๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211    หน้าถัดไป >

    นกลูกป้อนจะดีที่สุด จะเรียนเสียงนกดีนกแก่นกเก่งๆได้ง่าย คุ้นเรา ไม่ตกใจง่าย ต้องมีนกดีหรือเปิดเสียงให้มันฟัง+ ถ้ามีนกบินหลาดง(กางเขนดง)มาเลี้ยงด้วยจะดี มันจะเรียนเสียงนกกรงเราได้ และมันจะขยันร้องเรียกกับนกเราได้ดี นกกรงหัวจุกที่ร้องเสียงโบราณและเพราะมากที่สุด ร้องแนบๆ ได้จังหวะเพราะ ต้องเป็นนกกรงจากอ.ธารโต จังหวัดยะลาครับ เสียงมีเอกลักษณะ แต่เดียวนี้หายาก จับหมดแล้วแล้วนกมีปี ผสมกันหมดแล้ว นกแถวกระบี่ เป็นนกดี นกราชบุรี ปากไว เล่นนับดอกได้ นกเพชรบูรณ์อย่าซื้อ นกเหนือก้ออย่าซื้อ นกที่ลาวใช่ได้พรรคพวกซื้อมาติดรางวัล ไม่แพงด้วย นกสงขลาจะนะ นรา ตานีส่วนมากนกดีทั้งนั้น ยะลาไม่ต้องพูดถึง แจ่ม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
17 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    น้องกริม กรุงเตบ อย่าเอานกอ่อนเทียบกรงไกล้นกแก่นะครับเวลาแขวน ไว้ห่างๆ นกกรงมีจ่าฝูงและดุ นกอ่อนจะกลัวและเสียได้ ต้องระวังนะ อย่าให้กรงติดกันไกล้ๆ ให้อยู่ห่างไว้ไม่เป็นไร ให้นกหนุ่มหรืออ่อนชินหรือสู้ก่อน ค่อยว่ากันงั้นอยู่ไกล้ได้ แล้วต้องรู้จักทักมัน เรียกมัน ด้วยเสียงประจำ มันจะมีผลดีตอนแข่งเพราะเราจะเชียร์มัน มันจะร้องเวลากรรมการเข้าหา จดเสียง และที่สำคัญแดดต้องถึง นกกรงชอบแดดครับ เป็นไปได้ ตอนเย็น อย่าไปแขวนตอนเย็นเลย ให้ได้พักปิดผ้าเลยเพราะปกติเค้าจะแข่งเวลาไหน มันจะได้รู้ว่าร้องตอนไหนไม่ร้องพร่ำเพรือย เวลานกถ่ายขนอย่าให้กินตำลึงสุกมันร้อน แตงกวาไม่จำเป็นอย่าให้กิน อย่าฆ่าแมลงเยอะ เวลานกถ่ายขน อย่าเอาไปแขวนราว มันจะเจ็บเวลาร้อง ให้แขวนแยก อย่าไปแขวนที่มีนกหลายตัวเพราะมันจะร้องแข่ง จะช่วยมันได้เยอะเลย น้ำกรงนกต้องล้างทุกวัน อาบน้ำให้ถึงแดดน้อง หนอนนกเป็นไปได้อย่าให้กินไม่ดี ตั๊กแตนตัวเล็กเอาก้างที่แข็งๆออก ให้กินดีที่สุดล้างให้สะอาด นกจะคึก จะสู้และดุ กล้วยให้นกกินดีที่สุด กับตั๊กแตน อย่างอื่นไม่ต้องน้อง
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
17 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ....นิลงามพิทักษชัย....ชนคู่เอกสนามนาเดิม.....ทีมงานซื้อมาจากพัทลุง 150000 บาทไม่เคยแพ้ใครครับ........ทางดี ข้างหนัก....ปลายยอดลูกหน้าเจ็บ.....ลักแยงชิดๆๆ...เล่นได้ทุกราคาครับ.....ทีมงานเดี่ยวครับอ้ายปืนใหญ่
 โดย... เด็กภูเก็ต + lสวีชุมพร
17 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ออกเมื่อไหร่บอกด้วยนะ แล้วคุณนิยม ไปถึงไหนแล้ว อนาคตวัวเงินล้านของพี่ชายค่ายทายาทสายฟ้า ตัวนี้กล้าการันต์ตีเลยนะครับ ตามเล่น ตามเชียร์ได้เลย ผมมองวัวชนไม่ผิด คุณนิยม แจ่มจริงๆแล้วค่ายเอาใจใส่ด้วย เคียงก้อดี น้ำเลี้ยงดีครับ ไม่ข้ามชั้้นเร็ว ผมให้เป็นวัวเงินเดือนเลยครับ น่าเล่น น่าติดตามที่สุด
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
17 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ....สนามกะบี่รอบนี้...อ้ายมเหศวรเล็กชนวันไหนครับ......ขอโปรแกรมด้วย...ขอบคุนครับ
 โดย... เด็กภูเก็ต
17 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    น้องกริม กรุงเตบครับ ถ้าเริ่มเลี้ยงนก ต้องมีนกไกค์ดีดีครับ ตัวแรกต้องดีครับ จะได้ไม่เบื่อ แล้วเป็นไกค์กับนกอื่นด้วย จำไว้ว่า นกกรงก้อคล้ายวัวชน เวลาแขวนอย่าเอานกแก่กว่าของเรา(นกเราใหม่อายุน้อย)เด็ดขาดครับ นกจะกลัวหรือเสียได้ ถ้าซื้อนก แต่ไม่ได้ซื้อกรง นกมาอาจจะไม่ร้องได้ดังใจ อย่าตกใจ ถ้าเป็นได้ ซื้อนก ซื้อทั้งกรง(เว้นแต่กรงแพง หรือกรงขาวดำที่มีราคา) นกที่เวลาซื้อเอากลับมาร้องไม่ได้อย่างใจต้องให้เวลาบ้างครั้งหลายเดือนถึงเข้าที่ เป็นไปได้ซื้อลูกใบ้ครับ(ลูกนกเล็กๆประมาณ3-ไม่เกินปี)จะดีและจะคุ้นไม่กลัว นกเวลาไปไหนไม่ไกล้แม้ในกรุงเทพตามหมู่บ้านพามันไปด้วย จะได้คุ้นไม่กลัว ก่อนแข่งให้กินตั๊กกระแตน ไปจับตอนกลางคืนจะดี ตอนเช้าให้กินนกจะคึกจัด นกตีลังกาให้เอาอะไรครอบกรงด้านบนและขาใส่ห่วงเล็กๆที่ตีนมันสักอัน จะแก้ได้ กล้วยที่ดีที่สุดคือกล้วยหินนก มาเที่ยวงานนกกรงยะลานะ จะได้นกดีและรู้จักคนเยอะ เดวพี่แนะนำให้ ไม่ผิดหวังน้อง ถ้ามีเพือนอยู่ยะลา ให้เพื่อนส่งกล้วยหินทางรถทัวร์ก้อได้ เอาไปขายกรุงเทพ ค่าส่งเค้ากำหนดเองไม่เท่าไหร่หรอก แต่กลัวหายากมาก นกไม่พอกิน คนไม่ค่อยพอกินเลยกล้วยทอดอรอ่ยที่สุด5555+ มาแล้วจะได้เห็นโค ตะ ระงานนกและความรู้เพียบ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
