๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211    หน้าถัดไป >

    ลักษณะดีตามสีตัว วัวทางภาคใต้มีสีต่างกันถึง 7 สี แต่สีที่สำคัญคือ ขาวปลอด, ดำนิล, แดง , ลาย (คือดำแซมขาว), ลังสาด (คือคอดำ หัวดำ ท้ายดำ ตรงกลางขาว) สีของวัวนี้ นอกจากจะบอกลักษณะดีชั่ว แล้วยังใช้เป็นชื่อเรียกวัวอีกด้วย เช่นวัวสีขาวเรียกอ้ายขาว สีดำเรียกอ้ายดำ เป็นต้น แต่เพื่อมิให้สับสนเพราะมีสีซ้ำกันเขาจึงบอกชื่อบ้านหรือชื่อเจ้าของเข้าไปด้วย เช่นอ้ายขาวลุง หมายถึงวัวขาวบ้านทุ่งลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วภาคใต้ เพราะตลอดชีวิตการต่อสู้ของมันไม่เคยแพ้ มีแต่ชนะกับเสมอ และถือกันว่าเป็นโคพันธุ์อุสุภราชแท้
 โดย... โอม กระบี่ เล่มสุดท้าย
9 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ลักษณะเฉพาะพันธุ์ ลักษณะเฉพาะพันธุ์ ที่นำมากล่าวนี้เป็นลักษณะที่เชื่อกันว่าเป็นวัวชนชนิดดี ซึ่งจะเลือกกล่าวเพียงบางชนิดเท่านั้น โคอุสุภราช โคชนิดนี้นิยมเลี้ยงไว้ชน จัดว่าเป็นพระยาโคก็ได้ มีลักษณะที่สังเกตคือสีขาวปลอด หรือบางตำรากล่าวว่าชาติโคอุสุภราชนั้นสีแดงลายขาว โดยมีลายดังนี้คือ ตีนด่าง, หางดอก, หนอกพาดผ้า, หน้าใบโพ โคนิล โคชนิดนี้ถือเป็นโคพันธุ์ดีอีกชนิดหนึ่ง เชื่อกันว่าจะให้ลาภแก่ผู้เลี้ยง ลักษณะพิเศษคือมีเยี่ยวดำในวันพระ แต่ในวันอื่นๆ อาจจะไม่ดำ ส่วนสีของเท้าอาจจะดำหรือไม่ใช่ก็ได้ โคบิณฑ์น้ำข้าว เป็นโคสีขาวปลอด ลักษณะที่น่าสังเกตคือ เล็บยาว หางยาว เขาขาวเป็นมัน
 โดย... โอม กระบี่ เล่มสุดท้าย
9 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ลักษณะวัวชน วัวที่จะใช้ชนนั้นจะต้องเป็นพันธุ์วัวชนโดยเฉพาะ วัวใช้งานธรรมดาจะนำมาเป็นวัวชนไม่ได้ ลักษณะของวัวชนที่ดีจะต้องมีใจทรหดอดทน มีไหวพริบในการชนดี และมีลักษณะอื่นๆ ที่ดีอีกหลายอย่าง เท่าที่มีผู้กล่าวไว้ถ้าประมวลมากล่าวเฉพาะที่สำคัญก็จะได้ดังนี้ 1. ลักษณะทั่วๆ ไป จะต้องมีรูปร่างประเปรียว ช่วงตัวยาว ท้องกิ่ว ลำตัวค่อนข้างหนา หลังหนาแบน คอสั้นหนาใหญ่ ช่วงขาสั้นและล่ำสัน คิ้วหนา ตาเล็ก สีตาดำ ใบหูเล็ก โหนกสูงใหญ่ (ภาคใต้เรียกว่าหนอก) มีขวัญที่ใต้โหนกและกลางหลังเยื้องไปทางด้านหน้าเหนียงคอ (ภาษาใต้เรียกว่าแร้ง) หย่อนยาน ลางตัวหย่อนยานมากเวลาก้มลงกินหญ้าจะจดพื้นดินก็มี แต่ลางพันธุ์ นิยมเหนียงคอสั้น เขาแข็งแรง ปลายเขาแหลมโค้ง โคนเขาทั้งสองใหญ่หางเรียวยาวจดพื้นดิน โคนหางใหญ่ปลายหางเป็นพู่ดูสวยงามมาก ลูกอัณฑะเล็ก ขนสั้นละเอียดเป็นมัน แต่ที่หน้ามีขนยาว เวลาเคี้ยวเอื้องน้ำลายเป็นฟอง และกีบตีนชิด เป็นต้น
 โดย... โอม กระบี่ เล่มสุดท้าย
9 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอนนี้ไอ้เจ็ดหี้วมาอยู่ที่น้าเขียวควนแดงแล้วเพราะลูกของแก่เรียนเกษตรผอเกษเลยเอาวัวมาไว้ที่ควนแดงถ้าแม่วัวผมคิกวันไหนผมว่าจะไปผสมแลว่ามันจะออกมาดีม้ายที่แรกว่าจะไปผสมกับไอ้โหนดท้องลายสายฟ้าและไอ้โหนดลำลูกกาแต่ขี้คร้านอี้ไปจูงพี่เออะอออออเพราะได้ลูก2ตัวนี้ไว้หวแล้ว
 โดย... ฅนลุง
9 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    น้องโอม,น้องบ่าว อาทิตย์นี้ถ้าว่างเจอกันที่สนามเทคนิคดอนเมืองรายการใหญ่ครับ(4ยก8ดอก)
 โดย... กริม
