๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222    หน้าถัดไป >

    ผมว่าจะซื้อวัวตัวเมีย ลูกวัวขาวลำพูนมาทำแม่พันธุ์ ใครมีความคิดเห็นยังไงครับ เพราะผมรู้จักคนแพร่นิสัยดีคนนึ่ง เพราะลูกวัวตัวผู้ของเค้า ขายไปหมดแล้ว คนมาขอซื้อตลอดเลย ถ้ามาผสมกับวัวแทงทางใต้เปงไงบ้างครับ ช่วยวิจารณ์ บอกมาเยอะๆเลยนะครับ ผมจะเอาไปเป็นกรณีศึกษาครับ ผมจะเอาข้อดีของขาวลำพูนมาผสมกับวัวใต้ครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
13 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    วัวที่ซ่อมเขากรณีเขาหักหรือเขามีปัญหาแล้วซ่อมก่อนชนต้องเกียวให้ดีครับดูอาการด้วยแทงดินดีไหมก่อนวันขนทอหลักไหม บ้างทีเน่าในเรามองชนไม่กี่ทีวิ่งฝากๆด้วยครับ
 โดย... เพื่อน
13 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตามแนวคิดหลายท่าน เพื่อความยุติธรรม แด่เจ้าของวัว เจ้าของบ่อน ควาญวัว ทางสมาคม ต้องมานั่งคุยกันแล้วอ่ะครับ เพื่อออกกฏระเบียบ และเพื่อให้ทางกฏหมายมีผลบังคับ แด่วงการวัวชน เพื่อขจัดสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เอารัดเอาเปรียบ กาฝากวงการวัว ต้องลงโทษสถานหนักเป็นกรณีๆไป ทั้งเจ้าของวัว เจ้าบ่อน ควาญวัว ที่โกง ล้ม เอาเปรียบ ถอน แกล้งคู่แข่งในกรณีต่างๆ ต้องทำให้เป็นรูปธรรมครับ ต้องมีการประชุมใหญ่ สักครั้งแล้วครับ ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงฝ่ายกฏหมายด้วยครับ เพื่อสังคม วัวชน คนใต้ จะได้เป็นเอกลักษณ์ ประเพณีที่สืบถอดตลอดไปครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
13 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุณเอก ขอผลกระบี่ด้วยครับคู่โหนดมงคลชัยครับขอบคุณครับ
 โดย... สายเลือดลูกครู
13 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    การซ่อมเขามีผลแน่นอน ถ้าไม่มีผลก้อจะซ่อมไปทำไม(แอะแอะแอะ) การที่ซ่อมก้อเพื่อให้เวลาชนวัวเราได้เปรียบเอาแบบคุยตรงๆเลยนะ เพราะเวลาเราซ่อม เราต้องแต่งยอด และความยาว เพื่อให้วัวเรา แทงได้ ค้ำได้ คนทำและควานวัวสำคัญสุด ต้องรู้ว่าวัวเราชนแบบไหน แนวทางแบบไหน ของเพื่อนแบบไหน(แต่การที่ซ่อมหรือไม่ซ่อม ต้องขออนุญาตคู่ชนตอนเคียง ตามตกลงกันก่อนหรือแต่งมาแล้วเคียง แต่ผมว่าอย่างแรก มีผลดีกว่า เพราะเรารู้ว่าจะชนกับใคร ตามที่บอกข้างต้น) อธิบายยากนิด แต่แต่งเพื่อประโยชน์ ในการที่จะได้ชนกัน เป็นสำคัญ) ส่วนการที่ซ่อมได้เปรียบ เสียเปรียบ อยู่ที่ความรู้ ทางชน ของทีมงานครับ โทษนะครับ ความรู้ผมน้อย แต่เหตุผลใหญ่ๆ ก้อน่าจะมีแค่นี้อ่ะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
13 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เห็นใจคุณ ค่ายทายาทสายฟ้า ประสบการมีมาก็คล้ายๆกันเลย อยู่ที่ควานนิวัวต่อให้เก่งปรือถ้านควานเลี้ยงไม่ดีก็สู้เพื่อนไม่ได้ ยิ่งโดนเอาควานที่ทำวัวอีกยิ่งแรงไปก่อนวันชนมันเอาวัวไปโยงไม่ให้ได้นอนหญ้าก็ไม่ให้กินกินแต่น้ำเราก็นึกว่ากินหญ้าอิ่มที่ไหนได้น้ำทั้งเพในพุงพอชนอิเอาแรงที่ไหไปชนอาคับนอนก้ไม่ได้นอนหญ้าก็ไม่ได้กิน แพ้ไม่เสียใจเท่าสงสารวัวมันพูดไม่ได้อิบอกเราๆก้ไม่รู้ตามควาญวัวทั้งเพ เราคนรักวัวพอรู้แล้วไม่ที่ทำปรือน้ำตาข้างปร้าบอดมันก็ซึมทำได้แค่จำไว้เป็นบทเรียน ยังมีอีกหลายกรณีที่ทำวัวแต่เล่าไม่หมดไว้เป็นกรณีศึกษาก็แล้วกันนะ จ้าวนายอิอิ
 โดย... ...
13 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ยอดวัวที่ซ่อมเขามาจะแข็งกว่าเวลาชนจะไม่ป้านง่ายเหมือนกับเขาจริงเขาจริงแหลมมาพอโดนโคนเขาก็ไม่คมแล้วแต่เขาซ่อมยังคมอยู่(กรณีเขายาวเท่ากันนะคับ)แต่บางคนก็ว่าเขาซ่อมวัวบางตัวก็ไม่ใช้ยอดเลยหรือใช้ไม่หนัดอาจแทงไม่ถูกไปเลยก็มีเพราะไม่ใช่ธรรมชาติของมันคล้ายเราใส่ฟันปลอมกินไรไม่หรอยเหมือนกับฟันจิง ช่ายม่ายจ้าวนายอิอิ (ตามที่เคยได้ยินมานะหากใครมีข้อมูลมากกว่าก็แนะนำได้คับ)
 โดย... ...
13 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    อยากถามผู้รู้ครับว่า วัวซ่อมเขากับตัวไม่ซ่อมมีผลแตกต่างกันมากไม่ครับ ยอดเหมือนกัน เท่ากันจะได้เป็นความรู้ครับ
 โดย... เด็ก กทม
13 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    บอร์ดเงียบอีกแล้ว มีไรดีดี แนะนำกันได้ครับ เล่าสู่กันฟัง ผมทุกเรื่อง ใจกว้างอย่าใจแคบ แล้วมิตรจะหลั่งไหล บอกผลลังสาดสิงห์ราช ด้วยนะครับ เพราะนายหัวยะลา ไปเล่นครับ เมื่อวานยังไปดูวัวที่แคมเลย ขอให้ชนะ นะครับ ผมฝากเล่นเลย ตั้งแต่เช็ดล้าง นิดนุง สนุกๆครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
13 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ความคิดเห็นด้านล่าง ของน้องเองครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
13 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีครับพี่ค่ายทายาทสายฟ้า เวปนี้บอร์ดวัวครับ พี่คุยเรื่องวัวอ่ะถูกต้องแล้วครับ มีไร เล่นสู่กันฟังครับ ดีกว่ามาค่อยขอเด็ดเพื่อนอย่างเดียว การบ้านไม่ทำ แล้วให้คนอื่น คุยแต่เรื่องวัว ตัวเองไม่คุย 5555555+ แปลกเหมือนกัน พี่พูดถูกครับ ในประเด็ดวัว ผมเชื่อโดนสนิทใจ และสนับสนุนครับ แหลงถูกเลยครับพี่
 โดย...
