๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223    หน้าถัดไป >

    คุณชุกวัวครับ ไอ้ลังสาดลูกสมสายไหม ตัวนี้เป็นไงบ้างครับ ทางชน ยอด เนื้อตัว สถิติด้วยครับ แล้วถ้าเป็นตัวนี้ติดคู่ คุณชุกวัวช่วยออกความเห็นหน่อยครับในการที่จะชนกับไอ้ควายสตูล
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีครับคุณชุกวัวและกลางวัวมีวัวครับน้อง ถามอาการของไอ้หัววัง ที่ทอข้างเพื่อนวิ่งแล้ว แต่พอเพื่อนเกียดเข้ามากลับเดินหนี คิดว่า อาการแบบนี้ เป็นอาการของไม่ชินที่สนามหรืออาการวัวไม่คึกอ่ะครับ ถามแปลก แต่คิดว่าอาจจะเป็นไปได้นะ ผู้รู้อธิบายหน่อยได้ป่ะครับ เพราะผมเห็นมาหลายคู่เหมือนกันนะ ทำเพื่อน จนเพื่อนถอยหนี พอเกียจเข้ามากับยืนเฉย ยักคอไปหลังแทน ทั้งที่เป็นตัวชนะอ่ะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ที่คุณว่าตัวที่จะชนกะไอ้ควาย ไอ้ยอดชายไหน สงขลาหรือยะลา เอาชื่อให้มันเต็มๆหน่อย เพราะไอ้ยอดชายที่อยู่ยะลาก้อสุดยอดครบเครื่อง 8 หัวแล้วที่ชนะมั้ง คุณไม่ออกนามบอกรายละเอียดหน่อย เพื่อให้แฟนวัวเข้าใจ แล้วที่บอกว่าไอ้ความไม่สู้อ่ะ ไม่สู้แบบไหน 55555+ จะได้รู้ สมัยก่อน ไอ้กอเต๊ะ วัวดียะลาก้อเหมือนกัน ตอนเคียงตัวสั่น ถ่ายเลย ตอนเจอวัวดีของสงขลา พอเป็นไอ้กอเต๊ะเป็นอย่างนั้น ขอวางซ้อมเลย 10นาที ไอ้กอเต๊ะ(นิลงาม)ไม่ออกวิชาเลย ชนกันจริงเป็นล้านสมัยก่อนประมาณ20นาทีไอ้กอเต๊ะสอนวัวเลย คนดูขำกันทั้งบ่อน ไม่ได้แทงสักดอก พาไปติดรั้ว ทอข้างล้ม เสียวัวไปเลย เพราะฉะนั้น อาการไอ้ควาย ยอดวัวใช้ว่ากลัว เพราะแค่เคียง ยังไม่เจ็บครับ แต่ถ้าบอกไม่สู้วัวการเมือง เรียกราคาเชื่อนะ(เด็กช่วยเลี้ยงวัวเก่าสมัย20กว่าปีแล้ว)
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตัวที่ว่าจะชนกับไอ้ควาย คือไอ้ลังสาดลูกสมสายไหม วัวพิปูนใช้ปาวคับ
 โดย... ชุกวัว
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ทักทายนะครับ คนรักวัวชนทุกท่าน เงียบเหงา...ไม่มีคลิปวัวชนใหม่ๆให้ดู ทั้งวัวทางเหนือ วัวทางใต้...อยากดูคลิปไอ้ควายครับ....
 โดย... ลำปาง+กรุงเทพ
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    คู่ ไอหวัวัง กะ บินหลา มี ผล เเพ้ ชนะ ก็ ไม่ ได้ . ชนะ 2 ข้าง เลย ต่อ 1000/800 ไป 5หมื่น รอง 10000/500 ไป หลายกำปัน ชนะ 2 ข้าง บายๆ เซงเลย ***ออกเสมอ !!!!!!
