๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210    หน้าถัดไป >

    คุณชุกวัวรายงานสนามสี่แยกคูหาด้วยคับ เข้าป้ายหรือเปล่าผมไม่ได้ไปแลเลย
 โดย... ช่างเอ็ม
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ประวัติไอ้ควาย (อีกครั้ง) เจ้าของซื้อมาจาก อ.ควนขนุน เป็นวัวที่ผ่านการผสมเทียมมา ชนครั้งแรกกับไอ้ใจเย็น ของเสี่ยเวช บ่อนสตูล เป็นรอง 10/5 ชนะในเวลา 12 นาที ครั้งที่ 2 ชนไอ้มดแดง บ่อนคูหา เป็นรอง 10/4 ชนะในเวลา 3 นาที ครั้งที่ 3 ชนไอ้เหยียบเซียน บ่อนสตูล เป็นต่อ 10/4 ชนะในเวลา 9 นาที ครั้งที่ 4 ชนไอ้ย่าม บ่อนท่ามิหรำ เป็นต่อ 10/5 ชนะในเวลา 4 นาที ครั้งที่ 5 ชนไอ้ส้ม บ่อนคลองหอยโข่ง เป็นต่อ 10/4 ชนะในเวลา 6 นาที ครั้งที่ 6 จะชนกับไอ้ลันดาพรชัย บ่อนสตูล ได้ข่าวว่าราคาต่อรองตอนนี้ 10/6 ยิกต่อ 10/5 ยิกรอง ครับ ขอให้เพื่อนสมาชิกโชคดีกันทุกคนนะครับ
 โดย... นักข่าว CNN สตูล
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่ๆครับ โหนดหลังขาวของโกฮั่ง วัวดังมากขนาดนั้น ไม่มีคลิปตอนชนบ้างเหรอครับ อยากดูมากๆเรยครับ
 โดย... ภูเก็ต
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สบายดีครับพี่หลังขาวทนายโย เช่นกันครับพี่ หลังขาวเมื่อไหร่ออกครับ หายเงียบเลย ตอนนี้สมบูรณ์ยังครับ ผมอ่ะเรื่อยๆ ตอนนี้งานเริ่มเยอะ ค้าขายครับพี่ ที่บ้านรับสั่งทำไอติมทั่วเมืองยะลาครับ แล้วไกล้ปีใหม่ วันเด็กแล้ว ช่วงนี้ เริ่มทยอยมาแล้วครับ อีกอย่าง ช่วงนี้เข้าเวป เหล้าปั่น กาแฟ ชาครับ เพราะคิดว่า จะหาทุนเปิดร้านเล็กๆครับ ชอบครับพี่ แบบนี้ แล้วเปิดวัวชนกับบอลให้ลูกค้าดูครับ ค่อยเป็นค่อยไปพี่ เงินหาอยากครับ รวยรวยรวยครับพี่
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่ คนเล่นวัวชน คับผมเคยเห้นตาแต้มชนๆดีมากทางดีหน้าตาหล่อมากคับ เสียดายวัวนะพี่คับ
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่เบิ้ม สุราษ ถ้าเป้นวัวเจ้าของบ่อนกระบี่ ขนสีขาว ชื่อไอ้บางคับ ชนไปหลังแทงแล้วก้อไปบนและทอข้างหนักๆคับ เก่งเลยคับตันี้ ถ้าใช่ตัวเดียวกันนะคับ ถ้าไม่ใช่ก้อขอโทดด้วยนะพี่ ผมจำชื่อเต้มๆมันไม่ได้คับ
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ลายงามจอมราชันย์ ติดคู่ กับลางสาดศรีปราศย์ นายกศรี ทุ่งใหญ่ ม่ทราบว่าติดคู่ชนกันที่ไหนหรอครับ ช่วยบอกหน่อยนะคัฟ ช่วงนี้ไม่ค่อยจะได้ติดตามสักเท่าไรเลยนิ ติดงานด้วย ขอบคุนนะคัฟ คุนหนุ่มยะลา ช่วงนี้สบายดีม่ายคัฟ และทุกคนขอหัย รวย ชนวัวชนะนะคัฟ
 โดย... ทีมงานหลังขาวพิชิตชัย
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณ เด็กบ้านนอก ขอโทดทีไม่ทราบเลยครับต้องรบกวนท่านอื่นช่วยวิจาญและขอทีเด็ดบ่อนหยีในแทนแล้วครับโดยเฉพาะคู่ ลายน้ำตก มารอบนี้เป็นยังไงบ้างครับ ขอบคุณครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ลายงามจอมราชันต์ ตัวนี้ไม่ธรรมดาครับ ครบเครื่อง น่าติดตามมากตัวนึ่ง