17 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เด็กปากยูนคนนี้ชอบโหนดเพชรฆาตทายาทสายฟ้า (ไอ้ลูกป้อน)มากกกกกกกเลยตัวนี้วัวดีจริงๆๆๆๆควานก็มีฝีมือดีสุดยอดเลยอ่ะ
 โดย... แฟนคลับค่ายทายาทสายฟ้า
17 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณมากพี่หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้ที่บอกเคล็ดลับผมพอเริ่มเลี้ยงนกอยู่บ้างจะได้มีความรู้เล็กๆน้อยๆครับ
 โดย... กริม กท
17 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    โทษนะครับที่คุยเรื่องนกกะไก่ ไม่ได้คุยเรื่องวัวชนโดยตรงวันนี้ แต่อยากให้น้องและพี่ที่อยู่วงการเดียวกัน ได้สนุกมีความสุข กำไรชีวิตครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
17 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ยินดียิ่งครับน้องโอม จะได้นกดีดี ที่ถือแล้วไม่อายใครเอาไปเล่นครับ มาแล้วเห็นงาน จะตกใจ โค ตะ ระ งานนกกรงวัวจุก นกสากล เสียงทอง นับดอก 4ยก นกลาย นกเผือก กรงนกงามๆ ล่าสุดพ่เค้าโดนเพื่อนที่กรุงเทพหักคอ แกเล่าว่า เพื่อนมาที่บ้าน ไม่คุยเรื่องนกเลย ก่อนกลับ บอกว่าเพื่อนไม่เคยขออะไรเลย ขอซื้อนกตัวนี้นะ ให้16000 เสียงทอง พี่เค้าพูดไม่ออกจำต้องให้ไป ไปอาทิตย์นึ่ง โทรมาบอก หิ้วไปออกราว เค้าขอซื้อกัน 35000 จะบ้าตาย พี่เค้าบอกไปยิ้มขำๆอายๆ โดนหักคอ555+ ถ้ามาจะแนะนำให้รู้จัก มือดีนกและวิธีการเลี้ยงและก่อนแข็งให้กินอะไร ถึงจะดุ จะคึก นกตีลังกาแก้ยังไง พี่ก้อลืมวิชาไปเยอะแล้ว ถ่ายขนอย่าให้กินตำลึงสุก มันจะร้อนให้นกนอนเร็ว แดดถึงช่วงบ่ายถ้าเป็ไปได้ อย่าเอาไปแขวนอีก เพราะเวลาแข่งจริงช่วงสายถึงบ่ายเอง(นี่คือแทรกติค) มีอีกเยอะเดวหาอาจารณ์ไง ไม่ผิดหวังถ้าจะเอาดีด้านนก ทางยะลาและสงขลา นรา ตานี เค้าให้กินกล้วยหินครับ กล้วยนี้ มีเฉพาะอำเภอบันนังสตาเท่านั้นครับ ในประเทศไทย แต่มีคนอื่นไปปลุูกจังหวัดอื่นแล้ว แต่ไม่ค่อยเหมือน นกกรงกินแล้วดี ขี้ดี เสียงช่วยได้เยอะมาก แต่หวีนึ่งตอนนี้ตกประมาณ50 บาทแล้ว มีเท่าไหร่ ก้อไม่พอ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
17 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขาวมีชัย นายกศรี ทุ่งใหญ่ นิลงามพิทักษ์ชัย นายกเขา เขาวิเศษ ตรัง คู่นี้ใครพอทราบประวัติคร่าวบ้างไหมครับ ขอบคุณครับ
 โดย... เบิ้ม สุราษ
17 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่บ่าว ผ่อนได้จริงๆด้วย เป้นพี่ที่น่ารักที่สุด เดี๋ยวไปเอาเลยนะพี่.............5555555
 โดย... โอม กระบี่
17 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้ จัดไปพี่โอเคครับมีโอกาสคงไปแน่ครับ................
 โดย... โอม กระบี่
17 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าเอานกไปให้ ตอนนี้เกรงใจพี่เค้า แกกำลังทำร้าน พึ่งเปิดขาย เลยไม่กล้าขอแก 555+ ถ้าเมื่อสัก2เดือน ไก่ นกเยอะ สัก1000 ตัวได้มั้ง ที่คัดก้อ30กรงได้ เราทำดี เพื่อนดีตอบ ไม่ได้ขอเพื่อการค่า พรรคพวกจัดการให้ทันที ตอนนี้พอเริ่มทำร้าน คัดนกกะสมไก่ขายเลยไม่อยากรบกวนเท่าไหร่ แต่ถ้ามี ไม่ต้องห่วง โอกาสดี จัดให้ ตอนนี้เป็นกองเชียร์อย่างเดียว สบายกว่าเยอะ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
17 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีน้องบ่าว มีโอกาสขึ้นไป จะเอาไก่ชนไปฝากครับทั้งลูกหนุ่มหรือชนได้ สัก1-2ตัวพอ ลูกไอ้แจ้หงอนมงกุฎ แตะดีมาก เข้าในทุบตัวอย่างเดียว ส่วนมากแน่นบ่อเลือด ค่ายจริงๆอยู่สงขลา กะยะลาทีมงาน นอนนี้สมลูกอยู่ พี่น้อง ดีทุกตัว ตัวพี่คอกเดวกันแจ้8 หัวแล้ว ครั้งสุดท้ายไม่จบ เลยไม่เอามาทำพ่อพันธุ์จะออกชนอีก ชนทุกครั้ง หลักแสน ของทีมงานครับ มีไรก้อให้กัน ของพี่มีแต่ไม่เลี้ยง ให้หมดแล้วครับ ตัวแม่ทีมงานพี่ แม่ไก่สุดยอดครับ มีปีกข้างนึ่งติดตัว เค้าเรียก ไอ้ปีกติด ไก่นคร ต.ศิลาชัย นานแล้วแม่ตัวนี้ ซื้อมาในราคา55000 ตอนนี้อยู่มาเลย์แล้ว ขายไปนานแล้ว2ปีได้ ลูกมันให้เพื่อนไปเล่น ดีทุกตัว มีโอกาส จะอุ้มไปนะ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