 โดย... กลางวันมีวัว กลางคืนมีบอล
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เสียดายจังคับวันนี้ เล่นไอ้หัววังตัวเดียวราคาไป สองพันร้อย หมื่นสีร้อยแล้ว ไม่บังสักบาท ไม่นึกเหมือนกันว่าไอ้หัววังจะออกอาการ(เกืยดไม่เข้าทำถ้าเดิน) ทั้งที่ทอขาดท้ายแล้ว หรือว่ามันจะติดเชื้อมาจากคู่ก่อนมันชนเพราะ หมื่นสี่ร้อยเหมือนกัน กินเซียนอยู่รูเลยคับ
 โดย... ชุกวัว
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    แล้วถ้าไอ้หัววังไปพบกับไอ้โซล่าอ่ะครับเซียนวัวทุกท่านมีความเห็นพันพรือมั้ง
 โดย... เลือดนักสู้
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เห็นพักพวกโทรมาเล่าให้ฟังว่าหัววังอุดมัดทอไอ้บินหลาไม่ได้หายใจเลยจนทอข้างไอ้บินหลาวิ่ง และเกียดกลับเข้ามาใหม่ไอ้หัววังทำท่าไม่ค่อยดี ผลสุดท้ายเสมอกันครับกินกันไม่ลง แต่ยอมรับว่าหัววังทอบินหลาสู้ไม่ได้เลย แต่บินหลาก็ดีที่ยังพาเบี้ยรอด
 โดย... เลือดนักสู้
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีครับน้องเลือดนักสู้ เกมส์ของไอ้หัววังกะไอ้บินหลาเปงไงบ้างครับ เล่าให้ฟังนิด แล้วไอ้หัววังชนดีป่ะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ยอมรับครับว่าไอ้หัววังดีจริงเก่งจริงทอไอ้บินหลาวิ่งขาดท้ายเลย
 โดย... เลือดนักสู้
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ข่าวไอลุ่มน้ำของจ่าวิมคลองเต็งอะคับชนแล้วหม้ายคับ
 โดย... เด็กกำนัน
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ถ้าไอ้หัววังชนะแสดงว่าพี่หนุ่มยะลาตาถึงจริง แต่เท่าที่ผมเห็นไอ้บินหลามาผมว่าผ่านไอ้บินหลาไม่ได้ ไม่ช้าคงรู้ผล
 โดย... เลือดนักสู้
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    จริงอ่ะคุณ..... ว่าจะชนกับไอ้ควายจริงๆแล้ว เคียงยังกะไอ้ควาย อ่ะแล้วที่จะชนอ่ะมันชื่ออะไร ขอความชัดเจนนะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้เต่า มีคุณสมบัติที่จะชนะไอ้ควายได้ มากกว่าวัวตัวอื่นครับในความคิดผม 1.ยอดตัวไม่เสียแน่นอน 2.ที่สำคัญคือใจเย็นนิ่ง แทงวัวตรง ไม่เจ็บไม่ดุ 3.ข้างสำหรับไอ้เต่าไม่มีปัญหา4. ลักษณะชนของไอ้เต่า ยืนติด นิ่ง ไม่ค่อยตกใจนี่สำคัญ ส่วนไอ้ควายถ้าจะชนะได้คือ1.เก่ง แอะแอะแอะซึ่งเก่งจริง ยั่วไปยั่วมาจัดทีเถอะ แล้วปล่อยให้มันเป็นพ่อพันธุ์ได้พักซักที
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ที่สนามบางก่ำวันนี้ ผมชอบไอ้หัววังครับจะชนะไอ้บินหลาครับ น่าเล่นทุกราคาไอ้หัววัง
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีครับพี่แฟนนิลพิทักษ์ชัยและคนภูเก็ต ผมก้อว่ามันสุดยอดนะไอ้ควาย แต่ขอให้มันพิสูจน์กะวัวพันธุ์บรามันส์ ไอ้เต่า ไอ้ควายไหวป่ะครับ แล้วพี่แฟนนิลพิทักษ์ชัยว่า ไอ้ควายเสียเปรียบมากไม๊ตัว แล้วจะพอแบกน้ำหนักไหวไม๊ ชนแบบล่มเดิมพันธุ์ทั้งจังหวัดเลย ให้เป็นประวัตศาสตร์กันไปเลย ใครชนะ ไม่ต้องชนแล้ว แขวนเขาเลย ไฟร์เดียวเงินหลายเข่งเอากลับกันไปเลย