๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211    หน้าถัดไป >

    คุณจ่าสตูลครับ ผมขอลงข้อมูลของหลังขาวเพชรทองคำเท่าที่มีอยูคับแต่ไม่เคยเห็นมันชนที่คับ..ชนแดงสมองกลจอมราวีโยกเยกที่ท่าหรำ22/10/52แล้วชนขาวพิชิตชัยขวัญใจน้องเปียควนนิมิตรสงขลาที่ท่าหรำ18/1/54แล้วชนะเงินล้านแดงยอดรักเพชรนำชัยไอ้ชาวเขื่อนตรังที่ท่าหรำ18/6/54แล้วล่าสุดถูกกับขาวมังกรเก้ายอดวัวนาโยงที่ท่าหรำ22/12/54แต่คู่ถอนครับ..สำหรับขาวคมแท้เคยเห็นชนตอนชนกับลังสาดสดใสครับ เป็นวัวขาวบิลน้ำข้าวที่อยู่หล่อมากตัวหนึ่งคับ..พี่น้องมีข้อมูลเพิ่มเติมช่วยกันครับ ผมอยู่ กทม ว่าจะฝากไปเบิกเงินเดือนสาขาปากพลมั่งครับ อิอิ
 โดย... สุดยอด
15 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    สนามท่ามิหรำ...วันที่ 24 มี.ค. 55 ....คูเดิมพัน 1 ล้านบาท คู่ที่ 1 ระหว่าง นิลแซมลำนารายณ์ กำนันสมนึก บ้านในโอ ปากพนัง กับ แดงเพชรมงคลชัย (ไอ้จง) น้องแม็ก บ้านม่วงงาม, คูที่ 2 แดงงามดาวหาง นายประเวช บ้านเขาพังไกร กับ ลังสาดลายเจ้าจอมยุทธ นายอังกฤษ บ้านส้อง สุราษฎร์ ...คู่เดิมพัน 2 ล้านบาท ระหว่าง โหนดงามนำชัยขวัญใจพูนทรัพย์(ไอ้น้อง) นายม้อน ส.มานะชัย จ.กระบี่ กับ ลังสาดฟ้าประทาน(ขวานฟ้า) น้องแม็ก บ้านม่วงงาม....ใครพอมีข้อมูลรายละเอียดคู่ไหนมั้ง...ช่วยวิเคราะห์กันมั้งครับ
 โดย... พี่ครู
15 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    วัวลายเกิดจากการผสมกันไปมาระหว่าง ปู่เคยมีสีขาว ย่าเคยเป็นแดง ตาเคยสีดำ ยายสีโหนด ยีนต์แฝงเลยตกมาสู่หลาน แต่ถ้าผสมสีดำตลอดทุกรุ่นยีนต์จะนิ่งกว่า
 โดย... ชาวบ้าน
15 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ใครทราบประหวัดโหหนดเพ็ชรทองคำมั่งครับ
 โดย... จ่าสตูล
15 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เมื่อวานเคีบงวัวหัวพานเมาคู่ไหนชนแพงกันมังคับแล้วตัวดังถูกคู่มังมายคับ
 โดย... เด็กเชียรใหญ่
15 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    อยากดูคลิปดอกอัจตอนแพ้
 โดย... เขาเศษสวะ
15 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    อยากดูคลิปดอกอัจตอนแพ้
 โดย... เขาเศษสวะ
15 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    อยากดูคลิปดอกอัจตอนแพ้
 โดย... เขาเศษสวะ
15 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    มีทีเด็ดควนเนียงมั่งม้ายคับ วันที่ 18 มี.ค.นี้ กรุณาแนะนำด้วยครับ เพราะไม่ค่อยได้ไปบ่อน เลยไม่ค่อยรู้จักวัวคับ วันที่ 18 น่าจะมีโอกาสคับ และขออีกคำถามคับ คู่อาวุธเล็ก วัวแถวโตนงาช้าง กับวัวเกาะหมากพันพรื่อมั่งคับ น่าจะอยู่ที่ราคาไหน
 โดย... พ่อน้องอุ้ม
14 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขาวงามคมแท้ถูกคู่แล้วครับรอบนี้ที่ปากพลชนกับโหนดเพชรทองคำ
 โดย... เด็กสตูลทุ่งขมิ้นจ๋า
14 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    แรกวาได้ไปแลคู่เอกบางกลำคับสู้ไม่ได้จริงๆคับไอ้นำทรัพย์เล็กมากบังเอิญว่าไอ้ลังสาดไม่เปิดโอกาศให้ใช้ปลายยอดเลยคับลังสาดชนดีกว่าทุกครั้งด้วยในสายตาผมนะประชิดติดหัวตลอดเวลาเลย ทืบ 4-5 ทีแบนหมดเลยคับ สงสารแดงเพราะเล็กมาก เก่งเล็กมาเจอเก่งใหญ่ผลจะเป็นเช่นนี้เสมอคับ
 โดย... ช่างเอ็ม
14 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    แน่นอนเพราะแบ้น้อยวางวิ่งคับวันนี้ ผมเห็นกับตาเพราะมาวางที่ยวนแหล