17 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถามพี่ๆ ครับ ทีมนายกศรี ทุ่งใหญ่ มีวัวเก่งๆๆ ระดับชนคู่เอก ชิงเสื้อหลายตัวเลยนะครับ ที่บ้านนา ก็ของทีมนายกศรี ชนคู่เอกนะครับ แต่ทีมนี้แข็งแกร่งจริง วัวเก่ง เลี้ยงดี เคียงดี ตอนนี้ลางสาดศรีปราช แดงคมพยัค ที่เด่นๆๆ
 โดย... บ่าว
17 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    หยุด 4 วันเยอะแล้วคุณบ่าวของผม น่าจะไม่ได้หยุดซินเสียแล้ว เด๊ยววันอังคารกลับบ้านจะ มาลงวัวน่าเล่นให้วันล่ะคู่สองคู่ครับ
 โดย... เบิ้ม สุราษ
17 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    กับน้องโอม ได้เลย ดาวน์ น้อย ผ่อนนาน อิอิ เอาแบบโฆษนาวีโก้เลย
 โดย... บ่าว
17 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใครรู้ประวัติโคแดงมังกรทองมั้งอะคับ
 โดย... เดกคอนนิ
17 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    หวัดดีครับ พี่กริม พี่หนุ่ม น้องโอม และทุกคนเลยครับ คุณเบิ้ม ด้วยครับที่ลงโปรแกรม บ้านนามาให้ ปีใหม่นี้ไม่ได้กลับบ้านครับเสียดายมากเลย หยุด 4 วันเอง ลูกยังเล็กด้วย ก็อยู่แถว กทม. ครับ
 โดย... บ่าว
17 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    มันน่าทำจริงๆนะครับ งั้นมีเงินเมื่อไหร่ พี่จะไปเป็นนักข่าวภาคสนามนะ น้องโอม จะมาดูการแข่งนกเขาชวาและงานนกกรงหัวจุก ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยป่ะ มีนอกประมาณเกือบ5000 นะทั้ง2ประเภท ประมาณเดือนมีนา-หรือพ.ค นี่ล่ะ นกให้จับเยอะหางบัตรรถยนต์เลย เดวจะเป็นไกค์ให้ ถ้าอยากเอาดีทางนกกรงด้วย ต้องมางานนี้ครับ มีพี่พี่แข่งเรื่องนกหลายคน เปิดร้านขายด้วย เดวจัดให้ แต่ต้องมาจองร.รตั้งแต่เพราะงานนี้คนเยอะมาก
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
17 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีครับ พี่ๆน้องๆ...มีโปรแกรมสนาม ต่างๆ ก้อช่วยประชาสัมพันธ์กันด้วย ครับ... ร่วมด้วยช่วยกันครับ...(ตัวไหน ชน ตัวไหน จะได้ ช่วยๆ กัน เก็บไว้เป็นข้อมูล และ แนวทาง)...ขอบคุณครับ...
 โดย... แฟนนิลพิทักษ์ชัย
17 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้ ผมก้อมีความคิดเหมือนพี่ครับ...................มีเงินผมทำต้องทำแน่ๆเลย
 โดย... โอม กระบี่
17 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีตอนเช้าทุกท่านครับ ดีพี่มารุต พี่ค่ายทายาทสายฟ้า พี่แฟนนิลพี่ทักชัย เจ้าตรัง ที่เคารพ และน้องบ่าว น้องเด็กเมืองลุง และทุกท่านครับ สนุกกับงาน โชคดีมีเงินใช้กันนะครับ รวย เฮงเฮงครับ ผมเข้ามาในนี้ทุกวัน มีคนโพสร์ถามโปรแกรมทุกวัน ผมว่า น่าจะมีใครที่มีบารมี และใจรักวัวชน มาทำหนังสือออกจำหน่าย หรือเคเบิล ช่องวัวชนไปเลยหรือเวปวัวชน ที่มีการทำโปรแกรม สัมพาสเหมือนหนังสือมวยอ่ะครับ แล้วผมจะไปสมัครเป็นนักข่าวนะครับ อีกอย่างเพื่อวงการวัวชนจะได้พัฒนาไปสู่สากลมากกว่าทุกวันนี้ครับ ผู้ใหญ่คนไหน ที่มีไอเดียร์ มีกำลัง ทำเถอะครับ ในเรื่องธุรกิจ ก้อไม่มีขาดทุนนะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
17 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    บ่อนโกตี่พานเมารอบนี้ชนวันไหนและเคียงวันที่เท่าใดครับ
 โดย... กริม กท
17 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอถาม คุณ AEK กระบี่ หน่อยคับ ผมอยากทราบประวัติ ไอ้ว่าว เป็นวัว กระบี่ ป่าวคับ ทางชนยังไง ชนกี่ครั้งแล้ว ชนะ แพ้ ตัวไหนบ้างคับ
 โดย... 666
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใจเย้นๆครับพี่ๆ เรามันคนรักวัวเหมือนกัน
 โดย... โอม กระบี่
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุยกันก่อนนะ พี่น้องรัก กินเหล้ากะทีมงาน สืบวัวชนหน่อย แอะแอะแอะ +++++
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณคนเล่นวัวชน แล้วที่คุณเด็กคอนบอกว่าโพธิ์แก้วอยู่พิปูน แสดงว่ามันคนละตัวกันดิครับ หรือว่าเข้าใจผิดอะไรกัน
 โดย... มือใหม่หัดเล่นวัวชน
