๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211    หน้าถัดไป >

    พี่ๆ น้องๆ คัยพอทราบผลแพ้ชนะ สนามท่ามิหรำ และ คลองหอยโข่ง...รายงานด้วยคับ ขอบคุณคับ...
 โดย... 666
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ สนามกองบิน56 สงขลา ขาวน้องใหม่พิชิตชัย นายหรา บ้านกระบี่ ชนะหม้ายคับ ใครไปแลวัวชนวันนี้ โปรดช่วย รายงาน ผลวัวชน ที่สงขลาด้วยคับ
 โดย... 666
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    วัวจะดีได้ ดังได้ อยู่ที่ ....... 1) วัวต้องดีด้วยตัวมันเอง 2) น้ำเลี้ยงต้องดี ฟิตถึง เนื้อดี 3) เจ้าของไม่ชนโอ้รส ไม่ถือว่าของตัวเองเก่งแล้วจะชนกับใครก็ได้ 4) ไม่ต้องชนบ่อย แต่ชนทุกครั้งให้ชนะทุกครั้ง ผมขอฝากคติข้างต้นให้เพื่อนๆเอาไปใช้ หมายเหตุ จูงวัวชนะดีกว่าจูงวัวแพ้นะครับผม
 โดย... ผู้หวังดี
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ช่วยรายงาน บ่อน ท่ามิหรำ ด้วย คับ แดงคมพยัคฆ์ ทุ่งใหญ่ ชนะหม้ายคับ
 โดย... 666
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สมัยก่อนไอ้ควายตอนอยู่พัทลุง เคยซอม กับโหนดขุนศึกพิชิต (หนอกแย) ใช่หม้ายเด็กควนขนุน เป็นยังไงช่วยเล่นให้ฟังหน่อยผมอยากได้ข้อมูล
 โดย... ฅนคลองทรายขาว
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    จริงเหมือนกัน คุณมีชัย เท่าที่รู้มา มีเหมือนกันหลายตัวที่อยากลองของอยู่ ที่แน่ๆ ที่ฉวาง ก็มี
 โดย... เด็กห้วยปริก
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    10 ต่อ 1 ตัว มากเกินไปคับ ของทีมอื่นๆเขาก็มีดีเหมือนกัน ไม่แน่ว่าเขาก็อาจเตรียมตัวเก่งๆไว้ตอนรับไอ้ควายอยู่แล้วก็ได้ เท่าที่รู้ ๆก็มีประมาณ 2-3ตัวแล้ว ที่รอพบกับไอ้ควาย
 โดย... มีชัย
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้เล่นนิลมีลาภตัวเดียวคับ
 โดย... ทีมกระบี่
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ขี้หริมนะวันนีสุดยอดที่คลองหอยโข่ง เป็นวัวหัวใจมากคัฟ
 โดย... เด็กควน
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    รอบหน้าผมเก็บงินไว้ ไปรองเล่นๆ ดีกว่า เผื่อว่าไอ้ควายจะนำโชคมาให้ ไอ้ควายชนที่ไหนผมจะตามไปเล่นที่นั้น
 โดย... ฅนหยี่ใน
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไม่ต้องถึง 10 ตัวหรอก รอรอบหน้าไว้ดูในสนามดีกว่า...................................ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ก่อน
 โดย... เด็กห้วยปริก
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เหนื่อฟ้า ก็ต้องมีฟ้านะคับ ไม่ใช่เป็นวันของคุณเสมอไปหรอก ในเวฟ ไว้สำหรับ แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน เพื่อเพิ่มความรู้ และมุมมองต่างๆนะคับ และเหตุผล ความน่าจะเป็น และข้อคิด และข้อเสนอแนะนะ
 โดย... ฅนคลองทรายขาว
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    คนๆทำไมนั่งทำเจ้ากันทั้งเพ นั่งยอนอย่างเดียว ทีมไอควายก็มีหัวชนตอนไหนก็รู้เวลาของเค้าเองถ้าอยากดูไอควายแพ้ ก็10ตัว ลง ตัว ก็ได้ (เหมือนนายขนมต้มไง) ไอควาย
 โดย... ไอควาย
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่ๆ น้องๆ คัยพอทราบผลแพ้ชนะ สนามท่ามิหรำ และ คลองหอยโข่ง...รายงานด้วยคับ ขอบคุณคับ...