เพื่อความยุติธรรม ขอสนามกลางแถวพัดลุงน่าจะดี คิดด้วยเจตนา อยากให้คนรุ่นเราได้จดจำไว้ตลอดชีวิตครับผม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมคิดว่าทีมงานไอ้ควายเก่งครับ เคียงวัวไม่รีบ จากการเคียงที่ผ่านมา ไม่เคยเสียเปรียบยอดแบบเห็นชัดๆๆ แต่ให้ตัวเพื่อนซักหน่อย เข้าทางไอ้ควายเลย วัวดี ทีมงานเก่ง ครับ ผมคิดว่าถ้าไอ้ควายเกิดชนผ่ายอดวงยาวๆๆ ผมว่าอาจเหมือนสิงหราชเดโช แทงหน้าเพื่อนแต่เจ็ยเอง แทงไม่ถึงอันตรายครับ ไม่เหมือนทีมงานไอ้ควายกำนันดิษ ชนแต่ละที ทั้งตัวทั้งยอดทุกครั้ง ก็เลยแพ้บ้างชนะบ้างครับ ชอบทีมงานไอ้ควายสตูลครับ
 โดย... บ่าว
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    อยากเห็นยอดวัวของคุณคนเมืองลุงจัง ต้องดี เก่งแน่เลย ถึงมั่นใจขนาดนั่น ใครมีคลิป ขอดูหน่อย ว่าชนเปงไง แล้วตัว ยอด เพื่อใช้ในการพิเคาระห์ครับผม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ปีนี้วัวชนดาวรุ่งฟอมร์สดโดนสกัดดาวรุ่งไปหลายตัวเลยที่พัทลุงไม่รู้บ่อนอื่นเหมือนกันม่าย ส่วน ไอ้ลายระโนด ชน ไอ้ลางสาดศรีปราชย์ สดบดเก๋าหรือว่าเก่าจะเขย่าสด ชนวันไหนใครมีโปรแกรมช่วยลงหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอแจมสักหน่อย วัวพิกัดเดียวกับไอควายนั้นมีอยู่ก็หลายตัวที่อิลงกันแต่ชั่วโมงนี้ได้เปรีบบ 10/8 ก็ไม่มีใครอยากอิไปชนกับมันเพราะปลายยอดที่ดุดันลำใหญ่ๆแล้วด้วยหากฝ่าดงยอดเข้าไปได้แล้วก็ต้องไปฟัดเลี้ยวบวกความแข็งแกร่งของร่างกายอีกด้วย หากข้อมูลที่ได้มาไม่ผิดพลาดไอควายนั้นก็ได้วิชาสายไอจอมโหดมาเต็มๆจึงไม่ง่ายเลยที่จะเอาชนะได้ง่าย แต่ส่วนตัวอยากเห้นโหนดเพชรพยายมตัวที่ชนะไอ้เวียดนามของ สจ เยื้อน ชนกับไอควายจังทางชนเกาะชนมัดคงทำให้ไอควายขัดใจไม่มากก็น้อย แต่ร่างกายคงเสียไม่น้อยเลย ทีมงานไอควายคงไม่ว่านะครับกับความคิดเห็น
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    หวัดดีพี่แฟนนิลพิทักชัย ครับ มีโอกาศมั้ยครับ ที่ไอ้ควายกับ ไอ้บุญเลิศจะชนกันครับ ไม่ว่าบ่อนไหน ก็ได้ ถ้าให้ดีเคียงกับไอ้ควาย ขึ้นตาชั่งกันเลยก็ได้เอาให้เหมือนนักมวยเลย ไก่เหมือนกันครับ ถ้าต่างฝ่ายต่างไม่มั่นใจขึ้นตาชั่งครับ (คิดเล่นๆๆนะครับ คงไม่มีใครทำหรอก)
 โดย... บ่าว
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ใครไปบางกร่ำรายงานผลคู่ไอ้หัววังกับไอ้บินหลาด้วยนะครับ
 โดย... เลือดนักสู้
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมยอมรับไอควายตั้งแต่มันชนะ ไอมดแดงแล้วครับ ชนเสียเปรียบตั้งเยอะครับ ชนกับไอย่าม นคร ก็เสียครับ แต่ไม่กี่นาทีเอง ผมว่าถ้าตัวเท่ากัน ยอดเท่ากันไอควายชนได้ทุกตัวในโลกเรยอ่ะครับ ลีลาการชนก็ดุดัน ดูแล้วประทับใจครับ
 โดย... ภูเก็ต
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอสักหิดกัน...แต่ผม ยอมรับอ้ายควาย(สตูล) แล้ว เมื่อเทียบกันปอนด์ ต่อปอนด์ คือ เบอร์หนึ่ง ภาคใต้ชั่วโมงนี้...
