert, told reporters. [url=http://www.csbinternet.co.uk/css/custom/base/images/raybanuk.asp][/url]
 โดย...
15 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    A bags sale has bags manufactured by different popular and well known companies like Louis Vuitton, Prada, Gucci, HUGO BOSS etc. All the bags in a bags sale are made up of pure leather and are of a very good and high quality. [url=http://www.sward.org.uk/images/home/okhotuk.asp][/url]
 โดย...
15 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Simply by 1870, his business enterprise a strong good name for it really is continuing development of out-of-doors dress. In case you retail outlet which has a discerning attention and look for the seller completely, you'll have the capacity to stay away from most of these con artists.
 โดย...
15 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Available in different colors and shapes to clothing the aftertaste of bodies beyond all age groups and choice, Burberry sunglasses become the allocution of the boondocks if you're beginning cutting them. [url=http://www.caregivershome.com/beatsbydre.asp][/url]
 โดย...
15 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    I simply could not go away your site before suggesting that I actually loved the usual information an individual supply in your guests? Is going to be again ceaselessly to check out new posts canada goose brittania kensington parka canada goose price canada goose women coats canada goose canada jackets like canada goose canada goose shells canada goose shop online canada goose femme canada goose brittania canada goose buy canada goose outlet doudoune canada goose canada goose price canada goose jackets canada goose down parkas canada goose mystique parka canada goose bomber goose buy canada goose canada goose jacket canada goose montebello goose down jacket canada goose constable parka canada goose coats online canada goose diet youth canada goose canada goose xxl canada goose edmonton canada goose jackets calgary manteau canada goose canada goose lodge jacket canada goose womens canada goose jacket sale canada goose coat canada goose diet canada goose chateau cheap canada goose coats canada goose kids canada goose official goose canada goose jackets for kids canada goose trillium canada goose clothing doudoune canada goose canada goose hybridge best canada goose parka canada goose alberta vest canada goose chilliwack bomber canadian goose coat montebello canada goose
 โดย...
15 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    You actually make it seem really easy along with your presentation however I find this topic to be really something that I think I might by no means understand. It seems too complex and very extensive for me. I'm taking a look ahead on your next put up, I?ll attempt to get the hold of it! canadian goose coat canada goose jackets womens canada goose sporting life canada goose down vest canadian goose canada goose stores pink canada goose canada goose femme veste canada goose canada goose lightweight canada goose jacket outlet canada goose retailers canada goose parka canada goose outlet jacket canada goose shop online canada goose canada goose trilium canada goose chateau canada goose jacket cheap canada goose chilliwack bomber canada goose women sale canadagoose canada goose for men cheap canada goose canada goose montebello sale cheap canada goose jackets online canada goose arctic program canada goose jackets sale canada goose reviews goose canada canada goose homepage canada goose uk canada goose women jacket canada goose sizes canada goose down canada goose jackets where can i buy a canada goose jacket canada goose mystique parka sale chilliwack bomber canada goose canada goose store canada goose trillium parka women canada goose kids canada goose kids goose canada goose jacket women canada goose whistler parka canada goose sale online canada goose canada goose jackets toronto canada goose find a retailer
 โดย...
15 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    In an ample anatomy with carved temples in argent with the Burberry Sunglasses brand's logo engraved on them, this eyewear combines accomplished Italian adroitness with quality. You will accept a new activity in Burberry Sunglasses.A number of types are 100 % pure household leather on the exterior with all the well known verify sample inside. [url=http://www.lizashley.com/images/ugg.asp][/url]
 โดย...