 โดย... แฟนนิลพิทักษ์ชัย
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ฝากถึง คนทางเหนือ...ใครพอจะทราบโปรแกรมวัวชน แพร่ทั้งสองสนาม วันที่ 25-26 กย. 53 งัยช่วยบอกด้วยนะครับ....ว่ามีตัวไหนชนบ้าง...พอดีไม่มีใครส่งใบโปรแกรมมาเลย...งัยก็ขอบคุณครับ
 โดย... ป.ประยุทธลำปาง
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    นิลมีลาภ ทีเด็ดพรุ่งนี้ กระบี่มือ1
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงทีมกระบี่ ผมว่าน่ารองคู่ชนลังสาดเพรชฆาตทายาทสีสยามน่ะครับเคยชนะมา 1 ครั้งที่บ้านนาและเป็นลูกที่ด้วยเนื้อดีหัวใจดี ปลายยอดมี ลูกผสมเหมือนกัน แต่ตัวนู้นกระแสแรงมากๆ ยอดอยู่ไม่นิ่งเลยที่เค้าว่าๆมา ข้างหนักด้วยผมว่าน่ารองก่อนแล้วราคาขึ้นค่อยออกตัวชนะ 2 ฝั่งน่าจะดีครับ แล้วแต่พิจารณาน่ะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมมือใหม่ ผมว่าราคาต้องผลิกที 1 แน่ แล้วแต่ชอบน่ะครับผมบอกพอเป็นข้อมูลในการพิจารณาคร่าวๆ
 โดย... เบิ้ม สุราษ
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าไม่ทั้งฝ่ายไม่เอาเปรียบกันเกินไป ได้ชนกันแน่ครับ แต่ขอสนามกลางนะ ซ่อมเขาหรอ จัดให้มดแดงหน่อยดิ นะนะ ชนล้มบ้างไปเลย ไอ้ควายก้อยอดวัวอยู่แล้ว งานนี้วัวต้องแพ้วัวครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ หัวชนคนใต้
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้ ไปแต่ไปสายสักหน่อยนะคับเพราะนัดซ้อม วัวด้วยคับ ของผม โหนดท้องลาย วัวใหม่คับ ซื้อมาจากนครคับ ลูกของลั่นดาแสงอาทิตย์ขแงทนายแดง บ้านนาเดิมนะคับ
 โดย... ทีมกระบี่
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมเป็นคนหนึ่ง นะคับที่อยากให้มดแดงแก้มือนะคับ ทีมที่ชนะก็ต้องเปิดโอกาสให้กับทีมที่แพ้ซิ ถึงเรียกว่าลูกผู้ชายตัวจริง ก็ยอมรับข้อเสนอของทีมที่แพ้บ้างบางอย่างไม่ต้องหมดก็ได้ ผมให้ชนะแบบไม่กล้าขอแก้มืออีกไปเลยนะ ว่าหม้ายเพื่อนๆ สมาชิก
 โดย... เด็กเขาย่า
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ทีมกระบี่พรุ่งนี้ไปดูมีลาภชนไหมครับ ถ้าไปเดี๋ยวบอกตัวน่ารองให้ 1 ตัว แต่รับรองว่าได้กันแน่ๆ ราคาจะพลิกไปพลิกมา
 โดย... เบิ้ม สุราษ
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เพื่อนๆ สมาชิกเห็นสุดยอดวัวบางตัวหรือเปล่าคับ การขอแก้มือเป็นเรื่องปกตินะครับ การที่แก้มือและวัวที่เคยแพ้ เขาขอให้ไปชนในบ้านของเขาบ้าง ก็เป็นสิทธิของทีมที่แพ้นะครับที่เขาทำได้ ถ้าทีมที่เขาเคยชนะมาแล้ว ก็ต้องย้อมเปิดโอกาสให้แก้มือบ้างซิคับ ถึงเรื่อยกว่านักสู้วัวชน
 โดย... เด็กห้วยปริก
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงสมาชิกใหม่ ไอ้มดแดงเคยขอให้ไอ้ควายไปชนที่กระบี่นะคับ ทีมงานมดแดงเปิดให้ ทีมไอ้ควายเรียกเดิมพันได้เลยเท่าไรก็ได้นะคับ แต่ชนที่กระบี่ และขอซ่อมเขาด้วยนะคับ แต่ทีมงานไอ้ควายไม่ไปคับ ก็เลยเก็บมาเล่าสู้กันฟังสำหรับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่าน เพื่อเป็นขอมูล นะคับ ไม่ได้เป็นการท้าชนกันนะคับเพื่อนๆสมาชิก