 โดย... ยวนแหล
14 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    โหนดสิทธิชัย บุญประเสริฐ ( โหนดดำเพชรปากนคร). รอบนี้ชนกับแบะน้อย ผมว่าชนะได้อย่างสบาย แน่นอนคับไม่ต้องเป็นห่วง. เพราะแบะน้อยทางชนเข้าทางของไอ้โหนดเต็มๆคับ ไอ้โหนดชอบทางชนแบบตัวแทงและเดินหน้า และอีกอย่างไอ้โหนดไม่กลัวปลายยอดอีกด้วย. แถมได้เปรียบประมาณ18ได้แต่เสียยอดสัก1ซม.ได้
 โดย... เด็กหน้าบ่อน
14 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้เขาเศษมึงเอาไอ้ดอกมึงไปหยบไหนแล้วว่าแกงเสียแล้ว ว่าของเพื่อนกากวัว ของมึงแพ้สามหัวติดๆ นี้หรือคือยอดวัว กูว่าควายมากหวา เจ้าของนะที่เป็นควาย
 โดย... ค่ายโคไชยมนตรีพัฒนา
14 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ก็ไอพยาโคกากวัวจิงชนะกากวัวเพลองคิดดูว่ามันชนะวัวตัวไหนบ้างที่ว่าดีชนะหลังขาวทนายโยตอนนั้นหลังขาวมันหมดสภาพแล้วแล้วชนะไอเพิ่มทรัพย์ก็หมาไม่แดกผมว่าพยาโคกากวัวถ้าผมมีวัวขนาดเท่าๆๆกันผมไม่กลัวเลยนิแล้วเอามาโม้อยู่ได้ว่าเด็ดพันโน่นเด็ดพันนี้วิ่งเหมือนหมาเอามาลอกคนอื่นอื่นได้เละแต่อย่าเอามาลอกผมอยากบอกนายหัวน้อยแงค่ายโคไชยมนตรีขายแกงสะตะไอพยาโคหาตัวอื่นดีกว่าเอาไว้ก็ได้เกิดแล้วทีหลังก็แพ้หลาวพยาโคชนได้ไม่เกิน 3นาทีเอาตะชนกับกากวัวหรือชนเดิมพันสักหมื่นพออย่าเอามาชนเยอะชื่อของพยาโคคงสูญแน่
 โดย... เขาเศษ
14 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้เขาเศษ ไอ้ดอกมึงแกงแล้วม้าย ตัวเก่งที่สุดในโลกนั้น ตักแกงมาให้กุถ้วยกันถิ หัวมึงแหกมึงแลไม่ใช่เห็น
 โดย... ทำถ้าววัวเพื่อน
14 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เห็นโหนดดำเพชรปากนครแล้ว....สุดยอดครับเหนียวแน่นมากๆๆครับเป็นงานหนักสำหรับแบะน้อยครับ
 โดย... .......
14 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เมื่อวานบ่อน สายเงินของกำนันบ่าวยกเลิกการชน เสียดายจังผมว่าหยุดงานไปเล่นนิด มีตัวเด็ดน่าเล่น เเต่เขายกเลิกเสีย ได้ข่าวว่าพวกภาค8 จะลงมายิก ตามจริงวิ่งกัน หรอย ผิดพลาดประการใดขอโทษด้วย ผมฟังเขามาอีกที กำลังออกจากบ้านไปบ่อนพอดี
 โดย... เเอม โคกอิฐ
14 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ใครไปบางกล่ำช่วยรายงานผลคู่ขุนพลจิ่วและหลักหาย2ด้วยครับไม่ได้ไปเพราะหมดตูดแล้วเมื่อวาน 555
 โดย... เจ้าตรัง
14 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณครับพี่บ่าวแลได้แล้ว
 โดย... เด็กทุกวัว
14 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    อีกตัวน่าเล่นแน่นอนครับ ขาวเพชรทักษิณ ค่ายกาแฟฟ้าใส เคยชนะแดงโบวี่ โชฟอร์มสองไฟต์หลังไว้สวยครับ
 โดย... บ่าว
14 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    แลโปรมแกรมบ่อนโกตี๋ทางเฟสแล้ว คุณคนมีสีลงให้แลครับ รอบนี้ ดุกด้างสิงหราชเพชรพรชัย ตัวชนชนะจอมใหญ่ แล้วมาแพ้ขาวยอดขุนศึก กลับมาอุทธรณ์อีกไฟต์ครับ ลองแลกันหล่าวลูกไอ้แซมอีกตัวจะกลับมาแจ้งเกิดได้หม้าย ถามพี่ๆๆหล่าวครับ ใครพอมีข้อมูลเสริมบอกกันได้ครับ คู่ชนชื่อ นิลดอกเพชรพลังชัย วัวชะเมาครับ
 โดย... บ่าว
14 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณคับพี่บ่าว
 โดย... สงขลา+กรุงเทพ
14 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ คุณบ่าว ผมได้ดูแล้วครับ
 โดย... อยากรู้
