๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210    หน้าถัดไป >

    สถิติวัวชนจากเพชรบูรณ์. 9 ตุลาคม 2554 แดงงามแสนเมือง ( แสนเชิง+ลูกสาวขาวงามสามเซียนนคร)ชนะ1 ชะเมา 10ตุลาคม 2554 นิลงามลายเซียนเมา(ลูกช่องช้าง). ชนะ นำ้กระจาย 13ตุลาคม 2554 โหนดทายาทเพชร. (ลูกบึ้ง+ลูกสาวสิงห์โต). ชนะ บางกลำ่ 18ตุลาคม 2554 หลังขาวนำโชคชัย. (ลูกลังสาดสายรุ้ง+(ลูกหมี+จอมโหด) 17พย. 2554. แดงแสนเมือง. ชนะครั้งท่ี2 บางกลำ่ 1 ธันวาคม 2554 ศิลปธรรมชาติ. (ลูกสิงห์คนองนา). ชนะยีใน1ชั่วโมง 11ธันวาคม 2554 นิลงามลำนารายณ์สามขวัญ (จอมโหด+(หัวโตรัตภูมิ+หลังขาวนำโชค1)ชนะชะเมา 25 ธันวาคม 2554 ดุกด้างสิงห์เหนือ(หรือเพชรสิงห์).(ลูกบึ้ง+ลูกสาวสิงห์โต)ชนะรัตภูมิ 6. มกราคม. 2555 แดงแสนเมือง. ชนะครั้งท่ี3 ปากพูน 22 มกราคม. 2555 ลังสาดด้ามขวานไทย (ควายเหล็ก+(สิงห์โต+ลูกสาวสี่สิงห์) ชนะสนามบิน 24 มกราคม. 2555 โคลายคมพยัคฆ์ยอดแสนชัย.(แสนเชิง+ลูกสาว(ขาวปาดังตัวแพ้หักคอไอ้เท่ง+ลูกสาวนางนวลกระบี่)เป็นการชนะครั้งท่ี2 2 กุมภาพันธ์ 2555 ขาวงามสิงห์ท่าเรือ(ไอ้การะเวก)(ควายเหล็ก+ลูกหลานฟ้าแลบ)ชนะสิงหนคร 8 กุมภาพันธ์ 2555 ศิลปธรรมชาติ(ลูกสิงห์คนองนา) ชนะอีกครั้งท่ีปากพูน 8 กุมภาพันธ์. 2555 ดุกด้างขวัญเมือง (ลูกไพริน+จอมโหด) ชนะครั้งท่ี3 ปากพูน 9 กุมภาพันธ์. 2555 โคลายประกายสิทธิ์ (ลูกควายเหล็ก+สิงห์โต) ชนะสทิ้งพระ 19กุมภาพันธ์ 2555 โคลายมรกตดำ(ลูกจอมโหด+ลูกสาวลันดาโพธิ์เล็ม) แพ้สนามบิน การชนวัวมีแพ้และชนะเป็นธรรมดา จึงเรียกว่ากีฬาชนโค วัวเพชรบูรณ์ในปี54 ลงมามาก ทุกตัวมีเครื่องหมายในใบหู. เพื่อจะบอกว่าเป็นลูกหลานใคร ความสำเร็จ หรือ ล้มเหลวคนเลี้ยง คนเปรียบมีส่วนสำคัญท่ีสุด วัวเพชรบูรณ์ อยู่ในเขาพบเห็นแต่คนเลี้ยงจึงแหมาก. และผอมคนท่ีนำมาเลี้ยงมีเมตตา. อภัยในความผิดพลาดความสำเร็จจึงจะเกิด.