 โดย... ทีมกระบี่
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ก้อหน้าเห็นใจทีมไอ้ควายเหมือนกันนะ ตามที่นักข่าว cnn บอกนะแต่ถ้าเขาซ่อมคงไม่ใช้เรื่องใหญ่เกินไปสำหรับไอ้ควาย ปกติไอ้มดแดง ดูจากที่ชนแพ้ไอ้ควายคราวนั้น ไม่ธรรมดาเลย กินข้างไอ้ควายอยู่ดอก2ดอก ไอ้ควายก้อเกือบไปเหมือนกัน แพ้ชนะสุดสูสีนะผมว่าถ้าชนกันใหม่ เขาซ่อม ยอดวัวต้องชนกับยอดวัวครับ วัวเก่งต้องชนะยอดวัวเก่งครับ แต่ที่ผมคิดตรงกับคุณนักข่าวคือ เดิม1000 น้อยไป เกิดไม่มีการได้เสียนอกมากอย่างที่คิด เก็บไว้ชนกับตัวอื่นดีกว่า เพราะไอ้ควายชนชนะทุกครั้ง ใช่ไว้ไม่เจ็บ ชนถี่เกิน ร่างกายจะแย่ สงสารมันแล้วที่สำคัญ ครั้งสุดท้ายชนะไอ้ส้ม โดนแทงไปเหมือนกัน เจ็บมิใช่น้อย เจ้าของต้องคิดให้ดีด้วยนะครับ มันทำเงินให้เยอะ มันซื่อสัตย์กับเรา อย่าไปชนพร่ำเพรือเลย เอาแบบชนแต่ล่ะครั้ง ล้มบ้างกันไปเลย เพื่อให้ชาววัวได้จนจำ นี่คือข้อชี้แนะ จากคนรักษ์วัวชนเข้าสายเลือด ไม่มีการพนันมาเกี่ยวข้อง
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ท่านที่มีความรู้ในเรื่องการต่อเขาวัวชน ช่วยแนะนำวิธีการและยี่ห้อกาวที่ใช้ให้หน่อยครับ เพราะผมเป็นคนเหนือยังไม่ทราบวิธีการทำเลย ขอขอบคุณล่วงหน้าครับผมคนมะเก่า
 โดย... คนมะเก่า(สมัยเก่า)
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ฝากถาม...นะครับ...ใครพอจะรู้จัก ไอ้ควายนครศรีธรรมราช บ้างครับ...อยากรู้ประวัติ...ชื่อจริงมันชื่ออะไร...ใครพอรู้ช่วยส่งข่าวหน่อยนะครับ
 โดย... อยากดูวัวชน
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ทำไมเวลาวัวตัวเก่งชนแพ้จะต้องโทษว่าโดนวางยาบ้าง นายบ่อนทำรายการบ้าง เพื่อนๆลองดูคลิปไอ้ควายชนกับไอ้มดแดงสิ แล้วเปิดใจกว้างๆแบบนักเลงวัวชนตัวจริง ผมไม่เห็นว่าจะมีอะไรผิดปกติเลย พวกขี้แพ้ชวนตีทั้งนั้นแหละครับที่คอยยกโน่น ยกนี่มาเป็นข้อแก้ตัว ทำให้คนอืนเสียหาย
 โดย... สมาชิกใหม่
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมเคยไอ้ข่าวว่าสนามชนโคหยีในเคยติดต่อเรื่องไอ้ควายกะไอ้มดแดงมาแล้วครั้งหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขว่ามดแดงขอซ่อมเขาให้ยาวขึ้น และชนในเดิมพันประมาณ 150,000 บาท ครับ เพื่อๆสมาชิกคิดว่าอย่างไร ผมว่าหากจะแก้มือก็ต้องชนกันแบบเขาเดิมเดิมสิครับ ทำไมต้องต่อเขาด้วย หากคุณเก่งจริงและหากชนเดิมพันน้อย ทีมไอ้ควายคงจะไม่ชนให้อยู่แล้ว เพราะสุดท้ายคนได้ประโยชน์คือนายบ่อนครับ
 โดย... นักข่าว CNN สตูล
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีทุกท่าน มีไรดีดีในวงการวัว มาจากบ้างนะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอทราบประวัติ ลังสาดเพรชฆาตทายาทสีสยาม (พิปูน) ที่จะชนพรุ่งนี้หน่อยครับ
 โดย... เบิ้ม สุราษ
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ชอบขาวแสนเพชรครับ สุดยอดเลย แต่เปงรองแดงยอดสิงห์ ยอดวัวในใจผมเลยตัวนี้
