๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211    หน้าถัดไป >

    พวกคุณคุณคับที่ว่าสนามวัวชนสี่แยกคูหารัตภูมิ จัดรายการแปลว่าอะไรคับ มีน้ำใจนักกี่ฬากันนอยคับ แพ้ก็ให้รู้ว่าแพ้สิคับ ถึงผมจะไม่ชอบใจเท่าไรกับนายหัวลุน แต่มาว่าอะไรจัดรายการอะไร มันไม่ แฟร์คับ ผมก็ไม่ใช่ทีมไอ้ควาย วันนั้นไอ้มดแดงแพ้ไอ้ควายใครได้ดูก็คงรู้คับว่ามันสมควรแพ้ไม่ จะแก้มือก็ไม่ว่า แต่มาว่าอะไรจัดรายการ พูดให้มันเครียคับ บ่อนของเขาเสียหมดคับ ของผมของเพื่อนผมยังชนกับของนายหัวลุยเลยคับ แพ้ชนะพวกผมกับพวกนายหัวลุยยังจับมือจับไม้ว่าไม่เป็นไรนะมันเรื่องของวัวชนกัน คนก็ไม่มีอะไรข้องใจยอมรับกัน ขอย่ำคับมีน้ำใจนักกี่ฬากันหนอยคับ ขอบคุณคับ
 โดย... ชุกวัว
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้มดแดง เคยแพ้ไอ้ควายแล้วคับที่คูหา มีคลิปค้วยลองดูคับในยูทูปไอ้มดแดงวิ่งอย่าไร
 โดย... ชุกวัว
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ลืมไปยังอีกตัวไอ้มดแดง
 โดย... เด็กห้วยปริก
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    วัวใหญ่ที่จะน่าชนกับไอ้ควาย ลั่นดาพระแสง ขาวแสนเพชร นิลงามกองปราบ ไอ้หูร้าย ไอ้หลังส่วนเล็ก ไอ้โหนดขุนศึกพิชิตชัย ลังสาดจอมราวี หลังขาวทนายโย นิลสีหมอก แล้วอีกตัวหนึ่งโหนดสิทธิชัย บุญประเสริฐ เสียดายตอนนี้หยุดชนไปแล้ว
 โดย... เด็กห้วยปริก
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่ามดแดงก็คือสุดยุดวัวอีกตัวเหมือนกัน เพราะขนาดแพ้ไอ้ควายยังไม่ได้ถึงสองเดือนก็มาชนะที่สนามหยี่ใน ไปในราคาเป็นก่อนที่จะชนวันนั้น 10/5 หลังจากเข้าชนแล้ว เป็นต่อ ชนจนชนะนะคับ นี้แหละสุดยอดจริงๆ
 โดย... ฅนหยี่ใน
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมเห็นด้วยกับทีมกระบี่นะคับ ผมได้ยินข่าวแบบนี้จริงๆ แล้วหลายครั้งด้วยว่า ไอ้มดแดงขอแก่มือ ไอ้ควายไม่เอา เพราะทีมมดแดงขอส้อมเขา ที่ผมรู้มาว่าสนามรัตภูมิเป็นสนามปราบเซียน เพราะมีวัวจัดรายการแบบนี้วันละหลายๆ คู่ จนใครๆเขาก็ไม่อยากไปเล่น ไอ้มดแดงก็เป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่อยู่ในรายการ
 โดย... เด็กเขาย่า
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    หนุ่มยะลา รัก วัวชนคนใต้ การที่มดแดงขอแก้มือต้องมีอะไรดีแน่ที่เขาต้องการแก้มี จะบอกให้ เห็นว่ามดแดงขอส้อมเขา และไมชน ที่สนามรัตภูมิ ทีมงานไอ้ควายไม่เอา ถ้าคู่นี้ตกลงกันได้ ผมรองข้างมดแดงอยู่แล้ว ชนะชัวร์ ครั้งก่อนที่ชนที่สนามรัตภูมินั้นเป็นวัวในรายการนะคับ รู้หม้ายว่าสนามรัตภูมิ จัดวัวรายการแบบนี้บ่อยๆๆ555555555555คุณรู้หรือเปล่า
 โดย... ทีมกระบี่
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สวัสดีคับขอทราบผลวัวชนที่ท่ามิหร่ำด้วยคับขอบคุณล่วงหน้าคับอยากทราบว่าโหนดโดเรม่อนแพ้ว่าชนะคับของทีมค่ายโคเรือนชัยบุรีนะคับ
 โดย... วิดภูเก็ต
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    5555555555ถ้าข่าวไอ้มดแดงแก้มือมีจริง และเป็นอย่างที่ทีมกระบี่ว่ามานะ แจ่มเลยข่าวนี้ ต่อไอ้มดแดงนิดได้ป่ะ เคยชนะมาแล้วอ่ะไอ้ควาย ยอดวัวต้องชนกับยอดวัว เท่านั้น
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีคับคนรักวัวทุกคน ผมเด็กห้วยยอดคับวันนี้มีวัวม่แนะนำพี่ๆเพื่อนๆน้องๆชักตัวคับมันมีชื่อว่าไอลังสาดมเหศวรเล็กหรือที่รุ้จักกันในนาม ไอหัวข่า พอเอยชื่อว่าไอหัวข่าคงจำกันได้มันไม่เคยแพ้ใครชนะมาแล้ว11หัวหัวล่าสุดชนะไอลายธเนตรหรือว่าไอขาวเก้าคมคับเข้าบ่อนราคา10/6 1/2เป็นต่อจนชนะคับตอนนี้ในตรังไม่มีใครอยากไอหัวข่าเลยคับกันเท่าๆกันนะคับวันชนไอลายก็เสียเปรียบเกือบๆ2เบอร์ได้ตัวนี้สุดๆๆ
 โดย... เด็กห้วยยอด
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    วันที่ 20 ผมก็จะพาอ้ายนิลสามสีพิชัยออกด้วย ของผมชนไม่มากหรอก แค่ 15-20 หมื่น เอง เคียงหลายที่แล้ว ไม่ถูกเลยของผมเป็นวัวเล็ก ขนาด 20000 ได้มั่ง
 โดย... เจ้าหลาน
