๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224    หน้าถัดไป >

    ูคู่ลายระโหนดกับศรัปราชญ์ ยังชนกันครับ ผมโทรศัพท์ ไปถามหน้าหมาย บ่อนหยีใน แล้วแก่บอกว่า วันที่23 ธ.ค.53 ศรีปราชญ์ มาอยู่บ่อน ยืนยันอีกครั้ง ชนกันแน่ครับ ขอโทษด้วย
 โดย... ปาล์ม ป่าพะยอม
21 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่อ่ะ ไม่เอาสักอย่างเดียวนี้ เหนื่อยทุกเรื่อง เป็นคนชมดีที่สุดหรือฝากทีมเล่น สืบหาข่าวดีที่สุดครับ รักสงบสยบความเครียดก้อพอ ทุกสิ่งนี้ที่จะเลี้ยง วัวชน ไก่ชน นกกรง ต้องเล่นด้วยใจ ต้องรู้จักปรับกลยุทธมาใช้ ปรับเป็นธุระกิจได้ คือสิ่งที่ดีที่สุด อย่าเป็นนักพนันอย่างเดียว แล้วครบครัวมีสุขแน่นอน(รู้จักเพาะผสมพันธุ์ทำธุระกิจนะสบายแน่นอน)
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
21 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ร้ายน้องโอมเรา มวยซุ้มนกกรงนี่เอง นกกระบี่ ดีจริงๆครับ ไม่เปงไร มางานยะลา เอารถยนต์ขับกลับออกไปนะ บอกแบบนี้ พี่บ่าวไม่ให้นะ แล้วคงไม่ให้ผ่อน7 ชั่วคนแล้ว 5555555555+
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
21 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เออพอได้ยินวัวเขาวัง ไอ้ลายจอมยุทธวัวเขาวังตัวแพ้ไอ้ขาว191 ตอนนี้ยังมีไมคับสมลูกอยู่ที่ไหนคับ ตัวนี้ทางชนมัดทอข้างน่ากลัว มีลูกมันชนอยู่ปางไม่คับ
 โดย... ชุกวัว
21 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่คน ชอบประวัติวัวชนในอดีต ไอ้ด้วนเคยอยู่กระบี่ ครับ ชนะ1ครั้งแพ้ครั้งสุดท้าย แล้วก้อหายไปเลยครับ น่าสมลูกอีกตัวนึงครับ
 โดย... โอม กระบี่
21 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่ หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้ ที่กระบี่ บ้านผมมีหลายตัวแข่งเสียงทอง รายการใหญ่ติดรางวัลหลายครั้งแล้วแต่เราไปทีมเล็กมีแต่วัยรุ่นคะแนนเลยน้อย แต่ผมไม่แคร์แค่ให้ผมได้รางวัลพอ5555555555555 แต่ตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพ ทำงานอยู่ พ่อเลยไม่ให้มาเลี้ยง 55555555555+ ผมจึงต้องขอพี่บ่าว คนดี แห่งนครศรี มาให้น้องซักตัวนึง 55555
 โดย... โอม กระบี่
21 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    อยากถามเรื่องโปรแกรมของพี่ 3Sอยู่ไหมคับผมทำไม่ถูก555ถ้าอยู่ทักมาด้วยนะขอบคุนคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
21 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอนนี้ใอ้ก็องแก็ง ไปไหนแล้วคับเงียบเลย ตัวนี้เก่งมากๆเท่าที่ผมดูวัวมาคับ ถูกทอวิ่งขาดท้ายเกือบสิบครั้งแต่ไม่วิ่ง ใช้ยอดเตือนคู่ต่อสู้ตลอดเวลา ไม่เคยแพ้ใครคับ เป็นวัวเดิมจากลูกคอกลานสกา นครศรีฯ (น่าจะเป็นโหมใอ้สามเซียนหม้ายไม่ทราบ) เปลี่ยนค่ายไปอยู่สงขลา หลังจากชนเงินล้านชนะ หายไปเลย หรือหาคู่ชนยากคับ ใครทราบตอบด้วยคับ
 โดย... ชอบประวัติวัวชนในอดีต
21 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณเด็กโคกหล่อครับ เมื่อวานก้อลืมถาม แต่คุยเรื่องไอ้ขุนโจรตัวเดียว บอกซ้อมดีมาก จะซ้อมกะไอ้สายัญแล้วจะออก น่าได้ชนอีกไม่นานกะวัวสงขลา ที่หมายตากันอยู่ ไอ้ยืนยงนี่ ให้สายเลือดลูกดีทั้งนั้นเลยนะ ตรังมีวัวดีดีเยอะเลย เสียดายยะลาไม่มีผู้บารมี เปิดบ่อนวัวชนได้ ที่ได้รับความเชื่อถือ วัวชนยะลาจริงมีดีน้อยตัว 1ในนั้นคือไอ้ยอดชาย แค่นั้นเอง
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
21 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใครทราบประวัติใอ้ด้วนเขาวัง มั้งคับ ตัวนี้หัวใจมากสุดๆ เท่าที่ผมได้เจอมาคับ ตัวนี้ชนะวัวเก่งๆหลายตัวคับ เช่นชนะโหนดเพชรบ้านนาตาวิเศษ ชนะหลังขาวคมเพชรวัวทานพอ ถูกคมเพชรทอล้มสองครั้งลุกขึ้นชนจนชนะ ชนประมาณ20หัวรู้สึกจะแพ้แค่หัวสองหัวเองคับหัวที่แพ้ล้มลุกขึ้นไม่รอดคับเล็กอีกต่างหาก เคยหยุดไปพักนึง เพราะแก่คับ แต่พามาชนอีกที่พานเมาชนกับโหนดยอดชายตัวเก่งหัวป่าขลูคับ (ขนะหัวนี้ชนอายุน่าประมาณ16 ปีคับ) เป็นรอง10-3 ผมรองตัวเดียวคับ ปรากฎว่าชนชั่วโมงกว่าชนะคับไล่รอบบ่อนจนเพื่อนเสียวัวทุกตัวคับ เมื่อชนะหัวนี้ เจ้าปล่อยเลยคับ ตอนนี้ไปอยู่ไหนใครพอรู้มั้งคับ