 โดย... คนเมืองผา
22 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถึง คุณ อยากรู้ ไม่ใช่ ครับ แต่ ผม เป็น คนหนึ่งใน ทีมงานนี้ ผม เลย อยากให้ ทุกคนได้ เงิน และ เล่น ตัวที่ ชนะ ไม่อยาก ให้ พอเห็น ราคา ลึกแล้ว ไป รอง ด้วยความหวังดี
 โดย... ทีมงานลูกไอจู้จี้
21 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    เดิมวัวภาคใต้ไม่ต้องจัดการผสมพันธุ์ เพราะทุกตัวเป็นวัวชนและถูกคัดพันธุ์โดยธรรมชาติไม่สวย ไม่เก่งก็จะถูกฆ่ากิน เป็นเช่นนี้มานานแล้ว ลักษณะวัวขวัญวัว เป็นสิ่งสำคัญมาก มาแต่โบราณ แต่น่าแปลกใจท่ีวัวเก่งตัวดัง จะมีลักษณะดีด้วย. เช่นแดงงามแสนเชิง ชนะ อ้ายเดี่ยวสองชั่วโมงครึ่ง ไอ้เดี่ยวแทงไม่ได้แสนเชิงเก็บอาวุธได้หมด. แดงแสนเชิงมีขวัญจอมปราสาท. เจ้าของจูงวัวมาเจอเขาเล่นปอกันอยู่ใช้แสนเชิงแทงปอ ถูกปอกิน. วัวจึงเปลี่ยนมือ. แต่น่าแปลกท่ีอ้ายหูร้ายของจิตควรสงสาร วัวดังนครในอดีดมีขวัญหลังใกล้รูเยี่ยว ไม่ทราบว่ามีลักษณะอะไรมาแก้. อ้ายสิงห์โต โยในควน. วัวท่ีไม่เคยสู้ใคร ไม่มีชาติตระกูล ถูกขายไปถึง4ครั้ง จึงมาพบโยในควนเจ้าของคนสุดท้าย. อ้ายควายเหล็กตอนเช้าวางไม่สู้. ตามคนมาซื้อไปแกงก่อนไปตายวางใหม่คู่วางแทบตาย จึงได้มาเป็นวัวดัง. วัวใต้ดังๆมากมายไม่มีท่ีมา. ไม่รู้ว่าเป็นลูกหลานใคร แม้แต่พ่อวัวดังปัจุบันก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกใคร แต่ถ้ามีการจัดการผสมตามหลักวิชาการ ตั้งเหล่า. ตั้งตระกูลวัวเหล่านี้ขึ้นน่าจะเป็นทิศทางในการอนรักษ์และพัฒนาวัวใต้ของเราให้เป็นสมบัติของชาติต่อไป
 โดย... แฟนพันธุ์แท้
21 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    นิลจอมโหดเดิมเป็นวัวของนายคมบ้านมะกอกใต้ ปัจจุบันคมตายไปหลายปีแล้ว เคยมีลูกจอมโหดตัวหนึ่งชื่ออ้ายเฉียงหัว. เพราะถูกเฉียงหัวตายหลังแพ้กลับมาแต่ลูกของมันคือ อ้ายอันดามันเคยโด่งมากเมื่อหลายปีก่อน. พลังสิงห์เป็นวัวท่ีให้ลูกเก่งตัวหนึ่ง. ดาวพระศุกร์เป็นวัวเก่งมาก ขวัญจอมปราสาท
 โดย... คนวงใน
21 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ส่วนผมยังเชื่อมั่นในลักษณะวัวตามตำราที่คนเฒ่าคนแก่ได้บอกต่อๆกันมา มากกว่าโหมสายเลือดที่ดีครับ เพราะวัวบ้านๆที่ลักษณะดีๆทำเอาวัวลูกโหมสายเลือดดี ขึ้นตู้มาก็เยอะแล้ว นะคับ จ้าวววนายยยยย (ความเห็นส่วนตัวครับ)
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
21 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ผู้กองปาล์ม ป่าพะยอมผู้ที่มีข้อมูลมากสำหรับวัวดีวัวดังของพัทลุงอีกคนร่วมแจมข้อมูล คนวงในหน่อยคับ
 โดย... ช่างเอ็ม
21 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    วัวจะชนะหรือไม่?คนผสมพันธุ์50/. คนเลี้ยง คนเปรียบ 50/ ถ้าเล็กกว่าเขา อ่อนกว่าเขา เหล่าอะไรก็แพ้เพราะเจ้าของโง่กว่าวัว//ประโยคนี้ชัดเจนที่สุด/ขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่คับ/ผมได้ลูกวัวมาตัวหนึ่งจากคอกแถวมะกอกใต้เป็นของ ผอ.โรงเรียนนางราดท่ามิหรำพรรพวกไปขอแบ่งให้ แก่บอกว่าแม่ของมันเป็นลูกไอ้สร้อยทองส่วนพ่อมันคือไอ้พลังสิงห์ผมว่าจะลองวางแลอยู่เหมือนกัน
 โดย... ช่างเอ็ม
21 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้สองแสน ติดคู่เมื่อไหร่ บอกดด้วยครับ
 โดย... อ่าวนาง
21 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ลืมบอกขอขอบคุณน้าเลิดและพี่โอที่นำทางและต้อนรับจากสุราดจนถึง ส.สุวรรณภักดีฟาร์มครับ
 โดย... บ้านสวน3
