๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211    หน้าถัดไป >

    สนามชนโคหัวสะพานชะเมา นัดเปรียบวัววันพุธที่ 18 ส.ค.53 เพื่อทำการชนชอบเดือน ก.ย.53 วันที่ 10,23 และ 13 กันยายน 53
 โดย... เด็กหน้าบอนวัว
3 สิงหาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมสนามกีฬาชนโคหัวสะพานชะเมา วันอาทิตย์ที่ 15 ส.ค.53 เริ่มทำการชนเวลา 10.30 ++ รอบที่ 1 คู่ที่ 1 โคแดงพลายแก้วสายเลือดเพชรทักษิณ นายเป็ก ชะเมา ชนกับ โคนิลปานทอง นายป้อง ท่าสาร คู่ที่ 2 โคโหนดงามเพลิงพญา ด.ช.ปืน ม่วงสองต้น ชนกับ โคแดงเพชรทวี จ่าหมาย บางสระ คู่ที่ 3 โคขาวงามตุ๊กตาทอง(ไอ้เนือย) ด.ช.ธนพัฒน์ บ้านกลาง ชนกับ โคโหนดลูกเอ็ม ด.ช.ณัฐ หนองเล คู่ที่ 4 โคลังสาดพยัคฆ์คืนถิ่น นายวนัย ทุ่งสง ชนกับ โคแดงอำนาจพิชิตชัย นายสง่า เชียรใหญ่ คู่เอก โคดุกด้างเขาใหญ่ขวัญใจนาปลัง น้องโดม คลองเตย ชนกับ โคลังสาดงามจิตรกร นายประภาส ป่าแซง ++ รอบที่ 2 คู่ที่ 1 โคนิลนักร้อง(ผังวาว) ผญ.ตุ้ย ชะเมา ชนกับ โคโหนดภูพิพัตร(น้ำท่อม) นายเชิด บ่อเงาะ คู่ที่ 2 โคโหนดพญาสยาม นายวรัตน์ หัวป่า ชนกับ โคลังสาดเพชรณรงค์ชัย(ไอ้ไข่ดำ) นายณรงค์ ท่าศาลา คู่ที่ 3 โคโหนดล็อกเพชฌฆาต(ไอ้คีมล็อก) นายดุสิต สระไคร ชนกับ โคดุกด้างนาคราช นายวัชรินทร์ สวนพล คู่เอก โคโหนดงามทรัพย์อรุณ นายชิต รัชฏา ตรัง ชนกับ โคนิลทวีสินลูกบ้านสวน นายอรุณ นาสาร สุราษฏร์ ++ รอบพิเศษ นอกรายการ ++ คู่ที่ 1 โคโหนดหลังขาวดาวมหาลัย นายสุรศักดิ์ หน้าควน พัทลุง ชนกับ โคดุกด้างเพชรป่าไม้ คู่ที่ 2 โคโหนดเพชรลำพูน นายมุ้ง เคียนซา ชนกับ โคลังสาดลูกสายยอดสังหาร นายเล็ก พิปูน คู่ที่ 3 โคแดงงามแสนเชิงเล็ก นายบ่าว ใสใหญ่ ชนกับ โคแดงกระทิงโทน 2 นายดำ ค่ายโคคนหัวหมอ คู่เอก โคแดงงามคมพยัคฆ์(น้องแอม) ผญ.เชิง ดอนสำราญ ชนกับ โคโหนดนำทรัพย์ นายลิขิต ห้วยยอด
 โดย... เด็กหน้าบอนวัว
3 สิงหาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมสนามกีฬาชนโคหัวสะพานชะเมา วันศุกร์ที่ 13 ส.ค.53 เริ่มทำการชนเวลา 10.30 ++ รอบที่ 1 // คู่ที่ 1 โคโหนดเสือสิงห์(ไอ้เตี้ย) นายสำเริง บ้านควาย ชนกับ โคโหนดหลังขาวยอดปานเพชร คู่ที่ 2 โคแดงจอมโหดเล็ก นายตั๋ง ในสวน ชนกับ โคดุกด้างเหนือพิฆาต นายโอ๋ ค่ายโคไทรงาม คู่ที่ 3 โคดุกด้างราชายอด นายประสิทธิ์ ลานสกา ชนกับ โคโหนดกิ่งซาง นายแคว็ด หัวไทร คู่ที่ 4 โคลังสาดนำชัยขวัญใจพูลทรัพย์ นายไกรวุฒิ เขาพังไกร ชนกับ โคดุกด้างอัสวินขวัยเมือง(ลูกไอ้ชู้) ด.ช.กัณฑ์ ปากพนัง คู่เอก โคโหนดแซมพยัคฆ์สิงหราช นายสามารถ ปากตน ชนกับ โคแดงศรีราชา ++ รอบที่ 2 // คู่ที่ 1 โคโหนดรุ่งเรืองเล็ก นายแฟร์ ชะเมา ชนกับ โคนิลณรงค์ชัย นายแดง ค่ายซ้อมโคพังสิงห์ คู่ที่ 2 โคโหนดหนึ่งสยาม นายเป้า คลองเตย ชนกับ โคนิลงามสามจังหวัด นายชาย ปากคลอง พัทลุง คู่เอก โคดหนดเพชรเคียนซา(ไอ้ลูกซอง) นายเขียว เคียนซา ชนกับ โคขาวงามกำไรเงิน นายไสว โคกพิกุล ++ รอบพิเศษ นอกรายการ ++ คู่พิเศษ โคขาวเทพทวนทอง ด.ช.ยูฟ่า ระโนด ชนกับ โคแดงแสนสิงห์ ผญ.วิโรจน์ บ้านม่วง คู่ที่ 2 โคขาวงามประกายแก้ว นายตูม กระบี่ ชนกับ โคโหนดศักดิ์นรินทร์ (ฮาโตริ) นายสมพร ชะเมา คู่ที่ 3 โคโหนดงามพิกุลทอง(ยูโด) นายสายัณห์ หัวไทร ชนกับ โคขาวงามสามจังหวัด นายจิระศักดิ์ หว้าใหญ่ คู่ที่ 4 โคแดงงามขวัญเทพ นายประธาน ทวยเทพ ชนกับ โคโหนดสิงโตทอง น้องแจ้ ชะเมา
