๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68    หน้าถัดไป >

    โม้อิตายโหงโบ๋แดงสดว่าอิเสมอใช่หาญเดิมพันก็ให้บ่อนถือตั้งสามแสนไอกระจอกแล้วมาโม้ในเว็บมั่วกันทั้งเพถุ๋ย
 โดย... ควาย
23 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    และรอบของบ่อนคลองหอยโข่ง ทำการชนวันทึ่ 20 เมษายน มีคู่เอก 4 คู่ ครับ 1 ลันดาวิเชียรชัย ชน ลังสาดของนายหัวแก้ว สนามบิน ชนกันฝ่ายละ 1หมื่น เสมอนอก 5แสน ครับ 2 ลางสาดสิทธิโชค (ชาโลเลย์) ชนกับ โหนดหลังขาวนักล่าห้าพลัง (เพชรน้ำเหนือ) ชนกันฝ่ายละ 1หมื่น เสมอนอก 4 แสน 3 แดงงามเกียรติเมืองดาบ บ่อนหาดใหญ่ ชนกับ แดงกระทิงทอง (ไอ้ทิง) บ่อนคลองหอยโข่ง ชนกันฝ่ายละ 5 หมื่น เสมอนอก 3 แสน. 4 ลางสาดสุวนันท์ ( สีนวล) ชนกับ โหนดปานเพชรอสรพิษพิชิตชัย ชนกัน 1หมื่น เสมอนอกฝ่ายละ 2 แสน พร้อมวัวชนเดิมพันอีก 6 คู่ครับ
 โดย... ปี้คลองหอยโข่ง
23 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    สนามคลองหอยโข่ง ทำการชนรอบการกุศล ในวันทึ่ 31 มีนาคม นี้ มีวัว 8คู่ ครับ เพื่อเอาเงินไปซ่อมหอกระจายข่าวของหมู่บ้านครับ
 โดย... ปี้ คลองหอยโข่ง
23 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ผมเข้าไปในเฟสเห็นประวัติสวนปาล์มน่าสนใจน่าจะเป็นยอดวัวในอดีดเลยเอามาเล่าในเว็ปคับโคโหนดพิชิตชัยยอดขุนพล(สวนปาล์ม) ชนมา23 หัว แพ้ 2 หัว แพ้หัวที่ 18 แพ้ล้มลายบ้านส่องและแพ้หัวที่21 แพ้โจโจ้ ถูกทอติดรั้วเขาแทงเข้าพุงเข้าไปครึ่งเขาและมาทอขาดท้าย7หน นี้คือประวัติย่อของสวนปาล์ม หลังจากเลิกชนปี 50 มีคนมาขอซื้อสมลูกในราคา 3แสน เจ้าของไม่ขายแก่ว่าให้มันอยู่แก่จนถึงวันสุดท้ายครับ น่ารักมากครับ แต่ลูกฯออกมาน่ากลัวมากเลย
 โดย... ค่าน้ำมัน
22 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ราวข่าวว่าสิงห์เสือแก้ว ติดกับ นิลน้องใหม่นำทรัพย์ คลองมวลคับ
 โดย...
22 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    คูไอแสนราชสีกับตาดุกยังไงบ้างคับ
 โดย...
