๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211    หน้าถัดไป >

    http://slnk.info/ivyzz http://asq.kr/H4rjVk4x3 http://freeurlredirect.com/3l93q https://jtbtigers.com/3ffh8 https://Huit.re/37073 https://jtbtigers.com/3ffhc http://freeurlredirect.com/3l93m https://slimex365.com/3i6l0 https://ecuadortenisclub.com/3fi8d https://onlineuniversalwork.com/3iqq2 https://frama.link/JtMggw8K https://bogazicitente.com/3f6lh http://freeurlredirect.com/3l93w http://freeurlredirect.com/3l93s https://jtbtigers.com/3ffh5 https://findjobeasy2019.blogspot.com https://huit.re/TC2m1sHu http://xsle.net/3hwgp https://frama.link/7NgMULSp https://1borsa.com/3e0b4
 โดย... 1978
19 ตุลาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    custom hoodies short wigs https://www.huizenorlandokissimmeestcloud.com/
 โดย... short wigs
19 ตุลาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    https://jtbtigers.com/3ffh8 https://jtbtigers.com/3ffgx http://s.qurdo.com/m6ji https://onlineuniversalwork.com/3iqpu https://frama.link/7NgMULSp http://slnk.info/2wqzr http://slnk.info/zo4eh http://asq.kr/ViMGxL0GmT2S http://asq.kr/p82YHEX http://Asq.kr/noDwmCg http://xsle.net/3hwgh https://darknesstr.com/3f8h3 https://Guide-How-To-Buy-A-House.Blogspot.com/ http://slnk.info/irodj http://asq.kr/xraVqHZa3 https://ecuadortenisclub.com/3fi84 https://frama.link/fm4rV4Ck https://bogazicitente.com/3f6l2 https://ecuadortenisclub.com/3fi8d http://freeurlredirect.com/3l93s
 โดย... 1980
17 ตุลาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    https://we.riseup.net/casefsolomon/dogsplanet https://slides.com/marelyfbrown https://worldbeyblade.org/User-maximfbaird http://www.mappery.com/user.php?name=alissafhendrix https://coconuts.co/profile/shylaferickson https://www.7cups.com/@sanaifroman https://pro.ideafit.com/profile/blair-bek http://www.ingender.com/forum/peep.aspx?ID=188473 https://backpagegun.com/user/jayfdelgado https://www.spigotmc.org/members/joycefcook.1089583/ https://www.voubs.com/user/thomassen-damborg/194743/fullinfo https://www.bme.com/iam/bryantfdavidson https://Www.Voubs.com/user/thomassen-damborg/194743/fullinfo https://www.voubs.com/user/thomassen-damborg/194743/fullinfo https://www.voubs.com/user/thomassen-damborg/194743/fullinfo https://pro.ideafit.com/profile/blair-bek http://ads.sg/user/valeryfcastro http://www.mappery.com/user.php?name=alissafhendrix https://Www.Feedbooks.com/user/6592080/profile https://www.bme.com/iam/bryantfdavidson
 โดย... 1982
8 ตุลาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    https://backpagegun.com/user/jayfdelgado https://www.spigotmc.org/members/joycefcook.1089583/ https://www.feedbooks.com/user/6592080/profile https://pro.ideafit.com/profile/blair-bek https://pinshape.com/users/982924-jovanifmanning http://ads.sg/user/valeryfcastro http://ads.sg/user/valeryfcastro https://backpagegun.com/user/jayfdelgado https://worldbeyblade.org/User-maximfbaird https://www.spigotmc.org/members/joycefcook.1089583/ https://www.feedbooks.com/user/6592080/profile https://www.hookit.com/members/aliciaflandry/ http://www.mappery.com/user.php?name=alissafhendrix https://we.riseup.net/casefsolomon/dogsplanet http://www.ingender.com/forum/peep.aspx?ID=188473 http://www.aeriagames.com/user/casefsolomon http://www.ingender.com/forum/peep.aspx?ID=188473 http://www.searchgi.com/user/profile/Klit-Stevens-1 https://www.Voubs.com/user/thomassen-damborg/194743/fullinfo http://www.aeriagames.com/user/casefsolomon
 โดย... 1984
