๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2  

    Obat ISPA dengan obat herbal ace maxs solusi terbaik Obat ISPA
 โดย... Obat ISPA
2 พฤศจิกายน 2558 ลบความคิดเห็น 


    Obat Ace Maxs solusi tepat untuk menyembuhkan nyeri paha dengan Obat Sakit Paha secara alami Obat Sakit Paha
 โดย... Obat Sakit Paha
29 ตุลาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    obat herbal ace maxs sebagai Obat Hernia Alami yang sangat efektif Obat Hernia Alami
 โดย... Obat Hernia Alami
28 ตุลาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    Obat herbal ace maxs sebagai Obat Kanker Darah yang bisa membantu mengatasinya dengan aman Obat Kanker Darah Obat Kanker Darah Alami
 โดย... Obat Kanker Darah
24 ตุลาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    obat herbal ace maxs sebagai Obat Benjolan Di Ketiak yang sangat efektif dan aman Obat Benjolan Di Ketiak
 โดย... Obat Benjolan Di Ketiak
21 ตุลาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... wdYhlEVW
21 ตุลาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... cITbJTwb
21 ตุลาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    rqotwmzs payday loans 6849 personal loans >:-OOO payday loans online cwLHYc
 โดย... xYvIQPZr
15 ตุลาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    mjvpsgv payday loans 0963 payday advance %-[[[ payday loans online 8797
 โดย... JBqgUEcR
14 ตุลาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    Solusi terbaik untuk mengobati penyakit ISPA dengan obat herbal ace maxs sebagai Obat ISPA yang sangat efektif Obat ISPA
 โดย... Obat ISPA
10 ตุลาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    taspibl payday loans DboYH payday loans =-] pay day loan 1308
 โดย... fUIkyvzv
8 ตุลาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    Obat Penyakit Ginjal- pengobatan herbal terbaik tanpa efek samping negatif dengan obat herbal ACE MAXS. Obat Penyakit Ginjal
 โดย... Obat Penyakit Ginjal-
8 ตุลาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    laiwtcv payday loan JJzHX payday advance %-[[[ payday loans pskntr
 โดย... QTphcutj
7 ตุลาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    akkxgg payday loans cDjzE instant payday loans >:-OOO payday loans 5180
 โดย... NvSwuvZy
6 ตุลาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    jiqguy instant payday loans gepyX payday loans >:]] payday loans 4445
 โดย... MrcpGOBk
6 ตุลาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    Solusi terbaik untuk mengobati penyakit kista ovarium dengan Obat Kista Ovarium yang sangat efektif. Obat Kista Ovarium
 โดย... Obat Kista Ovarium
5 ตุลาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    Solusi terbaik untuk mengobati penyakit kanker serviks dengan obat herbal ace maxs sebagai Obat Kanker Serviks Alami Obat Kanker Serviks Alami
 โดย... Obat Kanker Serviks Alami
1 ตุลาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    scsita fast payday loans 5530 payday loans online 9943 payday loans >:-[
 โดย... zEeXMWlI
1 ตุลาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    Karna Gold G satu satunya obat herbal terpercaya yanng paling efektif untuk Obat Panas Dalam Alami dan aman untuk di konsumsinya. Obat Panas Dalam
 โดย... Obat Panas Dalam
28 กันยายน 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... YlvjRuAp
28 กันยายน 2558 ลบความคิดเห็น 


    mjmjzvc payday loans EslnT payday loans >:-[ no credit check payday loans BxawC
 โดย... VwtysesR
28 กันยายน 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... kNUkrheO
22 กันยายน 2558 ลบความคิดเห็น 


    Slimming Capsule bisa membantu anda untuk mengurangi nafsu makan yang berlebihan. Mengurangi Nafsu Makan
 โดย... Mengurangi Nafsu Makan
21 กันยายน 2558 ลบความคิดเห็น 


    http://menguranginafsumakan.com/ Slimming Capsule bisa membantu anda untuk mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
 โดย... Mengurangi Nafsu Makan
21 กันยายน 2558 ลบความคิดเห็น 


    ybyfqxzq http://etraiz.com/ ahbjlbq [url=http://ilkfqb.com/]ahbjlbq[/url]
 โดย... XZHmsHQO
21 กันยายน 2558 ลบความคิดเห็น 


    tzjqxm http://malrez.com/ yekweefo [url=http://emnxog.com/]yekweefo[/url]
 โดย... SdhZNPRJ
20 กันยายน 2558 ลบความคิดเห็น 


    fewulkhn
 โดย... zqhylEAa
19 กันยายน 2558 ลบความคิดเห็น 


    mhmhiazd payday loan >:-OOO payday loans >:-OOO payday loans wenwWX
 โดย... jUKHbNGy
18 กันยายน 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... naNnBhNi
16 กันยายน 2558 ลบความคิดเห็น 