22 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    เสือแก้ว ถูกคู่กับของ ลิขิต คลองมวล แต่ ไม่แน่ ใจกับตัวไหน
 โดย... ปราง
22 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ ที่เด็ดที่ โหนดตูดแดงแสงรวี (พยัคฆ์เกรียงไกร) คับผม
 โดย... คนลุง ณ.โคราชา
22 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    คู่ ขาวศุภราช vs ดุกด้างบุญรอดสองพลัง ถอนแล้วคับดุกด้างถอน
 โดย... ทีม ขาวศุภราช
22 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    เห็นว่า สิงห์เสือแก้ว ถูกคู่ห้วยยอด ถูกกับวัวใหร่ครับ ใครรู้ช่วยตอบที
 โดย... อยากรู้
22 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    สวัสดีพี่น้องทุกท่านคับ ท่ามิหรำ 22 มี.ค.57 ฝากไว้พิจารณาคับ ดุกด้างบุญรอดสองพลัง ทางชน มุดมัดรื้อหาข้าง ไม่กลัวยอด พละกำลังมหาศาล https://www.youtube.com/watch?v=RcDr7Y8dn3s จะชน 2 ล้าน กับขาวศุภราช คู่นี้ผมมองว่าจะวัดกันที่พละกำลัง ใครเหนียว ใครแข็งแกร่งกว่า ผู้นั้นจะเป็นฝ่ายเข้าที่ 1 โชคดีมีเงินเที่ยวสงกรานต์ทุกท่านคับ
 โดย... ฅนคอน
21 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ทุ่งสงชนวันไหนครับ
 โดย... เชียร
20 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้เฉื่อย vs ไอ้ขวานฟ้า ก่อนวางเฉื่อยเป็นต่อ 5-3 ชนแล้วไหลเป็นต่อ 2-1 ไอ้ขวานใช้ยอดหวดตลอด ราคาขึ้นมาเรื่อย จนเป็นต่อ ไอ้เฉื่อยตอบโต้ด้วยใช้กดทับจับแย่ สู้กันสนุก 28 ไอ้เฉื่อยถูกหวดหน้าหลายครั้ง ออกวิ่งแพ้เป็นครั้งแรกคับ
 โดย... นคร-สงขลา
20 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุุณครับ คุณคลองแดน
 โดย...
20 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้สนามควนเนียง สามารถแนะนำตัวน่าลงทุนกันได้จร้าาา
 โดย... วัวชนคนใต้
20 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้เฉื่อยแพ้ครับ28นาที่สู้กันสนุกครับแต่ถูกหวดหน้ามากเลยวิ่งครับ
 โดย... คลองแดน
20 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ขอทราบผลคู่ ไอ้เฉื่อย VS ขวานฟ้า ด้วยครับ ขอบคุณครับ
 โดย... KKK
20 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    วางยาวไอ้ เฉื่อย ตัวเดียว จัดหนักจัดเต็ม ยิ่งราคาเป็นรองเข้าทางเลยที่ผ่านมาชนตัวใหญ่กว่าตลอด ได้ชนตัวเล็กกว่าปิดประตูแพ้ได้เลย ขนาดบุญส่งยังกินข้างไม่ได้เลยครับและเป็นตัวชนะกัน แต่ผลเสมอ
 โดย... คนเล่นวัวชน
20 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ช่วยรายงานผลคู่ไอ้เฉื่อยด้วยคับ
 โดย... ดีโด้
20 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    สนามบ่อล้อคู่อื่นไม่แน่ใจ แต่เท่าทีเูโปรแกรม มีคู่หน้าสงสัยอยู่คู่หนึ่ง ระหว่าง ลูกฟัดลานช้าง กับดุกด้างพยัฆ์ใจเย็น มันติดกันได้พรือ ตัวแรกนะ3หัวแล้ว ตัวหลังใหม่ไม่เปิดยอดที แล้วมาลงใว้คู่สุดท้าย
 โดย... สงสัย
20 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ เด้ดที่ ขวานฟ้า คับโชคดีมีชัยทุกท่าน
 โดย... คนลุง ณ.โคราชา
20 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    มาเฟียดำ มาอยู่บ่อนแล้ว โคราชา อยู่บ่อนเช่นกัน ครับ
 โดย... ปราง
19 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ตกลงบ่อนบ่ล้อพันพรือแน่นิเห็นกระแสว่าคู่เอก2คู่อี้ถอนวันชนเพเห็นเขแหลงกันทั้งบ่อล้อแล้วนิ ขนาดร้านค้าที่ีสี่แยกยังรู้เรื่องเหลยว่าวัวอี้ถอนวันไหน
 โดย... รับจ้าง
19 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ขวานฟ้า กับ เฉื่่อยนาวา ไอ้เฉื่่อยชนใจเย็นชอบลักแทงลำใหญ่ๆ หัวใจไม่ต้องพูดถึงครับ ผมตามมาห้าครั้งแล้ว บอกว่าสุดๆครับตัวนี้ ราวข่าวว่าเป็นรองกัน จัดหนักครับ เฉื่อยนาวา วัวเงินเดือน เดือนนี้
 โดย... นคร-สงขลา
19 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ ชี้ไปที่ ไอ้ขวาน คับ
 โดย... คนลุง ณ.โคราชา
19 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    หลังขาวโชคนำชัย ชนะเกียดเพราะอยู่หน้าคอก และใจดีอยู่แล้วด้วย วันนี้ดั้นออกวิ่งเหมือนกัน น่าจะเจ็บกว่าทุกครั้ง ควรพักยาว เจอศึกหนักมานาน
 โดย... เด็กไทรห้อย
18 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ขอประวัติของแสนราชสีหน่อยคับ
 โดย...