7 ตุลาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    http://appsplit.com/users/lolaflang http://www.digthedirt.com/users/1028091-kalefmoody https://www.hookit.com/members/deangelofgregory/ http://getcosmetic.com/author/kalefmoody/ https://www.recipecommunity.com.au/users/minafkirby/411872 http://www.ingender.com/forum/peep.aspx?ID=188406 https://www.sputnikmusic.com/forums/member.php?u=1233752 https://www.openlearning.com/u/paytonflozano/ http://getcosmetic.com/author/kalefmoody/ https://online-go.com/player/853553/alifgibson https://forums.modmy.com/members/3975314.html http://vintagemachinery.org/members/detail.aspx?id=63646 http://www.virtualdj.com/homepage/shanefpetty/index.html http://Appsplit.com/users/lolaflang https://rpgmaker.net/users/raulfbridges/ https://upverter.com/profile/mikaylafmontoya/ https://upverter.com/profile/mikaylafmontoya/ https://www.Recipecommunity.com.au/users/minafkirby/411872 http://www.divephotoguide.com/user/jerryfjefferson http://www.heromachine.com/forums/users/benjaminfstewart
 โดย... 1981
4 ตุลาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    3 ?rs kalas tipsserveringssk?l glassamiska halsbandbruna st?vlar rea smurf med spade http://www.colemccauleyphoto.com/Borelli/smurf-med-spade
 โดย... smurf med spade
17 กันยายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    ????? ???3m ??? ???50 ???????? ?????/a>??????€??? ??????????? survetement equipe de france 14 ans amazon http://www.made-in-budapest.com/Maillots_femme/survetement-equipe-de-france-14-ans-amazon
 โดย... survetement equipe de france 14 ans amazon
17 กันยายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    makita 610zneymar x jordan hypervenomnap?jen? notebooku pres usbbarbie apk vans og style http://www.editionscomco.com/Naisten_hatut/vans-og-style
 โดย... vans og style
17 กันยายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    อยากรุ้ประวัติวัวชนณรงคเดชครับ แล้วก็ให้ลูกดีหม้ายครับ ทางชนแบไหนครับ ขอรบกวนหน่อยครับ
 โดย... มหาลัยวัวชน
15 ตุลาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    ใครที่ความสามารถ ช่วยจัดการพวกที่ไม่หวังดีให้ทีคับ ไอ้พวกที่เอาอะไรก็ไม่รู้มาลงในนี้อ่ะครับ
 โดย... รักตรังโซน
9 สิงหาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    คิดถึง K.เขาเศษ จังเลยคับ
 โดย... พลายงาม
17 มีนาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    พี่สายัญของน้องๆหายไปเลย
 โดย... รงค์
2 กุมภาพันธ์ 2561 ลบความคิดเห็น 


    แต่ที่หนองบัวใหญ่ระหว่างวัวนครกับวัวตรังตัวแพ้ไปอยู่นครเค้าไม่ได้แกงทีน่ะครับจะให้โอกาศพิสูทธ์ฝีมืออีกครั้ง
 โดย... รงค์
2 กุมภาพันธ์ 2561 ลบความคิดเห็น 


    ดีใจคาดเข้ามาเยอะแล้ว
 โดย... แมว ตาปี
29 มกราคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    คิดกันยังไงกับการชนวัว แล้วตั้งกติกาว่า ฝ่ายใดแพ้ต้องมอบวัวให้กับฝ่ายที่ชนะ สำหรับผมนะ ผมว่าเค้าไม่รักวัวชนจริงทรยศวัว และไม่ควรเลี้ยงชนและไม่ควรพาวัวไปชนอีกต่อไป
 โดย... แฟนวัวชน แฟนตรังโซน
27 มกราคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    พี่สายัน และคนอื่นๆเข้ามามั่งตะ อย่าให้ผีฝรั่งมาครองเวปต์นี้ตะ ไม่รู้มันแอบติดต่อขายอะไรกันนุ
 โดย... คนเล่นวัวชน
27 มกราคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    ลูกวัวเปิดเขาใหม่ๆผมแนะนำให้ไปที่สนามนาทราย นครศรีฯครับชนกันสนุกวัวสูสี พลิกไปมา ท่านต่อ ท่านรอง ได้ลุ้นได้เสียวกันไม่มีตัวไหนต่อขาด หมูย่างพอได้ขาย
 โดย... คนเล่นวัวชน
27 มกราคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    ไม่ได้เข้ามานาน ออกเลแล้วเว็ปนี้ เรียกไปยังผู้ดูแลเว็ปช่วยจัดการผู้ไม่หวังดี ผู้ที่เข้ามาก่อกวนให้หมดไปทีนะครับ เพรสะผมและเพื่อนๆพี่ๆ เราใช้เว็ปนี้ในการแลกเปลื่ยนความรู้เรื่องราวของวัวชนกัน หวังว่าจะได้รับตวามกรุณา
 โดย... แฟนวัวชน แฟนตรังโซน
26 มกราคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    สวัสดีครับ
 โดย... มิว ที่วัง
16 มกราคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    หล่อสุดๆๆอ้ายชวัญ..