9 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่หนุ่มยะลาผมอยากให้พี่ตีดตามตัวนี้ดูเวลาออกชนว่าสุดแค่ไหนพี่จำชื่นี้ไว้ให้ดีดุกด่างยอดขวัญ(ไอ้หัวรก)ค่ายโคควขขนุนการยางตัวนี้เป็นตัวดีมากครับตอนชนะหัวแรกโกฮังเคยขอซื้อในราคา2แสน5ครับผมเคยวางกับไอ้หน้าผากเหล็ก2ครั้งวางไอ้ลายนำตกไฟที่จชนะหยีในครั้งสุดท้าย
 โดย... ฅนลุง
9 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่กริม ครับแหมโดยใจผมเลย 5555555555555555 วัวก็เปรียบเหมือนผู้หญิงแหละพี่ เลี้ยงดูเค้าดีๆเค้าก้อให้คุณกับเรา เปรียบง่ายๆเลยพี่ ผู้หญิงสวยใครก็อยากมอง วัวชนหล่อใครก็อยากเป็นเจ้าของ แต่ถ้ามองผู้หญิงต้องมองที่หุ่น พี่ว่ามั้ยพี่กริม 555555555
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน ( โอม กระบี่ เล่มสุดท้าย )
9 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    การที่จะเป็นวัวชนที่ดีซักตัว ลักษณะต้องดี หน้าสวย ร่างกายดี โหมดี เจ้าของเลี้ยงดี เคียงดี ยากครับ จึงต้องมีการศึกาครับ จากรุ่นต่อรุ่น จึงมีเป็นตำรา คล้ายกันกับไก่ ก็ต้องดูเป็น สวยงาม เลี้ยงดี จึงมีตำราครับ เรื่องหน้าตาวัว ผมชอบหน้าโหนดสิงคะนองนา สั้น คิ้วหนา ใหญ่ สวยดี น่าเกรงขาม และชอบวัวหน้ารก ขนหน้ามาก เหมือเหนือคำบรรยาย หางมีหลายแบบ คนแก่ๆ สอนมา บางคนชอบหางบัว ส่วนใหญ่หางต้องเล็ก โคนใหญ่ และที่สำคัญฝัน ผมดูไม่ค่อยเป็นจดตำราไว้หายเสียแล้ว (จากคนแก่) ใครมีแบ่งปันได้นะครับ นี่แหละภูมิปัญญา ที่ตกทอดมาจารุ่นสู่รุ่นครับ วัวมากมาย แต่หาตัวดียากเหลือเกิน ไก่ชน มากมาย หาตัวดีก็ยากอีกครับ นกกรงเยอะแยะหาตัวเก่งก็ยากอีก ศึกษาครับ ประสบการณ์ช่วยได้ เพื่อนช่วยได้ พรรคพวกมากได้เปรียบครับ
 โดย... บ่าว
9 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    คิดถึงพี่ค่ายทายาทสายฟ้าและพี่แฟนนิลพิทักษ์ชัย ที่เคารพ ว่างๆ มาแจม มาเสนอข้อมูลด้วยนะครับ จะรับฟัง ขอให้งานศพคุณแม่ของพี่ค่ายทายาทสายฟ้าและย่าน้องเกย ผ่านไปด้วยดีนะครับ แล้วกลับมาอยู่ในครอบครัวนี้อีกนะครับ อย่าหายไปนาน คิดถึง มีข่าวไร แวะมาทักบ้างนะครับและขอให้ได้เป็นเจ้าบ่อนนะครับ อยากเห็นเจ้าบ่อนใจใหญ่อ่ะครับที่มีน้ำใจ และจะไปเชียร์ครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
9 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    โอกาสที่นิลพูนทรัพย์จะแพ้ไอ้กั้งคือ ลูกยืดเยื้อ ยืนเฝ้า ยักคอครับ แปลกป่ะครับ ที่ผมคิดอย่างนี้ ทั้งที่ไอ้กั้ง เก๋าและปลายยอดดี ฝีมือ เพราะไรหรอ ไอ้นิล ใจต้องสร้างอีกนิด สร้างชั้นสักหน่อย อย่าเจอตัวแข็งไป เก๋าไป แต่ตัวนี้สดสุดๆ ข้างน่าติดตามจริงๆ เช็คบิล เก็บเงินได้เลย
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
9 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    วัวหน้าตาต้องหล่อไว้ก่อน เขาเรียกว่าโหว้เฮ้งดี(หล่อแต่ไมทำไหรนะซิเคียงยากครับพี่น้อง)เหมือนนกก์หล่อกรงสวยไว้ก่อน ......ถ้าสาวๆละครับพี่น้องต้องเลือกที่ตรงไหนมาก่อนครับ ฮาฮาฮา หวัดดีตอนเช้าทุกคนครับ
 โดย... กริม
9 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีครับอ.เผดิม น้องบ่าว คุณs3 เด็กกระบี่ น้องเบิ้ม นายช่างใหม่ครับ ช่วงนี้ คุยได้ งดวิจารณ์เชียร์สักพักนะครับ เพราะพ่อหลวง ไอ้หัววัง ไม่ธรรมดาครับน้องบ่าว ชนได้วัดกันแน่นอนครับ น่าเชื่อถือ ส่วนไอ้ดำพูนทรัพย์ถอน ขอเหตุผลหน่อยครับ ตัวนี้ข้างหนักสุดๆ แต่ใจต้องสร้างอีกนิด ทำเจ็บมีปลายยอดแจม แต่ข้างน๊อคได้เลยตัวนี้ การเลื่อนถอน ขอเหตุผลนิดครับ แต่ถ้าเหตุผล ขึ้นชั้นเร็วมากไปนิด อย่างนี้ผมเห็นด้วยครับ ส่วนอีกตัวนึ่ง โหนดดอกอัจฉริยะ ขอฝากไว้นะครับตัวนี้ น่าติดตาม ใจมากมาย ทำเจ็บครับ ครบเครื่อง ขอเวลานิดไม่ขึ้นชั้นเจอตัวโหด แข็งเกินไป ตัวนี้ เก่งครับ น่าเล่น น่าตามเชียร์ครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
