๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224    หน้าถัดไป >

    ยอดวัวเล็กในอดีต โคขาวลูกชีวัวแถวยะลา ตัวเล็ก ยอดสั้น ใจใหญ่ โคตรฝีมือ แต่ตอนนี้จากการที่ได้ชม วัวกลางวัวเล็กสุดยอด ต้องตัวนี้เลย ไอ้ใบ้ วัวตรัง
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
9 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอนนี้ขาวสังข์ทอง ยอดวัวเหนืออีกตัว แก่มากแล้ว พักที่สะเตงนอก แถววัดเวฬุวันจังหวัดยะลา ให้ลูกมาก้อพอชนได้ นี่คือยอดวัวอีกตัวในอดีตที่พอรู้จัก
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
9 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ต่อพี่ครับ ไอ้ตัวที่แพ้สกลดำ โดนแทงจมเขาเลย ใช้เวลาแปปเดียว เอามือยัดเข้าคอได้เลย น้ำตาลทรายหมดไปหลายกิโล คน3จังหวัดชายแดนใต้ แพ้จมทรณีเลย เสียดายไอ้สกลดำ ไม่น่าตายเลย ชนะแบบสบาย ไม่เจ็บตัวเลย ไม่รู้ไปโดนอะไรดีเข้าไป ไม่หญ้าที่กินจากที่พักหลังชนเสร็จ ปกติสกลดำ จะกินหญ้าที่ส่งตรงจากบ้านมันเลยนะทางเหนือ หรือไม่ก้อไม่สวนเยี่ยวนี่ล่ะ เลือดเลยคลั่ง ยังจำสกลดำได้ดีเก่งกว่าไอ้ควายแน่นอนแต่กับแดงยอดสิงห์ ไม่รู้ถ้าอยู่ในยุคเดียวกัน
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
9 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงพี่แฟนนิลพิทักษ์ชัย จากที่พอรู้เรื่องบ้างนะครับ เพราะไม่ได้ยุ่งวงการนี้มานาน แต่รักวัวชน เป็นชีวิตจิตใจ ไอ้ตัวที่พี่ว่าเพชรสกลดำยอดวัวเหนือ ลูกกระทิงถ้าตัวเดียวกัน แพ้ในงานนกเขาชวาเสียงอาเซียนจังหวักยะลา ชนที่สนามชั่วคราวสวนขวัญเมืองยะลา สกลดำ แทงเข้าคอแผลลึกมากเลยกับ ทานไม่ไหว วิ่งเลย ชนประมาณ2 ล้านนะครับ แต่เล่นนอกไม่รู้ สกลดำ ก้อคล้ายไอ้ควายนี่ล่ะ ลูกกระทิงสุดยอดวัวชั่วโมงนั้น สั่งตรงจากเหนือ หลังจากชนเสร็จ จากที่เค้าคุยกันนะครับ เอาไปเก็บไว้ที่สงขลาหรือพัทลุงนี่ล่ะ เยี่ยวเป็นเลือดเพราะไม่ได้สวนเยี่ยวมันมั้งเลยตาย ตอนชน สกลดำตัวเล็กกว่าประมาณ10ต่อ7หรือ8เต็มที่ แต่ชนดุดันโคตรแทงเลย ส่วนยอดวัวเก่ง ยอดวัวสวย ก้อตัวนี้ไงครับแดงยอดสิงห์ที่พี่เอาคลิปมาให้ชม จากความรู้ที่ผมพอมี คือโคตรวัวชนเลย แทง เลี้ยง ข้าง ฝีมือ ใจสุดยอด ไม่มีไปหลัง ยิ่งชนยิ่งแรงเบอร์1วัวในใจผมเลยครับ เค้าเรียกว่าวัวเทพแท้ๆ ใครได้ดูหรือว่าไม่จริง
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
9 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถาม...พี่ๆ น้องๆ วัวตัวไหนที่เคยเห็นแล้วอยู่ในใจ ตลอด ...ว่างาม(หลอมาก)และเก่งพอตัว... สำหรับผม ให้ ลังสาดวังพญา ...ที่เคยมาชน แทงติด แทงหิ้ว ...ไอ้โหนดหัวสิงห์ (วัวหลาไม้ไผ่) ที่บ่อนท่าหรำ(เก่า) .. เมื่อประมาณ 10 กว่าปี ที่แล้ว สีลังสาดขาวคอดำ น่าจะ หนังดำ ด้วย ที่เรียกบิณฑ์น้ำข้าว มั่ง...หน้าตา หลอ เหี้ยม หน้าใหญ่ น่า เกรงขาม ...หน้าเหมือนเสือโคร่ง(ความคิดผม) ปลายยอดยาว ส่งพอดี สีดำ ..ตอนหลัง ได้ ข่าวว่า ไปแพ้วัวแทงตัวดัง... ไอ้สกลดำ (มาจากเหนือ) แถว ยะลา มั่ง ... แฟนวัว รุ่นเก่า คัยมี ประวัติ 2 ตัวนี้ เป็นวัวที่ไหน ของคัย ให้ความกระจ่าง ได้บ้าง.... ขอบคุณคับ....ปล. แนะนำ วัวตัวโปรด ในดวงใจ ด้วย กะดีคับ ...
