๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210    หน้าถัดไป >

    คู่(แบะน้อย)กับดําปากนครเห็นว่าไอ้ดําปากนครนํ้าหนักดีร่างกายดีเสียสูงนิดเดียวแต่แบะน้อยบางกว่าเห็นลุงในทีมทีพาวัวไปเคียงบอกแต่วัวในทีมมะถูกแล้วในทีมเรากะหนัดอิไปเล่นไอ้ดําปากคอนกันถ้าตั้งยอดรับดีๆแทงมาแล้วไอ้ดําดักถูกหรือมัดได้กะจบคับแล้วจะชนกันวันไหนคับช่วยวิจารณ์หน่อยคับพี่ครู
 โดย... เด็กเชียรใหญ่
12 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    นิลแซมตะลุยศึกแดนพยัฆค์ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ไปอยู่ที่ไหนใครพอรู้ข่าวบ้าง ครับ
 โดย... เด็กเคียงวัว
12 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เมื่อวาน ได้คืนคู่ไอ้ลางสาดเพชรประยูรมาหิดนึงแล้ว เห็นว่าแพ้ชนะที่การเกียดเลยครับ คือความเก๋าของคนเกียดครับ เขาเล่ามานะครับ ใครไปพอบบอกกันหน่อยนะครับ พอเป็นความรู้อีกนิดครับ
 โดย... บ่าว
12 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอถามพี่ครูหน่อยครับ โหนดจอมลีลามาใหม่ ตัวที่ชนะเมื่อวานตัวนี้ของหมอหยัด บางใหญ่หม้ายครับ ตัวนี้เห็นว่าข้างหนักจ้าน วางเพื่อนยืนไม่ได้นานเลย เมื่อวานชนะเพื่อนล้มกันหม้ายครับ
 โดย... บ่าว
12 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ผลงานวัวเพชรบูรณ์/ ประจำเดือนมีนาคม55 ขอบันทึกไว้ดังนี้.....ควนมีด 4 มัค.55....1)แดงงามเจ้าปัญญา(สุเทพ)ลูกแสนเชิง ชนะ1ชั่วโมง......2)โคแดงรถเหล็ก ลูกควายเหล็ก. ชนะเป็นรองหมื่น/ห้ารอย......3)โหนดบริบูรณ์ ลูกสิงห์คนองนา ชนะสองครั้งๆท่ีสามล้มแพ้........วันท่ี5มีนา 55....บ่อนควนมีด ขาวมาใหม่ฯลฯชนะ.....วันท่ี10มีนา55.บ่อนปากพน ดุกด้างเพชรสิงห์ ลูกไอ้บึ้ง+ลูกสาวสิงห์โต. ชนะ......สรุป. ชนะ5 แพ้ 1(เพราะล้มถูกน๊อค)
 โดย... คนตามข่าว
12 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณๆครูบ้าวัวชนที่รายงานผลการชนสนามชะเมาครับ
 โดย... สุดยอด
11 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ส่วนผลคู่อื่นๆ สนามชะเมา 11 มึ.ค.55 เป็นดังนี้ครับ ++ รอบที่1 ++ คู่ที่ 1 โคโหนดสาธิต ( น้องฟ้า) นายเล็ก ขนาบนาค เป็นต่อ 10:6 (15 นาที) ชนะ โคลังสาดเสือดาว นายบ่าว ชะอวด คู่ที่ 2 โคนิลพฤหัสเล็ก นายบอย แหลมไก่ เป็นต่อ 10:3 (5 นาที) ชนะ โคนิลท้องลายลูกนเรศวร ( 11 ม.ม. ) นายสมพร ตลาดสดหัวไทร คู่ที่3 โคดุกด้างสิงห์พยัคฆ์ ด.ช. มาลิส แม็กโค นครฯ รอง 10:4 แพ้ โคขาวเพชฌฆาต ทายาทลูกสิงห์ นายเปา หัวสวน ++รอบที่ 2++ คู่ที่ 1 โคลังสาดพยัคฆ์ร้ายสายพันธ์ลูกกัก นายบ่าว ค่ายโคภูมิปัญญา เขาวัง ต่อ 10:7 (15 นาที) แพ้ โคแดงงามแสงอรุณ โกพงค์ เขาแก้ว คู่ที่ 2 โคโหนดจอมลีลามาใหม่ นายศักดิ์ ค่ายโคบัญชาการโยธา รอง 10:8 (10 นาที ) ชนะ โคแดงงามสิงห์นครศรนารายณ์ (อ้ายฎีกา ) นายพงศักดิ์ นบพิตำ คู่เอกพิเศษ โคลังสาดเพชรประยูรขวัญใจคนแก่ ลุงจบ นบพิตำ ชนะ โคโหนดเพชรน้ำงาม (ลายปากนคร) เจ้สุ ปากนคร ............................................. วัวห้าดาวประจำวัน..ต้องยกให้ แดงงามแสงอรุณ โกพงค์ เขาแก้วและโคโหนดจอมลีลามาใหม่ นายศักดิ์ ค่ายโคบัญชาการโยธา ครับพี่น้อง