9 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    แสดงว่าเจ้าของ ดำพูนทรัพย์มีวิสัยทัศน์ครับที่ถอน
 โดย... ของแท้
9 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ***แจ้งให้สมาชิกทราบ ดำพูนทรัพย์ VS ไอ้กั้ง ตอนนี้ทางดำพูนทรัพย์ถอนเสียแล้วครับพี่น้องให้กินมัดจำ ได้ข่าวว่าให้กินมัดจำ 30,000 บาท
 โดย... 3S
9 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณ DJ ถามผมมาตั้งแต่ 12 พ.ย.ว่าแดงอินทรีย์น้อย ชนควนธานีเมื่อ 9 พ.ย.ชนะหรือไม่ แดงอินทรีย์ นายเลี่ยม คลองลุ ชนะเพียง 2 นาทีครับ
 โดย... เผดิม จันลือชัย
9 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    หวัดดีน้องโอม และพี่หนุ่ม และทุกคนครับ เช้านี้มาวิจารณ์ก่อนเลย คู่ไอ้หัววัง (เพชรดาราชัย) คู่ชนไม่รู้ครับ แต่หัวัวง ไฟต์ล่าสุดชนะนิลลูกเพชรที่หัวพานเมาเป็นรอง 10 /4 ก่อนวาง ชนอัดไปหน้าลูกเพชรตัวแทงหิ้วไม่ได้แทงเลย ต่อหัวเขาซ่อมหลุดด้วย ชนเขาเดียว ชนะ หัวใจดี มุดมัด เกาะติดคิดตัง ประสบการณ์เพียบ ลองหาข้อมูลคู่ชนอีกทีครับ ผมหัววังตัวเดียวครับ
 โดย... บ่าว
9 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    อรุณสวัดตอนเช้าครับพี่ๆ............เสริมนิดนึงครับ...................วัวชนหน้าตาหล่อมีชัยไปกว่าครึ่ง....................ผมชอบครับวัวหล่อๆมองแล้วไม่เบื่อ...............ขอรบกวนช่วยลงโปรแกรมบ่อนกระบี่ด้วยนะครับ............พี่เอกกระบี่.............ขอบคุนมากครับ
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
9 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    หมอวัวครับผมค่อนข้างเชื่อน่ะครับลักษณะวัวแบบนี้ตัวที่เก่งที่สุดตอนนี้ในบ้านนา เป็นวัวซื้อมาแกงในงานอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ตายแล้วแต่คนแกคนหนึ่งที่ดูลักษณะเป็นของซื้อไป ชนะ 5 ครั้งแล้ว ชนได้ทุกอย่าง แทง มัด ทาง หัวใจ เป็นวัวในทุ่ง แต่ที่สำคัญผมมองว่า วางถึงและ พาเดินถึงตลอด เจ้าของเอาใจใส่ดีด้วยครับ ส่วนสีวัวที่ผมชอบมากที่สุดคือโหนดหลังขาว แชร์ๆขอมูลกันครับ
 โดย... เบิ้ม สุราษ
9 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ลูกลายน้ำตก ที่จองไว้นั้นวัวอยู่แถวไหนบอกหน่อยอยากรู้ เพราะเขาไม่ค่อยขายคนนอกนะ แล้วคนที่ขายนั้นชื่ออะไรคับ
 โดย... นายช่างใหม่
9 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้โหนดดอกอัจฉริยะ วัวตัวนี้อนาคตชนเงินล้านครับ ใจใหญ่ดี ปลายยอดแจ่ม สร้างร่างกาย กับรอบชนอีกนิด อย่ารีบเจอเบอร์ใหญ่ก่อน วัวตัวนี้น่าติดตามครับ ไม่กลัวแม้โดนข้าง ไม่ตกใจง่ายๆ เวลาทำ ทำเจ็บครับ เป็นวัวดาวรุ่ว น่าติดตามอีกตัวนึ่งครับ โชคดีมีเงินใช้กันนะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
9 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    บ่อนบางกล่ำ "คู่เอก" โดยส่วนตัวเเล้วผม ชอบ...โหนดท้องลายเพชรดาราชัย ระโนด ครับ เเต่ไม่เคยรู้ประวัติ วัวเเละการชนเลยทั้งคู่ชนมันด้วย...