14 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    พี่บ่าวครับผมเปิดดูตอน10.33ดูไม่ได้แล้วครับ รบกวนส่งทาง wannasa_ minnie@hotmail ให้หน่อย เพิ่งเก็บยางเสร็จ
 โดย... เด็กุกวัว
14 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ดาวพระศุกร์ พ่อชื่อ สาริกา ของจิตร โละท่อม พัทลุง สาริกาถูกขายมาอยู่ในเมืองพัทลุงชนสามสี่ครั้ง ขายคืนเจ้าของเดิม มีลูกชายคือดาวพระศุกร์ ไปอยู่ท่ีเจ้าของเก่าชนะอีกหลายครั้งจึงบันทึกไว้
 โดย... คนเมืองลุง
14 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    คุณบ่าวครับ มันดูไม่ได้ครับ ช่วยหน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
 โดย... อยากรู้
14 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ทราบว่านิลแซมตะลุยศึก(ดาวพระศุกร์)บ้านเขาชัยสนเคยไปแพ้โหนดเดโชวัวบ้านบ่อแดงสทิงพระที่สนามคลองขุดสตูลเมื่อ27/2/51 วันนั้นดาวพระศุกร์เสียเปรียร่างกายเล็กกว่าไอ้เดโชวันนั้นเดโชใหญ่กว่าชนแทงด้วยแทงเร็วและดุดันครับ เสียดายไม่วันนั้นไม่ได้สั่งCDไว้ด้วยครับ
 โดย... สุดยอด
14 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    สุดยอดนะผมว่าก่อนชนผมว่ายังไงกะหวางอิได้มัดก็ต้องถูกแดงแทงก่อนแม่นแหละ แต่ผิดคาดครับ ตัวฉลาดพอคลำแรงเหนือหวาเข้ามัดเลย แล้วมัดอยู่กัน นี่อีกวิชาหนึ่งของวัวที่ว่าเก่งๆๆ ครับ เพราะว่าแดงนี่กะสุดยอดวิชาแทงตั้งยอดดักแล้วนะผมว่า เหมือมวยหมัดถูกปล้ำตีเข่าเลยนะ ขอบคุณท่านเจ้าตรังด้วยที่เสนอผลการชนครับ
 โดย... บ่าว
14 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เรียน แฟนวัวชนที่เคารพ ผมบอกแล้วครับ ลางสาดสิงห์โตทองเก่งมาก วัวชนถอยหลังลางสาดสิงห์ชาวเขาได้แทงทีเดียว มันมัดติดทำอะไรไม่ได้ขนาดถอยวิ่งยังไม่ได้ เกือบตายครับ ยิ่งได้เปรียบอีก สุดยอดจริง ๆ ครับ
 โดย... สายัณ
14 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เรียน คนเล่นวัวชนที่เคารพครับ ผมเจอสนามพิปูนมา 4 ตัวแล้วครับ ผมไม่อยากไปชน แต่ทีมงานไม่ฟังครับ
 โดย... สายัณ
14 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เมื่อวานแดงนำทรัพย์แพ้แบบสู้ไม่ได้สักวิชาเลย ลังสาดเหมือนรู้เลยว่าแดงเป็นตัวแทงวางถึงเข้ามัดแล้วก็ขึ้นเลยแดงยก3-4ทีแล้วก็พาข้างไม่รอดแล้วก็ดีดเลยครับ(ก่อนวางลังสาดเป็นรอง16เข้าวางเป็นเสมอแล้วก็เป็นตอยาวครับ)
 โดย... เจ้าตรัง
14 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เขาเศษนี่มามั่วหล่าว มาโพสดดีใครว่าไหรละ นี่มาว่าวัวเพื่อนหล่าวเขาอิแพอินะก็เรื่องของวัวมัน คนเล่นก็แพ้ชนะกันธรรมดา ว่าแต่เพื่อนจริง เบื่อแรงนักเลงเหอ พวกพรรคลงให้พลอยแลกันหล่าวจริง
 โดย... เอือนแรง
14 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ทับเที่ยงรอบนี้ไอเสือแก้วชนหลาวชนข้าง 50 หมื่นกับไอสิเรียมวัวต้นปรง
 โดย... 333
14 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    นิลแซมตะลุยศึกคือไอดางพระศุกร์แพ้ 2ครั้ง แล้วแก้มือได้ตลอดใช้ไหมมาแก้มือแทงตัวทีนิหนสุดท้ายชนะไอขี้ยางที่บางกล่ำใช่ตัวเดียวกันม้ายคับ ดาวพระศุกร์วัวบางแก้ว..ได้ข่าวมาว่าไอดาวพระศุกร์ถ้าพันโคนเขามันจะไม่สู้เห็นว่าเป็นแผนของเจ้าของพอมาแก้มือมันแทงตัวทีตัวทีไปหมดเลยแก้มือได้หมดแต่ไม่รู้เป็นตัวเดียวกันม้ายเห็นว่าเขาอิเอามาชนไอใบ้ตรังแต่ไอใบ้หลีกไอดาวพระศุกร์
 โดย... ...