21 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ฟาร์มส.สุวรรณภักดีตั้งอยู่ที่ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ผมเองก้อเคยไปมาแล้วได้ไปเจอพ่อวัวที่สุดยอดหลายตัวการจัดการของฟาร์มส.สุวรรณภักดีเป็นระบบมาครับวัวทุกตัวมีการทำประวัติที่หูด้านในถ้าไม่สังเกตุหรือจับดูก้อจะไม่เห็น ที่ฟาร์มส.สุวรรณภักดีจะขายวัวที่มีอายุประมาณ 5 ปีขึ้น ที่ผมเอามาอายุ 3 ปี 2 ตัว แต่ที่ทางฟาร์มส.สุวรรณภักดีไม่เคยให้ใครลงมาทางฟาร์มส.สุวรรณภักดีต้อนรับดีมากครับเป็นกันเองผมบอกให้ถ้าใครได้ไปที่
 โดย... บ้านสวน3
21 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ดอกเพชรนำชัย ติดคู่กับวัวปากพนัง คลองใหม่ ชนข้างละ 40 หมื่น วัวปากพนังชนะมาหัวเดียว ไอ้ดอกแพ้ใหม่ ชนกันที่ชะเมารอบหน้า ใครจะอยุ่หรือใครจะไปคิดกันเอาเองครับ แจ้งข่าวมา
 โดย... คนเล่นวัวชน
21 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    คู่ระหว่างลายน้ำตกตอนนี้ราควไปถึงไหนแล้ว
 โดย... สีหมอก
21 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    คุณเขาเศษเปลี่ยนชื่อแล้วหรือครับ เป็นทีมลูกไอ้จู้จี้หรือครับเห็นการใช้คำคล้ายๆกันเลย
 โดย... อยากรู้
21 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ผมอยากให้ ถึง วันชน เร็วๆ ครับ ผมอยากดูว่า กากวัว อย่าง ขาว ขุนโจร จะ โดน จับปิดเหมือนไอลันดา หม้าย ครับ ตอนนี้ กรัว อยู่ 2 อย่าง กรัวเค้า อีทอน กับ ไม่มี ราคา เล่น ครับ รอบนี้ เด็ดไปเลย ที่ ลูกไอจู้จี้ ครับ
 โดย... ทีมงานลูกไอจู้จี้
21 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    หลังขาวของโกอั้งเคยเสมอกับมีลาภน้ำพรายลูกอ้ายไผ่ครับที่เทศบาลนครตรัง
 โดย... ปรีชาตรัง
21 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ลูกหลังขาวนำโชค2อยู่ที่สะกอม1ตัวเป็นโหนดหลังขาวตูดแดงวิชาชนครบเครือ่งหมวดบอลเอาลงมาจากเพชรบูรณ์ชนชนะ3หัวแล้ววิชาดีใจมากชนะผ่าวงทั้งนั้น
 โดย... 999
21 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ใอ้จอมโหด ผมไม่แน่ใจว่าวัวที่ใหนเหมือนกันนะครับแต่จำความได้ว่าเลี้ยงที่มะกอกใต้ที่เดี่ยวกับใอ้สร้อยทอง ตอนนั้นผมยังเด็กไม่ค่อยสนใจวัวชนทีชอบแต่ไก่ชนเหลย วัวแถวๆ นั้นวัวเก่งๆเยอะ แถวท่าสำเภา ท่าช้าง มะกอกใต้ (เมือก่อน) ยกตัวอย่างวัวแถวนั้นนะครับ ขาว 191 เขาซื้อจากท่าเภา นิลแซมตะลุยศึก (ใอ้ดาวพระศุกร์ ) วัวแถวชายคลอง สร้อยทอง วัวมะกอกใต้ ใอ้ฮีโน วัวบ้านใหม่ แต่ที่ผ่านมาลูกหลานมันที่อยู่แถวๆนั้นไม่สร้างผลงานเลย
 โดย... โจ
21 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    โหมลูกครู ละครับ ผลงานชัดเจนเข้มข้น อยากรู้ประวัติกันคับ ลูกหลาน มีไหมคับ
 โดย... เด็กใหม่
21 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    หลังขาวนำโชคของโกฮัง เลี้ยงอยู่ท่ีกระบี่ในชีวิตไม่เคยแพ้ใครคนเลี้ยงเอาภาพขึ้นหิ้งบูชาไว้ เขาบอกว่ามีบญคุณสร้างฐานะให้เขา เป็นวัวหลังขาวตูดแดง. ลูกชายคือหลังขาวนำโชค2 ลักษณะถอดพิมพ์พ่อชนะหลายครั้งแต่ยังไม่ดังเท่าพ่อปัจจุบันปลดเป็นพ่อวัว. ตระกูลนี้ใจมากขวัญสวยตามตำรา. มีหลานเกิดจากแม่ลูกหลังขาว+หัวโตรัตภูมิ. ผสมพ่อจอมโหดคือ นิลงามลำนารายณ์สามขวัญ ชนะเก่ง ท่ีชะเมาเมื่วันท่ี 11ธันวาคม 2554. วัวจะชนะหรือไม่?คนผสมพันธุ์50/. คนเลี้ยง คนเปรียบ 50/ ถ้าเล็กกว่าเขา อ่อนกว่าเขา เหล่าอะไรก็แพ้เพราะเจ้าของโง่กว่าวัว
 โดย... คนวงใน