 โดย... ครูบ้าวัวชน
11 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เป็นไปตามโผ...สนามชะเมา โคโหนดเพชรน้ำงาม(ลายปากนคร)เช็ดล้างเป็นรองราคา 10:9 ชนไป30 นาที หัวเพรื่อหมดแต่ก็มัดทอราคาพลิกมาเสมอและเป็นต่อ 10:8 แต่สุดท้ายแพ้เกียดครับ
 โดย... ครูบ้าวัวชน
11 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    คุณบ่าวเหนือ คู่ชนไอ้ควาย เสียงว่าวางวิ่ง และก็ถอนกันเสียแล้ว จริงไม่จริงไม่รู้ แต่เขาแหลงกันพันนั้น
 โดย... ฟังมาอีกที
11 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เค้าบอกกันว่าคู่ชนไอ้ควายปล้ำโดด ว่าจะไม่ชน แต่ว่าไอ้ควายมานอนแล้ว คนใต้บอกมาจริงหรือไม่จริงครับ พอดีมาสนามแพร่วันนี้ได้ข่าวมาครับ
 โดย... บ่าวเหนือ
10 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เพิ่มเติมข้อมูลให้ ครูบ้างวัวชน นิดหน่อยเรื่องสีวัวชนตัวที่ชนะ นิลงามดอกเพชรนำชัย ตัวแรกชื่อนิลแซมเพชรพันล้าน (แบ้น้อย) ตัวที่สองชื่อโหนดยอดยุทธจักรเพชรพันล้าน(ส.อุดมสิน) ซึ่งวัวสองตัวนี้คนละสีกัน ครับ
 โดย... เห็นวัวเคียง
10 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ดำนิล วางกับ ขาวปลายหาร หรอยม่ายคับ
 โดย... ปลายหาร
10 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณ ป หาดใหญ่ วันอังคารผมไปแลไอ้แดงนำทรัพย์ชนที่บางกล่ำ ถ้าไปพันพรือโทรหากัน 080-2386000
 โดย... เด็กหัดเล่นวัวทีมงานวัดเกิด
10 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เพชรน้ำใสเจ็บเยอะครับโดนใต้ตา ปากพล2ตัวแล้วเวลาผมไม่ได้ไปทีมพี่ผมแพ้ทุกที รอบางกล่ำวันอังคารแดงนำทรัพย์ร่าว
 โดย... เด็กหัดเล่นวัวทีมงานวัดเกิด
10 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ตอบเด็กนิรนาม..ดอกเพชรนำชัยขาดเปรียบเยอะ...และครั้งก่อนก็แพ้วัวสีนี้ ทีมงานไมรู้คิดพรือยังมาชนสีแบบเดิมอีก.แต่ชนมัดเลี้ยวไม่กลัว..มาแพ้ลูกแลกแทงกัน โหนดยอดยุทธจักรเพชรพันล้าน ปลายยอดกว้างกว่าแต่ก็ทำงานดีกว่าเลยแทงเข้าเป้ามากกว่า เช็ดล้างเป็นต่อราคา10:4 ชน 7นาที
 โดย... ครูบ้าวัวชน
10 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ใช่แล้วครับ คุณขาจรแต่แพ้แล้วครับได้เปรียบมากเป็นต่อลึก แต่เจ็บมาก
 โดย... ตูดแดง
10 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้วัวชนที่แพร่ ผลเป็นไง รบกวนช่วยรายงานด้วยครับ ขอบคุณครับ
 โดย... คนเมืองเหนือ
10 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เพชรน้ำใส ใช่โหนดเพชรน้ำใส บ้านท้องนา/ตรัง ที่ชนะโหนดนาโน(ไอ้เสือ) ที่บ่อนท่ามะปราง รอบเดือนเมษาปีแล้ว ม่ายคับ มาชนปากพล ติดตัวไหนคับ ขอบคุณครับ
 โดย... ขาจร