14 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ไอพยาโยแพ้เหมือนเป-รตอันสู้ไอดอกอัฉริยะไม่ได้เลยนี้เหรอวัวที่เก่งขายแกงสะตะไม่เห็นเก่งสักหิดนึงอยากบอกค่ายโคไชยมนตรีขืนเอาไปพอเพื่อนจิงมันก็วิ่งหลาวขายแกงสะตะชนเป็นล้านวิ่งเหมือนเป-รตไม่เคยเห็นวัวตัวไหนวิ่งเหมือนเป-รตขนาดนี้ถ้าเป็นของผมแกงแน่อิบอกไว้เอามาชนพรือเป็นล้านชนเดิมพันจิงๆๆไม่รู้ถึงหมื่นม้ายที่มันชนะมาชนะกากาวัวเพลองเอามาชนกับขาวลูกสิงห์แลตะให้แพ้ยิ่งกว่านี้เหรยกากวัวเอามาชนได้เพ
 โดย... เขาเศษ
14 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณมากๆคับ...คุณบ่าว...
 โดย... .
14 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    พี่ๆขอดูคลิปที่พยาโคแพ้สักหิดตะคับ
 โดย... สงขลา+กรุงเทพ
13 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    น้องฅนลุงดุกด้างมีลาภตัวนี้ที่ชนะลังสาดยอดเด็ดเพชรนำชัยที่หยีในตัวเดียวกันใช่ไหมคับ
 โดย... สุดยอด
13 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณน้องบ่าว ฅนลุงครับที่ส่งข่าววัวที่ท่าหรำ ถามเพิ่มหีด ไอ้โหนดน้อยที่ติดที่คูหารัตภูมิชนะใช่ไหม
 โดย... สุดยอด
13 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณพี่มือใหม่แก่ๆๆๆ ที่รายงานผลการชนของแดงนำทรัพย์ครับ
 โดย... บ่าว
13 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    คุณมือใหม่แก่ๆ คับ ผมว่าจะไม่พูดแล้ว เห็นเขาให้แดงกันมาก แต่วันนี้ทำงานไม่ได้ไป ถ้าอยู่บ่อน มีแดงชนกับลังสาด เกิดแดงชนะเชื่อได้เลยว่าคู่นั้นผมแพ้แน่ๆ ผมยังเชื่อสีขนอยู่ครับ
 โดย... น้องอุ้ม
13 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดสิงโตทองใช้เวลาไม่นานครับประมาณ 10 นาที ใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์ มุด มัด ทับบน ผลักข้าง แดงทำไหรไม่ได้ สมแล้วเป็นยอดวัวรุนใหญ่ของสงขลา เช็ดล้างลังสาดเป็นรองถึง 10/6 ครับ
 โดย... มือใหม่แก่ๆ
13 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    แล้วฏ็ไปเล่นของพี่กริมที่สนามบ้านนาเดิม
 โดย... ฅนลุง
13 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถึงพี่สุดยอดวันที่24ที่สนามท่ามิหรำอย่าลืมฝากตั้งไปเล่นของผมนะพี่บ่าวชื่อวัวดุกด่างมีลาภครับตัวนี้ของจริงแน่พี่บ่าเห่อ
 โดย... ฅนลุง
13 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถามพี่ที่รายงานผลแดงนำทรัพย์ กับ สิงโตทองครับ แพ้ชนะกันพันพรือพอมีข้อมูลเสริมหม้ายครับ ถ้าฝากได้กะหมันหล่าวและเรา นี่แหละของเล่น ไม่ใช่ของจริง ออกไหนกะได้ครับ
 โดย... บ่าว
13 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ชัดเจน กินใจมากครับน้องบ่าว... วิถีชีวิตของเราคล้ายกันมาก ครอบครัวผมก็เลี้ยงวัวชนมาตั้งแต่โปย่าแล้วมารุ่นพ่อจนมาถึงรุ่นเรา...ไม่พรือเพื่อลดความตึงเเครียดของพรรคพวก..ผมขอใช้ชือใหม่ก็ได้ครับ...เอาชื่อ ....พี่ครู..... ที่น้องๆเรียกก็ได้ครับ
 โดย... พี่ครู
13 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    วัวที่ติดคู่วันที่11หัวพานเมาพุงขึ้นขี้รั่วหลายตัวแป็นตัวเด็ดเล่นเบี้ยชนกับวัวลูกถิ่นทั้งนั้นที่ถอนแถมกินมัดจำเจ็บๆเพหรือว่าบ่อนมีส่วนได้เสียกับเจ้าของวัวลูกที่ต่อไปใครจะไปเคียงให้ละครับเจ้าบ่อน