13 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมขอแสดงความคิดเห็นหิดนึงนะคับ ความเห็นส่วนตัวนะคับ อย่าได้ว่าได้ตำหนิผมเลยถ้าผิดพลาด แต่ก้อขอแนวร่วมนะคับถ้าคิดเหมือนตามผมพูด ผมว่าการเลี้ยงวัวนี่ไม่ใช่ง่ายๆเลย ถ้าไม่ได้เลี้ยงเองก้อเหมือนกับเอาเงินไปฝากไว้กับเพื่อน วัวจะดีหรือไม่ดีผมว่าสำคัญอยู่ที่ควาน ต่อว่าให้ได้วัวราคาสองแสนมาเลี้ยงถ้าควานเลี้ยงไม่ได้เรื่องก้อแค่กากวัวนิคับ แต่ถ้าวัวตัวไหนความตั้งใจเลี้ยง เอาใจใส่ไม่ขาดตกบกพร่อง ราคาสองหมื่นก้อชนะวัวราคาสามแสนได้ท่านว่าจิงมั้ยคับ วัวมันแพ้วัว ถ้าเจ้าของไม่เก่งกว่าวัว ถ้าลำตัวสูสี ท่านเชื่อผมม่ายคับว่าตัวที่ชนะคือตัวที่แข็งแกร่ง พอเรามาไล่ว่าความแข็งแกร่งมาจากไหนก้อต้องตอบได้เลยว่ามาจากควาน ควานจะเลี้ยงดีหรือไม่ดีก้ออยู่ที่น้ำใจของเจ้าวัวด้วย เจ้าของวัวบางคนพูดกันตรงๆคับว่าขี้เนียน จุกจิกไปหมด ควานบางคนเค้าก้อไม่อยากเลี้ยงเพราะเลี้ยงไปก้อไม่ได้อะไร มีความสุขที่ได้เลี้ยงวัวก้อจิงแต่ก้อต้องมีเงินพอส่งเสียให้ลูกได้เรียนให้เมียได้ใช้ ผมจึงคิดว่าวัวจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ควาน ควานจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่เจ้าวัว ควานนี่สำคัญจิงๆ ผมเห็นดองผมอ่ะคับแกอยู่กับควานเหมือนเป็นญาติคนหนึ่ง ควานคนที่เลี้ยงเพชรลำพูนอ่ะคับ วัวชนะต้องชักเปอร์เซ็นต์เป็นกิจลักษณะ เดิมพันต่างหาก แม้แต่ของแกในฐานะที่เป็นเจ้าวัวแกก้อชักให้ ค่าหัวก้อให้ควานหมด วัวถูกคู่เหมาหญ้าให้ วัวไม่ถูกคู่ให้ค่าเลี้ยงเป็นรายเดือน บวกค่ามัน แล้วก้ออะไรอีกหลายๆ อย่าง ต่างฝ่ายต่างอยู่ได้ ผมเองเคยจ้างเด็กมาเลี้ยงวัว พอวัวถูกคู่ลองเกี้ยวแลก่อนชน 10 วันนิคับ วัวแล่นเสีย มารู้ทีหลังว่าเวลาอาบน้ำวัวเด็กมันเอาสายยางใส่เข้าไปในหูวัวเลย แล้วที่วัวแล่นเพราะหูเป็นหนอง ถ้าผมบอกชื่อวัวหลายท่านในที่นี่คงรู้จักนะคับไอ้โคนิลจอมโหดเล็กเพชรเกาะหมากอะคับ จนว่าผมขายไปแถวบ้านเจ้าของมันเอาไปเลี้ยงเอง แล้วเลี้ยงดีด้วย ชนะมาสามครั้งรวด พอครั้งที่สี่ผมพาไปต่อเขา คนที่ต่อเขาเค้าบอกว่าอยู่ได้สามเดือนคับ ชาดอยู่ไม่ถึงสองเดือนยอดเน่าใน วัวตัวนี้เก่งคับ แต่มาเสียยอดด้วย ยอดแบะ แถมปูนกัดส้อในยอดเน่าหมด ตอนนี้ผมขายไปแล้ว เจ้าของใหม่บอกว่าเอาไปวางแล้วเก่งมาก ขายไปพรรคพวกกันเองคับ วัวตัวนี้บอกได้เลยว่าผิดที่ผม ที่ทำให้เขามันเน่า สาว่านอกเรื่องไปไกลหล่าว อิอิ นั่นละคับผมถึงไม่จ้างใครมาเลี้ยงวัวผมเลย หลาบคับ ยอมทิ้งวัวดีกว่า ดีกว่าจะเสียหัวใจไปทั้งดวง 55555(ผมว่าผมพูดมั่วจังนิ)
 โดย... ค่ายทายาทสายฟ้า
13 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมขอโทษด้วยคับคุณเด็ก กทม ที่ไม่ได้แจ้งแก้ไข วันที่ไปเคียงที่โกตี้วันนั้นยังไม่ได้เซ็นสัญญากันคับ เที่ยวยักท่ากันอยู่ทั้งสองฝ่าย ทั้งๆที่ต่างตัวต่างอิชนกันแต่เล่นตัว ต่างคนต่างทางมาก สุดท้ายอดคับพอเราอิเซ็นเค้าไม่เซ็น พอเขาอิเซ็นอ่ะเราก้อคนยังมาไม่พร้อม ชวดคับ หลังจากกลับมาบ้านทางบ่อโก้ตี้ได้โทรมาบอกว่าทางโน้นเค้าจะชน ตอนนั้นคิดว่าคงได้ชนแน่แล้วอ่ะคับก้อเลยโพสบอก แต่ตอนนี้เงียบแล้วหล่าวคับพี่น้อง
 โดย... ค่ายทายาทสายฟ้า
13 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุณนรินครับ คู่เอกพิเศษ บ่อนน้ำจายครับ ทีมยะลานายหัวไปเล่น ลังสาดสิงห์ราชครับ วันนี้
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
13 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เที่ยงแล้ว ทานข้าวกันบ้างนะครับ วัวนนี้ ทีมงานยะลา ไปดูลังสาดสิงห์ราชที่แคมป์เมื่อวานวันนี้ ชนคู่เอกพิเศษบ่อนน้ำจายครับ สมบูรณ์ดี ตัวนี้ พี่เค้าบอกว่าเก่ง ติดตามมา3 หัวแล้วครับ รับทรัพย์ แต่ไม่รู้จักคู่ชน ยังไง ก้อให้ไปเล่น ลังสาดสิงห์ราชอ่ะครับเข้าไปเล่นกันนะครับ ส่วนไอ้ดุกด้างคู่ชนไม่รู้จัก ใครที่ไม่อยากให้ท่านอื่นหรือผม คุยเรื่องอื่น ช่วยโพสร์และเข้ามาคุยเรื่องวัวเยอะๆด้วยครับ ขอบจาย
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
13 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    มีทีเด็ดหรือตัวไหนน่าเล่นบ้างครับบ่อนน้ำกระจาย
 โดย... นริน
13 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณพี่เผดิมรายงานผลแต่เช้าเลยครับ
 โดย... บ่าว
13 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีครับ ต่างคนหลากหลายความคิด ความคิดเห็นไม่ตรงกันการพนันจึงบังเกิดครับ คุณก็ว่าวัวคุณดี ผมก็ว่าวัวผมดีกว่าของคุณ อีกคนก็ ของเราดีกว่าทั้ง 2 ตัวแหละ นี่คือความจริงครับ ดูแต่ดีเถิครับ จะได้สบายใจครับ มีทั้งถามมีทั้งเรื่องเล่ามีทั้งแสดงความเห็น มีทั้งวิจารณ์หลากหลายดี
 โดย... บ่าว
13 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอผลบ่อนบางกล่ำเมื่อวานหน่อยนะคับ
 โดย... ...