 โดย... แฟนนิลพิทักษ์ชัย
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบพี่หนุ่มยะลาขอขอบพระคุณกับความหวังดีครับในความคิดของผมผมว่าไอ้โซลาไม่กล้าชนแน่ครับถ้าได้ชนผมว่าคงเดิมพันมากแน่คู่นี้ขนานไอ้โถไม่หารคียงหรือว่าจะวางเลยครับถ้าพี่ไม่เชื่อว่ามันเก่งจริงลองถามหมวดปามป่าพะยอมดูครับ
 โดย... ฅนลุง
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    โอกาสที่ไอ้บุญเลิศที่จะได้ชนกะไอ้ควายสตูล มีน้อยมากครับ เพราะปกติ ไอ้ควายก้อไม่ค่อยข้ามฝั่งมาถึงกระบี่ครับ เพราะมีเหตุผลหลายประการ ตัวที่จะชนกะไอ้ควายที่กระบี่มีเยอะ ถ้าไม่เกรงชนนอกถิ่นเกินไป จัดมาครับ อย่าให้เสีย อีก2ไฟร์ถ้าชนะ จะยอมรับจริงๆว่ามันเก่งจริงจริง
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    รวย รวย รวย มีโชคชัยน้องบ่าว แล้วอย่าลืม มาเล่นนกกรงที่ยะลานะ งานใหญ่ปีหน้า
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าไอ้ควาย ได้มาชนกับไอ้บุญเลิศจริง สุดยอดแน่ เก่งเจอใจมาก ทีมใหญ่เจอทีมใหญ่ น้องโอมคงอยู่ไม่ติดกรุงเทพแน่ ลงกระบี่ทันใดพี่ว่านะ
 โดย... บ่าว
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    หวัดดีตอนเช้าครับ วันนี้ต้องทำงานครับ เครียดเลยวันอาทิตย์ นกก็จะไปแข่ง ไก่ก็ออกหลายตัว วันนี้คงทำงานไม่สนุกเลย แต่อาทิตย์หน้าหยุด 3 วัน เอาว่ะมือปืนรับจ้างทำไงได้ (ระบายหน่อย)
 โดย... บ่าว
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ครับ โชคดีมีเงินใช้ วัวชนชนะ นะครับ รวยรวยรวย เที่ยงๆจะมาวิจารณ์วัวนะ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    บอลเเพ้ ไม่พรือ . วัวให้ชนะก็เเล้วกันนะ .^^
 โดย... กลางวันมีวัว กลางคืนมีบอล
12 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอแดงลุ่มน้ำของจ่าวิมแพ้นะคับ
 โดย... เด็กกำมือ
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ... เด็กนิรนาม อยู่ทีมไหนอ่ะ อยู่ไหน เห็นชื่อเหมือนไอ้ห้านมเลย
 โดย... 333
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เด็กนิรนาม ลังลาดจอมลีลาวัวคลองท่อมกระบี่ แพ้นิลพิทักษ์ชัยตัวเดียว ชนะมามาก ชนะเพชรนาเหนือ(มรดกเล็ก)ของกำนันเท่ง ชนะวัวบ่อนทุ่งโพธิ์2ตัวแล้ว ล่าสุดชนะไอ้ท่อที่ท่ามิหลำ ประมาณแล้ว10หัวได้มั้ง
 โดย... 333
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เเล้ว ไอ้เทพบุตรบ่วงเงิน ของ ส.จ.เยื้อน นะกี่หัวเเล้วอะ เพื่อวัวผมได้ชน
 โดย... เด็กนิรนาม
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอประวัติของลังสาดจอมลีลา ด้วยคับยังไม่ค่อยรู้จักเลย
 โดย... เด็กนิรนาม
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุณเอกกระบี่ครับ ขาวลูกเซียนครบเครื่องจริงๆครับ ถ้าเค้าอยากชนกับเราจริง จัดสนามกลางๆให้เลยครับ จะได้สมใจทีมนาโยงสักทีครับ ผมชอบขาวลูกเซียนนะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    AEK กระบี่ ผมขอเอาใจช่วยโกติ้นอีกคนครับ เจ้าบ่อนคนดีน้ำใจงามอีกคนนึงแห่งวงการวัวชนครั บ ผมขอนับถือโกติ้น
 โดย... โอม กระบี่
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมอยากเห็นคลิปไอปืนใหญ่จิงๆว่าจะเก่งมากขนาดไหนมีใครมีคลิปมะนบ้างผมยังไม่เคยเห็นเลย
 โดย... -*-
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใช่ครับ ผมหมายถึงแดงงามวงพระจันทร์ แต่คุณไม่ต้องห่วงนะครับถ้าทีมพ่อลุงมาปปดสะอาดบริสุทธิ์ แกชนวัวมานานแล้วไม่เคยเล่นสกปรก
 โดย... เลือดนักสู้