 โดย... ชอบประวัติวัวชนในอดีต
21 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบพี่หนุ่มยะลารักวัวชนคับผมไม่แน่ใจคับว่าอยู่บ้านหลวงรัตน์ไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่นะไม่แน่ใจคับแต่เห็นที่นายหัวนงบอกว่ามีอยู่ที่ห้วยยอดก็คือตอนนี้มีอ้ายเพชรน้ำหนึ่ง(ตัวแพ้โซล่าเขาหัก)และอ้าด้วงและน้องมันที่ถูกที่กระบรี่ส่วนที่นาโยงก็อยู่ที่กำนันศักดิ์อ่าคับแถวร้านเค้กสายใจแถวๆๆนั่นเละคับพี่ลองถามหลวงรัตน์ดูสิไม่แน่ใจคับแต่ที่ซื้อมาไว้ที่บ้านกำนันศักดิ์ก็ตัวเป็นแสนทั่งนั่นคับเห็นว่าพี่อึงกับนายหัวเขียวพัทลุงซื้อมาให้แกคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
21 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เด็กโคกหล่อครับ ค่ายพญาขุนโจร ได้ลูกของไอ้ยืนยงไปบ้างป่ะครับ เพราะทีมงานหลวงรัตน์ แกซื้อวัวตัวสีขาว พร้อมออกชนตัวนึ่งด้วย แต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ค่ายนี้นะ เห็นว่าออกไปเก็บอยู่ที่อื่น ที่ถามเพราะค่ายกำนันนงค์กะหลวงสนิทกันครับ เห็นน้องรู้ เพราะพี่ก้อไม่ได้ถามแกเรื่องวัวตัวขาวของแกที่ซื้อมาอีกเลย แต่รู้ แต่ไอ่ขุนโจรจะออกแล้วซ้อมอีกครั้งและวัวขนสีแดงติดคู่แล้ว ชนไม่แพงหลวงว่า ไปเล่นได้ครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
21 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีทุกท่านครับ ดีกรรมการหนุ่มไฟแรงน้องบ่าว น้องไปแขวนรายการนี้เปงไงบ้าง แล้วน้องโอมได้นกยัง ปั้นดาวรุ่งเซียนนกใหม่ด้วยนะ มีไร แนะนำน้องโอมด้วย
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
21 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุนพี่อมกระบี่คับ ตอบเด็กตรังหวังดี ใช่ตัวเดียวกันคับของค่ายโคบางแกวนั่นเละคับนายหัวนงซื้อในวันชนเลยคับ 220000 แต่กับคนอื่นเขาไม่ขายคับขายแต่ให้นายหัวนงคนเดียวตัวนี้ก็สุดยอดครับใจมาก อืมใช่คู่ชนมันก็เห็นว่าซื้อมาเป็นแสนเหมือนกันแต่หัวใจของไอกำไลทองสุดยอดคับตอนนี้มันอยู่ที่กำนันศักดิ์นาโยงแต่รู้สึกว่าตอนนี้ผมขับรถผ่านเห็นวัวสีขาวแต่ไม่รู้ใช่ไอกำไลทองไหมไม่ใจส่วนตอนนี้อ้ายยืนยงตายแล้วคับ และมีพ่อวัวใหม่ก็ของนายหัวนงอีกละคับก็คือ อ้ายอินทรีญ้ตัวสีแดงอ่าคับตอนนี้เป็นพ่อวัวอยู่ที่ควนยวนส่วนไอกำไลทองเป็นพี่ของไอขาวทีชนะควนธานีคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
21 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เด็กโคกหล่อ ผมโทไปถามเพื่อนให้แล้ว เรื่องวัวพี่นง ว่าถูกตัวไหนตอนเย้นรู้เรื่องครับ
 โดย... โอม กระบี่
21 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ....ถึงเด็กโกหล่อครับผมขาวงามกำใลทองคะนองศึกหรือลูกปอค่ายโคบางแก้วหรือเปล่า...ที่ชนะห้วยยอด....ตัวนี้ผมยกซื้อ 230000 บาทเจ้าของไม่ขายวันไหนโดนข้าง 4 ครั้งเข้ากลับชนะ.......คู่ชนซื้อมาหลายตังอยู่.......ชนะมานานอยู่....ตอนนี้ออกเคียงแล้วยังวันก่อน...ผมรองชนะหลายตังอยู่
 โดย... เด็กตรังหวังดี
21 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ควนเนียง ตอเช้าตัวไหนน่าเล่นมั้งครับ
 โดย... นริน
21 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบพี่โอมกระบี่คับทั้ง 2 ตัวเป็นลูกของอ้ายยืนยงสุดยอดทั้งคู่คับ ตามที่พี่เอกกระบี่บอกคับผมถามนายหัวนงแล้วคับแต่เห็นแก่บอกว่าอ้ายยืนยงเสียเปรียบแต่ไม่รู้มากไหมแต่ยังไงผมว่าทั้ง 2 ตัวนี้เด็ดของกระบี่เลยคับ อ้ายฟ้ามีชัยค้ำหน้าเจ็บ ส่วนน้องมันผมยังไม่เคยเห็นชนคับพี่เอกคับของนายหัวนงเสียเปรียบไหมคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