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    บ่อนคลองหอยโขง รอบนี้. หรอยจังหู้ !!!! บ่อนหาดใหญ่เนินขุมทอง ก็มันส์จังหู้ !!!! ***เเต่ไม่ได้ไป . เบลอจริงๆ
 โดย... กลางวันมีวัว กลางคืนมีบอล
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถามอ.เผดิมหรือผู้รู้ครับว่า จานดำ(PSI)ถ่ายวัวชนช่องไหนบ้างและเวลาเท่าไรครับขอบคุณครับ
 โดย... พลายงาม
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่คนเล่นวัวชน ขอบคุณมากพี่.........................พอจะมีรูปป่าวคับ.............ตั้งแต่เกิดผมอยากเห้นมากวัวใบโพหงายขึ้น......................ถ้ามีช่วยลงหน่อยครับ.........จะได้เป้นบุญตาครับพี่...ขอบคุนมากจิงสำหรับขอมูลครับพี่
 โดย... โอม กระบี่
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมจะบอกข้อมูลของนิลโพธิ์แก้วให้นะครับ นิลโพธิ์แก้วเป็นวัวที่มีหน้าใบโพธิ์แต่ไม่เต็มใบครับ โพธิ์ขึ้น กลิ่นตัวหอมเหมือนลูกโหนดสุก ขนาดไม่อาบนำตัวมันยังหอมเลย อยู่ที่ท่าศาลา 100% อยู่หลังบ้านลุงกร เชาวลิต เจ็บขาหน้าข้างซ้ายเวลาเดินจะมีอาการเซนิดๆ สมลูกได้หลายตัวแล้วแต่ลูกมันยังไม่เกิดครับ ชัดเจนไหมครับ แล้วผมก็ไม่รู้จะโกหกไปเพื่ออะไรกัน วัวสายพันธ์ดีๆก็อยากให้แฟนวัวมีลูกของมันไว้ชนต่อไปครับ
 โดย... คนเล่นวัวชน
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่บ่าว....เรื่องนกหว่าพรืออะ................ผ่อนนาน 0 เปอร์เซนต์..........555555555
 โดย... โอม กระบี่
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่บ่าว ......................ส่งลิงท์ไอ้ควายให้ผมดูหน่อยดิพี่
 โดย... โอม กระบี่
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    นิลนายแบบตัวนี้อยู่นาเขลียงนคร ผมชอบคับเก่ง หัวใจมาก อึด ข้างหนัก ผมว่าในรุ่นเดียวกันชนได้ทุกตัวครับ (ในภาคใต้) ตัวนี้อนาคตวัวเงินล้าน และอาจเป็นหัววัวได้คับ
 โดย... สายตาเหยี่ยว
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    นิลนายแบบจอมยุทธจักร หายไปไหนแล้วคับ ตัวนี้เก่งมากคับ ไม่ทราบว่าเป็นโหมใอ้สายัณหม้ายคับ
 โดย... ติ๊ก ชีโร
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    นัดเคียงวัววันที่ 24/12/10 เพื่อชนเดือนมกราคม เซ็งเลยผมหยุดวันคาร วัวชนพุธ หัส ต้องหาทางแก้ไขแล้ว 555
 โดย... เบิ้ม สุราษ
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    สนามกีฬาชนโคบ้านนาเดิมยุคปรับปรุงใหม่ ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.สุราษฎร์ธานี ทำการชนเวลา 10.45น. รอบที่1 ทำการชนวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2553 คู่ที่ 1 ลางสาดมารุต พี่มณฑา หัวซอย นิลจอมขวัญ น้องศักดิ์ ท้ายซอย คู่ที่ 2 ลายน้ำทรัพย์ นายสมศักดิ์ ปลายสาย ขาวประกายเพชร (เก็บตก) นายเปี๊ยก กระทุน คู่ที่ 3 นิลลูกคมพยัคฆ์ นายหนู บ้านนาเดิม ขาวรุ่งเพชร นายน้อง หนองจิก คู่ที่ 4 ขาวแสงพนม น้องโอม คลองฉนวน ลางสาดขาวน้อยตระกูลบ้านสวน (บ้านตั้งใจ) นายเณร น้ำฉ่า ชิงของรางวัล จากคุณเสวี บ้านส้อง คู่ที่ 5 ลางสาดเพชรน้ำชัย นายสุทาบ ทุ่งใหญ่ หลังขาวพรเสน่ห์ นายแมว พระแสง รอบที่2 ชิงของรางวัลจาก ผู้ใหญ่จ้ง บ้านนาเดิม คู่ที่ 1 แดงงามก้องสยาม น้องเฟริ์น ฟาร์มหมูไสไฟลาม นิลทีเด็ดเพชร 999 นายสมคิด ทุ่งใหญ่ คู่ที่ 2 ดุกด้างพลังเพชร (อ้ายปาน) นายเฉลิม เคียนซา ขาวเจ้าสนาม นายเศก ถ้ำพรรณรา คู่ที่ 3 โหนดเพชรพนม นายเกริกพล พนม โหนดสุภาพบุรุษ (บุญชู 9 ) นายบีม เคียนซา รอบที่ 3 ชิงของรางวัลจาก ผ้าเทปพันเขาวัวตรา ซุปเปอร์แชมป์เปี้ยน จากร้านคนรักวัว คู่ที่ 1 แดงงามเพชรน้ำดี 4 กระรัต นายเอก บ้านนาเดิม ดุกด้างฉลองชัย นายสุข พนม พิเศษสุดนอกรายการ ชิงเสื้อสามารถ จาก สนามกีฬาชนโค บ้านนาเดิม คู่ที่ 2 ขาวมีชัย นายกศรี ทุ่งใหญ่ นิลงามพิทักษ์ชัย นายกเขา เขาวิเศษ ตรัง คู่ที่ 3 ลางสาดมหาราช นายแก้ว บ้านนาเดิม แดงพิชิตชัย นายเสือ บ้านควน
 โดย... เบิ้ม สุราษ