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ คุณหกเซียนนะครับ ที่บอกที่มาที่ไป ไอ้ลูกเก้า เพราะที่ผมได้คุยกับพี่ๆ ส่วนมาก บอกว่า แดงยอดสิงห์ เป็นลูกติดแม่มา พ่อ ไม่ชัดเจน แต่เป็นวัวทุ่งใหญ่ แต่ถ้าคุณหกเซียน บอกก้อแปลกนะ พ่อสีขาว ออกแดงนิดๆตามสไตร์วัวเหนือจอมแทงอยู่แล้ว แต่แม่ดำ ลูกออกมา แดง แปลกดีน่าคิด แต่ที่ไม่แปลก นี่คือเบอร์นึ่งของวงการวัวชน ทั้งอดีตและปัจจุบัน เพราะมีคุณสมบัติ ครบถ้วนในความเป็นยอดวัวชน จากการที่ผมดู( ตัวอื่นอาจจะเก่งกว่าก้อได้ แต่คุณสมบัติอาจจะไม่ครบ) ที่ผมบอกแบบนี้เพราะ แดงยอดสิงห์ เป็นวัวที่งามมาก ทั้งรูปร่างหน้าตา ยอดเต็มวัว แทง จิ้ม เข้าตรงเป็ฯเครื่องจักร ไม่กลัวข้างไม่ว่า มีข้างที่สุดๆด้วย อดทน ใจมากสุดๆ นี่ไม่ต้องบรรยาย แต่มีสิ่งนึ่งในแดงยอดสิงห์ แม้เจ็บอย่างไร ไม่มีลังเล ออกไปหลัง พุ่งเข้าหาคู่ต่อสู้ตลอด.........
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุณรักวัวชนคนเมืองลุงพอทราบทีเด็ดที่สนามหยีในบ้างหม้ายคับถ้ารู้ช่วยวิจารทีคับ
 โดย... เด็กบ้านนอก
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอทีเด็ดสนามหยีในวันที่3ธันวาคมคับใครรู้ช่วยวิจารทีคับด่วนคับ
 โดย... เด็กบ้านนอก
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอแจม แดงงามห้ายอด เคยเห็นที่บ้านของ คุณลุงเยื้อน เหมือนกันว่ามีศาลของแดงงามห้ายอดอยู่หน้าบ้านมีหัวและรูปถ่ายของแดงงามห้ายอดอยู่ที่ศาลด้วย เห้นคนรุ่นพ่อผมเขาเล่าให้ฟังว่าเป็นวัวที่มีดีทั้ง วิทยาศาสตร์ และ ไสยศาตร์ ด้วยคือเพลงชนนั้นชนเก่งมากตัวแทงเก่งๆก็แทบจะไม่ได้แทงเลย อีกอย่างก้คือว่าเป็นวัวที่ให้คุณแก่เจ้าของคนเลี้ยงได้เงินมาเยอะส่วนที่เสียเงินนั้นมีน้อย (พูดแล้วอยากมีบ้างจังและเราอิอิ)
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ลายงามจอมราชันย์ ติดคู่ กับลางสาดศรีปราศย์ นายกศรี ทุ่งใหญ่ สองล้านเต็ม คอวัวชนช่วยวิจารณ์ ได้เลย
 โดย... น้องใหม่ พ.ท
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอแจม โหนดเพชรขนอม ชน ลายลูกหมีราชันย์ พอดีได้เข้าไปดูด้วยชอบในรูปร่างหน้าตาแถมเพลงชนก็เยี่ยมตอนที่ชนะ โหนดอ้อมน้อย ที่บ่อนเก่าท่าหรำ ก็สุดยอดเลยขึ้นมันมาก ไม่ทราบว่ามีลูกมั่งม่ายคับ ไม่ได้ยินข่าวเลยครับ ขอบคุณครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใอ้ลูกเก้าเป็นวัวเหนือชนะหลายครั้ง มาสมกับแม่วัวสีดำเขายาวที่นคร เกิดมาเป็นแดงยอดสิงห์
 โดย... หกเซียน
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    โหนดเพชรขนอม เคยชนชนะ ลายลูกหมีราชันย์ และ ลายลูกหมีราชันย์ เคยชนชนะโหนดสิงห์โต (ควนไอ้ควาย-พัทลุง) ที่สนามท่ามิหรำบ่อนเก่า ...