10 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ประกาศครับ ลังสาดฟ้ามีชัยหรือลังสาดฟ้าประทาน ที่ ติดคู่กับ ทายาทชาญชัยนะ พักพวกว่า ชาญชัยถอนน่าว่าครับเพราะถ่ายเหลวหรือที่เรียกว่าขี้ รั่วนะครับ เสียดายแย่คู่นี้ แต่ผมว่าคงได้ ชนกันแน่ครับแต่ไม่รู้รอบไหนนะครับ ปล****ใครอยู่หาดใหญ่ วันนี้มาแลวัววางกันได้นะครับ วัวดังวางกันนะ ระหว่างไอ้ดำนิล วางกับ ขาวยอดสิง ที่บ่อนหาดใหญ่นะครับ เห็นว่า ไอ้ขาววางรอบนี้แล้ว จะเรียกไอ้ด้วง ตรังมาเปรียบกันครับถ้าถูกกันคู่นี้ บ่อนแตกหล่าวน่าว่า นิ
 โดย... ทีมงาน
10 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้วางยาวเพรชนำใสจากตรัง ปากพน
 โดย... ตูดแดง
10 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    แพ้หล่าวดอกเพชรนำชัย สงสัยคราวนี้หยุดยาว เป็นกำลังใจให้ครับ ทำดีมาเยอะแล้ว
 โดย... คนรักวัว
9 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ดอกเพชรนำชัย เเพ้พรือเเพ้ลูกไหนคับ
 โดย... เด็กนิรนาม
9 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ผลสนามชะเมา 9 มี.ค.55....ตัวเด็ดเข้าวินคามเป้าหมายครับ แดงงามเทพพิทักษ์ เป็นรอง 10:5.5แต่ได้ลูกจับจนลายกลัว...ส่นผลคู่อื่นเป็นดังนี้ครับ ++ รอบที่ 1 ++ คู่ที่ 1. โคนิลท้องลายคมพยัคฆ์ ด.ช.กบ คลองเตย แพ้ โคแดงทีเด็ดเพชรต้นเมา นายมนตรี ต้นเมาสระใคร คู่ที่ 2. โคขาวคมพยัคฆ์ นายคับ หัวไทร ชนะ โคโหนดเฉลิมเกียรติกังหันลม นายสัมพันธ์ ชะเมา คู่ที่ 3. โคโหนดท้องลายพิทักษ์นำชัย ผญ.ย้วน ค่ายโคอิสระ ชนะ โคแดงสุรสิทธิ์ (ไอ้นอน ) นายบ่าว เสาธง คู่เอก โคโหนดหลังขาวลูกงูเห่า นายแดง เชียรใหญ่ แพ้ โคโหนดงามหยกเพชร นายสุบิน ชะเมา ++รอบที่ 2 ++ คู่ที่ 1 โคแดงลายเพชฌฆาตผู้ยิ่งใหญ่ (พลายงาม) นายผัด อิมอญ แพ้ โคแดงงามเทพพิทักษ์ ( ไอ้สายลม ) น้องโบ้ย ค่ายโคเขื่อนแตก คู่ที่ 2 โคโหนดงามมาวิน ส.พงไพร ชนะ โคลังสาดงามดาราใต้ เจ้สุ ปากนคร คู่เอกพิเศษ โคนิลดอกงามเพชรนำชัย นายถาวร ระโนด แพ้ โคโหนดยอดยุทธจักรเพชรพันล้าน (ส.อุดมสิน) กำนันสมยศ ต.ชะเมา ปากพนัง
 โดย... ครูบ้าวัวชน
9 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ปีนี้ ปีชง วัวหางดอกหรือป่าว...ดอกเพชรนำชัย ตามหลังดอกอัจฉริยะ ไปติดๆ
 โดย... ผลออกมาแล้ว
9 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ใครพอมีคลิปดุกด้างเพชรพันล้านที่ไม่ใช่กับเพชรทักสินช่วยลงให้ดูหน่อยเห็นได้กินมัดจำจังว่ามันเก่งพันพลือ
 โดย... เด็กทุกวัว
9 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณครับคุณ3s
 โดย... ปลัด
9 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุนพี่3sมากคับผมที่นำมาให้ดุชม
 โดย... เด็กกำนัน
9 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ ใครไปหัวพานเมา ช่วยรายงานผลด้วยครับ ว่านิลดอกเพชรนำชัย จะกลับมาแจ้งเกิดใหม่ได้ป่าว ขอบใจเด้อ
 โดย... อยากรู้
