๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223    หน้าถัดไป >

    ตอบคุณเด็กข้างรั้วคับ เรื่องที่คุณได้ยินมาไม่เป็นความจิงคับ ถ้าจะเล่าย้อนไปในครั้งแรกวัวคู่นี้จะชนกันตอนเดือนตุลาคม แต่คู่ชนผมมาถอนวัววันชนเหมือนกัน วันมาถอนมันมาขอต่อสัญญาใหม่มาขอชนในเดือนหน้า คือเดือนพฤศจิกายน ครั้งแรกที่เรากินเงินมัดจำก้อ 17000 บาท บ่อนอีก3000 รวมเป็นสองหมื่น แล้วฝ่ายมันละคับที่มาขอชนอีกครั้ง ในเดิมพัน300000บาท ทำกินกัน30000 บาท ครั้งหลังนี้ทีมผมตั้งใจไปอยู่บ่อนสัก 10 วัน เพราะในครั้งแรกมันดองผมไว้ที่บ่อนเกือบยี่สิบวัน เหลือวันชนสามวันผมถึงพาวัวกลับบ้าน ครั้งหลังนี้เราก้อกลัวว่ามันอีถอนหล่าวคับ เราเลยไม่อยากเสี่ยงคิดว่าไปอยู่ 10 วันก้อพอแล้ว แต่หนหลังนี้มันไปอยู่บ่อนเกือบ20วันเหมือนกัน ในครั้งแรกมันไม่ไปอยู่บ่อนเลย ผมได้มา 17000 ท่านเจ้าของวัวคิดแลตะคับว่าขาดทุนม่ายหญ้าก้อทุกไปจากพัทลุงทุกวัน มาครั้งหลังมันมาขอชนเราก้อให้โอกาส ถือว่าเพื่อนขอแก้ตัวทั้งๆที่วัวในตอนนั้นพอพากลับบ้านก้อไปถูกคู่กับฮิปปี้เล็กแล้ว เรายอมถอนฮิปปี้เล็กเพื่อมาชนกับมัน วันที่เราไปอยู่บ่อนวันที่ 1 พย กลางคืนพายุลง หลังคาเปิดหมด ทีมงานเพชรลำพูนซึ่งอยู่ที่ม่วงงามได้มารับผมไปอยู่ที่คอก ซึ่งเจ้าของเพชรลำพูนก้อเป็นดองกับผมนี่คับ ลูกชายเจ้าของเพชรลำพูนกับลูกสาวของค่ายทายาทสายฟ้ามาแต่งงานกันเราจึงชิดกันแล้วทางดองก้อได้ช่วยเหลือผมเป็นอย่างดี รุ่งเช้าผมก้อพาวัวกลับบ้าน แต่ลูกเขยผมไปเก็บของที่คอกวัวแต่ก้อไม่ได้พูดอะไรกับเจ้าของวัวเลย เค้าไม่ได้เจอกับเจ้าวัวเลยคับ แล้วเค้าอีไปพูดตอนไหนคับว่าไม่ชนกัน พอกลับมาผมบอกตามตรงคับว่าที่บ้านก้อไม่เหลือไหร สวนยางล้มหมด คิดว่าบ่อนคงไม่ชนแล้ว อีกอย่างโทรศัพท์ก้อติดต่อใครไม่ได้เลย ที่นี่ตัดสัญญาณ วัวผมอดหญ้าอยู่สามวันได้คับ น้ำจมหญ้าหมด วัวอด พอดองโทรมาบอกว่าเขาชนผมก้อเครียดคับ เพราะหญ้าไม่มี ลูกสาวกับดองไปตัดหญ้ามาให้วัว เพราะในตอนนั้นผมไม่ได้มีเวลามาดูแลเรื่องวัวแล้ว ลูกสาวผมเป็นคนดูแลวัวเอง อาบน้ำเอง ป้อนหญ้าเอง จนกระทั่งว่าความกลับมา แล้วก้อได้ปรึกษากันว่า จะทุกไปชน เพราะถ้าไปอยู่บ่อนในตอนนี้ 3 วัน 7 วัน วัวคงคิดถึงบ้านพอดี ทุกไปชนเลยจะดีกว่า ก้อเลยทุกไปชนนั้นละคับ ส่วนเรื่องคู่ชนที่มันเอาเรื่องน้ำท่วมมาอ้างว่าน้ำท่วมชนพรือแล้วบ้านเพื่อนเค้าไม่ท่วมเหอคับ เห็นวันนั้นวัวชนได้ตั้ง 10 คู่แล้วบ้านเพื่อนเค้าแล้งเหรอคับ บ้านผมบอกว่ายาง30 ไร่ล้มไม่เหลือสักต้นผมยังชนได้เลยคับ ผมว่าเอาเรื่องนี้มาอ้างแล้วทางเจ้าวัวไม่ได้แจ้งเหรอคับว่าคืนที่พายุลงวัวเขาโดดแล่นหมูกขาดวัวบ้าไหรเสียงฝนตก ฟ้าร้อง ไม้ล้มก้อตกใจ ก่อนวันชนผมก้อยังพาวัวไปเที่ยวบ่อน พอรุ่งเช้าก้อพาวัวไปชน สงสารวัวนิคับวันนั้นฝนตกหนัก วัวตากฝนเย็นไป แต่ผมบอกได้เลยคับในฐานะเจ้าของวัว ว่าผมไม่เคยไปตกลงกับคู่ชนว่าถอน ไม่เคยคุยกับคู่ชน เราตั้งใจที่จะพาวัวไปชนจริงๆ แล้วเรื่องเงิน30000มันก้อเรื่องเล็กคับสำหรับเรา แต่ที่ต้องเอามาพูดเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์กับทุกๆท่าน กติกามีไว้เพื่อปฏิบัติตาม ไม่อย่างงั้นแล้วสัญญาจะทำไว้ทำไม ฉะนั้นเรื่องนี้ผมถึงไม่ยอม มันต้องเสีย30000บาทเต็ม ในฐานที่มันไม่พาวัวมาชน แล้วเราได้กินเงินมัดจำเพราะเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา มันหาเรื่องเองนิคับ ถอนกันไปครั้งนึงแล้ว ยังหาเรื่องมาขอชน
 โดย... ค่ายทายาทสายฟ้า
11 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ความคิดเห็นคู่เอกสนามบางกล่ำวันนี้ของผมก็เหมือนช่างเอ็มครับแรกๆต้องเล่นไอ้มัจฉานุก่อนหัวแรงทอข้างหนักมากครับ ปลายยอดคมอีกต่างหาก ทีสองทีน้อคได้เลยครับ แต่ถ้าดูว่าทอข้างไม่ได้ก็ดูระบบการหายใจครับเพราะปลายๆน่าจะเป็นของโหนดก้องเกรียงไกรชนน่ากลัวมากครับใจเย็นแต่เวลามาหน้าทั้งขึ้นทั้งแทงขัดปางใส่ปางดีมากครับก็สรุปเหมือนช่างเอ็มละกันคือ แรกๆเล่นแดงก่อนถ้าดูว่าทอไม่ได้ก็ข้ามไปเล่นโหนดแล้วกันครับ สำหรับผมชอบแดงมัจฉานุด้วยครับ
 โดย... DJ
11 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีครับพี่เผดิม ขอบคุณผลที่รายงานมากครับ วงการวัวชน น่าจะมีหนังสือแบบวงการมวยนะครับ น่าทำเป็นเล่มแรกเลยผมว่า รุ่งแน่นอน พี่ว่าไงครับ น่าสนป่ะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
11 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เมื่อวันที่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมา สนามควนธานี มีวัวชนตามปกติ วัวชนตามรายการ 11 คู่ คู่เอกๆ ที่น่าสน แดงไอ้ลูกหมู จากนาเมืองเพชร ชน 4 นาที แพ้ โหนดสกอเปี้ยน(แมงปอง) อีกคู่ แดงพระกาฬ จากบ้านจิจิก ชน 8 นาที แพ้ โหนดสี่ชายทายาทลูกกวาง จาก ยะหรม และคู่เอกพิเศษ โหนดออมทรัพย์ จากห้วยยอด ชนเป็นรองตลอด 34 นาทีแพ้ โหนดท้องลายเพชรรุ่งเรือง กินเดิม 700,000 บาท และคู่เอกพิเศษในรายการ แดงงามมังกรเพชร จากย่านตาขาว ราคาวางเป็นรองเวลาชนเป็นต่อ ชนดุดันโหดชนะโหนดเจ้าลีลาที่ไม่ธรรมดา จากนาโยง
 โดย... เผดิม จันลือชัย
11 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    คืนนี้... ให้มา 3 ทีมจัดไป ต่อ เสมอ เเม้วซิตี้ /// ต่อ 1/2-1 อาร์เซน่อล /// ต่อ 1/2-1 เจนัว โชคดีมีเงินทุกคนครับ...