18 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    กินสองข้างได้เล็กน้อย ตามเกมส์จิงๆเลยครับ คู่นี้ต้องยกให้เซียนไผ่ คนเกียติหลังขาวครับ
 โดย... นคร-สงขลา
18 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    โหนดหลังขาวโชคนำชัย ชนะ แดงสดแม็คโคแล้ว ด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 3 นาที ผลัดกันเป็นต่อเป็นรอง ลุ้นกันเหนื่อยเลยคับ
 โดย... โค
18 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ใครชนะคับ ขอผู้รู้จิงตอบที่คับ
 โดย... คนลุง ณ.โคราชา
18 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ชนะแล้ว
 โดย... ีีี
18 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    รายงานผลคู่หลังขาว-แม็คโค ด้วยคับผม (ขอบคุณ) ล่วงหน้า
 โดย... คนลุง ณ.โคราชา
18 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    โชคดีมีเงินใช้ คับ คุญ นคร -สงขลา หาดใหญ่ไปยันเบตงคับ
 โดย...
18 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ผมคิดเหมือน คุณเข้าใจท่าน ผมเลยเหมอมากะทอล้มครับ
 โดย... นคร-สงขลา
18 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    หลังขาวอี เหมอไตร ถ้าชนก้าเป็นรอง ถ้ามันอีนะก็ต้องชนนาน แต่มันแพ้น๊อคได้ แล้วที่มันอีนะน๊อคมันยาก แค่นี้คนที่เข้าเล่นในบ่อนเขาอีเหมอไตร นอกจากพวกลุ้นอยู่บ้าน
 โดย... เข้าใจนะท่าน
18 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ราวข่าวว่า แดงสด กับ หลังขาว เหมอนอกกันอีกล้านแล้วครับ เมื่อวาน แล้วไม่รู้ว่าอีถอนพรือ
 โดย... นคร-สงขลา
18 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ถอนคับ กลังขาวเล็ดเยอะ กัวล้ม กากๆๆๆ
 โดย...
18 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ตกลงคู่แดงสดกับหลังขาวชนหม้ายขอคำยืนยันจากผู้รู้จริงอีกทีครับ
 โดย... ชอบวัวเพื่อน
18 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้บาดลวก นี่ชาดเปรต มาเทียวเท็จให้พอมั่ว ไอ้เด็กพ่อแม่ไม่สังสอน ไอ้ควาย มีแต่คนเปรตๆพันนี้ว่าไซประเทศถึงเป็นพันนี้
 โดย... น่าเห็นดูพ่อแม่มัน
17 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ตอนนี้ น้าเลิศน้ำเลือดมาให้กินมัดจำคับ เวลาประมาน20.00คับ คือหลังขาวถอนแล้วกคับ แก่ว่าวัวขี้ออกเลือด จิงๆคับ
 โดย... สมร
17 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    พี่ชื่อไหรคับ ถามจิง เดี่ยวผมไปกับนายสนาม ให้แก่พาไป (ไม่ช่ายแหลงเล่นคับ นายหัวอีเสมอ เป็นล้านเหลยนิคับ)
 โดย... RKk
17 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ออกมาดูเถิด ยืนตะโกนข้างร้านเจ๊ญาก้อได้ยินแล้ว
 โดย... นอ้งใหม่ พ ท
17 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    น้องบ่าว มาเจอผมทีบ้านก้อได้ เดินออกจากคอกวัวแดงสด ขึ้นมาตามขอบเหมื่อง เดินทวนน้ำ ไม่เกิน100เมตร ผมจะให้คนมารับ หากเดินขึ้นมาเลยแนวบ้านนายกโชด แสดงว่าเลยแล้ว ให้ย้อนกลับสัก30 เมตร
 โดย... นอ้งใหม่ พ ท
17 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    น้องใหม่โทมาเบอผมหวาคับ 0847440744น้องบ่าวคับ
 โดย... RKk
17 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้เขาเศษขี้โม้ ศักคนจริงแหลงจริงทำจริง
 โดย...