 โดย... ชอบวัวเก่า
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    โคโหนดหลังขาว ของโกฮั่ง ...ชื่อเต็มๆ ว่าพรือ อ่ะคับ เก่งมากเลย...
 โดย... รักวัวชน...
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    อยากทราบประวัติ อ้ายควาย(สตูล) ครับ ชนกี่ครั้ง กับ ตัวไหนบ้าง เดิมเป็นวัวที่ไหน...ขอบคุณล่วงหน้าครับ
 โดย... แฟนควาย...กรุงเทบ
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    วัวที่ทำเงินให้กับเจ้าของมากที่สุดคือ โคโหนดหลังขาว ของโกฮั่ง ชนชนะ 15 หัวทำเงินประมาณ 100กว่าล้านบาท ชนใหญ่ทุกครั้ง ผมจำติดตาวันที่ชนกับแดงบุญมีที่สนามเทศบาลตรัง ชนเดิมพันข้างละ 2 ล้าน เล่นนอกอีกหลายล้าน โกฮั่งได้เงินประมาณ 8 ล้านเข้าธนาคารนายธนาคารต้องรอ ล่าสุดชนะ เพชรขนอมที่เวสาธง ได้อีก 7-8 ล้าน
 โดย... คนเล่นวัวชน
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงเด็กกระบี่รักวัวชน ความจริงแล้วผมยังสนิทกับพี่ชา เจ้าของนิลมหาชัย(ตาแต้ม)ตัวที่แพ้ไอ้ลันดา พี่ชาแกมือใหม่ วันที่ชนกับไอ้ลันดา เสียทั้งตัว,อายุ และทางชน วัวนั้น ผมแพ้ไป 10 กำปั้นเต็มๆเลย จริงๆแล้ววัวมันดีจริงๆ แต่แกเคียงไม่เป็นเลย ชน 75 นาทีถึงจะแพ้ ปล.วันไหนไอ้แดงชนผมจะส่งข่าวให้
 โดย... คนเล่นวัวชน
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    โคลายนำตกชนไอ้สุดสาครที่สนามหยีในพัทลุง
 โดย... เด็กท่ามิหรำ
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ควายชนไอ้แดงแหลมโหนตพัทลุงที่สนามหน้าเมืองสตูร
 โดย... เด็กท่ามิหรำ
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    อยากรู้ประวัติพ่อของแดงยอดสิงห์ วัวคู่บารมี ส.จเยื้อน ที่ชื่อไอ้ลูกเก้าด้วยครับ ว่าพ่อมันมีที่มา ที่ไป ยังไง ขอแบบละเอียดนะครับ จากคนความรู้น้อยเรื่องวัว แล้วใครมีรูปแดงยอดสิงห์บ้างครับ ลงให้หน่อยครับ จะโหลดเก็บไว้ดู ขอบคุณในน้ำใจครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบเด็กกำนัน ผมเป็นขี้เมา ใจดี ในร้านหลวงรัตน์คนนึ่ง แกเปิดร้านที่ยะลาครับ ร้านแกใหญ่โตมากตอนนี้ แกเป็นกันเองครับ คุยได้หลายเรื่อง โดยเฉพาะถ้าแกว่างๆ จะไปทักทาย คุยเรื่องวัวกับแกได้ครับ แล้วถามความเป็นมา เกี่ยวกับวัวทางตรังได้ โดยเฉพาะค่ายพญาขุนโจร ตรัง แกมีไรก้อ บอกครับ คุยแบบคนนับถือกันและพี่น้องครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขาววันวิวาห์ ใช่วัวลานสกาไหม ชนะมาประมาณ 4 ครั้งแล้ว
 โดย... 9
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    วัวดังๆในอดีตช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ก็มี แดงลูกครู ขาวสามเซียน โหนดเพชรฌฆาต(ลูกหมู) ดุกด้างจอมโหด โหนดหนึ่งสยาม โหนดเพชรเมืองพรม ใอ้ตาปริ้น(นายหัวชานคร) แดงสี่เจ้า(นคร) โหนดใอ้หัวรู ใอ้เก้าเก(วัวเหนือ) ใอ้ลูกเก้า(วัวเหนือ) นิลน้องเอ(นคร) เป็นต้น สังเกตุแลว่าลูกพวกนี้ดีดีทั้งเพเช่น ลูกหิน(ลูกใอ้ลูกครู) ขาวแซนซี (ลูกสามเซียน) แซมพรชัย (ลูกใอ้ลูกหมู) โหนดเพชรณรงชัย(ลูกเพชรเมืองพรม) อัศวินแท่นทอง(ลูกใอ้ตาปลิ้น) โหนดเทพประทาน(ลูกแดงสีเจ้า) นิลยอดเพชร(ลูกใอ้เก้าเก) แดงยอดสิงห์(ลูกใอ้ลูกเก้า) ใอ้ลายบ้านส้อง(สายเลืดใอ้น้องเอ)