 โดย... ทีมงานพัทลุง
13 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    คุณ ยอดทอง พัทลุง เขาสมลูกขายบ้างหรือป่าว แล้วลูกๆของมันออกมาชนบ้างหรือยัง ครับ
 โดย... สะสมสายเลือดวัวชนเมืองใต้
13 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    อ่อ ขอบคุนคับ พี่บ่าว หัวที่มันเเพ้มีม้ายอ่าคับ
 โดย... เด็กนิรนาม
13 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    นิลแซมตะลุยศึกแดนพยักย์ (ดาวพระศุกร์) ตัวดังของเสี่ยติ่ง บางแก้ว ตอนนี้หยุดชนแล้ว แต่สีของมันตอนนี้มีสีขาวขึ้นมาก เขาเลี้ยงไว้ที่คอกบ้านต้นม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
 โดย... ยอดทอง พัทลุง
13 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    วันที่ 25 26 นี้ครับ สนามบ้านนาเดิม วัวเงินล้านสองสามคู่หล่าวครับ ลางสาดรอมฎอน ของพี่กริม ชนกันครับ กับวัวบ่อนบ้านนา 55 หมื่น พอได้ลุ้นได้เชียร์กันหล่าวครับ รอบนี้เห็นว่าว่าชุมพรมาติดกันหลายตัวหล่าวครับ หวงานี้วัวแถวชุมพรสดๆๆจัง มาชนบ้านนาไม่ค่อยแพ้น่าติดตามครับ
 โดย... บ่าว
13 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณอยากรู้ ความคิดเห็นแล้วกันนะครับ คู่แดงนำทรัพย์ ผมยังไม่เคยเห็นจริงทั้งสองตัวครับ ดู่แต่เทปการชน ผมว่าผมยังชอบแดงนำทรัพยครับ เคยชนะตัวดูกดีมาแล้ว ไฟต็ชน 3 ครั้ง ก็พอตัวครับ ชอบการตั้งยอดมากๆๆ เข้าเจ็บแหละ แต่ลางสาดก็สุดเบอร์นะ คู่นี้ครับ แดง 60 ลางสาด 40 ครับ ความคิดเห็นหนึ่งครับ มีโอกาศว่าอิฝากแดงแหละครับ
 โดย... บ่าว
13 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    น่าหรอยคู่ลังสาดสิงห์โตทอง แต่ผมชอบแดงมากกว่า แต่ก็ประมาทไม่ได้ อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอในเกมกีฬา ยังไงก็ตัดสินใจกันดี ๆครับ เพื่อเงินในประเป๋าของท่านจะได้มีตังใช้จ่ายกันให้ อิ่มหนำสำราญ
 โดย... คนชอบวัว
13 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้ผมชอบลางสาดสิงโตทองคับ ของจ่าหวิน กระดูดี ทางดี ผมเคยเห็นโดนยอดเจ็บๆตอนชนกับให้หินงาม ของจ่ายาวแล้ว มันไม่กลัว พอเข้ามัดได้ เสร็จมันทันที ครั้งนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นพันนั้นหล่าว โดนแรกๆแต่พอเข้ามัดได้เสร็จลางสาดทันที
 โดย... เณรหลำ
12 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ผมชอบลางสาดสิงโตทองพิชิตชัย ของจ่าหวิน กระดูกดี วัดดวงครับ
 โดย... ลุง
12 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    พร่งนี้ แดงงามนำทรัพย์ที่ขายไปอยู่กระบี่ ชน กับลังสาดสิงห์โตทอง ของจ่าหวิล พี่น้องช่วยวิเคราะห์วิจารณ์ เพื่อประกอบการเล่นเบี้ยครับ ผิดถูก หรือ แพ้ชนะ ไม่เป็นไรครับ แต่ขอข้อมูลเพิ่อประกอบการตัดสินใจหน่อยครับ
 โดย... อยากรู้
12 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    พี่บ่าว คับ ยังคลิปพยาโค มั้ยอ่า ถ้ามีลงให้ทีนะคับ
 โดย... เด็กนิรนาม
12 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    สนามชนโค บ้อล้อ ใครเป็นนายสนามละครับ ผู้จัดการบอนคือใครครับ เริ่มเคียงวันไหนรายงานด้วยนะครับ