17 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    แดงสด กับ หลังขาว คู่นี้ผมว่าสูสีสุดๆๆครับออกทางไหนได้แพ แดงสดมัดข้างหลังขาวถดไปหลัง แต่ถ้าถดไม่ทันมีโอกาศล้มสูงครับ เพราะเล็กกว่ามาก ส่วนตัวชอบแดงสดครับ 70% และอีกอย่างผมแลๆ หลังขาวทำท่าเบื่อวัวแล้วครับ เจอตัวใหญ่หนักๆมาแพ แนวทางหน้าเหมือน ไอ้แมวนวล ล้มที่น้ำจาย เมื่อ 11-3-57 ที่ผ่านทาครับ (อย่าว่าผมฮันถ้าไม่ถูกใจ ผมแค่เสนอแนวทางเท่านั้น)
 โดย... นคร-สงขลา
17 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    น้องบ่าว แดงสด คิดว่าน้องใหม่ น่าจะโดนต้มแล้ว จากความจริงเป็นไปไม่ได้ ทีน้องบ่าวจะเสมอนอกอีก เบอร์โทรให้ไว้ ทำไมม่โทร น้องใหม่คิดเสมอก่อนกลัวเล่นไม่ทัน แดงสดโดนหลังขาวแทงสวนวิ่งได้ง่าย
 โดย... นอ้งใหม่ พ ท
17 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    แรกวาที่บ่อล้อไมรุ้ว่าคุ่วางไอ้ธันวา เขาตั้งใจหาวัวพันนั้นม่ายเพราะเห็นทีมงานเพชรพันล้านมากันหลายคนไม่รุ้ว่าอี้ถอนม่าย
 โดย...
17 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    โคโหนดลูกจริงที่ถูกกับโหนดเพชรมะนังสนามทุ่งโพธิ์ฝ่ายลูกจริงถอนแล้วครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา
 โดย... ทีมงานนายอำเภอ
17 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    พี่ติดต่อที่นายสนามเลยคับ เพราะว่าบอกแก่ทั้งไว้แล้วว่าราคาเสมอเท่าใดรับเพคับ
 โดย... RKk
17 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    น้องบ่าว คราญแดงสดแม็คโค ทางน้องใหม่ พท คิดจะเสมออีกสักแสนห้า ทำสัญญานอก เล่นน้อยไม่ว่ากันน่ะ ติดต่อด่วนก่อนเทียง
 โดย... นอ้งใหม่ พ ท
17 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    สำหรับ สนามบ่อล้อที่มีข่าวว่าเจ้าบ่อน จ้างวัวมาอยู่ที่สนามแล้วให้กินมัดจำวันชน ทางสนามขอแจ้งว่าวัวทุกตัวที่มาอยุุ่ที่สนามไม่ต้องจ้าง ให้มาอยู่ สำหรับคู่ถอนทางสนามแจ้งให้ทราบ เพื่อความเป็นธรรมของนักกีฬาชนโคทุกท่าน และสนามบ่อล้อทำการชน 3 วัน วันที่ 3-4-5 เมษายน 57 และเปรียบโคในวันที่ 7 เมษายน 2557 เพื่อทำการชนเดือน พฤษภาคม 2557 ขอบคุณมาก
 โดย... เด็กบ่อน