9 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    อยากดูคลิปตอนที่ไอแดงหนึ่งสยามแพ้ไอตาเล็กคับ เห็นว่ามันคับ ช่วยลงไห้หน่อย ขอบคุนคับ
 โดย... เด็กสะเดา
9 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    อยากแลลายน้ำตกชนะไอลุกโคทีคับ
 โดย... เด็กกำนัน
8 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ราคาแดงงามเทพพิทักษ์เป็นรองน่าจะ...10:7 แต่ก็น่ารองนะครับ เด็กเชียรใหญ่
 โดย... ครูบ้าวัวชน
8 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    มีทีเด็ด บ่อนปากพล/พัทลุง บอกกันมั้งคับพี่น้อง
 โดย... ขาจร
8 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ที่สู้ไม่ได้ไม่ไช่ว่าไม่มีเนื้อแต่วันนั้นดอกต่อเขามายาวมากหน้าแดงไปหมดเลยขอชัก
 โดย... เด็กเชียรใหญ่
8 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    แดงงามเทพพิทักษ์ข่าวว่าน่าจะเป็นรองนะคับเพราะคู่ชนอยู่ค่ายเดียวกับไอ้ดอกเพชรนําชัยแดงเคยวางกับดอกแล้วสู้ดอกไม่ได้แต่น่าเล่นมากเพระคู่ชนใหม่
 โดย... เด็กเชียรใหญ่
8 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    สนามชะเมา วันอาทิตย์ 11 มึ.ค.55..คู่ที่3 รอบที่1..วางยาว แดงงามเพชรทักษิณ นายเป็บซี่ ค่ายโคกาแฟฟ้าใส ชะเมา...ต่อยาวไปเลยครับพี่น้อง
 โดย... ครูบ้าวัวชน
8 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ทีเด็ดสนามชะเมา 9 มี.ค.55 .....รองคู่เอกรอบที่ 3 วางยาวๆๆๆ แดงงามเทพพิทักษ์ (ไอ้สายลม) น้องโบัยค่ายโคเขื่อนแตก...ชนะ3ครั้งหลังติดต่อไว้สวยหรู..เนื้อวางครั้งสุดท้ายก็ดี 30 นาที
 โดย... ครูบ้าวัวชน
8 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    คู่ไอ้ดอกพรุ่งนี้ใครจะเล่นไอ้ดอกต้องเล่นหลังจากที่วัวชนกันแล้วนะครับ ถ้าไอ้ดอกตั้งชนก็เล่นยาวได้เลย แต่ถ้ามาแบบไม่เต็มถังระวังไอ้โหนดทิ่มหน้าเอานะครับ เพราะโหนดชนทิ่มหน้าแรงๆ และแม่นด้วย แต่ประสบการณืไอ้ดอกเหนือกว่าไอ้โหนดเยอะ ถ้าไอ้ดอกมาเต็มร้อยเหมือนตอนชนกับลังสาดค่ายโค สวป. โหนดหมดทางชนะครับ ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ผลจะเป็นยังงัยค่อยดูกันพรุ่งนี้ครับ
 โดย... คอวัวชน
8 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    แดงหนึ่งสยามเมืองยิ้ม ติดคู่แล้วครับ บ่อนควนธานี
 โดย... เด็กมีวัว
8 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    คุณคนเล่นวัวคับ แดงหนึ่งสยาม ที่น้องบ่าวลงให้แล เป็นตัวเดียว กับตัวแพ้ใอ้ตาเล็กคับ เป็นของใอ้น้องเอก คลองห้วย ใอ้เอี้ยงเป็นคนเลี้ยง ยืนยันตัวเดียวกัน
 โดย... เคยอยู่ทีมเดียวกัน
8 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เชียดอกเพชรเต็มที่คับบ
 โดย... เขาเศษสวะ
8 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้ครับ วัวชนที่หัวพานเมา คู่เอกการกลับมาอุทธรณื ของ นิลดอกเพชรนำชัยครับ ชนกับ โหนดยุทธจักร สอุดมสิน ครับ แล้วก็ มีคนให้เด็ดไว้ครับ ลางสาดเสือดาว ชะอวด ชนกับวัวขนาบนาค ปากนัง แล้วก็ โหนดมังคุดเหล็ก ขุนทะเล พอมีเวลาครับหาข้อมูลเพิ่มเติมครับ พอมีเวลาจะลองเอาคลิปไอ้ดอก กับ โหนดมาให้วิจารณ์กันแลหล่าวครับ