21 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบเด็กตรังหวังดีคับน้องของไอขาวไม่มีแล้วคับตัวสุดท้ายแล้วตัวนี้ลูกไอยืนยงเก่งสุดๆๆคับอยู่ก็งามครบเครื่องคับแต่เจ้าของเค้าไม่ขายมันเป็นน้องของไอฟ้ามีชัยและอ้ายด้วงคับและมีไอขาวชื่อขาวงามกำไลทองที่ชนะห้วยยอดชนะสีลังสาดชนะวัววังหินตัวนี้หัวใจมากสุดๆเหมือนกันโดนข้างไม่กลัว นายหัวนงซื้อไปในราคา 220000 บาทคับแต่ตอนนี้พักอยู่เพราะเขามันถอดคับลูกของอ้ายยืนยงสุดยอดทั้งนั้นแต่เจ้าของคือเสือเริญไม่ขายให้คนนอกคับมีแต่นายหัวนงคนเดียวที่เอาได้
 โดย... เด็กโคกหล่อ
21 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ครับขอบคุนครับพี่เบิ้ม สุราษ แต่เค้าบอกเล่นนิลงามพิทักษ์ชัย คับชนะมา 2 หัวเก่งๆๆมากๆๆคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
21 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    AEK กระบี่ ได้เลยพี่ เดี่ยวจัดให้ครับ
 โดย... โอม กระบี่
21 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอขาวไทเกอร์ตัวนั่นอยู่ทีมเดียวและวัวอยู่ที่เดียวกับไอขุนท่อเลยคับเจ้าของก็คนเดียวกันที่ผมว่าไอไทเกอร์ไม่สู้เพราะว่าไอขุนท่อแพ้จอมลีลาแล้วส่วนไอไทเกอร์จะไปชนะไอจอมลีลาได้ไงผมคิดว่าที่เจ้าของไม่สู้อ่ะนะน่าจะประมาณนี้ ส่วนคู่จอมลีลาหลังจากที่ชนะไอขุนท่อแล้วแล้วก็ไปชนะที่ ท่ามิหลำแบบสุดยอดไม่รู้ว่าใครได้ไปดูมั้ง ผมว่าคู่จอมลีลาไอห้าเซียนไม่เป็นต่อจอมลีลาหรอกคับแล้วร่างกายจอมลีลาก็ดีกว่ายิ่งชนนานๆๆแพ้จอมลีลาตัวเดียวผมว่าจอมลีลาหัวใจมากและไม่วิ่งง่ายๆๆหรอกคอยดูคู่นี้ผมรักจอมลีลาคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
21 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบเด็กเล่นวัวเพื่อนวัวเองไม่มีคับ วัวตัวนั่น ชื่อโหนดทายาทจอมโหด เป็นวัวนาโยงคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
21 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    อ่านดูทั้งหมดแล้ว 3 วันนี้ 3 หน้าเลยครับ หลากหลายความเห็นหลากหลายข้อมูล เป็นประโยชน์ทั้งหมดครับ ทรรสนะ แนวคิด และทีเด็ด ที่ให้ โปรแกรม ความรู้เรื่องวัว มีเรื่องอื่นๆ แจมบ้างประปราย ผมชอบ พี่ที่ใช้ชื่อการพนันขันต่อ ครับ นั่นคือแนวทางการเล่นที่ดีจริงๆๆ ผมก็ใช้วิธีการนี้อยู่ในการเล่นไก่ ไม่มากพอประมาณ ชนะแล้วแตะเวียน เป็นนักค้าราคา ดีกว่าเล่นหัวขาด เพราะนั่นคือของเล่น แต่ที่สำคัญเหมือนคุณลูกเกยว่า และพ่อสอนเลยว่า ต้องซื่อสัตย์ ไม่โกง แต่อย่าโง่กว่าคนอื่น เหมือนคน ต้มวัว ล้มไก่ ล้มมวย พ่อห้ามและแช่งไว้เลยว่า ต้องไม่เจริญ แพ้ชนะ ให้เป็นไปตามกติกา เอาจริง ไม่ชนเล่นกัน ที่ กรุงเทพ 3 /4 ปีที่แล้วมีขึ้นมาจากใต้ครับ ผมไม่บอกจังหวัดแล้วกัน เอาไก่มาต้ม มาทีมเดียวกัน แล้วใส่เดียวนวนตัวนึง บ่อนจับได้ รอดตายหวุหวิดครับ จ่อหัวแล้ว แต่ก็อับอายครับ ถ่ายรูปไว้แล้วประจานเลยครับ เข้าบ่อนไม่ได้ นี่คือตัวอย่าง ความซื่อสัตย์ต้งอมีทุกวงการครับ แต่การเล่นต้องเป็นและอย่าโง่กว่าเขาครับ
 โดย... บ่าว
21 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใจเย็นๆร่มๆคับน้องลูกเกย ต้องทำใจคับ มันมีแบบนี้ทุกวงการแหละคับ มันมีทั้งคนดีและคนเลวคับ ป่นกันไป ดีหมดเลวหมดไม่ที่ใหนหรอกคับ
 โดย... เด็กคอน
21 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    หวัดดี ทุกๆๆคน ครับ หยุดงานไป 3 วัน ครับ มาดูบอร์ด โพส กันเพียบเลย พร้อมรับข้อมูลความคิดเห็นดีๆๆ ทุกคนเลยครับ เสาร์อาทิตย์ ไปสนามนกวัดไร่ขิง ครับ คนอย่างแน่น รถติดมาก วันเสารืเสร็จ 2 ทุ่ม แข่งกันมืดครับ ว่าแล้วค่อยมาดูเรื่องวัวต่อครับ
 โดย... บ่าว
21 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใครพอรู้จักไอ้แดงจั่นเจาหมั้งครับ เป็นวัวที่เลิกชนแล้วตอนนี้ พอดีได้ลูกมันมาอยากรู้ว่าพ่อมันชนพันพรือหมั้ง
 โดย... เด็กหลัง มวล.