 โดย... กลางวันมีวัว กลางคืนมีบอล
11 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    วัวชนพลิกไปพลิกมา ตัวเก่งเป็นต่อมากตัวรองดูว่าชนไม่ดี แต่ตัวรองกลับชนะ ราคาพลิกไปมา เป็นต่อหมื่น ห้าร้อย สามพัน ร้อย แล้วตัวต่อลักวิ่ง นี้ละคับมันเป็นเสน่ของการเล่นวัวชนละคับ ถ้าตัวเก่งๆเป็นต่อมากๆชนะทุกตัว แล้วใครจะเล่นวัวรองใช่ไม่ละคับ
 โดย... ชุกวัว
11 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมรู้จักครับทีมทายาทสายฟ้าทีมคู่ชนวัวไหน ที่เคยได้ยินกันมาว่ากลับบ้านกันทั้งคู่แล้วก็ตกลงกันทั้งสองฝ่ายว่าจะไม่ชนกันต่างคนก็คอกพังกันทั้ง2ฝ่ายที่ผมรู้มาฝ่ายของคุณทีมทายาทสายฟ้ากลับบ้านก่อนด้วยแล้วคู่ชนกลับตอนเย็นแล้วแล้วเค้าเล่าให้ผมฟังว่ามีคนไปบอกคุณทีมทายาทสายฟ้าว่าทีมคู่ชนเค้าท้าชนจิงไหมแล้วผมจะตอบให้พรุ่งนี้
 โดย... เด็กข้างรั้ว
11 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    จากที่ย้อนๆแล บ่อนทิ้งใช่มั๊ยครับคุณทายาทสายฟ้า
 โดย... KK
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เมื่อวานนี้วัวผมได้ทำการชนที่บ่อนๆหนึ่งในจังหวัดสงขลา ผมพาวัวเข้าบ่อนแล้วแต่คู่ชนผมไม่มา แล้วในทีมคู่ชนก้อไม่เห็นสักหัว ทีมคู่ชนผมมันไม่มายอมเสียเงินมัดจำ เจ้าบ่อนก้อบอกแค่ว่าติดต่อไม่ได้ มัดจำที่ผมว่าคือเงินจำนวน 30000 บาท จนวัวนี้ก้อไม่มีใครติดต่อมา ผมไม่ยอมนะคับเรื่องนี้ ผมจะให้เวลาบ่อนแล้วก้อไอ้พวกคู่ชน 1 อาทิตย์ ถ้าเงินยังไม่ได้ ผมจะมาเฉลยให้ทุกท่านทราบว่าวัวชื่ออะไร แล้วเจ้าของวัวชื่ออะไร แล้วทีมมันมีใครบ้าง ในเมื่อมันไม่ทำตามกติกา ผมกะจะประจารณ์ให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกัน ว่ามันที่ผมว่าชื่ออะไรบ้าง ถ้าผมบอกชื่อออกไปหลายท่านในที่นี้คงรู้จักเป็นอย่างดี เพราะเจ้าของมันจะชอบเล่นวัวอยู่ชั้นหนึ่งในโซนตรงกลาง แล้วกะจะไปทุกบ่อน ส่วนเจ้าของอีกคนจะเล่นอยู่ชั้นสอง ทีมใหญ่เสียด้วย ถ้าท่านเป็นผมท่านจะโกรธมั้ยคับ วัวไม่นำมาชนแล้ว เงินค่าถอนก้อไม่มาเสีย แล้วมันเรียกตัวเองว่านักเลงวัวชนได้อย่างไรกัน นี่มันเอาผ้าถุงผู้หญิงมานุ่งชัดๆๆ มันไม่อายมั่งเหอคับที่ทำพันนี้ อีกหนึ่งอาทิตย์ผมจะมาฉายให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกันว่าบ่อนที่ว่าคือบ่อนอะไร แล้วเจ้าของมันชื่ออะไร ฉีกสัญญากันพันนี้มันต้องให้บอกให้ทราบโดยทั่วกัน ท่านไหนที่ไม่ทราบจะได้ทราบว่าให้ระวังทีมนี้ วัวตัวนี้ ให้ดี มันถอนแล้วมันไม่จ่ายเงินคับ
 โดย... ค่ายทายาทสายฟ้า
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เมื่อวานนี้วัวผมได้ทำการชนที่บ่อนๆหนึ่งในจังหวัดสงขลา ผมพาวัวเข้าบ่อนแล้วแต่คู่ชนผมไม่มา แล้วในทีมคู่ชนก้อไม่เห็นสักหัว ทีมคู่ชนผมมันไม่มายอมเสียเงินมัดจำ เจ้าบ่อนก้อบอกแค่ว่าติดต่อไม่ได้ มัดจำที่ผมว่าคือเงินจำนวน 30000 บาท จนวัวนี้ก้อไม่มีใครติดต่อมา ผมไม่ยอมนะคับเรื่องนี้ ผมจะให้เวลาบ่อนแล้วก้อไอ้พวกคู่ชน 1 อาทิตย์ ถ้าเงินยังไม่ได้ ผมจะมาเฉลยให้ทุกท่านทราบว่าวัวชื่ออะไร แล้วเจ้าของวัวชื่ออะไร แล้วทีมมันมีใครบ้าง ในเมื่อมันไม่ทำตามกติกา ผมกะจะประจารณ์ให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกัน ว่ามันที่ผมว่าชื่ออะไรบ้าง ถ้าผมบอกชื่อออกไปหลายท่านในที่นี้คงรู้จักเป็นอย่างดี เพราะเจ้าของมันจะชอบเล่นวัวอยู่ชั้นหนึ่งในโซนตรงกลาง แล้วกะจะไปทุกบ่อน ส่วนเจ้าของอีกคนจะเล่นอยู่ชั้นสอง ทีมใหญ่เสียด้วย ถ้าท่านเป็นผมท่านจะโกรธมั้ยคับ วัวไม่นำมาชนแล้ว เงินค่าถอนก้อไม่มาเสีย แล้วมันเรียกตัวเองว่านักเลงวัวชนได้อย่างไรกัน นี่มันเอาผ้าถุงผู้หญิงมานุ่งชัดๆๆ มันไม่อายมั่งเหอคับที่ทำพันนี้ อีกหนึ่งอาทิตย์ผมจะมาฉายให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกันว่าบ่อนที่ว่าคือบ่อนอะไร แล้วเจ้าของมันชื่ออะไร ฉีกสัญญากันพันนี้มันต้องให้บอกให้ทราบโดยทั่วกัน ท่านไหนที่ไม่ทราบจะได้ทราบว่าให้ระวังทีมนี้ วัวตัวนี้ ให้ดี มันถอนแล้วมันไม่จ่ายเงินคับ
 โดย... ค่ายทายาทสายฟ้า