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เร็วๆนี้ อาจมีข่าวดีสำหรับแฟนไอ้ควายเห็นเจ้าบ่อนกระบี่ว่าจะดึงไอ้ควายมาชนกับ ไอ้เลิศ99ที่บ่อนกระบี่ครับ บ่อนนี้ถือว่าเป็นบ่อนปราบเซียนอีกบ่อนหนึ่งของภาคใต้ครับ ตอนนี้กำลังประเมินราคาค่าหัววัวอยู่ครับเพราะถ้าดึง2ตัวนี้มาชนค่าหัวเฉพาะคู่หน้าจะเกียบ2แสนครับ ยังไงก็ขอเอาใจช่วยโกติ้นด้วยน่ะครับ
 โดย... AEK กระบี่
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขาวงามแซนซื ลูกเซืยน ไม่ใช่เก่งจนไม่มีคู่ชน น่ะครับ แต่เจ้าของเลือกคู่ชนที่ชนกันใด้และเดิมพันเท่าๆกัน วัวที่ลูกเซียนไม่กล้าชนก็มีครับ เช่น ไอ้ปืนใหญ่ไงครับ ถึงลูกเซืยนจะเก่งแต่ก็ไม่ค่อยอยากเท่าไรครับ ส่วนเรื่องที่จะชนบ่อนกลางกับลูกเซียนที่ไหนล่ะครับ
 โดย... AEK กระบี่
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมจัดบอลให้สำหรับคนอยากมีตังสืใช้คับตัวเดี่ยวเด็ดโครตๆๆมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมีเมียขายเมียไม่มีไรเตตรียมแพ๊กกระเป๋าได้เลยคับ555555จัดไปอย่าให้เสียคับสโต๊กคับพี่น้องเฮ้อได้เบี้ยเล่นวัวแน่ตอเช้าสำหรับชุดมีดังนี้1ไก่เชอร์2สโต๊ก3เซ่บียาร์4ลิลล์คับจัดไปยาวๆๆเลย
 โดย... คนให้โชค
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ทีเด็ดฟุตบอลวันนี้.... จัดไปให้. 2 ชุด. กับ 2 เต็ง. มีดังนี้ ! >>>>> ***ชุดที่1. เอ็มโปลี / เรดดิ้ง / เซบีญ่า ***ชุดที่2. เอฟเวอร์ตัน / เรจจิน่า / ปาเเลร์โม ***ตัวเต็ง....***เรดดิ้ง / เซบีญ่า ...... ไม่ชอบตัวไหนสวนได้ครับ. บอลเข้าทุกคนนะครับ มีทุนเล่นวัวชนต่อเช้า. ที่ @ บางกล่ำ
 โดย... กลางวันมีวัว กลางคืนมีบอล
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบเด็กคอนคับแดงสมพรคนละตัวกันคับกับตัวที่คุณว่าตัวนี้ไม่เคยไปชนที่พิปูนคับและก้อตอบคุณเลือดนักสู้คับใช่แล้วคับเคยถูกคู่กันแล้วกับทีมมาปปดเหลือวันเดี่ยวจะชนทีมมาบปดถอนคับได้ข่าวว่าวัวไม่สบายตอนนี้ไม่ทราบว่าวัวพอจะหลงกันหรือป่าวก้อไม่รู้นะคับถ้าลงกันก้อลองปรึกษาทีมงานแลว่าจะชนป่าวนะไม่ทราบว่าตัวที่พูดถึงนี้คือแดงงามวงพระจันทร์หรือป่าวคับเพราะสมพรหลังจากแพ้ไอ้แสบมาก้อพาไปเช็คทุ่งสงมานะคับรอบที่แพ้มีกลิ่นคับเลยช่วงนี้กลัวๆๆคับไม่ใช่ทีมใหญ่ก้อลำบากพรันนี้แหละพี่น้องเฮ้อที่กลัวนะไม่ช่ายวัวแต่คนนะคับกลัว5555555555
 โดย... แดงสมพรดอนคิงค์ภูเก็ต
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุน 3Sได้มาบ่อนทับเที่ยงบ้างไหมคับแล้วพรุ่งนี้มาไหม
 โดย... เด็กโคกหล่อ
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    กระผมอยากทราบว่าไอสองแสนหายไปไหนแล้วไม่เห็นมีใครพูดถึงแพ้แล้วเหรอ
 โดย... *-*
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้บุญเลิศ 999 (ตัวที่ชนะไอ้บ่อจิก) เพิ่ง มาชนชนะ ขาวทรัพย์ไพศาล ที่บ่อนท่ามิหรำ เดือน พ.ย.2553 ครับ
 โดย... ปาล์ม ป่าพะยอม
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่ๆคับ พอมีใครใจดีแบ่งนกรงมาให้ผมเลี้ยงทางเหนือ ซักตัวสองตัวบ้างคับ (ชอบนกใต้มากคับ) ขอบคุนคับ
 โดย... เหนือ จด ใต้
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดศรีปราชญ์หลังจากหยุดไปประมาณ2ปี กลับมาชน ชนะ2หัวแล้วครับ เนื้อตัวดีครับน้องบ่าว แต่ไงก้อยังชอบลายระโนดครับ สดอย่างแรงตัวนี้ ชนเข้าตา จัง