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ลูกไอ้หงส์,โหนดขุนศึกยอดพิชิต ที่สามารถชน กับ ไอ้หูร้ายได้ เพราะเขาของหูร้ายไม่ดี ชนได้สบาย และเขาทางชนพอดี เสียตัวสักหน่อยก็ไม่เป็นไร
 โดย... มิตวัวชน
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    วันที่20กันยา ว่าอีกพาไอลูกโหนดไปเที่ยวกันชนได้หลายราคาจาก 30-100 ชนได้คับไปเคียงหลายแห่งได้กินแต่มัดจำ อิอิิๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 โดย... เด็กกำนัน
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึง แฟน ๆวัวชนทราบ ไอ้แดงช้างเผือก (ไอ้มดแดง) ขอแก้มือ กับไอ้ควายสตูน ทีมงานไอ้ควายไม่เอา เพราะทีมงานมดแดง ขอส้อมเขาและชนที่บ่อนไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ บ่อนรัตภูมิ ไม่รู้จริงว่าเท็จได้ข่าวจากทีมงานมดแดงมา แล้วนำมาเสนอมิตรรักวัวชนทุกคนทราบ
 โดย... ทีมกระบี่
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมมีวัวดีมาแนะนำหนึ่งตัว ชื่อว่านิลขนเหล็ก บ้าน ห้วยปริก ชนะ 1 ครั้ง ที่สนามยางค้อม ชนะวัวดีวัวดังและเก่งด้วย แถมยังเสียเปรียบอีกด้วย
 โดย... เด็กห้วยปริก
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึง เด็กนคร ช่วยเอา ลงในเวฟหน่อย อยากเห็น ลังสาดชินบัญชรหน่อยเห็นว่า เก่งมากเป็นวัวดังในอดีต หน้าตาดี เขามันสั้นสักหน่อย ชนเก่งมาก แต่ว่าออกนอกสถานที่ไม่สู้ อยากขอชมหน่อยใครมีบ้าง
 โดย... ฅนหยี่ใน
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีดีดี วันนี้ท้าชนวัวกันเยอะจังเลย ขอให้ติดคู่กันนะ แต่ขอสุภาพ คุยแบบมิตรแบบนักเลงวัวนะ วัวเก่งต้องแพ้ยอดวัวอ่ะนะ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ หัวชนคนใต้
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขวายอดเด็ดเพชรสามเซียน ตัวนี้ชนะ 9 ครั้งแล้วใช่ไหมครับจะชนวันที่20ที่บ้านนาเดิมเจอวัวใหม่แต่เขาดีกว่าใครพอมีข้อมูลบ้างครับ และถามๆเพื่อนๆพี่ๆอีก 1 ตัวชนวันที่ 20 ลังสาดเพรชฆาตทายาทสีสยามเพลงชนเป็ยอย่างไรบ้างครับเห็นว่าสดน่าดูชนกับวัวบ้านผม เอาพอเป็นข้อมูลประกอบการเล่น ขอบคุณครับ
 โดย... เบิ้ม สุราษ
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้สองแสนอยากเจอดุกด้างเพิ่มทรัพย์จังครับชนได้เป็นล้านบอกน้าขิตคลองมวลกันทีมสองแสนฝากมา
 โดย... เด็กคอน
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    โหนดยอดเพชรดอนตรอหาคู่ชนอยากจังเพราะมันตัวเล็กอยากเจอของนายหัวแหย้นครจังเห็นว่าเก่งเหมอนกันโหนดยอดเพชรพร้อมแล้วเจอกันที่สนามโก๊ตี๋ก็ได้
 โดย... ทีมงานรองคม
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใครอยากเจอไอ้สองแสนตัวแทงหิ้วแห่งบ้านป่าหวายเจอวันที่20กันยาที่สนามชะเมา
 โดย... เด็กป่าหวาย
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใครอยากเจอโคโหนดประสานมิตรเจ๊ใจกรุงเทพเจอกันที่สนามชะเมา
 โดย... เด็กดอนตรอ
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมมีวัวนำเสนออีกหนึ่งตัว ชื่อว่า นิลงามกองปราบ ของนายสงวน บ้านห้วยปริก ตัวนี้เก่งครบเครื่อง ทางดี ทอข้างหนัก แทงเจ็บ หัวใจมาก หน้าตาหล่อดี เขาดี ตั้งขาส้อม ซ้อมอยู่กับ ลั่นดาพระแสง ตอนนี้หยุดชนอยู่ไม่มีคนเลี้ยง สงวนขี้เหนียวลูกน้องหนี้หมด ถ้าว่าร่างกายพร้อม น่าจะเป็นอีกตัวที่สามารถ เข้า ชนกับ ไอ้ควาย ไอ้หูร้าย ไอ้ขาวแสนเพชร แต่เจ้านิลงามกองปราบไม่กล้าซ้อม กับ โคโหนดสิทธิชัย บุญประเสริฐ ขนาดตอนนี้หยุดชนมาแล้วสองปี ตอนนี้เจ้าของยังเลี้ยงเป็นอย่างดี เด็กนาเขลียง
 โดย... เด็กห้วยปริก
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สวัสดีคุณภูเก็ต และพี่ๆทุกท่านและขอบคุณสำหรับข้อมูลเด็ดๆ คุณภูเก็ตลูกไก่อีกสองเดือนหางเต็มลองมาชมได้ครับ ชุดหลังนี้ที่เอาไปชนบ่อนทุ่งสงเยอะ
 โดย... เบิ้ม สุราษ
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดึกแล้วพิมพ์ผิด ทำไมไอ้หูร้ายต้องชนกับขาวแสนเพชรก่อนอ่ะ ใครชนะเจอไอ้ควาย
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ หัวชนคนใต้