    Mengatasi penyakit maag dengan obat herbal Jelly Gamat Gold G sebagai Obat Maag Untuk Wanita yang sangat efektif. Obat Maag Untuk Wanita
 โดย... Obat Maag Untuk Wanita
16 กันยายน 2558 ลบความคิดเห็น 


    Untuk anda yang sedang mencari Obat Kesemutan Untuk Wanita » Kami sebagai distributor jelly gamat gold g terbesar dan terpercaya di indonesia siap melayani pemesanan anda. Obat Kesemutan Untuk Wanita
 โดย... Obat Kesemutan Untuk Wanita
15 กันยายน 2558 ลบความคิดเห็น 


    truwupa
 โดย... tAFMEDlT
13 กันยายน 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... mqWHHPPS
12 กันยายน 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... nKbmgnMb
9 กันยายน 2558 ลบความคิดเห็น 


    Tip cara mengobati sakit kencing dengan obat sakit kencing pada pria dan wanita dari obat herbal ace maxs yang terbuat dari bahan bahan alami pilihan. Obat Sakit Kencing
 โดย... Obat Sakit Kencing
8 กันยายน 2558 ลบความคิดเห็น 


    jmxezz best payday loans >:-OOO payday loans VKWWDa pay day loans >:-OOO
 โดย... jZcBEAcv
7 กันยายน 2558 ลบความคิดเห็น 


    Gold G satu satunya obat herbal terpercaya yanng paling efektif untuk Obat Panas Dalam Untuk Aanak Alami dan aman untuk di konsumsinya karna tidak mengandung efek samping. Obat Panas Dalam
 โดย... Obat Panas Dalam
7 กันยายน 2558 ลบความคิดเห็น 


    http://obatmaaguntukwanita.blogspot.co.id/2015/09/obat-ambeien-untuk-wanita.html Selamat datang di website resmi obat alami multi khasiat Jelly Gamat Gold G » Kami sebagai distributor jelly gamat terbesar dan terpercaya di indonesia siap melayani pemesanan anda. Obat yang kami jual ini memiliki khasiat salah satunya sebagai Obat Ambeien Untuk Wanita yang bisa membantu mengatasinya dengan aman dan tanpa efek samping negatif karena jelly gamat terbuat dari bahan-bahan alami pilihan.
 โดย... Obat Ambeien Untuk Wanita
5 กันยายน 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... MOABeiFu
3 กันยายน 2558 ลบความคิดเห็น 


    http://obatmaaguntukwanita.blogspot.com/2015/08/obat-sesak-nafas-untuk-wanita.html Untuk anda yang sedang menderita sesak nafas dan sedang mecari Obat Sesak Nafas Untuk Wanita yang aman untuk mengobatinya, jangan khawatir. Produk Jelly Gamat Gold G mampu mengatasinya dengan cepat aman dan tidak mengadung efek samping. Jelly Gamat Gold G merupakan solusi terbaik untuk menyembuhkannya karena Jelly Gamat Gold G mempunyai khasiat dan manfaat dari teripang emas, maka dari itu Jelly Gamat Gold G bisa di konsumsi oleh berbagai usia, baik balita, anak-anak, dewasa, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, Dll.
 โดย... Obat Sesak Nafas Untuk Wanita
3 กันยายน 2558 ลบความคิดเห็น 


    http://obatmaaguntukwanita.blogspot.com/2015/08/obat-maag-untuk-wanita.html Obat Maag Untuk Wanita - Mengatasi penyakit maag dengan obat herbal Jelly Gamat Gold G sebagai Obat Maag Untuk Wanita yang sangat efektif, aman, dan tanpa mengandung efek samping negatif karena Jelly Gamat Gold G tebuat dari bahan alami pilihan yaitu dari hewan laut yang sering disebut timun laut (teripang emas).
 โดย... Obat Maag Untuk Wanita
3 กันยายน 2558 ลบความคิดเห็น 