21 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ คุณแฟนพันธุ์แท้ มากครับ ที่ให้ข้อมูล
 โดย... ฅนคอน
21 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ออ โหนดแซมกรัตเพชร บ้านหัวไทร นี่ลูกใอ้สร้อยทองคนองศึก เป็นหลานนิลจอมโหด
 โดย... คอวัวพันธ์แท้
21 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    นิลจอมโหด เป็นพ่อพันธุ์ท่ีถ่ายทอดพันธุกรรมแม่นยำท่ีสุดทสามารถผสมได้วันละหลายครั้ง ลูกจะสู้วัวเร็วจึงมีการวางตั้งแต่3ปีกว่าเขามักเสียหายเมื่ิออยู่ในวัยทำงาน ขณะนี้ต้องยอมรับความจริงว่าวัวดังราคาแสนกว่าในพัทลุง ล้วนเป็นหลาน แหลน จอมโหด ลูกจอมโหดมีมากมาย เช่น นิลจอมโหดเล็ก(ป่าพยอม). สร้อยทองคนองศึก นิลลูกหมี(ของเลิศนำ้เลือด ตัวนี้แพร่พันธ์ุมากท่ีสุด). ชั้นหลานมีมากมายเช่นลังสาดจอมโหด ลายโต้ะมะ. แม้แต่ไอ้ควายตัวท่ีฃบอกว่าลูกกระทิงนั้นแม่ก็เป็นลูกสาวจอมโหดของนายจิตตอนเล็กๆขายไป6000บาท ไปอยู่ข้างบ่อน ยีใน
 โดย... คนวงใน
21 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    โหนดหลังขาวนำโชค โกฮั้ง ฟังเขามา สุดเบอร์มาก อยากทราบประวัติด้วยคับ มีลูกหลานไหมครับ
 โดย... แฟนรุ่นใหม่
21 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    นิลสายฟ้าศิลาชัยกับนิลช่องช้างตัวเดียวกัน วัวรุ่นนี้ ควายเหล็ก. ลายเขาวัง ดำศรีวิลัย ขาวงามสดใส สิงห์คนองนา เก้าเกตรัง ลังสาดขวัญเรียง. (ใข่ดำ). คอดำปราบพยัคฆ์(ลูกใข่ดำ). โหนดร้อยเลห์(ลูกคอดำปราบพยัคฆ์) ใข่นุ้ย(ภาพท่ีกล่องพลาสเตอร์)หลังขาวนโชค2 นาวาโท(มดคันไฟ ตัวเสมอนำ้พุ) พวกนี้บัจจุบันเป็นญาติกันผสมข้ามไปข้ามมาอยู่เพชรบูรณ์
 โดย... แฟนพันธุ์แท้
21 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    แดงฟ้าผ่า ทุกรถหนี คัฟ ไม่ได้ชน ให้กินมัดจำ 2 แสนคัฟ
 โดย... แพร่
21 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ใอ้สร้อยทองวัว มะกอกใต้ ครับ ลูกมันไม่ค่อยเก่ง(หมายถึงลูกมันที่มะกอกใต้) ที่เก่งก็มี 1 ตัวคือตัวชนะวัวเหนือ ช่วงที่เขาจะเลือก ส.ส ที่ชนเดิมพันหลายล้านที่จุฬาพร ระหว่างวัวเหนือกับวัวใต้
 โดย... โจ
21 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอประวัติโหนดพันพยัคฆ์(เขาใหญ่) ด้วยครับ เพื่อประกอบการพิจารณา ขอบคุณครับ
 โดย... มือใหม่
21 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    สำหรับวันที่ 26 นี้ ทีเด็จประจำวัน มีสองตัวคับ นั้นก้อคือ พยาโค และอีกตัว ไอ้แมลงสาบ วัวของนายหัวน้อยหนองยวนคับ สองตัวนี้พี่น้อง ทีเด็จปัยเลย ทีเด็จจิงจิงจากทีมพยาโค หรือว่าทีมงานค่ายโคไชยมนตรีพัฒนา
 โดย... ทีมงานค่ายโคไชยมนตรีพัฒนา
21 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ฝากถึงเด็กยวนแหล อย่าลืมติดต่อ ไอ้หัววังมานะคับ มีมงานผมพร้อมที่จะเจอกับไอ้หัววังแล้วตอนนี้ ที่จะชนกับไอ้หัววังก้อคือ โหนดกองปราบใจเด็จเพชรสรรพสามิตร ทีมงานน้อยหนองยวนพร้อมแล้ว ทีมค่ายโคไชยมนตรีมั้ยหลีกแน่กับไอ้หัววัง รอบนี้ของผมออกเคียงแน่นอน สำหรับไอ้ด้วงสิเกา หั้ยพยาโคชนะรอบนี้ก่อนแล้วรอบหน้าเจอกันแน่
 โดย... ทีมค่ายโคไชยมนตรีพัฒนา
21 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขาวเจ้าเมืองตอนที่อยู่สะกอมชนชนะ2ครั้งที่นาหม่อมปัจจุบันขายต่อไปให้นายหัวเตียงระโนดราคา150000ตอนนี้เอาไปเลี้ยงอยู่ที่ทุ่งสง
 โดย... ราเชนสะกอม