13 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมเป็นคนหนึ่งที่เห็นด้วยกับคนซุกวัวแต่ก่อนผมก็เข้าแสดงความคิดเห็นประจำแต่พักหลังชักจะเบื่อ ขารองชั้นสอง พี่สุดยอด บี้คลองหอยโขง ลูกสม ผมว่าความรู้สึกน่าคล้ายกันกับผม
 โดย... น้องเณร
13 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เมื่อวันที่ 12 พ.ย.วัวชนสนามบ้านเสาธง นครฯ เมื่อถอนเหลือ 6 คู่ดังงนี้ 1.โหนดชาญณรงค์ จากลานสกา แพ้ โหนดหลังขาวสกุลดี จากเสาธง 2.ขาวงามวังทอง จากลานสกา ชนะ ลังสาดพยัคฆ์ไพร จากบ้านหญ้าปล้อง 3.แดงประกายเพชร จากหัวไทร แพ้ ขาวมรดก จาก เขาแก้ว 4.นิลท้องลายเก่งนำทรัพย์ เต็งหนึ่งจากหัวไทร แพ้ นิลงามนักร้อง จากขุนทะเล 5.ดุกด้างเพชรน้ำหนึ่ง จากทุ่งสง ใช้ยอดดุดันกว่าชนะโหนดเกียรติสมบูรณ์ จากกระบี่ และ 6.ลังสาดรถเหล็ก จากชุมขลิง ชนะ แดงงามเพชรนำชัย จากปากนคร
 โดย... เผดิม จันลือชัย
13 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    รับอรุณวันใหม่ โชคดีมีเงินใช้ เล่นวัวได้กันทุกคนนะครับ รวยรวยรวย
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
13 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    อ.เผดิม ทำซีดีเต็ม โหนดนิรนาม-โหนดธงชัยให้ทีเเบบไม่ตัดต่อนะ อยากได้แผ่นเท่าไรได้เพ
 โดย... เด็กนิรนาม
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ควนธานีรอบนี้ชอบไอโหนดดอกอัจฉริยะคับวิ่งข้าง3-4ทีเข้ากลับมาชนตัวนี้สุดยอดคับตอนนี้เค้าขอซื้อในราคา 170000แล้วคับ และไอลันดาของรองผู้การยุ้ยซื้อมา110000จากนรคับชนเมื่อวานโชว์ฟอล์มสุดยอดคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีนะคับ ผมว่าบอสนี้น่าจะพูดเรื่องวัวชนดีๆกันมากกว่านะคับ แลกเปลียนความรู้กัน ข่าวสารต่างๆดีๆในเรื่องวัวชนกันนะคับ แต่เรื่องไก่ บอล มวยอะไรเนื่อยคับผมว่าน่าหาเว็บบอสอื่นๆ เฉพาะเรื่องของแต่ละเรื่องไว้แสดงความคิดเห็นดีกว่าไม่คับ ผมว่าน่าจะเหมาะกว่าไม่คับ
 โดย... ชุกวัว
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    บ่อนทับเที่ยงชนงานฉลองรัดแล้วก่อนแล้วก็ย้ายคับ ย้ายไปแถวบ้านนายหัวนงคับ และขอบคุนคลิปไอหมาป่าคับไอหมาป่าอยู่ใกล้บ้านผมแค่500เมตรเองมีลูกอยู่2-3ตัวที่บ้านเจ้าของมันแต่ตอนนี้มันไม่ชนแล้วคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้ เฉีนหลง ชนที่แพร่คราฟ ข้างละ 200000 คู่เอกลอบแรกๆๆๆ
 โดย... แฟนๆๆวัวชน
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถามเจ้าตรังที่คับว่าบ่อนทับเที่ยงเคี่ยงที่บ่อนเดิมแล้วเสียงว่าไปชนบ่อนใหม่จริงหม้ายคับ แล้วตอนนี้ตัวที่หน้าติดตามไอสกอเปี้ยนตัวที่ชนะควนธานีวันที่11น่าเล่นดีผมว่า
 โดย... เด็กกำนัน
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ด่วนอ่ะครับ บ่อนน้ำจายพรุ่งนี้ มีทีเด็ดตัวไหนบ้างครับ น่าเล่นอ่ะครับ เพราะทีมงานพึ่งกลับจากบ่อน ฝากมาถาม เพราะไปดูลังสาดสิงห์ราชมา ช่วยวิจารณ์คู่นี้ด้วยครับ ว่าคู่ชนเปงไงบ้าง ราคา ตอนนี้เปงไง คู่ชนชื่ออะไร ฝีมือเปงไงบ้างครับ เดวผมจะถามเรื่องไอ้ลังสาดสีหราชมาให้ครับ ขอบคุณครับ ทีมงานยะลา ตามมา3 หัวแล้วครับ บอกว่า เก่งครับ ได้มา3เที่ยวแล้ว
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    อยากถามผู้รู้ครับใครพอทราบประวัติรูปปั้นวัวชนที่อยู่หน้าสวนป๋าเปรมที่อยู่ที่ทางไปร้านโกเข้งระหว่างพาน1กับพาน2บ้างครับช่วยบอกด้วยครับว่าตัวไหนชนะครับและเป็นวัวของใครถามเพื่อเป็นความรู้จริงๆครับม้ายได้ตลกน่ะครับอยากรู้ตั้งนานแล้วแต่ม้ายรู้อีกถามใครครับ-------------แต่ที่ผมรู้มาบ้างแต่ไม่รู้เท็จจริงแค่ไหนเมื่อก่อนมี(เจ้า)เสด็จมาสงขลาและได้จัดให้ดูวัวชนที่ไหนสักที่ผมจำไม่ได้แล้วปรากฏว่าชน2ชั่วโมงกว่าทั้ง2ตัวไม่คิดจะวิ่งเลยเสมอกันจึงปั้นเป็นรูปวัวชนคู่นั้นหรือเปล่าผู้รู้ช่วยด้วยครับเมื่อก่อนผมเคยมีรูปวัวชนตัวเป็นๆๆคู่นี้ด้วยแต่ไม่รู้หายไปไหนแล้วใครมีช่วยส่งมาที่Kajohnsak_7@hotmail.comได้น่ะครับหรือรูปวัวชนสวยๆๆงามๆๆหรือข่าวสารวัวชนก็ได้น่ะครับขอบพระคุณยิ่ง
 โดย... เจ้าตรัง