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขาวแสนเพชร ชนกับไอ้ควาย ชนได้สบาย แต่ราคาเป็นรองแน่คับแต่วิชากินขาด และยอดดีกว่าเยอะ
 โดย... เด็กห้วยปริก
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขาวแสนเพชร ยอดวัวตัวนี้ เมื่อไหร่จะมีรายการล้มยอดวัวกันอ่ะ ขอไอ้ควายชนได้ป่ะ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ หัวชนคนใต้
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    แพ้ใช่แพ้ตลอด ชนะใช่ชนะตลอด ยอดวัวต้องแพ้วัวครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ หัวชนคนใต้
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าผมเป็นทีมงานของไอ้ควายเองนะคับ ผมจะเปิดให้ไอ้มดแดงแก้มือนะคับ จะชนที่ไหนก็ได้ ส้อมเขามายังไงก็ได้ ว่าผลการแก้มือจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะคับ แต่ผมคิดว่าไอ้ควายเป็นต่อมากน่าดูเลยนะคับ อยากดูมากเลยคับการแก้มือถ้าเกิดขึ้นจริงๆ
 โดย... มิตวัวชน
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบใจ ทีมงานกระบี่ ที่ให้ขอมูลนะ เอาใจช่วยนะ สู้เค้าไอ้มดแดง แฮะๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ หัวชนคนใต้
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    อยากดูครับ ยอดวัวชนกัน ขอให้ได้ชนกันทีนะ แพ้ชนะ สนุกแน่ ไอ้มดแดงกะไอ้ควาย
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ หัวชนคนใต้
19 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เห็นด้วยกับ คุณ...ชุกวัว คับ ใจกว้าง มีน้ำใจ นักกีฬา...
 โดย... แฟนนิลพิทักษ์ชัย
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เรื่องแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดานะคับอย่าคิดมาก ผมไปเที่ยวบ่อนไหน แฟนวัวชนเขาก็ว่ากันอย่างนั้นแหละคับ ที่ว่าสนามรัตภูมิ จัดรายการบ่อยมาก แต่เราอย่ามาว่าบ่อนกันเลยคับ เพราะว่าบางที เขาพาวัวไปจัดรายการกันเองโดยที่นายบ่อนไม่รู้ก็ได้ แต่ผมอยากให้นายบ่อนช่วยดูหน่อย อย่าให้เขาทำอย่างนั้นอีก เพราะจะเสียชื่อเปล่าๆคับ ไม่รู้ก็ไม่ผิดนะคับ
 โดย... แฟนวัวชนเหมือนกันนะคับ
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    พวกคุณคุณคับที่ว่าสนามวัวชนสี่แยกคูหารัตภูมิ จัดรายการแปลว่าอะไรคับ มีน้ำใจนักกี่ฬากันนอยคับ แพ้ก็ให้รู้ว่าแพ้สิคับ ถึงผมจะไม่ชอบใจเท่าไรกับนายหัวลุน แต่มาว่าอะไรจัดรายการอะไร มันไม่ แฟร์คับ ผมก็ไม่ใช่ทีมไอ้ควาย วันนั้นไอ้มดแดงแพ้ไอ้ควายใครได้ดูก็คงรู้คับว่ามันสมควรแพ้ไม่ จะแก้มือก็ไม่ว่า แต่มาว่าอะไรจัดรายการ พูดให้มันเครียคับ บ่อนของเขาเสียหมดคับ ของผมของเพื่อนผมยังชนกับของนายหัวลุยเลยคับ แพ้ชนะพวกผมกับพวกนายหัวลุยยังจับมือจับไม้ว่าไม่เป็นไรนะมันเรื่องของวัวชนกัน คนก็ไม่มีอะไรข้องใจยอมรับกัน ขอย่ำคับมีน้ำใจนักกี่ฬากันหนอยคับ ขอบคุณคับ
 โดย... ชุกวัว