16 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    อีโทไปพรือเค้าเล่นกันจังหู เราไม่เห็นหน้าตา อีเล่นกันพรือได้ ถ้าว่าพี่ว่างๆๆมาที่คอก กะได้ บอกว่ามาที่น้องบ่าว คนแถวนั้นเค้ารู้จักคับ เดียวผมออกไปรับ พี่ชวยเอาใบสัณญามาด้วยคับ แขบมาสักหิดกะได้ หว่างนายหัวอยู่ จะได้ทำสัณญากัน ทางเรารับราคาเสมอไม่งั่นคับพี่บ่าว เพราะว่าตอนนี้ ทางคู่ชนเค้าูกที่ เค้าไม่เอาราคาเสมอแล้ว (เค้าทำให้วัวเป็นรองคับ)ถ้าว่าคุณแน่กะมาเลยคับ เรารับไม่งั่นเลยคับราคาเสมอ ก่อนปล่อยเชือก ตอนนี้เราก็ได้ราคารองไป6ล้านแล้วคับ แล้วก็ยังอีเสมอเหลย ถ้าท่านอีเอาราคานี้ก็มาที่บอ่นได้เลย หรือว่า มาติดต่อกับ นายสนาม เพราะแกเข้ามาที่คอกทุกวัน มาถามความพร้อม
 โดย... RKk
16 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    น้องบ่าว คราญแดงสด อย่าได้โมโห้ หากรักทีจะเสมอ กรุณาติดต่อ 0879674805 ช่วยคุยแบบสบาย อย่าเครียด หากคู่ชนไม่เล่นด้วย
 โดย... นอ้งใหม่ พ ท
16 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    อ.เผดิม ขาวศรรามชนะศึก ชนวันที่4เมษา คับ ชนพร้อมของผม ดุกด้างตาเงิน คับ
 โดย... ดีโด้
16 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    คู่หลังขาว ราคา ก่อนปล่อย ชี้ไปทีแดง แน่นอน เพราะถ้าแดงไม่มั่นใจ 100% วัวไม่ได้ชนแน่นอน หลังขาวไม่ต้องรีบต่อหรอก จะเล่นหลังขาวต้องรอยักคอคับ
 โดย...
16 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    อย่าแข้นแหลงมากตะ ไม่เปิดเผยตัวนั้น ทางนี้อีไปเสมอเหลยนิ ผมชื่อบ่าว เลี้ยงแม็คโค ถ้าคุนแน่จิงมาที่หน้าบอนได้ม้าย ผมเปิดเผยตัวนิ ถ้าคุนแน่จิงมาเปิดเผยตัวถิ ที่มาแหลงโดยที่ไม่รู้สักหิด แล้วแหลงมาก
 โดย... RKk
16 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ขอโทษที ไม่คิดว่า ทีมแดงสดใจน้อย รู้แบบนี้ก้อดี เดิมพันสามแสน ทีคนเขาช่วยถือ ถ้าเขาไม่เอา คุณคงบอกว่าวัวไม่สบาย (ถอนหนี)
 โดย... นอ้งใหม่ พ ท
16 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    น้องใหม่ พ ท ถ้ารู้ไม่จริงอย่าแหลมากคับ (ผมขอร้อง)ผมมายุคอกเองคับตอนนี้ผมรุ้หมดว่าคัยถือเดิมพัน แดงสดที่หนักๆยุบ้าง ถ้ารุไม่จิงไม่ต้องมาโพส์คับ เพราะว่าตอนนี้ราคาที่แดงสดยิกรองนั้นหมดแล้ว ยังแต่นายหัวอีไปเสมอแดงสดยุเหลยตอนนี้ คับ รับรองว่าวัวคู่นี้ชนแน่นอนคับ ถ้าหากว่าไม่เกิดเหตุกะทันหัน เพราะว่าเล่นเบี้ยกันจิงๆ (ผมในนามควาญวัวคนหนึ่ง)ที่รายงานให้แฟนๆที่ติดตามแดงสดทราบคับ
 โดย... RKk
16 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    หลังขายถ้ามั่นใจกะต่อมาเลยคับ ของแบบนี้แล้วแต่ใครอิรอจังหวะที่ดีหวากัน ถ้าใจร้อนมีแต่เสียเปรียบคับ
 โดย...