    Obat Kesemutan - Tips pengobatan tangan kaku dan kesemutan dengan obat tangan kaku dan kesemutan dari obat herbal ace maxs yang terbuat dari bahan bahan alami pilihan yaitu dari kulit manggis dan daun sirsak yang di olah oleh para ahli secara moderen hingga di kemas menjadi obat herbal ace maxs 350ml, Ace maxs dapat mengobati secara herbal, alami, tradisional, aman, dan tanpa mengandung efek samping Obat Kesemutan
 โดย... Obat Kesemutan
2 กันยายน 2558 ลบความคิดเห็น 


    rivdckao
 โดย... AwUMsRHd
26 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    qcpaikpt
 โดย... MvjPOvaP
29 พฤษภาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    fqgvazva
 โดย... lOJzlZwN
23 เมษายน 2558 ลบความคิดเห็น 


    mawykcfd
 โดย... meSqbvVI
4 เมษายน 2558 ลบความคิดเห็น 


    xzseufq
 โดย... HWUqPLOy
1 มกราคม 2558 ลบความคิดเห็น 


   
 โดย... Gafas Graduadas
6 พฤษภาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


   
 โดย... Gafas de sol Oa
13 เมษายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    best resource for your all your adult sex toys demands
 โดย... 3680
23 มิถุนายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    stop here for your all your adult cheap sex toys for men solutions
 โดย... 3699
5 มิถุนายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    Learn About www.the-e-reader-reviews.com/ - Ipad 2 Info For free While available
 โดย... 1981
9 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    Check out www.the-e-reader-reviews.com/nook-color.html - Ipad News Online For nothing!
 โดย... 1981
9 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    View www.the-e-reader-reviews.com/the-ipad-2.html - Ipad 1 Deals Now While you can
 โดย... 1975
6 มกราคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ไม่อยากจะเชื่อเลย
 โดย... โย่
8 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณความรู้ดีดี ที่
 โดย... ดูห้าแพร่งมาอะ เลยเพิ่งรู้ว่ามีด้วย
25 กันยายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    อยากไปดูพิธีนี้จังเรย อยากเป็นคนดี ประเพณีนี้เป็นประเพณีที่ดีช่วยเหลือญาติที่ล่วงลับไปแล้วให้อิ่มหนำสำราญไม่อดอยากและทรมาร
 โดย... ไปร์
12 กันยายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ทามไมน่ากลัวจัง
 โดย... คนน่าตาดี
9 กันยายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    *** อยากได้ข้อมูลมากกว่านี้อ่ะค่ะ ,,, ช่วยด้วยนะคะ ต้องทำรายงาน ผู้หวังดี ''' HeLp ME ]]]] PLease!!!! @@@
 โดย... ู^^ TABOOOOOOOOOO
3 กันยายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    เราอยากเหนประเพนีชิงเปรตจัง แหะๆๆๆ อยุกรุงเทพอ่า อยากปายต่างจ.บ้างจังงงง คุนแม่พาไปแต่ต่างประเทดอ่ะๅๅๅๅ เสร้า ={{{ เซง!!! ไปเท่วก่อไม่ได้ไป โอ๊ยยยยยยยยยยยยยยย ระเบิดดดดดด
 โดย... คุนแม่จัยร้าย
31 สิงหาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ถ้ามีโอกาสจะปาย
 โดย... คนน่าตาดี
18 สิงหาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    *เราอยากไปจังเลย* เสียดาย อยู่จังหวัดอุบลฯ 555+
 โดย... computerchat
1 สิงหาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    เรื่องเปรตเป็นเรื่องน่านสนใจมาก
 โดย... 2009
22 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    โอะโอ่ อ่านยังม่จบ ไม่รุเรื่องอ่านแปป จุบุๆ
 โดย... 39849
21 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    เราก็อยู่จ.ตรังสนุกมากเลย
 โดย... แสนดี
9 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    อยากจะไปร่วมด้วยให้เห็นกับตา
 โดย... 7777
1 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    น่าสนใจมาก
 โดย... 123
26 พฤศจิกายน 2551 ลบความคิดเห็น 


    ถ้ามีโอกาสจะไปดูกะตา ...ม่ายใช่เดะใต้ แต่รักเมืองใต้นะ
 โดย... 0845278251
10 เมษายน 2551 ลบความคิดเห็น 


    หัดเข้าวัดทำบุญจิตใจจะได้ไม่คิดฟ่งฟ่านก็ได้จะดีมากเลยค่ะ
 โดย... 125
9 ตุลาคม 2550 ลบความคิดเห็น 


    ชื่อก้น่ากรัวเเว้ว
 โดย... 19158
12 กันยายน 2550 ลบความคิดเห็น 


    น่าสนใจดีนะ
 โดย... 555+
20 สิงหาคม 2550 ลบความคิดเห็น 


    ไม่อยากจะเชื่อเเต่ก็ต้องเชื่อ
 โดย... 0851994292
7 มีนาคม 2550 ลบความคิดเห็น 


    จริงหร่อ
 โดย... 0851994292
7 มีนาคม 2550 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702