 โดย... แฟนนิลพิทักษ์ชัย
9 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    โหนดเพชรอุไดเดิมเป็นวัวนาทวีครับเคยชนะที่นาหม่อมแล้วแพ้ที่หาดใหญ่ถ้าจำไม่ผิดแพ้ลังสาดวังวิเศษวัวไร่แขกแล้วมาแพ้โหนดปราบเซียนที่คลองหอยโข่งหลังจากนั้นไปอยู่ที่อุไดชนะติดต่อกันหลายครั้งแล้ว
 โดย... ดีเจ
9 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    อยากรู้ว่าวันที่25และ26กันยามีตัวไหนชนบ้างๆ แล้วดำดอกรักชนคู่ไหนวันรัย
 โดย... แฟนตัวจริงไหมจอมขวัญ
9 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมอยากทราบประวัติลังสาดจอมโหดพัทลุงครับใครพอรู้ช่วยบอกที
 โดย... GFh10
9 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมอยากทราบประวัติโหนดเพชรอุใดผมเห็นมันชนแล้วแต่ไม่รู้วาชนกี่ครั้งใครรู้ช่วยบอกที่
 โดย... GFh10
9 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    แดงลายรุ่งโรจน์เป็นวัวป่าบากลูกของไอ้แดงคารมณ์มันเป็นวัวชนใจมากชนไม่รีบชนเลื่อยๆทาง ทอข้าง มีปลายยอดกันชนมาประมาณ6-7ครั้งไม่เคยแพ้ใครที 2ไฟต์ล่าสุดชนที่คูหาชนะขาวเก็บทรัพย์ ควนดินแดง และล่าสุดชนะลังสาดลายงามนำโชค(ไอ้ลายหนองหอย) บ้านหนองหอยซอยซะใจ และมันเคยถูกกับไอ้ลายดอกรักโป๊ะหมอ ลายรุ่งโรจน์เคยถอยมาแต่ถ้ามาชนคูหาไอ้ลายชน แดงลายรุ่งโรจน์ตัวนี้ดาวรุ่งน่าติดตาม
 โดย... GFh10
9 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณๆแฟนนิลพิทักษ์ชัย ที่ให้คำตอบคับ พอดีผมดูคู่ไอไบ้กับแดงสามเซียนแล้วค้างอยู่อยากดูให้จบนะคับในพาทที่2คับ เพราะรู้ผลแล้วแต่ดุไม่จบ คับ
 โดย... aa
9 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึง... ชาวบอร์ดมิตรรักแฟนวัว วัวบางคู่ที่ลงไว้นานแล้วอาจตามเก็บคับ... เพราะบางเวปที่ไม่เหมาะสม เอาไปวางลิ้งค์เป็นการถาวรคับ... แล้วเราไม่ช่ายเจ้าของผลงาน... อยากแบ่งปันกันในสังคมหัวใจวัวชน จริงๆ...ที่รักษ์ในประเพณีท้องถิ่น...ชาวใต้ ได้แลกเปลี่ยนทรรศนะ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ... เอาเป็นว่า มี ใหม่ๆ ดีๆ...ที่เป็นประเด็นพูดคุย ถ้ามีก้อจะแบ่งปัน...และจะตามเก็บ เรื่อยๆ ... ขอบคุณคับ ...
 โดย... แฟนนิลพิทักษ์ชัย
9 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    วิดีโอใน youtube แลวัวชนไม่ได้ครับไม่รู้โดนเข้ารหัสไว้หรือเว้ปเขาทำอะไรไว้ก้ไม่รู้ดูไม่ได้เลยครับ คุณแฟนนิลพิทักษ์ชัย พอจะทราบหรือไม่คับ
 โดย... aa
9 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าได้แลไอ้หลังขาว ของโกงั่งเมื่อก่อนกันจะขอบคุณมากมากครับ เพราะมีลูกมันอยู่ตัวหนึ่งครับ
 โดย... ปังปอน
8 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    อยากแลไอ้เดียวครับ ใครมีบ้างช่วยลงให้ดูด้วยครับ ขอบคุณมากมาก
 โดย... ปังปอน
8 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคนไกลบ้าน ไอ้ตุ๊ด คือแดงสองเพศเดิมเป็นวัวของกำนันสนิทเจ้าของบ่อนเก่านาทวีสงขลา ชนขึ้นขี่ทั้งตัว น่ากลัวมากตัวนี้ ชนชนะหลายครั้ง แต่มาแพ้ไอ้ดุกด้างของกำนันวุฒ เมื่อประมาณ 10 กว่าปีก่อนที่บ่อนยวนแหล งานเดือนสิบ หลังจากนั้นก็ได้ให้มากับนายหัวจิตร บ้านป่าพูลมา แต่ไม่ได้ชน แก่จึงให้ไปผสมลูกที่ฟาร์มพิษณุโลก ดีจังผมอยากรู้ข้อมูลนานแล้ว ฝากถึงคนไกลบ้านหาข้อมูลให้ทราบด้วยครับ
 โดย... หลานกำนัน
8 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ตุ๊ด น่าจะใช่แดงสองเพศ วัวสงขลา ตัวที่มาแพ้ไอ้ดุกด้างของกำนันวุฒ เมื่อประมาณ 10 กว่าปีก่อนที่บ่อนยวนแหล
 โดย... บ่าว
8 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอ ชื่นชม ไอ้ควาย สุดยอดวัวชน จริงๆๆ
 โดย... ป.ประยุทธลำปาง
8 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ความคิดของผม ขนโหนดหลังขาวเป็นขนดีที่สุด
 โดย... ขารองชั้นสอง