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    แม้นแล๊วครับ ข้อมูลในนี้ ที่โพสร์สุดยอดครับ ดีจริงใจนะผมว่า ไม่มีนอกมีใน เบื้องลึกเบื้องหลัง เบื้องข้างไม่มี มีแต่ความจริงใจครับ ไปกินเบียร์ต่อนะครับ ดึกๆ ค่อยมาคุย รักทุกคนครับ คิดถึง พี่แฟนนิลพิทักษ์ชัย พี่มารุต และพี่ขารองชั้น2 ด้วยครับหรือท่านอื่นๆครับ มีไรมาฝาก บ้างนะครับ คนในบอร์ด รออยู่ครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถ้ามีเว็บที่นี้เราจะต้องสมัครสมาชิก ประเถทที่เข้ามาป่วนจะไม่มีสิทธิเลยครับถ้าเข้ามาต้องสมัครสมาชิก และจะไม่ท้าชนกันในเว็บ บางทีเราโพสๆกันตัวแพ้คือเพื่อนเราในเว็บนี้เองจะเสียความรู้สึกกัน จะแลกเปลี่ยนความรู้กัน ตัวน่าเล่น โปรแกรมแต่ล่ะบ่อนจะถูกลงเว็บหมด โดยเพื่อนๆ ถ้าสมัครสมาชิกไม่มั่วแน่นอนครับ เพราะมันจะขึ้นชื่อและมีแต่ความจริงใจเท่านั้นครับ
 โดย... เบิ้ม สุราษ
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่เจ้าตรังครับ ผมก็รู้น้อยครับบางทีก็ไม่กล้าโพสกลัวพี่ๆแพ้กัน แต่ผมว่าโพสกันหลายๆความคิดดีครับเราค่อยมากรองกันแตกต่างได้แต่ไม่แตกแยก คอยเตือนกันเรื่อยๆ
 โดย... เบิ้ม สุราษ
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ครับพี่เบิ้ม แต่ออกตัวก่อนนะผมคนธรรมดาทั่วไป รักษ์วัวเข้าสายเลือด อย่างที่เคยบอกไว้ตอนเข้ามาใหม่ๆในเวปนี้ ไก่มีดี ให้ครับ ได้ต่อยอดเพื่อนๆ ทุกวันนี้ติดตามข่าวตลอดครับทั้งวัวและไก่ เพราะมีทีมพี่ๆเค้าเล่นครับ มีฝากบ้างครับ ช่วยเหลือกันไป อยู่แบบนี้ สบายใจกว่าครับ สุดท้ายนี้ ต้องขอบอกก่อนนะครับ ความรู้เรื่องวัวและไก่ ผมน้อยมากครับเพราะไม่ได้ออกสนามบ่อย นานๆครับ แต่จะศึกษาวัวและไก่ แนวทางชนตลอดครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุณภูเก็ตเข้าไปดูเว็บไก่ใต้นั้นที่ผมโพสตัว 13 หนนั้น ลูกๆมันทำท่าตีวางได้หลายตัวเลย ค่ายลูกเสือครับ
 โดย... เบิ้ม สุราษ
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุณเบิ้ม สุราษ ผมสมัครด้วยคนครับจะมีอารัยที่เป็นสากลและมีสิ่งดีมากมายครับแต่อย่าเป็นเหมือนเว็ปมวยน่ะครับเข้ามาปั่นข้อมูลบ้างล่ะเข้ารบกวนต่างๆๆนาๆๆแต่เว็ปนี้ที่อ่านมามีแต่ข้อมูลที่มีประโยชน์ทั้งนั้นครับผมติดตามมาประมาณปีกว่าแล้วล่ะแต่ไม่ค่อยได้แสดงออกมากน่ะครับเพราะข้อมูลมีน้อยไม่ค่อยได้ไปบ่อนน่ะแต่ถ้ารู้จักวัวจะมาบอกรายละเอียดให้ครับมีมิตรที่ดีคือสุดยอดนักเลงวัวชน
 โดย... เจ้าตรัง
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ครับพี่เจ้าตรังตรับ ยินดีครับ น้ำใจเรื่องข่าวสารที่มีให้ ทีมงานยะลา ได้เงินบ่อย จากในเวปนี้ ข้อมูลที่จริงใจ มีน้ำใจ ช่วยได้เยอะครับ แพ้ชนะ ไม่ไปเป็นรองแล้วครับ ทีมงานยะลาไปเล่นวัว สู้เค้าได้ครับ เพราะทีมงานที่จริงใจในนี้อ่ะครับ ไปก้อไม่เปงรองแล้ว แพ้ชนะ ค่อยว่ากัน งั้นเดวผมหลบไปกินเบียร์ต่อกับเพื่อนๆ พี่พี่นะครับ แหนมร้อนๆ แอะแอะแอะ มายะลา จะพาไปนั่งร้านหลวงรัตน์ครับ ที่กระท่อมคนบก
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เดาได้ถูกต้องครับ แพงสุด 3 แสนแต่เป็นของเพื่อนผมน่ะไม่ใช่ของผม
 โดย... เบิ้ม สุราษ
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่เบิ้ม พ่อไก่ตัว13 หน ขนสีไรครับ ไก่จากค่ายไหนเหรอ
 โดย... ภูเก็ต
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่เบิ้มครับ อีกแนวทางนึ่งนะครับ ไม่ต้องใช้เวปและมีคนเข้ามาเยอะด้วย (เพื่อนผมแนะนำนะครับ เพราะจากหลายวันที่ผ่านมา มีทีมงานให้ผม ทำเวปให้ +เพื่อน ลงไฮไฟร์h5 น่าจะดีกว่าครับ โพสร์ชื่อดีดี มีพวกเยอะๆ ชักจูงเข้ามาดูได้ในh5 ทันสมัยครับ เพื่อนผมบอก น่าจะดีกว่าด้วย) คำแนะนำ ถึงคนอื่นด้วยนะครับ ตั้งชื่อ เกี่ยวกับไก่ให้ดี ถ้าจะขายไก่ เดวมีคนเข้าเยอะครับ ส่วนตัวด้วยแล้ว คนที่เข้ามา มักสนใจจริง ไม่เสียเงินด้วยครับ รูป วีดีโอ ลงได้เหมือนกัน อัพได้ตลอดครับ แนะช่องทางใหม่นะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เรียน.หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้ ผมออกตัวไว้ก่อนครับผมไม่ได้เป็นทีมงานของทีมพญาขุนโจรหลอกครับแต่ที่พอรู้ข่าวบ้างก็เพราะว่ารู้จักทีมควานวัวเค้าน่ะครับเพราะไม่ได้ไปช่วยอะไรในทีมเค้าเลยครับแต่ตามเล่นวัวของในทีมขุนโจรตลอดครับถนนเส้นเดียวกันครับเข้า-ออกเห็นทุกวันครับตามภาษาบ้านใกล้เรือนเคียงน่ะท่านไหนๆๆก็พิมพ์แล้วขอเชิญช่วยนำวัวมาเคียงที่ทับเที่ยงวันที่14และ16รอบงานเหลิมครับวันที่7เคียงแล้วติดหลายคู่ครับอย่างไอ้โซล่า-ไอ้โคกทิฐ-ไอ้เพชรลานโพธิ์-(ไอ้หัวข่า-ไอ้ชาวเขื่อนก็ออกครับแต่ไม่ถูกคู่ม้าย)และตัวดังอีกมายที่ไม่ได้กล่าวมา-ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรน่ะครับแต่ในฐานะมาอยู่เมืองตรังต้องช่วยประชาสัมพันธ์น่ะครับอยากให้ประเพณีนี้อยู่คู่ชาวใต้ตลอดไปครับ