 โดย... หกเซียน
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุณ บ่าว ลูกใอ้งูสิง ของกำนันดิษ ชื่อดุกด้างสี่พลัง ทีมผมเอามาตั้งแต่เล็กๆ ชนะโหนดเพชรเมืองคอน ชนะแดงลายนคร ชนะประมาณ สี่ครั้งเป็นรองทุกครั้ง แต่พอออกเดินทางชนไม่กี่นาทีถอดวิ่งเฉยแบบเจ้าของ งงๆคับ ตอนนี้เลิกชนแล้วคับ
 โดย... หกเซียน
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่เอกตัวที่ไปติดกระบี่คู่ชนถอนแล้วครับได้กินมัดจำสองหมื่น ส่วนคู่ขาวกระบี่ที่มาชนบ้านนาเดี๋ยวจะหาข้อมูลให้ครับพี่ แต่ขาวกระบี่รอบนั้นมาชนะวัวบ้านนาครั้งหนึ่งแล้วผมอยู่พอดี
 โดย... เบิ้ม สุราษ
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณสายเลือดไอ้แซม(แซมพรชัยรับผสมลูกไหมพอดีผมได้น้องไอ้ลายนำตกไว้ตัวหนึ่งเป็นตัวเมีย)ถ้ารับผสมผมอยากลองดู 2 สายเลือดนี้ได้หรือไม่ได้ช่วยตอบด้วย
 โดย... นายช่างใหม่
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบหนุ่มยะลาคับว่าผมอยุ่ห้วยยอดพ่อเป็นคนนาโยงคับผมมีโอกาสได้รุ้จักกับน้าไชยรัตน์กับน้าสงพงษ์ไม่เคยเห็นหน้าแกทีแต่น้าสงพงษ์พูดถึงบ่อยๆคับน้าสมพงษ์ที่ผมพูดถึงนี้คืนเจ้าของดุกด้างบินเดี่ยวคับน้าไชยรัตน์กับน้าจินน่าจะรุ้จักดีแล้วหนุ่มยะลาเป็นไรกับน้าไชยรัตน์คับ
 โดย... เด็กกำนัน
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีวันใหม่นะครับ มีไรดีดี คลิปใหม่ๆ ฝากถึงกันบ้างนะครับ รวยครับ อย่าเจ็บ อย่าจนครับผม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
28 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    แต่ผมว่าขาวลูกปอยังหลีกไอโซล่าคับไม่เชื่อค่อยดูในใจผมผมว่าโซล่ายังสู้ถึงแม้ว่าโซลาจะขาดเขาเยอะและรอบงานฉลองรัตนี้ผมว่าโซล่าเป็นทีเด็ดอีกตัวหนึ่งคับในบ่อนตรัง
 โดย... เด็กโคกหล่อ
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้คู่เอกนาม่วง แดงห้าพยัคฆ์ ของเกาะหมีชนะอีกแล้วคับชนเป็นรองตลอดเลยคับ
 โดย... ท่านเบริด์
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณคุณลูกสมครับ เดวจะเก็บรูปยอดวัวไว้นะครับ เพราะจะเปิดร้านเหล้า ค๊อกเทลเล็กๆ เอารูปยอดวัวทำประดับร้านครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมลงรูนิลธนูทรพย์พิชัยยุทธิ์(เหนือคำบรรยาย) สมัยชนะโหนดเพชรอินทอง ชนคู่พิเศษที่ทุ่งสง เมื่อปี 46 เข้าไปแลได้คับที่ bullfc_2010@hotmail.com รหัสผ่าน 123456 คับ เป็นอีเมล์ที่ทุกท่านเปิดแลได้ตามสบายคับ ผมให้เป็นอีเมล์กลางของแฟนๆคับ
 โดย... ลูกสม
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    อยากทราบประวัติไอ้ลูกอม ใครรู้มั้งครับวัวสงขลาอะ
 โดย... เด็กเลี้ยงวัว
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สนามชนวัวบ้านหยีในอันตรายมากครับผิดกับบ่อนท่าหร่ำไม่มีใครหารมั้วครับทางบอนท่าหรำเข้าเอาจริงมากกับเรื่องแบบนี้ครับยีนดีที่ได้รู้จักครับคนเล่นวัวครับ