 โดย... กลางวันมีวัว กลางคืนมีบอล
8 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    แดงสมพรจะออกเคียงแต่หม้ายเบี้ยชนนิพี่น้องฮ้อวางเนื้อจังเสียแล้วอ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 โดย... แดงสมพรดอนคิงส์ภูเก็ต
8 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    คนยังมีโหว้เฮ้ง วัวก็ต้องมีเช่นกัน ตัวไหนดีมันมีลักษณะบอกไว้
 โดย... ของแท้
8 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เออมันตกนอยหนึ่งคับ วัวชนที่มีลักษณะดี
 โดย... ชุกวัว
8 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอเสริมของคุณเด็กนิรนามนอยคับ วัวชนที่มีลักษณะ ต้องหน้าหล่อ คือ หน้าใหญ่และสั่น คิวหนา ตาเล็ก ใบหูเล็ก หน้าตาอย่านี้และคับมักจะเป็นวัวดี วัวงามๆ แบบว่างามมากๆ ผมยังได้ยินคนเฒ่าคนแก่ผู้กันมามาก ว่า เอออย่าไปชนกับมันเลย มันงามแรง ผมว่าบางคนก็เคยได้ยินมาบางสำหรับประโยคนี้นะคับ
 โดย... ชุกวัว
8 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    วัวชนที่ดีต้องมีลักษณะทางร่างกายดี เช่น หางไม่ใหญ่เป็นพวง ขนหูยาว ตาเล็ก โคนเขาใหญ่เเข็งเเรง เเต่ถ้าอยากได้วัวดีต้องยอมลงทุนซื้อวัวที่เคยชนมาเเล้วมีหัวใจหรือซื้อลูกวัวมีสายเลือด ให้ดีเป็นของคนรู้จักจะไม่โดนหลอก เเต่วัวอย่างนิลจอมโหดเล็กหางก็ยังเป็นพวง ลักษระภายนอกจึงไม่สำคัญเท่าหัวใจเเละทางชน
 โดย... เด็กนิรนาม
8 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้โหนดดอกอัจฉริยะ ชนะกี่หัวเเล้วครับ
 โดย... เด็กนิรนาม
8 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    แล้วลักษณะยังไงถึงจัดว่าเป็นวัวดีครับ คุณหมอดูวัว
 โดย... เลือดนักสู้
8 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมซื้อวัวมาไม่เคยผิดหวังคับ แค่ผมดูลักษณะวัว โดยดูหาง ดูเขา ดูลำตัว ดูลิง ผมสามารถบอกได้ว่าวัวตัวนี้ ดีหรือไม่ดี และไม่เคยผิดหวัง (โดยผมไม่ต้องดูการซ้อมของวัวตัวนั้นเลย) ใครอยากรู้ว่าวัวดีหรือไม่ ถามได้นะคับ
 โดย... หมอดูวัว
8 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ลูกลายน้ำตกมีคนมาจองแล้วคับ คนนั่นคือผมเองคับ
 โดย... ขอแจมด้วยคน
8 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใกล้ถึงวันชนแล้ว ขอวิจารณ์คู่ไอ้หัววังกับไอ้บินหลาหน่อยครับ ได้ข่าวว่าไอ้หัววังยิกเล่นอีกสองแสน จากที่เดิมพันสามแสนแล้ว
 โดย... เลือดนักสู้
8 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้อ้ายโซล่าออกศึกผมรักโซล่านะ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
8 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    โหนดมัดจำลีลายุทธแพ้คับแพ้ของ ทอก ทีม โกหั่งอีกนั่นเละชนกันมันมาก
 โดย... เด็กโคกหล่อ
8 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    คับผมรู้จักดักับนายกชนะ ผมชื่อ เป้คับถามนายยกนะได้คับนายกสนิทกับผมเป้เหรียงห้อง
 โดย... เด็กโคกหล่อ
8 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงเด็กหลัง มวล. เข้าไปในถนนซอยข้างวัวดเตาหม้อ ไม่เกิน 1 กม.ถามหาบ้านลุงเวช เพ็ชรทอง แกเป็นระดับปรมาจารย์สมลูกวัวชนเลยก็ว่าได้ ที่สำคัญ ตอนนี้ลูกของไอ้แสนสอง(วัวโกฮั่ง)ออกมาหลายตัวแล้ว รีบไปจับจองเอาไว้ก่อน ดีกว่าเที่ยววิ่งหาวัวที่เราไม่รู้จักสายเลือดมาเลี้ยงแล้วมานั่งเสียใจในภายหลัง
 โดย... คนเล่นวัวชน
8 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุณบ่าวเดี๋ยวให้ทางฝั่งเพิ่มทรัพย์ตอบรับก่อนน่ะครับจะแจ้งไปอีกที และที่ดูๆคลิปมาน่าจะเป็นไฟล์ที่เบาสำหรับเพิ่มทรัพย์
 โดย... เบิ้ม สุราษ