 โดย... ส.สอง
16 ธันวาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    นิลฟ้ามีชัย หนองบัวใหญ่ ชนมา 2 ครั้ง ล่าสุดชนะขาวเก้าเจริญชัย ที่นาบินหลา ชนล้านหนึ่ง ตัวนี้สุดยอด น่าจับตาคับ
 โดย... แฟนพี่มิว
25 พฤศจิกายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    วัวชนดาวรุ่งฟอร์มสดของจัง หวัดตรังตัวไหนน่าติดตามบ้างคับช่วงนี้
 โดย... เสือเอ ห้วยยอด
25 พฤศจิกายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    ใครคิดเหมือนผมบ้าง เห็นควายนาโยงชนแล้วต้องกลับมาตั้งหลักกันใหม่เลยว่าจะต้องพัฒนาสายพันธ์วัวชนให้ขึ้นไปอีกหลายๆขั้นเพื่อมาสู้กันวัวแบบนี้ ผมเล็งๆน้ำเชื้อ ดำจ้าวสมุทร ราคาหลอดละ 2,000 บาทถือว่าไม่แพงกับสถิติชนชนะ 28 หัวชนะ 100% มันคุ้มค่ากับการสร้างสายพันธ์ใหม่ๆเพื่อมาสู้กับวัวในยุคนี้
 โดย... คนเล่นวัวชน
14 พฤศจิกายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    เวปนี้ไม่ใครเข้ามาเลยชาวต่างชาติยึดเหม็ดแล้วตรังโซนนี้
 โดย... คนเล่นวัวชน
14 พฤศจิกายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    แม่วัวของชาวบ้านในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชาวบ้านได้ขายลูกวัวชนเจาะจมูกในราคาตัวละ2-3หมื่นบาททำให้ชาวบ้านมีรายได้ เป็นการส่งเสริมชาวบ้าน
 โดย... คนเล่นวัวชน
28 กันยายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    ขอโทดทุกคนนะคับพี่หายไปนานเลย พอดีติดภาระกิจอยู่กรุงเทพนาน กลับบ้านทุกวันศุกมาเช้าวันจันมันช่างทรมาน และเหนื่อยมาก คงจะเสร็จแล้ว คงไม่กลับขึ้นมาอีกต่อไป นึกขึ้นได้กลับมายังเห็นหลายๆคนยังอยู่ดีใจมากคับ ขอบคุนมากคับ
 โดย... สายัน
27 กันยายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    ผลคู่เอกเงินล้าน สนามหนองบัวใหญ่ รัษฎา ตรัง ขาวรุ่งตะวัน(ขวัญเมืองจากหนือคลองกระบี่ เป็นรอง พันสอง อาศัย ความเหนียว อึด เอาชนะโหนดหลังขาว จากบางขัน แบบเป็นรองตลอด 25 นาที
 โดย... เชียร
24 กันยายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    คู่เอกเงินล้าน ทุ่งโพธิ์ ไอ้ขวาน ทุ่งสง เขาหลุดห้านาทีแรก แต่อาศัยเหนียวแน่นปอดใหญ่ ใจถึง เอาชนะ ศรราม จากเกาะลันตา แบบน้ำลายเหนียวทั้งคู่ 45 นาที
 โดย... เชียร
12 กันยายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    ขอทราบทรรศนะ วัวคู่ขาวศรราม กับ ไอ้ขวาน ชนทุ่งโพธิ์ เดือนกันยา ครับ ใครมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร บ้าง
 โดย... เชียร
30 สิงหาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    น้องเทพประทานจริงครับแต่เคียงข้ามชั้นเกินและออกนอกที่ด้วยเลยไม่ผ่าน แพ้ชนะเป็นเกมกีฬา เห็นว่าจะให้แก้ตัวอีกครั้ง
 โดย... คนเล่นวัวชน
24 สิงหาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    สุดๆครับนิลอัยการผมเคยเห็นมันชนะของจ่าเอียดที่นานาชาติเลยตามมาเล่นที่หาดใหญ่
 โดย... เซียนชั้นหนึ่ง