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เมื่อวานนี้วัวผมได้ทำการชนที่บ่อนๆหนึ่งในจังหวัดสงขลา ผมพาวัวเข้าบ่อนแล้วแต่คู่ชนผมไม่มา แล้วในทีมคู่ชนก้อไม่เห็นสักหัว ทีมคู่ชนผมมันไม่มายอมเสียเงินมัดจำ เจ้าบ่อนก้อบอกแค่ว่าติดต่อไม่ได้ มัดจำที่ผมว่าคือเงินจำนวน 30000 บาท จนวัวนี้ก้อไม่มีใครติดต่อมา ผมไม่ยอมนะคับเรื่องนี้ ผมจะให้เวลาบ่อนแล้วก้อไอ้พวกคู่ชน 1 อาทิตย์ ถ้าเงินยังไม่ได้ ผมจะมาเฉลยให้ทุกท่านทราบว่าวัวชื่ออะไร แล้วเจ้าของวัวชื่ออะไร แล้วทีมมันมีใครบ้าง ในเมื่อมันไม่ทำตามกติกา ผมกะจะประจารณ์ให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกัน ว่ามันที่ผมว่าชื่ออะไรบ้าง ถ้าผมบอกชื่อออกไปหลายท่านในที่นี้คงรู้จักเป็นอย่างดี เพราะเจ้าของมันจะชอบเล่นวัวอยู่ชั้นหนึ่งในโซนตรงกลาง แล้วกะจะไปทุกบ่อน ส่วนเจ้าของอีกคนจะเล่นอยู่ชั้นสอง ทีมใหญ่เสียด้วย ถ้าท่านเป็นผมท่านจะโกรธมั้ยคับ วัวไม่นำมาชนแล้ว เงินค่าถอนก้อไม่มาเสีย แล้วมันเรียกตัวเองว่านักเลงวัวชนได้อย่างไรกัน นี่มันเอาผ้าถุงผู้หญิงมานุ่งชัดๆๆ มันไม่อายมั่งเหอคับที่ทำพันนี้ อีกหนึ่งอาทิตย์ผมจะมาฉายให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกันว่าบ่อนที่ว่าคือบ่อนอะไร แล้วเจ้าของมันชื่ออะไร ฉีกสัญญากันพันนี้มันต้องให้บอกให้ทราบโดยทั่วกัน ท่านไหนที่ไม่ทราบจะได้ทราบว่าให้ระวังทีมนี้ วัวตัวนี้ ให้ดี มันถอนแล้วมันไม่จ่ายเงินคับ
 โดย... ค่ายทายาทสายฟ้า
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เมื่อวานนี้วัวผมได้ทำการชนที่บ่อนๆหนึ่งในจังหวัดสงขลา ผมพาวัวเข้าบ่อนแล้วแต่คู่ชนผมไม่มา แล้วในทีมคู่ชนก้อไม่เห็นสักหัว ทีมคู่ชนผมมันไม่มายอมเสียเงินมัดจำ เจ้าบ่อนก้อบอกแค่ว่าติดต่อไม่ได้ มัดจำที่ผมว่าคือเงินจำนวน 30000 บาท จนวัวนี้ก้อไม่มีใครติดต่อมา ผมไม่ยอมนะคับเรื่องนี้ ผมจะให้เวลาบ่อนแล้วก้อไอ้พวกคู่ชน 1 อาทิตย์ ถ้าเงินยังไม่ได้ ผมจะมาเฉลยให้ทุกท่านทราบว่าวัวชื่ออะไร แล้วเจ้าของวัวชื่ออะไร แล้วทีมมันมีใครบ้าง ในเมื่อมันไม่ทำตามกติกา ผมกะจะประจารณ์ให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกัน ว่ามันที่ผมว่าชื่ออะไรบ้าง ถ้าผมบอกชื่อออกไปหลายท่านในที่นี้คงรู้จักเป็นอย่างดี เพราะเจ้าของมันจะชอบเล่นวัวอยู่ชั้นหนึ่งในโซนตรงกลาง แล้วกะจะไปทุกบ่อน ส่วนเจ้าของอีกคนจะเล่นอยู่ชั้นสอง ทีมใหญ่เสียด้วย ถ้าท่านเป็นผมท่านจะโกรธมั้ยคับ วัวไม่นำมาชนแล้ว เงินค่าถอนก้อไม่มาเสีย แล้วมันเรียกตัวเองว่านักเลงวัวชนได้อย่างไรกัน นี่มันเอาผ้าถุงผู้หญิงมานุ่งชัดๆๆ มันไม่อายมั่งเหอคับที่ทำพันนี้ อีกหนึ่งอาทิตย์ผมจะมาฉายให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกันว่าบ่อนที่ว่าคือบ่อนอะไร แล้วเจ้าของมันชื่ออะไร ฉีกสัญญากันพันนี้มันต้องให้บอกให้ทราบโดยทั่วกัน ทุกท่านจะได้ทราบไม่หลวมตัวไปชนกับมัน ทีมนี้ทีมใหญ่เสียด้วย แต่เจ้าวัวชั่วดีแท้ มันถอนแล้วมันไม่เสียเงิน รออีก 1 อาทิตย์นะคับ ถ้าผมยังไม่ได้เงิน ทุกท่านจะได้ทราบ
 โดย... ค่ายทายาทสายฟ้า
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ชอบไอ้มัจฉานุคับ ทอข้างหนัก ร่างกายดี ไม่ค่อยเสียเปรียบใครปลายยอดคมเล่นก่อนค่อยออกตัวหลังจาก 15 นาทีไปแล้ว เพราะชนมาประมาณไม่ถึงสิบนาทีสักหน(เท่าที่ผมรู้) เป็นวัวค่ายใหญ่น้ำเลี้ยงดีมาก โชคดีทุกคนคับพีน้อง
 โดย... ช่างเอ็ม
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณ 666ครับ แดงงามมเหศวร คู่นี้ไม่ต้องวิจาญแล้วครับ ชนะตั้งแต่ยังไม่ชนครับ คู่ต่อสู้กลับบ้านไปแล้วครับ แดงมเหศวรใด้กินมัดจำครับ
 โดย... AEK กระบี่
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุณ AEK กระบี่ คับ แล้วคู่ แดงงามมเหศวร เกาะไทร ละคับ ช่วยวิจารย์ คู่นี้ด้วย ชนวันที่อะไรคับ ขอบคุณมากคับ
 โดย... 666
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เดือยยาวเดือยสั้นตัวแม่นเท่านั้นที่จะชนะ แต่ก่อนยุคชนเดือยคูรำไม่มีเหล็ก เดือยตัน 7เซนราคาเจ็ดพันแปดพัน ค่ายใหญ่มีเงินก็ได้ไป ลูกบ้านใช้ 4-5 เซนความตันที่เหลือเอามาต้มชนไปนานๆ หรือทีต่อทีสู้ความแข็งของเดือยที่ตันเยอะไม่ได้เลยแพ้ไปตามระเบียบ เดี่ยวนี้เหล็กถึงปลายสู้กันได้สบายๆ ทีต่อทีก็สู้ได้
 โดย... ยึด3มุม
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณลูกสระแก้ว ลูกโหนดสิงหราชเดโช มีแทงหหน้าดีเหมือนพ่อบ้างมั้ยครับ ตั้งแต่ดูวัวมาหาตัวทิ่มหน้าเหมือนเดโชยากเหลือเกิน แต่เดโชแพ้เพราะทิ่มหน้าเหมือนกันโดนขาวแสนเชิงดัก เพราะเสียยอดมาก และไม่มีลูกอื่นมาแก้ลูกดัก