21 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีวันใหม่นะครับ อย่าถือปีศาจสุราเลยครับ ไอ้ฟ้าใหม่ของกำนันนงค์ ไม่ชนกับไอ้จุนโจรตรังของหลวงรัตน์ 100เปอร์เซ็นต์ครับ ไอ้คุณโจรจะซ่อมกับไอ้สายัญอีกครั้งครับ แล้วจะออกชนเคียงกับวัวสงขลาที่อยู่แถวหาดใหญ่ นะครับ เคาหมายตามอยู่ ครั้งสุดท้ายไอ้ขุนโจรซ้อมดีมากครั้ง ส่วนวัวค่ายพญาขุนโจรจะออกตัวนึ่งครับ ขนแดง เห็นหลวงรัตน์ว่า น่าติดตามครับ ชนไม่แพง โชคดีมีเงินใช้ครับ กิงสุราจากร้านหลวงรัตน์ เจ้าของไอ้ขุนโจรอีกแล้ว แอะแอะแอะ พรุ่งนี้เที่ยงๆคุยกันครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
21 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    คู่ห้าเซียนกับลังสาดจอดลีลา คู่นี้ให้วางยาวที่จอมลีลาได้เลยทางชนและสภาพร่างกายสู้จอมลีลาไม่ได้
 โดย... เด็กหลัง มวล.
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    คัยได้ไปแลวัวควนธานีรอบก่อนม้ายคับ ผมไปถูกใจลูกไอ้จอมโหดที่ชนะวัวเขาวิเศษนั้น ถูกแทงรูเท่าด้ามพร้านั้นเลือดออกได้ซักลิตร ชนดีไปบนปลายยอดมี ตัวนี้ตามเล่นได้ครับ ผมจำชื่อไม่ได้ ใครรู้ชื่อช่วยบอกที
 โดย... เล่นวัวเพื่อนวัวเองไม่มี
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุณ AEK กระบี่ คับ แล้วไอ้ว่าว กระบี่ แพ้ตัวไหนมาคับ แล้วแพ้ยังไงคับหรือว่าแทงไม่ได้เลย ตัวที่ชนะไอ้ว่าวชื่อไรคับวัวที่ไหน ขอบคุณมากคับ
 โดย... 666
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมเชื่อนะครับที่บอกกันว่าวัวสายเลือดสามชั้นขึ้นไปถึงจะใช้ได้ แต่ผมว่าถ้ามีลูกวัว ถึงมันไม่ได้มีสายเลือด หรือว่าสายเลือดชั้นเดียวก้อน่าจะลองชนนะครับ ลองชนท่องแลถูกๆไม่กี่บาทก็ได้ เพราะผมเห็นวัวบางตัวไม่ได้มีสายเลือดก็ชนดีเหมือนกัน อย่างเช่น ไอ้ชาวเขื่อน เป็นวัวเหลือจากแกงงาน ไม่มีใครรู้สกูล แต่พอวางมันวางเก่งเลยเอามาชน แล้วมันก็เป็นวัวที่มีชื่อเสียงด้วย
 โดย... เด็กหนองตรุด
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ข้อมูลนิดๆหน่อยๆครับ ขาวไทเกอร์ตัวที่แพ้ไอ้ห้าเซียนเคยเคียงกับจอมลีลาที่กระบี่แต่ขาวไทเกอร์หลึกไม่กล้าชนโดยสิ้นเชิง เพราะเพลงชน กระดูก อายุรวมถึงนั้าหนักเสียเปรียบทุกอย่างครับ วันนั้นเลยจอมลีลาถูกกับไอ้ขุนท่อแทนครับ ส่วนขาวทไเกอร์กับห้าเซียนผมดูสัดส่วนของวัวทั้งคู่ ผมว่าไอ้ห้าเซียนเสียเปรียบจอมลีลาซักนิดน่ะครับ รวมถึงทางชนผมว่าสิ่งแวดล้อมโดยรวมน่าจะเข้าทางจอมลีลาเกือบทั้งหมดครับ ขนาดชนกับไทเกอร์ก่อนชนยังเป็นรอง10/6แล้วนี้ต้องมาเจอกับ วัวระดับปรมาจารย์น่ะพี่ คู่นี้เข้าชนจอมลีลาราคาไหลต่อคนต่อก่อนได้บังครับ
 โดย... ขุนกระบี่
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุณ สายเลือดวัวชน ขอบคุณมากคับ ที่บอกประวัติของไอ้หลักหายให้คับ
 โดย... เด็กหนองตรุด
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    อยากทราบข่าวนิลแซมปานนำชัยตัวที่ชนะไอ้ไข่ยานวัวนาบอนที่จันดีมีคนบอกว่าเป็นลูกของไอ้ซัดดำของลุงเชียรทุ่งใหญ่
 โดย... เด็กเลี้ยงวัว
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    อยากทราบข่าวนิลแซมปานนำชัยตัวที่ชนะไอ้ไข่ยานวัวนาบอนที่จันดีมีคนบอกว่าเป็นลูกของไอ้ซัดดำของลุงเชียรทุ่งใหญ่
 โดย... เด็กเลี้ยงวัว
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุณโอมครับ ลังสาดตรังถูก2ตัวที่ผมเห็นอยู่วันนั้นน่ะ ตัวหนึ่งถูกกับวัวช่องเขาทุ่งสง ชนกัน20000 เสมอนอก400000 อีกตัวหนึ่งเป็นลังสาดรุ่นเล็กที่คอลายแบบเป็นแผลครับถูกกับวัวของเกษมช่องพลีตัวที่เคยแพ้ทานตะวันครับ เดิมพัน200000 ช่วยเช็ดมาให้หน่อย
 โดย... AEK กระบี่