 โดย... เด็กหน้าบอนวัว
3 สิงหาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ช่วยเอาคลิปไอ้ควายที่ชนชนะรอบที่ผ่านมา ลงหน่อยอยากเห็นจิงๆหรือว่า มีคลิปตัวเด็ด ตัวดัง ก็ช่วยเอาลงให้กันแลบ้างเน้อ
 โดย... หนุ่มเหนือ
3 สิงหาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เมื่อวานที่หยีในไอ้แฉ็งลิง แพ้ ไอ้ลาย ระโนด ครับ
 โดย... ยอดทอง พัทลุง
3 สิงหาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ฝากขอบคุณคนแพร่ ที่เอาคลิปวัวแทงมาให้กันดู เอามาลงอีกนะครับ...
 โดย... เด็กลำปางอยู่เมืองกรุง
3 สิงหาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    สนามกีฬาชนโคบ้านคลองแงะชนวันที่8สิงหาคม นัดเปรียบโควันที่ 10 หลังชน รอบนี้วัวชน 11 คู่ ไอลันดา นายกศักดิ์ ชนกับไอขาวศ.แสนเชิง ค่ายโคบ่าววิเชียรแม่เตยฝากโหนดท้องลายน้ำเพรชวัวคลองหลาน่าเล่นมากชนเจ็บทอข้างดีใจมาก แพ้ใหม่หยุดนานแล้ว ชนกับวัววัวข้างบอน
 โดย... ตนศิลปิน
3 สิงหาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณชุกวัว ผมหนุ่มเหนือ ไอ้โหนดขุนลือเมื่อต้นปี 53 ที่ผ่านมานายหัวสนานเอาชนกับวัวพวก ม้ง บนดอย ถูกแทงเนียนหมดหลังเขาดูไม่ได้เลยเละหมดเลยแต่มันก็ชนะได้ รอผมว่างจะเอาคลิปมาให้ชม แล้วไอ้เฉินหลง เสี่ยตี๋บ้านสวนสุโขทัย คนสนิท ส.จ.เยื้อน ปากพนัง ซื้อมาอยู่สุโขทัยนานแล้วออกเคียงไม่ติดคู่เลยเพราะโตเกินได้ยินว่าชนไม่รู้เรื่องเลย เก่งจัง ซื้อมาราคาเป็นแสน แต่ทีมงานเขาไม่ไปเคียงที่บ้าน ม้ง บนดอย กลัวผิดอากาศกลัวถูกแทง เพราะวัวบนดอยแทงจิงๆ
 โดย... หนุ่มเหนือ
3 สิงหาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีคับคุณหนุ่มเหนือ คุณพิมพ์ใน Google ว่า โหนดขุนลือ จะอยู่ใน นครทูเดร์ จะมีคริปตอนมันชนกับ โหนดท้องลายเพรชพลายงาม ไอ้ขุนลือแต่ก่อนเป็นวัวดัง ระดับเงินล้านของปักษ์ใต้ แต่หยุดชนไปนานแล้ว ที่ผมได่ข่าวมาว่าแพ้ไปถึงหยุดไปแต่ผมไม่แน่ใจว่าจิงไหม ถ้าให้แน่ต้องถามคนในบอสนี้ว่าหยุดไปเพราะว่าสาเหตุอะไร ขอถามคุณนน่อยว่าได้ยินข่าววัวที่ขื่อ ไอ้เฉือนหลงบางไม่ เป็นวัวสีโหนด ถูกซื่อไปเหนือเมื่อประมาณ สองปีก่อน
 โดย... ชุกวัว
3 สิงหาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เข้าดูคลิป ขาวเจ้าพ่อ ชนชนะของ ทนายสนานได้ที่ google พิมพ์ วัวชน เข้าไปที่ วีดีโอสำหรับวัวชน หน้า 2 ขาวลูกพ่อ
 โดย... แพร่
2 สิงหาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใครพอทราบประวัติไอ้โหนดขุนลือ(กรุงเทพ)เมื่อก่อนเป็นของ หลวงชาย ฉวาง ชนเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้ติดคู่ที่ แพร่ อยู่กับ สนาน ช่วยบอกทีทางชนเป็นยังไง
 โดย... หนุ่มเหนือ
2 สิงหาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    และยังมีคนมาจาก จ.กระบี่ ชื่อกร ทำงานเป็นผู้จัดการธนาคาร อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ พาเด็กใต้มาตั้งค่ายอยู่ อ.ฝาง และได้ซื้อวัวเหนือที่แทงจัดมาจาก อ.แม่สอด 2ตัว ราคาตัวละ 180000 ชื่อไอ้เบ็ดสีเหมือน ขาวนำทรัพย์ที่ชนะหลวงแกลบ ตัวนี้อันตรายแทงทีจมเขาเลย ไอ้ขาวเจ้าพ่อ ที่ติดคุ่ชน 550000 ก็เป็นของคนชื่อกร กระบี่ ใครพอทราบประวัติคนนี้ช่วยบอกที
 โดย... หนุ่มเหนือ