 โดย... บ่าว
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    การใช่เดือยสั้น มีข้อดีหลายอย่างครับ แต่ไม่มีผลกับไก่แตะครับถามทีมงาน ผมว่าการเล่นเดือนประมาณแบบเดิม มีข้อดีครับ ไก่ดี ไก่ เก่ง ชนะ ไม่เสียไก่ครับ บ้างครั้งไก่ชนะ ชนเดือยยาว ไก่ดีดี ชนะก้อตายได้ การชนยาวยาว สู้เดือยสั้นไม่ได้ด้วย ไก่ได้ใช้วิชาเต็มที่ครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอเด็ดวัวสนามบางกล่ำด้วยครับ พรุ่งนี้ชนแล้ว คู่เอกพิเศษ ระหว่างแดงแก้วมังกร(มัจฉานุ)กับโหนดก้องเกรียงไกร ช่วยวิจารณ์เด็ดๆกันหน่อยครับ พรุ่งนี้ นายหัวจะไปเล่นคู่นี้ คู่เดียว เพราะมีธุระกับทีมงานสนามพอดี ด่วนนะครับ ทีมงานฝากถามมา
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    แนะนำหน่อยนะครับ การเล่นวัวเล่นไก่(ช่วงนี้มาใช้เดือยสั้นอีกแล้ว) ตอนนี้แนะนำนะครับเล่นหงายมือก่อน แบบคนเล่นไม่เป็นนะครับ เพราะตอนนี้เกือบทุกค่ายทุกชมรมเรื่องการเลือกการเลี้ยงค่อนข้างจะไกล้เคียงกัน รองลึกๆ รองได้ทุกอย่าง ได้กันเกือบทุกคู่ และพยายามตั้งยอดไว้เหมือผมเล่นไก่ ถ้าได้ 2-3 พันก่อน ยก5 แล้วครับ ไม่เล่นเอารวยแล้วครับ หลาบแล้ว ได้หลายหมื่นแพ้กลับเข้าทุนบ่อยครั้ง แต่ไป 10 นัดต้องได้ 8 นัดครับ หรือใครมีอย่างอื่นพอแนะนำได้ครับ
 โดย... บ่าว
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอสนันสนุนพี่เผดิมครับ หือทำหนังสือก์ได้ ผมมีพี่ๆที่ทำเวปนกกรงอยู่น่าจะปรึกษาได้ครับ ส่วนวัวเด็ดพานเมา โหนดฮิปปี้เล็กครับ
 โดย... เด็กกทม
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรแกรมหัวพานเมาพรุ่งนี้ด้วยครับ ถ้ามีตัวทีเด็ดด้วยยิ่งดีครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
 โดย... คอวัวชน
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ลูกโหนดสิงหราชเดโชอยู่ที่นำพรายห้วยยอดเก่งมากร่างดีหล่ออนาคตไกล
 โดย... ลูกสระแก้ว
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    หนังสือวัวชนครับ ทำแบบหนังสือมวยครับ เชียร์สุดใจ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงพี่เผดิม ผมสนับสนุนการเปิดเว็บวัวชนอีกคนครับพวกเราจะเห็นหน้ากันชัดเจน เห็นรูปวัวแต่ล่ะตัวดังๆแถวบ้านเพื่อนๆง่ายขึ้น และกระทู้วัวดังๆจะถูกปักหมุดไว้ให้ค้นหาง่ายมากๆ จะมีกระทู้แต่ล่ะบ่อนๆ จะมีเพื่อน คอยอับข้อมูลให้ ส่วนผมจะช่วยโพสบ่อนบ้านนาให้ ทั้งวันเคียงและวันชนเพราะอยู่ใกล้บ้าน คนที่เขียนเว๊บเก่งๆที่เห็นก็พี่นเรศ และเดียเด็กกระบี่ที่เปิดเว็บไก่ใต้ครับ
 โดย... เบิ้ม สุราษฎร์
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอคุณคุณดี dj มากนะครับ ช่วยฟันธงหน่อยได้ป่ะ ว่าใครจะชนะ แล้วคุณชอบตัวไหนครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้สนามบางกล่ำคู่เอกน่าสนใจครับระหว่างแดงแก้วมังกร(มัจฉานุ)กับโหนดก้องเกรียงไกร ไม่เคยแพ้ใครทั้งคู่ทางชนก็สุดยอดทั้งคู่ครับแทงดีทางดีทั้ง2ตัวน่าจะชนกันสนุกครับคู่นี้เดิมพันก็สูงข้างละ50หมื่นและยังมีเสมอนอกกันอีก ต้นๆไอ้มัจฉานุน่ากลัวครับกด ล๊อค มัดทอข้าง โดยเฉพาะข้างหนักมากครับ มีปลายยอดเสริมอีกต่างส่วนไอ้ก้องเกรียงไกรตัวนี้ก็ขอบอกว่าสุดยอดฝีมือครับประเภทปอดใหญ่ปลายแรง พรุ่งนี้ที่บางกล่ำครับ
 โดย... DJ
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใครมีคลิปไอสไปเดอร์แมนบ้างคับอาจารย์เผดิมพอมีบ้างไหม และไอขาวแซนซีไปไหนแล้วคับยังชนอีกเปล่า ใครรู้ช่วยบอกที
 โดย... เด็ฏโคกหล่อ
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ในเว็บ youtube ไม่มีวัวชนแล้วเหรอคับเห็นคิบเก่าๆๆเช่นขาวงามแซนซ๊ไปไหนหมดแล้วและคลิปใหม่ๆลงให้ดูหน่อย
 โดย... เด็กโคกหล่อ