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เด็กโคกหล่อ ของพี่นงถูกกี่ตัวครับ มันมีพี่น้องด้ยใช่ป่าวครับ สีลางสาดเหมือนกัน
 โดย... โอม กระบี่
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เด็กโคกหล่อ ผมเคยเห้นมันชนอยู่ครับ เก่งมากครับแทงหน้าแม่นมาก
 โดย... โอม กระบี่
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดุกด้างอัศวินเหนือคำบรรยาย(นินจา)ตอนนี้ยังชนเลยหม้ายครับหลังจากแพ้ล้มโหนดเพชรลำพูนเดิมเป็นวัวบ้านผม
 โดย... เด็กตรังหวังดี
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    .......ลายจอมราชันกับลายน้ำตกนี้อยู่คล้ายๆๆกันน่ะผมว่าชนสไตร์เดี่ยวกันเลยแถมขาลายเหมือนกันหลาวครับ
 โดย... เด็กตรังหวังดี
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ....เคยเห็นคับน้องเด็กโคกหล่อครับปลายยอดล้วนๆๆนายหัวที่ภูเก็ตเคยยิกซื้อ สองแสนเจ็ดแต่เจ้าของไม่ขายครับ......ค่อยตามเล่นเอา...แล้วช่วยสืบให้ทีว่ามีน้องมันบางไหมครับเข้าตาสู้ทุกราคา.....ครับ
 โดย... เด็กตรังหวังดี
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    โหนดงามดอกอัจริยะเป็นลูกตัวไหนครับ.....แต่เป็นวัวเขาวิเศษ.....หรือว่าลูกอ้ายม.อ.ตัวนี้อนาคตชนไดเป็นล้านเลยพอดีนายหัวผมที่ภูเก็ตสืบอยู่จะตามซื้อครับ
 โดย... เด็กตรังหวังดี
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    อยากทราบประวัติใอ้ไพรวัลย์ และใอ้แสนสิงห์ ในอดีต ช่วยตอบทีครับ ขอบคุณคับ
 โดย... ชอบประวัติวัวชนในอดีต
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ฟ้ามีชัยมันแพ้แต่สิงห์ชาวเขื่อนหนเดี่ยวเท่านั้นครับเสียเปรียบด้วย
 โดย... เด็กตรังหวังดี
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใช่ครับน้องเบิ้ม อิอิ หมดแก้วครับ ไปต่อ หน้าบ้าน อิอิอิ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    สวัสดีครับพี่หนุ่ม น้องน่ะที่ผมพิมพ์ พี่หนุ่มมันต้องน่าจะมีสายเลือดหรือไม่ก็เจ้าของต้องชอบนิลพิทักษ์ชัยแน่หรือทางชนต้องเหมือนเห็นตั้งชื่อคล้ายกันเลย
 โดย... เบิ้ม สุราษ
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    นิพิทักษ์ชัย แขวนเขาแล้วนิ แน่นอนเลย เพราะพี่แฟนนิลพิทักษ์ชัยบอกครับ 100 เปอร์เซ็นต์
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบพี่เด็กโคกหล่อ วันนั้นผมไปนั่งหน้าบ่อนเค้าว่าน่ะ มันน้องนิลพิทักษ์ชัยแต่ไม่รู้จริงไหมน่ะแกก็เลี้ยงวัวมานานแล้ว แกชอบหยอกผมประจำ แต่เก่งครับเหมือนที่พี่ทีมตรังภูเก็ต+สวีชุมพรบอกใว้ แต่คู่ชนมันเขาห้อยๆ แต่แกบอกผมให้เล่นตัวนี้ครับนิลพิทักษ์ชัย วันนี้ผมกลับบ้านอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าบ่อนอีกเดี๋ยวถามมาให้ชัวส์ๆครับ แต่แกน่าจะเห็นเกี่ยวแล้วแน่ๆครับเพราะแกอยู่น่าบ่อนตลอด
 โดย... เบิ้ม สุราษ
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถามพี่เบิ้ม สุราษรณ์คับ ว่า นิลงามพิทักษ์ชัยที่ชนกับของนายกศรีอะน่าเล่นตัวไหนคับแต่เห็นที่เซียนวัวชนบอกว่าน่าจะเล่นอ้ายนิลพิทักษ์ชัย วัวเขาวิเศษคับเพราะเห็นว่าเก่งมากเหมือนกัน
 โดย... เด็กโคกหล่อ
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่เด็กตรังหวังดีขอถามอีกนิดนะคับว่าเคยเห็นลูกของอ้ายยืนยงตัวสุดท้ายไหมคับที่ชนะควนธานีอะชนะของทีมงานพี่ศักดิ์นาวงอ่ะ ตัวนั่นก็เก่งมากคับหัวใจเกินร้อยเห็นว่าลุงเอื้ยนนาโยงยิกซื้อ 300000 ยังไม่ขายเลยเเค้บอกว่าเก่งมากแต่ผมไม่เคยเห็นยังอยู่ที่เสือเริญควนยวนอยู่เลยคับ ส่วนตกลงคู่ของไอลายระโนดชนกับอ้ายศรีปราชญืนายกศรีไหมคับพี่ ขอบคุนคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    