 โดย... ถึงเด็กเชียรใหญ่
12 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณคุณครูครับ ที่ให้ข้อมูล ผมก้เรียกตามชื่อที่เขาโพสมาแค่นั้นครับ ไม่รู้ว่าใครด้วย แต่ขอบคุณที่ให้ข้อมูลสำหรับคนที่อยู่ไกลสนามชนวัว มาทำงานต่างบ้านมา ได้รับทราบความเคลื่อไหวคู่ที่อยากรู้และติดตามอยู่ครับ ส่วนการเล่นพนัน หรือไม่เล่น แล้วแต่ใครจะชอบหรือไม่ชอบครับ ส่วนผมเรียนหนังสือ จนจบปริญญามาได้ก็อยู่กับ วงการเล่นวัวชน ไก่ชนมาตั้งแต่ ป 6 แล้วครับ และผมว่าอีกหลายคนก็น่าจะเป็นแบบผมที่ชอบแต่ก็ไม่ลืมหน้าที่ตัวเองครับ เรียน ปวช ตอนเช้ายิกวัว สายไปเรียน วันหยุดช่วยตัดหญ้า แต่ไม่ทิ้งหน้าที่เรียนครับ ก็พอรอด จบมาได้ทำงานเลี้ยงตัวครับ เลี้ยงครอบครัวครับ อีกอย่างครับวงการนี้มีทั้งส่วนดีและไม่ดีครับ เลือกเอาเอง ส่วนที่นำมาใช้ได้ แน่นอนที่ได้คือเพื่อน พี่ๆๆ และ อยู่ในวงการได้ด้วย การรู้และเข้าใจ ไม่ตกเป็นลูกไล่เพื่อนครับ ทั้งหมดนี้คือความชอบครับ
 โดย... บ่าว
12 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ไม่เอาหน่า...ขอบคุณทุกความเห็น..อย่าไปสนใจเรื่องชื่อ....เป็นเพียงนามสมมุติที่ใช้ในเว็ปบอร์ด...ขอเพียงพวกเราที่เข้ามาโพสข้อความมีความจริงใจ...พูดจริง..ข้อมูลชัดเจนเชื่อถือได้..เป็นประโยชน์...และไม่กล่าวให้ร้ายผู้อื่น ไม่ใช้อารมณ์ ก็สุดยอดแล้วครับ
 โดย... ครูบ้าวัวชน
12 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ไม่แน่ใจว่าท่านที่มาโพสว่าครูนี้อาจจะเป็นภรรยาครูใช่ไหม555.อาจเป็นไปได้เค้าคงจะให้ครูเลิกชอบวัวชนเลิกเล่นวัวชนจะได้มีเวลาพาเค้าไปเที่ยว ทานข้าว เข้าร้านเสริมสวย ทำเล็บทำผม ช๊อปปิ้ง หรือฯลฯ...ผมขอแสดงความเห็นสักนิดว่า..เด็กนักเรียนคงไม่ได้เอาแบอย่างครูไปทุกอย่างหรอกครับ..คงไปด่วนลงความเห็นหรือตัดสินว่าเด็กจะไปเล่นตามครูคงไม่ถูกซะทีเดียวคับ..เห็นเรื่องเล่นบอลแทงบอล ครูทีสอนไม่ได้เล่นแทงบอลแต่เด็กมันเล่นเอง เก่งกว่าครูล่าว..ถ้าครูชอบวัวชนแล้วไปเลี้ยงวัวชน หรือแลวัวชนเป็นความชอบส่วนบุคคล แล้วไม่ทำให้การเรียนการสอนเสียหายหรือด้อยประสิทธิภาพลง ไม่หนีไปคาบสอนแลวัว ก็คงจะใช้ได้แหละครับ...ที่ผมแหลงนี่ก็เป็นความเห็นส่วนตัว ขอความกรุณาอย่าโกรธ โมโหหรือระบายอารมณ์กับผมล่าว..ผมก้มีเรื่องให้เครียดให้คิด ให้ทำมากพอสมควรแล้วครับ
 โดย... สุดยอด
12 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เพื่อนๆอย่าไปสนใจคำพูดที่ยุยงนะครับ ตอนนี้มีบุคคลไม่หวังดีได้เข้ามาเพื่อต้องการก่อกวนให้เกิดความแตกแยกกันในเว็ปนะครับ ห้ามต่อปากเด็ดขาดเดี๋ยวอิเข้าทางพวกมัน
 โดย... เด็กจูงวัว
12 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ผมแล ๆ เว็ปวัวชนทั้ง 2 เว็ป ไม่รู้พันปรือเสียแล้ว วัน ๆ ปล้ำแต่อีรบกัน ใครรักอะไร ชอบอะไร ก็เก็บไว้ในใจ ไม่ต้องไปเที่ยวว่าเพื่อนนะครับ ด้วยความเคารพ
 โดย... ใจเย็น ๆ กันนะครับ
12 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ครูติดพนัน จะสอนเด็กได้หรือ คูไม่ได้บ้าวัวแบบนี่ บ้าเล่นพนันมากหว่า เปลี่ยนชื่อต๊ะครูบ้าพนัน สงสารเด็กของชาติที่มาแล แล้วบ้าแต่พนัน สอนเด็กจะมีความตั้งใจ๋หรือ นี่บอกไม่ได้ด่า เปลี่ยนชื่อต๊ะ