2 สิงหาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    สนามชนวัวบ้านมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.แพร่ คู่เอก ลูกรักหรือว่าโหนดขุนลือ(กรุงเทพ)ของทนายสนาน ทานพอ ฉวาง ตอนนี้อยู่ อ.แม่สอด จ.ตาก ชนกับ ลายเหลี่ยมเพชร ค่ายโชคอิทธิกร ของเสี่ยตี๋ สุโขทัย ทีมงาน ส.จ.เยื้อน ปากพนัง เดิมพันข้างละ220000 เสมอนอกอีกเยอะจิงๆ และคู่เอกพิเศษ ระหว่าง เขียวเจ้าเมืองฉอด ขวัญใจเหล่าหาญ จอมแทงแห่งบ้านชิบาโบ อ.พบพระ จ.ตาก ทีมงานนายหัวสนาน ชนกับ ขาวเจ้าพ่อ ตัวแทงโด่งของทนายสนานรอบที่ผ่านมา หิ้วเดียวครึ่งเขา ค่ายโชคใจดี อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เดิมพันข้างละ550000 คู่นี้เป็นวัวมาจากบนดอย อ.แม่สอดทั้งคุ่เมื่อก่อนตัวขาวเป็นตัวหลีก พอชนะแทงโด่งทีเดียวทีมงานทนายสนานต้องการล้างแค้นเลยเอาตัวแทงมาชน ยังมีวัวใต้ชนเงินแสนอีกหลายคู่ยังไม่รู้ประวัติทีเดี๋ยวมาบอก แต่สนามนี้น่าจะชนวันที่ 11 ก.ย. 53
 โดย... หนุ่มเหนือ
2 สิงหาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    น้องแบ็ทลูกเด็กน้าส่ง
 โดย... ทีมทุ่งโพธิ์
2 สิงหาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ทีมขาวงามวิศวกรรมโยธา ครับอยู่ที่ไหนครับ ตัวเดียวกันกับที่ปั้มน้ำมันเชล ที่ถลางม้ายครับ
 โดย... คนรักวัว (ไอ้ค่อม)
2 สิงหาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    คู่ไอ้ควาย กะ ไอ้ส้ม ตอนนี้เดินทางไปอยู่บ่อนคลองหอยโข่งแล้วทั้งคู่ และคู่นี้ทราบมาว่าจะชนกันในวันที่ 22 สิงหาคม นี้ครับ
 โดย... นักข่าว CNN สตูล
1 สิงหาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรแกรมบ่อนควนมีดด้วยนะคับ ขอบคุณคับ ด่วนมีทีเด็ด
 โดย... 999
31 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ...ขาวงามศรีวิไลเจ้าแม่เขาพนมตัวดังของเถ้าแก้ฮั้งกะบี่ตัวชนะอ้ายปานของทีมงานบางดีห้วยยอดยังอยู่หรือเปล่ากับ....มีลูกหลานออกมาชนหรือเปล่า
 โดย... ทีมขาวงามวิศกรรมการโยธา จ.ภูเก็ต
31 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ...โหนดเพชรอัศวินเหนือคำบรรยาย..ชนะหรือเปล่ากับชนที่พัทลุงที่ผ่านมา....ขอบคุนครับ
 โดย... ทีมขาวงามวิศกรรมการโยธา จ.ภูเก็ต
31 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    โหนดทีเด็ดเพชรไส้ใหญ่ถูกชนะอ้ายท่อมที่บ่อนห้วยยอดรอบก่อนไหมครับ...เป็นวัวของทีมงานนายยกนาถหม้ายครับ....ชนทางดีด้วยเคยชนะที่ควนธานีรอบก่อน...รอบนี้ชนข้างละเท่าไรครับ...ขอบคุนครับ
 โดย... ทีมขาวงามวิศกรรมการโยธา จ.ภูเก็ต
31 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    โหนดลานข้อยชนเหลยหม้าย ชนวันไหนบอกทีคับ
 โดย... คนบ้านไกล
31 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีคับพี่น้องคนรักวัวทั้งหลาย บ่อนควนธานีชน 8-9 สิงหา ไอโหนดทีเด็ดเพชรไส่ใหญ่ ห้วยยอดชนตัวไหนวันไหน ใครพอทราบบอกที่ขอบคุณมากคับ
 โดย... เด็กกำนัน
31 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ช่วยบอกรายละเอียดของคู่ชน จอมลีลา ด้วยคับ ว่าได้เปรียบ หรือ เสียเปรียบ
 โดย... เด็ก 16 ตรัง รักวัวชน
30 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ลางสาดตัวที่ชนะขุนท่อ มาถูกคู่ที่ท่าหรำชนกับ เฉลิมพลเดิมพัน 1 ล้าน บาทใครทราบรายละเอียดกับโปรแกรมช่วยบอกด้วยนะครับ ส่วน คุ่ไอควายกับไอส้มชนวันไหนขอทราบวันชนด้วยนะครับ
 โดย... ...