น่าจะเป็นตัวเดียวกันแน่เลยคับพี่เด็กตรังหวังดีขอบคุนคับสำหรับข้อมูลดีๆๆส่วนโหนดเพชรน้ำหนึ่งผมเองเองก็เสียดายคับพี่เด็กตรังหวังดีวันนั้นผมก็ไปแพ้ด้วยคับขนาดไอเพชรน้ำหนึ่งเขาหักยังเป็นต่อเลยใจมากเพลงชนก็สุดยอดวัวของนายหัวนงแต่ละตัวสุดยอดทั้งนั่นครับแล้วอีกอย่างลูกของไอเพชรน้ำหนึ่งเก่งๆไหมคับ นายหัวนงเคยจะให้อ้ายเพชรน้ำหนึ่งมาให้ผมสมแต่เสียดายไม่มีที่ไว้ถ้ามีลูกมันเก่งๆๆบอกมั้งนะพี่จะได้ไปซื้อ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    หวัดดีครับเด็กตรังหวังดี คู่ลายระโนดกับลางสาดศรีปราชญ์ ผมเห็นตรงกันอย่างแรงคือลายระโนดยิ่งชนนานยิ่งดี ประเภทเครื่องดีเซลร้อนช้า ไม่เจ็บชนเหมือนชนเล่น แรงมาแรงไป โดยเจ็บๆก็โต้ไปเจ็บๆเหมือนกัน ผมว่านี่เป็นจุดเด่นของลายระโนด แต่ก็อย่างว่า แพ้หรือชนะหรือเสมอเป็นเรื่องของวัวชน เป็นไปได้หมด
 โดย... มารุต
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เสียดายอ้ายเพชรน้ำหนึ่งวันชนกะไอ้โซล่า จริงๆครับถ้าเขาไม่หักนะ ในสายตาผม ว่านะ ไอ้โซล่า น่าจะแพ้เลยครับ เพราะก่อนเขาหัก เพชรน้ำหนึ่งชนได้ดีมากเลยครับ ส่วนไอ้5เซียนกะลังสาดจอมลีลา ผมไม่กลัวหน้าแตกครับ ลังสาดจอมลีลาทีเด็ดครับ ในสายตาผม ไอ้5เซียนถ้าจะชนะลังสาดจอมลีลาได้ มีกรณีเดียวครั้ง ชนะภายใน20นาทีครับ แต่คงยากน่าดู ลังสาด อึดทน หลังจากนั้น ลังสาดกินนแน่นอนครับ อีกอย่างไอ้5เซียนชอบลงทุน รื้อเกินไป พี่จะเทแทงหรือพุ่งแทง ด้วยความเคารพทีมไอ้5เซียนครับ มันเก่งนะ แต่จะเจอสดบดเก๋าครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ......คุ่ลังสาดจอมลีลากับห้าเซียนผมรักจอมลีลาน่ะ....ผมว่าเพลงชนเก่ากว่า....ถ้าฟัดไปฟัดมาเข้าทางจอมลีลาเลย......แต่ถ้าชนหัวห่างเข้าทางห้าเซียนเพราะลูกติ่มหน้าดี....แต่จอมลีลาชนสไตร์ฟัดเลี้ยว....ลูกเหน้าไม่กลัว
 โดย... เด็กตรังหวังดี
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ......zผมว่าน่าจะเป็นลังสาดซุปเปอร์น้อยครับถ้าซื้อมาแปดหมื่น.....ซื้อตอนเจาะหมูกได้ใหม่ๆๆ.......ตัวนี้เคยเห็นวางที่บอนห้วยยอดแล้วครับโดนข้างติดรั้ว 3 ครั้งไม่สะท้านเลย...หัวแรกชนกับอ้ายไม้จิ้มฟันวัวพิปูนชนกันมัน....ที่ทุ่งโพธิ์......ลุงพลเขาขาววางเอง...แล้วอ้ายเพชรน้ำหนึ่งสมลูกได้หลายตัวแล้วยังครับ....ถ้าเขาไม่หักโซล่าคอแห้งแน่
 โดย... เด็กตรังหวังดี
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ลายระโหนกะไอ้ศรีปราชญ์ ถ้ายังชนกันอีก ยังชอบเหมือนเด็กตรังหวังดีครับ สดบดเก๋า แม้ทีมนายกศรี จะแข็งแกร่งครับ วัวชนในสังกัดดีทุกตัว แต่ในสายตาผม ลายระโนดเก่งมากครับ สดได้ใจ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้โหนดเหลี่ยมเพชร เป็นวัวที่น่าติดตามตัวนึ่งเลยครับ ถ้าเคียงทีมงานตัวเอง ก้อพิจารณาดีดีครับ รู้ไว้ก่อน ไม่เสียเปรียบครับ ชนได้ชน เลี่ยงได้เลี่ยง เคียงดี เจ้าดี ซ้อมดี กินดี จะไอ้สนได้อย่างสบายใจ เงินหายากครับเดวนี้
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ควนเนียง ชนวันทร์พุธ ครับ
 โดย... BB
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ครับพี่มารุต ผมรับที่สวนอัมพรรุ่นสุดท้ายครับ หลังจากนั้นรับที่หอประชุมรามครับ รุ่นที่20 เพื่อนบ้างคนเค้าจะจบกันหลายคน มันว่าผม บอกว่าแน่จริงรุ่นที่20ดิ ผมเลยจบรุ่นนั้นครับ ผมบอกกลับไปว่าก้อดี รุ่นที่20 เลขสวยดี อิอิอิ โม้นิด ตามจริงผมน่าจะจบรุ่น19ครับ ลูกบ้าเยอะ รักกันครับ สิงห์น้ำเงินทอง เพื่อนไปได้ดีกันหมดแล้วครับ ส่วนผมขอเดินตามทางตัวเองครับ มีความสุขตามอัตภาพครับ ไม่เคยชอบราชการหรือเรียนเนครับ แต่เปงทนาย3ปีพี่ชายเปิดสำนักงานกฎหมายอินทรทนายความครับ ทนายของคุณแจ้ เกศิณี โอสถิต เมีย เสี่ยเพ้ง พงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาลครับ บัดดี้อดีตนายก(ข้าวสาร) 5555+แดง แต่พี่ผมไม่อ่ะ พี่ก้อไม่ พ่อแม่ เบื้องบนสอนมาดีครับ ตอนนี้นั่งหน้าจอทุกวัน หาข้อมูลทำร้านโกปี้ วัวชน-คนบอลอยู่ครับ สัก5เดือนคงเสร็จทำได้(หาเงินก่อน) รวยรวยนะครับพี่มารุตและศิษย์น้องบ่าว