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้มดแดง เคยแพ้ไอ้ควายแล้วคับที่คูหา มีคลิปค้วยลองดูคับในยูทูปไอ้มดแดงวิ่งอย่าไร
 โดย... ชุกวัว
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ลืมไปยังอีกตัวไอ้มดแดง
 โดย... เด็กห้วยปริก
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    วัวใหญ่ที่จะน่าชนกับไอ้ควาย ลั่นดาพระแสง ขาวแสนเพชร นิลงามกองปราบ ไอ้หูร้าย ไอ้หลังส่วนเล็ก ไอ้โหนดขุนศึกพิชิตชัย ลังสาดจอมราวี หลังขาวทนายโย นิลสีหมอก แล้วอีกตัวหนึ่งโหนดสิทธิชัย บุญประเสริฐ เสียดายตอนนี้หยุดชนไปแล้ว
 โดย... เด็กห้วยปริก
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่ามดแดงก็คือสุดยุดวัวอีกตัวเหมือนกัน เพราะขนาดแพ้ไอ้ควายยังไม่ได้ถึงสองเดือนก็มาชนะที่สนามหยี่ใน ไปในราคาเป็นก่อนที่จะชนวันนั้น 10/5 หลังจากเข้าชนแล้ว เป็นต่อ ชนจนชนะนะคับ นี้แหละสุดยอดจริงๆ
 โดย... ฅนหยี่ใน
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมเห็นด้วยกับทีมกระบี่นะคับ ผมได้ยินข่าวแบบนี้จริงๆ แล้วหลายครั้งด้วยว่า ไอ้มดแดงขอแก่มือ ไอ้ควายไม่เอา เพราะทีมมดแดงขอส้อมเขา ที่ผมรู้มาว่าสนามรัตภูมิเป็นสนามปราบเซียน เพราะมีวัวจัดรายการแบบนี้วันละหลายๆ คู่ จนใครๆเขาก็ไม่อยากไปเล่น ไอ้มดแดงก็เป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่อยู่ในรายการ
 โดย... เด็กเขาย่า
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    หนุ่มยะลา รัก วัวชนคนใต้ การที่มดแดงขอแก้มือต้องมีอะไรดีแน่ที่เขาต้องการแก้มี จะบอกให้ เห็นว่ามดแดงขอส้อมเขา และไมชน ที่สนามรัตภูมิ ทีมงานไอ้ควายไม่เอา ถ้าคู่นี้ตกลงกันได้ ผมรองข้างมดแดงอยู่แล้ว ชนะชัวร์ ครั้งก่อนที่ชนที่สนามรัตภูมินั้นเป็นวัวในรายการนะคับ รู้หม้ายว่าสนามรัตภูมิ จัดวัวรายการแบบนี้บ่อยๆๆ555555555555คุณรู้หรือเปล่า
 โดย... ทีมกระบี่
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สวัสดีคับขอทราบผลวัวชนที่ท่ามิหร่ำด้วยคับขอบคุณล่วงหน้าคับอยากทราบว่าโหนดโดเรม่อนแพ้ว่าชนะคับของทีมค่ายโคเรือนชัยบุรีนะคับ
 โดย... วิดภูเก็ต
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    5555555555ถ้าข่าวไอ้มดแดงแก้มือมีจริง และเป็นอย่างที่ทีมกระบี่ว่ามานะ แจ่มเลยข่าวนี้ ต่อไอ้มดแดงนิดได้ป่ะ เคยชนะมาแล้วอ่ะไอ้ควาย ยอดวัวต้องชนกับยอดวัว เท่านั้น
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีคับคนรักวัวทุกคน ผมเด็กห้วยยอดคับวันนี้มีวัวม่แนะนำพี่ๆเพื่อนๆน้องๆชักตัวคับมันมีชื่อว่าไอลังสาดมเหศวรเล็กหรือที่รุ้จักกันในนาม ไอหัวข่า พอเอยชื่อว่าไอหัวข่าคงจำกันได้มันไม่เคยแพ้ใครชนะมาแล้ว11หัวหัวล่าสุดชนะไอลายธเนตรหรือว่าไอขาวเก้าคมคับเข้าบ่อนราคา10/6 1/2เป็นต่อจนชนะคับตอนนี้ในตรังไม่มีใครอยากไอหัวข่าเลยคับกันเท่าๆกันนะคับวันชนไอลายก็เสียเปรียบเกือบๆ2เบอร์ได้ตัวนี้สุดๆๆ
 โดย... เด็กห้วยยอด