8 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถามคุณเบิ้ม ครับ ดุกด้างเพิ่มทรัพย์เคียงอยู่กับตัวไหนครับ น่าจะมีแฟนๆๆติดตามเยอะครับ ตัวนี้
 โดย... บ่าว
8 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ***ไอ้หน้าจุดคู่ชนไอ้โซล่าชื่อเต็มว่า โหนดพิศวาสชาติพยัคฆ์ นายมิ้ม บ้านปะเหลียน แต่สำหรับประวัติการชนผมไม่ทราบเหมือนกัน ส่วนคู่พิเศษวันนี้ 8/12/53 โหนดมัดจำลีลายุทธ ค่ายโค สจ.อ๊อด ปะเหลียน VS นิลงามน้องไอซ์ ค่ายโคไสพริก ตรัง เดิมพัน 40000 เสมอนอก 1 ล้านบาท
 โดย... 3S
8 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ลูกลายน้ำตก ที่จะขาย ไม่ทราบว่าวัวอยู่ที่ไหนคับ
 โดย... เด็กเหนือ
8 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้หน้าจุด ชื่อเต็มว่าอะไรคับ แล้วมาชนที่สงขลามันมาชนะตัวไหนคับ
 โดย... ชุกวัว
8 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขาวลูกปอเคียงกับดุกด่างยอดขวัญเมืองได้หม้ายครับดุกด่างยอดขวัญเมืองตัวที่ชนะวัวหาดใหย่หลังแม๊กโคที่บอนท่หรำครับ
 โดย... ฅนลุง
8 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    นิลพูนทรัพย์ ข้างนับน๊อคเช็คบิลได้เลยครับ ตัวดี ยอดพอมีใช้ได้ ได้สดได้แกร่งช่วงนี้ ขาดนิดเดียวใจที่ไม่สุดๆ แต่ทำเจ็บมาก ใจพอมี แต่ช่วงนี้ ถ้าคู่ต่อสู้ ไม่สุดสุดจริงๆ ผ่านยากมากครับ เพราะชั่วโมงชนกระดูกเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆครับ เป็นวัวที่น่าติดตามอีกตัวนึ่งช่วงนี้
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
8 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    มีอีกตัวคับที่เจ้าของบอกขายวัวสีแดงอายุ4ปี เชื้อสายของแดงยอดสิงห์สมกับเชื้อสายใอ้น้องเอซึ่งเป็นโหมเดียวกันกับลายบ้านส้องคับ งามมากเขาวงยาว เจ้าของแก่แล้วพาไม่รอด ถ้าใครสนใจบอกมาเลยคับ
 โดย... แบ่งปัน
8 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบเด็กนิรนาม ทางชนลางสาดสามพันรู (ผมเห็นตอนแพ้ของหมวดวิทที่ยวนแหลครับ) ชนเรื่อยๆ มัด มีปลายยอดบ้างหัวใจใช้ได้เพราะแลกแทงกันหลายทีอยู่ได้ แต่เลี้ยวข้างไม่ดี ของหมวดวิท ตัวนั้นก็ไม่เก่งเท่าไหร่ แต่เลี้ยวข้างได้กินสามพันรูวิ่งครับ ประมาณ 10 กว่านาที ประมาณ ปี 40 ที่ชนตอนนั้น ของหมวดวิท ลางสาดทับทิมเทวดา ก็แพ้นิลเพชรเอกของ ดำระโนด
 โดย... บ่าว
8 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีครับน้องบ่าวและเพื่อนทุกคน สั้นๆนะครับ ไม่ขอวิจารณ์ช่วงนี้ แดงซุปเปอร์ ปลายยอดแทงจัดมากครับ กดจี้ท้ายทอยน่ากลัวมาก ข้างสุดๆ หัวใจใช่ได้เลยครับ ถ้าไม่ขึ้นชั้น เป็นวัวดาวรุ่งที่น่าติดตามมากเลยครับ ชนน๊อคได้ตลอดเวลาครับ น่ากลัวจริงจริงตัวนี้ น่าติดตามได้เลยครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
8 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ว่าแล้วก็ดูคู่โซล่า กับ หน้าจุด แต่ผมดูแค่โซล่า ยอดรกหยำหน้าได้ดีแล้วข้างหนัก แต่ยังมีหัวหลวม ที่มีช่องแทงได้ง่ายผมว่าถ้าหน้าจุด ยอดทำงานประเภทแทงหิ้วได้ได้แทงแน่ครับ ถ้าดูจากที่พี่บอกมา โซล่าประสบการณ์มากกว่า กระดูกดีกว่า แต่หน้าจุดกล้าชนแสดงว่าเจ้าของก็น่าจะเห็นช่อง ทางที่ชนะได้ ผมไค่อยชอบทางชนโซล่าเท่าไหร่ รักรองครับ หงายมือ แต่ได้เห็นตัวเดียวใครมีคลิปหน้าจุด ส่งดูบ้างนะครับ
 โดย... บ่าว
8 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชืกทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณลูกเกยด้วยครับที่สูญเสียคุณย่า มกราคมนี้แฟนๆดุกด้างเพิ่มทรัพย์น่าจะได้ดูมันอีกครั้งที่บ้านนาหลังจากที่ดูตัวกันแล้วกับวัวบ้านนา
 โดย... เบิ้ม สุราษฎร์