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดุกด้างเก่งกาจยอดเกรียงไกร(ฟาร์มหมูหาดใหญ่) หรือไอ้แปดเซียน เมื่อประมาณหกเดือนพึ่งชนชนะที่หาดใหญ่คับ
 โดย... ชุกวัว
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ทำไมไอ้ควายต้องชนกับขาวแสนเพชรก่อนอ่ะ ใครชนะเจอไอ้ควาย งงอ่ะ ขำด้วย 2ตัวนี้เจอไอ้ควายได้เลย สนามแตกแน่ แพ้ชนะไม่รู้ รู้แต่ สุได้สบายมาก
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ หัวชนคนใต้
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณสูดยอดคับ ขาวบัตดิตกับนิลมีลาภชนกันที่อ.นาเดิม จ.สุราษธานี ประเทศ ไทยครับ
 โดย... เซียนอยู่รู
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมอยากให้ไอหูร้ายชนกับขาวแสนเพชรก่อนอ่ะครับ เพราะไอหูร้ายเริ่มวางแล้ว ขาวแสนเพชรก็พร้อมแล้ว แล้วตัวไหนชนะค่อยมาเจอกับไอควาย เพราะไอควายเพิ่งชนกับไอส้มมาเอง ชนหนนี้ก็เจ็บอยู่เหมือนกัน อยากให้ไอควายได้พักบ้างสมบูรณ์เต็มที่แล้วค่อยทำศึกครั้งประวัติศาสตร์ไปเรยครับ
 โดย... ภูเก็ต
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีๆ ครับพี่เบิ้ม ผมภูเก็ตนะครับ เคยเห็นชื่อพี่ตั้งแต่เวปไก่ใต้ดอทคอมแล้วครับ ไก่พี่เบิ้มก็สวยๆ เห็นแล้วอยากไปเที่ยวสุราษ เรยครับ อิอิ ดีใจที่ได้เห็นพี่เบิ้มในเวปนี้ด้วย ในฐานะชอบวัวชน ไก่ชน เหมือนกันครับ
 โดย... ภูเก็ต
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เฉียนหลงจะเคียงกับลายบอริสุดปล่าวจริงคราฟๆๆ
 โดย... คนเหนือ
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่าแล้ววัวดีก็เจอกับวัวดี มีแต่ใครอยากจะชนกับวัวดีกันทั้งนั้นผมเชียร์วัวรองคับ เพราะสนุกดี ชนะสักที สะใจดีนะ
 โดย... มีชัย
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมขอแนะนำโคแดงทายาทกระทิงทองคะนองศึก ตัวนี้ชนะมา4หัวติดคับ คุ่มันชนะโปกเดียวที่ท่าหรั่ง วัวคนแต้มคับ ผมว่าชนะเกิน100คับ วัวสดดีทุกอย่าง ฝากเล่นด้วยคับ วันที่ 25 กันยา นาหม่อมคับ
 โดย... เต้ย สงขลา
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขารองชั้นสอง ให้หูร้ายลองเอามาดูที่สนามหยี่ในดูซิเพื่อว่าทนายโยเขาอาจจะเอาก็ได้มั่งคับ เพราะได้เขา อยู่แล้วเพราะทนายโยยังซ่อมเขาอีกให้ยาวกว่าเดิม และเมื่อเขาของมันข้างที่หลุดหายดีเมื่อไรเขาก็จะซ่อมใหม่ทันที เท่าที่เคยเห็นมา ที่ซ้อมที่บอนหยี่ใน และที่ คลองชนประทานทาแนะ ไม่เคยซ้อมกับตัวเล็กเลยมีแต่เสียเปรียบ 10/7ทั้งนั้น ซ้อมคู่ซ้อมอยู่ไม่ได้ทุกทีนะคับ
 โดย... ฅนหยี่ใน
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึง คุณขารองชั้นสอง ไม่รู้นะเท่าที่รู้เมื่อสองปีที่แล้ว ไอ้หูร้าย ทีมงานของไอ้ลันดาพระแสง ของให้ไอ้หูร้ายไปเคียงชนที่พิปูน ณ สนามยางค้อม แต่ไอ้หูร้ายไม่ไป เพราะเขาจะเอา โคโหนดสิทธิชัย บุญประเสริฐ ขอแก้มือ แต่ตอนนี้โหนดสิทธิชัย หยุดชนไปแล้วที่จริง ถ้าไม่อย่างนั้นก็จะได้ชนกับไอ้ควาย สตูนแล้ว คู่ซ้อมของ ไอ้หลังสวนเล็ก ถ้าไอ้ควายไปสนามยางค้อม เขาก็จะเอาหลังสวนเล็กนั้นแหละชนกับไอ้ควาย ได้เขา แต่เสียตัว ประมาณ 10/8ได้ จากพวกบอนวัวพูดกัน
 โดย... เด็กนาเขลียง
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    นิลมีลาภ วัวตัวนี้น่าเล่นครับ ใจมาก ชนแจ่ม แนะนำทีเด็ดครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สวัสดีคับชาวรักวัวชนทุกท่านผมชื่อวิดคับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยคับชอบมากเลยข้อมูลเยอะดีเด้ววันหลังขอแสดงความคิดเห็นสักอีดกันแต่ไม่จัดจ้านเท่าไดแต่ชอบวัวชนอย่างแรงนิ
 โดย... วิดภุเก็ต
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ปีนี้ปีเสือ พยัคฆ์สายใต้คงจะชงกันกับปีเสือ แพ้3 ถอน3 เอ้อ 5555++ (ขำๆนะครับ)