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    วันที่ 20 ผมก็จะพาอ้ายนิลสามสีพิชัยออกด้วย ของผมชนไม่มากหรอก แค่ 15-20 หมื่น เอง เคียงหลายที่แล้ว ไม่ถูกเลยของผมเป็นวัวเล็ก ขนาด 20000 ได้มั่ง
 โดย... เจ้าหลาน
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ลูกไอ้หงส์,โหนดขุนศึกยอดพิชิต ที่สามารถชน กับ ไอ้หูร้ายได้ เพราะเขาของหูร้ายไม่ดี ชนได้สบาย และเขาทางชนพอดี เสียตัวสักหน่อยก็ไม่เป็นไร
 โดย... มิตวัวชน
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    วันที่20กันยา ว่าอีกพาไอลูกโหนดไปเที่ยวกันชนได้หลายราคาจาก 30-100 ชนได้คับไปเคียงหลายแห่งได้กินแต่มัดจำ อิอิิๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 โดย... เด็กกำนัน
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึง แฟน ๆวัวชนทราบ ไอ้แดงช้างเผือก (ไอ้มดแดง) ขอแก้มือ กับไอ้ควายสตูน ทีมงานไอ้ควายไม่เอา เพราะทีมงานมดแดง ขอส้อมเขาและชนที่บ่อนไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ บ่อนรัตภูมิ ไม่รู้จริงว่าเท็จได้ข่าวจากทีมงานมดแดงมา แล้วนำมาเสนอมิตรรักวัวชนทุกคนทราบ
 โดย... ทีมกระบี่
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมมีวัวดีมาแนะนำหนึ่งตัว ชื่อว่านิลขนเหล็ก บ้าน ห้วยปริก ชนะ 1 ครั้ง ที่สนามยางค้อม ชนะวัวดีวัวดังและเก่งด้วย แถมยังเสียเปรียบอีกด้วย
 โดย... เด็กห้วยปริก
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึง เด็กนคร ช่วยเอา ลงในเวฟหน่อย อยากเห็น ลังสาดชินบัญชรหน่อยเห็นว่า เก่งมากเป็นวัวดังในอดีต หน้าตาดี เขามันสั้นสักหน่อย ชนเก่งมาก แต่ว่าออกนอกสถานที่ไม่สู้ อยากขอชมหน่อยใครมีบ้าง
 โดย... ฅนหยี่ใน
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีดีดี วันนี้ท้าชนวัวกันเยอะจังเลย ขอให้ติดคู่กันนะ แต่ขอสุภาพ คุยแบบมิตรแบบนักเลงวัวนะ วัวเก่งต้องแพ้ยอดวัวอ่ะนะ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ หัวชนคนใต้
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขวายอดเด็ดเพชรสามเซียน ตัวนี้ชนะ 9 ครั้งแล้วใช่ไหมครับจะชนวันที่20ที่บ้านนาเดิมเจอวัวใหม่แต่เขาดีกว่าใครพอมีข้อมูลบ้างครับ และถามๆเพื่อนๆพี่ๆอีก 1 ตัวชนวันที่ 20 ลังสาดเพรชฆาตทายาทสีสยามเพลงชนเป็ยอย่างไรบ้างครับเห็นว่าสดน่าดูชนกับวัวบ้านผม เอาพอเป็นข้อมูลประกอบการเล่น ขอบคุณครับ
 โดย... เบิ้ม สุราษ
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้สองแสนอยากเจอดุกด้างเพิ่มทรัพย์จังครับชนได้เป็นล้านบอกน้าขิตคลองมวลกันทีมสองแสนฝากมา
 โดย... เด็กคอน
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    โหนดยอดเพชรดอนตรอหาคู่ชนอยากจังเพราะมันตัวเล็กอยากเจอของนายหัวแหย้นครจังเห็นว่าเก่งเหมอนกันโหนดยอดเพชรพร้อมแล้วเจอกันที่สนามโก๊ตี๋ก็ได้
 โดย... ทีมงานรองคม
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใครอยากเจอไอ้สองแสนตัวแทงหิ้วแห่งบ้านป่าหวายเจอวันที่20กันยาที่สนามชะเมา
 โดย... เด็กป่าหวาย