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    อ้าวแล้วไหนบอกว่าคู่ชนอ้ายลายระโนด ไอศรีปราชญ์นายกศรี ถอนแล้วไม่ใช่เหรอ ตกลงว่าถอนหรือว่าชนกันแน่อ่าเห็นบางคนบอกถอนบางคนว่าชนตกลงยังไงกันคาบขอความชัดเจนที
 โดย... เด็กโคกหล่อ
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตัวที่ถูกที่กระบี่ก็น้องอ้ายด้วงเหมือนกันคับซื้อมา80000คับแต่เห็นลุงวีบบอกว่าไม่เคยชนทีตอนนี้วัวอยู่ห้วยยอดนะอยู่เหมือนไอด้วงเหมือนแล้วใช่ตัวเดียวกับของพี่เด็กตรังหวังดีไหมคับเดี๋ยวถามนายหัวนงให้นะ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ..ลายระโนดกับศรีปราญ....ผมให้....ลายระโนดน่ะ......ทีมงานโทรมาบอกว่า.....วางเบอร์เดียวกัน.....คู่วางยืนไม่ไหลายตัวเลย.....ยิ่งชนนานยิ่งเก่งครับ.....ว่างล่าสุดเสียเปรียบ10/8 ตัวใหญ่นาทีที่ 48 ตัวใหญ่หมดครับแถมตัวขึ้นไม่ได้ทำไร....เพราะมันไม่รื้อครับ...ชนสไตร์เดี่ยวกับอ้ายหนึ่งสยามหรือจอมโหดเลย
 โดย... เด็กตรังหวังดี
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ....เชื่อได้ครับพี่บางสิ่งบางอย่างแต่ต้องฟังหูไว้หูครับใช่หม้ายพี่มารุตครับ....ขอบคุนครับl[สบายดีน่ะครับพี่.....หวัดดีปีใหม่ไว้ก่อนน่ะครับ
 โดย... เด็กตรังหวังดี
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    .......โหนดเหลี่ยมเพชร( เก้าทัพ) ..วัวนาโยงตอนนี้ออกเคียงแล้วยังครับ.....ตัวนี้ข้างหนักจริงๆๆครับตามเล่นได้เลย..น็อกมาหลายตัวแล้วครับ.....ผมไดไปดูชนกับอ้ายใจเย็นสลาสุดยอดเลย
 โดย... เด็กตรังหวังดี
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    หวัดดีครับ **อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็น อาจจะไม่เป็นดั่งที่คิด** สรุปไม่ได้จนกว่าจะมีข้อมูลหลักฐานปรากฎชัด เพราะปากคนยาวกว่าปากกา คนถูกกล่าวไม่ได้ชี้แจง แต่ชื่อเสียงเขาล่ะ ได้เสียไปแล้ว *ว่าไง พี่หนุ่มยะลาฯตามหลักกฎหมาย เป็นอย่างนี้ใช่มั้ยครับพี่ 555 เรียกพี่เต็มปากได้เลย รุ่น 20 นิติฯราม รุ่นน้อง รุ่น24นิติฯราม ขอคาระวะ
 โดย... มารุต
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ....น่าจะลงกันกับแต่คงไม่ชนกันครับกำนันนงค์รู้จักกันครับกับทีมพี่รัตน์......แล้วลังสาดชุปเปอร์น้อยตัวชนะที่จุฬา....ออกเคียงแล้วยัง....มันเป็นน้องของอ้ายด้วงหมายอญู่คล้ายๆๆกันน่ะ...ขอบคุนครับ
 โดย... เด็กตรังหวังดี
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่ถามเด็กตรังหวังดีด้วย ถามเหมือนเด็กโคกหล่อ แถมนิด ตัว ยอด ไฟร์ กระดูกเป็นยังไง ไอ้ลังสาดฟ้ามีชัยที่ว่ามานี้อ่ะ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไม่ธรรมดาจริงๆอ่ะครับ ไอ้สวนพริก ใครจะชนด้วย ถ้าไม่ได้เปรียบยอดหรือตัวหน่อย คงหลีกได้หลีกไว้ก่อน น่าติดตามจริงจริง ค่ายใหญ่ น้ำเลี้ยงก้อดี ขอบคุณน้องโอม กระบี่มากครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    อยากถามเด็กตรังหวังดีคับ ว่า อ้ายขุนโจร กับ อ้ายลังสาดฟ้ามีชัย ของนายหัวนงค์ บ้านควน พอจะลงๆๆๆกันไหมอันนี้ผมลองถามเองนะไม่ได้มีไร
 โดย... เด็กโคกหล่อ