21 สิงหาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    โหนดวันเฉลิมเป็นน้องของเทพประทานจิงหม้ายครับ เห็นว่าราคาค่าตัวหลายแสน มาแพ้นิลอัยการ ผมแลโหนดวันเฉลิมขาดยอดมาก แต่ก็พยามสู้จนสุดทางของมัน
 โดย... หัวล้านข้างรั่ว
21 สิงหาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    วันที่17คู่50ชอบไหนครับพี่คนเล่นวัวลายเหลือเหตุกับขาวล๊อกทรัพย์
 โดย... รงค์
14 สิงหาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    วันที่18 สค. สนามเนินขุนทองใครอยาก-ด้ตังมากๆต้องไปเล่นโหนดวันเฉลิมฯ ชนคู่ที่7กับ โคนิอัยการ เป็นรองจังเสีย แต่มีดีจึงกล้าชนเดิมพัน 620,000บาทยังจะเล่ยนอกกันอีกมาก
 โดย... คนเล่นวัวชน
13 สิงหาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    ของพี่สายันติดคู่แล้วนิ โหนดหลังขาว
 โดย... คนเล่นวัวชน
13 สิงหาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    ผมชอบตัวหนึ่งโหนดงามเกียตินำชัย
 โดย... รงค์
10 สิงหาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    พี่สายัญมีตัวน่าหยีในไหมพรุ่งนี้
 โดย... รงค์
10 สิงหาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ขวาน ชน ไอ้ศรราม ห้าล้านสองหมื่น สนามทุ่งโพ แล้วมีหินหงส์ ชน งูเหลือม สิบล้านสี่แสน ท่าหรั่งคลองหอยโขง มันแน่ๆๆครับ
 โดย... คนกันเอง
2 สิงหาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ขวาน ชน ไอ้ศรราม ห้าล้านสองหมื่น สนามทุ่งโพ แล้วมีหินหงส์ ชน งูเหลือม สิบล้านสี่แสน ท่าหรั่งคลองหอยโขง มันแน่ๆๆครับ
 โดย... คนกันเอง
2 สิงหาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    ถึงสมาคมวัวชน ผมมีข้อเสนอ เกียวกับการนำวัวเข้าสังเวียนชน น่าจะนำคอกพักวัวคู่ต่อไปมาเตรียมความพร้อมที่จะทำการชนในคู่ต่อไป กลับนำมาใช้ใหม่ เพราะบางคู่ต้องคอยนานมาก ไม่มีการปรับปรุง ขณะที่กำลังชนอย๋ในสนามหนึ่งคู่ คู่ต่อไปก็ต้องนำวัวมาเตรียมพร้อมที่คอกพักวัวแล้ว สมาคมก็ต้องยกระดับมาตรฐานมาใช้บ้าง ไม่ใช่มีแค่ชื่อ สนามนานาชาติ บ้าง สเตเดียมบ้าง ทางสมาคมน่าจะตรวจความพร้อมของสนามด้วย ไม่ว่าสังเวียนชน ที่นั่งคนดู อัตราค่าดู ระบบสาธารณุปโภค ในสนาม ถ้ากรรมการกลางต้องตรวจสอบ แล้วอนุญาตให้ทำการชนได้
 โดย... เชียร
25 กรกฎาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    รายงานผลการชน คู่เอกเงินล้าน สนามทุ่งโพธิ์ เมื่อ วันที่ 15 กค. ขาวยอดขุมทรัพย์ จากห้วยปริก อ.ฉวาง เป็นรองท้าย ๆ แต่อาศัย ความอึด เหนียว แล้วความคมปลายยอด เอาชนะดุกด้างเพชรชนะชัย จากบ้านสระกำเชียรใหญ่ สนุกดุเดือด อีกคู่ ังสาดเพชรพยัคฆ์พันทาง ได้เปรียบทั้งตัวทั้งยอด เอาชนะแบบม้วนเดียวจบ ต่อขาวงามจ้าวปฐพียอดมีชัย(ไอ้เผี้ยง) ค่ายโคยอดมีชัย ควนโตน เก่งเล็กย่อมแพ้เก่งใหญ่
 โดย... เชียร
16 กรกฎาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    วันที่7 กค 60 พรุ่งนี้หยีใน มีเด็ดมีตัวน่าเล่นไหนมั้งครับผม
 โดย... นายตัวแสบ