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณ สุดยอด มณีดำแพ้ครับ เสียตัวพอฟัดเลี้ยวกันเลยหมดก่อนเดินออกสองหนเลยแพ้ครับ สภาพร่างกายสดดีทุกอย่างแต่ในทางความเชื่อส่วนบุคคลเป็นตัวแพ้ครับ คงพอนึกออกนะครับว่าหมายถึงลางบอกเหตุบางอย่างครับ ขอบคุณครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เดียววันอาทิตย์ถ้าผมกลับไปดู จะเอาโปรแกรมวันจันทร์มาให้ชมครับคู่แสนอยู่วันจันเพผมหยุดไม่ได้วันจัน เสียดายแรงนิ
 โดย... เบิ้ม สุราษ
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    น่าจะแพ้หน 4 ไม่แน่ใจน่ะเห็นเค้าว่า แพ้เสียเปรีบย 16-17 เลย ถูกทูนทีเดียวแล้วไม่เข้าเลย ถ้าข้อมูลผิดผลาดขออภัยด้วยผมมือใหม่ ส่วนตัวที่ชนะ เห็นว่าขายไป 2แสน5 ประมาณ 2 เดือนที่แล้วมีลาภมาชนผมก็อยู่ที่บ้านนาผมยังแพ้เลยเสียเปรียบ 18 เหนียวจริงๆ
 โดย... เบิ้ม สุราษ
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เข้าทางแล้วครับ เจอมิตรขาวัว ได้ข้อมูลดีๆ ได้ตัวเล่นทุกๆ สนาม และผมก็เหมือนหลายคนครับ ชอบวัวชน ไก่ชน และนกกรง ตอนนี้ชนไก่ที่กรุงเทพ มีบ่อนไก่บ้านเราอยู่วันหนึ่งครับ แต่วัวไม่ค่อยได้ลงไปอาศัยโทรถามพรรพวกเอา และฝากเล่นบ้าง แต่ชอบดูมากครับ
 โดย... บ่าว
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอนมีลาภแพ้ แพ้ยังไงครับ และตอนที่คู่ชนมันแพ้ด้วยครับ ดูจากที่ชนกับท้องลาย ชนีด ไม่กลัวยอด ใจเต็มที่ ข้างหนัก แต่ปลายยอดไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่ อยากลงไปดูจังชอบมีลาภ เป็นวัวที่สวยมากตัวหนึ่งเลย
 โดย... บ่าว
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    **ขอขอบคุณ คุณเด็กคอนมากครับ ไม่เป็นไรครับ ถ้ามีข้อมูลช่วยบอกก็แล้วกัน แต่สำหรับไอ้กั้งตัวนี้น่าเล่น ชนทางดี มีปลายยอดและมีหัวใจด้วย ชนะมาหลายหัวแล้วและไปชนะที่จุฬาภรณ์มา 2 หัว และล่าสุดเพิ่งชนะที่สนามเทศบาลนครตรัง ยังไม่เคยแพ้ตัวไหน มีเสมอตอนหัวแรกที่ห้วยยอดชนชั่วโมงกว่ากินกันไม่ลง ถ้าไม่เสียเปรียบรูปร่างมาก เป็นที่เด็ดได้เลย
 โดย... 3S
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สนามควนเนียงวันที่ 2 ชน 22/9/53 ขาวงามแสนหลวง นายอู๊ด บ้านวังเนียน VS โหนดนพเก้าเจ้าเวหา นายกุ้ง บ้านไสท้อน โหนดทายาทขุนเดช น้องแม็ก บ้านทุ่งเสาสงขลา VS ขาวแปดเหลี่ยมสิบสองคม ดญ ช่วง บ้านกองอิฐ แดงคชสาร เจ๊มัด บ้านท่าแพสตูล VS ดุกด้างเพชรไพลิน แพนด้า ผญ รินทร์ บ้านบาละยะลา ดุกด้างสุดทางรัก ธกส นายจรูญ บ้านคอกช้าง VS โหนดน้องใหม่ขวัญใจ อส.ลาล่า นายวิเชียร บ้านควนเนียง แดงงามสังข์ทองคนองศึก ดช เพชร บ้านหลังโชติวัฒน์หาดใหญ่ VS ลังสาดตะขาบเพชร บัวขาว นายป้อง บ้านซอยเขาวังสีสอน โหนดเพชรดอนประดู่ นายสมพร บ้านหัสสะพานดอนประดู่ VS โหนดทางด่วน กางหลาง นายเขียว บ้านรัตภูมิ โหนดยอดแสนชัย นายสุวิทย์ บ้านควนเสาธง VS นิลอิทธิพล ขุนช้าง นายน้อง บ้านนครทุ่งแค แดงภูมิทอง นายวันชัย บ้านปาลัสปัตตานี VS โหนดคมพยัคฆ์ ซาไก3 นายบอล บ้านมะนังสตูล แดงราชวงศ์ แม็คโคภาค2 น้องคูกัส บ้านควนหินแท่น VS แดงวงกรด นายประเสริฐ บ้านวังแร่ โหนดลายเจริญทรัพย์ ดช อัสรา บ้านสุขสมรีสอร์ท VS นิลงามเหล็กเพชร นายสน บ้านปาลัสปัตตานี แดงงามก้องนภา นายรินทร์ บ้านน้ำตก VS โหนดกู้เกียรติ นายสมพงศ์ บ้านควนเนียง ดุกด้างสี่อำเภอ นายแกร์ บ้านแม่ทอมบางกล่ำ VS ขาวสดใส ใจเย็น นายพ่วง บ้านเกาะน้ำรอบท่าออก โหนดงามรุ่งโรจน์มนต์ชัย นายสุวรรณ บ้านต้นกะ VS ดุกด้างเพชรพลัง นายแสตมป์ บ้านดอนคัน โหนดพลังแสนชัย นายโต บ้านควนเสาธง VS แดงงามทายาทไฟป่า นายยูนุส บ้านเกาะหมาก
 โดย... สุดยอด
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    รายการสนามควนเนียงสงขลา รอบเดือนนี้ทำการชน 2วัน เอาวันแรกไปก่อน 21/9/53 โหนดพันธุ์ชู นายบี้ บ้านสีสอน VS แดงแสนสิงห์ นายบอล บ้านหัวโค้ง โพธิ์จอมเพชร นายเอ บ้านลอน VS โหนดเข็มเพชร นายนะ บ้านห้วยเผยอ ขาวเก้าเก นายประพันธ์ บ้านเกาะน้ำรอบออก VS ลังสาดนกเล็ก ไอ้โนราห์ นายสุนทร บ่อนควนเนียง ขาวมอเตอร์ นายศรี บ้านไทรใหญ่ VS โหนดงามสรวญสวรรค์สิงห์สยาม มิตรภาพ41 นายเอียด บ้านคลองคล้า แดงพยัคฆ์ร้ายประกายเพชร นายไชยา บ้านหน้าโรงเรียน VS ดุกด้างลูกสิงห์ ท่านางพรหม