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    โฮ้ น้องบ่าวเราไม่ธรรมดา เป็นกรรมการนกกรงเลย งานใหญ่ที่สุดของประเทศงานนกเขาชวาเสียงและนกกรงหัวจุก ที่ยะลา สนใจจะมาป่ะน้อง เอานกลงมาสัก2ตัวหรือมาตัวเปล่าก้อได้เผื่อได้จับนกในงานไป และพี่แอ๊วมี พี่พี่ที่เลี้ยงนกจำหน่ายเป็นไกค์ให้นะน้องบ่าว นกกรงทั้งเสียงทอง(สากล)และเสียงนับดอก4ยก ที่เข้าแข่งปีก่อนรวมกัน4000กว่า เกือบ5000เลยน้องบ่าว กรงสวยๆก้อมี นกแจ่มๆเยอะ โคตรนกเยอะมาก แล้วนกเผือก นกลายด้วย ถ้ามา สงสัยตื่นเต้นแน่รับรอง ส่วนพี่เลิกเลี้ยงแล้ว ถ้ามานะ เอาแม่ไก่เมี้ยมาด้วยนะ จะให้สมกับไอ้แจ้ตระกูลรักเดิมพันธ์ุ์ผ่านน้องบ่าว
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอแจม คุณ..... นะครับ อย่างที่บอกในเรื่องขาวแซนซี แต่ช่วงนี้คงชนกับหลังขาวทนายโยยังไม่ได้กันหรอก เพราะหลังขาวมีปัญหานิดหน่อยเรื่องเขามั้งเห็นเค้าว่า แล้วต้องแลในเรื่องซ่อมเขาก่อนกัน ไงก้อ คุณพี่หลังขาวทนายโย ออกมาบอกด้วยนะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ลางสาดศรีปราช หลังจากหยุดมาชนนานมั้ยครับ เนื้อต้องดีครับ ตัวอย่างมีครับขาวแสนเพชร หยุดชนนาน อย่างอื่นยังมีครบ ขาดแต่เนื้อไม่ดี ยืนไม่ได้ครับ
 โดย... บ่าว
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ศรีปราชย์ ซ่อมเขา ยาวและกวางเท่ากับเขาของไอ้ลายระโนด ไอ้ศรีปราชย์ ได้เปรียบตัวนิดๆ ประสบการณ์ ชนก็พอกัน คู่นี้น่าชมมากๆ ครับ ชนกันข้างละ 1 ล้าน
 โดย... ปาล์ม ป่าพะยอม
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใครเลี้ยงนกกรง อาทิตย์หน้าครับ 18 - 19 ชิงถ้วยในหลวง ที่วัดไร่ของ สามพราน นครปฐม เสียงทอง สากล นับดอก ใครว่างเจอกันครับ น้องโอม พี่กริม พี่แมก และอีกหลายคนที่ชอบสัตว์ปีก ครับ ส่วนผมไปเป็นกรรมการตัดสินครับ 2 วัน
 โดย... บ่าว
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    มือ 1 กระบี่ตอนนี้ก็ขาวแซนซีครับ ผมว่านะ น่าจะอย่างที่น้องโอมบอก เจ้าของรวย แต่ดูแล้วการเคียงวัวไม่ธรรมดาจริงๆๆ ไม่เคยที่จะเสียเปรียบตัวเลย และวัวก็ไม่ธรรมดาจริงๆ ยอดวงสั้นหยำหน้าไม่กลัวเลย มุด มัดก่อน พอเพื่อนหัวนวน แทง และแทงแม่นเสียด้วย ขยันอีก ครบเครื่องครับ ข้างก็ไม่กลัว เลี้ยวสู้ได้ทุกตัว ถ้ารุ่นเดียวกันผมยังอยากได้ดูชนกับไอ้ควายสตูล ยอดพอๆ รวยเจอรวย ถ้ากับหลังขาวทนายโย ได้เปรียบตัวน่าจะชนได้ครับ เพราะยอดเสียอยู่แล้วแต่เคยชน ยอดนั้น กับลางสาดสุดโหดเสียยอดมากแรง ไม่น่าจะได้ชน ถ้าขาวแซนซี กับ ควายสตูล ติดกันละก็เห็นหลายล้านแน่ (คิดเล่นๆๆ นะครับ งไม่ใช่เวทเดียวกัน)
 โดย... บ่าว
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่าน บ้านนาเดิม รอบนี้ชน 22-23 เคียงวัว 24 วันพุธโปรแกรมจะเอามาลงให้ครับ ส่วนตัวน่าเล่นออกวันที่ 21 ครับ
 โดย... เบิ้ม สุราษ
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมเองชอบ..โหนดท้องลายเพชรดาราชัย ( หัววังระโนด ) เเพ้/ชนะ ไม่รู้ . เเต่ราคาได้บังเเน่ครับ......... ส่วนฟุตบอลค่ำคืนนี้รอราคามาก่อนนะเเล้วจะบอกให้อีกที.
 โดย... กลางวันมีวัว กลางคืนมีบอล
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีทุกท่านครับ ดีน้องบ่าวครับ อย่างที่น้องว่าครับแม๊นแล๊ว แต่พี่ยังชอบลายระโนดตรงที่วัวสดกว่า ฟอร์มก้อแจ่มนะในสายตาพี่ แพ้ชนะคงสูสีมาก อยู่ที่เนื้อตัวด้วย แต่อย่าลืมอย่างนึ่ง หัวที่9 ระวังให้ดี แอะแอะแอะ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เด็กภูเก็ตคนสนิท ใช่คับ รวยมากเจ้าของลูกเซียน.............นิสัยดีด้วยทีมนี้........รู้สึกว่าเจ้าของชื่อย้าซีนนะครับ......................