30 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    คับขอบคุณทุกคน ที่ให้ข้อมูลพิทักษ์ชัย พอดีวัชรเดช2 เป็นวัวของพรรคพวก ชนทางดี มีนำใจไม่เคยแพ้ใครหัวสุดท้ายชนะ ลางสาดปากเกรียว ที่ควนเนียง
 โดย... วัวชนคนสู้
30 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ทีเด็ดบ่อนหาดใหญ่ แดงห้าพยัคฆ์ นายสุเนตร บ้านเกาะหมีคับ ตัวเล็กกว่า 10-8 1/2 คับ บวกเขารวมเป็น 10-8 พอดีคับ แต่แดงห้าพยัคฆ์ รอบนี้มาสมบรูณ์1000%คับ เด็ดจริงๆๆคับ
 โดย... ท่านเบริด์
29 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    พิทักษ์ชัยชนกัน 500,000 ชนทางดี ขื้นบน ชอบเลี้ยวข้าง มีปลายยอดบ้าง เพชรเมืองดาบชนกับตัวไหน ที่ทุ่งโพธิ์ ชนกันเท่าใด คุณขารองช่วยวิจารณ์ด้วยครับ หัวพานเมาเปรียบวัวไหน แล้วชนเดือนกันยาวันที่เท่าใด
 โดย... เด็กบ้านนานอก
29 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    นิลงามพิทักษ์ชัย เคยแพ้ เพชรนาเหนือ แล้วไอ้เพชรนาเหนือเป็นตัวเดียวกับไอ้มรดกเล็ก วัวของกำนันเท่งไช่ปาวคับ ส่วนนิลงามพิทักษ์ชัยมาถูกคู่ที่คลองข่อยโข่งชนกับไอ้แดงวัชรเดช 2 ใช้ไม่คับ ชนกันข้างเท่าไรคับ
 โดย... ชุกวัว
29 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้ชนวัวที่บ่อนจุฬาภรณ์ ไปกันเยอะๆนะครับ และ วันที่ 31 ก.ค.53 ใครมีทีเด็จช่วยวิจารณ์กันมั้งนะครับ คู่ลังสาดจอมลีลา คู่ชนถอนเสียแล้วครับ
 โดย... 333
29 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณวัวชนคนสู้...เท่าที่มีซีดีนะคับ นิลงามพิทักษ์ชัย-กระบี่ / 19 พ.ย.51 ไร่ใหญ่ ชนะ ดุกด้างหน้าบาก 17นาที / 14 มี.ค. ควนธานี ชนะ ลังสาดสงคราม 8 นาที/ 24 ก.ย.52 ห้วยยอด ชนะ ลังสาดไมค์ไทสัน 19นาที/ 30 ธ.ค.52 ทุ่งโพธิ์ แพ้เพชรนาเหนือ 19นาที /16 มี.ค.53 ไร่ใหญ่ ชนะ ดุกด้างสายฟ้า 39 นาที...
 โดย... แฟนนิลพิทักษ์ชัย
29 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    พิทักษ์ชัย...ได้กินหมัดจำที่บ่อนห้วยยอดรอบรอบที่ผ่านมาครับ....ไปถูกคู่อีกแล้วมันแพ้เฉพาะอ้ายเพชรนาเหนือตัวเดี่ยวที่จุฬาภรณ์ข่างหนัก..ทางชนดี....ชนะทั้งหลังขาวจอมลีลา....อ้ายไมไทสัน....เป็นวัวของพี่หร้ากะบี่
 โดย... เด็กตรัง
29 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณวัวชนคนสู้ ไอ้พิทักษ์ทางชนทอข้างหนักมากปลายยอดมีมั่ง ชนไปบนมั่งบ้างครั้ง แต่เรื่องน้ำอดน้ำอดมีมากครับ เพราะชนแต่ละครั้งนานๆทั้งนั้น ข้อมูลชนมากี่ครั้งแล้วผมไม่แน่ใจครับ เพราะชนที่กระบี่แค่3ครั้ง นอกนั้นก้อชน บ่อนทุ่งโพธิ์ แล้วก้อน่าจะห้วยยอดนะครับถ้าจำไม่ผิด ถ้าจะเอาชนะไอ้พิทักษ์ชัยต้องกันข้างให้อยู่ปลายยอดจัดสะนิดนึง เพราะมันเคยแพ้ของกำนันเท่งโดนแทงอาการไม่ค่อยดีครับ ไม่ทราบว่าชนวันไหนครับ เดิมพันเท่ารัย
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
29 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุณสุดยอดหรือแฟนวัว พอทราบประวัติการชนของไอ้พิทักษ์ชัยวัวกระบี่ ม่ายคับพอดีชนกับวัชรเดชที่คลองหอยโข่ง รอบนี้
 โดย... วัวชนคนสู้
29 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมวันที่ไอ้ควายชนออกหรือยังครับ
 โดย... บ่าว
29 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอ ที เด็ด บ่อน หาดใหญ่ ที ครับ ....