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้บางกล่ำ คู่เอกพิเศษ สอบถามหน่อย ใครชนกัน แล้ว ขอทีเด็ด วิจารณ์ ด้วยครับ น่าเล่นตัวไหน ทางชนใครดีกว่า ขอด่วนนะครับ เพื่อนๆที่รักทุกท่าน เพราะพรุ่งนี้ นายหัวยะลา จะไปเล่นครับ เพราะมีนัดกับพรรคพวกแถวนั้นครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีครับ พี่เผดิมที่นับถือ ทานข้าวเสร็จ ผมจะมาคุยเรื่อง หนังสือวัวชน ที่รูปเล่มแบบมวยครับ ออก2ฉบับต่อเดือนครับ นี่เป็นสิ่งน่าสนใจอย่างยิ่งครับ ถ้าพี่เผดิม สนใจทำ รุ่งแน่นอนครับ ผมขอเป็นนักข่าว ท้องถิ่น ติดตามวัวกับทีมงานนะครับ จะได้ ทำสิ่งที่ชอบและคิดว่ถนัดครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุณหนุ่มนราครับ บ้านผมติดยูบีซีกะเคเบิล แต่ช่องเคเบิลที่ยะลา มันมีวัวชน แบบที่คุณว่า2เวลาครับ 1 .เช้า6.30น. แต่ที่คุณถาม น่าจะมีตอนประมาณดึกๆนะครับ ประมาณ5 ทุ่มอ่ะครับ เคเบิลบ้านผมยะลา ช่อง 8ครับ นี่ล่ะ น่าจะเป็นของจานดำ แบบคุณ รอดูก้อแล้วกัน แต่ไม่รู้วันไหน วันก่อนเปิดๆ ช่วงน้ำท่วม มีดีเจมาจัดรายการแทนอ่ะครับ น้ำหายท่วม อาจจะกลับมา ลองดูนะ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เดี๋ยวนี้ทำไมช่องวัวชนของนครที่ออกทางดาวเทียมจานดำหายไปใหน ถ้ายังมีอยู่ใครก็ได้ทีรู้ช่วยบอกด้วยว่ามีวันใหนบ้างเวลาเท่รไหรเพราะเคยดูหลายครั้งแล้วสนุกมากและบางสนามไม่เคยได้ไปดูแต่ได้ชมทางช่องนี้ขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
 โดย... หนุ่มนรารักวัวชน
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สวัสดีพรรคพวกชาวเวปวัวชนทุกคนวันนี้พอมีเวลามาคุยกันช่วงนี้ฝนตกวเลาไปเล่นวัวก็ลำบากและวัวก็ชอบพลิกบางตัวเก่งเป็นต่อมากเข้าชนต่อวัวแล้ววิ่ง คิดว่าหันไปเล่นอย่างอื่นที่มันสนุกๆมาเล่นกันดีกว่าเช่นบอล มวยตู้ และเมื่อไหร่ฝนแล้งค่อยกลับมาเล่นวัวกันเหมือนเดิม
 โดย... หนุ่มนรารักวัวชน
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณภูเก็ต บ้านผมอยู่นครครับ แต่ตอนนี้มาทำงานแถวมหาชัย สมุทรสาคร ไปชนไก่ทุกอาทิตย์ครับที่กรุงเทพมีบ่อนไก่ เดือยอนุญาตอยู่ที่เดียวครับ ชนวันอาทิตตย์ เช้าแข่งนกก่อนครับ เป็นกรรมการบ้าง ไปแข่งบ้าง บ่ายชนไก่มีทีมไก่กับพรรคพวกครับ เลี้ยงหลายตัวเหมือนกัน ส่วนวัวชนกลับบ้าน นานๆ ทีถึงได้ไปดู แต่อาศัยซีดีและเวปนี่แหละครับที่ได้ติดตามข่าวสาร ส่วนเวปก็แวบเวลางานเอา ทำยุ่งเอาบ้างเพราะเอาคอมส่วนตัวมาใช้
 โดย... บ่าว
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใครช่วยลงโปรแกรมบ่อนท่ามิหรำรอบวันที่ 20หรือ21 ที่อีถึงทีคับ วัวทีมงานผมถุกคับอีไปแลหิดเพิ่งชนะมาแรกเดือน ก.ย.คับถูกแล้วหล่าว
 โดย... KK
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่บ่าว อยู่ไหนครับ เห็นชอบไก่ชนด้วย ผมก็ชอบครับ
 โดย... ภูเก็ต
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    อยากถามเพื่อนสมาชิกครับ และพี่เผดิม ว่าวัว ที่ชนอายุมากที่สุดกี่ปีครับ ถ้าไก่ชนพอรู้ครับเพราะคลุกกับไก่ชนมากกว่าว่า 6 ปี ที่เคยเห็นชน ชนะด้วยครับ
 โดย... บ่าว
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอขอบคุณอาจารย์เผดิมมากๆ เลยคับที่แจ้งผลการชนสนามควนธานี ให้สมาชิกในเว็ปได้ทราบกัน ชึ่งเป็นผลดีกับคนที่ไม่ได้ไปชมที่สนาม เพราะอาจจะติดภาระกิจหน้าที่การงานบางประการ ไม่สามารถไปชมได้(รวมทั้งตัวผมด้วย)อิอิอิอิ อาจารย์จะทำไหรที่มีประโยชน์ต่อสมาชิกของเว็ปนี้ก้อขอสนับสนุนด้วยคนน่ะคับ ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งคับ
 โดย... เด็กคอน
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สวัสดียามเช้าครับพี่น้องชาววัวทุกท่านครับ
 โดย... เด็กกทม
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เรียน อาจารย์ เผดิม พอจะทราบ ประวัติ วัวขนโหนด ของนายกศรี เป็นวัวรุ่น ลายระโนด ที่ชนะ เฉ้งลิง หยีใน ตอนนี้ ซ่อมเขาทั้งสองข้าง โหนกแจ้ อาจารย์ช่วยลงรายละเอียดให้ทราบหน่อย หรือเพื่อนแฟนวัวชนก็ได้ ทีทราบประวัติจริง จริง
 โดย... น้องใหม่ พ.ท
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    น้ำกระจายชนวันไหนคับ
 โดย... นริน
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    กำลังจัดรายกรวิทยุอยู่(จัดดทุกวันเวล05.00-06.00 ทาง105.5 เอฟ.เอ็ม ทุงสง ชื่อรายการว่าย้อยรอยเพลงดัง เป็นรายกรเพลงลูกทุ่งเก่าโบราณ ขณะนี้กำลังดำเนินเชื่อมต่อกับเน๊ตต่อไปฟังได้
 โดย... เผดิม จันลือชัย
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    โชดดีมีเงินใช้กับวันใหม่ครับ แล้วจะมาคุยเรื่องวัวใหม่
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
10 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอทีเด็ด บ่อนน้ำกระจายด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้า
 โดย... สุดยอดทางพร้าว