นายเม่น บ้านเขาชัยสน โหนดมหาราช ลูกหมู นายเขียว บ้านในไร่ VS โหนดงามแสนเชิงเล็ก นายยี บ้านหลังโชติวัฒน์หาดใหญ่ ขาวกำไลเพชร อบต ชม ค่ายโคควนอ้ายหวัง VS ลังสาดจอมทอง ดช กอล์ฟ บ้านหน้าปั๊ม แดงเปิดเพชรเอก นายติ๊กดาวแดง บ้านโหล๊ะหาญ VS ลังสาดชอบลักยอดพยัคฆ์ขุนไกร นายฟรีดอม ค่ายโคฟรีดอมปรักหอม แดงงามเพชรจินดา ฉลองชัย น้องบีม บ้านนครควนเนียง VS ขาวสิงห์โตทอง นายจัด บ้านโคกสูง ดุกด้างชัยณรงค์ นายบ่าว บ้านต้นตอควนเนียง VS โหนดงามกึกก้องเก่งกาจเกียรติเกรียงไกร(5ก) นายหัวสาด บ้านปาดัง ดุกด้างจอมทอง ดอกรัก นายเอ บ้านวังแร่ VS แดงงามมาใหม่พิชิตชัย นายรัง บ้านหลังโชติวัฒน์หาดใหญ่ ลังสาดราชสีห์ พังพอนใจเพชร อ. เฉลิมศักดิ์ บ้านหัวสะพาน VS ขาวมหากาฬ โกไข่ บ้านควนเนียง โหนดแสงตะวัน นายริด บ้านควนดม VS พลายขาวสิงห์จ่าฝูง ไอ้หน้าย่น โก้ตูน บ้านทุ่งเสาสงขลา
 โดย... สุดยอด
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ยินดีต้อนรับคุณเบิ้ม จากสุราษฎร์ เข้าชมรมคนรักวัวชนครับ ช่วงนี้เวปมาสเตอร์เค้าได้ปรับปรุงเวปบอร์ด แยกจัดหน้าเสียใหม่ ทำให้โหลดเข้าหน้าหลัก หน้าเวปบอร์ดได้เร็วขึ้นครับ ขอบคุณไปยังเวปมาสเตอร์ด้วยครับ
 โดย... สุดยอด
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปพี่คนมีสี พี่สุดยอดชนที่บ่อนบ้านนาเดิมสุราษครับ 19-20 ตั้งแต่เปิดบ่อนมารอบหลัง 2 ปีนัดนี้จะเป็นนัดที่มันส์ที่สุดในรอบ 2 ปีครับเค้าว่ากันมาน่ะ แต่คู่มีลากวันที่20 ผมหาอยู่นานแล้วเว็บวัวชน แต่ไก่ใต้จะมี 4เว็บ ไก่ใต้ดอทคอม ระนองไก่ใต้ ไก่ชนคนรักษ์ไก่ใต้ เพรชสุราษฟารม์ ไก่ใต้นครศรีก็มีน่ะเห็นเว็วๆ แต่เว็บที่คุยกันเรื่องวัวชนเพิ่งมาเจอดีใจมากเลย ขอฝากเนื้อฝากตัวพี่ๆทุกท่านด้วยครับ
 โดย... เบิ้ม สุราษ
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใครมีโปรแกรมของสนามโกตี๊ชะเมา นครศรีฯ 26,27 ก.ย.53 กรุณาลงให้ด้วยคับ ขอบคุณคับ จะได้หาตัวเด็ดๆ ไว้เล่นกันคับ
 โดย... เด็กคอน
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณ3s ตอนนี้ผมไม่เห็นโปรแกรมของจุฬาพรเลยคับ ยังวิจารไม่ได้คับ ใครมีก้อช่วยกรุณาลงให้ด้วยจักขอบคุณมากคับ
 โดย... เด็กคอน
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    นิลมีลาภกับแดงงามแสนเชิงเล็ก(ขาวเพชรบัณฑิต) จะชนกันที่สนามไหนครับคุณเบิ้ม
 โดย... สุดยอด
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไม่เปงไรครับ มีข้อมูลน้อย เพราะใจรักอย่างเดียวเดวนี้ ไม่เล่นเลย ไปดูนานๆครั้ง บอกเท่าที่ทราบ แต่ถ้ามีสายยะลาหรือทีมงาน วัวตัวไหนจากยะลา ที่จะชนเปงยังไง เค้าพร้อมไปเล่นไม๊แล้วดียังไง ไม่ดียังไงตัวนี้ มีข่าวจะบอกมานะ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ หัวชนคนใต้
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณมากครับพี่หนุ่มยะลา แล้วพี่ๆที่อยู่นคร เคยเห็นลางสาดลูกเพรชสยามชนบ้างไหมครับ ที่ชนะ นินทองคำมาเห็นว่าปลายยอดจัดน่าดู ชนวันที่ 20 เหมือนกัน ตัวนี้อยู่พิปูน
 โดย... เบิ้ม สุราษ
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณมากครับคุณ สุดยอดและคุณเอก ตอนนี้ราคาหน้าบ่อนไล่เสมอมีลาภมาเยอะมากๆ วันที่ 20 จะแจ้งให้ทราบครับ
 โดย... เบิ้ม สุราษ
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    นิลมีลาภ วัวกระบี่ตัวนี้ เท่าที่เคยดูชนเมื่อปีกว่าๆ คือเบอร์1กระบี่ได้เลยนะ ผมว่าเงินล้านเคยชนมาแล้วชนะด้วย แค่4แสนชน แค่นี้ถ้าไม่เล็กกว่า เจอสดกว่ามาก ตัวนี้ปลายยอดจัด แทงเจ็บ ใจมากครับตัวนี้ โดนแทงก่อนไม่มีวิ่ง ผมคิดว่านิลมีลาภจะชนะครับ แม้ไม่เคยเห็นฟอร์มอีกตัวนึ่งนะครับคู่ชน ผมให้เด็ดได้เลยตัวนี้
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    แนวคิดของคุณขารองชั้น2 คิดเหมือนผมเลย ไอ้หูร้ายกับ ขาวแสนเพชรเท่านั้น คือคู่ชนที่ดีที่สูดของไอ้ควาย งานนี้สนุกแน่ ใครแพ้ชนะไม่รู้ รู้แต่ว่าชาววัวได้ดูความมันส์แน่แล้วนัดนี้จะเป็นนัดปรัวัติศาสตร์อย่างแน่นอน