 โดย... โอม กระบี่
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ น้องใหม่ พท. มากที่ให้ข้อมูลมา ผมก็ดูแต่ในซีดีไม่เคยเห็นตัวจริงๆของลังสาดศรีปราชย์ ถ้าตามที่น้องบอกมาแสดงว่าไอ้ลายไม่ได้เสียเปรียบตัวและยอด งานนี้ก็สนุกแล้วละครับ คิดว่าคงเป็นซุปเปอร์ไฟท์ต้อนรับปีใหม่เลยทีเดียว
 โดย... มือใหม่แก่ๆ
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ทีมงานขาวงามเซียนซีลูกเซียนเจ้าของเป็นเจ้าของรีสอร์ทกระบี่หลายร้อยล้านอยู่ครับ....อยากบอกทุกท่านครับ.....ก่อนชนให้กินแบรนรังนกเกือบเดือน
 โดย... เด็กภูเก็ตคนสนิท
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    หวีดดีตอนเช้าทุกคนครับ คูลายระโนด กับลางสาดนายกศรี 6 ครั้ง กับ 8 ครั้ง ผมว่าประสบการณืชนไม่ห้างกันมากครับ อายุก็น่าจะไกล้เคียง ทางชนเห็นแต่ลาย ที่ชนะ แฉงลิง ชนทางฟัดปลายยอดไม่จัดจ้านเท่าไหร่ ผมว่าถ้าลางสาดใจมาก เหมือนกัน ชนต้องดูเนื้อกันครับ และตอนยักคอ ถ้าใครมีคลิปลางสาด ลงให้วิจารณ์กันได้ครับ
 โดย... บ่าว
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ทีมงานนาโยงขอบ่อนกลาง ชนเยอะ ลูกเซียนว่าไงครับพี่เอกกระบี่ งานนี้ มีแจม ถ้ารักจะชนกัน คนดูได้เป็นบุญตา ชนสนามกลางก้อดีนะ ถ้าสนามกลาง ก้ออย่าหนีก้อแล้วกัน กำไรคนชอบวัวชนครับ งานนี้มีล้มบาง มาเคียงกันก่อน แล้วทุกอย่างจบ ไม่ได้ไม่เสีย ไม่เอาเปรียบกัน งานนี้มีชนแน่นอนครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    อรุณสัวสดิ์ยามเช้า ผมชอบลายระโนดครับผมคิดนะ สน สยบความเก๋า งานนี้ไม่ไอ้ลายระโหนดก้อไอ้ศรีปราชณ์อ่ะ สนุกแน่ครับ แต่ถ้าให้เล่น ลายระโนดยาวๆครับ วัดไป แพ้เป็นแพ้ มีดีไม่กลัวครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
11 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    บางกลํา คู่แดงคมคายลูกคารม กับดุกด้างมูยุล ราคาพันพรืมังช่วยวิจารณ์ทีครับ
 โดย... นิรนาม
10 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ทีมงานลูกเซียน เชื่อแล้วว่าเงินเยอะจริงๆวันที่ลูกเซียนชนกับลังสาดลูกสายัณห์ ลูกเซียนเป็นรอง ผมเห็นทีมงานตะโกนเรียกรองขุมเป็นล้านเลย วันนนั้น ชนะกันหลายล้าน ที่น่าสังเกตุคือ ลูกเซียนเป็นวัวเขายาววงกว้างแต่ไม่เคยกลัววัวเขาวงแคบยอดจี้หน้าผากไม่กลัวแทงสวนทันที แทงถูกโคนเขาของลูกสายัณห์ ทะลุมันออกเลย
 โดย... คนเล่นวัวชน
10 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดศรีปราชญ์ชนชนะมา4 หัวรวดแล้วเขาหลดหยุดไป 2 ปีซ่อมเขาแล้วมาชนชนะติดต่อกันอีก 2 หัว ถูกแทงหิ้ว 4-5 หิ้ว ไม่ตกใจ ไฟต์ชนอาจเป็นรอง แต่ฝีมือเชื่อว่าน่าไม่เป็นรองแน่ ทีมใหญ่พบทีมใหญ่ชนกันหรอยและ ยังไงเสียผมก็ยังรักศรีปราชญ์ฯถ้าเป็นรองยิ่งดี จะรองให้หลายกำปั้นเลย
 โดย... คนเล่นวัวชน
10 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    จัดไปพี่......................ชนที่กระบี่นั้นแหละดีแล้วครับ...................เรียกเดิมพันได้หลายล้านด้วย..................ทีมลูกเซียนชนได้เยอะด้วย.........ถ้าได้ชนคงสนุกแน่ครับ