8 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    หวัดดีครับพี่หนุ่ม ว่าจะมาก่อนพี่สักครั้งไม่ทันจริงๆ ดีทุกคนด้วยครับ เมื่อคืนไปดู โซล่าชน แดงซุปเปอร์ เห็นฟอร์มแล้ว ค่อยมาวิจารณ์ต่อครับ ลงไลก่อน
 โดย... บ่าว
8 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    สวัสดีวันใหม่ ขอข้อมูลจริงจริงนะครับ ความจริงใจมาก่อนนะครับ แล้วบอร์ดนี้จะน่าอยู่ แบ่งปันแบบพี่น้อง โชคดีมีเงินใช้ อย่าจน อย่าเจ็บ รวยรวยรวย วัวชนชนะกันนะครับ แล้วเที่ยงๆจะมาคุยครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
8 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่บ่าวจัดมาครับ..................น้องโอมพร้อมเสมอครับพี่
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
7 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    คับผมอยู่ในทีมนายกชนะคับวันที9ได้เจอกันแน่นอนคับ
 โดย... เด็กกำนัน
7 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงเด็กกำนันคับพรุ่งนี้มาบ่อนทับเที่ยงไหมคับแต่ผมคงไม่ได้ไปผมคงได้ไปวันที่อ้ายโซล่าชนคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
7 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    แหล่งวัวสมที่ดีที่สุดตอนนี้อยู่ที่คอนคับ สายเลือดดีดี สายเลือดสามชั้นขึ้นไปเพคับ (ผมพูดจากประสบการณ์ตรงคับ)
 โดย... วัวชนคนเหนือ-ใต้
7 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    คับผมอยู่ตรงสี่แยกสาริกาเลยคับหรือว่าหาโลตัสเจอก็เจอบ้านผมเลยคับเด็กกำนันว่างๆๆมาเที่ยวบ้างนะเดี๋ยววันที่9ธ.ค.อ้ายโซล่าชนหวังว่าคงได้เจอกันคับวันนี้วันนี้วัวแถวควนนุนแถวโคกยูงแพ้ไปแล้ว 1ตัวของนายหัวเถียรเด็กกำนันรู้จักไหมคับ
 โดย... เด็กโคกลห่อ
7 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใอ้สามพันรู เลิกชนมาเป็นสิบปีคับ คนละยุคกับมีลาภคับ
 โดย... ขอแจมด้วยคน
7 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอสามพันรุนี้ตัวแพ้ไอมีลาภน้ำพรายหม้ายคับ
 โดย... เด็กกำมือ
7 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เด็กโคกหล่อบ้านอยุ่แถวไหนคับ พอดีผมมีเพื่อนอยุ่ที่ควนนุนหลายคนคับ
 โดย... เด็กกำนัน
7 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคูณมากคับเด็กโคกหล่อผมกลับจากนนท์ก่อนเดียวได้เจอกันในบ่อนคับนายหัวผมว่าอ้ายโชล่าเป็นต่อ10/7ผมว่าไอหน้าจุดก็น่าเล่นนะคับเพราะวา่ตัวดังๆๆก้อแพ้หลายต้วแล้วคับถ้าต่ถ้าไอหน้าจุดชนไปหลังมันอาจได้หิ้วก้อได้คับแต่ถ้าไอโชล่ามัดติดก็ตายไอโชล่าตัวเดียวคับแต่นายหัวว่าไอโชล่าจะมาคับ
 โดย... เด็กกำนัน
7 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบเด็กเหนือคลองผมว่าโซล่าน่าจะต่อ 10/7 ได้คับเพราะทางหน้าจุดยกรองอยู่10/7 แต่ผมว่าถ้าหน้าจุดแทงไม่ได้ราคาไหลแน่คับแต่เห็นฟังที่เค้าวิจารบอกว่าประมาทหน้าจุดไม่ได้เหมือนกันหิ้วได้ทุนาทีคับชนะคลองหยโข่งแทงหิ้วล้วนๆๆคับแล้วเก่งอีกตอนชนทับเที่ยงหน้าจุดเป็นรอง 10/4แทง2ทีคู่ชนวิ่งแบบไม่คิดชีวิตลยคับ แต่ผมว่าโซล่าถูกหิ้ว1-2ครั้งไม่วิ่งหรอกคุนเหนือคลองว่าไม
 โดย... เด็กโคกหล่อ
7 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอประวัติ ไอ้เเม่ชม้อย ใครู้บาง พอดีมีลูกมีลูกมัน อยู่เเละทางชนของไอ้3000รูด้วย
 โดย... เด็กนิรนาม
7 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึง..เด็กโคกหล่อ ตอนนี้ราคาโซล่ากับหน้าจุดเป็นยังไงบ้างคับ
 โดย... เด็กเหนือคลอง
7 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคนเล่นวัว แถววัดเตาหม้อหม้ายครับ
 โดย... เด็กหลัง มวล.