 โดย... คนพัทลุง
28 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณปี๊คลองหอยโข่ง ลูกของไอ้ภาคภูมิควรเป็นสีโหนดเขาจะต้องกว้างๆหน่อยถึงจะดี ภาคภูมิเป็นวัวอำเภอห้วยยอด ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ผสมลูกอยู่ที่ฝูงของคุณไสว
 โดย... ลางสาดไข่ตุด
28 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณนักข่าวCNNสตูลครีบที่ช่วยให้ข้อมูลเรื่องไอ้ควายส่วนเรื่องค่าหัวผมก็เช็คกับคนเลี้ยง(พื่แทน)แกก็บอกว่าบ่อนจะให้อย่างนั้นจริงขอเพียงให้ไอ้ควายไปชนที่บ่อนเขาพี่น้องลองคิดดูตูนชนกับตูนชนกันที่บ่อนหน้าเมืองไม่ดีกว่าเหรอครับ
 โดย... น้องใหม่
27 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เรียน คุณรายการ ทีวีวัวชน ผมลองถามช่างติดตั้งว่าจานอารัยดูวัวชนได้บ้างเพราะเห็นในจานPSIช่างบอกว่าของPSIทดลองส่งแต่ที่ดูได้เป็นของIPMในรายการท้องถิ่นประจำภาคแต่ไม่รู้เป็นรายการเดียวหรือเปล่า ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
 โดย... เจ้าตรัง
26 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เรียน คุณรายการ ทีวีวัวชน ( 1 สิงหาคม 2553 นี้ ชมรายการ ทีวีวัวชน ผ่านดาวเทียมไทยคม 5 โฉมใหม่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัด ตรัง ชมจุใจ ทุกเสาร์และอาทิตย์ 11.00-12.00 ) ดูได้ทางไหนครับพี่ฟรีทีวีหรือจานดาวเทียมครับถ้าเป็นจานดาวเทียมช่วยบอกยี่ห้อและช่องด้วยครับเพื่อจะได้ติดครับ...ขอบคุณครับ
 โดย... เจ้าตรัง
26 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    อยากรู้ประวัติไอ้ภูมิปัญญาวัวระโหนด และลูกของมันตัวที่ไปวางเขาหักชน 5 ครั้งยังไม่แพ้ ไปสมลูกอยู่ที่หัวฐิ๊น พอดีผมจะไปซื้อลูกมันแต่ยังไม่เคยรู้ประวัติ ช่วยตอบที ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
 โดย... เด็กบ้านนา
25 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    อยากทราบว่าลูกของไอ้ภาคภมูขนสีไรถึงจะดีครับ ใครรู้จริงช่วยตอบทีครับ แล้วไอ้ภาคภมูเป็นวัวแถวอำเภอไรครับจังหวัดตรัง อยากรู้ทางชนของภาคภมูด้วยครับ แล้วไอ้ภาคภมูยังอยู่เลยม๊ายครับ ถ้าอยู่ต้อนนี้อยู่ไหนครับ
 โดย... ปี้ คลองหอยโข่ง
25 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงพี่สุดยอด และเซียนวัวทุกท่านนะคับ ผมเต้ยคับ พี่สุดยอดคงจำได้ วัวผมถูกคู่ที่คลองแงะ ฝากเซียนทุกท่านกันคับ ชื่อ โหนดยอดแสนเกรียงไกร นายมารุต บ้านสะเดา รับรองเล่นตัวนี้ไม่ผิดหวัง รับทรัพย์เต็มๆ ชนะมา4หัวแล้ว คู่ชนไม่เคยชนทีคับ ฝากเซียนทุกท่านด้วยคับ ชนวันที่ 8 สิงหาคม สนามกีฬาชนโคบ้านคลองแงะ ไม่ผิดหวังแน่คับเซียนทุกท่าน
 โดย... เต้ย สงขลา
24 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    โกตา ลุงผม เลี้ยงไว้ตัวชื่อ ฟ้าเฉียง ศาสตราวุธ เป็นโหนดสีนิล เขาฮาม กะลังถึก ปรนพันดี สนใจ ไปแลต๊ะเท่กันตังนั่นแล
 โดย... จีนใต้เมืองตรัง
24 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ควายตอนนี้นายหัวแทนยังคงเป็นเลี้ยงเหมือนเดิมครับ ส่วนไอ้ส้มเจ้าของคือนายหัวเอก อยู่ในนิคมสตูล ผมเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนของนิคมครับ ส่วนเรื่องค่าหัวของคู่นี้ทราบมาว่าเจ้าของบ่อนเป็นผู้เสนอให้เขาเองครับ รายการนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าของวัวเลย อย่าทำให้เขาเสียหายสิครับ มันไม่ดี ลองคิดดูดีๆเวลาไอ้ควายชนบ่อนสามารถเก็บเงินได้เป็นล้าน นี่คือเหตุผลสำคัญที่เจ้าของบ่อนอยากได้ไอ้ควายไปชน เพื่อนๆคิดว่าใครหละที่ได้ผลประโยชน์เต็มๆ แล้วมาว่าเรื่องเดิมพัน วัวตัวที่ป็นต่อทุกตัวอยากชนเดิมพันสูงๆทั้งนั้น ส่วนตัวเป็นรองก็อยากชนเดิมพันต่ำๆ ผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกทุกท่านคงเข้าใจดี ถึงแม้ว่าไอ้ควายจะเรียกเดิมพันสักล้านก็ไม่ผิดนี่ครับ เพราะมันต้องเป็นต่อลึกอยู่แล้ว ผมขอติคนที่ Post ข้างต้นที่ไม่ได้เขียนชื่อไว้ครับว่าท่านน่าจะมีอคติกับไอ้ควาย จึงได้พยายามจ้องทำลายเขา