 โดย... เจ้าตรัง
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    13หัวนี้ ชนแพงสุดเท่าไหร่ครับพี่เบิ้ม เดวนี้มี3ค่ายใหญ่ เดือยดี วงการน่าจะรู้จัก ชนแพง นคร สุราษณ์ แต่ไก่ อาจจะไม่ได้สุดยอดก้อได้ แอะแอะแอะ เดาเอา ผมเดาเมื่อช่วงเย็น ไก่ทีมงานพี่สายเหล่า หลังสวนสุราษ ป่ะครับ พี่เบิ้ม ตัว13 หัว
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เบอร์โทรคนเขียนเว็บครับที่เคยเห็นมาเว็บไก่ชนทั้งหลาย ชื่อคุณนเรศ 0804465134 และ0866001005 ปี1ประมาณ 1800-2300 บาท ที่พวกผมเคยใช้บริการอยู่ในเว็บไก่ใต้ ครบปีก็พี่ๆน้องแย่งกันจ่ายเลยตกลงกันที่ทำเสื้อสมาชิกแล้วขายเป็นค่าบำรุงเว็บหรือเฉลี่ยลกันคนล่ะ100-200 นิ ถ้าใครจะทำอยากให้ชื่อว่า วัวชนใต้ดอทคอม หรือชื่ออะไรก็ได้ให้พี่ๆน้องๆในเว็บช่วยกันโวด นับเสียงข้างมาก ถ้ามีเว็บเฉพาะทุกอย่างจะเป็นระบบระเบียบหมดครับ
 โดย... เบิ้ม สุราษ
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    บ่อนใหญ่ในสุราษล้วนๆครับต่ำสุดหมื่น1ครับคุณหนุ่ม
 โดย... เบิ้ม สุราษ
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าวัวอยู่ตรัง ผมรู้จัก ทีมพญาขุนโจรคนเดียวครับเจ้าของไอ้ขุนโจรที่แพ้ไฟร์ล่าสุดอ่ะครับ หลวงรัฐเจ้าของกระท่อม ที่ยะลาครับ ร้านเพลงเพื่อชีวิต แก่นิสัยดี เป็นกันเองกับเจ้าตรัง ทีมงานเค้าอ่ะครับ รู้จักเพราะคุยทางบอร์ดนี่ล่ะ หลวงชอบซื้อวัวเหมือนกัน ชอบเล่นวัวมาก ถ้าผมมาทางนี้นะ วัวดี ผมซื้ออ่ะ เอามาทำได้มิตรเยอะ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีครับคุณ djครับ ผมไม่มีหรอกครับ แต่ถ้าพ่อดีผมว่าไม่แพงนะ แต่วัวตัวที่เราได้ จะดีไม่ดี พ่อไม่ต้องพูดถึง เพราะเราทราบดี นอกจากอยู่ที่แม่แล้ว ยังมีอะไรอีกหลายอย่างครับ พ่อแม่ ต้องแนวทาง เดียวกันครับ ผมว่าคล้ายไก่ครับ และบุญวาสนาคนได้ไปด้วยครับ แต่แดงตัวนี้ น่าจะเก่งครับ แต่ชนะเร็วมาก อะไรอะไร ยังบอกไม่ได้ครับ ต้องรอวัว2ครับ ถ้าผมสนิทแบบคุณ และมีเวลา ผมซื้อแล้วครับ ฝากทีมงานเลี้ยงปล่อยไปก่อน ได้อายุ มาทำกันอีกที น่าสนใจนะครับคุณดีเจ ถ้าว่างและมีโอกาส น่ารองนะครับ เงินพอหาได้ แต่วัวดีดีหายาก ถึงไม่สุดๆ ผมเชื่อ ไม่มีขาดทุนครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณหนุ่มยะลาครับผมเคยไปเที่ยวที่ท่าพญาเมื่อ2ปีก่อนครับไปที่บ้านน้าจิด(เจ้าของไอ้ใบ้)ตอนเขายังไม่หักอะครับไปเพื่อไปหาวัวครับนั่งคุยกันที่คอกของไอ้ใบ้เลยก็เลยถามถึงลูกของไอ้ใบ้แกก็บอกว่ามีอยู่3-4ตัวก็เลยให้แกพาไปดูเห็นแต่แล้วก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไรครับเพราะเห็นว่าวัวยังอ่อนตัวโตสุดอายุราว3ปีครับที่เหลือก็2ปีกว่าๆแต่ก็ถามไปว่าตัวโตสุดราคาเท่าไหร่แกบอกว่าประมาณ4-5หมื่นเลยยิ่งไม่สนเข้าไปใหญ่(แพงจัง อิอิ)แล้วเมื่อวานน้าจิดก็โทรมาหาผมบอกว่าลูกไอ้ใบ้ชนชนะแล้วผมเลยถามแกว่าวัวชื่ออะไรแกก็บอกว่าแดงงามอินทรีย์น้อยก็เลยโพสมาถาม อ.เผดิมครับ คุณหนุ่มยะลามีทีมงานแถวโน้นลองสืบหาข้อมูลได้ดูครับ
 โดย... DJ
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถูกต้องแล้วครับพี่ทีมค่ายทายาทสายฟ้า วัวเรามีแต่ข้างหนัก ขึ้นบน ปลายยอดเล็กน้อย เราต้องรู้จักวัวเรา ไปเจอยอดจัดสุดๆ ตัวใหญ่กว่าด้วยหรือเท่ากัน งานนี้เหนื่อย เราชนไม่ได้เอาเปรียบใคร แต่ถ้าใหญ่กว่า วัวเราจะนอกเค้าได้ ก้อข้างนี่ล่ะ ถ้าพาไม่ไป จบครับ ยอดเยี่ยมพี่ รักวัว วัวชนกัน พี่ทำตัว ไม่เก่งกว่าวัวครับ ขอชม คนอื่นจะทำตามก้อได้นะครับ รู้เค้ารู้เรา แพ้ชนะอีกเรื่องนึ่ง แต่อย่างน้อย ชนกันถึงฏีกาแน่ อย่าแพ้ตั้งแต่เคียงครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ค่ายทายาทสายฟ้าเห็นว่าไอ้เพชรลำพูนไปถูกที่บ่อนโกตี่พรือมั่งครับแล้วได้ชนหม่ายครับ แล้ววัวพรือมั่งเพื่อจะให้พวกไปเล่นมั่งค่ายวัวคุณภาพ ชนวันไหน