8 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    อยากทราบประวัติวัวชนที่ชื่อฉายา ไอ้ตุ๊ด เป็นวัวใต้เเต่ผมไม่รู้จักชื่อจริงของมัน เอาลงมาเพาะลูกที่ฟาร์มพิษณุโลก ตอนนี้ให้ลูกออกมาเก่งมาก ตอนนี้ลูกของมันอยู่สุโขทัยตอนนี้ปัจจุบันนี้หาคู่ชนยากเเล้ว ใครรู้ประวัติของ ไอ้ตุ๊ด รบกวนเล่าให้ฟังด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
 โดย... คนไกลบ้าน
8 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    อยากดูคู่ไอ้สวนปาล์มชนกับลายบริสุทธ์ใครมีบ้างครับ
 โดย... ดีเจ
8 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไปแลไอส้มก่ะไอควายได้แร้วน่ะคับในyoutube คุณพี่แฟนนิลพิทักษ์ชัยเอาลงให้ชมกันแล้ว กราบขอบพระคุณมาตรงนี้ครับ ไอควายมันโหดจิงๆคับหวิดตั้งตาย
 โดย... kk
8 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอขอบคุณ ผุ้จัดการ Bull Fc (วัวชนแฟนคลับหรือเปล่าไม่รู้555) คุณแฟนนิลพิทักษ์ชัย ที่นำเอาวิดิโอวัวชนคู่ประวัติสาสตร์มาให้เราได้ดูกันนะครับสุดยอดมากเลยในแต่ละคู่
 โดย... 55555
8 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ข่าวฝาก...ข่าวดีสำหรับคนรักวัวชนแต่ไม่ได้ไปสนามด้วยเหตุใดๆก็แล้วแต่ สามารถชมการถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้าน ผ่านจานดาวเทียม(จานดำ) ได้ทางช่อง MCOT (Farm Chanale) วันที่ 12 และ13 กันยายน 53 จะทำการถ่ายทอดสดจากสนามชนโคหัวพานชะเมา เริ่มตั้งแต่เวลา 12.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. วัวดีวัวดังหลายคู่
 โดย... มารุต
8 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณมากครับ..คุณเด็กคอน ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลเพื่อเป็นแนวทาง...สรุปว่าเอาตามนั้น thank...
 โดย... มารุต
8 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึง คุณมารุต ที่ผมเห็นชนะหนเดียวที่บอนชะเมานั้นแหละเมื่อ เดือน พ.ย.52 แทงข้างหนักวันนั้นชนะเป็นรองด้วย ทางดี ผมได้บันทึกไว้ด้วย คือถ้าตัวใหนเก่งๆ ผมจะจดบันทึกเก็บไว้ตามเล่น
 โดย... เด็กคอน
8 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    แฟนนิลพิทักษ์ชัยช่วยลงไอควายก่ะไอส้มpart2ให้ด้วยน่ะค๊าบ ขอบคุณค๊าบ
 โดย... kk
8 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สอบถามผู้รู้-วัวชนขนไหนครับที่เป็นที่1ของเรื่องสีขนและขนขาวบิณท์น้ำข้าวเป็นอย่างไรครับช่วยอธิบายด้วยยากรู้มากมายครับในส่วนตัวผมคิดว่าเป็นขนขาวเล็บ.มูก.หาง(ดำ)และไม่แน่ใจว่าอาบน้ำหนังดำด้วยหรือเปล่า(แต่สุดยอดวัวผมว่าน่าจะเป็นวัวพระอิศวรขนสีขาว)
 โดย... เจ้าตรัง
7 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    แก้ไข ไอ้มเหศวร
 โดย... สุดยอดทางพร้าว
7 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใครไปชนบ่อน สทิงพระบ้าง รายงานด้วย ในทีมชนะ1 ตัว ไอ้นเรศวร ชนะไอ้แดงสมบูรณ์แบบ ระโนด
 โดย... สุดยอดทางพร้าว
7 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถามคุณเด็กคอน...ลางสาดเพชรอำไพวัวท่าศาลาชนะกี่ครั้งแล้วครับ พอจะทราบมั้ยครับ ส่วนคู่ชนเห็นว่าเป็นวัวใหม่ ไม่รู้จริงรึเปล่า ยังงัยรบกวนหน่อยนะครับ พอดีผมหยุดงาน เลยมีโอกาสไปดูวัวชน แต่ไม่มีข้อมูลอะไรเลย นอกจากสองตัวที่คุณให้ไว้ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
 โดย... มารุต
7 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีดีเพื่อนชาววัวทุกท่านครับ มีไรดีดี แนะนำข่าวสารด้วย วัวชนคู่เด็ด อย่าลืมลงให้ด้วยนะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ หัวชนคนใต้
7 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ดำนิลถูกคู่กับไอ้ยีราฟวัวปลักหอมครับตัวที่เสมอกับไอ้ดอกหืดที่นาหม่อม
 โดย... ดีเจ