 โดย... ฅนลุง
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอประวัติไอ้เก้าทัพด้วย รีบนะ
 โดย... เด็กนิรนาม
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ;วัวชน
 โดย... ระย้า
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุณเด็กกำนัน อยู่ไหนครับ ยะลาไม๊ มีโอกาส จะไปทักทายเจอกันที่ร้านหลวงนะ กันเองครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    คนเดียวกันครับ หลวงรัตน์ตัวสูงใหญ่ หนวดเคราเต็มหน้า เจ้าของร่วมค่ายพญาขุนโจรตรัง เจ้าของไอ้ขุนโจร ตัวแพ้ครั้งก่อน ชนล้าน และวัวหลายตัวครับ แกเป็นเจ้าของร้านกระท่อมคนบกครับ เดวนี้ แกรุ่งมากครับ ยิ้มแย้ม ดุดัน ใจดี มือกีต้าร์ร้องเพลงทองแดง 55+ หรอยนิ อิอิอิ ไม่ได้ด่าหลวงนะ เดวโดนหลวงถีบ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถาม หนุ่มยะลาคับว่าหลวงรัตน์นี้คนเดียวกันหม้ายกันน้าไชยรัตน์ที่อยุ่ยะลาคับเห็นว่าแกชื้อวัวนาโยงมากแล้วเช่นตัวชนะไอล่อเห็นว่าชื้อเป็นแสนไอลายธเนศกันน้าบ่าวผมบอก
 โดย... เด็กกำนัน
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถาม หนุ่มยะลาคับว่าหลวงรัตน์นี้คนเดียวกันหม้ายกันน้าไชยรัตน์ที่อยุ่ยะลาคับเห็นว่าแกชื้อวัวนาโยงมากแล้วเช่นตัวชนะไอล่อเห็นว่าชื้อเป็นแสนไอลายธเนศกันน้าบ่าวผมบอก
 โดย... เด็กกำนัน
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณรักวัวชนครับ ชนประมาณหัววันก่อน น่าจะหัวที่5แล้วนะ เห็นพี่เค้าบอก ชนวันก่อนเป็นคู่เอกพิเศษ ทีมงานยะลา ได้กันไปหลายตังค์ เป็นวัวอยู่สงขลาครับ ครบเครื่อง ครับ ถ้าไง ให้ย้อนไปอ่านวันก่อนๆนะ ก่อนมันจะชนอ่ะครับ มีข้อมูล
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอควายชนวันไหนคัยรู้ช่วยตอบหน่อย ว่าไอควายจะชนะได้หรือไม่เห็นว่าคู่ชนเก่งมากเลย ถ้าชนะก็เจ็บจัง
 โดย... เเฟนไอควาย
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอสีหราชวัวสะกอมสงขลาชนะกี่หัวเเล้วคัยรู้ช่วยตอบหน่อย ที่ชนคู่พิฌศษนำจายรอบที่เเล้ว
 โดย... คนรักวัวชน
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ทีมห้วยนางครับ ลูกขาวแสนเพชร ตัวที่หยุดไปนานเขาหลุด แล้วมาชนแพ้ไอ้เต่าที่ตรังใช่ตัวเดียวกันป่ะครับ แล้วลูกมันชื่ออะไร ทางชน ชนกี่หัวแล้วหรือ2หัวเอง ยังสดสุดๆแน่เลย ผมชอบขาวแสนเพชรมาก จะเก็บไปเป็นข้อมูล วัวชนครับ ขอบคุณครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ครับเจ้าตรังครับ เมื่อวานไปร้านหลวงรัตน์ ทักทายกันนิดหน่อย ไม่ได้ถามหลวงวัวมาก แก่บอก ไกล้แล้ว ดีไม่ดียังไง ติดคู่เมื่อไหร่ ไอ้ขุนโจร ผมจะมารายงานให้ครับ ไม่ว่าเจอกับใคร หายไปหลายวันเลยนะครับ คงสบายดีนะเจ้าตรัง
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ช่วยวิเคราะคู่ชาวเขื่อนหน่อยครับ
 โดย... ยัก
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    นิลมีลาภชนะเเละเเพ้กี่หัวเเล้ว
 โดย... เด็กนิรนาม