16 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    แดงสด หากจะเล่นเพิ่ม ราคาเสมอเอาเปล่า ในเมื่อเดิมพัน เจ้าของถืออยู่สี่แสนเอง มั่นใจแล้วจะรอทำไม
 โดย... นอ้งใหม่ พ ท
16 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ดาวเหนือมีข้างพาไปกะยอดครับรอบนี้ติดบ่อนตรัง
 โดย... ค่ายโคบิ๊กโอไชยา
15 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    เมื่อปีที่ผ่านมา มีข่าวมาว่าคู่นี้เคยติดกันครั้งนึ่งแล้ว ที่สนามทุ่งโพธิ์ แต่ตอนนั้น ไอ้ดาวเหนือเป็นฝ่ายให้กินมัดจำ แต่ตอนนี้มาติดกันที่นาเดิมอีก ผมว่าวิชา ลูกอึดลูกทนน่าจะอยู่ที่ต็ุ๊กตาทอง ปลายยอดจัดแต่ถ้าดาวเหนือไปหลัง มีโอกาสเกมจบง่ายๆๆคับ
 โดย... 1234567890
15 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ตุ๊กตาทองชนงัยครับเด็ดไหมครับ
 โดย... ค่ายโคบิ๊กโอไชยา
15 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ตุ๊กตาทองตัวเก่งของตรังคับ
 โดย... 1234567890
15 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณมากครับคุณนครสงขลาและคุณRKK ผมอยู่หาดใหญ่ครับผมคนหนึ่งตั้งใจ100%ครับว่าจะไปเล่นแดงสดครับ วัวตัวนี้น่าเล่นครับ ชนดีเหนียวแน่นข้างดีมาก นี้ถ้าไม่ใช่บ่อนท่าหรําผมคิดว่าหลังขาวคงไม่กล้า(บ่อนกว้าง)ถ้าเป็นบ่อนอื่นอาจจะแขวนรั้วครับ ความคิดส่วนตัวครับ ถ้าแดงสดเป็นรองน่ารองมากครับ
 โดย... Kk
15 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ใครรู้จักวัวชื่อตุ๊กตาทองตรังบ้างครับชนกับเพชรฆาตดาวเหนือบ้านนาเดิมข้าง1500000บาทเล่นใครดีครับ
 โดย... ค่ายโคบิ๊กโอไชยา
15 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    แดงสด กับ หลังขาว ยังไม่ถอนครับ เพื่อนผมได้เสมอแดงสดมาแล้ว 50000 ชนแน่ครับวัวสมบูรณ์ดีครับ ใหญ่กว่ารางกายดีกว่ายอดดีกว่า ได้ลุ้นแน่ครับแดงสด
 โดย... นคร-สงขลา
14 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ยังชนคับ100%เพราะว่าผมมายุคอก แดงสดคับ วัวยังชนคับตอนนี้ทางทีมงานของแดงสดไปเรียกรองราคา 17 4ล้านแล้วคับแล้วกะรอง18 2ล้านคับ ตอนนี้วัวสมบูรณ์มากคับ เข้าบอน พยายามหลีกหลบคู่ต่อสู้ เพราะว่าตัวของเราได้ประมานเบอหวาๆๆคับ และก็ยอดกะเราไม่เสียคับ คอยลุ้นกันวันชนคับ ผมว่าน่าจะผ่านได้ประมาน75%คับ
 โดย... RKk
14 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    วันก่อนไปเคียงวัวแถวสงขลา เห็นเจ้วของวัวแหลงกันเพว่าคู่แดงสดกับหลังขาวถอนแล้วจริงหม้ายครับ ถ้าจริงต้องแจ้งให้แฟนวัวชนรู้มั้งอย่าเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวจนเกินไป
 โดย... kk
14 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    แดงสด(แม็คโค) กับ หลังขาวโชคนำชัย คู่นี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายทั้งคู่ ฟอร์มครั้งล่าสุดผมชอบ แดงสดมากกว่า แยงหน้าเจ็บ ดูว่าหลังขาวไฟร์สุดท้ายทำท่ากลัวหน้าด้วยโดนหัวแดงแยงหน้าทำท่าเหมือนกัน หลังขาวชนไปหลังชนเย็น แดงสดครบเครื่อง ส่วนตัวชอบแดงสด แยงหน้าอาจชนะเร็วได้ และดูว่าหลังขาวทำท่าเบื่อวัวแล้วครับ แต่อย่าลืมบังกันมั้งครับผมว่าพลิกหลายตลบแน่คู่นี้
 โดย... นคร-สงขลา
14 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ใช่ครับคุณเด็กดี ธันวาลูกสามพันรูครับ ไม่ใช่สิงหราชเดโชครับ พอดีช่วงนั้น สามพันรู กับ สิงหราชเดโช ดังสมัยเดียวกันผมสับสนเองครับ
 โดย... นคร-สงขลา
14 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    วันอาทิตย์ที่ 16 มี.ค บ่อนทุ่งสงชนหม้าย ช่วยบอกที จะไปดู
 โดย... คนบ้านดอน
13 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ยอดยุทธจักร กับ ธันวา ธันวาไฟต์ชนน้อยหวา โชสวยสุดๆๆ ถูกทอติดรั่วไม่ตกใจ ข้างขวางลำไม่กลัว มีแทงสวนเรื่อย ปลายยอดไม่นิ่ง ดูกน้อยหวา ยอดยุทธ ก่อนแพ้ฟอร์มสวยๆๆมาเพ ชนะสาม แพ้หนสี่ แพ้ลูกแยงหน้า ถดแยงสั่งได้แยงติดหน้าเพ กลัวแพ้ไม่ยาก ยอดยุทแพ้ใหม่ ยังไม่แจ้งเกิดที ธันวาฟอร์มสดจากไร่ แลท่าชนแล้ว ถ้าธันวาไม่ถดถอยแบบ สั่งได้ กะน่ากลัว ถ้าไปยกรื้อแล้วหมดได้เลย ถ้าถดแยงหรือแทงติดๆๆแลว่าน่าชนะไม่ยาก ข้างไม่กลัวกันมั้งคู่ เปรียบแลในรูป ยอดยุท น่าได้เขาหิดตัวหิด เปรียบอยุ่ยอดยุท แต่ฟอร์มความสดอยู่ธันวา สรุปว่า ตั้งสู้กันก่อน ชอบตัวใหญ่ รักยอดยุทะจักร น่ารอง ตามข่าว ธันวาต่อครันแหละ
 โดย... ติดตามชม
13 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ถาม นคร-สงขลา หน่อยคับ เห็นเค้าว่าธันวาลูกไอสามพันรูไม่ใช่เออคับ ชนกับไอเเดงนั้นที่ทุ่งโพ ผมว่าหัวใจดีเลยนะคับ ส่วนยอดยุทธจักร ตอนชนเเบะน้อยได้เปรียบเยอะอยุ เเต่มาเเพ้สั่งได้หนล่าสุด ส่วนตัวน่าเล่นธันวาคับ ชอบทางชน หัวใจคับ
 โดย... เด็กดี
13 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    โคโหนดเจ้าพระยาเพชรลูกปัญญาชัย ธันวา ชนกับ โคโหนดยอดยุทธจักรเพชรพันล้าน ส.อุดมสิน ธันวาลูกบ่าวของสิงหราชเดโช ชนครั้งเดียวถูกทอติดรั้วแล้วกลับมาแทงชนเป็นฝ่ายชนะ ยุทธจักรชนมาสี่ แพ้ครั้งล่าสุดต่อสั่งได้ ไม่กล้วยอกชนจ่อหน้ามัดข้างเก่งเคยชนะแบ้น้อยแบบไม่เจ็บตัวเลย วัดกันทีต่อทีหากธันวาแทงไม่ได้โดนจ่อหน้าเข้าไม่ถึง อาจแพ้ได้ครับเพราะยังไม่เคยเจ็บตัวทีหากเจ็บไม่รู้หัวใจยังไง รองยุทธจักรแล้วบังครับ