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใครอยากเจอโคโหนดประสานมิตรเจ๊ใจกรุงเทพเจอกันที่สนามชะเมา
 โดย... เด็กดอนตรอ
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมมีวัวนำเสนออีกหนึ่งตัว ชื่อว่า นิลงามกองปราบ ของนายสงวน บ้านห้วยปริก ตัวนี้เก่งครบเครื่อง ทางดี ทอข้างหนัก แทงเจ็บ หัวใจมาก หน้าตาหล่อดี เขาดี ตั้งขาส้อม ซ้อมอยู่กับ ลั่นดาพระแสง ตอนนี้หยุดชนอยู่ไม่มีคนเลี้ยง สงวนขี้เหนียวลูกน้องหนี้หมด ถ้าว่าร่างกายพร้อม น่าจะเป็นอีกตัวที่สามารถ เข้า ชนกับ ไอ้ควาย ไอ้หูร้าย ไอ้ขาวแสนเพชร แต่เจ้านิลงามกองปราบไม่กล้าซ้อม กับ โคโหนดสิทธิชัย บุญประเสริฐ ขนาดตอนนี้หยุดชนมาแล้วสองปี ตอนนี้เจ้าของยังเลี้ยงเป็นอย่างดี เด็กนาเขลียง
 โดย... เด็กห้วยปริก
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สวัสดีคุณภูเก็ต และพี่ๆทุกท่านและขอบคุณสำหรับข้อมูลเด็ดๆ คุณภูเก็ตลูกไก่อีกสองเดือนหางเต็มลองมาชมได้ครับ ชุดหลังนี้ที่เอาไปชนบ่อนทุ่งสงเยอะ
 โดย... เบิ้ม สุราษ
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดึกแล้วพิมพ์ผิด ทำไมไอ้หูร้ายต้องชนกับขาวแสนเพชรก่อนอ่ะ ใครชนะเจอไอ้ควาย
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ หัวชนคนใต้
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดุกด้างเก่งกาจยอดเกรียงไกร(ฟาร์มหมูหาดใหญ่) หรือไอ้แปดเซียน เมื่อประมาณหกเดือนพึ่งชนชนะที่หาดใหญ่คับ
 โดย... ชุกวัว
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ทำไมไอ้ควายต้องชนกับขาวแสนเพชรก่อนอ่ะ ใครชนะเจอไอ้ควาย งงอ่ะ ขำด้วย 2ตัวนี้เจอไอ้ควายได้เลย สนามแตกแน่ แพ้ชนะไม่รู้ รู้แต่ สุได้สบายมาก
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ หัวชนคนใต้
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณสูดยอดคับ ขาวบัตดิตกับนิลมีลาภชนกันที่อ.นาเดิม จ.สุราษธานี ประเทศ ไทยครับ
 โดย... เซียนอยู่รู
18 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมอยากให้ไอหูร้ายชนกับขาวแสนเพชรก่อนอ่ะครับ เพราะไอหูร้ายเริ่มวางแล้ว ขาวแสนเพชรก็พร้อมแล้ว แล้วตัวไหนชนะค่อยมาเจอกับไอควาย เพราะไอควายเพิ่งชนกับไอส้มมาเอง ชนหนนี้ก็เจ็บอยู่เหมือนกัน อยากให้ไอควายได้พักบ้างสมบูรณ์เต็มที่แล้วค่อยทำศึกครั้งประวัติศาสตร์ไปเรยครับ
 โดย... ภูเก็ต
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีๆ ครับพี่เบิ้ม ผมภูเก็ตนะครับ เคยเห็นชื่อพี่ตั้งแต่เวปไก่ใต้ดอทคอมแล้วครับ ไก่พี่เบิ้มก็สวยๆ เห็นแล้วอยากไปเที่ยวสุราษ เรยครับ อิอิ ดีใจที่ได้เห็นพี่เบิ้มในเวปนี้ด้วย ในฐานะชอบวัวชน ไก่ชน เหมือนกันครับ
 โดย... ภูเก็ต
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เฉียนหลงจะเคียงกับลายบอริสุดปล่าวจริงคราฟๆๆ
 โดย... คนเหนือ
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่าแล้ววัวดีก็เจอกับวัวดี มีแต่ใครอยากจะชนกับวัวดีกันทั้งนั้นผมเชียร์วัวรองคับ เพราะสนุกดี ชนะสักที สะใจดีนะ
 โดย... มีชัย