6 กรกฎาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    ใครไปหยีในมั้งครับแต่วา วัวคู่ล้านระหว่างไอ้จงVS ไอ้ดีง พลิกๆช่วงท้าย 360 องศา ดังกันอื้อเห็นว่ามีปัญาหาต้องให้สมาคมชนโคฯมาตัดสินในวันที่ 7 ก.ค. 60 นี้ หรือข่าวคืบหน้าพันพรือแจ้งกันเข้ามาบ้างครับ
 โดย... พี่ครู
6 กรกฎาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้นาบินหลา วัวมันส์ๆหลายคู่ แต่ระวังกันไว้มั้งครับช่วงนี้วัวพลิกมาก คบหากับอาบังบ้าง ได้ไปหลายๆบ่อนหิด พี่สายันพรือมั้งเห็นวันก่อนโพสว่าแพ้หลายบาท มาม้ายวันนี้ จัดไปให้สักชุดเผื่อหลุดวันก่อนนะครับ วัวน่าลงทุนวันนี้ ดุกด้างทวีทรัพย์ขุนทัพนำชัย นะมา2หน ชนทางดีครบเครื่อง นิลแซมเพชรทองคำ วัวทีมกำนันเท่ง มาแรงหวางนี้ ลังสาดเจ้าสำราญ นะมา3หัว ทางดี เน้อวางมาก แข็งแกร่ง และลังสาดจอมโหดเล็ก วัดไปยาวๆเลยทีเด็ดประจำวันนี้ โชคดีครับพี่น้อง
 โดย... พี่ครู
28 มิถุนายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    หินหงปะทะดำน้อย ชอบรอบเดือน ตุุลาคม นุ ยังนานเหลยเดียวไว้แค่ๆชนค่อยมาฟันธงครับ
 โดย... พี่ครู
28 มิถุนายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    ยังอยู่กันหลายๆท่านแหละ แต่ยังไม่มีข้อคอมเม้น ต่างคนต่างรอเป็นผู้อ่านกันเป็นส่วนมาก เปิดดูเกือบทุกวัน รอผู้รู้มาแชร์ข้อมูล หรือยังไม่มีวัวคู่เด่นๆ มาติดคู่ให้ได้วิพากษ์กัน เช่นขาวหินหงส์น่าจะชนกับตัวไหน
 โดย... เชียร
27 มิถุนายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    ร้างแล้วมั่งน้องรงเหอ เขาหนีพวกเราไปหมดแล้วคับ
 โดย... สายัน
26 มิถุนายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้จัดสนามนาเดิมให้สักตัวสองครับ
 โดย... รงค์
23 มิถุนายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดหนุมานแพ้แดงเซียนเมา แรกวากินเจ็บ ข้างละล้าน แพ้ไปหลายบาทคับ หมดเลยแรกวา เซียนต่อหมดเลยคับ
 โดย... สายัน
23 มิถุนายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    ให้3ตัวถูกตัวเดียว ติงลี่ ค่อยว่ากันใหม่หลาวนาทราบสนุกมากรอบนี้วัวชนกันจริงเพ
 โดย... คนเล่นวัวชน
20 มิถุนายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    พี่ใช้ชื่ออะแวสะดอคับ(ก็มันชอบอิอิ) คนถามบ่อยมากคับ
 โดย... สายัน
20 มิถุนายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    ของพี่ถูกวันไหนค่อยว่ากันคับ มีตัวชนราคาหลายตัวคับ ชนยากแรงใว้ชนของเถ้าแก่นิของพี่ พอหอมปากหอมคอคับ ขอบคุนคับ
 โดย... สายัน
20 มิถุนายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    คับผม ยินดีคับๆๆ
 โดย... สายัน
20 มิถุนายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    ครับพี่ในรูปหมู่ที่เทพประทานชนชนะที่ทุ่งสงผมยืนซ้ายสุดเสื้อคลุมดำครับพี่ยินดีได้รู้จักครับ
 โดย... คนเล่นวัวชน
20 มิถุนายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    20มิย.สนามนาทรายมาให้เด็ดสามตัวหลาว1โคโหนดเพชรพรชัย(ติงลี่)2.แดงงามทับทิมสยาม ส.พงไพร3.โหนดเพชรรุ่งโรจน์ ตระกูลบ้านสวน เด็ด1กับ3 เด็ดสุดก็ 3ครับ
 โดย... คนเล่นวัวชน