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมก็อยู่นาคำทวด
 โดย... เด็กนิรนาม
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุณ-หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้ ค่ายขุนโจรตอนนี้ถูก2ตัวครับตัวแรกขนแดงที่ชนเสมอที่ควนธานีรอบนี้ชนแสน1ชนกับวัวแถวบ่อนชนควนธานีครับและอีกตัวชนทับเที่ยง3หมื่นเองครับส่วนไอ้ขุนโจรแต่งเต็มที่ครับรอบนี้สมบูรณ์ครับ
 โดย... เจ้าตรัง
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เด็กนิรนาม อยู่นาคำทวดค้าบ
 โดย... ทุ่งสง
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไม่ทราบว่าคุณทุ่งสงเปนใคบ้านอยู่ไหน บ้านผมอยู่ทุ่งสง เผื่อรู้จัก
 โดย... เด็กนิรนาม
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถามเพื่อนครับ ใครพอรู้ข่าวลูกๆ วัวตัวเก่องของกำนันดิษ หัวไทรบ้าง เช่น ไอ้บองหลา ไอ้ดอกไม้ป่า ไอ้เดียว ตัวชนะมานะชัย ไอ้หน้าชี ไอ้งูเห่า ไอ้งูสิง วัวชุดรี้เก่งๆๆครับ แต่ไม่ค่อยมีลูกๆ มันชนเลยหรือชนอยู่บ้างครับ
 โดย... บ่าว
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    .........เมือ่วานลูกอ้ายขาวแสงเพชรของนายวรทุ่งต่อทีมงานน้าทีมห้วยยอดชนะครับ..ตัวนี้เก่งมาก......ชนเดิมพันได้เป็นล้านเลย......ครั้งแรกชนะท่ามิหร่ำ....ถูกข้าง 3 ครั้งติดรั้วไม่วิ่งแถมล้มยกขึ้นชน....หร่อยแรง
 โดย... ทีมห้วยนาง
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    .....อ้ายหัวข่าใช่ตัวชนะอ้ายลายธเนศบ่อนตรังครับ..............ถูกกับห้วยนางพึ่งซื้อมาใหม่ชนะมาสามหัวแล้วครับ....ชนะตัวเก่งๆๆทั้งเป.......เป็น.ทีมงานจาโต้ยห้วยนาง
 โดย... เด็กภูเก็ต
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ค่ายทายาทสายฟ้าครับคุณพอจะรู้ไม่ว่าพ่อวัวที่ใหม่โรงไม้ให้กำนันละใบเกาะนางคำไปสมลูกเมื่อ5-6ปีที่แล้วเป็นตัวไหนจะขอบคุณมากถ้าตอบให้ได้
 โดย... เหลือเหตุ
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไปเที่ยวร้านหลวงรัตน์ เจ้าของค่ายพญาขุนโจรตรังครับ ทักทายกันไม่มีข่าวไรใหม่ใหม่ วัวในค่าย ไกล้เคียงแล้วครับ รอนิด มีข่าวแน่ วันนี้นอนก่อน ตี2 กว่าแล้ว รวยรวยรวยครับพี่น้อง
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใครจะถามวัวผมอ่ะนะ ขอโปรแกรมชัดเจนก้อแล้วกันครับ ชื่ออะไร ชนวันไหน สนาม เดวมีคำตอบครับ ถ้าวัวแถวสงขลาหรือ3จังหวัด เพระามีทีมงานที่รู้จัก พร้อมที่จะบอกและแลกเปลี่ยนผลงานครับ จรงใจ จริงจัง ไม่มีเบื้องหน้า เบื้องหลัง เบื้องข้าง เบื้องลึกครับ ได้มาอย่างไร ข้อมูลตามนั้นครับ เพราะผมบอกพี่พี่เสมอว่า เอาแบบจริงๆเลย ถ้าไม่จริงหรือล่วง อย่ามาให้ผมลงเด็ดขาด ผมเสีย มาล่วง ผมด่าเช็ด เพราะข้อมูลที่ผมแลก พี่พี่ในนี้จริงใจ ให้ข้อมูลผมจริงๆครับ ผมเชื่ออย่างนั้น
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ทีมลังสาดสีหราชอ่ะ ผมขอข้อมูลได้อ่ะครับ วันก่อนก้อชนะมาร้อนๆ พี่เค้าอยู่วงในรู็ดีครับ แต่คู่ที่จะชนเสาร์หรืออาทิตย์นี้ พี่เค้าเงียบอ่ะนะ เจอกันก้อไม่ได้คุยไรเรื่องวัวทีมนี้ แต่คุยเรื่องไอ้ควายแทน