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอถามคุณราเชนสะกอมหน่อยคับ ว่าขาวเจ้าเมืองยังอยู่หรืป่าวคับ มันเป็นลูกวัวใกล้ๆบ้านผม ตอนมันชนหัวแรกมันเก่ง แต่พอขายไปอยู่สะกอมไปทราบข่าวเลย พอนี้ตอนนี้มันมีน้องของมัน ลูกวัวอายุ 3ปีกว่า เก่งแรง เลยอยากทราบประวัติพี่มันประกอบการตัดสินใจยิกราคา
 โดย... เจิด
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    คุณคนใต้ ณ. ขอนแก่น ผมอยากถามว่าลูกไอ้สร้อยทองแล้วไอ้สร้องทองนั้นวัวที่ไหนคับ ชื่อคุ้นๆคับ
 โดย... สงขลา+กรุงเทพ
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ส่วนลูกวัวตัวอื่นๆก็มีอีกหลายตัวที่ชนอยู่แต่เจ้าก้ไม่อยากจะบอกเพราะส่วนมากถ้ารู้ว่าเป้นวัวมาจากเพชรบูรณ์จะเคียงยากและต้องชนขาดตัวขาดยอดตลอดเพราะวิชาเหลือเหตุแรง ทีท่าหรำเห้นบ่อยๆที่มาโชว์วิชาแบบสุดยอด ทั้งลูกของลังสาดบรรจบ ลูกไอสิงห์โต ลูกไอปะดัง ลูกไอสร้อยทอง และอีกหลายๆตัวที่ไม่ได้เอ่ยชื่อ ครับ เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    แล้วทำไม?บ่อนโกตี๋ถึงมองข้ามยอดวัวดังแห่งยุค 2555 โหนดศิลปชัย(ไอ้ด้วนสิเกา) ทำไมไม่เรียกมาด้วยละ วัวเข้าๆกัน แต่ถ้ามาก็คงจะไม่มีตัวไหนกล้าเคียงกับไอ้ด้วนตัวนี้หรอก ขี้มันก็คงไม่มีตัวไหนกล้าข้าม
 โดย... เด็กไร่ออก สิเกา
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    เด็กยวลแหล ท่าทางบ่อนโกตี๋จะได้คู่เอกเงินล้านที่น่าดู น่าชน อีกคู่ต่อจากคู่ของ พยาโค เป็นแน่แท้ เพราะวัวที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เวทไกล้เคียงกันทั้งนั้น สุดยอดจริง ขอนับถือ
 โดย... หรอยล่าวหั้น
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    บ่อนโก๋ตี่ รอบนี้ ถ้าไอ้หัววังมาจิง คงจะดั้ยเคียง กับโหนดงามกองปราบใจเด็จเพชรสรรสามิตแน่คับ คู่นี้คงจะชนกันได้แปนล้านคับ
 โดย... ทีมงานพยาโค
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ลูกนิลจอมโหด จากเพชรบูรณ์อีกตัวนึง ดุกด้างพยัคฆ์สายใต้ตัวที่แพ้แดงงามคมพยัคฆ์ นายกศรีทุ่งใหญ่ หัวสุดท้ายก่อนที่แดงจะถูกยิง ตัวนี้เอาลงมารุ่นเดียวกันเป็นคันรถสิบล้อแต่เหลือที่ได้ชนจริง 3ตัว ส่วนมากเขาจะหักหรือลั่นเสียก่อน บางคนว่าลูกนิลจอมโหด อาภัพเขา โคนเขาจะไม่ค่อยดีแต่วิชาทั้งนั้นสุดยอด ครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ผมมีโอกาสขึ้นไปเอาวัวที่ส.สุวรรณภักดีฟาร์ม12ตัวประมาณ2ปีแล้วที่ออกชนแล้วมีลูกใอ้บึง3ตัวอยู่ที่ผม1ตัวโคขาวส.สุวรรณภักดีชนชนะที่นำจายสส.หมะปาลัสปัตตานีซื้อต่อไปราคา120000 อยู่ที่ผญน้องทุ่งหวัง1ตัวชนชนะที่บางกล่ำโหนดยาทเพชร อยู่ที่น้าโยในควนพัทลุง1ตัวขนดุกด้างชนชนะ2หัว ลูกแดงควายเหล็ก4ตัวชนชนะแล้วลางสาดด้ามขวานไทยอยู่เทพาชนชนะที่คลองหอยโข่งเดือนที่แล้วเป็นลูกแดงควายเหล็ก+แม่สิงโตผสมสี่สิงห์เถ้าแก่ไล่ซื้อราคา180000 อยู่ที่เถ้าแก่ชัยสะกอม1ตัวชนชนะที่นาหม่อมไล่ซื้อ200000ไม่ขายสุดท้ายชนแพ้ที่สิงหนครขาดเขา2/1 ขาดตัว10/8ชนแพ้ตอนนี้เฝ้าบ่อนควนมีดอยู่ที่ผม1ตัวกำลังจะออกเคียงประมาณอีก2เดือนถ้าสนใจโทรคุยได้0898708188,0842536969
 โดย... ราเชนสะกอม
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่าถ้าจะซื้อลูกวัวผสมมาหาไข่นกหวีดบ้านยวนแหล แกมีลูกวัวผสมดีดีหลายตัว(ของแท้ทั้งหมด
 โดย... เด็กยวนแหล
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    21 กุมภา นี้ พาวัวมาเคียงบ่อนโกตี๋ (บ่อนขอคู่เอกมาหลายตัว เช่น ไอ้แบะน้อยจากนาตลิ่งซอง ไอ้โถกับไอ้ศรีราชาจากพัทลุง ไอ้หัววังจากระโนด ไอ้3จังหวัดจากปากพนัง ไอ้3ดาวจากตรัง ไอ้ก็องแก็ง ไอ้ขาวยอดเพรชกับไอ้แบะจากยวนแหล และโคเงินล้านอีกหลายตัว) ขอให้เจ้าของโคทุกค่ายพาโคมาเปรียบกันให้มาก