7 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงเด็กหลัง มวล. ลุงเวช บ้านแกอยู่ทางไปบ่อนนท์ มีพ่อวัวดีๆทั้งเพ ตอนนี้มีไอ้แสนสองของโกฮั่ง,โคดุดด่างอุดมเอก วัวดังจากสงขลา พาแม่วัวไปสมได้ครับ
 โดย... คนเล่นวัวชน
7 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมแพ้เพราะว่าไปเล่นไอดำคับต่อ10/6 มาหมื่นนึงแล้วไม่ได้ข้ามเลยเพราะว่ามันวางไอด้วนแล้วไอด้วนยืนไม่ได้แพ้เต็ม ส่วนคู่ไอสามขาก็แพ้เพราะเล่นไอสามขา 555+
 โดย... เด็กโคกหล่อ
7 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงเด็กกำนันจามาเล่นอ้ายโซล่าป่าวคับวันที่ 9 นี้ผมว่าต่อโซล่ายาวไปเลยคับผมว่าไอหน้าจุดหิ้วทีเดียวหรือสักสองทีผมว่าไอโซล่าไม่วิ่งแน่และถ้าโซล่าชวนมัดเลี้ยวข้าวโซล่าชนะ100%พี่เด็กกำนันมาเลยคับชนะชัวเด็ดประจำรอบ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
7 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ชาวเขื่อนชนะอีกแล้วเป็นรองราคา 10/6 จับบิดทีเดียวไอโหนดวิ่งเลย ชน 5 นาทีได้
 โดย... เด็กโคกหล่อ
7 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุนมากคับสำหรับคำตอบของคู่ไอลายระโนดเหอะๆๆ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
7 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    55555555+ วัวชน-ตนเมาป่ะน้องบ่าว เห็นในบอร์ดเค้าแซวมาว่าน้องเมาปลิ้นเลยเหมือนวัวโดนแทงติดรั้วเลย แอะแอะแอะ ล้อหลุดน้อง อิอิอิ ล้อเล่น
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
7 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    แหม น้องเด็กกระบี่ วิจารณ์เหมือนสมิงขาวเลย ทีเดียวหลายคู่เลย ว่าไปตามนั้นครับน้อง เดี๋ยวมีโกกาสดีๆๆ ผมว่าน่าจะได้ประชุมกันอีกรอบครับ เริ่มต้นไปแล้วครับ 4 -5 คนก่อนที่อยู่ไกล้ๆๆ กัน คุยกันมันดีครับ ขาเดียวกันทั้งวัวในอดีต วัวปัจจุบัน และวัวในอนาคต กินไป ดื่มไป แลวัวไป ได้คุยกับคนคอเดียวกันรู้กัน สุดยอดไปเลยครับ โอกาศหน้าสมาชิกน่าเพิ่มขึ้น
 โดย... บ่าว
7 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบน้องเด็กกระบี่รักวัวชนครับ ช่วงนี้วัวที่จะชนกัน ที่น้องโพสร์น่าสนใจมากครับ อยากแจมมาก แต่ช่วงนี้ ขอไม่วิชาวัวที่จะชนกันสักแปปนะ แปปนิดๆไม่นาน เพราะช่วงนี้วันดี วันเกิดพ่อหลวง ให้พี่พี่ ที่เก่งและสุดยอด รวมทั้งน้องๆที่เยี่ยม ทำงาน วิเคาระห์ไปกันก่อนนะครับ ผมต่อให้3 ลี้ มีโอกาสจะมาวิจารณ์ให้กระจายครับ เคารพและศัทธาครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
7 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    น้องบ่าว,น้องโอม,น้องเบิ้มและพี่ๆน้องๆ พี่ก์กลับมาแล้วแต่เป็นผู้อ่านที่ดีกอน
 โดย... กริม
7 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคนเล่นวัวชน ลุงเวชท่าหลา บ้านอยู่แถวไหน อยากไปหาซื้อลูกวัวโหมดีๆแท้ๆหมั้ง และแกมีพ่อวัวหลายตัวหม้าย ว่างๆติพาแม่วัวไปผสมบ้าง
 โดย... เด็กหลัง มวล.