 โดย... โอม กระบี่ เล่มสุดท้าย
10 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    โฮ้คุณเอกกระบี่เรา หร่อยจริง เอ้ายากชนไม่ใช่หรอ ทีมกระบี่ พร้อมจัดให้แล้วครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
10 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เเล้วไอ้กั้งนะกี่หัวเเล้วอะ
 โดย... เด็กนิรานม
10 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    AEK กระบี่ ถ้าชนกันบ่อนกลางลูกเซียนจะชนม้ายคับ
 โดย... ทีมนาโยง
10 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุณนิรนามไอ้กั้งบ่อนตรังนี้เป็นลูกไอ้ภาคภูมิไม่เคยแพ้ใครมาชนะบ่อนทุ่งโพธิ์2ครั้งแล้ว ไม่ใช่ตัวแพ้ไอ้ใหม่(ลายน้ำตก)
 โดย... 333
10 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้สิบล้าน มาที่กระบี่ได้เลยครับ ลูกเซียนรออยู่ครับ วันที่14 ธ.ค.นี้มาเจอกัน ที่บ่อนกระบี่นะครับ ชนเท่าไรก็ได้ครับ เป็นล้านหรือหลายล้านยิ่งดีครับ ทีมนาโยงมาได้เลยครับ ลูกเซียนออกเคียงหลายรอบแล้วแต่ยังไม่ถูกซักที
 โดย... AEK กระบี่
10 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    อยากทราบว่า ไอ้ลูกเซียน ชนกับ ไอ้สิบล้านได้ม้าย ไอ้สิบล้านสู้คับ เคยมีข่าวว่าไอ้ลูกเซียนอีชนอยู่ อยากให้สืบให้แลคับ คู่นี้ชนกันคงสนุกบ่อนแตกแน่
 โดย... ทีมนาโยง
10 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใใใใใใใใใใ
 โดย... เด็กหนองตรุด
10 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณแดงสมพรดอนคิงคับ แดงตัวที่ชนะที่พิปูนหม้ายคับชนแล้วล้มลุกขึ้นมาชนจนชนะ ตัวเดียวกันหม้ายคับเป็นวัวภูเก็ต ยังติดตาผมอยู่เลยคับ แต่รู้สึกว่าช่วงนี้หายเงียบไปเลย เป็นตัวเดียวกันหม้ายคับ
 โดย... เด็กคอน
10 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    แดงสมพรนี้รู้สึกว่าเคยถูกคู่กับทีมมาปปดแล้วใช่หม้ายครับตอนบ่อนท่ามิหรำเก่า แต่ไม่ได้ชนกันไม่ทราบว่าพันพรือคับ แล้วถ้ามาเจอกันอีกยังจะชนกันหม้ายครับ
 โดย... เลือดนักสู้
10 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีครับน้องคนเมืองลุงครับ ดุกด้างยอดขวัญเมือง อย่ารีบขึ้นชั้นเลยครับ เดวจะกลายเป็นว่า ทีมวัวเก่งกว่าวัวครับ ผมขอวิจารณ์นะครับ โดยไม่ทราบตัวและยอด กับไอ้โซล่า ไม่มีทางเป็นไปได้ครับ อย่าชนเลยชั่วโมงนี้ ถึงแม้ได้เปรียบตัวหรืออาจจะได้เปรียบยอด ไอ้โซล่า ชั่วโมงนี้เบอร์1-2 วัวรุ่นกลางครับ เก่งครบ ใจครบ ชั่วโมงชนดี สดอีกต่างหาก ต้องหลีกไปก่อน ชนะอีกสัก2หัว ค่อยมาว่ากันอีกที ส่วนกะไอ้ลูกปอ มีทางเป็นไปได้ครับ แต่ต้องชนนอกถิ่นไอ้ลูกปอนะครับ ลูกปอมีข้างดี ใจดี แต่ปลายยอดยังไม่สุดๆ พอไหวตัวนี้ ถ้าได้เปรียบตัวนิด พอชนได้ครับ แต่ถ้าหลีกได้หลีกไปก่อน ได้ชนกันแน่ สัก1-2ไฟร์ครับ แต่กะไอ้โซล่า เว้นไว้ก่อน ทางเสี่ยงอย่าเบียงเดินไอ้น้อง วิจารณ์ด้วยเจตนาดีนะครับ คงเข้าใจ วัวดี ไม่ต้องรีบเป็นยอดวัวหรอกครับ อีกสักนิดก้อได้เป็นนะครับ ถ้ามันดีจริง
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
10 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702