7 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึง บ่าว ผมก้อไม่ทราบเหมือนกันว่าน้ายุทธอยู่ทีมใหนแต่ผมเห็นชนครั้งทีแล้วก้อชนะที่ชะเมานี้แหละ ฝีมือ ถ้าจำไม่ผิดชนะวัวเกาะจาก เป็นรอง10/6 ตัวที่ล่าสุดไปแพ้ไอ้ลายที่เปี๊ย
 โดย... เด็กคอน
7 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอขอบคุณคนมีสีมากๆเลยคับที่ลงโปรแกรมหัวสะพานชะเมาให้ชาวเว็ปได้ทราบกัน
 โดย... เด็กคอน
7 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงแฟนนิลพิทักษ์ชัย ช่วยลงที่อยู่ให้ทีครับ ผมมีซีดีวัวดีวัวดัง หลายคู่อยากจะนำมาเผยแพร่ให้ได้รับชมกัน แต่ผมทำไม่เป็น เวปนี้ดีครับ แฟนมิตรรักแฟนวัวได้นำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกัน ดีครับ ขอชื่นชม ซีดีที่ผมมีก็ นิลจอมโหดเล็กVs แดงเพชรทักษิณ , ดุกด้างฮัศวินแท่นทองVSดุกด้างเจ้าพ่อมาเฟีย ดุกด้างเพชรณรงค์ชัย , และอีกมากครับ จะลองไปค้นหาดู
 โดย... แฟนพันธ์แท้วัวชน
7 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณ...แฟนนิลพิทักษ์ชัย ขอช่วยลงคู่ไอ้ตาเล็กชนให้ดูหน่อยครับ ขอบคุณมากๆครับ
 โดย... ลูกเกรอะ
7 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถามคุณเด็กคอน นิลวังน้ำเพชร เชียรเขาทีมกำนันบ่าวหม้าย ชนะกี่ครั้งแล้ว ราคาน่าจะลึกมั้ยครับ ขอบคุณครับ
 โดย... บ่าว
7 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สอบถามผู้รู้-วัวชนขนไหนครับที่เป็นที่1ของเรื่องสีขนและขนขาวบิณท์น้ำข้าวเป็นอย่างไรครับช่วยอธิบายด้วยยากรู้มากมายครับในส่วนตัวผมคิดว่าเป็นขนขาวเล็บ.มูก.หาง(ดำ)และไม่แน่ใจว่าอาบน้ำหนังดำด้วยหรือเปล่า(แต่สุดยอดวัวผมว่าน่าจะเป็นวัวพระอิศวรขนสีขาว)
 โดย... เจ้าตรัง
7 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ทีเด็ด หัวสะพานชะเมา วันที่ 12 ก.ย.53 ลังสาดเพชรอำไพ นายเทียบ ท่าศาลา ยอดดี ข้างหนัก มีน้ำใจ วันที่ 13 ก.ย.53 นิลวังน้ำเพชร นายยุทธ เชียรเขา ไปหลังแทง ทางดี มีน้ำใจ วางยาวได้เลย ผมเห็นชนแล้วทั้งสองตัว ยังติดตาอยู่เลย
 โดย... เด็กคอน
7 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ทักทายมิตรรักแฟนวันชนทุกคนครับ...ฝากถึงคนทางเหนือเน้อ...ตกลงสนามแพร่ ชน25-26 กย. 2553 หรอครับ...ขอบคุณครับ
 โดย... กรุงเทพลำปาง
6 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ฝากข่าวคับ สนามไร่ใหญ่กระบี่ชนวันที่ 14-15 ก.ยนี้คับ มีวัวดีหลายคู่คับ
 โดย... AEK
6 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    นิลพิทักษ์ชัยตอนนี้อยู่สงขลาคับ ติดคู่2ครั้งใด้กินมัดจําแล้วคับ ในทีมงานยังถูกอีกตัวคับนามว่าขาวน้องใหม่มีชัย นายหรากระบี่ชนวันที่19รู้สึกว่าเป็นรอง ตัวนี้ก็เป้นตัวที่เด็ดได้คับแทง ทาง ข้าง ขึ้นรับรองไม่ผิดหวังคับ ขอให้รวยยยยยยยยยน่ะครับ
 โดย... AEK
6 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงตนศิลปินคับ ดำนิลถูกคู่คับชนกันข้าง 300000 คับ เดียวจะดูรายละเอียดให้อีกทีคับ แต่ดำนิลเล็กกว่ามากคับ
 โดย... ท่านเบิรด์
6 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมสนามกีฬาชนโคหัวสะพานชะเมา วันจันทร์ที่ 13 ก.ย.53 ++ รอบที่ 1 ++ คู่ที่ 1 โคลังสาดกายสิทธิ์ นายชาลี บ้านม่วง ชนกับ โคโหนดเรือบิน นายสุธรรม ขุนถนน คู่ที่ 2 โคโหนดสิงห์สำอาง นายนุ คลองใหม่ ชนกับ โคโหนดยอดเพชร นายสมนึก ส.นครก่อสร้าง คู่ที่ 3 โคแดงงามน้ำเพชรยิมทรัพย์ยอดนักสู้ นายชวน ลานสกา ชนกับ โคแดงงามพิชิตชัย ป้าจ้าย ชะเมา คู่ที่ 4 โคแดงงามศรชัย 1 (บัณฑิต) น้องอาร์ม ก้างปลา ชนกับ โคลังสาดเหมราช อบต.เขียว อ่าวตะเคียน คู่เอก โคนิลวังน้ำเพชร นายยุทธ เชียรเขา ชนกับ โคโหนดเจ้าปัญญายอดนักสู้ นายหรั้ง หัวไทร ++รอบที่ 2 ++ คู่ที่ 1 โคโหนดใจเพชร(ไอ้ดำบ้า) นายฉลอง พัทลุง ชนกับ โคขาวงามแสงตะวัน นายเพลิน บางจาก คู่ที่ 2 โคดุกด้างบางระจัน นายวันชัย บางจันทร์ ชนกับ โคโหนดทวีทรัพย์ น้องคิง ไทรส้ม คู่เอก โคลังสาดเพชรประยูรขวัญใจคนแก่ ลุงจบ นบพิตำ ชนกับ โคลังสาดพยัคฆ์ถานี ค่าย ว.