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    สนามกีฬาชนโคบ้านนาเดิมยุคปรับปรุงใหม่ ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.สุราษฎร์ธานี ทำการชนเวลา 10.45น. รอบที่1 ทำการชนวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2553 คู่ที่ 1 ขาวยอดแสนชัย น้องจ๋า ร้านค้าใต้ยาง โหนดลูกโพธิ์ท้องลายพลายขุนพล นายเปี๊ยก ปากหาร คู่ที่ 2 ขาวงามสุราษฎร์ (เซียนเมา) นายโต ควนเจริญ โหนดพลายเงินขุนพลชัย นายนิพล วังเจ้า คู่ที่ 3 ดุกด้างจอมยุทธ นายนิกร หนองออก ลางสาดพิชิตใจ นายสุด พระแสง คู่ที่ 4 ขาวงามดำรงทรัพย์ (ไฝดำ) ครูวิทย์ นาสาร ลังสาดสดใส นายชล บ้านคีรีรัฐ ชิงของรางวัลจาก น้องแก่น ร้านน้ำ คู่ที่ 5 ลังสาดโทน ส.เพชรบ้านลุ่มสวยศรี นายสมภพ บ้านนาเดิม หลังขาวดาวเทียมทองคำ น้องชิว ท่าชี รอบที่2 คู่ที่ 1 โหนดหลังแดงเพชรคาดยอดขุนพล (โหย้งเหย้ง) นายบ่าว ปากหาร ลังสาดสิงหราช (ปาเกียว) น้องบ๊อบบี้ บ้านส้อง คู่ที่ 2 ลังสาดสิงโตทองคะนองศึก นายทอก ถ้ำพรรณรา ดุกด้างปานเพชร น้องบีม เคียนซา ชิงของรางวัล จากน้องศักดิ์ พัทลุง คู่ที่ 3 ขาวงามประคองชัย นายวุฒิ ควรเศียร ปลายพระยา โหนดจอมขวัญ (วันนี้เพื่อเธอ) นายไข่ ค่ายโคทวีทรัพย์ รอบที่ 3 ชิงของรางวัลจาก ผ้าเทปพันเขาวัวตรา ซุปเปอร์แชมป์เปี้ยน จากร้านคนรักวัว คู่ที่ 1 ขาวนำชัย นายสนั่น หนองโสน ลายศุภลักษณ์ นายภานุวัตร นากะชะ พิเศษสุดนอกรายการชิงเสื้อสามารถ จาก สนามกีฬาชนโค บ้านนาเดิม คู่ที่ 2 โหนดเพชรเคียนซา (ลูกซอง) นายเขียว เคียนซา ขามไหมถุงเงินลูกเศรษฐีมีสมบัติ น้องฟู นากะชะ คู่ที่ 3 นิลงามจอมยุทธ นายธีระพงษ์ ปลายน้ำ ขาววาสนา นายก นาสาร
 โดย... เบิ้ม สุราษ
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    อยากให้ไอ้ควายชน บุญเลิศ นะ ผมว่าบุญเลิศทางสู้ได้นะ หัวใจเยอะๆๆ ด้วย ถ้าร่างกายลงกัน มันแน่เลยครับ
 โดย... บ่าว
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เพิ่งดูคลิป ไอ้ควายจบเมื้อกี้ ยกความยอดเยี่ยมให้จริงๆๆ ครับ เจอยอดรกที่สุดเท่าที่เคยชนมาเลย ลั่นดาชนดีมากจี้ยอดที่ได้เปรียบ แคบกว่า แม่นด้วย เดินแผลได้ดีเลย แต่หัวใจไอ้ควายเต็ม 190 % ครับ แรกๆๆ ราคา 10/ 2 10/3 ยิ้มได้เลย นึกว่าต้องเข้าไม่ติดแล้วเพราะไอ้ควายไม่เคยชนยอดนี้ด้วย เจ็บด้วย นกนิ้วให้จริงๆๆ ครับ จะหาแบบนี้ซักตัวได้ที่ไหนนะ แต่นิสัยแบบนี้พอเพื่อนวิ่งแล้วไล่จน ได้แทงท้ายทุกตัว น่าจะไม่ใช่นิสัยวัวสายเลือดใต้บ้านเราแล้วแหละ ทุกครั้งด้วย ยอดสิงว่าดุๆๆ ยังไม่ไล่เลย
 โดย... บ่าว
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ฝากคำแนะนำถึงทีมงานไอ้ควาย เคียงวัวครั้งต่อไปพยายามอย่าไปชนกับวัวที่เขารกๆนะครับ พยามเคียงกับวัวที่มีเขาเหมือนๆกันหน่อย ถึงไม่ได้ชนในอีก 2 - 3 ปี ก็ไม่เป็นไรหนิครับ มันทำเงินให้ท่านตั้งมากมายแล้ว และผมก็ทราบดีว่าท่านเองก็คงไม่เดือดร้อนอยู่แล้ว ขอย้ำทีมงานไอ้ควายนะครับ อย่าเก่งกว่าวัวเด็ดขาด วัวเก่ง + ทีมงานเก่ง = แชมป์ตลอดกาล ........ขอให้ท่านโชคดีครับ
 โดย... แฟนพันธ์แท้ไอ้ควาย
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถาม พี่ๆ น้องๆ ผู้รู้ ที่เลี้ยงวัวชนจากประสบการณ์ตรงอ่ะครับ... แคลเซี่ยม และ จำพวกกลูโคส ช่วยให้วัวสมบูรณ์ แข็งแรง ขึ้นจริงม่าย...ใครมีสูตรไหร แนะนำ กันบ้างครับ พอดีมีวัวหนุ่มกำลังโต....ขอบคุณ ล่วงหน้าครับ...
 โดย... แฟนนิลพิทักษ์ชัย
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถามเหมือนพี่กริมครับ ขาวเทพทวนทอง ติดคู่หรือว่าพักยังไงครับ สุดยอดครับตัวนี้ทางดี ชนดี ปลายยอดมี ครบเครื่อง เขาไม่ยาวมากแต่ชนได้สมเขา สมตัว สมร่างกาย เก่งมากมายครับตัวนี้ ติดตามอยู่ครับ
 โดย... บ่าว
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าอยู่ไกล้ๆๆ ร้านพี่หนุ่มดีเลยนะ อุดหนุนแน่นอนเดือนละครั้ง หลายครั้งเดี่ยว เมียชม คอเดียวกัน ไก่ วัว ชนกันมันดึกๆๆได้เลย
 โดย... บ่าว
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณเด็กคอน ผมก็ได้ยินมาว่านิลโพธิ์แก้วมันเจ็บตีน ตอนนี้มันยังไม่หายอีกหรอครับ สรุปว่า โพธิ์แก้วอยู่พิปูน หรือว่าเพิ่งเอามาจากท่าหลาอะครับ เพราะคุณคนเล่นวัวชนบอกว่าวัวอยู่ท่าหลา
 โดย... มือใหม่หัดเล่นวัวชน