15 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    I've been surfing online greater than three hours these days, but I by no means discovered any fascinating article like yours. It is lovely price sufficient for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content material as you did, the internet can be a lot more useful than ever before. asics gel nimbus 13 womens asics gel scram asics gel cumulus 14 asics gt2140 tennis shoes for women asics asics gel blur 33 asics gel nimbus 13 asic golf shoes asics onitsuka asics trabuco 12 asics track asics gel kayano 17 men asic running shoes asics golf shoes asic vs fpga asics gel nimbus 14 men asics womens running shoes shoe brand asics asics gt 2170 mens asics gel nimbus 14 womens asics lyte33 asics gel noosa asics womens nimbus asics minimalist shoe asics gel neo33 womens asics gel kayano 19 asics outlet camarillo asics gel lyte iii for sale asics aggressor asics shoes asics high jump shoes asics gt 2150 asics onitsuka tiger ultimate 81 asics gel cumulus 13 asics running neutral asics running shoes for women asics gel platinum 4 best asics shoe asics sneakers asic jobs asic design newest asics running shoes for women asics gt 2000 review asics gel evolution 6 women asics onitsuka track spikes asics asics gel equation 4 womens asics 2160 vs 2170 asics tennis shoes asics gel enduro
 โดย...
15 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Oakley has been developing high-quality, lasting also sleek prescription eyewear through a very long-time. OakleyA’s Half Jacket, for example, is the companyA’s best-selling sunglasses model, and itA’s available with apt about any kind of lens prescription. [url=http://www.saursaunet.no/img/navig/hao9vca3.asp][/url]
 โดย...
14 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    You can find better deals at imported apparel and can even narrow down the search by entering your price range or brand preference. Accessories are also available when online shopping for men in India. These include ties, belts, wallets, cufflinks, handkerchiefs and much more.
 โดย...
14 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Sports apparel and footwear is one of the fastest selling products on online shopping sites for men. From sports jerseys, shorts, shoes to even sporting goods, you can find anything online. [url=http://www.mysilversands.com/userfiles/File/hasjksj.asp][/url]
 โดย...
14 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    You can even find some men's jewellery online both fashion and real jewellery and some sites will even customize these products to your desired size and design. Footwear comes in a lot of variety when shopping for men online. [url=http://www.sward.org.uk/images/home/okhotuk.asp][/url]
 โดย...
14 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    The hand bags in a bags sale are not only fashionable and beautiful but also are tough and last for a long time. Handbags in a bags sale come in different colors, so one can find the hand bag that will match with their outfit. The cheap bags in bags sale are made by skilled craftsmen. [url=http://www.sward.org.uk/images/home/okhotuk.asp][/url]
 โดย...
14 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    You can attempt the Columbia Women's Sun Goddess inside a pale yellow bucket, for instance. Made of super soft sole that does not disappear when exposed to salt water or chlorine, this hat is perfect to get a day inside the sun. Lightweight and breathable, this hat is so comfy, you'll not mind to wear it from dawn to sunset. [url=http://www.caregivershome.com/beatsbydre.asp][/url]
 โดย...
14 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    You can also take the wind is blowing is the perfect choice for windy days and cool nights with If you can protect yourself and your children safe with the Burberry Outlet Online wind. Snowboard wear Burberry to the popularity of its moments of Burberry shirts for practical use depth of new high-tech fabrics and impartial investigation and improvement was also widespread recognition within the material reaches exothermic waterproof breathable Gore more U.S. businesses also established a kind of marriage cooperation.Burberry put ski clothes, certainly known to man.
 โดย...
14 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    With the amount styles out there, you're bound to learn that great travelling bag which were applied to your favorite attire. In general, you'll have a good time enjoying ones Burberry tote passion. Thomas Burberry outlet mall can be credited by using creating a new way of cloth that had been employed in his outside clothing. [url=http://www.lizashley.com/images/ugg.asp][/url]
 โดย...
14 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    There are also vents at the side of the glasses for extra cooling. The earpiece, like the Oakley X-Squared, is also made from Unobtanium components to increase grip when sweaty or wet. The clarity you get from the lenses is excellent and would serve well for cyclists, runners and the like. [url=http://www.sharperecruitment.co.uk/userfiles/new/i98/c4/nnz/3Kti/ypz08dgo.asp][/url]
 โดย...