 โดย... บ่าว
8 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ลูกพยาสิงห์เล็ก ติด คุ่ทับเที่ยง
 โดย... ตูดแดง
7 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดนักปราชญ์แห่งเมืองทุ่งใหญ่ ชนทำฟอร์มที่จันดี ผลปรากฏว่า แพ้ครับ พรรคพวกไปเล่นแพ้อีกแล้ว น่าทำพ่อวัวแล้วเที่ยวนี้
 โดย... คนเล่นวัวชน
7 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ใครพอมีคริปเพชรสว่างมั้งช่วยลงให้ทีครับตอนทีชนะบอโดก็ได้หรือว่าที่ชนะจั๊กดุยก็ได้
 โดย... ็คนชอบวัว
7 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอถามคุณเสาธงครับ หรือพี่ๆๆในบอร์ดครับ พอมีข้อมูลของคู่ชน ดุกด้างยอดบันฑิต วัวทุ่งใหญ่ ที่จะชนเสาธงรอบวันที่ 10 นี้หม้ายครับ
 โดย... บ่าว
7 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ตอบเด็กทุกวัวครับ พอมีก็แบ่งปันในที่ที่จะสามารถแบ่งปันกันได้ครับ ไม่มีได้เสียกันครับ ผมก็มีพี่ๆๆส่งมาอีกหรือ หรือบ้างก็ซื้อแผ่นมาแปลงไฟต์เก็บไว้ครับ เพราะเก็บเป็นแผ่นไม่ทนเท่าไหร่ครับ แต่การลงก็ลงแบบไฟต์ส่วนตัวหน่อยครับเพราะเดี๋ยวจะมีลิขสิท มาเกี่ยวข้อง ผมก็สามารมีให้ดูหรือ ขอกันมั่ง พลอยเพื่อนมั่ง อยากให้เป็นบอร์ดของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วัวชน ใครอยากรู้ ข้อมูลพอมีมาหากันได้ครับ ขอตัวเด็ดกันมั้ง เทียบฟอร์มกันมั่ง ว่ากันไปครับเป็นช่วงที่แวบงานเอาครับ 555
 โดย... บ่าว
7 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอโทษขอให้คนดีเจริญ
 โดย... เสาธง
7 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เค้าเล่นวัวเพราะรักวัวเพราะสืบสารประเพณีภาคใต้ไม่ใช่การพนันอย่างเดียว การพนันอย่างอื่นเอาไปโฟสในเวปอื่นตะคับ
 โดย... ไอดอล
6 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ทีเด็ดบ่อนเสาธงคือโหนดนรสิงห์สิงห์นำชัย นายตั้ม ยวนแหล น่าเล่นคับเพราะทั้งใหญ่ทั้งเขา แต่ผมว่าน่าจะราคา2000/700 คับเพราะเจ้าของวัวต่อ10/6 2แสนแล้วคับ
 โดย... เสาธง
6 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    บ่อนโกตี๋รอบเดือนเมษายนมีคู่ล้านอีกแล้วคับคือโหนดดำเพรชปากนคร ของเจ้สุ ปากนคร ชนกับ นิลแซมเพรชพันล้าน(แบะน้อย) ของแอน นาตลิ่งซอง เดิมพัน20000 เสมอนอก3000000บาท ชนจริงคับคู่นี้ขอรับปรระกัน
 โดย... เด็กยวนแหล
6 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ที่ส่งมาคนละตัวกันครับกับตัวที่แพ้ไอ้ตาเล็ก
 โดย... คนชอบวัว
6 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    นั้นก็แล้วแต่คนจะคิดว่าคนนั้นดีไม่ดีผมก็แค่เชิญแฟนวัวชนมาดูมาเล่นพื่อว่างๆ เรามาสูดดมอากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทยนั้นก็คืออำเภอลาสกาและมาดูวัวหร่อยๆตั้ง2วันคับ
 โดย... ทีมงานวัวเทวดา