 โดย... นักข่าว CNN สตูล
23 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอทีเด็ดบ่อนจุฬาภรณ์ทีคับ จุฬาภรณ์รอบนี้ชนวันไหนคับ ใครมีโปรแกรมช่วยลงทีคับ
 โดย... 333
23 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุรเด็กกระบี่รักวัวครับ
 โดย... คนรักวัว
23 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาด ม่วงงามเห็นว่าไม่ชนเเร้ววันนี้
 โดย... ขารองชั้นสอง
23 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    หลังขาวเจ้าสนามชนะครับ
 โดย... ขารองชั้นสอง
23 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตกลง ไอ้ส้มคือตัวเดียวกับตัวที่ K สุดยอดโพสหรือเปล่าครับ คือ โหนด เพชรฆาตทายาทศรราม
 โดย... บ่าว
23 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ที่ท่ามิหรำ น่าเล่นลังสาด ขวานฟ้าวัวม่วงงาม
 โดย... ขารองชั้นสอง
23 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรแกรมท่าหรั่ง รอบไอควายชนที ไครมี ขอบคุณคับ
 โดย... คนรักวัว
22 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    สนามชนโคคลองแงะ ชนวันที่ 8 สิงหาคม วัวผมถูกคู่ ชื่อโหนดยอดแสนเกรียงไกร นายมารุต บ้านสะเดา ชนะมา 3หัวแล้วคับ ฝากทุกท่านเล่นด้วยนะคับ คู่ชนมัน พึ่งชนหัวแรก รับรองชนะ 100 % คับ
 โดย... คนรักวัว
22 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เรียนคนรักวัวครับ..................กระบี่ชนวันที่4-5 สิงหา ครับ
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
22 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอทีเด็จบ่อนท่ามิหร่ำวันสุดท้ายหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ
 โดย... คนมีดวง
21 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ข้อมูลของคุณชุกวัวถูกต้อง 100% ครับ ขอขอบคุณอีกครั้งครับ
 โดย... นักข่าว CNN สตูล
21 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    รบกวนถามพี่น้องคนรักวัวหน่อยครับ ที่สนามไร่ใหญ่กระบี่เดือนหน้า ( สิงหาคม) ชนวันไหนครับ
 โดย... คนรักวัว
21 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เมื่อวานสนามท่ามิห่ำ......อ้ายโซ่ล่าชนะแบบสุดยอดเลยชนกันมัน....ทีมงานตรังชนะมา 1 ตัว....ยังเหลือตัวเด็ดอีก 2 ตัว....ชนกันมันแน่ครับ
 โดย... เด็กตรัง...หวังดี
21 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ส้มตัวนี้เป็นวัวสตูลอยู่ที่นิคมคับ ตัวนี้หัวแรกชนะที่ควนเนียง หัวสองชนะที่สตูลถูกแทงหิ้ว 4-5ที กับมาชนะได้ชนะไอ้ลางสาดของจ่าบรร+สจ.หาญซึ่งแต่ก่อนเป็นของนายกิโลข้างบ่องบอนสตูล หัวสามชนะที่ระโนด ชนะไอ้แดงจอมโหดตัวที่ชนะไอ้ลูกโดง หัวที่สี่ชนะที่คูหา ชนะไอ้แดงชินราชวัวของบังนิท่าปรางตัวแพ้ไอ้ลันดาพระแสงที่คลองแงะ ไอ้ส้ม ตัวนี้ทางชนดีไปหลังค้ำหน้าดีทางดีใจมาก แต่หยุดนานเป็นปีแล้ว เขายาวกว่าไอ้ควาย ผมว่าคู่นี้เล่นไอ้ควายก่อนคับเพราะว่ามันข้างหนักจริงๆ แตชนไปดูว่าไอ้ควายทอไม่ได้ก็แล้วแต่ชอบคับคู่นี้ไอ้ควายต่อแน่นอน หน้าบ่อนคลองหอยโข่งติดประกาศจริงว่าชนกันแน่ (ปล.ได้ข่าวว่าที่ไอ้ส้มหยุดไปเพราะว่าเขาลั้น )
 โดย... ชุกวัว