 โดย... นคร-สงขลา
13 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    เรื่องจริงจากร้านต้าในบ่อนบ่อล้อวันก่อนผมได้ยินว่าคู่ไอ้โพธิ์เหลือเหตุ กับคู่ไอ้ธันวาความจริงแล้วทั้ง2คู่น้ไม่ได้ชนกัน แต่เป็นการตกลงกันระหว่างเจ้าของวัวทั้ง2คู่กับทางบ่อนบ่อล้อ วัว2 คู่นี้คงจะถอนในวันชน แม้ตอนนี้วัวมาอยู่บ่อนแล้วกะจริงบ่อนจะให้ค่าหัว2คู่นี้ประมาน4แสนบาท ผมได้ยินกับหูเอง ตอนผมไปซื้อน้ำให้พักพวกที่เลี้ยงวัว
 โดย... เด็กเล่นซื้อน้ำ
13 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    สนามบ้านนาเดิมพุธที่19 รอบ1 คู่1โคนิลไกรทองคนอนศึก นายพั้งโรงแรมพีพี + โคโหนดทวีสิน(ลูกโหนด) 40000 คู่2 โคดุกด้างเพรชลูกรัก น้องบาสเคียนซา+โคดุกด้างแซมทรัพย์ปรีชาวาสนาสมคิด(อ้ายท่อน)นายคิงส์ค่ายโคเจ้นา 200000คู่3 โคแดงสิงห์สยามราชาเงินดอก นายเอก นาแว+โคโหนดสี่พยัคย์(ลูกช้าง) นายโจม วังจ้าว 20000นอก200000 คู่4 โคโหนดแซมงามเกียติเพรชนำชัย นายคงทับใหม่+โคดุกด้างอัศวินลูกรัก(มือปืน)น้องวิว เพ็ญมิตร200000 คู่5 โคลายมือปราบดาราชัย นายอ๊อดพิปูน+โคขาวงามมาดแสนแปด นายธนาคาร ธนาคารการเกษต ธกส 300000 คู่6 โคลังสาดพยัคย์แดนตาย น้ิองแวน ฉวาง +โคแดงงามเพรชไชยา นายบอยไชยา 400000 คู่เอก โคดุกด้างหาญชัย นายหาญไชยา+โคแดงสโมสร นายหัวเอียด ค่ายโคสามสายเลือด 600000 รอบ 2 คู่1 โคแดงงามหนึ่งสยามเพรชเมืองใต้ น้องฟิล์ม นาสาร + โคดุกด้างงามหนุมาน(อ้ายพูล)นายเงาะฉวาง1000000 คู่2 โคขาวงามจำเลยรักพยัคฆ์บางขวาง นายเอกบ่อนไก่ถ้ำ+โคดุกด้างงามราชดำเนิน(ควายทอง)น้องกั้งละแม240000 คู่3โคโหนดบญรอด(โหล)ผญรัดห้วยห้าง+โคขามงามลูกนำทรัพย์ นายเล็กสาคู 600000 คู่4 โคโหนดจักรวาลใจเด็ด นายสุวิทย์ บ้านไสใน+โคขาวเพรชพันล้าน นายเต้ 200000
 โดย... จุก
12 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    รายงานผลเสาธงมั่งคับคัยไป
 โดย...
11 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    เซียนวัวช่วยวิจารณ์ โคโหนดเจ้าพระยาเพชรลูกปัญญาชัย ธันวา ชนกับ โคโหนดยอดยุทธจักรเพชรพันล้าน ส.อุดมสิน ที่ติดคู่บ่อล้อ ว่าตัวไหนฟอร์มเป็นยังไงบ้าง
 โดย... เนม
11 มีนาคม 2557 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702