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบพี่โอมกระบี่คับ แน่นอนครับของกำนันจำนงค์ นาวาแก้ว ทีมเดียวกับโกฮั่งนั่นเละคับตัวนี้หัวใจมากรูปงามสายเลือดดีลูกของ อ้ายยืนยงคับ มันแพ้อ้ายชาวเขื่อนเสบเปรียบ 10/6ครึ่งได้ชนประมาณ 20นาที แล้วไปชนะพัทลุง ส่วนน้องมันใหม่ส่วนคู่ชนน้องมันแพ้ใหม่มาผมว่าน้องมันน่าจะเป็นต่อ 10/5 อาจถึง 10/4คับ ลังสาดฟ้ามีชัยหลังจากแพ้แล้วไปชนะที่ท่ามิหรำแล้วคับแต่หยุดไปนานเหมือนกันเพราะไม่มีใครสู้ควานเคียงกันเบื่อแล้วแล้วก็มาถูกนี่ละคับ แต่อยากบอกพ่โอมกระบี่ว่ามันชนไปหลังนะคับแล้วค้ำหน้าใจมาก .... ผมว่า2ตัวนี้อ่าเด็ดตัวนี้และอีกอย่างไม่แพ้เนื้อเพื่อนๆแน่คับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบเด็กตรังหวังดีครับ วันก่อนประมาณ10 วัน เจอหลวงรัตน์ ก้อบอกแบบนี้ล่ะครับ ว่าจะเคียงแล้ว ตอนนี้เริ่มสมบูรณ์ หวังว่ามันจะติดคู่เร็วๆนี้ วันนั้นได้ข่าวว่า หลวงโดนไปประมาณ 2ล้าน เครียดอยู่หลายวัน หลวงว่าวันนั้นถ้าของแกอยู่ได้เกิน20 นาที น่าจะชนะเพราะฟัดเลี้ยวไปเรื่อย วิชาเยอะ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เด็กโคกหล่อ ครับ ลางสาดฟ้ามีชัย ของพี่นงค์ป่าวครับ
 โดย... โอม กระบี่
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ....ถึงเด็กโคกหล่อครับเดี่ยวผมโทรเช็กทีมงานให้น่ะครับ.....เมื่อกี่โทรไปไม่รับทราบครับผม
 โดย... เด็กตรังหวังดี
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ยังครับพี่หนุ่มยะลา....หลังจากแพ้สิงชาวเขื่อนที่ห้วยยอดอ้ายขุนโจรยังไม่ชนทีครับได้ข่าวว่าว่าดีเกินครั้งล่าสุดจะออกเคียงอยู่ครับ........ครั้งที่แพ้สิงห์ชาวเขื่อนชนกันมันครับ....แต่แพ้กระดูกครับ
 โดย... เด็กตรังหวังดี
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่ หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้ วัวไอ้แดงสวนพริกที่จริงแล้วมันอยู่ พัทลุง แถวบ่อนท่าหลำครับ แต่ผู้ใหญ่บ้านแถวหนอกกก กระบี่ เอามาเลี้ยงไว้เหมือนขอยืมมาชนอะคับ มาเสมอที่กระบี่ครั้งนึงแล้ว เสมอกับไอ้กระทิงเกือบชั่วโมง โดนกระทิงแทงหน้าอยุ่ข้างเดียวแต่แทงยังไงมันก้อไม่วิ่ง ไอ้กระทิงแทงจนเบื่ออะครับ สุดท้ายก้อเสมอกัน แล้วเจ้าของไอ้สวนพริกก้อพากลับไป พัทลุง ไปชนที่โน้นชนะอีก 3-4 ครั้ง น่าติดตามมากครับตัวนี้ ควายเลี้ยงมี 4 คน เดินวัว 2 ตัดหญ้าอีก 2 คน ครับ น้ำเลี้ยงดีมากครับ
 โดย... โอม กระบี่
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เด็กตรังหวังดีคับพอรู้จักวัวที่ชื่อ แดงพัทยา ป่ะคับถูกควนธานีรอบที่จะชนนี้ ชนกันข้าง 500000 บาท อยากทราบว่าคู่ชนมันเป็นวัวที่ไหนและอยู่ทีมไหนเพราะว่าจะได้ตามไปเล่นอีกเช่นกันเป็นวัวทีมงานอีกตัวหนึ่งพี่พอรู้จักไหมคับ ขอบคุนมากคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    คับเด็กตรังหวังดีผมกะว่าจะไปเล่นอ้ายหัวข่าด้วยคับผมว่าคู่ชนไม่ผ่านอ้ายหัวข่าหรอกคับกระดูกอ้ายหัวข่ามันเยอะรอบนี้วัวทีมงานผมถูก 2 ตัวด้วยคับแต่ไม่รู้ชนวันไหนแล้ววัวรอบปีใหม่นี้เด็ดอ้ายหัวข่าสุดๆ น่าเป็นต่อ ถึง 10/6 ไหมคับเด็กตรังหวังดีผมว่าอ่านะ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่ดูแล้วครับน้องเด็กตรัง แต่ครั้งแรกที่ชนยังไม่ได้ดูครับ ชนดี ใจมาก ยอดดี ครบเครื่องครับ แต่ต้องศึกษาเห็นสัก2ไฟร์ครับ หน้าหลัง ต่อบอกได้ว่าดีครับ แล้วพอทราบไอ้ขุนโจร ตรังป่ะครับ ค่ายพญาขุนโจร ติดคู่ยังครับ ออกเคียงแล้วนิเห็นหลวงว่าหลายวันแล้ว
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เด็กตรังหวังดีครับ หลังขาวทนายโยกะไอ้ควายไม่ได้ชนกันแน่นอนครับ และกว่าคนล่ะ3เบอร์มั้ง เขาก้อพึ่งซ่อม ทีมงานรู้จักกันดี(คนเลี้ยง) อีกอย่าง วงในบอกมาและอย่าสงสัยอีกครับทุกท่านด้วย หลังขาวทนายโยไม่ได้ชนกับไอ้ควาย99.99 เปอ์เซ็นต์ครับ เว้นแต่ถ้าชนกันจริง มีกลิ่นครับงานนี้
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
20 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702