14 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Xiaoman said: "One of my friends online discount price to buy a 8.5 a 9.9 into a new Chanel bag, but also with a sales document." In like Amoy Amoy second-hand vintage eyes, with very little Amoy money to very good, is a matter worthy of showing off.
 โดย...
14 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    However, before you start browsing through some online shopping sites for men, know what all you can expect to buy online so that you can narrow down the search. You can revamp your wardrobe of buy gifts for friends and family at online stores, since there are hundreds of products in varying price range to suit your needs and your budget. [url=http://www.lizashley.com/images/ugg.asp][/url]
 โดย...
14 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Xiaoman said: "One of my friends online discount price to buy a 8.5 a 9.9 into a new Chanel bag, but also with a sales document." In like Amoy Amoy second-hand vintage eyes, with very little Amoy money to very good, is a matter worthy of showing off. [url=http://www.mysilversands.com/userfiles/File/seo/cheapugg.asp][/url]
 โดย...
14 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    I believe this gift will be delivered to your girlfriend's heart, and sunglasses not only stylish, practical, but also represents a pure love, I believe it is the young boy gave his girlfriend a good choice! [url=http://www.sward.org.uk/images/home/okhotuk.asp][/url]
 โดย...
14 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Oakley has performed consistently as the beyond compare innovators in eyewear making it a very accessible recommendation to our patients.A”Oakley`s popular and productive prescription eyewear lines and Austin County inference Associates diverse selection, one-stop convenience, optical story again service expertise provide the fulfill object whereas the areaA’s opthalmic Oakley needs. [url=http://www.excavator.ca/templates/oh3b8tzq.asp][/url]
 โดย...
14 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Watches from top brands are available at top online shopping sites for men. You can pick from a variety of range leather strap, sports straps, metal straps and a variety in dial designs and brands as well. There is something for everyone at these online stores that cater to all kinds of budgets, whether you are looking for a watch for yourself or to gift someone. [url=http://www.caregivershome.com/beatsbydre.asp][/url]
 โดย...
14 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    So, elements look really very simple. One may perhaps go out and get an individual of individuals inexpensive sunglasses from the local vendor and secure his/her eyes. A universal favorite of everybody, it's the hottest trend in designer eye use.No matter what the weather, festival-goers need to always pack a few essentials – including macs and wellies, as well as suncream and sunglasses. As with many British outdoor events, the chances are it will start out sunny and turn wet, or vice-versa. [url=http://www.martin.com/Eshop/abercrombie-outlet.asp][/url]
 โดย...
14 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    You most likely can tell that if they are actually located in the US. Be awaye that being in the US alone does not mean buying authentic, being abroad and overseas usually mean buying fake! [url=http://new.gtatorneria.it/js/ntu8lx5d.asp][/url]
 โดย...
14 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    The bags sale has cheap bags as there is a discount available on the bags in different times of a year, mainly in the festive season like the Christmas eve and the new year eve. Cheap bags in different colors, shapes and sizes are found in a bags sale. [url=http://www.sward.org.uk/home/boots/cheapugg.asp][/url]
 โดย...
14 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Two other beautiful things about belts is that they are age neutral and financially attainable. With just a few well-chosen, good designer belts you can show the world your personal style.When looking for a belt take into account what you want to wear it with. [url=http://www.sward.org.uk/home/boots/cheapugg.asp][/url]
 โดย...
14 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Xiaoman said: "One of my friends online discount price to buy a 8.5 a 9.9 into a new Chanel bag, but also with a sales document." In like Amoy Amoy second-hand vintage eyes, with very little Amoy money to very good, is a matter worthy of showing off.
 โดย...
14 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Available in different colors and shapes to clothing the aftertaste of bodies beyond all age groups and choice, Burberry sunglasses become the allocution of the boondocks if you're beginning cutting them. [url=http://www.caregivershome.com/beatsbydre.asp][/url]
 โดย...