 โดย... เด็กกทม
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่ได้สมาชิคอย่างผม ตั้งแต่คิดแล้วครับ และผมเชื่อ ในนี้ทุกคนด้วย พี่น้องเล่าสู่กันฟังครับพี่ ไปคุยเรื่องบอลหน้าบ้านกับพี่พี่ก่อนนะครับ เค้าดริ๊งแล้ว แต่ผมรอเชิงอยู่อิอิอิ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ครับพี่ ตามนั้นครับพี่ สู้สู้เพื่อความถูกต้อง ผมจำคลิปนี้ ติดตาเลยครับ แซมพรชัยชนกะลายน้ำตกครับ ถ้าแซมพรชัย ไม่สุดยอดวัว ใจมาก ไม่มีทางชนะลายน้ำตกได้เลย หนีข้าง เลี้ยวกับมาสู้ตั้ง2ครั้ง แล้ว2ครั้งที่เลี้ยวกลับมา กลับมาสู้อย่างตั้งใจเลยครับ ยอดวัวทั้ง2ตัวเลย ซุปเปอร์ไฟร์ครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    วัวผมชนเป็นรองเพแหละคับส่วนมาก น้อยที่จะเป็นต่อ หัวหลังครั้งเดียวที่เป็นต่อ ผมอยากจะเปิดเว็บวัวชนมากเลยคับ ตอนนี้กำลังให้ลูกสาวดูอยู่ว่าจะเช่าพื้นที่ตรงไหนได้บ้างที่สะดวกและรวดเร็ว ใครอยากจะลงซีดีวัวชนคู่ไหนก้อโหลดลงได้เลยไม่ต้องมั่วเอาเป็นเว็บวัวชนล้วนๆ อีกอย่างผมอยากเก็บประวัติวัวออนไลน์ด้วย คุณหนุ่มยะลาว่าพรือมั่งคับ
 โดย... ค่ายทายาทสายฟ้า
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ออ....ลืมบอกไปคับ วัวผมไม่เป็นต่อเสมอไปคับ ชนมา 3 ครั้ง 2ครั้งแรกชนะในราคา 10:4คับ ทำพรือก้อราคาไม่ขึ้นคับ มันไม่ทำไหรเท่าไหรคับ แค่ข้างหนักแล้วก้อขึ้นไปนอนบนเพื่อนถึงหนอกอ่ะคับ อย่างอื่นไม่มี ทำไหรไม่ได้ก้อเกาะเพื่อนอยู่นั้นอ่ะคับ ผมอยากเอาลงยูทูปให้คุณหนุ่มยะลาได้ดูบ้างอ่ะคับเผื่อว่าจะชอบ มาหัวสามนี่ละคับที่เป็นต่อตลอด ตอนถูกคู่กับฮิปปี้วันแรก ใครๆก้อบอกว่าของผมเป็นรอง 20:5 แต่ผมก้อหนัดอีชนกับก้อฮิปปี้มันตัวเล็กกว่าของผมไม่รู้อีกลัวไหรคับ แต่คู่ชนมาขอชน ต้องให้โอกาสเขาอีกอย่างคิดว่าน่าจะเคี้ยวง่ายกว่าฮิปปี้ก้อเลยยอมถอนฮิปปี้ไปชนกับตัวเดิม 55555 สุดท้ายแห้วเพพี่น้องเหอ
 โดย... ค่ายทายาทสายฟ้า
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ครับยินดีครับคุณหนุ่มยะลา รักษ์วัวชนใต้ คบผมคบได้คับคำว่าอยู่บนเพื่อนไม่มี เราอยู่ได้เพื่อนอยู่ได้ กีฬาวัวชนมันก้อคือกีฬาแพ้หรือชนะผมยอมรับสภาพเสมอ แต่ให้เป็นไปตามกติกา ป็นไปด้วยความถูกต้อง ผมขอบคุณคุณหนุ่มยะลา และอีกหลายๆท่านมากคับที่ได้ให้คำแนะนำติติงมาในที่นี้ ก่อนอื่นต้องออกตัวกับคุณหนุ่มยะลาสักนิดว่าผมไม่ได้ไปชนวัวทุกบ่อนคับ จะตามไปบ้างก้อตัวที่ชอบเป็นพิเศษ คือติดตาอ่ะคับ เหมือนขาวกิ่งทองน้อย ไอ้ลายน้ำตก จะตามเล่นคับ บางทีได้ข้อมูลมาจากคุณผมก้อฝากขาวัวเล่นบ้าง เพราะถ้าไปทุกบ่อนวัวผมคงอดหญ้า 5555 ผมไม่หยัดใครนิคับนิสัยนี้แก้ไม่ได้สักที เรื่องงานยอมหยัดลูกน้อง แต่เรื่องวัวนี้ไว้ใจลูกชาย ลูกสาว แล้วก้อตัวเองเท่านั้นคับ ผมติดตามข้อมูลของคุณหนุ่มยะลาตลอดนะคับเป็นประโยชน์และได้สาระมากคับ ขอบคุณมากคับสำหรับข้อมูลดีๆและกำลังใจ น้ำใจที่มีให้ผม ทุกท่านด้วยนะคับที่เข้าใจผมขอบคุณจริงๆคับ
 โดย... ค่ายทายาทสายฟ้า
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    กระบี่ชนพรุ่งนี้ครับ หน้ารองทุกตัวครับงานนี้คนที่ชอบ หาเศษหาเลยพลาดไม่ใด้ครับ555555
 โดย... AEK กระบี่
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    พ่อไก่ตัวนี้เหล่าหลังสวนแน่เลย ทีมงานพี่พี่ผม ไก่สงขลาครับ มีโอกาส ไก่ซุ้ม ลงมายะลา บอกกันบ้างนะครับ ว่าชนเท่าไหร่ ลงค่ายไหนของยะลา ไก่สีอะไร จะให้ทีมงานไปเล่นกันครับ แพ้ชนะ อีกเรื่องนึ่ง แต่ถ้าเหล่าของพี่ ชนไม่เป็นรองแน่ คนเล่นสบายไปได้ แน่นอน
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    โฮ้ พ่อไก่ ทีมงานพี่เบิ้มสุดยอด ชนะ13 หน ทีมงานผม ชาบ่อนกรุงเทพ2ครั้ง แล้วแถวจะนะ7หน ล่าสุดแตะ3ที แจ้มงกุฏ เลยไม่ได้ทำพ่อไก่เต็มตัวอีก ชนะไม่เจ็บ ลูกพอมี เค้าออกชนตลอดดีทุกตัวแต่ไก่รุ่นหลัง ไก่รุ่นๆ ไม่ทันเหมือนอย่างพี่ว่า ชนะ13หน บ่อนใหญ่เลยหรอพี่แล้วเดิมพันขั้นต่ำเท่าไหร่อ่ะครับ สุดยอด น่ากลัวจังพ่อไก่ตัวนี้