 โดย... ครูติดพนัน ไม่ได้บ้าวัว
12 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    สนามชนโคบ่อล้อใกล้จะเสร็จแล้วคับโรงที่พักวัวกะยกใกล้จะเสร็จน่าว่าอิเป็นสนามที่สบายอีกสนามหนึ่ง
 โดย... เด็กเชียรใหญ่
12 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ตอบน้องบ่าว ...ลายปากนครแพ้ที่คนเกียดครับ..เพราะไม่มั่นใจเปลี่ยนคนเกียดด้วยและคนเกียดใจร้อนไปนิดหนึ่ง เพราะวัวหมดแรงกันทั้งคู่ แต่ลายปากครเสียตุ้งหนึ่งก่อนเพราะออกวิ่งก่อน..แต่คนเกียดก็ต้อนวัวเข้ามาต่อหัวได้อีกครั้ง..แล้วมาได้ 2 ตุ้ง....แล้ววินาทีที่แพ้ชนะวัวทั้งคู่ก็ออกอาการแหและคนเกียดลายปากครก็ค้ำจมูกไว้ได้แล้ว (ในขณะที่ฝ่ายลังสาดยังไม่ได้ค้ำจมูกที) แต่ขณะที่ลังสาดจะออกวิ่ง คนเกียดก็ได้ไปยืนดักทางไว้ (ข้างรั้ว) ฝ่ายคนเกียดทางลายปากนครก็รีบค้ำให้ลายพุ่งไปหาแต่ลายกลับวิ่งมาทางคนเกียด ..ทางฝ่ายโน้นก็ทูดให้ไล่ จึงได้ 1 ตุ้ง กรรมการตั้งขันน้ำตามกติกา แล้วทั้ง2ฝ่ายก็วิ่งกันรอบบ่อน ...ในทีี่สุดฝ่ายลายก็ไล่ค้ำจมูกไปต่อหัวไม่ทัน ขันจม..จึงแพ้ไปตามกติกา...
 โดย... ครูบ้าวัวชน
12 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ตอบ..น้องบ่าว.โหนดจอมลีลามาใหม่ ตัวที่ชนะเมื่อวานตัวนี้ของหมอหยัด บางใหญ่หม้ายครับ ใช่ครับตัวเดียวกัน ตัวนี้เห็นว่าข้างหนักจ้าน วางเพื่อนยืนไม่ได้นานเลย เมื่อวานชนะเพื่อนล้มกันหม้ายครับ ชนะข้างครับ แต่คู่ต่อสู้วิ่งทัน..ไม่ทันล้ม .เมื่อวานผมก็ไปสนามชะเมา..ก็ได้คืนมาหนึ่งกำปั้นสำหรับคู่พิเศษ..ตามน้องบ่าวนั่นแหละ..ชอบวัวชนทาง มัดทอ ข้างหนักอยู่แล้วด้วย...ส่วนวันที่ 9 มี.ค.55 ก็ได้คืนมาสองกำปั้นสำหรับตัวทีเด็ดประจำวัน..แดงงามเทพพิทักษ์ (ไอ้สายลม)..
 โดย... ครูบ้าวัวชน
12 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    วันที่ 11 มี.ค.บ่อนหัวพานเมาที่ผ่านมาได้ข่าววัวคู่เล่นตังค์และเป็นตัวต่อตัวเด็ด พุงขึ้นขี้รั่วไปหลายตัว ไม่ทราบเป็นไหรทางบ่อนช่วยตรวจสอบด้วย หรือมีส่วนได้เสีย เพราะโดยมากคู่ชนเป็นวัวแถวๆนั้น พวกลูกที่ลูกถิ่น ระวังจะหมดความน่าเชื่อถือนะครับ
 โดย... คนวงการวัว
12 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้สามจังหวัดวัวปากพนังหายไปไหนเสียแล้ว ไม่ได้ข่าวเลย
 โดย... บ่อปลา
12 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    คู่(แบะน้อย)กับดําปากนครเห็นว่าไอ้ดําปากนครนํ้าหนักดีร่างกายดีเสียสูงนิดเดียวแต่แบะน้อยบางกว่าเห็นลุงในทีมทีพาวัวไปเคียงบอกแต่วัวในทีมมะถูกแล้วในทีมเรากะหนัดอิไปเล่นไอ้ดําปากคอนกันถ้าตั้งยอดรับดีๆแทงมาแล้วไอ้ดําดักถูกหรือมัดได้กะจบคับแล้วจะชนกันวันไหนคับช่วยวิจารณ์หน่อยคับพี่ครู
 โดย... เด็กเชียรใหญ่
12 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    นิลแซมตะลุยศึกแดนพยัฆค์ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ไปอยู่ที่ไหนใครพอรู้ข่าวบ้าง ครับ
 โดย... เด็กเคียงวัว
12 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เมื่อวาน ได้คืนคู่ไอ้ลางสาดเพชรประยูรมาหิดนึงแล้ว เห็นว่าแพ้ชนะที่การเกียดเลยครับ คือความเก๋าของคนเกียดครับ เขาเล่ามานะครับ ใครไปพอบบอกกันหน่อยนะครับ พอเป็นความรู้อีกนิดครับ