21 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ได้ข่าวมาว่าล่าสุดไอ้ส้มวางกับไอ้ขาวของเจ้าของบ่อนสตูล ได้ 30 กว่านาทีไอ้ขาวไปหลัง และอีกไม่กี่วันก็ไปวางกับไอ้ขาวสุดหล่อ(ตัวที่ชนะไอ้ใจเย็น คู่ชนไอ้ควายหัวแรก) ได้ประมาณ 5 นาที ไอ้ส้มบันเขาไอ้ขาวหักถึงโคนเลยครับพี่น้อง ส่วนไอ้ควายหลังจากชนะไอ้ย่ามที่ท่าหรำพอกลับถึงสตูลทางเจ้าของพาไปปล่อยฝูงอยู่กับเหมียประมาณ 20 วัน ตอนนี้เพิ่งเริ่มแต่งใหม่หลังจากติดคู่ครับ
 โดย... นักข่าว CNN สตูล
20 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมเคยเห็น โหนดเพชรฆาตรทายาทศรราม(ไอ้ส้ม) บ้านเขาทรายขาว เป็นวัวโหนดสีขนโหนดแดงหัวแดง เป็นวัวรุ่นใหญ่ชนดีใจมากชนทางเกาะล็อคทืบบนห้อยครบเครืองกระดูกดี ตัวที่แพ้ลายเซียนเมาที่สนามจันดีครับ ส่วนไอ้ส้มตัวอื่นไม่เคยเห็นทีครับ
 โดย... สุดยอด
20 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอชื่อจริงของไอ้ส้มด้วยครับ
 โดย... บ่าว
20 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ส้มตัวนี้ยังไม่เคยแพ้ใครเลยครับ ที่จำได้มันชนะที่บ่อนสตูล ชนะไอ้แดงจอมโหดที่ระโนด และชนะได้แดงท่าปราง ที่บ่อนคูหา เป็นวัวทางชนดี ตั้งเขาได้ดีและทอข้างหนักครับพี่น้อง เพื่อนๆสมาชิกท่านใดมีข้อมูลของคู่ไอ้ควาย กะ ไอ้ส้ม เพิ่มเติมรบกวนแบ่งปันเพื่อนสมาชิกด้วยครับ
 โดย... เด็กนิคมสตูล
19 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    สาระดี จาก คลองหอยโข่ง ..... วัน นี้ คู่ เอก มาก ที เดียว ที่ บ่อน คลองหอยโข่ง ... ชน กัน อิ่ม จุ ใจ 4 วัน ครับ พี่ น้อง เห้อ !!! คู่ เอก คู่ ดัง มาก มาย อาทิ .... เช่น ....... ไอควาย สตูล ปะทะ ไอ้ ส้ม ..... ไอ้ ดำ นิล ปะ ทะ วัว ตรัง ..... ไอ้ หลัง สาด โอ เว่น ปะ ทะ วัว ควน มีด .....เเละ วัว จาก จัง หวัด ตรัง อีก 2 คู่ ชน กัน ข้าง หลาย บาท ที เดียว เเละ คู่ เอก ๆ ๆ ที่ ผม ไม่ รู้ จัก ชื่อ อีก มากมายยยยยย อีก 48 คู่ ย้ำ ๆๆ อีก ที่ 48 คู่ 5555 +
 โดย... คน ช่วย โปรโมทย์
19 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    1 สิงหาคม 2553 นี้ ชมรายการ ทีวีวัวชน ผ่านดาวเทียมไทยคม 5 โฉมใหม่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัด ตรัง ชมจุใจ ทุกเสาร์และอาทิตย์ 11.00-12.00 น พวงรัตน์ วิชัยดิษฐ ดำเนินรายการ อาจารย์เผดิม จันลือชัยจ กูรูวัวชน พากย์ภาษาถิ่น นำทีมโดย คุณก้อย วาสนา วิโนทัย หัวหน้าสถานีโทรทัศน์ ตรัง...ยังมีเด็ดๆ อีกเยอะ อย่าลืมรายการทีวีวัวชน คนตรัง แจก DVD ด้วยนะ สอบถามรายละเอียดโทร 081-6980089 087 888 4188
 โดย... รายการ ทีวีวัวชน
19 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้ที่ท่ามิหรำ ไปเล่นไอ้หลังขาว ของผู้ใหญ่คั่ว น่ะครับ ชนดีมีน้ำใจ ปลายเขาทำงานมากครับ
 โดย... ขารองชั้นสอง
19 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงอาจารย์..หม้ง..ท่ามิหรำ.ช่วยวิจารย์คู่ไอควายกับไอส้มครับ....ขอขอบพระคุณลวงหน้าครับ
 โดย... ศิลปินคลองหอยโข่ง
19 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    คู่เอก..1..ไอควาย...ชนกับไอส้ม..เเน่นอนชนเดิมพัน20000..เสมอนอก600000.คู่เอก2....ขาวใจเด็จ...ชนกับไอแม็กโคร...เดิมพัน20000เสมอนอก1000000..ตามหลักว่าจะชน2วันแต่วันนี้เปรียบวัวได้มากน่าและคู่เอกทั่งเพน่าจะชนไม่ต่ำกว่า3วันแน่นอน
 โดย... ตนศิลปิน
19 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ส้มที่ว่าจะชนกับไอ้ควาย ใช่ตัวที่แพ้ลายเซียนเมาไม๊ครับ ส่วนวัวสตูลตัวที่เสมอกับไอ้ขุนศึกที่คูหา คือ โหนดสิงห์โตสิงห์สยาม(ไอ้พารี)ครับ
 โดย... สุดยอด