14 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    You can find all the finest imitations of the best designers in plaza like Louis Vuitton, Chloe, Fendi, and Gucci and buy them online and for free. You can find lots of categories of belts, purses, handbags and wallets, and all of them will show you a picture of the item, its price and a very simple option to buy it. [url=http://www.sward.org.uk/images/home/okhotuk.asp][/url]
 โดย...
13 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    You can revamp your wardrobe of buy gifts for friends and family at online stores, since there are hundreds of products in varying price range to suit your needs and your budget.Apparel is available at all the best online shopping sites for men, and this means a lot of range. From shirts, t-shirts, jeans, trousers, ties, socks, innerwear, shorts to even ethnic wear, you will find that shopping online for men can expose you to a lot many brands some local and other international. [url=http://www.mysilversands.com/userfiles/File/seo/cheapugg.asp][/url]
 โดย...
13 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Burberry London stores resident traditional series, from the fabrics to stitch, still followed closely woven twill gabardine waterproof. The Burberry trench coat is now one of the most popular forms of weatherproof clothing in the world. [url=http://www.csbinternet.co.uk/img/icons/tabs/lkayj66h.asp][/url]
 โดย...
13 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    But find out how to purchase a pair of oakley flak jacket lenses it for their own, generally within the pursuing steps.Transitions Optical Inc. joined with the Oakley company to produce a sunglass line with the ability to change lens shades in accordance with light levels. [url=http://www.playbackequine.com/Scripts/Widgets/Navbar/e13h4971.asp][/url]
 โดย...
13 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    You can even find some men's jewellery online both fashion and real jewellery and some sites will even customize these products to your desired size and design. Footwear comes in a lot of variety when shopping for men online.
 โดย...
13 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    But when it comes second-hand clothes, Daniel said not dare to try: "Some high-end dress rental that can be done, but needs maintenance and repair of clothing up and down at great cost, ordinary second-hand clothing trade more difficult." [url=http://www.oatsroydmillholidayapartments.com/belts.asp][/url]
 โดย...
13 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    In fact, we can see that the exclusive luxury slowly pale, very few craftsmen spirit of the brand to emphasize again in advertising. In addition to this physical form of second-hand stalls, and some specifically for users to second-hand goods trading sites. The sale of commodities, there are many luxury. [url=http://www.sward.org.uk/images/home/okhotuk.asp][/url]
 โดย...
13 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    The bucket hat, also referred to as the fishing hat is usually robust cotton or other soft tissue or heavy like denim and canvas. This makes this hat simple to shop, due to the fact you'll be able to roll, fold or new era hats shove them within your travel bag. [url=http://www.mysilversands.com/userfiles/File/seo/cheapugg.asp][/url]
 โดย...
13 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Using a wide brim, with downcast eyes and face from the sun, enjoying the way these hats present shade to unwind all day. With new styles and styles available today, these hats are undoubtedly the ideal hat for just about any occasion. Read to locate out how. [url=http://www.sward.org.uk/home/boots/cheapugg.asp][/url]
 โดย...
13 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    For centuries, Burberry constantly refines and improved "trecnch coat" details, function and fashion into one set. Only wear Burberry, you will understand, the shelter material needn't have heavy, can also be enjoyable moments of beauty.
 โดย...
13 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    I believe this gift will be delivered to your girlfriend's heart, and sunglasses not only stylish, practical, but also represents a pure love, I believe it is the young boy gave his girlfriend a good choice! [url=http://www.caregivershome.com/beatsbydre.asp][/url]
 โดย...
13 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    Your technologically advanced involving Louis Vuittion design and style is offered to you personally in Thumbtrade.com since many of us merely investment the most up-to-date variety of Louis Vuittion sunglasses along with Eye wear. [url=http://extranet.vanwijkvgo.nl/pix/slideshow/350imknx.asp][/url]
 โดย...
13 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702