 โดย... เด็กยวนแหล
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    อยากทราบว่า ฟาร์ม ส.สุวรรณภักดิ์ ขายเริ่มต้นเเรกลูกวัวอายุเท่าไร ตกตัวละกีบาท เผือจะไปซื้อ อยากทราบตัวละเท่าไร
 โดย... จะซื้อ
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    26นี้หาตังมาเล่นพญาโคสักตัว(บ่อนโกตี๋)
 โดย... เด็กบ่อน
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถึง คุณ ตรัง มดคันไฟ ชนวันที่ 25 ครับ รอบ 3 คู่แรก
 โดย... เด็กหัดแลวัว
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ฟาร์มส.สุวรรณภักดีตั้งอยู่ที่ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์มีระบบผสมวัวชนสายเลือดใต้ พ่อพันธุ์ตัวดังในอดีตมากมายเช่น นิลจอมโหด,แดงแสนเชิง,แดงควายเหล็ก,ขาวสวัส(ใอ้แหวง),ขาวน้ำพุ,แดงมดคันไฟๆ สนใจติดต่อ08-19886342 อัยการสมพงษ์,08-31656461รณชัย
 โดย... พี่รา
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณ ปาล์ม ป่าพยอม พอดีผมจะถามว่า ลูกวัวที ฟาร์ม ส.สุวรรณภักดิ์ ตกเเล้วตัวเท่าไรครับ อายุ 2-3ปี ตกเเล้วตัวกีบาทครับ พอดีผมสนใจจะซื้อ
 โดย... เเอม โคกอิฐ
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ดุกด้างเพชรพันล้านตัวจับของอำเภอห้วยยอดแม่มันเป็นลูกนิลจอมโหดครับ....เจ้าของบอกมา
 โดย... .....
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณปาล์ม ป่าพะยอม ครับ ยินดีที่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวครับ ผมเป็นทนายความอยู่กรุงเทพฯ ชอบวัวชนมาก ๆ ถ้ามีโอกาสลงใต้ สิ่งแรก ๆ ที่จะทำคือต้องไปบ่อนวัวให้ได้ และตอนนี้ก็เลี้ยงอยู่ตัวหนึ่งที่สิงหนคร สงขลา เป็นลูกวัวอายุ 6 ปี กะว่าปีนี้จะออกแถวน้ำกระจาย หรือไม่ก็ควนเนียง และวัวในทีมอยู่ทุ่งสง 2 ตัว พร้อมชน ถ้ามีข้อมูลอยากสอบถาม ผมขอรบกวนนะครับ
 โดย... ทนายอ้น
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ลูกอ้ายภาคภูมิ...ก็เก่งหลายตัวครับ....ลูกแดงลูกครูเก่งหลายตัวเหมือนกัน
 โดย... .....
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ไม่ช่ายชวนลงใต้คับ คุณ แจ่ม ชวนไปเพชรบูรณ์ ไปแลวัวชนกันคับ พอดีผมอยู่ขอนแก่น ก้อไม่ไกลเท่าใดกับ ที่ฟารมส. สุวรรณภักดีครับ
 โดย... คนใต้ ณ. ขอนแก่น
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ไม่ช่ายชวนลงใต้คับ คุณ แจ่ม ชวนไปเพชรบูรณ์ ไปแลวัวชนกันคับ พอดีผมอยู่ขอนแก่น ก้อไม่ไกลเท่าใดกับ ที่ฟารมส. สุวรรณภักดีครับ
 โดย... คนใต้ ณ. ขอนแก่น
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคนชอบวัวชนทุกท่าน ที่จะไปหาซื้อลูกวัวชน จาก ส.สุวรรณภักดี ฟาร์ม ผมแนะนำว่า พยายามหาลูกของไอ้นิลจอมโหด นะครับ ซึ่งลูกๆหลานเหลนมันเก่งมากๆ ครับ ผมจะยกตัวอย่างลูกไอ้จอมโหดเช่น1. ไอ้นิลจอมโหดเ ล็ก2.ไอ้สร้อยทอง 3.ไอ้ลูกหมี 4.ไอ้ลูกหมู 5.ไอ้ลังสาดจอมโหด 6.ไอ้ลายมรกตดำ7.ซึ่งหลานมันก็เก่งหลายตัวเช่น 1.ไอ้ลังสาดพยัคเนตร(ไอ้ตาหวาน) 2.ไอ้ลังสาดจอมทัพ 3.ไอ้จอมเท็จ สกูลนี้ให้ลูกชนเก่งเป็นส่วนใหญ่ แต่ตัวอื่นก็ดีครับ พ่อวัวตัวดังๆในอดีต ท่านอัยการสมพงษ์ฯ ซื้อไปทำพ่อวัวหมด สุดยอดสายพันธ์วัวชนจริงๆ ครับที่ ส.สุวรรณภักดีฟาร์ม ของแท้แน่นอนครับพี่น้องคนรักวัวชน ผม ร.ต.อ.สุรศักดิ์ คชภักดี ขอยืนยันครับ โทรศัพท์คุยกันได้ครับเรื่องวัวชน 084-4626246
 โดย... ปาล์ม ป่าพะยอม