9 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอสวัสดี ทักทายมายังคุณเผดิม จันลือชัยด้วยครับ ดีใจที่เห็นคุณเข้ามาพูดคุยให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องวัวชน ผมก็เป็นแฟนๆ ซีดีของคุณครับ สะสมไว้มากพอสมควร ปกติจะซื้อหาที่หาดใหญ่ครับ ได้แจกเพื่อนฝรั่งไปเมืองนอกหลานแผ่นแล้วเหมือนกัน ก็มีซื้อของคุณสุริยาบ้างเหมือนกันเวลาสนใจวัวชนแถวสงขลา เพราะของคุณส่วนใหญ่บันทึกรายการสนามแถว นครศรี พัทลุง ตรัง และกระบี่ แต่ไม่เห็นมีบันทึกวีดีโอรายการของสนามแถวสงขลาครับ
 โดย... สุดยอด
9 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    วิจาญ์บ่อนกระบี่ครับ วันที่13ครับ วันนี้ขอวิจาญ์ 2คู่ สำคัญครับ เพราะเป็นวัวเล่นเบี้ยกันแยะสำหรับรอบนี้ครับ และวัวก็สู่สีกันมาก 1.คู่เอกรอบ2ครับ โคลันดาห้าเหี้ยมพยัคฆ์สิงห์ชาวเขา VS โคโหนดมงคลชัย คู่นี้กระแสมาแรงจริงๆครับ ลันดาวัวเดินทางเคยแพ้หัวแรกและมาชนะสองหัวหลังชนะสวยๆเป็นวัวรับแขกของบ่อน ทุ่งโพธ์ วันนี้ออกนอกที่มาเจอ โหนดมงคลชัย ลูกไอ้ครูตัวนี้ถ์อว่าไม่ง่ายครับ รูปร่างดีมีหัวใจแข้งแกร่งแข้งแรงทางชนใช้ใด้ชนะที่บ่อนกระบี่4หัว ชนนานลำหล้ามีหิ้วด้วยครับ สู่สีครับลันดาราคาตอนนี้เป็นต่อครับประมาณ 10/7 ครับกับราคานี้ผมว่ารองก่อนครับ เข้าชนราคาพลิกไปมาหลายตลบครับรองกินเศษชนะ2ข้างดีกว่าครับ อยู่ที่ว่าเหลี่ยมตัวไหนดีกว่ากันครับคู่นี้ผมรับประกันให้ครับว่าถ้าไม่โพร่ง อย่างน้อย25นาทีครับ เล่นกินเศษสบายใจกว่าครับ
 โดย... AEK กระบี่
9 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดจอมลีลา คิดว่าน่าสงสัย เมื่อ 6 พ.ย ช่วง 5 โมงเย็น ทุกรถผ่าน บ้านควนดินสอ ไปตรัง ไม่ชนเป็นไปได้
 โดย... น้องใหม่ พ.ท
9 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณอาจารย์เผดิมคับ ที่บอกที่ซื้อไว้จะแวะเข้าไปครับ น่าเสียดายที่อาจารย์เผดิมไม่ได้มาบันทึกที่บ่อนท่าหรำมีคุ่วัวที่น่าบันทึกเก็บไว้เช่นวัวดังแห่งยุค ไอ้ควายสตูล วัวชนวิชาแผลงๆก็เช่นไอเฉงลิง วัวที่ถูกทอล้มแล้วลุกขึ้นมาชนชนะก็หลายคู่น่าให้อาจารย์เผดิมคับ รวบรวมเก็บไว้ทำเป็นรวมวัวดัง วัวดีก็ได้ เพราะบางที่เสียงเขาว่าก็ไม่เท่ากับที่ตาเห็นช่ายม่ายครับ จ้าวนาย อิอิ
 โดย... ...
9 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    มาเที่ยวบ่อนกระบี่ซิครับวัววันแรกเติมรายการครับ 28 คู่ครับถอน3 เหลือ25คู่เต็มครับ ชน2วันครับ 13/15นี้ครับ มีตัวเด็ดให้ด้วยครับ วันแรกครับเอาไปเลยครับ ทีเด็ดวัวต่อครับ 1.โคดุกด้างปานเพชรมีชัย นายเอ๋ คลองขนาน คู่นี้ต่อใด้กันครับ ต่อไปเป็นทีเด็ดวัวรองครับ 1.คู่เอกรอบแรกครับ โคโหนดกระทิงทอง นายบิ้ก เขาหน้าแดง 2.คู่เอกรอบ2 โคโหนกมงคลชัย นายแจ่ม แกาะจันทร์ 3.โคขาวงามลำพูน ด.ช. ทัด คลองปิ้ง ป.ล.อย่าลืมน่ะครับตัวเล่นเป็นต่อลึกให้กันไห้บังไว้มั้งน่ะครับ เพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเสมอไป
 โดย... AEK กระบี่
9 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมเอกกระบี่ครับ ขอสนับสนุน อาจายร์เผดิม เต็มที่ครับ ที่จะเปิดเวปไซด์วัวชนของคนใต้สู่สากลครับ จะใด้เป็นการอนุรักษ์รักษากีฬาพื้นบ้านวัวชนให้อยู่คู่กับชาวปักษใต้บ้านเราไปนานๆครับ
 โดย... AEK กระบี่
9 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ช่วงนี้หน้าฝนครับอาจารย์เผดิม วัวชนถอนกันมาก หญ้าหายากน้ำท่วมหมด เลยแต่ละสนามวัวถอนกันมาก บ่อนวัวพานก็ได้ข่าวว่าเหลือวันเดียว บ่อนโก้ตี๊ก็เหลือวันเดียวเหมือนกันครับ
 โดย... คนมีสี
9 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ อาจารย์เผดิม มากครับที่มารายงานผลวัวชนให้ทราบ แล้วไม่ทราบว่าเวปวัวชนดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ รอสมัครสมาชิกอยู่ครับเจ้านาย
 โดย... คนมีสี
9 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เรียนคุณแฟนพิทักษ์ชัย แดงสิงห์ชาวเขื่อน ชนกับ นิลช่องช้าง ผมถ่ายเป็นเทปม้วนใหญ่ไว้ เก็บไว้ไม่นานขึ้นเชื้อรา เสียดายมาก เรียนคุฯคนมีสี คุณบ่าว ขอบคุณที่ให้กำลังใจ และลังสาดทับทิมฟ้าประทาน ผมไม่ได้ถ่ายไว้ และเรียนคุณไม่ใช้นาม ที่พัทลุงมีซีดีวัวชนขายที่ร้านน้องซัน หน้าธนาคารออมสิน และร้านเทปมิลินทรา ครับ ขอบคุณทุกท่านครับ