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    น้องเด็กพัดลุง ทักทายได้ตลอดครับ ทำงานไปด้วย เก็บข้อมูลหน้าคอมตลอดครับ ช่วงนี้ เกี่ยวกับเรื่องทำร้านกาแฟโบราณ แต่งร้าน สูตรต่างๆ กาแฟ ชา เครื่องดื่มต่างๆ ค๊อคเทล ต่างๆ เหล้าถังบักเก็ตครับ แล้วโหลดวัวชนลงเครื่องด้วยครับ ร้านเสร็จเมื่อไหร่ ต้องขอซื้อดีวีดี อ.เผดิมอีกเยอะครับ ไม่อยากซื้อแถวร้าน ทั่วไป อยากอุดหนุน คนวงการเดียวกันครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ประชาสัมพันธ์ให้เทศบาลเมืองยะลาหน่อยนะครับ นอกเรื่องวัวชนนิด เพราะรายการนี้ไม่มีวัวชนครับ เพราะคนมีบารมีในวงการวัวชน คงจะไม่ได้ให้ทำ งานนกเขาชวาเสียงอาเซียนครับ งานใหญ่ของประเทศครับ นกกรงหัวจุกเยอะมาก ทั้งเสียงทอง สากล และนับดอก 4ยก กรงนกสวยๆ ไก่สาระมอประกวด ไก่ชน ชนกัน จับนกกรงได้ครับ ในงาน ปีที่ผ่านมา4000 กว่ากรง เกลือบจะ5000 นกครับ ถ้าจะมา ต้องจอง รร ยะลาล่วงหน้าเลยนะครับ เพราะจะเต็มหมด ราคาไม่แพง มีไกร์คือผม พาไปงาน และติดต่อขอซื้อนกได้ครับ พี่พี่ก้อขายนกอยู่ครับ ทั้งนกเสียงและนกลาย นกเผือกครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณน้องคนเมืองลุงมากเลยครับ คุณทางนี้ได้เลยครับ พี่อยู่หน้าคอมตลอดครับ เพราะเดวนี้ค้าขาย กับรับสั่งทำไอติมให้ที่บ้านครับ ยะลาเบอร์1 ครับ นี่เรื่องจริง ส่วนวัวชนกะไก่ ชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับ การพนันวัวชน ไม่มีเวลาดูแล้วครับ ว่างนานๆถึงจะไปดูครับ อาศัยเวปนี้ และพรรคพวกพี่ๆทีมงานวัวชนยะลาบ้าง สงขลาบ้าง เค้าอยู่ทีมเดียวกัน ให้ข้อมูลหรือขอข้อมูลมา พี่จะเข้ามาคุยให้เค้าตลอดครับ คุยทางนี้ได้เลยครับ ปกติแน่นบอลชอบมาก ส่วนช่วงนี้ไม่มีเวลาจริงๆ เค้ามาสั่งของเยอะมาก ยาวเลย วันปีใหม่ งานต่างๆ ถึงวันเด็กเลยครับ แ้ล้วไหนเรื่องทำร้าน กาแฟโบราณ วัวชน-คนบอลอีกครั้งอีก5-6เดือนเสร็จ ร้านเล็กๆครับ ใจรัก ถ่ายทอดสดบอล-กับเปิดดีวีดีวัวชน ให้พี่น้องดูครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ส่วนนิลแซ่มชนมา10ครั้ง แพ้ครั้งแรก ที่หัวไทรโดดกินข้างวิ่ง3หน สู้ไม่ได้คับ แล้วมาแพ้ครั้งที่6 ที่ทุ่งโพ คับ ตอนชนกับไอ้โพแก้วผมก็เตือนน้องเค้าแล้วว่าชนกับโพแก้วคงไม่ชนะโพแก้วเพราะว่าไอ้โพแก้วชนที่จันดีกับไอ้แมลงสาปพัทลุง 1ชั่วโมง 15 นาที ไอ้แมลงสาปเขาทั้งหัว มันยังชนะมาได้ แต่กับไอ้จอมลีลาเขาจะชนตั้งนานแล้ว แต่มาระยะหลังจอมลีลาไม่ค่อยมาเคียงที่ทุ่งโพคับ
 โดย... เด็กคอน
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    พี่หนุ่มยะลาผมขอเบอร์โทพี่บ่าวได้หม้ายครับเพื่อได้โทรไปขอความรู้จากพี่มั้งครับ
 โดย... ฅนลุง
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณมือใหม่หัดเล่นวัวชน ลุงบ่าวไข่นุ้ยแกสนิทกับทีมงานจันดี เขารจึงเอานิลโพธิ์แก้วมาไว้ที่ท่าศาลาเป็นพ่อวัวเพื่อว่าได้ลูกผู้จะได้ซื้อกลับไปไว้เป้นวัวชนต่อไป
 โดย... คนเล่นวัวชน
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดูไอ้ควายชนกะลันดาพรชัยแล้ว ไอ้ควายเจ็บตัวมากทีเดียว เจอชนแทงหัวตรงไปหลายดอก เลือดเต็มเลย แต่สิ่งนึ่งที่เห็นจากไอ้ควายคือ ใจนักสู้ ไม่ย่อท้อ ใจมากมายและอีกอย่าง พยายามเข้ามาชน ในทางที่ตัวเองถนัด ถ้าลันดาพรชัย เขาไม่หลุด งานนี้เป็นเรื่อง การชนครั้งนี้ ได้เห็นอะไรหลายอย่างจากไอ้ควายสตูลและแนวทาง วัวที่จะชนกะควายสตูลต่อไป ต้องเป็นวัวแบบไหน ถ้าทีมงานไอ้ควายเคียงชนไม่ละเอียดงานนี้ไอ้ควายเหนื่อยแน่ แต่ทีมงานไอ้ควายสตูลละเอียดครับ ต้องขอชม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอนนี้นิลโพแก้วผสมลูกที่พิปูนคับไม่ใช่ท่าศาลา ผมเพิ่งเจอทีมงานโพแก้วเมื่ออาทิตที่แล้วคับ มันโดดกระเบื้องบาดตีน เล็บแฉกคับ ข้อมูลนี้เชื้อถือได้คับ
 โดย... เด็กคอน
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคนเล่นวัวชน เท่าที่ผมทราบนิลโพธิ์แก้วเมือก่อนลุงกอบจันดีเลี้ยงอยู่ครับแต่อยากทราบว่าทำไมถึงได้เอาวัวไปสมเมียแถวท่าหลาอะครับ
 โดย... มือใหม่หัดเล่นวัวชน
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ข่าวว่าสนามอ่าวทึงควนเนียงจะทำการชนวันพุธที่22ครับ คุณน้องลูกเกยหรือพี่ทายาทสายฟ้า..ช่วยพิมพ์โปรแกรมลงให้ได้ทราบทีครับ จะลงไปประชุมงานที่หาดใหญ่2วัน เผื่อจัดเวลาได้จะเเวะไปหาลูกเนียงลูกเหรียงกินแถวควนเนียงสักมื้อครับ อิอิ..