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณคนรักวัวชนคนเมืองลุงครับ ผมอยู่ กทม. รอบนี้ไม่ได้ลงไปแลครับ ขอให้ทีมคุณจงโชคดี ส่วนตัวก็ชอบความสดของมณีดำครับ หวังว่าวัวคงสมบูรณืดีนะครับ
 โดย... สุดยอด
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณเบิ้มครับ หัวทีเล่นตัวแทง แดงบัณฑิต ครับ ถ้านิลมีลาภ เกาะเหนียวแทงไม่ได้ หลังๆ ค่อยข้ามไปอยู่นิลครับ อิอิ เล่นทั้งสองตัวตามเพลงชนครับ ผมก็ชอบทั้งสองตัวเลยครับ นิลเคยแพ้ของรองกบ แต่แดงเคยแพ้มั้งไหม วานบอกด้วยครับ
 โดย... สุดยอด
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณ สุดยอด ตามที่ผมเคยบอกไว้ว่าจะมาส่งข่าว ดุกด้างมณีดำยอดพยัคฆ์แดนใต้ ชนครับวันนี้ ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ให้มาครับ ขอให้โชคดีทุกๆคนครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ***ขอถามคุณเด็กคอน ไม่ทราบว่าพอรู้ประวัติคู่ชนไอ้กั้งจากตรังที่สนามจุฬาภรณ์รอบนี้หรือเปล่า พอดีไอ้กั้งเป็นวัวในทีมงาน ว่าจะฝากไปเล่นสักเล็กน้อย ได้ข่าวว่าคู่ชนเป็นวัวจากชุมพร ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่า
 โดย... 3S
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอถามพี่ๆหน่อยครับ แดงบัณทิต ทุ่งสง กับนินมีลาภ กระบี่ ข้าง 4 แสน น่าเล่นตัวไหนครับ
 โดย... เบิ้ม หน้าบ่อนบ้านนา สุราษ
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    หลังขาวพิชิตชัยจะชนกะหูร้ายได้ไง หลังขาวเล็กมาก แต่ได้เขา หูร้ายเอาอยู่เเร้ว เขาดีไม่กลัว ทอข้างทีเดียวไปเก็บข้างรั้วหลาวผมว่า ในพิกัดหลังขาวก้อมี ลังสาดสุดโหด ไอ้ดุกด้างเพิ่มทรัพย์ ที่หน้าจะชนได้ ส่วนพิกัดไอ้ควาย ก้อมีหูร้าย ไอ้ขาวแสนเพชร
 โดย... ขารองชั้นสอง
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ฟันธงเหล็กไหลชนะขัวร์
 โดย... เด็กกำนัน
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    คลิปวัวชนไปไหนหมดแล้วครับพี่น้อง...จัดให้หน่อยครับพี่น้อง
 โดย... เด็กบ้านสวน
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึง คุณมารุต ส่วนผมจะชอบวัวชนมากกว่าไก่ชน เพราะที่บ้านเลี้ยงวัวชนมาตลอด(อ.ปากพนัง) แต่ตอนนี้จะเล่นไก่ชนเสียส่วนมากเพราะไก่ชนใช้เวลาน้อยกว่าวัวชน วัวต้องไปเล่นเป็นวันๆ ส่วนไก่ตอนเย็นๆแว็ปไปเล่นได้ เพราะไกล้ๆ บ่อนไก่มีหลายบ่อนและอีกอย่างหนึ่งหน้าที่ราชการมันบังคับอยู่ด้วย ตอนนี้กำลังหาไก่ชนเป็นของตัวเองสักตัวสองตัวที่แลว่าเก่งๆ ที่เล่นอยู่ก้อเล่นไก่ชนในค่ายพักพวก ทั้งนั้น
 โดย... เด็กคอน
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดุกด้างเก่งกาจยอดเกรียงไกร(ฟาร์มหมูหาดใหญ่)ใครทราบหม้ายว่ายังชนอีกหรือเปล่าผมชอบสไตล์การชนมาก ใครทราบช่วยบอกที่ขอบคุณมาก
 โดย... ช่างเอ็ม
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีดีดี แฟนชนวัวคนรักวัวชนทั้งหลาย ขอออกความเห็นนะ ไอ้หูร้ายตัวนี้ ต้องชนกับไอ้ควายดีที่สุด แพ้ชนะได้ลุ้นสนุกแน่นอน
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ฝากถึง เสี่ยโอ ทุ่งโฮ้งนะครับ... เขียวสร้อยทอง...ราคาจริงก็คงไม่เกิน 60000 นะครับ...แต่ไม่รู้ว่าเขาจะขายหรือป่าว ตอนนี้ ขาดคนเลี้ยง ขาดซ้อม เพราะไม่มีใครเลี้ยง...ปล่อยกินหญ้าอย่างเดียว...เลี้ยงอยู่ที่บ้านลุงถา...งัยโทรถามพี่ทอนดูนะครับ 0811726250...
 โดย... คนลำปาง
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมคิดว่านะคับไอ้หูร้ายน่าจะชนกับไอ้ควายดีกว่า เพราะทางชนไอ้ควาย เข้าทางชนได้หูร้ายนะคับ แต่ถ้ากับหลังขาวทนายโย มันจะขัดทางชน ไอ้หูร้ายจะขัดทางชนอย่างมาก
 โดย... ฅนหยี่ใน
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึง คนไม่ออกนาม และแฟนวัวชน ลันดาพระแสงหรือลันดาสิงโตทอง เขาได้เคียงกันแล้ว ลันดาไม่เอา แล้วถ้า ลังสาดสุดโหด ก็ ควานวัวเขารู้จักกันดี เขาไม่ชนกันหรอก ถ้าจะชนกับไอ้หูร้าย น่าจะเป็นไปไม่ได้ที่ไอ้หูร้ายจะเอากับไอ้หลังขาว เพราะเขาของมันต่างกัน และทางชนก็เข้าทางหลังขาว พอดี หัวเนาแน่ถ้าชนกัน เสียด้ายที่ไอ้เฉื่อย เขาของมันหักถึงโคนเลย ที่จริงเขาจะเอาไอ้เฉื่อย ชนกับไอ้ควาย ที่จริงน่าสนุกดี คู่นี้