 โดย... เผดิม จันลือชัย
9 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้(9 พ.ย.53) มีวัวชนที่สนามบ้านควนธานี ตรัง ฝนตก น้ำท่วม วัวถอนเหลือ 8 คู่ ผลการต่อสู้มีดังนี้ คู่ที่ 1.แดงทวีทรัพย์ ชน 23 นาทีสนุกมากแพ้ ดุกด้างสมชาย คู่ที่ 2.ดุกด้างสมพงษ์ ชน 11 นาทีล้มแพ้ ขาวเจ้าปัญญา คู่ที่ 3.แดงพยัคฆ์คู่ขวัญวันมีชัย ชน 10 นาที ชนะ ลังสาดชาติชาย คู่ที่ 5.ดุกด้างเพชรนำชัยศรีวิชัย วัวดีจากอำเภอทุ่งใหญ่ ชนเป็นคู่เอกรอบหนึ่งตกเป็นรอง 2-1 ก่อนวาง แต่ชนได้โหดกว่า ชนะ ลังสาดเจ้าสำราญ ไปแบบสนุกดุเดือดสะใจท่านรอง คู่ที่ 5.โหนดสงวนทรัพย์ ชนะ แดงศรนารายณ์ วัวซื้อมาในราคา 1 แสน 2 หมื่น ในนาทีแรกเท่านั้น พลิกความคาดหมาย คู่ที่ 6.ดุกด้างเสือทอง แพ้ แดงอินทรีย์น้อย แค่นาทีแรก คู่ที่ 7.แดงขุมทรัพย์แม่น้พตรัง ชน 18 นาทีเสมอ โหนดมหาดไทย ไปแบบคนเซ็งทั้งสนาม และคู่สุดท้ายคู่ที่ 8.นิลดอกรักษ์เพชรยินดี ชนแพ้ ลังสาดงามพรศิริชัย แค่ 2 นาที หมายเหตุ....วัวที่นาจับตามอง(เวลามองไม่ต้องจับที่ตา) คือดุกด้างเพชรนำชัยศรีวิชัย จากทุ่งใหญ่ ชนเป็นรอง 2-1 ก่อนวาง แต่ชนได้สนุกมาก ดุอีกต่างหาก
 โดย... เผดิม จันลือชัย
9 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ คู่ตูดแดงกับลูกปอ ผมดูคลิปที่ทั้ง2ชน ประมาณ2ชั่วโมงครับ ไอ้ตูดแดง สด ดุดันตามติด ใจมาก ปลายยอดเจ็บ หยำเจ็บมากๆครับ ไอ้ลูกปอก้อสุดๆ ได้ยอดกับหนากว่า ข้างใช้ได้หนัก ปลายเจ็บ คอใหญ่ วันชนถ้าตูดแดงมาไม่บางกว่ามาก และโดนทอติดรั้ว ล้อทั้งยืน งานนี้ ชนะแน่นอนครับ เพราะสดเหลือเกิน
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
9 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตูดแดง ปลายยอดสุดๆครับ หยำเจ็บ ใจใหญ่ ดุดันด้วยที่สำคัญ มีนาทีทองครับ แต่ได้สูงนิด ยอดเสียเปรียบครับนิดหน่อย ขาวลูกปอ ยอดเต็ม ปลายยอดดี ข้างจัด คอใหญ่ ตัวหนากว่าตูดแดงเยอะ แต่ที่ตูดแดงเหนือกว่าคือ ดุดัน ตามติด แทงเจ็บ ใจใหญ่ มีนาทีทองครับ ขาวลูกปอ ถ้าจะชนะไอ้ตูดแดงได้ ต้องข้างพาไปได้ แบบล้มทั้งยืนครับ ยืดเยื้อน่ากลัว ขาวลูกปอ คอใหญ่มากครับ ถ้าวันชนไม่หนากว่ามาก งานนี้ไม่มีผิดพลาดครับ ฟันธง ไม่กลัวหน้าแตก ตูดแดง ดุดัน มีนาทีทองครับ กราบเรียนด้วยใจบริสุทธิ์ ไม่มีเอนเอียง วิจารณ์ ตามความรู้ที่พอมีบ้าง ในเรื่องวัวชน หวังว่าคงเข้าใจทั้ง2ทีมครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
9 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีคัฟ ทุกๆคน คุนหนุ่มยะลาคู่นี้ นัยจัยคุนหนุ่มชอบตัวไหนไม่ทราบระหว่างตูดแดงกะลูกปอนะคัฟ
 โดย... ทีมงานหลังขาวพิชิตชัย
9 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    มีคลิปอ้ายลังสาดมดคันไฟลงให้ดูกันทีจะขอบคุณมาก มีเงินใช้กันมากนะคับ
 โดย... ทีมงานเด็กกำมือ
9 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เรียนถามคุณ เผดิม จันลือชัยที่คับว่ามีแผ่นวัวในอดีตเช่น ดุกด้างบินเดี่ยว อ้ายวีฮอต อ้ายสิงคะนองนา อ้ายลูกแก้ว อ้ายสไปเดอรร์แมน หรอถ้าคุณ เผดิม จันลือชัย จะกรุณาลงในyoutobeให้ที่จะขอบคุณมากเลยนะคับ
 โดย... เด็กกำนัน
9 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถามเด็กหัวไทร แดงยอดเพชรวัวควนโก ตัวที่แพ้ลังสาดเด่นเหนือชนกี่หนแล้วพอบอกประวัติได้หม้ายครับขอบคุณมากครับ
 โดย... เด็กกทม
9 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอดูคลิปแทงหิวแทงโหดหน่อยนะครับ ช่วยลงให้หน่อยครับ เพื่อสนับสนุนคนรักวัวชนทุกท่าน
 โดย... เด็กหัวไทร
9 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เดียวตกข่าวแอะแอะแอะ ขอเชียร์พี่เผดิม ด้วยครับ เรื่องเวป เชียร์สุดใจ จะได้มีที่พักอาศัยและชมรมที่เข้มแข็ง สำหรับคนรักษ์ วัวชน จริงๆสักที ที่ให้คนนอกวงการหรือเพื่อให้คนศึกษาอย่างจริงจังครับ สนับสนุนสุดใจ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
9 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ลางสาดจอมลีลาไม่ทราบว่าได้ชนไหมครับเห็นแถวบ่อนท่าหรำเค้าพูดกันว่าไม่ได้ชนรบกวนผู้ที่ทราบบอกด้วยครับ
 โดย... ...
9 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    อาจารย์เผดิมคับ แล้วที่พัทลุงมีที่ขายไหมครับอยากได้ชุดวัวดังในอดีตมาดูครับ
 โดย... ...