6 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    บอนสายเงินของกำนันบ่าวมีตัวหน้าเล่น2-3 ตัวเดียวผมจะมาบอกให้พี่น้องทราบ ตัวที1 เล่นของคุณโด้ง นาป่า ตัวนี้เก่งปลายยอดเจ็บ คู่ชนสีลังสาดเขาไปตามหู ชนกันเเสนหมื่น สังสาดวางอยู่กับของผมสู้ของผมไม่ได้ เเละของคุณโด้งวางของผมของผมสู้ไม่ได้เเละวิ่งกัน ลังสาดใหม่ไม่ชนทีเเต่ของคุณดด้ง ชน2หนทีสนามยางค้อม
 โดย... วอม เขาขวาง วอมโคกอฐิ
6 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    กำนัน บ่าว เป็นกัน เอง จิง ครับ แต่ บ่าว เขาแก้ว เป็นคนที่ ไม่ดี เห็นแก่เงิน ครับ เคยวางยา วัวครับ
 โดย... ...
6 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เชิญพี่น้องวัวชนมาดูวัวชนที่บ่อนสายเงินของกำนันบ่าวลาสกาคับวัวชนวัวที่12-13 สองวันคับวัวน่าดูมากชนราคาเยาะๆหลายคู่เชิญแฟนๆวัวชน เพื่อไม่ไปไหนก็มาดูได้เล่นได้แก่เป็นคนดีมากกำนันบ่าวเป็นกันเองด้วย
 โดย... ทีมงานวัวเทวดา
6 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอโทษครับพิมพ์ผิดครับ แดงหนึ่งสยามกับลังสาดสิงโตทองครับ ขอบคุณครับ
 โดย... คนเมืองเหนือ
6 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    คุณบ่าวครับ รบกวนเอาคลิบแดงหนึ่งสยาม กับแดงหนึ่งสยาม ลงอีกรอบได้มั่ยครับ พอดีดูไม่ทัน เพิ่งมาเปิดเจอครับ ขอบคุณครับ
 โดย... คนเมืองเหนือ
6 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เพชรพันล้านได้กินหมัดจำแล้วครับผม
 โดย... คนภูเก็ต
6 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณครับพี่บ่าวสำหรับคลิปอย่างนี้ผมขอตั้งฉายา"เจ้าพ่อคลิปวัวชน"ให้เลยใครเห็นด้วยยกมือขึ้น
 โดย... เด็กทุกวัว
6 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณครับพี่บ่าวสำหรับคลิปอย่างนี้ผมขอตั้งฉายา"เจ้าพ่อคลิปวัวชน"ให้เลยใครเห็นด้วยยกมือขึ้น
 โดย... เด็กทุกวัว
6 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคนหน้าบ่อนควนธานีเพชรพันล้านชนม้ายยืนยันข่าวหน่อยเผื่อจะได้ไปแล
 โดย... เด็กทุกวัว
6 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    บ้านนารอบนี้วัวดีๆทั้งนั้นและมีการปรับปรุงบ่อนใหม่ให้ดีกว่าเดิมราคาต่ำสุดที่ชน11หมื่อ(ข้างละ)คู่เอกลังสาดท่าศาลาพบกับลังสาดตัวดีบ้่านนา(ข้าง50)อีกคู่วัวตัวดีสีโหนดของนครเคยชนะที่ทุ่งสงซื้อมา23หมื่นชนกับไอเคี้ยมวัวของโก้อั้ง(ข้าง50)อีกคู่ลังสาดงามเพรชฆาตทายาดสวนปาล์ม(พัทลุง)ตัวนี้ชนกับสุราดสีโหนด(ข้าง30)อีกคู่ระหว่างชุมพรวัวสีแดงเคยชนะจากนครที่ชุมพรชนกับวัวแถวนคร(ข้าง35)และมีคู่ดีๆอีกหลายคู่ครับ-----ข้อมูลบ่างอย่างผมอาจไม่ชัดเจนเนื่องจากข้อมูลมีน้อยครับ----หากมีข้อมูลจากทีมบ่่อนผมจะเพิ่มเติมให้ครับ
 โดย... บ้านสวน3
5 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    สนามบ้านนาเดิม สุราษฎร์ชน25-26 มีคู่50 2 คู่ วันที่ 25 นครเจอสุราษ 26 พัทลุงเจอทุ่งใหญ่