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุณบ่าวครับแต่ก่อนสมได้เกือบ20 ตัวแต่มาช่วงนี้ความเจริญมาทำให้เค้ามาปลูกบ้านชิดๆกันแรง ไก่เราไปขึ้นรถเค้าขี้บ้างเลยตัดรำคาญคัดเหลือ 3 แม่ครับที่เหลือให้เพื่อนเอาไปเข้าค่ายแล้ว ตอนนี้พาไปสมกับตัวชนะ 13 หนอยู่ไม่นั้นไม่ทันเพื่อน ถ้าจะเอาจริงพาไปเอาได้ครับ
 โดย... เบิ้ม สุราษ
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงพี่เบิ้มสุราษ ช่วงนี้ชนไก่บ้างมั้ยครับ หรือพอมีไก่รุ่นๆ แบ่งมาเลี้ยงบ้างนะครับ ชนที่กรุงเทพ เดือย 6 เซนครี่ง ถ้ามีเหลือๆ เลี้ยงไม่ทันแบ่งมั่งนะ สมใหญ่ไม่ค่อยทันครับปีนี้
 โดย... บ่าว
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    5555555555+ ตัวเดียว ไอ้ใบ้ บอกแล้วไงให้พี่เผดิม ทำเป็นหนังสือวัวเล่มแรกในประเทศไทย ทำแบบหนังสือมวย 2อาทิตย์ออก1 ฉบับ ผมจะไปสมัครเป็นนักข่าวภาคสนาม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงพี่หนุ่มยะลา มีรูปวัวชนตัวไหนสวยๆ ส่งมาดู้บ้างได้นะครับ เก็บเป็น ข้อมูลไว้ครับ ที่ TIRACHAI755@hotmail.com
 โดย... บ่าว
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าพี่ ทีมทายาทสายฟ้า ชนกับตัวที่พึ่งชนะฮิปปี้ร์เล็ก ก้อดีนะ อาจจะขนาดเรื่องสดบ้างของพี่ แต่วัวผมว่าไม่เป็นรองแน่นอนครับ แต่ติด ที่พี่ไม่มีเวลาดิช่วงนี้ เสียดาย ถ้าชนกันได้ มีโอกาส น้องจะไปทำความรู้จักและทักทายนะครับ นานๆได้เข้าบ่อนวัวที นิสัยตรงไปตรงมา สุภาพบุรุษนักเลงวัวดีชอบครับ ส่วนมากเล่นฝากพร้อมข้อมูลดีดีครับ ไม่มีเวลาว่างจริงๆ ปีนึ่งหลังช่วงวันเด็กเท่านั้น ได้เที่ยว ได้ใช้เงินบ้างส่วนมากไปกรุงเทพ หาเพื่อนๆ ที่สิทธิ์ ปีหน้าเดือนมีนาได้ไป
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เคยมีกรณีศึกษา วัวชนที่เคียงติดคู่กันแล้วต่อมาฝ่ายหนึ่งเช็คแล้วว่าถ้าชนไปแล้วก็คงจะแพ้แน่นอน จึงได้ถอนไม่ยอมชนด้วย ปรากฏว่าฝ่ายที่ได้เปรียบคือวัวชนของโกฮั่ง โกแกไม่ยอมเนื่องจากติดชนเดิมพันกันเป็นล้าน ปรากฏว่าทางสมาคมกีฬาชนโค ได้ขึ้นชื่อวัวประวัติของเจ้าของวัวชนไว้ทุกสนาม วัวตัวนั้นเลยไม่สามารถไปเคียงชนที่ใดได้อีกเลย สุดท้ายมาเป็นพ่อวัวอยู่ที่ ท่าหลาครับ
 โดย... คนเล่นวัวชน
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่ค่ายทายาทสายฟ้า ใช้คำตรงตรง ของนักเลงวัวแล้วครับ ที่ไม่เปรี้ยง เพราะเรื่องยังไม่จบ เค้าใจพี่เค้าครับเดวจะพาดพิงกลัวคนอื่น ลำบาก ชัดเจนครับพี่ กำลังใจครับ ทีมยะลาเชียร์ สู้สู้ครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ช่วงนี้ ศึกใหญ่ ระหว่างไอ้ควายกับลันดาพรชัยทำไมเงียบเลยครับ ทีมยะลา มั่นใจไอ้ควายจังกะเลยเต็มทีนเลย แต่ผมเชื่ออย่างนึ่ง รอข้อมูลก่อน ติดตามความเป็นมากก่อน ตอนนี้ อยากทราบ ตัว และยอด ใครได้ครับ และประวัติไอ้ลันดาพรชัยอีกสักนิดครับ ถ้าไม่ดีจริงคงไม่ชน เค้าต้องมีดีครับ เล่นเงินไม่ได้เล่นกระดาษครับ ทีมยะลามั่นใจขนาดเช็ดล้าง 20000ต่อ9000 ยังต่อเลย พี่บ่าวเรา ช่วงนี้ห่าวจัก ผมแนะนำ ได้ไป 2ไฟร์แล้ว รวมทั้ง เมื่อวาน แดงมัจฉานุ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณครับพี่เบิ้มสุราษ มีไรดีดีบอกมาเล่นครับ ทีมงานยะลาและทีมงานเพื่อนๆในนี้ จะได้ติดตาม และจะได้มีข้อมูลดีดี ไปเล่นไปศึกษากันครับ แพ้ชนะไม่รู้ มาดี ย่อมไม่เป็นรอง วัวดีย่อมแพ้ยอดวัวครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่าน เที่ยงแล้วทานข้าวด้วยนะครับ จริงหรอครับคุณดี dj ที่บอกว่า แดงอินทรีย์น้อย คือลูกไอ้ใบ้ ยอดวัว ในคอมผมเก็บรูปมันเลยนะ หล่อมา หุ่นดี ยอดสวยมาก ตัวนี้ ถ้าจริงจะติดตาม แล้ว เมื่อวาน ที่ชน ชนกับใคร ชนะหรือแพ้ครับ ผมจะเก็บไว้เป็นข้อมูลศึกษาให้กับตัวเองและทีมงาน ได้ติดตามต่อไป ขอบคุณครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    มัจฉานุชนะครับก่อนชนเป็นต่อ10-9เข้าชนไม่ได้ทอข้างสู้ทางโหนดไม่ได้กลับเป็นรอง2000-700แล้วแต่แดงใช้ยอดได้ดีกดได้ทีนึงก่อนเติมยอดจนโหนดถอยและวิ่งไปแบบเหลือเชื่อครับ ส่วนคู่ไก่เถื่อนก่อนชนเสมอไหนเสมอกันเพราะแดงเพิ่งแพ้ใหม่จากคูหาครับแต่พอเข้าชนแดงสู้ตั้งชนราคาก็ไหลแบบม้วนเดียวจบครับสรุปไก่เถื่อนแพ้ครับเจ็บมากถูกหิ้วด้วย
 โดย... DJ