 โดย... สุดยอด
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    วันพุธที่22นี้มีรายการชนสนามไหนบ้างครับ พี่น้อง
 โดย... สุดยอด
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    มีเยอะครับยอดวัวชน อายุดี ใจก้อดี เริ่มเก่งขึ้น นิ่ง ไม่มีตกใจ ชนเป็นพระเอกตลอดครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    นิลแซมแพ้หนแรกที่หัวไทรคับ ไม่ใช่ทุ่งโพธิ์คับ เมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วคับ (แปลกคับวัวบางสายพันธ์ ตอนยังเป็นลูกหนุ่ม ไม่ค่อยสู้วัว หรือสู้แต่ใจไม่มากขี้วิ่ง แต่พออายุดีไม่วิ่งใครคับ ผมยกตัวอย่างยอดวัว เช่น โหนดแซมพรชัย ตอนเป็นลูกหนุ่มไม่ค่อยสู้เพื่อนคับแต่พอเริ่มสู้ไม่วิ่งใครคับ หรืออีกตัว แดงศรีเจ้า ตอน4-5 ปีไม่สู้เพื่อนคับ วางก็วิ่งบ่อยคับ แต่พอมา 6-7 ปี กลับไม่วิ่งใครคับ จนแขวนนวมไม่มีคู่ต่อกรคับ ล้มก็ไม่วิ่งติดรั้วก็ไม่วิ่ง เอาจนชนะคับ นี่เป็นเรื่องแปลกของสายพันธ์วัวคับ นิลแซมก็เหมือนกัน ผมว่าออกลักษณะนี้คับ อันนี้พูดจากประสบการณ์ตรงคับ)
 โดย... น้ำจิ้ม
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    คุณน้ำจิ้มวิจารณ์ดีครับ ได้ความรู้ทาง วิชาดี ขัดนิดครับ ผมชอบสดบดเก๋าครับ วิเคาระห์ คุยกันด้วยความเคารพครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เรื่องไก่ชน ผมเหมือนพี่มารุตเลย ก่อนไปโรงเรียน ไก่ชนพี่พี่ ของเราเอง กาดน้ำก่อนไป เมื่อก่อนเลี้ยงไก่ชน ยากกว่าสมัยนี้เยอะเลย ไม่ต้องปล้ำมา ไม่ต้องกาดน้ำให้หนังเหนียว เพราะเมื่อก่อน ชนเดือยเอง กับเดือยสวม ครับหรือตีแข้งตีตอกันครับ วงการไก่ เหมือนพี่มารุตเล่า กำไรชีวิตครับ เลย์เหลี่ยมมากมาย ค่ายใหญ่ เดือยดี ยาดี ได้เปรียบเยอะ เป็นไปได้ อยู่ห่างๆไว้ แต่ถ้าชอบ ให้รู้จักหากินครับ ส่วนวัวชน น่าสนใจที่สุด แต่ถ้า เงินไม่เยอะจริง ใจรักอย่างเดียวไม่พอครับ เป็นทีมงานดีที่สุด เป็นคนเล่นมีทีมดีที่สุด และดีที่สุด คือคนที่เล่นบ้าง ไม่เล่นบ้าง แบบเราเราคือพี่นี่ล่ะ ไม่เครียด ไม่เหนื่อย เลี้ยงวัวชน ใจรักอย่างเดียวไม่พอ เหนื่อยทั้งเงิน ทั้งกาย แต่วงการนี่ คือวงการนักเลงวัวชน นักพนัน ที่มีคุณภาพครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมอาจจะวิจารณ์แหวกแนวไปสักหีดคับ ผมให้นิลแซมคับ ยิ่งอายุดียิ่งเก่งหัวใจยิ่งมากคับ โหมนี้แปลกพออายุดีไม่วิ่งใครคับ ลางสาดวัวทาง ขึ้น นิลชอบคับทางนี้ ยืดเยื้อไป ลางสาดอาจถอยหลัง นิลก็เดินหน้าทีสองเขาคับ ยิ่งนานยิ่งเจ็บคับ ถ้าเรื่องเนื้อวางผมว่านิลไม่แพ้คับ ดูกดีวางตัวใหญ่ ตัวขึ้นทำไหรมันไม่ค่อยได้คับ นิลแซมในอดีตมันอาจจะไม่ชอบตัวแทงหรือทิ่มหน้าจัดๆคับ แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นคนละตัวคับ ยิ่งลางสาดปลายยอดไม่จัด นิลวิ่งยากคับ
 โดย... น้ำจิ้ม
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เอ้า โทษที หวัดดี ดอตก เอ้ย ด.เด็ก ตก 555
 โดย... มารุต
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมมองเหมือนกับคนเล่นวัวชนครับ ไอ้แซม15 นาทีแรก ดุดันมากครับ แทงโยน พาคู่ต่อสู้ไปเรื่อย แล้ว ชอบเรื้อแบบตั้งใจเรื้อจริงๆ เรื้อเพื่อแทงโยน ลูกนี่ล่ะครับ ถ้าไอ้ลังสาดอยู่ถึง20นาที งานนี้ไอ้แซมมีสิทธิ์หมดอีกแล้วครับท่าน แล้วจะโดนลังสาด เดินอัด ทับ กด เดวก้อเช็คบิลครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    หวัดีครับ...คุณบ่าว ไก่ชนก็อย่างว่าครับ เหมือนวัวนั่นแหละ มีชนะ มีแพ้สลับกันไป แต่ช่วงนี้มีชนะมากกว่าแพ้ ต่อไปผมก็ไม่รู้เหมือนกัน อยู่ได้เพราะใจรักครับ สิ้นปีถามว่าได้กำไรมั้ย ผมตอบได้เลย ไม่ได้ และไม่เคยคิดจะได้ แต่คิดอย่างเดียวว่าทำอย่างไรที่จะไม่ขาดทุน ได้แต่กำไรชีวิตต ผมได้เปรียบหน่อยก็ตรงที่ผมอยู่กับวงการไก่ชนตั้งแต่เล็ก ตามผู้ใหญ่ไปบ่อนตั้งแต่เล็กๆเมื่อก่อนส่วนมากบ่อนอนุญาตไม่ค่อยมี มีแต่บ่อนป่า ถูกปลูกฝัง เรียนรู้มาเรื่อยๆมันซึมซับ เขาพูดกันเรื่องไก่ชน ลักษณะ สีไก่ ฯลฯก็ได้ยิน ได้จำมาตั้งแต่เด็ก มัธยมต้นลุกขึ้นมาให้น้ำไก่ก่อนไปโรงเรียน ก็ตามประสาเด็กๆครับ ไม่ได้คิดหรอกครับว่าจะได้ชน ทั้งบ้านมีผมคนเดียวที่ชอบ ส่วนคนที่เพิ่งคิดจะเล่น หรือคนมือไหม่ๆ ไม่อยากแนะนำครับ ยิ่งตอนนี้วงการนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อน คงต้องซื้อวิชา ซื้อบทเรียนกันเยอะครับ บางคนพอเริ่มเก่ง เริ่มเรียนรู้หรือรู้ทันคนอื่น ก็หมดไปเยอะแล้ว ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเรียนรู้
 โดย... มารุต
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    คู่ชนไอ้หัวข่า เป็นวัวเหนือใช่ป่ะครับ ที่เหนือไม่มีใครอยากใช่ด้วยแน่เลย เพราะถ้าเค้าบอกว่า ข้าง ไปกับปลายยอด น่าจะเป็นตัวที่เค้าสั่งตรงมาชนทางใต้