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไม่เปงไรครับคุณชุกวัว คุณความจำดีมาก ว่าผมอยู่ยะลา เข้าทีมนายวัวสงขลา นายหัวใหญ่อยู่ยะลาครับ ถูกต้องแล้ว มีวัวอยู่สงขลาครับ ...จุจุจุ อย่าเอ้ดไปครับ โดนสั่งมา ขอไม่มีค่ายแล้วกันนะ เพราะผมไม่มีเข้าทีมจริงๆ แต่ข้อมูลวัว ทางนี้ ซุ้มนี้ ผมมีให้ครับ สอลถามได้ตลอด คุณชุกวัวถามด้วยความสนใจจริงผมรู้ ตอบนะ จริงๆแล้วไม่ผิดหรอกครับ แต่ผมแค่คนรักษ์ วัวชนเข้าเส้นเลือดเท่านั้น รู้จักคนไม่น้อย พี่พี่ดีดี ทีมงานดีดี มีไม่น้อยครับ แต่ไม่ได้เล่นวัวเปงอาชีพครับผม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอหัวข่าชนทีมห้วยนางของใครคับ พี่ตรีหม้ายคับชนกันปีใหม่เลยหรือคับหรือว่าถูกของน้าขุยทีมไอหมอกหม้ายคับแล้วไอหัวข่าชนตัวไหนคับ
 โดย... เด็กกำนัน
27 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เรารักวัวชน
 โดย... ระย้า
26 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณหนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้ คือว่า วัวในทีม ชนกับวัวสะกอมทีมเดียวกับลังสาดสิงห์ราช ผมเห็นว่าคุณน่าจะรู้จักกับทีมนี้ผมเลยเขาใจผิด นั้นก็ขอโทษด้วนละกันคับ
 โดย... ชุกวัว
26 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงตอนนี้วัวที่กล้าขึ้นมาชนกับขาวลูกปอและสามารถเอาชนะได้ต้องเก่งจริงนะครับ หัวใจต้องเกินร้อย แล้วไอนิลปากพนังตัวที่ว่า ใครพอรู้ประวัติบ้างละว่าชนอย่างไร ชนะมากี่ครั้งแล้ว
 โดย... คนอยากรู้
26 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ห้านม ผมเคยชมคลิปแล้ว ใช้ได้ทีเดียว
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
26 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอให้พี่ชุกวัวมีโชค มีชัยนะครับ (ผมไม่มีทีมอ่ะครับ นี่คือเรื่องจริง แต่รู้จักทำงานวัวหลายท่าน ทั้งคนเล่น หรือเจ้าของค่ายเองครับ นานๆถึงได้เล่น ได้ดูทีครับ แต่ที่ผมเข้ามาในบอร์ดรี้ได้เพราะใจรักวัวชน เข้าสายเลือดครับ และเข้ามาแลกเปลี่ยนข่าวสารวัวชน กับความเคลื่อนไหวเรื่องวัวชนอ่ะครับ โชคดีนะครับ ชนะ ชนะ ชนะ ทั้ง2ตัวเลยนะครับ จะได้อยู่กับบอร์ดนี้นานๆ แปลกนะครับ วัวลำใหม่ชนเที่ยวนี้ ไม่ให้ผมสืบหาข่าวเลย
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
26 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    นิลปากนัง น่าจะเป็นนิลลูกเอ็ม(กำพร้า) หรือเปล่า ที่น่าจะชนกับลูกปอ
 โดย... บ่าว
26 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ชอบจริงๆ กลอนวัว ใครนะช่างคิด ไม่ธรรมดา ผมขอก๊อปไว้ทำเป็น สติ๊กเกอร์ คงไม่ว่ากันนะครับ
 โดย... บ่าว
26 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ชอบจริงๆ กลอนวัว ใครนะช่างคิด ไม่ธรรมดา ผมขอก๊อปไว้ทำเป็น สติ๊กเกอร์ คงไม่ว่ากันนะครับ
 โดย... บ่าว