ณรงค์ชัย ชะอวด ++ รอบพิเศษนอกรายการ ++ คู่ที่ 1 โคลังสาดเพชรช้างซ้าย น้องมอส ค่านโค สวป. ชนกับ โคนิลท้องลายสายฝน (เพชรเมืองนคร) นายณรงค์ ตรัง คู่ที่ 2 โคขาวยอดชาย นายประสิทธิ์ หนองเข้ ชนกับ โคแดงเอกชัย(191) นายหมี บางไร่ คู่ที่ 3 โคโหนดเจ้าสำอาง นายบอย หว้าใหญ่ ชนกับ โคโหนดฉลองชัย(โนเน) นายผ่อง ถนนใหม่ คู่ที่ 4 โคโหนดโพธิ์เพชรสามสี นายภูมิ เสาธง ชนกับ โคแดงสี่คิงส์ นายชอุ่ม เชียรใหญ่
 โดย... คนมีสี
6 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมสนามกีฬาชนโคหัวสะพานชะเมา วันอาทิตย์ที่ 12 ก.ย.53 ++ รอบที่ 1++ คู่ที่ 1 โคขาวคมพิฆาต(สแตนเลส) นายเจมส์ กระบี่ ชนกับ โคแดงงามเพชรทักษิณ(ไอ้กวาง) นายเป๊ปซี่ ชะเมา คู่ที่ 2 โคโหนดภูเตศวร(ลูกกวาง) ชนกับ โคโหนดศรีวิไล(โกเดียว) อบต.สำราญ ปากคลอง คู่ที่ 3 โคโหนดยอดขุนศึก(ไอ้ผีสิงห์) ชนกับ อู่เพชรดำรงเซอวิส ท่าชนะ ชนกับ โคลังสาดขุนทัพประกายเพชร นายระพิน หัวไทร คู่ที่ 4 โคนิลท้องลายเก่งนำทรัพย์(หมูอ้วน) นายสมพร หัวไทร ชนกับ โคแดงงามยอดสังหาร อบต.อุดร ป่าหวาย คู่ที่ 5 โคลังสาดเพชรอำไพ นายเทียบ ท่าศาลา ชนกับ โคขาวงามโสรยา นายสมโชค เชียรใหญ่ คู่เอก โคลังสาดมหาราช นายนุ ม่วงขาว ชนกับ โคโหนดสามสิงห์(ปล้องเงิน) นายปรีชา หัวเกาะ ++ รอบที่ 2 ++คู่ที่ 1 โคแดงพรัญชัย ค่ายโค หจก.พรเทวดา ชนกับ โคลายสิงห์เจ้าฟ้า นายแสง ป่าหวาย คู่ที่ 2 โคนิลเพชรพันเหลี่ยม ด.ช.แม่น บ้านกลาง ชนกับ โคโหนดวันมีชัย ค่ายโคคนหัวหมอ คู่ที่ 3 โคโหนดราหู ผู้ใหญ่ผัด เคียนซา ชนกับ โคลังสาดยุทธการ นายประทาน สวนหลวง คู่เอก โคโหนดโชคนำชัย(ไอ้แกลบ) นายยอด ท่าศาลา ชนกับ โคนิลแสวงชัย(ไอ้สตาร์) นายไม บ้านเปี๊ยะ ++ รอบพิเศษนอกรายการ++ คู่ที่ 1 โคโหนดกระทิงทอง ว.ณรงค์ชัย นายบอย ตรัง ชนกับ โคโหนดแซมขวัญขาวเพชฌฆาตเงาชาติพยัคฆ์ น้องบอล โคกคราม คู่ที่ 2 โคโหนดศรพระนารายณ์ นายชำนาญ ปากพนัง ชนกับ โคดำเพชรพันล้าน นายไก่ นอกดอน คู่ที่ 3 โคโหนดขุนศึกมังกรทอง นายสายบัว ท่าศาลา โคโหนดน้ำแข็งหลอด นายชู หัวถนน
 โดย... คนมีสี
6 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ทีเด็ด บ้านน้ำกระจาย วัน พฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2553 โคโหนดแซมเจ้าพายุ นายโอ บ.น้ำกระจาย ชนกับ คุ่นี้ให้ โหนดแชมเจ้าพายุ โคโหนดมารวยทายาทมหาชัย นายบรรจบ บ.สนามชัย วิจารณ์ แชมเจ้าพายุ เป็นลูกของ โคโหนดสิงห์โตทอง ตัวดี ของพัทลุง ชื้อมา45,000บาท จากเพชรบูรณ์ ผมนั่งดูวาง3ครั้ง ทอล้มทั้ง3ครั้ง เพลงชนชนเรื่อยๆ ไม่ชับไม่ทอ ถ้าทอแล้วทอตาย
 โดย... สมาชิกใหม่ สงขลา
6 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณพี่แฟนนิลงามพิทักชัยน่ะคับที่ลงวัวคู่ประวัติศาสตร์ในอดีตให้เราได้แลกันหลายๆคู่ ไอพิทักชัยชนต่อได๋หล่าวคับ?? ปล.ทีมงานกระบี่คับไอดุกด้างดาวแดงเมืองดาบยังมีชีวิตอยู่เล๋ยม่ายคับผมเคยไปแลมันชนชนะแดงลูกสิงห์ของรัตภูมิที่บ่อนเก่าท่ามิหรำ 10 ปีได้แร้วสาชนกันมันส์ได้แรงอก
 โดย... KK
6 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้สวนปาล์มที่เคยเห็นแพ้ สองครั้งคับ ครั้งแรกแพ้ไอ้ลายบริสุทธ์ที่คูหา ครั้งสองแพ้ไอ้โจโจ้เล็กที่หาดใหญ่คับ ครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นชนะที่ควนเนียงหลังจากนั้นไม่เคยเห็นชน ไม่รู้ปล่อยสะแล้วมาย
 โดย... ชุกวัว
6 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึง ....คุณ GFh10 ไอ้หูร้าย VS ลั่นดาพระแสง ...ไม่มีคับ เป็นคลิป ทีผมอยากดูที่สุด คับ...บ้านวีดีโอไม่ได้ทำ(ไปมาแล้ว) ถามพี่ๆ น้องๆ แล้วกัน โดยเฉพาะ ฝั่งกระบี่ คัยมีสะสม... ส่งข่าวด้วย จะตามไป ขอ... จะได้มาแบ่งปันกันแล... ปล. ไอ้ตาเล็ก มีคับ....