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุณบ่าวครับรองก่อนกินยอดได้เลยครับคู่นี้ ราคาพลิกไปพลิกมาเหมือนกล้อยปิ้งแน่ พอขึ้นเสมอออกตัวได้บายๆ ทีนี้ตัวไหนแพ้ชนะช่างมันยืนดูเฉยๆ ชนะน้อยหรือมากค่อยว่ากัน ยึดสามมุมใว้ก่อน
 โดย... ยึด3มุม
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอทราบผลสนามบางกล่ำเมื่อวานด้วยครับ แดงมัจฉา และไอ้ไก่เถื่อนกำนันอิชนะหม้ายครับ ช่วงนี้ไม่มีเวลาได้เข้าบ่อนเลยรบกวนพี่น้องชาววัวชนที่ทราบช่วยรายงานด้วยครับ
 โดย... มือใหม่แก่ๆ
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถามพี่เผดิม หรือสมาชิกครับ ใครไปหัวพานเมา รอบสงกรานต์ที่ผ่านมา จำวัวลานสกาสีลางสาด ที่ชนคู่พิเศษ วันสุดท้าย แพ้ล้มครับเป็นต่อ 10/4 ก่อนวาง ซื้อมาเป็นแสนชนทางดีมาก ไม่ทราบว่ายังชนอยู่หรือเปล่า เพราะตอนแพ้แล้วจับลุกขึ้นมาทำท่าสู้อีกใจมากด้วยครับ แต่ดวงไม่ดีล้มครับ ตัวเล็กยกลอยเสียจังหวะเลยล้ม
 โดย... บ่าว
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ลองวิจารณ์ครับ คู่ขาวลูกปอ กับตูดแดง ผมรักรองหล่าวครับ เพราะดู฿แล้ว ราคาน่าจะถึง 10 /6 - 10/5 หล่าว ดูจากเพลงชนแล้วผมว่าไม่ห่างกันมาก ยอดสูสี ลูกหน้า สูสี ตูดแดงหยำเจ็บ แต่ลูกปอทางไม่น่าแพ้ รักรองอีกแล้วครับ หงายมือไว้น่าจะบายใจ
 โดย... บ่าว
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอนนี้วัวแพงครับ ตามความต้องการเป็นธรรมดา ผมเคยขอซื้อลูกวัว ปี กว่ารู้พ่อรู้แม่ อยากซื้อไว้จะได้หนุกๆ บ้าง ราคาเนื้อ 8000 ให้ 20000 เจ้าของยังไม่ขายเลยครับ เค้าก็รักนะ เพราะจะไปหาซื้อวัวชนไว้ วางได้แพงจริงๆ พอวางสู้อีกราคา 40000 ขึ้นทุกตัว นี้ยังไม่เก่งนะพอสู้วัวแค่นั้น แต่ก็ดีพ่อได้ขายวัวราคาแพงหน่อยครับ
 โดย... บ่าว
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมน้ำจายผมไม่มีครับคุณสุดยอด รบกวนอาจารย์เผดิม ช่วยลงให้ที วันที่ 13 วัวในทีมชน 1 ตัว ชื่อโลมา ชนรอบแรก คู่2 กับวัวลูกที่ ขนสีขาว ใครพอรู้ประวัติคู่ชนช่วยบอกที ว่าทางชนมันชนพันพรือ
 โดย... มือใหม่
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมก์ชื้อมาตัว 1 เหมือนกันครับชนะหนเดียวขาย 80000 แต่ก์เป็นวัวข้างๆบ้านรู้ประวัติทุกอย่างก์เลยซื้อไว้จะได้นุกๆกับเพื่อนๆครับ
 โดย... เด็กบ้านนา
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้บางกล่ำคู่เอกพิเศษ น่าทีเด็ด แดงเสือน้อยจอมซนตัวเดียวเลนครับ
 โดย... สุดยอด
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุณมือใหม่มีโปรแกรมน้ำจายไม๊ช่วยโพสให้รู้กันมั่งตะครับ ส่วนคลองแงะคงไม่ได้ชนนะ ข่าวว่าน้ำท่วมหนัก อัศจรรย์ถูกน้ำพัดโห๊ะเหม็ด ไม่รู้ซ่อมเสร็จแล้วม้าย
 โดย... สุดยอด
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอดีเด็ดน้ำจายพรุ่งนี้ด้วยครับ
 โดย... มือใหม่
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    อยากถามว่าแดงมัจฉานุเป็นวัวชนะหลายหัวแล้วเหรอผมไม่ค่อยได้ไปแถวสงขลาส่วนมากไป2จังหวัด คือพัทลุงกับตรัง ตอนนี้ก็หาวัวดีๆๆอยู่แต่ว่าราคามันแพงมากคับชนะครั้งเดียวเก่งๆราคา150000แล้วผมว่ามันแพงไปคับเรายังไม่รู้เรื่องหัวใจเลยขาย150000แล้ว อย่างที่แถวบ้านผมชนะครั้งเดียวลูกของไอยืนยงราคา200000 เค้ายังไม่ขายเลย เพื่อนๆๆใครมีวัวดีๆๆบอกบ้างนะคับเผื่อทีผมจะได้ไปซื้อ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เออ....กับโคงามดอกคาวีช่ายม่าย อิอิ ที่จิงเราชนรอบเดียวกันนิ ก้อนั้นละคับก่อนหน้าที่จะถูกกับของคุณเด็ก กทม มันมาถูกกับของผมแล้ว เคียงกันตัวต่อตัวที่บ่อนควนเนียง ชนกันสามสิบ ถูกได้สองวันทางคู่ชนผมตัวที่ถอนมาขอทำสัญญาชนใหม่ ก้อเลยยอมถอมฮิปปี้เล็กไปชนกับมันหล่าว มันถึงได้เกิดเรื่องวุ่นวายนี่ละคับ พอผมถอนฮิปปี้มันก้อไปถูกกับของคุณ แล้วก้อถอนของคุณไปถูกหัวพานเมา ก่อนฮิปปี้ชนสามวันยังโทรไปหาเจ้าบ่อนควนเนียงว่าถ้ามันชนชนะที่บ่อนเมาแล้วให้เรียกมาทำสัญญากับเราได้เลย แต่ทำการชนปีหน้าตอนที่แล้งแล้ว ที่ให้มันชนยอดเดิมนะคับถ้าไม่ชนยอดเดิม เราไม่ชนคับ ตกลงแพ้เสียแล้วน่าว่าอด
 โดย... ค่ายทายาทสายฟ้า
12 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702