20 มิถุนายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    วันก่อนพี่ถามในเฟสเรื่องโหนดเทพประทานพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นน้องไหมคับ
 โดย... สายัน
19 มิถุนายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    ได้สองเสียนึ่งเกินคุ้มแล้วคับ ขอบคุนคับ
 โดย... สายัน
19 มิถุนายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    ให้3ตัวชนะ2ตัวตัวที่แพ้ดูโปรแกรมไม่ชัด โดนเอางาเทา ไม่เป็นไรพรรคพวกได้ตังคนละ4-5พันก็พอแล้วพอได้กินขนม
 โดย... คนเล่นวัวชน
18 มิถุนายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้สนามนาทราย ข้อมูลผมแน่นพอสมควร 1.โหนดทอนาโด 2.ลังสาดปาเกียว 3. โหนดเพชรสีนิล สามตัวนี้ตามใจเป็นต่อหรือรองต้องเล่น เมื่อราคาไปลึกๆก็เรียกหาอาบังกันบ้าง
 โดย... คนเล่นวัวชน
17 มิถุนายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    ขอบพระคุนคับท่าน นึกว่าหายไปไหนหมด ติดเฟสกันหมดมั่งคับ
 โดย... สายัน
14 มิถุนายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    เอาครับทุ่งโพวันนี้ขอแก้มือทีจัดเน้นๆไปที่โหนดแซมใจเด็ดยอดวิชานำชัย ขาวงามจักรพรรดิ์ และดุกด้างพลังสิงห์ ไม่รู้ยิ่งแก้ยิ่งยุ่งม้ายนุ โชคดีมีชัยครับ
 โดย... พี่ครู
14 มิถุนายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    จัดไปพี่ครูยูโด
 โดย... รงค์
14 มิถุนายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    หมดเกลี้ยงแผวเหมือนแมวเลียวันนี้ผิดฉาด เดียวพรุ่งนี้มาแก้มือที
 โดย... พี่ครู
13 มิถุนายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    มาแล้วๆคล่าวพี่สายันอยู่นิ วันนี้ทุ่งโพวันแรก วัว8 คู่ ถ่ายทอดสดทางจานดำกัน เอาทีเด็ดมาฝากกัน วันนี้วัวน่าลงทุน ชี้ไปที่แดงอิทธิพลเล็ก ขาวงามเพฃรแสนเหลี่ยม (ทีเด็ดประจำวัน) ส่วนคู่ล้านระหว่างโหนดเพชรสามสิงห์ปะทะแดงเอราวัณ แนะนำว่าเข้ารองทางโหนดก่อนครับ ชนมุดมัดฟีดทอข้างใสปางดี น่าพลิกไปมาให้ได้ออกตัว บังกินยอด 2ข้าง แต่หากเข้ามัดไม่ได้กะตัวใครตัวมันและเพราะแดงชนปลายยอดจัดจ้านครับ โชคดีครับ
 โดย... พี่ครู
13 มิถุนายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    หม้ายใครมาสักตุดเลยนิ
 โดย... สายัน
9 มิถุนายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    นะล่าวคับแรกวาหยีใน ชนกันเลือดท่วมไปเลยสุดๆเหมือนกันคับลูกวัวสมเองคับ
 โดย... สายัน
4 มิถุนายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    วัวผมแพ้นานแล้วจะลองอีกครั้งขอเคียงกับไอ้เหลืองทีเห็นว่าเขากำลังแต่งชน
 โดย... คนอยากลอง
30 พฤษภาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    วัวผมแพ้นานแล้วจะลองอีกครั้งขอเคียงกับไอ้เหลืองทีเห็นว่าเขากำลังแต่งชน
 โดย... คนอยากลอง
30 พฤษภาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    วัวผมแพ้นานแล้วจะลองอีกครั้งขอเคียงกับไอ้เหลืองทีเห็นว่าเขากำลังแต่งชน
 โดย... คนอยากลอง