 โดย... ฅนหยี่ใน
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    แดงคมพยัคฆ์ ที่ว่าเคยชนะวัวพัทลุงที่ชะเมา50นาที เพราะว่าได้เปรียบใหญ่กว่ามากปลายยอดไม่ค่อยมีและคู่ชนเพิ่งหายจากปากเท้าเปื่อยขนยาว วันนั้นชนะชิงดำกันนะครับ ส่วนมณีดำนั้นครบเครื่องค้ำหน้าทอข้างดี น่าเล่นมณีดำมากหวา อีกอย่างวัวพัทลุงตัวนั้นกะไม่ใช่คู่ชนของมณีดำกัน
 โดย... ปังปอน
16 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สนามกีฬาชนโคบ้านนาหม่อม ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553 ชนเวลา 10.45 น. รอบที่ 1 คู่ที่ 1 โคโหนดงามเอกอุดม (ลูกยอด) นายอุดม ทุ่งขมิ้น พบ โคแดงฟ้าสั่งพลังสิงห์ นายโจ๊กบอย จ.สตูล คู่ที่ 2 โคดุกด้างบาเยิร์น (18 ล้อ) นายกระจ่าง ยูทีวาย พบ โคโหนดทับทิมทอง (ไข่แดง) นายวิทย์ คลองหรัง คู่ที่ 3 โคแดงลูกพ่อเสือ (ลูกลีลา) นายบานเย็น บ้านเก่า พบ โคแดงเอกชัย (ไอ้ใบ้) นายอรุณ บ้านพร้าว คู่ที่ 4 โคดุกด้างบางระจัน นายแปะ โคกวัดพัฒนา พบ โคลังสาดลูกสิงห์ นายวัน ทุ่งขมิ้น คู่เอก โคแดงเพชรพันทาง นายสมศักดิ์ ควนเล้าเป็ดตะโหมด พบ โคขาวอิทธิพล นายนุ่น ต้นปริง รอบที่ 2 คู่ที่ 1 โคโหนดเพชรณรงค์ชัย นายสุรินทร์ เทพา พบ โคลังสาดกำไรเพชร โกโย้ง ปลักทิง คู่ที่ 2 โคลังสาดแดงสยามเจ้าชั้นเชิง นายช่วย ควนลัง พบ โคโหนดแซมธนพล (สองพี่น้อง) ด.ช.พล จ.นครศรีธรรมราช คู่ที่ 3 โคขาวเด่นชัย นายเด่น จ.สงขลา พบ โคลังสาดเด่นสยาม (ลูกยอด) นายพงศ์ ทุ่งขมิ้น คู่เอก โคโหนดเพชรสงวน ศ.แสนคม (ดำดิน) นายเสน่ห์ คลองเรียน พบ โคลังสาดยอดเพชรไมค์ทอง นายพรชัย นาโด รอบพิเศษ คู่ที่ 1 โคโหนดพลายพญา อ.บ.ต.ประสิทธิ์ บาละ จ.ยะลา พบ โคแดงงามทายาทกระทิงทองคะนองศึก บ่าวพี่ ปริก คู่ที่ 2 โคโหนดยอดพยัคฆ์พิทักษ์ราชันย์ นายเร็ด นาทับ พบ โคโหนดยอดเพชร นายฟอง พรุกง เทพา คู่ที่ 3 โคโหนดงามเพชรเมืองใต้ นายสน ควนจง พบ โคแดงงามพันมงคล นายใจ ทุ่งขมิ้น
 โดย... คนมีสี
16 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สนามชนโคบ้านท่าหรั่ง (กองบิน 56) อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ชนวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2553 รอบที่ 1 คู่ที่ 1 โคโหนดขวัญชัย นายพัด บ้านนาวง พัทลุง พบ โคโหนดยอดพิชิต นายเขียว บ้านโคกสัก คู่ที่ 2 โคขาวยอดชัย นายชัย บ้านนาโหนด พบ โคโหนดพิชิตชัย นายเสบ บ้านสงขลา คู่ที่ 3 โคแดงมหาดาราชัย น้องตุ๊กตา บ้านลำเปาเหนือ พบ โคโหนดเก้าแสน นายเสก บ้านบ่อทอง คู่ที่ 4 โคดุกด้างพญาเตี้ย นายปรีชา บ้านบางศาลา พบ โคลังสาดเพลิงพญาลูกพ่อเฒ่า หมอการันต์ บ้านคลองหลา คู่เอก โคลังสาดเพชรภูธร นายสุนทร บ้านม่วงงาม พบ โคขาวปานเพชร นายเล๊าะ บ้านเทพา รอบที่ 2 คู่ที่ 1 โคแดงงามกำนันแดง นายฉก บ้านมาบปด พัทลุง พบ โคขาวสันติภาพ นายเอียด บ้านสิงหนคร คู่ที่ 2 โคดุกด้างเอกสิทธิ์ ด.ช.เสือน้อย บ้านนาเดิม พบ โคลายพยัคฆ์น้องใหม่ ค่ายปริญญา บ้านใหม่ คู่ที่ 3 โคโหนดเฉลิมชัย (ไอ้เปีย) ด.ช.อนันตวุธ บ้านคลองหอยโข่ง พบ โคดอกเบี้ยเพิ่มพูน นายเซี๊ยะ บ้านปริก คู่ที่ 4 โคลายเหนือคำบรรยาย ด.ช.สันติ บ้านชะอวด พบ โคแดงธงชัย นายสัน บ้านแหยง คู่เอก โคลังสาดประลองใจชัยมงคล (ไอ้เหลือเหตุ) นายแสง บ้านควน พบ โคโหนดงามกำไรทอง (ป๋องแป้ง) ด.ช.ณัฐชา บ้านน้ำน้อย รอบพิเศษ คู่ที่ 1 โคโหนดงามแสนคมพยัคฆ์ร้ายชูชัย นายโถ บ้านควนดินแดงยุคใหม่ พบ โคโหนดแสนเชิงเล็ก (ไอ้ขี้หลิม) นายหลุยส์ บ้านชุมชนทุ่งเสา หาดใหญ่ คู่ที่ 2 โคดุกด้างเดชอุดม นายนิวัฒน์ บ้านมะนัง สตูล พบ โคลังสาดมังกรเพชร (ไอ้หน้าจุด) นายไสว บ้านกงหรา คู่ที่ 3 โคขาวน้องใหม่พิชิตชัย นายหรา บ้านกระบี่ พบ โคโหนดงามศิลปชัย (ลูกปลาหลาดทอง) น้องอิฐ บ้าน ส.สนุ๊กเกอร์บางกล่ำ
 โดย... คนมีสี