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    นิลแซมสิงห์นักล่า(ห้าเซียน)วันที่แพ้โพธิ์แก้วให้สังเกตุ วันนั้นไอ้แซมมันยิกชน โพธิ์แก้วแรกๆๆไม่ทำไรปล่อยให้ไอ้แซมพาไปเรื่อยๆ พอรู้ว่าพละกำลังลงมาเหลือเท่ากัน โพธิ์แก้วจึงลงมือทำงานครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็รู้กันอยู่แล้วครับ
 โดย... คนเล่นวัวชน
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณเล่นวัวครับ ผมขอโปรโมทไอ้โพธิ์ด้วยครับ ว่าเก่งจริง หาตัวเมียดีดี ให้ลูกดี เชื้อสายดี มาผมได้เลยครับ เห็นกับตา ว่าของเค้าดีจริง นิลโพธิ์แก้ว
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถูกต้องครับพี่มารุต ผมมองง่ายๆนะคู่นี้ไม่ซีเรียส ไอ้แซมยอดจัด ใจดี เลี้ยงฟัด ไม่ได้ใหญ่อาจจะได้ยอดนิดนุงเอง แต่ที่สำคัญ ลังสาดอึดครับ ทางดี ใจดี ชนนาน ขอเสียของไอ้แซมที่เห็นได้ชัด เหมือนมวยไฟร์เตอร์ ลงทุนครับ เข้าทำ แทงโยนแล้วชอบเรื้อครับที่สำครับมากมากลูกนี้ นาที20 ขึ้นไปถ้าไม่เช็คบิล ซึ้งก้อยากอยู่ดีที่ลังสาดจะวิ่ง เพราะชนอึดมาตลอด ไอ้แซมหมดแน่นอนครับ งานนี้ผมให้นาทีที่30 ไอ้แซมอยู่ไม่ได้ครับ เอ้า วิเคราะห์แบบนี้ จะโดนด่าไม๊นี่
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    โคนิลโพธิ์แก้วมาเป้นพ่อวัวอยู่ที่ ท่าหลา ไม่มีใครเอาแม่วัวมาสมลูกเพราะว่าไม่รู้จักกัน ต่อมาผมได้ดูในเวปนี้แล้วไปบอกกับชาวบ้านที่เลี้ยงวัวเหมียว่า โพธิ์แก้วมันชนเงินล้านมาแล้วและชนะด้วย ปรากฏว่าเวลานี้ชาวบ้านนำวัวเหมียมาผสมกันหลายตัวแล้วครับ ใครมีวัวเหมียสายเลือดดีๆๆเชิญมาสมลูกได้ครับ เจ้าของคิดแค่ 300 บาทต่อครั้ง หากได้ลูกผู้สักตัวสองตัวสุดคุ้มครับท่าน
 โดย... คนเล่นวัวชน
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขาวเทพทวนทองออกเคียงหรือยังครับหรือว่าถูกคู่แล้วครับ
 โดย... กริม กท
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    555 คุณหนุ่มยะลาฯส่วนผมไม่กลัวหน้าแตกครับ ถ้าคิดผิดผมกลัวกระเป๋าแตกมากกว่าครับ เพราะถ้าหน้าแตกเมื่อใด กระเป๋าก็จะฉีกตามไปด้วยเมื่อนั้น ก็มองให้เป็นเรื่องปกติธรรมดา ถ้าความเห็นตรงกัน.....ก็ไม่เกิด(เติมเองนะ) ต่างฝ่ายต่างก็คิดว่าชนะ เขาถึงชน ต่างก็ต้องการเงินให้กระเป๋าคนอื่นเหมือนกัน
 โดย... มารุต
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    วันก่อนมีคนลงแล้วนะสนามทุ่งโพธิ์ คู่เอกพิเศษนอกรายการ ผู้ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ได้อยู่ในทีมงาน หรือในทีมงาน ฝ่ายล่ะไม่เกิน20 คน นอกงั้นซื้อตั๋ว 555555+ ล้อเล่นครับ น่าจะ 30ธ.ค นี่ป่ะครับ วันก่อนเค้าลงมาแล้วนะ สักวัน วัวดีวัวเด็ด ลูกไอ้ใบ้ครับ จะลืมเข้ามาแจมบอกทีมงานในบอร์ดด้วยนะครับจะแนะนำให้หลวงรัตน์ ค่ายพญาขุนโจรไปเล่นครับ แต่อย่ารีบ อย่าเสียเปรียบ อย่าเอาเปรียบ งานนี้ลูกไอ้ใบ้รุ่งแน่นอนครับ ตรงไปตรงมากันดีที่สุด ทั้งเค้าและเรา
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ...คู่ชนอ้ายหัวข่า..เป็นเจ้าของเดี่ยวกับขาวงามเพขรทักษิณหรืออ้ายเก้าขวัญลูกอ้ายแบกแดด.....ในอดีต....อ้ายเก้าขวัญถูกชนะ....ทีมงานขุ่ย....ที่ห้วยยอด...จับล็อคเกือบ10ครั้ง...สุดยอดเลยตอนนี้เถ้าแก่นครไล่ซื้อราคา 250000 ครับ
 โดย... ขาวเทพทวนทอง
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    .....ผมคิดเหมือนพี่หนุ่มยะลาเลย...ว่างจอมลีลายาวๆๆ....ชนที่ทุ่งโพธิ์วันไหนครับพี่...ขอบคุนครับ
 โดย... ทีมงานท่าพยา(อ้ายไบ้
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ....คู่ชนอ้ายหัวข่า...เป็นลูกอ้ายนิลท้องล้าย....หรือละแม....ตัวเก่งของรัษฏาใช่ไหม
 โดย... เซียนตรัง
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีครับน้องบ่าว ไหนไหนก้อไหนๆนะครับ ถ้าลังสาดจอมลีลาอยู่ได้ถึง20 นาที ชนะ 100 เปอร์เซ็นแน่นอนครับ สดบดเก๋าครับ ไอ้แซมชอบเรื้อ แทงสลับ ไปข้าง จัดทีเดียว ครับ แต่ใช่ว่าผมจะแทงกั๊กนะครับ ไม่กลัวหน้าแตกหรอกครับ เพราะมั่นใจ อาจจะชนะใน20นาทีด้วยซ้ำ แต่คงอยากครับ เพราะฉะนั้นที่บอกว่า 20นาทีขึ้น ลังสาดจอมลีลา ยาวไป ยาวไป ชนะแน่ครับ อย่าโกรธนะครับ ที่วิจารณ์ตรงๆ แต่ไม่มีเจตนา หลบหรู่ฝ่ายเจ้าแซม 5เซียนนะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ........คู่ชนวัวข่าซื้อมาแสนกว่าครับชนะมา 4 หัวแล้วน็อกเกือบทุกครั้งครับแถมได้เปรียบ10/8.....คงไม่ใช่งานเบาๆๆสำหรับหัวข่าครับ.....แถมข้างหนักไปกับปลายยอดทั้งนั้น....ขอฟากพี่น้องว่ารองได้ทุกราคาเลย....ครั้งล่าสุดคู่วางล้ม...
 โดย... เด็กภูเก็ต..ทีมขาวอุดมทรัพย์
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีครับพี่มารุต หายไปหลายวันเลยนะครับ สบายดีป่ะ เฮง รวย รวย ครับพี่ ส่วนไอ้ลังสาดจอมลีลา ผมคิดเหมือนพี่เลย แต่มีที่ชัดเจนคือ ขอให้สนสัก20 นาที งานนี้เช็คบิลแน่นอน คู่นี้ไกล้ๆชน จะวิเคาระห์หนักหนักครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
16 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702