 โดย... บ่าว
12 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอถามพี่ครูหน่อยครับ โหนดจอมลีลามาใหม่ ตัวที่ชนะเมื่อวานตัวนี้ของหมอหยัด บางใหญ่หม้ายครับ ตัวนี้เห็นว่าข้างหนักจ้าน วางเพื่อนยืนไม่ได้นานเลย เมื่อวานชนะเพื่อนล้มกันหม้ายครับ
 โดย... บ่าว
12 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ผลงานวัวเพชรบูรณ์/ ประจำเดือนมีนาคม55 ขอบันทึกไว้ดังนี้.....ควนมีด 4 มัค.55....1)แดงงามเจ้าปัญญา(สุเทพ)ลูกแสนเชิง ชนะ1ชั่วโมง......2)โคแดงรถเหล็ก ลูกควายเหล็ก. ชนะเป็นรองหมื่น/ห้ารอย......3)โหนดบริบูรณ์ ลูกสิงห์คนองนา ชนะสองครั้งๆท่ีสามล้มแพ้........วันท่ี5มีนา 55....บ่อนควนมีด ขาวมาใหม่ฯลฯชนะ.....วันท่ี10มีนา55.บ่อนปากพน ดุกด้างเพชรสิงห์ ลูกไอ้บึ้ง+ลูกสาวสิงห์โต. ชนะ......สรุป. ชนะ5 แพ้ 1(เพราะล้มถูกน๊อค)
 โดย... คนตามข่าว
12 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณๆครูบ้าวัวชนที่รายงานผลการชนสนามชะเมาครับ
 โดย... สุดยอด
11 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ส่วนผลคู่อื่นๆ สนามชะเมา 11 มึ.ค.55 เป็นดังนี้ครับ ++ รอบที่1 ++ คู่ที่ 1 โคโหนดสาธิต ( น้องฟ้า) นายเล็ก ขนาบนาค เป็นต่อ 10:6 (15 นาที) ชนะ โคลังสาดเสือดาว นายบ่าว ชะอวด คู่ที่ 2 โคนิลพฤหัสเล็ก นายบอย แหลมไก่ เป็นต่อ 10:3 (5 นาที) ชนะ โคนิลท้องลายลูกนเรศวร ( 11 ม.ม. ) นายสมพร ตลาดสดหัวไทร คู่ที่3 โคดุกด้างสิงห์พยัคฆ์ ด.ช. มาลิส แม็กโค นครฯ รอง 10:4 แพ้ โคขาวเพชฌฆาต ทายาทลูกสิงห์ นายเปา หัวสวน ++รอบที่ 2++ คู่ที่ 1 โคลังสาดพยัคฆ์ร้ายสายพันธ์ลูกกัก นายบ่าว ค่ายโคภูมิปัญญา เขาวัง ต่อ 10:7 (15 นาที) แพ้ โคแดงงามแสงอรุณ โกพงค์ เขาแก้ว คู่ที่ 2 โคโหนดจอมลีลามาใหม่ นายศักดิ์ ค่ายโคบัญชาการโยธา รอง 10:8 (10 นาที ) ชนะ โคแดงงามสิงห์นครศรนารายณ์ (อ้ายฎีกา ) นายพงศักดิ์ นบพิตำ คู่เอกพิเศษ โคลังสาดเพชรประยูรขวัญใจคนแก่ ลุงจบ นบพิตำ ชนะ โคโหนดเพชรน้ำงาม (ลายปากนคร) เจ้สุ ปากนคร ............................................. วัวห้าดาวประจำวัน..ต้องยกให้ แดงงามแสงอรุณ โกพงค์ เขาแก้วและโคโหนดจอมลีลามาใหม่ นายศักดิ์ ค่ายโคบัญชาการโยธา ครับพี่น้อง
 โดย... ครูบ้าวัวชน
11 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เป็นไปตามโผ...สนามชะเมา โคโหนดเพชรน้ำงาม(ลายปากนคร)เช็ดล้างเป็นรองราคา 10:9 ชนไป30 นาที หัวเพรื่อหมดแต่ก็มัดทอราคาพลิกมาเสมอและเป็นต่อ 10:8 แต่สุดท้ายแพ้เกียดครับ
 โดย... ครูบ้าวัวชน
11 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    คุณบ่าวเหนือ คู่ชนไอ้ควาย เสียงว่าวางวิ่ง และก็ถอนกันเสียแล้ว จริงไม่จริงไม่รู้ แต่เขาแหลงกันพันนั้น
 โดย... ฟังมาอีกที
11 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เค้าบอกกันว่าคู่ชนไอ้ควายปล้ำโดด ว่าจะไม่ชน แต่ว่าไอ้ควายมานอนแล้ว คนใต้บอกมาจริงหรือไม่จริงครับ พอดีมาสนามแพร่วันนี้ได้ข่าวมาครับ
 โดย... บ่าวเหนือ
10 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702