16 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    มีวัวดี วัวเด็ดใช้ได้จากยะลา ทีมงานเทศวิชัย(สงขลาทีมจริงๆเค้าอยู่ที่นั้น)หรือคนอื่นๆ จะแจ้งบอกเพื่อนๆครับ หรือวัวยะลาบ้างตัว เก่งไม่เก่งจะเข้ามาบอกและคุยกันนะ จะสืบให้เพราะมีพักพวกอยู่เล่นวัว เลี้ยงวัวชนทีมใหญ่ก้อ2ถึง3คนครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
16 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณพี่มารุตครับ ที่แปลกคือ ทำหน้าที่หลักตัวเองก่อน ส่วนชนวัว ชนไก่หน้าที่รอง ถือว่าหาได้น้อยคนในวงราชการครับ ผมค้าขายครับ ทำ2อย่าง ช่วยงานที่บ้าน รักวัวชนเข้าสายเลือด เลิกเล่นเลิกเลี้ยงตั้งนานแล้วครับ สมัยเด็กๆ เคยช่วยเลี้ยง ยอดวัวเมืองยะลาตัวนึ่ง แค่นี้ก้อภูมิใจแล้ว ส่วนไก่ ดีดีที่ได้มา ให้เพื่อนไปเล่นมหดเลยครับ ไม่คิดอะไรกับเพื่อนแม้ยอมเสียเงินค่าเด็กอุ้มไก่มาให้ จากนครหรือสุราษร์ครับ ขอให้ พี่มารุตคิดว่าพี่นะครับ เล่นวัวได้ มีเงินใช่ มีไก่ เก่งๆนะครับ แล้วแวะมาทักทายกันในนี้นะครับพี่
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
16 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สวัสดีครับชาวคอวัวชนทุกคน ยินดีที่ได้รู้จัก โดยเฉพาะคุณเด็กคอน คุณสุดยอด และคุณหนุ่มยะลา ไม่ได้เข้ามาหลายวันงานยุ่งๆ ที่คุณสุดยอดถามนั้น คุณเด็กนครได้ตอบแทนผมให้แล้ว..ขอบคุณครับ ส่วนคุณหนุ่มยะลาที่ว่าผมแปลกนั้น ไม่แปลกหรอกครับ ทุกคนจะต้องมีสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบทุกคน ไม่สิ่งใดก็สิ่งหนึ่ง (แต่ผมหลายสิ่ง..555) ที่ผมชอบที่สุดก็ไก่ชนแหละครับ ผมมีค่ายไก่อยู่ที่เชียรใหญ่ครับ ส่วนวัวชน ปลากัดรองลงมา ช่วงนี้ไก่ถ่ายขนหมดก็เลยมีโอกาสได้ชมวัวชนมั่ง ไม่ค่อยมีความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับวัวชน ก็เลยต้องพึ่งทุกคนชาวแวปนี้ครับ ปล.ถึงคุณเด็กคอน...ผมอยู่เชียรใหญ่ครับ แต่มาทำงานอยู่ชายแดนมาเลเซีย เอาไว้ผมจะโทรหาครับ แต่ไม่ใช่แลกเปลี่ยนข้อมูลนะ แต่เป็นการขอข้อมูลจากคุณมากกว่า ผมมีความรู้และข้อมูลวัวชนน้อย แต่ถ้าเป็นไก่แล้ว ฮึ บอกได้เลยไม่เป็นสองรองใครก็แล้วกัน 555
 โดย... มารุต
16 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึง คนเล่นวัวชน ไอ้เหล็กไหลหรือโคแดงงามรามเทพ วัวสีแดงอยู่หล่อมากๆๆเห็นว่าเคยประกวดวัวสวยงามได้ที่ 1 ยอดเหมือนขาส้อม แทงหน้าอย่างเดียว ไม่ชอบวัวมัดวัวขึ้น วัวตัวนี้เจ้าของ ชื่อเณรหรือว่าแขว่ง อยู่พิปูน เดิมเป็นวัว นคร นั่นแหละ ชนชนะใต้ครั้งเดียว ขึ้นมาอยู่ชนชนะครั้งเดียวชนะ550000 แต่เจ้าของเขาว่า ต้องให้ศรีปราชญ์ เอาก่อน ทำสัญญาชนก่อน แล้วเขาจะเอาวัว ลงใต้ไปชน
 โดย... 666
16 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้อย่าลืม โคแดงคมพยัคฆ์ นายกศรีทุ่งใหญ่ ผมให้เด็ดประจำวันไปเลย แพ้ยากมาก ชนเหนียวฝีมือล้วนๆ ยอดไม่กลัว ปลายยอดขบหัวตาเลือดฉุดแน่เคยชนกับวัวพัทลุงที่ชะเมาชนะ 50 กว่านาที ชนเดิมพันเงินล้านมาแล้วหลายครั้ง ตัวที่ว่าแน่ๆแพ้ราบเรียบมาแล้ว ฟันธง โคแดงคมพยัคฆ์ครับ
 โดย... คนเล่นวัวชน
16 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึง 666 ไอ้เหล็กไหลผมไม่รู้จัก ขอบอกตามตรง แต่ไอ้ศรีปราชญ์พอรู้จัก เป็นวัวในทีมงานพรรคพวกผม จากสถิติรวมแล้วประมาณ 7 หัวต้องไม่ธรรมดาแน่วัวในยุคนี้สมัยนี้ สไตล์การชนของไอ้ศรีปราชญ์ เห็นว่ายิ่งเจ็บยิ่งโมโห ยิ่งดุไม่ท้อ ตื้อตลอดถ้าเป็นนักมวยก็ประเภทท แซมซั่น ยิ่งชกยิ่งแรงเครื่องดีเซล ไม่กลังยอด ถูกเจ็บๆไม่สน ชนกันได้ก็ดีผมเล่นไอ้ศรีปราชญ์อยู่แล้วครับ
 โดย... คนเล่นวัวชน
16 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึง แฟนนิลพิทักษ์ชัยคับ ผมมีเพื่อนอยู่อำเภอเหนือคลอง กระบี่ ถ้าคุณได้ไปดูวัวชนสนามไร่ใหญ่ เดือนมิถุนายน ที่ แดงงามมเหศวร ชนชนะ แล้วไอ้ตัวเล็กเสื้อแดงที่ เกียดแดงมเหศวรหลังลุงผมฟูๆๆ แล้วแดงมเหศวรชนะ คนตัวดำๆตัวเล็กฟันหลอ คุณพอรู้ประวัตฺคนนี้ไหมบางทีอาจรู้จักคุณ ถ้ารู้ ช่วยติดต่อ 085-6186517
 โดย... 085-6186517
16 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702