7 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่สุดยอด พี่กริม พี่บ่าว พี่หนุ่มยะลา พี่เอกกระบี่ เบิ้ม สุราษ และพี่ๆน้องๆชาวเวปขอความคิดเห้นด้วยนะครับเรื่องวัวที่ผมวิจารณ์ไป และคิดถึงพวกพี่ๆมากๆครับ
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
7 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมกลับมาแล้ว.......................กลับมาก็ข้อวิจารณ์เลยแล้วกันครับ...............คู่ไอ้ปืนใหญ่กับไอ้เหลี่ยม ผมชอบไอ้เหลี่ยมครับ ปืนใหญ่อาจจะหลงเหลี่ยมหลงทางไปเลยก้อได้ครับ ส่วนคู่ไอ้ซุปเปอร์กับไอ้สวนพริกเสียพริกเสียเปรียบตัวครับแต่ได้อายุแต่ผมชอบไอ้สวนพริกครับชนไม่เท่าไหร่แต่ความด้านของมันนี้ดิครับน่ากลัว แล้วคู่แดงมเหศวรกับวัวทุ่งใหญ่ ผมมองไปที่แดงครับเพราะสดกว่า อีกอย่างถ้าวัวทุ่งใหญ่มาไม่เต้มเสร็จแน่นอนครับงานนี้แต่ถ้าชนนานทุ่งใหญ่กินแน่ครับ ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับพี่ๆน้องๆชาวเวป
 โดย... เด็กกระบี่รักวัวชน
7 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    น้องบ่าวบอกถูกครับ ถ้าลายน้ำตกไม่เสียยอดมากและตัว ชนได้ทั้งนั้น ส่วนลายน้ำตกกะไอ้ปืนใหญ่ เป็นไปไม่ได้แน่นอนครับ เพราะลายน้ำตกเสียทุกอย่างครับ ที่ไม่เสียอย่างเดียวคือเก่งกับใจครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
7 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมชอบคำของเด็กตรังหวังดีมากครับ ที่บอกว่า ขนาดนิลมีลาภ เบอร์1 ของกระบี่ เพราะปกติ ผมก้อใช่คำนี้ครับ เพราะมันเก่ง ใจมาก ไม่อยากคุยเรื่องวัวเลยช่วงนี้ ขออีกนิดนะครับเสริม วัวนั้นนิลมีลาภ เสียยอดกับตัวครับ และติดประมาทนิดนึ่งครับ แค่นี้นะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
7 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีครับ น้องบ่าวครับ ไกล้ชนจะมาวิจารณ์นะครับ แต่มีในใจแล้วครับ ชอบสดครับ แต่ช่วงนี้ของดวิจารณ์หรือพูดเรื่องวัวสักแปปนะครับ วันเกิดพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย แต่ไม่หายนะครับ ยังเหมือนเดิมครับ เสียใจกับครอบครัวสายฟ้ากะน้องเกยที่นิสัยดีเป็นกันเองด้วยนะครับ ที่เสียคุณย่า จริงใจครับ ฝากสวัสดีพี่แฟนนิลพิทักษ์ชัย พี่สุดยอด เจ้าตรังด้วยนะครับ รักษาสุภาพด้วยนะครับ ฝนตก ถนนลื่น ระวังหน่อยนะครับ อย่าเจ็บ อย่าจนครับพี่น้อง ช่วงนี้อยู่หน้าเวปตลอดครับ ศึกษาสูตรการทำอาหารว่างต่างๆอยู่ครับ จะเปิดร้านกาแฟ ขายเหล้าเบียร์เล็กๆ เปิดวัวชนกะถ่ายทอดสดให้เพื่อนๆพี่น้องชมครับ ตั้งใจมานาน มีไรทักได้นะครับ ไม่ได้หาย อยู่หน้าคอมนี่ล่ะ(ร้านผมเทร์ป่ะถ้าเปิด ตั้งชื่อแล้วนะ วัวชน-คนบอลครับ) แต่ขอเวลาสัก5ข6เดือนครับ ได้เห็นแน่นอนครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
7 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีครับ น้องบ่าวครับ ไกล้ชนจะมาวิจารณ์นะครับ แต่มีในใจแล้วครับ ชอบสดครับ แต่ช่วงนี้ของดวิจารณ์หรือพูดเรื่องวัวสักแปปนะครับ วันเกิดพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย แต่ไม่หายนะครับ ยังเหมือนเดิมครับ เสียใจกับครอบครัวสายฟ้ากะน้องเกยที่นิสัยดีเป็นกันเองด้วยนะครับ ที่เสียคุณย่า จริงใจครับ ฝากสวัสดีพี่แฟนนิลพิทักษ์ชัย พี่สุดยอด เจ้าตรังด้วยนะครับ รักษาสุภาพด้วยนะครับ ฝนตก ถนนลื่น ระวังหน่อยนะครับ อย่าเจ็บ อย่าจนครับพี่น้อง ช่วงนี้อยู่หน้าเวปตลอดครับ ศึกษาสูตรการทำอาหารว่างต่างๆอยู่ครับ จะเปิดร้านกาแฟ ขายเหล้าเบียร์เล็กๆ เปิดวัวชนกะถ่ายทอดสดให้เพื่อนๆพี่น้องชมครับ ตั้งใจมานาน มีไรทักได้นะครับ ไม่ได้หาย อยู่หน้าคอมนี่ล่ะ(ร้านผมเทร์ป่ะถ้าเปิด ตั้งชื่อแล้วนะ วัวชน-คนบอลครับ) แต่ขอเวลาสัก5ข6เดือนครับ ได้เห็นแน่นอนครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
7 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    คลิปไอ้โถลงในเว็บหน่อย
 โดย... เด็กทา
7 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมขอถามอีกทีนะช่วยกรุณาตอบทีว่า ไอลังสาดศรีปราญย์ ชน กับ ไอลายระโนด ที่บ่อนหยีในรอบหน้าใช่ไหมคับเห็นได้ยินว่าว่าข้างละ1000000 บาท ผมยังไม่รู้เลยผมเลยถามแล้วพี่ๆๆน้องๆๆในบอร์ดก็คอมเม็นกันเยอะผมก็อยากรู้เผื่อทีได้ไปเล่นแล้วชนวันไหนคับ ขอบคุนคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
7 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702