30 พฤษภาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่าเรื่องตัวเล็ก ตัวใหญ่ ไม่น่าจะเป็นประเด็นแล้ว ไม่งั้นคนดูทั้งบ่อนเอาตัวเล็กเป็นต่อตัวใหญ่กันทำไม ครับ เพราะก่อนชนก็ไม่ได้มองเรื่องนี้มองกันว่าหินหงส์ เกือบแพ้มาสองครั้งแล้ว ยอดคุณนายนิก็ซ่อมาสวยแรง มองกันว่ายอดเจ็บกว่า สดกว่า ได้ลูกที่ วัวก็ไม่ใช่เล็กใหญ่กันมากมาย
 โดย... เชียร
27 พฤษภาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    จิงคับตัวเล็กทำไรไม่ได้เลย เอ็นดูมันคับ ขอบคุนคับ
 โดย... สายัน
26 พฤษภาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    พี่ครูพี่สายัญพรุ่งนี้นาเดิมมีตัวน่าลงทุนไหมครับ
 โดย... รงค์
25 พฤษภาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    ชนล้านๆกินนิ่มๆ ของพี่ชนไม่กี่บาทหืดขึ้นคอ ดีใจด้วยกับเสี่ยหวางและทีมงานคับ
 โดย... สายัน
23 พฤษภาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    เด็ดจริงพี่ครูข้าน้อยขอคาราว่ะเข้าหมดเลย3ตัว
 โดย... รงค์
23 พฤษภาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    นะแล้วล่าวขาวหินหง พรือๆ กันมั้งครับเช็ดล้างรอง7เข้าชนเป็นต่อตลอดทางดีหวาอยู่บนเพ ทอข้างคุณนายวิ่ง2หน 35นาที เก็บตางเลยทุบทอไปแต่บนเพไม่วิ่งกะล้มและ..ยินดีด้วยครับคว้าเงิน16ล้านพร้อมรถกระบะกลับนครอีกคัน...หรอยๆ
 โดย... พี่ครู
23 พฤษภาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    เอาครับวันนี้สนามท่าหรั่ง จัดศึกวัวชนชิงแชมป์ภาคใต้ ระหว่างคุณนายนิปะทะหินหงษ์ เดิมพันรวมเงินเสมอนอกปาเข้าไป16ล้านแล้ว คู่นี้น่าว่าเงินพนันอาจทะลุ50ล้าน..เซียนทุกสำนักมุ่งหน้าไปชมที่สนามเพ ส่วนคนที่มีภารกิจจริงๆกะชมการถ่ายทอดสดทางจานดำ ..ต้องขอปรบมือให้กับทางสนามและทีมงานถ่ายทอดสดทุกๆคนครับ เรตติ้งมาที่1แน่นอนวันนี้..ราคาเปิดมาล่าสุด คุณนายนิต่อ8.5 แต่เวลาวัวเข้าบ่อนน่าว่าราคาเหินขึ้นมาอีกแน่ๆเซียนเข้าทางรองตัวใหญ่ก่อนแน่ และเพลงชนกะคล้ายๆกัน มีไปหน้า มาหลัง ลีกทอ ใสปาง ปลายยอดครบเครื่องจริงๆอยูที่ว่าใครหลงเหลี่ยมใคร ราคาไม่ม้วนเดียวแน่ แนะนำให้เล่นซื้อมาขายไปขุมต่อขุมจะปลอดภัยกว่า ส่วนตัวยังรักและเชื่อมั่นในเพลงชนของขาวหินหงษ์ครับ ว่าท้ายที่สุดแล้วจะคว้าชัยชนะกลับบ้านครับ ไม่แน่อาจมีล้มด้วยนะ หรือตูเขาหักกะอาจเกิดขึ้นได้ครับ..ส่วนวัวที่น่าลงทุนอีกกะมีลังสาดลูกราชสีห์ และโหนดมาประลองครับ...โชคดีมีชัยกันนะ
 โดย... พี่ครู
23 พฤษภาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    เล่นตามเซียน เขาว่าลังสาดเป็นต่อแล้วคงต้องเชียร์ลังสาดหลาว นายนิ
 โดย... คนเล่นวัวชน
23 พฤษภาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    สังเกตุดูต่ะครับวัวคู่นี้ว่าตัวไหนมันจะยอมแล้วจะกลับไปเป็นพ่อวัวที่คอกแล้ว
 โดย... ีรงค์
23 พฤษภาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    ผมรักคุณนายนิครับคู่นี้
 โดย... รงค์
21 พฤษภาคม 2560 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702