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    555 ครูสถาพร คนจากภาคใต้สองคนพบกันแล้วเวอะ ชอบวัวชนหนัดเหนียนเหมือนกันล่าว สุดยอด พูดแมลงอย่าให้เป็นมะเร็งก็แล้วกัน คนทางนั้นเขาม่ายเข้าจึยๆๆ ปล.นอกเรื่องที ผมว่าคนใต้เวลาพบกันที่อื่นไกลบ้าน ถึงไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย แต่ก็ทำให้รู้สึกดีๆกันทันทีเลย แปลกจริงๆ แลตะคุณคนใต้.ขอนแก่น ไม่รู้จักเขาสักหิด แต่ชวนลงใต้ไปหาวัวกันแล้ว สุดยอด
 โดย... แจ่ม
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถึงเด็กใต้ ผมอยู่บ้านไผ่คับ สิ้นนี้ว่าจะไปเอาลูกอ้ายเจ้ดเซียนกับ ลูกอ้ายน้ำผึ้ง อีกนะคับ แล้วคุรเด้กใต้อยู่ไหนคับ ถ้าจะไปก้อไปด้วยกันไหมคับ
 โดย... คนใต้ ณ. ขอนแก่น
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถึง คนใต้ ณ. ขอนแก่น พี่อยู่แถวไหนของขอนแก่นคับพอดีผมกะอยูาขอนแก่นกันชอบวัวชนหนัด
 โดย... เด็กใต้
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขายครับคุณสุโขทัย ผมไปเอามาแล้ว 3 ตัว มีลูกไอ้ช่องช้าง + ลูกไอ้สร้อยทอง +ลูกไอ้สิงห์คนองนา ยังงัยติดต่อไปที่ฟาร์มเลยคับ จะเปนวัวใต้ผสม +วัวเหนือ เหรอวัวใต้ 100 % ผมเอามา วัวอายุ 2 ปี ครึ่ง ตอนนนี้เอามาเลี้ยงที่ขอนแก่น รอเอาลงไปเลี้ยงที่ใต้คับ
 โดย... คนใต้ ณ. ขอนแก่น
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ใครมีโปรแกรมบ่อนโกตี๋ชะเมา ช่วยลงทีครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
 โดย... คอวัวชน
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ผมคิดว่าพยัคฆ์ทองเหลืองมากินข้าวแต่สุดท้ายก็กลายเป็นกินขนมหวานแทนที่คลองหอยโข่งคับ
 โดย... เด็กบ้าย้อย ทีมงานโหนดพยัคฆ์ทองเหลือง
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    มดคันไฟชนวันไหน
 โดย... ตรัง
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    อยากทราบว่าฟาร์มของอัยการสมพงษ์เขาขายลูกวัวไหมครับผมอยากได้สัก1-2ตัวถ้าขายผมขอเบอร์ติดต่อด้วยครับใครรู้ข้อมูลช่วยบอกหน่อยครับ
 โดย... คนสุโขทัย
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    อยากทราบว่าฟาร์มของอัยการสมพงษ์เขาขายลูกวัวไหมครับผมอยากได้สัก1-2ตัวถ้าขายผมขอเบอร์ติดต่อด้วยครับใครรู้ข้อมูลช่วยบอกหน่อยครับ
 โดย... คนสุโขทัย
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    อยากทราบว่าฟาร์มของอัยการสมพงษ์เขาขายลูกวัวไหมครับผมอยากได้สัก1-2ตัวถ้าขายผมขอเบอร์ติดต่อด้วยครับใครรู้ข้อมูลช่วยบอกหน่อยครับ
 โดย... คนสุโขทัย
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    อยากทราบว่าขาวงามสยามชัยวัวสุโขทัยแพ้หรือชนะใครรู้ช่วยบอกด้วย
 โดย... สุโขทัย
20 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ผลสนามคลองหอยโข่ง โหนดกองปราบแพ้ แดงชวนชมของนายหัวแก้วชนะ ไอ้โหนดปาดังชนะ โหนดพยัคฆ์เอ็ม เจ สะเดาชนะ โหนดพยัคฆ์ทองเหลืองชนะลายมรกตดำ ได้เงินพร้อมรถจักรยานยนต์ 1 คัน
 โดย... ปี้ คลองหอยโข่ง
19 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ฟ้าผ่าไม่ชนครับ คืนเนื่องจากเสียเปรียบด้วยแล้วอีกอย่าหนึ่งคืน ว่าทางสนามโกงค่าตั๋วกันเองเค้าบอกเก็บเงินได้แค่ สามแสนถึงสี่แสนแต่พอนับคนแล้วมันน่าจะเก็บได้มากกว่านี้ เจ้าของฟ้าผ่าเลยน้อยใจ เลยไม่ชนให้และอีกอย่าก็เสียเปรียบเหล็กไหลด้วย สวนวัวประกอบรายการนั้นก็มันแทบทุกคู่ มีวัวลาวแทง ๆ เยอะ แต่แดงจอมแทง แทงไม่ได้เลยแพ้ไปแล้วครับ . .