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมขอแนะนำโคแดงทายาทกระทิงทองคะนองศึก ตัวนี้ชนะมา4หัวติดคับ คุ่มันชนะโปกเดียวที่ท่าหรั่ง วัวคนแต้มคับ ผมว่าชนะเกิน100คับ วัวสดดีทุกอย่าง ฝากเล่นด้วยคับ วันที่ 25 กันยา นาหม่อมคับ
 โดย... เต้ย สงขลา
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขารองชั้นสอง ให้หูร้ายลองเอามาดูที่สนามหยี่ในดูซิเพื่อว่าทนายโยเขาอาจจะเอาก็ได้มั่งคับ เพราะได้เขา อยู่แล้วเพราะทนายโยยังซ่อมเขาอีกให้ยาวกว่าเดิม และเมื่อเขาของมันข้างที่หลุดหายดีเมื่อไรเขาก็จะซ่อมใหม่ทันที เท่าที่เคยเห็นมา ที่ซ้อมที่บอนหยี่ใน และที่ คลองชนประทานทาแนะ ไม่เคยซ้อมกับตัวเล็กเลยมีแต่เสียเปรียบ 10/7ทั้งนั้น ซ้อมคู่ซ้อมอยู่ไม่ได้ทุกทีนะคับ
 โดย... ฅนหยี่ใน
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึง คุณขารองชั้นสอง ไม่รู้นะเท่าที่รู้เมื่อสองปีที่แล้ว ไอ้หูร้าย ทีมงานของไอ้ลันดาพระแสง ของให้ไอ้หูร้ายไปเคียงชนที่พิปูน ณ สนามยางค้อม แต่ไอ้หูร้ายไม่ไป เพราะเขาจะเอา โคโหนดสิทธิชัย บุญประเสริฐ ขอแก้มือ แต่ตอนนี้โหนดสิทธิชัย หยุดชนไปแล้วที่จริง ถ้าไม่อย่างนั้นก็จะได้ชนกับไอ้ควาย สตูนแล้ว คู่ซ้อมของ ไอ้หลังสวนเล็ก ถ้าไอ้ควายไปสนามยางค้อม เขาก็จะเอาหลังสวนเล็กนั้นแหละชนกับไอ้ควาย ได้เขา แต่เสียตัว ประมาณ 10/8ได้ จากพวกบอนวัวพูดกัน
 โดย... เด็กนาเขลียง
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    นิลมีลาภ วัวตัวนี้น่าเล่นครับ ใจมาก ชนแจ่ม แนะนำทีเด็ดครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สวัสดีคับชาวรักวัวชนทุกท่านผมชื่อวิดคับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยคับชอบมากเลยข้อมูลเยอะดีเด้ววันหลังขอแสดงความคิดเห็นสักอีดกันแต่ไม่จัดจ้านเท่าไดแต่ชอบวัวชนอย่างแรงนิ
 โดย... วิดภุเก็ต
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ปีนี้ปีเสือ พยัคฆ์สายใต้คงจะชงกันกับปีเสือ แพ้3 ถอน3 เอ้อ 5555++ (ขำๆนะครับ)
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณ สุดยอด มณีดำแพ้ครับ เสียตัวพอฟัดเลี้ยวกันเลยหมดก่อนเดินออกสองหนเลยแพ้ครับ สภาพร่างกายสดดีทุกอย่างแต่ในทางความเชื่อส่วนบุคคลเป็นตัวแพ้ครับ คงพอนึกออกนะครับว่าหมายถึงลางบอกเหตุบางอย่างครับ ขอบคุณครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เดียววันอาทิตย์ถ้าผมกลับไปดู จะเอาโปรแกรมวันจันทร์มาให้ชมครับคู่แสนอยู่วันจันเพผมหยุดไม่ได้วันจัน เสียดายแรงนิ
 โดย... เบิ้ม สุราษ
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    น่าจะแพ้หน 4 ไม่แน่ใจน่ะเห็นเค้าว่า แพ้เสียเปรีบย 16-17 เลย ถูกทูนทีเดียวแล้วไม่เข้าเลย ถ้าข้อมูลผิดผลาดขออภัยด้วยผมมือใหม่ ส่วนตัวที่ชนะ เห็นว่าขายไป 2แสน5 ประมาณ 2 เดือนที่แล้วมีลาภมาชนผมก็อยู่ที่บ้านนาผมยังแพ้เลยเสียเปรียบ 18 เหนียวจริงๆ
 โดย... เบิ้ม สุราษ
17 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702