19 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบหลายลุงมวลควนธานี ครับ แดงตราดาวเข้าชนเป็นต่อ10/6ครับ ชนไปจนแลว่าเสือเฒ่าน่าจะสู้ได้ดี ราคาขึ้นมายันข้างเสือเฒ่า แต่เลี้ยวขึ้นไปลงมาเข้าล๊อคเขาของตราดาว แล้วเสือเฒ่าก็แพ้ครับ ผมไม่ได้ไปชมด้วยตัวเอง แต่ฝากพวกเล่นและรายงานมาอย่างนั้นแหละครับ ทีมตรังเดินทางมารับทรัพย์ทั้งสองตัวครับ
 โดย... สุดยอด
19 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    แล้วไอตราดาวชนะหม้ายงะ
 โดย... หลานลุงมวล ควรธานี ตรัง
18 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ที่สนามคลองหอยโข่งวันนี้ โหนดหลังขาวเจ้าปัญญษชนะครับ ราคาเช็ดล้างเป็นต่อ1000-600 เข้าชนราคาขึ้นมา1000-800 แดงโดนทิ่มเข้าหัวตาราคาไหลไป1000-300 แต่ก้อไม่วิ่งชนไปราคาขึ้นมาเสมอแดง แร้วแดงก้อโดนทอวิ่งข้างนาทีที่35 เข้ากลับมาแต่ก้อไม่อยู่เเร้วถอยวิ่งเลยครับ
 โดย... ขารองชั้นสอง
18 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เป็น ทาง การ เเล้ว ครับ ... ไอ ควาย สตูล ถูก คู่ เเล้ว ครับ ที่ สนาม คลอง หอย โข่ง ชน กับ ไอ้ ส้ม ตัว เสมอ ไอ้ ขุน ศึก ... ชน กัน ข้าง ไม่ กี่ เเสน คู่ นี้ เเต่ เรียก ค่า หัว มาก เเน่ ๆ ฟัน ธง ..... ไอ ควาย สตูล ชนะ อยู่ ที่ ครับ ((( ถ้า มัน สู้ !!! ))) ร่างกาย พละ กำ ลัง คน ละ เรื่อง ... ไอ้ ส้ม ถูก ทอ ล้ม อยู่ ที่ ค่อย ท่า เเล ต่ะ พี่ น้อง !!!!
 โดย... คนเเค่ บ้าน
18 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอทราบผลบ่อนท่าหรั่งเมื่อวาน คู่พิเศษตัวไหนชนะ เซียนวัวชนท่านใดไปดูช่วยรายงานผลให้ด้วย ขอบคุณมากครับ
 โดย... 3s
18 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอทีเด็ดบ่อนหนามบินหน่อยคร๊าบ
 โดย... คนมีดวง
17 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    -+เลงวัวตรังทุกท่าน บ่อน ทับเที่ยง รอบต่อไปชนวันไหน ใครเป็นคู่เอก เห็นไม่มีใครถามถืงบ่อนนี้เลย
 โดย... ลงเล
17 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณพี่บาว พี่ซุกวัว ที่ช่วยให้ข้อมูล สิงหราชเดโช ใครมีข้อมูลที่น่าสนใจเรื่องสิงหราชเดโช เพิ่มเติมได้ครับ
 โดย... เด็กเล
17 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณสุดยอดและทุกท่านชาวเว็ปวัวชนทุกคน ครับผมสบายดี ก็เข้ามาดูอยู่บ่อยๆครับ แต่ก็ได้รับรู้ข้อมูลของทุกๆท่านอยู่ครับ สำหรับสิงห์ล่าสิงห์ตัวนี้เดิมเป็นวัวสะกอมแล้วเถ้าแกเวชซื้อมา ผมไม่มั่นใจว่าเขาเรียก ไอ้จำปาหรือไหมครับ วัวอยู่กับทีมนาปรือจะนะครับเมื่อก่อน
 โดย... หลานกำนัน
17 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    มียาบำรุงกล้ามเนื้อขายหนะครับยาตัวนี้ใช้บำรุงกล้ามเนื้อม้าแข่งซึ่งทำให้กล้ามเนื้อมีความสมบูรณ์มากขึ้นซ฿งยาตัวนี้สามารถใช้กับวัวได้ครับซึ่งยาตัวนี้มีวิตามินต่างๆในตัวยาซึ่งเป็นวิตามินต่างๆที่กล้ามเนื้อต้องการ ขายเป็นแกลอนขนาด3.8ลิตรราคา3000บาทราคานี้รวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วครับสนใจลองโทรคุยกันที่0812899793ได้ครับ
 โดย... วัวแทง
16 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณ..ชุกวัว รบกวนอีกครั้งคับ แล้วพยัคฆ์ไข่นุ้ยชนทางไหนคับ ขอทราบประวัติหน่อยคับ เคยแต่ได้ยินว่าอยู่หล่อ แล้วไม่ทราบว่ายังมีชีวิตอยู่มั้ย ถ้ามีตอนนี้อยู่ไหนคับ ขอบคุณคับ..
 โดย... รักวัวชน
16 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณรักวัวชน ใช่คับโหนดพยัคฆ์ไขนุ้ย แต่ก่อนวัวสะเดาสงขลาคับ ก่อนเขาซื้อไป
 โดย... ชุกวัว
16 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702