 โดย... แฟนนิลพิทักษ์ชัย
6 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงแฟนสวนปาล์มผมอยากทราบว่าไอ้สวนปาล์มชนกี่ครั้งชนะกี่ครั้งที่ไหนมั้งแต่ที่ผมรู้มันเคยแพ้แล้วมันแพ้ไอ้ลายบ้านส้องหรือลายบริสุทธ์จอมเซียนที่คูหาจริงหม้าย
 โดย... ลายบ้านส้องสุดยอด
6 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงแฟนนิลพิทักษ์ชัยขอช่วยลงคู่ไอ้หูร้ายตรังชนกับไอ้ลันดาพระแสงเห็นว่านุก
 โดย... GFh10
6 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    อยากดู ไอ้ตาเล็กกระบี่ ครับ ( ชนที่ท่ามิหรำก็ได้) ใครมีลงให้ดูหน่อยครับ ขอบคุณมากๆ
 โดย... ลูกเกรอะ
6 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สนามกีฬาชนโคบ้านน้ำกระจาย ทำการชน วันเสาร์ ที่ 11 กันยายน 2553 รอบที่ 1 ... คู่ที่ 1 โคโหนดงามสิงห์นักสู้ นายกบ บ.หลาโอน พบ โคโหนดลูกไทรงาม นายขุ้ย บ.แค ... คู่ที่ 2 โคดำลูกหว้า นายหมัด บ.ดอนขี้เหล็กโลกลืม พบ โคดุกด้างจอมขมังเวช นายเล็ด บ.แปดร้อยไร่ ... คู่ที่ 3 โคขาวงามเจริญทรัพย์(เข็มเพชร) นายเค บ.ปลักหอม พบ โคดุกด้างมังกรดำ(อ้ายแควง) นายโดโด้ บ.พรุธานี ... คู่เอก โคโหนดงามเพชรดาวรุ่ง (น้องขวด) นายไก่ ค่ายโคเพชรสกุลดำ พบ โคโหนดยอดอัศวิน 2 ต.ตลุยศึก นายหยก บ.ห้วยขัน รอบที่ 2 ... คู่ที่ 1 โคขาวขุนศึกจอมพิชิตชัย นายเอียด บ.สงขลา พบ โคดุกด้างแสนชัย (กู้ชาติ) นายเจมส์ บ.บ่อแดง ... คู่เอก โคโหนดเสือดาวดง นายอภิสิทธิ์ บ.หาดใหญ่ พบ โคโหนดสิงโต (2) นายเขียวบ.สะเดา ... คู่เอก โคแดงงามขวานทอง(ขวัญใจคนจน) นายวันชัย บ.ปาลัส ปัตตานี พบ โคโหนดงามแสนชัย น้องแชมป์ บ.นาป๋อง ... คู่เอก โคลังสาดศรีวิชัย นายศิริชัย บ.ตะโหมด พบ โคนิลงามเพชรเมืองใต้(ไอ้ไข่ดำ) ด.ช.อาร์ม บ.นครศรีธรรมราช รอบที่ 3 ... คู่เอก โคขาวงามปานเพชร (จ้าวพายุ) นายมนัท บ.ท่านางหอม พบ โคโหนดหลังขาวเทวฤทธิ์ นายเนติกร บ.หนองหอย ซ.สะใจ ... คู่ที่ 2 โคลังสาดจอมโหด นายเอ บ.น้ำขาว พบ โคโหนดขวัญใจเพชรเมืองใต้ นายมะเอ บ.เกาะสะบ้า
 โดย... คนมีสี(เด็กหน้าบอนวัว)
6 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สนามกีฬาชนโคบ้านน้ำกระจาย ทำการชน 2 วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2553 เวลา 10.30 น. รอบที่ 1 ... คู่ที่ 1 โคโหนดทวีชัย นายแดง บ.เทพา พบ โคขาวยอดเพชร นายสุข บ.ลำแดง ... คู่ที่ 2 โคลังสาดบุญชัย นายย้อย บ.น้ำกระจาย พบ โคดุกด้างแสนเชิง นายลบ บ.ควนเนียง ... คู่ที่ 3 โคดุกด้างพันมงคล (ปั้นจั่น) นายเจือ บ.นาหว้า พบ โคลายงามเพชรมหาชน (ปลัดขลิก) นายบิ๊กเอ็ม บ.ควนหิน ... คู่เอก โคนิลสามสี นายดำริ บ.นาหว้า พบ โคลายเสกทรัพย์ (ดวงดี) นายนำ บ.นาป๋องยุคใหม่ รอบที่ 2 ... คู่เอก โคดุกด้างบางระจัน นายแประ บ.โคกวัดพัฒนา พบ โคโหนดทวีชัยยอดขุนพล นายวีระยุทธ บ.สวนญวน ท่านางหอม ... คู่เอก โคโหนดมารวยทายาทมหาชัย นายบรรจบ บ.สนามชัย พบ โคโหนดแซมเจ้าพายุ นายโอ บ.น้ำกระจาย ... คู่เอก โคโหนดงามเพชรทักษิณ(บุญรื่นฤดี) นายหัวนอบ บ.ค่ายโคต้อยสมิหลา พบ โคนิลแซมนคราช(พยัคฆ์ไข่นุ้ย) น้องใบบัว บ.ในวัง รอบที่ 3 ... คู่เอก โคโหนดงามแก้วมรกต(ไอ้พับ) น้องรัสนีกร บ.สะบ้าย้อย พบ โคลังสาดเพชรสยามพิชิตชัย นายถก บ.โคกหาร ... คู่เอก โคแดงงามเจ้าพายุ(ลูกขุน) นายเสริฐ บ.ปาดังเบซาร์ พบ โคโหนดหลังขาวเพชรปุณกัณฑ์ นายบาว บ.อ่างเก็บน้ำแก้มลิง... คู่ที่ 3 โคนิลจอมสังหาร นายลัน บ.ดีหลวง พบ โคโหนดดาวเหนือ นายน้อย บ.รัตภูมิ