9 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถามพี่เผดิมด้วยครับ มี ซีดี วัวในออดีต ลางสาดทับทิมฟ้าประทาน นายสุวิท นครศรีบ้างหรือเปล่ครับ หรือหาซื้อได้ที่ไหน
 โดย... บ่าว
9 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    หวัดดีพี่เผดิมครับ ดูวัวถ้าไม่ใช่พี่เผดมพากษ์ ไม่มันครับพี่เผดิมพากได้หัวเราะด้วยครับนอกจากความมัน และที่สำคัญภาษาใต้บางคำที่พี่นำมาใช้ไม่ค่อยได้ยินที่ไหนพูดกันแต่พี่นำมาใช้ได้อย่างลงตัว และเป็นการอนุรักษ์ด้วยครับ จะติดตามผลงานอยู่เรื่อยๆครับ
 โดย... บ่าว
9 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์เผดิม พยายามต่อไปนะครับสำหรับการทำเวปวัวชน เรื่องความรู้การทำเวปผมไม่ค่อยมีเท่าไรครับ ขอเป็นกำลังใจก็แล้วกันนะครับ ออ...แล้วอาจารยืมีเทปคู่ไอ้โพธิ์เงินชนกับแดงไพรวัลย์ม้ายอะครับ นั้นก็เป็นคู่ประวัติศาสตร์ของวงการวัวชนคู่หนึ่งนะครับ ขอให้อาจารย์โชคดี เดินทางไปถ่ายทำวัวชนโดยปลอดภัยในทุก ๆ ที่ที่เดินทางไปนะครับ เพื่อพวกเราจะได้ชมวัวชนดี ๆ กันต่อไป
 โดย... คนมีสี
9 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถาม อ.เผดิมฯ ครับ... วัวในอดีต แดงสิงห์ชาวเขื่อน และ นิลช่องช้าง ได้บันทึกไว้บ้างไหมครับ เพราะยังไม่เคยเห็น...ขอบคุณล่วงหน้าครับ
 โดย... แฟนนิลพิทักษ์ชัย
9 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เรียนคุณเจ้าตรังกับคุณมีสี ผมกำลังดำเนินการทำเวฟวัวชนโดยเฉพาะ นำวัวชนชื่อดังทั้งในอดีตและปัจจุบันมารวมกัน ผมรวบรวมไว้มากมายโดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 เมื่อ 13 ปีที่แล้ว นิลคารม จากทุ่งสงชนเดิมพันหลายล้านกับแดงนำทรัพย์ ที่สนามสี่แยกคูหา สงขลา หรือคู่อื่นๆ ใครที่เป็นเซียนเขียนเวฟฝีมือดีช่วยแนะนำให้ผมด้วย โทร.086-6867006 ขอบคุณมากที่ให้กำลังใจ
 โดย... เผดิม จันลือชัย
9 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมคิดเหมือนคุนเจ้าตรังครับ ผมว่าอาจารย์เผดิม น่าจะทำเวปวัวชนนะครับ เพื่อที่กีฬาพื้นบ้านชนิดนี้จะได้เผยแพร่ให้กว้างขวางต่อไป และเป็นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น แสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนความรู้ และไว้สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับพี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อน ๆ ที่รักและชอบในกีฬาพื้นบ้านชนิดนี้ครับ
 โดย... คนมีสี
9 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณคุณเผดิม จันลือชัย สำหรับผลควนธานีครับผมยากทราบว่าคุณเผดิม จันลือชัย ว่ามีช่องทางไหนทำให้วงการวัวชนเป็นสากลบ้างครับผมว่าในที่นี้คุณเผดิม จันลือชัย มีประสบการณ์มากกว่าเพื่อนๆเพราะว่าไปเหมือนจะทุกบ่อนที่มีวัวชน(ยกเว้นบ่อนท่องน่ะครับ)เผื่อผู้ให้ในวงการพูดคุยกันบ้างครับถามเพื่อเป็นความรู้น่ะครับและอีกอย่างเว็ปวัวชนเมื่อไรจะมีครับจะได้ลงคลิปลงรูปเพื่อแลกเปลี่ยนกันได้ครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆว่าไหมครับ
 โดย... เจ้าตรัง
9 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ที่นครฯซี.ดี.วัวชนมีขายที่ร้านมนต์เพลงหน้าวัดพระธาตุ ซุ้มขายซี.ดี.หน้าโลตัส และร้านวีว่าหัวถนน ครับ แทงหิ้วออกถึงชุด 54
 โดย... เผดิม จันลือชัย
9 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    อรุณสวัสดิ์วันใหม่ โชคดีมีชัย มีเงินใช่ ทุกท่านครับ เที่ยงๆจะมาคุยเรื่องวัวนะ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
9 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ครับ ทีมงานหลังขาวทนายโย ที่น่ารักครับ สู้ครับ น่ารักจริงจริง ใจใหญ่จังคุณ โดนไม่มีร้อง ทีมงานยะลา ก้อเหมือนกัน สู้สู้ ใจใหญ่
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
8 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ในสายตา คู่โหนดตูดแดงกับขาวลูกปอ ผมคิดว่าไอ้ตูดแดงได้สูงยาวแต่ขาวลูกปอได้หนาอยู่หลอดหวาน้ำหนักไม่ขาดเหลือกันเท่าใด ส่วนยอดไอ้ขาวลูกปอได้เปรียบที่แคบหวา คู่นี้ผมชอบโหนดตูดแดงครับ ปลายยอดจัดหวา ตัวได้เปรียบ แต่ไม่รู้ว่าถ้าถูกค้ำหน้าแล้วโหนดกลัวหม้ายถ้าไม่กลัวลูกค้ำหน้า อนาคตสดใส
 โดย... เด็กยะลา
8 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรแกรมหัวพานเมาด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
 โดย... เด็กกทม
8 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้(8 พ.ย.53)วัวชนสนามควนธานี ตรัง วัวถอนเหลือ 8 คู่ ดังนี้ แดงงามยอดขนเหล็ก แพ้ โหนดหนูนุ้ยเจ้าทะเลทอง คู่ 2 โหนดคิ้วขาวเจ้าปัญญา ชนะ โหนดยอดทองเล็ก คู่ 3.ดุกด้าเจ้าปัญญา ชนะ โหนดสิงหราชทายาทคมพยัคฆ์ คู่ที่ 4.โหนดเพชรปรีชาราชายอด แพ้ ขาวพันเหลี่ยม คู่ที่ 5.ขาวงามสามเซียน ชนะ ขาวเพชรธนู คู่ 6.ลังสาดยอดทองเล็ก แพ้ ขาวงามเพชรปิยะ คู่7.ขาวจอมยุทธ แพ้ โหนดดอกอัจฉริยะ และคู๋เอกพิเศษชนล้านบาทของจริง โหนดจอมเซียนขวัญใจดอกรักษ์(ไอ้ไขว้) ชนะแแบดุเดือด ขาวมานะชัย หมายเหตุวัวที่น่าจับตามองอนาคตเงินหลายล้านก็คือโหนดดอกอัจฉริยะ
 โดย... เผดิม จันลือชัย
8 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุนหุ่มยะลา เมื่อคืนโดดหิ้วไปแทงแล้ว อิอิ ของพรันนี้ไม่ว่ากันคัฟ ผิดถูกไม่ว่ากัน เอาไว้วันหน้าแก้ตัวใหม่คัฟ ขอบคุนนะคัฟคุนหนุ่มยะลา คุยเรื่องวัว ข้อมูลดีๆ แลกเปลี่ยนกันนะคัฟ
 โดย... ทีมงานหลังขาวพิชิตชัย
8 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอขอบคุณคุณ DJ ที่ติดตามผลงาน และขอแจ้งคุณเด็กโคกหล่อและคุณ 3 S ซี.ดี.วัวชนมีขายที่แมงมุม ตรัง ผมเพิ่งส่งไป 100 แผ่นเมื่อ2 วันที่ผ่านมา
 โดย... เผดิม จันลือชัย
8 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702