26 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีคับ พี่ๆน้องๆ พอดีวันอาทิตนี้ มีวัวในทีมชนสองตัวคับพอเล่นได้ ชนที่คูหาคับผม ตัวหนึ่งไอ้แดงปลดหนี้ ชนะมาสามครั้ง อีกตัวน่าจะชนกับทีมของคุณ หนุ่มยะลา คือโหนดนำชัย(ไอ้ดอก) ทังคู่ชนคู่เอกรอบสามคับ
 โดย... ชุกวัว
26 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุณทุ่งสง ไอ้ห้านม ชนนะ 4 หัวแล้ว ชนกะใช้ได้ พึ่งพาไปเคียงแค่ตรังแต่ไม่ถูกคู่
 โดย... ทีมงาน
26 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    โหนดนิรนาม(ห้านม)ชนนะกี่หัวแล้วคับ แล้วชนดีม้ายคับ
 โดย... ทุ่งสง
26 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สวัสดีตอนบ่ายๆครับทุกคน หลังจากห่างหายไปนาน เนื่งจากมีความจำเป็นเรื่องงานบางอย่าง กลับมาก็ย้อนหลังไปอ่านทุกข้อความของทุกคนที่ผ่านมา (กลัวตกข่าว555) ทำให้ได้รับทราบเรื่องราวหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างที่ผมไม่ได้เข้ามา ทั้งเรื่องที่ดีๆ เรื่องที่ไม่ดี ตลอดจนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่เกิดกับคุณค่ายทายาทสายฟ้า สงสัยต้องติดตามกันยาวๆ แน่ เอาใจช่วยครับ สถานการณ์จะกลั่นกรองคนเชื่อเถอะ คนประเภทนั้นไม่น่าจะมีอยู่ในวงการวัวชน สังคมวัวชนจะลงโทษเอง ผมว่าไม่นานแกะดำเหล่านี้ต้องหายไปจากสนามวัวชนแน่นอน
 โดย... มารุต
26 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถามเด็กสวี+ชุมพร ไอหัวข่าตัวที่ชนะไอลายของธเนศใช่ไหมคับที่ถูกคู่ที่ห้วยยอดใช่ตัวเดียวกันเปล่าคับ ส่วนไอลายตัวแพ้ไอหัวข่าถูกคู่อยู่จุฬาพรคับ ขอความชัดเจนทีจะได้ไปเล่นไอหัวข่า
 โดย... เด็กโคกหล่อ
26 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เเดงณฤทธิ์ศักดิ์ลูกยอดหงษ์ฟ้าเหนือปัฐพีเเมนนี่ปาเกี่ยว ( อ้ายกวาง ) เมืองตรังชนดีจริงๆ
 โดย... คนตรัง (นาวง)
26 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ได้ข่าวว่าไอ้มดแดงที่ซื่อขึ้นมาเหนือจะชนกับเหล็กไหลได้ไปคับคนใต้ว่าไงจะให้เล่ยตัวไหนคับบอกกด้วยนะคับ
 โดย... โชคอิทธิกรและในวังสุโขทัย
26 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    วัวชน พ่อหวังให้ ตัวเจ้า นั้นยิ่งใหญ่ มีชื่อเสียง กว้างไกล แผ่ไพศาล เป็นยอดวัว ชนะทั่ว ไร้เทียมทาน จึงรักเจ้า โปรดปราน กว่าสิ่งใด พ่อจึงคอย ตัดหญ้า มาป้อนเจ้า จึงคอยเฝ้า ดูแล ไม่ไปไหน ยาบำรุง หาให้กิน อย่างฉับไว ทุกเช้าใหม่ ก็พาไป ออกกำลัง เฝ้าเอาใจ เจ้าอยู่ ทุกทุกสิ่ง ดูแลเจ้า ด้วยใจจริง ด้วยความหวัง คอยอาบน้ำ ถูขี้ไคล ให้บ่อยครั้ง ถือไม้เรียว จูงสั่ง ก็เพราะรัก ลูกเอย ลูกพ่อ เจ้าวัวชน ขอให้เจ้า อดทน ฝึกให้หนัก เกิดเป็นวัว ต้องชน ให้คึกคัก พ่อเป็นคน ก็จะรัก จะเอาใจ ถึงเวลา เจ้าชน จะเดิมพัน เงินรางวัล เต็มขั้น ให้สดใส ถ้าเจ้าชน ชนะ พ่อสบาย แต่ถ้าเจ้า แพ้พ่าย พ่ิอก็พัง ลูกจ๋าลูก เจ้าต้อง เอาชนะ หากพ่ายแพ้ เห็นจะ ต้องหมดหวัง ชนะได้ เป็นพ่อพันธุ์ ทรงกำลัง แพ้หลายครั้ง ต้องลงหม้อ ให้พ่อกิน
 โดย... กลอนวัว
26 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702