 โดย... บ่าวเหนือ
19 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    แน่นอนรึเปล่าคับทีเด็ดของผมที่คลองหอยโข่งวันนี้
 โดย... เด็กบ้าย้อย ทีมงานโหนดพยัคทองเหลือง
19 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอผลบ่อนคลองหอยโขงหาดใหญ่หน่อยคับ ขอบคุณคับ
 โดย... เด็กใหม่
19 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ที่คลองหอยโข่งลายมรกตดำแพ้ครับถูกแทงหิ้วโดดเลยประมาน22นาทีครับ
 โดย... คนเล่นวัว
19 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ณ เวลานี้ผลชนของเหล็กไหลกับฟ้าผ่าน่าออกแล้วผลเป็นไงรายงานด่วนเลยพี่เหนือน้องเหนือ
 โดย... อยากร้เฉยๆ
19 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    วัวนี้บ่อนคลองหอยโขงหาดใหญ่ลายมรกตดำแพ้ครับ วัวชนกันสุดยอดครับเหลือเหตุและเก่งทั้งคู่สุดยอดครับ
 โดย... สวส
19 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    สภาพฝนฟ้าอากาศดอยภูซาง เป็นไงบ้าง ฟ้าผ่าได้ไหม...
 โดย... ขาเชียร์
19 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้คู่แดงฟ้าผ่ากับเหล็กไหลก่อนเข้าสนามราคาเท่าไร เหล็กไหลได้เปรียบมากหรือไม่ รบกวนรายงานผลด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
 โดย... คนเมืองเหนือ
19 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ลูกวัวชน ที่ออกจากฟาร์มของอัยการสมพงษ์ (ส.สุวรรณภักดีฟาร์ม)ตัวไหนบ้างที่ดังๆ ทั้งในอดีต และปัจจุบัน ใครพอรู้แจ้งกันหน่อย ครับ
 โดย... เห็นวัวเคียง
19 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ข่าวล่าวันนี้สนามคลองหอยโข่ง ลายมรกตดำ เด็ดจริงๆ
 โดย... โอ
19 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ที่สนามภูซางจังหวัดพะเยาคู่แดงฟ้าผ่ากับแดงเหล็กไหลใครแพ้ชนะช่วยรายงานทีครับ
 โดย... คนสุโขทัย+กรุงเทพ
19 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ที่สนามภูซางจังหวัดพะเยาคู่แดงฟ้าผ่ากับแดงเหล็กไหลใครแพ้ชนะช่วยรายงานทีครับ
 โดย... คนสุโขทัย+กรุงเทพ
19 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    ทีเด็ด 19/02/55 สนามคลองหอยโข่ง โหนดพยัคทองเหลือง เล่นทุกราคาไปเลยตัวนี้สุดยอด
 โดย... เด็กบ้าย้อย
19 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ที่สนามภูซางจังหวัดพะเยาคู่แดงฟ้าผ่ากับแดงเหล็กไหลใครแพ้ชนะช่วยรายงานทีครับ
 โดย... คนสุโขทัย +กรุงเทพ
19 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    สอบถามพี่น้องหน่อยครับ พอดีได้แลคลิป การเยี่ยมชม ส.สุวรรณภักดีฟาร์ม เห็นในคลิปมี รูปจ้าวช่องช้าง อยู่ด้วย เจ้าช่องช้างตัวนี้ เป็นตัวเดียวกับ นิลสายฟ้าศิลาชัย ที่เคยชนะแดงควายเหล็ก ตอนแดงควายเหล็กกำลังดัง และตอนหลังมาแพ้แดงสิงห์ชาวเขื่อน เพราะโดนหิ้ว หรือป่าวครับ เห็นว่าวันที่นิลสายฟ้าศิลาชัย ชนกับแดงสิงห์ชาวเขื่อนที่ท่ามิหรำ สนามที่ท่ามิหรำเกือบแตก เพราะคนเยอะมาก ผู้รู้ช่วยเสริมเพิ่มเติมข้อมูลด้วยครับ หากผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
 โดย... ฅนคอน
19 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    คลองหอยโข่งโหนดเพชรเมื่องดาบ ชนม้ายคับ
 โดย... เด็กใหม่
18 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมห้วยยอด ออกแล้ว ครับ วันที่ 25 คู่เอกรอบที่3 คู่ืที่1 นิลเพชรมรกตเพชรอัศวินน้อย ของ น้อยยีน ห้วยนาง VS ลังสาดมดคันไฟ จ่่าหวัง บ้านลำภูรา ส่วน วันที่ 26 รอบที่2 คู่ที่ 1 โหนดคมพิพัฒน์เจ้าปฐพี นาย ชัยชนะ บางขัน VS ดุกด้างชัยมงคล นายเอก ไร้ออก คู่เอก รอบที่3 คู่ที่2 ดุกด้างโชคนำชัยฟ้าประทานเมืองใต้ (ลูกไอจู้จี้) นายปานเขาขาว VS ขาวสองสิงห์แดนเสือ(ขุนโจร) นายจี ค่อนโค จ.จงเจริญ นาโยง ผมขอลง 3 คู่เอก นี้พอ น่ะครับ เป็น 3 คู่ที่ มีคนจับตาดูมากครับ
 โดย... ทีมงานลูกไอจู้จี้
18 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702