 โดย... คนมีสี(เด็กหน้าบอนวัว)
6 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    วัวแพร่จะชนกัน 25 และ 26 กันยานี้ติดกัน 2 วัน นันละบ่อนครับ
 โดย... 0895533426
6 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เสียงว่าดำนิล ของนายหัวไพฑูณร์ บ้านโคกสัก ถูกคู่ที่บ่อนเนินขุมทองหาดใหญ่จริงหม้ายครับเห็นว่าชนหลายตางค์ ฟากท่านเบริด์ช่วยสืบแลมังครับ
 โดย... ตนศิลปิน
6 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เสียงว่าดำนิล ของนายหัวไพฑูณร์ บ้านโคกสัก ถูกคู่ที่บ่อนเนินขุมทองหาดใหญ่จริงหม้ายครับเห็นว่าชนหลายตางค์ ฟากท่านเบริด์ช่วยสืบแลมังครับ
 โดย... ตนศิลปิน
6 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีเช้าวันใหม่ชาวคนรักวัวชนครับ มีอะไรดีดี บอกต่อกันด้วยนะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
6 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    โคดําพูนทรัพย์ลูกลําทับบ้านแกาะไทรชนะคับ เป้นรองทุกที
 โดย... เอก กระบี่
5 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สนามกีฬาชนโคบ้านคลองแงะชนวันอาทิตย์12และวันจันทร์13 กันยายน2553 วัวดีดีเต็มรายการ นัดเคียงวัวรอบต่อไปวันที่15กันยายน2553อย่าลืม ขอบคุณทุกท่านที่นำวัวมาเคียงกับทางสนาม
 โดย... ตนศิลปิน
5 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใครพอจะรู้ประวัติไอพญาสิงห์ผมมีลูกมันสีลางสาดเขาดีคลายวัวเหนือ
 โดย... aa
5 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอผลการชนคู่ ไอขวัญกับคอแห้งงามเมื่อวานหน่อยครับ และขอบคุณๆแฟนนิลพิทักษ์ชัยที่นำเอาคู่วัวมันๆมาให้เราได้ชมกันครับ
 โดย... ...
5 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    แรกวาหยีในคู่ที่ชนกันล้านตัวไหนชนะคับ ขอบคุณมากนะคับ
 โดย... เด็กกำนัน
4 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุนแฟนนิลพิทักษ์ชัย ช่วยบอกวิธีลงคลิปในยูทูปให้คุณแฟนวัวชนนอยคับ ขอบคุณคับผม
 โดย... ชุกวัว
4 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุณแฟนนิลพิทักษ์ชัย เพชรนาเหนือ กับ ไอ้มรดกเล็กมันตัวเดียวกับปาวคับ
 โดย... ชุกวัว
4 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใครเคยดูวัวชนคู่พิศดารนี้บ้างคับ ลังสาดหลักหายพบกับโหนดทรัพย์มรกต ผมอยากรู้ว่าพิศดารยังไงคับ???? พอดีเห็นในช่วงโฆษณาท้ายๆของยอดสิงห์กับนภาเดศ ใครมีลงให้ชมหน่อยต่ะคับ
 โดย... kk
4 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึง...คุณชุกวัว นิลพิทักษ์ชัย ชน เพชรนาเหนือ คลิปมีคับ... เพชรนาเหนือเป็นวัวเก่งอีกตัวหนึ่งนะคับ ชนทางดีมาก(คล้ายนิลคารมในอดีต) โครงสร้าง ร่างกายดี... วันไหน สมบูรณ์ ตั้งใจชน หาตัวจับยากเหมือนกันนะคับ... เก็บอาวุธ พิทักษ์ชัยได้หมด...และได้ตัว 10/8 แก่ๆ ฟัดเลี้ยว ทืบบนทั้งคู่ ชนกันมันส์มาก นิลพิทักษ์ชัย ขาดน้ำหนัก หมดก่อน พอ หล่า ๆ พิทักษ์ชัยถูกปาดหน้า ยอมคับ... ว่างๆ จะเอาเพชรนาเหนือ มาฝากคับ...