 โดย... คลองฉนวน
5 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    บ้านนาเดิมชนวันไหน
 โดย... น้องโต ป่าเว
5 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าวางวิ่ง ก็แน่นอนแล้วแหละ ถอนจริง ไม่รู้อิไปชนพรือล่าว ขอบคุณ...คุณเห็นจริง ที่ยืนยัน
 โดย... ยอดยุทธจักร
5 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    มีทีเด็ดแนะนำบ้างมั้ยคับหาดใหญ่
 โดย... นริน
5 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    หาดใหญ่ชนพรุ่งนี้ครับ 6 มี.ค.
 โดย... น้องอุ้ม
5 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    หาดใหญ่ชนยังคับขอผลการชนหน่อยคับ
 โดย... ..
5 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    บุญเลิศ 999 ข่าวคราวถอนอ้ายควาย น่าจะเป็นความจริง เนื่องจากเมื่อวันเสารที่ 3 มี.ค.55 บุญเลิศ วางบ่อนทุ่งสง ได้ 18 นาที กับลังสาดวัวบ่อน บุญเลิศวิ่งครับ
 โดย... เห็นจริง
5 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ตัวที่แพ้ไอตาเล็กคับ ไปอยู่ไหนแล้วคับสมบรูนไหมคับ ยังชนอีกไหมคับ
 โดย... เด็กสะเดา
5 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    พี่บ่าวจัดคลิปลังสาดสิงห์โตทองให้ดูหน่อยเพื่อประกอบการตัดสินใจ
 โดย... เด็กทุกวัว
5 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ขี้ยางตัวถูกคู่พานเมาหม้ายที่วางล้มวางกับตัวไหนผู้ทราบบอกด้วยคิดว่าจะเล่นไอ้ขี้ยางสักสิบกำปั้น
 โดย... คนพัทลุง
5 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรแกรมสนามปากพลและสนามบางกล่ำหน่อยครับผม
 โดย... เด็กหัดเล่นวัวทีมงานวัดเกิด
5 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    บุญเลิศ999 ถอนไอ้ควายแล้ว เรื่องจริงหรือเป็นแค่เรื่องทางของคน โปรดยืนยันเพื่อความกระจ่างหน่อยครับ
 โดย... ยอดยุทธจักร
5 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถึง เด็กสะเดา โคแดงหนึ่งสยาม ตัวไหนครับ ช่วยบอกให้ชัดเจนนิดครับ(ชื่อเต็มๆๆๆๆๆๆๆ)ครับ
 โดย... เด็กมีวัว
5 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    บ่อนกำนันบ่าว..ชนวันที่ 6 มีนาคม ครับ 13 ตู่
 โดย... ผู้จะไปชม
5 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้บุญเลิศ ถอน ไอ้ควายแล้วครับ ฝ
 โดย... ของจริง
5 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ข่าวว่าดุกด้างอินทรีย์ทอง ถอนครับไม่ได้ชน
 โดย... สุดยอด
5 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    โคดุกด้างอินทรีย์ทอง ชนกับ โคโหนดใจเย็น ไม่ทราบว่าผลการชนเป็นอย่างไร เพื่อนที่รู้ช่วยรายงานให้ทราบด้วย ขอบคุณมากครับ
 โดย... เด็กใหม่
5 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ควนมีด เพชรเมืองดาบ(ใจเย็น)ประสพการณ์ไม่ได้ พ่ายความใหญ่บวกเก่ง ไปตามระเบียบคับ
 โดย... น้องอุ้ม
4 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702