 โดย... แฟนนิลพิทักษ์ชัย
4 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใครพอรู้โปรแกรมการชนของสนาม จุฬามีชนวันไหน
 โดย... ค่ายในวังสุโขทัย
4 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    คับ ใครรู้ข่าวว่าสนามจุฬามีตัวไหนชนบ่างละ ได้ข่าวว่ามีของ ส.จเยือนชนใช้ปะคับ
 โดย... ค่ายในวังสุโขทัย
4 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอขอบคุณแฟนนิพิทักษ์ชัยครับ ที่จะลงคลิปที่บอกไว้ต่อ น้ำใจนี้ไม่ลืมครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ หัวชนคนใต้
4 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึง คุณชุกวัว ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบวัวชน ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะดูคลิปวัวเก่าๆเหมือนกันเพราะหาดูยาก และอยากจะดูคู่ขาวแสนสิงห์ชนกับพยัคฆ์ไข่นุ้ยจังนิ เห็นเค้าว่า......... มัน ขอขอบคุณมากๆคับ
 โดย... คนชอบวัวชน
4 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใครมีโปรแกมของสนามท่ามิหรำรอบงานนี้ขอหมั้งตะ ทราบข่าวว่าชนหลายวัน โดยเฉพาะวันที่ 18 ก.ย. ทราบข่าวว่ามีวัวเก่งจากปากพนังปะทะวัวเขาชัยสนด้วย ใครพอรู้ข้อมูลช่วยบอกทีนะครับ
 โดย... สายเลือดนักสู้
4 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึง...ชาวบอร์ด...มิตรรักแฟนวัวทุกคนคับ ขอบคุณที่มาแบ่งปัน ประวัติ ข้อมูล และความเคลื่อนไหว ในแวดวงวัวชนกัน รวมทั้งนำโปรแกรมสนาม ต่างๆ ทำให้บอร์ดคึกคัก... ฝากถึง คุณชุกวัว และ คุณแฟนวัวชน ด้วย มีคลิป หัววัวรุ่นเก่า อีกหลายคู่(อยากได้เหมือนกัน)... ก้อเอามาแบ่งปันให้เห็นหน้าค่าตากันบ้าง...เพราะแต่ละตัว ต่างขนต่างสี มีคุณลักษณะพิเศษแตกต่างกันไป ไอ้ฮีโน่ กับ ขาวรุ่งเพชรยังติดตาอยู่ทุกวันนี้คับ(ทำสูญเแล้ว) ส่วนคลิปแซมพรชัย ...นิลพิทักษ์ชัย ....ลั่นดาพระแสง...ไอ้ใบ้ และอีกหลายคู่ ว่างๆ จะเพิ่มเติมให้ เพราะชนกันนานหลายสิบนาที (ต้องแบ่งสองภาค) จึงใช้เวลาโหลดเป็นชั่วโมง... จะพยายามมาแบ่งปันกันคับ...
 โดย... แฟนนิลพิทักษ์ชัย
4 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใครที่ว่าวัวชนตัวอื่นสุดยอด เคยดูคลิปแดงยอดสิงห์ยัง ถ้ายังไม่ดู หาดูสะนะ จะได้รู้ว่า โคตรยอดวัวชนใต้ตัวจริงเปงยังไง ไม่ได้เชียร์ เพียงอยากจะบอกว่ามันโคตรเก่งจริง ดูวัว ชอบวัว เล่นวัว ดูวัวให้เป็นนะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
3 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    อะนะครับฝากขอบคุณค่ายโชคณัฐนันสุโขทัย นะที่บอกข่าววัวชนแพร่ให้รู้...งัยถ้ามีรายละเอียด รายการช่วยลงทีนะครับ
 โดย... กรุงเทพ+ลำปาง
3 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    อยากดูมากครับสำหรับวัวชนดังๆในยุคก่อนๆเพราะไม่เคยได้ดูวัวดังๆในอดีตชนถ้ามีก็ช่วยลงให้ดูด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่าสูงครับ
 โดย... คนช่างฝัน
3 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สนามมหาโพธิ์วันที่18กันยาคู่เอกขาวลูกพ่อกับเขียวเพชรเมืองฉอดเดิมพันข้างละ5แสนอีกคู่ลายเหลี่ยมเพชรสุโขทัยกับกรุงเทพของนายหัวสนามกาซ้องวันที่25โหนดงามยอดอาวุธค่ายโชคณัฐนันสุโขทัยกับวัวทางแพร่อีกคู่เหลืองรูปหล่อแพร่กับเหยียบหัวสิงแพร่
 โดย... จากโชคณัฐนันสุโขทัย
3 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีคับ คุณแฟนวัวชน คลิปที่คุณว่ามาแต่ละคู่เป็นวัวที่ดังมากๆของในแต่ละยุค เช่นแดงควายเหล็กของกำนันดิษฐ์ตัวนี้ค่าหัวเป็นแสนก็ดายมาแล้ว ; ขาวเก็บทรัพย์ของจ่าบรร ตัวนี้ก็ดังมาพร้อบคู่ของมันคือแดงนำทรัพย์ตัวที่เป็นประวัติศาสตร์ของวงการวัวชนที่ชนกันมากที่สุดถึง เจ็ดล้านบาท , ลางสาดจอมโหดตัวนี้ก็เป็นเบอร์หนึ่งของภาคใต้อยู่ระยะหนึงเป็นวัวที่ว่าทางชนขั้นเทพสุดยอด ขาวแสนสิงห์ของ สจ.เยื้อน ปากพนังตัวนี้ก็สุดยอดผู้พิชิตไอ้พยัคค์ใข่นุ้ยลงได้ , ดาวพระศุกร์ของนายหัวติ่งบางแก้ว ตัวนี้ก็สุดยอดวัวแทงแม่นใจมาก จอมแก้มือแพ้มาแก้มือใหม่ชนะทุกครั้ง(เพราะมันไม่ออกที ชนที่ท่าหรำ หยีในไม่เคยแพ้ใคร) ส่วนไอ้ดำฮีโน่วัวพัทลุงปาวคับ แต่ละตัวที่คุณแฟนวัวชนว่าจะลงให้ถือว่าเป็นวัวในอดีตที่สุดยอดมากๆเลยคับ ถ้าลงได้ก็นายินดีที่แฟนวัวยุคหลังๆ จะได้ชมวัวดีๆ ของแต่ละยุคคับผม
 โดย... ชุกวัว
3 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    วันที่12ส คที่หัวพานเมาวัวหลายคู่อย่าลืมแฟนวัวไปกัน
 โดย... ค่ายโคชัดเจน ชะเมา หน้าบอน
3 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702